:

Braunerhielm nr 1600

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Braunerhielm nr 1600 †

Adlad 1719-05-23, introducerad 1720. Ätten har gemensamt ursprung med adliga och friherrliga ätterna Brauner, samt adliga ätten Braunersköld.


Braunerhielm%20A160000.png

TAB 1

Nicolaus Nicolai Braun, (son av Nicolaus Brodderi Bruun eller Braun, se adliga och friherrliga ätterna Brauner nr 320, tab 1), född 1658-08-01 i Fagerhults prästgård, Kalmar län. Skolpilt i Kalmar 1670-05-04. Student i Uppsala (Um.) 1676-12-12. Filosofie magister i Uppsala 1685-12-10. Företog vidsträckta utrikes resor 1688–1691. Prästvigd 1691. Hovpräst i Stockholm 1691. Kyrkoherde i Madesjö pastorat av Kalmar stift efter sin fader 1693-05-29. Prost. Biskop i Kalmar stift 1709-12-23 med kungl. fullmakt 1711-04-21. Teol. doktor 1719-03-20 vid drottning Ulrika Eleonoras kröning. Död 1729-09-10 i Kalmar. Hans barn adlades 1719-05-23 (sönerna introducerades 1720 under nr 1600). Gift 1694-04-05 med Margareta Pontin, född 1668-12-30, dotter av biskopen i Linköpings stift Magnus Pontin och hans 2:a hustru Helena Strömsköld [Hm].

Barn:

 • Helena Braun, adlad Braunerhielm, född 1695-01-20 i Madesjö prästgård, död 1748-11-27 Ebbehult Gift 1711-11-01 i Kalmar med prosten och kyrkoherden i Madesjö pastorat Nicolaus Sandberg, född 1684-05-04 i Persnäs socken, Kalmar län, död 1738-11-11 i Madesjö prästgård [Hm].
 • Nils, född 1696-05-10 i Madesjö prästgård och död 1696-06-24 i Madesjö prästgård.
 • Magnus Braun, adlad Braunerhielm, född 1697 i Madesjö prästgård. Kammarherre. Död 1763. Se Tab. 2.
 • Christina Braun, adlad Braunerhielm, född 1699-03-11 i Madesjö prästgård, död 1781-07-06 Ingelstorp. Gift 1722-12-28 i Kalmar med eloquentiæ lektorn och rektorn vid Kalmar gymnasium, professorn Petrus Dahlerus i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Christina Ehrenström, begraven 1719-01-02 i Kalmar, dotter av häradshövdingen Nils Ströman, adlad Ehrenström, och hans 3:e fru Catharina Cederholm), född 1670 i Kalmar, död i Kalmar 1729-02-28 [Hm].
 • Beata Braun, adlad Braunerhielm, född 1700-04-22 i Madesjö prästgård, död 1783-08-04 Barkestorp. Gift 1719-12-31 i Kalmar med generalmajoren Georg Didrik von Essen af Zellie, född 1689, död 1759.
 • Nikolaus Braun, adlad Braunerhielm, född 1701-07-28 i Madesjö prästgård. Skolpilt i Kalmar 1709-09-25. Student i Uppsala (Um.) 1716-10-17. Reste 1719 till Tyskland och dog i Nürnberg året därpå.
 • Johan Braun, adlad Braunerhielm, född 1702 i Madesjö prästgård. Lagman. Död 1758. Se Tab. 14.
 • Samuel Braun, adlad Braunerhielm, född 1704-05-28 i Madesjö prästgård. Skolpilt i Kalmar 1712-05-13. Student i Uppsala (Um.) 1717-06-27. Auskultant i Svea hovrätt 1725-10-22. Extra ordianarie kanslist vid inrikes civilexpeditionen 1728-06-27. Kopist vid inrikes civilexpeditionen 1736-07-27. Kanslist 1741-02-04. Extra ordinarie protokollssekreterare 1747-01-22. Kammarråd 1747-05-26. RNO 1757-11-21. Död barnlös 1758-05-21 i Stockholm. Gift 1739 med Brita Catharina Drufva, född 1720-10-28, död 1754-01-06 i Stockholm och begraven 1754-01-10 i Lindögraven i Vallentuna kyrka, Stockholms län, dotter av landshövdingen Peter Drufva, adlad Drufva, och Brita Christina von Berchner.
 • Daniel, född 1706-08-12 i Madesjö prästgård, död 1709-11-12.

TAB 2

Magnus Braun, adlad Braunerhielm, (son av biskopen Nicolaus Nicolai Braun, tab 1), född 1697-05-05. Skolpilt i Kalmar 1704. Student i Uppsala (Um.) 1710-06-02. Företog vidsträckta utrikes resor 1714–1722. Hovjunkare (SAB.) 1722-06-11. Kammarherre (SAB.) 1733-06-20. Död 1763-01-06 i Stockholm. Gift 1751-10-15 i Hovförsen, Stockholm med Christina Charlotta Wattrang i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1764-01-31 i Stockholm med majoren Carl Fredrik Paykull, naturaliserad Paykull, nr 1978, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1789), född 1732-03-24, död 1764-06-07, dotter av lagmannen Carl Wattrang, och hans 2:a fru Christina Maria Steuch.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1758. Kammarherre. Död 1814. Se Tab. 3

TAB 3

Carl Magnus, (son av Magnus Braun, adlad Braunerhielm, tab 2), född 1758-03-31. Extra ordianrie kanslist vid justitieexpeditionen 1781-01-25. Hovjunkare. Kammarherre med nyckel 1809-06-29. Död 1814-09-29 på sin egendom Lundås i Edebo socken, Stockholms län. Gift 1791-05-31 Järinge

Barn:

 • Helena Charlotta, född 1792-07-19, död 1880-12-27 i Stockholm. Gift 1812-07-19 på Lundås med majoren Johan Mauritz von Post, i hans 2:a gifte, född 1777, död 1837.
 • Carl Magnus, född 1793-05-26, död 1794-05-14 på Lundås.
 • Nils Carl, född 1794. Löjtnant. Död 1825. Se Tab. 4
 • Fredrik August, född 1795-07-08, död 1796-04-14.
 • Gustaf Fredrik, född 1797-04-08. Fänrik utan lön vid 2. livgardet 1815-11-07. Stabsfänrik vid 2. livgardet (KrAB.) 1816-02-27. Fänriks lön (KrAB.) 1816-10-08. Död 1817-07-14 i Stockholm.
 • Samuel August, född 1805. Kammarherre. Död 1884. Se Tab. 7

TAB 4

Nils Carl, (son av Carl Magnus, tab 3), född 1794-05-29 på Lundås. Kornett vid livregementets dragonkår 1815-02-21. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1817-07-04. Avsked 1822. Död 1825-05-18 på sin egendom Hammarskog i Dalby socken, Uppsala län. Gift 1820-09-28 i Uppsala med Gustava Paykull i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1829-04-19 med överjägmästaren Adolf Fredrik Ludvig von Bahr, född 1800, död 1872), född 1797-06-14 Vallox-Säby, död 1876-06-25 i Stockholm, dotter av hovmarskalken Gustaf Paykull, friherre von Paykull, och hans 2:a fru Johanna Möller.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1821. Underlöjtnant. Död 1862. Se Tab. 5
 • Nils Edvard, född 1822-12-27 på Hammarskog. Student i Uppsala 1839. Fanjunkare vid 2. livgardet. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente 1843-09-14. Avsked 1844-04-10. Kammarskrivare vid Städernas allmänna brandstodsbolag i Stockholm 1866. Kamrer vid Städernas allmänna brandstodsbolag i Stockholm 1880. Avsked 1882. Död 1886-05-29 i Stockholm. Gift där 1847-07-10 med Helena Örtenlund (trolovad 1844-01-19 med tullinspektören Ludvig Christian August von Plomgren, född 1820, död 1846), född 1819-04-30 i Karlstad, död 1884-11-06 i Stockholm och begraven på Norra kyrkogården.
 • Beata Johanna Virginia Jeanette, född 1824-07-09 på Hammarskog, död 1894-06-02 i Karlskrona. Gift 1848-12-28 på Johannisberg i Gottröra socken, Stockholms län med kommendören greve August Rudolf Cronstedt af Fullerö, född 1819, död 1903.

TAB 5

Carl Gustaf, (son av Nils Carl, tab 4), född 1821-07-22 på Hammarskog. Fanjunkare vid livgardet till häst (KrAB.) 1841-04-06. Underlöjtnant vid livgardet till häst (KrAB.) 1842-07-23. Avsked från regementet (KrAB.) 1844-03-20. Avsked ur krigstjänsten 1846-03-19. Död 1862-03-08 i Stockholm. Han ärvde 1827 det stora Wattrangska fideikommisset, bestående av Sandemar i Österhaninge socken, Stockholms län samt Runngarn, Väsby, Björkö och Ytternäs i Uppland, efter sin farfars kusin, hovmarskalken Johan Gustaf Wattrang. Gift 1843-07-08 på Drottningholm med friherrinnan Fredrika Aurora Mariana Koskull, född 1823-12-22 i Stockholm, död 1869-04-16 i Pau i Frankrike, dotter av hovmarskalken friherre Anders Erik Koskull, och friherrinnan Johanna Sofia Fredrika Fleming af Liebelitz.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1844. Kammarherre. Död 1901. Se Tab. 6
 • Aurora Fredrika Gustava Augusta, född 1845-12-10, död 1846-11-17.
 • Emma Mariana Charlotta, född 1847-02-23 i Stockholm. Hovfröken hos drottningen 1870-09-30. Död 1920-05-09 i Stockholm. Gift 1871-03-11 på Stockholms slott med förste hovmarskalken Erik Vilhelm af Edholm, född 1817, död 1897.
 • Anna Fredrika Gustava, född 1849-04-18 i Stockholm. Hovfröken hos drottningen 1869-05-03. Död 1918-10-00 i Kristiania. Gift 1870-10-12 på Ulriksdals slott med förste hovstallmästaren hos konungen, överstelöjtnanten i norska kavalleriet, KWO1kl, RSO, mm Georg Fredrik Vilhelm Sverdrup, född 1841-11-11, död 1912-06-29.
 • Tomas Gustaf (Thom), född 1851-01-25 på Sandemar. Kadett vid Karlberg 1870-06-01. Avgången från krigsskolan 1876. Innehar fideikommissegendomen Sandemar och har ägt huset nr 97 Regeringsgatan i Stockholm. Död 1928-06-02 i Stockholm. Begraven i Dalarö s:n (Österhaninge förs, Stockholms län, db).

TAB 6

Carl-Fredrik, (son av Carl Gustaf, tab 5), född 1844-07-01 på Sandemar. Student i Uppsala 1863. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1863-12-05. Officersexamen 1865-04-13. Underlöjtnant 1865-09-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1871-04-25. Kammarherre vid hovet 1872-01-28. Avsked ur armén 1873-01-30. RNO 1891-12-01. LLA 1893. Död 1901-12-28 Sanda. Innehade fideikommissegendomarna Sandemar, Runngarn, Björkö, Väsby och Ytternäs. Gift 1866-09-28 i Västervik med Christina Fredrika Olga Amalia Liljenstolpe, född 1847-01-09 på Hasselås i Tuna socken, Kalmar län, död 1915-02-10 i Stockholm, Gustaf Wasa förs ]], dotter av majoren Carl Axel Gustaf Liljenstolpe, och Christina Henriette Amelie Breitholtz.

Barn:

 • Aurora Amalia Marika, född 1868-04-15 Runngarn. Gift 1896-11-10 i Stockholm med lantbrukaren Gustaf Valdemar Jäderlund, född 1864-07-08, död 1920-11-04 i Stockholm.
 • Emma Olga Fredrika, född 1872-01-07 på Runngarn. Gift 1:o 1895-09-07 på Sandemar med civilingenjören Per Artur Bråkenhielm, född 1872, död 1896. Gift 2:o 1905-10-07 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med översten i chilensk tjänst, Chiles chargé d'affaires i Stockholm, KVO2kl, GV:sO1M, mm Alfred Carl Schönmeyr, född 1868-11-18.

TAB 7

Samuel August, (son av Carl Magnus, tab 3), född 1805-01-05 Lundås. Fanjunkare vid livregementsbrigadens dragonkår 1820-09-22. Kadett vid Karlberg 1821-09-26. Utexaminerad (Hc.) 1824-08-24. Fänrik vid 2. livgardet 1824-12-01. Löjtnant i regementet 1829-07-24. Kapten vid Hälsinge regemente 1832-03-10. Kammarherre 1832. Avsked ur krigstjänsten 1836-02-27. Död 1884-05-10 på Lundås. Gift 1:o 1831-04-28 i Örebro med friherrinnan Sofia Magdalena Cederström, från vilken han blev skild, född 1805-02-13, död 1864-09-02, dotter av kabinettskammarherren friherre Erik Anders Cederström, och grevinnan Sofia Ulrika Piper. Gift 2:o 1837-01-24 med grevinnan Sofia Eleonora Fredrika Taube, född 1811-10-03 i Köpenhamn, död 1880-07-21 på Lundås, dotter av ryttmästaren greve Gustaf Didrik Taube, och hans 2:a fru, Anna Margareta Fredrika von Strokirch.

Barn:

 • 2. Carl Gustaf Georg, född 1838. Överstelöjtnant. Död 1907. Se Tab. 8.
 • 2. Beata Fredrika Augusta, född 1839-11-02 på Lundås. Författarinna. Biogr. i Sv. Biogr. lex. Död 1929-09-25 i Edebo socken, Stockholms län, db nr 29.
 • 2. Nils Ferdinand Henning, född 1841-07-10 på Lundås. Student i Uppsala 1858-01-03. Fanjunkare vid livregementets dragonkår 1858-02-22. Officersexamen 1859-03-08. Underlöjtnant i kåren 1858-07-30, och på stat 1862-09-30. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1863. Avgick därifrån 1864. Deltog såsom premiärlöjtnant vid danska 4. dragonregementet i dansk-tyska kriget 1864. 2. löjtnant vid danska 4. dragonregementet 1864-03-01. RDDO 1864-10-01. 1. löjtnant vid danska 4. dragonregementet 1868-04-17. 2. ryttmästare 1875-10-01. Kommenderad vid generalstaben 1877-10-15–1881-01-01. DFM 1876-10-00. RSO 1880-12-01. 1. ryttmästare 1881-08-06. RSAO 1888-07-00. Major i armén 1889-11-01. Major vid dragonkåren 1890-04-18. Död ogift 1892-09-25 i Stockholm.
 • 2. Sofia Charlotta (Lotten), född 1842-09-22 på Lundås, död 1925-01-21 i Stockholm. Gift 1866-09-22 i Stockholm med trafikdirektören friherre Broder Abraham Leijonhufvud, född 1830, död 1913-11-25 i Skeppsholms förs.
 • 2. Fredrik August Lennart, född 1845. Löjtnant. Död 1903. Se Tab. 13.

TAB 8

Carl Gustaf Georg, (son av Samuel August, tab 7), född 1838-06-09 på Lundås. Student i Uppsala 1855-12-15. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1856-01-05. Officersexamen 1856-05-06. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1857-01-13. Transporterad som underlöjtnant till livregementets dragonkår, nu livregementets dragoner, 1857-06-22. 2. löjtnant 1863-03-10. 1. löjtnant 1857-12-15. 1. adjutant 1874-04-17. 2. ryttmästare 1875-02-05. Regementskvartermästare 1875-10-01. RSO 1878-11-30. 1. ryttmästare 1881-08-06. Överstelöjtnant och 1. major 1882-09-15. Avsked med tillstånd att såsom överstelöjtnant kvarstå i regementets reserv 1896-06-27. Avsked ur krigstjänsten 1903-06-26. Död 1907-01-22 i Stockholm. Ägde 1872–1894 Haga i Svinnegarns socken, Uppsala län. Gift 1864-01-09 i Stockholm med grevinnan Adelaide Emilie Ebba Ulrika Sparre af Söfdeborg, född 1843-02-28 i Stockholm, död i Stockholm 1907-01-21, dotter av majoren greve Claes Robert Sparre af Söfdeborg, och Adelaide Dufva.

Barn:

 • Ebba Helena Augusta, född 1865-11-15 på Ronöholm i Edebo socken, Stockholms län. Stiftsjungfru. Gift 1894-09-22 vid Cranley på Ceylon med Artur Hamilton Harding esq., född 1868-10-26 i England.
 • Hedvig Cecilia (Cissy), född 1868-04-05 på Ronöholm i Edebo förs, Stockholms län. Stiftsjungfru. Gift 1892-04-07 i Stockholm med godsägaren Alexander Georg Seton, född 1855, död 1941.
 • Carl Arvid Georg, född 1870-03-13 Hjulsta, död där 1870-04-22.
 • Carl Axel Georg, född 1872. Överste. Se Tab. 9
 • Georg Gustaf Robert, född 1874. Konsistorienotarie. Se Tab. 10
 • Carl August Georg, född 1876. Kommendörkapten. Död 1923. Se Tab. 11.
 • Ingrid Elisabet, född 1879-08-13 på Haga, död ogift 1904-06-22 i Stockholm.
 • Claes Robert Georg, född 1881-02-26 på Haga, död 1882-07-15.
 • Anna Maria, född 1882-11-08 på Haga, död på Haga 1882-11-11.
 • Georg Erik Robert, född 1884. Kommendörkapten. Se Tab. 12

TAB 9

Carl Axel Georg, (son av Carl Gustaf Georg, tab 8), född 1872-02-08 Hjulsta. Mogenhetsexamen i Stockholm 1889-05-18. Volontär i livregementets dragonkår 1889-05-26. Sergeant i livregementets dragonkår 1890-06-06. Elev vid krigsskolan 1890-07-28. Utexaminerad 1891-10-28. Underlöjtnant i kåren 1891-11-13. Elev vid ridskolan 1892–1893 och vid Krigshögskolan 1896– 1898. Underlöjtnant på stat 1898-12-03. 2. adjutant 1898-11-19–1899-03-30. Löjtnant i armén 1899-03-03. Löjtnant i regementet 1900-04-14. Subalternofficer och lärare vid Krigsskolan 1902-10-02–1906-11-30. 2. löjtnant 1903-03-13. 1. löjtnant 1904-07-01. Regementskvartermästare 1907-08-23–1909-10-31. Ryttmästare i regementet 1908-05-01. RRS:tAO3kl 1909. 2. ryttmästare 1910-07-04. RSO 1912-06-06. RDDO 1912-11-19. RItS:tMLO 1913. 1. ryttmästare 1915-03-19. Befälhavare för kavalleriets officersaspirantskola i Eksjö 1915-06-26–1916-06-04. Major i armén 1915-11-05. Placerad major vid Livregementets husarer 1916-01-01. SvmifbGM 1916. Överstelöjtnant vid fördelningskavalleriet med tjänstgöringsskyldighet vid Livgardet till häst 1918-02-22. Överste och chef för Kronprinsens husarregemente 1920-11-30. KSO2kl 1924-06-06. KSO1kl 1926-12-10. Överförd till övergångsstat 1927-05-20 fr o m 1928-01-01. Avsked 1932-02-05. Gift 1915-06-09 i Stockholm, Oscars förs ]] med friherrinnan Ingrid Sixtensdotter Sparre, nr 11, född 1887-05-27 Näsby socken, Östergötlands län, SMsjv av åttonde storleken 1940-06-01 FMM, dotter av godsägaren friherre Carl Henrik Sixten Sparre, och Märta Flohr.

Barn:

 • Claes Brodde, född 1916-12-03 i Stockholm.
 • Lennart Brodde, född 1920-08-02 i Lidingö Villastads förs.
 • Ebba Birgitta Cecilia, född 1922-01-09 i Malmö

TAB 10

Georg Gustaf Robert, (son av Carl Gustaf Georg, tab 8), född 1874-09-13 Haga. Mogenhetsexamen i Stockholm 1894-05-22. Student i Uppsala 1894-09-18. Jur. preliminärexamen 1895-09-14 och hovrättsexamen 1901-12-14. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1901. Extra ordianrie notarie vid Stockholms rådhusrätt 1902. Extra ordinarie tjänsteman i Kammarkollegium och i Generalpoststyrelsen 1902. Tjänstgjorde vid rådhusrätten i Filipstad och hos länsstyrelsen i Härnösand. Konsistorieamanuens i Härnösand 1906-06-27. Konsistorienotarie i Karlstad 1909-12-10. Sekreterare hos drätselkammaren i Karlstad 1910–1918. Ledamot av kyrkorådet i Karlstad 1918. Ordförande i Karlstads hyresnämnd 1919–1923. Styrelseledamot i Karlstads sparbank. RVO 1923-06-06. GV:sJmt 1928-06-16. RNO 1932-06-06. Avsked 1939-09-22 fr o m 1939-10-01. Gift 1906-01-03 i Nyköping med Alfhild Elisabet Rosendahl, född 1876-03-05 i Kristianstad, dotter av grosshandlaren i Kristianstad Johan Gustaf Rosendahl och Hedvig Charlotta Christina Kobb.

Barn:

 • Alf Georg Gustaf Gustafsson, född 1906-10-25 i Säbrå socken, Västernorrlands län.
 • Georg Erik Gustafsson, född 1909-05-31 i Säbrå socken, Västernorrlands län.

TAB 11

Carl August Georg, (son av Carl Gustaf Georg, tab 8), född 1876-08-16 på Haga. Sjökadett 1892-09-15. Sjöofficersexamen 1898-10-29. Underlöjtnant vid flottan 1898-11-07. Löjtnant 1900-12-31. Kapten 1906-12-31. RPrKrO3kl 1908. OffFrSvSO. Kommendörkapten av 2. graden i flottan 1918-08-14 och vid flottan 1918-12-31. Chef för skeppsgossekåren i Marstrand 1918–1920. RSO 1919-06-06. Adjutant hos stationsbefälhavaren i Stockholm 1920. Kommendörkapten av 1. graden vid flottan 1922-09-27. Död 1923-08-09 i Stockholm, Skeppsholms förs. Gift i Stockholm, Skeppsholms förs ]] 1909-10-03 med Anna Greta Tamm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1902-11-03 i Stockholm med löjtnanten vid flottan Gunnar Olof Severin Uddén, född 1878-09-30 i Västerås, död 1906-03-02 i Gibraltar), född 1880-05-04 i Södertälje, dotter av överstelöjtnanten Christian Teodor Tamm och Louise Anna Chevalier.

Barn:

 • Ingrid Ebba Anna Margareta, född 1910-11-19 i Skeppsholms förs, Stockholm. Gift 1932-04-23 i Skeppsholms förs, Stockholm med kamreraren i Svenska bostadskreditkassan Karl Erhard Blomqvist, född 1896-06-10.

TAB 12

Georg Erik Robert, (son av Carl Gustaf Georg, tab 8), född 1884-08-02 Haga Mogenhetsexamen i Stockholm 1902-05-18. Underlöjtnant vid Flottan 1905-08-18. Löjtnant 1907-08-31. RRS:tStO3kl 1912. Kapten 1914-12-11. Kommendörkapten av 2. graden 1923-09-17. RSO 1926-06-06. Kommendörkapten av 1. graden 1931-06-19. RVO 1938-10-01. Chef för Gotlands marindistrikt 1938–1939. Gift 1919-05-31 i Mariestad (Leksbergs förs, Skar., vb) med Augusta Ekman, född 1897-01-12 Finspång, dotter av landshövdingen i Skaraborgs län Axel Ekman och friherrinnan Marianne Klingspor.

Barn:

 • Georg Axel Robert, född 1920-11-28 i Karlskrona.
 • Georg Erik Ekman, född 1921-12-28 i Karlskrona.
 • Ebba Marianne, född 1923-06-13 i Mariestad.
 • Carl Georg Ekman, född 1925-10-18 i Marstrands förs.

TAB 13

Fredrik August Lennart, (son av Samuel August, tab 7), född 1845-04-21 Lundås. Studentexamen 1863-09-23. Furir vid 2. livgardet 1863-09-29. Officersexamen 1865-01-21. Avsked från 2. livgardet 1865-03-06. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1865-03-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom underlöjtnant i armén 1871-07-26. Löjtnant i armén 1873-09-02. Avsked ur armén 1882-04-28. Död 1903-11-24 på Lützen i Edebo socken. Ägde Ronöholm, Ronö, Slätö och Kolvik i Edebo socken. Gift 1891-12-24 på Ronöholm med Agnes Amalia Ekeblom, född 1869-03-09 Hellesby

Barn:

 • Agnes Sofia Vilhelmina, född 1892-09-12 på Ronöholm. Gift 1921-02-06 i Malungs kyrka Kopparbergs län med provinsialläkaren i Malungs distrikt, med licentiat Gunnar Decimus Lars Hammar, född 1893-06-16 i Malmö Caroli förs.
 • Catharina Ulrika Charlotte (Kate), född 1896-07-04, Ronöholms län, verkst. direktör för Wilson & Co AB 1924.
 • Blenda Aura Margareta Helena, född 1901-06-04 i Norrtälje. Gift 1937-06-13 i Malungs kyrka med kriminalöverkonstapeln Sten Dahlqvist född 1899-05-04.

TAB 14

Johan Braun, adlad Braunerhielm, (son av biskopen Nicolaus Nicolai Braun, tab 1), född 1702-12-12 i Madesjö prästgård. Skolpilt i Kalmar 1709-09-25. Student i Uppsala 1717-06-27 och i Lund 1720. Auskultant i Göta hovrätt 1724. Häradshövding i Kåkinds m fl härader i Västergötland 1736-05-27. Adjungerad ledamot av Göta hovrätt (Ogh.) 1738-10-19. Lagmans titel 1751-12-19. Lagman i Västgöta lagsaga 1755-10-04. Död 1758-05-16 Tidaholm. Gift 1745-09-19 på Tidaholm med Eva von Mentzer, född 1723-04-00, död 1778-04-29 på Tidaholm, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen (friherre) Johan von Mentzer, och Catharina Charlotta Falkenberg af Trystorp.

Barn:

 • Johan Samuel, född 1746. Tullförvaltare. Död 1789. Se Tab. 15
 • Catharina Charlotta, född 1747-10-11 Boskogen, död ogift 1830-04-10 i Skara.
 • Nils Magnus, född 1749-01-10 på Boskogen. Auskultant i Göta hovrätt. Arkivarie i Göta hovrätt. Död 1767-12-20 i Jönköping och begraven 1767-12-26 i Agnetorps socken, Skaraborgs län.
 • Carl Gustaf, född 1751-01-11 Oltorp. Sergeant 1770-01-23. Fänrik vid Upplands regemente 1770-05-22. Genom byte fänrik vid Skaraborgs regemente 1775-02-01. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1777-08-19. Avsked 1779-10-19. Reste utrikes, 'där han förmenas hava dött'.
 • Christina Margareta, född 1752-03-19 på Oltorp, död 1831-08-31 i Skövde. Gift 1789-06-02 på Edsberg med tulldirektören Carl Gustaf Tillée, född 1747.
 • Eva Magdalena, född 1753-07-09 på Oltorp, död 1833-03-23.
 • Beata Eleonora, född 1754-08-10 på Oltorp, död 1807-07-10 Kippo Gift 1:o 1771-05-00 på Oltorp med sin kusin, kaptenen Ludvig Fromhold von Essen af Zellie, från vilken hon 1783 blev skild, född 1734, död 1805. Gift 2:o med löjtnanten vid Österbottens regemente Lorentz Fredrik Ljung, född 1755-02-18 i Stockholm.
 • Adolf Fredrik, född 1755. Ryttmästare. Död 1816. Se Tab. 16
 • Adam Georg, född 1757-07-26 på Oltorp. Fänrik vid Västmanlands regemente 1774-04-13. Död 1776-10-28 i Uppsala.

TAB 15

Johan Samuel, (son av Johan Braun, adlad Braunerhielm, tab 14), född 1746. Konduktör vid fortifikationen. Tullförvaltare i Landskrona. Död 1789-01-14 i Landskrona. Gift 1771-06-11 med Margareta Ekelund i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1793-04-05 i Östra Lyngby kyrka, Malmöhus län med kyrkoherden i Brunnby pastorat av Lunds stift Magnus Lundberg, född 1727 i Landskrona, död 1800-02-22), född 1747, död 1817-12-25 i Brunnby socken.

Barn:

 • Eva Margareta, född 1771-03-22, död ogift 1797-03-14 i Stockholm.
 • Johan Gustaf, född 1773-06-15, död ogift 1841-06-06 Stubbarp
 • Catharina Charlotta, född 1774-07-07 i Katarina förs, Stockholm, död i Katarina förs, Stockholm, 1777-10-00 och begraven 1777-10-30.
 • Carl Adam, född 1776-04-28 i Katarina förs, Stockholm. Kornett vid Jämtlands dragonregementets kavallerikompani 1787-05-30. Död 1792-03-31 i Skara.
 • Catharina Christina, född 1778-08-23 i Katarina förs, Stockholm.

TAB 16

Adolf Fredrik, (son av Johan Braun, adlad Braunerhielm, tab 14), född 1755-10-07 Oltorp. Antagen till krigstjänst 1769. Fänrik vid Upplands regemente 1775-04-14. Livdrabant 1779-04-14. Löjtnant i armén 1793-09-02. Ryttmästare i armén 1797-01-16. Transporterad från livdrabantkåren till ryttmästare vid adelsfanan 1805-04-16. Död 1816-01-30 i Skara. Gift 1807-05-28 på Brobacka i Skara med Margareta Nizella Malmgren, född 1779-09-00, död 1834-10-06, dotter av fältrevisorn Hakvin Malmgren och Anna Margareta Häfverberg.

Barn:

 • Anna Charlotta Margareta, född 1807-10-10 i Skara. Stiftsjungfru. Död ogift 1854-02-05.
 • Alexander Gustaf Fredrik, född 1814. Lantbrukare. Död 1869. Se Tab. 17.

TAB 17

Alexander Gustaf Fredrik, (son av Adolf Fredrik, tab 16), född 1814-07-14 i Skara. Lantbrukare. Död 1869-04-30 Svenljunga socken, Älvsborgs län. Gift 1842-08-16 i Lilla Edet i Fuxerna socken, Älvsborgs län med Ulrika Elisabet (Ulla) Ejserman, född 1822-01-02 Simmersröd ]], död 1900-01-17 Hasslekärr, dotter av assessorn i Göta hovrätt Johan Fredrik Ejserman och Elisabet Catharina Erikson.

Barn:

 • Syster Amalia Elisabet, född 1843-11-07 i Flo socken, Skaraborgs län, liksom syskonen, död ogift 1891-05-29 i Vänersborg.
 • Tekla Maria, född 1845-07-24 i Falköping. Död 1928-02-29 i Nykyrke s:n, Skaraborgs län (db 2). Gift 1870-12-02 i Vänersborg med godsägaren Johan Alfred Runberg, född 1845-03-30, död 1908-01-08 Nätered
 • Hulda, född 1846-07-23, död ogift 1898-05-28 i Vänersborg.
 • Fredrik Valdemar, född 1847-09-17 Filsbäck. Före detta förvaltare. Död 1930-10-23 i Malmö (S:t Petri db nr 172). Gift 1911-04-15 i Malmö Caroli förs ]] med Ellida Almina Henriksson, född 1874-07-02 i Malmö, dotter av orgelbyggaren Lars Henriksson och hans hustru Maria.
 • Adolf Hjalmar, född 1851-04-22 i Vänersborg, död 1862-04-02 i Skara.
 • Alfhild Margareta, född 1853-04-13, död 1853-05-10.
 • Knut Alexander, född 1860-11-07 i Skara, död i Skara 1861-08-12.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: