:

Von Christiersson nr 1725

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Christiersson nr 1725

Adlad 1720-03-18, introducerad 1720.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga ätten af Cristiemin, har icke varit representerad i Sverige efter Finlands förening med Ryssland. Den immatrikulerades på Finlands riddarhus 1818-01-24 under nr 110 bland adelsmän.

TAB 1

Magnus Christiersson. 'Blev vid år 1571 kyrkoherde i tvenne socknar på ön Holmland vid Ringköping i Ribe stift på Jutland och var det berömligen i 32 år'. Död 1603. Gift med Edele Clemensdotter.

Barn:

 • Christier Månsson, född 1595-12-24 på ön Holmland. Skolpilt i Ringköping 1600. Anställd hos sin mödernesläkting, landsdomaren Anders Dresselberg på Själland till dennes död 1613. Kom så till landsherren i Halmstad Mogens Pachs, sedan 1616 till Henrik Gyldenstierne på Svanholm och sist 1621-09-15 i svensk tjänst såsom skrivare hos riksdrotset greve Magnus Brahe. Fogde över Axholms slott och län i Västmanland 1622. Tillika borgare i Västerås 1627. Arrendator av drottning Maria Eleonoras hamrar i Ramnäs med underlydande i Ramnäs, Sura och Bergs socken 1636. Död 1659-01-16 och begraven i Ramnäs kyrka i Västmanland. 'Han fick privilegium på och uppbyggde för egen räkning tre hamrar och sex härdar där i orten, varigenom han samlade en ansenlig förmögenhet'. Gift 1625-11-06 med Carin Eriksdotter, född av ärbara föräldrar i Harakers socken, Västmanlands län.

Barn:

 • Johannes Chistierninus, född 1631. Prost och kyrkoherde. Död 1688. Se Tab. 2.
 • Erik Christiersson, född 1645. Mantalskommissarie och brukspatron. Död 1701. Se Tab. 3.

TAB 2

Johannes Christierninus (son av Christier Månsson, Tab. 1), född 1631-02-23 i Västerås. Student i Uppsala. Krigspräst. Prästvigd 1659-05-21 och pastor i Nyen, Ingermanland. Kyrkoherde i Säter 1664-09-07. Kyrkoherde i Fellingsbro pastorat av Västerås stift 1670-08-03. Kontraktsprost 1671. Död 1688 och begraven 1688-06-26 [Hm]. Gift 1659-09-09 i Västerås med Magdalena Simonia, född 1638, död 1728, dotter av kyrkoherden i Storkyrkan, Stockholm Simon Benedicti och Christina Rudbeckia, biskopens i Västerås Johannes Rudbeckii dotter.

Barn:

 • Per Jakob Christiernin, född 1670-08-00 i Säter. Student i Uppsala 1678. Auskultant i bergskollegium 1696-12-04. Stipendiat i kemien 1702-07-08. Tillika bergskommissarie vid Stora Kopparberget 1707-01-16. Bergsfiskal vid Stora Kopparberget 1721-08-27. Tillika direktör vid vedkontoret 1721-08-27. Bergmästare i Nora, Lindes, Ramsbergs, Lekebergs och Lerbäcks bergslager 1722-12-19. Död 1739-10-03 på sin gård Knutsberg i Nora socken, Örebro län och begraven 1739-10-25 i Nora, varefter liket fördes till Falun [Ab]. Gift 1708 med Emerentia Lybecker i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1699-12-10 med markscheidern i bergskollegium Samuel Buschenfelt, född 1666-01-00 Fågelvik, död 1706-07-17 i Falun) (Ab.), född 1681-12-18, död 1735-01-07, dotter av bergsrådet Harald Lybecker, adlad Lybecker, och Emerentia Runsvik.

Barn:

 • Harald Christiernin, född 1711-09-29. Student i Uppsala 1722. Auskultant i bergskollegium 1733-03-17. Bokhållare vid Jäders bruk 1736. Inspektor vid Risshytte bruk 1738. Vice bergsfogde i Österbergslagen 1741-05-06. Bergsfogde i Gästrikland 1744-06-01 vice fiskal i bergskollegium 1756-09-25. Genom byte protonotarie i bergskollegium 1778-03-03. Avsked 1778-03-10. Erhöll pension 1782-01-08. Död 1791-05-29 i Sigtuna [Ab]. Gift 1:o 1744-11-00 i Arboga (At (P.).) med sin syssling Anna Catharina Petré, född 1716, död 1749, dotter av borgmästaren i Arboga Johan Robertsson Petré och hans 2:a hustru Anna Catharina Christiernin. Gift 2:o 1751 med Maria Charlotta Laurin, född 1728 död 1806-10-27 i Sigtuna, dotter av sekreteraren i Svea hovrätt Daniel Laurin och Maria Christina Wilhelmi.

Barn:

 • 2. Harald Christiernin, adlad af Cristiernin, född 1751, död 1799. Se adliga ätten af Cristiernin nr 2147, Tab. 1.

TAB 3

Erik Christiersson (son av Christier Månsson, Tab. 1), född 1645. Mantalskommissarie. Brukspatron på Ramnäs. Död 1701. Gift 1674-06-26 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Agneta von Glahn i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1705-05-24 på Ramnäs bruk med bruksägaren Vilhelm Robertsson Petré i hans 2:a gifte [gift 1:o 1679 med Christina Tibelia, död 1702], död 1706) (Ök.), döpt 1650-08-31 i Nikolai församling, Stockholm, död 1730-03-07 i Fellingsbro prästgård och begraven 1730-04-30 i Ramnäs kyrka, dotter av broinspektoren i Stockholm Joakim von Glahn. Deras barn kallade sig Christiernin.

Barn:

 • Carl Christiernin, adlad von Christiersson, född 1681-03-13 på Ramnäs bruk. Student i Uppsala 1690-09-24. Auskultant i bergskollegium 1699-10-21. Stadssekreterare i Arboga 1707. Politieborgmästare i Arboga 1710. Häradshövding i Västmanland 1714-02-27. Häradshövding i Åkerbo och Skinnskattebergs härader 1718-10-11. Adlad 1720-03-18 (introducerad 1720 under nr 1775). Hovrättsassessors titel 1741-10-05. Avsked 1745. Död 1747-05-02 i Arboga. Gift 1:o 1708-06-09 med sin styvsyster Regina Eufrosyne Petré, död 1719-02-07, dotter av borgaren i Västerås, brukspatronen Vilhelm Robertsson Petré och hans 1:a hustru Christina Tibelia. Gift 2:o 1720-05-31 med den förras kusin Anna Margareta von Hyttéen, född 1701-12-13, död 1732-12-21, dotter av borgmästaren Anders Hylthén, adlad von Hyltéen, nr 1482, och Regina Robertsdotter Petré.

Barn:

 • 1. Erik Vilhelm, född 1709. Kammarherre. Död 1783. Se Tab. 4
 • 1. Christina Regina, född 1710-10-12, död 1710-12-12.
 • 1. Agneta Eleonora, född 1711-11-13, död 1712-02-01.
 • 1. Anna Christina, född 1713-02-21, död 1793-08-16 Lista. Gift 1733-05-17 med landssekreteraren i Västerås, assessorn Bengt Fortelius, född 1704, död 1766-10-17.
 • 1. Carl Johan, född 1715-03-31, död 1717-09-08.
 • 1. Christian Joakim, född 1716-11-05, död 1716-12-24.
 • 1. Charlotta Regina, född 1718-07-14, död 1718-10-15.
 • 2. Anders, född 1721-05-22, död 1721-07-09.
 • 2. Agneta Regina, född 1722-04-24, död 1761-06-10, Åby. Gift 1746-09-16 med landssekreteraren i Örebro, assessorn Seth Lampa, född 1717 , död barnlös 1760-07-00.
 • 2. Anna Margareta, född 1723-11-10 död 1741-12-06.
 • 2. Carl, född 1725-01-12. Student i Uppsala 1742-02-25. Extra ordinarie Kanslist i justitierevisionen. 1816-04-20 i Sätersta prästgård Södermanlands län, sedan han gjort testamente av sin kvarlåtenskap till prosten Lars Ekermarck och hans hustru Charlotta Nisbeth. Gift 1765-09-24 Marby med sin halvbroderg styvdotter Hedvig Åbeck, född 1735 på Kullinge i Björskogs socken, Västmanlands län, död 1791-04-19 i Stockholm, dotter av utnämnd superintendenten i Karlskrona Martin Åbeck och Beata Christina Lampa.
 • 2. Anders, född 1726-03-06. Student i Uppsala 1742-02-25. Korpral vid livregementet till häst. Död 1751-06-00.
 • 2. Johan Christian, född 1727-07-01 student i Uppsala 1742-02-25. Död 1745-07-31.
 • 2. Catharina Elisabet, född 1728-12-28, död 1773-12-13 i Skillingsmarks socken, Värmlands län. Gift 2:o 1759-05-14 (1752) i Borgå med fänriken i Skaraborgs regemente Emanuel Bobeck i hans 1:a gifte (gift 2:o 1775 med Anna Helena Svenske i hennes 2:a gifte, dotter av löjtnanten Ulrik Göran Svenske, och hans 1:a fru Mariana Lillie af Aspenäs), född 1725-06-22, död 1777-05-31 på Svenstorp vid Skövde.
 • 2. Robert, född 1730-01-14 i Arboga. Student i Uppsala 1744-02-24. Kadett vid amiralitetet 1747. Sergeant vid södra skånska kavalleriregementet 1748. Styckjunkare vid södra skånska kavalleriregementet. 1749. Kvartermästare 1751. Kornett 1752-06-11. Löjtnant 1756-12-18. Ryttmästare 1762-03-12. RSO 1770-04-28. Major i armén 1773-09-15. Major vid regementet 1777-11-19. Överstelöjtnants avsked 1782-03-20. Död barnlös 1792-01-18 Gustafstorp, sedan han 1790-12-16 givit sin fru testamente. Gift 1784-02-06, Hammar s län med Johanna Elisabet Danckwardt i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1755 med ryttmästaren Nils Psilander, adlad och adopterad Psilanderskjöld, född 1724, död 1782), född 1736-04-27 i Norrköping, död 1812-04-06 i Karlshamn, dotter av krigsrådet Christian Georg Danckwardt, och Gertrud Christina Bergenstierna.
 • 2. Beata Eleonora, född 1731-04-25, död 1739-08-15.
 • 2. Per, född tvilling 1732. Krigsfiskal. Död 1783. Se Tab. 14
 • 2. En dotter, dödfödd tvilling 1732-12-21.

TAB 4

Erik Vilhelm (son av Carl Christiernin, adlad von Christiersson, Tab. 3), född 1709-05-12. Student i Uppsala 1720-02-08. Auskultant i Svea hovrätt 1730-06-26. Vice auditör vid Västmanlands regemente 1733. Vice häradshövding 1734-04-00. Häradshövding i Tuhundra. Åkerbo m fl härader i Västmanland 1741-10-05. Assessor i Svea hovrätt 1747-12-28. Kammarherre 1756-08-30. Avsked från assessorsämbetet 1761 och från kammarherrebefattningen (At (RA).) 1762-01-11. Död 1783-01-11 Vändelsö [Ash]. Gift 1741 med Beata Christina Lampa i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1726 med utnämnd superintendenten i Karlskrona, fil. mag. Martin Åbeck, död 1740), född 1709 i Arboga, död 1764-12-13, Kullinge, dotter av prosten i Arboga, mag. Per Lampa och Sara Norsea.

Barn:

 • Carolina Christina, född 1742-09-30 Östuna Gift 1770-08-26 på Marby i Arnö socken, Uppsala län med överstelöjtnanten Carl Daniel Dahlfelt, född 1738, död 1800.
 • Erika Regina, född 1743-09-23 på Östuna, död 1743-11-24 på Kullinge och begraven i Arboga stadskyrka.
 • Carl Vilhelm, född 1745. Överstelöjtnant. Död 1828. Se Tab. 5.
 • Margareta Regina, född 1746-08-03 på Kullinge, död ogift: 1811-07-19 Eneby
 • Adolf Gustaf, född 1747-09-15 på Kullinge. Student i Uppsala 1760-11-16. Volontär vid livregementet till häst. Död 1764-01-25 på Kullinge och begraven 1764-02-14 i Björskogs kyrka, men sedan förd till sina fäders grav i Arboga stadskyrka.

TAB 5

Carl Vilhelm (son av Erik Vilhelm, Tab. 4), född 1745-08-01 Östuna Student i Uppsala 1760-11-13. Ryttare vid livregementet till häst 1764-02-12. Korpral vid livregementet till häst 1764-10-01. Avsked 1771-04-20. Sergeant vid Upplands infanteriregemente 1771-05-11. Kadett vid artilleriet 1772. Undergick examen i artillerivetenskapens alla delar 1773-05-03. Underlöjtnant vid artilleriet 1773-06-21. Adjutant vid artilleriet 1773-08-23. Underlöjtnant 1774-03-23. Regementsadjutan (KrAB) 1782-06-12. Löjtnant 1783-05-28. Kapten 1790-08-23. Stabskapten 1791-06-01. Regementskvartermästare vid finska artilleriregegementet 1794-06-23. Premiärmajor vid finska artilleriregegementet 1795-04-07. RSO 1801-05-28. Överstelöjtnant 1809-02-09. Avsked 1810-08-07 och överflyttade 1810 till Finland. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 110 bland adelsmän. Död 1828-02-04 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1791-08-06 (1791-08-23) med Ulrika Christina Sunn, född 1767-09-29, i Helsingfors, död i Helsingfors 1834-03-12, dotter av handlanden Carl Magnus. Sunn och Beata Sofia Schildt.

Barn:

 • Beata Carolina, född 1792-11-20. Stiftsjungfru. Död 1876-01-27 Gift 1813-05-23 Helsingfors med ryske konteramiralen, RRS:tGO Juan Nikolajevitj Boutakov född i Kostroma, död 1882-04-09.
 • Vilhelmina Regina, född 1793-12-29 (1793-12-28) i Helsingfors. Stiftsjungfru. Död ogift 1878-05-11 i Helsingfors.
 • Carl Ulrik, född 1795. Referendariesekreterare. Död 1861. Se Tab. 6.
 • Fredrik Vilhelm, född 1796-04-15 i Helsingfors. Furir vid finska artilleriregementet 1797-01-25. Sergeant vid finska artilleriregementet 1799-04-05. Avsked. Reste sedermera till sjöss på kofferdifartyg. Midshipman vid 1. finska sjöekipaget 1830-12-22. Död 1833-03-34 i Helsingfors.
 • Ulrika Charlotta, född 1797-06-21 (1797-07-21) [Ckb.] i Helsingfors. Stiftsjungfru. Död 1863-12-20. Gift 1818-01-08 i Helsingfors med godsägaren Gustaf Adolf Mattheiszen i hans 2:a gifte, född 1776-10-12 i Helsingfors, död 1836-01-19 på sin gård Munksnäs i Helsinge socken, Finland (Wä.).
 • Adolf Gustaf, född 1799-02-13, död 1800-04-10.

TAB 6

Carl Ulrik (son av Carl Vilhelm, Tab. 5), född 1795-02-06 i Helsingfors. Inskriven såsom page vid kejspagekåren i S:t Petersburg 1811-04-00. Student i Åbo 1816-05-09. Betyg till rättegångsverken 1818-06-15. Auskaltant i Åbo hovrätt 1818-06-20. Extra notarie i Åbo 1819-12-17. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1820-07-06. Kopist i Åbo 1824-02-06. Vice häradshövding 1824-06-22. Därjämte kanslist i riddarhusdirektionen 1825-04-18 1839-01-20. Kanslist i senatens justitiedepartement 1827-10-06. Tillika sekreterare i direktionen för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1830-12-20 och ombudsman vid direktionen för väg- och vattenkommunikationerna 1832-12-27. Häradshövdings n. h. o. v. jämte tur och befordringsrätt 1831-07-07. Registrator i direktionen för väg- och vattenkommunikationerna 1832-12-11. Protokollssekreterare i direktionen för väg- och vattenkommunikationerna 1836-11-16. Referendariesekreterare 1839-01-03. Avgick från befattningarna i väg- och vattenkommunikationerna 1839-12-31. RRS:tVIO4kl 1841-02-01. Avsked 1846-01-21. Död 1861-02-23 på sin egendom Gårknäs i Lojo socken. Gift 1835-10-19 på Gärknäs med Vilhelmina Charlotta Sofia Conradi, född 1815-01-14 i Lojo socken, död 1868-07-09, dotter av generaladjutanten och landshövdingen Gustaf Vilhelm Conradi, och hans 2:a fru Eleonora Elisabet Koschell.

Barn:

 • Carl Gustaf Vilhelm, född 1836. Lantbruksråd. Död 1919. Se Tab. 7.
 • Axel Fredrik Adolf, född 1838. Kapten. Död 1891. Se Tab. 9
 • August Ferdinand, född 1840-10-04 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshanm 1854-09-10–1856-09-23. Civilingenjör. Verksads- och depåföreståndare vid Hangö–Hyvinge privata järnväg 1873. Verkstadsföreståndare för statsjärnvägarnas verkstad i Hangö 1877-10-29. Maskiningenjör av 1. kl. i Hangö. RRS:tStO3kl 1891-04-25 och S:tAO3kl 1899-04-30. RRS:tStO2kl 1907-05-05. Avsked 1915-02-02. Gift 1875-03-02 i Hangö med Olga Natalia Appelberg, född 1848-02-23 i Helsingfors, dotter av överstelöjtnanten Adolf Appelberg och hans 1:a fru Maria Emilia Grenqvist.
 • Georg Mauritz, född 1842. Statsråd. Död 1901. Se Tab. 10.
 • Edvard Valdemar, född 1845. Tullförvaltare. Död 1915. Se Tab. 11.
 • Herman Ludvig, född 1847-03-26 död 1853-06-16 i Lojo socken.
 • Elisabet Vilhelmina Charlotta (Betty), född 1852-04-23 i Lojo socken. Gift 1879-06-04 Albacka

TAB 7

Carl Gustaf Vilhelm (son av Carl Ulrik, Tab. 6), född 1836-08-22 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1856-01-25. Var 1903–1905 av politiska skäl landsförvisad. Lantbruksråds titel 1908-04-16. Död 1919-10-26 i Stockholm och begraven i Lojo socken. Ägde jämte barnen Gärknäs i Lojo socken och Ängsholm i Sjundeå socken, vilka egendomar han försålde 1916-04-00. Gift 1:o 1862-06-26 på Rakered i Vikingstads socken, Östergötlands län med Sofia Lovisa Aspegren, född 1837-04-10 på Rakered, död 1908-03-16 i Helsingfors, dotter av hovrättskommissarien Johan Gustaf Aspegren och Sofia Catharina Bränner. Gift 2:o 1911-03-08 i Stockholm med Emma Eleonora Wetterström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1881-06-29 med häradshövdingen Adolf Fredrik Gustaf Ludvig Wetterström, född 1831, död 1886-12-28), född 1857-05-01 i Tjällmo socken, Östergötlands län, dotter av postmästaren Per Magnus Wetterström och Matilda Charlotta Hallencreutz.

Barn:

 • 1. Sigrid Lovisa Sofia, född 1863-04-19 på Gärknäs. Gift 1885-07-21 på Gärknäs med agronomen Ivar Ferdinand Carlstedt, född 1858-09-02 i Borgå.
 • 1. Anna Ingeborg Matilda, född 1865-08-19 på Gärknäs, FFrK4kl 1918. Gift 1892-10-29 på Gärknäs med direktorn i Geologiska kommissionen i Finland, extra ordinarie professorn, LVA, LVS, LFS, fil. hedersdoktorn, fil. lic. Jakob Johannes Sederholm, född 1863-07-20 i Helsingfors.
 • 1. Carl Axel Gustaf, född 1867-12-03 på Gärknäs. Student i Helsingfors 1886-06-09. Fil. kand. 1894-05-19. Skollärare. Föreståndare för privata svenska samskolan i Tammerfors. Död ogift 1907-11-20 i Helsingfors.
 • 1. Carl Ferdinand Georg, född 1869 på Gärknäs. Affärsman. Död 1910. Se Tab. 8.
 • 1. Tyra Catharina Henrietta, född 1870-06-06 på Gärknäs.
 • 1. Eva Elisabet Charlotta (Eja), född 1874-10-10 på Gärknäs. Gift 1905-11-18 på Gärknäs med civilingenjören John Axe Herman Aspegren, född 1874-01-30.

TAB 8

Carl Ferdinand Georg (son av Carl Gustaf Vilhelm, Tab. 7), född 1869-02-09, Gärknäs Student i Helsingfors 1889-06-02. Anställd å Föreningsbankens i Finland centralkontor i Helsingfors. Affärsman i Tammerfors under firma Hammaren & C:o. Delägare i Fedi Procopé & C:os försäkrings- och agenturbyrå i Tammerfors. Död 1910-08-01 i Helsingfors. Gift 1896-03-24 med Anna Lucia Hammaren, född 1875-03-05 i Tammerfors, dotter av handlanden i Tammerfors, kommerserådet Lars Johan Hammaren och Lucy Emma Sharples.

Barn:

 • Carl Johan Tönne, född 1897-08-19 i Helsingfors. Inträdde i militärtjänst vid Helsingfors jägarbrigad 1918-04-15 och vid Nylands dragonregemente 1918-07-01. Reservkornett vid Nylands dragonregemente 1919-07-31. Kornett 1920-07-01 löjtnant 1920-12-06. Avsked med överföring till reserven 1923-08-02. Chefsadjoint vid Äänekoski aktiebolag och medlem av dess direktion 1924-01-01. Gift 1924-11-17 med sin kusin Karin Ingeborg Idman, född 1904-11-20 i Messuby socken, dotter av godsägaren Fredrik Leonard Idman och Ingeborg Eugenie Hammaren.
 • Carl Axel, född 1898-11-20 i Helsingfors.
 • Aagot Lucia, född 1899-09-22, död 1914-08-21, i Schweiz.

TAB 9

Axel Fredrik Adolf (son av Carl Ulrik, Tab. 6), född 1838-12-25 i Helsingfors. Kofferdikapten. Guldmedalj i S:tStO:s band 1876. Löjtnant vid överstyrelsen för lotsverket i Finland 1876-12-27. Chef för Åbo lotsfördelning 1879-07-23. RRS:tStO3kl 1883-04-14. Stabskapten 1888-07-28. Kapten 1890-04-30. Död 1891-12-19 i Helsingfors. Gift 1870-05-26 i Odessa med Anna Vinifred O'Flanagan från Irland, född 1849-01-09 i London, död 1911-09-13 i Helsingfors, dotter av professorn John O'Flanagan och Harriet Fitz Patrick.

Barn:

 • Vilfrid Carl Fredrik John, född 1878-05-16 i asa. Abbé. Lärare och föreståndare vid en katolsk gosskola i Montpellier. Nödgades avgå från denna befattning 1904 på grund av Combeska ministärens kongregationslag. Erhöll anställning i Malmö 1904 och därefter i Stockholm. Pastor vid romerskkatolska församlingen i Helsingfors 1906. Kyrkoherde i Helsingfors 1910. Avgick 1911 men kvarstår såsom tjänstgörande vid nämnda församling.

TAB 10

Georg Mauritz (son av Carl Ulrik, Tab. 6), född 1842-02-10 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1853-08-25. Fänrik vid 1. sappörbataljonen 1862-06-25. Transporterad till finländska sappörbataljonen 1863-10-29. Underlöjtnants avsked 1863-12-31. Kameralexamen i Helsingfors 1866-05-31. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens för Finland ekonomidepartement 1866-06-12. Kopist i senatens finansexpedition 1867-12-17. 2. Kammarförvant i Helsingfors 1872-07-18. Protokollssekreterare i senatens militieexpedition 1879-01-21. Referendariesekreterare i Helsingfors 1880-05-12. RRS:tStO2kl 1882-04-09 och S:tAO2kl 1889-04-04. Statsråds titel 1894-04-22. Avsked 1901. Död 1901-05-24. På Alberga i Esbo socken. Gift 1872-11-26 i Helsingfors med sin kusins dotter Alma Maria Ehrström, född 1846-09-16, dotter av orgelnisten i Helsingfors, kompositören Fredrik August Ehrström och Emilia Augusta Mattheiszen.

Barn:

 • Ester Maria, född 1875-10-11 i Helsingfors, död i Helsingfors 1909-02-14 ogift.

TAB 11

Edvard Valdemar (son av Carl Ulrik, Tab. 6), född 1845-03-13 i Helsingfors. Student i Helsingfors 1865-06-11. Auskultant i Åbo hovrätt 1871-06-12. Extra ordinarie kopist i senatens för Finland justitiedepartement 1873-09-09 och i dess ekonomidepartement 1873-09-16. Vice häradshövding 1875-12-18. Kanslist vid överstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1877-09-27. Avsked 1880-05-10. Kanslist i senatens ecklesiastikexpedition 1882-05-19. Tullförvaltare i Lovisa 1889-10-23. Avsked 1903-10-29 och överflyttade till Californien först till Reedley och 1910 till S:ta Clara, där han i närheten av staden Cupertino inköpte en farm. Död 1915-03-02 i staden San José i Calitomien. Gift 1891-08-03 i Åbo med Vilhelmina Ottiliana (Mimmi) Heyno i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1879-12-21 i Helsingfors med ingenjören Lars Johan Ascholin, född 1847-11-13 i Helsingfors, död i Helsingfors 1883-09-25), född 1859-03-02 i Jaakimvaara socken, död 1914-07-20 i San José, dotter av handlanden Alexander August Heyno och Catharina Elisabet Harthin.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1893-10-04 i Lovisa. Lärarinna i Californien.
 • Carl Sigurd Alexander, född 1895. Läkare. Se Tab. 13
 • Frans Fredrik (Frank), född 1900-12-25 i Lovisa. Jur. stud.

TAB 12

Sune Valdemar (son av Edvard Valdemar, Tab. 11), född 1892-06-07 i Lovisa. Flyttade 1903 med föräldrarna till Californien. Mejerilärare vid Polytekniska skolan i San Luis Abisso i Californien 1914-01-01. Statshortikulturkommissarie. Gift 1914-01-24 i San José med Kathryn Gilbert, från vilken han 1919 blev skild, född 1896-01-21, dotter till järnvägstjänstemannen Anthony Gilbert.

 • Barn:
 • Carl, född 1915-01-20.
 • Robert, född 1917.

TAB 13

Carl Sigurd Alexander (son av Edvard Valdemar, Tab. 11), född 1895-05-01 i Lovisa. Student vid Stanford Leland universitetet i Californien 1913. Lärare. Läkare i Watsonville, Cal., USA. Gift 1921-09-07 med Vivian Thomasine Colestark, född 1808.

Barn:

 • William Valdemar, född 1925-02-09.

TAB 14

Per (son av Carl Christiernin, adlad von Christiersson, Tab. 3), född tvilling 1732-12-21. Student i Uppsala 1744-02-24. Auskultant i Svea hovrätt 1751. Extra ordinarie notarie i Uppsala. Riddarhusfiskal. Auditör vid Västgöta kavalleriregemente 1759 . Justitieombudsman vid generalkrigskommissariatet i Pommern. Landssekreterare i Nylands och Tavastehus län. Justitieombudsmans fullmakt (At (P.).) 1770-04-04. Krigsfiskal och kommendantsekreterare på Sveaborgs fästning. Död 1783-09-23 på Sveaborg. Gift 1767-07-02 med Maria Erhardt, född 1745, död 1830-01-08 i Ekenäs.

Barn:

 • Carolina Margareta, född 1767-10-23 i Helsingfors, död 1799-07-18 Karlsdahl, Finland. Gift 1785-10-11 (1785-10-12) [Ckb.] med generalmajoren Johan Bergenstråhle, i hans 1:a gifte, född 1756, död 1840.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: