:

Cronström nr 786

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Cronström nr 786 †

Adlad 1667-05-24, introducerad 1668. Utdöd 1743-12-02. Ätten har utgrenat sig i friherrliga ätten Cronström.

Litteratur: Tilas, D., Den adelige och friherrliga Cronströmska släktens ättartal. Stockholm 1758.


1Um. 2Ak. 3Wn. 4Öä. och bouppt. 5Uff. I h. 4 s. 60. 6Lk. 7SAB. 8Uppsala kyrkoarkiv. 9At (P), 10F. Wittingh, S:t Jacobs Minne (1771). 11Likkistplåt i Solna kyrka

TAB 1

Markus Kock, född och boende i Limburg i Nederländerna. Var mycket konstförfaren samt berömd för allahanda järnmanufakturers, såsom vågbackar och dylikt, förfärdigande'.

Barn:

 • Daniel Kock. Bergsman i Liége i Nederländerna. Gift med Catharina Havens från Limburg.

Barn:

 • Markus Danielsson Kock, född 1585-02-14 i Liége. Myntmästare efter vartannat i Bromberg, i Königsberg och i Berlin. Gick 1626 i svensk tjänst, då han förde med sig många skickliga hantverkare, och blev kunglig myntmästare i Nyköping, Arboga, Säter och Stockholm. Direktör vid Avesta kopparbruk 1637. Död 1657-11-20 i Avesta och begraven i Avesta kyrka, där hans och hans hustrus epitafier uppsattes. 'Han avskaffade de fyrkantiga kopparklippingarna och slog i stället runda. Anlade Avesta bruk och byggde kyrkan, till stor del av egna medel, och till vilken han dessutom skänkte predikstolen, funten, en ljuskrona och mässekläder, samt hans hustru kyrkoporten med tornet däröver.'. Gift 1614-07-28 med Elisabet van Eijck, född 1598-10-21 i Danzig, död 1665-05-03, dotter av handelsmannen och polske myntdirektören i Danzig Isak van Eijck, av en adlig ätt från Brabant, 'Markus Kocks och hans hustrus porträtt sägos på herrgården i Avesta: han något skelögd med skägg och mustascher, hon stor till växten.'

Barn:

 • Daniel Kock, född 1616. Kunglig myntmästare. Död 1650. Se Tab. 2.
 • Isak Kock, adlad Cronström, född 1620. Kammarråd. Död 1680. Se Tab. 4.
 • Abel Kock, född 1627. Överhovpredikant. Död 1668. Se Tab. 6
 • Abraham Kock, adlad Cronström, född 1640-07-03 i Säter. Student i Uppsala 1650-02-001. Kunglig myntmästare. Adlad 1667-05-24 jämte brodern Isak och brorssönerna Markus Danielsson samt Johannes, Jakob och Isak Abelssöner (med dem introducerad 1668 under nr 786). Assessor i kommerskollegium 1668-12-04 erhöll privilegium på pappersbruk2 1670-12-16. Överdirektör över myntningen 1674-12-18. Erhöll konfirmation å privilegier över medaljpräglingen2 1680-04-17. Ledamot av myntkommissionen2 1681-02-16. Död ogift 1696-04-22 och slöt således själv sin adliga ättegren. Hans vapen uppsattes i Avesta kyrka.

TAB 2

Daniel Kock (son av Markus Danielsson Kock, Tab. 1), född 1616-02-27 Königsberg10. Kunglig myntmästare i Stockholm 1645-11-20. Död i Stockholm 1650-12-08 och begraven i Jakobs kyrka, där hans epitatium uppsattes. Gift 1647 med Anna Trotzig i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1652 med drottning Christinas livmedikus med. doktorn Johan von Wullen, död 1658. Gift 3:o 1663-03-22 i Stockholm med svenske kansleren, danska hovrådet Esaias Pufendorf, adlad von Pufendorf, nr 853, i hans 1:a gifte, född 1628, död 1689), född 1628-12-24, död 1663-08-06, dotter av direktören Johan Trotzig och hans 1:a hustru Kerstin Grooth, samt syster till Peter Trotzig, adlad Trotzig, och Mårten Trotzig, adlad och friherre Trotzig.

Barn:

 • Markus Kock, adlad Cronström. Hovrättsassessor. Död 1679. Se Tab. 3.

TAB 3

Markus Kock, adlad Cronström (son av Daniel Kock, Tab. 2), till Engeltofta i Barkåkra socken, Kristianstads län och Malingsbo bruk i Malingsbo socken Kopparbergs län. Student i Uppsala1 1660-06-07. Adlad 1667-05-24 jämte sina farbröder och kusiner (med dem introducerad 1668 under nr 786). Kunglig räntmästare i Stockholm 1674. Assessor i Svea hovrätt 1675-03-05. Tillika häradshövding 1678-11-18. Död 1679 (själaringning i Storkyrkan 1679-08-14) och begraven 1680-12-12 'Han kallades den tjocke Cronström.'. Gift 1675-08-12 med Sigrid Ekehielm i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1669-08-19 med hovjunkaren Christian Stiernflycht, född 1644, död 1669. Gift 2:o 1671-09-03 Ekensberg, med generalinspektören Crispin Flygge, adlad Flygge, född 1628, död 1673), död 1700-01-00 i Kristinehamn och begraven i Kristinehamn, dotter av underståthållaren Bengt Baaz, adlad Ekehielm, och Eva Eggertz. 'Hon var en tid ganska rik, men blev till sist utfattig. Fick med sin 2:e mans släktingar rättegång, i det de påstodo, att hennes barn med Flygge, vilket föddes efter faderns död, icke var hennes, utan köpt av en änka, men varför de, som ej kunde styrka detta sitt påstående, blevo dömda till dryga böter samt ärans och livets förlust.'

Barn:

 • Ett barn, begraven 1676-12-22 i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • En son, begraven 1678-02-01 i Jakobs kyrka
 • Ett barn, för vilket gjordes liköppning i Jakobs kyrka 1679-07-12.
 • En dotter, död 1681.

TAB 4

Isak Kock, adlad Cronström (son av Markus Danielsson Kock, Tab. 1), till Horndals bruk med Valla masugn och hemmanet Näs, alla i By socken, Kopparbergs län, Bjurfors bruk i Norbergs socken, Seglingsbergs bruk i Ramnäs socken, Hägervallen och Forsby i Skultuna, socken (alla i Västmanlands län), samt Grönsinka bruk i Österfärnebo socken, Gävleborgs län. Född 1620-05-20 i Bromberg i Preussen. K. myntmästare vid Avesta 1659-08-12. Direktör vid gårmakeriet och myntet därst. Adlad 1667-05-24 Jämte en av bröderna och fyra brorsöner (med dem introd. 1668 under nr 786). Extra ordinarie assessor i bergskollegium, tillika direktör vid Avesta 1669-02-20. Assessor i bergskollegium 1673-05-02. Kammarråd 1674-03-09. Begraven 1680-09-21 i Storkyrkan i Stockholm, varest hans vapen uppsattes. Gift 1650-02-16 med Christina Hanssen, född 1632-05-01, död 1708-05-01 i Stockholm, dotter av klädeshandlaren därst. Peter Hanssén och Anna Hansdotter Stecker samt syster till assessorn Johan Hanssen, adlad Rosenhoff.

Barn:

 • Peter, född 1651. Assessor. Död 1708. Se Tab. 5.
 • Elisabet, född 1653-04-28, död 1718-02-15 på Stavsund i Ekerö socken, Stockholms län och ligger begraven jämte sin man i Lindschöldska graven i Ekerö kyrka. Gift 1669-09-07 i Stockholm med k. rådet Erik Lindeman, adlad Lindenschöld, friherre och greve Lindschöld, född 1634, död 1690.
 • Daniel, född 1655-09-29. Kommissionssekreterare i Paris. Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1682-11-04. Resident 1702-08-14. Extra ordinarie envoyé till Frankrike 1705. Död ogift 1719-08-30 i Paris.
 • Markus, född 1657-07-08 i Västmanland. Student i Uppsala1 1667-09-26. Kapten vid amiralitetet. Död ogift 1688-04-22 i Karlskrona.
 • Anna, född 1658-09-12, död 1722. Gift 1:o 1674 med hovrådet Johan Adolf Rehnskiöld, i hans 2:a gifte, född 1646, död 1680. Gift 2:o 1690 med hovjägmästaren Hans Reutercrantz, född 1640, död 1695.
 • Christina, född 1659-10-12, död 1712-12-00. Gift 1678 med lagmannen Alexander Cock, adlad Cock, född 1642, död 1712.
 • Isak, friherre Cronström, född 1661, död 1751. Se friherrl. ätten Cronström.
 • Catharina, född 1662-09-29 i Garpenbergs socken Kopparbergs län, död 1742-11-29 på Harbonäs 1 Harbo socken Västmanlands län och begraven s. å. 13/12, varefter liket fördes till mannens grav i Kungsholms kyrka i Stockholm. Gift 1683-05-30 i Stockholm (Nik.3) med översten Göran Johan von Knorring, natural. Knorring, friherre von Knorring, född 1657, död 1726.
 • Hedvig, född 1664-10-16, död 1699-03-18. Gift med ståthållaren Henrik Piper, adlad Piper C, i hans 2:a gifte, död 1704.
 • Maria Eufrosyne, född 1668-07-27 i Avesta, död 1736-11-14 på Kulla Gunnarstorp i Allerums socken Malmöhus län och begraven s. å. 5/12. Gift 1:o 1688-02-28 på Skultuna i likanämnd socken Västmanlands län med lagmannen Johan Malmén, adlad Cedercrantz, i hans 2:a gifte, född 1646, död 1699. Gift 2:o 1704-08-02 med stadsmajoren Christian Didrikvon Conow, adlad von Conowen, i hans 2:a gifte, född 1652, död 1731.
 • Beata, född 1670-09-15, död s. å. 5/12.
 • Beata Christina, född 1671-12-20 död 1752-12-09 och begraven s. å. 24/12 i Järlåsa kyrka Uppsala län. Gift med k. rådet och presidenten Carl Gustaf Frölich, natural. friherre och greve Frölich, i hans 2:a gifte, född 1637, död 1714.
 • Engela, född 1673-10-01, död 1675-04-20.
 • Eva Maria, född tvilling 1676-03-05, död s. å. i maj.
 • Charlotta, född tvilling 1676-03-05, död 1706-01-03. Gift 1703-01-04 med sekreteraren Hans Pahl, adlad Pahl, i hans 2:a gifte, född 1657, död 1708.

TAB 5

Peter (son av Isak Kock, adlad Cronström, Tab. 4), till Hägervallen och Bjurfors. Född 1651-06-12 i Avesta. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1675-07-10. Ord. assessors lön 1683-09-01. Död 1708-05-01. Hans vapen med påskrift uppsattes i Avesta kyrka. Gift 1677 efter lysning s. å. 3/2 i Katarina kyrka i Stockholm, enl. k. tillstånd, med Johanna Grau, född 1661-08-09, död 1746-07-03 Brogård, dotter av handelsmannen i Stockholm och Västerås, bruksägaren Casper Henriksson Grau och Johanna Elisabet Lohe.[4]

Barn:

 • Christina, född 1678-06-27 i Eskilstuna, död 1758-07-27 på Brogård och begraven s. å. 10/8 i Bro kyrka, Uppsala län. Gift 1697-03-14 med presidenten Gustaf Funck, friherre Funck, född 1670, död 1736.
 • Carl Isak, född 1679-09-19 vid Eskilstuna bruk. Student i Uppsala1 1692-02-16. Löjtnant vid karabinjärerna i Frankrike. Kapten vid Skaraborgs regemente 1704-09-05. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava.
 • Johanna, född 1683-12-27, död 1705-09-21. Gift 1701 m., prosten i Sala magister Henrik Henriksson Kolthoff, född 1653-11-01 i Karlstad, död 1731-04-19 i Sala.
 • Gustaf, född 1685-01-24. Student i Uppsala1 1692-02-16. Hovjunkare. Vice ceremonimästare 1712-08-12 och ord. 1729. Kammarherres rang och karaktär7 1720-11-16. Överceremonimästare7 1732-03-28. Död barnlös 1743-12-02 i Stockholm och begraven s. å. 13/12 samt utgick med honom på svärdssidan den adliga Cronströmska ätten. Gift 1716-11-06 i Stockholm med friherrinnan Maria Catharina Lagercrona, död 1762, dotter av generalmajoren Anders Lagercrona, friherre Lagercrona, och Margareta Gyllenadler.
 • Isak, född 1686-07-09, död s. å. 20/8.
 • Elisabet, född 1688-07-03, död 1771-12-26 å Sannum i Undenäs socken Skaraborgs län. Gift 1708-05-26 i Göteborg med kommerserådet Sebastian Tham, adlad Tham, i hans 3:e gifte, född 1666, död 1729.
 • Markus, född 1689-12-26 i Västmanland. Volontär vid fortifikationen 1707. Fänrik vid Hälsinge och Gästrike tre- och femmänningsbataljon 1708-05-09. Löjtnant vid Hälsinge regemente 1709-11-08. Kaptenlöjtnant vid Kalmar regemente 1709-12-06. Kapten därst. 1711-03-11. Majors karaktär 1721-06-07. Död barnlös 1736-02-14 Prinsnäs. Var med vid Hälsingborg 1710 och Fredrikshall 1718. Gift 1714-04-07 Härdanäs med Elisabet Printzensköld, född 1696-08-00, död 1763-07-29 Nordanskog, varefter hennes lik fördes till Sandsjö, dotter av ryttmästaren Johan Printzensköld, och Anna Margareta von Schaar.
 • Ulrika, född 1692-01-08, död 1761-08-22 på Sundsör i Turinge socken, Stockholms län. Gift 1718-04-29 med bergsrådet Jonas Carlstedt, adlad Cederstedt, född 1659, död 1730.

TAB 6

Abel Kock (son av Markus Danielsson Kock, Tab. 1), född 1627-04-01 i Nyköping. Student i Uppsala1 1647-08-26. Magister i Giessen 1652. Hovpredikant 1656. Överhovpredikant 1660. Tillika kyrkoherde i Solna pastorat av Uppsala ärkestift 1663-09-03. Död 1668-02-21 i Stockholm. Han ägde Norrby säteri i Munsö socken Stockholms län. Gift9 1657-08-24 med Christina Lenæa, adlad Clo, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1671-04-13 med borgmästaren Peter Trotzig, adlad Trotzenfelt, i hans 2:a gifte, född 1613, död 1679), död 1719-03-25 och begraven s. å. 26/5 dotter av ärkebiskopen doktor Johan Lenæus och Catharina Kenicia eller Könick.

Barn:

 • Johannes Kock, adlad Cronström, född 1659-03-13 (3/3)11 i Uppsala. Adlad 1667-05-24 jämte sina farbröder, sina bröder och sin kusin (med dem introd. 1668 under nr 786). Student i Uppsala1 1675-03-20. Död 1685-01-14 i Västra Vingåkers socken Södermanlands län och begraven s. å. 17/5 i Storkyrkan i Stockholm samt därefter nedsatt i Solna kyrka Stockholms län, varest hans vapen uppsattes. [5].
 • Jakob Kock, adlad Cronström, född 1661. Adlad 1667-05-24 jämte sina farbröder, sina bröder och sin kusin (med dem introd. 1668 under nr 786). Student i Uppsala1 1675-03-20 livdrabant 1683. Kornett vid adelsfanan 1687. Kornett vid livregementet till häst 1694-05-22. Löjtnant därst. 1700-09-29 gift Sekundryttmästare 1701-06-04. Premiärryttmästare6 1702-07-19. Överstelöjtnant vid skånska tremänningskavalleriregementet 1711-04-11. Avsked 1716-12-06. Död barnlös 1736 20 5 i Vänge socken Uppsala län och begraven s. å. 26/6. Gift 1718-07-29 i Vänge socken med Catharina Oldekop i hennes 2:a gifte, begraven 1744-12-11 i Uppsala domkyrka8, dotter av superintendenten på Ösel doktor Justus Henrik Oldekop, 'som 1671, på k. befallning, blev insatt på gäldstugan i Stockholm för smädeord mot generalguvernören Gustaf Kurck', och Christina Lithman, adlad Lithman.
 • Isak Kock, adlad Cronström. Adlad 1667-05-24 jämte sina farbröder. Sina bröder och sin kusin (med dem introd. 1668 under nr 786). Student i Uppsala1 1675-03-20. Löjtnant vid Otto Joh. von Grothusens regemente i Pommern. Död ogift.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: