:

Af Klint nr 2185

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Klint nr 2185

Adlad 1805-03-01, introducerad 1807.

Klint A218500.png

TAB 1

Håkan (översiktstab. 1), född 1523(?) på frälsegården Svaneryd i Hornaryds socken, Kronobergs län, av vilken gård han sedermera blev ägare. Nämndeman. Hade tre söner, varav den nedanstående var den äldste.

Barn:

 • Börje Klint. Befallningsman.

Barn:

 • Nicolaus Birgeri Klintaeus, född 1604. Student i Uppsala 1628-10-12. Prästvigd 1634. Regementspastor vid Skyttes (Kronobergs) regemente 164(0). Kyrkoherde i Järsnäs och Forserums församlings pastorat av Växjö stift 1658. Prost. Död 1694. Gift 1634 med Carin Nilsdotter Hake, född 1616, död 1669.

Barn:

 • Erik Klint, född 1642. Syssloman vid hospitalet i Jönköping. Vice pastor 1680. Kyrkoherde efter fadern 1694. Död 1706. Gift 1673 med Judit Jönsdotter Edera, född 1653, död 1717.

Barn:

 • Esaias Klint, född 1685. Student i Uppsala 1704 (Vsn.). Häradshövding i Södra och Norra Möre samt Stranda och Handbörds härad av Kalmar län 1725 (At (Sch.).). Död 1740-04-16. Gift med Brita Maria Bubb, född 1705, död 1741-06-27.

Barn:

 • Erik Klint, adlad af Klint, född 1732-10-06 på Kölby (A. Nauckhoff, Ätten af Klint (1905)) i Ljungby socken, Kalmar län. Kofferdibåtsman 1750-11-28. Extra lärstyrman vid amiralitetet 1751-04-09. Lärstyrman vid amiralitetet 1752-03-12. Extra varvslöjtnant 1755-09-27. Löjtnant vid amiralitetet 1755-10-04. Informationsofficer vid kadettkåren i Karlskrona 1757-01-21. Kaptenlöjtnant 1767-04-07. RSO 1772-05-28. Major vid örlogsflottan 1776-10-08. Överstelöjtnant 1788-07-21. RSOmstk 1788-07-27. Lotsofficer vid södra lotsdistriktet 1791-05-24. Överste vid amiralitetet 1793-02-25. Lotsdirektör 1795-02-02. Avsked från överstebeställningen 1796-06-27. Tillförordnad landshövding på Gotland 1798-02-11. Adlad 1805-03-01 (introducerad 1807 under nr 2185). Avsked från vice landshövdingsbefattningen 1808 (A. Nauckhoff, Ätten af Klint (1905)). Död 1812-11-10 på Visborgs kungsladugård å Gotland och begraven 1812-11-18 i Visby domkyrka (A. Nauckhoff, Ätten af Klint (1905)). 'Han var en utmärkt skicklig och mycket brukad sjöofficer, bevistade med utmärkt mannamod sjöslaget vid Hogland, då han var chef på chefsskeppet Gustaf III och fick svärdsordens stora kors, samt slaget i Svensksund 1790, då han av konungen begåvades med en värja.' Gift 1768-09-18 i Karlskrona (A. Nauckhoff, Ätten af Klint (1905)) med Catharina Charlotta Gyllenstam, född 1749-02-25 i Karlskrona, död 1808-03-30 på Visborgs kungsladugård och begraven 1808-04-06 i Visby domkyrka (A. Nauckhoff, Ätten af Klint (1905)), dotter av översten Jonas Zakarias Åberg, adlad Gyllenstam, och Catharina Elisabet von Numers.

Barn:

 • Brita Catharina, född 1769-06-18 i Karlskrona, liksom syskonen, död ogift 1829-04-05 Skrape
 • Gustaf, född 1771 i Karlskrona. Vice amiral. Död 1840. Se Tab. 2
 • Lovisa Ulrika, född 1772-09-15 i Karlskrona, död ogift 1820-04-13 på Gotland.
 • Charlotta Elisabet, född 1773-12-03 i Karlskrona, död 1848-02-09 i Karlskrona. Gift 1820-01-04 Tosterup s län med häradshövdingen i Järrestad m fl härader, lagmannen Gustaf Billberg, född 1767-12-17 i Kvarnby prästgård i Husie socken, Malmöhus län, död 1835-10-14 i Hammenhögs socken, Kristianstads län (Ssn.).
 • Carl, född 1774 i Karlskrona. Konteramiral. Död 1840. Se Tab. 8
 • Fredrik, född 1776-05-13 i Karlskrona. Kadett vid amiral Leijonanckers kofferdibåtsmanskompani 1785. Kadett vid kadettkåren 1789. Fänrik vid amiralitetet 1790-06-12. Löjtnant vid amiralitetet 1801-11-16. Död ogift 1829-08-26 på Visborgs kungsladugård.
 • Johanna Maria, född 1777-07-20 i Karlskrona, död ogift 1841-02-02 på Gotland.
 • Jonas, född 1778 i Karlskrona. Kapten. Död 1847. Se Tab. 10
 • Hedvig Sofia, född 1779-11-04 i Karlskrona, död 1837-02-18. Gift 1810-09-16 på Visborg med överstelöjtnanten vid kungl m:ts flotta, RSO, Johan Melander i hans 3:e gifte (gift 1:o med Ingeborg Christina Åberg, född 1755, död 1795. 2:o 1796-10-02 i Karlskrona med Hedvig Ulrika Gyllenstam, född 1764-09-09 i Karlskrona, död i Karlskrona 1808-12-22, dotter av översten Jonas Zakarias Åberg, adlad Gyllenstam, och Catharina Elisabet von Numers), född 1756-04-15, död 1839-12-16 i Karlskrona.
 • Erik, född 1781 i Karlskrona. Kapten. Död 1847. Se Tab. 11
 • Adolf, född 1782-10-27 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1800-09-30. Fänrik vid amiralitetet 1800-10-20. Löjtnant vid amiralitetet 1809. Kapten 1818-05-11. RSO 1826-05-11. Avsked 1833-05-11. Död ogift 1845-02-28 i Stockholm.
 • Henrik, född 1784-01-31 i Karlskrona, död 1784-07-16 i Karlskrona.
 • Samuel, född 1785-01-16 i Karlskrona, död 1786-03-03.
 • Gustava Fredrika, född 1786-02-14 i Karlskrona, död 1848-05-08 i Karlskrona. Gift 1807-11-22 på Visborgs kungsladugård (A. Nauckhoff, Ätten af Klint (1905)) med provinsialläkaren i Gotlands södra distrikt Peter Anders Almqvist, född 1775-11-22 på Visingsö, död där 1817-04-18.
 • Salomon, född 1787 i Karlskrona, död 1790-10-30 på Tromtö och begraven i Förkärla socken, Blekinge län.
 • Ebba, född 1788-08-09 i Karlskrona, död 1868-01-12. Gift 1813-11-27 i Karlskrona med fältprosten, kyrkoherden i Önnestads pastorat av Lunds stift Anders Roos, född 1777-03-04 i Skartofta prästgård, Malmöhus län, död 1824-07-29 i Önnestads prästgård (Ssn.).
 • Beata, född 1790-01-12 i Karlskrona, död 1805-12-05.

TAB 2

Gustaf, (son av Erik Klint, adlad af Klint, Tab. 1), född 1771-05-31 i Karlskrona. Yngling vid ett kofferdikompani 1778. Kadett vid amiralitetskadettkåren 1781. Fänrik vid amiralitetet 1782-08-12. Löjtnant 1782-07-21. Lärare vid kadettkåren 1787. Adjutant vid flaggan under storamiralens eget befäl 1788. Densammas flaggadjutant på chefsskeppet Gustaf III 1790. Kapten vid amiralitetet 1790-07-17. Informationsofficer vid kadettskolan i Karlskrona 1791-07-04 och vid Karlberg 1791-10-27. LÖS 1797-03-18. Major vid örlogsflottan 1799-11-16. RSO 1802-12-09. LKrVA 1804-09-21. Överstelöjtnant i flottorna och generaladjutant av eskadern 1805-03-01. Överstelöjtnant vid amiralitetet (At (P.).) 1809-06-29. Överste i flottorna (At (P.).) 1812-04-04. Konteramiral (A. Nauckhoff, Ätten af Klint (1905)) 1814-08-09. LVA 1819-03-24. KSO 1820-06-23. HLKrVA 1820. Vice amiral 1825-01-26. KmstkSO 1829-08-31. RRS:tAO1kl. KFrHL 1836-11-00. Ordförande i sjöförsäkringsöverrätten 1837-06-30. StkDDO 1838-10-27. Död 1840-04-30 i Stockholm. Var, liksom fadern, en utmärkt tapper, skicklig och mycket brukad sjöofficer. Gift 1800-11-16 i Adelsö kyrka, Stockholms län med Kerstin (Kristina) Akrel, född 1783-04-08 i Stockholm, död 1864-07-26 Hammora

Barn:

 • Erik Gustaf, född 1801 på Hammora. Kapten. Död 1846. Se Tab. 3.
 • Christina Charlotta, född 1803-07-14 på Hammora, liksom syskonen, död ogift 1876-04-21 på Hammora.
 • Fredrika Amalia, född 1805-08-17 på Hammora, död ogift 1852-04-21 på Hammora.
 • Carl August, född 1807-04-28 på Hammora, död 1810-04-24 på Hammora.
 • Fredrik Vilhelm, född 1809-02-04 på Hammora. Drunknade 1817-01-08 på svag is vid Adelsön.
 • Carl Constantin, född 1810-12-09 på Hammora. Kadett vid Karlberg 1825-02-22. Utexaminerad (Hc.) 1832-11-09. Sekundlöjtnant vid kungl m:ts flotta 1832-09-30. Död 1834-09-10 i Karlskrona.
 • Johan August, född 1813 på Hammora. Postmästare och magasinsförvaltare. Död 1878. Se Tab. 4
 • Carolina Juliana, född tvilling 1814-12-20 på Hammora, död ogift 1845-02-19 på Hammora.
 • Sofia Petronella, född tvilling 1814-12-20 på Hammora, död 1836-12-15.
 • Ebba Henrika, född 1816-09-24 på Hammora, död 1911-11-01 i Amiralitetsförs., Karlskrona. Gift 1835-07-29 i Adelsö kyrka med sin svägerskas kusin, kaptenen Gustaf Abraham Bäck i Finland, född 1799, död 1868.
 • Aurora Vilhelmina Matilda, född 1818-02-03 på Hammora, död ogift 1861-04-03 på Hammora.
 • Florentina Beata Maria, född 1820-06-25 på Hammora, död 1850-12-08 i Adelsö prostgård. Gift 1841-06-06 i Adelsö kyrka med prosten och kyrkoherden i Litslena pastorat av Uppsala ärkestift Gustaf Magnus Helledaij, född 1799-03-08, död 1874-12-15.
 • Fredrik Viktor, född 1822 på Hammora. Kommendör. Död 1898. Se Tab. 5.
 • Axel Herman, född 1824 på Hammora. Stationsinspektor, död 1875. Se Tab. 7.
 • Hilma Josefina Hedvig Augusta, född 1827-01-27 på Hammora, död ogift 1911-04-12 på Hammora, som hon ägde sedan 1866.

TAB 3

Erik Gustaf, (son av Gustaf, Tab. 2), född 1801-10-15. Kadett vid Karlberg 1813-09-29. Utexaminerad 1817-09-13. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1817-09-30. Premiärlöjtnant vid kungl m:ts flotta 1827-07-05. Informationsofficer vid styrmansskolan i Karlskrona. Kapten 1841-03-30. RSO 1844-09-14. Död 1846-04-30 vid korvetten Karlskronas förolyckande i mexikanska viken, utanför Kap Matanzas. Gift 1829-09-18 med Laura Fredrika Silfverswärd, född 1808-05-23 i Karlskrona, död 1853-02-24 i Stockholm, dotter av översten Lars Gustaf Silfverswärd, och Johanna Fredrika Dalman.

Barn:

 • Christina Fredrika Amalia, född 1831-01-10 i Karlskrona, död i Karlskrona 1834-05-01.

TAB 4

Johan August, (son av Gustaf, Tab. 2), född 1813-01-21 på Hammora. Kadett vid Karlberg 1825-02-23. Utexaminerad (Hc.) 1832-11-09. Sekundlöjtnant vid kungl m:ts flotta 1832-11-30. Underlöjtnant vid ingenjörkåren 1833-11-09. Löjtnant vid ingenjörkåren 1839-07-12. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i kåren 1841-05-05. Postmästare i Karlsborg 1841-07-20. Avsked ur krigstjänsten 1848-02-01 och från postmästarbefattningen 1848-02-04. Magasinsförvaltare vid Karlsborg 1868-03-31. Död 1878-02-28 på Hammora. Gift på Hammora 1855-02-26 med Ebba Charlotta Vilhelmina Johanna (Lotten) Wernstedt, född 1831-09-05 på Ragnhildsborg vid Södertälje, död 1908-03-09 i Enköping ]], dotter av hovkamreraren Johan Otto Wernstedt, nr 78, och hans 2:a fru Ulrika Charlotta Emilia Rosenblad B.

Barn:

 • Kerstin Emilia Charlotta Augusta, född 1856-03-15, död 1870-11-19 på Karlsborg.
 • Gustaf Otto, född 1857-04-02 Tofta
 • Ebba Ragnhild Aurora, född 1861-05-26 i Adelsö förs., Stockholms län, död 1943-08-04 i Enköping (db nr 44).

TAB 5

Fredrik Viktor, (son av Gustaf, Tab. 2), född 1822-09-19 på Hammora. Kadett vid Karlberg 1836-11-10. Utexaminerad 1845-04-22. Sekundlöjtnant vid kungl m:ts flotta 1845-06-03. Tjänstgörande vid sjökarteverket 1849-10-30–1855. Premiärlöjtnant 1853-04-19. Extra lärare vid krigsakademien 1854-12-30. Lärare i sjövetenskaperna vid krigsakademien 1858–1868. Kaptenlöjtnant 1860-09-21. Ledamot av kommittén angående sjöofficersutbildningen 1864-11-12–1865-02-20. Kapten 1865-10-01. Överflyttad till kungl m:ts flottas nya reservstat 1865-10-01. Inspektör över rikets navigationsskolor 1868-04-17 RSO 1869-07-29. LKrVA 1870. Kommendörkapten av 1. graden 1875-10-01. LÖS 1876. RNO 1878-11-30. Ordförande i navigationsskolekommittén 1888. Kommendör 1890-10-03. Avsked från inspektörsbefattningen 1890-12-12. Död 1898-08-09 Tofta Gift 1855-10-13 i Stockholm med Andréetta Matilda (Tilda) Sontag, född 1830-11-14 i Stockholm, död 1920-01-05 på Olovsberg vid Stocksund i Solna socken, Stockholms län (Danderyds förs., Stockholm db 1), begraven i Stockholm, dotter av grosshandlaren Casper Vilhelm Sontag och Anna Elisabet Sundborg.

Barn:

 • Anna, född 1856-09-20 i Stockholm, död i Stockholm 1857-10-13.
 • Gustaf, född 1858. Konteramiral. Död 1927. Se Tab. 6
 • Ida, född 1860-07-08 på Karlberg. Död 1938-02-28 i Stocksund, Stockholm (Solna förs., Stockholm db nr 61). Gift 1892-05-02 i Stockholm med civilingenjören Knut Viktor Haverman, född 1855-05-07 i Kalmar, död 1922-01-19 i Stockholm.
 • Hilma, född 1862-10-26 på Karlberg. Elev vid akademien för de fria konsterna 1882–1889. Artist (målarinna). Porträtt, landskap samt abstrakt konst. Död 1944-10-21 på Djursholms-Ösby, Djursholms stad i Danderyds förs, Stockholm (db nr 44).
 • Hermina, född 1870-01-03 i Stockholm, död i Stockholm 1880-10-17.

TAB 6

Gustaf, (son av Fredrik Viktor, Tab. 5), född 1858-11-06 i Stockholm. Elev vid sjökrigsskolan 1873-09-29. Utexaminerad 1879-10-09. Underlöjtnant vid flottan 1879-10-17. Löjtnant 1883-06-29. Anställd i fransk örlogstjänst 1887-10-01–1890-10-01. Kapten 1889-12-31. RFrHL 1891-02-13. Lärare i gymnastik och vapenföring vid sjökrigsskolan 1892-09-13–1899. Anställd i flottans stab 1899–1903. RSO 1899-12-01. Kommendörkapten av 2. graden 1900-12-31. RNStOO 1903. LÖS 1903. Chef för kommunikationsavdelningen i flottans stab 1903–1907. Kommendörkapten av 1. graden 1904-09-30. LKrVA 1904. KGrFrO 1907. KTunNIO 1907. RNO 1907-06-06. Stabschef hos inspektören av flottans övningar till sjöss 1907–1909. Kommendör 1909-08-27. RPrKrO2kl 1909. RRS:tAO2kl 1909. Chef för underofficers- och sjömanskårerna i Karlskrona 1911. Chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1912. KSO2kl 1912-06-06 KItS:tMLO 1913. KFrHL 1914. KSO1kl 1916-06-06. Konteramiral 1918-03-15. HLÖS 1918. Avsked med inträde i flottans reserv 1921-11-04. NedMM. Biografi i "Vem är det?". Död 1927-03-22 Hammora, Stockholm. Ägde Hammora och Tofta i Adelsö socken, Stockholms län. Gift 1900-05-05 i Skeppsholmskyrkan, Stockholm med Hilda Elisabet Helling, född 1869-10-21, dotter av brukspatronen Bror Philip Leonard Helling och Vesta Teresia In de Betou.

Barn:

 • Erik Viktor Filip Gustafsson, född 1901-03-12 i Skeppsholms förs., Stockholm, liksom bröderna. Studentexamen 1920-05-10. Kadett vid sjökrigsskolan 1920. Officersexamen 1923-10-10. Fänrik vid flottan 1923-10-12. Löjtnant vid flottan 1925-10-06. Ägare tillsammans med bröderna Hammora och Tofta. Se Tab. 6A
 • Börje Gustaf Victor Gustafsson, född 1903-06-15 i Skeppsholms förs., Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1923-05-12. Fänrik vid flottan 1926-10-07. Löjtnant 1928-10-06. Se Tab. 6B
 • Viktor Håkan Gustafsson, född 1905-12-17 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1924-05-10. Fänrik vid flottan 1927-10-13. Se Tab. 6C.

TAB 7

Axel Herman, (son av Gustaf, Tab. 2), född 1824-08-08 Hammora Sergeant vid livbeväringsregementet 1839-08-29. Kadett vid Karlberg 1839-10-23. Utexaminerad 1846-12-23. Fanjunkare vid livbeväringsregementet 1847-02-08. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1848-02-18. Avsked från regementet 1853-05-15 och ur armén 1855-01-17. Bokhållare vid statens järnvägstrafik 1865. Stationsinspektor vid Landskrona station 1865-08-01. Död vid Landskrona station 1875-11-14. Gift 1855-10-13 i Stockholm med sin broders svägerska Dorotea Sofia Sontag, född 1832-04-11 i Stockholm, död i Adolf Fredriks förs., Stockholm 1908-02-06 ]], dotter av grosshandlaren Casper Vilhelm Sontag och Anna Elisabet Sundborg.

Barn:

 • Amalie Sofia Elisabet, född 1857-01-17 på Hammora. Död 1944-01-09 i Danderyds förs., Djursholm, Stockholm (db nr 3). Gift 1876-08-17 i Stockholm med kaptenen vid Vendes artilleriregemente Fritz Verner Bergman, född 1839-09-24, död 1884-11-22 i Landskrona.
 • Elin Hermina, född 1859-01-21 Ilända, död 1862-11-10 på Tuna gård i Skå socken, Stockholms län.
 • Carl Gustaf Herman, född 1863-10-24 på Hammora. Elev vid Landskrona–Hälsingborgs järnvägar 1879. Stationsskrivare 1886. Förste stationsskrivare vid Landskrona–Hälsingborgs järnvägar. Patriotiska sällskapets GM 1915. Död barnlös 1923-01-10 i Landskrona. Gift där 1900-02-25 med Minna Augusta Charlotta Dominick, född 1874-03-08 i Landskrona, död 1946-07-08 i Landskrona (db nr 151), dotter av köpmannen Moritz Dominick och Maria Fellstedt.
 • Hedvig Charlotta Matilda, född 1868-02-09 i Landskrona. Bitr. amanuens vid Nordiska museet i Stockholm 1892.
 • Axel Erik Vilhelm, född 1874-01-18 i Landskrona, död i Landskrona 1875-11-24.

TAB 8

Carl, (son av Erik Klint, adlad af Klint, Tab. 1), född 1774-12-28. Skeppsgosse 1783. Volontär kadett i Karlskrona 1784-11-25. Kadett vid kadettkåren i Karlskrona 1786-02-25. Extra fänrik vid amiralitetet 1788. Fänrik vid amiralitetet 1788-07-17. Löjtnant 1793-12-22. 1. Adjutant på eskadern under konteramiralen, friherre Palmqvist 1801. Likaledes hos konteramiralen, friherre Cederström 1802, 1803. Kapten 1803-06-14. RSO 1808-08-30. Överadjutant och major i flottorna (At (P.).) 1809-06-20. Överstelöjtnant i örlogsflottan och i generalstaben. Överste vid örlogsflottan 1821-06-24. Konteramiral 1823-07-04. KSO 1824-12-01. Tillförordnad kommendant i Karlskrona. HLKrVA 1825. Avdelningschef samt konungens tjänstgörande generaladjutant för flottan 1827. KmstkSO 1837-09-20. Tillförordnad chef för allmänna vattenbyggnader 1840-05-26. Död 1840-07-19 i Stockholm. Var, liksom fadern och brodern, en käck och skicklig sjöman samt var med vid Hogland, Öland, Reval och Viborgska viken. Gift 1813-01-22 på Östra Boråkra i Nättraby socken, Blekinge län med Hedda Susanna Kihlgren, född 1794-11-11, död 1836-05-23 (1836-07-23) i Stockholm, dotter av amiralitetsrådet Magnus Gabriel Kihlgren och Maria Christina Gahn.

Barn:

 • Erik Magnus, född 1813-10-31 på Östra Boråkra i Nättraby socken, Blekinge län. Kadett vid Karlberg 1828-07-01. Utexaminerad 1833-11-19. Fänrik vid 2. livgrenadjärregementet 1833-12-14. Löjtnant i armén 1840-03-10. Generalstabsofficer 1840-04-13. Tjänstgörande i lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1840–1844. Löjtnant vid regementet 1846-03-05. Adjutant hos kronprinsen 1847-12-09. Kapten i armén 1848-05-30. RDDO 1848-09-05. Tillförordnad stabschef vid livgardesbrigaden 1848-12-04. Major i armén 1850-06-12. KDDO 1852-06-09. Kapten vid regementet 1853-05-25. Överstelöjtnant i armén och i generalstaben 1853-07-07. Chef för lantförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1853-07-09–1862-03-03. LKrVA 1854-05-29. RSO 1854-12-18. Ledamot i kommittén för generalstabens omorganisation 1855. RNS:tOO 1856-03-31. Avsked från adjutantsbeställningen 1858-01-07. 3. Major vid regementet 1858-01-08. Överste i armén 1858-06-15. 2. Major vid regementet 1860-05-09. KNS:tOO 1860-08-06. Ledamot av kommittén för utarbetande av betänkande i åtskilliga lantförsvaret rörande frågor 1861. Överstelöjtnant 1862-03-18. Överste och chef för regementet 1862-03-27. Avsked från expeditionschefsbefattningen 1862-05-03. Generalmajor i armén 1864-05-03. Ordförande i kommittén för avgivande av förslag till nytt tjänstgöringsreglemente för armén, i vad angår instruktion för tjänsten i fält 1864. Deltog i krigsbefälets sammanträde 1865. Avreste i särskild beskickning till S:t Petersburg för att på konungens vägnar övervara storfursten-tronföljaren Nikolai begravning samt till storfursten-tronföljaren Alexander överlämna insignierna till serafimerorden 1865-06-06. RRS:tStO1kl 1865. KSO 1866-07-03. Ledamot av riksdagens första kammare 1866–1878. Ordförande bland stadsfullmäktige i Linköping 1866–1871. Ordförande i kommittén för utarbetande av förslag till nytt fältförvaltningsreglemente 1870. Generalbefälhavare i 1. militärdistriktet 1871-07-14. RCXIII:sO 1873-01-28. KmstkSO 1873-05-14. Ledamot av kommittén för granskande av förslag till ny härordning 1873. Ordförande i Hälsingborgs stads sundhetsnämnd 1873. Generallöjtnant i armén 1875-05-18. Död ogift 1877-05-26 i Stockholm och begraven 1877-05-31 i Carl Johanskyrkan på Skeppsholmen.
 • Samuel Otto Gustaf, född 1815. Överste. Död 1878. Se Tab. 9.
 • Hedvig Maria Charlotta, född 1817-08-10, död 1870-08-27 i Karlskrona (Nättraby förs., Blekinge län). Gift där 1842-10-11 med konteramiralen, KmstkSO mm, Carl Magnus Ehnemarck, född 1803-03-04 i Karlshamn, död 1874-01-18 Agdatorp

TAB 9

Samuel Otto Gustaf, (son av Carl, Tab. 8), född 1815-10-22 på Östra Boråkra i Nättraby socken, Blekinge län. Kadett vid Karlberg 1829-07-01. Utexaminerad 1834-12-06. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon 1835-01-31. Löjtnant 1844-04-17. Kapten 1853-04-19. RSO 1858-04-28. Major i armén 1859-11-01. Fullmäktig vid krigsbefälets sammanträde 1860. Ordförande i nämnden för ordnandet av prästerskapets avlöning i Blekinge län 1862–1864 och 1866–1868. Fullmäktig vid krigsbefälets sammanträde 1865. Ledamot av kommittén för utarbetande av frågor rörande lindring av båtsmanshållsskyldigheterna 1868. Överstelöjtnant och chef för Smålands grenadjärbataljon 1870-02-25. KDDO2gr 1871-10-13. Överste i armén 1872-10-11. Överste och chef för Kronobergs regemente 1873-04-12. Död 1878-11-27 i Växjö (Nättraby förs., Blekinge län). Ägde Östra Boråkra. Gift 1846-09-10 Marielund med Elise Adelaide Dorotea Rappe, född 1827-06-14 Vedeby, död 1918-12-30 i Engelbrekts förs., Stockholm ]], dotter av kammarherren Fredrik Vilhelm Rappe, och Amalia Charlotta Danielsson.

Barn:

 • Adelaide, född 1847-07-09 på Östra Boråkra, liksom syskonen, död 1923-08-28 i Stockholm. Gift 1882-11-21 i Växjö med kaptenen Carl Fredrik Alfred Nauckhoff B, i hans 2:a gifte, född 1832, död 1922.
 • Hedvig (Hedda), född 1848-07-01, död 1910-05-03 i Stockholm. Gift 1869-11-17 i Karlskrona (Nättraby förs., Blekinge län) med översten Adolf Ivar Virgin, född 1844, död 1920.
 • Carl, född 1849-10-23. Överflyttade till Australien.
 • Amelie, född 1851-08-28, död 1924-03-16 i Linköping. Gift 1870-11-22 i Växjö med majoren Jakob Otto Liljenstolpe, född 1839, död 1913.
 • Ottilia, född 1860-03-01, död ogift 1905-05-29 i Stockholm.
 • Emmy, född 1864-12-24, död 1925. Gift 1:o 1890-08-19 i Stockholm med häradshövdingen, friherre Erik Oskar Karlsson Leijonhufvud, från vilken hon 1895-12-19 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1863. Gift 2:o 1903-11-14 i Stockholm med marinläkaren, med. lic. Claes Axel Widstrand, från vilken hon även blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1919 med Agda Berglind, född 1875, dotter av Carl Berglind och Christina Damm), född 1866-08-26 i Stockholm.

TAB 10

Jonas, (son av Erik Klint, adlad af Klint, Tab. 1), född 1778-08-12 i Karlskrona. Skeppsgosse 1786. Kadett vid kadettkåren 1789. Fänrik vid amiralitetet 1790-06-12. Löjtnant vid amiralitetet 1801-11-16. Kapten vid örlogsflottan. Död 1847-03-28 på Västergarn på Gotland. Gift 1823 med Edla Dorotea Hoffman, född 1795-11-26 i Stenkumla socken på Gotland, död 1886-09-17 på sin egendom Stelor i Västergarns socken på Gotland, dotter av kyrkoherden, teol. doktorn Johan Hoffman och Dorotea Elisabet Rundberg.

Barn:

 • Erik Johan Otto, född 1829-12-04, död 1833-04-07.

TAB 11

Erik, (son av Erik Klint, adlad af Klint, Tab. 1), född 1781-07-16 i Karlskrona. Var först lantbrukare. Vald till löjtnant vid Visby artilleripositionskompani (Wg.) 1811-03-19. Fullmakt 1812-03-24. Kapten i armén 1818-05-11 med tjänstgöringsskyldighet vid Visby bataljon, sedermera Gotlands nationalbeväring. Avsked 1823-12-10. Död 1847-12-22 på sin gård Hästnäs i Visby landsförsamling, Gotlands län. Gift 1815-09-05 med Gustava Fredrika Melander, född 1795-11-06 i Karlskrona, död 1873-05-02 i Visby, dotter av överstelöjtnanten Johan Melander och hans 1:a fru Ingeborg Christina Åberg.

Barn:

 • Erik Johan Gustaf, född 1816. Linjeskeppskapten (överste). Död 1866. Se Tab. 12.
 • Carl August Oskar, född 1818. Överstelöjtnant. Död 1885. Se Tab. 13.
 • Jakob Fredrik Alfred, född 1821. Löjtnant. Död 1856. Se Tab. 14.
 • Hedvig Carolina Charlotte (Lina), född 1822-12-31 på Visborgs kungsladugård vid Visby, liksom syskonen, död 1873-12-06 i Amiralitetsförs., Karlskrona. Gift där 1852-11-06 med sekreteraren hos militärchefen vid flottans station i Karlskrona RVO, RRS:tAO3kl, Amatus Teodor Filipert Höckert, född 1814-09-13 i Karlskrona, död 1891-01-03 i Stockholm.
 • Emma Fredrika, född 1825-11-00, död 1826. (A. Nauckhoff, Ätten af Klint (1905))
 • Viktor Jonas Vilhelm, född 1826-11-09, död 1832-11-00.
 • Christina Matilda Augusta, född 1829-03-05, död 1865-08-04 i Visby. Gift där 1852-10-12 med häradsskrivaren och fältkamreraren Carl Anders Ljungholm i hans 1:a gifte (gift 2:o 1873-06-25 i Visby med Selma Maria Paulina de Mottoni, född 1845-07-27 i Trälleborg, dotter av tullinspektoren Carl de Mottoni och Elna Larsson), född 1825-02-17 i Kullerstads socken, Östergötlands län, död 1889-05-12 i Visby. (Oö.)
 • Amalia Fredrika Albertina, född 1831-04-24, född 1905-01-20 i Visby. Gift där 1854-03-12 med spanske vice konsuln och handlanden i Visby Carl Julius Timolius Westberg, född 1826-07-27 i Klintehamn på Gotland, död 1879-07-28 i Hull.
 • Mattias Adolf Edvard, född 1832, död 1848-02-11.
 • Viktor Emanuel, född 1836-06-23. Sergeant vid Gotlands nationalbeväring 1855-07-02. Student i Uppsala 1855-12-15. Linjeofficersexamen i Visby 1857-05-09. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1857-05-30. Transporterad till marinregementet 1858-03-27. Löjtnant vid marinregementet 1866-02-06. Kapten 1874-06-05. Drunknade ogift under skridskoåkning utanför Kungsholms fästning 1877-03-01 [Wg].

TAB 12

Erik Johan Gustaf, (son av Erik, Tab. 11), född 1816-12-11 på Visborgs kungsladugård vid Visby. Anställd som Jungman i handelsflottan. Sjöofficersexamen. Sekundlöjtnant vid kungl m:ts flotta 1837-05-18. Anställd som matros och sedan som styrman på engelska och amerikanska handelsskepp. Hemkom 1840. Kommenderad på korvetten Najadens expedition till Medelhavet 1840–1841. Premiärlöjtnant 1845-11-19. Erhöll 1849-08-00 tre års permission för att ingå i Österrikisk örlogstjänst. Inträdde i aktiv tjänstgöring vid krigsmarinen i Triest (Sv. Dagbl. för år 1915, nr 345.) 1849-10-09. Befälhavare på skonerten Arethusa (Sv. Dagbl. för år 1915, nr 345.) 1851-02-00. Linjeskeppslöjtnant (Sv. Dagbl. för år 1915, nr 345.) 1852-11-05. Avsked ur svensk tjänst 1853-01-08. Tackelmästare vid arsenalen i Venedig (Sv. Dagbl. för år 1915, nr 345.). Distriktskommendant i Zara (Sv. Dagbl. för år 1915, nr 345.). Chef på briggen Hussur 1855 (Sv. Dagbl. för år 1915, nr 345.). Korvettkapten (major) 1856-12-09 och flaggkapten å chefsfartyget, fregatten Adria. Chef å fregatten Bellona 1857. Chef å fregatten Donau 1858-08-00 (Sv. Dagbl. för år 1915, nr 345.). Chef å fregatten Schwarzenberg 1859-08-00. Linjeskeppskapten (överste) (Sv. Dagbl. för år 1915, nr 345.) 1861-11-03. Lämnade denna chefspost 1865. Stationsbefälhavare i Triest. Chef å fregatten Novara 1866. Stupade 1866-07-21 ombord å detta skepp i slaget vid Lissa. Han var en tapper och skicklig sjöofficer. Gift 1857-06-06 i Venedig med Mary Stewart of Advorlich, i rätt nedstigande led härstammande från den kungliga ätten Stewart (Stuart) i Skottland, född 1826-03-13 i Glasgow, död 1899-04-10 i Triest, dotter av (A. Nauckhoff, Ätten af Klint (1905)) John Stewart of Advorlich och Ellen Nicholson.

 • ):
 • John Erik, född 1858-09-12 i Triest. 1. Löjtnant vid Österrikiska marinen. Död ogift 1900-02-03 i Triest.
 • Ellen Gustava Matilda, född 1862-07-18 i Venedig. Gift 1:o 1882 i Triest med direktören för Peninsular and Oriental ångbåtsbolag Edvard Weston, född 1850-08-24, död. Gift 2:o 1890-08-29 i Triest med direktören för flera trafikbolag i Amsterdam och i Surinam John George von Hemert, född 1855-08-24 i Triest.)

TAB 13

Carl August Oskar, (son av Erik, Tab. 11), född 1818-08-30 på Visborgs kungsladugård, Gotlands län. Sergeant vid Gotlands nationalbevärings artilleri 1834-12-12. Styckjunkare 1837-05-10. Konstituerad underlöjtnant 1839-07-19. Linjeofficersexamen. 1839-12-21. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1840-02-15. Löjtnant 1843-12-18. Kapten 1856-06-06. Major 1858-10-19. RSO 1863-01-28. Överstelöjtnant i armén 1877-01-26. Avsked 1879-03-07. Död 1885-12-14 på sin egendom Bäckstede i Sanda socken på Gotland. Gift 1846-09-10 i Visby med Maria Apollonia Pettersson, född 1823-11-21 i Sanda socken ]], död 1883-02-07 på Bäckstäde, dotter av sergeanten Hans Pettersson och Magdalena Gardrud Isaksson.

Barn:

 • Carl Axel, född 1847-06-03 på Bäckstede, liksom syskonen. Mogenhetsexamen i Visby 1870-06-12. Kadett vid Karlberg 1871-04-08. Utexaminerad 1873-02-15. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1873-02-22. Löjtnant 1879-05-02. Transporterad som löjtnant till Hallands infanteribataljon 1886-12-22. Död ogift 1889-12-20 i Halmstad.
 • Erik August, född 1848-08-04. Mogenhetsexamen i Visby 1869-05-19. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1870. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1873. Elev vid statens järnvägsbyggnader linjen Storvik–Ånge 1873–1875. Nivellör 1875–1884. Kontorsskrivare i Kungl. järnvägsstyrelsens samtrafikskontor 1884–1893. L S T F 1870-1893. Död ogift 1893-12-26 i Stockholm.
 • Hilma Maria Fredrika, född 1850-11-07, död 1921-06-28 i Brännkyrka förs., Stockholm. Gift 1877-07-17 i Sanda socken med kontraktsprosten och kyrkoherden i Sanda pastorat Anders Peter Reinhold Uddin, född 1842-12-30 i Stånga socken på Gotland, död 1904-06-29 i Sanda prostgård.
 • Per Gustaf, född 1853-02-13. Elev vid teknologiska institutet 1871. L S T F 1871–1892. Vice ordförande i 2:a sekt 1873–1874.Utexaminerad 1874. Elev vid statens järnvägsbyggnader å norra stambanan 1874–1876. Nivellör 1876-07-00. Extra ordinarie kontorsskrivare vid statens järnvägstrafiks kontrollkontor 1882. Anställd vid undersökningen för norra stambanans fortsättning 1882–1885. Ånyo nivellör vid statens järnvägsbyggnader å linjen Hudiksvall–Ljusdal 1885. Biträdande ingenjör 1888. Överbanmästare vid Storlien 1889-04-01. Värderingsman av Luleå–Gällivarebanan 1889-06-00. Baningenjör för Långsele–Anundsjö, sedermera Långsele–Vännäs distrikt 1889-11-01. Död 1892-04-15 i Långsele socken, Västernorrlands län. Gift 1890-01-31 i Hudiksvall med Gerda Svedberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1905-06-07 med bokhandlanden Carl Wiberg, född 1860-11-11), född 1869-04-01 vid Håsta udde vid Hudiksvall, dotter av bruksingenjören Georg Svedberg och Charlotta Louise Davidsson.
 • Ebba Carolina (Lina), född 1856-03-19, död 1928-07-24. Gift 1881-06-10 på Bäckstäde med disponenten Gustaf Vilhelm Herlitz, född 1855-07-11 i Visby, död 1923-06-24 i Helsingfors.
 • Edla Sofia Amalia, född 1857-06-23, död 1896-12-14 i Ejsta prästgård. Gift 1892-12-14 på Bäckstäde med kyrkoherden i Ejsta pastorat av Visby stift Johan Eberhard Emil Ekman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1899-08-18 med Ellen Appelholm, född 1861-11-29 i Askersund, död 1902-08-04 i Ejsta prästgård, dotter av telegrafkommissarien Emil August Appelholm och Maria Lovisa Westerlund. Gift 3:o 1902-09-26 med Helga Justina Emerentia Stenström, född 1866-08-31 i Aringsås socken, Kronobergs län, dotter av kyrkoherden Peter Magnus Stenström och Anna Maria Rundquist), född 1853-07-23 i Vänge socken på Gotland.
 • Matilda Charlotta (Lita), född 1859-04-23. Cantrice vid svenska kyrkan i Paris. OffFrd'Acad.

TAB 14

Jakob Fredrik Alfred, (son av Erik, Tab. 11), född 1821-05-15 i Visby. Sergeant vid Gotlands nationalbeväring 1838-03-30. Underofficersexamen 1838-03-13. Styckjunkare 1839-04-06. Officersexamen i Visby 1840-12-22. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1841-08-20. Löjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1848-02-18. Död 1856-08-01 Visby [Wg]. Gift 1850-12-29 på Lummelunds bruk i Lummelunds socken på Gotland med Eva Maria Jakobina Amanda Fries, född 1829-12-20 på Lummelunds bruk, död 1901-11-27 i Lund, dotter av bruksägaren Jakob Ulrik Fahlsten, adopterad Fries, och Maria Christina Fries.

Barn:

 • Erik Jakob Teodor, född 1852. Maskindirektör. Död 1925. Se Tab. 15.

TAB 15

Erik Jakob Teodor, (son av Jakob Fredrik Alfred, Tab. 14), född 1852-08-19 på Lummelunds bruk. Elev vid teknologiska institutet 1870. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1873-06-09. Elev vid statens järnvägsbyggnader 1873. Ritare vid statens järnvägar 1875-01-01. Erhöll stipendium för studerande av maskin väsendet i utlandet 1881. Verkmästare vid tredje distriktets maskinavdelning i Malmö 1883. Maskiningenjör vid tredje distriktet av statens järnvägar 1885-01-02. Maskindirektör vid statens järnvägar 1899-11-24. RVO 1899-12-01. RNO 1907-12-01. Avsked 1912-08-23. L S T F 1870–1919. Död 1925-06-01 i Matteus förs., Stockholm. Gift 1885-09-18 Stensta, Stockholm (db 201), dotter av häradsskrivaren och fältkamreraren Carl Anders Ljungholm och hans 1:a fru Christina Matilda Augusta af Klint, nr 2158.

Barn:

 • Ellen Matilda, född 1886-07-03 i Malmö. Kontorsskrivare å järnvägsstyrelsens utrikes taxebyrå 1915-11-29. Bokhållare å järnvägsstyrelsens utrikes taxebyrå. Förste kansliskrivare 1919. Gift 1942-10-07 i Oscars förs., Stockholm (vb 530) med filosofie kandidat, direktören Mårten Carl Filip Fries, född 1876-05-30.

Källor

Litteratur: A. Nauckhoff, Ätten af Klint (1905).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: