:

Gyllengrip nr 80

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllengrip nr 80 †

Introd. 1625. Utdöd 1786-10-27.

Gammal frälsesläkt, av samma stam som adliga ätterna Stråle af Ekna, Stråle af Sjöared, och Gyllenstråle. Erhöll vapenförbättring 1562-09-30 och kallade sig då Grip, med vilket namn ätten introducerades, men måste efter uppkommen tvist om namnet antaga namnet Gyllengrip 1644. – En medlem av ätten (Tab. 11) upphöjdes 1735 i friherrlig värdighet men tog icke introduktion.


Gyllengrip%20A8000.jpg

1Zf. 2Al. 3Da. 4H. Schück, Lars Wivallius (1893). 5Ash. 6Um. 7SK. 8Ak. 9Ulf Grips bibel i Linköpings stiftsbibl. 10At (S). 11At (P). 12M. 13At (Sch). 14Jönköpings skolas katalog (medd. av fru Helga Friberg). 15J. A. Almquist, Sv. bibliogr. litt. N 4276. 16Samma arbete N 4335.

TAB 1

Christoffer Andersson Stråle, sedan Grip (son av Anders Olofsson, se adliga ätten Stråle af Ekna), till Stensnäs i Ryssby socken, Kronobergs län och Stäflö i Åby socken, Kalmar län. Född 1518. Blev 1561 under en resa kammarherre hos drottning Elisabet i England. Kamrerare hos konungen 15621. Skeppshövidsman1 1563-02-19. Kapten för krigsfolket i Stockholm under konungens frånvaro1 s. å. 1/11. Underamiral i Jakob Bagges flotta1 1564-05-18. Slottsloven på Revals slott och stad 1575-09-30. Konung Johan III:s hovjunkare 1576. Slottsfogde på Borgholm 1579–15842. Ståthållare på Kalmar 1586-07-24. Knekthövidsman s. å. 3/8. Tillika slottsfogde därst. 1587–15902. Höll med konung Sigismund och blev därför, efter uppgivandet av Kalmar, jämte ståthållaren Johan Sparre halshuggen 1599-05-16 och deras huvuden satta på järnstänger över Kalmar stadsport. Begraven i egen grav i Kalmar kyrka, där hans liksten med hans och hans 2:a frus bilder i hel kroppsstorlek lades (nu i Kalmar museum). 'Han sändes 1562 av drottning Elisabet i England till konung Erik XIV i Sverige med behagliga svar angående konungens frieri, fick s. å. 30/9 av bemälte konung för sin manlighets skull förändring och förbättring av sitt vapen, nämligen i ett silverfält en flygande grip, varför han själv och barnen kallade sig Grip.' Gift 1:o med Kerstin Fleming, dotter av Per Eriksson Fleming och hans 1:a fru Margareta Ram. Gift 2:o 1577-11-10 i Uppsala (på Stockholms slott)9 med Gertrud Ulfsdotter (Snakenborg), född 1545 Fyllingarum, död 1588-04-19 på Kalmar slott och begraven i Kalmar stads kyrka, dotter av riksrådet Ulf Henriksson Snakenborg och Agneta Knutsdotter Lillie (af Ökna). Gift 3:o 1589-02-06 i Kalmar13 med Catharina Stensdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ståthållaren Jakob Björnsson, död 1588), dotter av Sten Bengtsson till Stäflö, av gamla tillbakaseende Ulfsläkten, och Kerstin Anundsdotter (Ulfsax).,

Barn:

 • 2. Ulf Christoffersson Grip, född 1579, död 1644. Se Tab. 2.
 • 2. Märta Grip. Gift 1598-10-13 med k. sekreteraren Truls Palnesson Rosenstråle.
 • 2. Gunilla Grip, död ogift.
 • 2. Knut Christoffersson Grip, född 1584-03-21, död s. å. 3/4 och begraven i Räpplinge kyrka på Öland.
 • 2. Anders Christoffersson Grip, född 158(7). Assessor. Död 1645. Se Tab. 3.
 • 2. Agneta Grip, död 1650-03-11 på Hovgården12 i Älghults socken, Kronobergs län. Gift 1627-11-01 på Stensnäs med assessorn Erik Månsson Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:n gifte.

TAB 2

Ulf Christoffersson Grip (son av Christoffer Andersson Stråle, sedan Grip, Tab. 1), till Björkeberga och Hörlinge i Verums socken, Kristianstads län, varest han efter faderns halshuggning nedsatte sig. Född 1579-02-11 på Stensnäs10. Gav 1615-07-12 sin tro- och huldhetsrevers till konung Gustaf II Adolf. Död 1644-07-02 i Kristianstad och begraven jämte sin 1:a fru i Verums kyrka. Gift 1:o 1607-06-22 i Ystad med Margareta Daa, född 1567-04-17 Bergenhus, dotter av Göran Daa och Kirsten Beck. Gift 2:o med Helle Urup, som levde 1674 [Da].

Barn:

 • 1. Gertrud Ulfsdotter Grip, född 1608-12-26 i Nestved i Danmark3, död 1656-09-26 och begraven s. å. 17/10 i Verums kyrka3 Gift 1:o 1629-11-11 i Hallaryds prästgård Kronobergs län med auditören, skalden Lars Wivallius, från Vivalla vid Örebro, från vilken hon 1630-07-20 blev skild10, i hans 1:a gifte (gift 2:o med Malin Ellertz, dotter av krögaren i Stockholm Tomas Albrechtsson Ellertz)4, född 1605, död 1669-04-06 i Stockholm4, som utgav sig för Erik Carlsson Gyllenstierna och därför av Svea hovrätt 1633-04-17 dömdes såsom bedragare och hans namn att på kåken uppspikas. Gift 2:o med3 Hans Svab, död 1643. Gift 3:o 1649-02-04 Sjöboholm med3 Jörgen Galde, till Sjöboholm.

TAB 3

Anders Christoffersson Grip (son av Christoffer Andersson Stråle, sedan Grip, Tab. 1), till Stensnäs samt Vemboö i Urshults socken, Kronobergs län och Vitsjö i Estuna socken, Stockholms län. Född omkr. 15875. Reste efter faderns avrättande ur riket, först till Danzig 1602 och därifrån till England5. Tjänte därefter i pfalzgreven Georg Gustafs af Lautereck hov, kallande sig då Anders Stråle. Återvände ur landsflykten 16085. Konung Carl IX:s hovjunkare 1609. Kammarjunkare hos konung Gustaf II Adolf 1612. Assessor i Svea hovrätt 1620-12-08. Introd. 1625 på riddarhuset under namnet Grip och nr 47, vilket sedan ändrades till 80, men vid 1634 års riksdag gjordes Gripnamnet honom tvistigt av greve Johan Casimir Lewenhaupt, på hans grevinnas, friherrinnan Sidonia Grips vägnar, som var av den gamla Gripsläkten till Vinäs och Tärna, varför barnen måste kalla sig Gyllengrip. Död 1645-01-08 och begraven s. å. 22/6 i Trevattna kyrka, Skaraborgs län. Gift 1:o 1619-07-02 med Ebba Soop, död 1629, dotter av Erik Åkesson (Soop) och hans 1:a fru Kerstin Röd. Gift 2:o 1634-10-20 på Kronoberg med Elin Kagg, född 1587-08-31, levde änka 1654, dotter av hertig Carls kammarjunkare Nils Mattsson Kagg och Brita Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. Gertrud, död 1670. Gift 1:o med regementskvartermästaren Johan Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte. Gift 2:o med assessorn Anders Slake, nr 110, i hans 1:a gifte.
 • 1. Christina, till Vemboö och Hovgården i Älghults socken i Småland. Död ogift 1665. 'Hon testamenterade 1663-07-29 avkastningen av Marskogs två gårdar (i Älghults socken) till fem gamla pigors evärdeliga underhåll.'
 • 1. Erik. Student i Uppsala 1633-04-006. Död ung.
 • 1. Carin, till Stensnäs. Död 1667-12-00 och begraven 1670 i Jönköping.14 'Namnkunnig genom sin svenska översättning: Martini Hylleri Gyllene skattkista, som utkom av trycket i Stockholm 1670.' Gift med landshövdingen Erik Andersson Oxe, i hans 2:a gifte, död 1672.

TAB 4

Christoffer (son av Anders Christoffersson Grip, Tab. 3), till Stensnäs i Ryssby socken, Kronobergs län, Vitsjö i Estuna socken, Stockholms län samt Trestena i Bjärklunda socken, Måryd i Beatebergs socken och Svartsjö i Valtorps socken (alla i Skaraborgs län.). Född 1617-07-26 (?) Uddboö Student i Uppsala 1633-04-006. Häradshövding i Vadsbo härad av Skaraborgs län 1653-04-29 och i Kinne härad 1658-05-06. Assessor i ständernas kommission 1680-10-26. Häradshövding i Marks härad av Älvsborgs län s. å. 18/12. Död 1695-02-14 på Måryd och begraven i Skara samt därefter förd till Bellefors kyrka Skaraborgs län. 'Han bevistade 1644 års riksdag ännu under namnet Grip, vilket namn då bestreds honom av Svante Svantesson Banér, vars moder var friherrinnan Ebba Grip.' Gift 1:o med Birgitta Rytter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ryttmästaren Arvid Pedersson, adlad Gyllencornett, död 1644), dotter av landshövdingen Johan Henriksson, adlad Rytter (Reuter af Skälboö), och Carin Hand. Gift 2:o före 1671 med Brita Krabbe af Svaneby, död 1697-12-23 på Måryd, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Krabbe af Svaneby, och Anna Carlsdotter Lilliestielke.

Barn:

 • 1. Regina Helena, född13 1657-02-02, död 1734-07-26 Sjöberg. Gift 1676 med kaptenen Bengt Uggla, i hans 2:a gifte, född 1641, död 1693.
 • 1. Anders, till Oshult i Hishults socken, Hallands län. Född 1660-05-30 på Måryd. Student i Uppsala8 1675-02-28. Levde utan tjänst. Död där 1697-01-00 och begraven i Bellefors kyrka
 • 1. Johan, död 1668.
 • 1. Erik, född 1667. Överste. Död 1736. Se Tab. 7
 • 1. Gabriel, född 1668. Kapten. Död 1747. Se Tab. 8
 • 2. Carl, född 1676-02-16 på Måryd, död där 1693-10-01 och begraven i Bellefors kyrka
 • 2. Beata Charlotta, död ogift 1709-10-14 på Måryd. [13]

TAB 5

Gustaf (son av Christoffer, Tab. 4), till Trestena i Bjärklunda socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala6 1675-02-28. Fänrik vid Jämtlands regemente 1684-08-04 men förklarades efter en längre tids bortovaro denna tjänst förlustig 1690. Sedan löjtnant vid artilleriet. Död 1701-03-16 på Trestena. Gift 1692-11-12 (morgongåvobrev) med Catharina Rosenbielke, dotter av majoren Arvid Rosenbielke, och Christina Silfverswärd.

Barn:

 • Christoffer Gabriel, född 1693 2, g Måryd. Levde utan tjänst. Död 1750-01-28, drunknade i sjön Möckeln vid Löpaskog Sörgård i Rydaholms socken, Kronobergs län och begraven s. å. 7/2. Gift 1719-01-00 i Arboga med sin fasters mans systerdotter Christina Rosendal, född 1683, död 1772-02-04 på Yxkullsund i Berga socken, Kronobergs län, dotter av ryttmästaren Anders Rosendal, och Christina Danckwardt-Lillieström.
 • Arvid. Född 1694. Levde utan tjänst. Död 1764. Se Tab. 6
 • Bengt, född 169613. Levde utan tjänst och död ogift 1767-05-14 på Måryd.

TAB 6

Arvid (son av Gustaf, Tab. 5), född 1694. Levde utan tjänst 1734-08-23 i Laholm. Intagen jämte barnen på Göteborgs hospital 1760.15 Död där15 1762-05-15. Gift med Brita Maria Tigerfelt, dotter av löjtnanten Paul Tigerfelt, vilken 1689-09-16 blev adlad men ej introd.7, och Margareta Brun.

Barn:

 • Catharina Margareta, född 1731, död ogift 1772-07-12 på Göteborgs hospital.
 • Paul Gustaf, född 1733-08-02 Oshult, död 1766-09-22 på Göteborgs hospital.

TAB 7

Erik (son av Christoffer, Tab. 4), till Stensnäs i Ryssby socken, Kalmar län. Född 1667. Student i Uppsala6 1675-02-28. Gemen vid livgardet 1686-10-01. Underofficer därst. 1687-09-05. Fänrik 1691-12-14. Löjtnant 1696-08-10. Regementskvartermästare 1700-09-07. Kapten 1701-01-18. Överstelöjtnant vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1706-06-12. Chef för regementet 1710-04-03. Dömdes från tjänsten för duell men fick överstes avsked s. å. 22/7. Död 1736 i Stockholm och begraven s. å. 3/5. 'Han bevistade fälttågen 1690 vid Rhen och 1695 i Brabant, landstigningen på Seland, slagen vid Narva, Düna och Klissov samt belägringen av Thorn'. Ägde en stor samling (2397 nummer) av sällsynta böcker, över vilken tryckt förteckning utgavs 1736 och som året därpå såldes på auktion.15 Gift med friherrinnan Ebba Leijonhufvud, född 1668-04-02, dotter av landshövdingen, friherre Abraham Leijonhufvud, och friherrinnan Brita Kagg.

Barn:

 • Christoffer Gustaf, född 1693-05-02 i Bellefors socken, Skaraborgs län, död späd.
 • Fredrik, död späd.
 • Christoffer Gabriel, född 1695, död s. å.

TAB 8

Gabriel (son av Christoffer, Tab. 4), till Svartsjö i Valtorps socken, Måryd i Beatebergs socken (båda i Skaraborgs län.) och Oshult i Hishults socken, Hallands län. Född 1668. Student i Uppsala 1675-02-28. Vice häradshövding. Kapten i fransk tjänst. Död 1747-05-08 på Måryd. Gift 1:o 1699-02-19 på Jönsäter med sin broders svägerska, friherrinnan Barbro Leijonhufvud, född 1674-06-01 i Örebro, död 1729-03-03 på Måryd, dotter av landshövdingen, friherre Abraham Leijonhufvud, och friherrinnan Brita Kagg. Gift 2:o 1731-03-04 Roo med den 1:a fruns kusins dotter, friherrinnan Agneta Kagg, född 1701, död 1777-06-27 på Måryd, dotter av kaptenen, friherre Johan Kagg, och hans 2:a fru Christina Hedvig Körning.

Barn:

 • 1. Catharina Ebba. Gift 1729-04-03 på Måryd med sin kusin, ryttmästaren Nils Gabriel Danckwardt-Lillieström. i hans 2:a gifte, född 1702, död 1744.
 • 1. Brita Helena, född 1700-08-26 på Måryd, död 1766-03-03 Åna. Gift 1731 med fänriken Harald Hård af Segerstad, i hans 1:a gifte, född 1701, död 1779.
 • 1. Beata Charlotta, född 1706-05-00, död 1709-10-14 på Måryd.
 • 1. Christina Barbro, född 1711-04-27, död 1712-01-12 på Måryd.
 • 1. Abraham Erik. Löjtnant. Död 1786. Se Tab. 9
 • 2. Fredrik, född 1732-04-07 på Måryd.
 • 2. Barbro Christina, född 1733-04-18 på Måryd, död där 1796-03-31. Gift 1757-12-01 med kaptenlöjtnanten Carl Johan Geete, född 1728, död 1765.
 • 2. Johan, född 1736-10-18 på Måryd, död där 1752-04-08.

TAB 9

Abraham Erik (son av Gabriel, Tab. 8). Kornett i hessisk tjänst. Livdrabant. Löjtnant. Död 1786-10-27 Rosendal och med honom utgick ätten på svärdssidan. Var redan 1769-03-25 enligt And. Stråles och Joh. Chr. Stråles bevis den enda kvarlevande av ätten på manssidan. Gift 1755-11-04 i Ransbergs socken, Skaraborgs län med Margareta Charlotta Uggla i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1742-12-07 med ryttmästaren Henrik Sahlefelt, i hans 2:a gifte, född 1686, död 1743), född 1715-08-05 Edeby, död 1786-06-20 på Rosendal. Dotter av överstelöjtnanten Svante Uggla, och Elsa Beata Silfverhielm.

Barn:

 • Sven Gabriel, född 1758-02-15 på Rosendal, död där s. å. 21/5.

TAB 10

Gabriel (son av Anders Christoffersson Grip, Tab. 3), till Salaholm i Trevattna socken och Råbäck i Medelplana socken (båda i Skaraborgs län.). Student i Uppsala 1633-04-006 och i Dorpat11 1637-09-27. Hemkom 1644 från sina studier och resor i främmande land och sändes då av fadern till svenska armén i Danmark. Student i Leiden11 1648-11-18. Assessor i Göta hovrätt 1655-05-22. Avsatt därifrån 1683-05-23. Död 1685-07-00 och begraven s. å. 30/8 i Trevattna kyrka, Skaraborgs län. Gift 1:o efter 1649-02-08 med sin fränka Anna Ulfsparre af Broxvik i hennes 2:a gifte (gift 1:o med landshövdingen Knut Soop, född 1597), dotter av ståthållaren Peder Göransson Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru Ebba Andersdotter Röd eller Ekelöf. Gift 2:o med Märta Oxehufvud i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kaptenen Gustaf Stake, död 1645), född 1621-03-04, död 1694-01-01 på Salaholm, dotter av översten Anders Olofsson Oxehufvud, nr 102, och Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • 1. Ebba, död 1705-12-00. Gift med sin styvbroder, majoren Lennart Stake.
 • 2. Anders, död ung.
 • 2. Hedvig Sofia, död 1708-01-29 i Jönköping.
 • 2. Gabriel, född 1664. Vice landshövding. Död 1726. Se Tab. 11.

TAB 11

Gabriel (son av Gabriel, Tab. 10), till Salaholm och Råbäck. Född 1664-01-07 på Råbäck. Student i Lund 1673 och i Uppsala6 1675-11-15. Kapten. Assessor i Göta hovrätt 1693-11-29. Lagman i Tio häraders lagsaga 1708-03-08. Vice landshövding i Kalmar län och på Öland 1711-04-26. Avsked från lagmansämbetet 1718-07-18 död 1726-11-24 på Salaholm och begraven 1727-01-10 i Trevattna kyrka. Gift 1:o 1687-02-11 med friherrinnan Jeanna Hamilton af Hageby, född 1665-10-25, död 1695-07-00 på Salaholm och begraven s å. 16/7 i Trevattna kyrka dotter av landshövdingen Malkolm Hamilton, friherre Hamilton af Hageby, och Catharina Makeléer. Gift 2:o 1697-05-14 med Margareta Hedvig Ribbing, död 1733-05-00, dotter av generalmajoren Johan Ribbing, och hans 1:a fru friherrinnan Beata Kurck.

Barn:

 • 1. Gabriel, friherre Gyllengrip (ej introd.), friherre till Salaholm och Sjöboholm samt Casimirsborg i Gammelby socken, Kalmar län och Kasby i Lagga socken, Stockholms län. Född 1687-12-14. Student i Uppsala6 1703-11-15. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1708. Kanslist vid livländska expeditionen därst. 1709-09-28. Kanslist i handelsexpeditionen 1715-02-14. Sekreterare hos arvprinsen av Hessen-Cassel, sedermera konung Fredrik I, 1716-01-02. Assessor i Åbo hovrätt 1717-12-02 och i Svea hovrätt 1718-09-06. Lagmans titel8 1719-04-22. Kommerseråd över stat s. å. 30/6. Landshövding i Västerbottens län 1733-06-19. Friherre 1735-07-07 men tog icke introduktion. Presidents titel8 1747-04-27. KNO 1748-04-16. Död barnlös 1753-08-03 i Umeå och begraven s. å. 9/9 i Umeå kyrka samt därefter nedsatt i Lewenhauptska gravkoret i Riddarholmskyrkan. Han var starkt påverkad av den tidigare frihetstidens ekonomiska optimism och förvärvade sig som landshövding allmän aktning, vördnad och kärlek genom oväld och trägen omvårdnad om länets bästa. Hans bibliotek (3714 nummer, av vilka 143 manuskript) såldes enligt tryckt katalog på auktion i Stockholm 1756.16 Gift 1741-09-23 på Casimirsborg med grevinnan Eva Maria Lewenhaupt, född 1697-04-13 i Frankfurt am Main, 'bröt halsen av sig, då hennes hästar skenade utför Sudarsbacken på Kolmården' och dog på Krokeks gästgivaregård 1754-12-30 samt begraven i familjegraven i Riddarholmskyrkan, dotter av riksrådet och fältmarskalken greve Gustaf Fredrik Lewenhaupt, och grevinnan Anna Catharina Lewenhaupt.
 • 1. Melchina, född 1690-09-16, död 1741-04-06 på Gammalstorp i Forsby socken, Skaraborgs län. Gift 1711-03-09 med ryttmästaren Henrik Sahlefelt, i hans 1:a gifte, född 1686, död 1743.
 • 1. Johan, död ung.
 • 2. Märta Johanna, döpt 1698-05-17 i Jönköping, död 1731-02-07. Gift 1722 med krigsrådet, greve Svante Creutz, i hans 1:a gifte, född 1695, död 1762.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1700-06-06 i Jönköping, död 1784-05-30 Sätuna. Gift 1733-01-14 på Salaholm med riksrådet friherre Otto Fleming af Liebelitz, född 1696, död 1778.
 • 2. Johan Gabriel, till Salaholm, Råbäck och Lidholm. Döpt 1702-03-04 i Jönköping. Student i Uppsala6 1716-03-10. Hovjunkare 1722-10-27. Död barnlös 1745-06-07 på Salaholm. Gift 1735-10-17 Saleby med Maria Elisabet Uggla, född 1705, död 1766-04-30 på Råbäck, dotter av ryttmästaren Jakob Uggla, och Märta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.
 • 2. Carl Gustaf född 1703-05-07 i Jönköping, död s. å. på Salaholm och begraven s. å. 24/8 i Trevattna kyrka.
 • 2. Beata Sofia, född 1704, död 1708-01-29 i Jönköping.
 • 2. Christina Margareta, född 1706, död ung.
 • 2. Bengt, född 1708, död ung.
 • 2. En dödfödd son, begraven 1709-11-23.
 • Utan säkert känt samband:
 • Christina Gyllengrip, död änka 1803-01-05 på Löpaskog i Rydaholms socken, Kronobergs län, 78 år gammal, var kanske dotter av Christoffer Gabriel (Tab. 5) och Christina Rosendal [RHG].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: