:

Tham nr 1508

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Tham nr 1508

Adlad 1716-08-24, introd. 1719.

En sonsons son till den adlade Sebastian Tham, bruksägaren Per Adolf Tham, som 1800 avsade sig adelskapet och antog namnet Tamm, adlades 1826-05-11 med namnet Tamm och upphöjdes 1843-02-06 i friherrligt stånd.

Tham A150800.png

Tham A150801.jpg

TAB 1

Sebastian Tham. Borgmästare i staden Landsberg i Sachsen.

Barn:

 • Vollrath Tham, född 1629-08-14 i Landsberg. Inkom till Göteborg omkr. 1650. Rådman i nämnda stad 1691-06-04. Död där 1700-10-23 och begraven s. å. 25/11. Gift 1665-10-17 i Göteborg med Gertrud Helgers, född 1641 i Jülich, död 1715-10-28 och begraven s. å. 1/11 i Göteborg.

Barn:

 • Sebastian Tham, adlad Tham, till Stora Dala i Dala socken Skaraborgs län. Född 1666-09-09 i Göteborg. Handlande i nämnda stad. Rådman därst. 1702-09-25. Kapten för borgerskapet. Avsked från rådmansbefattningen 1711-09-18. Assessor över stat i kommerskollegium 1712-02-16. Extra ordinarie kommerseråd 1716-08-22. Adlad s. å. 24/8 (introd. 1719 under nr 1508). Död 1729-05-25 och jordfäst s. å. 1/6 samt bisatt 1730-01-18 i familjegraven i Dala kyrka. Gift 1:o 1686-08-17 i Göteborg med Maria Webbeke von Saveland, född 1669-06-12 i Göteborg, död där 1696-09-26 och begraven s. å. 18/10 i nämnda stad, dotter av råd- och handelsmannen i Göteborg Johan von Saveland och hans 2:a hustru Webbeke Beckman. Gift 2:o 1698-07-28 i Stockholm Tyska förs i Stockholm med Catharina Scharenberg, född 1680-04-28, död 1704-02-20 i Göteborg och där begraven s. å. 5/5, dotter av handlanden i Stockholm Johan Scharenberg och Catharina Alteneck. Gift 3:o 1708-05-26 i Göteborg med Elisabet Cronström, född 1688-07-03, död 1771-12-26 Sannum och begraven i Dala kyrka, dotter av assessorn Peter Cronström, och Johanna Grau.

Barn:

 • 1. Vollrath, född 1687. Assessor. Död 1737. Se Tab. 2
 • 1. Anna Maria, född 1689-01-11 i Göteborg, liksom syskonen, död 1721-04-08 i Stockholm. Gift 1712-08-21 i Göteborg med kammarherren Carl Henrik von Schönfelt, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1738.
 • 1. Elisabet, född 1690-01-27, död 1691-06-04 i Göteborg och där begraven s. å. 10/6.
 • 1. Johan Fredrik, född 1691-01-10, död s. å. 16/1 i Göteborg och där begraven s. å. 21/1.
 • 1. Gertrud Elisabet, född 1692-02-24, död s. å. 11/8 i Göteborg och där begraven s. å. 14/8.
 • 2. Catharina, född 1700-06-29, död s. å. 31/8 i Göteborg och där begraven s. å. 7/9.
 • 2. Johanna Christina, född 1701-06-12, död s. å. 8/10 i Göteborg.
 • 2. Gertrud, född 1702-11-05, död 1773-04-17 på Strömsberg i Ljungarums socken Jönköpings län. Gift 1720-07-05 med sin styvmoders kusin lagmannen friherre Göran Anton Albert von Knorring, född 1691, död 1766.
 • 2. Johan, född 1703. Häradshövding. Död 1735. Se Tab. 8
 • 3. Peter, född 1709. Major. Död 1787. Se Tab. 9.
 • 3. Alexander, född 1709-12-22. Student i Uppsala1 1728-08-08. Volontär vid livgardet 1730. Förare därst. 1731-10-19. Fänrik 1732-06-21. Löjtnant 1740-07-10. Avsked med majors karaktär 1743-08-18. RSO 1750-04-17. Död ogift 1781-11-04 i Stockholm. Han var 1735–1737 i fransk tjänst och bevistade finska kriget 1741–1742.
 • 3. Catharina, född 1711-01-23, död 1748-07-11 på Bergkvara i Bergunda socken Kronobergs län och begraven i Dala kyrka. Gift 1729-05-20 i Göteborg med generalmajoren friherre Carl von Otter, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1763.
 • 3. Johanna Christina, född 1712-04-02, död 1747-06-07. Gift 1730-11-29 med sin systers svåger kanslirådet friherre Salomon von Otter, född 1693, död 1745.
 • 3. Carl Gustaf, född 1713-11-28, begraven 1714-01-07 i Göteborg.
 • 3. Ulrika, född 1715-09-20, död s. å. 18/11 i Göteborg och där begraven s. å. 19/11.
 • 3. Isak, född 1717. Kornett. Död 1773. Se Tab. 10
 • 3. Elisabet, född 1718-08-12, död 1797-06-04 i Mariefred och ligger jämte sin man begraven i Leijonhufvudska graven i Lillkyrka socken Örebro län. Gift 1735-08-03 Öjared med generalmajoren friherre Gustaf Leijonhufvud, född 1701, död 1794.
 • 3. Carl Gustaf, född 1721-03-27, död s. å. 7/6 i Göteborg och där begraven s. å. 9/6.
 • 3. Ulrika, född 1724-11-21, död s. å. 12/12 i Göteborg och där begraven s. å. 14/12.

TAB 2

Vollrath, (son av Sebastian Tham, adlad Tham, tab 1), född 1687-11-09 i Göteborg. Burskap som handlande i nämnda stad 1716-03-19. Kallas kommissarie, då han blev extra ordinarie assessor över stat i kommerskollegium 1730-01-22 efter fadern. Avvek till Norge 1733, men fick lejd för att återvända s. å. 4/7. Död 1737 och begraven s. å. 25/10 i Göteborg. [2] Gift 1:o 1713-09-10 i nämnda stad med Anna Dorotea Biehusen i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1712-02-25 i Göteborg med handlanden därst. David Amija, född 1684, död och begraven 1712-08-08 i nämnda stad), döpt 1691-08-10 i Göteborg, död där 1729 och begraven s. å. 9/4, dotter av handlanden Christian Biehusen och Anna Dorotea Weber. Gift 2:o 1730-09-01 i Karlshamn med Emerentia Welshuysen, född 1704-08-04, död 1777-04-19 i Göteborg, dotter av kommissarien och handlanden i Karlshamn Christian Welshuysen och Maria Broome.

Barn:

 • 1. Sebastian, döpt 1714-12-07 i Göteborg, liksom syskonen. Student i Lund3 1730-09-14. Superkargör i ostindiska kompaniets tjänst. Död ogift 1740.
 • 1. Anna Maria, döpt 1715-12-25, begraven 1716-02-16 i Göteborg.
 • 1. David, döpt 1716-12-17. Student i Lund3 1730-09-14 och i Uppsala1 1732-08-29. Lärminör vid artilleriet i Stockholm 1735. Furir därst. 1736. Sergeant 1737. Överfyrverkare 1740. Löjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1741. Regementskvartermästare därst. 1747-06-03. Kapten med kompani 1749-09-26. Överadjutant hos generallöjtnanten greve Hamilton under fälttåget i Pommern 1757-07-27. Ledamot av kommissionen över upprorsstämplingarna i Dalarne och Bergslagen 1759–1761. RSO 1759-04-28. Major i regementet 1763-03-19 och vid regementet 1766-06-30. Avsked 1772-10-28. Död ogift 1789-08-16 i Stockholm.
 • 1. Maria, döpt 1718-06-15, död 1765 i Göteborg och där begraven s. å. 10/5. Gift 1737-10-07 i Stora Lundby socken Älvsborgs län med kaptenen Christian Otto Stråle af Sjöared, i hans 2:a gifte, född 1693, död 1747.
 • 1. Christian, född 1720. Superkargör. Död 1782. Se Tab. 3
 • 1. Vollrath, född 1721. Superkargör. Död 1782. Se Tab. 4
 • 1. Johan Fredrik, döpt 1722-12-16, begraven 1723-04-27 i Göteborg.
 • 1. Gustaf, född 1724. Superkargör. Död 1781. Se Tab. 7
 • 1. Carl, döpt 1725-10-10, begraven 1726-05-02 i Göteborg.
 • 1. Anna Elisabet, döpt 1726-10-17, död 1777-01-13 i Göteborg. Gift 1753-04-10 i nämnda stad med superkargören Nicolaus Hægg (Heegh) i hans 2:a gifte, född 1705, död 1776-01-31 i Göteborg.
 • 1. Gertrud, döpt 1727-11-12, död 1761 i Göteborg och där begraven s. å. 8/5. Gift 1755-10-28 i nämnda stad med kaptenen och ekipagemästaren vid ostindiska kompaniet Paul Roland von Schoting, född 1721-07-30, död 1760-07-19, kusins son till majoren Adam von Schoting, adlad von Schoting.
 • 2. Catharina, döpt 1733-06-30, död ogift 1774-02-01 i Göteborg.

TAB 3

Christian, (son av Vollrath, tab 2), döpt 1720-07-01 i Göteborg. Superkargör i Ostindiska kompaniets tjänst å fartyget Calmar 1746–1748 och å fartyget Cronprinsessan Lovisa Ulrica 1748–1750. Kapten å dess fartyg Hoppet 1751–1754, Prins Carl 1758–1759 och Finland 1762–1763. Död 1782-08-05 och begraven i koret i Lundby kyrka Älvsborgs län. Gift 1754, efter k. tillstånd s. å. 9/11, med sin kusin Sigrid Catharina Tham, född 1733-12-25, död 1760-04-22 i Göteborg, dotter av häradshövdingen Johan Tham och Elsa Sigrid Adlerstierna.

Barn:

 • Elsa Dorotea, född 1756-10-01, död 1821-06-16 Öjared, vilket hon fått tillstånd att utbyta till fideikommiss emot Thamstorp i Trökörna socken Skaraborgs län, som hennes mormoder stiftat, samt ligger jämte sin man begraven i Thamska graven i Lundby kyrka. Gift 1774-10-25 på Öjared med landshövdingen Johan Christian Thomée, adlad Adelsköld, född 1737, död 1798.
 • Vollrath, döpt 1757-11-05 i Göteborg, begraven därst. 1758-06-23.

TAB 4

Vollrath, (son av Vollrath, tab 2), född 1721-09-00 i Göteborg. Superkargör vid Ostindiska kompaniet å fartygen Freden 1746–1749 och Prins Carl 1750–1752. Kapten å dess fartyg Frederic Adolph 1753–1755 och 1759–1760. Död 1782-03-01 i Göteborg. Gift 1757-12-11 i Stockholm med Ulrika Grubb, född 1733, död 1784-05-14 i Göteborg, dotter av handelsmannen i Stockholm Vilhelm Grubb och Maria Catharina Ekman.

Barn:

 • Vilhelm, född 1759. Kapten. Död 1825. Se Tab. 5.
 • Vollrath, född 1761. Major. Död 1844. Se Tab. 6.
 • Sebastian Ulrik, född 1763-06-11 i Göteborg. Fänrik vid Wachtmeisterska regementet 1778-01-21. Löjtnant därst. 1785-03-02. Kapten vid Stedingkska regementet 1791-04-30. Majors karaktär 1794-06-23. Död ogift 1797-02-07 i Paris.
 • En son, dödf. 1765-02-28.[4]
 • Elisabet Christina, född 1767-03-29, död 1845-11-03 i Jönköping. Gift 1785-10-25 med kaptenen Johan Carl Ulfsparre af Broxvik, född 1756, död 1802.
 • Maria Catharina Vilhelmina, född 1770-01-06, död 1854-06-18 Kolhammar. Gift 1791-05-16 Grimstorp med statssekreteraren Johan Vilhelm Lannerstierna, född 1753, död 1829.
 • Ulrika Magdalena, född 1774-05-28, död 1814-08-07 på Floda i likanämnd socken Älvsborgs län. Gift 1792-05-26 med konteramiralen Adolf Fredrik Pettersén, adlad Rosensvärd, född 1753, död 1799.

TAB 5

Vilhelm, (son av Vollrath, tab 4), född 1759-06-10 i Stockholm. Student i Lund 17763 jur. examen därst.4 1778-05-30. Sergeant vid Bohusläns regemente 1779-12-01. Kornett därst. 1780-04-12. Stabslöjtnant 1783-09-17 kapten 1786-04-12. Avsked 1795-07-22. Död 1825-08-05. Ägde Floda i likanämnd socken Älvsborgs län. Gift 1788-07-12 i Göteborg med Margareta Christina Arfvidsson, född 1766, död 1854-05-16 i Kungälv, dotter av5 grosshandlaren i Göteborg, kommerserådet Christian Arfvidsson och hans 3:e hustru Margareta Christina Ekerman.

Barn:

 • Christina Ulrika, född 1792-09-22, död 1851-07-04 i Stockholm. Gift 1812-10-13 med överstelöjtnanten Svante Fredrik Wahlfelt, född 1781, död 1822.
 • Vollrath Christian, född 1794-01-14, död s. å. 15/3.
 • Carolina Vilhelmina Augusta, född 1806-02-18 i Göteborg, död 1876-05-15 i Kungälv. Gift där 1852-10-15 med kaptenen och postmästaren Bengt Henrik Wästfelt, i hans 3:e gifte, född 1792, död 1852.

TAB 6

Vollrath, (son av Vollrath, tab 4), född 1761-10-31 i Göteborg. Student i Lund 17763. Sergeant vid Bohusläns dragonregemente 1777-06-12. Premiäradjutant s. å. 3/12. Stabslöjtnant 1783-04-30. Kapten vid Bohusläns regemente 1785-12-14. Major därst. 1788-11-19. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementet 1796-06-27. Avsked ur krigstjänsten 1802-06-05. Död 1844-06-04 i Alingsås och begraven på Alingsås kyrkogård. Gift 1786-10-03 Grävsnäs med sin faders sysslings dotter Christina Maria Gripenstedt, född 1770-05-09, död 1829-08-01, dotter av hovjunkaren Johan Gripenstedt, och friherrinnan Helena Sofia Ollonberg.

Barn:

 • Sofia Ulrika, född 1787-09-23 Hjälmared, död 1874-03-18 i Alingsås. Gift 1:o 1805-07-14 i Alingsås landskyrka med sin syssling, ryttmästaren Jean Anders Adelsköld, från vilken hon 1830-04-07 blev skild, född 1780, död 1846. Gift 2:o 1830-12-12 i Alingsås med kaptenen vid Västgöta regemente, majoren, RSO, Fredrik Gabriel Bauer, född 1794-02-12, vid Östads säteri i östads socken Älvsborgs län, död 1870-08-26 i Alingsås.

TAB 7

Gustaf, (son av Vollrath, tab 2), döpt 1724-07-10 i Göteborg. Superkargör vid Ostindiska kompaniet å fartygen Enigheten 1757–1758 och Prins Carl 1760–1761, 1763–1764. Kapten å dess fartyg Lovisa Ulrica 1766–1768. Direktör vid nämnda kompani. Död 1781-09-17 i nämnda stad. Gift där 1761-12-11 med Christina Maria Grill, född 1739-12-31 i Helsingör6, död 1818-02-08 i Stockholm6, dotter av grosshandlaren och direktören Abraham Grill och Anna Maria Petersen.

Barn:

 • Abraham, född 1762-10-26 i Göteborg, död 1763 och begraven s. å. 14/10 i nämnda stad.
 • Vollrath Johan, född tvilling 1766-10-22 i Göteborg, begraven s. å. 21/12 i nämnda stad.
 • Claes Sebastian, född tvilling 1766-10-22 i Göteborg, död 1767 och begraven s. å. 14/6 i nämnda stad.
 • David, född 1769-10-16, död 1773-03-05 i Göteborg.
 • Gustaf, född 1771-06-15 i Göteborg, död där 1773-12-15.
 • Christian Lorentz, född 1773-01-17 i Göteborg. Korpral vid livregementet till häst 1781-01-26. Kornett därst. s. å. 7/2. Student i Uppsala 1787-04-13. Död 1788-11-18 i Kungälv.
 • Per Adolf (Tamm), adlad och friherre Tamm, född 1774, död 1856. Se adliga och friherrliga ätterna Tamm, tab 1.
 • Anna Maria, född 1775-02-03, död 1859-12-12. Gift 1803-06-30 i Stockholm med kanslirådet Lars David von Troil, född 1764, död 1827.
 • Christina Gustava, född 1776-03-13, död ogift 1847-03-03 Ålby
 • Anna Johanna, född 1777-08-01, död 1855-10-15. Gift 1802-07-23 i Söderfors brukskyrka i Uppland med brukspatronen Carl Gustaf Sehmann, född 1773 i Stockholm, död 1855-01-01.
 • Elisabet Carolina, född 1779-05-05, död 1868-02-23 (28/2) i Stockholm. Gift 1805-07-02 med grosshandlaren och brukspatronen Carl Östberg, född 1764-04-26 i Västerås, död 1842-09-02 på Katrineberg vid Stockholm.

TAB 8

Johan, (son av Sebastian Tham, adlad Tham, tab 1), född 1703-11-21 i Göteborg. Vice häradshövding. Död 1735-04-27 Gullmarsberg. Gift 1728-12-04 Pilshult med Elsa Sigrid Adlerstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1737 med landshövdingen Johan Lange, född 1685-01-01, död 1768-03-09 i Bohuslän. Gift 3:o 1770-12-31 på Gullmarsberg med sin kusins son hovrättsrådet Johan Gabriel Bildensköld, född 1720, död 1793), född 1701, död 1781-05-13 på Gullmarsberg, dotter av vice presidenten Sven Löfman, adlad Adlerstierna, och hans 2:a fru Sigrid Hilletan. Elsa Sigrid Adlerstierna gjorde 1768 Thamstorp i Trökörna socken Skaraborgs län till fideikommiss för sina efterkommande, varför innehavaren därav, till minne av stiftarinnan, kallar sig Adlerstierna. Hennes dotterdotter Elsa Dorotea Tham, gift med landshövdingen Johan Christian Thomée, adlad Adelsköld, fick 1806 k. m:ts tillstånd att flytta fideikommisstiftelsen till Öjared i Lundby socken Älvsborgs län.

Barn:

 • Sven Sebastian, född 1730. Student i Lund 17463. Auskultant i Göta hovrätt 1749-03-06. Notarie därst. 1756-04-29. Hovjunkare s. å. 13/12. Assessor i förutn. hovrätt 1762-06-29. Död ogift s. å. 21/11 på Gullmarsberg.4
 • Didrik Georg, född 1733. Utan känd tjänst. Död ogift 1768-05-23 på Gullmarsberg.
 • Sigrid Catharina, född 1733-12-25, död 1760-04-22 i Göteborg. Gift 1754, efter k. tillstånd s. å. 9/11, med sin kusin, superkargören Christian Tham, född 1720, död 1782.

TAB 9

Peter, (son av Sebastian Tham, adlad Tham, tab 1), till Stora Dala i Dala socken Skaraborgs län. Född 1709-02-06 i Göteborg. Student i Uppsala1 1728-08-08. Major. Död 1787-03-24 på Stora Dala. Gift 1:o 1736-02-01 med Ulrika Ulfsparre af Broxvik, född 1707-06-22 på Skedingsnäs i Forsheda socken Jönköpings län, död 1781-09-01, dotter av löjtnanten Göran Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru Elisabet Stake. Gift 2:o 1782-08-25 i Dala kyrka med Elisabet Linnerhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1750-09-26 Rosenholm, med häradshövdingen Alexander Löfgren, adlad och adopt. Löfvenskjöld, född 1722, död 1776), född 1728-07-03 i Lund, död 1793-09-19 i Skövde, dotter av justitiekansleren Olof Linnerius, adlad Linnerhielm, och Maria Christina Lorich.

Barn:

 • 1. Peter (Per), till Stora Dala fideikommiss samt Dagsnäs i Mårby socken Skaraborgs län, vilken senare egendom han köpte, bebyggde, förskönade och bebodde. Född 1737-12-04 på Stora Dala. Student i Uppsala1 1751-09-02. Hovjunkare7 1758-05-09. Hovintendent 1763-12-004. Överintendent vid hovet 1809. RNO s. å. 3/7. Död 1820-08-05 barnlös på Dagsnäs och ligger jämte sin fru begraven på Bjärklunda kyrkogård Skaraborgs län, där över dem är rest en vacker minnesvård. 'Han ärvde och förvärvde mycken rikedom samt var en mecenat, särdeles för Thorild. Hade en egen, Rudbeckisk åsikt om Nordens äldsta bebyggare samt trodde sig kunna bevisa, att Gylfe bott ovanför och Oden mittemot Dagsnäs, att de gamla åsarna voro Ulfsparrar från Asa i Småland, hans förfäder på mödernet o. s. v. Har av trycket utgivit en mängd skrifter i olika ämnen.'. Gift 1762-08-03 med Henrietta Nordencrantz, född 1747-05-27, död 1817-08-20, dotter av kommerserådet Anders Backmansson, adlad Nordencrantz, nr 1891, och Margareta Sofia Schröder.
 • 1. Sebastian, född 1738-11-05 på Stora Dala. Död 1739 och begraven s. å. 21/7 i farfaderns grav i Dala kyrka

TAB 10

Isak, (son av Sebastian Tham, adlad Tham, tab 1), till Kråk i Mölltorps socken Skaraborgs län. Född 1717-03-30 i Göteborg. Student i Uppsala1 1729-10-22 och i Lund 17343. Kornett vid ett livregemente. Död 1773-04-17 på Kråk. Gift 1743-08-16 med friherrinnan Ulrika Dorotea von Buddenbrock, född 1721, död 1788-01-29 på Kråk, dotter av generallöjtnanten Henrik Magnus Buddenbrock, natural. och friherre von Buddenbrock, och Magdalena Elisabet Rahm von Hagedorn.

Barn:

 • Sebastian, född 1744. Kornett. Död 1815. Se Tab. 11
 • Elisabet Magdalena, född 1745-07-18 på Gärdesboda i Grevbäcks socken Skaraborgs län, död 1814-11-26 i Skövde. Gift 1775-10-29 på Kråk med ryttmästaren Gustaf Georg Silfverswärd, född 1739, död 1808.
 • Ulrika, född 1747, död 1823-09-14 i Vadstena. Gift 1767-07-07 på Kråk med assessorn Gustaf Vult von Steijern, i hans 2:a gifte, född 1729, död 1807.
 • Christina, född 1748-05-00, död 1840-05-16 i Skövde. Gift 1777-11-02 på Kråk med kaptenen Nils Erik Treffenberg, född 1733, död 1793.
 • Carl Magnus, född 1749-10-08 Gärdet
 • Adolf, född 1752-05-24 på Gärdet, död 1753-02-08 därst. och begraven i farfaderns grav i Dala kyrka
 • Eva, född 1753-11-20 på Gärdet, död 1825-01-30 Råslätt. Gift 1774-06-27 på Kråk med kaptenen Olof Ehrenborg, född 1739, död 1809.
 • Johanna, född 1755-06-21 på Kråk, död 1812-05-29 på Brunstorp mellangården i Värsås socken Skaraborgs län. Gift 1:o 1777-09-21 på nämnda egendom med majoren Sven Otto Lagerberg, född 1747, död 1792. Gift 2:o 1795-10-11 i Värsås socken med majoren Carl Fredrik von Siettman, född 1749-03-30 i Enköping, död 1812-05-08 på Brunstorp mellangården.
 • Beata Maria, född 1756-12-17 på Kråk, död 1809-07-17 Bårarp. Gift 1776-05-24 på förstn. egendom med sin systers svåger, majoren Jöns Ehrenborg, född 1734, död 1794.
 • Gustaf Carl Fredrik, född 1758. Fänrik. Död 1795. Se Tab. 66.
 • Sofia, född 1760-03-29 på Kråk, död 1813-05-09. Gift 1783-05-13 på Kråk med sin systers svåger, majoren Johan Gabriel Treffenberg, född 1746, död 1814.

TAB 11

Sebastian, (son av Isak, tab 10), född 1744-05-16 Gärdesboda. Sekundkorpral vid Västgöta kavalleriregemente 1761-02-02. Kornett därst. 1762-04-09. Transp. till adelsfaneregementet 1763-09-21. Och till artilleriet 1783-05-08. Avsked s. å. 10/6. Död 1815-09-01 Gälsebo. Gift 1:o 1769-06-26 på Kråk med Maria Ulrika Danckwardt-Lillieström, född 1740-03-06 på Gälsebo, död där 1796-11-13, dotter av ryttmästaren Nils Gabriel Danckwardt-Lillieström, och hans 3:e fru Hedvig Charlotta Lagerberg. Gift 2:o 1801-03-12 i Bällefors socken Skaraborgs län med Maria Elisabet von Stahlen, född 1760-04-19, död 1821-11-20 Mossebo

Barn:

 • 1. Vollrath, född 1770. Possessionat. Död 1836. Se Tab. 12
 • 1. Fredrik, född 1771-08-25 på Mossebo, död 1775-10-16 på Gälsebo.
 • 1. Nils Isak, född 1773-03-16 på Mossebo, död 1775-10-13 på Gälsebo.
 • 1. Ulrika, född 1774-05-18 på Gälsebo, död där 1775-10-13.
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1775-10-04 på Gälsebo, död där 1777-05-19.
 • 1. Sebastian, född 1777. Possessionat. Död 1843. Se Tab. 35
 • 1. Mauritz Ulrik, född 1778-02-25 på Gälsebo, död där 1783-08-15.

TAB 12

Vollrath, (son av Sebastian, tab 11), till Mossebo i Mölltorps socken Skaraborgs län. Född 1770-07-04. Student i Lund. Auskultant i Göta hovrätt 1787-06-23. Extra notarie vid kriminalprotokollet därst. 1788-11-06. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1792-02-14. Förvaltare av Forsviks bruk i Västergötland. RNO 1830-06-24. Död 1836-12-03 på Mossebo och begraven på Mölltorps kyrkogård. Gift 1795-09-13 på Kungs Starby i S:t Pers socken Östergötlands län med sin kusin Ulrika Beata Vult von Steijern, född 1769-10-06, död 1839-11-27, dotter av assessorn Gustaf Vult von Steijern, och hans 2:a fru Ulrika Tham.

Barn:

 • Ulrika Elisabet, född 1796-07-27 på Forsviks bruk i Undenäs socken Skaraborgs län, död ogift 1858-12-22.
 • Gustaf Sebastian, född 1797. Bergshauptman. Död 1876. Se Tab. 13.
 • Vollrath, född 1798-08-16 på Forsvik, död 1799-11-16.
 • Vollrath, född 1800-06-28 på Forsvik. Ägde fäderneegendomen Mossebo. Död ogift 1866-09-06 på sistnämnda egendom.
 • Mauritz Ulrik, född 1802-02-15, död 1819-05-23.
 • Isak, född 1803-12-01. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad 1820-09-19. Underlöjtnant vid örlogsflottan s. å. 5/10. Reste 1823 till Amerika.
 • Henrik Julius, född 1805. Kontrollör. Död 1858. Se Tab. 31.
 • Henrika, född 1807-07-19, död 1840-12-24. Gift 1839-07-23 med prosten kyrkoherden i Östra Ny och Rönö försars pastorat av Linköpings stift Ture Gustaf Een, född 1802-01-08, död 1891-03-28 i Östra Ny prästgård.
 • Beata Maria, född 1809-04-27 på Forsvik, död 1881-01-19 i Stockholm. Gift 1837-04-30 på Mossebo med kaptenen Carl Leonard Hammarskjöld, född 1807, död 1878.
 • Sebastian, född 1811. Myntmästare. Död 1892. Se Tab. 32
 • Carl Vilhelm August, född 1812. Lektor. Död 1873. Se Tab. 34.

TAB 13

Gustaf Sebastian, (son av Vollrath, tab 12), född 1797-08-22 på Forsviks bruk i Undenäs socken Skaraborgs län. Student i Uppsala 1814. Kameralexamen 1815. Jur. examen 1816. Bergsexamen 1818. Auskultant i bergskollegium s. å. 29/6. Vice notarie därst.7 s. å. 10/12. Ord. notarie 1820-12-19. Geschworner i Nora och Lindes samt Nya Kopparbergs bergslager 1821-01-16. Bergmästares titel med tur och befordringsrätt 1824-03-23. Geschworner i Uppland och Gävleborgs län 1827-01-15. T. f. bergshauptman vid Stora Kopparberget 1833-10-19 och ordinarie 1835-02-14. RVO 1837-10-18. Avsked från bergshauptmanstjänsten 1851-10-10. RNO 1862-01-28. Död 1876-01-03 i Stockholm. [8] Gift 1829-07-28 i Brahestad i Finland med Sofia Elisabet Sowelius, född 1809-12-16 i sistnämnda stad, död 1880-02-27 Sperlingsholm, dotter av handelsmannen Fredrik Sowelius och Catharina Friman.

Barn:

 • Emmy Beata Catharina, född 1830-08-09 Kungsgården, död 1929-08-14 på Esbo gård i Finland. Gift 1851-05-28 i Falun med bruksägaren Alexander Volter Ramsay, född 1825, död 1891.
 • Sofia, född 1832-05-19, död s. å. 23/5.
 • Augusta Sofia Elisabet, född 1833-08-05 på Kungsgården, död 1922-09-24 Sperlingsholm. Gift 1866-09-24 i Uppsala med kammarherren Carl Johan Gammal Kuylenstierna, i hans 2:a gifte, född 1816, död 1891.
 • Gustaf Fredrik Sebastian, född 1834-10-06 i Falun, död 1839-08-04.
 • Ulrika Henrika Gustava, född 1836-06-18 på Samuelsdal vid Falun, död 1884-11-23 i Stockholm. Gift 1863-12-19 i Uppsala med lektorn i grekiska och latinska språken vid högre latinläroverket å Norrmalm i Stockholm, RNO, filosofie doktorn Zakarias Göransson, född 1823-06-10, i Ovansjö socken Gävleborgs län, död 1881-05-30 i sistnämnda stad.
 • Vollrath Henrik Sebastian, född 1837. Bruksägare. Död 1909. Se Tab. 14.
 • Gustaf Vilhelm Sebastian, född 1839. Bruksägare. Död 1911. Se Tab. 22.
 • Eva Maria Christina, född 1841-05-14 på Samuelsdal, död ogift 1868-07-23 i Stockholm.
 • Rosa Matilda Carolina, född 1843-07-06 på Samuelsdal, död 1902-04-06 i Stockholm. Gift 1879-10-21 på Sperlingsholm med kammarherren Carl Jesper Kuylenstierna, född 1835, död 1907.
 • Fredrik August Sebastian, född 1847. Godsägare. Död 1923. Se Tab. 27.
 • Hedvig Lovisa Charlotta, född 1849-04-13 på Samuelsdal. Död 1936-07-25 i Florens. Gift 1876-07-31 i Stockholm med professorn i Florens Antonio Nicati, född 1841-12-18 i Morge i Schweiz, död 1916.

TAB 14

Vollrath Henrik Sebastian, (son av Gustaf Sebastian, tab 13), född 1837-10-27 på Samuelsdal vid Falun. Student i Uppsala 1854. Genomgick Falu bergsskola 1859–1860. Ingenjör vid Huså kopparverk 1861–1864. Disponent för nämnda kopparverk 1867–1871, för Klotens aktiebolag i Ramsbergs socken Örebro län 1875–1899. Tillika disponent för Grängesbergs gruvaktiebolag i Grangärde socken Kopparbergs län 1883. RNO 1894-12-01. Verkställande direktör för trafikaktiebolag Grängesberg–Oxelösund, för Luossavaara–Kiirunavaara aktiebolag och för aktiebolag Gällivare malmfält 1897–1908. Ledamot av riksdagens första kammare 1899–1905 och i flera k. kommittéer. KVO2kl 1900-12-01. Extra ordinarie fullmäktig i Jernkontoret 1901. Suppleant för fullmäktige i riksbanken 1903. KVO1kl 1904-01-21. Död 1909-10-28 i Stockholm, Engelbrekts förs. Ägde Åvike bruk i Hässjö socken (Västernorrland) 1864–1867. Gift 1864-08-27 i Stockholm med Hélène Gustava Murray, född 1843-12-16 i nämnda stad, död där 1925-07-26, Engelbrekts förs, dotter av grosshandlaren Erik Fredrik Uno Murray Sofia Charlotta Venus.

Barn:

 • Gustaf Uno Sebastian, född 1866-02-11 på Åvike. Mogenhetsexamen 1885-05-00. Student i Uppsala s. å. Med. filosofie examen 1887-05-24 och med. kandidat vid karolinska mediko-kirurgiska institutet i Stockholm 1892-03-26. Död ogift 1894-05-12 på Klotens bruk.
 • Vollrath Henrik Sebastian, född 1867. Direktör. Se Tab. 15.
 • Carl Percy Sebastian, död 1869. Generalkonsul. Död 1931. Se Tab. 18.
 • Sofia Charlotta Louise, född 1871-05-01 på Huså. Gift 1895-10-02 på Klotens bruk med direktören och t. v. statsrådet Henrik Sebastian Tamm, se friherrliga ätten Tamm, född 1869, död 1936.
 • Eva Anna Helena, född 1872-08-13 i Östersund, död 1931-03-14 Forsby s socken Östergötlands län. Gift 1900-11-08 i Stockholm med majoren i armén, kaptenen vid Vendes artilleriregemente, RSO, RVO, Erik Johan Jakobsson , född 1868-10-19 i Falun.
 • Adolf Vilhelm Sebastian, född 1874. Major. Se Tab. 20.
 • Emma Maria Johanna, född 1876-02-19 på Klotens bruk, död där s. å. 24/7.
 • Per Hugo Sebastian, född 1883-02-28 på Klotens bruk, död där 1884-06-02.
 • Henry Artur Sebastian, född 1884. Civilingenjör. Se Tab. 21.

TAB 15

Vollrath Henrik Sebastian, (son av Vollrath Henrik Sebastian, tab 14), född 1867-05-28 på Åvike bruk i Hässjö socken (Västernorrland). Avslutade skolstudierna vid Nya elementarskolan i Stockholm 1885. Tjänsteman vid olika järnverk och gruvor samt vid företag inom trävaruindustrien 1890–1895. Därefter studier och affärsresor i Europa och Amerika. Verkst. direktör för Bergviks och Ala nya sågverksaktiebolag, Söderhamn, 1900–1931. Ledamot av järnvägsrådet 1910–1922. RVO 1910-06-06. Ordförande hos stadsfullmäktige i Söderhamn 1916–1922. Medlem av handelsrådet för tre år 1917-12-04. RNO 1920-06-06. Ordförande i styrelsen för Svenska cellulosaföreningen 1920–1931, för Svenska trävaruexportföreningen 1930–1931 och för Svenska sågverksförbundet. KVO2kl 1927-12-10. GMiqml 1931-04-24. Gift 1898-09-04 i Helsingfors med Sigrid Helena Emilia Nykopp född 1872-06-10 i nämnda stad, dotter av finska senatorn Albert Verner Nykopp och Anna Sofia Idestam.

Barn:

 • Gustaf Sebastian, född 1900. Löjtnant. Se Tab. 16
 • Ingegerd Sofia, född 1901-06-05 i Söderhamn. Gift 1930-11-01 i Söderhamns kyrka (Stockholm förs Oscars förs vb) med löjtnanten i Svea artillerireg:s reserv, extra ordinarie hovrättsnotarien, jur. kandidat Håkan Olof Hylten-Cavallius, född 1897-07-30 i Stockholm.
 • Margareta Carin Helena, född 1903-08-26 i Söderhamn, död där 1904-04-24.
 • Percy Sebastian, född 1905. Löjtnant. Se. tab 17.
 • Carl Sebastian, född 1906-09-03 i Söderhamn, död där 1908-06-26.

TAB 18

Carl Percy Sebastian, (son av Vollrath Henrik Sebastian, tab 14), född 1869-06-04 på Huså bruk i Kalls socken Jämtlands län. Bruksbokhållare och inspektor vid Kloten i Ramsbergs socken Örebro län 1890–1893. Bokhållare vid Grängesberg i Grangärde socken Kopparbergs län 1893 maj–sept. Genomgick Falu bergsskola 1893 okt.–1894 okt. Anställd på mäklarkontor i Rotterdam 1894 juni–1895. Skeppsmäklare i Oxelösund 1895-07-00. Nederländsk vice konsul på sistnämnda plats 1898-08-11–1908. Verkst. direktör i Oxelösunds rederiaktiebolag 1900–1918. RVO 1912-06-06. RNO 1917-12-15 verkst. direktör i Percy Tham aktiebolag. Polsk generalkonsul i Stockholm 1920-12-14–1922. RFinl VRO 1920. Biogr. i Väd? Död 1931-08-10 i Oxelösund (Nyköping, S:t Nikolai förs, db). Ägde Lindö i Runtuna socken Södermanlands län 1916–1922. Gift 1895-09-29 Björnhyttan med Gerda Carolina Lundgren, född 1868-08-18 i Gräsberg i Ludvika socken Kopparbergs län, dotter av bruksförvaltaren Claes Lundgren och Augusta Küsel.

Barn:

 • Brita, född 1896-06-28 i Nyköping, Niklai förs. Gift 1917-04-04 i Stockholm (Engelbr.) med verkst. direktören i Percy Tham aktiebolag kaptenen i norra arméfördelningens reserv, filosofie kandidat Ture Viktor Ström, född 1888-03-21 i Göteborg.
 • Carin, född 1897-11-14 och död 1899-01-31 i Oxelösund.
 • Ingeborg, född 1902-01-15 i Oxelösund. Gift 1928-04-20 i Stockholm (Nyköping, S:t Nikolai förs, vb) med disponenten för aktiebolag Sunlights fabriker i Nyköping, löjtnanten i engelska 4. West Yorkshireregementet Edward Cook, född 1896-01-10 i London.
 • Claes Vollrath Sebastian, född 1903. Direktör. Se Tab. 19.
 • Gerda, född tvilling 1905-02-28 i Norrköping, Nikolai förs.
 • Helena, född tvilling 1905-02-28 i Möllegården, Viken. Gift 1927-07-27 i Nyköping med svenska konsuln i Rangoon, tjänstemannen i Svenska tändsticksabolaget Stig Olof Richardsson Hägglöf, född 1900-04-10 i Hälsingborg
 • Carl Percy Sebastian, född 1907-10-12 i Stockholm. Direktörsassistent i Percy Thams aktiebolag. Gift 1934-02-17 i Nikolai kyrka i Nyköping med Carin Torell, dotter av överläkaren vid Nyköpings lasarett, med. licentiat Carl Rickard Torell och Clara Lovén.
 • Sigrid Augusta (Nana), född 1915-07-18 i Oxelösund (Adolf Fredriks förs, fb).

TAB 19

Claes Vollrath Sebastian, (son av Karl Percy Sebastian, tab 18), född 1903-02-23 i Oxelösund i S:t Nikolai förs, Söd. Studentexamen i Stockholm 1921-05-12. Gift 1928-05-19 i Danderyds kyrka Stockholms län (Stockholm, Gustaf Vasa förs, vb) med Maj Elin Lundgren, född 1905-08-07 i Stockholm, dotter av advokaten, jur. utr. kandidat Einar Rickard Lundgren och Elin Sundström.

Barn:

 • Christina Louise
 • Richard Vollrath Sebastian
 • Pehr Malcolm Sebastian
 • Johan Carl Sebastian

TAB 20

Adolf Vilhelm Sebastian, (son av Vollrath Henrik Sebastian, tab 14), född 1874-09-10 i Östersund. Mogenhetsexamen i Örebro 1897-05-29. Volontär vid livregementet till fot, sedermera livregementets grenadjärer s. å. 30/5. Sergeant 1898-08-06. Elev vid krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1899-08-12. Utexaminerad s. å. 25/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1903-10-30. Tjänstg. vid engelska arméns signalskola i Aldershot 1906-02-00–1906-05-00 och sedan som lärare vid svenska arméns fältsignalerings- och förbindelsekurser under ett flertal år 1906–1921. Kapten vid nämnda regemente 1912-12-13. RSO 1920-06-06. Tjänstg. vid Generalstabens krigshistoriska avdelning 1921–1926. Souschef vid Svenska slöjdföreningen 1926–1931. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 fr.o.m. s.å. 1/11. Major i armén 1927-05-20. Avsked från beställning på stat s. d. fr.o.m. s. å. 1/6. Tjänstg. i Riddarhuskansliet för genealogiernas komplettering 1932-07-01. Förordnad att återinträda i regementets reserv 1940-01-12 samt att däri kvarstå t.o.m. s. å. 31/12. Gift 1909-06-22 i Vaxholms kyrka och garnisonsförs ]] med stiftsjungfrun Ebba Carolina Matilda Virgin nr 1848, född 1882-10-30 i Karlsborg, dotter av översten Carl Vilhelm Virgin, Axelina Christina Andersson.

Barn:

 • Per-Adolf Vollrath Sebastian
 • Henry Wilhelm Sebastian
 • Birgitta Helena Christina
 • Sigrid Ebba Agneta

TAB 21

Henry Artur Sebastian, (son av Vollrath Henrik Sebastian, tab 14), född 1884-03-06 på Klotens bruk i Ramsbergs socken Örebro län. Mogenhetsexamen 1903-05-20. Utexaminerad från tekniska högskolans fackskola för elektroteknik 1908. En tid generalagent för Steyr-Werke A. G. i Wien. Inneh. firma Tham & C:o i Stockholm. Styrelseledamot i Smedjebackens valsverksaktiebolag. Stud.examen vid Beskowska skolan i Stockholm. Anställd vid Grängesbergs gemens.förvaltnings elektr.avd. 1910. Driftsing. vid Ludvika Bruksäg:s kraftverk 1913–1918. Gift 1911-09-04 i Stockholm (Norrbärke förs Kopp., vb) med Greta Nordlander, född 1888-07-29 på Hagge bruk i Norrbärke socken Kopparbergs län, dotter av brukspatronen Erik Harald Nordlander och Sigrid Eva Augusta Klingberg.

Barn:

 • Gustaf Vollrath Sebastian
 • Per Harald Sebastian
 • Ebba Kerstin Helene Margareta

TAB 22

Gustaf Vilhelm Sebastian, (son av Gustaf Sebastian tab 13), född 1839-09-05 på Samuelsdal vid Falun. Student i Uppsala 1855. Kadett vid Karlberg s. å. 7/6. Avgången s. å. 10/9. Elev vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1857. Utexaminerad 1860. Elev vid Motala verkstad 1860–1862. Anställd såsom ritare vid åtskilliga skeppsvarv och maskinverkstäder i utlandet 1862–1869. Ingenjör vid Motala verkstad 1870–1874. Disponent vid Ankarsrums bruk 1874–1876. Verkställande direktör vid Huskvarna vapenfabriksaktiebolag sedan 1876. RVO 1884-12-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1886–1891. RDDO 1888-07-21. RNO 1889-12-01. Sveriges ombud vid arbetarskyddskonferensen i Berlin 1890. Ledamot av styrelsen för Motala verkstads nya aktiebolag 1892–1903. Ordförande i styrelsen för Lindholmens verkstads aktiebolag 1894. KVO2kl s. å. 1/12. Sveriges ombud vid arbetarskyddskonferensen i Bryssel 1897. KVO1kl s. å. 18/9. Ledamot av förliknings- och skiljenämndskommittén 1899–1901. KmstkKVO 1901-11-30. Svensk underhandlare ang. handelstraktat mellan Sverige och Tyskland 1905. RPrKrO1kl 1906. Död 1911-08-02 i Huskvarna. Gift 1873-06-06 Ulvåsa med Julia Elisabet Lovisa Reuterskiöld, född 1851-05-18 i Stockholm, död där 1918-12-25 Jacobs (Huskvarna förs, db), dotter av kammarherren Adam Didrik Reuterskiöld, och grevinnan Charlotte Elisabet Posse.

Barn:

 • Louise Charlotte Elisabet, född 1874-04-02 i Motala. Stiftsjungfru. Död 1937-05-18 i Koblenz. Gift 1903-07-04 på Huskvarna med majoren Johannes Friedrich Alfred von Preen, född 1871-11-13 i Bruchsal, död 1916-06-22 i Berlin.
 • Adam Gustaf Sebastian, född 1875. Verkst. direktör. Se Tab. 23.
 • Carl Henrik Sebastian, född 1878-11-22 på Huskvarna, död där 1880-12-30.
 • Lennart Vilhelm Sebastian, född 1880: underlöjtnant. Död 1926. Se Tab. 25.
 • Emmy Sofia Elisabet (Beth), född 1882-11-11 på Huskvarna. Stiftsjungfru. PrRKM2 o. 3kl.
 • Hedvig Eva Augusta, född 1884-10-14 på Huskvarna. Stiftsjungfru. Gift 1909-09-07 i Huskvarna, Hakarps förs, Jönk med kammarherren friherre Carl Fredrik Bennet, född 1863.
 • Anna Ingegerd Maria, född 1887-04-10 Huskvarna Stiftsjungfru. Gift 1907-10-12 på Huskvarna med översten Achates Ernst Vilhelm af Klercker, född 1881
 • Carl Vilhelm Sebastian, född 1890. Ryttmästare. Se Tab. 26.
 • Ebba Margareta Elisabet, född 1893-01-06 på Huskvarna. Stiftsjungfru. Gift 1921-10-15 på Huskvarna med häradshövdingen Göran Jakob Teodor Tersmeden, född 1889.

TAB 23

Adam Gustaf Sebastian, (son av Gustaf Vilhelm Sebastian, tab 22), född 1875-10-20 Ankarsrum. Mogenhetsexamen i Jönköping 1894-06-06. Elev vid tekniska högskolan s. å., utexaminerad från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1897. Ritare vid Motala mekaniska verkstad s. å. Ingenjör vid Huskvarna vapenfabrik 1899. Bitr. direktör vid Huskvarna vapenfabriks aktiebolag 1910. Verkst. direktör därst. 1911. Ordförande hos stadsfullmäktige i Huskvarna s. å., ledamot av överstyrelsen för Sveriges verkstadsförening sedan 1912, av överstyrelsen för Svenska livförsäkringsanstalten Trygg sedan 1912, av järnvägsrådet sedan 1915, av styrelsen för Smålands enskilda bank sedan 1922 och av styrelsen för Försäkringsbolaget Allmänna Brand sedan 1928. RVO 1914-09-30. RRS:tAO3kl. KVO2kl 1930-06-06. KNO 2kl 1939-09-05. Gift 1:o 1901-03-12 i Stockholm med Hilma Larsson, född 1880-03-08 i Åbo, död 1937-08-24 i Nässjö, dotter av fabrikören Carl August Larsson och Emma Charlotta Sundström.

Barn:

 • Mary, född 1902-09-05 på Huskvarna. Gift 1:o 1925-05-07 i Huskvarna kyrka med löjtnanten greve Arvid Adam Gabriel von Seth, född 1896. Gift 2:o 1939-12-16 i Stockholm Oscars förs, Stockholm med ryttmästare Karl-Otto Smitt, född 1900-02-07
 • Sten Vilhelm Sebastian, född 1904. Löjtnant. Se Tab. 24.
 • Stig Carl Sebastian, född 1909-01-31 på Huskvarna. Studentexamen 1929. Elev vid tekniska högskolan 1930. Utexaminerad civilingenjör 1935. Gift 1933-06-01 i Östra Ryds kyrka Stockholms län med friherrinnan Ebba Tomasine von Essen, dotter av hovstallmästaren friherre Fritz Vilhelm von Essen, och grevinnan Vilhelmina Amalia Tomasine Ebba Piper.
 • Göran Gustaf Sebastian, född 1915-07-25 på Huskvarna, död 1929-05-07 Huskvarna förs.

TAB 25

Lennart Vilhelm Sebastian, (son av Gustaf Vilhelm Sebastian, tab 22), född 1880-08-07 på Huskvarna. Mogenhetsexamen i Jönköping 1899-05-20 student i Uppsala s. å. Volontär vid Västgöta regemente 1900-04-04. Volontär vid andra livgrenadjärregementet 1902-08-01. Sergeant därst. s. d. Elev vid krigsskolan 1902. Fanjunkare 1903-08-25. Utexaminerad s. å. 2/12. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 18/12. Avsked 1908-12-11, sedan affärsman. Anställd vid aktiebolag Separators kontor i Tyskland, därefter i Japan 1912–1925, först vid firman J. A. Kjellberg & Söner och sist chef för firman B. Dieden & Cos avdelningskontor i Tokio. RVO 1925-12-15. Död 1926-08-05 i Huskvarna. Sångare och kompositör. Död 1926. Gift 1:o 1907-04-04 i Kristianstad med Ebba Louise Adolfine Ehrenborg, från vilken han 1909 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1913-07-09 i Köpenhamn med underlöjtnanten Hans Gustaf Rudolf Stiernswärd, nr 2053, född 1884, död 1925), född 1885-12-13 i Kristianstad, död 1926-04-03, dotter av landssekreteraren Fredrik Vilhelm Teodor Ehrenborg, och Tomasine Ulrika Johanna Olsson. Gift 2:o Huskvarna 1913-05-06 med Mary Katherine Yeend (Kathie) Duer, född 1888-09-21 i Shanghai, Kina, dotter av H.M.Kejsarens ab Japan engelsek handsekreterare William Yeend Duer och Yasu Tsunokawa.

Barn:

 • 1. Casper Vilhelm Sebastian, född 1908-09-01 i Kristianstad. Studentexamen därst. 1926-05-21. Student i Lund s. å. 4/9. Jur. kandidat därst. 1933-12-00. Gift 1933-09-07 i Lund med Sigrid Frances Elisabet Tham, dotter av kaptenen Per Vollrath Alexander Tham och hans 1:a fru Carin Maria Vendla Möller.
 • 2. Vilhelm Sebastian Yeend Lennartsson, född 1914-02-22 i Tokyo. Reservofficersaspirant vid Svea livgarde.
 • 2. Katherine Yasu Elisabet (Yasu), född 1916-11-01 i Kobe i Japan.

TAB 26

Carl Vilhelm Sebastian, (son av Gustaf Wilhelm Sebastian tab 22), född 1890-06-24 Huskvarna Studentexamen i 1909-06-12. Volontär vid Livregementets dragoner 1910-06-04. Volontär vid Smålands husarregemente 1911-05-15. Officersexamen 1912-12-20. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1914-12-31. Lärare vid Kavalleriofficersaspirantskolan i Eksjö 1919–1920. Skvadronschef 1926–1934. Ryttmästare i Smålands husarregemente 1927-12-09 och vid Livregementets husarer s. å. 27/6, fr.o.m. 1928-01-01. Gift 1914-10-15 med grevinnan Ellen Maria Margareta (Margaret) Hamilton, född 1893-02-06 i Göteborg, dotter av generalmajoren greve John Raoul Hamilton, och grevinnan Ulrika Ottiliana Lewenhaupt.

Barn:

 • Madeleine Ulrika Elisabet
 • Eva Margareta Elisabet
 • Brita Ingegerd Louise
 • Ebba Viveka Margareta
 • Hugo Wilhelm Sebastian

TAB 27

Fredrik August Sebastian, (son av Gustaf Sebastian, tab 13), född 1847-04-10 på Samuelsdal vid Falun. Mogenhetsexamen i Uppsala 1867. Anställd i handelsflottan s. å. Sjökaptensexamen 1873. Fartygsbefälhavare 1873–1876. Stationsinspektor vid Holmsvedens station 1877-09-01, vid Bräcke station 1878-10-01, vid Östersunds station 1879-12-01 och vid Malmö station 1885-04-01–1890-03-31. Ledamot av riksdagens första kammare 1894–1907. RVO 1902-12-01. Ordförande i Hallands läns skogsvårdsstyrelse 1905-01-01. RNO 1917-06-06. Död 1923-08-14 på Susegården. Ägde Susegården och Marielund i Kvibille socken, Margreteberg i Harplinge socken och Väggarp i Getinge socken (alla i Hall.) sedan 1889. Gift 1:o 1874-08-18 Sperlingsholm med Maria Beata Ulrika Kuylenstierna, född 1853-12-20 på Susegården, död 1876-01-18 på Sperlingsholm, dotter av kammarherren Carl Johan Gammal Kuylenstierna, och hans 1:a fru Charlotta Fredrika Eufrosyne Ehrenborg. Gift 2:o 1878-09-10 på Sperlingsholm med sin 1:a frus syster Fredrika Emilia Juliana Kuylenstierna, född 1856-10-02 på Susegården, död där 1931-12-10.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Henrik Sebastian, född 1875. Tjänsteman. Se Tab. 28.
 • 2. Julia Maria Sofia, född 1880-06-26 i Östersund. Gift 1902-01-03 på Susegården med majoren friherre Jakob Henrik Eugen Lilliecreutz, född 1873
 • 2. Anna Charlotta Augusta, född 1881-07-18 i Östersund. Gift 1903-06-20 på Susegården med överstelöjtnanten friherre Knut Gustaf Axel Leijonhufvud, född 1874
 • 2. Eva Maria Eufrosyne, född 1882-10-19 i Östersund, död där s. å. 6/12.
 • 2. Hugo Vilhelm Sebastian, född 1884. Godsägare. Se Tab. 29.
 • 2. Ebba Elisabet Vilhelmina, född 1888-02-18 i Malmö. Gift 1910-05-14 i Kvibille kyrka ]] med kaptenen vid flottan, RSO m. m. Ernst Gustaf Vilhelm Axelsson von Schoultz (gift 2:o med Ruth Paulsson, född 1902-09-27) född 1881-10-19
 • 2. Emmy Hedvig Eufrosyne, född 1890-12-06 på Susegården, Kvibble förs, Hall. Gift 1913-07-26 i Kvibille socken med majoren i armén kaptenen vid Södermanlands regemente, RSO, Carl Ragnar Sterky, född 1883-05-27 i Stockholm
 • 2. Amelie Harriet Susanna (Susie), född 1893-01-04 på Susegården. Gift 1915-01-04 på Susegården ]] med kaptenen Teodor Ehrenborg, från vilken hon blev skild.
 • 2. Carl Vollrath Sebastian, född 1894. Löjtnant. Se Tab. 30.
 • 2. Margareta Beata Ulrika (Greta), född 1898-01-14 på Susegården, död 1899-05-19 i Stockholm.

TAB 28

Carl Gustaf Henrik Sebastian, (son av Fredrik August Sebastian, tab 27), född 1875-10-22 Sperlingsholm. Mogenhetsexamen i Norrköping 1897. Volontär vid skånska dragonregementet s. å. Sergeant 1898. Avsked. Tjänsteman vid Huskvarna vapenfabriks aktiebolag 1899. Gift 1906-12-08 i Hakarps socken Jönköpings län med Maud Lilee White, född 1879-11-19, dotter av Edward White och Nancy Clementine Barnes.

Barn:

 • Nancie Maria, född 1907-12-14 i Huskvarna, liksom syskonen, död där 1908-07-14 (Hakarps förs, Jönk, db).
 • Carl Edward Sebastian, född 1909-05-12. Studentexamen 1929. Genomgick fackkurs för studenter vid Göteborgs handelsinstitut 1929–1930. Tjänsteman i Svenska Bostadskreditkassan.
 • Stellan Vilhelm Sebastian, född 1910-08-02 i Hakarps förs, Jönk.
 • Elsie Maud, född 1912-05-07 Huskvarna förs.
 • Maud Elisabet (Betty), född 1915-03-26 Huskvarna, Hakarps förs.
 • Ingegerd Maud, född 1920-05-16

TAB 29

Hugo Wilhelm Sebastian, (son av Fredrik August Sebastian, tab 27), född 1884-08-02 i Östersunds förs Äg. Susegården i Kvibille socken och Väggarp i Getinge socken sedan 1917, Steninge i Kvibille socken sedan 1918 samt tillsammans med systrarna Margreteberg, Gårdstorp och Lundsgård i Harplinge och Kvibille förs:ar sedan 1932 samt äg. Marielund i Kvibille socken 1918–1933, alla i Hall. Gift 1920-06-06 i Karlsborgs kyrka med stiftsjungfrun friherrinnan Hedvig Sofia Charlotta Dagmar von Otter, född 1900-12-16 i Stockholm, dotter av majoren, sedemera överstelöjtnanten vid Intendenturkåren friherre Casten Folke Salomon von Otter, och grevinnan Alice Johanna Amalia Taube.

Barn:

 • Hugo Salomon Sebastian Hugosson
 • Carl Gustaf Vollrath Sebastian Hugosson

TAB 30

Carl Vollrath Sebastian, (son av Fredrik August Sebastian, tab 27), född 1894-10-28 på Susegården. Reservofficersexamen 1918. Fänrik i Hallands reg:s reserv s. å. 31/12. Underlöjtnant i nämnda reserv 1920-12-31. Löjtnant därst. 1925-08-21. Arr. Stenbygård under Högestad i Benestads socken Kristianstads län 1920–1925. Ägde Berchshill i Össjö socken Kristianstads län 1925–1930 och äg. Stora Mölla i Källna socken Kristianstads län sedan 1931. Kapten i regementets reserv 1935-09-20. Gift 1920-10-04 Össjö förs med Amelie Hedda Anna Virginia Berch, född 1896-10-04 Ekebjer, dotter av översten Hugo Casper Reinhold Berch, och friherrinnan Amelie Augusta Sofia Cederström.

Barn:

 • Amelie Julia Eva Gunilla
 • Amelie Hedda Ebba Elisabet
 • Amelie Anna Elsa
 • Amelie Eva Susanna

TAB 31

Henrik Julius, (son av Vollrath, tab 12), född 1805-03-08. Kontrollör på Gotland. Död 1858-11-07 i Stockholm. Gift 1834-10-30 i Klinte socken på Gotland med Margareta Catharina (Carin) Lundgren, född 1811-04-05, död 1876-02-22 i Stockholm, dotter av handlanden Lars Lundgren och Eva Ekström.

Barn:

 • Vollrath, född 1836-02-03, död s. å. 4/2.
 • Ulla Catharina (Carin) Matilda, född 1838-03-14, död ogift 1859-12-15 i Stockholm.
 • Henrik Sebastian, född 1845-03-19, död 1864-06-11.

TAB 32

Sebastian, (son av Vollrath, tab 12), född 1811-01-11 Forsvik. Student i Uppsala 1823. Jur. examen 1829. Bergsexamen 1831. Auskultant i bergskollegium s. å. 14/6. Ord. elev och stipendiat vid Falu bergsskola s. å. Amanuens vid kontrollverket 1833-03-18. T. f. mynt- och bergsproberare 1838-11-16. Ordinarie 1852. Tillika kamrerare vid Johannes fattighus i Stockholm 1850–1856. Myntmästare vid myntverket 1855-12-29. RVO 1863-05-03. T. f. direktör vid mynt- och kontrollverket 1876. RNO s. å. 1/12. Avsked från myntmästarbefattningen 1877. Död 1892-07-06 i Stockholm. Gift 1:o 1838-08-15 Mossebo med Sofia Lovisa Ekenstierna, född 1814-11-05 i Mölltorps socken, död 1857-10-21 i Stockholm, dotter av ryttmästaren Johan Adolf Ekenstierna, och Charlotta Aurora Drysén. Gift 2:o 1861-04-02 i Stockholm med Sofia Constance Callmander, född 1822-06-30, död 1887-02-05 i Enköping, dotter av kassören Per Jakob Callmander och Anna Sofia Eckhoff.

Barn:

 • 1. Ulrika Sofia Charlotta, född 1841-12-23 i Stockholm, död där 1927-08-06. Gift 1867-06-06 på Tuna i likanämnd socken Kalmar län med förutvarande statsrådet, justitierådet Carl Gustaf Hammarskjöld, född 1838, död 1898.
 • 1. Beata Henrika, född 1843-07-23, död s. å. 19/8.
 • 1. Per Vollrath Sebastian, född 1845. Provinsialläkare. Död 1922. Se Tab. 33.
 • 1. Margareta Ulrika Amalia, född 1848-05-04, död 1849-01-23 i Stockholm.
 • 1. Eva Maria Ulrika, född 1852-08-11 i Stockholm. Död 1935-02-12 i Stockholm, S:t Matt. (db 62). Gift där 1873-11-11 med kamreraren vid skånska cementaktiebolag i Malmö Ludvig Edvard Rinman, född 1843-03-17 på Bollsta bruk i Gudmundrå socken (Västernorrland), död 1912-05-30.
 • 1. Johannes, född 1857-04-03, död s. d.
 • 2. Lydia Maria, född 1862-07-15, död 1863-04-17 i Stockholm.

TAB 33

Per Vollrath Sebastian (son av Sebastian, tab 32), född 1845-07-06 i Stockholm. Student i Uppsala 1863. Med. filosofie kandidat 1867-05-31. Amanuens vid anatomiska institutionen i Uppsala 1868-09-01–1869-06-01. Med. kandidat 1871-01-31. Biträdande läkare vid Sätra hälsobrunn sommaren s. å. T. f. underkirurg vid serafimerlasarettet i Stockholm 1872-10-01–5/12. Amanuens vid akademiska sjukhusets i Uppsala medicinska avdelning 1872-12-15–1873-09-01. Med. licentiat 1874-05-29. Legitimationsed s. å. 1/6. Distriktsläkare vid Söderfors bruk Uppsala län s. å. 8/6. Disputerade i Uppsala för medicine doktorsgraden 1877-05-22. Promov. med. doktor s. å. 6/9. Gruv- och distriktsläkare vid Dannemora 1880-10-01. Läkare hos kronprinsessan Viktoria under hennes vistelse i Baden-Baden, Meran, Nervi och Nizza 1889–1890. RBadZLO1kl med eklöv 1890. RNO s. å. 1/12. Provinsialläkare i Tjusts distrikt av Kalmar län 1892-01-01. Avsked 1916-12-30. Död 1922-08-16 på Göberga i Linderås socken Jönköpings län ]], och begraven i Gamleby. Gift 1874-06-02 i Stockholm med Johanna Eleonora Hallström, född 1851-11-13 i nämnda stad, död 1915-03-02 i Gamleby, dotter av kommendörkaptenen Nils Hallström och Matilda Sehman.

Barn:

 • Matilda Sofia, född 1875-06-20 på Söderfors i likanämnd socken Uppsala län, död där 1876-06-12.
 • Maria Sofia Lovisa, född 1876-07-15 på Söderfors. Gift 1906-04-17 i Gamleby med landsfiskalen i Virserums distrikt Fredrik Jonatan Holm, född 1873-05-01 i Oppeby socken Östergötlands län
 • Anna Elisabet, född 1878-06-01 på Söderfors. Gift 1898-09-09 i Stockholm med lektorn RNO, filosofie doktorn Gustaf Anders Sören Göransson, född 1865-08-11 i Uppsala, död 1931-04-04 Sthlm, Enskede förs.
 • Ebba Beata, född 1880-08-25 på Söderfors. Gift 1923-03-12 i Linderås kyrka och förs,Jönköpings län med kyrkoherden i Säby pastorat av Linköpings stift Joel Sigfrid Johansson, född 1886-08-29 i Linderås socken Jönköpings län.
 • Märta Henrika, född 1883-03-04 vid Dannemora. Stiftsjungfru. Musiklärarinna.
 • Sofia, född 1885-02-28 vid Dannemora. Stiftsjungfru. Gift 1911-08-05 i Stockholm med arkitekten Ludvig Carl Harald Falkman, född 1882-02-21 i Stockholm
 • Eva Johanna, född 1886-08-27 vid Dannemora. Stiftsjungfru. Gift 1911-12-29 med disponenten vid Köpingebro sockerbruk, ingenjören Johan Axel Sigfrid Hanning, född 1877-04-13
 • Nils Vollrath Sebastian, född 1888-09-01 vid Dannemora. Lantbruksinspektor. Död ogift 1918-12-09 Oppboga.
 • Louise Sofia Ulrika, född 1894-05-16 i Gamleby. Gift 1915-07-06 Gamelby förs, Kalm. med rektorn vid lantmannaskolan i Strängnäs, agronomen Anders Persson, RVO, född 1886-04-17 i Västra Karleby socken Malmöhus län.

TAB 34

Carl Vilhelm August, (son av Vollrath, tab 12), född 1812-07-22 Forsvik. Student i Uppsala 1823. Filosofie kandidat därst. 1835. Filosofie magister 1836/5. Docent i Uppsala 1837/5. Lektor i historia vid Strängnäs gymnasium 1846/5. Lektor i matematiska och fysiska geografien m. m. vid krigsakademien 1850-05-18. RNO 1860-05-05. Död 1873-07-12 i staden Lienz i Tyrolen under en resa. Han har utgivit de tre första delarna (omfattande åren 1627–1644) av Sveriges ridderskaps och adels riksdagsprotokoll (1855–1857) samt bl. a. författat Bidrag till svenska riksdagarnas och regeringsformernas historia från mitten av sjuttonde århundradet (1845–1848) samt en utförlig Beskrifning öfver Sveriges rike (1849–1855), vilken dock avbröts med det sjätte bandet. Gift 1:o 1849-05-01 i Sigtuna med Livia Johanna Charlotta Sofia Fredrika Påhlman, född 1823-12-07 i nämnda stad, död 1864-01-02 på Karlbergs slott i Stockholm, dotter av postinspektören Erik Adolf Påhlman, och Marie Jeanette Himberg. 2:o 1866-08-17 i Stockholm med Amanda Matilda von Schéele, född 1837-09-01 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, död 1902-04-12 i nämnda stad, dotter av konduktören Adam Evert von Schéele, och Matilda Lucina Pettersson.

Barn:

 • 2. Vilhelm Vollrath, född 1868-01-27 på Karlbergs slott. Mogenhetsexamen 1885-05-16. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1888-01-31. Död 1888-07-03 i Stockholm.

TAB 35

Sebastian, (son av Sebastian, tab 11), född 1777-02-07 Gälsebo. Ägde nämnda gård. Död där 1843-09-11 och ligger jämte sin fru begraven på Mölltorps kyrkogård. Gift 1805-06-24 med Sofia Christina Steuch, född 1786-08-02 Måryd, död 1833-09-15 på Gälsebo, dotter av majoren Jean Henrik Steuch, och hans 3:e fru Carolina Johanna Geete.

Barn:

 • Maria Carolina, född 1806-04-05 på Rosendala i Undenäs socken Skaraborgs län, död ogift 1877-10-04 på Gälsebo.
 • Sofia Charlotta, född 1808-01-14, död ogift 1834-02-14 på Gälsebo.
 • Carolina Elisabet, född 1810-04-20, död ogift 1855-12-30 på Gälsebo.
 • Johanna Henrika, född 1812-02-21 på Kråk i Mölltorps socken, död ogift 1868-09-02 på Gälsebo.
 • Sebastian Mattias, född 1814. Advokatfiskal. Död 1889. Se Tab. 36.
 • August, född 1816-06-17 på Kråk, död 1893-02-15 på Stora Kråkhult i Ransbergs socken Skaraborgs län. Ägde en tid Gälsebo.
 • Matilda Gustava, född 1817-08-06 på Kråk, död ogift 1888-06-02 i Skövde.
 • Ulrika Albertina (Ulla), född 1820-01-18 på Kråk, död 1895-07-18 i Göteborg och ligger jämte mannen begraven på Mölltorps kyrkogård. Gift 1843-07-30 på Gälsebo med bankokassören Carl Jakob Hiort af Ornäs, född 1809, död 1876.
 • Casper Vollrath Viktor, född 1821. Kyrkoherde. Död 1895. Se Tab. 38.
 • En dotter, född 1823.
 • Henrika Fredrika, född 1825-12-28 på Kråk, död s. d.

TAB 36

Sebastian Mattias, (son av Sebastian, tab 35), född 1814-03-13 Kråk. Student i Uppsala 1829. Examen till rättegångsverken 1832. Kanslist i kammarrätten 1838. Protonotarie därst. 1844–1856. Kammarskrivare i Stockholms stads brandförsäkringskontor 1842. Kanslist därst. 1844. Tillika kanslist i tullverkets advokatfiskalskontor 1844-04-10. Advokatfiskal vid tullverket 1856-02-09. Notarie i brandförsäkringskontoret 1857. Sekreterare därst. 1862. RNO 1865-01-28. Avsked från advokatfiskalstjänsten 1874-03-27 och från sekreterarbefattningen 1881. Död 1889-07-04 i Stockholm och ligger jämte sin fru begraven på Mölltorps kyrkogård. Gift 1843-02-28 i Stockholm med Hilda Malvina Lovisa Turdfjell, född 1814-01-06, död 1901-02-21, dotter av bankokommissarien Samuel Turdfjell och Jeanette Wallander.

Barn:

 • August Sebastian Vollrath Salomon, född 1843. Löjtnant. Död 1875. Se Tab. 37.
 • Viktor Henning Mattias, född 1845-11-19 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1859-06-01. Utexaminerad 1865-10-23. Underlöjtnant vid andra livgardet s. å. 31/10. Löjtnant därst. 1870-04-08. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1874-12-04. Stationsinspektor vid Tranås station s. å. och vid Falköpings station 1875. Kapten i armén 1882-11-10. Trafikdirektörsassistent i Linköping 1876. Trafikdirektör i Uddevalla 1889-08-30. RVO 1890-12-01. Trafikdirektör i Linköping 1892. RPrKrO3kl 1893-09-29. Major i armén s. å. 4/11. RSO 1894-12-01. Död barnlös 1898-02-26 i Linköping. Gift 1876-01-12 i Stockholm med Elin Lovisa Margareta Hagströmer, född 1850-06-07 i nämnda stad, död 1917-08-29 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, db), dotter av kaptenen Johan Jakob Hagströmer, och Ulrika Lovisa Kyntzell.
 • Frida Sofia Hilda Johanna, född 1853-04-01 i Stockholm, död 1928-09-20 i Mariefred. Gift 1881-04-17 i Stockholm med före detta verkställande direktören i bankaktiebolag Stockholm–Öfre Norrland Carl Anton Storck, född 1848-10-19 i Vänersborg, död 1930.

TAB 37

August Sebastian Vollrath Salomon, (son av Sebastian Mattias, tab 36), född 1843-11-29 i Stockholm. Student i Uppsala 1863-05-06. Furir vid Svea livgarde s. å. 14/5. Officersexamen 1864-04-28. Underlöjtnant s. å. 5/7. Löjtnant 1867-02-15. Död 1875-09-19 i Stockholm. Gift där 1870-11-17 med Anna Sofia Emilia Wallöf, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1885-07-06 i Stockholm med kaptenen vid andra livgardet, verkställande direktören i Nya Trollhätte kanalbolag, RNO, Knut August Schwan, född 1834-03-19 i Stockholm, död 1898-07-24 i Karlsbad och förut gift 1870-11-17 i Stockholm med Hedvig Anna Mariana Cassel, född 1848-06-16, död 1871-12-20), född 1843-11-20 ]] i Munsö socken Stockholms län, död 1914-12-28 i Stockholm, Engelbrekts förs, dotter av godsägaren Carl Jakob Wallöf och friherrinnan Emelie Carolina Åkerhielm af Margretelund.

Barn:

 • Eva Augusta, född 1874-10-10 i Stockholm. Gift där 1896-03-03 med kammarherren Carl Adolf Wattrang, född 1870, död 1936.

TAB 38

Casper Vollrath Viktor, (son av Sebastian, tab 35), född 1821-11-06 Kråk. Student i Uppsala 1838. Filosofie kandidat 1843. Disp. pro gradu 1845. Promov. filosofie doktor s. å. 16/6. Dels vice kollega, dels vice rektor vid Hedvig Eleonora apologistskola i Stockholm 1844–1847. Prästvigd 1847-04-29. Pastorsadjunkt i Jakobs och Johannes förs i nämnda stad s. å. Pastoralexamen i Skara 1851. Extra ordinarie hovpredikant 1852-03-26. Bataljonspredikant vid Svea livgarde s. å. 2/7. Regementspastor vid livbeväringsregementet 1854-11-24. Kyrkoherde i Kyrkefalla och Mofalla förs av Skara stift 1859-04-04. Filosofie jubeldoktor vid Uppsala universitets fest 1895-05-31. Död s. å. 7/11 i Kyrkefalla prästgård. Gift 1852-10-27 i Stockholm med Ulla Carolina Augusta Invenius, född 1825-03-03 i nämnda stad, död 1876-01-31 i Kyrkefalla prästgård, dotter av krigskommissarien Otto Invenius och Terese Landberg.

Barn:

 • Carl Vollrath, född 1853-08-30, död 1854-07-15 i Stockholm.
 • Ernst Casper, född 1862-06-13 i Kyrkefalla prästgård. Mogenhetsexamen i Skara 1880-06-12. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat 1886-05-27. Vice adjunkt vid högre allmänna läroverket i Karlskrona 1893-01-12. Extra lärare därst. Adjunkt 1903-11-25. RVO 1925-06-06. Avsked 1927-05-12. Gift 1903-10-17 i Karlskrona med Carin Elisabet Lundgren, född där 1871-04-30, dotter av handlanden C. E. Lundgren och Hildegard Swanlund.
 • Ebba Sofia Teresia, född 1863-09-11 i Kyrkefalla prästgård, död ogift 1928-11-20 i Tranås och begraven i Kyrkefalla.
 • Carl Fredrik Sebastian, född 1865. Extra jägmästare. Död 1924. Se Tab. 39.
 • Henrik Casper, född 1866. Överläkare. Död 1939. Se Tab. 41.
 • Gerda Ulrika, född 1867-09-07 i Kyrkefalla prästgård, död där 1880-11-02.

TAB 39

Carl Fredrik Sebastian (son av Casper Vollrath Viktor, tab 38), född 1865-02-03 i Kyrkefalla prästgård Skaraborgs län. Mogenhetsexamen i Skara 1883-06-05. Elev vid Hunnebergs skogsskola s. å. Utexaminerad 1884-06-14. Elev vid skogsinstitutet 1885-06-01. Utexaminerad 1887-06-15. Extra jägmästare i Vartofta revir s. å. 20/9. Assistent därst. 1890-04-08, i Svältornas revir 1893-03-22. Extra jägmästare i västra distriktet 1894-06-11. Lantmäterielev s. å. 21/6. Kontrollör vid brännvinstillverkningen inom Skaraborgs län 1896–1899. Lärare vid Östergötlands läns lantmanna- och folkhögskola i Lunnevad 1896–1897. Assistent hos överjägmästaren i Västra distriktet 1899-04-20. Extra jägmästare i bergslagsdistriktet s. å. 21/9. Skogsförvaltare vid Svartå bruk s. å. 1/11. Assistent i Vadsbo revir 1900-09-27. Skogsförvaltare vid Laxå bruk, Aspa och Skagersholms bruk s. å. 1/11. Extra jägmästare i västra distriktet 1902-07-10. Avförd ur skogsstatens matrikel 1913-04-02. Död 1924-03-29 i Linköping (Kärna förs, Ög., db). Gift 1899-12-10 i Falköping-Ranten med Ida Maria Terese Esplund, född 1865-01-07 i Göteborg, dotter av Lars Johan Esplund och Johanna Friman.

Barn:

 • Carl Vollrath Henrik Sebastian, född 1902. Förvaltare. Se Tab. 40.


TAB 41

Henrik Casper, (son av Casper Vollrath Viktor, tab 38), född 1866-05-06 i Kyrkefalla prästgård Skaraborgs län. Mogenhetsexamen i Skara 1884-05-27. Student i Uppsala s. å. Med. filosofie examen 1885-09-14. Amanuens i patologisk anatomi vid Uppsala universitet 1887–1888. Med. kandidat 1889-09-02. Underläkare vid Sätra hälsobrunn somrarna 1890–1891. Underläkare vid garnisonssjukhuset i Stockholm 1891-10-01–1892-04-01. Stipendiat av andra klassen i fältläkarkåren 1892-05-30. Med. licentiat 1893-11-30. Stipendiat av första klassen 1894-05-30. Kvarstod som sådan till s. å. 1/11. Extra provinsialläkare i Tranås distrikt s. å. 5/10. Bataljonsläkare i fältläkarkårens reserv 1895-01-14. Läkare vid sjukstugan i Tranås 1897-01-01. Avsked från bataljonsläkartjänsten 1900-05-04. Järnvägsläkare å bansträckan Aneby–Boxholm 1904–1929. Läkare, sedan överläkare, vid Tranås vattenkuranstalt 1905-04-01. RVO 1916-12-16. Ledamot av stadsfullmäktige i Tranås 1919–1929. RNO 1924-09-23. Avsked från överläkarbefattningen 1929-10-01. Död 1939-01-02 i Linköping (Linköp. domkyrko förs, db nr 1). Gift 1895-01-29 i Kyrkefalla prästgård med Elisabet Johansson (Betty) Maury, född 1867-06-05 i Kumla socken Örebro län ]], död 1930-11-12 i Uppsala domkyrkoförs ]] (Linköpings domkyrkoförs, db), dotter av stationsinspektoren Nils Johansson Maury och Elsa Johansdotter (Nilsson).

Barn:

 • Carmen Ulrika Elisabet, född 1895-12-22 i Tranås. Examen vid Lärarinnesem. i Göteborg. Gift 1925-10-03 i Säby kyrka och förs, Jönköpings län med kyrkoherden i Kristbergs pastorat av Linköpings stift, teol. kandidat Martin Fritiof Tobias Leby, född 1898-02-01 i Hudiksvall
 • Allan Vollrath Viktor, född 1900-01-30 i Växjö . Studentexamen i Linköping 1918-05-18. Student i Uppsala s. å. Jur. kandidat därst. 1924-04-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 22/4. Förste kurator för Östgöta nation i Uppsala 1927 maj–1928 nov. Gift 1929-10-29 i Hällaryds prästgård och förs Blekinge län med Märta Lundblad, född där 1902-04-28, dotter av kyrkoherden i Hällaryds och Åryds försars pastorat av Lunds stift Hjalmar Gideon Lundblad och Catharina Anna Pehrson.

TAB 42

Casper, (son av Isak, tab 10), född 1750-11-16 i Grevbäcks socken Skaraborgs län. Student i Uppsala1 1759-09-27. Kadett vid artilleriet 1767-02-05. Överfyrverkare vid Svea artilleriregemente s. å. 4/6. Översappör s. å. 11/8. Underlöjtnant s. å. 18/11. Löjtnant 1777-09-10. Kapten 1784-12-07. Major 1793-04-10. RSO 1795-04-28. Avsked 1803-04-27. Död 1805-02-26 i Stockholm. Gift 1:o 1788-03-30 på Stora Dala i Dala socken Skaraborgs län med friherrinnan Elisabet Albertina Margareta von Knorring, född 1765-04-06 Rossberga s socken Skaraborgs län, död 1802-09-09 på Stora Dala, dotter av kammarherren friherre Isak von Knorring, och Lovisa Sofia Nordencrantz, nr 1891. Gift 2:o 1804-05-31 i Norrköping med stiftsjungfrun Ebba Gustava Odelstierna, född 1783-11-12, död 1806-01-16 i Stockholm, dotter av professorn Carl Odelstierna, och Ebba Christina Wrangel af Sage och Waschel.

Barn:

 • 1. Henrika Lovisa Ulrika, född 1791-04-11 i Stockholm, liksom syskonen, död 1816-10-23 Dagsnäs. Gift 1815-09-24 på nämnda egendom med presidenten Lars Herman Gyllenhaal, friherre Gyllenhaal af Härlingstorp, nr 396, i hans 1:a gifte, född 1790, död 1858.
 • 1. Per Sebastian, född 1793. Major. Död 1875. Se Tab. 43.
 • 1. Henrik Sebastian, född 1794. Överstelöjtnant. Död 1866. Se Tab. 59.
 • 1. Isak Sebastian, född tvilling 1795-09-26, död 1797-02-11.
 • 1. Vollrath Sebastian, född tvilling 1795-09-26, död 1806-05-04.
 • 1. Charlotta Sofia Margareta, född 1797-05-29, död 1865-07-29 Kyrkebo. Gift 1821-09-17 med översten Jonas Jochnick, adlad af Jochnick, född 1783, död 1833.
 • 1. Alexander Sebastian, född 1801. Kapten. Död 1853. Se Tab. 61.
 • 2. Carl Erik Sebastian, född 1805. Lantbrukare. Död 1863. Se Tab. 62.

TAB 43

Per Sebastian, (son av Casper, tab 42), född 1793-02-07 i Stockholm. Jur. examen 1810-03-23. Fänrik vid Bohusläns regemente 1811-02-26. Löjtnant därst. 1812-09-01. Kapten 1819-08-03. Brigadadjutant s. å. 29/10. Kapten i generalstaben 1820-06-24. RSO 1830-12-01. Major i armén 1833-01-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1836-04-30. Avsked ur krigstjänsten 1845-01-09. CXIVJoh:s med. 1854. Död 1875-01-19 Kålbogården och ligger jämte båda sina fruar begraven på Bjärklunda kyrkogård Skaraborgs län. Gift 1:o 1822-10-15 på Börstorp i nämnda län med friherrinnan Henrika Lovisa Augusta von Knorring, född 1803-11-05 Skålltorp, död 1845-05-04 Dagsnäs, dotter av överstelöjtnanten friherre Anton von Knorring, och grevinnan Augusta Spens. Gift 2:o 1846-06-13 i Alingsås med stiftsjungfrun friherrinnan Anna Margareta (Anna-Greta) Alströmer, född 1806-11-16 Haneström, död 1897-05-19 i Uppsala, dotter av kopisten friherre Jonas Alströmer, och friherrinnan Anna Margareta Silfverschiöld.

Barn:

 • 1. Augusta Albertina Henrika, född 1823-11-10 på Dagsnäs, död 1889-05-07 Hallbynäs. Gift 1846-01-05 på förstn. egendom med kaptenen Casper Fredrik Teodor Ehrenborg, född 1814, död 1855.
 • 1. Per Anton Casper, född 1825. Kapten. Död 1913. Se Tab. 44.
 • 1. Lovisa Christina Charlotta, född 1827-12-12 på Dagsnäs, död 1905-02-07 i Skara. Gift 1859-09-02 på Dagsnäs med majoren Johan Axel Frölich, född 1811, död 1900.
 • 1. Henrik Alexander (Alex) Sebastian, född 1831. Kapten. Död 1890. Se Tab. 51.
 • 1. Gustaf Vilhelm Vollrath, född 1833. Major. Död 1901. Se Tab. 53.
 • 1. Axel August Rikard, född 1835-10-23, död 1836-05-09.
 • 1. Axel August Rikard, född 1837. Löjtnant. Död 1877. Se Tab. 56.
 • 1. Ernst Adolf Herman, född 1839. Kapten. Död 1882. Se Tab. 58.
 • 1. Hjalmar Ludvig Alarik, född 1842-09-07, död 1843-02-00.

TAB 44

Per Anton Casper, (son av Per Sebastian, tab 43), född 1825-08-11 Dagsnäs. Furir vid Skaraborgs regemente 1841-07-16. Underlöjtnant därst. 1844-02-02. Löjtnant 1848-05-23. Avsked ur krigstjänsten med kaptens n. h. o. v. 1853-09-29. Trafikchef och tillika föreståndare för ban- och maskinavdelningen vid Skara–Kinnekulle–Vänerns järnväg 1887-12-15. Död 1913-02-14 Törnsäter. Gift 1:o 1853-09-09 Bränningeberg med sin kusin, stiftsjungfrun Hedvig Amalia Lovisa Jochnick, nr 2301, född 1827-10-17 på Stora Lund i Ledsjö socken Skaraborgs län, död 1870-05-30 på Kyrkebo i nämnda socken, dotter av översten Jonas Jochnick, adlad af Jochnick, och Charlotta Sofia Margareta Tham. Gift 2:o 1871-04-13 på Kälbogården i Ledsjö socken med stiftsjungfrun friherrinnan Ebba Augusta Charlotta von Knorring, nr177, född 1838-02-26 i Göteborg, död 1907-01-05 på Törnsäter, dotter av majoren friherre Gustaf Isak von Knorring, och Emilia Charlotta Catharina Frisk.

Barn:

 • 1. Jonas Gerhard Casper Sebastian, född 1855. Överstelöjtnant. Död 1927. Se Tab. 45.
 • 1. Per Ludvig Henrik Alexander (Sandy), född 1857-03-07 Ekgården. Volontär vid Skaraborgs regemente 1872-09-26. Mogenhetsexamen 1874-06-05. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1875-10-25. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente s. å. 5/11. Kompanibefälhavare och lärare vid infanteriskolan på Karlsborg 1879–1880 och 1898–1899. Platsmajor och kommendant där 1881–1882. Löjtnant därst. 1882-07-01. Regementsadjutant 1883–1890. Regementskvartermästare 1886–1897. Sekreterare i Älvsborgs läns slöjdförening 1888–1904. Kapten 1891-08-06. RPrKrO3kl 1893-09-29. Skattmästare i Älvsborgs läns norra hushållningssällskap 1894–1904. RSO 1896-12-01. Major vid Västgötadals regemente 1901-11-29. Chef för volontärskolan i Varberg 1903–1904. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1904-07-15. Tjänstg. vid tyska armén 1908–1909. Överste och chef för Jönköpings regemente 1909-01-12. KSO2kl 1912-06-06. KSO1kl 1916-06-06. Avsked 1917-03-09. Biogr. i Väd? Död barnlös 1930-02-26 ]] i Skövde. Gift 1887-09-24 i Vänersborg med Anna Lovisa Natt och Dag, nr13, född 1862-05-30 Dyrtorp, död 1938-02-25 i Skövde (db nr 25), dotter av egendomsägaren Sten Erik Natt och Dag, och Vilhelmina Reedwood.
 • 1. Carl Anton August, född 1858. Rektor. Död 1929. Se Tab. 47.
 • 1. Sven Rikard Valter, född 1862. Kapten. Död 1934. Se Tab. 48.
 • 1. Gustaf Harry, född 1867. Överstelöjtnant. Död 1933. Se Tab. 49.
 • 2. Emelie Augusta Sofia Lovisa, född 1872-10-21 på Kyrkebo. Stiftsjungfru. Gift 1910-09-06 i Österplana socken Skaraborgs län med ryttmästaren vid husarregementet Konung Carl XV, RSO, Johan Emil Brink, född 1842-01-26 i Lund, död 1927-10-12 i Forshems socken Skaraborgs län.

TAB 45

Jonas Gerhard Casper Sebastian, (son av Per Anton Casper, tab 44), född 1855-11-07 Ekgården. Volontär vid Skaraborgs regemente 1872-03-01. Mogenhetsexamen 1874-06-05. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1875-10-10. Underlöjtnant vid nyssn. regemente s. å. 5/11. Löjtnant därst. 1881-04-01. Kapten 1893-10-06. RSO 1897-09-18. Major 1901-08-08. Överstelöjtnant vid Bohusläns regemente 1904-07-01. Avsked 1913-03-14. RVO 1925-06-06. Död 1927-08-13 i Skara och begraven i Skövde. Gift 1888-03-08 på Lilla Bjurum i Vättlösa socken Skaraborgs län med Eva Johanna Beata von Hall, född 1862-08-18 på nämnda egendom, dotter av majoren Albert Ossian Hall, av adliga ätten von Hall, och Augusta Sandberg.

Barn:

 • Nils, född 1889-07-26 och död s. å. 3/9 i Skövde.
 • Märta Lovisa Augusta, född 1891-09-15 och död 1892-11-16 i Skövde.
 • Greta, född 1893-01-05 i Skövde. Gift 1916-10-28 i Skara med sysslomannen vid sjukhuset Eira i Stockholm kaptenen på övergångsstat vid intendenturkåren, RSO, Per Enok Egerstéen, född 1883-02-19 i Norra Solberga socken Jönköpings län
 • Carl, född 1899-07-16 i Skövde, död där 1900-10-16.
 • Henrik, född 1900-12-16 i Skövde. Agronom.

TAB 46

Erik, (son av Jonas Gerhard Casper Sebastian, tab 45), född 1890-07-22 i Skövde. Studentexamen därst. 1912-06-17. Volontär vid Hallands regemente s. å. 19/6. Korpral därst. 1913-06-13. Distinktionskorpral s. å. 25/9. Elev vid krigsskolan s. å. 7/10. Fanjunkare 1914-08-07. Officersexamen s. å. 19/12. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-08-13. Kapten i regementet 1929-10-25 och vid regementet 1932-11-11. RSO 1935-06-06. Gift 1917-03-23 i Göteborg (Oscar Fredriks förs, db) med Ingrid Keyler, född 1896-03-29 i Göteborg, dotter av grosshandlaren Axel Elis Peterson och Elina Alfrida Matilda Holst.

Barn:

 • Brita Elisabet
 • Margareta Elisabet

TAB 47

Carl Anton August, (son av Per Anton Casper, tab 44), född 1858-06-21 Ekgården. Mogenhetsexamen i Skara 1874-06-06. Elev vid tekniska högskolan i Stockholm 1875. Utexaminerad från dess fackskola för väg- och vattenbyggnadskonst 1878-06-08. Elev vid statens järnvägsbyggnader Torpshammar–riksgränsen 1878–1880. Student i Uppsala 1881. Filosofie kandidat s. å. 13/12 och filosofie licentiat 1885-05-29. Lektor i matematik och fysik vid Örebro tekniska elementarskola 1887-06-13. Rektor och föreståndare vid tekniska elementarskolan i Härnösand 1901-06-07. RNO 1909-06-06. Tillika rektor vid det tekniska gymnasiet och den tekniska fackskolan för träindustri i Härnösand 1920-06-04. Avsked 1923-03-09. Död 1929-02-20 i Stockholm, Oscars förs. Gift 1888-01-04 i Uppsala med Eva Karolina Charlotta Floderus, född 1865-04-30 i nämnda stad, död 1934-04-26 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, dotter av rektorn Manfred Mustafa Floderus och Carolina Gustava Brunnberg.

Barn:

 • Karl-Gustaf Casper Manfred, född 1888-12-15 i Örebro, liksom syskonen. Mogenhetsexamen i Härnösand 1906. Filosofie ämbetsexamen 1910. Sekreterare å Stockholms stads sociala rotel 1922. RVO 1930-11-28. Gift 1:o 1915-09-23 i Stockholm med Julia Sandelin, född 1889-09-16 i Vi i Alnö socken (Västernorrland), dotter av majoren Henning Sandelin och Hulda Albertina Teresia Södersten.
 • Dagmar, född 1891-05-29 i Örebro. Gift 1911-08-26 i Härnösand ]] med kaptenen Torgny Styrbjörn von Konow född 1884
 • Döfött gossebarn, född 1897-04-18 i Örebro.
 • Harriet, född 1899-09-11 i Stockholm. Gift 1923-09-01 i Stockholm (Härnösands domkyrkoförs, vb) med bitr. ombudsmannen i Mälarprovinsernas hypoteksförening, jur. kandidat Oskar Otto Elias Cederin, född 1890-06-10 i Mariestad.

TAB 48

Sven Rikard Valter, (son av Per Anton Casper, tab 44), född 1862-08-29 på Stora Lund i Ledsjö socken Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1878-12-17. Mogenhetsexamen 1880-06-11. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1881-10-25. Underlöjtnant vid nyssn. regemente s. å. 26/11. Innehade institut för sjukgymnastik och massage i Freiburg i Baden 1886–1888 och i Haag i Holland 1889–1893. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1889. Löjtnant 1891-04-02. Transp. till Vendes trängbataljon 1894-10-19 kapten 1896-10-02. RSO 1902-12-01. Transp. till Göta trängkår 1904-12-31. Avsked 1914-01-24. Död 1934-05-31 i Ed Älvsborgs län och begraven i Skövde. Gift 1895-03-23 Kullebo med Leonie Helene Marguerite (Margot) Bourquin, född 1868-09-20 i Neuchâtel i Schweiz, död 1933-12-05 i Mariestad (Skövde förs, db), dotter av Frédéric Bourquin och Sophie-Rose-Augustine Bovet.

Barn:

 • Carin, född 1895-12-28 i Landskrona. Stiftsjungfru. Gift 1922-10-12 i Skövde ]] med trafikchefen vid Dalslands järnväg, majoren i armén, kaptenen på reservstat vid Skaraborgs regemente, RSO m. m., Carl Gustaf Rikard Högman, född 1883-09-29 i Mo socken Skaraborgs län, död 1939-06-05 i Ed.
 • Blanche, född 1897-07-12 i Landskrona. Stiftsjungfru. Gift 1918-10-31 i Skövde med ryttmästaren vid livregementets husarer RVO, Rolf Gustaf Örn, f. d. major, född 1893-01-05 i Göteborg
 • Per Filip Sebastian, född 1903-04-26 i Landskrona. Studentexamen 1922. Jur. kandidat 1925-12-15. Advokat. Gift 1933-03-18 i nämnda stad, Sofia med Inga-Lisa Dahl, född 1909-11-08 i Jönköping, dotter av civilingenjören Carl Fredrik Dahl och Elin Elisabet Ekstrand.
 • Vilhelm Rikard Sebastian, född 1907-11-14 i Skövde. Studentexamen 1925-06-08. Filosofie magister i Lund 1929-01-31. Filosofie licentiat vid Stockholms högskola 1932-11-05. Amanuens i krigsarkivet. Gift 1933-10-26 i Västerås med Maria Margareta Thunström, född 1909-06-10 i Torshälla, dotter av förste stadsläkaren i Västerås Carl Fredrik Vilhelm Thunström och Maria Blom. Se Tab. 48A.

TAB 48A

Vilhelm Rikard Sebastian, (son av Sven Rikard Valter tab 48), född 1907-11-14 i Skövde. Studentexamen 1925-06-08. Student vid universitetet i Lund 1926-09-13. Fiolsofie ämbetsexamen därst. 1929-01-31. Filosofie licentiat examen vid Stockholms högskola 1932-11-05. Lärare vid Solbacka 1933–1934. Amanuens i krigsarkivet. Gift 1933-10-26 i Västerås med Maria Margareta'' Thunström, född 1909-06-10 i Torshälla, dotter av förste stadsläkaren i Västerås Carl Fredrik Vilhelm Thunström och Maria Blom.

Barn:

 • Carl Richard Wilhelm
 • Carl Gustaf Wilhelm
 • Carl Lennart Wilhelm

TAB 49

Gustaf Harry, (son av Per Anton Casper, tab 44), född 1867-08-13 på Stora Lund i Ledsjö socken Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1887-02-12. Mogenhetsexamen s. å. 8/6. Sergeant 1888-06-01. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/11. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1894. Löjtnant s. å. 2/11. Kapten 1905-09-29. RSO 1910-06-06. Major vid Västgöta regemente 1915-05-28. Avsked från beställning på stat och inträde i regementets reserv 1920-09-07. Överstelöjtnant i armén s. d. Skattmästare i Skaraborgs läns hushållningssällskap 1921. Transp. till major i Skaraborgs reg:s reserv 1928-02-03. Ombudsman i Skaraborgs och Jönköpings läns hästförsäkringsbolag. Skadad vid eldsvåda i Skara 1933-01-24 och död s. å. 1/2 på Lidköpings lasarett (Skärvs förs, Skar. db). Gift 1899-12-05 i Uppsala domkyrka med Clara Gustava Amalia (Amelie) Blom, född 1874-05-12 i Stockholm, fosterdotter till disponenten John Blom och Maria Hållén.

Barn:

 • Harry Sebastian, född 1900. Civilingenjör. Se Tab. 50.
 • Per Gustaf Harry, född 1905-05-25 i Skövde. Studentexamen i Skara 1923-06-06. Elev vid tekniska högskolan s. å. Utexaminerad från dess fackavdelning för elektroteknik 1927-06-04. Genomgick kurs i spanska och ryska språken vid handelshögskolan 1927–1928. Reservofficersexamen 1929-08-00. Fänrik i fortifikationens reserv 1930-04-25. Anställd vid elektriska prövningsanstalten 1931-07-01. Underlöjtnant i fortifikationens reserv 1932-04-29. Gift 1934-05-16 i Stockholm med Clary Lemon.
 • Percy Harry, född 1906-06-28 i Skärvs socken Skaraborgs län. Studentexamen i Skara 1924-06-04. Elev vid tekniska högskolan s. å. Studier vid målarskola 1925–1926. Utexaminerad från högskolans fackavdelning för väg- och vattenbyggnad 1928-06-11. Examen i spanska språket vid handelshögskolan s. å. Reservofficersexamen 1930-09-02. Ingenjör hos aktiebolag Vattenbyggnadsbyrån s. å. Fänrik i fortifikationens reserv 1931-04-16. Examen i ryska språket vid handelshögskolan 1932. Assistent vid tekniska högskolan s. å. Underlöjtnant i fortifikationens reserv 1933-05-05. Löjtnant i väg- och vattenbyggnadskåren s. å. 21/12.
 • Lennart Harry Casper, född 1910-05-22 i Skövde. Studentexamen i Skara 1928. Elev vid tekniska högskolan, avdelningen för arkitektur 1930-08-00. Reservofficersexamen 1931. Fänrik i Svea artillerireg:s reserv 1932-04-15. Underlöjtnant därst. 1934-05-11.

TAB 50

Harry Sebastian, (son av Gustaf Harry, tab 49), född 1900-10-12 i Skövde. Studentexamen i Skövde 1918-06-08. Elev vid tekniska högskolan s. å. Utexaminerad från dess avdelning för väg- och vattenbyggnadskonst 1922-05-31. Anställd hos Electric Bond & Shave Company New York och Miami 1924–1926, hos Vattenbyggnadsbyrån, Stockholm 1926–1930 , därav i vattenkraftavdelningen samt på resor till Indien, Burma 1926–1927 och 1928, Norge 1929 och Jugoslavien 1930 samt tjänstgöring på Londonkontoret 1927. Chef för aktiebolag Electro-Invest's anläggningar i Jugoslavien 1930-07-01. Ledamot av styrelserna för olika elektricitetsföretag i Jugoslavien. Vice konsul vid Generalkonsulatet i Belgrad 1934-02-16. Gift 1929-10-12 i Skövde (Stockholm Hedvig Eleonora förs, vb) med Märta Jenny Charlotta Tisell, född 1903-07-13 i Helsingfors. Dotter av livförsäkringsinspektören Carl Ivan Tisell och Maria Lovisa Charlotta Palm.

Barn:

 • Åsa Helena Maria
 • Christer Harry Sebastian
 • Carl-Johan Sebastian

TAB 51

Henrik Alexander Sebastian (Alex), (son av Per Sebastian, tab 43), född 1831-03-15 Dagsnäs. Furir vid Skaraborgs regemente 1847-10-17. Studentexamen i Lund 1849-06-20 och officersexamen 1850-04-26. Furir vid Västgöta regemente s. å. 29/4. Sergeant 1851-07-09. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 29/7. 2. Löjtnant 1856-08-02. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant utan lön i regementet 1859-07-00. Kapten i regementet 1864-08-09. Avsked ur krigstjänsten 1868-10-20. Död 1890-09-22 på sin egendom Sjunnaryd i Solberga socken Jönköpings län. Ägde dessutom del i bruken Borgvik i likanämnd socken och Brunsberg i Brunskogs socken (båda i Värml.) samt Gravendal i Säfsnäs socken Kopparbergs län. Gift 1872-11-06 i Stockholm med Anna Charlotta Nauckhoff B, född 1842-05-13 i Sala, död 1930-03-14 Veda ]], dotter av överstelöjtnanten Henrik Adolf Nauckhoff, B, och Maria Charlotta Carolina Arfwedson.

Barn:

 • Annie (Anna), född 1873-11-23 Likälle. Gift 1894-08-04 i Skövde med hovrättsrådet Nils Georg Johan Lagerbielke, född 1861, död 1937.
 • Henrik Alexander Sebastian (Alex), född 1875. Överstelöjtnant. Död 1936. Se Tab. 52.

TAB 52

Henrik Alexander Sebastian (Alex), (son av Henrik Alexander Sebastian, tab 51), född 1875-02-08 Likälle. Mogenhetsexamen i Växjö 1893-06-10. Volontär vid Västmanlands regemente s. å. 17/6. Sergeant 1894-07-15 (14/7). Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Kammarpage hos drottningen s. å. Fanjunkare i regementet 1895-08-12. Utexaminerad s. å. 19/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 29/11. Löjtnant därst. 1898-09-02. Kapten 1907-08-07. RRS:tAO3kl 1909-06-28. RSO 1916-06-06. Major vid dalregementet 1917-12-07. OffBKrO 1920. Överförd till övergångsstat 1926-01-22. Överstelöjtnant i armén s. å. 26/11. Avsked från beställning på stat 1930-02-05. Vice ordförande och verkst. direktör i Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet. RVO 1933-12-02. RKM2kl. Har ägt del i bruken Borgvik, Brunsberg och Gravendal. Död 1936-05-24 i Saltsjöbaden, Stockholm (db 10) och begraven i Årstads socken, Hall. Gift 1903-10-15 Sannarp s socken Hallands län med Else Treschow, född 1880-07-08, dotter av godsägaren Mikael Aagaard Treschow och baronessan Rosalie Armenia Regitse Emilie Alexandra Berner (-Schilden-Holsten).

Barn:

 • Henrik Alexander Sebastian (Alex), född 1907-12-14 på Sannarp, död 1925-10-10 i Falun, Kristina förs.
 • Mikael Richard Henrik, född 1910-05-20 i Stockholm. Genomgick Schartaus handelsinstitut och kurs vid svenska handelskammaren i London.
 • Nils Johan Carl-Henrik, född 1912-11-09 på Sommaro vid Västerås. Reservofficersaspirant vid Svea livgarde.
 • Sofia Magdalena (Madeleine), född 1915-02-04 på Sommaro, Västerås förs.
 • Fredrik Vilhelm Henrik, född 1917-08-29 på Sommaro.
 • Erik Henrik Sebastian, född 1920-05-20 i Falun.

TAB 53

Gustaf Vilhelm Vollrath, (son av Per Sebastian, tab 43), född 1833-09-20 Dagsnäs. Furir vid Västgöta regemente 1852-07-28. Studentexamen 1853-05-27 och officersexamen 1854-03-31. Furir vid Svea livgarde 1855-01-20. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 13/9. Löjtnant därst. 1859-11-15. Kapten 1870-07-05. Förordnad att förrätta regementsskrivartjänsten 1872-07-06. En av stiftarna och ombudsman i Skaraborgs och Jönköpings läns hästförsäkringsbolag 1876–1901. Styrelseledamot i Skaraborgs enskilda bank 1876–1885. Ordförande i styrelsen och verkst. direktör för Skaraborgs läns sparbank 1877–1887. Brandchef i Skara under flera år. Avsked med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i regementet 1877-03-16. RSO 1878-11-30. Regementsintendent 1880-09-24. Majors n. h. o. v. s. å. 10/12. Kapten i regementets reserv 1883-01-26. RVO 1890-12-01. Avsked från intetdentsbefattningen 1895-06-21. Död 1901-11-05 i Skara. Ägde Bernstorp vid Skara och Kålbogården i Ledbergs socken Skaraborgs län samt arrenderade under några år Stora Hov i Tråvads socken Skaraborgs län. Gift 1:o 1862-09-21 på Dagsnäs med Emma Henrika Tham, nr1508, född 1839-09-14 på Hästhalla i Skallmeja socken Skaraborgs län, död 1864-02-03 på Stora Hov, dotter av kaptenen Alexander Sebastian Tham och Beata Vilhelmina Ehrenborg. Gift 2:o 1874-02-21 Valsta med Sigrid Hedvig Fredrika Lorichs, född 1845-11-19 på nämnda egendom, död 1929-03-30 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs, db), dotter av översten Fredrik Natanael Lorichs, och Fredrika Christina Charlotta Lorichs.

Barn:

 • 2. Augusta Christina Elisabet, född 1874-12-05 på Bernstorp, död där 1885-02-12.
 • 2. Gustaf Vollrath Sebastian, född 1876-04-27 på Bernstorp. Genomgick lantbruksskola och var en tid lantbrukare, sedan tjänsteman i Stockholm. Död 1932-01-29 i Stockholm, Katarina förs. Gift 1924-07-27 i Almby kyrka och förs,Örebro län (Örebro, Nicolai förs, vb) med Amy Catharina Huss, född 1881-10-13 i Örnsköldsvik, dotter av fabrikören Per Huss och Carin Brita Swedin.
 • 2. Fredrik Rikard Vollrath, född 1877-10-24 på Bernstorp. Mogenhetsexamen i Skara 1899-06-02. Volontär vid Västmanlands regemente s. å. 3/6. Elev vid krigsskolan 1900-09-25. Sergeant s. å. 31/7. Fanjunkare 1901-08-10. Officersexamen s. å. 27/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/12. Genomgick instruktörskursen vid gymnastiska centralinstitutet 1903-10-01–1904-04-29 och gymnastiklärarexamen därst. 1904-10-02–1905-06-08. Löjtnant vid nämnda regemente s. å. 30/12. Kommenderad officer hos hertigen av Västmanland 1906-05-01–1915-01-01. Utgått från sjukgymnastiska kursen vid nämnda institut 1906-06-08. GVSbm s. å. 20/9. OIISGbmt 1907-06-06. RFrHL 1908-07-00. RRS:tAO 3kl 1909-06-28. RVO 1911-06-06. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1912-05-17. RDDO 1913-07-18. RItS:tMLO 1914-03-28. Löjtnant i regementet s. å. 23/12. Löjtnant vid första livgrenadjärregementet 1915-11-05. Kapten därst. s. å. 17/12. Kapten vid Svea livgarde 1918-04-05. RSO 1922-06-06. Överförd till övergångsstat 1926-04-09. Föreståndare och registrator vid Svenska livförsäkringsbol:s registreringsbyrå s. å. GV:sJmt 1928-06-16. Avsked med inträde i regementets reserv 1929-05-31. Major i armén s. d.
 • 2. Per Vollrath Alexander, född 1879. Kapten. Se Tab. 54.
 • 2. August Vilhelm Vollrath, född 1883. Kapten. Död 1938. Se Tab. 55.

TAB 54

Per Vollrath Alexander, (son av Gustaf Vilhelm Vollrath, tab 53), född 1879-11-10 på Bernstorp vid Skara. Mogenhetsexamen 1899-06-02. Volontär vid livregementet till fot s. å. 10/6. Elev vid krigsskolan 1900-09-25. Sergeant s. å. 2/8. Fanjunkare 1901-08-14. Utexaminerad s. å. 27/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/12. Gymnastikdirektörsexamen vid Gymnastiska centralinstitutet 1905-06-08. Löjtnant i regementet 1906-10-26. Gymnastiklärare vid Örebro tekniska elementarskola 1909–1931. Kungl. Maj:ts ombud i styrelsen för Örebro läns skytteförbund 1912–1915. Landstormsområdesbefälhavare 1914–1917. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnat i regementets reserv 1915-06-03 . Kapten 1916-08-04. På reservstat vid regementet s.å. 31/12. Direktör i Örebro läns krets av föreninfen Samhällshjälp 1921–1931. RSO 1925-06-06. Avsked 1929-11-07 fr.o.m. s.å. 11/11. Kapten i Livregementets grenadjärers reserv. Inneh. gymnastikinstitut i Malmö sedan 1932. Gift 1:o 1910-05-12 i (Fosie kyrka) Malmöhus län (S:t Petri förs vb) med Karin Maria Wendla Möller från vilken han blev skild gemom rådhuserättens i Örebro utslag 1923-03-26, konstnär och antikvitetshandlare i Lund, född 1888-04-16 i Malmö, dotter av grosshandlaren Edward Peter Ernst Möller och Francis Virginia Elisabet Gleerup. Gift 2:o 1923-06-26 i Hemsjö kyrka, Älvsborgs län med Vera Elisabet Andersson, från vilken han blev skild genom Malmö rådhusrätts utslag 1940-05-07, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med ingenjören Johan Fredrik Kallerman, från vilken hon 1923-04-18 blev skild, född 1888-02-10), född 1895-02-16 i Göteborg, Oscar Fredriks förs, dotter av assuransdirektören och konsuln för Cuba i nämnda stad Jonas Paul Lorenzo Andersson och Ebba Elisabet Åhmansson.

Barn:

 • 1. Sigrid Francee Elisabet
 • 1. Carin Anna-Greta Louise
 • 2. Per-Vollrath Jonas Sebastian
 • 2. Ebba Louise

TAB 55

August Wilhelm Vollrath, (son av Gustaf Vilhelm Vollrath, tab 53), född 1883-06-01 på Bernstorp vid Skara. Mogenhetsexamen 1902-06-10. Volontär vid första livgrenadjärregementet s. å. 14/6. Sergeant därst. 1903. Elev vid krigsskolan s. å. 7/10. Fanjunkare vid Göta livgarde 1904-09-07. Utexaminerad s. å. 28/11. Underlöjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant i regementet 1908-02-07. RRS:tStO3kl 1909-06-28. GV:sO1M 1912. Genomgick krigshögskolan 1912–1914. Avsked med tillstånd att inträda såsom löjtnant i regementets reserv 1915-10-29. Löjtnant i regementet 1916-11-28. Kapten därst. 1917-12-21. RSO 1925-06-06. Överförd på övergångsstat 1926-09-04 fr.o.m. s.å. 1/11. Avsked 1933-07-07 fr.o.m. s.å. 15/7. Död 1938-09-16 i Saltsjöbaden (db nr 17). Gift 1912-12-21 i Lidingö kyrka, Stockholm, d:o med Karin Helen Berg, född 1882-09-14 i Stockholm, Maria förs, dotter av kaptenen i flottans mekaniska kår Johan Adolf Berg och Helen Elisabet Pardoe Bligh.

Barn:

 • Adolf Vilhelm Vollrath Sebastian
 • Catharina Helena Sigrid Margareta
 • Margareta
 • Pehr Vilhelm Vollrath Sebastian
 • Johan Vilhelm Vollrath Sebastian
 • Karin Sigrid Hedvig, född tvilling
 • Helen Elisabet Pardoe, född tvilling

TAB 56

Axel August Rikard (son av Per Sebastian, tab 43), född 1837-03-14 Dagsnäs. Kadett vid Karlberg 1852-06-21. Utexaminerad 1857-12-12. Underlöjtnant vid livregementets husarkår s. å. 22/12. Löjtnant därst. 1864-03-01. Avsked 1876-03-17. Död 1877-04-15 Margretelund. Gift 1868-02-07 i Skara med stiftsjungfrun friherrinnan Catharina Eugenia Elisabet (Lisen) von Knorring, född 1844-06-15 i Göteborg, död 1916-10-07 i Stockholm Engelbrekts förs, dotter av majoren friherre Gustaf Isak von Knorring, och Emilie Charlotta Carolina Frisk.

Barn:

 • Axel Gustaf Sebastian, född 1868-11-29 på Margretelund, död 1888-09-20 på Sunnansjö bruk i Grangärde socken Kopparbergs län.
 • Anna Elisabet Emilia, född 1870-06-07 på Margretelund, död ogift 1902-11-01 i Uppsala.
 • Sofia Elisabet Charlotta, född 1875-08-01 på Margretelund. Gift 1907-06-05 i Stockholm med före detta byråchefen i generaltullstyrelsen, KVO2kl, RNO m. m., vice häradshövdingen Johan Gotthard Ewerlöf i hans 2:a gifte (gift 1:o 1897-09-28 i Östra Grevie socken, Malm., med Ellen Hildegard Viktoria Rydberg, född där 1869-05-25, död 1904-06-09 dotter av apotekaren Knut Herman Rydberg och Hildegard Elise Andersson), född 1863-02-24 i Växjö

TAB 57

Carl Sebastian, (son av Axel August Rikard tab 56), född 1871-12-01 Margretelund. Student i Uppsala 1890. Inneh. agentur i cellulosa och trävaror i Stockholm. Gift 1902-03-25 i Stockholm med Magda Christina Brännström, född 1873-06-11 i Skellefteå, dotter av tyske vice konsuln Nils August Brännström och friherrinnan Emma Catharina Vilhelmina Åkerhielm af Margretelund.

Barn:

 • Yvonne Elisabeth, född 1903-02-04 i Adolf Fredriks förs, Stockholm . Fd kansliskrivare vid fv rådhusrätten i Stockholm.
 • Nils Richard Sebastian Carlsson, född 1905-10-17 i Stockholm. Kontorist.

TAB 58

Ernst Adolf Herman, (son av Per Sebastian, tab 43), född 1839-09-10 Dagsnäs. Kadett vid Karlberg 1853-12-01. Utexaminerad 1858-02-17. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 2/3. Löjtnant därst. 1861-06-15. Avsked s. å. 16/7. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1861–1863. Kaptens n. h. o. v. 1875-06-06. Ledamot av Älvsborgs läns norra hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1876–1878. Död 1882-06-10 vid Bie kuranstalt i Floda socken Södermanlands län. Ägde Uringe i Grödinge socken Stockholms län 1863–1867. Arrenderade Stora Hov i Tråvads socken Skaraborgs län 1867–1869 och Forstena i Tunhems socken Älvsborgs län. Gift 1864-09-27 i Uppsala med stiftsjungfrun friherrinnan Johanna Reinholdina Ottiliana Lovisa (Jenny) Alströmer, född 1839-08-15 Haneström, död 1872-03-11 på Forstena, dotter av k. sekreteraren friherre Jonas Alströmer, och Margareta Lovisa Taube.

Barn:

 • Adolf Jonas Sebastian, född 1866-11-08 på Uringe, död 1872-04-05 på Forstena.
 • Gustaf Henrik August, född 1868-04-10 på Stora Hov, död 1872-03-21 på Forstena.
 • Per Axel Oskar, född 1870-05-25 på Forstena. Mogenhetsexamen i Stockholm 1890-12-11. Student i Uppsala 1891-01-28. Tjänsteman hos Svenska telegrambyrån i Stockholm 1893-09-15. Chef för inrikesavdelningen därst. Död ogift 1913-02-16 i Stockholm, Engelbrekts förs.

TAB 59

Henrik Sebastian, (son av Casper, tab 42), född 1794-02-25 i Stockholm. Kornett vid livregementetsbrigadens husarkår 1811-03-19. Löjtnant därst. 1815-03-14. Adjutant hos kronprinsen 1818-05-20. Ryttmästare i armén 1819-07-04. Ryttmästare vid nämnda husarkår 1822-04-30. RSO 1823-07-04. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i armén 1824-03-30. Major i armén s. å. 24/8. LKrVA 1829. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1831-02-26. Överstelöjtnant i armén 1832-01-28. Död 1866-03-14 i Köping. Gift 1822-02-14 på Färna bruk i Gunnilbo socken Västmanlands län med Lovisa Charlotta Bagge af Söderby, född 1803-01-29, död 1841-08-17 Stäholm, dotter av kaptenen Johan Julius Bagge af Söderby, och hans 2:a fru Fredrika Charlotta Skjöldebrand.

Barn:

 • Lovisa Constantia Johanna, född 1822-12-14 på Västra Torvesta i Fellingsbro socken Örebro län, död ogift 1860-01-17 Lundberga
 • Josefina Henrika Charlotta, född 1823-12-11 på Torvesta, död 1872-10-21 i Stockholm. Gift där 1849-05-29 med bruksägaren Carl Reinhold Polhem von Stockenström, född 1818, död 1890.
 • Henrik Sebastian, född 1827. Bruksägare och ryttmästare. Död 1908. Se Tab. 60.

TAB 60

Henrik Sebastian, (son av Henrik Sebastian, tab 59), född 1827-07-11 Torvesta. Sergeant vid livregementets husarkår 1839-06-20. Student i Uppsala 1845-03-26. Officersexamen 1846-05-08. Underlöjtnant s. å. 3/8. Ord. elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1849–1851. Löjtnant 1855-09-13. Avsked 1858-04-09. Ryttmästare i armén s. d. Statens revisor vid Köping–Uttersbergs järnvägsaktiebolag 1864–1878. Verkst. direktör vid byggandet av Arboga–Köpings järnväg 1865–1875. RVO 1867-06-04. KVO 1kl 1870-06-11. Statens ledamot i nämnden för prisbelönande av hästar 1874–1879. LLA 1875. Landstingsman 1876–1880. Avsked ur krigstjänsten 1878-07-17. Ledamot av riksdagens första kammare 1879–1880. Död 1908-12-29 på Stäholm, Munktorps förs, Västm.. Innehade fideikommissen Stäholm och Sör-Våle samt ägde genom sitt gifte del i Österby bruk i Films socken Uppsala län samt i Strömbacka och Hedvigsfors bruk i Hälsingland. Gift 1856-06-28 på Österby bruk med Sofia Elisabet Charlotta Tamm, född 1837-03-31 i Stockholm, död 1921-02-26 i Köping ]], dotter av smidesdirektören Adolf Gustaf Tamm, se friherrliga ätten Tamm, och friherrinnan Augusta Maria Sofia Rålamb.

Barn:

 • Louise Henriette (Harriet) Augusta Elisabet, född 1857-04-08 på Stäholm, död 1876-11-07 i Pau i södra Frankrike.

TAB 61

Alexander Sebastian, (son av Casper, tab 42), född 1801-04-23 i Stockholm. Fanjunkare vid Kronobergs regemente 1813-11-19. Fänrik vid konungens eget värvade regemente 1817-06-03. Löjtnant därst. 1822-12-20. Avsked med kaptens n. h. o. v. 1827-10-31. Död 1853-04-15 i Malmö. Gift 1827-06-02 med Beata Vilhelmina Ehrenborg, född 1802-12-08 Ryedal, död 1857-03-26, dotter av majoren Carl Didrik Ehrenborg, och Catharina Charlotta Wachschlager.

Barn:

 • Eva Charlotta Albertina, född 1828-03-23 på Ryedal, död 1843-04-23 Hästhalla
 • Per Henrik Sebastian, född 1829-12-17 på Ryedal, död 1830-02-24.
 • Augusta Vilhelmina, född tvilling 1831-12-11 på Ryedal, död s. å. 23/12.
 • Lovisa Ulrika, född tvilling 1831-12-11 på Ryedal, död ogift 1893-10-01 i Malmö.
 • Casper Alexander, född 1834-02-09, död s. å. 17/3.
 • Albert Vollrath, född 1835-02-20, död s. å. 8/6.
 • Hedvig Sofia Augusta, född 1836-01-18, död s. å. 26/2.
 • Gustaf Axel August, född 1837-05-28 på Hästhalla student i Lund 1855. Kansliexamen 1856-12-11 och examen till rättegångsverken 1859-05-27. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. Ombudsman hos Oppunda härads sparbank 1863. Död ogift 1864-01-18 på Stora Hov i Tråvads socken Skaraborgs län.
 • Ebba Christina Elisabet, född 1838-05-23 på Hästhalla, död där 1839-06-07.
 • Emma Henrika, född 1839-09-14 på Hästhalla, död 1864-02-03 på Stora Hov. Gift 1862-09-21 Dagsnäs med majoren Gustaf Vilhelm Vollrath Tham, i hans 1:a gifte, död 1833, död 1901.
 • Carl Christian Valdemar, född 1846-08-13, död s. å. 31/8.

TAB 62

Carl Erik Sebastian, (son av Casper, tab 42), född 1805-06-00 i Stockholm. Lantbrukare. Död 1863-01-19 på sin egendom Mossebo i Bjärklunda socken Skaraborgs län. Gift 1848-06-12 med Helena Johanna Kampf, född 1821-01-25 i Lidköping, död där 1902-09-24.

Barn:

 • Ebba Gustava, född 1848-09-16, död 1849-06-13.
 • Carl Abraham, född 1850-05-05 Stenbrona. Har överflyttat till Nordamerika.
 • Johan Henrik, född 1852. Bärare. Död 1928. Se Tab. 63.
 • Ida Matilda, född 1857-05-25 på Mossebo, död 1931-01-20. Gift 1889-02-22 i Lidköping med lanthandlanden Carl Johan Alfred Kampf, född 1851-12-08 i nämnda stad.
 • Claes August, född 1860. Vaktmästare. Snickare. Död 1937-02-00. Se Tab. 64.

TAB 63

Johan Henrik, (son av Carl Erik Sebastian, tab 62), född 1852-10-26 i Östads socken Älvsborgs län. Bärare i Göteborg. Död där 1928-08-26 oläslig förs i Göteborg- och Bohus län. Gift i sistnämnda stad med Anna Maria Persdotter, född 1838-12-20 i Starrkärrs socken Älvsborgs län, död 1919-03-05 i Göteborg, Vasa förs.

Barn:

 • Carl Emil, född 1872-11-03 i Göteborg, liksom syskonen.
 • Axel Julius, född 1875-05-13. Sjöfarande i amerikansk tjänst.
 • Clara Helena, född 1880-10-04. Har överflyttat till Nordamerika.
 • Ellen Maria, född 1883-12-22, död 1886-08-27 i Göteborg.

TAB 64

Claes August, (son av Carl Erik Sebastian, tab 62), född 1860-04-13 Mossebo. Spårvagnskusk i Göteborg, sedan snickare på aktiebolag J. A. Pripp & Sons bryggeri. Vaktmästare i nämnda stad. Död 1937-01-31 i Göteborg (Vasa förs, db nr 19). Gift 1884-11-02 i nämnda stad med Alida Christiansdotter, född 1862-04-09 i Ljungs socken Göteborgs och Bohus län, död 1929-08-09 i Göteborg, Vasa förs, dotter av snickaren Christian Johansson och Johanna Sofia Nikolauson.

Barn:

 • Erik Vilhelm Sebastian, född 1885-09-25 i Göteborg, liksom syskonen, död där 1888-06-26.
 • Ellen Sofia Viktoria, född 1887-07-12. Gift 1926-12-11 i Göteborg Vasa med ombudsmannen hos Göteborgs droskägareförening Arvid Oskar Martin Williamsson, i hans 2:a gifte, född 1870-11-12 i Varnums förs, Älvsb.
 • Hedvig Augusta Helena, född 1888-10-15. Avdelningsföreståndarinna.
 • Erik Vollrath Sebastian, född 1891. Tjänsteman. Se Tab. 65.
 • Per Hugo Sebastian, född 1893-06-15, död s. å. 22/11 i Göteborg.
 • Adèle Elisabet, född 1894-09-18 i Masthuggs förs. Gift 1924-11-06 i Göteborg, Vasa med lantmäteribiträdet Algot Johan Gunnarsson, född 1889-11-04 i Skredviks förs, Göteborg- och Bohus län
 • Vilma Alida Viktoria, född 1896-12-07. Död 1901-04-03.
 • Märta Teresia, född 1899-04-27, död 1901-03-24.
 • Torsten Viktor Emanuel, född 1903-01-23 i Haga förs, Göteborg, död 1903-01-23 i Haga förs, Göteborg .

TAB 65

Erik Vollrath Sebastian, (son av Claes August, tab 64), född 1891-03-07 i Göteborg, Örgrytre förs Tjänsteman vid Älvsborgs m.fl. läns hypoteksförening i Göteborg 1923. Gift 1:o 1915-09-25 med Hildur Dagny Christina Ekman, från vilken han blev skild genom Jönåkers, Rönö och Hölebo haradsrättens utslag 1924-03-10, född 1897-04-28 Göteborg- och Bohus län. Gift 2:o 1930-04-19 i Göteborg (Hälsingborgs Maria förs vb nr 20) med Astrid Josefina Andersson, född 1896-02-15 Malmöhus län

Barn:

 • 1. Stig Vollrath
 • 2. Sune Vollrath

TAB 66

Gustaf Carl Fredrik, (son av Isak, tab 10), född 1758-06-19 Kråk. Kom i tjänst 1772. Förare vid Saltzas regemente. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1774-06-10. Fänrik därst. 1776-05-01. Avsked 1783-06-26. Död 1795-11-26 Solberga. Gift 1782-05-14 med Anna Christina Borg, född 1758-09-21, död 1807-02-21 i Solberga.

Barn:

 • Casper, född 1783-11-18 i Hjo. Förare vid Stedingkska regementet 1800-03-28. Sergeant därst. s. å. 17/12. Fänrik 1801-05-30. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1803-05-08. Död ogift 1809-01-02.
 • Henrik Sebastian, född 1785. Fänrik. Död 1869. Se Tab. 67.
 • Ulrika Dorotea, född 1787-10-28, död ogift 1861-12-07 i Motala.
 • Alexander Magnus, född 1789-04-09, död s. å. 28/7.
 • Sofia Charlotta, född 1790-12-22, död 1850-01-03. Gift 1811-11-11 på Starby kungsgård i S:t Pers socken Östergötlands län med major mekanikus, RVO, Samuel Bagge, adl. Bagge 1814-01-25 men ej introd., i hans 2:a gifte (gift 1:o 1800-06-00 med Gertrud Maria Damm, född 1783, död 1804-02-01), född 1774-04-05 i Göteborg, drunknade 1814-07-13 i Vättern.

TAB 67

Henrik Sebastian, (son av Gustaf Carl Fredrik, tab 66), född 1785-07-22 i Hjo. Furir vid Göta artilleriregemente 1801-05-01. Sergeant därst. s. å. 1/8. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1802-05-06. Avsked 1811-06-05. Död 1869-03-08. Överflyttade till Pommern, varest han ägde godset Prusdorf i Pantlitz socken. Gift 1817-06-14 med Auguste Sofie Friederike Regine von Schlagenteuffel, född 1794-07-14, död, dotter av majoren Adolf von Schlagenteuffel zu Pöglitz och hans 2:a fru Amalie Friederike von Stumpfeld.

Barn:

 • Friederike Christine Adolfine, född 1818-08-09. Gift 1839-07-05 med preussiske geheime-ober-rechnungsrath Ernst Adolf von Mühlbech, född 1810-12-08 i Stettin.

Källor

1Um. 2Ak. 3Sgn. 4At (P). 5Öä, del 8, sid. 78. 6As. 7SAB. 8Ab. 9[L. B. Bagge] Genealogisk öfversikt öfver de ofrälse Bagge-släkterna i Sverige (1906). 10Bbl.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: