:

Salsvärd nr 2087

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Salsvärd nr 2087 †

Adlad 1772-09-13, introducerad 1776. Utdöd 1785-10-07.


  • Henrik Sahlstedt.

Barn:

  • Abraham Henriksson Sahlstedt. Inspektor. Gift 1685 med Margareta Christiernin i hennes 1:a gifte (gift 2:o med brukspatronen Mattias Humble), född 1667, dotter av handlanden i Västerås, brukspatronen på Ramnäs, Rockhammar, Ljusna och Sunnäs, Måns Christiersson (av samma släkt som adlad ätterna von Christiersson, och af Cristiemin, nr 2147) och Anna Pedersdotter.

Barn:

  • Abraham Abrahamsson Sahlstedt, född 1690. Slottsfogde i Västerås 1719-06-12 och kronofogde i Tuhundra och Siende hårad 1724-05-22. Avsked 1725-02-01. Död 1767. Gift 1:o 1719 med Judit Schaeij, dotter av råd- och handelsmannen i Arboga Johan Schaeij och Margareta Ahlman samt syster till vice presidenten Peter Schaeij, adlad von Schaeij. Gift 2:o 1723 med Sara Sohlberg, dotter av inspektören Erik Sohlberg. Gift 3:o 1731 med sin 1:a frus kusins dotter och sin svågers svägerska Beata Charlotta Neüman, född 1707-11-19, dotter av direktören vid Jäders kronobruk Västmanlands län Jakob Neüman och Anna Maria Schaeij samt brorsdotter till majoren Mårten Neüman, adlad Mannercrona, och syster till överdirektören Johan Vilhelm Neüman, adlad Mannerstråle.

Barn:

  • 3. Jakob Sahlstedt, adlad Salsvärd, född 1736-10-10 i Västerås. Student i Uppsala 1743-02-17. Volontär vid galärflottan i Stockholm 1752. Arklimästare vid galärflottan i Stockholm 1756-08-16. Adjutant 1759-06-18. Medelstyrman 1760-03-24. Fänrik 1760-05-21. Löjtnant 1766-08-13. Adlad 1772-09-13 (introducera 1776 under nr 2087). RSO 1772-09-12. Kapten i armén 1772-09-13. Kapten vid arméns flotta 1773-07-15. Major vid arméns flotta 1775-06-30. Överstelöjtnant 1777-02-17. Avsked 1783-03-19. Död 1785-10-07 på Härkälä gård i Finland, sonlös, och slöt således själv sin adlad ätt. 'Han kommenderades 1758 till pommerska kriget och bevistade belägringen av Peenemunde skans samt sjöträffningen i Frisches- Haft. Reste 1768 med permission utrikes och gjorde, förutom andra sjöresor, ett sjötåg till Västindien på ett franskt skepp. Beordrades vid regementsförändringen 1772 till tjänstgöring på Sveaborgs fästning under generallöjtnanten mm, friherre Sprengtportens befäl.' Gift 1775-04-25 i Karlskrona med Lovisa Ulrika Sohlberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1787-05-06 i Helsingfors med översten friherre Axel Gabriel Leijonhufvud, i hans 1:a gifte, född 1755, död 1826), född 1756-08-04, död 1798-03-22 i Helsingfors, dotter av överskeppsbyggmästaren Harald Sohlberg och Catharina Lind.

Barn:

  • Catharina Charlotta, född 1776-02-10, död 1807-09-06 i Stockholm. Gift 1798-07-24 i Helsingfors med landshövdingen Gustaf Vilhelm Conradi, i hans 1:a gifte, född 1761, död 1846.
  • Lovisa Jakobina, född 1780-01-16, död 1862-01-25 i Åbo. Gift 1800-01-16 i Helsingfors med landshövdingen Gustaf Aminoff, född 1771, död 1836.
  • Ett barn, dödfödd och begraven 1784-08-17 [Helsingfors kyrkoarkiv.].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: