:

Wallenstråle nr 2037

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Wallenstråle nr 2037

Adlad 1756-10-26, introd. 1776. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland den 12 januari 1820 under nr 145 bland adelsmän.

TAB 1

Nils Göransson (översiktstab. 1). Kronolänsman och gästgivare i Docksta by i Vibyggerå socken (Västernorrland). Gift 1642 med Christina Persdotter.

Barn:

 • Göran Wallin, född 1644-05-01 på Docksta. I Härnösands skola 1655. Gymnasist därst. 1661. Student i Uppsala 1665-10-31. Filosofie magister därst. 1676-06-25. Prästvigd och huspredikant hos k. rådet greve Gust. Banér på Örbyhus s. å. i sept. Huspredikant hos greve Nils Brahe 1677. Predikant vid livgardet 1680. Drabantpräst s. å. Ord. hovpredikant 1681-01-09. Kyrkoherde i Gävle och prost i Gästrikland 1684-03-17. Överhovpredikant och konungens biktfader samt preses i hovkonsistoriet 1690-06-25. Promov. teol. doktor vid jubelfesten i Uppsala 1693-03-02. Biskop i Göteborgs stift 1701-08-05. Superintendent i Härnösand 1702-04-05. Död där 1723-07-08 och där begraven s. å. 7/8.[1] 'Han var biktfader hos konungarna Carl XI och Carl XII samt hos drottningarna Hedvig Eleonora, Ulrika Elenora den äldre och Ulrika Eleonora den yngre, och i hans armar avled förstn. konung den 5 april 1697 på Stockholms slott.’ Gift 1680-05-25 med Ingrid Gadd, död 1721-05-25 i Säbrå prästgård (liket innebränt vid ryssarnas skövling), dotter av komministern i Örebro Brynolf Gadd.

Barn:

 • Göran Wallin, född 1686-07-31 i Gävle. Student i Uppsala2 1696-10-23. Filosofie magister därst. 1707. Teol. lektor vid Härnösands gymnasium 1710. Teol. doktor i Wittenberg 1723-04-06. Hovpredikant 1724-01-22. Bibliotekarie vid Uppsala universitet 1727. Teol. professor därst. 1732. Superintendent på Gotland 1735-08-19. Biskop i Göteborgs stift 1744-10-09. Död 1760-05-16 i sistnämnda stad och begraven s. å. 13/6 i domkyrkan. Hans söner blevo 1756-10-26 adlade med namnet Wallenstråle. Gift 1:o 1714-08-10 med Elisabet Palmroth, född 1699, död 1722, dotter av teol. professorn vid Uppsala universitet, doktor Johannes Nicolai Palmroth och Cecilia Thél. Gift 2:o 1726-03-01 med Margareta Schröder, född 1693, död 1773-03-04 i Göteborg, dotter av prosten och teol. lektorn i Göteborg, magister Georg Schröder och Margareta Brunnerus samt syster till biskop Herman Schröders fru (se adliga ätten Schröderheim).

Barn:

 • 2. Fredrik Ulrik Wallin, adlad Wallenstråle, född 1730. Kansliråd. Död 1795. Se Tab. 2.
 • 2. Mårten Göran Wallin, adlad Wallenstråle, född 1733. Biskop. Död 1807. Se Tab. 9.

TAB 2

Fredrik Ulrik Wallin, adlad Wallenstråle, (son av Göran Wallin. Tab. 1), född 1730-04-12. Student i Uppsala2 1735-07-18. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1749. Kopist därst. 1755. Kanslist 1756. Adlad s. å. 26/10 för faderns förtjänster (introd. 1776 under nr 2037). Registrator s. å. Sekreterares n. h. o. v. 1763. Ordenshärold 1770. Kansliråds avsked 1773. Avsked från häroldsbefattningen samt RNO 1774-04-28. Död 1795-11-26 i Stockholm. Gift 1763-06-10 Lund med Märta Silfverstedt, född 1740-02-26 i Almunge socken Stockholms län, död 1795-12-11 i Stockholm, dotter av överceremonimästaren Jakob Silfverstedt, och hans 1:a fru Ulrika Ulfhielm.

Barn:

 • Magdalena Johanna, född 1765-02-28 i Stockholm, död där 1842-10-24. Gift 1:o 1789-11-21 med Adam Johan Giertta, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1763, död 1848. Gift 2:o 1802-09-12 i Stockholm med krigsrådet och överkrigskommissarien Albert Nils Sundius, född 1765 i Köpenhamn, död 1832-02-23 i Stockholm.
 • Fredrik Göran, född 1766-08-15 på Beddarön i Ösmo socken Stockholms län. Fänrik vid arméns flotta 1788-07-10. Levde 1796. Död ogift utrikes. Bevistade kriget 1788–1790.
 • Jakob Ulrik, född 1768. Kamrerare. Död 1815. Se Tab. 3
 • Ulrika Eleonora, född 1769-11-24 i Stockholm, död där 1822-12-29.
 • Fredrik Frans, född 1771. Kapten. Död 1857. Se Tab. 5
 • Gustava Sofia, född 1772-08-31 Lund, död ogift 1833-12-24.
 • Märta Charlotta Hedvig, född 1775-03-02 på Lund, död 1832-10-23 Riddersholm. Gift 1804-03-27 i Stockholm med understallmästaren Carl Fredrik Ridderstad, född 1781, död 1835.
 • Carl August, född 1776-12-26 på Lund. Fänrik vid arméns flotta 1790-02-20. Löjtnant därst. Död ogift 1797-01-00 på ön Granada i Västindien. Bevistade kriget 1789 och 1790.
 • Brita Christina, född 1778-01-16 på Lund. Stiftsjungfru. Död 1843-01-14 i Vadstena. Gift 1803-06-19 Sandbro med häradshövdingen Johan Mattias von Engeström, B, född 1776, död 1828.
 • Lovisa Amalia, född 1780-03-15 på Lund. Stiftsjungfru. Död 1848-03-29. Gift 1813-12-31 Ekenäs med häradshövdingen Johan Fredrik Odencrantz, nr 1947, född 1776, död 1819.
 • Catharina Maria, född 1781-08-17 på Lund, död s. å. 10/10 på Sofielund3 i Ludgo socken Södermanlands län.
 • Carolina Matilda, född 1783-02-04 i Stockholm, död 1844-02-12 Mauritzholm Gift 1806-12-16 i Söderköping med majoren friherre Svante Banér, i hans 2:a gifte, född 1747, död 1817.

TAB 3

Jakob Ulrik, (son av Fredrik Ulrik Wallin, adlad Wallenstråle, Tab. 2), född 1768-10-12 i Stockholm. Kontorsskrivare i riksgäldskontoret 1789-05-21. Avsked därifrån 1799-10-31. Regementsskrivare vid Svea livgarde 1797-03-17. Kamrerare. Död 1815-01-11 i Stockholm. Gift där 1795-10-12 med Beata Christina Söderhielm, född 1765-05-10 på Norns bruk i Hedemora landsförsaml., död 1827-11-29, dotter av bergsrådet och brukspatronen Lorentz Peter Söderhielm, och hans 2:a fru, friherrinnan Christina Gustava Cedercreutz.

Barn:

 • Lorentz Fredrik, född 1796. Sergeant. Död 1834. Se Tab. 4
 • Märta Christina, född 1797-10-04 i Stockholm (Livg.).

TAB 4

Lorentz Fredrik (son av Jakob Ulrik, Tab. 3), född 1796-09-18 Bromma. Sergeant vid arméns flotta 1811-03-08. Avsked 1813-02-09. Volontär vid livregementets husarkår 1816-11-07. Volontär vid livregementets dragonkår 1818-01-26. Avsked 1819-10-23. Gardist vid andra livgardet s. å. 14/11. Korpral därst. 1822-02-26. Sergeant 1828-04-08. Död 1834-09-09 i Stockholm i koleran. Gift 1825-07-31 med Sofia Catharina Stenberg, född 1807-03-17, död 1880-06-16 i Stockholm.

Barn:

 • Maria Christina, född 1826-12-14 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1897-03-03 i Kramfors i Gudmundrå socken (Västernorrland). Gift 1855-11-11 med instrumentmakaren Johan Olofsson Bergman, född 1821-04-21 i Piteå landsförsamling Västerbottens län, död 1893-04-24 i Örsjö socken Kalmar län.
 • Sofia Charlotta Carolina, född 1828-12-28 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1901-12-06 i nämnda stad. Gift där 1854-06-22 med metallhandlanden i Stockholm Johan Erik Åkerberg, född 1828-08-20, död 1899-01-27 i nämnda stad.
 • Teresia Fredrika Lovisa, född 1831-01-13 i Stockholm, död där 1834-10-01 i koleran.
 • Augusta Amalia, född 1833-02-12 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1918-08-04 i Stockholm, K. Göta livg:s förs. ]] (enl. Adk.).
 • Gustava Teresia, född 1834-09-07 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1854-10-17 i Stockholm med skräddarmästaren Erik Magnus Lundmarck, född 1825, död 1861-06-04 i Stockholm. Gift 2:o 1862-10-14 i Stockholm med kamreraren i föreningsbanken i Helsingfors Viktor Jakobson, född 1825-09-24 i Göteborg.

TAB 5

Fredrik Frans, (son av Fredrik Ulrik Wallin, adlad Wallenstråle, Tab. 2), född 1771-01-30 i Stockholm. Ryttare vid livregementet till häst 1780. Extra lärstyrman vid svenska Ostindiska kompaniet. Fänrik vid arméns flottas svenska eskader 1789-12-29. Löjtnant därst. 1790-07-22. Avsked 1804-10-09 med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i flottorna. Avsked ur krigstjänsten 1805-07-22 med kaptens titel. Handlande i Björneborg och erhöll 1819-08-27 kommerseråds titel men avsade sig densamma. Introd. på riddarhuset i Finland 1820-01-12 under nr 145 bland adelsmän. Överflyttade kort därefter med familj till Sverige. Död 1857-12-10 Ekeby. Gift 1805-09-12 Lyttskär med (friherrinnan) Catharina Maria Charlotta de Carnall, född 1787-11-18, död 1857-12-20 på Ekeby, tio dagar efter mannen, dotter av landshövdingen (friherre) Carl Constantin de Carnall, A, och Ulrika Charlotta Renström.

Barn:

 • Märta Charlotta, född 1806-08-10 på Lyttskär, liksom syskonen, död 1882-02-12 i Stockholm. Gift 1836-07-05 på Lyttskär med kammarrådet Fredrik Christoffer Stuart, född 1801, död 1851.
 • Carl Fredrik, född 1810-03-10, död ogift 1858-01-08 i Sverige.4
 • En son, dödf. 1812-08-08.
 • Maria Vilhelmina, född 1814-01-01, död ogift 1848-02-18 i Stockholm.
 • Frans August, född 1818-11-11, död ogift och utan tjänst 1850-07-00 i Stockholm.4
 • Paul Emil, född 1820. Underlöjtnant. Död 1897. Se Tab. 6.

TAB 6

Paul Emil, (son av Fredrik Frans, Tab. 5), född 1820-08-14. Döpt 21/8, Lyttskär. Furir vid Västmanlands regemente 1841-02-22. Sergeant därst. s. å. 31/8. Underlöjtnant 1842-03-16. Avsked 1849-06-05. Befälhavare för Södertälje frivilliga skarpskytteförening. Artist (landskapsmålare). Ägde en tid Bränninge bruk i Tveta socken Stockholms län. Död 1897-01-17 i Stockholm. Gift 1872-05-17 i Stockholm, Katarina förs. med Sofia Aurora Fröberg, född 1825-11-22 Adolf Fredriks förs., död 1892-03-23 i Stockholm, Katarina förs., dotter av sjötullsvaktmästaren Johan Fredrik Fröberg o. Catharina Wilhelmina Wahlström.

Barn:

 • Selma Aurora Walborg, född a.n. 1851-06-11 i Sthlm, Katarina förs. Legaliserad 1872-05-18. Död 1928-06-19 i Sthlm, S:t Görans förs. Gift 1887-06-11 i Sthlm, Maria förs. med häradsskrivaren i Södertörns fögderi Erik Leonard Petersson, född 1830-04-09 i Trehörna (Ög), i hans 2:a gifte (gift 1:o 1867-04-09 i Sthlm, Nikolai förs. med Fanny Sophia Corn, född 1839-06-12 i Sthlm, Klara förs., död 1885-09-16 i Sthlm (kyrkobokfört i Nacka förs.), dotter av fabrikören Mauritz Magnus Robert Corn o. Clara Magdalena Lindbergh. Gift 3:o 1889-05-07 i Bro (Uppsala län) med Hilma Fredrika Carolina Åsbrink, död 1859-07-25 i Bjuråker (Gävleborgs län), död 1937-10-05 i Sthlm, Engelbrekts förs., dotter av kyrkoherden Fredrik Emanuel Åsbrink o. Selma Fredrika Amalia Viereck), son av kyrkoherden Carl Jacob Petersson o. Caroline Helene Lovisa Duse. Död 1902-12-11 i Sthlm, Kungsholms förs.., från viken hon blev skild genom Sthlms rr:s dom 1888-07-11 “på den grund att hustrun övergifvit och förlupit mannen” (skiljebrev i Sthlms konsistorii prot. 1888-08-14, § 15, SSA), varefter hon återtog sitt flicknamn och en tid idkade lysolje- och porslinshandel i Sthlm (mantalsuppgift 1891:19:4085, SSA). Genom Svea hovrätts dom 1913-04-04 förklarades hon berättigad att taga arv efter sin kusin, f.d. löjtnanten Carl Edvard Stuart.
 • Fritz Hjalmar, född 1859. Kontorist. Död 1894. Se Tab. 7.

TAB 7

Fritz Hjalmar, (son av Paul Emil, Tab. 6), född a.n. 1859-09-07 i Stockholm, Maria förs. Legaliserad 1872-05-18. Kontorist i nämnda stad. Agent. Tituleras omväxlande agent, kommissionär och platsförsäljare, men synes sist ha varit bokbinderiarbetare, ty änkan kallas sedan i mantalsförteckningarna alltid “bokbinderiarbetaränkan”. Död 1894-12-14 å Allmänna försörjningsinrättningen i Sthlm, Nikolai förs. Gift 1887-06-08 i Sthlm, Maria förs. med Gustava Danielsdotter (skrev sig Danielson), född 1854-07-23 i Hensbyn, Fröskogs socken (Älvsb), död 1933-09-27 i Stockholm, Katarina förs.. Dotter av inhysningsmannen Daniel Danielsson o. Lisa Cajsa Larsdotter.

Barn:

 • Hedvig Fritzine , född a.n. 1881-10-22 i Stockholm liksom bröderna, Maria förs. Legaliserad 1887-06-09. Jfr RHD prot. 1887-10-29., död 1921-05-08 i Råsunda, Solna socken, Solna förs.. Gift 1905-10-14 i Solna med handelsresanden sedan köpmannen Johan'' Fredrik Lundh i hans 1:a gifte (gift 2:o 1924-09-28 i Sthlm, Johannes förs. ]] med Aline Emilia Margareta Staflund, född 1892-04-05 i Kungsholms förs. (förs. Sthlm, fb), dotter av arbetaren Johan Henrik Staflund o. Ida Maria Lundmark), född 1876-06-28 i Linvävartorpet, Solna, son av dödgrävaren Anton Edvard Lund o. Anna Matilda Lännergren.
 • Carl Valdemar Paul, född a.n. 1883-08-21 i Sthlm, Maria förs. Legaliserad 1887-06-09. Jfr RHD prot. 1887-10-29. Hotellstädare. Död 1932-01-18 på Serafimerlasarettet i Stockholm, Nikolai förs..
 • Frans Per Erik Daniel, född a.n. 1885-02-23. Bageriarbetare. Se Tab. 8.

TAB 8

Frans Per Erik Daniel, (son av Fritz Hjalmar, tab. 7), född a.n. 1885-02-23 i Stockholm, Maria förs. Legaliserad 1887-06-09. Jfr RHD prot. 1887-10-29. Bageriarbetare i Stockholm. Gift 1909-01-01 i Sthlm Katarina förs. (vb nr 1), med Signe Matilda Lagerholm, född 1889-06-02 i Stockholm, Katarina förs., dotter u.ä. av smeden (sederm. köpman) Adolf Alfred Lagerholm och Emma Matilda Jonsdotter Skans , hustru till bruksarbetaren Pehr August Skans.

Barn:

 • Kurt Roland Verner, född a.n. 1908-01-06 i Stockholm, Katarina förs., liksom syskonen. Legaliserad 1909-01-21. Kolportör.
 • Olga Linnéa Cecilia, född 1909-04-16 i Katarina förs, Sthlm (fb nr 421). Gift 1934-12-22 i Sofia förs, Sthlm (vb nr 282) med verkmästaren, sedan fabrikören Benvenuto Rodolfo Antonio Bovo, född 1907-03-27 i Rom-kat förs, Sthlm. Son av stuckatören (fabrikören) Luigi Federico Bovo o. Olga Maria Josefina Mellin.

TAB 9

Mårten Göran Wallin, adlad Wallenstråle, (son av Göran Wallin, Tab. 1), född 1733-10-03 i Uppsala. Student därst. 1743. Adlad 1756-10-26 för faderns förtjänster (introd. 1776 under nr 2037). Promov. filosofie magister i Uppsala 1758-06-20. Vice bibliotekarie och adjunkt i historia vid gymnasiet i Göteborg s. å., ord. adjunkt därst. 1760. Prästexamen s. å. Tjänstg. hovpredikant 1761-03-26. Utrikes resa till Holland, Frankrike, England och Tyskland 1761–1766. Lektor vid gymnasiet i Göteborg 1763, vilken tjänst han tillträdde efter sin återkomst 1766-06-02. Promov. teol. doktor i Uppsala 1772-10-14. Prost s. å. med bibehållande av lektorstjänsten. Kyrkoherde i Fjärås och Förlanda församlingars pastorat av Göteborgs stift 1777-02-19. Grundade vetenskaps- och vitterhetssamfundet i Göteborg och var dess förste sekreterare s. å. Avgick från denna befattning och lektorstjänsten 1779. Kontraktsprost 1781. Kyrkoherde i Kumla och Hallsbergs församlingars pastorat av Strängnäs stift s. å. 29/10. Biskop i Kalmar stift 1789-12-18. LNO 1792-02-23. Ledamot av ett flertal inländska och utländska lärda sällskap. Död 1807-06-03 i Kalmar, jordfäst i domkyrkan därst. s. å. 10/6 och därefter nedsatt i Dörby kyrkogård Kalmar län.[1] Gift 1777-05-25 på Bohus slott med Anna Sofia Amalia Lannerstierna i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1808-09-08 i Dörby socken med översten och kommendanten i Kalmar, RSO, Peter Fredrik Kock, född 1754-09-13, död 1824-01-07), född 1759-05-26, död 1812-04-16 Tingby

Barn:

 • Göran Adolf, född 1778-07-25 i Göteborg, död 1779-08-25 i Fjärås prästgård Hallands län.
 • Margareta Sofia, född 1782-07-15. Stiftsjungfru. Död 1818-04-05 på Kristineberg vid Kalmar. Gift 1799-05-07 i nämnda stad med bruksägaren, bergsrådet Baltzar Hoppenstedt, född 1776, död 1819-05-03 Helgerum

Källor

1Hm. 2Um. 3At (Sch). 4

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: