:

Stackelberg nr 100

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Stackelberg nr 100

Grevlig 1763-04-12, introd. 1779.


Stackelberg%20G10000.png

TAB 1

Wolter Reinhold Stackelberg, greve Stackelberg (översiktstab 1, son av Bernt Otto Stackelberg, friherre Stackelberg, se friherrliga ätten Stackelberg, tab 1), till Östermalma i Ludgo socken, Södermanlands län, Almnäs i Fågelås' socken, Skaraborgs län och Västerby i Vårdnäs' socken, Östergötlands län. Född 1705-10-20 Hallinap Konstapel vid amiralitetet 1717. Fänrik vid livregementet i Hessen 1721. Kapten därst. 1733. Kapten vid Savolaks regemente s. å. 5/10. Tjänstg. generaladjutant hos konung Stanislaus av Polen även s. å. Korpral vid livdrabantkåren 1735-05-23. Överste i armén 1747-12-30. RSO 1748-09-26. Överste för adelsfaneregementet 1750-12-11. RSOmstk 1757-11-21. Generalmalor 1759-05-09. Greve 1763-04-12 (introd. 1779 under nr 100). Generallöjtnant 1766-04-08. General 1773-03-23. Död 1801-10-29 på Malma och är jämte båda sina fruar gravsatt i Stackelbergska gravkoret på Norra Fågelås' kyrkogård. Han bevistade under sin tjänstgöring hos konung Stanislaus Danzigs belägring 1734. Gift 1:o 1737-04-12 med grevinnan Christina Beata Taube, född 1717-05-12, död 1747-09-17, dotter av riksrådet och överamiralen friherre Edvard Didrik Taube af Odenkat, greve Taube nr 112 och Christina Maria Falkenberg af Trystorp. Gift 2:o 1756-04-16 med friherrinnan Ulrika Eleonora Ridderstolpe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1738-12-14 i Stockholm med kammarherren Georg Tomas von Berchner, i hans 2:a gifte, född 1699, död 1743), född 1720-10-06 i Stockholm, död där 1767-04-15, dotter av presidenten Carl von Frischen, adlad och friherre Ridderstolpe, och Margareta Gyllenkrook.

Barn:

 • 1. Fredrik Ulrik, född 1738-03-10, död 1745-08-17 och begraven på Fågelås' kyrkogård.
 • 1. Margareta, född 1740-03-28, död 1745-04-20 och begraven på Fågelås' kyrkogård.
 • 1. Hedvig Beata, född 1741-06-17, död 1767-07-27 på Finspång. Gift 1758-04-04 på Malma med överkammarherren Jean Jacques De Geer, friherre De Geer af Finspång, i hans 1:a gifte, född 1737, död 1809.
 • 1. Vilhelmina Charlotta, född 1742-04-08, död 1813-11-16 Frängsäter. Gift 1790-09-05 i Fågelås' socken med majoren Ernst von Post, i hans 2:a gifte, född 1736, död 1795.
 • 1. Adolf Fredrik, född 1743. Överste. Död 1816. Se Tab. 2.
 • 2. Carolina Margareta, född 1757-03-19 på Norshammar i Svärta socken, Södermanlands län, död ogift 1789-01-30 i Stockholm och begraven på Fågelås' kyrkogård.

TAB 2

Adolf Fredrik (översiktstab 2, son av Wolter Reinhold Stackelberg, greve Stackelberg,. tab 1), till Östermalma och Almnäs, vilket senare han sålde 1803. Född 1743-12-17. Fänrik vid, Fersens regemente i fransk tjänst 1747. Korpral vid adelsfaneregementet 1750. Kornett därst. 1752-10-30. Student i Uppsala1 1757-03-17. Ryttmästare vid husarregementet 1758-04-29. Kapten vid Nylands dragonregemente 1763-09-27. Sekundmajor 1767-12-15. Transp. till Bohusläns dragonregemente 1768-08-08. RSO 1770-04-28. Transp. till adelsfaneregementet 1771-08-21. Premiärmajor 1776-10-22. Överstelöjtnant i armén 1777-06-06. Kavaljer hos kronprinsen Gustaf Adolf 1781. Överste i generalstaben 1782-04-17. Avsked ur krigstjänsten 1803-03-09. Död 1816-04-15. Gift 1769-06-20 Snesta med sin svågers halvsyster Charlotta Lovisa De Geer, född 1752-11-03 på Finspång, död 1779-05-01 på Östermalma, dotter av överintendenten Louis De Geer, och hans 2:a fru Eva Elisabet Ekfelt.

Barn:

 • Eva Beata Lovisa, född 1770-09-11 på Marieberg Östra Eneby socken, Östergötlands län, död 1839-01-25. Gift 1:o 1808-10-02 på Malma med sin broders svärfader, översten friherre Erik Göran Adelsvärd, nr 249, i hans 2:a gifte, född 1751, död 1810. Gift 2:o 1817-10-16 Ekensberg med generalmajoren greve Ulrik Gyldenstolpe, i hans 2:a gifte, född 1774, död 1855.
 • Vilhelmina Sofia Lovisa, född 1771-11-05 på Lövsund i Ludgo socken, Södermanlands län, död 1839-12-08. Gift 1797-07-23 i Norra Fågelås' socken med sin systers svåger, ryttmästaren Bengt Gustaf Lind af Hageby, född 1772, död 1823.
 • Reinhold Ludvig, född 1772-12-20 i Stockholm. Fanjunkare vid lätta dragonregementet 1777-12-07. Kornett vid adelsfaneregementet 1778-02-25. Fänrik vid livgardet 1782-03-18. Kadett vid krigsakademien i Colmar i Elsass 1787. Löjtnant vid regementet Royal Suédois i Frankrike 1789-02-31 kornett vid lätta livdragonregementet 1792-05-15 löjtnant därst. 1794-05-03. Ryttmästare 1796-11-29. Sekundmajor 1805-03-01. RSO 1809-07-03. Premiärmajor s. å. 25/7. Överstes avsked 1810-10-11. Inspektör för svenska kavalleriet under fälttåget i Tyskland 1813 och 1814. Generaladjutant 1814-07-12. Generalmajors n. h. o. v. 1826-05-11. Död ogift 1840-02-07 på Karstorp i Ryds socken Skaraborgs län.
 • Carl Adolf Ludvig, född 1774. Överstekammarjunkare. Död 1859. Se Tab. 3.
 • Ulrika Eleonora Lovisa, född 1775-10-08 (1776-10-08) på Lövsund, död 1870-04-02 i Skövde. Gift 1793-07-21 Almnäs
 • Hedvig Carolina Lovisa, född 1777-01-31 på Lövsund, död 1779-11-27 på Östermalma.
 • Jacquette Charlotte Louise, född 1778-11-20 på Östermalma, död där 1779-12-10.

TAB 3

Carl Adolf Ludvig (översiktstab 3, son av Adolf Fredrik, tab 2), till Tyresö i likanämnd socken, Stockholms län. Född 1774-08-27 Lövsund kornett vid lätta dragonregementet 1781-03-21. Underlöjtnant vid Royal Suédois 1789-12-31. Löjtnant vid livhusarregementet 1794-05-08. Ryttmästare vid livgardet till häst 1795-05-11. Kavaljer hos hertig Fredrik Adolf av Östergötland s. d. Avsked från ryttmästarbeställningen 1803-02-24. Kammarherre 1805-03-01. Överstekammarjunkare 1825. RNO 1826-05-11. Död 1859-05-17 på Stensnäs i Ukna socken, Kalmar län. Gift 1804-09-14 i Åtvids kyrka Östergötlands län med stiftsjungfrun friherrinnan Eva Sofia Adelsvärd, född 1787-06-03 i Norrköping, död där 1855-02-21, dotter av översten friherre Erik Göran Adelsvärd, och hans 1:a fru grevinnan Eva Helena von Fersen.

Barn:

 • Fritz Adolf Erik Louis, född 1805. Kammarherre. Död 1882. Se Tab. 4.
 • Adelaide Eva Sofia Lovisa (Aide), född 1807-02-23 på Almnäs, död ogift 1866-10-01 på Stensnäs i Ukna socken, Kalmar län.
 • Augusta Charlotta Lovisa, född 1808-04-13 på Almnäs, död 1848-08-21 Skedevi. Gift 1827-10-14 i Hjärpås kyrka, Skaraborgs län med kammarherren friherre (greve) Ture Gabriel Rudensköld, nr 227, född 1799, död 1878.
 • Adolf Göran Louis, född 1809-05-17, död 1810-02-23.
 • Carl Adolf Louis, född 1810-06-22, död 1811-08-15.
 • Melanie Louise, född 1811-08-12, död s. å. 13/11.
 • Voldemar Reinhold Ludvig, född 1812-11-23, s. å. 24/11.
 • Eva Vilhelmina Louise, född 1814-03-14 på Almnäs, död ogift 1891-09-05 Emaus
 • Harald Adolf Louis, född 1815-10-19 på Almnäs, död 1816-02-09.
 • Oktavia Louise, född 1817-01-12 på Almnäs, död 1900-01-01 Leonardsberg. Gift 1842-08-02 på Skedevi med majoren Hans von Koch (nr 2244), född 1803, död 1882.
 • Wolter Reinhold Louis, född 1818-01-23, död barn.
 • Emma Sofia Louise, född 1819-03-19 på Almnäs, död s. å. 1/7.
 • Matilda Carolina Louise, född 1820-05-16 på Stensnäs, död 1893-08-28 på Leonardsberg och begraven i Leijonhufvudska familjegraven å Björkviks gamla kyrkogård, Södermanlands län. Gift 1:o 1842-05-03 Adelsnäs med sin kusin, överstekammarjunkaren friherre Erik Seth Adelsvärd, nr 249, från vilken hon 1852 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1813, död 1868. Gift 2:o 1862-02-06 i protestantiska kyrkan i Nancy i Frankrike med kaptenen friherre Bengt Carl Fredrik Leijonhufvud, i hans 2:a gifte, född 1820, död 1864.
 • Reinhold Adolf Louis, född 1822. Underlöjtnant. Död 1871. Se Tab. 11.

TAB 4

Fritz Adolf Erik Louis (översiktstab 4, son av Carl Adolf Ludvig, tab 3), född 1805-08-18 Almnäs. Kadett vid Karlberg 1822-06-04. Utexaminerad 1827-11-20. Kornett vid livgardet till häst s. å. 19/12. 2. Löjtnant därst. 1830-06-11. Ryttmästares avsked 1833-02-09. Kammarherre 1838-11-04. Död 1882-01-27 i Gränna och begraven i familjegraven i Norra Fågelås' kyrka. Ägde Fredriksnäs i Gryts socken, Östergötlands län. Gift 1832-12-13 i Stockholm med Adamina Vilhelmina Reuterskiöld, född 1811-07-22 (1811-07-26) på Rånäs' bruk i Fasterna socken, Stockholms län, död 1880-04-29 i Gränna och begraven i Stackelbergska familjegraven i Norra Fågelås' kyrka, dotter av hovmarskalken friherre Axel Didrik Reuterskiöld och hans 1:a fru Maria Gustava Le Febure.

Barn:

 • Fritz Adolf Axel Vilhelm Louis, född 1833. Major. Död 1921. Se Tab. 5.
 • Eva Adamina Lovisa, född 1835-03-05 Skedevi, död 1914-06-01 i Oscars förs, Stockholm (db). Gift 1861-11-06 på Fredriksnäs med hovmarskalken Johan Ludvig Christoffer Bogeman, nr 1038, född 1807, död 1885.
 • Sofia Emilie Beata Lovisa, född 1837-04-05 på Skedevi, död 1915-06-20 på Ängelholm (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, db). Gift 1874-04-27 i Gränna med löjtnanten greve Axel Valter Gabriel Spens, född 1840, död 1897.
 • August Reinhold Louis, född 1842. Major. Död 1923. Se Tab. 10.

TAB 5

Fritz Adolf Axel Vilhelm Louis (översiktstab 4, son av FritzAdolf Erik Louis, tab 4), född 1833-10-08 på Skedevi. Kadett vid Karlberg 1846-10-19. Utexaminerad 1855-03-28. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente s. å. 12/4. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1859. Avgick därifrån 1861. Löjtnant 1864-01-12. Förvaltare vid Oberga i Linderås' socken, Jönköpings län 1870–1874. Ryttmästare i regementet 1876-11-04. RSO 1877-12-01. Ryttmästare vid regementet 1879-05-09. Major i armén och avsked ur krigstjänsten 1886-10-29. Ledamot i premieringsnämnden för hästar i Jönköpings län 1885–1894. Kontrollör för brännvinstillverkningen i riket 1886–1891. Revisor vid riksbankens avdelningskontor i Jönköping 1889–1897. Kontrollant för denaturering av brännvin 1890–1892. Överkontrollör vid brännvinstillverkningen 1895-07-05. Död 1921-08-21 i Matteus förs, Stockholm (db). Arrenderade Botorp i Linderås' socken, Jönköpings län 1862–1870. Ägde Mosseryd i Vireda socken, Jönköpings län 1874–1884. Gift 1862-08-21 Göberg med stiftsjungfrun Ida Tekla Desirée Bogeman, född 1839-02-16 i Jönköping, död 1917-04-13 i Matteus förs, Stockholm (db), dotter av kammarherren Carl Adolf Bogeman, och Hedvig Lovisa Westring.

Barn:

 • Hedda Adamina Adelaide Louise, född 1863-06-09 på Botorp. Stiftsjungfru. Död 1925-06-19 i Stockholm. Gift 1890-06-11 i Jönköping med presidenten i Svea hovrätt, RoKavKMO m. m., jur. hedersdoktorn Hjalmar Georg Westring, född 1857-10-11 i Jönköping, död 1926-10-07 i Engelbrekts förs, Stockholm (db).
 • Ida Dorotea Emilie Louise, född 1865-08-28 på Göberg. Stiftsjungfru. Död 1938-09-21 i Stockholm (Kungsholms förs, Stockholm db nr 219).
 • Fritz Carl Adolf Louis, född 1870. Kapten. Se Tab. 6.
 • Axel Wolter Reinhold Louis, född 1874. Sjukgymnast. Död 1914. Se Tab. 8.
 • Tor Erik Oskar Louis, född tvilling 1877-07-08 på Mosseryd, död där 1883-07-05.
 • August Jedvard Vilhelm Louis, född tvilling 1877. Kapten. Se Tab. 9.

TAB 6

Fritz Carl'' Adolf Louis (son av Fritz Adolf Axel Vilhelm Louis, tab 5), född 1870-07-02 Oberga. Mogenhetsexamen i Jönköping 1891-05-30. Volontär vid Jönköpings regemente s. å. 2/6. Sergeant därst. 1892-06-20. Elev vid krigsskolan s. å. 16/8. Utexaminerad 1893-10-31. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 24/11 och vid regementet 1894-03-20. Löjtnant 1896-08-07. Tygofficer vid Stockholms gevärsförråd 1903–1907. Ledamot av kommittén för prövning av Madsenska kulsprutegeväret 1904–1905 och av kommittén för utarbetande av nya bestämmelser för arméns vapenvård samt ny instruktion för vapenofficerare 1905. Kapten i regementet 1907-09-28. RSO 1914-09-30. Kapten på reservstat på samma regemente 1916-09-23. Avsked från beställning på stat 1920-07-23. Ägde Knivsta i likanämnd socken, Stockholms län 1907–1914 och Åby i Valbo socken, Gävleborgs län 1916–1920. Äg. Rastaborg i Ekerö socken, Stockholms län sedan 1919. Gift 1899-10-12 i Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm med Anna Ulrika Söderhielm, född 1879-10-09 i Stockholm, dotter av kaptenen Knut Oskar Söderhielm och grevinnan Agnes Anna Lovisa Löwen.

Barn:

 • Knut Adolf Erik Louis, född 1901. Löjtnant. Se Tab. 7.
 • Carl Axel Hjalmar Louis, född 1903-01-08 i Stockholm. Studentexamen därst. 1921-05-13. Officersaspirant vid livgardet till häst s. å. 10/10. Korpral därst. 1922-06-15. Furir s. å. 31/8. Elev vid krigsskolan s. å. 11/10. Fanjunkare 1923-09-03. Officersexamen s. å. 15/12. Fänrik s. å. 31/12. Underlöjtnant 1925-12-31. Överförd på övergångsstat 1927-06-09. Löjtnant i livregementet till häst 1928-11-15. Äg. Östermalma i Ludgo socken, Södermanlands län sedan 1930. Ryttmästare i regementet 1938-12-16. Ryttmästare vid regementet 1941-07-01. Gift 1929-02-01 i Stockholm (Aringsås förs, Kronobergs län, vb) med stiftsjungfrun friherrinnan Märta Eva Signe Koskull nr 184, född 1906-02-10 Ängaholm, dotter av godsägaren friherre Anders Ivar Brand Koskull och Anna Karin Signe ElisabetAschan.
 • Eva Augusta Anna Louise, född 1904-01-08 i Stockholm.

TAB 7

Knut Adolf Erik Louis (översiktstab 5, son av Fritz Carl Adolf Louis, tab 6), född 1901-06-24 i Johannes förs, Stockholm. Studentexamen i Stockholm (EÄ därst.) 1920-05-15. Officersaspirant vid Fortifikationen 1921-10-09. Korpral vid Göta ingenjörkår 1922-06-15. Furir därst. s. å. 7/9. Fanjunkare i Fortifikationen 1923-08-28. Officersexamen s. å. 15/12. Fänrik vid Fortifikationen s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1925-12-31. Löjtnant 1928-07-18. Kapten vid Signalregementet 1937-04-30 fr o m s.å. 1/7. Stabsadjutant och kapten vid Generalstabskåren s.å. 11/9 fr o m s.å. 1/10. Kapten vid Signalregementet 1939-03-24. Major vid Signaltrupperna 1942-10-01. Gift 1927-08-15 i Oscars förs, Stockholm (vb) med stiftsjungfrun Elsa Marianne Mörner nr 91, född tvilling 1902-10-27 i Ystad. Dotter av kammarherren Hjalmar Stellan Mörner nr 91, och Marta Jenny Hilda Carolina Sylvan.

Barn:

 • Reinhold Erik Adolf Louis, född 1928-07-10 i Stockholm.

TAB 8

Axel Wolter Reinhold Louis (översiktstab 6, son av Fritz Adolf Axel Wilhelm (EÄ Vilhelm) Louis, tab 5), född 1874-04-29 Oberga. Mogenhetsexamen i Jönköping 1894-06-07. Volontär vid Kronobergs regemente s. å. 12/6. Sergeant därst. 1895-08-20 (20/6). Elev vid Krigsskolan s. å. 25/9. Fanjunkare 1898. Reservunderlöjtnant i Kronobergs regementets reserv s. å. 9/12. Avsked 1902-12-24. Elev vid Kellgrenska institutet i London 1898. Praktiserande sjukgymnast i nämnda stad 1903. Död 1914-12-13 i Stockholm (Gränna förs, db). Gift (EÄ där) 1912-06-15 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (vb) med stiftsjungfrun Karin (EÄ Carin) Lagerberg, född 1877-07-02 i Kristine förs, Göteborg, artist (porträttsmålarinna), dotter av kammarherren Adam Magnus Emanuel Lagerberg nr 1112, och Tecla Wahlström.

Barn:

 • Adolf Magnus Reinhold Louis, född 1914-03-04 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.

TAB 9

August Jedvard Vilhelm Louis (översiktstab 6, son av Fritz Adolf Axel Vilhelm,. 5), född tvilling 1877-07-08 Mosseryd. Mogenhetsexamen 1897-06-08. Volontär vid Kalmar regemente s. å. 12/6. Sergeant i nämnda regemente 1898-08-11. Elev vid krigsskolan s. å. 26/9. Fanjunkare 1899-08-17. Officersexamen s. å. 25/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant därst. 1903-05-01. Kapten 1915-07-30. RSO 1920-06-06. Överförd på övergångsstat 1926-09-04. Avsked 1927-07-09. Gift 1927-01-10 i Engelbrekts förs, Stockholm (vb) med Kate Viktoria Mollén i hennes 2:a gifte från vilken han blev skild genom Stockholms Rådhusrätts utslag 1937-08-23 (gift 1:o med reservkaptenen i Svea artilleriregemente, civilingenjören Gustaf Torbjörn Lindblom, från vilken hon 1925-09-29 blev skild, född 1883-08-19 i Stockholm), född 1893-07-06 i Lysekil, dotter av konsuln Viktor Mollén och Hilma Hummel.

Barn:

 • Margareta Louise, född 1928-02-26 i Gustav Vasa förs, Stockholm. Gift 1949-09-10 i Stockholm (S:t Görans vb nr 347) med fänriken Hans Per Gunnar Bruce, född 1927-11-29, civilekonom

TAB 10

August Reinhold Louis (översiktstab 4, son av Fritz Adolf Erik Louis, tab 4), född 1842-07-19 på Tyresö i likanämnd socken, Stockholms län. Student i Uppsala 1861-12-10. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet s. å. 23/12. Officersexamen 1863-02-17. Underlöjtnant i nämnda regemente s. å. 24/3. Överbefälhavare för Valdemarsviks frivilliga skarpskytteförening 1866-08-16–1868-07-04. Underlöjtnant vid regementet 1868-10-30. Löjtnant 1875-04-19. Kapten 1885-08-08. RSO 1887-05-14. Avsked med tillstånd att kvarstå som kapten i reg:s reserv 1893-04-21. Major i armén 1900-01-19. Död 1923-08-02 i Hedvigs förs, Norrköping (db). Arrenderade Fredriksnäs 1873-03-14–1878-09-14. Gift 1873-09-19 Norrum med grevinnan Helga Maria Wilhelmina Spens, född 1843-08-12 på Ängelholm i S:t Anna socken, Östergötlands län, död 1925-12-21 i Hedvigs förs, Norrköping (db), dotter av godsägaren greve Carl Axel Spens nr 54, och friherrinnan Hedvig Catharina Charlotta Johanna Rehbinder nr 77.

Barn:

 • Hamy Augusta Charlotta Adamina Louise, född 1874-08-22 på Fredriksnäs. Stiftsjungfru. Död 1879-03-07 på nämnda egendom.
 • Hilma Emilia Helga Louise, född 1876-02-16 Fredriksnäs. Stiftsjungfru. Död 1948-11-17 i Norrköping (S:t Olai db nr 298).
 • Hulda Matilda Eva Maria Louise (Majsen), född 1878-08-19 på Fredriksnäs. Stiftsjungfru. Anställd vid Östergötlands enskilda banks avdelningskontor i Norrköping 1896. Kassör därst. 1906. Död 1939-09-15 i S:t Olai förs, Norrköping (db nr 192).
 • Catharina Adamina Louise (Karin), född 1880-09-04 Mariedal. Stiftsjungfru.
 • Carl Axel Wolter Louis, född 1883-09-03 på Mariedal, död 1901-12-04 i Söderköping.

TAB 11

Reinhold Adolf Louis (översiktstab 7, son av Carl Adolf Ludvig, tab 3), född 1822-06-30 på Almnäs. Volontär vid Södermanlands regemente 1839-06-16. Furir därst. 1840-07-03. Officersexamen 1842. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 16/32 avsked 1846-10-17. Lekmannaombud vid allmänna kyrkomötet 1868. Död 1871-01-22 i Stockholm. Ägde Stensnäs i Ukna socken, Kalmar län samt överums bruk i Lofta socken, Kalmar län. Gift 1847-08-30 i Ukna kyrka med friherrinnan Honorée Agnes Charlotte Marguerite Adelswärd nr 249, född 1822-03-10 i Nancy i Frankrike, död 1891-11-11 på Stensnäs, dotter av överstekammarjunkaren friherre Johan Carl Adelswärd, och Maria Sleman. Änkegrevinnan Stackelberg ägde tillsammans med barnen Stensnäs 1871–1891.

Barn:

 • Maria Sofia Louise, född 1848-07-20 på Stensnäs, död 1897-10-13 i Uppsala. Gift 1875-07-02 på nämnda egendom med extra ordinarie professorn i pediatrik och praktisk medicin vid Uppsala universitet, RNO, med. doktorn Oskar Viktor Petersson, född 1844-11-05 i Knivsta socken Stockholms län, död 1912-12-08 på sin egendom Dala Östergötlands län.
 • Johan Adolf Louis, född 1850. Ryttmästare. Död 1906. Se Tab. 12.
 • Johan Erik Louis, född 1853-02-24 död 1856-10-05.
 • Eva Honorine Louise, född 1856-09-26 på Stensnäs. Död 1915-04-28 Tjustad Ägde Snötomta, Melingsbro och Emaus i Ukna socken Kalmar län samt tillsammans med sin ogifta syster Tjustad i nämnda socken och Rostad Kalmar län och arrenderade jämte henne Stensnäs sedan 1892-03-14.
 • Honorine Sigrid Louise, född 1858-02-21 på Stensnäs, död ogift 1932-07-16 på Tjustad (db). Ägde Kasinge och tillsammans med syskonen Tjustad i Ukna socken.
 • Anna Adéle Louise, född 1862-05-03 på Stensnäs. Död 1946-06-18 i Saltsjöbaden (db nr 31). Gift 1:o 1883-08-30 i Ukna kyrka, Kalmar län med envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire greve Gustaf Adolf Sixten Axel August Lewenhaupt född 1844, död 1904. Gift 2:o 1910-07-06 Stockholm med Carl Gustaf Bogeman nr 1038, född 1884, död 1932.

TAB 12

Johan Adolf Louis (översiktstab 7, son av Reinhold Adolf Louis, tab 11), född 1850-08-26 på Stensnäs. Ingick i sachsisk krigstjänst 1870-08-01. Bevistade såsom officersvolontär med 12. sachsiska armékåren fransk-tyska kriget 1870–1871. Inneh. tysk fälttågsmedalj 1871-06-13. Tysk officersexamen vid krigsskolan i Potsdam s. å. 28/12. Sekundlöjtnant i sachsisk tjänst 1872-03-10. Avsked ur sachsisk tjänst 1874-03-19. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1875-02-09. Underlöjtnant i nämnda regemente s. å. 6/9. Löjtnant 1883-07-06. RPrKrO 4kl 1885-09-14 tjänstg. vid belgiska armén 1886-07-20–20/10. RBLeopO 1887. Ryttmästare i armén 1893-09-28. Ryttmästare vid regementet 1895-02-27. RSO s. å. 30/11. Ryttmästare vid livgardet till häst 1897-09-25. Erhöll tysk minnesmedalj 1898. Avsked 1905-02-24. Död 1906-04-19 på Stensnäs och begraven på Ukna kyrkogård. Ägde Stensnäs i Ukna socken Kalmar län sedan 1892. Gift 1895-05-29 Beckershov med stiftsjungfrun grevinnan Charlotta Vilhelmina Marianne (Lotten) Lewenhaupt född 1861-03-20 i Stockholm, dotter av kaptenlöjtnanten greve Mauritz Emil August Lewenhaupt, och grevinnan Caroline Henriette Charlotte Gyldenstolpe.

Barn:

 • Wolter Adolf Louis, född 1897. Underlöjtnant. Se Tab. 13.
 • Margareta Honorine Louise (Greta), född 1898-03-01 i Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1917-08-11 i Ukna kyrka med löjtnanten Constans Edvard Du Rietz nr 666, född 1890.
 • Fritz Carl Louis, född 1899-05-31 i Stockholm.

TAB 13

Wolter Adolf Louis (översiktstab 7, son av Johan Adolf Louis, tab 12), född 1897-02-25 i Hälsingborg. Studentexamen i Stockholm 1916. Lantbruksbiträde vid Biby säteri i Gillberga förs, Södermanlands län 1916–1917 och vid Ulfåsa gård i Ekebyborna förs, Östergötlands län. Fänrik i Svea livgardes reserv 1919-12-31. Underlöjtnant därst. 1921-12-31. Utexaminerad från Alnarps lantbruksinstitut 1922. Avsked 1924-08-21. Gift 1923-08-18 i S:t Petri kyrka i Malmö d:o förs (vb) med Hedvig Alma Margit'' Hansson, född 1901-07-31 i Malmö, dotter av grosshandlaren Johan Hansson och Hedvig Louise Torstensson.

Barn:

 • Ulla Margit Louise, född 1925-03-07 i Malmö
 • Bernt Wolter Louis, född 1926-09-29 i Malmö.
 • Arnold Johan Adolphe Louis, född 1936-02-16 i Malmö


Källor

1Um.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: