:

Posse nr 14

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Posse
Vapensköld för adliga ätten Posse

Adlig †

Introducerad 1625, † 1731.

TAB 1

Niels Jensen Loupose. Jylländsk väpnare. Var sigillvittne 1401-07-14. Gift med Kristina Tykesdotter. Dotter till lagmannen i Värmland Tyke Eskilsson till Välinge Välingeätten, och Gunhild Torkelsdotter Barun.

Barn: Jöns Lage Posse, † bevisligen senast 1473. Troligen identisk med Jens Nielsen Lofpose, omtalad i en dansk källa 1428. Väpnare. Ägde och bebodde Nordhankær 1434-06-23[1]. Kallas riddare på Tun 1473-10-31. Han ärvde Lena i Kungslena socken efter sin hustrus mormor fru Gesa Nilsdotter. Gift före 1447 med Märta Knutsdotter. Dotter till lagmannen i Västergötland väpnaren och riksrådet Knut Jönsson Tre rosor och hans 1:a fru N. N. Jonsdotter. Dotter till riddaren Jöns Magnusson Leopard och Gesa Nilsdotter.

Barn:

 • Knut Jönsson Posse, † 1500-03-25 på Kastelholm och hade barn. Väpnare. Nämns redan 1452. Slottsfogde på Stockholms slott 1466-1467. Han stod på rikshövitsman Erik Axelsson Totts sida 1467 i kampen mot Erik Karlsson Vasa. Sten Stures banérförare i slaget vid Brunkeberg 1471. Riksråd 1473. Fogde på Tavastehus slott 1474. Erhöll Tavastehus slott i förläning. Var under några år på 1480-talet befälhavare på Viborgs och Nyslotts fästen samt användes av riksföreståndaren i viktiga värv, såsom 1487 i en underhandling med svärdsriddarne. Erhöll Kastelholms slott i förläning 1490. Slottshövidsman på Viborg sommaren 1495, varest han senare på året belägrades av ryssarna. Erhöll för sin tapperhet härvid Ångermanland samt Åse härad i förläningsbrevet på livstid 1496-05-15. Deltog med Svante Sture i stormningen av Ivangorod 1496. Var närvarande vid kung Hans' kröning 1497 men blev inte dubbad till riddare. Fick Kastelholm jämte Åland i livstidsförläning 1499. Gift 1472 med Birgitta Gustafsdotter Sture i hennes 2:a gifte. Dotter till riddaren och riksrådet Gustaf Algotsson Sture och hans 2:a fru Märta Ulfsdotter Sparre av Hjulsta och Ängsö.
 • Nils Jönsson Posse. Väpnare och riksråd. Se Tab. 2.
 • Märta Jönsdotter Posse. Gift med ? Mikel Karlsson Ekeblad. Uppgifterna om henne och hennes äktenskap har inte kunnat bevisats i några dokument.

TAB 2

Nils Jönsson Posse till Såtenäs och Tun. Väpnare. Riksråd 1488 och 1491. Gift 1:o med Gertrud Mattsdotter som levde 1482 i februari. Dotter till norske riddaren och riksrådet Matts Jakobsson Yngre ätten Römer och Gro Alfsdotter Bolt. Gift 2:o före 1491-11-05 med Margareta Ivarsdotter. Dotter till Ivar Juel [Vingat svärd] och Karen Vesteni.

Barn i gifte 1:o:

 • Matts Nilsson Posse, † 1500. Dödad i Dithmarschen.
 • Gertrud Nilsdotter Posse. Gift med Göran Hansson Stiernsköld, † 1517.
 • Axel Nilsson Posse, † 1551. Se Tab. 3.

TAB 3

Axel Nillson Posse, † redan 1553-02-14. Väpnare. Riksråd 1504. Förseglade bland riksråden beslutet om flera kyrkors byggande i Finland. Deltog i mötet med danskarna i Varberg 1508 och förseglade bekräftelsen av Malmö recess 1512. Uppräknas bland det rusttjänstgörande frälset i Västergötland 1526–1537. Beseglade Västerås recess 1527. Invecklad i Västgötaherrarnas uppror och på den grund skild ur rådet 1529. Erhöll benådningsbrev 1529-08-21. Beseglade Västerås arvförening 1544. Fick 1545 konung Gustaf I:s föreskrift till konungen i Danmark angående sitt mödernearv. Gift 1:o med Elsa Nilsdotter, † strax efter 1514/15. Dotter till hövitsmannen på Älvsborg, riddaren och riksrådet Nils Clausen Sparre av Ellinge bördig från Danmark och Margareta Broek. Gift 2:o med Anna Axelsdotter. Dotter till riddaren och riksrådet Axel Mattsson Hällekisätten (i hans 1:a?? gifte) och Birgitta Eriksdotter [Lilliesparrevapen]. Gift med Margareta Lagesdotter Brock.

Barn i 1:a giftet:

 • Anna Axelsdotter Posse född före 1505, † före 1514/15.

Barn i 2:a giftet:

 • Gertrud Axelsdotter Posse, † före 1554-02-05.
 • Elsa Axelsdotter Posse, † 1579 och begravd i Lofta kyrka Kalmar län. Drottning Catharina Jagellonicas hovmästarinna 1569. Gift 1548-10-07 på Stockholms slott med riksrådet och lagmannen Axel Eriksson Bielke i hans 2:a gifte. Gustaf Vasa höll i bröllopet och bruden fick som morgongåva 400 marker örtuger och vederlag i jordagods samt 100 ungerska gyllen i förbättring.
 • Knut Axelsson Posse, † 1595. Se Tab. 4.
 • Nils Axelsson Posse, † 1603. Se Tab. 10.
 • Lage Axelsson Posse. Se Tab. 19.
 • Brita Axelsdotter Posse, † 1579-11-19 på Hellekis. Gift före 1554-02-04 med riddaren och ståthållaren Åke Haraldsson Soop.
 • Märta Axelsdotter Posse levde vid arvskiftet efter fadern 1554. Gift före 1554-02-05 med riddaren och riksrådet Jöns Tordsson Bonde i hans 1:a gifte.
 • Anna Axelsdotter Posse, † 1569 fem veckor efter bröllopet. Gift 1569 med Johan III:s kammarjunkare Erik Andersson Ekeblad i hans 1:a gifte, † 1585.
 • Margareta Axelsdotter Posse född före 1548, † 1575-03-20 på Häradssäter i Värna socken. (Första barnet och giftet senast vid 14-22? års ålder) Gift efter 1554 men före 1562 med sin äldsta systers styvson, riddaren och riksrådet Johan Axelsson Bielke.

TAB 4

Knut Axelsson Posse, † före 1593-03-01 och begravd i Tuns kyrka. Nämnd 1545 bland Gustav Vasas ryttare. Fodermarsk 1549-09-11. Häradshövding på Dal 1558-02-17. Förseglade bland adeln jämte sina bröder Nils och Lage Gustav Vasas testamente 1560 och ständernas bevillning 1561. I slottsloven på Leckö 1567-12-19. 1569-01-26. Tillförordnat riksråd 1569 och medlem av riksrådet 1569. Ståthållare på Dal 1569. Dubbad till riddare vid konung Johans kröning 1569-07-10. Var ståthållare i Västergötland 1573. Lagman i Småland 1589. Landshövding i Västergötland 1589. Gift 1552 på Hellekis med Ebba Göransdotter i hennes 2:a gifte. Dotter till Göran Lindormsson Forstenasläkten och Agneta Nilsdotter [Halvmåne].

Barn:

 • Brita Knutsdotter Posse född 1554-10-21 eller på 11,000 jungfrurs dag på Såtenäs, † 1602. Gift 1589-07-13 på Såtenäs med sin broders svåger friherre Bengt Gabrielsson Oxenstierna i hans 2:a gifte.
 • Göran Knutsson Posse född 1556, † 1616. Se Tab. 5.
 • Jöns Knutsson Posse född 1557-04-21 på Såtenäs, † ogift. Till Ro samt Bostorp i Åsaka sn/R. Det finns inget som styrker att han haft Ro som sätesgård. Tjänade först vid främmande hov. Blev sedan hovjunkare hos konung Johan III. Häradshövding i Närdinghundra härad i Uppland 1594-07-17
 • Nils Knutsson Posse född 1558-11-27 på Såtenäs, † barnlös 1627-02-26. Det finns inget som styrker att han haft Främmestad som sätesgård. Gift 1:o 1588 med sin farbrors svägerska och sin systers svågers änka Elsa Trolle i hennes 3:e gifte. Dotter till riddaren, riksrådet och amiralen Arvid Joakimsson Trolle och Hillevi Knutsdotter Sparre. Gift 2:o 1595-09-14 med sin svägerskas systerdotter Carin Ribbing. Dotter till riksrådet och lagmannen Bengt Svensson Ribbing och friherrinnan Birgitta Gabrielsdotter Oxenstierna.
 • Axel Knutsson Posse född 1560. Hovjunkare. † 1612. Se Tab. 7.
 • Erik Knutsson Posse född 1564-07-04, på Såtenäs, † före arvskiftet efter föräldrarna 1597. Kammardräng hos hertig Sigismund 1580. Nämns även 1581-12-17 och möjligen utländsk tjänst kort därefter. Vistades 1589-09-05 i Reval och i Hapsal i december s.å. och då var han sjuk. Lyfte denna tidsperiod hovjunkarlön. En bit in på 1590-talet försvinner han ur källorna.
 • Lindorm Knutsson Posse född 1566-01-07 på Hellekis, † ogift 1628-07-06 i Lauenburg i Pommern. Posse till Såtenäs. Häradshövding i Åsa härad i Västergötland 1593-01-25.
 • Anna Knutsdotter Posse, † ogift.

TAB 5

Jöran Knutsson Posse född 1556-01-14 på Såtenäs, † i Danzig 1616-03-08. Hade en kusin med samma namn och därför hände det att man lade till en benämning som långe Jöran Posse eller även lade till hans patronymikon Knutsson. Rikskammarråd. Som page i konung Johans hov utnämnd 1580 till ryttmästare vid Västgöta adelsfana och bevistade kriget i Estland 1581. Sedermera ryttmästare vid Västgöta ryttare, deltog han i livländska fälttåget 1590 och var kammarråd, när han utnämndes till riksråd 1591. Var den som under Sigismunds krigståg 1598 bad konungen skona sina undersåtar och ej utgjuta svenskt blod. Efter slaget vid Stångebro utlämnades han jämte de andra riksråden och ställdes för rätta vid Linköpings riksdag. Han skonades dock till livet och återfördes i fängelse och kvarhölls till 1603, när han frigavs på finska adelns förböner. Gift 1584-09-06 med friherrinnan Elisabet Gabrielsdotter Oxenstierna. Dotter till riksrådet och riksmarsken Gabriel Kristiernsson Oxenstierna och Beata Eriksdotter Trolle.

Barn:

 • Gabriel Jöransson Posse född, † 1586
 • Axel Jöransson Posse född 1588, † 1591.
 • Gabriel Jöransson Posse född 1590, † 1631. Se Tab. 6.
 • Knut Jöransson Posse född 1592, † 1664. Se: Posse af Hedensund nr 25.

TAB 6

Gabriel Jöransson Posse född 1590-04-19 på Hellekis, † 1632-06-13 i Warschau. Konung Sigismunds flottkommissarie i Danzig 1626–1629. Gift 1622-05-29 i Elbing med Beata Sparre. Dotter till ståthållaren Johan Larsson Sparre och grevinnan Margareta Brahe.

Barn:

 • Constantia Gabrielsdotter Posse född 1623-02-24 i Warschau, † 1625-08-20 i Königsberg och begravd där.
 • Brita Gabrielsdotter Posse född 1627-10-13 i Danzig, † fem timmar efter födelsen.

TAB 7

Axel Knutsson Posse född 1560-11-08, † 1613 i Danzig och begravd i Johanniskirche. Konung Johan III:s hovjunkare 1588. Gift 1597-09-04 på Björkvik i Östra Ryds socken med en sin svägerskas och två sina svågrars brorsdotter friherrinnan Märta Christiernsdotter Oxenstierna, begravd efter 1614-05-29. Dotter till riksrådet och friherre Christiern Gabrielsson Oxenstierna och friherrinnan Beata Carlsdotter Gera.

Barn:

 • Ebba Axelsdotter Posse, † 1627. Gift 1620-05-14 med assessor Ture Axelsson Natt och Dag född omkring 1595.
 • En son Axelsson Posse född 1600, † 1601.
 • Christer Axelsson Posse född 1601, † 1643. Se Tab. 8.
 • En dotter Axelsdotter Posse, † innan hon blev årsgammal.

TAB 8

Christer Axelsson Posse född 1601-08-03 på Ro, † 1643-04-20 på Bergshammar. Hovjunkare 1620. Löjtnant vid Upplands regemente 1630. Landshövding i Gästrikland, Hälsingland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland 1637. Gift 1626-02-28 på Rossvik i Husby-Rekarne sn med Christina Sparre af Rossvik. Dotter till ryttmästaren Bengt Göransson sparre af Rossvik och Kerstin Bååt.

Barn:

 • Axel Christersson Posse född 1627, † 1662. Se Tab. 9.
 • Nils Christersson Posse född 1628-12-13 på Bergshammar, † ogift 1669-01-03 på Gäddeholm. Till Gäddeholm, Hammar och Floby. Kapten vid dalregementet 1649. Överstelöjtnant vid dalregementet 1651. Överstelöjtnant vid livregementet till fot 1658-08-29. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1661-12-11.
 • Christina Christersdotter Posse född 1630-06-29 på Bergshammar, † 1668-12-26 på Västerås slott. Uppfostrades i rikskansleren Axel Oxenstiernas hus. Gift 1:o 1658-03-07 med landshövdingen Carl Filip Sack. Gift 2:o 1668-06-07 på Lindholm med riksrådet och presidenten Ernst Johan Creutz i hans 2:a gifte.
 • Bengt Christersson Posse född omkring 1632, † ogift i december 1657. Ryttmästare för ett nyuppsatt ökningskompani Upplands ryttare 1657.
 • Christer Christersson Posse, † ung före fadern.
 • Göran Christersson Posse född 1635-02-03, † 1653-11-22 i Uppsala.
 • Märta Christersdotter Posse, † före 1704-07-30 då arvskifte hölls efter henne. Gift 1:o 1659-02-06 i Jakobs kyrka/A med amirallöjtnanten och friherre Gustaf Sperling, † 1660-04-20. Gift 2:o 1661-11-12 i Nikolai/A med guvernören Per Hermansson Fleming, † ca 1674.

TAB 9

Axel Christersson Posse född 1627-05-22 på Bergshammar, † 1662-02-11 på Bergshammar. Överste för upplands infanteriregemente 1660. Gift 1659-05-15 i Riddarhuset/A med sin syssling, drottning Christinas hovjungfru friherrinnan Catharina Elisabet Kurck som då kallades Krus. Dotter till riksrådet och presidenten Jöns Knutsson Kurck och hans 2:a fru friherrinnan Sofia De la Gardie.

Barn:

 • Christina Sofia Axelsdotter Posse, † 1661-01-09.

TAB 10

Nils Axelsson Posse, † 1603. Säby var aldrig hans sätesgård. Trädde i Gustav Vasas tjänst 1546-12-01 med 4 hästar. Befallningsman och häradshövding. Gift med Anna Kagg. Dotter till slottsloven på Leckö Mattias Nilsson Kagg och Elin Lindormsdotter Forstenasläkten. Mauritz, Anna, Brita och Christina var troligen ej barn till Nils Posse utan verkar vara en sammanblandning med Nils Posse d.y.:s barn med samma namn.

Barn:

 • Göran Nilsson Posse. Se Tab. 11.
 • Axel Nilsson Posse. Häradshövding. † 1633. Se Tab. 12.
 • Märta Nilsdotter Posse, † 1627-06-11. Hon blev 1605 efter mannens flykt på hertig Carls befallning nästan blott och bar fördriven ur riket. Gift 1600 med sin moders syssling, slottsloven på Älvsborg Torsten Lennartsson av Forstenasläkten.
 • Elin Nilsdotter Posse född 1559, † 1609. Gift hösten 1586 på Gammalstorp med häradshövdingen Erik Larsson Hård af Segerstad. Troligen dubbelbröllop med sin bror Axel.
 • Maria Nilsdotter Posse, † ogift.

TAB 11

Jöran Nilsson Posse, † i september 1618 i landsflykt i Hinterpommern, Polen. Begravd i Lauenberg. Hade en kusin med samma namn och därför hände det att man lade till en benämning som Jöran Posse den yngre eller även lade till hans patronymikon Nilsson.Till Gammalstorp samt Sjögerås i Vilske-Kleva socken. Ryttmästare. Nämnd som slottsloven 1591 på Narva och sedermera som ryttmästare vid Västgöta kavalleri. Genom sitt nit för evangeliska läran råkade han i Sigismunds onåd och höll sig i flere år troget till hertig Carl. Men dennes egenmäktiga handlingar, kanhända även andra bevekelsegrunder, föranledde honom att sluta sig till Sigismund. Göran Posse ställde 1598 till oroligheter i Västergötland och hindrade adeln där att infinna sig på det av hertigen sammankallade mötet i Vadstena samt deltog i spetsen för Västgöta ryttare i slaget vid Stångebro. Förlikade sig sedan med hertigen men en förolämpning som tillfogades honom av Carls gunstling Axel Leijonhufvud sårade honom så mycket, att han 1603 ånyo bröt med hertigen och öfvergick till konung Sigismund i Polen. Gift 1594-07-20 i Stockholm med Ingeborg Johansdotter Natt och Dag, † 1598 dotter av Johan Åkesson Natt och Dag och Margareta Axelsdotter Bielke.

Barn:

 • Anna Jöransdotter Posse född 1598, † före 1641-02-09. Gift 1622-04-06 Rinkesta med sin syssling översten Erik Soop.
 • Jöran Jöransson Posse levde 1605. Även kallad Lill Jöran Posse till Sjögerås.

TAB 12

Axel Nilsson Posse, † 1633. Uppgiften att han förutom Säby hade sätesgårdarna Näs och Gammalstorp har ej kunnat verifieras. Häradshövding. Gift på hösten 1586 på Svanseryd i Torestorps socken med Anna Larsdotter Hård af Segerstad. Troligen dubbelbröllop med systern Elin Nilsson Posse. Dotter till överste Lars Pedersson Hård af Segerstad och Brita Ribbing.

Barn:

 • Nils Axelsson Posse den yngre. Se Tab. 13.
 • Märta Axelsdotter Posse, † ogift.
 • Johan Axelsson Posse. Fänrik. Se Tab. 14.

TAB 13

Nils Axelsson Posse den yngre född på 1590-talet, † 1664. Till Gammalstorp och Säby, Årstad, Säbyholm, samt Lövås i Gestads sn 1637-1664. Till Berg och Nordkärr i Holms sn/P och Bolmstad i Ängelstads sn/G. Kapten vid Älvsborgs regemente. Gift 1620-09-24 på Lövås med Anna Nilsdotter Stake levde som änka 1668. Dotter till häradshövding Nils Mauritzson Stake och friherrinnan Kerstin Oxenstierna.

Barn:

 • Anna Nilsdotter Posse född i november 1624, † 1672-11-02 på Tordsberg och är nedlagd bredvid sin man och hans 1:a hustru i Fägre kyrka i Västergötland. Gift i oktober 1669 med riksråd Tord Bonde född 1619, † 1683.
 • Brita Nilsdotter Posse, var † 1704-07-20 när arvskifte hölls efter henne. Gift 1660-07-01 på Säby med överste Göran Ulfsparre, † 1700.
 • Märta Nilsdotter Posse, † ung.
 • Catharina Nilsdotter Posse, † i barnsäng 1657-03-05 på Hjälmarsberg i Almby sn/T och begravd 1657-08-16 i Leijonhufvudska graven i Almby kyrka. Gift 1656-06-15 på Säby med landshövding och frihherre Gustaf Eriksson Leijonhufvud född 1597, † 1658 eller 1661.
 • Benedicta Nilsdotter Posse
 • Mauritz Nilsson Posse
 • Christina Nilsdotter Posse
 • Axel Nilsson Posse
 • Maria Eleonora Nilsdotter Posse
 • Nils Nilsson Posse

TAB 14

Johan Axelsson Posse. Innehade säterierna Gudhammar och Helgåsen i Hova sn/R 1622. Fänrik vid Västgöta regemente. Löjtnant vid Västgöta ryttare 1622-1627. Gift 1619 med Anna Sting. Dotter till Erik Nilsson Sting.

Barn:

 • Göran Johansson Posse född 1620. † 1686. Se Tab. 15.
 • Anna Maria Johansdotter Posse född omkring 1621. Gift omkring 1637 med regementskvartermästaren Johan Botvidsson Gyllensting.
 • Harald Johansson Posse, † 1674. Se Tab. 16.
 • Sven Johansson Posse, † ung.
 • Märta Johansdotter Posse. Gift med Olof Pilefelt.
 • Carin Johansdotter Posse levde ogift 1643.

TAB 15

Göran Johansson Posse född 1620-07-10 på Häggesled, † 1686-10-07 på Tisslegård. Fänrik vid Västgöta-Dals regemente 1642 och vid Älvsborgs regemente 1645. Löjtnant vid Nils Kaggs regemente 1644. Löjtnant vid Västgöta-Dals regemente 1652. Kapten vid samma eller Västgötadals regemente 1657. Överstelöjtnant och kommendant på Laholm 1675. Kommendant i Kristianstad 1675. Gift 1:o på Segerstad med Brita Hård af Segerstad, från vilken han blev skild. Dotter till överstelöjtnanten och kammarherren Peder Hård af Segerstad och hans 2:a fru Kerstin Lillie af Aspenäs. Gift 2:o med Anna Magdalena Hård af Torestorp född 1634-01-06, † 1674. Dotter till major Nils Hård af Torestorp och hans 1:a fru Ingeborg Lake.

Barn i gifte 1:o:

 • Knut Göransson Posse född på 1640-talet, † 1714. Se Grevliga ätten: Posse.
 • Johan Göransson Posse till Tisslegård, Backa och Olstorp, född 1647. Löjtnant 1670. † 1673-10-07.
 • Anna Göransdotter Posse, † 1707. Gift med landshövdingen Henrik von Vicken i hans 2:a gifte.
 • Märta Göransdotter Posse levde 1682. Gift med Erik Lake, nr 53, i hans 1:a gifte, † 1717.
 • Helena Catharina Göransdotter Posse, † 1719 i okt. Gift 1:o 1681 med kornetten Leonard Lake i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1692-01-09 på Karstorp med ryttmästaren Henrik Dreffenfelt i hans 3:e gifte.

Barn i gifte 2:o:

 • Nils Göransson Posse född 1669. Kapten i holländsk tjänst. † ogift 1706.
 • Margareta Helena Göransdotter Posse. Gift med kommissarie Johan Ekenstierna.
 • Tre döttrar Göransdotter Posse, dog späda.

TAB 16

Harald Johansson Posse, † 1674-10-31 på Forshaga. Kornett vid William Barcalys skvadron 1645. Reform. (reformator?). Ref. kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1652-1653. Kornett 1653 och 1664 ryttmästare. Gift 1651-10-13 med Maria Ribbing. Dotter till kung Carl IX:s kammarjunkare Erik Pedersson Ribbing och Anna Persdotter Forstenasläkten.

Barn:

 • Nils Haraldsson Posse född 1653, † 1683. Se Tab. 17.
 • Anna Christina Haraldsdotter Posse Gift med assessor Anders Stake i hans 2:a gifte.
 • Ingeborg Haraldsdotter Posse, † änka 1714-12-29 på Forshaga. Gift 1681-05-25 på Esperöd med kaptenen Georg Belfrage.
 • Maria Eleonora Haraldsdotter Posse, † 1718 Bolstad. Gift 1694-06-08 i Bolmsö socken med löjtnanten Gustaf Adolf Gyllensvärd. Tilläggas kan att de vigdes redan 1692-11-04 på gästgivaregården Fagerhult i likan sn/L av en gammal student på 80 år och dessutom ej prästvigd. Vigseln förklarades olaglig av Göta hovrätt 1694-05-18, och samma år 6/6 resolverade konsistorium i Växjö att pastorn i Bolsö skulle i redliga mäns närvaro ånyo copulera dem hemma.

TAB 17

Nils Haraldsson Posse född 1653-08-07, † 1683-08-07 på Ribbingsfors. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1677. Kapten vid Upplands regemente 1678. Gift 1676-05-07 på Aspenäs med Helena Lillie af Aspenäs född 1654-05-07 på Aspenäs. Dotter till kammarherren Johan Lillie af Aspenäs och Carin Stake.

Barn:

 • Harald Nilsson Posse född 1677. Löjtnant 1702. Sekundryttmästare vid regementet för Adelsfanan 1705. Stupade ogift 1706-02-03 vid Fraustadt.
 • Johan Nilsson Posse född 1678, † 1728. Se Tab. 18.
 • Nils Nilsson Posse född 1680, † ogift 1709-02-11. Stupade i träffningen mot ryssarna vid staden Horodna i Ukraina. Fänrik 1703-10-31. Sekundlöjtnant 1705. Livdrabant 1708.
 • Christina Dorotea Nilsdotter Posse. Gift med överstelöjtnanten vid Västgöta kavalleriregemente Carl Fredrik von Köhler.
 • Gustaf Axel Nilsson Posse döpt 1683-08-23 i Amnehärads sn/R, † ogift 1712-06-03 i byn Varniza vid Bender. Livdrabant 1708. Följde till Bender.

TAB 18

Johan Nilsson Posse (son av Nils Posse, Tab. 17). Född 1678. Överstelöjtnant. † 1728-07-16 på Ribbingsfors. Gift 1:o 1711-02-08 i staden Sabbazar med Maria Elisabet Spandkow (som blev mördad i Klinov 1721-11-20 jämte två deras barn). Gift 2:o med Maria Regina Wennergren, i hennes 1:a gifte, dotter av kyrkoherden i Amnehärad, teol. lektorn Jakob Wennergren och Anna Gustafsdotter Edman.

Barn i 2:a giftet:

 • Nils Johansson Posse född 1727-04-10, † 1731 i sept. Med honom utgick adliga ätten Posse på svärdssidan.

TAB 19

Lage Axelsson Posse, † före 1617. Till Rörstorp, numera kallad Lagersberg.Väpnare. Häradshövding i Laske härad i Västergötland 1559. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561. Häradshövding i Rasbo härad i Uppland 1594. Gift 1:o med Ingeborg Krumme. Dotter till riksrådet och väpnaren Nils Nilsson Krumme och Margareta Siggesdotter Sparre. Gift 2:o 1569-09-18 på Aspenäs med Anna Arvidsdotter Trolle, † ca 1586. Hennes 1:a gifte ca 1561 med Knut Haralsson Soop nr 10, † 1566. Dotter till riddaren, riksrådet och amiralen Arvid Joakimsson Trolle och Hillevi Knutsdotter Sparre nr 7. Gift 3:o med sin brorsons svägerska och hans 2:a hustrus syssling friherrinnan Anna Gabrielsdotter Oxenstierna även hennes 2:a gifte. Dotter till riddaren, riksrådet och riksmarsken Gabriel Kristiernsson Oxenstierna och Beata Eriksdotter Trolle.

Barn i 1:a giftet:

 • Anna Lagesdotter Posse, † 1600. Till storeberg, Tylstorp och Asa i Tådene sn/R. Gift 1594-02-20 på Uppsala slott med kung Sigismunds stallmästare Per Jönsson Lilliesparre.
 • Ingeborg Lagesdotter Posse, † 1651-09-14. Gift 1589-09-08 med hertig Carls furstliga råd ståthållaren Erik Olofsson Stake, † 1597.

Barn i 2:a giftet:

 • Hillevi Lagesdotter Posse. † före 1632-08-12. Gift med sin styvbroder Claes Hansson Kyle.
 • Arvid Lagesson Posse. Konung Johan III:s hovjunkare. † 1630. Se Tab. 20.
 • Margareta Lagesdotter Posse levde ännu 1633-04-03. Gift 1603-01-09 (dubbelbröllop med systern?) med sin svägerskas farbror, riksrådet Erland Björnsson Bååt i hans 2:a gifte.
 • Märta Lagesdotter Posse levde 1643. Innehade säteriet Hov även kallat Humlegården i Hällstads sn. Gift 1603-01-09 (dubbelbröllop med sin syster Margareta?) med hovjunkaren Olof Bosson Oxehufvud.
 • Axel Lagesson Posse född efter 1589. Levde 1608, men troligen † ogift före 1615.

TAB 20

Arvid Lagesson Posse, † 1614 eller möjligen i slutet av 1613 och begravd 1614-02-15. En av riksrådens domare i Linköping 1600. Gift 1598-01-29 på Fållnäs i Sorunda sn med Brita Gustafsdotter Bååt. Dotter till riksrådet Gustaf Björnsson Bååt och Görvel Jonsdotter Gyllenhorn.

Barn:

 • Elsa Arvidsdotter Posse född 1599, † i barnsäng 1633-11-10. Gift 1626-02-21 på Ängsö med riksrådet och presidenten Peder Eriksson Sparre i hans 1:a gifte.
 • Görvel Arvidsdotter Posse född 1600, † 1671-02-14 på Stockholms slott. Hovmästarinna 1649 hos drottning Maria Eleonora. Överhovmästarinna 1664. Gift 1:o 1627 med sin systers svåger, ståthållaren och rikskammarrådet Carl Eriksson Sparre i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1635-12-13 i Stockholm med riksrådet, guvernören och friherre Johan De la Gardie i hans 2:a gifte. Gift 3:o på 1640-talet med rikspostmästaren Vilhelm Berntsson Taube.
 • Gustaf Arvidsson Posse född 1601, † före 1624-07-20 i Helmstedt. Disputerade 1620 i Helmstedt.
 • Christina Arvidsdotter Posse född 1602-03-02 på Ängsö, † 1666-07-30 Strömsta. Hovmästarinna 1639 hos drottning Maria Eleonora. Gift 1:o 1626-02-21 på Ängsö med överste Fritz Petrovitj Rosladin. Gift 2:o 1631-10-02 på Strömsta med landshövdingen Ivar Nilsson Natt och Dag.
 • Anna Arvidsdotter Posse. Gift 1623-10-06 på Ängsö med ståthållaren Lars Bengtsson Skytte af Sätra i hans 2:a gifte.
 • Lage Arvidsson Posse, † i början av 1622 i Jena. Disputerade 1620 i Helmstedt.
 • Catharina Arvidsdotter Posse levde 1666. Gift 1645-04-27 på Aspenäs med kammarherren och friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm i hans 2:a gifte.
 • Hillevi Arvidsdotter Posse, † 1629 av pesten i Preussen. Gift 1626 med översten för ett kavalleriregemente Hans Hansson Wrangel till Elstfehr, Wrangelshof och Tolsborg.

Utan känt samband

 • Gustaf Adolf Posse (ev. nr 51, 25 eller 57) född 1845-09-22 i Rantus, † 1892-03-25 i Askola. Gift 1877-01-25 i Tavastehus med Anna Bernadina Hartwall född 1857-12-20 i Orivesi, † 1903-09-20 i Tavastehus. Dotter till överstelöjtnanten Bernt Henrik Hartwall och Alexandra Josefina Granfelt.

Fotnot

 1. Släktens tidigast kända sätesgård Nordhankær i Holms socken på Dal tillhörde under senare hälften av 1300-talet sannolikt en bror till hertig Bengt riddaren Knut Algotsson Lejon Folkungaätten och därefter hans dotter och tillika heliga Birgittas dotterdotter fru Katarina Knutsdotter, † 1407. Gift med den norske riddaren och riksdrotsen Ogmund Finsson vilken i sin tur testamenterade gården till Vadstena kloster. Efter hennes död 1407 gav hennes syssling och arvinge Birgitta Brynolfsdotter [Delad sköld med tre stengavlar i övre fältet] sitt skriftliga samtycke till gåvan 1409-08-05. Släkten synes dock ha bestridits testamentets giltighet och Jöns Lage Posse som av vapnet att döma var släkt med Birgitta Brynolfsdotter. Jöns Lage Posse stod som ägare av gården på 1430-talet men men blev tvingad att lämna över äganderätten till klostret 1443.

Källor

: