Posse nr 14

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Posse

Adliga ätten Posse nr 14 †

Introd. 1625. Utdöd 1731.


TAB 1

Niels Jensen Loupose. Jylländsk väpnare. Gift med Kristina Tykesdotter, dotter av lagmannen i Värmland Tyke Eskilsson (Välingeätten), till Välinge, och Gunhild Torkelsdotter (Barun).

Barn:

Jöns Lagepose, även kallad Lage Poss. Väpnare. Ägde och bebodde Nordhankær 1434-06-23[1]. Kallas 1473-10-31 riddare på Tun. Levde ännu 1476. Han ärvde Lena i Kungslena socken efter sin hustrus mormoder, fru Gesa Nilsdotter. Gift före 1447 med Märta Knutsdotter, dotter av lagmannen i Västergötland, väpnaren och riksrådet Knut Jönsson (Tre rosor) och hans 1:a fru N. N. Jonsdotter (dotter av riddaren Jöns Magnusson [Leopard] och Gesa Nilsdotter).

Barn:

 • Knut. Väpnare. Namnes första gången 1467, då han stod på rikshövidsmannen Erik Axelsson Totts sida i kampen mot Erik Karlsson Vasa. Sten Stures banérförare i slaget vid Brunkeberg 1471. Riksråd 1473. Fogde på Tavastehus slott 1474. Erhöll Tavastehus slott i förläning. Var under några år på 1480-talet befälhavare på Viborgs och Nyslotts fästen samt användes av riksföreståndaren i viktiga värv, såsom 1487 i en underhandling med svärdsriddarne. Erhöll Kastelholms slott i förläning 1490. Slottshövidsman på Viborg sommaren 1495, varest han senare på året belägrades av ryssarna. Erhöll för sin tapperhet härvid Ångermanland samt Åse härad i förläning på livstid 1495. Deltog med Svante Sture i stormningen av Ivangorod 1496. Var närvarande vid konung Hans' kröning 1497, men blev icke slagen till riddare. Fick Kastelholm jämte Åland i livstidsförläning 1499. Död barnlös 1500-03-25 på Kastelholm. Gift 1472 med Birgitta Gustafsdotter Sture i hennes 2:a gifte, dotter av riddaren och riksrådet Gustaf Algotsson Sture och hans 2:a fru Märta Ulfsdotter (Sparre av Hjulsta och Ängsö).
 • Nils. Väpnare och riksråd. Se Tab. 2.
 • Märta. Gift med ? Mikel Karlsson (ekeblad).

TAB 2

Nils Posse (son av Jöns Lagepose, Tab. 1), till Såtenäs och Tun. Väpnare. Var riksråd 1488 och 1491. Gift 1:o med Gertrud Mattsdotter, dotter av norske riddaren och riksrådet Matts Jakobsson (yngre ätten Römer) och Gro Alfsdotter (Bolt). Gift 2:o före 1491-11-05 med Margareta Ivarsdotter, dotter av Ivar Jönsson (vingat svärd).

Barn i gifte 1:o:

 • Matts Nilsson. Dödad i Dithmarschen 1500.
 • Gertrud. Gift med Göran Hansson (Stiernsköld), död 1517.
 • Axel. Riksråd. Död 1551. Se Tab. 3.

TAB 3

Posse översikt.png

Axel Posse (son av Nils Posse, Tab. 2). Väpnare. Riksråd 1504. Förseglade bland riksråden beslutet om flera kyrkors byggande i Finland. Deltog i mötet med danskarna i Varberg 1508 och förseglade bekräftelsen av Malmö recess 1512. Uppräknas bland det rusttjänstgörande frälset i Västergötland 1526–1537. Beseglade Västerås recess 1527. Invecklad i Västgötaherrarnas uppror och på den grund skild ur rådet 1529. Erhöll benådningsbrev 1529-08-21. Beseglade Västerås arvförening 1544. Fick 1545 konung Gustaf I:s föreskrift till konungen i Danmark angående sitt mödernearv. Gift 1:o med Elsa Nilsdotter, dotter av hövidsmannen på Älvsborg, riddaren och riksrådet Nils Clausen (Sparre av Ellinge), till Ellinge och Vik, bördig från Danmark, och Margareta Broek. Gift 2:o med Anna Axelsdotter, dotter av riddaren och riksrådet Axel Mattsson (Hällekisätten), till Hellekis och Fornetorp, och Birgitta Eriksdotter (lilliesparrevapen).

Barn i gifte 2:0:

 • Elsa. Drottning Catharina Jagellonicas hovmästarinna 1569. Död 1579 och begraven i Lofta kyrka Kalmar län. Gift 1548-10-07 på Stockholms slott, 'då konung Gustaf I gjorde bröllopet och hon fick i morgongåva 400 marker örtuger och vederlag i jordagods samt 100 ungerska gyllen i förbättring', med riksrådet och lagmannen Axel Eriksson (Bielke) i hans 2:a gifte.
 • Knut. Riddare och riksråd. Död 1595. Se Tab. 4.
 • Nils. Befallningsman och häradshövding. Död 1603. Se Tab. 10.
 • Lage. Häradshövding. Se Tab. 19.
 • Brita, död 1579-11-19 på Hellekis. Gift före 1554-02-04 med riddaren och ståthållaren Åke Haraldsson (Soop).
 • Märta, levde vid arvskiftet efter fadern 1554. Gift med riddaren och riksrådet Jöns Tordsson Bonde i hans 1:a gifte.
 • Anna, död fem veckor efter bröllopet. Gift 1569 med konung Johan III:s kammarjunkare Erik Andersson (Ekeblad) i hans 1:a gifte, död 1585.
 • Margareta, född 1548, död 1575-03-20 på Häradssäter i Värna socken. Gift efter 1554 med sin äldsta systers styvson, riddaren och riksrådet Johan Axelsson (Bielke)

TAB 4

Knut Posse (son av Axel Posse, Tab. 3). Häradshövding på Dal 1558-02-17. Förseglade bland adeln jämte sina bröder Nils och Lage konung Gustaf I:s testamente 1560 och ständernas bevillning 1561. I slottsloven på Leckö 1567-12-19. 1569-01-26. Tillförordnad riksråd 1569 och medlem av riksrådet 1569. Ståthållare på Dal 1569. Slagen till riddare vid konung Johans kröning 1569-07-10. Var ståthållare i Västergötland 1573. Lagman i Småland 1589. Landshövding i Västergötland 1589. Död 1595 och begraven i Tuns kyrka. Gift 1552 på Hellekis med Ebba Göransdotter i hennes 2:a gifte, dotter av Göran Lindormsson (Forstenasläkten) och Agneta Nilsdotter (halvmåne).

Barn:

 • Brita, född 1554-10-21 eller 11,000 jungfrurs dag på Såtenäs, död 1602. Gift 1589-07-13 på Såtenäs med sin broders svåger friherre Bengt Gabrielsson (Oxenstierna) i hans 2:a gifte.
 • Göran, född 1556. Rikskammarråd. Död 1616. Se Tab. 5.
 • Jöns, till Ro samt Bostorp i Åsaka socken, Skaraborgs län. Född 1557-04-21 på Såtenäs. Tjänade först vid främmande hov. Blev sedan hovjunkare hos konung Johan III. Häradshövding i Närdinghundra härad i Uppland 1594-07-17. Död ogift.
 • Nils. Född 1558-11-27 på Såtenäs. Död barnlös 1627-02-26. Gift 1:o 1588 med sin farbrors svägerska och sin systers svågers änka Elsa Trolle i hennes 3:e gifte, dotter av riddaren, riksrådet och amiralen Arvid Joakimsson Trolle nr 36 och Hillevi Knutsdotter (Sparre). Gift 2:o 1595-09-14 med sin svägerskas systerdotter Carin Ribbing, dotter av riksrådet och lagmannen Bengt Svensson Ribbing och friherrinnan Birgitta Gabrielsdotter (Oxenstierna).
 • Axel, född 1560. Hovjunkare. Död 1612. Se Tab. 7.
 • Erik, född 1564-07-04, på Såtenäs, död före arvskiftet efter föräldrarna 1597.
 • Lindorm, till Såtenäs. Född 1566-01-07 på Hellekis. Häradshövding i Åsa härad i Västergötland 1593-01-25. Död ogift 1628-07-06 i Langenberg i Tyskland.
 • Anna, död ogift.

TAB 5

Göran Knutsson Posse (son av Knut Posse, Tab. 4), född 1556-01-14 på Såtenäs, död i Danzig 1616-03-08. Rikskammarråd. Som page i konung Johans hov utnämnd 1580 till ryttmästare vid Västgöta adelsfana och bevistade kriget i Estland 1581. Sedermera ryttmästare vid Västgöta ryttare, deltog han i livländska fälttåget 1590 och var kammarråd, när han utnämndes till riksråd 1591. Var den som under Sigismunds krigståg 1598 bad konungen skona sina undersåtar och ej utgjuta svenskt blod. Efter slaget vid Stångebro utlämnades han jämte de andra riksråden och ställdes för rätta vid Linköpings riksdag. Han skonades dock till livet och återfördes i fängelse och kvarhölls till 1603, då han frigavs på finska adelns förböner. Gift 1584-09-06 med friherrinnan Elisabet Gabrielsdotter, dotter av riksrådet och riksmarsken Gabriel Kristiernsson, friherre till Mörby och Steninge (Oxenstierna) och Beata Eriksdotter Trolle.

Barn:

 • Gabriel Posse, född och död 1586
 • Axel Posse, född 1588, död 1591.
 • Gabriel Posse, född 1590. Flottkommissarie. Död 1631. Se Tab. 6.
 • Knut Posse, född 1592, död 1664. Se friherrliga ätten Posse af Hedensund.

TAB 6

Gabriel Posse (son av Göran Posse, Tab. 5). Född 1590-04-19 på Hellekis. Konung Sigismunds flottkommissarie i Danzig 1626–1629. Död 1631 i Danzig. Gift 1622-05-09 i Elbing med Beata Sparre, dotter av ståthållaren Johan Larsson Sparre) och grevinnan Margareta Brahe.

Barn:

 • Constantia, född 1623-02-24 i Warschau, död 1625-08-20 i Königsberg och där begraven.
 • Brita, född 1627-10-13 i Danzig, död fem timmar efter födelsen.

TAB 7

Axel Posse (son av Knut Posse, Tab. 4). Född 1560-11-08. Konung Johan III:s hovjunkare 1588. Död utrikes 1612. Gift 1597-09-04 på Björkvik i Östra Ryds socken med en sin svägerskas och två sina svågrars brorsdotter, friherrinnan Märta Christiernsdotter, dotter av riksrådet, friherre Christiern Gabrielsson (Oxenstierna) och friherrinnan Beata Carlsdotter Gera.

Barn:

 • Ebba, levde änka 1666-09-11. Gift 1620 med assessorn Ture Axelsson Natt och Dag
 • En son, född 1600, död 1601.
 • Christer, född 1601. Landshövding. Död 1643. Se Tab. 8.
 • En dotter, död innan hon blev årsgammal.

TAB 8

Christer Posse (son av Axel Posse, Tab. 7). Född 1601-08-03 på Ro. Landshövding i Gästrikland, Hälsingland, Ångermanland, Medelpad och Jämtland 1637. Död 1643-04-20 på Bergshammar. Gift 1626-02-28 på Rossvik i Husby-Rekarne socken med Christina Sparre af Rossvik, dotter av ryttmästaren Bengt Göransson Sparre af Rossvik och Kerstin Bååt.

Barn:

 • Axel, född 1627. Överste. Död 1662. Se Tab. 9.
 • Nils, till Gäddeholm, Hammar och Floby. Född 1628-12-13 på Bergshammar. Kapten vid dalregementet 1649. Överstelöjtnant vid dalregementet 1651. Överstelöjtnant vid livregementet till fot 1658-08-29. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1661-12-11. Död ogift 1669-01-03 på Gäddeholm.
 • Christina, född 1630-06-29 på Bergshammar. Uppfostrades i rikskansleren Axel Oxenstiernas hus. Död 1668-12-26 på Västerås slott. Gift 1:o 1658-03-07 med landshövdingen Carl Filip Sack. Gift 2:o 1668-06-07 Lindholm med riksrådet och presidenten Ernst Johan Creutz i hans 2:a gifte.
 • Bengt, född omkring 1632. Ryttmästare för ett nyuppsatt ökningskompani Upplands ryttare 1657. Död ogift 1657 i dec.
 • Christer, död ung före fadern.
 • Göran. Född 1635-02-03. Död 1653-11-22 i Uppsala.
 • Märta. Gift 1:o 1659-02-06 i Jakobs kyrka i Stockholm med amirallöjtnanten, friherre Gustaf Sperling. Gift 2:o 1661-11-12 i Stockholm Nikolai församling med guvernören Per Hermansson Fleming.

TAB 9

Axel Posse (son av Christer Posse, Tab. 8). Född 1627-05-22 på Bergshammar. Överste för upplands infanteriregemente 1660. Död 1662-02-11 på Bergshammar. Gift 1659-05-15 i Stockholm med sin syssling, drottning Christinas hovjungfru, friherrinnan Catharina Elisabet Kurck, dotter av riksrådet och presidenten Jöns Knutsson Kurck och hans 2:a fru, friherrinnan Sofia De la Gardie.

Barn:

 • Christina Sofia, död 1661-01-09.

TAB 10

Nils Posse (son av Axel Posse, Tab. 3). Död 1603. Befallningsman och häradshövding. Gift med Anna Kagg, dotter av slottsloven på Leckö Mattias Nilsson Kagg och Elin Lindormsdotter (Forstenasläkten).

Barn:

 • Göran Posse. Ryttmästare. Se Tab. 11.
 • Axel Posse. Häradshövding. Död 1633. Se Tab. 12.
 • Märta Posse, död 1627-06-11. Hon blev 1605 efter mannens flykt på hertig Carls befallning nästan blott och bar fördriven ur riket. Gift 1600 med sin moders syssling, slottsloven på Älvsborg Torsten Lennartsson av Forstenasläkten.
 • Mauritz Posse, död ung.
 • Anna Posse, död ogift
 • Brita Posse, död ogift.
 • Elin Posse, född 1559, död 1609. Gift 1588 på Gammalstorp med häradshövdingen Erik Larsson Hård (af Segerstad)
 • Maria Posse, död ogift.
 •  ? Christina


TAB 11

Göran Posse (son av Nils Posse,Tab. 10), till Gammalstorp samt Sjögerås i Vilske-Kleva socken. Ryttmästare. Död i landsflykt i Polen. 1591 nämnd som slottsloven på Narva och sedermera som ryttmästare vid Västgöta kavalleri. Genom sitt nit för evangeliska läran råkade han i Sigismunds onåd och höll sig i flere år troget till hertig Carl. Men dennes egenmäktiga handlingar, kanhända även andra bevekelsegrunder, föranledde honom att sluta sig till Sigismund. Göran Posse ställde 1598 till oroligheter i Västergötland och hindrade adeln där att infinna sig på det av hertigen sammankallade mötet i Vadstena samt deltog i spetsen för Västgöta ryttare i slaget vid Stångebro. Förlikade sig sedan med hertigen, men en förolämpning som tillfogades honom av Carls gunstling, Axel Leijonhufvud, sårade honom så, att han 1603 ånyo bröt med hertigen och öfvergick till konung Sigismund i Polen. Gift med Ingeborg Johansdotter (Natt och Dag), dotter av Johan Åkesson (Natt och Dag) och Margareta Axelsdotter (Bielke).

Barn:

 • Anna Posse, död före 1641-02-09. Gift 1622-04-06 Rinkesta med sin syssling översten Erik Soop.


TAB 12

Axel Posse (son av Nils Posse, Tab. 10). Död 1633. Häradshövding. Gift 1589-06-15 på Svanseryd i Torestorps socken med Anna Larsdotter Hård, dotter av översten Lars Pedersson Hård (af Segerstad) och Brita Ribbing.

Barn:

TAB 14

Johan Axelsson Posse (son av Axel Posse, Tab. 12). Fänrik vid Västgöta regemente. Gift 1619 med Anna Sting, dotter av Erik Nilsson Sting.

Barn:

 • Göran Posse, född 1620. Överstelöjtnant. Död 1686. Se Tab. 15.
 • Anna Maria Posse, född omkring 1621. Gift omkring 1637 med regementskvartermästaren Johan Botvidsson, adlad Gyllensting.
 • Harald Posse. Ryttmästare. Död 1674. Se Tab. 16.
 • Sven Posse, död ung.
 • Märta Posse. Gift med Olof Pilefelt.
 • Carin Posse, levde ogift 1643.

TAB 15

Göran Posse (son av Johan Posse, Tab. 14). Född 1620-07-10 på Häggesled. Löjtnant vid Nils Kaggs regemente 1644. Kapten vid samma eller Västgötadals regemente 1657. Överstelöjtnant och kommendant på Laholm 1675. Kommendant i Kristianstad 1675. Död 1686-10-07 på Tisslegård. Gift 1:o på Segerstad med Brita Hård af Segerstad, från vilken han blev skild, dotter av överstelöjtnanten och kammarherren Peder Hård af Segerstad och hans 2:a fru Kerstin Lillie af Aspenäs. Gift 2:o med Anna Magdalena Hård af Torestorp, dotter av majoren Nils Hård af Torestorp och hans 1:a fru Ingeborg Lake.

Barn i gifte 1:o:

 • Knut, friherre och greve Posse, född på 1640-talet, död 1714. Se grevliga ätten Posse
 • Johan, till Tisslegård, Backa och Olstorp, född 1647. Löjtnant 1670. Död 1673-10-07.
 • Anna, död 1707. Gift med landshövdingen Henrik von Vicken i hans 2:a gifte.
 • Märta, levde 1682. Gift med Erik Lake, nr 53, i hans 1:a gifte, död 1717.
 • Helena Catharina, död 1719 i okt. Gift 1:o 1681 med kornetten Leonard Lake i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1692-01-09 Karstorp med ryttmästaren Henrik Dreffenfelt i hans 3:e gifte.

Barn i gifte 2:o:

 • Nils, född 1669. Kapten i holländsk tjänst. Död ogift 1706.
 • Margareta Helena. Gift med kommissarien Johan Ekenbom, adlad Ekenstierna
 • Tre döttrar, döda späda.

TAB 16

Harald Posse (son av Johan Posse, Tab. 14). Var 1653 kornett och 1664 ryttmästare. Död 1674-10-31 på Forshaga. Gift 1651-10-13 med Maria Ribbing, dotter av konung Carl IX:s kammarjunkare Erik Pedersson Ribbing och Anna Persdotter (Forstenasläkten).

Barn:

 • Nils, född 1653. Kapten. Död 1683. Se Tab. 17.
 • Anna Christina. Gift med assessorn Anders Stake, i hans 2:a gifte.
 • Ingeborg, död änka 1714-12-29 på Forshaga. Gift 1681-05-25 på Esperöd med kaptenen Georg Belfrage.
 • Maria Eleonora, död 1718 Bolstad. Gift 1694-06-08 i Bolmsö socken med löjtnanten Gustaf Adolf Gyllensvärd.

TAB 17

Nils Posse (son av Harald Posse, Tab. 16). Född 1653-08-07. Löjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1677. Kapten vid Upplands regemente 1678. Död 1683-08-07 på Ribbingsfors. Gift 1676 med Helena Lillie af Aspenäs, dotter av kammarherren Johan Lillie af Aspenäs och Carin Stake.

Barn:

 • Harald, född 1677. Löjtnant 1702. Sekundryttmästare vid adelsfaneregementet 1705. Stupade ogift 1706-02-03 vid Fraustadt.
 • Johan, född 1678. Överstelöjtnant. Död 1728. Se Tab. 18.
 • Nils, född 1680. Fänrik 1703-10-31. Sekundlöjtnant 1705. Livdrabant 1708. Stupade ogift 1709-02-11 i träffningen mot ryssarna vid staden Horodna i Ukraina.
 • Christina Dorotea. Gift med överstelöjtnanten vid Västgöta kavalleriregemente Carl Fredrik von Köhler.
 • Gustaf Axel, döpt 1683-08-23 i Amnehärads socken. Livdrabant 1708. Följde till Bender. Död ogift 1712-06-03 i byn Varniza vid Bender.

TAB 18

Johan Posse (son av Nils Posse, Tab. 17). Född 1678. Överstelöjtnant. Död 1728-07-16 på Ribbingsfors. Gift 1:o 1711-02-08 i staden Sabbazar med Maria Elisabet Spandkow (som blev mördad i Klinov 1721-11-20 jämte två deras barn). Gift 2:o med Maria Regina Wennergren, i hennes 1:a gifte, dotter av kyrkoherden i Amnehärad, teol. lektorn Jakob Wennergren och Anna Gustafsdotter Edman.

Barn i gifte 2:o:

 • Nils, född 1727-04-10, död 1731 i sept. Med honom utgick adliga ätten Posse på svärdssidan.

TAB 19

Lage Posse (son av Axel Posse, Tab. 3). Väpnare. Häradshövding i Laske härad i Västergötland 1559. Förseglade bland adeln konung Gustaf I:s testamente 1560-06-30 och ständernas bevillning 1561. Häradshövding i Rasbo härad i Uppland 1594. Död före 1617. Gift 1:o med Ingeborg Krumme, dotter av riksrådet och lagmannen i Södermanland, väpnaren Nils Nilsson Krumme och Margareta Siggesdotter (Sparre). Gift 2:o 1569-09-19 på Aspenäs med Anna Arvidsdotter Trolle i hennes 2:a gifte, dotter av riddaren, riksrådet och amiralen Arvid Joakimsson Trolle och Hillevi Knutsdotter (Sparre nr 7). Gift 3:o med sin brorsons svägerska och den 2:a fruns syssling, friherrinnan Anna Gabrielsdotter (Oxenstierna) också i hennes 2:a gifte, dotter av riddaren, riksrådet och riksmarsken Gabriel Kristiernsson (Oxenstierna) och Beata Eriksdotter Trolle.

Barn i gifte 1:o:

 • Anna, till Noreberg, Tylstorp och Asa, död 1600. Gift 1594-02-20 på Uppsala slott, med konung Sigismunde stallmästare Per Jönsson (Lilliesparre).
 • Ingeborg, död 1651-09-14. Gift 1588 med hertig Carls furstliga råd, ståthållaren Erik Olofsson Stake.

Barn i gifte 2:o:

 • Hillevi. Död före 1632-08-12. Gift med sin styvbroder Claes Hansson Kyle.
 • Arvid. Konung Johan III:s hovjunkare. Död 1630. Se Tab. 20.
 • Margareta, levde ännu 1633-04-03. Gift 1603-01-09 med sin svägerskas farbror, riksrådet Erland Björnsson Bååt i hans 2:a gifte.
 • Märta, levde 1643. Gift 1603-01-09 med hovjunkaren Olof Bosson (Oxehufvud).
 • Axel, född efter 1589. Levde 1608, men troligen död ogift före 1615.

TAB 20

Arvid Posse (son av Lage Posse, Tab. 19). En bland riksrådens domare i Linköping 1600. Död 1630. Gift 1598-01-29 på Fållnäs i Sorunda socken med Brita Gustafsdotter, dotter av riksrådet Gustaf Björnsson (Bååt) och Görvel Jonsdotter (Gyllenhorn).

Barn:

 • Elsa. Född 1599, död i barnsäng 1633-11-10. Gift 1626-02-21 på Ängsö med riksrådet och presidenten Peder Eriksson Sparre nr 11, i hans 1:a gifte.
 • Görvel, född 1600. Hovmästarinna hos drottning Maria Eleonora 1649. Överhovmästarinna 1664. Död 1671-02-14 på Stockholms slott. Gift 1:o 1627 med sin systers svåger, ståthållaren och rikskammarrådet Carl Eriksson Sparre i hans 2:a gifte. Gift 2:o 1635-12-13 i Stockholm med riksrådet och guvernören, friherre Johan De la Gardie i hans 2:a gifte. Gift 3:o på 1640-talet med rikspostmästaren Vilhelm Berntsson Taube.
 • Gustaf, född 1601. Disputerade 1620 i Helmstedt. Död där före 1624-07-20.
 • Christina, född 1602-03-02 på Ängsö. Hovmästarinna hos drottning Maria Eleonora 1639. Död 1666-07-30 Strömsta. Gift 1:o 1626-02-21 på Ängsö med översten Fritz Petrovitj, adlad Rosladin. Gift 2:o 1631-10-02 på Strömsta med landshövdingen Ivar Nilsson Natt och Dag.
 • Anna. Gift 1623-10-06 på Ängsö med ståthållaren Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra i hans 2:a gifte.
 • Lage. Disputerade 1620 i Helmstedt. Död där före 1624-07-20.
 • Catharina, levde 1666. Gift 1645-04-27 Aspenäs med kammarherren, friherre Johan Gyllenstierna af Lundholm i hans 2:a gifte.
 • Hillevi, död i pesten 1629 i Preussen. Gift på 1620-talet med översten för ett kavalleriregemente Hans Hansson Wrangel, till Elstfehr, Wrangelshof och Tolsborg.

Fotnot

 1. Släktens tidigast kända sätesgård Nordhankær i Holms socken på Dal tillhörde under senare hälften av 1300-talet sannolikt riddaren Knut Algotsson (lejon, av Folkungaätten), en broder till hertig Bengt, och därefter hans dotter, den heliga Birgittas dotterdotter, fru Katarina Knutsdotter (gift med norske riddaren och riksdrotset Ogmund Finsson), vilken testamenterade gården till Vadstena kloster. Efter hennes död 1407 gav hennes syssling och arvinge Birgitta Brynolfsdotter, som förde i vapnet en delad sköld, i övre fältet tre stengavlar, sitt skriftliga samtycke till gåvan 1409-08-05. Släkten synes dock hava bestritt testamentets rättmätighet, och Jöns Lage Posse, som, av vapnet att döma, varit i släktskap med Birgitta Brynolfsdotter, besatt gården såsom ägare på 1430-talet, men måste avstå densamma till klostret 1443.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon Svenskt biografiskt lexikon (SBL).