:

Freidenfelt nr 1102

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Freidenfelt nr 1102

Adlad 1686-12-07, introd. 1689. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-02-05 under nr 80 bland adelsmän.

TAB 1

Christoffer Freudenberg. (översiktstab. 1). Förare vid det regemente småländska dragoner, som uppsattes på danska gränsen under kriget 1645. Förare vid Viborgs läns dragonregemente 16461. Sergeant därst. 16491. Fältväbel10 1651-08-12. Fänrik 1655. Kapten10 1660-07-24. Dödligt sårad i slaget vid Lund 1676-12-04 och död av sina sår s. å. 7/12 i Malmö.10 Gift med Gertrud Påsse, död 1694 i Jääskis socken, i Karelen och begraven s. å. 4/12 i Jääskis kyrka 10, dotter av lagläsaren Göran Påsse och Gertrud Yxkull.1

Barn:

 • Göran Johan. Freudenberg, adlad Freidenfelt, född 1652, död 1708. Se Tab. 2.
 • Christoffer Freudenberg, adlad Freidenfelt, född 1654. Död 1724. Se Tab. 27.

TAB 2

Göran Johan Freudenberg, adlad Freidenfelt, (översiktstab. 1), född 1652. Mönsterskrivare vid Taubes (1. Viborgska dragonregementet) 1672-02-23. Fältväbel vid Burghausens dragonregemente (2. Viborgska dragonregementet) 1675. Kvartermästare vid Hastfers kavalleriregemente 1676-01-29. Kornett vid Viborgs läns kavalleriregemente 1677-02-25. Löjtnant därst. s. å. 20/4. Regementskvartermästare 1678-02-23. Konfirm.fullm. 1680-08-08. Adlad jämte brodern 1686-12-07 (introd. 1689 under nr 1102). Ryttmästare 1691-05-15. Avsked10 1700-06-02. Död 1708. Gift 1:o 1680 med Catharina Duncker, dotter av ryttmästaren Joakim Duncker och Anna Margareta von Weltzer. Gift 2:o med Märta Grotenfelt, född 1679-02-00, död 1698 och begraven i Vederlaks socken, dotter av överstelöjtnanten Nils Groth, adlad Grotenfelt, och hans 1:a fru Elisabet von Göben. Gift 3:o med Eva Christina Taube i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövdingen Johan Plagman, adlad Ehrnrooth B, i hans 3:e gifte, född 1623, död 1696), född 1677, död 1721, dotter av ryttmästaren Claes Johan Taube, och hans 1:a fru Helena Zöge von Manteuffel.

Barn:

 • 1. Christoffer, född 1681. Major. Död 1714. Se Tab. 3
 • 1. Georg. Kornett vid karelska kavalleriregementet. Stupade vid Ljesnaja11 1708-09-29.
 • 1. Catharina. Sannolikt den Catharina Sofia Freidenfelt, som levde änka 1741 efter ryttmästaren vid Tiesenhausens kavalleriregemente Adolf Israel von Diederichs, adlad 1683-07-26 på samma gång som brodern Erik Johan Diederichs (nr 2272), men tog liksom denne ej introduktion, född 1653 i Livland, död 1710 någon tid efter Revals övergång s. å. 8/9, då han blev fången.2
 • 1. Anna Margareta, född 1684, död 1728 i Orivesi socken. Gift med fänriken Carl Gustaf Sölfverarm, av en finsk frälsesläkt, född 1691, död 1766 i Kalajoki socken.
 • Barbara Christina. Levde 1762-11-22, död vid 80 års ålder. Gift med2 kaptenen Volter Ludvig Taube, född 1684, död 1726.
 • 3. Helena Juliana, död 1773-03-29 på sin egendom Kormu i Loppis socken i Finland. Gift3 1717-10-11 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län med mönsterskrivaren vid Östgöta infanteriregemente, auditören Nils Wilskman, född 1690, död 1733-02-18 på Ribbantorp3 i Svinstads socken, Östergötlands län.
 • 3. Christina. Sannolikt den Christina Elisabet Freidenfelt, som blev gift 1719-06-12 i Västra Tollstads socken med kaptenen Magnus Mether, död före 1739.
 • 3. Anna Charlotta, död 1766-05-30 Ventelä Gift 1738-02-16 med kaptenen Patrik Ogilwie, nr 277, i hans 2:a gifte, född 1690, död 1754.
 • 3. Eva Sofia, född 1707, död 1792-12-22 på Hundkärr i Nykils socken, Östergötlands län. Enl. riddarhusgenealogien gift med en ryttmästare Freidenfelt (!) men antagligen den Eva Maria Freidenfelt, som levde änka 1738 efter ryttmästaren vid karelska kavalleriregementet Erik Spoof.

TAB 3

Christoffer, (son av Göran Johan Freidenberg, adlad Freidenfelt, Tab. 2), född 1681. Adjutant vid karelska kavalleriregementet 1700-10-01. Kornett därst. 1701-06-04. Sekundlöjtnant 1702-02-02. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns fördubblingskavalleriregemente 1703-06-00. Ryttmästare vid Åbo och Björneborgs läns ord. kavalleriregemente 1709-10-00. Major därst. 1713-12-00. Död 1714-02-20 i Kronoby i Österbotten av blessyrer, dem han erhållit dagen förut i slaget vid Storkyro. Han överraskade i nov. 1713 en rysk förpost i Sastmola socken och tog åtskilliga fångar samt utmärkte sig allestädes genom ett tappert förhållande. Gift 1703 med sin styvmoders syster Anna Margareta Taube, född 1683, död 1757-09-24, dotter av ryttmästaren Claes Johan Taube, och hans 1:a fru Helena Zöge von Manteuffel.

Barn:

 • Georg Jean, född 1705. Löjtnant. Död 1779. Se Tab. 4
 • Christoffer Reinhold, född 1706. Överstelöjtnant. Död 1775. Se Tab. 7.
 • Otto Gustaf, född 1708-01-14. Gick i utländsk tjänst och blev kommendör vid ostindiska kompaniet i Amsterdam. Död barnlös 1776-11-15 (1765-05-08?). Gift med N. N. Scryvers från Holland.
 • Hildegard Elisabet, född 1709-03-29, död 1799-04-07 i Skövde. Gift 1733-07-10 Näs med kornetten och livdrabanten Jakob Clerck, född 1701, död 1741.
 • Anna Christina, född 1711-08-29, död 1799-03-31 på Gishult i Misterhults socken, Kalmar län. Gift 1740-08-24 med kaptenen Hans Achates Hauswolff, adlad och adopt. von Hauswolff men ej introd., i hans 2:a gifte (gift 1:o 1725-05-09 Kölja s socken, Östergötlands län, med Catharina Elisabet Roxendorff, född 1679, död 1739-08-28, dotter av kaptenen Johan Baltzar Roxman, adlad Roxendorff, och Metta Lorentzdotter Braun), född 1693-04-30 i Karlskrona, död 1759-05-05 på Mörsebo Junkaregård i Nye socken, Jönköpings län.

TAB 4

Georg Jean, (son av Christoffer, Tab. 3), född 1705-02-04. Sekundförare vid Östgöta infanteriregemente 1715-02-19. Sergeant därst. 1724-08-044. Fältväbel s. å. 11/9. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1732-09-09. Kornett därst. 1744-07-05. Löjtnant 1747-08-04. Avsked 1751-07-19. RSO 1770-04-28. Död 1779-01-27 Kolstad. Gift 1730-09-26 Källeryd s socken, Östergötlands län med Magdalena Catharina Blomensköld, född 1714-06-19 Uttersta, död 1783-10-01 i Vadstena, dotter av majoren Bleckert Andreas Blomensköld, och hans 1:a fru Brita Christina Gyllencartau.

Barn:

 • Anna Christina, född 1731-06-19 i Hovs socken, död 1812-04-16 Karlsberg. Gift 1752-01-12 med kaptenen Carl Gustaf Belfrage, född 1726, död 1806.
 • Bleckert Christoffer, född 1733-02-27 i Hovs socken, död 1735-01-25 Follinge
 • Margareta Catharina, född 1734-05-12 på Follinge, död 1764-08-11 Dingelvik. Gift 1760-09-16 på fänriksbostället Tobräckan i Örs socken, Älvsborgs län med hovjunkaren Cornelius Reuter af Skälboö, i hans 1:a gifte, född 1721, död 1792.
 • Johan Gustaf, född 1736. Ryttmästare. Död 1806. Se Tab. 5
 • Elisabet Sofia, född 1737-12-18 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län, död ogift 1814-11-27 i Vadstena.
 • Juliana, döpt 1740-02-23 Hölje, död s. å. och begraven 19/10.
 • Christoffer, döpt 1741-03-20 på Hölje, död ung(?).
 • Märta Regina, född 1742-11-26 i Hogstads socken, död 1822-11-22 i Vadstena. Gift 1781-09-23 på Kolstad med landsgevaldige i Östergötlands län Per Ollenberg, född 1735, död 1786.
 • Adolf Ulrik, född 1745. Major. Död 1793. Se Tab. 6
 • Lovisa Ulrika, född 1748-11-20 Åby, död där 1829-04-16 änka. Gift 1783-03-13 med furiren vid Östgöta infanteriregemente Gustaf Adolf Flodman, född 1754-09-09 Valla
 • Maria Magdalena, född 1752-02-14, död ogift 1813-02-14 på Korsnäs i Skällviks socken, Östergötlands län.

TAB 5

Johan Gustaf, (son av Georg Jean, Tab. 4), född 1736-07-25 i Västra Tollstads socken, Östergötlands län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1747-04-29. Korpral därst. 1750. Kvartermästare 1757-12-23. Kornett vid husarregementet 1758-04-29. Löjtnant vid gula husarregementet 1762-06-23. Ryttmästares avsked4 1763-08-01. Död 1806-04-07 i Vadstena. Gift 1762 med Christina Vilhelmina Charlotta Dyk, född 1734, död 1803-09-19 i Vadstena och begraven s. å. 25/9.

Barn:

 • Johan Georg, född 1765-01-01, död s. å. 12/3.

TAB 6

Adolf Ulrik, (son av Georg Jean, Tab. 4), född 1745-07-10 i Hogstads socken, Östergötlands län. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1758-05-10. Rustmästare därst. 1761-04-20. Fanjunkare vid gula husarregementet s. å. 5/10. Reducerad 1763. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1764-06-20 adjutant därst. 1770-06-03. Kornett 1774-07-13. Stabslöjtnant 1776-11-20. Stabsryttmästare 1782-08-23. Majors avsked4 1785-05-02. Död 1793-06-01 Flishult och begraven s. å. 10/6. Gift 1773-12-14 Harvestad med Ebba Fredrika Brummer i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1802-01-08 Ryssbylund, med kyrkoherden i Skällviks pastorat av Linköpings stift Johan Brunnius i hans 1:a gifte (gift 2:o 1815-01-06 Fredriksnäs, med friherrinnan Anna Charlotta Rehbinder, född 1785-03-11 i Söderköping, död 1842-04-03, dotter av godsägaren Johan Fredrik Rehbinder, och hans 1:a fru Beata Sofia Rutensköld), född 1765-01-26 i Neder-Luleå socken, Norrbottens, död 1828-03-01]6, född 1757-09-24, död 1812-02-15 Korsnäs

Barn:

 • Georg Fredrik, född 1774-09-23, död 1775-02-10 i Ekeby socken, Östergötlands län.
 • Vilhelm Adolf, född 1776-02-02 i Ekeby socken. Volontär 1780-09-17. Kornett 1793-07-15. Stabskornett vid Smålands kavalleriregemente 1796-07-18. Löjtnant i armén 1799-09-30. Löjtnant vid Smålands dragonregemente 1801-11-29. Ryttmästare därst. 1805-05-25 men död s. å. 13/5 Lundboholm
 • Johan Fredrik, född 1777-01-31 i Ekeby socken. Kom i tjänst 1798. Korpral vid Smålands lätta dragonregemente 1799-09-30. Avsked 1802 i dec. Död 1841-05-06. Gift 1821-08-12 i Mörlunda socken, Kalmar län med Christina Sofia Påhlman, född 1781-02-22 Ugglandsryd, död 1864-04-22 i Växjö, dotter av ryttmästaren Anders Otto Påhlman, och Christina Margareta Unge.
 • Arvid Georg, född 1778-06-30 i Hogstads socken, död där s.å. 12/10.
 • Gustaf Ferdinand, född 1780-03-31 Borum, död 1806-03-19 (1808) på Korsnäs.
 • Georg Bleckert, född 1781-12-07 på Borum, död 1782-08-27 Kolstad
 • Carl Ulrik, född 1783-03-25 på Kolstad, död 1785-03-10 på Borum.
 • Eva Magdalena Ulrika Fredrika, född 1786-10-23 på Borum, död där 1787-03-31.
 • Carl Ulrik, född 1788-04-02 på Borum. Student i Uppsala 1809. Hovrättsexamen därst. 1810. Extra ordinarie kanslist. T. f. guvernementssekreterare på S:t Barthelemy 1811. Död där 1813-08-05.
 • Jakob Christoffer, född 1791-05-16 på Flishult, död där s. å. 30/8.
 • Arvid Otto, född 1792-08-30 på Flishult. Provisor. Död ogift 1818-09-20 på Korsnäs.

TAB 7

Christoffer Beinhold, (son av Christoffer, Tab. 3), till Höktors i Tuna socken, Kalmar län. Född 1706-05-16. Furir vid Östgöta infanteriregemente 1718. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente 1732. Adjutant därst. 1741. Kornett 1742. Kaptenlöjtnant 1746-06-19. Ryttmästare 1747-03-10. RSO 1751-12-04. Major 1754-04-04. Överstelöjtnant 1762-12-14. Avsked 1769-09-05. Död 1775-01-27 på Hökfors. Han bevistade bl. a. fälttågen i Norge 1718 och i Finland 1741. Gift 1:o 1731-01-12 i Högby socken med Juliana Catharina Taube, död i barnsäng s. å. 12/10, och tillika med en liten dotter begraven s. å. 27/10 i Högby socken, dotter av regementskvartermästaren Otto Vilhelm Taube. Gift 2:o 1734-10-29 Källeryd s socken, Östergötlands län med sin broders svägerska Brita Elisabet Blomensköld, född 1715-08-07 Uttersta, död 1799-09-25 på Gässhult i Misterhults socken, Kalmar län, dotter av majoren Bleckert Andreas Blomensköld, och hans 1:a fru Brita Christina Gyllencartau.

Barn:

 • 2. Anna Brita, född 1735-09-18 Ramsås, död 1813-06-10 på Totamåla i Långasjö socken, Kronobergs län. Gift 1771-07-21 på Hökfors med översten Göran Vilhelm Schildt, född 1725, död 1793.
 • 2. Catharina Juliana, född 1739-09-26 Kyrkeby, död 1810-03-29 i Vimmerby. Gift 1771-04-17 på Hökfors med jägmästaren Christoffer Huldt, född 1737, död 1794-09-12 Grönlid
 • 2. Christina Regina, född 1742-04-02 på Kyrkeby (död ung?).
 • 2. Adolf Fredrik, född 1744. Ryttmästare. Död 1809. Se Tab. 8.
 • 2. Elisabet, född 1745-12-24 Västrahult, död ogift 1798-03-27 på Junkaregård vid Eksjö.
 • 2. Hedvig Ulrika, född 1747-12-28, död 1835-02-27 i Karlskrona. Gift 1782-04-02 på Hökfors med fanjunkaren vid Kalmar regemente Georg Vilhelm Pihl, född 1757-01-23, död 1822-07-01 på Hareboda Södergård.
 • 2. Bogislava Gustava, född 1749-11-05, död 1766-09-24 i Kalmar.
 • 2. Christoffer, född 1751. Löjtnant. Död 1836. Se Tab. 26
 • 2. Otto Johan, född 1755-11-06 i Vrigstads socken, Jönköpings län, begraven där 1756-02-15.

TAB 8

Adolf Fredrik, (son av Christoffer Reinhold, Tab. 7), till Gässhult i Misterhults socken, Kalmar län. Döpt 1744-11-10 Kloster Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1754-02-09. Sekundkorpral därst. 1759-06-01. Korpral 1760-07-12. Kornett vid Jägarkåren till häst 1760-09-15. Placerad på Nylands dragonregemente 1763-09-21. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1764-10-16. Löjtnant därst. 1772-06-17. Ryttmästare 1777-03-19. RSO 1779-01-24. Avsked4 1781-07-06. Major(?). Död 1809-02-02 på Gässhult. Gift 1780-09-13 på Misterhult i likanämnda socken med Eleonora Beata Breitholtz, född 1754-10-02, död 1814-01-12 på Gässhult, dotter av kommendörkaptenen Claes Didrik Breitholtz, och friherrinnan Eleonora Koskull.

Barn:

 • Claes Reinhold, född 1781. Kornett. Död 1852. Se Tab. 9
 • Gustaf Adolf, född 1783. Major. Död 1828. Se Tab. 23
 • Göran Christoffer, född 1785-12-09 på Gässhult. Kadett. Död 1805 i Kapstaden.
 • Eleonora Elisabet, född 1787-01-02 på Gässhult, död ogift 1827-01-11.
 • Fredrik Otto, född 1787-12-27 på Gässhult, död där 1788-07-16.
 • Carl Fredrik född 1789. Kommendörkapten. Död 1867. Se Tab. 24
 • Catharina Charlotta, född 1791-01-02 på Gässhult, död där 1792.
 • Maria Charlotta, född 1793-01-02 på Gässhult, död ogift 1825-02-16.
 • Otto Vilhelm, född 1794-04-01 på Gässhult. Sergeant vid Kalmar regemente. Drunknade 1814-12-24 vid Gässhult under skridskoåkning tillika med sin kusin Johan Magnus Freidenfelt.

TAB 9

Claes Reinhold, (son av Adolf Fredrik, Tab. 8), född 1781-08-29 Gässhult. Stabskornett vid Smålands lätta dragonregemente 1796-07-18. Avsked 1810-05-08. Död 1852 Skärshult. Gift 1805-03-05 Hunö

Barn:

 • Fredrik Jonas, född 1805. Löjtnant. Död 1860. Se Tab. 10
 • Christina Eleonora, född 1807-07-20 på Hunö. Död ogift 1867-04-17 i Vimmerby.
 • Carl Reinhold, född 1810. Kapten. Död 1892. Se Tab. 12.
 • Anna Charlotta, född 1813-01-12 på Hunö, död ogift 1903-01-03 i Frykeruds socken, Värmlands län.
 • Maria Sofia, född 1815-05-17 på Hunö, död 1825-01-12.
 • Emilia Lovisa, född 1818-10-25 Granhult, död ogift 1880-06-04 i Vimmerby.
 • Gustaf Vilhelm Christoffer, född 1821. Kamrerare. Död 1916. Se Tab. 19.
 • Augusta Sofia Mariana, född 1825-12-29 på Granhult, död ogift 1861-01-18 Klemenstorp

TAB 10

Fredrik Jonas, (son av Claes Reinhold, Tab. 9), född 1805-12-26 på Döderhult i likanämnd socken. Student i Lund6 1823-11-24. Förare vid Kalmar regemente4 1823-11-28. Avsked4 1829-05-14. Fänrik i armén s. å. 29/5. Löjtnant därst. 1835-12-18. Avsked 1855-03-01. Död 1860-09-27 Serafimerlasarettet Gift 1850-08-31 på Mariannelund i Hässleby socken, Jönköpings län med Hedda Hammarskjöld, född 1825-07-20, Åberg, död 1906-10-08 på Mariannelund, dotter av översten Arvid Hammarskjöld, och Catharina Margareta Schultin.

Barn:

 • Claes Arvid Fredrik, född 1851. Major. Död 1914. Se Tab. 11

TAB 11

Claes Arvid Fredrik, (son av Fredrik Jonas, Tab. 10), född 1851-06-17 Smedserum Kadett vid Karlberg 1870-01-17. Utexamen 1872-11-15. Underlöjtnant vid Kalmar regemente s. å. 29/11. Löjtnant 1878-07-04. Kapten 1894-02-02. RSO 1895-05-15. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1903-01-23. Major i armén 1904-01-22. Befälhavare för Kalmar södra rullföringsområde. Död 1914-08-04 i Kalmar förs.,. Gift 1877-11-30 i Oskarshamn med Agnes Amelie Walborg Engström, född 1855-12-22 i Döderhults förs., Kalmar län, dotter av grosshandlaren och rådmannen Johan Gustaf Engström och Ebba Elisabet Gustava Cronstedt A.

Barn:

 • Torsten Fredriksson, född 1879-12-04 Lindnäs, liksom bröderna, död där 1880-11-21.
 • Folke Fredriksson, född 1882-03-15 Lindnäs, Kalmar län. Mogenhetsexamen i Kalmar 1901-06-08. Student vid universitetet i Lund s.å. sept. 17. Jur. preliminärexamen därst. 1902-01-31. Volontär vid Kalmar regemente 1903-03-31. Reservofficersexamen 1905-08-16. Underlöjtnant i Kalmar regementes reserv s. å. 8/12. Löjtnant i samma reserv 1912-12-31. Landstormsområdesbefälhavare 1914-05-01. Kapten i reserven 1921-12-02. Död 1930-08-03 i Stockholm (Sabb. sjukhus, db).
 • Helge Gustaf Fredrik Fredriksson, född 1884-07-26 Lindnäs, Kalmar län, död 1887-09-18 på Lindnäs.
 • Bertil Fredrik Fredriksson, född 1888-10-27 på Lindnäs i Misterhults förs., Kalmar län (Kalmar, vb nr 212). Marinunderintendent 1910-09-30. Marinintendent av 2:a graden vid Marinintendenturkåren 1915-03-19 och av 1:a graden 1920-04-16. Revisor av Karlskrona stads räkenskaper 1918–1921. RVO 1931-06-06. Kommendörkapten av 2:a graden vid Marinintendenturkåren 1937-06-18. Kommendörkapten av 1:a graden i marinen 1941-06-01. (Hade son u.ä. född 1922-10-11 adopt. 1937, Bertil Freidenfelt. Moder: uppasserskan Karin Svanholm, född 1885-07-13, död 1937, våren). Gift 1937-12-05 i Ljungby kyrka i förs. med samma namn, Kalmar med Vega Lovisa Elisabeth Wenell, född 1892-12-10 i Ljungby förs., Kalmar. Röda Kors-sjuksköterska. Verksam v Kalmar lasarett före äktenskapet. Dotter av godsägaren Carl August Emil Wenell och Hilda Lovisa Göransson.

TAB 12

Carl Reinhold, (son av Claes Reinhold, Tab. 9), född 1810-04-28 Hunö Furir vid Kalmar regemente4 1828-04-28. Avsked 1831-06-11. Fänrik i armén s. å. 5/7. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägare 1835-03-07. Löjtnant 1841-09-11. Kapten 1858-12-07. RSO 1862-01-28. Avsked med tillstånd att kvarstå i armén 1866-06-05. Död 1892-01-19 i Änge i Brunflo socken, Jämtlands län. Gift 1842-12-18 med Torborg Götilda Carolina Desideria (Desirée) Gyllenpalm, född 1820-01-18 Vibyhyttan, död 1885-10-09 på Sandnäset i Ås socken, Jämtlands län, dotter av kaptenen Gustaf Vilhelm Gyllenpalm, och Carolina Sofia Fredrika Anckarheim.

Barn:

 • Gustaf Axel Reinhold, född 1843. Disponent. Död 1910. Se Tab. 13.
 • Carl Fredrik Leonard, född 1844. Flottningschef. Död 1898. Se Tab. 15.
 • Torborg Carolina, född 1847-11-19 Andersön. Död (enl. Adelskal.). Gift 1877-10-14 Tovehult med sekreteraren Carl Petter Sohlfeldt, född 1821-04-16 på sistnämnda egendom, död.
 • Alma Ulrika Pamela, född 1849-10-30 på Kungsgården i Frösö socken, Jämtlands län. Död 1926-11-16 i Brunflo socken, Jämtlands län,. Gift 1885-03-26 i Rödöns socken, Jämtlands län med faktorn vid Lockne sågverk Carl Lidman, född 1855-01-14 i Södra Finnskoga socken, Värmlands län.
 • Ernst Oskar Harald, född 1854. Trävaruhandlare. Se Tab. 18.
 • Arvid Georg Hilarion, född 1856-06-01, död 1864-01-07 i Hammerdals socken, Jämtlands län.
 • Matilda Desideria, född 1859-05-15 på Åkeräng i Sunne socken. Död (enl. Adelskal.). Gift 1876-07-27 i Rätans socken, Jämtlands län med inspektören Adolf Fredrik Decker, född 1844-03-15 i Torps socken, Västernorrlands län, död 1916-08-02 i Hoverberg i Bergs socken, Jämtlands län,.

TAB 13

Gustaf Axel Reinhold, (son av Carl Reinhold, Tab. 12), född 1843-09-14 Andersön, Jämtlands län. Disponent för aktiebolag Dvärsätts mejeri 1888. Nämndeman i Rödöns tingslag 1892. Ägde gård i Östersund, egendomen Sandnäset i Rödöns socken, Jämtlands län, samt hemman och hemmansdelar i Frösö, Hotagens och Laxsjö m fl förs. Jämtlands län, ävensom hemman i Norge. Död 1910-06-19 i Östersund (Rödöns förs., Jämtlands län, db). Gift 1879-06-12 i Laxviken i Laxsjö socken, Jämtlands län med Brita Nilsdotter, född 1843-08-10 i Laxviken i Laxsjö förs., Jämtlands län, död 1926-02-15 i Östersund och begraven i Rödöns förs., Jämtlands län, dotter av lantbrukaren Nils Kjelsson och Brita Danielsson.

Barn:

 • Anna Mathilda Ulrika (Mattis), född 1879-03-22 i Föllinge socken, Jämtlands län. Mogenhetsexamen 1898-05-00. Student i Uppsala universitetet s. å. Med. filosofie examen 1899-09-16. Med. kandidat examen 1903-11-30 ibm. Med. licentiat examen i Lund 1910. Skolläkare vid Lunds småskolelärarinneseminarium och vid Lunds fullständiga läroverk för flickor. Medlem i Lunds stads barnavårdsnämnd. Praktiserande läkare i Lund. Gift 1906-07-07 i Stockholm med professorn , med. doktorn Per Gustaf Einar Sjövall, född 1879-06-07 i Lund.
 • Anna Brigitta Desideria, född 1881-03-22 på Sandnäset i Rödöns förs., Jämtlands län, liksom de följande syskonen. Gift 1906-06-23 i Rödöns modersförs., Jämtlands län med förste postexpeditören Per-Axel Norbäck, född 1878-12-09 i Bon i Grava socken, Värmlands län,.
 • Prins Karl Oskar Nicolaus Napoleon, född 1883-06-15 Sandnäset, Jämtlands län. Agronom. Se Tab. 14
 • Karl Gustaf Axel Leonard, född 1885-06-11 Sandnäset, Jämtlands län. Mogenhetsexamen i Östersund 1903-05-26. Studentexamen vid Uppsala universitetet s.å. sept. 1. Med filosofie examen därst. 1904-0-15. Med kandidat examen 1908-09-14 ibm. Med. licentiat examen i Stockholm 1914-12-12. Amanuens vid kirurgiska polikliniken å Serafimerlasarettet 1915. Underläkare vid kirurgiska kliniken och underkirurg därst. 1916–1917. Underläkare vid kirurgiska avd. å Sabbatsberg 1918–1920. Amanuens vid ögonavd. därst. 9 mån. 1921. Avlade läkareexamen vid University of Pittsburg i USA 1924. Praktiserade därst. 1924–1926. 1:e underläkare vid las. i Stockholm 1927-04-14–1929-01-14. T. f. resp. ord. lasarettsläkare i Avesta sedan 1929
 • Carl Nestor Reinhold Constantin, född 1888-05-22 Sandnäset, Jämtlands län. Studentexamen 1906. Tjänsteman uti registrators- och bokhållaregraden vid Riksbankens avdelningskontor i Östersund (Luleå) 1915-01-01. Kassör i 20:de lönegraden vid avdelningskontoret i Örebro 1929-04-04. Revisor vid Riksbankens huvudkontor från 1935 intill pens. Bokhållare vid riksbankens avdelningskontor i Luleå 1915-01-01. Registrator vid avdelningskontoret i Östersund 1921-12-29 fr.o.m. 1922-01-01. Gift 1923-09-24 i Frösö förs., Jämtlands län, ]] med Anna Alida Lindeberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Dahlin), född 1883-09-08 i Östersund, dotter av bankkamreraren Anders Lindeberg och Augusta Ekman.

TAB 14

Prins Karl Oskar Nicolaus , (son av Gustaf Axel Reinhold, Tab. 13), född 1883-06-15 Sandnäset, Värmlands län. Skogspraktik 1901–1903. Skogsinspektor hos aktiebolag Nordiska granen 1903–1908 och hos Sundsvalls cellulosaaktiebolag 1909. Ord. elev 1911 och utexaminerad från Alnarps lantbruksinstitut 1913. Assistent vid svenska mosskulturföreningens försöksgård Flahult 1914. Jordbruksförvaltare å riddargodset Suderode i Sachsen 1915–1916. Konsulent hos Alby carbidfabriksaktiebolag och Stockholms superfosfatfabriksaktiebolag 1917-01-01–1922-04-01. Studerande vid Saskatchewans universitetet, Canada, 1925. "Gouvernment cream grader" därst. 1926. 1.e mejerist vid Caulders Creamery Co i Saskatoon 1927. Egna champignonodlingar därst. 1928–1930. Eget mejeri i Winnipeg, Man., till 1933. Ägde Kvarnsved på Frösön, Jämtlands län 1921–1925 och äger sedan 1920 gård i Östersund. Gift 1920-04-03 i nämnda stad med Jenny Christina Strandberg, född 1883-08-24 i Östersund, fosterdotter av fabrikören Abraham Strandberg och Erika Kristina Öberg.

Barn:

 • Anna-Brita, född 1922-07-31 Kvarnsved, Jämtlands län,.

TAB 15

Carl Fredrik Leonard, (son av Carl Reinhold, Tab. 12), född 1844-09-14 i Brunflo förs. , Jämtlands län. Skogsförvaltare inom Gävleborgs län 1871. Förvaltare Uttersberg, Västmanlands län. Flottningschef i Gävleborgs län 1889. Död 1898-03-08 i Los socken, Gävleborgs län. Gift 1875-07-23 Sandnäset, Jämtlands län med Anna Isabella Theodolinda (Isa) Petersson, född 1855-11-27 Slätthult, Älvsborgs län, död 1938-03-31 i Stockholm (S:t Görans förs., Stockholm, db nr 113), dotter av handlanden Pehr Gustaf Petersson och Mathilda Paulina Strömberg.

Barn:

 • Carl Gustaf Valdemar, född 1876-05-20 Rullbo, Gävleborgs län och död s. å. 2/6 på Rullbo i Los socken,.
 • Hedvig Mathilda Desideria, född 1877-11-04 Rullbo, Gävleborgs län. Gift 1917-02-20 i Ovansjö socken Gävleborgs län, ]] med häradsskrivaren i Piteå fögderi RVO, Henning Otto Natanael Ågren, född 1859-06-16 i Östersund, död 1937.
 • Carl Richard Bernhard, född 1879-11-10. Lantbrukare. Se Tab. 16.
 • Carl Leonard Valdemar, född 1881-07-23 Rullbo, Gävleborgs län. Se Tab. 16.5.
 • Anna Thyra Maria, född 1883-07-02 Rullbo, Gävleborgs län
 • Carl Sixten Heribert, född 1885-04-25 Rullbo, Gävleborgs län. Dekorationsmålare. Se Tab. 17
 • Carl Einar Alexander, född 1887-03-20 på Vintjärn i Voxna socken, Gävleborgs län.

TAB 16

Carl Richard Bernhard, (son av Carl Fredrik Leonard, Tab. 15), född 1879-11-10 Rullbo, Gävleborgs län. F. d. lantbrukare. Lagerarbetare. Gårdskarl. Gift 1913-10-12 i Stockholm, Johannes förs., med Hilma Cecilia Pettersson, född 1886-11-22 i Bettna förs., Södermanlands län

Barn:

 • Carl Bruno Bernhard, född 1914-03-27 i Stockholm.
 • Carl Bertil Waldemar , född 1918-04-02 i Uppsala.
 • Carl Evert Ingvar, född 1922-04-12 i Uppsala (Börje förs., Uppsala län, fb). Maskinarbetare.

TAB 16.5

Carl Leonard Valdemar, (son av Carl Fredrik Leonard, tab. 15), född 1881-07-23 Rullbo, Gävleborgs län. Mogenhetsexamen 1899-06-05. Elev vid Tekniska högskolan s. å. Utexaminerad från dess fackskola för elektroteknik 1902-12-19. Civilingenjör. Ingick i statstjänst 1903-10-22. Tjänstg. i Patentverket- och registreringsverket 1903–1906 och i Kommerskollegium 1906–1912. T. f. byråingenjör i Socialstyrelsen 1913-01-01. Ord. byråingenjör därst. 1915-01-01. Chefsassistent å Bränslekommissionens industribyrå 1917–1919. Byråingenjör hos Riksförsäkringsanstalten 1919-01-23. Förordnad att fr.o.m. 1920-01-01 tillsvidare vara 1:e byråingenjör därst. 1919-12-31. RVO 1932-11-22. 1:e byråingenjör hos Riksförsäkringsanstalten 1937-09-11. LSTF 1901–1902. Gift 1925-06-13 i Stockholm med Anna Elisabeth Aurora (Elsie) Tisell, född 1904-06-26 i Jämshögs förs., Blekinge län, dotter av stationsinspektoren Henrik Tisell och Berta Elisabeth Cronstedt.

Barn:

 • Maud Barbro Isabel, född 1927-01-13 i Stockholm, (Engelbr., fb nr 8).
 • Stig Karl Henrik, född 1931-02-28 i Stockholm (Gust. Vasa, fb nr 31), död s.å. apr. 6 därst.

TAB 17

Carl Sixten Heribert, (son av Carl Fredrik Leonard, Tab. 15), född 1885-04-25 Rullbo, Gävleborgs län. Dekorationsmålare i Gävle. Gift 1917-10-13 i Stockholm (Gävle Hel. Trefald. förs., vb) med Ebba Åberg, född 1887-01-25 i Los socken, Gävleborgs län, dotter av landsfiskalen Carl David Anderson och Hanna Cecilia Sillén.

Barn:

 • Ann-Mari, född 1920-05-03 i Gävle, Hel. Trefald., förs.,. Ekonomiföreståndarinna.
 • Carl-Einar Leonard, född 1926-02-25 i Gävle.

TAB 18

Ernst Oskar Harald, (son av Carl Reinhold, Tab. 12), född 1854-01-20 i Frösö förs., Jämtlands län, död 1939-04-03 i Östersund. Disponent för Lockne sågverk Jämtlands län. Inspektor i Fanbyn. Trävaruhandlare i Östersund och chef för aktiebolag Huså-Fröå gruvor i Åre socken, Jämtlands län. Gift 1:o 1878-08-15 med Helena Fredrika Unander, född 1850-03-02 vid Vivstavarv i Timrå socken, Västernorrlands län, död 1923-12-12 i Sunne socken, Jämtlands län (Frösö förs., Jämtlands län), dotter av inspektören Johan Teodor Unander och Anna Lovisa Holmberg. Gift 2:o 1924-07-12 i Sunne förs., Jämtlands län, ]] med Martha Augusta Gedeborg i hennes 2:a gifte, (gift 1:o Näslund), född 1870-05-13 (Sundsvalls förs.)

Barn:

 • 1. Anna Rosa Desideria, född 1879-12-09 i Rödöns socken, Jämtlands län, död där 1880-07-17.
 • 1. Carl Oskar Teodor, född 1882-08-11 och död s. å. 31/8 i Östersund.

TAB 19

Gustaf Vilhelm Christoffer, (son av Claes Reinhold, Tab. 9), född 1821-05-02 på bostället Granhult i Högsby socken, Kalmar län. Handlande 1837–1852. Skeppsredare 1863–1878. Inträdde i Oskarshamns sparbanks tjänst såsom ombudsman och räkenskapsförare 1875. Kamrer i Oskarshamns folkbank 1894-01-01. Död 1916-08-09 Mariannelund,. Ägde Skärshult i Fliseryds socken, Kalmar län, vilken egendom han brukade 1851–1863. Gift 1847-10-15 i Påskallavik med Terzette Amelie Callerström, född 1823-06-28 i Fliseryds socken, Kalmar län, död 1863-01-01 på Skärshult, adopterad fosterdotter till handlanden och egendomsägaren Erik Evardsson Callerström samt dotter av organisten i Fliseryds socken, Kalmar län Emanuel Pettersson och Maria Christina Engelund.

Barn:

 • Carl Erik Reinhold, född 1848. Vinhandlare. Död 1921. Se Tab. 20.
 • Gustaf Fredrik Melker Malcolm, född 1850-07-23 i Oskarshamn, död 1872-04-22 i Vadstena.
 • Gustaf Adolf Viktor, född 1852. Bankdirektör. Död 1919. Se Tab. 21.
 • Claes Vilhelm Elof, född 1854-05-07 på Skärshult i Fliseryds socken, Kalmar län. Elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1873. Utexamen 1874. Ägde och brukade Troserum i Västra Eds socken, Kalmar län 1876–1879. Död 1885-08-01 i Oskarshamn.
 • Amelie Christina Eleonora, född 1856-08-17 på Skärshult, död 1938-01-14 i Karlstad, (db nr 12). Gift 1880-06-06 i Oskarshamn med bruksägaren Frans Hjalmar Ferdinand Westerlund, född 1843-01-06 på Aspa bruk i Askersunds landsförsaml., död 1900-01-21 på Borgviks bruk i Borgviks socken, Värmlands län.
 • Georg August Teodor, född 1858-11-02, död 1865-08-12.
 • Adelaide Sofia Magdalena (Adelé), född 1860-07-02 på Skärshult, död 1936-02-23 i Dals-Eds prästgård o. förs., Älvsborgs län,. Gift 1885-05-03 i Oskarshamn med kyrkoherden i Dals-Eds pastorat av Karlstads stift Anders Elis Hedrén, född 1848-10-22 Skäggsbyn
 • John Axel Christoffer, född 1862. Överste. Se Tab. 22

TAB 20

Carl Erik Reinhold, (son av Gustaf Vilhelm Christoffer, Tab. 19), född 1848-07-22 i Oskarshamn. Skeppsredare 1878–1888. Vinhandlare i Lübeck 1889. Död där 1921-05-28 i Lübeck (Standesamt, Lübeck). Gift 1897-07-22 i Jacobi kyrka i Lübeck (Standesamt, Lübeck) med Wilhelmina Louise Christine Marie Anna (Mina) Wigger från Mecklenburg, född 1867-10-25 i Rottensdorf i Mecklenburg, dotter av lantbrukaren Johann Peter Wigger och Catharina Elsabe Engel Dau .

Barn:

 • John Axel Gustaf, född 1897-12-17 i Lübeck (Standesamt, Lübeck). Dr. jur. Advokat. Notarie. Studentexamen 1916-02-00. Doktor jur. 1919-07-01. Statsexamen 1921-08-02. Statsexamen 1925-06-00. Rechtsanwalt (advokat) i Lübeck. Gift 1923-04-17 i Lübeck (Standesamt, Lübeck) med Clara Maria Emmily Fanny Hermine Erdtmann, född 1897-08-16 i Brooklyn, New York, dotter av Henry Erdtmann och Bertha Hoff.
 • Carl Arvid Emil, född 1900-02-05 i Lübeck (Standesamt, Lübeck). Utflyttade till Sydafrika 1930 o blev sydafrikansk medborgare. Affärsman. Kemist. Anställd som laboratorieassistent hos Messrs. Smith & Walton, Jacobs-Durban. Gift 1937-08-30 i Durban med Louise Hubertine Cardeneo från Tyskland (blev genom giftermålet sydafr. medborgare) född 1902-08-24 i Düsseldorf. Bokhandelsmedhjälpare.

TAB 21

Gustaf Adolph Victor (Gösta), (son av Gustaf Wilhelm Christopher , Tab. 19), född 1852-07-02 Skärshult, Kalmar län. Furir vid Kalmar regemente 1870-01-00. Avsked 1876-04-00. Bokhållare vid dåvarande Oskarshamns enskilda bank 1878. Kassör vid samma banks huvudkontor 1887. Kassakontrollant vid Smålands enskilda banks avdelningskontor i Oskarshamn 1889. Verkst. direktör i sistnämnda banks avdelningskontor i Karlskrona 1893. Död 1919-02-07 i Karlskrona stadsförs.,. Gift 1885-08-13 i Oskarshamn med Alfhild Maria Deurell, född 1864-05-07 på Fallebo i Döderhults socken, Kalmar län, död 1928-11-25 i Stockholm (Oscars förs., db nr 277), dotter av sjökaptenen Carl Daniel Deurell och Edla Maria Bolin.

Barn:

 • Vera Amelie Maria, född 1889-02-23 i Oskarshamn. Gift 1914-11-21 i Karlskrona stadsförs. ]] med underlöjtnanten i Karlskrona grenadjärregementets reserv Fritz Georg Gabriel Westin, född 1887-08-01 i Vaxholm.
 • Son, dödfödd 1894-03-09 i Karlskrona.
 • Britta Alfhild Adéle, född 1902-05-22 i Karlskrona, död där 1904-03-31.

TAB 22

John Axel Christopher (översiktstab. 5D, son av Gustaf Wilhelm Christopher , Tab. 19), född 1862-04-21 Skärshult, Kalmar län. Volontär vid Kalmar regemente 1878. Mogenhetsexamen i Västervik 1882-06-06. Sergeant över stat 1883-06-05. Elev vid krigsskolan s. å. 16/7. Utexaminerad 1884-11-01. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/12. Förvaltare Virbo, Kalmar län 1888–1891. Löjtnant 1893-07-07. Regementsadjutant 1898–1902. Regementskvartermästare 1902–1905. Kapten i regementet 1902-10-24 och vid regementet 1903-04-24. RSO 1905-05-15. Ledamot av styrelsen för Smålands med fl. provinsers hypoteksförening 1909. Major vid Norrbottens regemente 1910-05-21. Överstelöjtnant i armén 1913-11-21. Överstelöjtnant vid Kalmar regemente 1914-10-30. Överste i armén 1917-04-14 och s.d. avsked från nyssnämnda överstelöjtnantsbeställning . Överste i II arméfördelningens reserv s.å. apr. 21. Vice ordförande i nämnda hypoteksförening från 1919-01-01. Har ägt Kantebo i Tveta socken, Kalmar län, Högaskog i Eksjö landsförs. och Sjögelö i Hässleby socken, Jönköpings län och äger Västra Näs i Höreda socken, Jönköpings län. Gift 1889-11-10 i Oskarshamn med Tullia Charlotta Björck, född 1858-01-12 i Valdemarsvik i Tryserums socken, Kalmar län, död 1937-12-16 i Eksjö, (db nr 72), dotter av regementsläkaren vid Kalmar regemente, med. doktorn Albert Julius Björck och Sara Charlotta Dellwik.

Barn:

 • Greta Jonasdotter (Grete), född 1890-08-16 Virbo, Kalmar län. Gift 1915-05-22 i Eksjö stadsförs., ]] med löjtnanten vid Jönköpings regemente Anders Ivar Jarl, född 1889-07-10 i Karlsborg
 • Kristoffer Fredrik Jonasson, född 1891-12-01 Kantebo, Kalmar län. Reservofficersvolontär vid Kalmar regemente 1914-06-21. Korpral i nämnda regemente 1915-06-12. Furir s. å. 1/9. Reservofficersexamen 1916-04-29. Fanjunkare i regementet s. å. 26/8. Fänrik i Kalmar reg:s reserv s. å. 5/12. Avsked 1917-11-23. Löjtnant i Füsilierregementet nr 35 Prinz Heinrich von Preussen reserv s. å. 29/11. RPrJK2kl 1918-09-20. Löjtnant på stat vid sistnämnda regemente s. å. 30/10 . Konfirm.fullm. 1920-02-04. Avsked därifrån s. å. 14/2. Fänrik i Kronobergs reg:s reserv s. å. 5/3. Officersexamen s. å. 3/7. Fänrik vid sistnämnda regemente s. å. 24/8. Avsked 1921-09-30. Examen övermaskinist. Kontorist. Gift 1928-10-11 i Göteborg (Christine territ. förs., vb nr 83) med Ruth Elisabet Andersson, född 1897-03-02.

TAB 23

Gustaf Adolf, (son av Adolf Fredrik, Tab. 8), född 1783-10-01 Gässhult. Kornett vid Smålands dragonregemente 1801-06-16. Sekundadjutant därst. 1801–1806. Kvartermästare 1807–1808. Löjtnant 1809-02-10. Stabsryttmästare 1812-09-15. RSO 1819-06-24. Major i regementet 1823-07-04. 2. Major 1825-04-19. 1. Major 1827-08-22. Död 1828-09-19 på Gässhult och begraven s. å. 28/9. Gift 1816-08-06 Kulltorp med Anna Lovisa Bethén, född 1798-02-20 Ljuna s socken, Östergötlands län, död 1878-05-17 på Torrsjö i Flisby socken, Jönköpings län, dotter av assessorn Nils Bethén och Anna Sofia Ehrensparre.

Barn:

 • Nils Adolf August, född 1817-07-02 på Gässhult, liksom syskonen. Kadett vid Karlberg7 1832-10-05. Utexaminerad7 1840-05-12. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente s. å. 2/6. Löjtnant därst. 1850-04-10. Avsked 1856-02-28 med ryttmästares n. h. o. v. Död ogift 1889-03-22 på sin egendom Gässhult.
 • Sofia Eleonora Leontina, född 1819-05-06, död 1894-05-09 i Jönköping. Gift 1844-09-03 i Vimmerby med vice häradshövdingen Claes Hampus Fries, född 1809-10-08 Storebro, död 1892-04-23 i Jönköping.
 • Gustaf Oskar Viktor, född 1821-03-21. Student i Lund 1841-11-29. Sedan lantbrukare. Kammarjunkare 1860. Död ogift 1885-10-07 på Gässhult.
 • Hedvig Lovisa Emerentia, född 1823-09-22, död ogift 1859-06-08 i Eksjö.
 • Catharina Elisabet Charlotta, född 1825-04-05, död s. å. 2/12
 • Carl Christoffer Knut, född 1826-12-21, död 1828-03-17.
 • Catharina Elisabet Charlotta (Lotten), född 1828-05-09, död 1910-01-27 i Jönköping,. Gift 1852-02-12 i Eksjö med översten och chefen för västgötadals regemente, KSO1kl, Eggert Elers, född 1819-04-29 i Stockholm, död 1897-06-29 i Jönköping.

TAB 24

Carl Fredrik, (son av Adolf Fredrik, Tab. 8), född 1789-06-04 Gässhult. Underlöjtnant vid örlogsflottan 1809-06-29. Löjtnant därst. 1817-01-28. Kapten i flottornas generalstab 1821-11-05. Kapten vid örlogsflottan 1823-07-04. Premiärlöjtnant vid K. M:ts flotta. Kapten därst. 1831-10-22. RSO 1832-09-20. Kommendörkapten 1839-03-22. Avsked 1863-12-22. Död 1867-04-24 i Karlskrona. Gift 1:o 1818-01-29 på Misterhults gård i likanämnda socken med stiftsjungfrun Ulrika Catharina Weidenhielm, född 1800-02-21 i Hammarby socken, Stockholms län, död 1832-11-15 i Karlskrona, dotter av häradshövdingen Carl Vilhelm Weidenhielm och Ulrika Christina Zethelius. Gift 2:o 1834-01-14 i Karlskrona med Aurora Fredrika Lovisa Pihlgard, född 1808-02-21 Bubbetorp, död 1898-12-12 på Spjutsbygd i nämnda socken, dotter av ryttmästaren Georg Ernst Pihlgard och Carolina Fredrika Anckarsvärd B.

Barn:

 • 1. Eleonora Ulrika Carolina, född 1820-10-24 i Karlskrona, död där 1826-07-22.
 • 1. Carl Peter, född 1823-12-15. Student i Uppsala 1839 i juni. Filosofie mag. 1845-06-14. Bibliotekarie hos kronprinsen 1849-01-01. Död ogift 1854-12-21 i Stockholm.
 • 2. Ernst Fredrik, född 1835. Handelsagent. Död 1923. Se Tab. 25.
 • 2. Adéle Beata Fredrika, född 1837-07-01 i Karlskrona, död 1889-11-04 på Spjutsbygd. Gift 1873-02-08 i Karlskrona med kaptenen Carl Hjalte Fredrik Stålhammar, född 1835, död 1912-02-27 i Rödeby förs., Blekinge län,.
 • 2. Sigrid Carolina, född 1840-06-21 i Karlskrona, död där 1853-01-21.
 • 2. Nina Maria, född 1842-08-02 i Karlskrona, död där 1849-01-30.

TAB 25

Ernst Fredrik, (son av Carl Fredrik, Tab. 24), född 1835-02-25 i Karlskrona. Kadett vid Karlberg 1849-10-10. Avgången från krigsakademien 1850-02-08. Elev vid Hohenheims lantbruksakademi 1853. Utexamen därifrån 1855. Handelsagent i Stockholm. Död där 1923-03-26 (Nacka förs., db). Ägde och brukade under olika tider Inglatorp i Rödeby socken och Ryd i Augerums socken, (båda i Blek.), samt Vankiva i likanämnd socken och Denningarum i Östra Broby socken, (båda i Krist.). Gift 1:o 1858-12-19 på Vankiva med Hedvig Elisabet Beata Ehrenborg, född 1837-05-22 på Bjärsjölagård i Kärrstorps socken, Malmöhus län, död 1875-04-24 Hässleholm s län, dotter av löjtnanten Christian Henrik Ehrenborg, och Amalia Eleonora Ehrenborg. Gift 2:o 1884-12-16 i Stockholm med Sofia Carolina Thelin, född 1838-04-16 i Västmanland, död 1889-12-27 i Stockholm. Gift 3:o 1893-04-09 i Stockholm med Selma Charlotta Axelina Heurlin, född 1864-01-18 i Berlin, död 1914-12-31 i Stockholm, Oscars förs.,dotter av medarbetaren i tidningen Stockholms Dagblad Erland Johan Fritiof Heurlin och hans 1:a fru Anna Carolina Granholm.

Barn:

 • 1. Sigrid Elisabet, född 1859-06-25 på Ryd, död ogift 1880-04-17 i Helsingborg.
 • 1. Fredrik Teodor, född 1861-08-13 och död 1863-06-08 på Vankiva.
 • 1. Carl-Henrik, född 1868-07-13 i Stockholm, död 1877-04-22 på Hässleholm.
 • 1. Gundborg, född 1870-12-29 på Hässleholm. Gift 1892-02-10 i Hälsingborgs kyrka med översten Åke Axelsson Natt och Dag, född 1863
 • 3. Gustaf Fredrik (Gösta), född 1893-06-06 i Stockholm. Se Tab. 25 A.
 • 3. Louise Charlotte, född 1896-03-20 i Stockholm. Gift 1:o 1917-12-01 i Berlin med banktjänstemannen Gösta Ågren. Skilda 1924-08-09. Gift 2:o 1931-01-06 i Stockholm (Hedvig Eleonora förs. vb nr 4) med bankkamrer Knut Oskar Magnus Norelius i hans 2:a gifte, född 1888-12-05 i Stockholm, Katarina förs.

TAB 25A

Gustaf Fredrik (Gösta), (son av Ernst Fredrik, tab. 25), född 1893-06-06 i Stockholm. Ingenjör. Verkstadschef vid Halda aktiebolag. Överingenjör. Patr Sst GM. Gift 1927-04-14 i Göteborg (Vasa förs., vb nr 42) med Olga Sofia Andersson, född 1901-02-03

Barn:

 • Birgit Hillevi, född 1927-10-29 i Göteborg (Örgryte förs., fb nr 321).
 • Bertil Fredrik, född 1931-04-21 i Karlshamn (Asarums förs., Blekinge län, fb nr 59).
 • Kerstin Maj-Britt, född 1936-03-20 i Asarums förs., Blekinge län, (fb nr 33).

TAB 26

Christoffer, (son av Christoffer Reinhold, Tab. 7), född 1751-06-17 Skälsnäs. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1767-05-25. Sekundkorpral därst.4 s. å. 18/9. Furir vid Kalmar regemente 1772-07-30. Rustmästare därst. 1773-12-16. Förare4 1774-10-02. Sekundadjutant 1775-01-16. Premiäradjutant 1777-04-30. Löjtnant 1782-10-24. Genom byte löjtnant vid östgöta intanteriregemente4 1785-04-20. Avsked4 s. d. Död 1836-05-02 Gässhult. Gift 1786-04-11 i nämnda socken med Maria Catharina Berg, född 1765, död 1815-09-25 på Späckemåla i Misterhults socken, dotter av kofferdikaptenen Johan Magnus Berg och Gertrud Jacobsson.

Barn:

 • Elisabet Catharina, född 1787-01-20 på Kråkemåla i Misterhults socken, död ogift 1859-03-16.
 • Christoffer Reinhold, född 1788-12-27 på Kråkemåla, död där 1791-12-02.
 • Johan Magnus, född 1791-08-13 på Kråkemåla. Drunknade 1814-12-24 vid Gässhult under skridskoåkning tillika med sin kusin Otto Vilhelm Freidenfelt.
 • Anna Christina, född 1794-06-26 på Kråkemåla, död 1797.
 • Eleonora Charlotta, född 1802-11-10 på Kråkemåla, död ogift 1890-10-08 i Tuna klockargård Kalmar län.

TAB 27

Christoffer Freudenberg, adlad Freidenfelt, (son av Christoffer Freudenberg, Tab. 1), född 1654. Korpral vid Viborgs läns dragonregemente 1674-08-01, förare därst. 1676. Kvartermästare vid karelska kavalleriregementet 1677. Kornett därst. 1678-09-00. Adlad jämte brodern 1686-12-07, (introd. 1689 under nr 1102). Löjtnant 1698-03-02. Ryttmästare 1700-05-26. Konfirm. fullm. s. å. 1/12. Major 1702-07-28. Konfirm.fullm. 1703-08-17. Överstelöjtnant 1708-12-04. Överste och kommendant på Nyslott 1722-05-28. Död där 1724-04-19. Han deltog med utmärkelse i Carl XII:s krig. slog vid Dorpat 1703 med 170 ryttare ett mångdubbelt större ryskt parti och tog s. å. ett ryskt standar. Blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Kostroma, varifrån han hemkom i april 1722 [Lk], Gift 1:o omkr. 1686 m.1 sin broders svägerska Barbara Grotenfelt, död 1702-01-03 och begraven i Jääskis kyrka, dotter av överstelöjtnanten Nils Groth, adlad Grotenfelt, och hans 1:a fru Elisabet von Göben. Gift 2:o med Hedvig Sofia Löschern von Hertzfeldt, född 1671, död 1735-05-16 i Norrköping och begraven därst. s. å. 20/5, dotter av översten Anders Löschern, adlad Löschern von Hertzfeldt, nr 802, och Margareta von Numers.

Barn:

 • 1. Nils, född 1687-06-21 på Laukkala gård död Jääskis socken. Adjutant vid karelska kavalleriregementet 1704-12-01. Kornett därst. 1705-08-01. Konfirm.fullm. 1707-06-08. Sekundlöjtnant 1708-06-29. Ryttmästare s. å. i dec. Fången vid Poltava 1709-06-28. Förd till Klinov i Ryssland men rymde och hemkom i juni 1712. Premiärryttmästare s. å. 25/7. Generaladjutant av kavalleriet s. å. (förordnad av Lybecker). Stupade ogift 1713-10-06 i drabbningen vid Pälkäne.
 • 1. Christoffer, till Rönninge i Salems socken Stockholms län. Född 1689-02-19 på Laukkala. Adjutant vid karelska kavalleriregementet 1705-08-00. Sekundkornett därst. 1706-11-00. Premiärkornett 1708-08-00. Sekundlöjtnant s. å. i dec. Premiärlöjtnant 1709. Regementskvartermästare vid Benderska (Silfverhielms) dragonskvadron 1711-09-00. Sändes till khanen av Krim s. å. Sekundryttmästare vid Smålands kavalleriregemente 1714-09-03. Premiärryttmästare därst. 1715-10-10. Major vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1717-12-17. Generaladjutant av flygeln 1718-10-09. Överstelöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1729-02-26. Överste för nämnda regemente 1732-11-29. Generalmajor 1743-02-26. Drunknade s. å. 19/5 på sjön mellan Kemi och Umeå, i storm och drivis. Han bevistade med sitt regemente kriget i Finland 1741–1743, yrkade därunder i krigsrådet på kraftigt motstånd, och förde efter kapitulationen i Helsingfors det svenska kavalleriet över Vasa till Umeå, där han vidtog åtgärder till norra Finlands försvar.1 En minnesteckning över honom av C. Gift Malmström är tryckt i tidskriften Vårt Försvar 1907. Gift 1719 med friherrinnan Christina Regina Scheffer, född 1695-01-25, död barnlös 1773-07-29 på Rönninge, dotter av presidenten Peter Scheffer, adlad och frih. Scheffer, och hans 1:a fru Catharina Margareta Fägerstierna.
 • 1. Johan Göran, döpt 1690-04-23 på Laukkala.
 • 1. Elisabet, född 1691-07-12 på Laukkala, levde änka 1771. Gift med generalmajoren Joakim Georg Ganschou, adlad von Ganschou, född 1674, död 1760.
 • 1. Gustaf, född 1693-12-25 på Laukkala, död späd.
 • 1. Carl, född 1695. Kapten. Död 1775. Se Tab. 28
 • 1. Gustaf, född 1697-07-25 på Laukkala, död antagligen späd.
 • 1. Märta Gertrud, född 1700-01-25 på Laukkala, död 1794-06-08 Ribbinghof. Gift 1738-02-07 Eksjö med ryttmästaren Johan Gabriel Gyllenpamp nr 675, född 1687, död 1752.

TAB 28

Carl, (son av Christoffer Freudenberg, adlad Freidenfelt, Tab. 27), född 1695-03-17 på Laukkala gård i Jääskis socken i Karelen. Musketerare vid livgardet 1710-11-25. Furir därst. 1711-03-28. Förare 1712-11-28. Fänrik 1713-06-23 (k. fullm. dat. Bender redan 1711-11-10). Löjtnant 1717-07-22. Transp. till löjtnant vid livdragonregementet 1726-06-25. Kaptenlöjtnant därst. 1741-10-14. Stabskapten 1742-01-02. Premiärkapten s. å. 12/5. RSO 1755-01-13. Avsked 1762-05-26. Död 1775-12-01 på Granö gård i Kelviå socken, i Österbotten. Gift med Gertrud Helena Köhler, född 1705-06-20, död 1779-12-05 i Vörå socken, i Österbotten, dotter av överstelöjtnanten vid Tavastehus läns infanteriregemente Hans Henrik Köhler och Eva Catharina Liljering, nr 838, samt brorsdotter till generallöjtnanten Fredrik Köhler, friherre von Köhler.

Barn:

 • Eva Hedvig, född 1724-09-09, död 1823-11-14 på Schedingsnäs i Forsheda socken, Jönköpings län. Gift 1754-10-12 Hulta med ryttmästaren Jakob Daniel Ridderborg, född 1729, död 1771.
 • Barbro Helena, född 1726-07-31, död 1808-03-28. Gift 1:o med kaptenen Jakob Johan Hastfer. Död 1754. Gift 2:o med domprosten i Åbo, professorn Samuel Andersson Pryss i hans 2:a gifte, född 1705-09-29 i Åbo, död där 1779-07-26, av samma släkt som adliga ätten Prytz.
 • Christoffer, född 1727. Kvartermästare vid Smålands kavalleriregemente. Adjutant därst. 17404. Död 1742-01-22.
 • Carl Gustaf, född 1729. Överstelöjtnant. Död 1796. Se Tab. 29.
 • Georg Fredrik, född 1731. Major. Död 1795. Se Tab. 32
 • Peter Ulrik, född 1733-07-30. Volontär vid artilleriet 1748. Styckjunkare därst. 1757-08-20. Underlöjtnant s. å. 16/12. Löjtnant 1768-03-18. Kaptens avsked 1770-08-06. Död 1799 och begraven s. å. 16/4 i Vadstena. Gift 1763-12-06 på Vanstad i likanämnd socken, Malmöhus län med Anna Catharina von Böhnen, född 1731-02-22, död 1795-11-12 i Vadstena, dotter av majoren Ludvig Gustaf von Böhnen, natural. von Böhnen, och Anna Catharina Ridderschantz.
 • Christina Elisabet, född 1736-07-17. Gift omkr. 1761 med häradshövdingen i Piikkis och Halikko domsaga Nils Tolpo, död 1761-09-01.
 • Axel Reinhold, född 1738. Kapten. Död 1813. Se Tab. 33
 • Märta Margareta, född 1741-08-20, död 1806-11-05 i Ilmola socken. Gift 1768-01-14 Nautela
 • Lovisa Maria, född 1745-01-30, död 1794-05-25 i Pedersöre. Gift 1:o 1779-09-09 i Vörå socken med kyrkoherden i Pedersöre, mag. Gabriel Aspegren i hans 2:a gifte (gift 1:o 1765 med Hedvig Elisabet Peldan, född 1740-11-06, död 1766-03-20, dotter av Gabriel Peldan och Magdalena Molin), född 1747, död 1784-05-13. Gift 2:o med prästmannen Johan Moliis, född 1758-05-16 i Närpes socken, död 1829
 • Sofia Anna, född 1750-07-31, död ung(?).

TAB 29

Carl Gustaf, (son av Carl, Tab. 28), född 1729-02-05 på Ruokola gård i Pälkäne socken. Korpral vid Österbottens regemente 1741-07-18. Rustmästare vid livdragonregementet 1742-05-25. Förare därst. 1744-02-20. Adjutant vid Österbottens regemente 1746-06-19. Fänrik därst. 1748-04-13. Löjtnant 1757-09-05. Stabskapten 1761-06-22. Regementskvartermästare 1764-05-02. Kapten 1765-02-28. RSO 1772-05-28. Major i armén 1774-02-23 och vid regementet s. å. Överstelöjtnant därst. 1783-05-28. Avsked 1785-04-20. Död 1796-11-07 Granö Han bevistade finska kriget 1741–42 och pommerska kriget 1757–62. Var flera särskilda gånger förordnad att förestå landshövdingeämbetet i Uleåborgs län Gift med Maria Christina Carlbom, född 1733, död 1820-03-10 i Stockholm, dotter av borgmästaren i Gamla Karleby Christoffer Carlbom och Anna Warg.

Barn:

 • Eva Maria, född 1755, död 1837-12-00 i Muhos socken. Gift8 1779-02-07 med majoren vid Kajana bataljon Samuel Johan Löthman, född 1755-09-24, död 1808 i Karelen.8
 • Fredrika Christina, född 1758, död 1795-02-26 på Hakkarais boställe i Muhos socken. Gift 1791-01-28 på Granö med överstelöjtnanten Georg August von Essen af Zellie, i hans 1:a gifte, född 1759, död 1829.
 • Gustava Lovisa, född 1763, död 1836-03-25 i Kuopio. Gift 1:o 1791-09-18 på Granö med löjtnanten vid Österbottens regemente Anders Johan Rosén. Gift 2:o 1808 med sin systers svåger löjtnanten Ludvig Fredrik von Essen af Zellie, född 1771, död 1843
 • Ulrika Charlotta, född 1768-05-08, död 1829-07-02 i Kelviå socken. Gift 1796-04-17 med kaptenen vid Österbottens regemente Johan Hydén, född 1767-08-14, död 1813-08-13
 • Carl Christoffer, född 1771. Major. Död 1808. Se Tab. 30

TAB 30

Carl Christoffer, (son av Carl Gustaf, Tab. 29), född 1771-05-10 i Österbotten. Förare vid Österbottens regemente 1776-06-18. Fänrik därst. 1780-12-20. Löjtnant 1785-09-27. Kapten 1790-07-08. Regementskvartermästare 1794-02-01. Major i armén s. å. 18/4. RSO 1799-11-16. Regementskvartermästare vid Södermanlands regemente 1800-09-08. Död 1808-06-14 vid västra armén vid lägret i Skarbo i Värmland i följd av en i halsen erhållen blessyr. Han var under finska kriget 1789 med i träffningarna vid Porrassalmi och Laitasilta samt reträtten från S:t Michel. Gift 1798-10-14 i Stockholm med Lovisa Gustava Lillienheim, född 1770-04-21, död 1850-12-10 i Stockholm, dotter av kammarrådet Daniel Aurell, adlad Lillienheim, och Christina Gustava Leufstadia.

Barn:

 • Christina Lovisa, född 1799-09-08 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död ogift 1852-01-14 i nämnda stad.
 • Carl Gustaf, född 1800-10-07 i Stockholm. Rustmästare vid Upplands regemente9 1816-11-26. Fänrik därst. 1818-07-07. Löjtnant 1825-01-11. Avsked såsom löjtnant i armén 1830-04-29. Död 1846-12-13 i Karlskrona. Gift 1828-03-26 på Norra Skåne i By socken Värmlands län med Johanna Maria von Krusenstjerna, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1824-10-30 med sin kusin löjtnanten Baltzar Nils Adolf von Krusenstjerna, född 1793, död 1825), född 1806-02-28, död 1884-08-01 i Strömstad, dotter av majoren Fredrik Vilhelm Gramén, adlad och adopt. von Krusenstierna, och friherrinnan Eleonora Christina von Rajalin.
 • Fredrik Daniel, född 1804. Löjtnant. Död 1857. Se Tab. 31

TAB 31

Fredrik Daniel, (son av Carl Christoffer, Tab. 30), född 1804-12-12 i Södermanland. Sergeant vid Jämtlands fältjägareregemente4 1821-12-11. Officersexamen4 1822-07-18. Fanjunkare s. å. 15/10. Fanjunkare vid livbeväringsregementet4 1823-02-15. Fänrik därst. 1823-07-04. Adjutant i krigskollegium 1824-04-16–1826. Löjtnant 1829-02-04. 1. Regementsadjutant 1832-03-03. Kammarpage hos konungen 1834-12-02. Löjtnant vid Värmlands fältjägarregemente 1836-09-07. Adjutant i överkommendantsexpeditionen i Stockholm 1838-10-17. Avsked 1850-11-09. Död 1857-06-06 i New York. Gift 1848-01-16 i Stockholm med Maria Charlotta Bergqvist, född 1823-03-05, levde 1864, dotter av trädgårdsmästaråldermannen i Stockholm Sven Bergqvist och Johanna Christina Holmgren. Om detta giftermål uppstod en vidlyftig rättegång.

Barn:

 • Hjalmar Fredrik Hugo, född 1847-05-05 i Stockholm, död i Amerika.
 • Willgott Robert, född 1853-04-30 i New York, levde 1864.

TAB 32

Georg Fredrik, (son av Carl, Tab. 28), född 1731-04-12 i Pälkäne socken i Finland. Volontär livdragonregementet 1746-05-26. Rustmästare vid Österbottens regemente 1747-10-09. Sergeant därst. 1749-04-15. Adjutant 1752-10-30. Löjtnant 1761-06-22. Kapten 1770-04-04. Sekundmajor 1774-02-23. RSO 1779-01-24. Avsked 1782-05-15. Död 1795-04-20 Husby. Gift 1780-08-27 i Stockholm med Johanna Psilanderhielm, född 1742-11-27, död 1800-08-28 (1800-08-29) i Stockholm, dotter av kammarrådet Peter Psilanderhielm, och Petronella Sofia Fries.

Barn:

 • Johanna Sofia, född 1781-08-28 i Uleåborg. Stiftsjungfru. Död 1813-10-02 Färlösa. Gift 1810-04-29 i Stockholm med överstelöjtnanten, friherre Knut Axel Leijonhufvud, i hans 1:a gifte, född 1775, död 1833.

TAB 33

Axel Reinhold, (son av Carl, Tab. 28), född 1738-02-20 i Kangasala socken. Volontär livdragonregementet 1754-06-27. Korpral därst. 1756-07-17. Fänrik vid Upplands regemente 1758-09-05. Genom byte fänrik vid Savolaks regemente 1764-09-05 vid Björneborgs regemente 1767-09-01 och Österbottens regemente 1770-05-29. Löjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 15/10. Kapten i armén8 1775-03-08. Regementskvartermästare regementet s. å. 1/5. RSO 1779-01-24. Avsked 1785-04-20. Död 1813-04-18 Beatelund Han bevistade pommerska kriget och alla därunder förefallande träffningar. Gift 1773-02-09 i Åbo12 med Anna Beata Strengberg, född 1755-08-11, död 1829-03-30, dotter av regementsskrivaren vid Österbottens regemente Carl Henrik Strengberg och Christina Margareta Kijhl.

Barn:

 • Helena Margareta Juliana, född 1773-12-15 i Ny-Karleby socken, i Österbotten, död 1780-03-05 på bostället Ruuska i Storkyro socken.
 • Anna Lovisa, född 1775-12-07 i Nykarleby socken, död ogift 1841-10-07 i Kristinestad.
 • Carl Reinhold, född 1777-12-11. Volontär vid Österbottens regemente 1782-08-07. Stabsfänrik därst.8 1785-04-20. Fänrik 1793-08-26. Drunknade 1798-08-05 under badning i Storkyro å vid Beatelund.
 • Beata Sofia, född 1779-12-31. Stiftsjungfru. Död 1858-08-09 i Kristinestad. Gift 1811-11-02 med Bin kusin, löjtnanten Gustaf Jakob Printz, född 1776-08-22 i Vasa, död 1834-01-03 i Kristinestad
 • Johanna, född 1781-05-01. Stiftsjungfru. Död ogift 1834-10-10 i Vasa.
 • Axel Fredrik, född 1783-03-01, död 1784-12-19 på Ruuska.
 • Axel Fredrik, född 1785. Överstelöjtnant. Död 1853. Se Tab. 34.
 • Gustaf Adolf, född 1787-11-24, död 1803-08-12 på Beatelund.
 • Ulrik August, född 1790-09-24 på Beatelund. Sergeant vid finska gardet 1807-01-08. Död s. å. 9/8 i Stockholm.
 • Christoffer Vilhelm, född 1793-11-12. Sergeant vid 2. gardet 1810-05-10. Fänrik vid Gotlands nationalbeväring 1811-05-01. Fänrik vid Bohusläns regemente s. å. 15/10. Avsked 1813-11-02. Flyttade åter till Finland. Immatrikulerad på riddarhuset därst. 1818-02-05 under nr 80 bland adelsmän. Död ogift 1819-06-09 i Vasa.8

TAB 34

Axel Fredrik, (son av Axel Reinhold, Tab. 33), född 1785-07-31. Sergeant vid Österbottens regemente 1796-06-27. Kadett vid Karlberg 1799-09-25. Utexamen7 1803-09-22. Fänrik finska gardet s. å. 27/12. Löjtnant därst. 1808-03-16. Genom byte löjtnant vid livregementsbrigadens husarkår 1811-04-10. Avsked såsom löjtnant i armén s. å. 13/4. Löjtnant i Västgöta regemente s. å. 18/8. Kapten vid regementet 1812-03-08. Major i armén 1818-05-11. RSO 1820-07-12. Major vid sistnämnda regemente 1825-04-19. Överstelöjtnants avsked 1829-03-21. Död 1853-10-22 i Jönköping. Gift 1814-12-29 Brunsbo med Anna Charlotta Weidman, adlad och adopt. Lagerheim B, född 1791-01-09 i Lund, död 1864-06-06 i Stockholm, dotter av biskopen över Skara stift, teol. och filosofie doktorn Ture Weidman och Inga Lovisa von Celse.

Barn:

 • Beata Lovisa, född 1815-11-15, död 1816-02-28.
 • Ture Fredrik Reinhold, född 1816. Hovrättsnotarie och vice häradshövding. Död 1900. Se Tab. 35
 • Carl Johan Casimir, född 1818. Hovrättsråd. Död 1906. Se Tab. 36.
 • Ludvig Vilhelm Magnus, född 1820-06-19, död 1824-01-10.
 • Axel Hjalmar Ludvig Christoffer, född 1826-01-03, död 1828-04-13.
 • Teodor Ludvig Hjalmar, född 1835-07-31 Knapegården. Kadett vid Karlberg 1850-10-15. Avgången från krigsakademien 1851-08-02. Lantbrukare i Småland 1852–1858. Var sedan någon tid biträde vid ett hem för blinda. Död ogift 1899-07-07 på Ludvigsborg Södertälje.

TAB 35

Ture Fredrik Beinhold, (son av Axel Fredrik, Tab. 34), född 1816-12-18 eller 1816-01-07 på kaptensbostället Alebäck i Sävareds socken, Skaraborgs län. Student i Uppsala 1835-06-12. Jur. utr. kandidat examen 1840-12-16. Auskultant i Svea hovrätt 1841-03-26. Vice häradshövding under Göta hovrätt 1844-05-31. Vice notarie 1845-09-29. Amanuens i Svea hovrätt 1846-12-18. Kanslist i sistnämnda hovrätt 1848-10-25. Adjungerad ledamot i Göta hovrätt 1851–1852. Konstit. hovrättsnotarie i Svea hovrätt 1857-03-30. Ord. 1861-04-30. RVO 1876-12-01. Avsked 1882-02-16. Död 1900-03-10 i Stockholm. Gift 1858-10-07 på Lindormsnäs i Lossa socken, Uppsala län med Göta Josefina Virginia Ekenstam, född 1823-08-27 på Väsby i Tumbo socken, Södermanlands län, död 1903-08-11 på Torpa, dotter av kaptenen Johan Otto Ekenstam (se adliga ätten af Ekenstam), och hans 1:a fru Maria Catharina Roos.

Barn:

 • Carl Fredrik Otto Josef, född 1860-03-19 och död 1861-02-07 i Stockholm.
 • Maria Lovisa Josefina, född 1863-04-23 i Stockholm, Gift 1885-12-29 i nämnda stad med praktiserande läkaren i Jönköping, med licentiat Gustaf Axel Berg, född 1855-04-18 Ösjö, död 1891-04-21 i Jönköping.

TAB 36

Carl Johan Casimir (översiktstab. 10A, son av Axel Fredrik, Tab. 34), född 1818-06-13 Brunnsbo. Student i Uppsala 1835-06-12. Teol. examen 1836-05-27 och jur. filosofie examen 1837-06-07 samt jur. utr. kandidat examen 1840-12-16. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 19/12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt 1841-03-26. Auskultant i Göta hovrätt 1843-01-16. Extra ordinarie kanslist i nämnda hovrätt s. å. 25/1. Vice häradshövding 1844-05-31. Extra ordinarie brottmålsnotarie i samma hovrätt 1845-12-01. Assessor 1850-05-29. Ledamot av skolrådet i Jönköping 1858–1878. Hovrättsråd 1869-09-22. RNO 1870-06-11. Avsked 1888-05-25. Död 1906-12-15 i Lund. Gift 1:o 1850-06-23 i Sandseryds prästgård Jönköpings län med Hilda Christina Ulrika Westberg, född 1827-06-28 på komministerbostället Holkastorp i Tolgs socken, Kronobergs län, död 1863-09-09 i Jönköping, dotter av prosten, kyrkoherden i Sandseryds pastorat av Växjö stift, filosofie jubeldoktorn Isak Gabriel Westberg och Josefina Sager. Gift 2:o 1865-12-29 i Habo prästgård Skaraborgs län med Nanny Ida Charlotta Hallenberg, född 1835-06-15 Billa, död 1911-04-24 i Lund ]], dotter av prosten och kyrkoherden i Habo och Gustaf Adolfs församl:s pastorat av Skara stift, filosofie doktorn Per Hallenberg och Anna Lovisa Wetterling.

Barn:

 • 1. Axel Gabriel Johan, född 1851-04-25, död s. å. 20/7 i Sandseryds socken.
 • 1. Anna Clara Josefina, född 1852-08-13, död 1853-08-29 i Sandseryds socken.
 • 1. Oskar Fredrik, född 1854-10-09 i Jönköping, död där 1868-04-24.
 • 1. Carl Axel, född 1855-09-21, död 1857-01-03.
 • 1. Anna Charlotta, född 1857-10-27 och död 1858-05-02 i Jönköping.
 • 1. Maria Christina, född 1859-05-21 i Jönköping, död 1929-02-04 i Lund,. Stiftsjungfru.
 • 1. Carl Johan Gabriel, född 1861-04-09 och död s. å. 21/6 i Sandseryds prästgård.
 • 1. Josef Elias Natanael, född 1862-05-08 och död 1863-05-18 i Jönköping.
 • 2. Per Johan Natanael, född 1866. Kapten. Se Tab. 37
 • 2. Carl Josef Teofil, född 1867. Hospitalsläkare. Se Tab. 38.
 • 2. Jakob Axel Samuel, född 1869-11-22 i Jönköping. Mogenhetsexamen 1888-06-01. Student i Lund s. å. 4/9. Filosofie kandidat examen 1890-09-16. Dimissionsexamen 1899-09-16. Student i Uppsala s. å. 3/10. Död ogift 1901-04-16 i Sjösås prästgård Kronobergs län.
 • 2. Magnus Fredrik Teodor, född 1872-11-13 i Jönköping, död 1936-10-14 i Karlstad,. Mogenhetsexamen 1891-06-01. Student i Lund s. å. 3/9. Filosofie licentiat 1908-12-14. Fiskeristipendiat 1909. Fiskeriintendent i övre norra distriktet 1912-12-31. Fiskeriintendent i mellersta distriktet 1914-03-20. RVO 1925-06-06. Avsked 1936-03-20.

TAB 37

Per Johan Natanael (översiktstab. 10A, son av Carl Johan Casimir, Tab. 36), född 1866-10-10 i Jönköping. Mogenhetsexamen 1884-12-16. Volontär vid Göta artilleriregemente, nu 1. Göta artilleriregemente 1884-12-22. Konstapel därst. 1886-05-07. Sergeant s. å. 22/5. Elev vid krigsskolan s. å. 15/7. Utexamen 1887-10-03. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/10. Löjtnant därst. 1893-09-15. Kapten 1903-04-04. Tygmästare i Göteborg s. å. 1903-09-21–1909-09-30. RSO 1907-12-01. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1916-11-24. Gift 1906-11-21 i Lund med Ida Helena Petersson, född 1874-09-29 i Göteborg, dotter av handlanden Johannes Petersson och Anna Lisa Nyman.

Barn:

 • Nanny Helene Marie-Louise, född 1908-05-27 i Göteborg, Garnisonsförs.,. Gift 1934-09-10 i Göteborg (Osk. Fredr. vb) med kyrkoadjunkten Arne Hjalmarsson Lindholm, född 1907-07-02 i Stockholm

TAB 38

Carl Josef Theofil (översiktstab. 10A, son av Carl Johan Casimir, Tab. 36), född 1867-09-30 i Jönköping. Mogenhetsexamen därst. 1886-05-27. Student i Uppsala s. å. 4/9. Med. filosofie examen 1888-05-28. Med. kandidat vid Karolinska institutet i Stockholm 1892-11-30. Med. licentiat 1899-09-13. Biträdande läkare vid länslasarettet och kurhuset i Örebro 1900-02-26. Underläkare vid Lunds asyl 1902-11-21. Biträdande läkare vid Vadstena hospital och asyl 1905-06-15. Hospitalsläkare därst. 1911-08-21. Läkare vid Visby hospital 1914-05-02. Hospitalsläkare vid Östersunds hospital från 1915. Död 1930-04-13 i Frösö förs., Jämtlands län,. Gift 1905-11-14 i Stockholm, Ersta kapell med Sigrid Ida Hildegard Boberg, född 1878-10-23 i Anderslövs socken, Malmöhus län, dotter av lagerchefen Carl Boberg och Hilma Willmann.

Barn:

 • Birgitta Margareta, född 1906-06-28 i Vadstena, död 1918-12-02 i Frösö förs., Jämtlands län, (db nr 157) .
 • Sigrid Gunnel, född 1908-04-19 i Vadstena förs.,Malmö, S:t Petri förs. (enl. fokbokför.). Gift 1:o 1929-04-19 i Köpenhamn (Frösö förs., Jämtlands län, vb nr 12) med löjtnanten vid Flygvapnet Carl Ingemar Nygren i hans 2:a gifte
 • Nanny Maria Ingegerd, född 1912-03-05 i Malmö , (S:t Johannes förs., Östersunds förs.:bok) (Vadstena förs., fb). Skolkökslärarinna.
 • Josef Hans-Fredrik, född 1920-03-11 i Frösö förs., Jämtlands län.


Källor

1 Rf. 2 Lk. 3 Wilskman, Släkten Wilskman (1907). 4 KrAB. 5 Hm. 6 Lsn. 7 Hc. 8 Wä. 9 Bu. 10 Medd. från fiskeriintendenten T. Freidenfelt. 11 Kd. 12 Åbo.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: