:

Af Forselles nr 2018

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten af Forselles nr 2018

Adlad 1767-01-24, introducerad 1775.

Ätten, som har finskt ursprung, immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-23 under nr 143 bland adelsmän. En gren av ätten har i Finland blivit upphöjd i friherrligt stånd.

Forselles A201800.png

TAB 1

Henrik Jordansson. Borgare, slutligen gästgivare och radman i dåvarande Vekkelaks stad (Fredrikshamn) 1706. Död före 1722. Gift med Johanna Malm. (Medd. av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.)

Barn:

 • Jakob Forsell, adlad af Forselles, född 1696-08-17 i Fredrikshamn. Efter fredsslutet 1721 handlande i Fredrikshamn. Flydde vid ryska krigets utbrott 1741 till Stockholm (Wä.). Återkom till Finland 1744. Borgmästare i Lovisa 1747-05-05. Assessors n. h. o. v. 1752-07-13. Avsked från borgmästarbefattningen med kommerseråds titel 1765-01-10. Adlad 1767-01-24 (sönerna introducerade 1775 under nr 2018). Död 1768-04-28 och begraven i Elimä kyrka i Finland. 'Han gjorde under kriget mot Ryssland riket stora tjänster genom uppsnappande av brev och depescher från ryska kurirer. Gav 1745 första förslaget till en stads och fästnings anläggande i Degerby, som erhöll namnet Lovisa. Hade samlat en ansenlig förmögenhet samt tillhandlade sig betydliga egendomar i Elimä socken.' Gift 1752-10-11 i Kungsholms förs, Stockholm med Johanna Ulrika Schultz, född 1732-12-03, död 1790-12-17, i Stockholm och begraven i Tyska kyrkan i Stockholm, dotter av direktören i Stockholm Johan Christian Schultz och Johanna Margareta Alandt från Hamburg.

Barn:

 • Jakob, född 1753. Krigsråd. Död 1835. Se Tab. 2
 • Henrik Johan, född 1754. Bergsråd. Död 1790. Se Tab. 30
 • Johanna Christina, född 1756-01-24, död 1778-03-29 i Lovisa. Gift i Lovisa 1772-02-13 med majoren Carl Adolf Wattrang, född 1735, död 1795.
 • Samuel, född 1757-12-16 i Lovisa. Student i Åbo 1772 (Lå.). Volontär vid Flemingska regementet 1772. Sergeant vid Flemingska regementet 1773-01-21. Fänrik vid Skytteska regementet 1773-12-16. Löjtnant vid Savolaks regemente 1777-06-06. Genom byte löjtnant vid Flemingska regementet 1778-01-21. Kapten vid Wachtmeisters värvade regemente 1778-01-27. 1. Kammarpage och kammarjunkare hos konungen 1784-12-01–1791-05-00 (SAB.). Major vid Stedingkska regementet 1787-07-31. Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén 1793-07-29. Överstelöjtnant vid Stedingkska regementet 1794-04-18. RSO 1794-11-24. Landshövding i Göteborgs och Bohus län 1796-10-27. Landshövding i Uleåborgs län 1800-06-11. Avsked 1802-04-13. Död ogift 1814-09-28 i Spaa, dit han rest för sin hälsa

TAB 2

Jakob, (son av Jakob Forsell, adlad af Forselles, tab 1), till Peippola i Elimä socken, Finland. Född 1753-09-16 i Lovisa. Student i Uppsala 1768-08-09 och i Åbo 1769. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1771-01-24. Sergeant 1771 -04-05. Sergeant vid Björneborgs regemente 1771-06-12. Fänrik vid Björneborgs (då C. G Skyttes) regemente 1771-06-12. Kornett vid lätta dragonerna 1774-06-20. Löjtnant i armén och stallmästare i armén 1777-10-22. Majors avsked 1779-02-10. Krigsråds n. h. o. v. 1788-08-23. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 143 bland adelsmän. Död 1835-10-05 i Lovisa. Gift 1:o 1780-05-18 med Margareta Charlotta Carlsköld, född 1758-03-22 Görveln, död 1802-08-14 på Peippola, dotter av kanslirådet Per Schyllberg, adlad och adopterad Carlsköld B, och Virginia Sofia Adlerberg, B. Gift 2:o 1814-11-03 i Borgå med Vilhelmina Christina Reuterskiöld, född 1782-10-09 på Östuna i Björskogs socken, Västmanlands län, död 1815-12-14 i Lovisa, dotter av majoren Carl Fredrik Reuterskiöld, och hans 2:a fru Christina Charlotta Mannerstråle.

Barn:

 • 1. Jakob August, född 1781-04-27. Fänrik vid Svea livgarde 1793-10-28. Kadett vid Karlberg 1795-09-24. Utexaminerad 1799-05-04. Adjutant vid Svea livgarde 1802-09-06. Löjtnant vid Svea livgarde 1803-07-06. Kapten vid Tavastehus regementets jägarbataljon 1805-09-28. Död ogift 1808-05-02 i Uleåborg av blessyrer, erhållna i slaget vid Siikajoki 1808-04-18. Han blev 1808-05-28 eller efter döden, utnämnd till RSO.
 • 1. Per, född 1782. Expeditionssekreterare. Död 1860. Se Tab. 3
 • 1. Fredrik Johan Ulrik, född 1783. Major. Död 1857. Se Tab. 5
 • 1. Virginia Charlotta, född 1784-11-17, död 1858-11-23 i Lovisa. Gift 1809-12-23 på Peippola med överstelöjtnanten Johan Adolf von Post, född 1776, död 1843.
 • 1. Carl Otto, född 1786-12-08. Kadett vid Karlberg 1800-10-02. Utexaminerad 1803-09-24. Underlöjtnant vid arméns flottas Sveaborgseskader 1803-12-27. Löjtnant vid arméns flottas Sveaborgseskader 1808. Kapten i flottorna 1809-10-24. Avsked 1812-01-14. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1812-06-01. Major 1814-03-01. RSO 1814-08-25. Avsked 1815-07-04. Död ogift 1819-01-25 i Åbo.
 • 1. Göran Henrik Samuel, född 1787. Generalkonsul. Död 1875. Se Tab. 21.
 • 1. Gustaf Ludvig, född 1789-03-07, död 1789-03-12.
 • 1. Ulrika Jakobina, född 1791-01-05, död 1858-08-16 på Kallio gård i Virmo socken. Gift 1823-07-25 i Lovisa med överstelöjtnanten, friherre Bernt Otto Rehbinder, i hans 2:a gifte, född 1773, död 1831.
 • 1. Bernt Ludvig, född 1792. Kopist. Död 1862. Se Tab. 27
 • 1. Adam Magnus Filip, född 1797. Major. Död 1882. Se Tab. 28.

TAB 3

Per, (son av Jakob, tab 2), född 1782-05-22 i Stockholm. Student i Åbo 1797 och i Uppsala 1798-11-09. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1800-10-29. Hovjunkare 1802-07-04. Auskultant i Svea hovrätt 1803-10-03. Kanslist i justitierevisionen 1807-07-11. Protokollssekreterare i justitierevisionen 1809-07-29. Kammarjunkare. Avsked med expeditionssekreterares titel och bosatte sig på Peippola. Död på Peippola 1860-02-29. Gift 1835-04-20 Pockar

Barn:

 • Maria Teresia, född 1836-01-31 på Peippola, död 1911-08-12 i Helsingfors. Gift 1861-05-20 med translatorn vid generalguvemementskansliet i Finland, kollegiiassessorn Peter Vilhelm Arnold Behse, född 1831-01-18, död 1881-10-05 i Helsingfors.
 • Ida Sofia, född 1837-12-08 på Peippola, död 1911-03-22. Gift 1859-01-06 med underlöjtnanten Mauritz Palmfelt, från vilken hon blev skild, född 1834, död 1889.
 • Alina Sofia, född 1839-07-12 på Peippola, död på Peippola 1839-07-25.
 • Per Emil, född 1840. Fältkamrerare. Död 1914. Se Tab. 4.

TAB 4

Per Emil (son av Per, tab 3), född 1840-12-05 på Peippola i Elimä socken. Student i Helsingfors 1857-10-18. Ägnade sig därefter åt lantbruk såsom ägare av Peippola, vilket han försålde 1883. Extra ordinarie amanuens vid universitetets i Helsingfors konsistorium 1886-09-14. Notarie vid universitetets i Helsingfors konsistorium 1889-10-26. Tillika ekonom vid nämnda universitet 1890-01-20. Fältkamrerares titel 1898-04-17. Avsked från nämnda ekonombefattning 1907. RRS:tAO3kl 1911-04-23. Död 1914-07-21 i Helsingfors. Gift 1869-07-07 i Elimä kyrka med Hedvig Maria Lovisa Etholén, född 1850-09-30 i S:t Petersburg, dotter av konteramiralen Arvid Adolf Etholén, finsk adelsman Etholén, nr 225, och Margareta Hedvig Johanna Sundvall.

Barn:

 • Tyra Frigga Margareta Sofia, född 1871-09-27 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1897-10-12 med sin syssling, generallöjtnanten Carl Johan Gabriel af Forselles i hans 2:a gifte, född 1858.
 • Agnes Ellen, född 1873-06-11 på Peippola. Ledarinna för barnhem i Helsingfors. Död i Helsingfors 1923-01-06.
 • Per Adolf Alf, född 1875-02-22 på Peippola. Student i Helsingfors 1893-05-26. Anställd först vid Privatbanken i Helsingfors, sedan vid Föreningsbankens i Finland huvudkontor i nämnda stad. Deltog i finska frihetskriget 1918. FFrK4kl 1919. Kamrerare vid Nordiska föreningsbankens centralkontor i Helsingfors 1919-10-01.
 • Ingrid Lovisa, född 1881-07-15 på Peippola, död 1885-04-25 i Helsingfors.

TAB 5

Fredrik Johan Ulrik, (son av Jakob, tab 2), född 1783-08-11. Sergeant vid Nylands dragonregemente 1796-10-26. Kadett vid Haapaniemi 1796–1800-10-01. Kornett vid Nylands dragonregemente 1800-10-26. Löjtnant vid Nylands dragonregemente 180505-04. Kapten i armén 1809-06-29. GMtf 1809. Majors avsked 1810. RSO 1852-06-19. Död 1857-02-03 på sin sätesgård Moisio i Elimä socken. Han bevistade finska kriget 1808–1809 och blev sårad vid Pyhäjoki. Gift 1:o 1815-01-05 Degerö Gift 2:o 1823-10-03 Kinttula

Barn:

 • 1. Emilie Charlotta, född 1815-10-28, död 1896-11-18 i Helsingfors. Gift 1839-01-01 på Moisio med referendariesekreteraren i senaten för Finland Vilhelm Ulrik Gylling, född 1797-09-07 i Heinola, död 1873-02-27 i Helsingfors.
 • 1. Edvard Gustaf, finsk friherre, född 1817. Rysk general av artilleriet. Död 1891. Se Tab. 6.
 • 1. Jakob Henrik Alexander, född 1820. Verkligt statsråd. Död 1896. Se Tab. 7.
 • 1. Axel Fredrik Knut, född 1822-02-06, död 1829-05-27.
 • 2. Fredrika Charlotta Maria, född 1824-08-18 på Moisio, död 1902-07-23 i Åbo och begraven i Bromarfs socken. Gift 1843-07-30 med översten, finska friherren Alexander Aminoff, född 1811, död 1886.
 • 2. Teodor Ulrik, född 1827. Överstelöjtnant. Död 1896. Se Tab. 9.
 • 2. Fredrik, född 1829. Överste. Död 1911. Se Tab. 14
 • 2. Carl Viktor Hjalmar, född 1830-08-28 på Moisio. Kadett i Fredrikshamn 1841. Avgången 1845-02-04. Student i Helsingfors 1848-06-15. Auskultant i Åbo hovrätt 1854-06-17. Extra notarie i Åbo hovrätt 1854-12-20. Extra ordinarie kopist i kejserliga senatens för Finland justitiedepartement 1855-03-23. Auskultant i Viborgs hovrätt 1856-02-06. Vice häradshövding 1858-06-15. Kopist i senatens prokuratorsexpedition 1860-04-30. Kanslist i senatens prokuratorsexpedition 1861-03-04. Tillika kanslist i riddarhusdirektionen 1865-11-18. Avsked därifrån 1876-11-00 och från kanslistbefattningen i senaten 1879. Död ogift 1881-01-11 i Helsingfors.
 • 2. Oskar Leonard, född 1838. Godsägare. Död 1872. Se Tab. 20
 • 2. Viktor Leonard, född 1839-03-23 på Moisio. Student i Helsingfors 1857-02-06. Auskultant i Åbo hovrätt. Extra notarie i Åbo hovrätt. Vice häradshövding 1865-12-20. Död barnlös 1874-06-28 i Viborg under en resa. Han ägde Koiskala och Toivonoja, båda i Nastola socken. Gift 1866-01-10 Koiskala

TAB 6

Edvard Gustaf (son av Fredrik Johan Ulrik, tab 5), finsk friherre. Född 1817 -06-01 Moisio Kadett i Fredrikshamn 1831-02-07. Fänrik vid livgardets 2. artilleribrigad 1836-11-03 med tur från 1836-02-24. Underlöjtnant vid livgardets 2. artilleribrigad 1840-12-18. Löjtnant 1844-12-18. Kommenderad till tjänstgöring vid avdelta kaukasiska kåren 1845. Deltog i krigsoperationerna i Kaukasien 1845 och blev vid intagandet av fästet Dargo 1845-07-19 svårt sårad. RRS:tAO3kl med ros 1845-12-07. Stabskapten 1847-01-13. Kapten 1848-04-23. Chef för livgardets 1. reservbatteri 1849-01-06 med transporterad till livgardets 1. artilleribrigad. Chef för undervisningsartilleribrigadens 1. tunga batteri 1849-11-09. RRS:tAO2kl 1849-12-18. Chef för 2. lätta batteriet av livgardets 2. artilleribrigad 1850-01-15. Överste 1850-05-05 med tur från 1850-01-15. RRS:tV1O4kl 1851-12-15. Föreståndare för tekniska artilleriskolan 1853-05-01. RRS:tAO2kl med kejserlig krona 1855-04-27. Chef för Brienska arsenalen 1856-01-02 med placering på livgardets fotartilleri. RRS:tStO2kl med kejserlig krona 1858-04-29. Chef för S:t Petersburgska arsenalen 1859-03-05. RRS:tVl03kl 1860-04-29. Generalmajor 1860-09-11. Konsultativ ledamot i artillerikommittén 1861-03-25. RRS:tStO1kl 1862-04-29. Direktor för finska kadettkåren 1863-05-27. RRS:tAO1kl 1864-05-01. RRS:tAO 1kl med kejserlig krona 1866-04-08. Generallöjtnant 1867-09-11. RRS:tVlO2kl med st k 1869-05-02 och RVÖO 1871-04-09. Senator och ledamot av kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1871-09-04. Upphöjd i finskt friherrligt stånd 1874-04-12 och introducerad på riddarhuset i Finland under nr 53 bland friherrar 1876-10-07. Erhöll en briljanterad gulddosa med kejsarens namnchiffer 1878-04-28. General av artilleriet 1882-09-11. Vice ordförande i senatens för Finland ekonomidepartement 1882-11-02. Adjoint hos generalguvernören över Finland med bibehållande av titeln som senator 1885-07-15, räknat från 1885-10-01. RR S:tAlexNewO 1885-08-08. RRS:tAlexNewO med br 1890-04-13. Förestod särskilda gånger generalguvernörsämbetet i Finland. Död 1891-10-02 i Helsingfors. Gift 1852-01-18 i Helsingfors med Olga Brandt, född 1824-12-19 i Dünaburg, död 1908-04-23 i Helsingfors, dotter av generalmajoren i rysk tjänst Johan Gottfrid Brandt och Christina Elisabet Stewen.

Barn:

 • Edvard Ananias, finsk friherre. Född 1853-10-18 i S:t Petersburg. Porte-épéejunkare vid 100. Ostrovska infanteriregementet. Fänrik vid 100. Ostrovska infanteriregementet 1875-01-30. Transporterad till 90. Onega infanteriregemente 1875-03-27. Underlöjtnant vid 90. Onega infanteriregemente 1876-04-15. Löjtnant 1878-04-08. Avsked 1878-12-16. Köpte 1884-04-00 Lahnus i Esbo socken, vilket han sålde 1906. Köpte 1910 Molnby gård i Borgå socken, som han numera sålt, samt ägde hus i Borgå och Helsingfors.
 • Lydia Olga Henriette, finsk friherrinna. Född 1855-10-03 i S:t Petersburg. Gift 1:o 1880-02-17 med kollegiisekreteraren, furst Nikolai Amuralovitj Tugan Mirza Baranovskij, död. Gift 2:o 1896-04-26 i Viborg med statsrådet, jur. kand. Jules Perret, död 1918 i S:t Petersburg.
 • Viktor Alexander, finsk friherre. Född 1857-09-11. Porte-épéejunkare vid 10. Odessa, hertigens av Nassau, ulanregemente. Kornett vid 11. Tjugujevska, tsarevnan, storfurstinnan Maria Feodorovnas ulanregemente 1877-08-12. Blev 1880-11-10 för förskingring av ombetrodda kronomedel mm dömd förlustig grad och alla såväl förvärvade som ärvda ståndsrättigheter samt till deportation på tre år till Tobolska guvernementet. Efter strafftidens utgång i underofficer vid 1. turkestanska skarpskyttebataljonen. Underlöjtnant vid 1. turkestanska skarpskyttebataljonen 1891-09-12. Placerad på skarpskyttetruppernas depot 1892-02-19. Avsked 1900-01-29. Död 1913 i S:t Petersburg. Skönlitterär författare på ryska språket.
 • Eugenie, finsk friherrinna. Född 1860-03-18. Rysk hovfröken 1883-05-27. Gift 1910-07-05 i Viborg med musikhandlaren i Helsingfors Johan Frans Josef Binnemann i hans 2:a gifte, född 1865-04-26.
 • Helena Sofia, finsk friherrinna. Född 1864-11-29. Student i Helsingfors 1891-06-11. Gift 1892-03-08 med belgiska konsuln i Helsingfors Nikolai Björklund, född 1868-12-03.
 • Ernst Emanuel Viktor, finsk friherre. Född 1866-07-05. Arrenderade Monsa i Tusby socken, död ogift 1903-12-12 genom drunkning i Helsingfors hamn.

TAB 7

Jakob Henrik Alexander (son av Fredrik Johan Ulrik, tab 5), född 1820-01-26. Kadett i Fredrikshamn 1833-01-24. Fänrik vid 3. artilleribrigaden 1840-06-10 med tur från 1839-08-20. Underlöjtnant vid fältingenjörkåren 1841-09-05. Löjtnant vid fältingenjörkåren 1842-08-23. Stabskapten 1848-02-07. Bevistade ungerska fälttåget 1849 och erhöll medaljen för detta fälttåg. RRS:tAO3kl med ros 1849-11-16. Adjutant hos ingenjörgeneralen von Daehn 1850-01-02. Kapten 1851-07-07. Avsked 1851-11-11. Ingick åter i tjänst som kapten vid fältingenjörerna 1855-03-02 med anställning hos generalguvernören över Finland. RRS:tStO2kl med svenska 1855-09-12. Överstelöjtnants avsked 1856-08-20. Ingenjör av 2. klassen eller kapten vid ingenjörkåren för väg- och vattenkommunikationerna i Finland 1858-02-02. Överstelöjtnants avsked 1858-10-06. Direktör för forstinstitutet på Evois 1858-10-06. RRS:tStO2kl med kejserlig kr o sv 1859-04-20. Överdirektör vid forststyrelsen i Finland 1870-11-08. RRS:tAO2kl 1873-04-20 och S:t VlO3kl 1877-04-29. Statsråds titel 1881-04-24. Utmärkelsetecken för 40 års tjänst 1885-11-12. Verkligt statsråd 1886-03-29. RRS:tStO1kl 1890-04-13. Avsked 1893-11-14. Död 1896-07-04 i Helsingfors. Gift 1857-11-17 i Helsingfors med Emelie Sofie Jacquette Wænerberg, född i Helsingfors 1828-04-29, död 1918-08-05 i Brändö villastad invid Helsingfors, dotter av landskamreraren i Åbo och Björneborgs län Nils Gustaf Mauritz Wænerberg och Agneta Gustava von Numers.

Barn:

 • Aline Henriette, född 1859-01-26 i Helsingfors.
 • Sigrid Maria Rosina, född 1860-05-04 i Lampis socken. Skulptris. Associée de la Société des beaux arts i Paris 1901.
 • Artur Edvard, född 1864. Extra ordinarie professor. Se Tab. 8
 • Valter Henrik Alexander, född tvilling 1864-02-11 i Lampis socken, död i Lampis socken 1866-01-31.

TAB 8

Arthur Edvard (son av Jakob Henrik Alexander, tab 7), född tvilling 1864-02-11 i Lampis socken, Finland. Studentexamen i Helsingfors 1883-05-19. Fil. kand. 1886-05-28 och promov. fil. mag. 1886-05-31. Med. kand. 1888-05-19 och lic. 1891-05-09. Klinisk assistentläkare vid Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors 1892-01-27–1895-04-01. Med. och kir. doktor 1894-02-24. Docent i otiatrik vid universitetet i Helsingfors 1896-04-18. Underläkare vid Kirurgiska sjukhuset i Helsingfors 1896-06-15–1897-06-01. Extra ordinarie professor i öron-, näs- och strupsjukdomar vid universitet i Helsingfors 1907-01-28. RNO 1914. RRS:tAO3kl 1915-12-19. Riksdagsman sedan 1919. Medlem av riksdagens bankofullmäktige. KFinlVRO2kl 1925-01-02. Jubelmagister. Extra ordinarie professor emertius. Ordförande i Nordiska Föreningsbankens förvaltningsråd. Hedersledamot av Finlands Automobilklubb. FRÖK tn. KDDO2kl. RVO. RNS:tOO2kl. RRS:tAO3kl. Gift 1892-09-25 i Helsingfors med Emma Adele Kolster, född 1869-06-14 i Helsingfors, död i Helsingfors 1923-11-26, dotter av äldre läraren vid Polytekniska institutet i Helsingfors, ingenjören Rudolf Kolster och Emma Angelika Ohrt.

Barn:

 • Arthur Fredrik Rudolf Alexander, född 1893-11-16 i Helsingfors, död i Helsingfors 1906-06-11.
 • Anne-Marie, född 1903-06-23. Studentexamen i Helsingfors 1920-05-27. Gift i Helsingfors 1924-04-15 med fil. mag. Jarl Albert Oskar Weckman , född 1898-09-25 (sep.8 enl. E.) i Uleåborg.

TAB 9

Teodor Ulrik (son av Fredrik Johan Ulrik, tab 5), född 1827-05-23 Moisio Kadett i Fredrikshamn 1842. Avgick 1843-05-23. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon först på extra stat och sedan på ordinarie stat 1843-12-11. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1844-12-19. Porte-épéefänrik 1845-04-06. Fänrik vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1846-07-18. Underlöjtnant vid finska grenadjärskarpskyttebataljonen 1848-03-31. Transporterad till livgardets finska skarpskyttebataljon med innehavande grad 1850-09-03. Löjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1852-04-11. Stabskapten 1854-07-27. Kapten 1855-04-08. RRS:tSO3kl 1856-09-07. Överstelöjtnants avsked 1859-01-17. Död 1896-05-28 på Räikkä gård i Ylöjärvi socken. Gift 1858-03-10 i Helsingfors med hovfröken Selma Sofia Alexandra Gabriella Cronstedt, född 1837-08-08 i i Helsingfors, död 1921-09-09 på Räikkä, dotter av guvernören, geheimerådet Gabriel Anton Cronstedt, A, och hans 1:a fru (finska friherrinnan) Beata Sofia Johanna Hjärne.

Barn:

 • Carl Johan Gabriel, född 1858. Generallöjtnant. Se Tab. 10
 • Teodor Alfred Jakob, född 1860-07-13 på Moisio. Student i Helsingfors 1878-05-24. Post-telegraftjänsteman av VI. klass vid Tammerfors telegrafkontor 1891-04-13. Kollegiiregistrators grad 1893-01-26 med tur från 1892-04-13. Guvernementssekreterare 1895-12-31 med tur från 1895-04-13. Kollegiisekreterare 1898-12-01 med tur från 1898-04-18. Avsked 1901-09-14. Disponent för tegelbruksaktiebolag Tiili i Tammerfors 1902. Försvann från Tammerfors 1906-09-19. Död ogift 1907-02-11 i Lovisa, där han uppehöll sig under antaget namn och begraven i Ylöjärvi socken.
 • Elisabet Charlotta Antonia, född 1862-02-24 på Moisio.
 • Edvard Anton Alexander, född 1863 på Moisio. Affärsman. Död 1923. Se Tab. 13.
 • Fredrik Gabriel Leonard, född 1864-03-24 på Moisio. Kadett i Fredrikshamn 1877-08-09. Fänrik vid livgardets finländska regemente 1884-08-26. Underlöjtnant vid livgardets finländska regemente 1884-09-11. Löjtnant 1888-09-11 med tur från 1888-08-26. Placerad på gardesinfanteriets depot 1896-09-19. Ägnade sig åt lantbruk. Förvaltare först vid Laukko i Vesilaks socken, sedan vid Suontaka i Tyrvändö kapell. Avsked från gardesinfanteriets depot 1907-01-21. Under världskriget 1914 och påföljande år inkallad till tjästgöring vid Kolpinska infanteriregementet Gardesstabskapten 1916-09-21 med tur från 1914-10-30. Införd i finska arméns rullor 1918. Kretschef i Tavastehus läns 2. uppbådskrets 1919.
 • Aina Hedvig Fredrika, född 1865-12-01 på Moisio. Föreståndare för Ylöjärvi postexpedition 1907.
 • Bertel Elis Oskar, född 1869-05-10 på Moisio. Kadett i Fredrikshamn 1884-07-07. Underlöjtnant vid 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon 1893-08-19. Död ogift 1896-01-04 på Räikkä.
 • Karin Ulrika Gabriella, född 1873-09-30 på Moisio.

TAB 10

Carl Johan Gabriel (son av Teodor Ulrik, tab 9), född 1858-12-23 i Helsingfors. Kadett i Fredrikshamn 1871-07-05. Fänrik vid Livgardets Preobrasjenska regemente 1878-04-28. Underlöjtnant vid Livgardets Preobrasjenska regemente 1878-09-11. Löjtnant 1883-09-11. Kommenderad till Generalstabens Nikolajevska akademi och avslöt i Generalstabens Nikolajevska akademi fullständig kurs 1885. Stabskapten 1885-04-10. Transporterad till Generalstaben med kaptens grad och äldste adjutant vid 3:e grenadjärdivisionens stab 1886-05-08. Till förordnad stabsofficer för särskilda uppdrag vid staben i Moskovska militärdistriktet 1889-12-24. RRS:tStO 3kl 1890-03-10. Överstelöjtnant och stadfäst i innehavande befattning 1890-04-13. RRS:tAO3kl 1893-09-11. Överste 1894-04-29. RRS:tStO2kl 1896-05-26. Stabschef vid 29:e infanteridivisionen 1899-06-12. Kommendör för 114:e Novotorschska infanteriregementet 1901-10-04. RRS:tAO2kl 1903-09-21. Generalmajor och general för särskilda uppdrag hos kommenderanden trupperna i Vilno militärdistrikt, med transport till Generalstaben 1904-05-23. RRS:tV1O3kl 1906-12-19. Kommendör för 2:a brigaden av 45:e infanteridivisionen, med placering på arméinfanteriet 1907-03-28. RRS:tStO1kl 1909-12-19. Generallöjtnants avsked 1912-11-30. Kvartermästare vid inkvarteringsnämnden i Helsingfors 1914-10-06. FFrMM. Överuppsyningsman över saluhallarna och torghandeln vid inkvarteringsnämnden i Helsingfors 1920-02-00. Död 1933. Gift 1:o 1882 med Vera Ivanovna Juganov, född 1862-08-22, död 1893-01-15 i Moskva. Gift 2:o 1897-10-12 i Helsingfors med sin syssling Tyra Frigga Margareta Sofia af Forselles (finska adl. ätten nr 143), född i Helsingfors 1871-09-27, dotter av konsistorienotarien Per Emil af Forselles (finska adl. ätten nr 143) och Hedvig Maria Lovisa Etholén (finska adliga ätten nr 225).

Barn:

 • 1. Mikael, född 1884-09-26 i S:t Petersburg. Ingenjör. Se Tab. 11.
 • 1. Theodor , född 1885-10-10 på Räikkä gård i Ylöjärvi socken, Finland. Studentexamen i Helsingfors 1905-05-29. Elev vid Mustiala lantbruks- och mejeriinstituts lantbruksavdelning 1905. Dimitterad 1907-10-16. Agronom. Biträdande lärare vid Peksala jordbruksskola 1907. Till förordnad föreståndare vid Peksala jordbruksskola 1910. Ordinarie föreståndare vid Peksala jordbruksskola 1912. FFrMM. Ägde Peksala i Angelniemi socken, Finland. Ägde Träsvik i Muurla förs, Finland. RFin1VRO1kl. FSkk fm.
 • 1. Gabriel, född 1888-12-10 i Moskva. Elev vid Alexandrovska militärläroverket i Moskva. Porte-épéejunkare. Underlöjtnant vid 4:e sibiriska skarpskytteartilleribrigaden 1912-08-19 med tur från 1911-08-19. Bevistade världskriget från 1914. RRS:tAO4kl med påskrift: för tapperhet 1915. Löjtnant. RRS:tStO 3kl med sv o ros. RRS:tAO3kl m sv o ros. RRS:tStO 2kl m sv 1916-09-12. Tillagd 1916-09-15 tur i graden från 1915-08-01. Stabskapten 1916-11-14 med tur från 1916-08-01. Kapten 1917-12-10. Avgick ur rysk tjänst och deltog i finska frihetskriget 1918. Major vid finska artilleriet 1918-04-22. Till förordnad kommendör för 2:a fältartilleriregementet. Transporterad till krigsministeriets fälttygmästaredepartement 1920-10-05 och till 3:e fältartilleriregementet 1922-03-01. Avsked såsom överstelöjtnant i reserven 1924-12-00. Bosatt i Argentina. Död 1938. Gift 1:o 1916 i Tjita i Ostsibirien med Antonia Kostin, från vilken han 1922 blev skild. Gift 2:o 1929 med Bertha Olivia Järnefelt (finska adl. ätten 42) i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1902-05-06 med skriftsställaren Arthur Thesleff (finska adl. ätten nr 182), född 1871-03-05, död 1920), född 1873-06-18, dotter av äldre kommissonslantmätaren Konstantin Järnefelt (finska adl. ätten nr 42) och Katarina Svaetichin.
 • 2. Margareta Sofie Louise, född 1898-09-27 i Moskva, död 1901-02-16 i Riga.
 • 2. Alf Jakob Alexander, född 1899-12-31. Banktjänsteman. Se Tab. 12.
 • 2. Carl Erik, född 1902-08-06 på Kustenhof vid Riga. Utexaminerad från Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo 1925. Agrolog. Gift 1936-09-06 med Katarina (Katja) Erofejeff, född 1910-12-05.

TAB 11

Mikael (son av Carl Johan Gabriel, tab 10), född 1884-09-26 i S:t Petersburg. Studentexamen i Helsingfors 1904-05-24. Dimitterad såsom ingenjör från Polytekniska institutets i Helsingfors fackskola för kemisk teknologi 1908-05-00. Anställd vid Bröderna Nobels fabrik i Baku. Teknisk ledare för finska statens svavelsyrefabrik i Willmanstrand 1921. Anställd hos Rikkihappo-ja superfosfaattitehtaat oy. Gift 1920-01-27 i Lovisa, Finland med Helena (Lena) Tarasov, född 1896-10-11 i Lovisa, dotter av handlanden Nikolai Tarasov och Olga Engström.

Barn:

 • Margit Helena, född 1922-03-11 i Willmanstrand . Student.

TAB 12

Alf Jakob Alexander (son av Carl Johan Gabriel, tab 10), född 1899-12-31 i Riga. Studentexamen vid Grankulla samskola 1921-05-30. Tjänsteman vid Nordiska föreningsbankens huvudkontor i Helsingfors 1921-05-13. Prokurist vid Nordiska Föreningsbankens centralkontor. Gift 1:o 1922-12-18 i Helsingfors med Estrid Alice Hjelt, från vilken han blev skild, född i Helsingfors 1900-08-05. Gift 2:o 1927-06-03 med Carla Andrea Norstedt, född 1898-07-15.

Barn:

 • 1. Carl-Johan Olof Alf, född 1923-11-07 i Esbo socken, Finland.
 • 2. Lars Carl Fredrik, född 1935-12-16.

TAB 13

Edvard Anton Alexander (son av Teodor Ulrik, tab 9), född 1863-03-31. Student i Helsingfors 1881-05-20. Affärsman. Död 1923-06-27 Räikkä Gift 1903-07-25 i Jyväskylä socken med Ebba Olivia Nilsson, född 1873-09-10 i Halmstad, dotter av ingenjören Anders Alfred Nilsson och Josefina Strömsten.

Barn:

 • Bertil Vilhelm Jakob, född 1905-03-24, död 1921-10-05 vid Grankulla och begraven i Esbo socken.
 • Rita Sofia Josefina, född 1907-03-04 i Tammerfors.

TAB 14

Fredrik (son av Fredrik Johan Ulrik, tab 5), född 1829-06-08 Moisio Kadett i Fredrikshamn 1840-12-09. Fänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1849-06-15 med tur från 1849-06-07. Underlöjtnant vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1851-12-18. Löjtnant 1854-07-07. Stabskapten 1854-12-18. Kapten 1855-12-18. RRS:tAO3kl 1858-09-11. Överstelöjtnants avsked 1860-12-19. Reservdistriktsstabsofficer i 7., Tavastehus, finska skarpskyttebataljons reservdistrikt 1882-09-25. I tjänst vid ständiga kadern av finska militärens reserv med överstelöjtnants grad 1884-12-16. Till förordnad distriktsstabsofficer i finska skarpskyttebataljons reservdistrikt 1884-12-22. Stadfäst i nämnda befattning 1885-02-27. Överstes avsked 1894-07-23. Död 1911-12-14 i Helsingfors. Gift i Helsingfors 1:o 1857-09-01 med Adolfina Emilia Kellander, född 1833-10-02 i Kuopio, död 1875-12-18 Villikkala Gift 2:o 1877-05-30 i Helsingfors med sin kusins dotter Sigrid Sofia Matilda Elving, född 1851-05-19 i Lovisa, död 1922-02-22 i Helsingfors, dotter av provinsialläkaren, kir. mag. Anton Elving och Jakobina Ulrika Matilda af Forselles.

Barn:

 • 1. Fredrik, född 1858-05-11, död 1869-01-06 på Villikkala.
 • 1. Adolf Jakob, född 1860-05-18, död 1865-04-17 på Villikkala.
 • 1. Carl Axel Birger, född 1862. Skolråd. Se Tab. 15
 • 1. Anna Charlotta Elisabet (Annie), född 1863-11-21 på Villikkala. Målarinna. Gift 2:a lärarinna vid finska konstföreningens ritskola i Åbo. Avsked. Gift 1897-06-12 med advokatfiskalen i Åbo hovrätt Gustaf Arvid Schybergson, född 1849-10-09 i Björneborg, död 1919-08-29 i Helsingfors genom olyckshändelse, överkörd av ett järnvägståg.
 • 1. Gustaf Edvard, född 1865. Bankdirektör. Se Tab. 17
 • 1. Maria Emilia, född 1867-05-12 och död 1868-10-22 på Villikkala.
 • 1. Jenny Matilda, född 1869-05-27 på Villikkala. Student i Helsingfors 1896-06-08. Fil. kand. 1898-05-28 och promov. fil. mag. 1900-05-30. Fil. lic. 1904-05-28 och fil. doktor utan solenn promotion. Ledamot av Finlands lantdag 1909, 1911, 1914 och 1917. FFrK4kl 1918. EstnFrK3kl. PrRKHt1kl. Ledamot av stadsfullmäktige i Helsingfors 1919–1924.
 • 1. Carl Otto Henrik, född 1870. Ingenjör. Se Tab. 18
 • 1. Emmy Fredrika, född 1873-11-24 och död 1875-04-26 på Villikkala.
 • 2. Elsa Matilda, född 1878-04-06 och död 1878-04-07 på Villikkala.
 • 2. Eva Berta, född 1879-04-06 på Villikkala, död 1918-03-28 i Schweiz. Gift 1910-08-30 i Helsingfors med notarien, jur. lic. Henri Lasserre, från Genève, född 1875-07-04.
 • 2. Anton Fredrik, född 1880-03-08, död 1880-03-08.
 • 2. Sigrid Matilda (Majda), född 1881-03-27 i Elimä socken. Student i Helsingfors 1899-05-22. Gift i Helsingfors 1906-07-02 med adjunkten vid universitetet i Helsingfors, fil. doktorn Alvar Palmgren, född 1880-04-28 i Helsingfors.
 • 2. Anton Fredrik, född 1886. Ingenjör. Se Tab. 19
 • 2. Guy, född 1888-06-12 och död 1888-06-14 på Viiala i Akkas socken.
 • 2. Rudolf, född 1890-02-24 på Viiala, död på Viiala 1890-02-26.

TAB 15

Carl Axel Birger (son av Fredrik, tab 14), född 1862-01-11 i Helsingfors. Studentexamen i Helsingfors 1880-05-22. Auskultant i Åbo hovrätt 1885-02-23. Vice häradshövding 1887-05-25. Kanslist i fångvårdsstyrelsen 1887-12-08. Sekreterare i fångvårdsstyrelsen 1891-03-13. Tillika auditör vid 1:a Nylands, finska skarpskyttebataljon 1891-11-13. RRS:tStO3kl 1895-04-14. Avsked från auditörsbefattningen 1901-11-15. Erhöll en briljanterad ring 1903-04-19. Till förordnad överauditör i överkrigsdomstolen i Finland 1906. Ordförande i fängelseföreningens centralbestyrelse 1908. Avsked från sekreterarebefattningen i fångvårdsstyrelsen 1913-03-18. Återinträdde såsom föredragande i fångvårdsstyrelsen 1918-08-01. RFinlVRO1kl 1919-05-16. Lagfaret skolråd i skolstyrelsens i Finland svenskspråkiga avdelning 1920-07-23. Död 1934. Gift 1889-06-21 Munksnäs

Barn:

 • Georg Birger Fredrik, född 1890-04-27 i Helsingfors. Kennelägare. Sjukgymnast. Verksam som sjukgymn. i Helsingfors till början av 1940-talet. Flyttade då till Sverige o. blev kennelägare (taxexpert). Anlitad som domare v. hundutställningar.
 • Carl Axel Edvard, född 1891-10-16 i Helsingfors. Studentexamen i Helsingfors 1912. Deltog i Finlands frihetskrig 1918. FrMM 1918. Studerade 1919 och 1920 trädgårdsskötsel och hembygdsvård i Schweiz och Tyskland. Död ogift 1920-12-10 Munksnäs
 • Adolf Herbert Alexander, född 1895-08-28. Trädde 1915 under världskriget i tysk militärtjänst och deltog, tillhörande 27:e tyska jägarbataljonen, i krigshändelserna på östra krigsfronten. Återkom till Finland 1918 och bevistade Finlands frihetskrig 1918. Stupade ogift 1918-03-10 i striden vid Kuhmois och begraven i Helsingfors. Erhöll efter sin död FFrK4kl 1918.
 • Anders Fredrik Jakob (Freddy), född 1899-07-13 på Munksnäs i Helsinge förs, Finland. Kapten. Se Tab. 16.

TAB 16

Anders Fredrik Jakob (Freddy) (son av Carl Axel Birger, tab 15), född 1899-07-13 Munksnäs Inträdde 1917-10-00 i den organisation, som bildats för återställande av den lagliga ordningen i Finland. Sårad under försök att stävja oroligheterna i Åbo 1917-12-22. Deltog i finska frihetskriget 1918. FFrK4kl 1918. Sergeant vid Finlands vita garde 1918, räknat från 1918-01-28. Reservfänrik vid Finlands vita garde 1920-03-31. Fänrik från 1920-09-02. Transporterad till Björneborgs regemente 1920-09-02. Löjtnant vid Björneborgs regemente 1921-03-16. Transport till Finlands vita garde 1922. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i reserven 1924-09-00. FFrK4kl m sv. RFin1VRO. FFrkrMM. Byråchef vid staben för Nylands södra skyddskårsdistrikt. Ägde Storgård i Degerby socken och Soldattorpet i Munksnäs i Helsinge förs, Finland. Gift 1920-07-30 på Kustö med sin syssling Walborg Augusta Ruin, född 1897-05-23 i Njandoma, guv. Olonets i Ryssland, dotter av verkliga statsrådet, ingenjören Constantin Ruin och Sigrid Johanna von Ammondt (finska adliga ätten nr 204).

Barn:

 • Herbert Axel Fredrik,
 • Ulrik Constantin Fredrik,
 • Olga Johanna Constance Walborg

TAB 17

Gustaf Edvard (son av Fredrik, tab 14), född 1865-06-20 Villikkala Kadett i Fredrikshamn 1879-07-20. Underlöjtnant vid 2., Åbo, finska skarpskyttebataljon 1886-08-23 med tur från 1885-08-19. Placerad på finska militärens reserv 1887-10-12. Avsked 1890-12-04. Till förordnad kassör vid Finlands banks kontor i Kotka 1891. Kassör vid vid Finlands banks kontor i Kotka banks kontor i Viborg 1893-12-29 och i S:t Petersburg 1896-04-28. Avsked 1896-06-09. Ledamot av direktionen för Nordiska aktiebanken 1896-07-01. Direktör för Nordiska aktiebankens centralkontor för karelska avdelning i Viborg 1906 från 1907-04-01. Transporterad till bankens huvudkontor i Helsingfors 1911-06-01. Verkställande direktörsadjoint vid Nordiska föreningsbanken 1919-10-01. Ägde Urberga i Esbo socken. Gift 1895-03-30 i Viborg med friherrinnan Aline Julie Amalie von Koskull, född i Viborg 1870-08-31, dotter av överstelöjtnanten, friherre Vilhelm Gotthard Georg Bernhard von Koskull och Julie Amalia Maria Hackman, finska adliga ätten nr 247.

Barn:

 • Karin, född 1896-06-15 i Viborg. Gift 1920-10-07 i Helsingfors med agronomen Jarl Leo Fazer, född 1893-08-06 i Helsingfors.
 • Emmy, född 1897-09-19 i Viborg. Student i Helsingfors 1916-05-13.
 • Mary, född 1898-10-19 i Viborg. Gift 1:o 1921-05-14 i Helsingfors med fil. mag. Bertil Lorenzo Kihlman, från vilken hon 1925 blev skild, född 1898-01-14 i Vasa. Gift 2:o 1926-02-20 i Helsingfors med verkställande direktören, friherre Rabbe Vilhelm Wrede af Elimä, i hans 2:a gifte, född 1887.
 • Dolly, född 1899-12-28 i Viborg.

TAB 18

Carl Otto Henrik (son av Fredrik, tab 14), född 1870-11-17 Villikkala Student i Helsingfors 1888-05-18. Dimitterad som ingenjör från fackskolan för kemisk teknologi vid Polytekniska institutet i Helsingfors 1892-05-31. Ledare vid Finlayson & C:os färgeri och appreturavdelning i Tammerfors 1895-09-01. Teknisk ledare vid Bomullsväveriets i Björneborg färgeriavdelning 1904-01-01. Gift 1898-09-17 i Tammerfors med Selma Sylvia Borgenström, född 1866-12-06 i Hattula socken, dotter av länslantmätaren Adolf Fredrik Borgenström och Armida Elisabet Sandberg.

Barn:

 • Maria, född 1900-12-17 i Tammerfors. Sjuksköterska 1924.
 • Fredrik Samuel, född 1903-10-18 i Tammerfors. Student i Helsingfors 1922-05-31. Reservfänrik 1924-01-00. Utexaminerad från Högre svenska handelsläroverket i Helsingfors 1926-05-14. Anställd vid Finlands konsulat i Marseille 1926. Se Tab. 18 A.
 • Emmy Elisabet, född 1905-10-11 i Björneborg. Student i Helsingfors 1924-05-31.
 • Ester Sylvia, född 1908-02-06 i Björneborg.

TAB 18A

Fredrik Samuel, (son av Carl Otto Henrik, tab 18), född 1903-10-18 i Tammerfors. Studentexamen i Helsingfors 1922-05-31. Reservfänrik 1924-01-00. Utexaminerad från Högre svenska handelsläroverket i Helsingfors 1926-05-14. Anställd vid Finlands konsulat i Marseille 1926. Reservlöjtnant. Kontorist hos Kymmene aktiebolag. Gift 1932-06-06 med Tytti Amanda Vourelainen, född 1906-11-26. Teckningslärarinna vid yrkesskolan och samskolan i Kuusankoski.

Barn:

 • Eva Kristina,
 • Marita

TAB 19

Anton Fredrik (son av Fredrik, tab 14), född 1886-10-01 Viiala Studentexamen i Helsingfors 1904-05-17. Elev vid Polytekniska institutet i Helsingfors. Ingenjör. Anställd vid aktiebolaget Kaukas fabrik vid Willmanstrand . Teknisk ledare vid Lielahti cellulosafabrik invid Tammerfors. Verkst. direktör för aktiebolaget J.W. Engqvist och för Oy Lielahti. Gift 1913-07-19 i Willmanstrand med Ebba Wera Lovisa Palmroth, född 1893-04-11, dotter av överstelöjtnanten Otto Verner Palmroth och Aina Sofia Malmström.

Barn:

 • Wera Margaretha, född 1914-06-14< i Helsingfors. Gift 1936-04-11 med prokuristen Sven Lars Erik Boijer, född 1905-11-08.
 • Carl-Fredrik Werner, född 1919-01-05 i Helsingfors. Student. Reservfänrik.

TAB 20

Oskar Leonard (son av Fredrik Johan Ulrik, tab 5), född 1838-01-16 Moisio Student i Helsingfors 1857-02-06. Lantbrukare. Ägde Myllylä säteri i Elimä socken. Död 1872-03-29 i Wien. Gift 1870-04-05 med sin svägerskas kusin Emilie Helena Edelheim, född 1847-04-07 i Helsingfors, död 1925-02-12 på Myllylä, dotter av ledamoten av senatens för Finland justitiedepartement, statsrådet Paul Henrik Edelheim, finska adliga ätten nr 177, och Emilia Christina af Brunér, finska adliga ätten nr 208.

Barn:

 • Maria (Mana) Charlotta, född 1871-02-01 på Myllylä. Dimitterad från Ekenäs lärarinneseminarium 1896-06-11. Till förordnad lärarinna vid dövstumsskolan i Uleåborg 1899. Till förordnad lärarinna vid dövstumsskolan i Borgå 1900. Ordinarie lärarinna vid dövstumsskolan i Borgå 1903. Död ogift 1905-01-26 på Myllylä.
 • Berta Emilia, född 1872-08-04 på Koiskala gård i Nastola socken.

TAB 21

Göran Henrik Samuel, (son av Jakob, tab 2), född 1787-11-21. Lämnade Finland 1801. Fänrik vid regementet Royal Suédois i fransk tjänst 1814-06-01. Avsked 1814-07-05. Grosshandlare i Stockholm. Nederländsk vice konsul i Stockholm 1816. Svensk-norsk generalkonsul i Åbo 1822-01-09. RVO 1831-01-26. Avsked 1859-06-10. Död 1875-12-11 i Stockholm. Gift 1818-09-10 (1818-10-07) med Charlotta Adriana von Arckenholtz, född 1799-01-08 i Hamburg, död 1879-09-20 i Stockholm, dotter av domherren i Magdeburg, kaptenen Johan Vilhelm von Arckenholtz och Sofia von Roksch.

Barn:

 • Jakob Vilhelm, född 1819-10-03 i Stockholm. Ägde någon tid en kortfabrik i Åbo, sedan lantbrukare i Skåne. Död ogift 1904-08-05 i Markaryd.
 • Carl Otto, född 1820-10-07 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1836-10-01. Avgången 1839-09-30. Underofficer vid livgardets finska skarpskyttebataljon på extra stat 1847-04-24 och på ordinarie stat 1847-05-04. Underfänrik vid livgardets finska skarpskyttebataljon 1848-12-07. Fänrik vid 5. finska linjebataljonen 1849-07-23. Underlöjtnants avsked 1852-01-23. Död ogift 1853-05-12 i Bahia i Brasilien av gula febern.
 • Magnus Georg, född 1822. Disponent. Död 1885. Se Tab. 22
 • Charlotta Sofia, född 1823-08-26, död 1858-08-22 i Åbo. Gift 1848-07-25 med stadsläkaren i Björneborg, med doktorn Ernst Johan Sourander, född 1812-07-03 i Björneborg, död i Björneborg 1857-04-28.
 • Emilia Josefina Augusta, född 1825-04-12, död 1852-10-17 Ytterö Gift 1848-01-27 i Åbo med vice lantmätaren Viktor Ferdinand Gyllenbögel, i hans 1:a gifte, född 1811, död 1885.
 • Eugenia Matilda Adriana, född 1831-01-16, död omkring 1870.
 • Margareta Jakobina, född 1835-02-07, död 1835-02-15.

TAB 22

Magnus Georg, (son av Göran Henrik Samuel, tab 21), född 1822-03-31 i Stockholm. Student i Helsingfors 1842-06-21. Sergeant vid livbeväringsregementet. Underlöjtnant i armén 1850-01-25. Avsked 1850-09-03. Svensk-norsk vice konsul i Åbo 1851-11-05. Sekreterare i Älvsborgs läns slöjdförening. Disponent för Borås manufakturvarubolag och Borås trikåfabrik. RVO 1870-06-30. Död 1885-06-08 i Borås. Gift 1872-12-23 i Stockholm med Emma Hedvig Jakobsson i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896-08-13 i Stockholm med artisten Bror Tyko Axel Ödberg, från vilken hon blev skild, född 1865-05-24), född 1855-02-02 i Borås, dotter av lantbrukaren Nikolaus Jakobsson och Lovisa Andersson.

Barn:

 • Carl Jakob Magnus, född 1874. Direktör. Se Tab. 23
 • Albert Jakob Leopold, född 1875. Ingenjör. Död 1925. Se Tab. 24.
 • Georg Jakob Hjalmar, född 1878. Ingenjör. Se Tab. 25
 • Hedvig Jacquette Adrienne, född 1879-12-06 i Borås, död 1890-02-01 i Stockholm.
 • Fredrik Jakob Sigfrid, född 1881-02-15 i Borås, död i Borås 1882-03-18.
 • Ernst Jakob Adolf, född 1883. Elektrotekniker. Se Tab. 26

TAB 23

Carl Jakob Magnus, (son av Magnus Georg, tab 22), född 1874-05-20 i Borås. Föreståndare för kemigrafiska anstalten i Stockholm 1894–1897. Avdelningsföreståndare hos aktiebolag Welin & Göös i Helsingfors 1897–1909. Tjänsteman hos bryggeriaktiebolag P. Sinebrychoff i Helsingfors 1909–1921. FFrkrMM m r o sp 1920. FFrM 1920. Direktör i O/y Bergström aktiebolag i Helsingfors 1925. RJohO 1926-02-10. RFin1VOR. RVO 1941-06-06. Gift 1899-10-14 i Helsingfors med Irene Wilhelmina Grahn från Finland född i Helsingfors 1878-04-05, dotter av fabrikören Petter Vilhelm Grahn och Augusta Emilia Winter.

Barn:

 • Hedvig Irene Emilia, född 1900-08-10, död 1901-08-27.
 • Harry Jakob Vilhelm, född 1902-03-09 i Helsingfors. Student vid universitetet i Helsingfors 1922-03-31. Tjänsteman hos Finska ångfartygsaktiebolag i i Helsingfors. Se Tab. 23 A.
 • Åke Jakob Holger, född 1904-03-18 i Helsingfors. Studentexamen i Helsingfors 1923-03-31. Med. preliminärexamen vid Helsingfors universitet 1926-01-16. Odont. lic. Tandläkare. FFrK. FFrkrMM. Gift 1:o 1929-06-19 med Irma Irene Eleonora Bacher född 1904-08-15. Gift 2:o 1948 med Maire Meri Pööyhiä i hennes 2:a gifte, född 1907-07-18.
 • Bengt Jakob Georg, född 1913-07-31 i Helsingfors.

TAB 23A

Harry Jakob Vilhelm,, (son av Carl Jacob Magnus, tab 23), född 1902-03-09 i Helsingfors. Student vid universitetet i Helsingfors 1922-03-31. Tjänsteman hos Finska ångfartygsaktiebolag i i Helsingfors. FFrkrMM. Gift 1926-11-27 med Signe Juliana Hjerpe född 1900-07-20

Barn:

 • Björn Jacob Magnus, född tvilling 1929-12-16.
 • Rolf Jacob Göran, född tvilling 1926-12-16.

TAB 24

Albert Jacob Leopold (son av Magnus Georg, tab 22), född 1875-10-20 i Borås. Utexaminerad från bergsskolan i Falun 1899. Bergsingenjör. Ingenjör vid Howaldswerke i Kiel 1900–1902. Ingenjör vid Nobels fabriker i S:t Petersburg 1903–1904. Egen ingenjörsbyrå i Helsingfors 1905–1919. Ingenjörsbyrå i Stockholm under firma Albert af Forselles 1919-04-26. Konsulterande ingenjör. Död 1925-10-23 i Stockholm, Högalids förs,. Gift 1:o 1905-12-17 med Tyra Sallmén, från vilken han 1919 blev skild, i hennes 1:a gifte, född 1884-06-11 i Kotka i Finland, dotter av fältkamreraren Ernst Joakim Sallmén och Hulda Vilhelmina Håkansson. Gift 2:o 1924-03-01 i Stockholm, Storkyrkoförs med Judith Theresia Andersson-Sköllerstam, född 1894-05-25 i Göteborg, dotter av arrendatorn Alfred Andersson och Julia Charlotta Andersson.

Barn:

 • 1. Ingegärd Jacquette, född 1906-10-07 i Helsingfors. Stiftsjungfru. Död 1933-02-20 i Helsingfors, Norra svenska förs. Gift 1932-08-14 med John Birger Jarl Carlstedt.
 • 2. Jacob Albert Vilhelm, född 1920-10-31 i Stockholm, Maria förs
 • 2. Olof Jakob Emil, född 1924-04-12 i Storkyrkoförs, Stockholm

TAB 25

Georg Jakob Hjalmar, (son av Magnus Georg, tab 22), född 1878-02-14 i Borås. Först affärsman i Oakland, Cal., USA, sedan ingenjör i El Cerrito, Cal., USA. Gruvingenjör. Författare. Gift 1:o 1922-05-10 i Stockholm, Klara förs, med Elisabet Celestine (Lisbeth) Källström i hennes 1:a gifte från vilken han blev skild 1933, född 1899-05-08.

Barn:

 • 1. Thomas Frances, född 1923-01-01 i Oakland, Cal., USA .
 • 1. Charles George, född 1924-01-30 i Oakland, Cal., USA
 • 1. Lilian Elizabeth, född 1927-09-11 i Oakland, Cal., USA

TAB 26

Ernst Jakob Adolf, (son av Magnus Georg, tab22), född 1883-11-06 i Borås. Elektrotekniker. Elektrisk affärsverksamhet i Katrineholm under firma Ernst af Forselles 1911-03-18. Verkställande direktör i Forselles elektriska aktiebolag i Katrineholm 1918-05-16. Död 1936-11-18 i Stockholm och begraven i Katrineholm (Oscars förs, Stockholm, db nr 300). Gift 1912-06-16 i Katrineholm (St Malms förs, Södermanlands län, vd) med Judith Maria Åhlin, född 1891-12-10 i Eskilstuna, död 1935-09-21 i Stockholm, Oscars förs (död- o. begraven, nr 227) och begraven i Katrineholm, (db nr 81).

Barn:

 • Curt Jakob Georg, född 1913-07-27 i Katrineholm.
 • Tore Jakob Holger, född 1914-12-17 i Katrineholm.

TAB 27

Bernt Ludvig, (son av Jakob, tab 2), född 1792-07-07 i Elimä socken, Finland. Student i Åbo 1810-02-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1812-06-22. Extra ordinarie kopist i regeringskonseljens, sedermera kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1813-11-30. Kopist i kansliexpeditionen kejserliga senatens för Finland ekonomidepartement 1815-10-10. Avsked 1816-09-19. Bosatte sig därefter på sin sätesgård Mustila i Elimä socken. Död på sin sätesgård Mustila i Elimä socken 1862-01-24. Gift 1825-10-23 Moisio

Barn:

 • Josefina Margareta Maria, född 1826-08-01, död 1893-08-14 i Helsingfors. Gift 1857-09-22 i Elimä socken med generalmajoren Gustaf Alexander Tigerstedt, född 1820, död 1899.
 • Jakobina Ulrika Matilda, född 1827-12-02, död 1893-10-10 i Helsingfors. Gift 1847-05-30 med provinsialläkaren i Fredrikshamns distrikt, kir. mag. Anton Elving, född 1811-09-07, död 1899-05-26 i Helsingfors.
 • Ernst Jakob Ulrik, född 1829-02-08. Kadett i Fredrikshamn 1842-02-10. Kornett vid storfurstinnan Helena Pavlovnas kyrassiärregemente 1849-06-15 med tur från 1849-06-07. Löjtnant vid storfurstinnan Helena Pavlovnas kyrassiärregemente 1850-09-16. Stabsryttmästare 1855-07-05. RRS:tStO3kl 1857-06-17. Ryttmästare 1859-08-11. Major vid 10. Novgorodska dragonregementet 1864-06-30. RRS:tAO3kl 1866-03-00. Överstelöjtnant 1869-04-17 RRS:tStO2kl 1872. Överste och chef för reservskvadronen av 10. Novgorodska, prins Wilhelms av Würtemberg, dragonregemente 1874-01-13. RRS:tAO2kl 1877-03-02 och S:tVlO4kl 1883-01-01. Återförd till aktiva regementet med tjästgöring vid 1. avdelning av kavallerireservens 10. kader 1884-06-06. Remontör vid nämnda 1. avdelning av kavallerireservens 10. kader, med transporterad till armékavalleriet 1885-12-03. Generalmajor på armékavalleriets depot 1893-05-30. Avsked 1895-02-04. Död barnlös 1895-12-02 i Jelisavetgrad. Ägde Mustila i Elimä socken samt gods i Ryssland. Gift i Ryssland 1879 med Olga Dolinsky.
 • Amalia Bernhardina Sofia, född 1830-06-27 på Mustila, död ogift 1901-10-03 på Mustila.
 • Carl Emil Oskar Ludvig, född 1832-09-08 och död 1833-05-19 på Mustila.
 • Carl Fredrik Vilhelm, född 1834-08-22. Kadett i Fredrikshamn 1847. Avgick utan avslutad kurs 1854-07-30. Junkare vid 2., Vasa, finska indelta skarpskyttebataljon. Underfänrik vid 5., S:t Michels, bataljon av samma trupper. Fänrik vid 5., S:t Michels, bataljon av samma trupper 1855-12-07. Underlöjtnant 1858-08-21. Löjtnant 1863-02-15. Avsked 1863-07-08. Död ogift 1865-01-14 i Helsingfors.

TAB 28

Adam Magnus Filip, (son av Jakob, tab 2), född 1797-02-21 Peippola Student i Åbo 1811-06-12. Sergeant vid 2. livgardet 1816-11-19. Fänrik utan lön vid 2. livgardet 1816-12-17. Stabsfänrik (KrAB) 1817-09-30. Löjtnant i gardet 1820-09-21. Kammarherre 1824-05-30. Kapten i generalstaben 1825-04-19. Avsked från gardet 1825-06-07. Avsked ur krigstjänsten med majors n. h. o. v. 1828-05-17. Död 1882-06-20 på sin egendom Ekensberg i Överenhörna socken, Södermanlands län. Gift 1825-07-24 i Stockholm med Charlotta Amalia Adlercreutz, född 1802-05-24 Kiala

Barn:

 • Margareta Jacquette, född 1826-06-20 på Kolsva bruk i Bro socken, Västmanlands län, död 1903-12-10 i Södertälje. Gift 1851-07-20 på Ekensberg med generallöjtnanten, friherre Broder Abraham Leijonhufvud, född 1823, död 1911.
 • Carl Adam, född 1828-04-27 på Kolsva bruk i Bro socken, Västmanlands län. Kadett vid Karlberg 1844-09-02. Avgången vid Karlberg 1849-09-04. Fanjunkare. Underlöjtnant vid Gotlands nationalbeväring 1859-06-04. Löjtnant 1861-08-26. Avsked med kaptens n. h. o. v. och tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1871-11-28. Död 1878-10-31 i Stockholm.
 • Jacob Albert Algernon, född 1838 på Kolsva bruk i Bro socken, Västmanlands län. Löjtnant. Död 1902. Se Tab. 29

TAB 29

Jakob Albert Algernon, (son av Adam Magnus Filip, tab 28), född 1838-03-03 på Kolsva bruk. Kadett vid Karlberg 1856-02-11. Utexaminerad 1861-05-21. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1856-06-15. Deltog såsom frivillig i dansk-tyska kriget 1864. Sekundlöjtnant vid 14. danska infanteriregementet 1864-03-23. RDDO 1864-10-06. Elev vid Ultima lantbruksinstitut 1867. Avgången därifrån 1868. Löjtnant 1869-05-07. Avsked från regementet 1872-06-14. Avsked ur armén 1875. DFM 1876. Död 1902-09-30 i Uppsala. Ägde en tid Ekensberg i Överenhörna socken, Södermanlands län och efter dess försäljning huset nr 66 Grevturegatan i Stockholm. Gift 1882-11-02 i Klara kyrka i Stockholm med Eva Ottilia Hedvig Charlotta Adlercreutz, född 1856-03-07 i Stockholm, död 1909-10-25 i Ystad (Stockholm, Gustaf Vasa förs, db), dotter av förutvarande justitiestatsministern, landshövdingen Axel Gustaf Adlercreutz B, och grevinnan Märta Hedvig Sofia Lewenhaupt.

Barn:

 • Maud Hedvig Amelie Charlotta, född 1883-07-30 på Ekensberg. Stiftsjungfru. Gift 1904-12-28 i Arcachon (Gironde), Frankrike, med lektorn, fil. doktorn Johan Oskar Georg Bergengren, född 1873
 • Adam Axel Albert, född 1886-07-05 på Ekensberg, död 1906-10-24 på övragård i Barkåkra socken, Kristianstads län.

TAB 30

Henrik Johan, (son av Jakob Forsell, adlad af Forselles, tab 1), född 1754-12-10 i Lovisa. Student i Åbo 1768 och i Uppsala (Ab.) 1768-08-09. Bergsråds n. h. o. v. 1784-10-18. Död 1790-04-13 i Lovisa. Han ägde först Yxe bruk i Lindesbergs socken, Örebro län, men sålde detta och överflyttade till Finland 1781 samt bosatte sig på Strömfors bruk i Lindesbergs socken. Gift 1785-02-08 i Lovisa med sin broders svägerska Virginia Christina Sofia Carlsköld, född 1759-04-26, död 1847-10-07 på Strömfors, dotter av kanslirådet Per Schyllberg, adlad och adopterad Carlsköld B, och Virginia Sofia Adlerberg B.

Barn:

 • Jakob Henrik, född 1785. Bergshauptman. Död 1855. Se Tab. 31
 • Bernt Johan, född 1788-09-11 i Åbo. Stabsfänrik vid Jägerhornska regementet 1803-02-13. Kadett vid Karlberg 1803-10-01. Avgången från Karlberg 1805-03-26. Student i Åbo 1805 och i Uppsala 1805-12-13. Fänrik vid drottningens livregemente 1810-02-10. Löjtnants avsked ur svensk tjänst 1810-12-18. Ingick 1812-10-10 i tjänst såsom löjtnant vid 3. finska jägarregementet. Avsked. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-28 under nr 143 bland adelsmän. Död barnlös 1838-12-30 i Sala Gift 1816-12-12 med Lovisa Albertina Lund, född 1776, död 1825-03-15 Eknäs

TAB 31

Jakob Henrik, (son av Henrik Johan, tab 30), född 1785-12-27 på Strömfors bruk. Student i Åbo 1800 och i Uppsala 1801-04-21. Hovrättsexamen 1806 och bergsexamen 1812. Auskultant 1812-06-16. Geschworners titel 1813-05-25. Amanuens vid mineralogiska kabinettet 1814-02-23. Bergmästares titel 1816-12-17. LVA 1817-01-15. Bergshauptman i Sala 1817-05-13. RNO 1831-01-26. Ledare av de geognostiska undersökningarna i Sverige 1838–1855. Död 1855-06-13 i Stockholm [Ab]. Ägde Strömfors bruk. Gift 1818-06-16 i Stockholm med Maria Elisabet Elfvendahl, född 1800-11-06 Lersjön, död 1880-11-14 i Södertälje, dotter av kontraktsprosten, kyrkoherden i Ekshärads pastorat av Karlstads stift Per Elfvendahl och Ester Robsahm.

Barn:

 • Per Henrik, född 1819-02-22 i Sala. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen. Överflyttade till Finland och inlöste av sina samarvingar Strömfors bruk, vilket han sedermera försålde och återflyttade till Sverige samt köpte Tunaberg i Gamla Uppsala socken, död ogift 1888-06-01 Tunaberg
 • Ester Christina, född 1820-06-03 i Sala, död 1843-04-15 på Robertsfors bruk i Bygdeå socken, Västerbottens län. Gift 1837-09-03 Väsby med bergmästaren Gustaf Fredrik Ekenstam (se adliga ätten af Ekenstam), i hans 1:a gifte, född 1802, död 1886.
 • Maria Charlotta, född 1821-10-25 i Sala, död ogift 1894-09-08 i Uppsala.
 • Carolina Matilda, född 1825-06-11 Väsby Gift 1850-04-21 på Väsby med majoren Alexander Bergenstråhle, född 1813, död 1884.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: