:

Bielke af Åkerö nr 8

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Bielke af Åkerö nr 8
Vapensköld för adliga ätten Bielke af Åkerö nr 8

Adliga ätten Bielke af Åkerö nr 8 †

Urgammal frälseätt, introducerad 1625. Utgången 1647.

Bielkesläktens stamort är med säkerhet Småland. I Västbo härad av nämnda landskap äro de gårdar belägna, vilka tidigast varit i släktens ägo. De äldsta kända medlemmarna äro de här nedan nämnda bröderna Nils och Ture Kettilsson. Om deras fader är intet bekant. På riddarhusgenealogien kallas han Kettil Bengtsson, men någon person med detta namn finnes ej omnämnd uti i behåll varande handlingar. K. H. Karlsson framställer som en gissning att han kan hava varit den Kettil Petersson, som nämnes åren 1266 och 1268 samt då synes hava varit bosatt i Småland, men denna åsikt delas icke av G. Carlsson i Svenskt biogr. lexikon. I Danmark, Skåne och Norge har även funnits en Bielkesläkt, som förde två blå bjälkar i silverfält och på hjälmen två vesselhorn av silver, belagda med två blå bjälkar. Något bevisligt samband mellan denna släkt, som utdog 1868-08-17 och den svenska ätten finnes ej.

Bielke af Åkerö A800.png

TAB 1

Kettil. Levde i mitten av 1200-talet.

Barn:

TAB 2

Nils Kettilsson (son av Kettil, Tab. 1). Riddare. Nämnd (1295—1304). Gift med Bengta Algotsdotter (Algot Jonssons ätt)

Barn:

 • Göstaf Nilsson. Riksråd. Se Tab. 3.
 • Ingrid Nilsdotter, död omkring 1351. Gift med riddaren Tyrgils Klemensson (färla).
 • ? Bengta Nilsdotter. Levde 1340. Gift med riddaren Johan Philippusson (tillbakaseende ulv)

TAB 3

Göstaf Nilsson (son av Nils Kettilsson, Tab. 2), död omkring 1342. Riddare och riksråd. Lagman i Tio härad. Gift med Cecilia (delad?).

Barn:

 • Ingegärd Göstafsdotter. Var gift 1349 med riddaren Anders Eskilsson (Lejonlilja).

TAB 4

Ture Kettilsson (son av Kettil, Tab. 1), död före 1327-02-29. Riddare och riksråd. Lagman i Värend. Gift med Sigrid (sparre), möjligen dotter av med den från konung Magnus Erikssons tid bekante Ulf Abjörnsson (sparre).

Barn:

 • Erik Turesson. Riksråd. Död omkring 1328. Se Tab. 5.
 • Nils Dannes Turesson. Riddare. Se Tab. 6.
 • Sten Turesson. Marsk. Död 1350. Se Tab. 8.
 • Nils Turesson. Riksråd och drots. Död 1364. Se Tab. 10.
 • Margareta Turesdotter, död före 1380-06-03. Gift 1336 med riddaren Karl Magnusson (Örnfot).
 • Ramfrid Turesdotter, död före 1348. Gift med NN.
 • Bengt Turesson. Riksråd. Se Tab. 11.
 • Helena Turesdotter. Gift med riddaren och riksrådet Staffan Röriksson (Staffanssönernas ätt).

TAB 5

Erik Turesson (son av Ture Kettilsson, Tab. 4). Riddare och riksråd. Gift före 1315 med Margareta Bengtsdotter (? Folkungaätten).

Barn:

 • Ingeborg Eriksdotter. Gift med riddaren och riksrådet Kettil Puke (Glysing).

TAB 6

Nils Dannes Turesson (son av Ture Kettilsson, Tab. 4). Riddare. Gift 1:o 1325 med Ingeborg Larsdotter. Gift 2:o med Katarina Pedersdotter (Bååt), dotter av riddaren och riksrådet Peder Jonsson (Bååt) och Kristina Hemmingsdotter (Tanne).

Barn i gifte 1:o med Ingeborg Larsdotter:

 • Iliana Nilsdotter, död före 1380. Gift 1345 med väpnaren Nils Håkansson (Läma).
 • Katarina Nilsdotter, död för 1385-04. Gift före 1352 med väpnaren Anund Hemmingsson (tre sjöblad).
 • Ingegerd Nilsdotter. Gift före 1379 med väpnaren Håkan Fadersson (måne, två stjärnor).

Barn i gifte 2:o med Katarina Pedersdotter (Bååt):

 • Erik Nilsson. Riddare. Död 1402. Se Tab. 7.

TAB 7

Erik Nilsson (son av Nils Dannes Turesson, Tab. 6). Död 1402. Riddare 1396. Gift med Sigrid Uddormsdotter (Rakeredsätten), dotter av Uddorm Petersson (Rakeredsätten) och NN Jonsdotter (Malstaätten).

Barn:

 • Katarina Eriksdotter. Gift före 1404 med väpnaren Bengt Tomasson (Pipa).

TAB 8

Sten Turesson (son av Ture Kettilsson, Tab. 4), förekommer i handlingar 1334. Väpnare ännu 1341-09-29, men var riddare 1343-07-08. Var riksråd 1348 och kallas marsk 1348. Död 1350 före 15/9. Han åtföljde konung Magnus på hans ryska fälttåg och synes hava vid konungens hemfärd kvarlämnats såsom befälhavare för de svenska trupperna samt befann sig 1349-04-00 i Reval. (Bbl.). Gift 1345 med Ingeborg Nilsdotter (Sparre) i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1360 med riddaren Bengt Nilsson (Oxenstierna), död omkring 1371], död före 1377-07-11 dotter av riddaren, riksrådet och drotset Nils Abjörnsson (Sparre) till Salsta och Ängsö, och Bengta Abrahamsdotter.

Barn:

 • Sten Stensson. Riksråd. Död 1431. Se Tab. 9

TAB 9

Sten Stensson (son av Sten Turesson, Tab. 8), till Ängsö. Var väpnare 1367 och riddare 1369. Försträckte konung Albrekt en betydlig penningsumma, som gäldades 1370. Lagman i Västmanland 1374–1386. Häradshövding i Bankekinds härad i Östergötland 1377–1386. Var riksråd 1378 och ännu 1385. Bekräftade, tillsammans med andra riksråd, 1382-07-11 stadgan om vårfrupenningens erläggande till Vadstena kloster. Uppsatte sitt testamente 1387-03-31 och valde grav i nämnda kloster. Ingick 1395 som lekbroder i Vadstena. Skänkte 1395-01-21 till klostret betydliga egendomar i Södermanland, Östergötland och Småland och invigdes 1395-04-20. Död 1431-03-01 i Vadstena. Gift med Katarina Larsdotter, som var död 1386-05-01, då mannen skänkte för hennes själ gods till Vadstena kloster, dotter av Lars Sonesson (Örnsparre), till Ådö, och Cecilia Ulfsdotter (lejon, av Ulfåsasläkten), samt dotterdotter till den heliga Birgitta.

Barn:

 • Sten Stensson, levde 1387-05-31 men död som barn, före 1391-09-21.
 • Ulf Stensson, levde 1387-05-31 men död som barn, före 1391-09-21.

TAB 10

Nils Turesson (son av Ture Kettilsson, Tab. 4), till Kråkerum i Mönsterås socken, Kalmar län. Var lagman på Öland 1339-10-13 och kallas väpnare 1341. Blev riddare 1342, riksråd 1344 och drots 1344. Lagman i Tiohärad i Småland 1348–1356. Ånyo drots 1349–1351 och förde i denna egenskap styrelsen i Sverige under konung Magnus Erikssons andra härtåg mot ryssarna 1350–51. Var Sveriges drots (Sveriges traktater 2. s. 203.) 1355-10-24. Ställde sig i striden mellan konung Magnus och dennes son Erik på Eriks sida. Hövidsman över Finland 1357. Var konung Eriks drots (Rosman, Bjärka-Särby.) 1358-04-09. Lagman i Finland och innehade denna värdighet ännu 1362-02-15. Ett av de svenska sändebud som avslöto fred med hansestäderna i Lübeck 1361 och kort därpå i Greifswald å Sveriges vägnar med dem ingingo ett förbund. Var åter drots (Åbo domkyrkas svartbok, nr 178.) 1362-05-23 och en av de främste i den liga av stormän, som stämplade mot konungen, varför han landsförvisades med de andra förrädiska herrarna 1363. Återkom med Albrekt av Mecklenburg och blev för femte (sjätte) gången drots 1364, samt fick för sina tjänster Viborgs slott och län. Död på hösten 1364 under konung Albrekts belägring av Åbo slott. Gift 1:o före 1339 (Rosman Bjärka-Säby.) med Ingrid Sunesdotter, dotter av riddaren och riksrådet Sune Jonsson (Bååt) och hans 1:a fru Karin Henriksdotter Glysing. Gift 2:o före 1348 med Margareta Mattsdotter (sparre). Gift 3:o möjligen redan 1351 med Sigrid Håkansdotter (2 nedvända sparrar), som levde ännu 1371-11-09 i hennes (2:a?) gifte (gift möjligen 1:o med riddaren och riksrådet Knut Folkesson (griphuvud), död omkring 1349. Gift 3:o? (2:o) med Vohad Drekow).

Barn:

 • Ture Nilsson, död 1358 före 6/3.

TAB 11

Bengt Turesson (son av Ture Kettilsson, Tab. 4). Väpnare. Riksråd. Nämnes mellan åren 1341–1358. Gift med Ingeborg Magnusdotter (lejon) i hennes 1:a gifte [gift 2:o med jarlen Erengisle Sunesson (Bååt), död 1392], begraven i Vadstena 1390-06-28, dotter av riddaren Magnus Gudmarsson (Ulvåsaätten) och Karin Birgersdotter (Finstaätten).

Barn:

 • Sigrid Bengtsdotter, död 1392. Gift 1:o med riddaren och hövidsmannen på Viborg Sune Håkansson (2 nedvända sparrar), som nämnes 1345–1369, men var död 1380. Gift 2:o med väpnaren Heyne von Vitzen.
 • Margareta Bengtsdotter, död 1370-08-03. Gift med riddaren, riksrådet och lagmannen i Södermanland Erengisle Nilsson (Hammersta ätten) i hans 1:a gifte [gift 2:o före 1382 med Kristina Röriksdotter till Ridö i hennes 1:a gifte, dotter av riddaren Rörik Tordsson (Bonde) och Märta Gislesdotter], död 1406-11-11.
 • Kristina Bengtsdotter. Gift före 1386 med riddaren och hövidsmannen på Axevalla Gerhard Snakenborg, som nämnes åren 1366–1402, i hans 2:a gifte [gift 1:o med en dotter till riddaren Nils Magnusson (stolpe)].
 • Ture Bengtsson. Riddare och riksråd. Död 1414. Se Tab. 12
 • Sten Bengtsson. Riddare och marsk. Död 1408. Se Tab. 14

TAB 12

Ture Bengtsson (son av Bengt Turesson, Tab. 11), till Örby i Vendels socken, Uppsala län, som han erhöll genom sitt gifte. Underlagman i Västmanland 1378. Var riddare 1388 och riksråd 1389. Häradshövding i Lagunda härad 1390. Häradshövding i Åkerbo härad i Västmanland från 1407 och lagman i Uppland från 1409 till sin död. Död 1414-11-20 och begraven 1415 i Vadstena. Han var en av Bo Jonssons testamentsexekutorer och en av drottning Margaretas främsta rådgivare samt verksam vid de räfsteting, som drottningen igångsatte över hela Sverige (Bbl.). Var medlem av den stora nordiska ambassad, som år 1405 vistades i England för att avsluta underhandlingarna om giftermål mellan Erik av Pommern och den engelska prinsessan Filippa och avhämtade troligen den kungliga bruden under en ny resa till England 1406 (Norsk hist. tidskr. Række II, Bind 2 s. 355–362.). Gift före 1385 med Margareta Arvidsdotter, dotter av riddaren, riksrådet och lagmannen i Finland Arvid Gustafsson (Sparre av Vik) till Vik och Elena Magnusdotter (Sparre av Aspnäs).

Barn:

TAB 13

Sten Turesson (son av Ture Bengtsson, Tab. 12), till Örby samt Vik i Balingsta socken, vilka båda tillhört hans moders släkt, Ekholmen i Veckholms socken, som han erhöll genom sitt 1:a gifte, båda i Uppsala län, och från 1419 Fogelvik i Tryserums socken, Kalmar län. Var som väpnare bosatt på Ekholmen 1414. Riksråd senast 1422. Hövidsman på Piksborg 1426-02-02. Död 1431 före 27/6 och begraven 1431-09-08 i Vadstena. Han var sedermera konung Karl Knutssons förmyndare och fosterfader. Gift 1:o 1414 med Margareta Karlsdotter (sparre) i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1408 med riddaren och hövidsmannen på Åbo Knut Tordsson Bonde, död 1413 och i detta gifte moder till konung Karl Knutsson], död omkring 1428, dotter av riddaren, riksrådet och marsken, lagmannen i Uppland Karl Ulfsson (Sparre av Tofta) till Tofta och Helena Israelsdotter (Finstaätten). Gift 2:o troligen 1429 med Agneta Eriksdotter Krummedige i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Axel Nilsson till Barsebek), död (Bbl.) mellan 1452-09-14 och 1453-06-01, dotter av danske rikshovmästaren och riksrådet Erik Krummedige till Tranekärr och hans 1:a fru Beata von Thienen. Hon ägde Örby, som hon 1451 sålde till sin systerson Johan Kristersson (Vasa) (Bbl.).

Barn:

 • 1. Ture Stensson, född omkring 1416. Väpnare. Riksråd 1436. Lagman i Uppland 1438-03-06 och tillika hövidsman på Älvsborg i början av år 1439. Tillbakaslog ett norskt anfall mot denna fästning på sommaren 1439. Deltog därefter på hösten 1439 i herredagen i Telge (Bbl.), där konung Erik definitivt avsattes, och åtföljde därefter sin halvbroder, riksföreståndaren Karl Knutsson på dennes färd till Kalmar, men insjuknade hastigt strax söder om Nyköping och dog efter ett par dagar, troligen (1439) 23/10 samt begraven 1439-10-29 i Vadstena (Bbl.).
 • 1. Knut Stensson, till Ekholmen. Blev riddare vid konung Kristoffers kröning 1441. Riksråd. Erhöll vid Karl Knutssons tronbestigning Axvalls slotts län, men utbytte detta inom kort mot Nyköpings slott och län (Bbl.). Lagman i Uppland 1450. Död 1451 och begraven 1451-11-11 i Vadstena. Gift [?1:o med Kerstin Knutsdotter, dotter av Knut Bengtsson (Blå) till Arnäs. Gift 2:o] med Elin Gustafsdotter i hennes 1:a gifte [gift 2:o före 1455 med riddaren och riksföreståndaren Erik Axelsson (Tott), död strax före 1481-03-28]. Levde 1494-07-15 men var död 1496-06-02, dotter av riddaren och riksrådet Gustaf Algotsson (Sture) till Ängsö och Lagmansö och hans 2:a fru Märta Ullsdotter (Sparre av Hjulsta och Ängsö).
 • 1. Margareta Stensdotter, död 1439. Gift senast 1436 (Bbl.) med riksrådet och hövidsmannen på Stegeborg Nils Stensson (Natt och Dag), död 1439-10-00 i Norrköping (SK.).
 • 1. Birgitta Stensdotter till Ekholmen efter brodern Knut Stenssons död 1451 (Bbl.) levde 1461-01-02 men var död (Bbl.) 1464-06-04. Gift 1:o före 1438-08-29 med riddaren, riksrådet och hövidsmannen på Kalmar slott Gustaf Anundsson Sture, död 1444 (Pt XXI s. 103.), och i detta gifte moder till riksföreståndaren Sten Sture d. ä. Gift 2:o före 1446-12-02 med riddaren, riksrådet och lagmannen i Uppland Gustaf Karlsson (gumsehuvud) till Ekholmen, i hans 2:a gifte [gift 1:o med Märta Karlsdotter. Gift 3:o 1474 med Ingeborg Filipsdotter, dotter av Filip Axelsson (Tott)], död 1486-07-26.
 • 1. Katarina Stensdotter, till Vik, levde änka 1458. Gift 1438-10-00 med danske riddaren och riksrådet Klaus Nilsson (Sparre av Ellinge), till Ellinge i Skåne, levde 1449, men var död 1452-02.
 • 2. Två söner och en dotter, döda unga.

TAB 14

Sten Bengtsson (son av Bengt Turesson, Tab. 11), till Kråkerum samt Ridö i Barkarö socken, Västmanlands län, som han köpte av Karl Ulfsson (Sparre) 1399-02-01 och Marieborg nära Enköping. Riddare. Konung Albrekts marsk 1376. Häradshövding i Simtuna härad i Västmanland 1379. Lagman i Västmanland. Hövidsman på Nyköping efter Bo Jonssons död. Lagman på Öland. Död 1408-07-20 på Marieborg och begraven i Vadstena. Han var liksom farbrodern Nils Turesson konung Albrekts anhängare och stod i de avgörande striderna 1371 på dennes sida, men anslöt sig sedan till det aristokratiska oppositionspartiet. Tog under åren 1388 och 1389 verksam del i drottning Margaretas inkallande och konung Albrekts avsättning samt var redan från början en av drottningens betrodde män och kallas 1390 drottningens hövidsman (Bbl.). Gift 1371-09-27 Tofta med Katarina Holmgersdotter, dotter av Holmger Karlsson (tillbakaseende ulv), till Hästholmen och Kristina Nilsdotter (Revelstaätten).

Barn:

 • Katarina Stensdotter, död 1409, begraven 1410-02-28, i Vadstena kloster. Gift med riksrådet och riddaren Laurens Ulfsson (Aspenäsätten), till Sundby, i hans 1:a gifte [gift 2:o med Ida Johansdotter (Bülow), som levde 1461], död 1445.
 • Kristina Stensdotter, bodde som änka på Ridö 1423. Gift före 1413 med väpnaren Peter Finvidsson (stjerna), till Konungsund i Östergötland.
 • Ture Stensson. Riddare och riksråd. Död 1425. Se Tab. 16

TAB 15

Erik Stensson (son av Sten Bengtsson, Tab. 14), var riddare 1402. Död 1410 i Flensburg och begraven 1410-11-19 i Vadstena. Gift före 1407 med Birgitta Magnusdotter, till Follnäs, i hennes 2:a gifte [gift 1:o senast 1390 med riddaren Arvid Bengtsson (Oxenstierna), död före 1402], född på 1370-talet, död 1450-10-01 i Vadstena, dotter, av häradshövdingen i Tjust, väpnaren Magnus Porse och Helena Gregersdotter (Sandbroätten).

Barn:

 • Katarina Eriksdotter. Gift omkring 1420 med riddaren och riksrådet Johan Gädda, till Gäddeholm, i hans 1:a gifte (gift 2:o med en dotter till skånske riddare Axel Brahe, gift 3:o före 1447 med Katarina Bengtsdotter Königsmark).
 • Flera barn levde 1416, men döda unga.

TAB 16

Ture Stensson (son av Sten Bengtsson, Tab. 14), till Kråkerum, som han erhöll vid arvskiftet efter fadern 1408, Rävelsta i Altuna socken, Västmanlands län mm. Var riddare 1402 och riksråd 1413. Lagman på Öland efter faderns död 1408 (Bbl.) och ännu 1423-05-25. Hövidsman på Piksborg från omkring 1414 (Bbl.). Död 1425 och begraven i Vadstena. Genom sitt första gifte blev han en av sin tids största jorddrottar. Gift 1:o 1407 (16/1) på Oppenstens slott med Birgitta Abrahamsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med danske riddaren Jens Eskildsen Falk till Vallö i hans 2:a gifte, död 1405), född på 1380-talet, död 1415 före 18/2 innebränd i en kornlada, enda dotter av danske riddaren och riksrådet Abraham Brodersson (tjurhuvud) och Margareta Petersdotter. Gift 2:o före 1423-10-14 i Köpenhamn med Margareta Eriksdotter Krummedige i hennes 1:a gifte [gift 2:o senast 1428 med riddaren, riksrådet och drotset Krister Nilsson (Vasa), död 1442], död 1451-06-09 och begraven i Riddarholmskyrkan, dotter av danske rikshovmästaren och riksrådet Erik Krummedige till Trankärr och hans 1:a fru Beata von Thienen.

Barn:

 • 1. Erik Turesson, till Kråkerum och Rävelsta. Var väpnare och riksråd 1436 samt blev riddare troligen 1441 (Bbl.). Död 1450. Gift 1446 med sin styvmoders dotter Birgitta Kristersdotter (Vasa) i hennes 1:a gifte (gift 2:o senast 1454 med danske marsken Klaus Rönnow i hans 2:a gifte, död 1486), dotter av drotset Krister Nilsson och Margareta Eriksdotter Krummedige.
 • 1. Birgitta Turesdotter, död 1436 i Stockholm, och begraven i Vadstena. Gift troligen 1428, säkert före 1429-03-01 med konung Karl VIII Knutsson (Bonde), i hans 1:a gifte, född 1408, död 1470.
 • 1. Sten Turesson, död ung efter modern.
 • 2. Benkt Turesson, född 1424, död 1425
 • 2. Ture Turesson, född 1425. Riddare, riksråd och marsk. Död 1489 el. 1490. Se Tab. 17.

TAB 17

Ture Turesson (son av Ture Stensson, Tab. 16), till Kråkerum och Rävelsta. Född 1425. Riddare vid konung Karl Knutssons kröning 1448-06-29. Riksråd senast 1450 (Bbl.). Hövidsman på Axevalla slott 1451, men underhöll härifrån, såsom anhängare av unionen, en hemlig brevväxling med danskarna, vilket upptäcktes. Avsatt och fången men rymde till Danmark hösten 1452. Dömdes jämte de andra förrädiska herrarna att mista liv, ära och gods 1453-09-15. Återkom 1457, när Kristian I uppsteg på Sveriges tron. Erhöll 1457 Kalmar län och slott i förläning samt återinträdde i rådet och utnämndes till marsk och hövidsman på Stockholms slott. Nedgjorde 1463 skoningslöst den bondehär från Uppland, som rest sig till försvar för ärkebiskopen Jöns Bengtsson, sedan denne blivit av konungen fängslad, vilket förskaffade honom öknamnet »slaktaren». Försvarade 1464 med tapperhet Stockholms slott mot Karl Knutsson, men måste uppgiva det åt ärkebiskopen 1465. Uppehöll sig därefter på Kalmar slott. Deltog på danska sidan i slaget vid Brunkeberg 1471-10-10. Uppgav Kalmar slott åt Sten Sture 1472-03-30 med förbehåll att återfå sina gods och värdigheter samt bodde sedan på Kråkerum. Ånyo riksråd 1472 till sin död (Bbl.). Lagman på Öland. Död mellan 1489-08-01 och 1490-03-01 och jämte sin fru begraven i Kronobäcks johanniterkloster i närheten av Kråkerum (Bbl.). Han köpte 1472 av marsken Klaus Rönnow Blidingholm i Almundsryds socken, Kronobergs län, vilket han gav sin fru till morgongåva. Gift före 1459-03-26 med Ingegärd Körningsdotter, som levde ännu 1503, dotter av väpnaren Körning Kettilsson (danska ätten Kyrning, som förde 3 sjöblad i kluven sköld), till Färlöf, och Karin Björnsdotter (björn), till Rosendal.

Barn:

 • Erik Turesson. Riddare och riksråd. Död 1511. Se Tab. 19
 • Peder Turesson. Riddare och riksråd. Död 1520. Se Tab. 23
 • Nils Turesson. Slagen till riddare på den heliga graven i Jerusalem något av åren 1489–92. Död ogift 1493 [Bbl].
 • Olof Turesson, död ogift.
 • Margareta Turesdotter, död 1507 (Bbl.). Gift 1468 med danske riddaren Mauritz Nilsson (Gyldenstjerne), till Aagaard på Jylland, död 1503 1. 1504 (Bbl).
 • Brita Turesdotter, död 1513-10-28 Hinsekind (Bbl.). Gift 1488-09-23 på Lagnö (Bbl.) med riddaren och lagmannen Arvid Birgersson (Trolle), till Bergkvara, i hans 3:e gifte, död 1505.
 • Barbara Turesdotter, död ogift 1485-10-21 och begraven i Kronobäcks kloster.
 • Anna Turesdotter, död 1513-04-23 på Erikstad (Bbl.) i Vittaryds socken, Kronobergs län. Gift 1488-06-01 Toftaholm (Bbl.) med riddaren, riksrådet och hövidsmannen på Älvsborg Gustaf Olofsson (av gamla Stenbocksläkten), till Tofta, Erikstad och Kälunda, i hans 2:a gifte, död 1494.

TAB 18

Sten Turesson (son av Ture Turesson, Tab. 17), till Rävelsta. Väpnare redan 1488. Riksråd och lagman i Västmanland från 1494 samt häradshövding i Tjurbo härad i Västmanland. Riddare vid konung Hans' kröning 1497. Hövidsman på Kastelholm på Åland 1506–1507-07-00, då slottet genom överrumpling intogs av danskarna och han fördes fången till Danmark. Återkom från fångenskapen i Danmark 1508. Levde 1520 men var död kort därefter. Gift före 1504 med Anna Bengtsdotter, till Aspenäs i Östervåla socken, Västmanlands län, död 1561, dotter av riddaren och riksrådet Bengt Fadersson (sparre), till Ängsö, och Hillevi Axelsdotter (Brahe, danska släkten).

Barn:

 • Karin Stensdotter död ung.
 • Helena Stensdotter död ung.
 • Ture Stensson död ung.
 • Bengt Stensson död ung.
 • Margareta Stensdotter död ung.
 • Marina Stensdotter död ung.
 • Ingrid Stensdotter död ung.

TAB 19

Erik Turesson (son av Ture Turesson, Tab. 17), till Benhamra i Vada socken, Stockholms län och Häradssäter (nu Herrsäter) i Värna socken, Östergötlands län, vilka han erhöll genom sitt gifte. Väpnare. Fogde på Stockholms slott (Bbl.) 1487 nov.–1490-08-11. Hövidsman på Stegeborgs slott 1494–1499. Riddare vid konung Hans' kröning 1497 och erhöll såsom förläning Viborgs slott och län 1499. Riksråd senast 1500. Övergav dock konungens sak, då Sten. Sture kom över till Finland 1502. Förordnades av Svante Sture till hövding över Finland och Åland 1504. Död 1511 i slutet av april eller början av maj månad. Hans skaffade stillestånd med Ryssland 1504 och 1510, gjorde det första försöket att medelst en kanal förbinda Saima med havet och åtnjöt hos sin samtid det största anseende. Gift 1490-07-05 på Benhamra med Gunilla Bese, född 1473, död 1553 före 7/4 på Benhamra, dotter av riksrådet Johan Stensson Bese till Häradssäter och hans 1:a fru Katarina Jonsdotter (Gädda) (Pt VI s. 3.). Fru Gunilla Bese satt efter mannens död i två år i orubbad besittning av Viborgs och Nyslotts fästen och län.

Barn:

 • Anna Eriksdotter, levde änka 1525 då hon ingått äktenskapsavtal med Henrik von Mehlen, vilket äktenskaps ingående förhindrades av Gustaf I. Gift 1514-07-16 i Söderköping med riksrådet och ståthållaren på Kalmar slott Johan Månsson (Natt och Dag) i hans 2:a gifte, född omkring 1470, död 1520. Efter mannens död försvarade hon tappert Kalmar mot konung Kristian, men blev tvungen att uppgiva slottet 1520.
 • Karin Eriksdotter, levde ännu 1558 (Bbl.) (1565) (Da 1900.). Trolovad med (Da 1900.) riddaren och riksrådet Åke Hansson (Thott), död 1510-08-27. Gift 1:o 1512 med riksrådet och hövidsmannen på Viborg Tönne Eriksson (Thott) i hans 2:a gifte [gift 1:o på nyåret 1495 på Stockholms slott med Hellevi Axelsdotter (Brahe) i hennes 2:a gifte, död 1503-12-22], död 1522-01-02 i Åbo (avrättad på konung Kristians befallning). Gift 2:o med fältöversten Arvid Gustafsson Vestgöte, som levde 1529-08-19 men var död 1530.
 • Nils Eriksson. Hövidsman i Kalmar län förra halvåret 1524–1526. Konungens fodermarsk 1527. Bevistade Västerås riksdag 1527. Fick 1534-06-15 i förläning Hanekinds och Bankekinds härad (Al.). Död efter 1536 (Al.) [Bbl].
 • Brita Eriksdotter, död ung.
 • Barbro Eriksdotter, levde 1553 (Bbl.). Begraven i Linköpings domkyrka. Gift 1524-06-26 Bergshammar med sin systers styvson, riddaren och riksrådet Måns Johansson (Natt och Dag), född omkring 1498, död julnatten 1555.
 • Johan Eriksson, nämnes 1528.
 • Bengt Eriksson, död ung.
 • Erik Eriksson, till Benhamra. Var gift och efterlämnade endast en dotter Karin Eriksdotter.

TAB 20

Ture Eriksson (son av Erik Turesson, Tab. 19), till Benhamra samt Påtorp i Fristads socken, Älvsborgs län, som han erhöll genom sitt gifte, och Rävelsta i Altuna socken, Västmanlands län, som han erhöll i arv efter farbrodern Sten Turesson (Bbl.). Innehade 1526–1529 Frökinds och Vedens härader i förläning (Bbl.). Erhöll dessutom Läckö län 1527 (Bbl.). Hövidsman på Läckö slott 1527. Riddare 1528-01-12 vid konung Gustaf I:s kröning. Riksråd 1528–1529. Deltog i Västgötaherrarnas uppror 1529 och dömdes från liv, ära och gods 1529-06-23 men blev på förbön av modern benådad mot erläggande av 2,000 gyllen i böter. Levde ännu 1533, men död kort därefter. Gift 152(2) med Brita Bengtsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med riddaren och riksrådet, lagmannen i Tio härad Bengt Gylta, död 1520-11-08), (Vff I h 8–9 s 94) död i slutet av 1550-talet eller början av 1560-talet, (Bbl.) dotter av riksrådet Bengt Gregersson (Lillie) och Märta Arendtsdotter (tillbakaseende ulv).

Barn:

 • Märta Turesdotter.
 • Anna Turesdotter, död 1573-02-20 änka på Västerbyholm i S:t Johannes socken, Östergötlands län. Gift 1539-09-08 i Norrköping med amiralen och fältöversten, ståthållaren på Kalmar slott och lagmannen över Öland, riddaren och riksrådet Måns Svensson (Somme), till Västerby, levde 1571 men var död 1573, begraven i Kalmar.
 • Ingegerd Turesdotter, levde ännu 1557-05-21 men var död 1560. Gift 1550 med riddaren och ståthållaren Knut Haraldsson (Soop) i hans 1:a gifte, död 1566.
 • Elin Turesdotter. Gift med Ivar Månsson (lilljeörn?), i hans 1:a gifte (At (Sch)).

TAB 21

Axel Eriksson (son av Erik Turesson, Tab. 19), till Häradssäter och Rävelsta. Född omkring 1500. Häradshövding i Åkerbo härad Östergötlands län 1531-06-15. Fick i förläning Vreta kloster 1533-02-13, Vånga fjärding 1534-09-03 (återkallad 1542-11-06), Bobergs fjärding 1536-01-00 (återkallad 1538), Bankekinds, Hanekinds och Gullbergs härad mm 1536-10-06. Mottog uppdrag rörande Östgöta bergsbruk 1540-11-28. Befälhavare mot upprorsmännen under Nils Dacke 1542. Undertecknade (jämte flera) på konungens vägnar stilleståndet med Dacke 1542-11-08. Miste 1543 större delen av sina tidigare förläningar, av vilka han blott fick behålla huvudparten av Bankekind, men erhöll i ersättning Ydre härad 1544-08-02 och innehade dessutom Södra Vedbo härad (konfirmation 1543-11-15). Behöll dessa båda härad till sin död. Riksråd från 1546-01-00. Hövidsman över de nyantagna knektarna i Småland 1547-04-23. Fullmäktig vid förhandlingar med Östgöta bergsmän 1549-12-15. Lagman i Tiohärads lagsaga 1552. Miste sin återstående förläning i Bankekind 1553–1554. Fick rätt att uppbära kungliga sakören av egna landbor över hela riket 1558-02-15. Död 1559 före 29/6 [Bbl]. Gift 1:o med Anna Eriksdotter, drottning Margaretas syster, död 1540 och begraven i Vreta kloster, dotter av riddaren och riksrådet Erik Abrahamsson (Leijonhufvud), och Ebba Eriksdotter (Vasa). Gift 2:o 1548-10-07 på Stockholms slott, då konung Gustaf I gjorde bröllopet, med Elsa Posse, hovmästarinna 1569 hos drottning Catharina Jagellonica, död 1579 (Bbl.) dotter av riksrådet Axel Nilsson Posse, och hans 2:a fru Anna Axelsdotter (Vinstorpaätten).

Barn:

 • 1. Margareta Axelsdotter, död 1591-04-08 Kaflås. Gift med Johan Åkesson (Natt och Dag), död 1565.
 • 1. Johan Axelsson. Riddare och riksråd. Död 1576. Se Tab. 22
 • 2. Ebba Axelsdotter, död 1588-03-26 i barnsäng. Gift 1568-03-07 på Nyköpings slott med riksdrotset Nils Göransson Gyllenstierna, friherre Gyllenstierna af Lundholm (nr 3), död 1601.
 • 2. Barbro Axelsdotter, född 1556, död 1624-01-22. Gift 1580 med riksrådet och guvernören friherre Gustaf Gabrielsson Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1), född 1551, död 1597.
 • 2. Karin Axelsdotter, levde änka 1611. Gift 1586 med konung Johan III:s hovmarskalk Olof Nilsson Ryning (friherrliga ätten Ryning), död 1589.
 • 2. Anna Eriksdotter.

TAB 22

Johan Axelsson (son av Axel Eriksson, Tab. 21), till Häradssäter och Rävelsta samt Liljestad i Skönberga socken, Östergötlands län. Riddare. Fick 1568-09-20 i förläning Askaby klosters landbor (Al.). Riksråd 1569-08-02. Ståthållare på Vadstena slott och över hela Östergötland 1574-04-30. Konfirmation 1574-07-24. Död 1576-04-22 på Liljestad och ligger, jämte sin fru, begraven i Skönberga kyrka. Hans barn brukade namnet Bielke. Gift med sin styvmoders syster Margareta Posse, född 1548, död 1575-03-20 på Häradssäter, dotter av riksrådet Axel Nilsson (Posse), och hans 2:a fru Anna Axelsdotter (Vinstorpaätten).

Barn:

 • Gunder, född 1562-10-12.
 • Axel, till Liljestad, Häradssäter och Rävelsta. Ståthållare på Stockholms slott 1589. Lagman i Östergötland 1591, varå han fick konung Sigismunds stadfästelse 1594-07-27. Död 1597-09-21 Loddby och begraven i Ekebyborna kyrka. Gift 1589-02-08 å Uppsala slott, då konung Johan höll bröllopet, med sin svågers brorsdotter, friherrinnan Ebba Bielke, född 1570-12-19 i Stockholm, död 1618, dotter av riksrådet och rikshovmästaren Hogenskild Bielke, friherre till Läckö, och grevinnan Anna Sture (se Natt och Dag).
 • Gunilla (drottning Gunilla Bielke), född 1568-06-25 död 1597-06-25 på Bråborgs slott i Dagsbergs socken, Östergötlands län och begraven 1598-01-21 i Gustavianska gravkoret i Uppsala domkyrka. Förmäld 1585-02-21 i Västerås med sin faders kusin konung Johan III, född 1537-12-20 på Stegeborg, död 1592-11-17 i Stockholm. Ett halvt år efter Katarina Jagellonicas död började konung Johan se sig om efter en ny drottning och hans val föll på den sextonariga Gunilla Johansdotter Bielke. Konungens syskon, så väl hertig Carl som prinsessorna, sökte på allt sätt förmå honom att avstå från denna förbindelse och i stället välja en drottning ur något utländskt furstehus. Men Johan förblev orubblig. Då mötte honom ett nytt motstånd, men från ett håll, där han minst väntat det, nämligen av den unga jungfru Gunilla själv. Hon hade gifvit sitt ja-ord åt en ung ädling Per Jonsson (Liljesparre), och då konungen meddelade henne sitt hjärtas val, fick han ett bestämdt nej på sitt frieri. Här över blev han så uppbragt, att han slog henne i ansiktet med sin handske och gick sina färde. Men Gunillas släktingar voro av en annan mening, de tyckte att en förbindelse med konungahuset vore ett ärende, som icke fick släppas ur händerna, och bestormade henne med böner och hotelser, tills hon slutligen gav sitt samtycke. Det kungliga bröllopet firades i Västerås den 15 februari 1585. Giftermålet blev icke utan inflytande på konungen. Vid den strängt protestantiskt sinnade drottning Gunillas sida svalnade småningom Johans iver för katolska läran, ehuru han aldrig lämnade sina drömmar om möjligheten att påtvinga svenska kyrkan sin liturgi.
 • Elsa, född 1569, död 1622 före 20/3 och begraven 1622-04-04 i Åkers kyrka i Uppland. Gift 1588-01-21 i Kalmar med sin faders syssling riksrådet Claes Bielke, friherre till Vik, i hans 2:a gifte, död 1623.
 • Brita, född 1570, begraven 1599-10-10 i Storkyrkan i Stockholm (SK.). Gift 1588 fastlagssöndagen i Kalmar med greve Sten Gustafsson (Tre rosor) till Bogesund och Haga, född omkring 1560, död 1590-05-00 i Stockholm (SK.).
 • Erik död ung.
 • Nils död ung.
 • Ebba död ung.

TAB 23

Peder Turesson (son av Ture Turesson, Tab. 17), till Kråkerum och Blidingholm. Nämnes väpnare 1495. Var hövidsman på Kalmar 1497, då han måste uppgiva slottet till konung Hans. Riddare 1497 men slöt sig till uppresningen 1501 och erhöll av Sten Sture Östbo härad i Småland i förläning. Riksråd 1501. Hövidsman på Stäkeholm 1506–1517. Beseglade som konung Kristians rådsherre Stockholms kapitulation 1520. Död 1520 [Sb]. Gift 1495-11-02 på Älvsborgs slott med Karin Nilsdotter, troligen död 1520 (Bbl.), dotter av riddaren och riksrådet samt hövidsmannen på Älvsborgs slott Nils Klausson (Sparre av Ellinge) till Vik och Margareta. Lagesdotter (Bock).

Barn:

 • Anna Pedersdotter, död 1551 och begraven i Skoklosters kyrka, där en väl bibehållen gravsten med hennes vapen finnes. Gift kort efter 1522-11-11 (Bbl.) med riksrådet, artium magister Ture Bengtsson (Liljesparre) till Händelö, död 1524 (Bbl.).
 • Agneta Pedersdotter. Gift med danske skeppshövidsmannen Klaus Klausson Thott i hans 1:a gifte (gift 2:o med Vibeke Tygesdotter Krabbe, född 1521). Död 1585 Hjuleberg
 • Nils Pedersson Bielke. Kammarråd. Död 1550. Se Tab. 24
 • Margareta Pedersdotter, född omkring 1510, död 1557 på Djursholm och begraven i Danderyds kyrka. Gift 1538-03-03 i Söderköping med riksrådet Axel Nilsson Banér (friherre ätten nr 22), död 1554.
 • Ture Pedersson Bielke, född 1507. Riddare och riksråd. Död 1577. Se Tab. 29.
 • Barbro Pedersdotter.
 • Ingegerd Pedersdotter.
 • Ursula Pedersdotter.

TAB 24

Nils Pedersson Bielke (son av Peder Turesson, Tab. 23), till Åkerö i Bettna socken, Södermanlands län och Stora Dala i Dala socken, Skaraborgs län. Född omkring 1502. Hovjunkare. Erhöll i förläning Viste härad 1538-02-28 och Dala socken, i Västergötland 1538-06-20 samt Bettna socken, 1544-09-25 och Sköldinge socken, 1546, båda i Södermanlands län (Bbl.). Kammarråd 1544. Häradshövding i Oppunda härad i Södermanland. Kullseglade och drunknade i Bråviken 1550-05-20 (21/5). Hans lik blev 9 dygn efter 29/5 igenfunnet och fört till Åkerö. Begraven 8/6 i Bettna kyrka. Han var den förste av släkten som kallade sig Bielke, liksom barnen. Gift 1537-07-09 i Söderköping med Anna Hogenskild, till Hedensö i Näshulta socken, Södermanlands län i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1530 med hövidsmannen i Bohuslän Jakob Krumme, död 1531), hovmästarinna. Född 1513-01-00 på Nynäs gård i Nousis socken, i Finland, död 1590-09-13 på Åkerö och begraven 1590-11-29 i Bettna kyrka, dotter av Klemet Bengtsson Hogenskild till Åkerö, som förde en röd balk i vitt fält, och Anna Hansdotter (Thott) till Bjurum.

Barn:

 • Hogenskild, född 1538. Friherre till Läckö. Riksråd och lagman. Halshuggen 1605. Se Tab. 25.
 • Karin, född 1539 på Stora Dala. Död 1596 och begraven 1596-05-07 i Kölingareds kyrka i Västergötland. Gift 1557-08-28 på Åkerö med riddaren och riksrådet Erik Carlsson Gyllenstierna (af Lundholm, nr 3), död 1586.
 • Claes, född 1544. Friherre till Vik, riksråd och ståthållare. Död 1623. Se Tab. 26.
 • Ture, född 1548. Riksråd och översteskattmästare. Halshuggen 1600. Se Tab. 27.

TAB 25

Hogenskild, friherre till Läckö (son av Nils Pedersson Bielke, Tab. 24), herre till Stora Dala i Dala socken, Skaraborgs län, Åkerö i Bettna socken, och Nynäs i Bälinge socken, båda i Södermanlands län, samt Ulfåsa i Ekebyborna socken, Östergötlands län. Född 1538 på Stora Dala. Studerade vid Åbo latinskola 1547–51, vid universitetet i Wittenberg 1551 samt vid Odense latinskola 1554–55. Hovsven hos hertig Magnus 1556, hos Gustaf I 1557 och hos hertig Erik 1558. Köksmästare hos hertig Erik 1559. Riddare 1561-06-29. Riksråd 1562. Sändebud till koadjutorn i Riga, hertig Christoffer av Mecklenburg 1563-03-08. Förrättade räfsteting i Finland och Västerbotten enligt brev 1564-02-12. Deltog i danska kriget 1565. Kommendant på Varbergs slott 1566-09-25. Fältöverste i Småland samt Öster- och Västergötland 1567-11-05. Tillfångatagen av danskarna 1568-01-00. Utväxlad 1568-12-18. Friherre 1569-07-10 vid konung Johan III:s kröning och fick Läckö till friherrskap 1571. Rådsherre hos hertig Carl 1569. Slottslofven i Stockholm 1570. Ledde stora skeppsflottans utrustning 1570. Sändebud vid utväxlingen av fredstraktaterna med Danmark i Knäred 1570-03-12, vid gränsmöte med danskarna i Avaskär 1572-03-25 till Polen 1572-08-06. Medlem av domstolen över Carl de Mornay 1574. Erhöll Memmings och Bobergs härad i Östergötland i förläning 1576-12-12. Ståthållare över Östergötland 1576-12-19. Lagman över Uppland och Norrland 1577-04-18. Sändebud vid gränsmöte med danskarna i Sjöryd 1580-08-29. Erhöll Jaggowals gårdslän i Estland i förläning 1581-07-07 ståthållare över Stockholm, Uppland, Västmanland och Norrland 1589. Såsom anhängare av konung Sigismund insatt i fängelse på Vadstena 1599. Anklagad inför ständerna i Linköping 1600. Vistades i fängelse på Gripsholm 1600–1605. Anklagad inför ständerna i Stockholm 1605 och dömd till döden 1605-05-04 samt avrättad 1605-06-03 på Stortorget i Stockholm. Begraven i Gråmunkeklostret (Riddarholmskyrkan) vid västra dörren, men fördes sedan till Ekebyborna kyrka, där han jämte sin fru ligger i en präktig grav [Bbl]. Gift (SK.) 1569-06-21 Hörningsholm med sin farbroders svägerska grevinnan Anna Sture, född 1541-01-29 på Stegeborg, död 1595-03-09 i Stockholm, dotter av riksrådet Svante Stensson Sture, greve till Stegeholm och Västervik (Natt och Dag) och Märta Eriksdotter (Leijonhufvud).

Barn:

 • Ebba, född 1570-12-19 i Stockholm, död 1618. Gift 1589-02-08 på Uppsala slott med sin farbroders svåger riksrådet Axel Bielke, död 1597. Hon blev såsom delaktig i faderns brott 1605 dömd till fängelse och all hennes egendom konfiskerad.
 • Nils, född 1572-02-20 på Åkerö, död 1575-06-20 på Läckö och begraven i Senäte kyrka Skaraborgs län.
 • Kerstin, född 1575-09-16 på Åkerö, död ung.
 • Peder, död 1587 Salsta
 • Svante. Rymde till Polen och återkom icke.
 • Sten. Rymde till Polen och återkom icke.
 • En dotter, född 1581, död 1581.

TAB 26

Claes (son av Nils Pedersson Bielke, Tab. 24), friherre till Vik, herre till Nynäs samt Kurö i Teda socken, och Bjelkesta i Giresta socken, båda i Uppsala län, Rävelsta i Altuna socken, Västmanlands län, Penningby i Länna socken, Stockholms län, Sundholmen i Horreds socken, och Sämsholm i Säms socken, båda i Älvsborgs län. Född 1544 på Åkerö. Student i Wittenberg 1562-08-05 och i Greifswald 1563-12-24. Tillfångatagen av danskarna i Holstein 1565, utväxlad 1570. Sändebud till Lübeck, Hamburg, hertigen av Alba, Spanien och Frankrike 1571-10-06 och till Ostfriesland 1571-10-16. Sändebud till Polen 1572-08-06. Ståthållare på Kronoberg 1576-12-23. Sändebud till kejsaren 1579-03-13. Riksråd 1585. Kommissarie vid gränsförhandlingar med Ryssland 1585-07-16, 1586-04-12 och 1589-09-00. Erhöll Limingo socken, i Finland i förläning 1586-08-05 (halva socken,) och 1595-08-27 (andra hälften) (Al.). Friherre 1594-02-19 vid konung Sigismunds kröning. Fick Altuna socken, i förläning (Al.) 1595-08-27. Guvernör för hertig Johan av Östergötland 1597. Ståthållare över Stockholm 1598-04-30. Fängslad av hertigen 1598. Satt i fängelse på Gripsholm. 1598–1600. Anklagad inför ständerna i Linköping 1600 och jämte de övriga rådsherrarna utförd till avrättsplatsen men benådad. Fången på Kastelholm 1600–1605. Anklagad inför ständerna i Stockholm 1605. Satt fången i Nyköping 1605–1606. Förvisad ur landet 1606-05-27. Vistades i Danmark 1606–1616. Återkallad 1615-06-26. Återfick större delen av sina gods genom kungligt brev 26/6 samt 1616-08-26 och 2/9. Död 1623-08-00 på Vik och ligger jämte sina båda fruar begraven i Västeråkers kyrka [Bbl]. Gift 1:o 1574-10-31 i Stockholm med friherrinnan Elin Fleming, död 1586, dotter av sekreta rådet Lars Ivarsson Fleming, friherre till Nynäs, och Brita Larsdotter (Tre rosor). Gift 2:o 1588-01-21 i Kalmar med sin sysslings dotter Elsa Bielke, född 1569, död 1622 och begraven 1622-04-04, dotter av riksrådet Johan Axelsson och Margareta Posse.

Barn:

 • 1. Erik, friherre till Vik, herre till Nynäs och Penningby. Hörde till konung Sigismunds anhängare och rymde därför ur riket 1598. Återkom 1607 till Stockholm och insattes i fängelse till 1610, då han landsförvistes. Kom 1613 till Finland, där han blev fängslad och förd till Stockholm. Blev benådad 1617 och återvände till fäderneslandet 1619. Blev, ehuru friherre, introducerad 1625 å ättens vägnar under nr 8 i dåvarande riddarklassen. Levde 1637, men var död 1638-12-22 och slöt denna friherrliga ättegren. Gift 1620-06-11 Strömsholm med sin moders syssling friherrinnan Karin Fleming, död 1649-05-04 och begraven 1649-10-07 i Länna kyrka, dotter av riksmarsken och riksamiralen Claes Eriksson Fleming, friherre till Vik, och friherrinnan Ebba Stenbock.
 • 1. Nils, till Penningby. Levde 1604 men troligen död 1607 och begraven i Västeråkers kyrka
 • 1. Brita, född 1582-10-06, död 1646 före 2/6 och begraven 1646-06-28 i Uppsala domkyrka. Gift 1619 (At (Sch)) med lagmannen friherre Svante Stenbock, född 1572, död 1632.
 • 1. Margareta, till Penningby samt Margretelund i Österåkers socken, Stockholms län. Död 1629-01-12 och ligger jämte sin 1:a man begraven i Länna kyrka Stockholms län. Gift 1:o 1613 efter 13/5 på Stockholms slott med riksrådet och riksamiralen Axel Nilsson Ryning (friherre ätten Ryning), född 1552, död 1620. Gift 2:o 1622-08-18 i Stockholm med sin frände, riksdrotset friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1), i hans 2:a gifte, född 1587, död 1640.
 • 2. Elena, född 1592-05-28, drunknade 1651-08-18 vid Vaxholm och begraven 1652-02-29 i Västerås domkyrka. Gift 1:o 1618-10-18 på Strömsholm med riksdrotset greve Magnus Brahe, i hans 2:a gifte, född 1564, död 1633. Gift 2:o 1638-08-12 med överståthållaren och amiralen Claes Larsson Fleming i hans 2:a gifte, född 1592, död 1644.
 • 2. Gunilla, född 1594, död 1657 före 16/7 och begraven 1657-08-30 i Altuna kyrka. Gift 1629-09-22 med assessorn, friherre Nils Gyllenstierna af Lundholm. död 1638.
 • 2. Karin, till Penningby, Margretelund, Kurö och Bjelkesta samt Öjared i Lundby socken, Älvsborgs län. Född 1599, död 1695-04-17 och begraven i Lundby kyrka. Gift 1:o 1623 på Stockholms slott (At (Sch)). med hovstallmästaren Knut Ulfsparre, nr 9, död 1642. Gift 2:o 1644-02-11 med majoren Carl Lillie af Aspenäs, född 1608, död 1653. Gift 3:o 1662-08-10 med riksrådet och generallöjtnanten Harald Stake, friherre Stake i hans 2:a gifte, född 1598, död 1677.

TAB 27

Ture (son av Nils Pedersson Bielke, Tab. 24), till Nynäs och Åkerö samt Tureforssa (nu Sturefors) i Vists socken, Östergötlands län. Född 1548-05-27 på Åkerö. Student i Wittenberg 1562-08-05 i Greifswald 1563-12-24 och i Frankfurt an der Oder 1570. Besökte Stettin under fredsförhandlingarna 1570. Besökte Venedig och student i Padua 1572. Sändebud till påven, Venedig, storhertigen av Toscana, hertigen av Siena, konungen av Polen, konungen av Frankrike, Katarina av Medici och Henrik av Navarra 1573-11-26. Återvände till Sverige 1577. Häradshövding i Åkerbo härad Östergötlands län 1579-01-16. Gränskommissarie vid förhandlingarna med ryssarna 1585-07-16 och 1586-04-12. Översteskattmästare och kammarråd 1586-04-14. Sändebud till Polen 1587-09-12. Erhöll Svinstads socken, Östergötlands län i förläning 1593-02-04–1597. Lagman i Tiohärad 1597-03-14 sändebud till Polen 1597-05-26. Flydde till Danmark 1598. Deltog på Sigismunds sida i slagen vid Stegeborg och Stångebro 1598. Utlämnad till hertig Carl 1598. Fängslad i Nyköping 1598–1600. Dömd till döden av ständerna i Linköping 1600-03-17 och avrättad i Linköping 1600-03-20 samt ligger jämte sin fru och sonen Johan begraven i Linköpings domkyrka, varest släkten 1625 uppreste ett praktfullt monument över dem [Bbl]. Gift 1581-10-08 i Stockholm med sin broders svägerska, grevinnan Margareta Sture, född 1547-11-16 på Hörningsholm, död 1617-12-08 och begraven 1618-02-15 i Mörkö kyrka, dotter av riksrådet Svante Stensson Sture, greve till Stegeholm och Västervik (Natt och Dag) och Märta Eriksdotter (Leijonhufvud).

Barn:

 • Johan, född 1582-08-19 på Uppsala slott, död 1597-11-18 och begraven i Linköpings domkyrka
 • Svante, död 1588-05-10 på Hörningsholm.
 • Ture, död ung.
 • Märta, född 1585, död 1620-04-01 (2/8) i Stockholm och begraven 1620-11-20 i S:t Nikolai kyrka i Stockholm samt sedan jämte mannen flyttad till Tyresö kyrka Stockholms län. Gift 1611-08-11 med sin frände, riksdrotset friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna (af Eka och Lindö, nr 1), i hans 1:a gifte, född 1587, död 1640.

TAB 28

Nils (son av Ture, Tab. 27), till Åkerö samt Ervalla i likanämnd socken, Örebro län och Främmesta i likanämnd socken, Skaraborgs län. Student i Marburg 1599-12-29. »Gick ur riket i konung Carl IX:s tid, men fick 1612 konung Gustaf II Adolfs tillstånd att återkomma». Död 1626-06-24 i Stockholm och begraven i Linköpings domkyrka. Gift 1617-06-01 (5/2) på Stegeborg med friherrinnan Catharina Oxenstierna, född 1584-10-14, död 1624-02-16 på Åkerö och begraven 1624 i Linköpings domkyrka, dotter av furstliga rådet friherre Bengt Gabrielsson (Oxenstierna af Eka och Lindö) och hans 1:a fru grevinnan Sigrid Gustafsdotter (Tre rosor) till Bogesund och Haga. Nils Bielke förlovade sig sedan med Margareta Stenbock, men dog före bröllopet.

Barn:

 • Ture, till Åkerö och Ervalla. Född 1618-11-11 på Åkerö. Medföljde på ambassaden till England 1634. Student i Leyden 1637. Kapten vid Mortaignes regemente 1642. Överstelöjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1643-12-13. Död 1647-03-17 på Frugården (i Bettna socken?) och begraven i Linköpings domkyrka. Med honom utslocknade adliga ätten Bielke af Åkerö på svärdssidan. Gift 1644-05-08 i Stockholm med friherrinnan Maria Elisabet Sparre i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1650-02-17 med riksrådet och presidenten friherre Gustaf Bielke, född 1618, död 1661), född 1623, död 1662-12-22 och begraven i Bettna kyrka Södermanlands län, dotter av ståthållaren Carl Eriksson Sparre till Sundby, mm och hans 1:a fru Margareta Axelsdotter (Natt och Dag).
 • Sigrid, född 1620-10-26 på Åkerö, död 1679-04-06. 'Hon lät 1672–1674 bygga Ervalla kyrka Örebro län, vilket kostade henne 80,000 daler kopparmynt, och vari, över västra kyrkodörren, är uthugget hennes vapen och initialerna till hennes namn jämte årtalet 1673.' Gift 1643-07-09 i Stockholm med riksmarsken och generalfältherren Gustaf Horn, greve Horn af Björneborg. i hans 2:a gifte, född 1592, död 1657.
 • Margareta född 1622-04-29 på Ervalla, död (At (Sch)). 1655-06-23. Gift 1643-07-09 i Stockholm med sin syssling landshövdingen friherre Erik Oxenstierna af Eka och Lindö född 1616, död 1662.

TAB 29

Ture Pedersson Bielke (son av Peder Turesson, Tab. 23), till arvegodsen Kråkerum i Mönsterås socken, Kalmar län, Vikhus död Rytterns socken, Västmanlands län och Salsta i Tensta socken, Uppsala län samt Gäddeholm (nu Tureholm) i Trosa landsförsamling Södermanlands län, som han erhöll med sin 2:a fru. Född 1507 (enligt egen uppgift 1514). Tjänade vid tyska hov från 1534. Kammarråd sommaren 1539–1540. Erhöll Värmdö skeppslag i förläning 1539-10-01 (återkallat 1544). Slottsfogde på Stockholms slott 1540. I slottslofven därstädes 1542-09-07 och 1549-10-04. Erhöll Alunda och Morkarla socknar i Uppland i förläning 1549-09-02 till sin död. Riksråd med säkerhet från och med 1550. Erhöll i uppdrag att jämte medförordnade resa till Norrland för att i allehanda värv iakttaga kronans bästa 1552-02-16 samt att deltaga i mönstringen av rusttjänsten i Uppland 1553-01-02. Sändebud till Polen 1553-06-26. Sänd att biträda Gustaf Fincke i slottslofven å Nyslott 1555. Erhöll tillstånd att resa hem 1556-11-23. Prinsessornas hovmästare. Riddare vid Erik XIV:s kröning 1561-06-19 medlem av beskickning till Danmark 1561. Överstekammarråd 1561-09-00, men synes ej hava tillträtt tjänsten. Medlem av beskickning till Danmark 1562. Krigskommissarie i Estland 1567-04-22, men återkallad 1567-05-03. Ledamot av beskickning till Danmark 1568-09-14 tog säte i Johan III:s råd 1569-01-00. Erhöll Östra härad i Småland i förläning 1569-02-12–1572. Kommissarie för Älvsborgs lösen i Uppland 1571-02-23. Tillika lagman i Norrland och Uppland. Död 1577-06-17 på Gäddeholm [Bbl.] Gift 1:o 1540-12-26 på Stockholms slott med Karin Gera, död 1558-01-27 på Stockholms slott, dotter av riksrådet och östgötalagmannen Holger Karlsson Gera till Björkvik och Brita Grip. Gift 2:o 1562-02-15 på Hörningsholm i Mörkö socken, Södermanlands län med grevinnan Sigrid Sture, född Hörningsholm 1538-12-13, död 1613 efter 16/5 och begraven 1613-10-17, dotter av riksrådet greve Svante Stensson Sture till Stegeholm och Västervik (Natt och Dag) och Märta Eriksdotter (Leijonhufvud).

Barn:

 • 1. Peder, levde 1564-01-23 men död i yngre år i Tyskland och begraven i Stralsund.
 • 2. Catharina, född 1563-02-06 på Salsta. Gift på Salsta 1587-02-05 med lagmannen friherre Christer Horn af Åminne, född 1554, död 1613.
 • 2. Erik, till Salsta och Gäddeholm. Född 1564-04-30 på Salsta. Konung Sigismunds kammarjunkare 1587 och kammarherre 1588. Legat från Sigismund till konung Johan III 1590. Övergick från Sigismunds tjänst till hertig Carls 1594. Död barnlös 1599-05-22 (18/5) (At (Sch)), på Gripsholm (At (Sch)), och begraven 1600-05-25 i Uppsala domkyrka, 'Under vistelsen i Polen antog han katolska läran och var då förlovad med Sigrid Brahe, som dock övergav honom för hans sjuklighets skull.' Gift 1598-03-14 i Uppsala med grevinnan Anna Stensdotter (Lewenhaupt), född 1558-08-13 i Jönköping (At (Sch)), död 1599-01-19 och begraven 1599-05-25 i Uppsala domkyrka, dotter av riddaren och riksrådet Sten Eriksson Leijonhufvud, friherre och greve (Lewenhaupt) och Ebba Lilliehöök, grevinna till Raseborg.
 • 2. Svante, friherre Bielke, född 1567, död 1609. Se friherrliga ätten Bielke nr 6, Tab. 1.
 • 2. Nils, friherre Bielke, född 1569, död 1639. Se friherrliga ätten Bielke nr 6, Tab. 2.
 • 2. Kerstin, född 1570-11-05 i Västervik, död ogift 1646 i början av året på Gäddeholm och begraven 1648-08-27 i Trosa landsförsamlings kyrka.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: