:

Reuter af Skälboö nr 158

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Reuter AF SKÄLBOÖ nr 158 †

Adlad 1615, introducerad 1627 och 1632-08-20. Utdöd 1792-02-22.

De äldre släktmedlemmarna skrevo sig merendels Rytter.

TAB 1

Henrik Nilsson, till Skålbo (Skielbo) på ön, annars Skälum och nu Skälboö kallat i Skönberga socken, Östergötlands län, vilket han ägde 1585. Fogde på Liljestad i Skönberga socken 1590–1593, i Östkinds, Lösings och Björkekinds härader 1595–1596 samt i Hammarkinds och tre socknar av Björkekinds härad 1596–1597, i Bråborgs län 1599, i Norrköpings län 1602-07-17–1603 och i Stegeborgs län 1614–1617 (Al.). Gift 1:o på 1580-talet med Brita Hansdotter. 2:o 1600 med Ingeborg Bagge, dotter av överstelöjtnanten Erik Bengtsson Bagge af Berga och Poletta von Zijien.

Barn:

 • 1. Johan Henriksson, adlad Rytter, född 1585, död 1644. Se Tab. 2.
 • 2. Lydert Henriksson, adlad Reuter, född 1601, död 1647. Se Tab. 5.
 • 2. Carl Henriksson, adlad Reuter, född 1607. Se ad 1. ätten Reuter, Tab. 1.
 • 2. Erik Henriksson, adlad Reuter, död 1653. Se ad 1. ätten Reuter, Tab. 3.

TAB 2

Johan Henriksson, adlad Rytter (son av Henrik Nilsson, Tab. 1), till Levene i likan, socken, Skaraborgs län och Bestorp i Kärda socken, Jönköpings län. Född 1585-06-24 på Skälboö. Var 1605 ryttare vid ett skotskt regemente. Fänrik vid Knut Hands kompani. Löjtnant vid Knut Hands kompani. Överstevaktmästare (major) för en fänika Smålands knektar vid Jesper Anderssons regemente 1613-09-16. Adlad 1615 (introducerad 1627 under nr 130, vilket sedan ändrades till 158, och fick ätten sedermera namnet Reuter af Skälboö). Överstelöjtnant vid småländska fotfolket 1621-01-04. Kommendant Birzen Överste för Västgöta regemente till häst och fot. Assessor i krigskollegium 1630-06-05. Ståthållare på Älvsborg 1631-08-25 och på Jönköping 1633-01-05. Landshövding i Älvsborgs län 1634-11-19. Tillika kommendant i Göteborg 1634-12-21. Död 1644-01-18 och begraven 1644-01-25 i Levene kyrka, där hans grav, som han lät bygga åt sig och avkomlingar, ses. 'Han var med i slaget vid Kerkholm 1605, fick, då han befordrades till löjtnant, både hästar och tyg med allt tillbehör av konung Carl IX. Kommenderade, när uttåget skedde till Riga, i generalmajors ställe. Sam under Rigas belägring 1621 med yttersta livsfara med sin häst över Dünaströmmen, som flödade av isgång, och lät oförmodat bygga en brygga över älven till konungens stora nöje. Blev under förutnämnd belägring skjuten med en muskötkula in genom munnen och ut genom kindbenet. Lät sedan såsom kommendant i Birzen under sin sjuklighet av nyssn. blessyr, sätta krut omkring sin säng för att hellre spränga sig i luften, än att bli nödgad uppgiva staden till fienden. Yttrade sig slutligen, då han blev kommendant i Göteborg, att han förr skulle störta i sina skor, än han någonsin skulle uppgiva nämnda stad.' Gift 1615 med Catharina Hand, till Björkenäs i Odensjö socken Kronobergs län och Olshammar i Hammars socken, Örebro län, född på Björkenäs, levde änka 1646, begraven i Levene kyrka, dotter av ståthållaren Håkan Hand, och Virginia, konung Erik XIV:s naturliga dotter.

Barn:

 • Knut, född 1616-03-21 på Bestorp. Student i Leiden (At (P).) 1629-10-25. Löjtnant vid generalmajor Slangs regemente. Stupade ogift 1640-06-20 i tyska kriget och begraven i Erfurt.
 • Virginia, död 1688-04-16 och begraven 1688-06-02 (1688-06-09) i Bredaryds kyrka (Medd. af kantor P. G. Vejde.), Jönköpings län. Gift före (Medd. af kantor P. G. Vejde.) 1644 med ryttmästaren och assessorn Jöran Stierna, död 1652.
 • Birgitta, död före 1670. Gift 1:o 1641-09-05 (morgongåvobrev) med ryttmästaren Arvid Pedersson, adlad Gyllencornett, född 1611, död 1644. 2:o på 1650- talet med assessorn Christoffer Grip, sedan Gyllengrip, i hans 1:a gifte, död 1695.
 • Sofia, levde 1668. Gift efter 16442 med majoren, friherre Axel Spens, född på 1580-talet, död 1656.

TAB 3

Henrik (son av Johan Henriksson, adlad Rytter, Tab. 2), till Levene och Bestorp samt Olshammar. Född 1624. Fänrik vid Östgöta kavalleriregemente. Löjtnant vid Östgöta kavalleriregemente 1648. Kapten vid sin farbroder Lydert Reuters regemente. Avsked 1653. Död 1663-12-20 och begraven 1664-04-17 i Levene kyrka. Hans barn antogo namnet Reuter. Gift 1654-10-04 med Anna von der Osten, genannt Sacken, född 1631-12-00 Korssåter, död i Levene socken efter (KA köpegodsakt 536 (OA).) 1690-10-02, dotter av översten Salomon von der Osten, genannt Sacken, naturaliserad von der Osten, genannt Sacken, nr 684, och friherrinnan Anna von Ungern-Sternberg.

Barn:

 • Salomon, tjänade ett och ett halvt år vid livgardet. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1672-09-26. Död 1675-02-25.
 • Knut, död ung.
 • Johan. Student i Uppsala 1653-10-00 (Um.). (Sannolikt den Johan Reuter, nyss utnämnd till capitainerefonné vid O. W. Königsmarcks regemente i fransk tjänst, som avled 1680-12-21 i Paris) (At (L).).
 • Carl den yngre. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente. Löjtnant vid Västgöta kavalleriregemente 1682-10-24. Död barnlös 1687-07-09. Gift med sin faders halvkusin Anna Reuter af Skälboö, född på 1640-talet, död 1693, dotter av översten Lydert Henriksson, adlad Reuter, nr 158, och Catharina Cruus af Edeby.
 • Henrik Gustaf, född 1659. Överstelöjtnant. Död 1720. Se Tab. 4.
 • Anna Catharina, född på 1660-talet, död 1712 Öjevalla. Gift på 1680-talet med vice amiralen Fredrik Rotkirch, i hans 2:a gifte, född på 1640-talet, död 1696.

TAB 4

Henrik Gustaf (son av Henrik, Tab. 3), till Levene och Olshammar. Född 1659-08-17 på Levene. Friryttare ridlivregementet till häst 1674. Kvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1677. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1678-06-05. Löjtnant 1679-07-31. Ryttmästare 1695-06-20. Major vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1700-09-06. Överstelöjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente (At (P).) 1703-06-01. Avsked 1705-02-23. Död 1720-05-08 på Olshammar och slöt äldre grenen av ätten samt begraven 1720-05-22 i Hammars gamla kyrka. Gift 1684-04-18 med Märta Cecilia Bonde, född 1653-12-16, död 1720, dotter av assessorn Tord Bonde, och Märta Ekeblad.

Barn:

 • Johan Henrik, till Olshammar. Född 1685-09-25. Fältväbel vid Västmanlands regemente. Sekundfänrik vid Västmanlands regemente 1703-07-03. Premiärfänrik 1704-11-26. Död ogift 1707-01-27 i Kurland.

TAB 5

Lydert Henriksson, adlad Reuter (son av Henrik Nilsson, Tab. 1), till Skälboö samt Attorp i Sams socken, Älvsborgs län, som han ärvde med sin fru, och Ekhult i Björsäters socken, Östergötlands län, som han 1645 inköpte. Född 1601-05-01 på Braberg (Bråborg) i Dagsbergs socken, Östergötlands län. Major. Adlad 1632-08-20 och intagen 1632 på sin halvbroder Johan Rytters adlad nummer, nr 130 (158), varefter ätten fick namnet Reuter af Skälboö (eller Skielbo). Överste för ett finskt regemente fotfolk 1638. Kommendant i Osnabruck 1639, i Neuenburg 1642 och i Minden i Westfalen 1644-03-11. Död 1647-01-20 i Minden och begraven i Reuterska graven i Glanshammars kyrka Örebro län. Gift 1636-10-23 med Catharina Cruus af Edebyhennes 1:a gifte (gift 2:o med landshövdingen Carl von Scheiding, i hans 1:a gifte, född 1621), död före 1651-03-18 och begraven 1652-06-20 i Tjärstads socken, Östergötlands län, dotter av hovjunkaren Jesper Nilsson Cruus a! Edeby, nr 69, och Christina Hand.

Barn:

 • Christina, född 1637-07-30. Gift 1:o med översten Henrik Wolffensköld, född 1621, död 1674. 2:o 1694-02-12 med kaptenen Seved Ribbing, i hans 1:a gifte, född 1648, död 1706.
 • Carl Adolf dog ung före fadern.
 • Lydert dog ung före fadern.
 • Gustaf, född 1639. Kammarherre. Död 1703. Se Tab. 6
 • Margareta Helena, död 1696-11-05. Gift med jägmästaren Johan Gustaf Klingspor, född 1642, död 1690.
 • Elisabet, död ogift. 'Hon blev i greve Magn. Gabr. De la Gardies hov lägrad av en livländare vid namn Conrad Carsten, dömdes till döden för förment barnamord, men fick pardon 1668-04-11.'
 • Anna, född på 1640-talet, död 1693. Gift med sin halvkusins son, löjtnanten Carl Reuter af Skälboö den yngre, död 1687.
 • Johan, född 1644. Överstelöjtnant. Död 1722. Se Tab. 8

TAB 6

Gustaf (son av Lydert Henriksson, adlad Reuter, Tab. 5), till Reutersberg i Säterbo socken, Västmanlands län, Attorp i Säms socken, Älvsborgs län och Skävesund i Glanshammars socken, Örebro län. Född 1639-01-12. Kammarherre hos drottning Christina. Död 1703-04-30 och ligger jämte sin fru begraven i den av honom år 1672 uppmurade präktiga Reuterska graven med sitt imposanta gravkor i Glanshammars kyrka, där hans vapen ses och till vilken kyrka de 1708 gåvo en ljuskrona. Gift 1667 med friherrinnan Margareta Helena Kagg, född 1649-04-01 i Stettin, död före 1709, dotter av guvernören Nils Kagg, friherre Kagg, och friherrinnan Margareta Ronde, nr 20.

Barn:

 • Gustaf. Överstelöjtnant. Död 1732. Se Tab. 7
 • Lydert, död 1678-04-15 på Reutersberg och begraven 1678-09-01 i Glanshammars kyrka
 • Catharina, född 1671, död 1728-02-13 Kvistrum. Gift med överstelöjtnanten, friherre Axel Leijonsköld, i hans 2:a gifte, född 1674, död 1729, och som i sitt förra gifte hade hennes kusin.
 • Nils, född 1672-02-11, död 1684-05-29 och begraven i Glanshammars kyrka
 • Margareta, död ogift 1719 och begraven i Glanshammars kyrka.
 • Carl. Underofficer vid livgardet. Fältväbel vid Västmanlands regemente. Fänrik vid Västmanlands regemente 1700-12-07. Död 1701 i Narva av sina sår.
 • Johan. Sergeant och fältväbel vid Sinclairs bataljon av bergsregementet. Fänrik vid Sinclairs bataljon av bergsregementet 1704-08-17.
 • Christina Beata, död 1725-12-00 och ligger jämte sin man begraven i Reuterska familjegraven i Glanshammar. Gift 1720 med överstelöjtnanten, friherre Carl Magnus Mellin, född 1676, död 1724.
 • Helena. Ämnade 1709 gifta sig med rådmannen i Arboga Olof Ahlström, anhöll därför hos konungen att få träda i detta ofrälse gifte och att få behålla sin ärvda frälsegård Attorp för sig, make och efterkommande under samma, villkor som förut.

TAB 7

Gustaf (son av Gustaf, Tab. 6), till Reutersberg, Attorp och Skävesund samt Stäholm i Munktorps socken, Västmanlands län. Född på 1660-talet på Skävesund. Underofficer vid livgardet. Fänrik vid Västmanlands regemente 1687-02-21. Gick 1690-05-31 i utrikes tjänst. Volontär vid kurfurstens av Brandenburg Grands Mousquetaires 1690. Löjtnant vid överste Surbecks regemente i fransk tjänst 1692-03-25. Kapten vid överste Surbecks regemente i fransk tjänst 1694-02-13. Avsked 1694-08-20. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1696-04-15. Kaptenlöjtnant vid Västmanlands regemente 1700-01-09. Kapten 1701-01-30. Major 1708-12-12. Fången 1709-07-01 vid Perevolotjna. Hemkom 1721. Överstelöjtnants avsked 1726-07-28. Död 1732-04-00 på Skävesund och ligger jämte sin fru begraven i familjegraven i Glanshammars kyrka, 'där hans porträtt ses och till vilken gravs underhåll samt Glanshammars sns fattiga han i sitt testamente av 1728-07-03 anslog årliga räntan av ett mantal Kvinnersta i Axbergs socken, Örebro län, såsom, enligt ordalydelsen i testamentet en vördnadsgärd för försynens skickelse, som låtit honom helbrägda återkomma till fäderneslandet efter nio års blodigt krig och tretton års fängelse hos ryssen. Hans porträtt, varpå han är avmålad klädd i kyller, ses ute i kyrkan, över arkadöppningen till gravkoret, liksom fleras av familjen inuti nämnda kor, vilka alla porträtt på 1840- talet renoverades av professor Wallander.' Gift 1697-04-05 Säbyholm med friherrinnan Ingeborg Margareta Posse af Säby, levde 1738-03-25, dotter av landshövdingen Mauritz Nilsson Posse, friherre Posse af Säby. och hans 2:a fru friherrinnan Maria Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

 • Mauritz Gustaf, till Attorp. Född 1697. Korpral vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1715. Kornett vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1716-09-12. Konfirmationsfullmakt 1717-06-22. Avsked 1719-09-30. Livdrabant 1722. Ryttmästares avsked 1737-12-16. Gift någon tid före 1717-04-30 med Maria Eleonora Ribbing, född 1685, död 1758-06-18, Ekhult, dotter av vice landshövdingen Sven Ribbing, och hans 1:a fru, friherrinnan Catharina Eielke, nr 6.
 • Margareta, född 1697, död 1739-11-00 i Hagebyhöga socken, Östergötlands län. Gift 1:o med överstelöjtnanten Arvid Filip Gyllenållon, född 1677. 2:o med 1736-08-24 på Stäholm med kaptenen Ernst Christoffer Wendel, adlad von, nr 1744, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1757.
 • Carl, död i unga år.

TAB 8

Johan (son av Lydert Henriksson, adlad Reuter, Tab. 5), till Eerg och Reutersberg samt Ekhult i Björsäters socken, Östergötlands län. Född 1644 i Minden i Westfalen. Överstelöjtnant i fransk tjänst. Död 1722 och begraven 1722-04-06 i Ejörsåters socken. Han och hans 2:a fru hava år 1709 skänkt predikstol till Ejörsäters kyrka, därå deras vapen anbringades samt 1708 predikstol till Yxnerums kyrka, Östergötlands län. Gift 1:o med en fransyska, som dog i första barnsången tillika med barnet. 2:o 1676-03-01 på Säby i Vists socken, Östergötlands län med Sofia Christina Natt och Dag, dotter av kammarherren och överstelöjtnanten Carl Persson Natt och Dag, och hans 2:a fru, grevinnan Catharina Oxenstierna af Croneborg. 3:o 1715-07-10 på Ekhult med Eriana Körning i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1699-09-13 med ryttmästaren, friherre Carl Gustaf Leijonhufvud, född 1669, död 1710), född 1671, död 1727 och begraven 1727-03-17, dotter av ryttmästaren Erik Körning, och Maria Ribbing.

Barn:

 • 1. Ett dödfött barn.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1679, död 1749-01-20 Skälboö. Gift 1701-04-14 på Ekhult med sin farbrors frus brorson, fänriken, friherre Didrik Kagg, död 1747.
 • 2. Anna Christina, död 1734 och begraven 1734-12-21 i Hulareds socken, Älvsborgs län. Gift 1:o 1710-10-25 med majoren Johan Claudius Storckenfeldt, i hans 2:a gifte, död 1710. 2:o 1722-04-05 med sin systerdotters svåger, majoren Carl Fredrik von Wachenfeldt, i hans 2:a gifte, född 1681, död 1760.
 • 2. Sofia Gustava Johanna, död 1716-03-20 i Gärdserums socken, Kalmar län i barnsäng. Gift 1710-10-26 med överstelöjtnanten, friherre Axel Leijonsköld, i hans 1:a gifte, född omkring 1674, död 1729, som i sitt senare gifte fick hennes kusin.
 • 2. Gustaf Johan, född 1684. Kapten. Död 1759. Se Tab. 9
 • 2. Lydert, döpt 1686-06-08 på Ekhult.
 • 2. Henrik, född 1689. Kapten. Död 1760. Se Tab. 11
 • 2. Carl. Musketerare vid livgardet 1697-05-19. Pikenerare vid livgardet 1697-06-08. Sergeant 1702-04-19. Fänrik 1702-07-17. Död ogift 1703-10-30 i staden Culm. Han bevistade slagen vid Düna och Klissov samt belägringen av Thorn.
 • 2. Johan. Volontär vid livgardet 1699. Fänrik vid livgardet 1702-07-17. Degraderad till gemen 1704-07-00. Åter fänrik vid livgardet 1706-05-02. Sekundryttmästare vid Östgöta kavalleriregemente 1706-08-09. Stupade ogift 1709-06-28 vid Poltava. Bevistade slagen vid Düna, Klissov och Holovzin samt belägringen av Thorn.

TAB 9

Gustaf Johan (son av Johan, Tab. 8), född 1684. Sergeant vid bergsregementet. Fältväbel vid bergsregementet. Fänrik 1704-08-11. Fänrik vid garnisonsregementet i Stade 1707-06-26. Löjtnant vid bergsregementet 1708-06-08. Kaptenlöjtnant vid Östgöta infanteriregemente 1709-06-08. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1709-12-06. Avsked 1711-06-26. Död 1759-11-15. Gift 1712-10-21 Araslöv s län med Hedvig Ridderschantz, född 1688-02-01, död 1779-01-08 Dingelvik, dotter av överstelöjtnanten Johan Haltast, adlad Ridderschantz, och Sofia Maria Ulfeldt.

Barn:

 • Sofia Christina, född 1713-07-25, död ogift 1769.
 • Johan Jakob, född 1714-08-04 Djursberg. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Död ogift 1740-09-08.
 • Anna Catharina, född 1715-08-06 på Djursberg, död 1749. Gift 1742-05-02 Berg med kaptenen Henrik Johan Belfrage, i hans 1:a gifte, född 1708, död 1760.
 • Hedvig Maria, född 1716-11-19, död 1716-12-22.
 • Carl Gustaf, född 1718-11-08, död 1718-05-06.
 • Lydert, född 1718-11-08, död 1718-05-06.
 • Cornelius, född 1721. Hovjunkare. Död 1792. Se Tab. 10
 • Hedvig Maria, född 1722-03-04, död ogift 1782-06-10 på Dingelvik.
 • Fredrika, född 1723-03-08, död ogift 1745.
 • Ebba Charlotta, född 1731-03-11. Gift med fänriken vid Älvsborgs regemente Carl Magnus von Raben.

TAB 10

Cornelius (son av Gustaf, Tab. 9), till Norra Dingelvik i Steneby socken, Älvsborgs län. Född 1721-03-06. Hovjunkare. Död 1792-02-22 och slöt på svärdssidan adlad ätten Reuter af Skälboö. Gift 1:o 1760-09-16 på fänriksbostället Tobräcka i Örs socken, Älvsborgs län, med Margareta Catharina Freidenfelt, född 1734-05-28 Föllinge, död 1764-08-11 på Norra Dingelvik, dotter av löjtnanten Georg Jean Freidenfelt, och Magdalena Catharina Blomensköld. 2:o 1765-11-15 på Ekarebol i Steneby socken med Catharina Helena Svinhufvud i Västergötland i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1764-01-10 med fänriken Samuel Katle, nr 70, född 1742, död 1764), född 1731-04-25 på Ekarebol, död 1806-05-26 på Norra Dingelvik, dotter av överstelöjtnanten Jöns Svinhufvud i Västergötland, och Johanna Lovisa Duckert.

Barn:

 • 1. Gustava Johanna, född 1761-06-25, död 1816-01-10 Hällstad Gift 1795-11-09 med löjtnanten, friherre Isak Vilhelm Lovisin, född 1767, död 1842.
 • 1. Magdalena Catharina, född 1762-08-13. Hon fick, såsom ogift, testamente efter sin moster fru Anna Christ. Freidenfelt, änka efter kaptenen Belfrage.
 • 1. Johan, född 1764-06-17 på Norra Dingelvik, död på Norra Dingelvik 1766.
 • 2. Hedvig Johanna Lovisa, född 1766-12-12 på Norra Dingelvik, död på Norra Dingelvik 1804-07-24. Gift 1802-03-14 på Norra Dingelvik med löjtnanten Jakob Gideon Kafle, i hans 1:a gifte, född 1765, död 1846.
 • 2. Sofia Elisabet, född 1774-12-01 på Norra Dingelvik, levde ogift 1815.

TAB 11

Henrik (son av Johan, Tab. 8), till Ekhult samt Slevringe i Åtvids socken, Östergötlands län. Född 1689-09-26. Volontär vid gamisonsregementet i Stade 1705. Sergeant vid pommerska infanteriregementet 1707. Fänrik vid pommerska infanteriregementet 1708. Löjtnant 1708. Avsked 1711. Kaptens karaktär 1719. RSO 1748-11-07. Död 1760-10-12 På Ekhult. Gift 1712-03-30 på Slevringe med Catharina Charlotta Rålamb, född på Slevringe 1691-09-22, död 1763-10-31 på Ekhult, dotter av assessorn Gideon Rålamb (se friherrliga ätten Rålamb) och hans 2:a fru Cornelia de Moucheron. Fru Cath. Charl. Rålamb ägde grav i Åtvids kyrka

Barn:

 • Sofia, född 1713-06-18 på Slevringe, död 1769-06-04 Lambohov. Gift 1:o 1729-08-20 med majoren Olof Rosenstierna, född 1687, död 1746. 2:o 1749-05-30 på Ekhult med riksrådet och generalguvernören Fredrik Carl Sinclair, friherre och greve Sinclair, född 1723, död 1776.
 • Johan, född 1714-08-25 på Slevringe, död 1714-11-14.
 • Cornelia Beata född 1716-01-03 på Slevringe, död på Slevringe 1717-11-24.
 • Gideon, född 1717-01-03 på Slevringe, död på Slevringe 1717-07-21.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: