Skjöldebrand nr 1991

Från Adelsvapen-Wiki

1991.jpg


Adliga ätten Skjöldebrand nr 1991

Adlad 1767-02-14, introd. 1773.

Gammal vitt utbredd och ansedd bergsmanssläkt från Falun med namnet Brander. Nedanstående Erik Branders (född 1667) äldre broder, lanträntmästaren i Falun och häradshövdingen i österdalarne Fredrik Brander, född 1666, död 1712, hade sonsonen överstelöjtnanten Carl Fredrik Brander, född 1743, död barnlös 1804, vilken adlades 1772-09-25 med namnet Branderhielm, men icke tog introduktion på riddarhuset.


Skjöldebrand G13700.png

Skjöldebrand G13701.jpg

TAB 1

Hans Ersson (översiktstab 1) på Åsen vid Falun. Borgare och rådman i nämnda stad. Död 1669. Gift med Elin Mattsdotter (eller Månsdotter), död 1670.

Barn:

 • Hans Hansson Brander, född omkr. 1630. Handlande och rådman i Falun. Gift 1665 med Margareta Svab, född 1645, dotter av konststatsinspektoren i Falun Fredrik Svab (stamfader för adliga ätterna Svab, och von Svab) och Catharina Reinich.

Barn:

 • Erik Brander, född 1667. Bergsman i Falun. Gift 1686 med Christina Fredriksdotter.

Barn:

 • Fredrik Brander, född 1692 i Falun. Burskap som handlande i Köping1 1718-03-31. Extra ordinarie rådman i sistnämnda stad 1721 och ord. rådman 17241. Död 1736-05-12 och begraven s. å. 16/5 i Köpings kyrka .2. Gift 1:o 1717 med Maria Elisabet Sahlman, född 1700, död 1722-11 i barnsäng, dotter av löjtnanten Lars Sahlman och Elisabet Appelbom. Gift 2:o 1723 med Maria Törnberg, dotter av borgmästaren i Eskilstuna Olof Törnberg.

Barn:

 • 1. Erik Brander, adlad Skjöldebrand, född 1722-11-16 i Köping2. Student i Uppsala 1733. Antagen på prov i banken 1747-04-03. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium 1748-03-10 Ord. kanslist därst. 1749-11-07. Konsulatsekreterare i Algier 1753-05-16. T. f. konsul därst. 1756-11-08. Ord. konsul 1758-01-30. Avsked 1766-10-22. Erhöll pension s. å. 19/12. Adlad 1767-02-14 men sköldebrevet utfärdat först 1772-08-10 (introd. 1773 under nr 1991). Kommerseråds titel 1769-07-12 [3]. Död 1814-01-27 i Stockholm, sedan han några år varit alldeles blind, och ligger jämte sin fru begraven framför altaret i Västerljungs kyrka Södermanlands län i en nu igenmurad grav. Ett epitafium över honom finnes i Köpings kyrka. 'Han förestod konsulatsysslan i Algier till rikets synnerliga heder och förmån samt hade tillfälle att, för den synnerliga ynnest som deijen hyste för honom, göra flera med Sverige allierade makter stora tjänster. Gjorde i Algier stora samlingar av natureller, antikviteter och mynt. Hemsände till Sverige på egen bekostnad tio stycken barbareskhingstar i avsikt att upphjälpa hästaveln. Försålde sin vackra och betydliga myntsamling till konung Gustaf III, vilken införlivade densamma med k. myntkabinettet. LVS 1757 samt LMA och LVHA. Har av trycket utgivit sorgespelet Habor och Signild'. Han inköpte 1778 Backa i Västerljungs socken, Södermanlands län och bildade därav säteriet Erikslund. Gift 1756-05-12 med Johanna Logie, född 1740-06-05, död 1780-04-01 på mannens egendom vid Södertälje, dotter av svenska konsuln i Algier Georg Logie (av en gammal skotsk adl. ätt, varav ett fruntimmer var gift med konung David II i Skottland) samt hans 2:a hustru Johanna Elioth från England.

Barn:

 • Anders Fredrik, friherre och greve Skjöldebrand, född 1757. En av rikets herrar. Död 1834. Se Grevliga ätten Skjöldebrand nr 137
 • Mattias, född på 1750-talet i Algier, död där 3 år gammal.
 • Georg Johan, född 1761-01-08 i Algier. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1772-09-03. Student i Uppsala 1773-05-07. Kvartermästare därst. 1773-12-20. Kornett 1777-04-09. Löjtnant 1785-05-02. Kapten vid livgrenadjärregementets rusthållsfördelning 1792-04-17. Sekundmajor därst. 1796-06-27. RSO 1799-11-16. Överstelöjtnant i regementet 1805-07-22. Sekundchef för detsamma. Avsked 1810-04-10. Överstes titel s. å. 27/11. Död ogift 1816-06-30 i Linköping.
 • Maria Elisabet, född 1763-09-10 i Algier, död ogift 1842-10-17 i Stockholm.
 • Mattias Arkimboldus, född 1765. Generalkonsul. Död 1813. Se Tab. 4.
 • Fredrika Charlotta, född 1767-07-16 Sörby. Gift 1796-03-10 Erikslund
 • Per Erik, friherre Skjöldebrand, född 1769. President. Död 1826. Se friherrliga ätten Skjöldebrand nr 373
 • Johanna, född 1771-01-22, i Stockholm, död ogift 1824-12-21.
 • Sofia, född 1774, död 1815-03-01 i Stockholm. Gift 1803-09-15 på Stäholm med generaladjutanten Carl Albrekt Leijonflycht, född 1771, död 1835.
 • Constantia Juliana, född 1779-06-13. Stiftsjungfru. Död 1861-05-18. Gift 1815-11-14 i Stockholm med brukspatronen Jakob Ramsell-Dahlsson, född 1792-12-22, död 1828-06-09 på Färna bruk i Gunnilbo socken, Västmanlands län.

TAB 4

Mattias Arkimboldus (översiktstab 2, son av Erik Brander, adlad Skjöldebrand. tab 1), född 1765-06-27 i Algier. Student i Uppsala 1773-05-07. Sergeant vid Västmanlands regemente 1779-12-14. Fänrik därst. 1780-11-13. Löjtnant 1787-12-19. T. f. konsul i Algier3 1791-09-20. Ord. konsul3 1792-05-26. Generalkonsul 1793-02-14. Tjänstledig 1796-05-24–1799-023. Avsked 31801-05-08. Död 1813-07-29 på Stensjö vid Halmstad, där han var på besök. Han bevistade kriget med Ryssland 1788–90. Gift 1798-04-26, i Stockholm med Maria Gustava Westerberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1814-12-26 på Lannafors bruk i Vintrosa socken, Ör., med överstelöjtnanten Gustaf Carl Fredrik Fredenheim, född 1781, död 1841), född 1781, död 1845-01-08 i Stockholm, dotter av grosshandlaren därst., brukspatronen Gustaf Bengt Westerberg och Maria Elisabet Möller.

Barn:

 • Johanna Maria, född 1798-12, död 1799-12-31 i Algier.
 • Gustaf Erik, född 1800. Kapten. Död 1850. Se Tab. 5.
 • Fredrik Vilhelm, född 1803. Major. Död 1860. Se Tab. 16.
 • Carl August, född 1806. Kammarherre. Död 1881. Se Tab. 24.

TAB 5

Gustaf Erik (översiktstab 2, son av Mattias Arkimboldus, tab 4), född 1800-08-06 i Algier. Kadett vid Karlberg 1814-09-30. Utexaminerad 1820-09-19. Fänrik vid 2. livgardet s. å. 19/10. Löjtnant därst. 1825-12-13. Kapten 1836-05-07. RSO 1841-07-04. Avsked ur krigstjänsten 1845-11-13. Död 1850-09-02 Nor. Gift där 1838-09-07 med stiftsjungfrun Ulrika Sofia (Ulla) Hård af Segerstad, född 1814-09-07 Kasby, död 1901-07-10 på Nor, dotter av kaptenen Henrik Hård af Segerstad, och Beata Christina Stjernheim. Hon innehade Nors fideikommiss från 1847-03-14.

Barn:

 • Gustaf Carl Henrik Arkimboldus (Archim), född 1839. Godsägare. Död 1908. Se Tab. 6.
 • Sofia Gustava Beata, född 1841-05-26 i Stockholm. Kassör vid Upplands banks avdelningskontor i Västerås 1880. Avsked 1889. Död ogift 1907-09-29 i Stockholm.

TAB 6

Gustaf Carl Henrik Arkimboldus (Archim) (översiktstab 2, son av Gustaf Erik, tab 5), född 1839-06-15 i Stockholm. Nämndeman i Bro och Vätö skeppslags tingsrätt i Stockholms län 1878-02-12. Landstingsman 1895–1896. Ordförande i bevillningsberedningen i Söderbykarls socken, i ovannämnda län 1896–1897. RVO 1903-12-01. Död 1908-06-25 på Nor, (Roslags-Bro förs, Sthlm l, db). Arrenderade först och innehade sedan Nors fideikommiss. Gift 1:o 1862-12-18 i Stockholm med Anna Lovisa Wretman, född 1840-08-24 på Hall vid Södertälje , död 1876-02-22 på Nor, dotter av advokatfiskalen Ludvig Leonard Wretman och Augusta Lovisa Wall. Gift 2:o 1877-11-28 i Stockholm med 1:a fruns syster Maria Charlotta Gustava Wretman, född 1851-05-03 i sistnämnda stad, död 1931-04-22 på Nor, (Roslags-Bro förs, Sthlm l, db).

Barn:

 • 1. Henrik Erik Ludvig, född 1863. Godsägare. Död 1934. Se Tab. 7.
 • 1. Carl Arkimbold, född 1865. Före detta assuransintendent. Död 1935. Se Tab. 10.
 • 1. Axel Adolf Arkimbold, född 1868-04-14, död s. å. 17/7 på Nor.
 • 1. Anna Augusta Ulrika, född 1870-01-24 på Nor. En tid anställd å Stora Kopparbergs bergslags kontor i Stockholm. Gift 1:o 1899-11-25 i Stockholm med sin systers svärfader, grosshandlaren Johan Oskar Strindberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1869-04-10 i Stockholm med Rosalie Lundgren, född 1844-11-29 i nämnda stad, död där 1894-10-27, dotter av ombudsmannen Mattias Lundgren och Fredrika Sofia Smedberg), född 1843-05-05, död 1905-07-12 på Nor. Gift 2:o 1909-06-08 med sekreteraren i Helsingfors stadsfullmäktiges kansli, filosofiemagister Harald Dalström, född 1868-08-26 i Helsingfors.
 • 1. Knut Gustaf, född 1871. Sjökapten. Se tab 12.
 • 1. Vilhelm Axel Arkimbold, född 1872. Kontorschef. Död 1922. Se Tab. 13.
 • 1. Maria Charlotta, född 1874-06-18 på Nor. En tid anställd å Stora Kopparbergs bergslags kontor i Stockholm. Gift 1899-06-15 på Nor med intendenten vid Liljewalchs konsthall, RVO, m. m., Sven Strindberg, född 1874-04-07 i Stockholm.
 • 1. Filip Otto Arkimbold, född 1876. Arrendator. Död 1930. Se Tab. 14.
 • 2. Gustaf Axel Ludvig, född 1878. Sjökapten. Se Tab. 15.
 • 2. Tilly Maria Anna Sofia, född 1881-06-23 på Nor. Sjukgymnast. Gift 1907-06-23 i New York med sin halvsyster Maria Charlottas svåger, arkitekten Erik Strindberg i hans 2:a gifte, född 1871-06-17.
 • 2. Vera Elisabet Charlotta, född 1882-10-02 på Nor, död ogift 1908-05-05 i Norrtälje, (Roslags-Bro förs, Sthlm l, db).
 • 2. Greta Ebba Anna Helena, född 1886-04-17 på Nor. Gift 1:o 1909-11-20 i Stockholm (Lidingö förs, vb) med ångbåtskommissionären Carl Oskar Fredrik Strindberg, född 1882-06-04, död 1915-07-27 i Stockholm. Gift 2:o 1916-10-21 med direktören Gösta Winbergh, från vilken hon blev skild genom Sollentuna och Förentuna domsagas häradsrätts utslag 1936-08-31, född 1877-05-29.

TAB 7

Henrik Erik Ludvig (översiktstab 3, son av Gustaf Carl Henrik Arkimboldus, tab 6), född 1863-09-24 vid Nor. Bokhållare på Järsjö 1880–1884. Elev vid Labbetorps lantbruks- och bokhålleriskola 1885. Bokhållare vid Segersjö 1885–1889. Förvaltare 1889 och sedan arrendator av sistnämnda egendom till 1922 och arrendator av densamma sistnämnda år. Kommunalman. Pro Patrias större GM 1918. RVO1922-06-06. Örebro läns brandstodsbolags GM. Nämndeman i Askers häradsrätt 1931. Inneh. fideikommissegendomen Nor sedan 1908. Död 1934-06-05 å Segersjö i Lännäs förs, Örebro (db 10). Gift 1896-04-23 i Stockholm med friherrinnan Vilhelmina Christina Emilia (Wilma) Lagerfelt född 1870-07-03 Bolltorp, död 1924-12-08 på Segersjö, (Lännäs förs, Ör., db), dotter av löjtnanten friherre Carl Henrik Lagerfelt, och friherrinnan Vilhelmina Funck.

Barn:

 • Anna Maria Vilhelmina Elisabet, född 1897-01-24 Mörby. Gift 1936-0-23 i Roslagsbro, Sthlm., (Längbro förs, Örebro, vb 38) med kyrkoadjunkten Carl Jabes William Fromén, född 1897-06-07. Kyrkoherde. Kontraktsprost. Se Biografica o VÄD.
 • Carl Gösta Archim (EÄ Arkim), född 1898-04-21 på Mörby. Studentexamen i Örebro 1917-06-02.
 • Henrik Robert Vilhelm, född 1899. Godsarrendator. Se Tab. 8.
 • Erik Rikard, född 1901. Godsarrendator. Se Tab. 9.
 • Margit Emelie, född 1906-06-25 på Segersjö i Lännäs förs, Ör.
 • Elsa Ulrika, född 1910-11-01 på Segersjö.

TAB 8

Henrik Robert Vilhelm (översiktstab 3, son av Henrik Erik Ludvig, tab 7), född 1899-11-03 Mörby. Gift 1928-10-07 i Skoklosters kyrka, Skoklosters förs, Upps., med Birgitta Maria Lundberg, född 1902-10-07 i Skoklosters förs, dotter av organisten och folkskolläraren Arvid Lundberg och Hulda Maria Gustafsson.

Barn:

 • Henrik Vilhelm Carl-Gösta (EÄ Carl Gösta), född 1930-05-30 på Nor i (Roslags-Bro förs, Sth., .
 • Olof Vilhelm Arkim, född 1931-09-09 i Norrtälje.
 • Karin Birgitta Wilhelmina, född 1934-03-29
 • Anna Elisabeth Wilhelmsdotter, född 1936-07-24 i Norrtälje
 • Jan Wilhelm Arvid, född 1942-08-15 i Norrtälje.

TAB 9

Erik Rikard (översiktstab 3, son av Henrik Erik Ludvig, tab 7), född 1901-09-14 Mörby Elev vid Kävesta lantmannaskola 1920–1921 och vid Kävesta utbildningsskola för kontrollassistenter 1921. Bokhållare vid Segersjö 1921–1926. Genomgick lantbrukstjänstemannaföreningens bokföringskurs vid Önnestad 1925-06-02–s. å. 1/8. Arrenderade tillsammans med brodern Vilhelm Nor i Roslags-Bro förs, Sth., 1926–1930. Gift 1929-06-22 i Roslags-Bro förs, Sth., med Gunborg'' Andersson född 1900-12-04 i Gagnefs förs, Kopparbergs län, dotter av kronolänsmannen Lars Andersson och Eva Maria Jonsson.

Barn:

 • Hans Erik, född 1930-04-28 i Norrtälje förs, . Död 1931-08-12 Segersjö och begr. i Roslags-Bro förs, Sth., .
 • Eva Gunilla, född 1932-08-20 i Norrtälje.
 • Erik Gunnar, född 1936-09-25 i Norrtälje.

TAB 10

Carl Arkimbold (översiktstab 3, son av Gustaf Carl Henrik Arkimboldus, tab 6), född 1865-09-24 på Nor. Mogenhetsexamen 1886-06-09. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket s.å. 22/7. Extra ordinarie tjänsteman i allmänna brandförsäkringsverket för byggnader på landet 1888. Assistent där sedan 1890-01-01. Assuransintendent 1906. Avsked. Död 1935-01-31 i Stockholm, Kungsh., . Gift 1896-05-16 i Stockholm med Helmi Elin Sigrid Zettermark, född 1868-05-20 i nämnda stad, dotter av lantbrukaren Ture Zettermark och Matilda Lovisa Schnellman.

Barn:

 • Torsten Arkimbold (Archim), född 1897-03-21 i Stockholm.
 • Carl Bertil Arkimbold, född 1899. Ingenjör. Se Tab. 11.
 • Sigrid Maria, född 1901-10-10.
 • Lennart Harald Arkimbold, född 1905-05-06.
 • Anders Arkimbold, född 1906-11-30.


TAB 11

Carl Bertil Arkimbold (översiktstab 3, son av Carl Arkimbold, tab 10), född 1899-12-12 i Stockholm, Maria förs Utexaminerad från Stockholms tekniska skola, maskinavdelningen 1920-04-30. Ingenjör. Vetenskaplig medarbetare vid automobillaboratoriet vid Tekniska högskolan i Dresden 1921–1922. Ingenjör vid Nya asfaltsaktiebolaget i Stockholm 1923–1930. Gift 1929-11-10 i Lovö kyrka, Lovö förs, Stockholms län med Brita Maria Nyström i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1920-06-19 i Gustav Vasakyrkan i Stockholm med godsägaren Fredrik Vilhelm Skjöldebrand nr 1991, från vilken hon 1929-09-26 blev skild, i hans 2:a gifte, född 1881-02-14, död 1931-10-27), född 1902-02-28 i Helsingfors, dotter av arkitekten Hjalmar Gustaf Nyström och Agda Maria Hollstrand.

Barn:

 • Robert Hjalmar Arkimbold, född 1930-08-06 i Maria förs.

TAB 12

Knut Gustaf (översiktstab 2, son av Gustaf Carl Henrik Arkimboldus, tab 6), född 1871-05-18 Nor. Anställd i handelsflottan 1885. Styrmansexamen i Stockholm 1890 och sjökaptensexamen 1891. Andre styrman å ångfartyget Thetis 1894–1896. Förste styrman å ångfartygen Ares och Ceres 1896–1903 samt på ångfartyget Ros 1904–1906. Befälhavare på ångfartyget Tip 1906. Gift 1903-12-03 i Stockholm med Ebba Axelina Wernström, född 1869-09-02, dotter av sjökaptenen J. M. Wernström.

Barn:

 • Birgit Anna Ebba Teresita (Brita), född 1904-10-21 i Stockholm.
 • Märta Stina, född 1909-02-03 i Stockholm
 • Folke Jonas Archimbold, född 1911-11-27 i Brännkyrka förs, Sth.

TAB 13

Vilhelm Axel Arkimbold (översiktstab 2, son av Gustaf Carl Henrik Arkimboldus, tab 6), född 1872-11-03 Nor Lantbruksbokhållare Nor 1897 och Ekebyholm 1898. Förvaltare vid Fågelbro i Värmdö förs (EÄ socken), Stockholms län 1903–1908. Arr. Älvsala i sistnämnda förs, (EÄ socken) 1909. Förvaltare vid Nor 1910. Kontorschef i Stockholm 1916. Död 1922-05-22 i Stockholm, Oscars förs, . Gift 1916-06-03 i Sthlm, Gustaf Vasa förs, med Linnea Elisabeth Livén, i hennes första gifte (gift 2:o 1928-12-23 i Stockholm med korrespondenten i Svenska tändsticksaktiebolaget Evald Arthur Verner Bjurulf, i hans andra gifte [gift l:o m. Sigrid Tyra Matilda Pettersson, från vilken han 1928-03-08 blev skild], född 1896-11-14) född 1896-11-29 i Hudiksvall.

Barn:

 • Carl-Wilhelm (EÄ Carl Vilhelm) Arkimbold, född 1916-11-30 i Stockholm, Johannes förs
 • Anna Britt, född 1919-04-18 i Stockholm, Johannes förs.

TAB 14

Filip Otto Arkimbold (översiktstab 2, son av Gustaf Carl Henrik Arkimboldus, tab 6), född 1876-01-11 på Nor. Elev vid Väddö lantmannaskola 1896. Lantbruksbokhållare vid Segersjö i Lännäs' socken, Örebro län s. å., därefter vid Sörby och Averby i Bo socken, Örebro län. Arr. Bo och Boskulla i sistnämnda socken 1904–1921 och Iboholm och Gamby under Bo fideikommiss från 1921. Kommunalman. Död 1930-03-05 på Iboholm. Gift 1911-03-21 i Stockholm (Bo förs, Sthlm l, vb) med Anna Maria Kierkegaard i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1901-10-15 på Averby med kaptenen Gustaf Oskar Eugen Reuterswärd, i hans 2:a gifte, född 1856, död 1904), född 1873-09-06, dotter av godsägaren Christian Niklas Kierkegaard och Maria Charlotta Ljungman.

Barn:

 • Carl-Gustaf Roland, född 1914-05-07 i Stockholm.

TAB 15

Gustaf Axel Ludvig (översiktstab 2, son av Gustaf Carl Henrik Arkimboldus, tab 6), född 1878-10-01 Nor Anställd i handelsflottan 1898. Styrmansexamen 1902 och sjökaptensexamen 1903-05. Befälhavare i svenska handelsflottan 1913–1928. Gift 1915-07-21 i Luleå (Malmö, S:t Petri förs, vb) med Helfrid Maria'' Lindberg, född 1888-10-13 i Lysekil, dotter av med. licentiat Gustaf Albin Lindberg och Olga Augusta Rådberg.

Barn:

 • Kurt Gustaf, född 1916-01-23 i Göteborg, Oscars förs, .
 • Olga Maria Ulrika, född 1917-11-09 i Stockholm, Maria förs
 • Britt Ingegerd, född 1925-10-17 i Lidingö-Brevik i Lidingö förs, Sth.

TAB 16

Fredrik Vilhelm (översiktstab 4, son av Mattias Arkimboldus, tab 4), född 1803-02-04 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1817-09-29. Utexaminerad 1821-09-18. Underlöjtnant vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 5/11. 2. stabslöjtnant därst. 1828-10-29. Kapten 1846-04-29. Avsked med majors n. h. o. v. 1849-05-02. Död 1860-10-26 Tynnelsö, vilken egendom han arrenderade. Gift 1:o 1835 Veda med Catharina Liedbeck, född 1817-04-18 på nämnda egendom, död 1841-11-19 på Tynnelsö, dotter av godsägaren Per Liedbeck och Catharina Marschall. Gift 2:o 1842-07-18 Tibble med friherrinnan Johanna Lovisa Wrangel af Lindeberg, född 1813-05-20 på Tibble, död 1874-03-11 på Tynnelsö, dotter av överstelöjtnanten friherre Otto Ludvig Benedikt Wrangel af Lindeberg, och Brita Charlotta Wattrang. Änkefriherrinnan Skjöldebrand, född Wrangel af Lindeberg, arrenderade Tynnelsö 1860–1874.

Barn:

 • 1. Mattias, född 1837. Arrendator. Död 1926. Se Tab. 17.
 • 1. Maria Catharina (Carin), född 1840-01-29 på Tynnelsö, död ogift 1874-03-19 på nämnda egendom.
 • 2. Vilhelm Ludvig, född 1844-11-11 student i Uppsala 1863. Elev vid Borgviks bruk i Grums socken, Värmlands län 1863–1864. Elev vid Filipstads bergsskola 1866–1867. Bokhållare vid Skorpeds bruk i Sunne socken, Värmlands län. Död ogift 1875-08-04 genom drunkning vid Skarped.
 • 2. Johanna Charlotta, född 1845-11-25 på Tynnelsö, död 1902-09-23 i Stockholm. Gift 1880-02-15 Åkerö med majoren friherre Sten Erik Abraham Leijonhufvud, i hans 1:a gifte, född 1850, död 1915.
 • 2. Lovisa Fredrika, född 1847-06-15, död 1848-08-15.
 • 2. Otto Fredrik, född 1849. Sjökapten. Död 1922. Se Tab. 21.
 • 2. Carl Gustaf, född 1850-05-07, död 1851-05-02.
 • 2. Carl Gustaf, född 1853. Löjtnant. Död 1888. Se Tab. 23.

TAB 17

Mattias (översiktstab 4, son av Fredrik Vilhelm, tab 16), född 1837-04-26 Erikslund. Student i Uppsala 1858-12-11. Förvaltare på Tynnelsö 1860–1874. Arrenderade Jättne i Överselö socken, Södermanlands län 1874–1889 och Skedinge i Strängnäs socken, Södermanlands län 1874–1880. Sedan försäkringsagent. Död 1926-05-06 i Strängnäs . Gift 1873-09-11, i Göteborg med Antonia Matilda (Tony) Wettergren, född 1852-11-16 i nämnda stad, död 1916-12-05 i Strängnäs , dotter av handlanden Antonius Wettergren och Matilda Liedbeck.

Barn:

 • Erik, född 1874. Före detta godsägare. Död 1941. Se Tab. 18.
 • Vilhelm, född 1876. Hamnkapten. Död 1935. Se Tab. 19.
 • Knut, född 1879. Reservlöjtnant och sjökapten. Död 1933. Se Tab. 20.

TAB 18

Erik (översiktstab 4, son av Mattias, tab 17), född 1874-06-24 Tynnelsö. Lantbrukselev vid Algö i nämnda socken 1896. Inspektor därst. 1900. Förvaltare därst. 1903. Förvaltare vid Rockelsta i Helgesta förs, Södermanlands län 1904. Arr. sistnämnda egendom 1906–1913 och Glasberga i Östertälje förs, Stockholms län 1913–1919. Ägde villa Solliden vid Södertälje 1919–1923 och Springsta i Kärrbo förs, Västmanlands län 1923–1930. Död 1941-11-23 i Västerås, Eskilstuna Fors förs, Södermanlands län (db nr 185). Krem o gravs å Strängnäs kyrkog. Gift 1905-08-23 i Trälleborg med Emilie Malin Adéle (Emy) Hæger, född 1883-04-21. Dotter av apotekaren Leonard Hæger och Anna Antonia Albertina Maria Meijer.

Barn:

 • Knut Bertil Mattias, född 1906-12-13 i Helgesta förs, Södermanlands län.
 • Erik Hugo, född 1909-11-29 i Helgesta förs, Södermanlands län.
 • Erik Eriksson, född 1918-08-13 Glasberga.

TAB 19

Vilhelm (översiktstab 4, son av Mattias, tab 17), född 1876-04-19 Jättne. Handelsbiträde i Stockholm 1896. Kontorist 1898. Bokhållare vid Mariebergs sågverk i Bjärtrå förs (EÄ socken), V.norrl. 1899. Kassör därst. 1901. Kassör vid Frånö cellulosafabrik i Gudmundrå socken, V.norrl. 1904–1906. Bokhållare å trävaruagentkontor i Härnösand 1907. Disponent för Lidingö trävaruaktiebolag 1908–1910. Agent i Stockholm 1910–1915. Kassör vid Björkviks sågverk 1916–1920. Assistent hos Söderberg och Haak aktiebolag i Göteborg 1921. Hamnfogde i Strängnäs 1923. Hamnkapten därst. Död 1935-10-04 i Strängnäs och begr. i Eskilstuna-Fors förs, Söd. (Strängnäs db nr 59) Gift 1911-12-27 i Umeå (Härnösands domk. förs, vb) med Ester Elvira Snellman, född 1883-11-11 i sistnämnda stad, dotter av tullvaktmästaren Gustaf Snellman och Tekla Amalia Gyllengahm.

Barn:

 • Åke Wilhelm, född 1913-12-16 i Stockholm, Katarina förs


TAB 20

Knut (översiktstab 4, son av Mattias, tab 17), född 1879-11-26 Jättne. Utexaminerad från Gävle navigationsskola som styrman 1901 och som sjökapten 1902. Reservofficersaspirant vid flottan s. å. Reservunderlöjtnant 1903-10-30. Styrman och förste styrman å olika ångfartyg 1904–1911. Reservlöjtnant vid flottan 1911-11-10. Befälhavare å olika ångfartyg 1912–1915. Avsked ur flottan 1919-12-31. Befälhavare å ångfartyg i Stockholms rederiaktiebolag Sveas tjänst sedan 1921. Död 1933-12-02 i Stockholm (Johannes förs:s db nr 215). Gift 1928-06-06 i Stockholm, Gustaf Vasa förs, med Bengta Hildegard Lindfors, född 1902-09-17 i nämnda stad, dotter av fastighetsägaren Bengt Lindfors och Ebba Ohlsson.

Barn:

 • Bengt Archim (EÄ Arkim), född 1929-12-11 i Stockholm, Gustaf Vasa förs, .

TAB 21

Otto Fredrik (översiktstab 4, son av Fredrik Vilhelm, tab 16), född 1849-01-13 på Tynnelsö. Gick till sjös 1867-10-14. Styrmansexamen 1871 och kaptensexamen s. å. 28/6. Befälhavare på barkskeppet Peru 1871–1883, på ångaren Balder 1883–1889, på ångaren Tetis 1889–1894, på ångaren Ares 1894–1898 och på ångaren Ceres 1898. Död 1922-10-14 i Gävle, Heliga Trefaldighets förs, . Ägde gård i nämnda stad. Gift 1:o 1876-10-03 i Stockholm med Elin Fredrika Sofia Kolmodin, född 1846-05-14 i nämnda stad, död där 1880-03-30, dotter av bankokommissarien Per Viktor Kolmodin och Fredrika Hallström. Gift 2:o 1883-08-08 Säby med stiftsjungfrun, friherrinnan Lovisa Margareta Wrangel af Lindeberg nr 41, född 1863-05-09 på nämnda egendom Död 1922-12-18 i Gävle, Heliga Trefaldighets förs, , dotter av majoren friherre Carl Otto Wrangel af Lindeberg, och friherrinnan Sofia Charlotta Leijonhufvud.

Barn:

 • 2. Otto Herman, född 1886-03-30 i Gävle. Mogenhetsexamen i Gävle 1906-05-23. Ingenjör. Gift 1924-08-20 i Shenectady, New York. U. S. A. med Dagny Bruusgaard, född 1888-11-11.
 • 2. Elin Charlotta Lovisa, född 1888-09-27 i Gävle. Gymnastikdirektör.
 • 2. Gustaf Vilhelm, född 1891-06-14 i Gävle. Jungman å svenska barkskeppet Afrika. Död 1910-08-24 genom olyckshändelse i Indiska oceanen, (Gävle stadsförs, db).

TAB 22

Karl Fredrik (översiktstab 4, son av Otto Fredrik, tab 21), född 1884-09-04 Säby. Kontorschef i kommanditbolaget Arthur Du Rietz & C:o i Stockholm 1913. Gift 1910-06-06 i Manchester i England med Lillie'' Slingsby, född 1885-01-06 i Hull, dotter av Frederic Slingsby och Harriet Matilda Steele.

Barn:

 • Herman Karlsson, född 1914-10-17 i Göteborg.

TAB 23

Carl Gustaf (översiktstab 4, son av Fredrik Vilhelm, tab 16), född 1853-02-26 Tynnelsö. Kadett vid Karlberg 1871-12-01 kammarpage hos änkedrottningen s. d. Utexaminerad 1876-02-29. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente s. å. 10/3. Löjtnant därst. 1882-02-03. Död 1888-01-08 i Eskilstuna. Ägde Gryt i Blacksta socken, Södermanlands län. Gift 1886-09-06 Näs med Elise Gustava Salomon i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1903-02-17 med sjökaptenen friherre Sperling Otto Volmar Wrangel af Lindeberg, född 1864, död 1924) född 1860-08-21 i Göteborg, dotter av grosshandlaren Alexander Salomon och Henriette Abrahamsson.

Barn:

 • August Fredrik, född 1887-06-13 på Björkudden vid Eskilstuna, död 1903-08-24 i Stockholm.

TAB 24

Carl August (översiktstab 5, son av Mattias Arkimboldus, tab 4), född 1806-01-12 Lannafors. Kadett vid Karlberg 1822-09-23. Kadettkorpral 1827. Utexaminerad 1829-03-31. Fänrik vid 2. livgardet s. å. 16/5. Löjtnant 1832-02-25. Kammarherre 1836-04-26. Avsked ur krigstjänsten 1838-12-06. RNO 1866-07-03. Död 1881-11-23 i Stockholm. Ägde under olika tider Borgviks bruk i likanämnd socken, samt del däri och Kungsskogen i Lungsunds socken och Brunsbergs bruk i Brunskogs socken, Värmlands län samt i Hällekis i Medelplana socken, Skaraborgs län och i Hönsäter i Österplana socken, Skaraborgs län. Gift 1837-03-30 med Sofia Antoinetta Groen, född 1812-07-28 Lesjö. Död 1870-07-14 på Hällekis, dotter av bergsrådet Anton Henrik Groen och Maria Ulrika Arfwedsson.

Barn:

 • Sofia Maria, född 1837-11-23, död 1847-09-08 på Borgviks bruk.
 • Augusta Amalia, född 1839-08-05 i Stockholm. Hovfröken hos prinsessan Lovisa 1863-10. Död 1906-09-26 på Knutstorp i Kågeröds socken, Malmöhus län och jordfäst s. å. 30/3 i Kågeröds kyrka. Gift 1864-09-08 på Hällekis med ryttmästaren greve Gustaf Fredrik Wachtmeister af Johannishus, född 1836, död 1910.
 • Anna Charlotta, född 1840-09-01 på Borgviks bruk. Hovfröken hos änkedrottning Josefina 1867-10-01. Död 1912-10-05 Fredrikslund. Gift 1873-10-02 på Stockholms slott med kabinettskammarherren friherre Carl Gustaf Rudolf Cederström, född 1841, död 1925.
 • Carl Hugo, född 1841. Godsägare. Död 1910. Se Tab. 25.
 • Emilia, född 1846-05-28 på Borgviks bruk, död 1918-03-01 i Stockholm, Klara förs, . Gift 1874-01-20 i Borgviks kapellförsaml. m. m. och filosofie doktorn, ledamoten av riksdagens första kammare, RNO, m. m. Carl Ludvig Hippolyt Nyström, född 1839-04-04 i nämnda stad, död 1913-08-17 på Hällekis. Fru Nyström, född Skjöldebrand, ägde nr 12 kvarteret Pilen, nr 3, 4 och 5 kvarteret Tomtegubben, del i nr 1 kvarteret Hippomenes och del i nr 5 kvarteret Andromeda i nämnda stad.
 • Fredrik August, född 1851. Godsägare. Död 1933. Se Tab. 28.
 • Johanna Elisabet (Jeanne), född 1852-05-08, död ogift 1926-01-22 i Stockholm, Engelbrekts förs, .

TAB 25

Carl Hugo (översiktstab 5, son av Carl August, tab 24), född 1841-12-06 i Borgviks socken, Värmlands län. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1862. Avgick s. å. Ägde jämte sina syskon del i Borgviks, Kungsskogen och Persbergs bruk samt Haneberg i Näshulta socken, Södermanlands län. Död 1910-11-07 på Haneberg, . Gift 1875-12-14 med Matilda Bengtson, född 1853-08-27 i Borgviks socken, död 1932-03-26 i Djursholm, Danderyds förs, .

Barn:

 • Alice Sofia Matilda, född 1879-01-27 på Haneberg, död där s. å. 11/2.
 • Fredrik Vilhelm, född tvilling 1881. Godsägare. Död 1931. Se Tab. 27.
 • Carl Gustaf, född tvilling 1881-02-14 på Haneberg, död där 1882-09-26.

TAB 26

Hugo Oskar (översiktstab 5, son av Carl Hugo, tab 25), född 1877-01-06 i Forshems socken, Skaraborgs län. Mogenhetsexamen 1897-05-25. Volontär vid Svea livgarde s. å. 11/11. Sergeant därst. 1899-08-15. Elev vid Krigsskolan s. å. sept. 25. Kadett vid Karlberg s. d. 25/9. Fanjunkare 1900-08-13. Utexaminerad s. å. 26/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 7/12. Löjtnant i regementet 1903-05-01. Gift 1915-10-14 Föllinge, (Sthlm, Oscars förs, vb) med friherrinnan Ingeborg Ebba Margareta Hermelin, född 1894-07-17 Kylhult, död 1919-04-08 i Stockholm, K. Svea Livgard., , dotter av godsägaren friherre Edvard Hermelin, och friherrinnan Selma Elisabet Hermelin.

Barn:

 • Stig Oskarsson, född 1916-08-11 i Nynäshamn
 • Hugo Lennart Oskarsson, född 1918-02-04 i Stockholm

TAB 27

Fredrik Vilhelm (översiktstab 5, son av Carl Hugo, tab 25), född tvilling 1881-02-14 Haneberg, som han förvaltade, tills det övergick i andra händer. Död 1931-10-27 i Flen, . Gift 1:o 1912-01-14 i Ekeby förs, Ög., med Fanny Margareta (Greta) Norström, född 1887-06-28, död 1918-11-15 i Flen, . Gift 2:o 1920-06-19 i Gustav Vasakyrkan i Stockholm, d:o förs, med Brita Maria Nyström, från vilken han 1929-09-26 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1929-11-10 i Lovö kyrka, Sth., med ingenjören Carl Bertil Arkimbold Skjöldebrand, född 1899), född 1902-02-28 i Helsingfors, dotter av arkitekten Hjalmar Gustaf Nyström och Agda Maria Hollstrand.

Barn:

 • 1. Carl-Fredrik Hugo, född 1912-12-11 i Helgesta socken, Södermanlands län.
 • 1. Oskar Vilhelm August, född 1914-01-04 i Helgesta socken.
 • 2. Britt-Marie, född 1922-12-06 i Stockholm


TAB 28

Fredrik August (översiktstab 5, son av Carl August, tab 24), född 1851-02-05 på Borgviks bruk. Elev vid handelsinstitut i Antwerpen 1869–1870. Lantbrukselev i Danmark och Halland 1871–1872. Ledamot av direktionen för segelfartens förbättrande å sjön Vänern 1873–1881, dess vice ordförande och verkställande direktör 1882–1900, ordförande 1901–1928. Disponent för Hällekis aktiebolag, Hellekis, 1877–1892. Vice ordförande i Skara–Kinnekulle och Mariestad –Kinnekulle järnvägar 1886–1892. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1887-06-15–1893 samt dess ledamot i nötboskapspremieringsnämnden 1890–1893. Ledamot av Värmlands läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott sedan 1896. Ordförande, eller statens ombud, i nötboskapspremieringsnämnden 1893. RVO 1903-12-01. Styrelseledamot i Värmlands enskilda banks kontor i Säffle 1905–1932. Har ägt Odensvik i Otterstads socken, Skaraborgs län 1873–1878 och Kungsskogen i Lungsunds socken, Värmlands län 1888–1900. Död 1933-02-08 i Säffle förs, Värml, (db 2). Gift 1875-12-28 på Hova i likanämnd socken, Skaraborgs län med Constantia Elisabet (Tinny) Lexell, född 1854-04-16 i Lidköping, . Död 1939-08-16 i Lidköping (db nr 90). Begr. i Borgvik 1939-08-20 (db nr 10), dotter av kyrkoherden Anders Lexell och Carolina Regina Charlotta Elisabet Bergman.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1878-06-01 på Hällekis i Medelplana socken, Skaraborgs län, död där 1891-07-02.
 • Sofia Carolina, född 1880-09-29 och död 1881-12-08 på Hällekis.
 • Hedvig Elisabet, född 1881-12-20 på Hällekis i Medelplana förs, Skar. Gift 1903-04-17 i Stockholm med godsägaren Jonas Roland Kjellberg, född 1878-08-06.
 • Anders Vilhelm, född 1885-08-02 på Hällekis, död ogift 1906-10-11 Kroksta .
 • Olof Fredrik Arkimbold (Archive), född 1895. Löjtnant. Se Tab. 31.

TAB 29

Gösta (översiktstab 5, son av Fredrik August, tab 28), född 1887-06-04 Hällekis Studentexamen 1906-05-22. Officersvolontär vid Livregementets husarer s. å. 2/6. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid regementet s. å. 31/12. Löjtnant 1910-12-03. Regementsadjutant 1913-10-16–1916-05-01. Adjutant vid inspektörens för kavalleriet stab 1918-04-01–1921-04-30. Ryttmästare i regementet 1923-12-07 och vid regementet 1924-08-21. Överförd på övergångsstat 1926-09-04. RSO 1931-06-06. Avsked 1937-09-24 from s. å. okt. 1. Ryttmästare i Livregementets husarers reserv. Disponent i Svenska Bensin- och petroliumaktiebolaget BP. RJohO. Äg. Margreteberg i Näs' socken, Skaraborgs län. Gift 1913-07-30 Storeberg, med sin systers svägerska Rigmor'' Marika Kjellberg, född 1891-11-22 på Frielsberg i Friels förs, dotter av godsägaren Jonas Malkolm Kjellberg och Hilma Sofia Carolina Jacobsson.

Barn:

 • Rigmor Viveka Marianne, född 1914-05-30 i Skövde förs.
 • Agnes Ester Elisabet, född 1916-10-15 i Skövde förs
 • Hans, född 1919-09-26 i Stockholm.
 • Anders-Fredrik, född 1925-03-27 i Skövde.


TAB 30

Carl August (översiktstab 5, son av Fredrik August, tab 28), född 1892-12-02 Kungsskogen. Studentexamen 1911. Diplomingenjör 1917. Anställd hos G. D. Jenssen Comp. och Paper Machine Ltd i New York. Gift 1926-08-04 med Alice Wilde, född 1900-11-18 i England.

Barn:

 • Elisabet Cleone, född 1928-12-09 i New York city, N.Y. USA.

TAB 31

Olof Fredrik Archimboldus (Archim) (översiktstab 5, son av Fredrik August, tab 28), född 1895-05-09 Kungsskogen Studentexamen i Karlstad 1916-12-13 (EÄ 1916-12-18). Officersaspirant vid Smålands husarregemente 1917-01-14. Transp. till Livregementets husarer 1918-08-29. Officersexamen s. å. 19/12. Fänrik vid sistnämnda regemente s. å. 31/12. Underlöjtnant därst. 1920-12-31. Löjtnant 1921-03-18. Fältflygare 1925. Överförd på övergångsstat 1927-06-09 from 1928-01-01. Ryttmästare i regementet 1933-12-02. Tjänstgör vid Flygvapnet. Gift 1928-04-14 i Linköpings domkyrka o. förs, med Anne-Marie Sigrid Augusta Segerdahl, född 1904-04-11 i nämnda stad, dotter av direktören Carl Edvard Segerdahl och Augusta Vilhelmina Samuelsson.

Barn:

 • Henrik Carl Fredrik, född 1932-05-01 i Stockholm.


Källor

Svenska ättartal 1898.

1G. Elgenstierna, Köpings stads tjänstemän (1907). 2Köpings kyrkoarkiv. 3Ak.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.