:

Creutz nr 68

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten Creutz nr 68

Grevlig 1719-12-31, introducerad 1720.

Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-26 under nr 1 bland grevar.

Creutz%20G6800.jpg

TAB 1

Johan Creutz (översiktstab. 1), greve Creutz (son av Lorentz Creutz, friherre Creutz, se friherrliga ätten Creutz, Tab. 1), greve och herre till Höverö i Jäla socken, Skaraborgs län och Abborfors i Pyttis socken, Viborgs län. Född tvilling 1651-04-07. Student i Åbo 1660 (At (P.)), i Uppsala (Um.) 1663-10-01, och i Strassburg (At (P.)) 1670-08-01. I engelsk örlogstjänst 1671. Överlöjtnant vid amiralitetet (Zf.) 1672-09-12. Kapten vid amiralitetet 1674-06-15. Major 1674-12-22. Major i 2. eskadern av sin faders flotta 1676-05-00. Avsked (Zf.) 1676-06-15. Överstelöjtnant vid finska lantdragonerna 1676-06-15. Lagman i Karelen 1680. Vice landshövding i Nylands län 1703-04-20. Landshövding i Nylands och Tavastehus län 1703-12-26. Lantmarskalk 1713. Riksråd 1719-05-09. President i Åbo hovrätt 1719-06-13. Greve 1719-12-31 (introducerad 1720 under nr 68). Död 1726-09-16 i Åbo och begraven i domkyrkan, Åbo 1726-12-10. 'Han fick, då han lämnade engelska flottan, en ansenlig äreskänk av konungen i England'. Gift 1:o 1677-06-10 med friherrinnan Anna Johanna Sparre, född 1657, död 1712, dotter av riksrådet och presidenten, friherre Erik Sparre, och Barbro Fleming, friherrinna Fleming af Liebelitz. Gift 2:o 1713 med Gertrud Sofia von Treifden från Livland, död 1736 (själaringning 1736-10-20 i Jakobs kyrka, Stockholm).

Barn:

 • 1. Lorentz, född 1678-03-10. Student i Åbo 1691 (Lå.). Död efter 1695-11-23, då han höll en akademisk oration i anledning av konung Carl XI:s födelsedag (Meyer, Program utg. vid Uppsala univ. (1905), s. 131.).
 • 1. Erik, född 1680-03-05, död 1697-01-24.
 • 1. Elsa, född 1681-08-24, död 1768-01-17 i Åbo. Gift 1734 med generalkvartermästare-löjtnanten Lorentz Glans, sedan Glansberg, adlad Glansenstierna, i hans 2:a gifte, född 1672, död 1740.
 • 1. Gustaf, född 1683. Landshövding. Död 1746. Se Tab. 2.
 • 1. Jakob, född 1684-06-11, död 1684-06-23.
 • 1. Barbro, född 1686-08-02 död 1686-09-23.
 • 1. Anna Margareta, född 1688, död 1691.
 • 1. Brita, född 1689-05-11 död 1720-02-07 i Halmstad och begraven 1720-02-01 i kyrkan i Halmstad. Gift med översten Henrik Johan Fock B, i hans 2:a gifte, född 1676, död 1737.
 • 1. Märta Catharina, född 1690-07-29, död ung.
 • 1. Johan, född 1692. Ryttmästare. Död 1748. Se Tab. 15.
 • 1. Jakob, född 1694-03-11, död 1694-04-10.
 • 1. Svante, född 1695. Krigsråd. Död 1762. Se Tab. 17.
 • 1. Jakob Axel, född 1697-02-25, död 1701-02-28.
 • 1. Claes, född 1700-03-11, död 1700-05-26.
 • 1. Christina, född 1701-04-23, död 1777-08-15 på Fogelsta, Södermanlands län. Gift 1722-12-26 med majoren Johan Carl Natt och Dag, född 1698, död 1751.

TAB 2

Gustaf (översiktstab. 2, son av Johan Creutz, greve Creutz, Tab. 1), till Malmgård i Pärnå socken, Finland. Född 1683-05-10. Kornett vid Viborgs fördubblingskavalleriregemente 1700-12-07. Konfirmationsfullmakt 1700-12-07. Löjtnant vid Viborgs fördubblingskavalleriregemente 1701-01-16. Konfirmationsfullmakt (Lk.) 1701-11-07. Ryttmästare vid Åbo läns trippleringskavalleriregemente 1701-11-26. Ryttmästare vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1703-08-01. Major vid Åbo läns fördubblingskavalleriregemente 1706-02-04. Överstelöjtnant för Åbo och Björneborgs läns trippleringsskvadron 1706-11-24. Överstelöjtnant vid Åbo läns kavalleriregemente 1709-10-04. Konfirmationsfullmakt 1713-12-14. Överstes titel 1719-07-04. Överstelöjtnants indelning vid Österbottens regemente med bibehållande av överstes karaktär och rang (KrAB.) 1721-09-26. Överste för Österbottens regemente 1728-09-26. Överste för Älvsborgs regemente 1739-04-14. Landshövding i Österbotten 1739-08-16. Död 1746-08-13 på sjön under resa från riksdagen i Stockholm till Vasa och begraven i Vasa kyrka 1746-08-23. 'Han miste genom Åbofreden 1743 alla sina gods, som kommo under Ryssland'. Gift 1707-08-20 på Pepot med sin fasters styvdotter, friherrinnan Hedvig Helena Maydell, född 1688-12-00, död 1758-01-05 i Stockholm och begraven 1758-01-10 i Klara församling, dotter av generalen Georg Johan Maidel, friherre Maydell, och hans 1:a fru Hedvig Helena Taube.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1709-10-19, död ogift 1792-12-25 i Pargas socken, Finland.
 • Johan Gustaf, född 1711 död späd
 • Hedvig Helena, född 1712 död späd
 • Carl Johan, född 1713 död späd
 • Märta Gustava, född 1716, död 1718.
 • Otto Fredrik, född 1717. Student i Åbo 1733 (Lå.). Volontär vid Österbottens regemente 1735-02-00. Adjutant vid Österbottens regemente 1735-04-23. Fänrik 1737-06-18. Död 1741.
 • Georg Vilhelm, född 1718, död 1719.
 • Sofia Beata, född 1720, död 1722 och begraven 1722-10-27, i Uleåborgs kyrka. (Wä.)
 • Gustaf, född 1721-10-00. Student i Åbo 1733 (Lå.). Sergeant vid livgardet 1741. Död 1742 och begraven 1742-10-08 i Stockholm. (At(Sch).)
 • Ernst, född 1723-08-15 i Uleåborg. Student i Åbo 1733 (Lå.). Volontär vid livgardet 1738-12-04. Förare vid livgardet 1739. Sergeant 1740. Fänrik vid Österbottens regemente 1742-05-04. Konfirmationsfullmakt 1742-08-19. Löjtnant vid Österbottens regemente 1748-02-05. Kapten 1752-10-30. RSO 1761-11-23. Död 1774-04-03 å Clemets boställe i Närpes socken, Finland. Gift 1762-02-28 med Margareta Elisabet von Angern från Pommern, född 1725-01-26, död 1789-03-07 Kahiluoto
 • Ulrika Eleonora, född 1726-04-02, död ogift 1798-05-29 Ekebyholm .

TAB 3

Carl (översiktstab. 3, son av Johan Creutz, greve Creutz, Tab. 1), till Malmgård. Född 1685-07-10. Kom i tjänst 1701. Kvartermästare vid karelska kavalleriregementet. Fänrik vid Skyttes livländska infanteriregemente 1704-02-04. Konfirmationsfullmakt 1705-09-25. Löjtnant vid skånska ståndsdragonregementet 1705-09-25. Konfirmationsfullmakt 1705-11-22. Kapten vid skånska ståndsdragonregementet 1709-03-11. Majors titel 1722-06-26. Placerad till kaptens indelning vid Nylands dragonregemente. Avsked 1736-06-21. Erhöll pension 1736-07-08. Död 1740-04-15 på Malmgård och begraven 1740-04-20 i Pärnå kyrka. (Wä.) Han blev fången vid Poltava 1709 och förd till Tobolsk. Gift 1723-09-23 med sin svägerskas halvsyster, friherrinnan Barbro Helena Wrede af Elimä, dotter av överstelöjtnanten friherre Fabian Wrede af Elimä, och hans 2:a fru Gertrud von Treijden.

Barn:

 • Anna Sofia, född 1724, död 1739 och begraven 1740-08-02 i S:t Jakobs församling, Stockholm.
 • Johan Carl, född 1725. Kapten. Död 1788. Se Tab. 4.
 • Jakob Ernst, född 1727. Överste. Död 1778. Se Tab. 14.
 • Hedvig Christina, född 1728-08-31. Stiftsjungfru. Priorinna i Vadstena adliga jungfrustifts avdelning i Norrköping 1784-08-19. Död 1819-12-10 i Nyköping. Gift 1754-07-30 i Pärnå socken med överstelöjtnanten Göran Carl Ulfsparre af Broxvik, född 1721, död 1781.
 • Gustaf Filip, född 1731-05-00. Student i Åbo 1748 (Lå.). Extra ordinarie kanslist i kungliga kansliet 1751-08-14. Kanslist i kungliga kansliet 1756-03-05. Kavaljer hos prins Fredrik Adolf 1756-08-31. Envoyé till spanska hovet 1763 och till franska hovet 1766-01-07. KNO 1770-11-26. Ambassadör vid franska hovet 1772-10-06. RoKavKMO 1780-11-27 med valspråk: Sanning och trohet. En av rikets herrar 1782-09-01 vid hertigens av Småland dop. Riksråd och kanslipresident 1783-06-05. Stod såsom sådan i spetsen för regeringen under Gustaf III:s italienska resa 1783–1784. Kansler för Uppsala akademi 1783-08-03. LVS 1783. LVA 1784. Död ogift 1785-10-30 i Stockholm efter få dagars sjukdom och begraven i Jakobs kyrka. 'Han var ledamot av en mängd akademier och samfund samt på sin tid en av Sveriges största snillen, grundlärd filosof, stor statsman samt skald, varpå hans Atis och Camilla bär ett ojävaktigt vittnesbörd'.

TAB 4

Johan Carl (översiktstab. 4, son av Carl, Tab. 3), till Malmgård. Född 1725-11-03 (1725-11-14). Korpral vid Nylands infanteriregemente 1739. Sergeant vid dalregementet 1741. Fänrik vid dalregementet 1742-06-11. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1748-04-25. Kaptenlöjtnant vid Nylands infanteriregemente 1750-04-14. Kapten 1753-12-17. Avsked 1759-12-07. RSO 1770-04-28. Död 1788-02-03 Anjala Gift 1751-10-15 i Lappträsks socken med friherrinnan Eva Sofia von der Pahlen, född 1732-08-23, död 1800-02-03 på Malmgård, dotter av friherre Fredrik Bogislaus von der Pahlen, och Brita Magdalena Klingspor.

Barn:

 • Helena Sofia Christina, född 1752-12-14 på Porlom, Lappträsks socken, död 1824-02-04 på Jokela, Nastola socken. Gift 1772-06-14 på Malmgård med sin styvsyssling, kaptenen Lars Reinhold Glansenstierna, född 1744.
 • Carl Fredrik, född 1754. Kapten. Död 1815. Se Tab. 5.
 • Johan Adolf, född 1755-11-02. Sergeant vid arméns flotta 1770-07-11. Volontär vid fortifikationen 1771-02-18. Fänrik vid Skytteska regementet 1774-06-27. Löjtnant 1780-06-07. Löjtnant vid Kymmenegårds lätta infanteriregemente 1780-11-13. Avsked 1791-12-20. Död ogift 1804-04-06 på Idlax (Rönnäs), Pärnå socken och begraven 1804-04-17 i kyrkan på Idlax, Pärnå socken. (Wä.)
 • Eva Christina, född 1757-11-28 på Porlom, död 1796-09-17 på Malmgård. Gift 1776-10-01 på Malmgård med sin faders kusin löjtnanten, friherre Rabbe Gottlieb Wrede af Elimä, i hans 2:a gifte, född 1742, död 1828.
 • Anna Lovisa, född 1761-03-07 på Porlom, död 1761-03-25 [Wä].

TAB 5

Carl Fredrik (översiktstab. 4, son av Johan Carl, Tab. 4), född 1754-04-24 på Porlom. Volontär vid Nylands dragonregemente 1766. Sergeant vid Kymmenegårds bataljon 1770-09-30. Fänrik vid Kymmenegårds bataljon 1771-10-02. Löjtnant 1776-02-07. Kaptens avsked 1791-12-20. Död 1815-01-07 på Malmgård. Gift 1786-08-01 i Norrköping med sin kusin Anna Helena Ulfsparre af Broxvik, född 1755-04-06 på Malmgård, död på Malmgård 1846-03-04, dotter av överstelöjtnanten Göran Carl Ulfsparre af Broxvik, och grevinnan Hedvig Christina Creutz.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1787. Godsägare. Död 1851. Se Tab. 6.
 • Lorentz Johan, född 1792. Kammarherre. Död 1843. Se Tab. 12.

TAB 6

Carl Gustaf (översiktstab. 4, son av Carl Fredrik, Tab. 5), född 1787-05-04 på Porlom. Student i Åbo 1803-06-14. Auskultant i Åbo hovrätt 1805-12-20. Bevistade lantdagen i Borgå 1809 och var i Borgå ordförande i riddarhusutskottet. Levde utan tjänst på fädernegården Malmgård. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland under nr 1 bland grevar 1818-01-26. Död 1851-12-04 på Malmgård. Gift 1:o 1816-05-30 med stiftsjungfrun, friherrinnan Agneta Lovisa Fredrika Ulfsparre af Broxvik, född 1795-10-23 på Otnäs, Esbo socken, död 1824-10-22 på Malmgård, dotter av kaptenen, friherre Erik Magnus Ulfsparre af Broxvik, och hans 1:a fru Anna Fredrika von Numers. Gift 2:o 1826-05-15 med sin fasters styvsons dotter, friherrinnan Augusta Wrede af Elimä, född 1807-06-25 på Anjala gård, död 1843-03-25 i Nizza, Italien, dotter av överstelöjtnanten friherre Gustaf Wrede af Elimä, och hans 1:a fru Fredrika Lovisa Tigerstedt.

Barn:

 • 1. Anna Charlotta, född 1817-03-30, död 1820-05-19 på Malmgård.
 • 1. Hedvig Elisabet Matilda (Tilda), född 1819-03-13 på Malmgård, död 1899-09-07 i Stockholm. Gift 1842-07-03 i Nyköping med sin faders kusin, presidenten Georg Ulfsparre af Broxvik, född 1790, död 1866.
 • 1. Carolina Fredrika Nathalia, född 1820-07-11 och död 1821-02-02 på Malmgård.
 • 1. Carl Magnus, född 1821. Guvernör och kammarherre. Död 1893. Se Tab. 7.
 • 2. Vilhelmina Fredrika (Anna), född 1829-04-02, död 1916-03-20 i Stockholm. Gift 1854-02-02 med kaptenen och generalstabsofficeren Johan August Wijkander, född 1827-10-29 i Stockholm, död 1894-08-06 i New Orleans, Nordamerika.
 • 2. Carolina Sofia Augusta, född 1835-11-22, död 1919-06-12 i Stockholm. Gift 1857-11-17 i Stockholm med sin syssling, majoren Sigge Bogislaus Ulfsparre af Broxvik, född 1828, död 1892.
 • 2. Sigrid Constance, född 1837-04-10, död 1892-08-06 på Viurila, Halikko socken. Gift 1858-05-22 i Stockholm med kammarherren, friherre (greve) August Magnus Gustaf Armfelt, i hans 2:a gifte, född 1826, död 1894.

TAB 7

Carl Magnus (översiktstab. 4B, son av Carl Gustaf, Tab. 6), född 1821-09-10 på Malmgård. Student i Helsingfors 1838-06-22. Fil. kand. 1846-12-14. Fil. mag. 1847-06-22. Fil. lic. 1847-10-22. Fil. doktor 1850 1976. Tillförordnad guvernör i Åbo och Björneborgs län 1864-05-28. Rysk kammarherre 1865-04-14. Guvernör i Åbo och Björneborgs län 1866-03-27. RRS:tAO 2kl 1866-09-11, S:tVlO3kl 1873-02-08 och S:tStO1kl 1878-04-28. KNO1kl 1881. RRS:tAO1kl 1882-02-28 och S:tVlO2kl med st. k. 1887-04-17. Avsked från guvernörsämbetet 1889-09-13. Död 1893-03-20 på Malmgård, vilken familjeegendom han ägde. Historisk skriftställare under pseudonymen Maunu Malmanen. Gift 1850-05-27 i Stockholm med Hortensia Eugenia Morsing, född 1826-06-28, död 1911-01-17 i Helsingfors, dotter av kamreraren Tomas Fredrik Morsing och Clarisse Jenny Pochet.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1851-02-22 i Helsingfors, död 1871-10-22.
 • Anna Hortensia, född 1852-09-05 på Malmgård. Hovfröken hos ryska kejsarinnan 1876-07-17. Död 1884-02-27 i Köpenhamn. Gift 1876-10-22 i Åbo med legationsrådet, greve Axel August Cronhielm af Hakunge, född 1839, död 1919.
 • Clara Matilda, född 1853-08-26 på Malmgård. Död 1930-12-24 i Prästkulla (Finland) och begraven i Åbo (1931 enl. utdrag, Boförs., Stockholms län). Gift 1:o 1875-05-27 med godsägaren, friherre (greve) Gustaf Armfelt, född 1848, död 1887. Gift 2:o 1893-11-10 i Mariehamn med ingenjören, RVO, Paul Fredrik Morsing, född 1860-10-03.
 • Augusta Eugenia, född 1854-09-19 på Malmgård. Död 1937-09-21 i Stockholm, Högal. (db nr 420) begr. i Åbo (Djursholm db nr 56). Gift 1876-06-03 med översten Artur William Fredrik von Willebrand, född 1843, död 1900.
 • Gustaf Filip, född 1855. Godsägare. Död 1914. Se Tab. 8.
 • Ellen Jenny, född 1856-12-12 på Malmgård, död 1923-02-14 på Toivola, Anjala socken. Gift 1894-08-28 på Malmgård med agronomen, friherre Henrik Knut Wrede af Elimä, född 1854. JDjöd 1929-08-12 i Toivela.
 • Paul Eugen, född 1857-12-13. Student i Helsingfors 1877-09-13. Död i Helsingfors ogift 1880-10-14.
 • Sigrid Alma Maria, född 1859-04-17. Gift 1883-01-06 i Åbo med före detta provinsialläkaren, med. lic. Lars Leonard Hedlund, född 1846-03-04 i Uskela socken, död 1926-02-18 i Helsingfors.
 • Alice Mary, född 1860-10-23, död 1907-06-19 i Stockholm. Gift 1881-09-11 i Åbo med överstelöjtnanten Axel Georg Neovius, född 1853-06-23, död 1898-07-08 i Helsingfors.
 • Ernst Magnus, född 1863-04-10 på Malmgård. Student i Helsingfors 1882-06-07. Fil. kand. 1886-05-28. Fil. mag. 1886-05-31. Död ogift 1887-02-12 i Helsingfors.
 • Georg Richard, född 1864-06-02. Student i Helsingfors 1884-05-28. Elev vid Evois forstinstitut. Död ogift 1890-01-13 på Malmgård.
 • Fanny Helena, född 1865-12-14 i Åbo. Gift i Åbo 1888-04-07 med överläkaren, med. och kir. doktorn, professor Carl Robert Paqualin, född 1842-06-05 i Raumo, död 1923-06-13 i Åbo.
 • Max Johan, född 1868-06-23 död 1870-03-30.

TAB 8

Gustaf Filip (översiktstab. 4B, son av Carl Magnus, Tab. 7), född 1855-12-27 på Malmgård. Frivillig vid 89 Bjälomorska regementet. Elev vid infanterijunkerskolan i Helsingfors. Avsked. Ägde efter faderns död familjeegendomen Malmgård. Död 1914-11-25 i Klara förs. (db). Stockholm. Han blev jämte sin äldste son landsförvist av generalguvernören Bobrikov 1903 och erhöll först efter många svårigheter tillstånd att återvända till Finland. Gift 1882-09-14 i Viby kyrka, Södertälje stadsförs. (vb) med sin kusin Hortense Maria Johanna (el. Jenny) Morsing, född 1859-07-06 i Södertälje. Död 1954-02-27. Dotter av kaptenen Gustaf Napoleon Morsing och Agnes Marie Aurore Christiansson.

Barn:

 • Carl-Gustaf (EÄ Carl Gustaf), född 1883. Läkare. Se Tab. 9.
 • Ernst Lorentz, född 1885. Godsägare. Se Tab. 10.
 • Hortense Elsa Helena, född 1888-02-01 på Malmgård. Gift 1912-05-14 i Helsingfors med med. lic. Bruno Alfred Norén, född 1887-09-03 i Helsingfors, död i Helsingfors 1924-05-23
 • Ernst Johan, född 1890. Löjtnant. Se Tab. 11.
 • Karin Hedvig Augusta, född 1893-02-23 på Malmgård. Gift 1912-02-19 i Helsingfors med advokaten, vice häradshövdingen Bertil Fredrik Magnus Leonard Godenhielm, född 1885.
 • Lars Magnus, född 1895-03-08 på Malmgård. Student i Helsingfors 1914-05-13. Tillhörde under frihetskriget 1918 Lovisa skyddskår. FFrM1kl 1918. FFrMMmsp 1918. Elev vid artilleriofficersaspirantskolan i Willmanstrand 1918. Reservfänrik 1918-12-24. Elev vid Finlands kadettkår 1919. Fänrik vid 1. fältartilleriregementet 1920-03-31 med tur från 1918-04-01. Löjtnant 1920-12-04. Genomgick artilleriskjutskolan å Sveaborg 1920–1921. PrJK2kl 1921. Fil. kand. 1923-05-05. Agronomieexamen 1923-05-05. Fil. mag. 1923-05-31. Avsked med kaptens grad och överföring till reserven 1924-05-00. Död 1960-08-30.
 • Paul Erik, född 1896-06-29, död 1897-08-11 på Malmgård.

TAB 9

Carl Gustaf (översiktstab. 4C, son av Gustaf Filip, Tab. 8), född 1883-12-08 på Rudom, Lappträsks socken. Student i Helsingfors 1902-05-17. Med. kand. 1907-05-28. Med. lic. 1914-02-14. Praktiserande läkare i Helsingfors 1914–1918. FFrK4kl 1918. FFrMMmsp. Äger Malmgård och Tetom, Pämå socken sedan 1918-12-13. Gift 1910-09-10 i Stockholm, Finska förs. (vb) med Ulla Karin Margareta Segerstråle, född 1887-09-21 i Helsingfors, dotter av vice häradshövdingen Georg Otto Segerstråle, av en i Finland adopterad gren av adliga ätten Segerstråle, och Karin Johanna Tawaststjerna.

Barn:

 • Karin Hortense Margareta, född 1912-02-21 i Helsingfors.
 • Carl-Johan Georg, född 1913-12-08 i Helsingfors. Se Tab. 9A.

TAB 9A

Carl-Johan Georg (översiktstab. 4C, son av Carl Gustaf, Tab. 9), född 1913-12-08 i Helsingfors. Gift 1939-03-24 m. Nan Hjördis Elisabeth Baumgartner, född 1915-11-30.

Barn:

 • Helena Elisabet, född 1941-03-23 i Helsingfors.
 • Carl Johan Lennart, född 1946-09-02 i Helsingfors.
 • Son, född 1948-10-08 i Helsingfors.

TAB 10

Ernst Lorentz (översiktstab. son av Gustaf Filip, Tab. 8), född 1885-09-09 på Rudom, Lappträsks förs. (EÄ socken), Norrbottens län. Greve. Agronom. Ekonomiförvaltare vid fädernegodset Malmgård i Finland 1909–1915. Anställd vid aktiebolaget Fondkontoret i Helsingfors 1916. Affärsinnehavare i Helsingfors. Gift 1910-11-29 i Padasjoki förs. (EÄ socken), Finland med filosofie kandidat Anna Karola Fieandt (finska adl. ätten nr 128), från vilken han 1921-11-03 blev skild, född 1882-04-26, dotter av kommunalrådet, vice häradshövdingen Carl Constantin Fieandt (finska adl. ätten nr 128) och Inez Johanna von Fieandt.

Barn:

 • Carl-Erik (EÄ Carl Erik), född 1911-06-14 på Saksala, Padasjoki förs. (EÄ socken), Finland (Wä.).
 • Ernst Lorentz Gustaf, född 1915-05-27 på Malmgård i Pärnå förs., Finland [Wä]. Student. Diplomekonom. Gift 1940-07-09 m. Ingegerd Johanna Emelie Holmstén, född 1913-03-16.
 • Georg Vilhelm, född 1918-07-07 i Helsingfors [Wä]. Student. Död före 1940-11-30.

TAB 11

Ernst Johan (översiktstab. 4B, son av Gustaf Filip, Tab. 8), född 1890-06-05 på Malmgård. Student i Helsingfors 1908-05-14. Volontär vid livregementets dragoner 1913-06-10. Svensk medborgare 1913-12-12. Officersexamen 1915-12-20. Fänrik vid skånska husarregementet 1915-12-31. Erhöll 1917-05-19 Kungl Maj:ts tillstånd att såsom medlem av svenska grevliga ätten Creutz inträda i sina förfäders rättigheter. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1918-01-18. Löjtnant i regementet 1919-04-11 och vid regementet 1919-11-27. Genomgick krigshögskolan 1923–1925. Intendentsaspirant 1925-10-15. På övergångsstat 1926-05-07. Löjtnant vid intendenturkåren 1928-02-17. Kapten i intendenturbefattning vid flygvapnet 1930-02-12. Kapten i armen 1930-11-28. Kapten intendenturkåren 1932-07-07. RSO 1936-11-14. Avsked fr. intendenturkåren med förtidspens. 1944-10-01. S. d. major i armén. Gift 1916-04-26 i Hedvig Eleonora församling (vb), Stockholm med Sonja Maria Hagman, född i Stockholm 1895-08-15. Dotter av majoren Hjalmar Gustaf Waldemar Hagman och Ellen Maria de Brun.

Barn:

 • Elsa Maria Catharina (Mika), född 1917-04-14 i Stockholm

TAB 12

Lorentz Johan (översiktstab. 4A, son av Carl Fredrik, Tab. 5), född 1792-10-19 Porlom Antagen i krigstjänst 1809. Fänrik vid Södermanlands regemente 1810-05-08. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1815-10-24. Kammarherre. Kapten 1824-11-02. Ryttmästare vid Smålands husarregemente 1828-05-28. Avsked 1828-08-13. Död 1843-01-18 i Nyköping. Gift i Nyköping 1816-06-27 med hovfröken hos änkedrottningen Sofia Magdalena, grevinnan Ottiliana Catharina Matilda Sparre, född 1793-02-10 i Stockholm, död 1874-01-24 i Sala, dotter av rikskansleren, friherre Fredrik Sparre, greve Sparre, och hans 2:a fru, friherrinnan Sigrid Charlotta Wrede af Elimä.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1817. Major. Död 1887. Se Tab. 13.
 • Hedvig Helena Sigrid, född 1818-05-04 på Husby i Svärta socken, Södermanlands län. Stiftsjungfru. Död 1897-01-12 i Stockholm. Gift 1841-07-27 i Nyköping med majoren i armén, kaptenen vid Södermanlands regemente, RSO, Anders Gustaf Rundstedt, född 1799-11-05 i Tillinge socken, Uppsala län, död 1872-05-25 i Södertälje.
 • Constantia Matilda Augusta Virginia, född 1819, död 1820-06-03.
 • Fredrika Sofia Constantia, född 1820-09-25, död 1821-08-02 i Nyköping.
 • Gustaf Filip, född 1822-09-20, död 1823-02-18.
 • Lorentz August, född 1825-05-25 i Nyköping, död 1826-10-27.
 • Augusta Stanislas, född 1828-01-09 i Nyköping, död 1905-05-31 på Marieberg. Gift 1852-09-09 i Nyköping med godsägaren, friherre Ture Gustaf Alexander Johan Axel Rudbeck, född 1822, död 1895.

TAB 13

Carl Fredrik (översiktstab. 4A, son av Lorentz Johan, Tab. 12), född 1817-03-28 Husby. Sergeant 1833-10-03. Underlöjtnant vid livregementets grenadjärkår 1836-03-29. Student 1836-05-13. Officersexamen 1836-12-22. Löjtnant 1846-03-13. Kapten 1856-08-02. RSO 1860-05-05. Major i armén 1867-04-11. Avsked 1867-04-26. Död 1887-12-03 i Stockholm. Gift i Stockholm 1856-10-19 med sin systers svägerska, friherrinnan Anna Maria Albertina Rudbeck, född 1820-08-26 Edsberg, död 1906-05-22 i Stockholm, dotter av hovmarskalken, friherre Claes Reinhold Rudbeck nr 282 och grevinnan Juliana Sofia Gabriella Oxenstierna af Korsholm och Vasa nr 8.

Barn:

 • Anna Juliana Matilda Reinholdina, född 1857-06-19 på Edsberg. Död 1939-01-24 i Växjö. Gift 1881-04-27 i Sala med trafikchefen vid Karlshamn–Vislanda och Västra Blekinge järnvägar, RVO, Per Svanbeck, född 1840-08-09 i Värnamo, död 1912-09-11 i Stockholm.
 • Carl Johan Reinhold, född 1859-09-03 och död 1860-06-30 i Sala.
 • Gabriella Ottiliana, född 1861-08-31 i Sala, död ogift 1921-12-20 i Matteus förs. (db), Stockholm.
 • Claes Fredrik Gustaf Lorentz, född 1863-05-20 i Sala. Volontär vid 2. livgardet 1881-11-27. Sergeant 1884-05-30. Elev vid krigsskolan 1884-07-17. Utexaminerad 1885-10-05. Underlöjtnant vid 2. livgardet 1885-10-30. Död ogift 1888-12-21 i Stockholm.

TAB 14

Jakob Ernst (översiktstab. 3, son av Carl, Tab. 3), född 1727-01-01. Page vid kungliga hovet (At(Sch).) 1737-06-13. Antagen i krigstjänst 1741. Jaktpage (At(Sch).) 1747-06-12. Fänrik 1749-10-24. Löjtnant 1756-03-26. Kapten vid livgardet 1761-02-04. RSO 1767-11-23. Överstelöjtnant i armén 1772-09-18. Överstes avsked 1773-05-03. Död 1778-04-27 på Ervalla socken, Örebro län. Bevistade pommerska kriget från 1760. Gift 1762-12-30 med sin syssling, grevinnan Christina Magdalena Stenbock, född 1731-05-05 död 1792-03-26 Grinda, dotter av överstelöjtnanten och lantrådet, greve Bengt Ludvig Stenbock, och hans 1:a fru, friherrinnan Beata Sofia Creutz.

Barn:

 • Hedvig Eleonora, född 1763-11-03, död i barnsäng 1806-11-28 på Grinda. Gift 1:o 1791-06-09 Tista med kaptenen, friherre Per Gustaf Banér, född 1759, död 1802. Gift 2:o 1804-10-15 på Grinda med ambassadsekreteraren Georg Pierre Jennings, född 1769, död 1836.

TAB 15

Johan (översiktstab. 5, son av Johan Creutz, greve Creutz, Tab. 1), till Ladås (Laås) i Eriksbergs socken, Älvsborgs län. Född 1692-06-08. Korpral vid Tiesenhausens livländska kavalleriregemente 1707. Kornett vid Nylands kavalleriregemente 1709. Löjtnant vid Nylands kavalleriregemente 1710-10-18. Löjtnant vid livregementet till häst 1711-09-11. Sekundryttmästare vid livregementet till häst 1718-04-02. Avsked med överstelöjtnants karaktär 1733-12-19. Död 1748 [Lk]. Gift 1722 med sin syssling, friherrinnan Agneta Sofia Wrede af Elimä, född 1697-07-10 i Salems socken, Stockholms län, död 1753-01-00, dotter av överstelöjtnanten, friherre Fabian Wrede af Elimä, och hans 1:a fru friherrinnan Helena Gustaviana Duwall.

Barn:

 • Agneta, född 1726-07-06, död 1768-02-26 på Brandstorp i Hällestads socken, Älvsborgs län och begraven 1768-02-08. Gift 1747-09-08 på Ladås med kaptenen Hans Fredrik Gyllenhaal, född 1726, död 1768.
 • Ernst Johan, född 1729-06-19 Ramsta .
 • Carl Gustaf, till Stensjö i Rytterns socken, Västmanlands län. Född 1730. Antagen till krigstjänst 1748. Fänrik vid Västmanlands regemente 1754-05-04. Löjtnant vid Västmanlands regemente 1763-12-08. Avsked 1769-04-04. Löjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente. Död barnlös 1802-03-06 på Stensjö. Han testamenterade 1801-05-27 sin kvarlåtenskap till sin avlidna frus systerdotter, friherrinnan Christina Eufrosyne Lovisin, född Ridderhierta. Gift 1768-07-16 på Stensjö med Ulrika Charlotta Kuhlhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1747-05-26 med kaptenen Leonard Alexander Hercules, född 1719, död 1767), född 1727-10-21 Hvargarn, död 1801-05-06 på Stensjö, dotter av översten Johan Kuhlhielm, och hans 2:a fru Christina Reutercrantz.
 • Svante, född 1736. Löjtnant. Död 1766. Se Tab. 16.

TAB 16

Svante (översiktstab. 5, son av Johan, Tab. 15), född 1736-06-29 Ladås. Antagen i krigstjänst 1753. Arklimästare vid amiralitetet 1754-04-00 (At. (P.)). Medelstyrman. Löjtnant vid livgardet 1758-04-25. Död 1766-03-01 i Stockholm. Gift 1764-07-15 Torarp med Ulrika Sofia von Gertten i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1771-05-12 på Fiskeby, Svenarums socken med sekundkorpralen vid Smålands kavalleriregemente, sedan kronolänsmannen i Konga härad, Småland Johan Erland Schröder), född 1745, död 1802-12-07 Tvillingsberg, dotter av löjtnanten Bernt Conrad von Gertten, och Elisabet Eleonora Blume (Blom).

Barn:

 • Sofia Eleonora, född 1765-06-26 på Torarp. Gift, med kungligt tillstånd, 1788-06-20 Ulvanäs med inspektören vid Örmo bruk i Sandsjö socken, Kronobergs län Carl Nordbeck.

TAB 17

Svante (översiktstab. 6, son av Johan Creutz, greve Creutz, Tab. 1), till Höverö i Jäla socken, Skaraborgs län och Salaholm i Trevattna socken, Skaraborgs län. Född 1695-04-24. Grenadjär vid livgardet 1713-09-19. Förare vid livgardet 1714-02-13. Sergeant 1715-06-13. Fänrik 1716-01-03. Löjtnant vid livdragonerna 1718-01-09. Löjtnant vid livgardet 1719-07-04. Avsked 1733-03-06. Kammarherre 1722-03-30. Krigsråds titel 1735-06-03. Död 1762-10-26 på sin egendom St. Apelnäs i Roasjö socken, Älvsborgs län. Bevistade belägringen av Fredrikshall. Gift 1:o 1722 med Märta Johanna Gyllengrip, döpt 1698-05-17 i Jönköping, död 1731-02-07, dotter av vice landshövdingen Gabriel Gyllengrip, och hans 2:a fru Margareta Hedvig Ribbing. Gift 2:o med grevinnan Catharina Sperling, född 1690-03-27, död 1739-01-05, dotter av kungliga rådet och fältmarskalken, friherre Göran Sperling, greve Sperling, och hans 3:e fru Märta Fleming. Gift 3:o 1740-03-12 Flemingsberg med sin 2:a frus kusin, Maria Helena Fleming, döpt 1688-11-11 i Stockholm, Kungsholms församling, Stockholm, död 1771-03-14 Öredal, dotter av kaptenen Claes Fleming, och hans 1:a fru, friherrinnan Maria Meijendorff von Yxkull.

Barn:

 • 1. Johan Gabriel, född 1723. Häradshövding. Död 1791. Se Tab. 18.
 • 1. Margareta Hedvig, född 1725-04-05, död 1793-07-31 i Säby prästgård, Jönköpings län. Hon ägde St. Apelnäs. Gift 1:o 1751-12-29 på St. Apelnäs med kaptenen, friherre Erik Rutger Leijonhufvud, född 1720, död 1769. Gift 2:o 1774-08-00 med prosten och kyrkoherden i Säby pastorat av Linköpings stift Anders Sefvelin, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1794-11-21 i Västra Ryds kyrka, Östergötlands län med Henrietta Gripensköld, född 1765-08-15 Grimstorp, död 1828, dotter av ryttmästaren Magnus Gabriel Gripensköld, och Bernhardina Amoena Elisabet Hvitfeldt), född 1741-10-29 i Borås, död 1816-06-02 [Hm].
 • 1. Svante Adam, döpt 1727-03-11 på Höverö, död 1732 på Salaholm och begraven 1732-04-29 i Floby kyrkogård, Skaraborgs län.
 • 1. Lorentz Vilhelm, född 1728. Överste. Död 1787. Se Tab. 19.

TAB 18

Johan Gabriel (översiktstab. 6, son av Svante, Tab. 17), född 1723-12-09. Student i Lund (At (P.)) 1738-10-17. Arkivarie i Göta hovrätt. Aktuarie i Göta hovrätt 1752-12-17. Notarie 1754-05-03. Protonotarie 1754-12-14. Häradshövding i Västergötland 1755-10-04. Avskedad 1775. Död 1791-08-28 i Jönköping. Gift 1764-04-17 i Varvs socken, Skaraborgs län med Anna Elisabet Helander, 'som han låtit uppfostra', född 1735-03-05, död 1813-01-20.

Barn:

 • Maria Helena, född 1764-10-18 i Varvs socken (RHHj.), död 1783-01-24. Gift 1782-01-13 med presidenten Henning Adolf von Strokirch, friherre von Strokirch, i hans 1:a gifte, född 1757, död 1826.

TAB 19

Lorentz Vilhelm (översiktstab. 7, son av Svante, Tab. 17), till Öredal i Hangelösa socken, Skaraborgs län och Brönas i Härene socken, Skaraborgs län. Född 1728-09-02. Student i Lund (At (P.)) 1738-10-17. Volontär vid livgardet 1745-06-01. Erhöll tillstånd att gå i fransk tjänst 1745-10-14. Fänrik 1747-05-31. Erhöll två års förlängning på sin utrikes tjänstledighet 1747-10-14. Bevistade tvenne fälttåg med franska armén och blev därunder löjtnant vid Royal Suédois. Löjtnant vid livgardet 1749-12-20. Överste i armén 1756-09-23. Överste i fransk tjänst. RSO 1772-05-28. Död 1787-11-05 på Öredal. 'Han bidrog till upptäckande av 1756 års förrädiska anläggning emot regeringen, och blev därför på riksens ständers underdåniga tillstyrkande utnämnd till överste i armén från att blott vara löjtnant vid gardet. Bevistade slutligen 1757 års sommar- och 1758 års vinterkampanj vid franska armén'. Gift 1:o 1759-08-03 med sin fasters styvsons dotter Helena Margareta Fock, född 1735-12-20 Siggetorp, död 1765-02-08 på Bronäs, dotter av översten Hans Henrik Fock B, och friherrinnan Elisabet Ollonberg. Gift 2:o 1767-12-03 Stola med sin svågers svägerska, grevinnan Beata Charlotta Ekeblad, född 1748-08-24 i Stockholm, död 1771-06-23 på Öredal, dotter av riksrådet och kanslipresidenten, greve Claes Ekeblad, och grevinnan Eva De la Gardie.

Barn:

 • 1. Svante Vilhelm, född 1760. Löjtnant. Död 1824. Se Tab. 20.
 • 1. Märta Johanna, född 1762-01-18 på Öredal, död 1764-11-19.
 • 1. Johan Henrik, född 1763. Fänrik. Död 1799. Se Tab. 25.
 • 1. Maria Helena, född 1764-05-22 på Bronäs, död 1769-01-12.

TAB 20

Svante Vilhelm (översiktstab. 7, son av Lorentz Vilhelm, Tab. 19), född 1760-08-12 på Bronäs. Sergeant vid von Saltzas regemente. Fänrik vid von Saltzas regemente 1778-06-01. Avsked 1782-12-20. Löjtnant. Död 1824. Gift 1798-10-07 med Catharina Ebba Hierta, född 1769-01-22 Storegården, död 1822-03-19, dotter av hovjunkaren Claes Filip Hierta, och Johanna Catharina Hård af Segerstad.

Barn:

 • Filip August, född 1800. Sergeant. Död 1834. Se Tab. 21.
 • Elin Juliana, född 1801, död 1802-04-18.
 • Johanna Juliana, född 1803-04-03 Aggetomten, död 1856-11-03 i Vänersborg. Gift 1:o 1822-10-15 med hovrättskommissarien Carl Gustaf Carlsson, död 1842-03-18. Gift 2:o 1846-10-23 i Vänersborg med fältmusikanten Erik Magnus Quart.
 • Gustaf Vilhelm, född 1805-06-14 på Aggetomten, död på Aggetomten 1805-06-26.
 • Per Vilhelm, född 1807-01-12 på Aggetomten. Volontär vid Svea livgarde 1823-02-18. Korpral vid Svea livgarde 1823-04-04. Underofficerskorpral 1823-07-30. Sergeant 1824-08-24. Fänrik vid Västgöta regemente 1826-04-13. Löjtnant vid Västgöta regemente 1836-07-27. Kapten 1848-05-30. RSO 1859-01-28. Avsked 1860-02-21. Död ogift 1863-02-14 i Borås.
 • Ulrika Amalia, född 1809-12-11 på Aggetomten, död 1828-10-05 Sjögerås .

TAB 21

Filip August (översiktstab. 8, son av Svante Vilhelm, Tab. 20), född 1800-02-20. Sergeant vid Västgötadals regemente 1819-04-26. Avsked 1821-05-14. Död 1834-09-12 i Uddevalla. Gift i Uddevalla 1826-01-06 med Sofia Maria Hofvander, född 1804-11-09 i Uddevalla, död 1880-03-01 Ölstorp, dotter av rådmannen Johan Hofvander och Sofia Otto.

Barn:

 • Svante Johan Filip, född 1826-10-23. Han lämnade Uddevalla 1844 och avhördes ej vidare, vadan han av rådhusrätten i Uddevalla år 1884-11-17, jämlikt kungliga förordningen av 1854-11-27, förklarades skola anses såsom död.
 • Ebba Catharina Maria, född 1829-05-20 i Uddevalla, död 1909-02-18 i Borås. Gift 1860-04-09 i Skara med lektorn vid högre allmänna läroverket i Vänersborg, fil. doktorn Johan Nordwall, född 1835-05-30 i Fägre socken, Skaraborgs län, död 1888-07-21 vid Särö badort i Släps socken, Hallands län.
 • Gustaf Filip, född 1831. Handlande. Död 1883. Se Tab. 22.
 • Carl Oskar Filip, född 1833-01-11. Handlande. Död 1906. Se Tab. 23.

TAB 22

Gustaf Filip (översiktstab. 8, son av Filip August, Tab. 21), född 1831-03-14 i Uddevalla. Handlande, först i Lidköping, sedan vid Boda i Fredsbergs socken, Skaraborgs län. Död 1883-12-31 vid Boda. Gift 1867-08-23 i Fägre socken (vb) med sin systers svägerska Emilia (EÄ Emma) Nordwall, född 1848-12-11 i Fägre socken (fb). Död 1929-10-04 i Flen, Södermanlands län (db). Dotter av lantbrukaren Jonas Larsson Nordwall och Maria Christina Andersdotter.

Barn:

 • Ebba Maria Elvira, född 1868-09-07 Karlslund. Död 1948-02-28 i Flens förs., (Södermanlands län db nr 12). Gift 1901-05-16 i Uppsala med distriktskommissarien, majoren Kraft Ulrik Lobegott von Landwüst, född 1867-07-19 i Halle. Död 1941.
 • Fanny Lorentza Emilia, född 1870-10-01 i Fägre socken, död i Fägre socken 1871-07-03.
 • Edit Eleonora Amanda, född 1872-07-11 i Fägre socken. Död 1945-08-05 i Björnlunda, Södermanlands län (Gåsing-Dillnäs förs., Södermanlands län, db nr 12). Gift 1900-04-14 i Uppsala med ingenjören Johan Samuel Rundström i hans 2:a gifte, född 1863-06-13.
 • Gerda Sofia Amalia, född 1874-01-26 i Boda Svenningsgården, Fredsbergs socken. Död 1957-10-05 (Danderyds förs., Stockholms län, db). Gift 1909-07-24 å Solliden vid Flen (Uppsala domkyrkoförs., vb) med tjänstemannen vid Stockholms stads gas- och elektricitetsverk Knut Otto Sixten Södersten, född 1873-11-22 i Sundsvall, död 1918-07-09 i Stockholm.

TAB 23

Carl Oskar Filip (översiktstab. 8, son av Filip August, Tab. 21), född 1833-01-11 i Uddevalla. Handlande. Död 1906-01-13 i Fiskebäckskil. Ägde Ölstorp i Vedums socken, Skaraborgs län. Gift 1859-07-22 Tyfta med Albertina Birgitta (Bibbi) Frykman, född 1833-04-30 i Hjärtums socken, Göteborgs och Bohus län, död 1903-01-07 i Ryda socken, Skaraborgs län, dotter av hovrättskommissarien August Frykman och Anna Birgitta Lindström.

Barn:

 • Ebba Sofia Birgitta, född 1860-06-24 i Lidköping. Stiftsjungfru. Död 1935-05-16 i Uddevalla, begraven i Fiskebäckskils socken (db nr 19).
 • Emil Filip August, född 1862. Kapten. Död 1918. Se Tab. 24.
 • Elin Ulrika Amalia, född 1868-08-01 på Ölstorp. Stiftsjungfru. Död 1877-02-05 på Ölstorp.
 • Ester Augusta Alida, född 1873-02-28 på Ölstorp. Stiftsjungfru. Död 1889-08-20 på Ölstorp.

TAB 24

Emil Philip (EÄ Filip) August (översiktstab. 8, son av Carl Oskar Filip, Tab. 23), född 1862-10-11 Ölstorp. Greve. Volontär vid Västgötadals regemente 1880-02-02. Mogenhetsexamen 1881-05-27. Sergeant vid Västgötadals regemente 1882-06-13 (EÄ 1882-06-12). Elev vid krigsskolan 1882-07-14. Utexaminerad 1883-10-31. Underlöjtnant vid Västgötadals regemente 1883-11-16. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1893-07-07. Övergick till Hallands regemente med vilket Västgötadals regemente då införlivades 1902-01-01. Kapten i armén 1903-12-11. Kapten vid Hallands regemente 1904-11-25. RSO 1904-12-01. Avsked 1915-10-08. Överkontrollör vid maltdrycks- och brännvinstillverkningen i riket. Död 1918-08-06 i Kalmar förs. (db). Gift 1902-08-09 i Skövde med Charlotta Matilda Sofia (Lotten) Billström, född 1871-01-08 i Grästorp, Tengene socken, Trökörna förs., Skaraborgs län. Död 1940-01-03 i Flen (Flen förs. db nr 3). Dotter av häradsskrivaren Fredrik Billström och Eufrosyne Kullberg.

Barn:

 • Huvudman 1952 Carl Gustaf Philip (EÄ Filip) Casimir, född 1905-07-04 i Skövde. Lantbrukstjänsteman.
 • Philip Arvid Wilhelm (EÄ Vilhelm) Roland, född 1910-07-11 i Halmstads förs. (fb).

TAB 25

Johan Henrik (översiktstab. 7, son av Lorentz Vilhelm, Tab. 19), född 1763-02-09. Sergeant vid von Saltzas regemente 1779. Transporterad till Västgötadals regemente 1780-10-26. Fänrik vid Västgötadals regemente 1780-12-13. Avsked 1784-12-07. Död 1799-06-19 Truveholm. Gift 1784-10-24 Hönsäter med sin broders svågers svägerska Henrietta Charlotta Lenck, född 1759-11-24, död 1837-01-27, dotter av ryttmästaren Harald Jakob Lenck nr 448, och Maria Eleonora Lind af Hageby nr 212.

Barn:

 • Magdalena Eleonora, född 1785-09-01, död 1787-10-27 Öredal .
 • Maria Charlotta Helena, född 1792-02-02 på Öredal, död 1856-10-10. Gift 1813-05-27 med majoren Carl Filip Backman, född 1771-06-20 i Härlunda socken, Skaraborgs län, död 1840-05-01 Myran .

Utan känd härledning från stamfadern

 • Greve Jakob Creutz. Löjtnant vid Gröna dragonerna. Möjligen densamme som Jakob Ernst, Tab. 14. Gift med Helena Ruth.

Barn:

 • Sara Christina, född 1756, död 1806-10-19. Gift med föraren vid livgardet, sedermera fänriken i armén Peter Dahlfelt[Medd. av f. d. statsarkivarien J. W. Ruuth, Helsingfors.].

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: