:

Boy nr 2289

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Boy nr 2289

Adlad 1818-05-11 enligt 37 § R.F, introducerad 1822.

TAB 1

Johan Fredrik Boij, adlad Boy, (son av Adolf Fredrik Boij, se adliga ätten von Boij nr 889, Tab. 2), född 1786-08-12. Kyleberg. Förare på e. stat 1787-06-22. Fänrik vid änkedrottningens livregemente 1789-11-01. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Utexaminerad 1801-09-22. Transporterad som underlöjtnant till Göta artilleriregemente 1801-10-06. Löjtnant 1808. RSO 1808-10-24. Kapten i armén 1809-02-15. Major i armén 1809-09-26. Major vid Jönköpings regemente 1811-06-12. Överadjutant hos konung Carl XIII 1813-01-26. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1814-01-19 och i generalstaben 1814-05-22. LKrVA 1814. Adlad 1818-05-11 enligt 37 § R.F. (introducerad 1822-12-21 under nr 2289). Överste i generalstaben 1821-10-09. Överste och chef för Jämtlands fältjägareregemente 1824-03-09. Vice landshövding i Jämtlands län 1825-12-13. Generaladjutant 1828-08-21. KSO 1839-01-26. Generalmajor 1843-02-06. Överste och chef för 2. livgrenadjärregementet 1844-03-13. KmstkSO 1850-06-26. Generalbefälhavare i 2. militärdistriktet 1853-04-12. CXIVJoh:smedal) 1855. Avsked från generalbefälet 1858-09-24. Generallöjtnant 1858-10-21. Död 1861-10-06 i Linköping. Han deltog med utmärkelse i krigen 1805–1807, 1808–1809 och 1813–1814, under vilka senare han tjänstgjorde dels som stabsadjutant och dels som stabschef. Gift 1:o 1819-03-30 Naddö med Christina Emilia Rosenborg, från vilken han blev skild, född 1799-12-23, död 1858-02-07 i Stockholm, dotter av överstelöjtnanten Charles Johan Emil Rosenborg, och Johanna Christina Jansson. Gift 2:o 1845-01-17 med sin sonhustrus syster friherrinnan Sofia Helena Chatarina Charlotta Hamilton af Hageby, född 1805-08-28, död 1887-01-09 Vretaholm, dotter av kammarherren friherre Fredrik Edvard Hamilton af Hageby, och Carolina Albertina Silfversparre.

Barn:

 • 1. Adolf Fredrik, adelsman vid faderns död 1861, född 1820. Kammarherre. Död 1906. Se Tab. 2.
 • 1. Carl Oskar, född 1821-05-21, död 1822-01-21.
 • 1. Anton Vilhelm Oskar, född 1822-09-09, på Åbonäs i Säby socken, Jönköpings län. Officersexamen i Karlskrona 1841-05-14. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 1842-12-29. Premiärlöjtnant 1851-04-11. Anställd i fransk örlogstjänst 1851–1852. RFrHL 1854. Adjutant hos varvschefen i Stockholm 1856. Kaptenlöjtnant 1858-03-27. Kapten 1864-06-14. Överflyttad till K. M:ts flottas nya reservstat 1866-10-01. RSO 1867-06-08. Kommendörkapten av 1. gr. i K. M:ts flottas nya reservstat 1875-03-25. Död ogift 1895-06-30, i Stockholm.
 • 1. Gillis Fritiof August, född 1823. Hovstallmästare. Född 1893. Se Tab. 5.
 • 1. Anna Emilia Augusta Constantia, född 1836-07-14, i Stockholm, död i Stockholm 1907-04-27. Gift 1863-08-26 i Stockholm med översten Selim Lennart Heijkenskjöld, född 1833, död 1918-03-22 i Stockholm, Oscars förs..

TAB 2

Adolf Fredrik, (son av Johan Fredrik Boij, adlad Boy, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1861, född 1820-04-15 Åbonäs. Furir vid 1. livgrenadjärregementet 1836-01-16. Officersexamen i Jönköping 1838-10-18. Underlöjtnant vid Jämtlands fältjägarkår 1838-11-23. Löjtnant 1843-04-01, avsked 1846-06-19. Kapten i armén 1854-03-07. Kammarherre 1855-07-20. Avsked ur krigstjänsten 1860-05-15. TM03kl. Död 1906-07-26, i Stockholm. Gift 1:o 1845 Lambohov med sin styvmoders syster friherrinnan Adelaide Constance Lovisa Vilhelmina Hamilton af Hageby, född 1809-01-17 i Stockholm, död i Stockholm 1870-11-27, dotter av kammarherren, friherre Fredrik Edvard Hamilton af Hageby, och Carolina Albertina Silfversparre. Gift 2:o 1872-12-02 i Stockholm med Matilda Amalia Indebetou i hennes 1:a gifte, från vilken han 1884 blev skild (gift 2:o 1886-07-12, med bankiren Emile Fourton, född 1843, död 1900-08-19), född 1854-11-09 på Backa kaptensboställe i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län ]], död 1919-03-16 i Paris, dotter av överstelöjtnanten Carl Johan Indebetou och Rosa Amalia Liljedal.

Barn:

 • 1. Fredrik Vilhelm, adelsman vid faderns död 1906, född 1846. Lantbrukare. Se Tab. 3.
 • 2. Anna, född 1873-10-26 i Stockholm. Död 1939-10-31 i Bryssel. Gift 1:o 1893-04-23 med kaptenen Erland William af Kleen, i hans 1:a gifte, från vilken hon blev skild, född 1866, död 1911. Gift 2:o 1901-02-12 med kommendörkaptenen av 1. gr. i marinen, RSO, RVO m m Gerhard de Brun, född 1866-01-31 i Stockholm.
 • 2. Ina, född 1876-01-04 i Stockholm. Gift 1:o 1896-09-21 i S:t Jakobs kyrka i Stockholm med överstelöjtnanten i armén, majoren i Svea artilleriregementes reserv, RSO, Nils Gustaf Hjalmar Grahl, född 1868-09-14 i Skellefteå, död 1924-06-06 i Stockholm, K. Sveaart. förs.. Gift 2:o 1925-08-06 i Våmbs kyrka, Skaraborgs län med majoren Folke Magnus Reinhold Silfverhielm, född 1871,

TAB 3

Fredrik Vilhelm, (son av Adolf Fredrik, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1906, född 1846-03-24. Lantbrukare. Äger Fredriksborg i Åkers socken, Södermanlands län. Död 1926-06-22 på Fredriksberg (Åkers förs., Södermanlands län db 12). Gift 1889-03-06 med Matilda Margareta Carlsson, född 1850-12-12 i Åkers socken, Södermanlands län, död 1927-07-06 på Fredriksberg (Åkers förs., Södermanlands län db 22).

Barn:

 • Anna Matilda, (RHD prot. 1889-09-18) född 1874-03-15 i Åkers socken, död 1912-07-31 i Adolf Fredriks förs., Stockholm. Gift 1898-06-24 i Åkers socken med apotekaren Nils Filip Nauclér, född 1859-12-20 i Sunne socken, Värmlands län, död 1913-06-19 i Stockholm.
 • Adolf Fredrik, (RHD prot. 1889-09-18) född 1888-11-16. Befallningsman. Se Tab. 4.

TAB 4

Adolf Fredrik, (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 3), adelsman vid faderns död 1926, född 1888-11-16 i Åkers socken, Södermanlands län. Korpral vid Södermanlands regemente. Avsked. Befallningsman på Ösby gård i Strängnäs landsförsamling, Södermanlands län. Äger Fredriksborg i Åkers förs., Södermanlands län. Gift 1915-12-17 med Eleonora Sofia Vilhelmina Ericsson, född 1892-11-06,

Barn:

 • Karl Sune Fredrik, född 1916-06-10 i Stängnäs landsförs., Södermanlands län. Droskägare.
 • Sven Selim, född 1917-12-05 Fredriksborg, Södermanlands län
 • Lennart Vilhelm, född 1937-03-31 i Eskilstuna-Fors förs.

TAB 5

Gillis Fritiof August, (son av Johan Fredrik Boij, adlad Boy, Tab. 1), född 1823-11-24 på Åbonäs i Säby socken, Jönköpings län. Sergeant vid Jämtlands hästjägarekår 1837-11-04. Fanjunkare vid Jämtlands hästjägarekår 1838-10-27. Underlöjtnant 1841-12-22. Transporterad som underlöjtnant till livgardet till häst 1846-12-09. Deltog i 1848–1849 års dansk-tyska krig och tjänstgjorde därvid såsom adjutant hos kavalleribrigadchefen, överste Flindt, samt deltog därunder bl a i träffningen vid Kolding m fl. RDDO 1849-09-07. Löjtnant vid nämnda garde 1850-06-05. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1854-07-01. Kammarherre vid hovet 1857-03-03. Kammarherre hos kronprinsen 1857-09-18. Ryttmästare 1857-10-06. Åtföljde överståthållaren friherre J. V. Sprengtporten på hans mission till Paris 1858. RFrHL 1858-02-03. RNS:tOO 1858-06-03. Adjutant hos kronprinsen 1858-06-24. Major i armén 1859-06-16. RPrRÖO3kl 1859-07-23. KSAO2kl 1859-08-03. Hovstallmästare 1859-08-05. Adjutant hos konungen 1859-08-06. KBayS:tMO2kl 1859-08-10. RPrRÖO2kl 1859-10-21. RSO 1863-05-03. LKrVA 1870. Tjänstfri vid hovet 1870. TMO3kl 1871. Major vid livgardet till häst 1872-05-02. Överstelöjtnant i armén 1873-05-05. KFrHL 1873-08-11. Överste och chef för husarregementet Konung Carl XV 1874-08-14. Kommendant i Malmö 1879-02-06. KSO1kl 1883-11-30. Avsked med tillstånd att såsom överste i armén kvarstå 1883-12-07. Död 1893-05-08 i Stockholm. Gift 1:o 1863-08-27 Ringaby med Sofia Maria Gustava Heijkenskjöld, född 1842-01-03 på Granhult i Ramsbergs socken, Örebro län, död 1864-06-11 i Stockholm, dotter av godsägaren Carl Selim Heijkenskjöld, och Sara Gustava Falhem. Gift 2:o 1866-07-07 Riddersberg med hovfröken hos prinsessan Eugenie Matilda Elisabet Ribbing, född 1830-04-15 Ulfsnäs, död 1876-02-09, i Hälsingborg, dotter av ryttmästaren Bengt Ribbing, och Augusta Christina Schmiterlöw. Gift 3:o 1881-04-06 i Malmö med Tekla Milow i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1869-02-17, på Fulltofta i Fultofta socken, Malmöhus län med vice häradshövdingen friherre Sten Miles Sture, född 1806, död 1875), född 1848-06-06 i London, dotter av köpmannen Johan Fredrik Milow och Mary Lindgren.

Barn:

 • 1. Carl Gillis, född 1864. Ryttmästare. Död 1919. Se Tab. 6.
 • 2. Louis Eugen Bengt Fritiof, född 1867-10-01 i Stockholm, död 1883-04-28 i Malmö.
 • 2. Bengt Henrik (Henry), född 1868-12-23 i Stockholm. Volontär vid Svea artilleriregemente 1888-06-01. Avsked 1889-05-20. Mogenhetsexamen 1890-05-20. Volontär vid 2. livgardet 1890-05-28. Avsked 1892-06-18. Sergeant i 1. livgrenadjärregementet 1892-06-20. Elev vid krigsskolan 1892-08-16. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid Smålands grenadjärkår 1894-11-30. Avsked 1897-04-02. Deltog såsom frivillig i grekiska armén i grekisk-turkiska kriget 1897. Ånyo underlöjtnant 1897-07-16. RGrFrO 1897. Löjtnant 1898-12-09. Transporterad såsom löjtnant till Karlskrona grenadjärregemente 1901-12-05. Kapten vid Karlskrona grenadjärregemente 1907. Transporterad såsom kapten till Västgöta regemente 1907-11-29. RSO 1915-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1919-12-31. Död 1937-08-02 i Dals-Rostock. Gift 1:o 1910-11-26 i Stockholm med Matilda Fredrika (Dicky) Lundström, född 1881-06-15, Västanfors, död 1929-02-10 i Dals-Rostock, dotter av artisten Ernst Andreas Johannes Lundström och friherrinnan Matilda Christina Rudenschöld. Gift 2:o 1929-08-12 i Gävle (Hel. Tref. vb 68) med Alma Teresia Emanuelsson, född 1883-10-03 i Åmåls förs.
 • 2. Fritiof Gustaf, född 1870-08-05 i Stockholm. Examen i ångmaskinlära 1891. Sjökaptensexamen vid Stockholms navigationsskola 1894. Ägare lantegendomen Lydia i Grimaud, depart. Var, Frankrike. Gift 1919-09-03 i Cannes, Frankrike, med Lydia Treacher i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Leon Alexander Politis, född 1858-01-03 i Fort of Agra i Ostindien, död 1904-05-01 i Cannes), född 1862-09-13 i London, död 1933-12-30 i Grimaud, dep. Var, Frankrike, dotter av förtroendemannen vid Buckingham Palace i London William Treacher.
 • 2. Eugenia Matilda Augusta (Lilly), född 1871-09-16 i Stockholm. Gift 1891-11-10 i Stockholm med hovjägmästaren greve Adolf Patrik Hamilton, i hans 2:a gifte, född 1852, död 1910.
 • 2. Ebba Elisabet Emilia, född 1873-04-10 i Stockholm, död 1906-12-18, i Djursholm. Gift 1901-09-29 med fil. doktorn Viktor Anton Lindström, från vilken hon 1902 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1913 med Anna Maria Vilhelmina Peyron, född 1869-05-10, dotter av konsuln Adolf Peyron och Anna Ingeborg Erika af Wetterstedt A), född 1868-11-20.

TAB 6

Carl Gillis, (son av Gillis Fritiof Tab. 5), född 1864-05-31 i Stockholm. Volontär vid livregementets dragonkår 1885-03-16. Mogenhetsexamen i Stockholm 1885-12-10. Sergeant vid livregementets dragonkår 1887. Elev vid krigsskolan 1887-07-18. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid livregementets dragonkår, nu livregementets dragoner, 1888-11-16. Löjtnant i armén 1897-10-08 och vid regementet 1898-10-07. Ryttmästare 1906-07-16. RSO 1909-06-06. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1915-03-26. Död 1919-02-13 i Stockholm (Solna förs., db). Gift 1895-10-02 i Skövde med Hedvig Vilhelmina Ericson, född 1872-04-11 Rånnum, dotter av generallöjtnanten friherre Carl Vilhelm Ericson, och Ebba Margareta Emilia Nyblæus. Ägare Berga i Dillnäs socken, Södermanlands län sedan 1907.

Barn:

 • Elsa Ebba Gustava, född 1897-01-13 i Stockholm. Gift i Stockholm 1923-03-27 med löjtnanten vid Upplands artilleriregemente Sven Edvard Vilhelm Palmi, född 1897-09-04 i Stockholm
 • Emelie Viveka, född 1898-07-21 i Hedvig Eleonora förs., Stockholm. Gift 1:o 1926-07-12 i Mariefred med ingenjören Frans Hugo Martin Schneider, född 1896-02-04, död 1939-05-20 i Leipzig.
 • Hedvig Lily Marianne, född 1900-03-29 i Stockholm. Gift 1928-09-26 i Frustuna socken med filosofie d:r Knut Hjalmar Hagberg, född 1900-07-19 son av Hjalmar Hagberg och Selma född Enander.
 • Gunhild Margareta, född 1903-10-08 Finstaholm. Gift 1924-04-12 i Stockholm Engelbrekts förs. med löjtnanten i Smålands husarregementes reserv Carl Fredrik von Sydow, född 1893-12-27 Gotthardsberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: