:

Ankarcrona nr 1965

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Ankarcrona nr 1965

Adlad 1751-11-22. Introducerad 1756.

TAB 1

Jakob Christophers, adlad Ankarcrona, (son av Tore Christophers, se adliga ätten Ankarcrona, tab1), född 1693-05-04 i Karlskrona. Handlande i Karlskrona. Assessors fullmakt 1737-06-27. Adlad 1751-11-22 (sönerna introducerade 1756 under nr 1965). Död 1755-04-21 i Karlskrona. 'Han anlade i nämnda stad ett tobaksspinneri samt en linne- och bomullsfabrik, och i Ronneby ett såpsjuderi, ett sockerraffinaderi och ett stärkelsebruk. Var därjämte den förste som härbärgerade konung Adolf Fredrik och sedermera hans gemål drottning Lovisa Ulrika vid deras ankomst på svensk botten.' Gift 1717-02-07 med Maria Juliana Weijlandt, född 1695-05-07 i Stockholm, död 1765-03-25 i Karlskrona, dotter av grosshandlaren i Stockholm Jakob Vilhelm Weijlandt och Sofia Augusta Witter.

Barn:

 • Teodor, född 1718-05-27 i Karlskrona. Student i Uppsala 1734-10-25. Handlande i förstnämnda stad. Assessors karaktär. Död 1785-11-27. Gift 1765-04-23 i Stockholm med stiftsjungfrun grevinnan Anna Sofia Gyllenborg, född 1746-02-01, död 1765-12-13 i Stockholm, dotter av riksrådet greve Henning Adolf Gyllenborg, och hans 1:a fru friherrinnan Maria Sofia Stierncrona.
 • Augusta Juliana, född 1719-04-24 i Karlskrona, död i Karlskrona 1761-01-09. Gift 1749-12-08 i Karlskrona med assessorn i Göta hovrätt Niklas Bengtsson Eckerman i hans 2:a gifte (gift 1:o 1734 med Brita Maria Simzon, född 1712-04-21, död 1744-04-18, dotter av ryttmästaren Erik Simzon, adlad Simzon, och Anna Maria Linroth), född 1699-02-28 i Jönköping, död i Jönköping 1751-09-20.
 • Eva Maria, född 1720-05-20 i Karlskrona, död i Karlskrona 1760-02-26. Gift 1742-08-31 med apotekaren i Karlskrona, assessorn Johan Henrik Ferber, född 1703-06-27, i Karlskrona, död 1781-05-27 i Karlskrona och jordfäst i Ronneby. (LS.)
 • Anna Margareta, född 1722-01-18 i Karlskrona, död i Karlskrona 1758-01-04. Gift 1749-09-01 i nämnda stad med råd- och handelsmannen i Karlskrona, titulerad borgmästaren Johan Mikael Winckler, född 1719-07-26 i Karlskrona, död 1764-07-02, broder till generalen Sven Winckler, ???adlad af Winklerfelt.
 • Hedvig Sofia, född 1724-04-28 i Karlskrona, död ogift 1810-10-26 i Karlskrona.
 • Ulrika Catharina, född 1726-07-23 i Karlskrona, död ogift 1751-01-22 i Karlskrona.
 • Eleonora Beata, född 1728-07-26 i Karlskrona, död ogift 1803-04-08 i Karlskrona.
 • Fredrik Christian, född 1734-10-05 i Karlskrona. Grosshandlare. Brukspatron. Död ogift 1817-06-12 i Vadstena.

TAB 2

Jakob, (son av Jakob Christophers, adlad Ankarcrona, tab 1), född 1723-02-14 i Karlskrona. Student i Uppsala 1734-10-25. Företog utrikes resor under tre år och studerade statskunskap vid universitetet i Wittenberg. Auskultant i utrikesexpeditionen 1744-02-07. Extra ordinarie kanslist i utrikesexpeditionen 1744-10-13. Auskultant i riksarkivet 1746-01-28. Kanslist riksarkivet 1750-08-08. Död 1751-10-24 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift 1751-05-02 med Charlotta Amalia von Spången i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1757-09-04 i Stockholm med professorn vid Uppsala universitet Samuel Duræus i hans 1:a gifte [gift 2:o 1775 med Christina Regina Arrhenius, i hennes 2:a gifte, född 1729-10-23, dotter av professorn Arvid Arrhenius och Hedvig Charlotta von Strömborg). född 1718-05-20 i Linköping. Död 1789-07-08 i Uppsala), född 1726-05-24, död 1772-04-05, dotter av överstelöjtnanten Carl Magnus von Spången, och Maria Amalia Wedderkop.

Barn:

 • Jakobina Maria, född posthuma 1752-01-18, död 1828-02-03. Gift 1767-09-06 med kaptenen Martin Rutger von Braunjohan, född 1733, död 1819.

TAB 3

Conrad Vilhelm, (son av Jakob Christophers, adlad Ankarcrona, tab 1), till Runsa i Eds socken, Stockholms län och Boserup i Risekatslösa socken, Malmöhus län. Född 1733-06-27 i Karlskrona. Volontär vid fortifikationsstaten 1752-05-22. Underkonduktör 1753-02-04. Sekundkvartermästare vid norra skånska kavalleriregementet 1753-03-30. Stabskornett vid norra skånska kavalleriregementet 1753-09-27. Kornett 1756-10-14. Löjtnant 1758. Stabsryttmästare 1761-05-05. RSO 1770. Ryttmästare vid lätta dragonerna 1771-07-24. Majors avsked 1771-07-31. Död 1809-11-20 Lövsta. Gift 1:o 1762-06-08 i Karlskrona med Sara Margareta von Snoilsky, född 1737-10-03 i Karlskrona, död 1768-05-06 på Mölleröds kungsgård i Finja socken, Kristianstads län och begraven 1768-05-13 tillika med en dödfödd son, dotter av riksrådet Johan von Snoilsky, friherre och greve Snoilsky, och hans 1:a fru, Maria Catharina Spalding. Gift 2:o 1771-04-23 Råcksta med grevinnan Margareta Elisabet Reenstierna, född 1751-06-28, död 1777-08-10 på Boserup, dotter av landshövdingen greve Fredrik Ulrik Reenstierna, och Anna Maria Gyllenhöök. Gift 3:o 1781-01-12 Rosenlund med grevinnan Eva Charlotta Ottiliana Cronhielm af Hakunge, född 1754-09-08, död 1844-03-02 i Stockholm, dotter av översten greve Axel Fredrik Cronhielm af Hakunge, och hans 1:a fru Ottiliana von Schwerin af Spantekow.

Barn:

 • 1. Teodor, född 1763-02-27 på Mölleröd, död på Mölleröd 1763-04-09.
 • 1. Jakob Fredrik, född 1765-09-03 på Mölleröd, död på Mölleröd 1766-06-04.
 • 1. Gustaf, döpt 1766-12-10 på Mölleröd. Kom i tjänst 1782-08-29. Fänrik vid arméns flotta 1782-08-29. Löjtnant vid arméns flotta 1790-05-15. Livdrabant 1791-05-14. Löjtnant i armén. Kapten i armén 1793-12-23. Vice korpral (ryttmästare) vid livdrabantkåren 1799-09-09. Död ogift 1809-05-30 på Runsa.
 • 2. Fredrik, född 1772-09-25 på Boserup. Död på Boserup 1773.
 • 2. Anna Maria, född 1776-03-31 på Boserup. Stiftsjungfru. Död 1860-02-28 i Stockholm. Gift 1804-05-22 på Lövsta [Meddelande av not. Georg Henning, Stockholm] med hovintendenten Sven Johan von Engeström, B, född 1774, död 1838.
 • 2. Margareta EIisabet, född 1777-03-13 på Boserup. Stiftsjungfru. Död 1838-03-23 i Lidköping. Gift 1797-06-23 på Runsa med översten Adolf Fredrik Påhlman, född 1743, död 1825.
 • 3. Axel Christian Vilhelm, född 1781-11-19 på Boserup, död ung.
 • 3. Christina Vilhelmina, född 1783-06-01. Stiftsjungfru. Död ogift 1819-05-11 på Lövsta . Kallas Charlotta i Eds sockens dödsbok. [Meddelande av densamme].
 • 3. Hedvig Augusta Ottiliana, född 1784-06-11 på Runsa. Stiftsjungfru. Död 1834-04-15. Gift 1809-06-11 på Lövsta med ryttmästaren Gustaf Adolf Anckarström, sedermera Löwenström, nr 897, född 1764, död 1813.
 • 3. Carl Axel, född 1787-10-26 på Runsa, död på Runsa 1787-11-26.

TAB 4

Johan Vilhelm, (son av Conrad Vilhelm, tab 3), till Runsa och Boserup. Född 1764-06-25 Mölleröd s län. Kvartermästare vid södra skånska kavalleriregementet 1781-04-08. Kornett vid södra skånska kavalleriregementet 1781-05-02. Livdrabant. Löjtnant i armén. Vice korpral vid livdrabantkåren 1787-05-30. Korpral vid livdrabantkåren 1792-12-18. Major. RSO 1809-07-03. Död 1811-11-08 på Boserup. Gift 1791-12-08 på Runsa med sin styvmoders halvsyster, stiftsjungfrun grevinnan Gustava Magdalena Cronhielm af Hakunge, född 1768-09-14. Död 1841-02-24, dotter av översten greve Axel Fredrik Cronhielm af Hakunge, och hans 3:e fru, statsfrun friherrinnan Christina Rålamb.

Barn:

 • Christina Ottiliana Vilhelmina, född 1792-09-21 på Runsa. Stiftsjungfru. Död 1858-01-19 i Uppsala. Gift 1819-09-05 Rosendal med assessorn i kommerskollegium Alexander Widell, född 1764-05-06 i Kristianstad, död 1837-05-06 i Stockholm. (Ssn.)

TAB 5

Teodor Vilhelm, (son av Johan Vilhelm, tab 4) till Runsa och Boserup. Född 1794-08-02 på Runsa. Student i Åbo 1808 (Lå.). Kadett vid Haapaniemi 1807-06-22 och vid Karlberg (Hc.) 1808-04-25. Utexaminerad (Hc.) 1812-03-20. 2. adjutant vid livregementsbrigadens kyrassiärer 1812-02-18. Kornett vid livregementsbrigadens kyrassiärer 1812-03-24. Löjtnant vid livregementets dragonkår 1817-07-04. Ryttmästare vid livregementets dragonkår 1822-09-04. Regementskvartermästare 1825-05-23. Avsked 1826-05-30. Kammarherre 1827-07-22. Carl XIV Johans medalj. RSO 1862-01-28. Död 1865-01-14 i Stockholm. Innehade som fideikommiss förutom Runsa och Boserup även huset nr 34 vid Regeringsgatan i Stockholm mm. Gift 1:o 1818-10-08 med friherrinnan Charlotta Sture, född 1799-12-29 Marielund, död 1843-02-15 på Runsa, dotter av Översten friherre Sten Sture, och Charlotta Florentina Beata Ingelotz. Gift 2:o 1846-06-18 på Frötuna i Rasbo socken, Uppsala län med friherrinnan Elisabet Charlotta Augusta De Geer af Leufsta, född 1814-03-01 på Frötuna, död 1891-09-21 Tormenås, dotter av kammarherren friherre Emanuel De Geer af Leufsta, och Carolina Elisabet Didron.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Vive, född 1820-10-03, på Runsa. Kadett vid Karlberg (Hc.) 1835-04-08. Utexaminerad (Hc.) 1844-12-05. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 1844-12-12. Död 1846-04-30 vid korvetten Karlskronas förolyckande i Mexikanska viken.
 • 1. Gustava Charlotta Adelaide Sofie, född 1821-11-19, död 1890-05-05 Övedskloster. Gift 1842-10-08 på Runsa med danske utrikesministern friherre Carl Fredrik Axel Bror von Blixen-Finecke, från vilken hon blev skild 1852, i hans 1:a gifte, född 1822, död 1873.
 • 1. Edvard Alexander (Alexis), född 1835. Se Tab. 14
 • 1. Axel Oskar, född 1828-04-25 på Boserup. Kadett vid Karlberg 1842-09-08. Utexaminerad 1847-02-24. Underlöjtnant vid Vendes artilleriregemente 1847-03-02. Löjtnant vid Vendes artilleriregemente 1858-01-08. RDDO 1860-06-23. RPrRÖO4kl 1860-09-14. Kapten 1862-01-21. RNS:tOO 1867-09-09. RSO 1869-09-04. RItKrO 1870-05-25. Major 1872-12-06. Överstelöjtnant 1882-09-01. Överste och chef för regementet 1883-09-14. RRS:tAO2kl 1884. KSO1kl 1889-12-01. Avsked 1891-05-01 med tillstånd att såsom överste i armén kvarstå. Avsked 1896-02-07. Död 1908-11-23 i Garnisons förs, Kristianstad. Gift 1857-09-09 Vidarp med friherrinnan Augusta Fredrika Gustava Amalia Ramel, född 1837-06-21 på Vidarp, död 1924-05-17 i Lund stadsförs ]], dotter av kornetten friherre Sten Malte Ramel, och grevinnan Vivika Augusta Hamilton.
 • 1. Herman Reinhold, född 1829-09-04 på Boserup. Kadett vid Karlberg 1843-09-08. Utexaminerad 1847-12-11. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 1847-12-17. Premiärlöjtnant vid K. M:ts flotta 1856-03-27. Kaptenlöjtnant på indragningsstat 1866-05-15. Ångbåtsbefälhavare. Tillförordnad chef för norra lotsdistriktet 1875. RSO 1876-05-15. Förordnad att förvalta lotsdirektörsämbetet 1880-04-23. Inspektör hos lotsstyrelsen 1881-03-31. Tillförordnad generallotsdirektör 1882. RRS:tStO2kl 1884-05-31. Kommendör i flottans reserv 1885-06-05. KVO1kl. 1885-12-01. Död 1892-07-23 i Stockholm. Gift 1859-08-02 i Göteborg med Emma Laurentia Nyström, född i Göteborg 1832-10-21, död 1918-07-01 i Skeppsholms förs, Stockholm ]], dotter av grosshandlaren i Göteborg Lars Fredrik Nyström och hans 1:a fru Emelie Louise Brelin.
 • 1. Ebba Vivika Vilhelmina, född 1834-04-24 på Boserup, död 1903-06-16 i Göteborg. Gift 1868-09-22 i Solna socken, Stockholms län med bruksägaren Sandby Axel Olof Laurentius Lindberg, född 1839-08-33 i Göteborg.
 • 1. Charlotta Antoinetta Lovisa, född 1836-11-16 på Runsa, död ogift 1922-07-21 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • 1. Ludvig Tiodolf, född 1838-08-04, död 1839-08-24.
 • 2. Lovisa Vivika Augusta, född 1850-12-23 på Runsa. Död 1926-01-04 i Jacobs förs, Stockholm (db nr 1) och begraven i Södertälje. Gift på Runsa 1874-08-28 med majoren i preussiska armén, RSO, Gustaf Oskar Hilder, född 1836-04-01 i Norrköping, död 1888-02-20 i Berlin.
 • 2. Son, dödfödd 1856.

TAB 6

Sten Vilhelm Teodor, (son av Teodor Vilhelm, tab 5), född 1819-07-12. Underlöjtnant vid skånska husarregementet 1839-07-27. Transp. till livregementets dragonkår 1843-02-03. Avsked 1847-04-07. Död 1894-12-06 i Stockholm. Innehade såsom fideikommiss Runsa, Boserup, mm. Gift 1:o 1846-07-12 i Stockholm med Sofia Vilhelmina Amalia Lamberg, från vilken han blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1837-01-14 i Göteborg med löjtnanten Carl Sebastian Tamm, född 1814, död 1842. 3:o 1876-03-01 i Köpenhamn med skriftställaren, fil. kand. Carl Fredrik Bernt von Bergen i hans 1:a gifte [gift 2:o 1897 med Edla Ottilia Olsson i hennes 1:a gifte, född 1864], född 1838-12-26 i Göteborg, död 1897-08-19 i Stockholm), född 1820-01-26 i Göteborg, död 1895-04-29 i Stockholm, dotter av kommerserådet Johan Lamberg och Maria Juliana Kåhre. Gift 2:o 1875-10-14 i Stockholm med Hilma Regina Tengmark, född i Stockholm 1849-10-10, död 1922-08-02 I Oscars förs, Stockholm .

Barn:

 • 1. Ebba Julia Charlotta Sofia, född 1848-08-02, död 1912-04-19 i Stockholm. Gift 1870-07-24 i Lübeck med sin farbror ståthållaren Henrik August Ankarcrona, född 1831, död 1917. Se Tab. 17.
 • 1. Märta Martina Charlotta, född 1852-02-03 Bällsta. Död 1939-05-14 i Stockholm. Gift 1872-07-18 i Stockholm med generalmajoren Roger Magnus Eugen Curt Björnstjerna, i hans 2:a gifte, född 1827, död 1910.
 • 1. Charlotta Antoinetta Louisa, född 1853-09-06 på Bällsta. Död 1932-03-13 i Stockholm. Gift 1875-09-14 med ryttmästaren Cornelius Alexander Carl Tarras Sjöcrona, i hans 2:a gifte, född 1835, död 1915-04-30 i Oscars förs, Stockholm.
 • 2. Hilmar Teodor, född 1876-10-14 i Stockholm, död 1887-06-21 i Ronneby.
 • 2. Hugo Nikolaus Otto Teodor (Colla), född 1878. Se Tab. 10

TAB 7

Sten Johan Teodor, (son av Sten Vilhelm Teodor, tab 6), född 1850-04-23. Godsägare. Innehade såsom fideikommiss Runsa, Boserup, m m. RVO 1894-01-21. Död 1899-03-20 i Hohenhonnef i Rhenprovinsen. Gift 1885-02-05 i Stockholm med Ingrid Christina Stahre i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1900-07-03 med ingenjören Robert Wefels från Köln, född 1872-09-11, död 1935), född 1866-04-14 i Stockholm. Dotter av godsägaren Johan Fredrik Stahre och Catharina Josefina Bolin.

Barn:

 • Teodor Christoffer, född 1885. Översiktstab 7. Se Tab. 8
 • Stig Vilhelm Teodor, född 1889-02-01 i Torsvi socken, Uppsala län. Löjtnant i tyska marinen. Stupade 1917-03-26 vid Konstantinopel.
 • Catharina Charlotta (Kate), född 1891-03-10 på Runsa. Gift 1:o 1911-06-27 i Ægidienkirche i Hannover med fabriksägaren Heinrich Herman Lüdemann från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1883-10-26. Gift 2:o 1922-08-23 i Oscars förs, Stockholm ]] med stadsläkaren i Tidaholm, bataljonsläkaren i fältläkarkårens reserv, med. lic. Nils August Magnuson, född 1889-02-14 i Stockholm. Med. lic. i Stockholm 1922. Dispensärläkare i Tidahelm under 10 år. Provinsialläkare i Stockholms län 1929. Provinsialläkare i Gotlands län.

TAB 9

Sten Teodor, (son av Sten Johan Teodor, tab 7), född 1886-12-27 i Stockholms. Mogenhetsexamen 1906-05-16. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid Upplands artilleriregemente 1908-12-31. Examen i allmänna artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1911. Löjtnant 1914-12-31. Batterichef 1921-10-07. Kapten 1923-06-24. Överförd till övergångsstat f o m 1928-01-01. RSO 1930-06-06. Gift 1:o 1916-11-18 i Engelbrekts förs Stockholm ]] med Ellen Harriet Kjellberg, född 1895-12-08 i Backe i Fjällsjö socken, Västernorrlands län. Dotter av godsägaren Carl Oskar Kjellberg och hans 1:a fru friherrinnan Ninni Elvira Leontina Leijonhielm.

Barn:

 • 1. Ingrid Vera Charlotte,
 • 1. Stig Robert Stensson,
 • 1. Carl Teodor Stensson,
 • 1. Christer Stensson

TAB 10

Hugo Nikolaus Otto Teodor, (son av Sten Vilhelm Teodor, tab 6), född 1878-03-14 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1896-05-18. Volontär vid livgardet till häst 1896-05-26. Sergeant 1897-08-08. Elev vid krigsskolan 1897-09-25. Fanjunkare 1898-08-15. Officersexamen 1898-11-30. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1898-12-09. Regementsadjutant 1903–1906. Löjtnant 1904-12-31. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1906–1908. TMO3kl 1907. RRS:tStO3kl 1909. GV:S O1M 1912. Regementskvartermästare 1913–1917. Ryttmästare 1914-09-18. RNS:tOO 1918. RSO 1919-06-06. Major vid skånska dragonregementet 1921-06-17. Överstelöjtnant vid skånska dragonregementet 1926-10-26. Överförd till övergångstat 1927-05-27 fr o m 1928-01-01. Avsked 1933-03-03 fr o m 1933-03-15. Gift 1912-02-17 i Domkyrkoförs, Göteborg med Ellen Emilia Damkier, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1904-01-23 i Köpenhamn med grosshandlaren Valter Herbert Dickson, friherrliga ätten nr 406, född 1879, död 1909), född 1882-06-08 i Rudkiöbing i Danmark. Dotter av redaktören Axel Damkier och Olga Geelgaa Hjelm.

Barn:

 • Helen Vivika,
 • Gunilla Hilma Inga Charlotta,
 • Märta Julia,

TAB 11

Conrad Viktor, (son av Teodor Vilhelm, tab 5), född 1823-12-15, Runsa. Kadett vid Karlberg 1837-10-01. Utexaminerad 1846-03-21. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta 1846-03-27. Deltog i danska kriget och erhöll dansk fälttågsmed. 1849. Avsked med tillstånd att såsom lönlös kvarstå i flottan 1853-03-15. Premiärlöjtnant 1854-01-27. Avsked ur krigstjänsten 1855-02-09. Kammarherre 1865-01-28. RVO 1868-05-03. Nämndeman i Hölebo härad 1871. Kabinettskammarherre 1872-10-21. RNS:tOO 1873-07-21. KDDO1gr 1875-06-05. RNO 1876-12-01. RRS:tStO1kI 1879. Ceremonimästare i survivans vid KMO och KNO1kl 1881-04-09. KNS:tOO1kI 1882-06-06. Överhovjägmästare 1883-11-30. StOffRumStjO. Ceremonimästare vid KMO 1884-04-28. StkDDO 1884-09-17. LLA 1884-11-17. KmstkVO 1886-12-01. StkPdaCO 1888. Ståthållare på Stockholms slott med bibehållande av sin befattning som överhovjägmästare 1889-06-12. Avsked från ceremonimästarämbetet vid KMO 1890-11-24. RRHvöO 1891. StkPrRÖO 1893-09-29. RoK av KMO 1897-09-18. Dannebrogsman 1898. TOO1kl 1898-11-00. StkFrHL 1902. RDEletO 1906-09-11. Avsked från ståthållarämbetet 1911-12-12. Död 1912-10-09 i Kungliga hovförsen, Stockholm. Ägde genom sitt gifte hälften i Tureholm med underlydande i Södermanland 1877–1912. Gift 1851-08-05 med sin kusin grevinnan Ebba Charlotta Bielke, född 1828-05-30 Sturefors, hovmästarinna hos kronprinsessan 1885-01-16–1895-11-06, död 1911-01-31 i Kungliga hovförsen, Stockholm. Dotter av kammarherren greve Nils Bielke, och friherrinnan Ebba Florentina Sture.

Barn:

 • Anna Ebba Charlotta, född 1852-05-25, död 1862-12-12 i Järfälla socken, Stockholms län.
 • Ebba Eva Vilhelmina, född 1854-09-16 Huskvarna. Död 1927-12-21 i Stockholm. Gift 1875-09-16 Tureholm med överstekammarjunkaren friherre Johan Teodor Gripenstedt, född 1851, död 1918-07-29 i Oscars förs, Stockholm.
 • Nils Viktor Teodor, född 1856-06-06, död 1857-08-22.
 • Charlotta Sofia, född 1859-05-17 Jakobsberg. Gift 1880-02-12 på Tureholm med löjtnanten vid skånska husarregementet, sedermera landshövdingen i Malmöhus län Gustaf David Rudolf Tornérhielm, född 1854, död 1934 i Norra Wrams (db nr 7).
 • Anna Ida Paulina, född 1868-11-10 på Tureholm. Gift på Tureholm 1889-08-25 med löjtnanten vid livregementets dragonkår friherre Fredrik Oskar af Ugglas, född 1864, död 1914-10-31 i Flens förs.
 • Eva Viktoria, född 1871-04-10 på Tureholm. Gift 1893-05-20 i slottskapellet i Stockholm med kabinettskammarherren friherre Gustaf Fredrik Nils Åkerhielm af Margretelund, född 1863, död 1920.

TAB 12

Carl Gustaf Oscar , (son av Conrad Viktor, tab 11), född 1857-06-10 Jakobsberg. Volontär vid Södermanlands regemente 1875-07-10. Mogenhetsexamen 1877-05-26. Elev vid krigsskolan 1877-07-14. Utexaminerad 1878-10-19. Underlöjtnant vid Södermanlands regemente 1878-11-15. Transporterad till livregementets dragonkår, nu dragoner, 1879-01-13. Löjtnant livregementets dragonkår 1888-12-07. Ryttmästare i armén 1898-06-22. Ryttmästare i livregementets dragonkår 1898-11-15. RSO 1898-12-01. Adjutant hos kronprins Gustaf 1903-01-21. Major vid Norrlands dragonregemente 1906-05-11. GVSbm 1906-09-20. OIISGbmt 1907-06-06. KDD02gr 1907. Adjutant hos konung Gustaf V 1908-01-10. Transporterad till livregementets dragoner 1908. RRS:tAO2kl 1909. GV:sO1M 1912. Avsked från majorsbeställningen 1914-10-16 ocb från adjutantsbeställningen 1914. Hovjägmästare 1914-12-31. RVO 1916-06-06. Gift 1886-11-20 i Stockholm med Anna Elisabet Aurora (Beth) Carleson, nr 1877 A, född 1867-12-05 i Stockholm. Dotter av före detta justitierådet Edvard Henrik Carleson A, och Marie Louise Aurore Arfwedson.

Barn:

 • Victoria Ebba Louise (Vera), född 1887-09-15 Tullgarn. Gift 1906-08-18 i Skeppsholms kyrkan, Stockholm med kaptenen i Flottan, kammarherren August Herman af Petersens, född 1868-04-20.
 • Alice Elisabeth' , född 1889-12-18 Tullgarn. Gift 1:o 1911-11-21 i S:t Eugenias kyrka Stockholm med österrikisk-ungerske kammarherren och legationssekreteraren greve Ludvig Josef Ladislaus Badeni, född 1873-03-19, död 1916 i Wien. Gift 2:o 1920-11-08 på slottet Zywiec med ärkehertig Carl'' Albrecht''' Nicolaus Leo Gratien av Österrike, född 1888-12-18 i Pola
 • Gustaf Oscar Viktor, född 1893-03-07 i Jacobs förs, Stockholm. Mogenhetsexamen 1911-05-12.
 • Victor Edvard, född 1896-03-22 på Tullgarn i Hölö förs, Södermanlands län. Mogenhetsexamen 1914-05-13. Officersvolontär vid livregementets dragoner 1914-05-30. Officersexamen 1916-12-20. Fänrik vid livregementets dragoner 1916-12-30. Genomgick ridskolan å Strömsholm 1917–1918. Underlöjtnant vid regementet 1919-01-24. Löjtnant 1921-06-29. Löjtnant vid Norrlands dragonregemente 1928-01-01. RFinlVRO2kl. Andre lärare i ridning vid ridskolan å Strömsholm 1929. Ryttmästare 1931-05-15. RSO 1937-06-05. Ryttmästare vid Livregementet till häst 1937-08-23 f o m 1937-10-01.

TAB 13

Nils Sten Teodor (översiktstab 5 & 5A, son av Conrad Viktor, tab 12), född 1864-01-21 Jakobsberg. Elev vid sjökrigsskolan 1878-09-30. Underlöjtnant vid flottan 1886-10-11. Löjtnant 1889-10-25. RLEkkrO 1896. Kapten 1897-11-05. BDDO 1904. RSO 1906-12-01 RRS:tAO3kl 1909. RPrKrO3kl 1909. Kommendörkapten av 2. gr. 1909-07-23. KSErnO2kl 1910. Avsked 1912-11-01. Tillstånd att inträda i flottans reserv 1912-11-08. Ägde Körunda säteri i Ösmö socken, Stockholms län 1912–1919. Gift 1898-11-09 i Haga kyrka i Göteborg med Eleanor Maria (Ella) Seaton, född 1879-07-19 i Jonsered i Lerums socken. Dotter av grosshandlaren Artur Edvard Seaton och Maria Henrika Kjellberg.

Barn:

 • Ebba Maria Eleanor, född 1900-03-23 i Skeppsholms förs, Stockholm.
 • Artur Viktor Nils-Fredrik, född 1907-04-22 i Göteborg.

TAB 14

Edvard Alexander (Alexis), (son av Teodor Vilhelm, tab 5), född 1825-09-22 Boserup. Kadett vid Karlberg 1840-02-01. Utexaminerad 1847-06-18. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1847-07-09. Avsked ur krigstjänsten 1852-05-19. Artist (målare). Död 1901-09-15 i Stockholm. Gift 1852-05-19 Skånellaholm med Augusta Sofia Elisabet Charlotta Jennings, född 1833-07-05 i Stockholm, död 1904-09-22 på Sätra död Munsö socken, Stockholms län, dotter av ryttmästaren Gustaf Adolf Fredrik Jennings, och grevinnan Eva Maria Charlotta Piper.

Barn:

 • Alexis, född 1853-04-02 Lindö, död 1853-04-05.
 • Gustaf Edouard Teodor, född 1854-10-23 på Lindö, död på Lindö 1855-04-02.
 • Alexis, född 1856-02-16 på Lindö, död på Lindö 1857-04-04.
 • Elisabet Charlotta Eugenia, född 1857-05-02 på Lindö. Gift 1882-05-10 Runsa med godsägaren Carl August Ferdinand Silfverskiöld, född 1847, död 1913-06-06 i Munsö förs, Stockholm.
 • Markus Christoffer (Mark), född 1858-09-15 på Sätra i Eds socken, Stockholms län. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1879-01-01. Död ogift 1898-10-09 i Stockholm.
 • Charlotta Alexandra (Lott), född 1862-06-29 på Sätra. Gift 1893-06-05 i Stockholm med kaptenen i Gotlands infanteriregements reserv, RSO, Gustaf Arvid Falk, född 1864-10-25 i Örebro, död 1933-11-09 i Oscars förs, Stockholm.
 • Ebba Sofia Augusta Charlotta, född 1869-06-19 på Runsa. Gift 1889-01-05 i Stockholm med klädeshandlaren, RVO, Per August Sundström, född 1850-03-10 i Stockholm, död 1926-06-09 i Eds förs, Stockholms län.
 • Elsa Maria Charlotta, född 1874-03-10 på Runsa, död på Lindö 1884-08-18.

TAB 15

Johan Henrik, (son av Teodor Vilhelm, tab 5), född 1826-12-15 Boserup. Kadett vid Karlberg 1840-02-01. Utexaminerad 1847-04-24. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1847-04-27. Premiärlöjtnant 1855-01-31. BFrHL 1856-01-28. Avsked från lön 1858-05-01. Inträdde åter i tjänst 1862. Kaptenlöjtnant 1863-03-10. RRS:tAO3kl 1864-11-25. RDDO 1866-06-09. Kommendörkapten av 2. kl. 1866-10-01. Ledamot i förvaltningen av sjöärendena 1870-09-29. Chef för sjökrigsskolan 1870–1877. RSO 1871-05-27. RNS:tOO 1873-06-21. KDDO2gr 1874-07-00. KFrHL. Kommendörkapten av 1. kl. 1875-10-01. Kommendör i flottan 1881-09-26. Varvschef vid Stockholms station 1882-10-01. Död 1884-04-16 i Stockholm. Gift 1857-08-15 Näs med hovfröken hos kronprinsessan Ebba Fredrika Bergenstråhle, född 1833-09-29 i Stockholm. Död 1891-05-23 Mölleröd s län, dotter av landshövdingen friherre Claes Gabriel Bergenstråhle, och friherrinnan Christina Sofia Lybecker.

Barn:

 • Charlotta Sofia Ebba Gabriella, född 1858-02-20 på Huskvarna. Död 1937-04-20 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 93) och begraven i Källna socken Kristianstads län (dbu 3). Gift 1884-06-27 i Stockholm med översten i I. arméfördelningens reserv, överstelöjtnanten vid skånska husarregemente, tillförordnad ståthållaren på Strömsholms slott, RSO mm. Filip Baltzar von Platen, född 1855-08-03 på Vettinge i Östra Ljungby socken, Kristianstads län, död 1913-12-15 på Strömsholm (Kolbäcks förs, Västmanlands län, db).
 • Cecilia Henrietta Fredrika Lovisa, född 1862-03-07 på Huskvarna, död 1862-08-18 i Karlskrona.
 • Vivika, född 1863-10-24 i Karlskrona

TAB 16

Sten Johan Teodor Claes, (son av Johan Henrik, tab 15), född 1861-01-17 på Huskvarna. Elev vid sjökrigsskolan 1873-09-29. Sjökadett 1877-09-20. Kadettunderolflcer 1878-10-12. Sjöofficersexamen 1879-10-09. Underlöjtnant vid flottan samma dag. Befälskurs 1879– 1880. Med fregatten Vanadis till Medelhavet vintern 1880–1881. Allmän och högre minkurs 1882–1883. Löjtnant 1883-06-22. Enseigne de vaisseau i fransk örlogstjänst 1885–1889 och tjänstgjorde härunder såväl i Medelhavet som över två års tid på kusterna av Tonkin och Ostasien. RAnnamDO 1888-07-01. RFrHL 1889-08-21. TadjNelAO 1889-10-28. Kapten vid flottan 1889-12-06. Tjänstgjorde i flottans stab, sedermera marinstaben, 1890–1905. OffFr HL 1893-07-10. RPrKrO3kl 1893-11-20. Flaggadjutant hos högsta befälhavaren över kustflottan 1893, 1895 och 1896. RPrRÖO3kl 1895-06-20. JOHS4kl 1895-07-02. RVO 1895-12-01. LÖS 1896. RSO 1899-12-01. LKrVA 1900. Kommendörkapten av 2. gr. 1900-12-31–1901-02-25. Avdelningschef för mobiliserings- och statistiska avdelningen i flottans stab 1901-10-01,–1905-09-30. RNO 1905-11-30. Flaggkapten hos högste befälhavaren över kustflottan 1902 och 1903. RNS:tOO 1903-10-23. Kommendörkapten av 1. gr. 1903-12-31. Ledamot av styrelsen för Laxå bruks aktiebolag 1904 (ordförande 1916–1917). Ledamot av styrelsen för aktiebolag Bångbro rörverk från 1905 (ordförande från 1916). Tillförordnad varvschef Stockholm 1907-07-27–1907-09-27. Kommendör vid flottan 1907-12-31. Ledamot av styrelsen för Huskvarna vapenfabriks aktiebolag 1908. Chef för underofficers- och sjömanskårerna i Karlskrona 1908-02-01. Fullmäktig i flottans pensionskassa 1909. Direktör i kassan 1909–1911. Divisionschef för kustflottans 2. division 1910. KSO2kl 1910-06-06. Chef för marinstaben 1911-02-17–1913-09-30. HedLÖS 1913. LKVA1kl 1914. 2. styresman i krigsvetenskapsakademien 1914 och 1915. Ordförande i styrelsen för allm. svenska elektriska aktiebolag 1914. Kommendör i flottans reserv 1914-08-08. Ordförande i styrelsen för nitroglycerinaktiebolag 1915–1918. KSO1kl 1915-06-05. Konteramiral i flottans reserv 1916-06-20. Ordförande i styrelsen för svenska turbinfabriksaktiebolag Ljungström 1916. Styrelseledamot i aktiebolag Isfjorden-Belsund och Spetsbergens svenska kolfält 1916 samt i Aspa bruks aktiebolag 1916–1917. Suppleant i riksvärderingsnämnden 1916-09-28. Ordförande i 1917 års flottstationskommitté 1917-06-19–1917-12-31. Ordförande i styrelserna för aktiebolag Surahammars bruk 1917–1918 och Bångbro intressenters aktiebolag 1917–1922. Ånyo fullmäktig i flottans pensionskassa 1918. Styrelseledamot i aktiebolag Bofors nobelkrut och aktiebolag Norrahammars bruk 1918–1919. Ledamot av styrelsen för svenska stenkolsaktiebolag Spetsbergen 1921. Ordförande i styrelsen för Kjellberg successors aktiebolag 1922 och i styrelsen för aktiebolag Safety for Lifeboats 1923. RJohO 1922-02-14. KWO1kl 1924-06-06. Han har dessutom varit ledamot av ett stort antal kommittéer rör. flottans organisations- och andra ärenden samt sjöförsvaret. Död 1936-12-27 i Skeppsholms förs, Stockholm (db nr 39). Gift 1898-02-17 i Stockholm med Hilda Augusta Helena Bohnstedt, född 1878-02-27 Hjälmarsnäs. Dotter av ryttmästaren Knut Eugen Bohnstedt (adliga ätten nr 2334) och Selma Magdalena Cassel.

Barn:

 • Sten Johan Knut Stensson, född 1898-11-27 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1917. Sjökadett 1917. Officersexamen 1920-09-00. Fänrik vid flottan 1920-09-29. Död ogift 1922-08-09 (i Amiralitetsförsen, Karlskoga, db) utanför Häradsskär i Östergötlands skärgård genom drunkning under försök att efter olyckshändelse med undervattensbåten Illern rädda en skeppskamrat. Han erhöll efter genomgången undervattensbåtkurs 1922-06-00 medalj för skjutskicklighet med torped, den enda som dittills blivit utdelad.
 • Helena Ebba, född 1901-11-22 i Stockholm. Död i Stockholm 1903-02-08.
 • Sten Teodor Stensson, född 1904-10-10, i Stockholm. Se Tab. 16 A

TAB 17

Henrik August, (son av Teodor Vilhelm, tab 5), född 1831-09-14 på Boserup. Kadett vid Karlberg 1845-09-03. Utexaminerad 1850-11-06. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1850-11-21. Löjtnant 1855-04-12. RSpS:tFerdO1kl 1860-05-25. GM 1860-07-10. RFrHL 1860-07-27. SpFM 1861-03-20. Kapten 1861-10-01. RNS:tOO 1862-09-09. Major i armén 1867-05-03. RSO 1872-05-27. Major i Svea livgarde 1873-04-25. 3. major 1874-12-18. Överstelöjtnant i armén 1880-07-02. Överstelöjtnant och 1. major vid södra skånska infanteriregementet 1881-04-27. Överste och chef vid södra skånska infanteriregementet 1883-01-19. Överste och sekundchef för Svea livgarde 1888-04-06. KDDO1gr 1889-01-30. KSO1kl 1889-12-01. Överadjutant hos konungen 1891-01-21. Avsked från överstebeställningen 1892-09-16. Ståthållare på Gripsholms slott 1892-10-04. Erhöll »Medaille coloniale avec 1'agrafe Algérie» 1895. RPrKrO2kl m. kraschan 1895-07-00. Avsked ur krigstjänsten 1896-09-14. KVO1kl 1907-06-06. KFrHL 1908-07-00. Avsked från ståthållarämbetet 1911-12-12. Död 1917-01-10 i Mariefreds förs, Stockholm. Deltog åren 1858–1861 i de fransk-spanska expeditionerna mot araberna, varunder han vid flera tillfällen utmärkte sig genom sin tapperhet. Bekant målare. Gift 1870-07-24 i Lybeck med sin brorsdotter Ebba Julia Charlotta Sofia Ankarcrona, född 1848-08-02, död 1912-04-19 i Svea lifgardes förs Stockholm ]], dotter av underlöjtnanten Sten Vilhelm Teodor Ankarcrona och hans 1:a fru Sofia Vilhelmina Amalia Lamberg.

Barn:

 • Henrik Teodor, född 1871-05-09. Artist (målare). Död ogift 1896-01-18 på Gripsholms slott.

TAB 18

Adolf Emil, (son av Teodor Vilhelm, tab 5). född 1833-02-20 i Uppsala. Brukspatron. Styresman för Husqvarna vapenfabrik 1862–1877. RVO 1875-01-21. Död 1893-11-01 i Jönköping. Gift 1866-09-06 på Huskvarna ]] med Anna Maria Norström, född 1848-04-11 i Karlstad, död 1922-08-20 i Engelbrekts förs, Stockholm ]], dotter av överstelöjtnanten i väg- och vattenbyggnadskåren Carl Edvard Norström och Emma Margareta Lundberg.

Barn:

 • Carl Emil Viktor Teodor, född 1868-04-16 på Huskvarna, död på Huskvarna 1869-12-28.
 • Sten Gustaf Herman, född 1869-05-11 på Huskvarna. Elev vid konstakademien i Berlin 1886–1888. Företog upprepade studieresor under åren 1888–1901. Artist (målare). Innehade ateljé i Berlin 1889–1890 och i Stockholm 1895–1901, då han flyttade till Dalarne. Huvudredaktör för tidningen Siljan 1905–1907. RVO 1918-01-18 [Bbl]. Hedersledamot i samförbundet för Nord Museets främjande 1926. GM i q. 1930. Se biografi i "Vem är det?" och i Svenskt biografiskt lexikon. Död 1933-09-17 i Tällberg, Leksands socken, Kopparbergs län (db nr 92).
 • Emil Torsten Vive, född 1870-07-31 på Huskvarna. Bosatt i Norra Amerika sedan 1893.
 • Carl Folke Christoffer, född 1872 på Huskvarna. Se Tab. 19
 • Adolf Hugo Emanuel, född 1873 på Huskvarna. Se Tab. 20
 • Anna Louise Charlotta, född 1880-10-20 på Huskvarna. Gift 1908-04-11 i Engelbrekts förs, Stockholm ]] med avdelningschefen i livförsäkringsaktiebolag Thulé Fritz Rudolf Charles Münter, född 1879-06-25 i Kristianstad.
 • Emilie Gunhild Margareta, född 1882-08-17 på Huskvarna, död 1883-02-25.
 • Vivika Anna Maria, född 1886-08-08 på Huskvarna. Död 1935-09-22 i Ronneby

TAB 19

Carl Folke Christoffer, (son av Adolf Emil, tab 18), född 1872-07-18 på Huskvarna. Förvaltare vid Rosengård i Västra Skrävlinge socken, Malmöhus län 1893–1894 och Näsbyholm från 1894. RVO 1909-06-06. Nämndeman i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härad 1912–1918. Gift 1912-07-18 i S:t Petri förs, Malmö ]] med Carola (Carla) Christina Åtvida Frostensson, född 1885-04-08 i Caroli förs, Malmö. Dotter av grosshandlaren Frans Teodor Frostensson.

Barn:

 • Emil Folke Folkesson,
 • Carl Fredrik Folkesson,

TAB 20

Adolf Hugo Emanuel, (son av Adolf Emil, tab 18) född 1873-11-20 på Huskvarna. Mogenhetsexamen i Jönköping 1892-06-13. Volontär vid Jönköpings regemente 1892-06-16. Sergeant 1893-06-17. Elev vid krigsskolan 1893-08-01. Kammarpage hos konungen 1893. Utexaminerad 1894-11-05. Underlöjtnant vid Jönköpings regemente 1894-11-23. Löjtnant Jönköpings regemente 1896-09-04. Instruktörskurs vid gymnastiska centralinstitutet 1898–1899. Tjänstgjorde vid danska livgardet 1901-09-00–1901-10-00. RDDO 1902. Elev vid Krigshögskolan 1902. Utexaminerad 1904-06-27. Kompaniofficer vid Krigsskolans reservofficerskurs 1905–1906. Aspirant vid generalstaben 1906– 1908. Kapten 1907-09-28. Kompanichef vid infanteriets officersvolontärs rekrytskola 1910. Stabsadjutant och kapten vid Generalstaben 1911-10-18. Generalstabsofficer vid II. arméfördelningens stab 1911-10-18–1915-03-02. Överadjutant och major vid Generalstaben 1915-02-26. Stabschef vid Västra arméfördelningen 1915-03-03–1918-08-31. RSO 1915-06-06. Överadjutant och överstelöjtnant vid Generalstaben 1917-12-04. Överstelöjtnant vid Västernorrlands regemente 1918-06-20. Transporterad till Svea livgarde 1920-11-16. Överste i armén och tillförordnad chef för Hälsinge regemente 1920-11-30. Överste och chef för Västerbottens regemente 1921-07-30. Ordförande i Västerbottens skytteförbund och i Västerbottens landstormsförbund från 1922. KNS:tOO2kl 1922-11-18. Chef för 12. infanteribrigaden 1923-02-09. SkmG. KSO2kl 1924-06-06. KSO1kl 1926-12-10. Överste och brigadchef vid Västra arméfördelningen 1927-05-27 f o m 1928-01-01. Överste och chef för Södermanlands regemente 1928-05-11. Överste och brigadchef vid Västra arméfördelningen 1929-06-06. Generalmajor i armén 1932-06-17. KNS:OO2kl. Överste och brigadchef vid Östra brigaden 1932-10-21 f o m 1932-12-05. Avsked 1935-02-01 f o m 1935-11-21. Gift 1899-01-05 i Sofia kyrka Jönköping med Sigrid Augusta Sjöberg, född i Jönköping 1875-06-06, död 1938-11-08 i Lidköping. Dotter av fabriksdisponenten Arvid Leonard Sjöberg och Augusta Elisabet Lundqvist.

Barn:

 • Anna Astrid Sigrid Elisabeth , född 1902-01-02 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm. Gift 1928-05-26 i Skövde (vb nr 28) med jägmästaren Nils Gustaf Sture Bergsjö, född 1898-06-29 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm.
 • Sten-Sture, född 1906-12-16 i Engelbrekts förs, Stockholm.
 • Yngve Nils Sture, född 1909-02-11 i Jönköping.
 • Sigrid Signe Marie-Ann Augusta Charlotta,

TAB 21

Carl Vilhelm Emanuel, (son av Teodor Vilhelm, tab 5), född 1847-12-14 Runsa. Kadett vid Karlberg 1863-05-04. Utexaminerad 1870-05-16. Underlöjtnant vid Upplands regemente 1870-05-25. Kurs vid gymnastiska centralinstitutet 1871–1874. Tillförordnad gymnastiklärare vid Nyköpings högre allmänna läroverk 1875-07-21. Ordinarie gymnastiklärare vid Nyköpings högre allmänna läroverk 1876-05-03. Löjtnant vid regementet 1876-11-04. Gymnastiklärare vid läroverket å Södermalm i Stockholm 1881-02-18. Extra lärare vid gymnastiska centralinstitutet 1885–1888. Kapten 1887-05-06. RPrRÖO4kl 1888-07-27. Lärare vid gymnastiska centralinstiutet 1889-10-18. Kompanichef och lärare vid infanterivolontärskolan å Karlsborg 1890-08-15–1891-06-21. RSO 1891-12-01. Kompanichef vid krigsskolan 1895-01-011897-03-12. Major i armén 1895-08-19. Adjutant hos konungen 1895-10-08. Major vid Svea livgarde 1897-03-12. SiamKrO3kl 1897-08-12. OIIJmt 1897-09-18. Överstelöjtnant och 1. major vid Jämtlands fältjägarregemente 1898-11-15. KDDO2gr 1899-01-31. Tillförordnad chef för Norrbottens regemente 1900-05-29–1900-07-30. Chef för infanterivolontärskolan å Karlsborg 1901–1902. Överste och chef för Hallands regemente 1902-02-14. Överadjutant hos konungen 1902-02-14. KSO2kl 1904-12-01. OIISGbmt 1907-06-06. KSO 1kl 1907-11-30. Avsked 1909-11-20. Överste i I. arméfördelningens reserv 1909-11-20. Kommendant för Stockholms garnison 1909-11-22. Transporterad till överste i IV arméfördelningens reserv 1911-02-10. KDDO1gr 1912-11-00. RRS:tStO2kl m. kr. 1913. StOff ItKrO 1913. RKCXIII:sO 1914-01-28. Avsked från kommendantsbefattningen 1915-10-01. Ledamot av styrelserna för livförsäkringsbolaget Svecia och olycksfallsförsäkringsanstalten Gothia. G.V:s Ol. m. Se biografi i "Vem är det?". Död 1927-03-08 i Svea Livgardet, Stockholm (db nr). Gift 1:o 1876-08-25 i Stockholm med Anna Vilhelmina Catharina Knös, född 1854-08-11 i Askersunds stadsförs, död 1898-06-20 på Fridhem Björkön ]], dotter av borgmästaren i Askersund Anders Vilhelm Knös och hans 3:e hustru Charlotta Gustava Ahlström. Gift 2:o 1920-10-08 i Stockholm med Agda Maria Louisa Maxe, född 1887-08-29 vid Skyllbergs järnvägsstation i Lerbäcks socken, Örebro län. Dotter av stationsinspektoren August Maxe och Maria Josefina Bergsten.

Barn:

 • 1. Louise Vivika Anna Charlotta (Viv), född 1877-10-20 i Nyköping. Författarinna. Gift 1903-11-03 i Halmstad med överstelöjtnanten vid Västernorrlands regemente Christer Mikael Horn af Rantzien, född 1868,
 • 1. Anna Ebba Elisabet (Annie), född 1879-02-25 i Nyköping. Gift 1905-06-03 i Berlin med direktören vid Sockerraffinaderiet i Landskrona samt vid vitbetsfabrikerna vid Säbyholm och Kävlinge, RVO, RDDO Carl Henrik Tranchell, från vilken hon blev skild 1915-12-17, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1916-06-06 med Anna Ulmgren, född 1886-05-26, dotter av med. doktor Per Otto Ulmgren och Sigrid Henrietta Prytz), född 1877-05-27 i Landskrona.
 • 1. Carl Herman Emanuel, född 1882-08-03 på Vittulsberg i Gamla Uppsala socken, Uppsala län. Skogselev. Död 1908-01-23 i Halmstad. Gift i Halmstad 1907-12-03 med Polly Schacke Andersen i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1916-12-09 Köpenhamn med affärsmannen Fredrik Carl Gustaf Arvid Ridderbjelke, född 1885), född 1882-07-02 Gälla
 • 1. Tore Vilhelm, född 1884-11-28 i Stockholm, död 1918-10-10 i Vänersborg. Lantbrukselev.

TAB 22

Conrad Vilhelm, (son av Conrad Vilhelm, tab 3), född 1774-12-01 på Boserup. Sergeant vid livregementet 1782-06-27. Fänrik vid Upplands regemente 1786-04-12. Löjtnant vid Upplands regemente 1807-12-11. Stabsadjutant. Bevistade fälttåget i Pommern 1807. Kommenderad till Norge och Finland 1808–1809. Sårad vid Oravais 1808-09-14. Guldmed. för tapperhet i fält 1809. Avsked från regementet 1810-08-22. Avsked ur krigstjänsten. Död 1825-06-04 Hessle. Gift 1822-06-07 Spandelstorp med Sofia Maria Crona, född 1792, död 1875-09-05, i Karlskrona, dotter av assessorn Zakarias Crona och Margareta Sofia Krauthoff.

Barn:

 • Margareta Sofia Charlotta, född 1822-08-10, död 1823-08-19.

TAB 23

Jakob Vilhelm, (son av Conrad Vilhelm, tab 22), född 1824-07-29 på Hessle. Kammarskrivare vid flottans station i Karlskrona 1848. Registrator vid flottans station i Karlskrona 1865 (Statskalendrar.). Revisor 1866 (Statskalendrar.). RVO 1876-12-01. Avsked 1880-05-14. Död 1892-06-22 i Karlskrona Amiralitetsförs. Gift 1852-01-23 med Emilia Fredrika Eufrosyne (Emma) Hjelm, född 1830-06-15, död 1911-11-01 i Karlskrona, dotter av kaptenen Claes Fredrik Cornelius Hjelm och Regina Charlotta Lennman.

Barn:

TAB 24

Axel, (son av Jakob Vilhelm, tab 23), född 1854-06-25 i Karlskrona. Grosshandlare i Göteborg under firma »Weinberg, Ankarcrona & C:o». Död 1907-12-14 i Göteborg. Innehade Ankarcronska fideikommisset i och vid Ronneby. Gift 1897-11-09 i Haga kyrka i Göteborg (Domkyrkoförs) ]] med Magdalena Vilhelmina (Magda) Holm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1920-10-20 i Holmens Kirke i Köpenhamn med överretssagförer Aage Rold Lundbye, född 1886-12-30), född 1873-01-02 i Göteborg, OffFrd'Acad, skild från Lundbys 1927-10-05. Dotter av danske konsuln i Göteborg Johan Fredrik Holm och Augusta Vilhelmina Carlsson.

Barn:

 • Magdalena Emma Margareta (Margaret), född 1898-08-28 i Göteborg. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1921-07-21 i S:t Andrews church i Göteborg (Vasa förs vb) med reverend Alexander Kirkland Barton, född 1893-09-26, död 1924-06-07 i Berkeley, Californien. Gift 2:o 1930-04-10 med William Samuel Leve, född 1898-05-07.
 • Jakob-Fredrik Christoffers, född 1900-05-18 i Göteborg, död i Vasa förs, Göteborg ]] 1914-05-12.
 • Conrad-Vilhelm, född 1902-03-21 i Göteborg.

TAB 25

Conrad, (son av Jakob Vilhelm, tab 23), född 1856-08-31 i Karlskrona. Anställd vid Karlskrona–Växjö järnväg 1875-07-08 och vid statens järnvägar 1876-01-29. Stationsskrivare vid statens järnvägar 1877-05-01. Förste stationsskrivare vid statens järnvägar 1901-07-29. Avsked 1913. Handlande i Göteborg. Död 1926-07-04 i Vasa förs, Göteborg (db nr 209). Gift 1899-10-26 i Kristinehamn ]] med Anna Dorotea Isacksson, född 1874-01-05 i Kristinehamn. Dotter av handlanden i Kristinehamn Jöns Isacksson och hans 1:a hustru Anna Olsdotter.

Barn:

 • Sten-Emil, född 1900-10-15 i Kristinehamns, förs. Kontorist.
 • Carin Anna Emilia, född 1901-12-25 i Alvesta i Aringsås förs , Kronobergs län. Kartriterska vid stadsbyggnadskontoret i Göteborg.
 • Jakob Åke, född 1903-07-25 vid Alvesta i Aringsås förs, Kronobergs län. Kontorist. Speditör.

TAB 26

Fredrik Vilhelm, (son av Conrad Vilhelm, tab 3), född 1785-07-26 på Runsa . Sergeant 1785-09-20. Fänrik vid Upplands regemente 1785-12-14. Fänriks indelning vid Upplands regemente 1787-05-30. Kadett vid Karlberg 1798-00-24. Fänrik vid finska gardet 1803-06-08. Löjtnant 1808-03-06. Kapten vid 2. gardet 1810-11-20. Majors avsked 1815-01-31. Död 1834-10-28 i Uppsala. Gift 1814-02-26 i Stockholm med Johanna Margareta Åkerblad, född 1788-01-12, död 1835-12-26 i Uppsala, dotter av handlanden i Stockholm Johan Peter Åkerblad och Catharina Margareta Lund. (SRB.)

Barn:

 • Carl Johan Vilhelm, född 1815-05-18, död 1815-05-20.
 • Axel Fredrik Teodor, född 1817-08-11 i Stockholm. Konstapel vid flottan. Död 1838-05-09 i Karlskrona.
 • Alexander August, född 1820-07-27. Student i Uppsala 1837-03-17. Sekundlöjtnant vid flottan. Avsked. Arrenderade jordegendomar i Finland. Död ogift 1887-12-30, Liljendal
 • Gustaf Edvard Reinhold, född 1825-02-27, död 1835-05-15 i Uppsala.
 • Robert Laurentius Alexander, född 1829-12-14 i Uppsala. Sjöofficersexamen i Karlskrona 1852-05-06. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1853-11-18. Officersexamen vid regementet 1854-05-10. Underlöjtnant 1854-12-07. Transporterad till underlöjtnant vid Upplands regemente 1856-06-12. Avsked 1859-04-29. Egendomsförvaltare i Finland. Död ogift 1910-01-05 i Helsingfors.

TAB 27

Otto Conrad, (son av Fredrik Vilhelm, tab 26), född 1818-10-24. Student i Uppsala 1837-03-17. Kameralexamen i Uppsala 1840. Extra ordinarie kammarskrivare i underhållskammarkontoret 1841-12-231849. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1844-06-06. Kontorsskrivare 1853-04-21. Återgick till extra ordinarie tjänsteman till följd av bankoverkets omorganisation 1854-12-21. Ånyo kontorsskrivare 1858-08-13. Bokhållare i bankens sedelkontor 1861-03-15. Död 1880-11-09 i Stockholm [Pgh]. Gift med Emma Christina Ekberg, född 1849-08-16 Ådö (pastor i Bro), död 1926-11-24 i Oscars förs, Stockholm. Dotter av lantbrukaren Carl Ekberg och Stina Cajsa Jansdotter vid Ådö.

Barn:

 • Carl Otto Leonard, född 1877-06-28. Anställd i bokhandel i Stockholm 1893-06-06–1911-04-30 och i Ludvika 1911-05-01–1917-02-15. Bokhandlare i Hallsberg 1917-03-15. Gift 1919-11-02 i Ludvika med Signe Amalia Carlsson, född 1879-01-28 i Kårberg i Ramsbergs socken, Örebro län. Dotter av folkskolläraren Jacob Erik Carlsson och Karolina Ulrika Eriksson.
 • Claes Robert, född 1878-11-16 i Stockholm. Bokhållare i aktiebolag Stockholms privat-assistans 1896. Kamrersassistent i aktiebolag Stockholms privat-assistans 1904. Kamrer 1908. Kamrer i Stockholms privatbank, aktiebolag, 1911–1917. Styrelsesuppleant i Stockholms privatbank, aktiebolag 1913, ledamot av styrelsen för aktiebolag Arbetarringens banks kontor i Söderhamn 1917–1918. Ledamot av styrelsen för aktiebolag Köpmansbankens kontor i Söderhamn 1918. Ledamot av styrelsen för Skandinaviska kreditaktiebolags kontor i Söderhamn 1921. Verkställande direktör. Gift 1908-04-04 i Kungsholms förs, Stockholm med Siri Carolina Josefina Janzon, född 1877-11-08 Rissne. Dotter av lantbrukaren Gustaf Ferdinand Janzon och Amelie Lovisa Carolina Nilsson.

TAB 28

Ferdinand Vilhelm, (son av Fredrik Vilhelm, tab 26), född 1823-01-18. Sekundlöjtnant vid Kungl Maj:ts flotta 1847-06-21. Premiärlöjtnant 1855-09-21. Avsked 1855-09-22. Fyrmästare vid Faludds fyr på Gotland. GM.(SRB.) 1890. GMnor5 1890-10-24 (sjöf). Död 1904-05-08 i Kungsbacka. Gift 1871-08-28 i Öja socken, Gotlands län med Anna Louise Hagberg, född 1837-07-16 i Sollentuna socken, Uppsala län ]], död 1923-10-02 i Kungsbacka ]], dotter av oxstillaren vid Sollentunaholm Jan Mattsson Hagberg och Anna Brita Larsdotter .

Barn:

 • Anna Maria Vilhelmina, född 1862-03-20 i Stockholm

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: