:

Posse nr 51

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för grevliga ätten Posse nr 51
Vapensköld för grevliga ätten Posse nr 51

Grevliga ätten Posse nr 51

Friherrlig 1696-10-24. Grevlig 1706-06-25.

TAB 1

Knut Posse, friherre och greve Posse (son av Göran Posse, se adliga ätten Posse nr 14#TAB 15), greve till Tisslegård i Forshems socken, Skaraborgs län samt friherre till Lövstaholm i S:t Olovs socken och Stora Benhamra i Vada socken, herre till Gottenvik i Jonsbergs socken. Född på 1640-talet på Tisslegård. Överste för drabanterna till häst och livgardet till fot 1696. Friherre 1696. Generalmajor av infanteriet 1700. Generallöjtnant 1703. Kunglig råd samt överståthållare i Stockholm 1705. Greve 1706-06-25. Död 1714-08-07. Gift 1:o 1681-03-17 i Stockholm med friherrinnan Ingeborg Bielke, dotter av riksskattmästaren, friherre Sten Bielke och hans 1:a fru Brita Rosladin. Gift 2:o 1686-06-22 med Anna Christina Natt och Dag, dotter av vice presidenten Arvid Ivarsson (Natt och Dag) och friherrinnan Märta Kurck.

Barn i gifte 2:o:

 • Carl, född 1687. Överste. Död 1737. Se Tab. 2.
 • Hedvig Ulrika Posse, född 1688-08-04 i Stockholm, död 1762-06-19 i Stockholm. Gift 1:o 1707 med generaladjutanten Carl Gustaf Rosenstierna. Gift 2:o 1711-01-08 med riksrådet Olof Törnflycht.
 • Arvid, född 1689. Riksråd. Död 1754. Se Tab. 6.
 • Märta Beata, född 1691-07-12, död 1738-03-30. Gift 1:o 1717-11-11 på Tisslegård med översten och friherre Carl Henrik Cronstierna. Gift 2:o 1721 med riksrådet Herman Tersmeden, friherre och greve Cedercreutz i hans 1:a gifte.
 • Göran, född 1694-02-06, död 1695-01-17.
 • Knut, född 1697. Kapten. Död 1733. Se Tab. 41.
 • Ulrika Fredrika, född 1699-09-14, död ogift 1717.

Posse%20G5100.png

TAB 2

Carl Posse (son av Knut Posse, friherre och greve Posse, tab 1). Född 1687-06-11. Överste för Upplands femmänningsinfanteriregemente 1717- och för västra skånska infanteriregementet 1719. Överste för garnisonsregementet i Stralsund 1721. Överste för Närkes och Värmlands infanteriregemente 1728. Död 1737-08-13. Gift 1717-08-25 med sin svågers systerdotter, grevinnan Christina Margareta Eleonora Lillienstedt i hennes 1:a gifte, dotter av riksrådet och presidenten Johan Paulin, adlad, friherre och greve Lilliénstedt och hans 2:a fru Margareta Törnflycht.

Barn:

 • Ulrika Eleonora, född 1718-07-09, död 1719-11.
 • Knut, född 1719. Överstelöjtnant. Död 1771. Se Tab. 3.
 • Carl, född 1720, död ung.
 • Fredrik, född 1722. Generalmajor. Död 1801. Se Tab. 4.
 • Göran, född 1723. Major. Död 1779. Se Tab. 5.
 • Christina Margareta Eleonora, född 1725-06-13, död 1812-07-03 Myrö. Gift 1749-07-09 på Kummelnäs med riksrådet Per Kalling.
 • Johanna Charlotta, född 1729-10-26. Hovfröken hos drottning Lovisa Ulrika. Död 1810-05-30 i Stockholm. Gift 1757-05-01 på Stockholms slott med landshövdingen Lorentz Johan Giös.

TAB 3

Knut Posse (son av Carl Posse, tab 2). Född 1719-08-18 i Stockholm. Överstelöjtnant i armén 1764. Överstelöjtnant vid Tavastehus infanteriregemente 1770. Död 1771-04-20 på majorsbostället Dalbygård i Dalby socken. Gift 1761-06-11 i Stockholm med sin kusin Hedvig Augusta Sparfvenfeldt i hennes 1:a gifte, dotter av hovstallmästaren Johan Henrik Sparfvenfeldt och grevinnan Christina Johanna Lillienstedt.

Barn:

 • Eleonora Christina Augusta, född 1762-07-07 i Helsingfors, död 1822-11-05 på Litslena. Gift 1785-08-28 på Strömsberg i Breds socken med majoren Alexander Didrik von Essen af Zellie.
 • Lage, född 1763-05-25. Fänrik vid Västerbottens regemente 1780. Död ogift 1784-03-27.

TAB 4

Fredrik Posse (son av Carl Posse, tab 2). Född 1722-09-29 i Stralsund. Överstelöjtnant vid drottningens livregemente i Pommern 1770. Överste i armén 1773. Överste för Kalmar regemente 1778 och för Västgötadals regemente 1779. Generalmajor 1782. Död 1801-09-14 på Ekhammar. Gift 1774-08-07 i Malmbäcks kyrka med Carolina Stedt, dotter av kammarherren Claes Henrik Stedt och Carolina Simzon.

Barn:

 • Margareta Eleonora, född 1775-07-11 Munstorp, död 1854-06-18, i Norrköping. Gift 1801-12-19 på Ekhammar med överstelöjtnanten Carl Vilhelm Rappe.
 • Carolina, född 1776-12-08 på Munstorp, död 1843-11-22 i Alingsås. Gift 1794-09-07 med översten Johan Teodor Gripenstedt.
 • Charlotta Fredrika, född 1777-06-17, död 1779-07-21.
 • Claes Carl Henrik. Kammarherre 1809. Död barnlös 1823-06-15 i Stockholm. Gift 1809-10-04 i Hamburg med Adine de Breant från Paris i hennes 2:a gifte.
 • Fredrik Gustaf, född 1779-10-18, död 1781-08-25 på överstebostället Slädene i Slädene socken.
 • Arvid, född 1782-06-11. Kammarherre 1817. Död 1826 i Buenos Aires. Gift 1818-03-28 i Rom med Christine Alexandrine Egypta Bonaparte, från vilken han 1824 blev skild, i hennes 1:a gifte, dotter av Lucien Bonaparte, furste av Canino och Musignano och dess 1:a gemål Christine Boyer.
 • Fredrika, född 1784-04-21, död 1787-02-17 på Slädene.
 • Claes Fredrik, född 1785-10-20. Överstelöjtnant i armén 1813. Major vid armén 1821. Generalmajor i armén 1837. Avsked från regementet 1837-02-24. Död 1839-09-06 på Fågelvik. Gift 1832-10-18 Forsby med friherrinnan Fredrika Vilhelmina Lybecker i hennes 2:a gifte, dotter av kaptenen, friherre Otto Vilhelm Lybecker och Fredrika Sofia Granschoug.

TAB 5

Göran Posse (son av Carl Posse, tab 2). Född 1723-12-31 i Stralsund. Major i armén 1766 och vid Upplands regemente 1770. Död 1779-04-06 Lövsta. Gift 1764-06-07 i Stockholm med friherrinnan Christina Johanna Bielke, dotter av vice presidenten, friherre Sten Carl Bielke och hans 2:a fru Eleonora von Mentzer.

Barn:

 • Eleonora Christina, född 1765-08-14, död ogift 1819-06-01 i Uppsala.
 • Charlotta Gustava, född 1775-03-13 på Lövsta, död 1860-03-31 i Uppsala. Gift 1798-08-26 Hålbonäs med översten, friherre Claes Cederström.

TAB 6

Arvid Posse (son av Knut Posse, friherre och greve Posse, tab 1). Född 1689-11-23 i Stockholm. Greve till Velamsund i Bo kapellförs. Generalmajor av infanteriet 1737. Riksråd 1739-03-31. Död 1754-01-30 i Stockholm. Gift 1718-09-18 på Stockholms slott med drottning Hedvig Eleonoras hovfröken, grevinnan Hedvig Christina Stenbock, dotter av generallöjtnanten och överkammarherren, greve Erik Gustaf Stenbock och hans 1:a fru grevinnan Johanna Eleonora De la Gardie.

Barn:

 • Carl, född 1719. Hovmarskalk. Död 1791. Se Tab. 7.
 • Beata Christina, döpt 1720-06-23, död i barnsäng 1739. Gift 1738-11-23 med sin frände, riksrådet, friherre Mauritz Posse af Säby.
 • Johanna Eleonora, döpt 1721-07-02 död 1730-03-22.
 • Knut, född 1724. Överste. Död 1788. Se Tab. 11.
 • Fredrik, född 1727. General och en av rikets herrar. Död 1794. Se Tab. 17.
 • Hedvig Ulrika, född 1737-02-11, död 1810-04-17 i Stockholm. Gift 1760-04-01 med två sina svägerskors broder, överstelöjtnanten, friherre Carl Otto Wrangel af Lindeberg.

TAB 7

Carl Posse (son av Arvid Posse, tab 6). Född 1719-06-29. Stabskapten vid livgardet 1745. Kapten 1747. Hovmarskalk 1764. Död 1791-12-04 på Haga. Gift 1748-02-18 med Helena Ulrika Falkenberg af Bålby, dotter av översten Henrik Falkenberg af Bålby och hans 2:a fru friherrinnan Anna Maria Mörner af Morlanda.

Barn:

 • Hedvig Maria, född 1749-01-10, död 1773-03-20 på Åbylund i Romfartuna socken. Gift 1771-09-24 på Haga med majoren Carl Jakob Sparfvenfeldt.
 • Arvid, född 1749. Kapten. Död 1824. Se Tab. 8.
 • Henrik, född 1752. Löjtnant. Död 1803. Se Tab. 10.
 • Carl, född 1757-12-26 i Stockholm. Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1782. Genom byte kapten vid Västmanlands regemente 1782. Kavaljer hos hertigen av Östergötland, prins Fredrik Adolf. Död ogift 1790-03-04 i Stockholm.

TAB 8

Arvid Posse (son av Carl Posse, tab 7). Kapten vid livdragonregementet 1786. Död 1824-01-20 på Hornö i Vallby socken. Gift 1:o 1793-09-20 på Hornö med Johanna Beata Malmerfelt, dotter av översten Erik Malmerfelt och hans 2:a fru grevinnan Beata Magdalena Cronhielm af Flosta. Gift 2:o 1799-04-21 i Stockholm med stiftsjungfrun Hedvig Ulrika Staël von Holstein, dotter av majoren Georg Bogislaus Staël von Holstein och hans fru och kusin Hedvig Catharina Staël von Holstein.

Barn i gifte 1:o:

 • Beata Ulrika, född 1795-06-12 Arnöberg, död ogift 1864-08-02 i Stockholm.

Barn i gifte 2:o:

 • Hedvig Charlotta Fredrika, född 1800-06-25, död ogift 1833-12-28 i Hillersjö socken.
 • Carl Georg, född 1801. Ryttmästare. Död 1882. Se Tab. 9.
 • Knut Arvid, född 1804-07-11 på Arnöberg. Sergeant vid Södermanlands regemente 1824. Död ogift 1851-11-21 på Solberga i Teda socken.
 • Fredrik Gustaf, född 1805-08-30 på Arnöberg. Kadett vid Karlberg 1821. Död ogift 1859-05-28 Nybyholm.
 • Maria Aurora Johanna, född 1807-02-13 på Arnöberg, död 1878-02-16 i Stockholm. Gift 1827-09-23 Brunsholm med överstelöjtnanten Carl Gustaf Klingspor.
 • Mariana Sofia Gustava (Marianne), född 1808-09-21 på Hornö, död 1886-06-05 i Uppsala. Gift 1830-09-14 på Brunsholm med stallmästaren Carl Gustaf von Bahr.
 • Lovisa Bernhardina, född 1811-09-26 på Hornö, död ogift 1897-12-30.

TAB 9

Carl Georg Posse (son av Arvid Posse, tab 8), född 1801-10-08 på Arnöberg. Kornett vid livregementets 1820. Löjtnant 1826. Ryttmästare 1833. Död 1882-10-15 i Södertälje. Gift 1840-04-05 på Fors bruk i Västra Våla socken med Hedvig Desideria Björkenstam, dotter av lagmannen Sven Björkman, adlad Björkenstam och hans 2:a fru Catharina Maria Strokirk.

Barn:

 • Svante Carl Arvid, född 1841-05-11, död 1847-04-23 Björnö.
 • Anna Hedvig Maria, född 1850-05-18, död ogift 1909-01-03 på Vadstena.

TAB 10

Henrik Posse (son av Carl Posse, tab 7), född 1752-04-23 i Stockholm. Löjtnant vid Upplands regemente 1776. Död 1803-07-16 på Haga i Svinnegarns socken. Gift 1793-07-04 i Norrköping med stiftsjungfrun Anna Maria Svab, dotter av kaptenen Anton Gabriel Svab och grevinnan Virginia Charlotta Gyllenborg.

Barn:

 • Helena Charlotta Henrietta, född 1795-01-18 på Vappa säteri i Tillinge/C, död 1855-12-12 i Umeå. Gift 1815-03-30 på Haga med generalmajoren mm Carl Ludvig von Hohenhausen.

TAB 11

Knut Posse (son av Arvid Posse, tab 6). Född 1724-03-10. Överste 1762. Död 1788-01-08 på Svanå. Gift 1751-09-15 med friherrinnan Fredrika Wrangel af Lindeberg, dotter av riksrådet, friherre Erik Wrangel af Lindeberg och Elisabet von Rosen.

Barn:

 • Christina Elisabet, född 1752-12-04, död ogift 1773-11-06 på Svanå.
 • Knut, född 1755. Hovmarskalk. Död 1814. Se Tab. 12.
 • Beata Fredrika, född 1759-05-07 på Svanå, död 1829-05-16 på Karlslund vid Västerås. Gift 1:o 1797-11-21 på Kurö med majoren, friherre Carl Gustaf Func. Gift 2:o 1814-06-16 i Västerås med överstelöjtnanten Otto Henrik Stålhammar.

TAB 12

Knut Posse (son av Knut Posse, tab 11). Född 1755-12-16. Hovmarskalk. Död 1814-08-04 på Svanå. Gift 1792-09-16 Hassle-Säby med sin fränka, friherrinnan Maria Hedvig Posse af Säby, dotter av kaptenen, friherre Christer Lindorm Posse af Säby och hans 1:a fru Fredrika Lovisa Zander.

Barn:

 • Knut Lindorm, född 1802. Löjtnant. Död 1840. Se Tab. 13.
 • Fredrika Lovisa, född 1803-02-26 i Stockholm, död 1809 på Svanå.

TAB 13

Knut Lindorm Posse (son av Knut Posse, tab 12). Född 1802-08-19 i Stockholm. Löjtnant 1826. Död 1840-08-08 Svanå. Gift 1826-07-01 i Stockholm med Charlotta Margareta Rosén, dotter av presidenten Erik Gabriel Rosén, adlad och friherre von Rosén och hans 1:a fru Catharina Charlotta Rydberg.

Barn:

 • Knut, född 1827. Kaptenlöjtnant. Död 1908. Se Tab. 14.
 • Charlotta Gabriella, född 1829-01-11 på Svanå, död på Svanå 1829-07-19.
 • Ebba Maria, född 1832-02-03 på Svanå, död 1847-06-28 i Stockholm.
 • Anna Charlotta, född 1833-06-07 på Svanå, död 1921-06-28 i Stockholm. Gift 1858-09-25 Hedenlunda med majoren, friherre Erik Filip Ehrencrona.
 • Erik, född 1835-06-14 på Svanå. Anställd i italiensk krigstjänst 1861–1862. Bevistade därunder belägringen av Messina våren 1861. Löjtnant 1862. Kapten 1876. Död ogift 1921-02-26 i Stockholm.

TAB 14

Knut (översiktstab 7, son av Knut Lindorm, tab 13), född 1827-05-22 i Stockholm. Deltog som extra sjökadett i sjöexpeditionen med flottans fartyg 1845–1847. Sjöofficersexamen vid Karlberg 1849-02-24. Sekundlöjtnant vid flottan 1849-07-06. Löjtnant i engelsk örlogstjänst 1849–1852. Premiärlöjtnant 1858-02-02. Ordförande för rikets ständers revisorer 1862. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866-10-01. Kaptenlöjtnant vid nämnda reservstat 1868-05-08. Överflyttad till flottans indragningsstat 1874-10-02. Verkställande direktör vid Trollhätte kanalverk 1874-10-01–1882-10-01. RSO 1881-12-01. Statsrevisor 1888–1889. Ordförande inom statsrevisionen 1890. Död 1908-09-08 i Stockholm och jordfäst i Harakers kyrka (Skeppsholms förs, db) 1908-09-12 samt jämte sin fru begraven på Harakers kyrkogård. Ärvde efter sin fader Svanå i Harakers socken, Västmanlands län, men sålde egendomen 1848 till ett bolag, vari han blev delägare. Gift 1863-10-12 i Stockholm med Emma Louise Henriette Arfwedson, född 1844-04-12 i Stockholm, död i Stockholm (Skeppsholms förs, db) 1912-02-14, dotter av grosshandlaren John Edvard Arfwedson och friherrinnan Louise Adrienne De Geer af Finspång.

Barn:

 • Emma Louise Charlotte, född 1864-11-11 i Karlskrona. Död 1946-09-20 på Wreten, Skaraborgs län (Edåsa förs, Skaraborgs län, db nr 1). Gift 1890-12-30 i Stockholm med godsägaren, greve Nils Fredrik Posse, född 1853, död 1919.
 • Knut Arvid, född 1866. Kommendörkapten. Död 1932. Se Tab. 15.
 • Göran Edvard Henning, född 1868-11-07 i Norrköping. Volontär vid Svea artilleriregemente 1887-06-01. Mogenhetsexamen 1888-05-16. 2. Konstapel 1888-10-31. Sergeant 1889-05-15. Elev vid krigsskolan 1889-07-17. Utexaminerad 1890-10-27. Underlöjtnant i nämnda artilleriregemente 1890-11-07. Löjtnant vid 1. Svea artilleriregemente 1894-09-13. Utexaminerad från artilleri- och ingenjörhögskolans större artillerikurs 1895-06-15. Uppvaktande hos arvfurstarna, hertigarna av Skåne och Södermanland 1897-11-11–1904-04-11. RBadZLO2kl m eklöv 1898. RVO 1902-01-20. Adjutant hos hertigen av Skåne (sedermera kronprinsen) 1894-04-11–1930 5!9 och därvid chef för kronprinsens stab från 1915-02-26. Kapten vid regementet 1904-10-14. Regementskvartermästare 1904–1907. Åtföljde kronprinsen vid hans förmälning i England 1905. RStbVO4kl 1905-06-15. GVSbm 1906-09-20. OIISGbmt 1907-06-06. Ordförande för Stockholms stads frivilliga skarpskytteförening 1910–1919. RSO 1911-06-06. ROld HFO1kl 1912. RRS:tAO3kl 1913. Major vid Upplands artilleriregemente 1913-05-16. Åtföljde kronprinsen till kejsar Frans Josefs begravning 1916. Överstelöjtnant i armén 1918-05-16 och vid regementet 1919-03-28. Överste i armén och avsked från beställning på stat 1923-10-12. Åtföljde kronprinsen vid hans förmälning i England 1923. KStbVO1kl 1923-11-03. RNO 1924-06-06. Åtföljde kronprinsen på dennes resa till Nordamerika 1926. KSO2kl 1927-09-15. KBKrO 1927. GV:sJmt 1928-06-16. KSpMFO2kl 1929. Tjänstgörande kammarherre hos kronprinsen 1930-09-05. Åtföljde kronprinsen på dennes resa till Island 1930. KIsFO 1kl 1930. KSO1kl 1930-11-28. IdrGM. StkDDO 1935-05-22. Gift 1:o 1906-07-15 i slottskapellet med Elsa Viktoria Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1882-05-14 i Stockholm, död 1919-03-27 i Uppsala (Upplands art. regementes förs, db) och där begraven, dotter av hovmarskalken Carl Malkolm Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Anna Margareta Ekelund. Gift 2:o 1923-07-04 Tisenhult (Engelbrekts förs, Stockholm, vb) med Marfa Zoë Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1889-06-16 i Dresden, död 1945-05-17 i Uppsala (Djurö förs, Stockholm, db nr 11), dotter av kaptenen Axel Gregory Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Zoé Elisabet Dickson.
 • Carl Erik, född 1874-08-23 i Ronneby.
 • Edvard Lage, född 1876-08-27 i Trollhättan, död i Trollhättan 1876-10-07 och där begraven.

TAB 15

Knut Arvid (översiktstab 8, son av Knut, tab 14), född 1866-12-23 i Norrköping. Deltog såsom extra sjökadett i korvetten Norrköpings expedition 1880. Elev vid sjökrigsskolan 1881-10-04. Utexaminerad. 1887-10-18. Underlöjtnant vid flottan 1887-10-28. Löjtnant 1889-12-06. Adjutant hos kommendanten i Karlskrona 1896–1899. Kapten 1897-11-26. Informationsofficer i underbefälsskolan i Karlskrona 1899–1901. LÖS 1900. Adjutant i sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition 1901–1906. Tjänstgörande i flottans stab 1906–1909. RSO 1907-12-01. Tjänstgörande i marinstaben 1909–1911. RFrHL 1909. RRS:tAO3kl 1909. Kommendörkapten av 2. klass 1909-08-27. Chef för marinstabens kommunikationsavdelning 1911–1913. OffItS:tMLO 1913. Kommendörkapten av 1. klass 1914-05-29. Chef för skeppsgossekåren i Karlskrona 1914–1917. Chef för sjömanskårens skolor i Karlskrona 1917–1919. KDDO2gr 1919-02-14. Avsked med kvarstående i flottans reserv 1921-12-22. Död 1932-02-25 i Stocksund, Stockholm. Gift 1896-05-20 i Karlskrona med grevinnan Sigrid Mary Louise Wachtmeister af Johannishus, född 1871-02-03 Borgeby, dotter av landshövdingen, greve Gotthard Wachtmeister af Johannishus nr 25 och friherrinnan Elisabet von Essen nr 158.

Barn:

 • Knut Knutsson, född 1897. Löjtnant. Se tab 16.
 • Elisabet, född 1900-06-12 i Amiralitetsförs, Karlskrona. Stiftsjungfru. Död 1979-08-19 i Farsta förs, Stockholm. Gift 1926-08-29 i Danderyds kyrka, Stockholms län (vb) med löjtnanten vid Svea artilleriregemente Olof Samuel Fernando Odenrick, född 1894-07-29 i Barcelona.
 • Brita, född 1908-06-17 i Skeppsholms förs, Stockholm (fb). Stiftsjungfru. Död 1990-02-26 i Sigtuna. Gift 1937-07-03 i Sigtuna förs, Stockholm (vb 11) med läroverksadjunkten Berndt Sune Udén, född 1903-04-11 i Värmlands län. Filosofie magister.

TAB 16

Knut Knutsson (översiktstab 8, son av Knut Arvid, tab 15), född 1897-10-05 i Amiralitetsförs, Karlskrona. Studentexamen i Stockholm 1917-05-12. Utexaminerad från Sjökrigsskolan 1920. Fänrik vid flottan 1920-09-29. Löjtnant vid flottan 1922-09-27. Kapten i flottan 1935-09-20 fr o m 1935-09-29. RSO 1941-06-06. Kommendörkapten av andra graden i flottan 1941-08-30. Förordnad till kommendörkapten av andra graden vid flottan 1941-09-15. Kommendörkapten av andra graden vid flottan 1941-11-21. RFinlVRO1kl. Gift 1928-10-22 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm (Örtomta förs, Östergötlands län, vb) med friherrinnan Alice Brita Ida von Essen, nr 158 (T34), född 1904-12-03 i Malmö, Garnisonförs, dotter av kammarherren, greve Carl Reinhold von Essen, och grevinnan Louise Signe Brigitta Mathilda Sopia De la Gardie nr 3.

Barn:

 • Knut Reinhold Knutsson, född 1930-07-20 i Stockholm.
 • Mary Birgitta Knutsdotter, född 1933-07-16 i Engelbrekts förs, Stockholm (Karlskrona Amiralitetsförs, fb).
 • Kristina Elisabeth Knutsdotter

TAB 17

Fredrik Posse (son av Arvid posse, tab 6). Född 1727-05-17. Överste för Västmanlands regemente 1773. Överbefälhavare eller general en chef i Finland 1780. General av infanteriet 1792. Chef för småländska fördelningen av armén 1792. Ledamot av rikets ärenders allmänna beredning 1793. En av rikets herrar 1793. Död 1794-12-11 i Stockholm. Gift 1752-11-22 med sin broders svägerska, friherrinnan Ulrika Eleonora Wrangel af Lindeberg, dotter av riksrådet, friherre Erik Wrangel af Lindeberg och Elisabet von Rosen.

Barn:

 • Arvid Erik, född 1753. President och en av rikets herrar. Död 1825. Se Tab. 18.
 • Hedvig Elisabet, född 1755-02-12, död 1774-12-22 på Gottenvik. Gift 1773-12-05 på Gottenvik med kanslirådet, friherre Carl Gustaf Adlermarck i hans 1:a gifte.
 • Fredrika Charlotta, född 1756-08-08, död ogift 1794-09-08 på Ravnäs.

TAB 18

Arvid Erik Posse (son av Fredrik Posse, tab 17). Född 1753-06-22. Lagman i Blekinge 1777 och i Tio häraders lagsaga 1783. Landshövdings fullmäktige 1794. President i Göta hovrätt 1795. En av rikets herrar 1819. Död 1825-03-25 på Bergkvara. Gift 1784-06-04 på Kronobergs kungsgård i Växjö landsförs med friherrinnan Catharina Charlotta von Otter, dotter av landshövdingen, friherre Salomon von Otter och Agneta Beck-Friis.

Barn:

 • Fredrik Salomon, född 1785. Landshövding. Död 1853. Se Tab. 19.
 • Carl Otto, född 1787. Major. Död 1867. Se Tab. 28.
 • Erik Ulrik, född 1788-06-27 på Bergkvara. Tillförordnad assessor i nämnda kollegium 1821. Kammarherre 1822. Död barnlös 1851-11-15 i Stockholm. Gift 1830-11-19 Osaby med sin broders svägerska Catharina Charlotta Hederstierna, dotter av generallöjtnanten Erland Hederstierna och friherrinnan Maria Sofia Wrangel von Brehmer.
 • Arvid Vilhelm, född 1789-10-08 på Bergkvara, död på Bergkvara 1790-08-08.
 • Arvid Mauritz, född 1792. Justitiestatsminister och en av rikets herrar. Död 1850. Se Tab. 34.
 • Knut Axel, född 1796. Landshövding. Död 1856. Se Tab 35.

TAB 19

Fredrik Salomon Posse (son av Arvid Erik Posse, tab 18), född 1785-02-27 på Ravnäs. Överste i armén. Landshövding i Malmöhus län 1835. Generaladjutant i armén 1835. Död 1853-04-27 på Närlunda vid Hälsingborg. Gift 1:o 1818-02-27 på Rosendal i Kropps socken med sin kusin, friherrinnan Magdalena Charlotta Bennet, dotter av Vilhelm Rutger Bennet och friherrinnan Elisabet Vilhelmina von Otter. Gift 2:o 1838-06-13 i Lunds domkyrka med den 1:a fruns syssling, friherrinnan Lovisa Ulrika Bennet, dotter av hovmarskalken, friherre Carl Fredrik Bennet och friherrinnan Fredrika Magdalena Thott.

Barn i gifte 1:o:

 • Charlotta Vilhelmina Ulrika, född 1819-01-05 på Rosendal, död på Rosendal 1819-05-22.
 • Arvid Rutger (Fredriksson), född 1820. President. Död 1901. Se Tab. 20.
 • Knut Lage, född 1821. Major. Död 1900. Se Tab 22.
 • Carl Erik, född 1822-06-10 på Hjälmshults överstelöjtnantsboställe i Allerums socken, Malmöhus län, död på Hjälmshults överstelöjtnantsboställe i Allerums socken.
 • Gustaf Mauritz (Gösta), född 1823. Godsägare. Död 1888. Se Tab. 23.
 • Fredrik, född 1825-08-06 på Hjälmshult, död på Hjälmshult 1825-09-21.
 • Christer Lindorm, född 1826-08-07 på Hjälmshult, död på Hjälmhult 1827-02-25.
 • Malla, född 1827-03-08 på Hjälmshult, död ogift 1874-07-05 i Ramlösa och begraven på Kropps kyrkogård.
 • Adolf Christian Ludvig, född 1828-09-23 på Hjälmshult. Regementskvartermästare 1857. Död 1865-10-03 i Köpenhamn. Gift 1856-11-27 i Hälsingborg med friherrinnan Anna Emerentia Götilda Rappe i hennes 1:a gifte, dotter av översten, friherre Carl Rappe och Anna Götilda Tegnér.
 • Fredrik, född 1830-06-19 på Hjälmshult. Student i Lund 1848. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1852-06-08 och i Svea hovrätt 1855. Död ogift 1863-01-04 i Ängelholm.

TAB 20

Arvid Rutger Fredriksson (översiktstab 11, son av Fredrik Salomon, tab 19), född 1820-02-17 Rosendal. Student i Lund 1835. Examen till rättegångsverken 1840. Auskultant i Svea hovrätt 1840. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1840. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1840-05-06. Extra fiskal i hovrätten över Skåne och Blekinge 1844-02-08. Tillförordnad domhavande i Ingelstads m fl häraders domsaga 1845-02-16. Vice häradshövding 1845-08-08. Kanslist i nämnda hovrätt 1846-02-19. Adjungerad ledamot 1847-01-11. Avsked från kanslistbefattningen 1849-01-08. Ordförande i Skånes enskilda bank 1851–1862. Ledamot av direktionen för skånska hypoteksföreningen 1861-09-00. RNO 1862-01-28. Vice ordförande i Malmöhus läns landsting 1863–1864. Ordförande i styrelsen för sydskånska järnbanan 1865. Ordförande i nämnda landsting. 1865–1868. KNO 1866-07-03. Ledamot av riksdagens andra kammare 1867–1881. Nämndeman i Ljunits härad 1869–1880. Talman i riksdagens andra kammare 1876–1880. KmstkNO 1876-12-01. HLFS 1878. LLA 1879. Statsminister 1880-04-19. Hedersledamot av Malmöhus läns hushållningssällskap 1880-09-02. HLÖS 1880. StkNS:tOO 1880-12-01. Chef för finansdepartementet 1880-12-07–1881-03-08. Ordförande i skånska hypoteksföreningens direktion 1881. RoK avKMO 1881-10-01. Ledamot av riksdagens första kammare 1882–1890. LSkS 1882. Avsked från statsministerämbetet 1883-06-13. President i kammarrätten 1883-10-05. Vice ordförande i serafimerlasarettets direktion 1885. Avsked från presidentsämbetet 1889-10-12. Vice kansler vid KMO 1894-11-26. Död 1901-04-24 i Stockholm, jordfäst 1901-04-30 i Jakobs kyrka och begraven 1901-05-01 på Snårestads kyrkogård Malmöhus län. Ägde genom sitt andra gifte Näsby i Taxinge socken och Åkers styckebruk i Åkers socken, båda i Södermanlands län, huset nr 10 Kungsträdgårds gatan i Stockholm samt tillsammans med sina barn Charlottenlund i Snårestads socken, Malmöhus län. Se Biografica. Gift 1:o 1846-09-06 på Löberöd i Hammarlunda socken, Malmöhus län med grevinnan Amalia Carolina De la Gardie, född 1821-01-02, död 1883-07-30 på Charlottenlund och begraven på Snårestads kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten, greve Étienne Casimir De la Gardie, och Christina Charlotta Silfversparre. Gift 2:o 1886-01-18 i Stockholm med Ebba Augusta Hägerflycht i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1862-11-19 i Stockholm med överintendenten och majoren, RSO, Martin Ludvig Berg, född 1818-07-17 i Stockholm, död i Stockholm 1881-07-24. Gift 3:o 1904-02-29 i Cannes i Frankrike med engelske envoyén, sir Audley Charles Gosling i hans 2:a gifte, född 1836-09-10, död 1913-12-00 i England), född 1843-08-25 Fredriksdal, död 1911-07-15 i Stockholm, jordfäst 1911-07-22 i Taxinge kyrka och begraven på Taxinge kyrkogård, dotter av översten Nils Henrik Hägerflycht, och Anna Charlotta Lovisa Augusta Törnebladh.

Barn:

 • 1. Anna, född 1847-06-05 i Kristianstad. Statsfru hos drottningen 1890. OII:sJmt 1897-09-18. Död 1915-11-05 i Stockholm (K. Hovförs, db) och jämte sin man gravsatt på nya kyrkogården i Karlskrona. Gift 1881-10-08 i Stockholm med kommendörkaptenen av 1. graden Mauritz Per von Krusenstierna, född 1830, död 1886.
 • 1. Hellevid, född 1848-08-27 på Charlottenlund, död 1919-05-13 i Ystad och jämte sin man gravsatt på Skabersjö kyrkogård Malmöhus län. Gift 1879-07-26 i Balkåkra kyrka, Malmöhus län med friherre Tor Thott, född 1835, död 1916-11-26 i Ystads förs (db).
 • 1. Fredrik Arvidsson, född 1851. Civilingenjör. Död 1897. Se Tab. 21.
 • 1. Knut, född 1862-09-11 på Charlottenlund, död på Charlottenlund 1863 och begraven på Snårestads kyrkogård.

TAB 21

Fredrik Arvidsson (översiktstab 11, son av Arvid Rutger Fredriksson, tab 20), född 1851-07-17 på Charlottenlund. Elev vid Chalmers tekniska institut i Göteborg 1869– 1872. Elev och avdelningsingenjör vid Malmö– Ystad och Lund–Trälleborgs järnvägsbyggnad 1873–1875. Specialkommissarie för maskinavdelningen vid världsutställningen i Filadelfia 1876. Stationsingenjör vid Västervik–Åtvidabergs–Bersbo järnvägsbyggnad 1877. Baningenjör vid Norsholms–Västervik–Hultsfreds järnväg 1879. Verkställde åtskilliga undersökningar för enskilda järnvägar 1880. Entreprenör och chef för järnvägsbyggnaderna Gärds härads järnväg 1881, Ekeby–Skromberga järnväg 1881, Simrishamn–Tomelilla och Hör–Hörby järnväg 1882, Everöd–Åhus järnväg 1883, Gävle–Ockelbo järnväg 1883–1884, Börringe–Anderslövs järnväg 1884, Kinds härads järnväg 1884–1885, Mellersta Blekinge och Västra Blekinge järnvägar 1885–1889. RVO 1886-12-01. Ordförande i Malmö elektriska belysningsaktiebolag 1887. Verkställande direktör i Hälsingborg– Rå–Ramlösa järnvägsstyrelse och trafikchef vid samma järnväg 1889. Vice ordförande i Landskrona –Kävlinge järnvägsstyrelse 1891. Verkställande direktör i aktiebolag svenska krutfaktorierna och skånska bomullskrutfabriksaktiebolag 1893. Ledamot i styrelsen för »Normal Powder Syndicate» i London 1894. Ordförande i Trelleborg–Rydsgårds järnvägsstyrelse 1896. Entreprenör och chef för järnvägsbyggnaden Eslöv–Hörby och Skåne–Småland 1896. Ledamot i styrelsen för »Normal Powder & Ammunition C:o» 1897. Död 1897-08-22 i Ramlösa och begraven 1897-08-28 i Posseska graven på Snårestads kyrkogård Malmöhus län. Ägde Marybill i Glumslövs socken, Malmöhus län, del i Charlottenlund och Routivare m fl gruvfält i Norrbottens län. Gift 1883-03-29 i Växjö domkyrka med Auda Gunhild Wennerberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1905-02-27 i Lund med sin dotters svåger, praktiserande läkaren i Stockholm, författaren, med. lic. Poul Carl Bjerre, född 1876-05-24 i Göteborg), född 1860-03-03 i Skara, död 1925-11-30 vid Tumba i Botkyrka socken, Stockholms län och begraven i Odensvi socken, Kalmar län, dotter av förutvarande statsrådet, landshövdingen Gunnar Wennerberg och grevinnan Hedda Sofia Cronstedt af Fullerö

Barn:

 • Amelie, född 1884-02-11 i Stockholm. Stiftsjungfru. Tjsl VLO3kl i mars. King's medal for sevice in cause of Freedom 1948-03-22. Biogr. i Väd?. Död 1957-03-03 i Oscars förs, Stockholm (db). Gift 1:o 1904-06-23 i Lunds domkyrka med professorn vid universitetet i Dorpat, jur. doktorn, fil. kandidat Sören Andreas Bjerre, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1912-08-17 i London med friherrinnan Ida Magdalena Bennet i hennes 2:a gifte, född 1882-05-12 Marsvinsholm. Dotter av kammarherren, friherre Adolf Rutger Bennet, och riksfriherrinnan Ida Anna Hedvig Fredrika Stiernblad), född 1879-03-21 i Göteborg, död 1925-11-22 i Tyringe, Finja socken, Kristianstads län (Högalids förs, Stockholm db). Gift 2:o 1915-05-29 i Rom med artisten Oki Brázda från Tjeckoslovakien, född 1887-09-30. Död 1977-12-20 i sitt forna slott, i Lickov, Tjeckoslovakien.
 • Arvid Fredriksson, född 1885-01-26 i Stockholm. Elev vid Chalmerska institutet i Göteborg 1903–1906. Museistudier och praktik i Tyskland, Frankrike och Schweiz 1907–1908 och 1911–1913. Extra ordinarie amanuens vid livrustkammaren 1908–1911. Genomgick flygskola i Johannisthal i Tyskland 1912.
 • Mauritz Fredriksson, född 1887-03-15 i Malmö. Anställd först hos försäkringsaktiebolag Hansa i Stockholm, sedan hos Hälsingborgs ångtegelbruk. Död 1934-08-19 å Sabbatsbergs sjukhus, Joh:s förs, Stockholm (db 167) och begraven å Snårestads kyrkogård, Malmö.

TAB 22

Knut Lage (översiktstab 12, son av Fredrik Salomon, tab 19), född 1821-03-10 Hjälmshult. Student i Lund 1837-12-16. Volontär vid skånska husarregementet 1838-03-01. Underofficersexamen vid husarregemente 1838-07-09. Sergeant 1838-07-11. Fanjunkare vid kronprinsens husarregemente 1839-03-01. Officersexamen vid Kristianstads läroanstalt 1839-12-14. Underlöjtnant i husarregemente 1840-02-15. Löjtnant i husarregemente 1848-05-30. Ryttmästare i regementet 1859-04-29 och vid regementet 1859-11-01. RSO 1863-06-12. Ledamot av styrelsen för Skånes enskilda banks avdelningskontor i Ängelholm 1865. RNS:tOO 1871-09-08. Major i regementet 1872-10-11 och vid regementet 1876-04-07. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1879-03-28. Kassakontrollant vid Skånes enskilda banks avdelningskontor 1880. Död 1900-10-24 i Ängelholm och begraven jämte sin fru på gamla kyrkogården i Malmö. Ägde Kämparp och hus i Ängelholm. Gift 1852-11-12 i Malmö med Lovisa Aminoff, född 1829-12-21 i Stockholm, död 1880-02-05 i Ängelholm, dotter av översten Ivan Feodor Aminoff, och Emilia Charlotta de la Grange.

Barn:

 • Ebba, född 1853-09-04 i Ängelholm, död 1922-03-19 i Lund (db) och begraven på östra kyrkogården i Ängelholm. Gift 1882-12-18 i Ängelholm med kamreraren vid drätselkammaren i Lund, kaptenen vid Kronobergs regemente, RSO, Otto Sigfrid Dreilich, född 1839-10-01 i Färlövs socken, Kristianstads län, död 1920-04-14 i Lund.
 • Arvid, född 1855-04-14 i Ängelholm. Volontär vid skånska husarregementet 1873-10-01. Avsked 1876-03-01. Vice korpral vid husarregementet konung Carl XV 1876-03-02. Korpral vid husarregementet 1876-05-30. Sergeant 1876-10-06. Fanjunkare 1877-04-20. Underlöjtnant i dess reserv 1883-06-22. Transporterad som underlöjtnant till livregementets dragonkårs reserv 1886-06-18. Regementsstallmästare vid nämnda kår 1886-07-01. Löjtnant i reserven 1892-10-28. Ryttmästare i livregementets dragoners reserv 1902-12-19. RVO 1905-12-01. Död 1911-03-14 i Stockholm (Oscars förs, db ) och begraven i föräldrarnas grav i Malmö. Gift 1891-11-03 i Stockholm med Ottilia Vienna Thestrup, född 1872-07-06 i Stockholm, död 1944-02-02 i Strängnäs (Södertälje, db nr 21), dotter av ombudsmannen i medicinalstyrelsen, med. lic. Carl Thestrup och Anna Sofia Ottilia Schagerström.
 • Sigrid, född 1856-12-18 i Ängelholm. Död 1946-11-03 i Lidingö förs, Stockholm (db nr 119). Gift där 1888-07-24 med kaptenen vid 1. livgrenadjärregementet, RSO, Carl Johan Lindström, född 1849-07-21 på Kronobergs kungsgård i Växjö landsförs, Kronobergs län, död 1917-03-06 i Stockholm.
 • Christer, född 1858-12-04 i Ängelholm. Reste till Kongo för att deltaga i Stanleys expedition 1883. Död 1886-08-02 i Boma i Kongo och i Boma i Kongo begraven.

TAB 23

Gustaf Mauritz (Gösta) (översiktstab 13, son av Fredrik Salomon, tab 19), född 1823-12-12 Hjälmshult. Student i Lund 1839-10-01. Disputerade pro exercitio 1840-06-17. Filosofie kandidat 1840-12-19 och filosofie kandidat 1843-12-20. Disputerade pro gradu 1844-05-25. Promov. filosofie doktor 1844-06-02. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1844-08-08. Volontär vid skånska dragonregementet 1848. Fanjunkare 1848. Officersexamen 1848. Fanjunkare vid 2. livgrenadjärregementet 1848-06-26. Underlöjtnant vid 2. livgrenadjärregementet 1849-01-09. Avsked ur krigstjänsten 1854-12-20. Ledamot av Skaraborgs läns landsting 1863–1885. Ordförande i styrelsen för Skaraborgs läns enskilda bank 1865–1888. Ledamot av riksdagens första kammare 1868–1884. RNO 1873-11-18. Ordförande i Hjo–Stenstorps järnvägs styrelse 1873–1888. Ordförande i Skaraborgs läns landsting 1879–1885. KVO1kl 1882-12-01. Död 1888-03-31 Vreten och jämte sin fru begraven på Edhems (Edåsa) kyrkogård. Ägde Vreten 1855–1888. Gift 1852-08-06 på Kavlås i Hömbs socken, Skaraborgs län med friherrinnan Anna Charlotta von Essen, född 1828-08-28 på sistnämnda egendom, död 1900-07-20 på sin egendom Enelund, dotter av generalmajoren, friherre Fredrik Ulrik von Essen, och Anna Sofia Gyllenhaal.

Barn:

 • Nils Fredrik, född 1853. Godsägare. Död 1919. Se Tab. 24.
 • Lage, född 1855-03-03 på Kavlas, död 1867-12-07 på Vreten och begraven på Edhems (Edåsa) kyrkogård.
 • Göran Gustafsson, född 1856. Kammarherre. Död 1917. Se Tab. 26.
 • Elsa Margareta, född 1860-01-30 på Vreten. Död 1944-11-01 i Ambjörnarp (Lena förs, Älvsborgs län, db nr 14).
 • Ingegerd Christina, född 1864-01-29 på Vreten. Död 1944-12-09 i Lund (Botkyrka förs, Stockholm, db nr 47), Lunds domkyrkoförs, Malmöhus län (vb 407). Gift 1884-01-04 i Edhems (Edåsa) kyrka med före detta landshövdingen Carl Lennart Adam Emanuel Reuterskiöld, född 1859.
 • Gustaf Lage Efraim, född 1869-07-26 på Vreten. Ordinarie elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1890. Utexaminerad vid Alnarps lantbruksinstitut 1892-10-22. Lantbruksstudier i in- och utlandet till 1898. Arrenderade Sotlanda i Lena socken, Älvsborgs län 1897–1922. Ordf. i en avdelning av Älvsborgs läns norra hushållningssällskap 1925. Verkställande direktör i fastighetsföreningen Stillestorp i Göteborg sedan 1929. Död 1943-10-28 i Lena förs, Älvsborgs län (db nr 9). Gift 1934-10-14 i Lena socken, Älvsborgs län (vb 5) med Tyra Sylvia Elise Nilsson, född 1906-08-08. Död 1952-06-09 i Huskvarna förs, Jönköpings län (db). Dotter av A V Nilsson.
 • Anna Magdalena Sofia, född 1872-03-13 på Vreten, död 1875-01-19 och begraven på Edåsa kyrkogård.

TAB 24

Nils Fredrik (översiktstab 13, son av Gustaf Mauritz, tab 23), född 1853-07-11 på Kavlås. Student. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1872–1874. Ledamot av styrelsen för Hjo–Stenstorps järnväg 1878, ordförande i styrelsen och verkställande direktör för nämnda järnväg 1897. Ledamot av Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1879–1894. Ledamot av nämnda läns landsting 1893. RVO 1902-01-12. Ledamot av riksdagens första kammare för Skaraborgs län 1909–1918. RNO 1910-06-06. KVO2kl 1916-06-06. Död 1919-12-31 i Stockholm och begraven på Edhems (Edåsa) kyrkogård (Edåsa förs, Skaraborgs län, db). Ägde Vreten i Edåsa m fl socknar, Perstorp i Fröjereds socken, i Skaraborgs län Rossbäck i Daretorps socken, i Skaraborgs län, Ljunghem i Ljunghems socken, i Skaraborgs län och Stora Dala i Dala m fl socknar i Skaraborgs län. Gift 1890-12-30 i Stockholm med grevinnan Emma Louise Charlotte Posse nr 51, född 1864-11-11 i Karlskrona. Död 1946-09-20 på Wreten, Skaraborgs län. Dotter av kaptenlöjtnanten, greve Knut Posse och Emma Louise Henriette Arfwedson.

Barn:

 • Emma, född 1891-10-30 på Vreten.
 • Gustaf Mauritz, född 1894 på Vreten.
 • Anna Sofia, född 1895-07-25 på Vreten. Ägare Rossbäck i Daretorps socken, Skaraborgs län. Se Biografica.
 • Nils, född 1902-12-02 på Vreten.

TAB 26

Göran Gustafsson (översiktstab 13, son av Gustaf Mauritz, tab 23), född 1856-04-10 på Vreten. Volontär vid skånska husarregementet 1873-04-10. Mogenhetsexamen i Uppsala 1874-05-30. Transportera till livregementets husarkår 1875-04-09. Vice korpral 1875. Elev vid krigsskolan 1875-07-14. Utexaminerad 1876-10-17. Underlöjtnant vid livregementets husarkår 1876-11-24. Jur. fil. Preliminärexamen i Lund 1878-01-24. Attaché vid den särskilda beskickningen till Bruxelles 1878. RBLeopO 1878-08-05. Kansliexamen 1880. Amanuens i finansdepartementet 1880. Löjtnant 1884-09-12. Anställd i fransk tjänst 1891–1892. Ryttmästare i kåren 1892-08-05. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom ryttmästare i kårens reserv 1895-11-07. Kammarherre 1897-01-20. Disponent Almnäs 1897. RSO 1900-12-01. Avsked ur regementets reserv 1901-04-12. Död 1917-10-03 Hultafors och begraven på Norra Fågelås kyrkogård (Norra Fågelås förs, Skaraborgs län, vb). Arrenderade Almnäs 1885 –1888 och därefter en tid Lidan under Almnäs från 1888. Ägde under en följd av år Tidaholms bruk i Ångarps socken i Skaraborgs län. Stampen och Herrekvarn i Hjo landsförs samt Signesbo i Södra Fågelås socken i Skaraborgs län 1901–1914. Gift 1885-11-04 i Hagakyrkan i Göteborg med Marika Eufrosyne Dickson, född 1861-05-06 i Göteborg, död 1926-05-06 i Stockholm och begraven bredvid mannen på Norra Fågelås kyrkogård (Hjo stadsförs, db), dotter av grosshandlaren Oskar Dickson, adlad och friherre Dickson, och grevinnan Marika Julie von Rosen.

Barn:

 • Ingegerd Marika, född 1886-08-16 på Almnäs. Stiftsjungfru. Död 1970-05-19 i Lund. Gift 1910-11-12 på Almnäs (Noora Fågelås förs, Skaraborgs län, vb) med kaptenen Magnus Gustaf Teodor Mannerfelt, född 1884. Död 1960-12-07 på Särö (Släps förs, Hallands län, db)
 • Helena Margareta Sorella, född 1887-09-22 på Almnäs. Stiftsjungfru. Död 1959-05-16 i Oscars förs, Stockholm (db). Gift 1:o 1912-06-29 i Norra Fågelås kyrka (Norra Fågelås förs, Skaraborgs län, vb) med sekreteraren och litteraturchefen i svenska kyrkans diakonistyrelse, filosofie kandidat Karl Per Bernhard Hasselrot, från vilken hon 1927-07-13 blev skild, född 1884-12-01. Död 1938-06-19. Gift 2:o 1927-08-25 i svenska kyrkan i Köpenhamn med sin förra mans svåger löjtnanten i trängens reserv, författaren Osborne Leonard Le Moine i hans 2:a gifte (skilda! 1933?) (gift 1:o 1902-06-19 i Norra Fågelås socken, Skaraborgs län, med Eva Hasselrot, född 1873-08-03 i Vinköls socken, Skaraborgs län, död 1926-01-00, dotter av kyrkoherden Axel Mattias Hasselrot och Nelly Sofia Margareta Hasselrot), född 1878-11-24 i Göteborg.
 • Lage Göransson, född 1888 på Almnäs. Död 1935. Se Tab. 27.
 • Hellevid Catharina Cecilia, född 1890-10-30 på Almnäs. Stiftsjungfru. Död 1963-10-07 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db). Gift 1:o 1914-01-20 på Almnäs med vice konsuln Sven Magnusson Lagerberg, från vilken hon 1928-06-21 blev skild, född 1880. Död 1946-09-02 i Oscars förs, Stockholm (db nr 303). Gift 2:o 1929-12-17 i Standesamt S:t Georg, Hamburg (EÄ Hamburg) med Norges generalkonsul i Hamburg, RNO mm, Einar Maseng, i hans 3:e gifte, skilda genom Stockholms RR:s utslag 1945-12-10, född 1880-06-03.
 • Märta, född 1896-06-03 på Almnäs. Stiftsjungfru. Död 1974-07-30 i Stockholm. Gift 1929-03-06 i Oskarskyrkan i Stockholm med förste kanslisekreteraren Anders Vilhelm Reuterswärd, född 1872.
 • Görel Elsa Dagmar, född 1899-04-27 på Almnäs. Stiftsjungfru. Gift 1919-06-27 i Norra Fågelås kyrka med kaptenen greve Axel Knut Georg Wachtmeister af Johannishus, född 1890.
 • Signhild Ebba Christina, född 1901-06-05 på Almnäs i Norra Fågelås förs, Skaraborgs län.

TAB 27

Lage Göransson (översiktstab 13, son av Göran Gustafsson, tab 26), född 1888-10-03 på Almnäs. Studentexamen vid Lundsberg 1907. Student i Uppsala 1909-10-28. Resor i Nordamerika 1910–1913 och en tid anställd vid Minnesota statsuniversitets bibliotek. Anställd hos försäkringsaktiebolag Fylgia i Stockholm 1915-01-01– 1921-10-22. Ägde hus i Stockholm. Död 1935-09-28 [självmord, krosskada i huvudet] i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db nr 220) och begraven i Norra Fågelås förs Gift 1916-08-01 i Jakobs kyrka, Stockholm (Oscars förs, Stockholm, vb) med Louise Vilhelmina Mabel Blüm, från vilken han 1926-09-09 blev skild, född 1894-07-10, död 1974-02-14, dotter av direktören Bernt Adolf Pontus Blüm och Hildur Charlotta Setterberg.

Barn:

 • Blanche Louise Marika (Nina Fallah), född 1918-03-31 i Oscars förs, Stockholm. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1937-12-08 i London med prinsen av Egypten Said Halim, i hans 3:e gifte, skild genom utslag av Makama eller Sharia i Kairo 1951-01-21

TAB 28

Carl Otto Posse (son av Arvid Erik Posse, tab 18). Född 1787-05-20 Bergkvara. Löjtnant vid Smålands lätta dragonregemente 1810. Ryttmästare 1814. Majors avsked 1815. Död 1867-07-02 på Björnö. Gift 1813-03-02 Axelvold med sin kusin Sofia Vilhelmina Berg von Linde, dotter av majoren Henrik Valter Berg von Linde och friherrinnan Maria Ottiliana von Otter.

Barn:

 • Carl Erik Ludvig Valter, född 1813-11-22 på Axelvold. Vice häradshövding 1840. Tillförordnad lagman i Stockholms län och på Gotland 1849. Död ogift 1868-06-19 på Björnö.
 • Agneta Charlotta Maria, född tvilling 1814-11-11 på Björnö, död på Björnö 1866-12-12. Gift 1853-09-08 på Björnö egendom med majoren, friherre Eberhard Mattias Rosenblad i hans 2:a gifte.
 • Axeliana Henrika (Henriette), född tvilling 1814-11-11 på Björnö, död ogift 1878-04-27 på Björnö.
 • Vilhelm, född 1816-05-18 på Björnö, död på Björnö 1817-05-27.
 • Knut Viktor, född 1819-01-19 på Björnö. Extra ordinarie kanslist i justitiestatsexpeditionen. Tillförordnad auditör vid livgardet till häst. Död ogift 1851-01-29 i Kalmar.
 • Fredrik Salomon Albrekt Mauritz, född 1820. Hovstallmästare. Död 1895. Se Tab. 29.
 • Lage August, född 1822. Löjtnant. Död 1878. Se Tab. 31.
 • Hedvig Sofia Elisabet, född 1823-05-14 på Björnö, död ogift 1855-03-13.
 • Sofia Ottiliana, född 1824-08-23 på Björnö, död 1884-09-07 Sundsholm. Gift 1849-03-02 på Björnö med postmästaren i Hälsingborg, godsägaren Carl Fredrik Edvin Emil Key.
 • Carl Henrik, född 1826. Godsägare. Död 1901. Se Tab. 33.
 • Hildegard Ingeborg, född 1828-09-08 på Björnö, död 1914-12-20 i Stockholm. Gift 1858-10-12 på Björnö med ståthållaren, greve August Fredrik Skjöldebrand.
 • Anna Amalia, född 1833-06-03 på Björnö, död 1903-04-06 i Stockholm. Gift 1867-05-20 på Björnö med sångläraren Anton Hugo Beijer.

TAB 29

Fredrik Salomon Albrekt Mauritz (översiktstab 15, son av Carl Otto, tab 28), född 1820-10-15 på Björnö. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1837-10-25. Fanjunkare i Smålands husarregemente 1841-10-21. Underlöjtnant vid Smålands husarregemente 1842-07-23. Löjtnant 1855-02-08. Regementskvartermästare 1860-03-06. Ryttmästare 1860-05-09. RSO 1865-05-03. Tillförordnad chef för Ottenby stuteri 1867-03-08. Hovstallmästare 1868-09-02. Chef för Ottenby stuteri 1870-11-25. Avsked ur krigstjänsten 1870. KVO1kl 1873-06-14. Ordförande i prisbelöningsnämnden för hästar inom första distriktet 1874-02-20. Avsked från chefsbefattningen vid nämnda stuteri 1887-12-31. Död 1895-04-08 i Karlskrona och begraven i Posseska familjegraven på Åby kyrkogård. Arrenderade Stäflö i Åby socken, Kalmar län och Visslö i Kläckeberga socken, Kalmar län. 1853–1878. Ägde Stäflö och Kråksmåla i Åby socken, Kalmar län 1878–1888. Gift 1855-07-10 i Mariestad med Eva Charlotta Vilhelmina Henriette Ramsay nr 215, född 1830-12-08 Öredal, död 1916-09-14 i Stockholm och begraven på Åby kyrkogård, dotter av kammarherren Bror Jakob Ramsay, och grevinnan Eva Catharina Charlotta Kalling.

Barn:

 • Hillevi, född 1857-03-15 på Visslö, död 1889-10-13 på iauritzholm i Örtomta socken, Östergötlands län och begraven i Hallngebergs socken, Kalmar län. Gift 1879-07-07 Ottenby med bruksägaren Otto Gustaf de Maré, se adlad ätten nr 2332, född 1851, död 1930.
 • Eleonora, född 1860-04-19 på Visslö. Död 1937-05-05 i Stockholm, Joh. (db 96) och begraven i Åby socken.
 • Carl Knut, född 1862-03-17 på Visslö, död 1862-06-05 och begraven på Åby kyrkogård.
 • Carl Arvid, född 1869-07-21 på Ottenby. Deltog som extra sjökadett i korvetten Eugenies expedition 1883. Elev vid sjökrigsskolan 1884-10-01. Underofficer av 2. graden 1889-12-31. Utexaminerad 1891-10-29. Underlöjtnant vid flottan 1891-10-29 (1891-10-30). Löjtnant 1894-05-04. Elev vid tekniska högskolan 1895-11-09. Utexaminerad från dess avdelning för maskinlära och maskinbyggnadskonst 1898. Torpedofficer å flottans varv i Stockholm 1898–1899 och 1901–1904. Kapten vid flottan 1901-12-30. RBadZLO1kl 1902-01-00. Tjänstgörande hos hertigen av Södermanland 1902–1904. Tjänstgörande i marinförvaltningen 1904– 1907 och 1911–1914. GVSbm 1906-09-20. RSO 1912-06-06. RItS:tMLO 1913. RRS:tAO3kl 1913. Chef för jagardivision 1914–1915-09-14. Kommendörkapten av 2. graden 1914-12-11. LÖS 1915. Avdelningschef för flottans öresundsavdelning 1915-09-051918-12-31. Kommendörkapten av 1. graden i flottan 1917-04-14. Och vid flottan 1917-07-21. KDD02gr 1917-02-03. RVO 1918-06-06. Kommendörkapten av 1. graden å reservstat för marinen 1918-12-31. Chef för torpeddepartementet vid flottans station i Stockholm 1920–1922. Kustbevakningsinspektör hos generaltullstyrelsen 1922-12-30. Kommendörkapten av 1. graden i flottans reserv 1922-12-30. KFinl VRO2kl 1929. Biogr. i Väd?. Död 1945-05-21 i Eksjö (Las.) (Lidingö, db nr 51). Gift 1917-06-27 i Grünewalds kyrka, Berlin (S:t Petri förs, Malmö, vb) med Ester Magda Söderberg, född 1884-05-13 i Malmö, död 1942-01-30 i Tranås (Lidingö förs, Stockholm, db nr 12, jordfäst i Säby, gravs. i Åby förs, Kalmar län, db 11), dotter av fabrikören Carl Fredrik Albert Söderberg och Elise Christina Johnson.

TAB 30

Arvid Fredrik (översiktstab 15, son av Fredrik Salomon Albrekt Mauritz, tab 29), född 1873-01-20 i Ottenby Volontär vid Karlskrona artillerikår 1894-06-07. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1895-06-11. Sergeant 1896-06-13. Elev vid Krigsskolan 1896-09-24. Styckjunkare 1897-08-12. Utexaminerad (EÄ Officersexamen) 1897-11-29. Underlöjtnant vid Karlskrona artillerikår 1897-12-10. Gift 1:o 1914-02-04 i Vasa förs, Göteborg (vb) med Ingrid Elisabet Tingström, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1925-07-09, i hennes första gifte, dotter av grosshandlaren Ludvig Tingström och Alma Lydia Kjellson. Gift 2:o 1931-06-30 i Oscars förs, Stockholm (vb) med Catharina Hannah Hedvig Løvendkiold i hennes andra gifte född 1887-12-01 på Fossum, Skien, Norge, dotter av norske kammarherren Herman Leopold Løvenskiold till Fossum och Hanna Parr.

Barn:

 • Carl-Arvid Ludvig, född 1915-06-24 i Göteborg.

TAB 31

Lage August (översiktstab 14, son av Carl Otto, tab 28), född 1822-05-02 Björnö. Furir 1842-04-28. Student i Lund 1843. Officersexamen 1843-12-20. Underlöjtnant vid norra skånska infanteriregementet 1844-07-05. Transportera till 1. livgrenadjärregementet 1845-05-23. Löjtnant vid 1. livgrenadjärregementet 1849-04-24. Avsked 1854-07-11. Död 1878-02-10 Läckeby och begraven på Åby kyrkogård. Gift 1855-09-11 Ugerup s län med friherrinnan Sigrid Margareta Gabriella Vilhelmina Barnekow , i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1879-08-08 Sörbytorp s län, med envoyén, friherre Lave Gustaf Beck-Friis, född 1834, död 1904), född 1834-11-08 på Ugerup, död 1901-10-02 Bosjökloster och på Bosjökloster begraven, dotter av kammarherren, greve Kjell Henrik Barnekow nr 128, och grevinnan Ulrika Eleonora Sofia Wachtmeister af Johannishu nr 25.

Barn:

 • Anna Sigrid Ulrika Sofia, född 1856-06-17 på Läckeby. Hovfröken, tjänstgörande hos hertiginnan av Västergötland 1898-01-10. Död ogift 1919-04-10 Fosiedal (db). Och begraven i Bosjöklosters socken.
 • Elsa, född 1858-01-17 på Läckeby, död ogift 1927-04-20 i Lund (db) och begraven på Bosjöklosters kyrkogård, Bosjöklosters socken.
 • Elisabet Gabriella Augusta, född 1864-10-30 på Läckeby, död ogift 1923-10-26 i Åkarp och begraven på Bosjöklosters kyrkogård, Bosjöklosters socken.
 • Knut Carl Henrik, född 1867 på Läckeby. Kontrollör. Se Tab. 32.
 • Ingjerd, född 1870-01-30 på Läckeby, död 1925-12-25 i Aarhus, Danmark och där begraven. Gift 1904-01-30 på Bosjökloster med översten och chefen för 3. danska feltartilleriregementet, KSO2kl mm Gerhard Olof Andreas von Irgens-Bergh, född 1871-08-17 Fredriksberg


TAB 32

Knut Carl Henrik (översiktstab 14, son av Lage August, tab 31), född 1867-02-13 Läckeby. Volontär vid kronprinsens husarregemente 1888-01-02. Avsked 1891-02-00. Studerade lantbruk vid Nieslevgaard på Fyen 1891. Lantbrukselev vid Stenstorp i Bosjöklosters socken, Malmöhus län. 1892-04-00. Inspektor vid Hedensberg i Tillberg socken, Västmanlands län. 1894-05-00. Inspektor vid Säbylund i Kumla socken, Örebro län. 1896-03-00. Arrenderade Stensö i Östra Husby socken, Östergötlands län 1899–1904 och Axelsberg i Mellösa socken, Södermanlands län 1901–1914. Kontrollör vid bränneri i Malmöhus län 1914. Död 1947-10-16 på Mortorp, Eskilstuna (Lilla Malmö förs, Södermanlands län, db nr 10) Gift 1899-08-19 Säbylund med Hedvig Maria Carolina Mesterton, född 1861-02-21 i Uppsala, död 1931-01-15 Fräkentorp (db) och begraven 1931-01-23 i på Flens nya kyrkogård, dotter av professorn Carl Benedikt Mesterton och Johanna Maria Weman.

Barn:

 • Hedvig Sigrid Maria, född 1901-02-18 på Stensö. Gift 1922-10-14 i Flen i Flens socken, Södermanlands län med godsägaren Carl Oskar Albert Liljeström, född 1897-09-02.
 • Ellen Sigrid Gabriella Sofia, född 1903-11-28 på Stensö. Stiftsjungfru. Gift 1934-12-17 i Mellösa förs, Södermanlands län (vb) med snickeriarbetaren David Ragnar Olsson, född 1904-04-10. Förman.

TAB 33

Carl Henrik (översiktstab 14, son av Carl Otto, tab 28), född 1826-07-07 på Björnö. Ägde Svartingstorp i Åby socken, Kalmar län från 1856 samt Björnö och del i Stäflö i Åby socken och Persmåla i Ryssby socken, Kalmar län 1878–1885. Död 1901-05-24 i Kalmar och begraven i Kalmar. Gift 1871-02-16 på Björnö med Lovisa Charlotta (Lotten) Nordenstierna, född 1833-10-07 (10-17) i Ystad, död 1916-09-20 i Stockholm och begraven på Kalmar kyrkogård, dotter av överstelöjtnanten Henrik David Nordenstierna och Ulrika Sofia Maria Unge.

Barn:

 • Sofia Louise (Sonja), född 1872-01-02 på Svartingstorp, död 1925-07-25 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård, Stockholms län. Gift 1893-05-01 i Kalmar med kronolänsmannen i Tunaläns härad i Kalmar län Nils Johan Waldén, född 1862-10-22 Käggla. Död 1930-05-18 i Stockholm och begraven på Solna kyrkogård.

TAB 34

Arvid Mauritz Posse (son av Arvid Erik Posse, tab 18), född 1792-01-05 Bergkvara. Kanslist i Göta hovrätt 1813. Häradshövding 1814. Assessor 1816. Tjänstgörande kammarherre hos drottning Hedvig Elisabet Charlotta 1817. Lagman i Skåne 1821. Tillförordnad vice landshövding i Linköpings län 1822. Landshövding i Skaraborgs län 1824. Justitiestatsminister och en av rikets herrar 1840. Lantmarskalk vid 1844 års urtima riksdag. Riksmarskalk 1845. Död 1850-07-22 i Göteborg. Gift 1825-06-04 i Linköpings domkyrka med friherrinnan Juliana Lovisa von Platen, dotter av en av rikets herrar mm, greve Baltzar Bogislav von Platen och Hedvig Elisabet Ekman.

Barn:

 • Charlotta Elisabet, född 1826-03-18 på Marieholms landshövdingeboställe vid Mariestad, död 1908-11-25 i Botkyrka församling. Gift 1845-11-18 i Stockholm med kammarherren Adam Didrik Reuterskiöld.
 • Arvid Baltzar Filip, född 1828-06-20, död 1836-02-11.

TAB 35

Knut Axel Posse (son av Arvid Erik Posse, tab 18), född 1796-09-19 Bergkvara. Major i armén 1833-01-28. Överstelöjtnant i armén 1842. Landshövding i Kristianstads län 1853. Död 1856-07-27 i Köpenhamn. Gift 1824-09-29 Osaby med Johanna Vilhelmina Hederstierna, dotter av generallöjtnanten Erland Hederstierna och friherrinnan Maria Sofia Wrangel von Brehmer.

Barn:

 • Arvid Erland, född 1825-07-31, död 1831-05-17 och begraven på Bergunda kyrkogård.
 • Carl Knut Johan, född 1826. Löjtnant. Död 1902. Se Tab. 36.
 • Charlotta Sofia, född 1828-02-03 Formetorp, död 1884-05-14 i Kristianstad och begraven i Kristianstad. Gift 1853-09-19 på Bergkvara med hovrättsrådet Gustaf Ulrik Bergenstråhle i hans 2:a gifte.
 • Agnes Eleonora, född 1831-10-31, död 1840-01-15 på Bergkvara.
 • Johanna Axeliana, född 1835-11-12 på Bergkvara, död på Bergkvara 1836-01-16.

TAB 36

Carl Knut Johan (översiktstab 17, son av Knut Axel, tab 35), född 1826-11-07 Formetorp. Fanjunkare utan lön vid Smålands husarregemente 1844-09-21. Officersexamen 1845. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1846-08-11. Transportera som underlöjtnant till 2. Livgrenadjärregementet 1846-12-29. Löjtnant i regementet 1853-12-13. Avsked ur krigstjänsten 1858-04-27. Kammarherre 1865-05-03. Ledamot av riksdagens första kammare 1875–1877. Ledamot av direktionen för Växjö ränte- och kapitalförsäkringsanstalt 1876. Avsked från hovet 1876. RNO 1876-12-01. Ånyo ledamot av riksdagens första kammare 1878–1883. LLA 1883. Verkställande direktör i Rappe stärkelsefabriks aktiebolag. Död 1902-01-28 på Bergkvara och begraven på Bergunda kyrkogård. Ägde Bergkvara samt Valstad och Tröstorp, båda i Klockrike socken, Östergötlands län, Bjärka i Ljungs socken, Östergötlands län och Sörby i Brunneby socken, Östergötlands län. Gift 1854-09-19 i Växjö domkyrka med Catharina Aurora Charlotta Fredrika (Karin) von Baumgarten, född 1835-01-05 i Växjö, död 1927-09-15 på Bergkvara och begraven på Bergunda kyrkogård (Bergunda förs, Kronobergs län), dotter av överstelöjtnanten Peter Reinhold von Baumgarten och Aurora Felicia Aschan.

Barn:

 • Knut Arvid, född 1855. Godsägare. Död 1916. Se tab 37.
 • Johanna Aurora Catharina (Hanna), född 1858-02-08 på Valstad, död 1930-04-09 i Göteborg och begraven på östra begravningsplatsen i Göteborg. Gift 1880-09-19 på Bergkvara med före detta kyrkoherden i Kristine förs, Göteborg, prosten, LNO, teol. doktor Jonas Magnus Natanael Wieselgren, född 1852-09-19 i Hälsingborg, död 1933-04-08 i Göteborg.

TAB 37

Knut Arvid (översiktstab 17, son av Carl Knut Johan, tab 36), född 1855-09-18 Valstad. Mogenhetsexamen i Lund 1876-05-26. Student vid därvarande universitet 1876-09-04. Jur. filosofie preliminärexamen 1876 och examen till rättegångsverken 1880-09-15. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt 1880-10-02. Disponent Öjaby 1881–1886. Nämndeman i Norrvidinge härad i Kronobergs län 1887–1895. Landstingsman i Kronobergs län 1888. Vice ordförande i Kronobergs landsting 1892–1893 samt ordförande 1894–1915. Ledamot av riksdagens första kammare 1893-09-19–1906. RVO 1894-12-01. RNO 1897-09-18. KVO2kl. 1905-12-01. KVO1kl 1914-09-30. Död 1916-04-04 i Växjö (Bergunda förs, Kronobergs län) och begraven på Bergunda kyrkogård. Ägde Asa i Asa socken, Kronobergs län 1883–1894, Högalycke gård i Blädinge socken, Kronobergs län sedan 1883 och Bergkvara i Bergunda socken, Kronobergs län sedan 1904 samt gårdar i Växjö sedan 1894. Gift 1881-10-04 i Växjö med friherrinnan Sigrid Elisabet Carolina Gustafsdotter Leijonhufvud, född 1861-04-07 i Växjö, död 1924-12-02 på Bergkvara (Bergunda förs, Kronobergs län) och begraven på Bergunda kyrkogård, dotter av godsägaren, friherre Gustaf Abraham Edvard Leijonhufvud, och friherrinnan Hedvig Aurora Evertina Hildegard Taube af Odenkat.

Barn:

 • Elsa Hildegard Catharina, född 1882-10-29 Öjaby. Stiftsjungfru. Död 1886-03-14 på Asa och begraven på Bergunda kyrkogård.
 • Thorvi Johanna Charlotta, född 1884-05-22 på Öjaby. Stiftsjungfru. ÖRKHt2kl med krigsdekoration. Död 1935-02-07 å S:t Eriks sjukhus, Stockholm (Göteborg, Gamlastaden förs, db 54) och begraven i Partille, Göteborgs och Bohus län Gift 1:o 1907-11-20 i Bergunda kyrka med läkaren vid Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, med. lic. Ernst Torsten August Sellgren, född 1871-11-09 i Torshälla socken, Göteborgs och Bohus län, död 1915-07-29 vid Steninge, Hallands län genom drunkning. Gift 2:o 1916-09-02 på Bergkvara med verkställande direktören i aktiebolag Köpmansbyrån i Göteborg Hakon Paul Hjalmar Brunius, från vilken hon blev skild 1920-11-10, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1920 med Torborg Westlin), född 1887-10-30. Gift 3:o 1920-12-19 i Storkyrkan i Stockholm (Engelbrekts förs, Stockholm, vb) med skriftställaren mm Nils Lago-Lengquist, från vilken hon 1930-02-18 blev skild, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1912-01-25 i Stockholm med skådespelerskan Esther (EÄ Ester) Josefina Constantia Cederfeldt, i hennes 1:a gifte, född 1887-01-22 i Södertälje, död 1922-01-28 i Stockholm, skilsm. 1920-11-04), född 1882-05-25 i Växjö. Död 1935-10-07 å Sabbatsberg sjukhus i Stockholm (S:t Görans förs, db 317).
 • Knut Gustaf Trosven Knutsson, född 1886. Före detta löjtnant. Se Tab. 38.
 • Märta Sigrid Carolina, född 1888-05-03 på Asa. Stiftsjungfru. Författarinna. Gift 1909-07-29 i Bergunda kyrka (i dito förs, vb) med jägmästaren Teodor Reinhold von Vegesack från Livland, från vilken hon 1920-11-03 blev skild, född 1884-02-11. Död 1949-12-12 i Stockholm (Brännkyrka db nr 577).
 • Gerda Hilda Elisabet, född 1890-06-04 på Asa. Död 1936-06-12 i Oscars förs, Stockholm (db 166) och begraven i Bergunda socken. Gift 1912-06-21 i Bergunda kyrka (dito förs, vb) med kaptenen Vilhelm Haldan Alvarez Lindencrona, i hans 1:a gifte, född 1887. Överstelöjtnant.
 • Rune Nils Magnus, född 1891. Arrendator. Död 1926. Se Tab. 39.
 • Anna Aurora Maria, född 1894-06-30 på Asa. Död 1967-03-18 i Hedvig Eleonora förs, Stockholm (db). Gift 1919-07-03 i Bergunda kyrka med statsrådet Ragnar Hugo Ferdinand Gyllensvärd, född 1891.
 • Per Seved Abraham, född 1895. Godsägare. Se tab 40.
 • Hedvig Eleonora Margareta, född 1897-10-21 i Växjö. Gift 1921-03-10 i Bergunda kyrka med agronomen, friherre Gerhard Alexis Rappe

TAB 38

Knut Gustaf Trosven Knutsson (översiktstab 18, son av Knut Arvid, tab 37), född 1886-03-29 Bergkvara. Mogenhetsexamen i Växjö 1906-06-15. Volontär vid Smålands husarregemente 1906-06-18. Kadett vid Karlberg 1907. Fanjunkare 1908. Officersexamen 1908-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1908-12-31. Genomgick ridskolan å Strömsholm 1909–1910. Löjtnant 1910-12-31. Löjtnant i regementet 1911-08-04. Avsked med tillstånd att såsom löjtnant inträda i regementets reserv 1911-09-02. Vice ordförande i svenska adelsförbundet 1915–1920. SkytteSM 1917. Ordförande i Åkers och Selebo hushållningsgille 1917–1926. Vice ordförande och kassaförvaltare i Selebo allmänningsstyrelse 1918–1926. Vice ordförande i styrelsen för Strängnäs lantmannaskola 1920–1926. Avsked ur krigstjänsten 1921-09-02. Landstingsman i Södermanlands län 1923–1926. Ordförande i Selebo vägstyrelse 1925–1926. Ägde 1911–1926 Taxinge-Näsby i Taxinge m fl socknar, Södermanlands län och Stockholms län, vilken egendom han ärvde efter grevinnan Ebba Augusta Posse, född Hägerflycht, och skulle såsom innehavare härav kalla sig Hägerflycht-Posse. Arrenderade Sturehov i Botkyrka socken, Stockholms län. Gift 1:o 1911-02-13 i Gustav Vasakyrkan i Stockholm (Matteus förs, Stockholm, vb) med Marthe Dubois, från vilken han 1924-11-25 blev skild, född 1889-10-11 i Stockholm. Anställd vid riksarkivet. Dotter av ryttmästaren Hjalmar August Otto Dubois och Elsa Teresia Karsten. Gift 2:o 1925-02-09 i Vor Frelsers kirke i Oslo (Hedvig Eleonora förs, Stockholm, vb) med Dagny Hanna Isdahl Tidemand, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1919-05-00 i Oslo med extra antikvarien, arkitekten Sven Adolf Brandel, från vilken hon blev skild, född 1886), född 1897-05-20 i Oslo, död 1931-05-01 på Sturehov (Botkyrka förs, Stockholms län, db), dotter av grosserer Joakim Otto Grip Tidemand och Hanna Fredrike Synnestvedt Börs Isdahl. Gift 3:o 1938-10-07 i Kristbergs förs, Östergötlands län (vb nr 13) med Viveka Hyberg, född 1911-01-15 i Göteborgs och Bohus län.

Barn:

 • 1. Arvid Knutsson, född 1911-11-27 på Taxinge-Näsby.
 • 1. Augusta Hägerflycht, född 1913-12-23 på Taxinge-Näsby (fb).
 • 1. Fredrik Knutsson, född 1915-11-18 på Taxinge-Näsby
 • 2. Knut Peder Knutsson, född 1926-07-25 på Taxinge-Näsby (Lidingö förs, Stockholms län, fb).
 • 2. Göran Otto Knutsson, född 1928-07-11 i Stockholm.
 • 3. Jöns Peder Lage Jacob


TAB 39

Rune Nils Magnus (översiktstab 19, son av Knut Arvid, tab 37), född 1891-11-12 på Asa i förs med samma namn, Kronobergs län. Studentexamen 1911. Agronom. Inspektor Marklanda 1916–1918. Arrenderade Mengsholm i Siene förs (EÄ socken), Älvsborgs län 1921–1923. Död 1926-04-05 i Sigtuna och begraven i Sigtuna (db), liksom hustrun. Gift 1917-02-15 i Uppsala domk. förs (vb) med Anna Sophia (EÄ Sofia) Birgitta Lundström, född 1894-12-19 i Uppsala, död 1928-11-06 i Sigtuna och begraven därstädes (db), dotter av domprosten i Uppsala, professorn Anders Herman Lundström och friherrinnan Gertrud Elisabeth (EÄ Elisabet) Herdis von Essen nr 158.

Barn:

 • Nils Knut Herman, född 1917-11-30 på Marklanda i Bergunda socken, Kronobergs län.
 • Herdis Sigrid Anne-Sofie, född 1920-03-14 på Marklanda i Bergunda förs, Kronobergs län (fb). Första biblioteksbiträde.
 • Agneta, född 1921-09-18 Mengsholm (fb).
 • Blenda Hildegard, född 1923-07-05 i Aringsås förs, Kronobergs län.
 • Ingrid Hillevi Birgitta, född (EÄ posthuma) 1926-05-12 i Sigtuna (Lovö förs, Stockholms län, fb).

TAB 40

Per Seved Abraham (översiktstab 19, son av Knut Arvid, tab 37), född 1895-12-27 i Växjö. Studentexamen 1916. Utexaminerad från Krigsskolan Karlberg 1918-12-19. Fänrik i Skånska dragonregementets reserv 1918-12-31. Genomgick Klagstorps lantbruksskola 1918–1919. Lantbruksstudier i Argentina 1919–1920. Underlöjtnant i regementets reserv 1920-12-31. Inspektor vid Bergkvara 1921-11-01–1925-06-30. Avsked ur krigstjänsten 1927-03-24. Kommunalman. Landstingsman i Kronobergs län. Jourh. ledamot i Smålands m fl provinsers hypoteksförening i 30 år. Gift 1922-04-11 i Växjö domkyrka och förs (vb) med Margit Elsa Wijkström, född 1902-11-23 i Stockholm, dotter av konsuln Carl Gustaf Nicolas Wikström och Elsa Olympia Saxenberg.

Barn:

 • Per Knut-Arvid, född 1923-07-07 på Bergkvara.
 • Elsa Sigrid Ulrika, född 1924-10-23 Bergkvara, död 1925-04-22 på Bergkvara.
 • Sigrid Margit Katarina (EÄ Catharina), född 1926-05-04 Bergkvara (fb).
 • Nils Göran Lindorm, född 1929-07-09 på Bergkvara i Bergunda förs, Kronobergs län.
 • Carl Henrik Salomon, född 1930-12-29 i Växjö

TAB 41

Knut Posse (son av Knut Posse, friherre och greve Posse, tab 1). Född 1697-05-24. Kapten 1718. Död 1733-04-26. Han bevistade 1718 års norska fälttåg och därunder belägringen av Fredrikshall. Gift 1719-12-15 med friherrinnan Christina Sofia Fleming af Liebelitz, dotter av överstelöjtnanten, friherre Magnus Fleming af Liebelitz och grevinnan Vendela Christina Stålarm.

Barn:

 • Knut, född 1720. Major. Död 1787. Se Tab. 42.
 • Vendela, född 1723-04-23, död 1787-05-06 på Säbyholm i Lossa socken. Gift 1752 med sin kusin majoren, friherre Mauritz Posse af Säby.
 • Ulrika Christina, född 1727, död 1794-09-03 i Söderköping. Gift 1746-03-13 Degerhov med majoren, friherre Bleckert Casimir Sparre.
 • Beata Sofia, född 1729-03-27, död 1766-08-27 på Lilla Örsätter i Åtvids socken. Gift 1752-10-18 på Degerhov med ryttmästaren Nils Rosenstierna i hans 1:a gifte.
 • Arvid, döpt 1733-10-19, död 1734.
 • Axel Magnus. Kornett vid östgöta kavalleriregemente 1751. Död barnlös 1758-05-14 i Pommern. Gift 1757-06-09 i Skällviks socken med Catharina Charlotta von Schwerin, dotter av Curt Christoffer von Schwerin, till Aurose, och hans 1:a fru Anna Magdalena von Ploetz.
 • Två söner, döda unga.

TAB 42

Knut Posse (son av Knut Posse, tab 41), döpt 1720-11-04. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1750. Major 1762. Död 1787-01-20 Östunaberg. Gift 1744-05-29 med Anna Elisabet Gerner, dotter av översten Albrekt Gerner och grevinnan Anna Gyllenborg.

Barn:

 • Christina Sofia, född 1745-09-05, död ogift 1818-09-30 på Venngarns kungsgård i S:t Olofs socken.
 • Knut Albrekt, född 1746. Major. Död 1797. Se Tab. 43.
 • Carl Fredrik, född 1748-06-02 Karlslund. Ryttmästare. Död 1787-01-04 på Östunaberg. Gift 1782-08-26 på Sofielund med Charlotta Sofia Goës, dotter av stallmästaren Bengt Edvard Goës och Agneta Catharina Fleming.
 • Anna Elisabet, född 1750-11-01, död ogift 1828-02-26 på Venngarn.
 • Hedvig Ulrika, född 1752-11-23, död 1753.
 • Hedvig Charlotta, född tvilling 1755-03-30, död 1767-09-14 Åsbärby
 • Vendla Beata, född tvilling 1755-03-30, död 1755-03-31.

TAB 43

Knut Albrekt Posse (son av Knut Posse, tab 42). Född 1746-10-04 i Örebro Ryttmästare 1776. Major vid livregementetsbrigadens kyrassiärkår 1791. Död 1797-12-20 i Stockholm. Gift 1785-11-02 i Stockholm med Anna Christina De Lille, dotter av kaptenlöjtnanten vid amiralitetet Stefan Ludvig De Lille och Christina Engel Carlberg.

Barn:

 • Anna Christina, född 1788-12-04, död 1862-04-13 i Sigtuna. Gift 1807-05-05 i Stockholm med assessorn och regementsfältskären Carl Tidström.
 • Hedvig Charlotta, född 1792-10-22, död 1792-10-28.
 • Maria Albertina, född 1794-03-16 på Ala, död ogift 1857-04-18 i Haga socken.
 • Charlotta Augusta, född 1798-09-09 i Stockholm, död 1870-02-01 Skrämsta

Källor

: