:

Sandströmer nr 2322

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Sandströmer nr 2322 †

Adlad 1847-05-26 enl. 37 § R.F., introd. s. å.

TAB 1

Peter Sandström. Smedsmästare. Gift med Ingrid Fallgren.

Barn:

 • Teodor Sandström, född 1774-12-21 i Sandseryds socken, Jönköpings län. Pistolsmed vid livgrenadjärregementet 1801-04-26. Besiktningsrustmästare vid Svea artillerireg:s beväringsförråd 1804-12-07. Ekonomidirektörs n. h. o. v. 1814-11-01. Styresman vid Svea artillerireg:s extra beväringsverkstäder 1815-07-13. Sedan direktör vid Eskilstuna fristad. Död där 1844-06-12. Gift 1804-06-03 i Linköping1 med Christina Sjöberg, född 1773-08-14, död 1835-06-08 i Eskilstuna, dotter av pistolsmeden Anders Sjöberg och Christina Ljungberg.

Barn:

 • Anders Peter Sandström, adlad Sandströmer, född 1804-10-04 i Linköping. Student i Uppsala 1815. Extra ordinarie kammarskrivare i kammarkollegium 1822 och i krigskollegium 1823. Sekreterare i direktionen för Carl Gustafs stads gevärsfaktori och Eskilstuna fristad 1842-07-22–1836. Tillika kamrerare därst. Kammarförvant i förvaltningen av sjöärendena 1825-04-19. Sekreterare och kamrerare i karantänskommissionen 1831-06-02. Kammarförvant i nyssn. förvaltning 1832. Kamrerare vid ståthållarämbetet å Drottningholms och Svartsjö slott 1834-06-11. Adjungerad ledamot i kammarrätten 1835-06-09. Kammarråd s. å. 14/11. RNO 1843-02-06. Landshövding i Jämtlands län 1844-09-24. Adlad 1847-05-26 enl. 37 § R.F. (introd. s. å. 22/11 under nr 2322). Statsråd och chef för finansdepartementet 1848-04-14. KNO 1849-11-26 landshövding i Skaraborgs län 1851-01-07. Död 1857-12-01 å Marieholms landshövdingresidens i Leksbergs socken, Skaraborgs län och ligger jämte sina söner Gustaf Vilhelm och Axel Ludvig begraven på Mariestads kyrkogård, i en där för honom och hans efterkommande av honom själv bekostad murad familjegrav. Han hade haft sig anförtrott flera extra förrättningar och förordnades 1846 den 6 febr. Till ordförande i kommittén för uppgörande av förslag till beskattningsväsendets samt uppbörds- och redogörelseverkets förenklande, vilket förslag avlämnades den 30 april 1847. Gift 1830-05-21 i Stockholm med Clara Lidbeck, född 1809-06-24 (24/7) i Lund, död 1880-08-18 vid Ronneby hälsobrunn, Blekinge län, dotter av professorn och bibliotekarien, magister Anders Lidbeck i Lund och Brita Catharina Munck, adlad Munck af Rosenschöld. Fru Sandströmer, född Lidbeck, har gjort sig känd såsom författarinna under signaturerna »C..» och »– a– ».

Barn:

 • Anders Teodor, född 1831-03-08 i Stockholm, död där 1839-07-02.
 • Carl Johan Albert, adelsman vid faderns död 1857. Född 1832. Envoyé. Död 1869. Se Tab. 2.
 • Gustaf Vilhelm, född 1834-07-05 Stockby. Student i Uppsala 1850. Kansliexamen 1852. Extra ordinarie kanslist i k. maj:ts kansli s. å. Död 1853-05-22 på Marieholm.
 • Clara Catharina Johanna, född 1836-02-02 i Stockholm, död 1903-07-27 Uddeholm. Gift 1857-07-07 på Marieholm med majoren Jakob Magnus von Essen af Zellie, född 1819, död 1885.
 • Charlotta Matilda, född 1837-03-20 i Stockholm, död 1863-08-05 Karlsfors. Gift 1860-09-18 i Stockholm med överstelöjtnanten Charles Emil Magee Wästfelt, född 1733, död 1894.
 • Axel Ludvig, född 1838-07-26 vid Drottningholm. Kadett vid Karlberg 1852-05-03. Utexaminerad 1855-10-17. Underlöjtnant vid Västgöta regemente s. å. 24/10. Död ogift 1859-10-30 Hindsberg
 • Anders Teodor, född 1840-03-15 i Stockholm, död där 1842-06-14.
 • Hilda Maria Augusta, född 1843-05-18 i Stockholm, död där s. å. 28/12.
 • Emma Christina Vilhelmina, född 1844-10-12 i Stockholm, död där s. å. 5/11.
 • Julia Birgitta Fredrika, född 1847-07-16 i Stockholm, död där 1930-08-21. Gift 1864-10-31 i nämnda stad med landshövdingen i Gävleborgs län och ståthållaren på Gävle slott, KmstkNO, KVO1kl, RCXIII:sO, m. m. Carl Adolf Teodor Björkman, född 1831-02-22 i Stockholm, död där 1908-08-13.
 • Per Adolf, född 1848-04-21 i Stockholm, död där s. å. 8/9.

TAB 2

Carl Johan Albert (son av Anders Peter Sandström, adlad Sandströmer, Tab. 1), adelsman vid faderns död 1857. Född 1832-12-27 i Stockholm. Student i Uppsala 1850. Kansliexamen 1851. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet s. å. i dec. och i kabinettet för utrikes brevväxlingen 1854-05-03. Tjänstg. kammarjunkare s. å. Attaché vid beskickningen i Paris 1855. T. f. andre sekreterare i kabinettet s. å. 14/12. Fullm. på denna tjänst 1856-07-18. Legationssekreterare i Berlin 1857-03-20. Rappellerad 1858-09-07. RBLeopO s. å. Vice ceremonimästare s. å. 27/11. Kammarherre s. å. 1/12. T. f. expeditionssekreterare och chef för utrikesdepartementets politiska avdelning 1859-03-11. Utnämnd 1861-01-05. Avsked från vice ceremonimästarbefattningen 1860-05-21. Arkivarie vid KMO och RNO 1862-01-28. KDDO s. å. 19/7. RNS:tOO s. å. 10/9. OffGuelfO. Sekreterare hos hertigen av Östergötland 1864-05-13. Kabinettssekreterare s. å. 2/9. KFrHL 1866. Envoyé extraordinarie och ministre plénipotentiaire i Berlin s. å. 8/6. KNO s. å. 26/11. Envoyé extraordinaire och ministre plénipotentiaire hos nordtyska förbundet 1868-02-04. StkDDO s. å. 28/7. Död 1869-06-27 Tranholmen. Gift 1858-12-30 i Stockholm med Clara Gustava Säve i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1877-10-30 i Stockholm med löjtnanten friherre Claes Gabriel Raab, i hans 2:a gifte, född 1820, död 1887), född 1838-05-21 i Stockholm, död där 1903-07-23, dotter av livmedikus Salomon Fredrik Säve och Clara Bodela Edbergh.

Barn:

 • Carl, adelsman vid faderns död 1869, Engelbrekts förs.. Född 1859-12-19 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1877-12-11. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1879-01-31 och examen till rättegångsverken 1889-01-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 22/2. Vice häradshövding 1894-01-15. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyrelsen s. å. 1/6. Amanuens i finansdepartementet 1895-09-04. Död ogift 1931-07-12 i Stockholm, Engelbrekts förs.. Ägde hus i nämnda stad.
 • Clara, född 1861-06-28 på Tranholmen. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1886-05-22 i Stockholm med kammarherren friherre Carl Reinhold Axel Fleetwood, nr 49, född 1859, död 1892. Gift 2:o 1913-05-20 i Folkestone i England med Augusto Ernesto Arcadio Baroni von Berghof, född 1876-12-04 i Desenzano, Italien.
 • Gustaf, född 1864-11-09 i Stockholm. Volontär vid livregementets grenadjärkår 1885-04-17. Mogenhetsexamen 1886-06-01. Sergeant 1887-05-27. Elev vid krigsskolan 1887-07-18. Utexaminerad 1888-10-17. Underlöjtnant vid nämnda grenadjärkår s. å. 9/11. Transp. som underlöjtnant till Svea livgarde s. å. 30/11. Löjtnant 1894-10-01. RItKrO 1897-12-13. Kapten 1903-09-10. RSO 1909-06-06. RDDO 1912-11-19. RRS:tAO3kl 1913. Avsked från beställning på stat 1915-04-17. SkytteGM. Död 1939-05-03 i Stockholm, Oscars förs, och utslocknade med honom denna adl. ätt på svärdsidan.
 • Dagmar, född tvilling 1866-09-04 på Tranholmen, död 1936-10-08 i Stockholm (Oscars förs., db nr 263). Gift 1890-10-11 i Stockholm med generallöjtnanten friherre Ulf Lars Sparre, född 1864
 • Albert, född tvilling 1866-09-04 på Tranholmen, död 1867-03-18 i Berlin.
 • Anna, född 1868-07-31 på Tranholmen. Gift 1893-07-22 i Skeppsholmskyrkan i Stockholm med hovstallmästaren Carl Axel Hallenborg, född 1865, död 1934-07-09 i Stockholm, Gustav Vasa förs.

Källor

1 At (RA).


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: