:

Grip

Från Adelsvapen-Wiki

Friherrliga ätten Grip till Vinäs †

Grip (yngre ätten)
Grip (yngre ätten)

Högfrälse släkt, Friherrlig 1561, ej introducerad på riddarhuset. (Grip yngre ätten)

TAB 1

Bo Nilsson (son av Nils Eringisleson (Hammerstaätten) och Katarina Knutsdotter (Grip, äldre ätten)). Riddare, riksråd. Gift omkring 1454 med Beata Karlsdotter, dotter av riksrådet Karl Christersson (Vasa) och Ebba Eriksdotter (Krummedige).

Barn:

TAB 2

Nils Bosson (son av Bo Nilsson Tab. 1.). Mördad i Täppa, Västra Vingåkers socken 1522. Riddare. Gift 1491 på Fållnäs i Sorunda socken med Anna Arvidsdotter, dotter av riddaren och riksrådet Arvid Trolle nr 36 och Beata Ivarsdotter (Tott).

Barn:

 • Anna, död ung
 • Karin, död ung
 • Yrian, död ung
 • Beata Nilsdotter, död 1547 på Björvik i Östra Ryds socken. Gift 1514 med riddaren och riksrådet Holger Karlsson (Gera).
 • Kerstin Nilsdotter, död 1538. Gift 1527 med riddaren och riksrådet Jöran Eriksson Gyllenstierna
 • Birger Nilsson, Riddare, riksråd, Död 1565. se Tab. 3.
 • Ingeborg Nilsdotter, troligen död 1533. Gift med Åke Johansson (Natt och Dag nr 13)
 • Peder Nilsson, född 1507, död 1533. Gift 1532 med Görvel Fadersdotter, dotter av Fader Nilsson (Sparre av Hjulsta och Ängsö) och Botil Knutsdotter (Tre Rosor).
 • Birgitta Nilsdotter, död 1549. Gift 1536 med slottsloven på Stockholms slott Björn Pedersson (Bååt)
 • Marina Nilsdotter, hovmästarinna. Gift med riddaren och riksrådet Karl Eriksson (Gyllenstierna).


TAB 3

Birger Nilsson (Grip), till Vinäs och Tärna, friherre till Vinäs (son av Nils Bosson Tab. 2.). Riddare, riksråd, amiral och krigsöverste. Inkallades av Gustaf I i riksrådet 1525, underskrev i denna egenskap Västerås riksdagsbeslut och blev vid konungens kröning slagen till riddare och 1529 satt till ståthållare på Elfsborg. Förordnad 1531 till ståthållare över Småland, erhöll han befallning, att, jämte Lars Sparre, Gustaf Stenbock och en uppvaktande svit av hovmän och damer, avgå till Tyskland samma år för att avhämta konungens utkorade brud, prinsessan Katarina av Sachsen-Lauenburg. 1537 avsändes han tillika med tre andra riksråd till Köpenhamn, för att på Gustafs vägnar inför hans svåger Kristian III avge svaromål på de klagopunkter, lybeckarna låtit framställa genom grefve Erik af Hoija. Flere år, såsom 1553 och 1559, kallas han hövitsman på Kalmar och utnämndes 1555 till en av överstarna för krigsfolket vid Viborg samt blev 1556 ståthållare där. Upphöjdes 1561 till friherre. Gift 1533 i Söderköping med Brita Joakimsdotter Brahe, dotter av Joakim Brahe och Margareta Eriksdotter (Vasa).

Barn:

 • Nils Grip, född 1535 på Läckö. Död ca 1592/94. Riksråd
 • Klara Birgersdotter, född 1536 på Läckö, död 1566. Gift med riddaren och riksrådet Jöns Bonde.
 • Margareta Grip, född 1538 på Läckö, död 1586 på Bro i Vårdnäs sn. Gift 1562 i Söderköping med riddaren Erik Månsson (Natt och dag nr 13).
 • Joachim Grip, född omkring 1539, död ogift i Frankrike 1569.
 • Bo Grip, född omkring 1540, död ogift 1569. Riddare. Riksråd. Nyttjades av Erik XIV i det nordiska sju årskriget (1563–70) och gjorde i september 1566 ett misslyckat försök att intaga Halmstad. Den 14 januari 1567 utnämndes han till befälhavare på Varberg och stupade i november 1569, under slottets belägring. 1569 utnämnes han bland medlemmarna i riksrådet.
 • Ädelgård Birgersdotter, död ung
 • Beata Birgersdotter, död ung
 • Anna Birgersdotter, död 1566
 • Cecilia Birgersdotter, död 1566
 • Moritz Grip, född 1547, död 1591. Riksråd. se Tab. 10
 • Elisabeth Grip, död 1624 på Finsta i Skederid. Gift i Stockholm 1574 med riddaren Anders Keith.
 • Ture Birgersson, död ung 1558.


TAB 4

Mauritz Birgersson Grip, friherre till Vinäs och Tärnö (son av Birger Nilssson Tab. 3.). Född 1547. Död 1591 på Villnäs (Finland). Riksråd, Krigsöverste. Utnämnd den 31 mars 1585 till ståthållare på Hapsal, var 1589 riksråd och kom samma år jämte de övrige rådsherrarna genom händelserna i Reval i onåd, men förordnades mot slutet av 1590 till krigsöfverste i Livland. 1591 företog han ett infall i Ryssland, men förlorade genom kölden en stor del av sitt manskap. Gift 1580 30/1 på Gräfsnäs i Erska socken med Edla Stensdotter Levenkopf, dotter av riksrådet Sten Eriksson (Lewenhaupt nr 2) och grevinnan Ebba Månsdotter (Lilliehöök af Fårdala nr 1).

Barn:

 • Birgitta Mauritzdotter Grip, friherrinna till Vinäs och Tärnö, född 1582, död omkring 1622. Gift 1:o 1602-06-13 i hennes mormoders, grevinnan Ebba Månsdotters (Lilliehöök af Fårdala nr 1) hus i Stockholm vid Stortorget, i trots av hertig Carls varning, med Anders Holtte, stamfader för adliga ätten Holst nr 163, vilken utgav sig för en baron von Berneck från Österrike samt på den grund blev gift med Brita, som genast efter bröllopet följde sin man till Danmark, varifrån hon snart återkom. Gift 2:o omkring 1616 med kanslirådet Per Nilsson Natt och Dag.
 • Ebba Grip, friherrinna till Vinäs och Tärnö, född 1583, död 1666-11-09 på Hörningsholm i Mörkö socken. Gift 1617-08-28 i Stockholm med riksrådet Svante Banér.
 • Birger Grip, född 1585, död före 1591
 • Sidonia Grip, friherrinna till Vinäs och Tärnö, född 1585-04-11 på Vinäs, död 1652-07-20 på Vinäs. Gift 1616-10-06 på Nyköpings slott med sin kusin Johan Casimir (Lewenhaupt nr 2).
 • Margareta Grip, friherrinna till Vinäs och Tärnö, född 1586-04-12 på Vinäs, död 1624-12-13 på Skokloster. Gift omkring 1612 med riksrådet och fältmarskalken Herman Wrangel.


Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon Denna artikel innehåller information och citat hämtade från den upphovsrättsfria Uggleupplagan av Nordisk familjebok, utgiven 1904-1926.


: