:

Oxenstierna af Croneborg nr 10

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för grevliga ätten Oxenstierna_af_Croneborg nr 10
Vapensköld för grevliga ätten Oxenstierna_af_Croneborg nr 10

Grevliga ätten Oxenstierna af Croneborg nr 10 †

Grevlig 1651-11-10, introd. 1652. † 1803-01-30.


TAB 1

Gustaf Oxenstierna, greve Oxenstierna af Croneborg (son av Gabriel Oxenstierna, se friherrliga ätten Oxenstierna af Eka och Lindö, Tab. 19), greve efter sin död. Friherre till Kimito i Finland, herre till Tyresö i likanämnd socken, Stockholms län och Forssa (nu Sturefors) i Vists socken, Östergötlands län. Född 1613-08-21 och döpt s. å. 29/8 varvid konung Gustaf II Adolf stod fadder. Student i Uppsala 1621-10-001. Landshövding i Västmanland samt silver- och järnbergslagen 1639-11-01. Guvernör i Reval och över Estland 1642-05-28. Riksråd och kansliråd 1645-01-25. Tillika häradshövding i Stora och Lilla Savolaks 1646-03-06. Död 1648-05-31 utan söner och begraven s. å. 22/10 i Tyresö kyrka. Blev efter sin död upphöjd 1651-11-10 i grevligt stånd för sina döttrar. Gift 1643-02-12 i Stockholm med sin styvmoders brorsdotter, grevinnan Maria Sofia De la Gardie, född 1627. Hovmästarinna hos drottning Christina 1651. Död 1694-08-22 i Stockholm, jordfäst i Riddarholmskyrkan, men sedan förd till Tyresö kyrka och nedsatt där bredvid mannen, dotter av riksmarsken och generalfältherren, friherre Jakob De la Gardie, greve De la Gardie, och grevinnan Ebba Brahe. Hon har gjort sig känd som befordrarinna av den svenska industrien. Hennes klädesfabriker vid Tyresö levererade kläde till arméns behov, hon idkade betydande handel med lärft och blaggarn, hon anlade mässingsbruk, gevärsfaktori och oljeslageri m. m. samt var intresserad i flera av sin tids handelskompanier.2

Barn:

 • Gustaviana Juliana, född 1644-09-00, död i barnsäng 1675-08-07 i Stockholm, begraven 1676-04-16 i Nikolai kyrka därst., men därefter nedsatt i Oxenstiernska graven i Tyresö kyrka. Gift 1669-08-17 i Stockholm med k. rådet och överståthållaren, friherre Christoffer Gyllenstierna af Ulaberg, greve Gyllenstierna af Ericsberg, i hans 1:a gifte, född 1639, död 1705.
 • Märta Sofia, född 1645-02-27, död 1698-07-26 och ligger jämte sin man begraven i Banérska graven i Riddarholmskyrkan. Gift 1672-02-27 med riksrådet, fältmarskalken och generalguvernören Gustaf Pedersson Banér, friherre Banér, i hans 2:a gifte, född 1618, död 1689.

TAB 2

Ture Oxenstierna, greve Oxenstierna af Croneborg (son av Gabriel Oxenstierna, se friherrliga ätten Oxenstierna af Eka och Lindö, Tab. 19), greve till Kronoborg i Kexholms län, friherre till Kimito, herre till Forssa (Sturefors) samt till Sigridsholm i Lunda socken, Uppsala län, Stensta i Söderbykarls socken och Bottna i Bro socken (båda i Stockholms län), Segewolds slott och län i Livland samt Segelitz, Woiskoritz och Severetz i Ingermanland. Född 1614. Student i Uppsala 1621-10-001. Kammarherre hos konung Gustaf II Adolf. Major. Överste för tvenne regementen. Avsked 1632. Överste för Östgöta regemente till häst 1635-03-25. Landshövding i Stockholms och Uppsala län 1641-08-16–1645. Guvernör över Ingermanland. Greve till Kronoborg 1651-11-10 jämte övriga barn och barnbarn av riksdrotset, friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna (introd. 1652 under nr 10). Död 1669-12-15 på sin malmgård i Stockholm och begraven 1670-07-24 i Storkyrkan därst. 'Han var mycket avhållen av konung Gustaf II Adolf. Kommenderade i stormningen av Würtzbergs kastell den 2 okt. 1631 konungens garde, varvid konungen, som var mycket trött, nästan lät bära sig av honom på ryggen uppför breschen – varunder han (Oxenstierna) blev av tvenne kulor skjuten genom axelbladet utåt ryggen – för vilket konungen skänkte honom ett gods (Segewold) i Livland, som sedermera blev redu- cerat. Råkade efter konung Gustaf II Adolfs död i stridigheter med fältmarskalken greve Tott och tog därför avsked. Gav första anledningen till en sin rättares sons, sedermera landshövdingen, friherre Olof Thegners uppkomst, vilken på hans bekostnad hölls till studier. Har givit en silverkalk med patén till Vätö kyrka Stockholms län Hans och hans senare frus namn och vapen, tillika med årtalet 1669, stå på Vists kyrkas stora klocka.'. Gift 1:o 1640-11-11 i Nikolai förs., Stockholm med sin syssling, grevinnan Sigrid Oxenstierna af Korsholm och Wasa, född 1612-09-13 i Ingå prästgård i Nyland, död i barnsäng 1651-05-15 på Edsberg i Sollentuna socken, Stockholms län och begraven s. å. 15/6 i Stockholms Storkyrka, dotter av riksskattmästaren och riksamiralen, friherre Gabriel Oxenstierna, greve Oxenstierna af Korsholm och Wasa, och Anna Gustafsdotter Banér. Gift 2:o 1655-10-16 i Stockholm med friherrinnan Beata Leijonhufvud, född 1626-07-11 på Ådö i Lossa socken, Uppsala län, död 1692-02-16 och begraven s. å. 29/5 i Linköpings domkyrka, dotter av landshövdingen Gustaf Eriksson Leijonhufvud, friherre Leijonhufvud, och hans 1:a fru Catharina Sparre.

Barn:

 • 1. Märta, född 1641-08-29, död ogift 1678-09-15 i Stockholm.
 • 1. Gabriel, född 1642. Guvernör. Död 1707. Se Tab. 3
 • 1. Axel, född 1644-02-05 i Stockholm, död 1645-07-30 och begraven i Jakobs kyrka.
 • 1. Ture, född 1645-03-22. Student i Uppsala1 1659-02-00 och i Heidelberg 16643. Tjänade i utrikes krigstjänst. Överstelöjtnant vid skånska infanteriregementet 1672-04-05, vid Hälsinge regemente s. å. 1/8. Överste för ett värvat regemente 1674-06-17. Död 1676-01-05 vid stormningen av Wolgast, sedan han bekommit sju dödliga sår. Han tjänade utrikes mect mycken distinktion. Deltog i expeditionen mot Candia och var mycket väl ansedd av Turenne.
 • 1. Anna Margareta, född 1646-07-25 på Lina i Västertälje socken, Stockholms län, död s. å. 21/11.
 • 1. Anna. Född 1648-03-28 i Stockholm7 död ogift 1676-05-08 på Beateberg i Rö socken, Stockholms län.
 • 1. Margareta Christiana, född 1649-09-28. Död 1740 och begraven i Härene kyrka. Gift 1686-08-11 i Stockholm (Nik). Med generalmajoren och guvernören Erik Soop, friherre Soop, född 1643, död 1700.
 • 1. Gustaf Carl, född 1651-05-03 på Edsberg, begraven 1652-12-15 i Stockholm.
 • 2. Catharina, till Sturefors. Född 1656-08-04, död 1683-09-23 i barnsäng på Säby i Vists socken, Östergötlands län. Gift 1681-09-14 i Stockholm med kammarherren och överstelöjtnanten Carl Pedersson Natt och Dag, i hans 2:a gifte, född 1628. Död 1694.
 • 2. Gustaf, född 1657-07-23 på Sturefors. Student i Uppsala1 1672-05-03. Ryttmästare för ett ökningskompani av livregementet till häst 1678. Ryttmästare vid nämnda regemente 1680-04-06. Död 1682-10-11 på Sturefors.
 • 2. Sigrid, född 1659-06-19, död s. å. 3/9.
 • 2. Sigrid, född 1660-07-29 i Stockholm, död 1688-09-03 och begraven s. å. 15/9 i Jakobs kyrka i Stockholm. Gift 1681-03-15 med generallöjtnanten, friherre Bernhard von Liewen, i hans 1:a gifte, född 1651, död 1703.
 • 2. Johan, född 1666-01-02 i Stockholm och döpt där s. å. 14/1. Student i Uppsala1 1672-05-03. Gjorde efter idkade studier från 1682 resor i nästan alla europeiska länder, varunder han tillsatte sin ärvda förmögenhet. Anställd i holländsk krigstjänst 1688–1690. Bosatte sig i Italien 1692 och i Spanien 1697. Uppgives under fortsatta resor blivit efter vartannat malteserriddare och katolik, abbé och kanonikus i Köln. Återkom till Sverige 1724 och antog åter lutherska läran. Död barnlös 1733-02-16 i Stockholm. 'Han ägde, utan att vara grundligen lärd, mycket snille. Hans Pensées sur divers sujets äro flera gånger tryckta (första gången i Frankfurt am Main 1720–1722 i fem delar, till vilka sluter sig en sjätte del, benämnd Bouquet de diverses fleurs 1731. På svenska utkom ett utdrag ur boken i Stockholm 1731, varefter följde översättningar till tyska, danska och italienska). Gjorde ett rikt, men olyckligt gifte, emedan han och hans fru ej kunde förlikas.' Arbeten av honom i urval hava senast utgivits av greve F. U. Wrangel 1891 och 1919. Om honom se Sv. Autografsällskapets tidskr. II sid. 49–65. Gift 1701-03-06 i Köln med riksgrevinnan Anna Isabella af Limburg-Stirum i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1676 med riksgreven Ernst Vilhelm von Bentheim, död 1693), död 1723-05-31, dotter av riksgreven Adolf Ernst af Limburg-Stirum och grevinnan Isabella von Velen.
 • 2. Eleonora Elisabet, född 1674-01-19.

TAB 3

Gabriel (son av Ture Oxenstierna, greve Oxenstierna af Croneborg, Tab. 2), greve till Croneborg, friherre till Kimito och herre till Stensta och Bottna samt Fiholm i Jäders socken, Södermanlands län och Hjulsta i Enköpings-Näs socken, Uppsala län. Född 1642-10-10 i Stockholm och döpt s. å. 14/10. Student i Uppsala 1659-02-001 och i Heidelberg 16643. Började 1663 sina utrikes resor. Volontär på engelska flottan under amiral Sprage. Kammarherre hos konung Carl XI samt kapten vid amiralitetet i Stockholm 1667-11-24. Kansliråds titel 1668. Envoyé vid portugisiska hovet s. å. 15/9 och tillika vid engelska hovet s. å. 23/9. Återkallad 1670-06-26. Kansliråd 1671-12-19. Envoyé till Danmark s. å. 21/12. Återkom 1673-03-00. Befälhavare över en eskader i Göteborg 1676. Ministre plénipotentiaire vid hovet i Wien 1681-02-17. Särskilt ackrediterad till kurfurstarna av Bajern, Sachsen och Pfalz s. d. samt hertigarna av Neuburg och Holstein-Gottorp s. å. 18/2. Återkom 1685-09-00. Ånyo på kejsarens egen begäran minister i Wien 1686. Minister till England 1691. För tredje gången minister i Wien 1694. Guvernör i Zweibrücken 1697-12-08. Död 1707-02-28 och begraven s. å. 29/10 i familjegraven i Jäders kyrka. 'Han gjorde i yngre år vidsträckta utrikes resor ända till Rom. Var under sin tjänst på engelska flottan på en konvojresa till Tanger i Afrika och Cadix i Spanien, varvid han även fick tillfälle besöka Sevilla samt på hemresan uppvakta portugisiska hovet i Lissabon. Visade mycken kunnighet vid sitt eskaderbefäl under danska kriget. Var en skicklig och mycket anförtrodd diplomat samt ägde vid de hov, där han var anställd, allmän aktning. Konung Vilhelm av Storbritannien yttrade om honom, att han väl visste, det Oxenstierna icke befordrade, utan tvärtom vore emot hans intresse men erkände likväl det han med berömlig trohet tjänade sin konung. Skulle 1697 förflyttas som andre ambassadör till Rijswijk, men då konung Vilhelm var missnöjd med några utlåtelser han haft, medan han var sändebud i Haag, gick detta om intet. Fortfor, ehuru utnämnd till guvernör i Zweibrücken, att vistas i Wien till 1699, varest han dock med anledning av den uppkomna tvisten mellan Sverige och kejsaren rörande mecklenburg-güstrowska arvet förbjöds att visa sig vid hovet. Var en utmärkt styresman över hertigdömet Zweibrücken samt bragte nämnda land från förfall till välmåga.'. Gift 1673-03-18 på Stockholms slott, då änkedrottningen Hedvig Eleonora gjorde bröllopet, med sin syssling, hovfröken hos änkedrottningen, grevinnan Christina Oxenstierna af Södermöre, född 1651, död 1711 och begraven s. å. 18/7 i familjegraven i Jäders kyrka, dotter av rikskansleren och generalguvernören, greve Erik Oxenstierna af Södermöre, och grevinnan Elsa Elisabet Brahe.

Barn:

 • Eleonora Elisabet, född 1674-01-19 i Stockholm och bars av drottningen till dopet s. å. 18/3, död 1736-06-22 på Hjulsta. Gift 1:o 1700-08-12 med landshövdingen, friherre Carl Gustaf Soop af Limingo, född 1659, död 1711. Gift 2:o 1717 med sin frände, generallöjtnanten och presidenten, greve Fredrik Christoffer Dohna, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1727.
 • Ture, född 1675-01-15 i Stockholm, död där 1676-07-07.
 • Anna Christiana, född tvilling 1676-05-26 i Stockholm, död 1677-08-14.
 • Gabriel, född tvilling 1676-05-26, död s. å. 7/6. [4]
 • Sigrid Christiana, född 1677-08-31, död 1678-01-11.
 • Axel Gabriel, till Tidö och Vikhus, båda i Rytterns socken, Västmanlands län. Född 1679-01-30. Kammarherre hos änkedrottningen Hedvig Eleonora 1698. Volontärofficer vid armén 1700. Kapten vid livgardet 1703-01-08. Major därst. 1709-01-25. Fången vid Perevolotjna s. å. 1/7 och förd till Moskva. Återkom ur fångenskapen 1722-07-06. Överstes karaktär s. å. Generalmajors avsked 1723-07-26. RSO 1748-09-26. Död ogift 1755-08-24 på Tidö och slöt denna gren av ätten samt begraven s. å. 1/9 i Rytterns kyrka.
 • Beata Catharina, född 1680-05-07, död s. å. 27/6.
 • Elsa Margareta, född 1681-08-20, död 1689-07-20 på Hjulsta.
 • En dotter, död ung.
 • En dödfödd dotter 1686-11-00 [5]
 • Ett barn, född 1690 och döpt 29/1 i Stockholm, död ung.
 • Erik, född tvilling 1692-08-23 på Hjulsta, död 1697.
 • Anna Margareta, till Beateberg i Rö socken, Stockholms län. Född tvilling 1692-08-23 på Hjulsta, död 1755-03-31 i Stockholm och ligger jämte sina båda män begraven i Torstensonska graven i Riddarholmskyrkan, vilken grav hennes 2:a man lät prydligen reparera. Gift 1:o 1719-12-08 med generaladjutanten och översten, greve Carl Ulrik Torstensson, född 1685, död 1727. Gift 2:o 1731-02-25 med riksrådet, greve Ture Gabriel Bielke, i hans 2:a gifte, född 1684, död 1763.

TAB 4

Johan Oxenstierna, greve Oxenstierna af Croneborg (son av Gabriel Oxenstierna, se friherrliga ätten Oxenstierna af Eka och Lindö, Tab. 19), greve af Croneborg, friherre av Kimito, herre till Edö och Stjärnsund, båda i Askersunds landsförsaml., Örebro län och Borrebol i Västra Ny socken, Östergötlands län. Född omkr. 1615 på Stureforsa i Vists socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1626-04-001. Var överstelöjtnant 1638. Överste för Hälsinge regemente 1639. Greve jämte sina närmare anförvanter eller barn och barnbarn av riksdrotset, friherre Gabriel Gustafsson Oxenstierna 1651-11-10 (introd. 1652 under nr 10). Landshövding över Gävleborgs, Hudiksvalls och Härnösands län 16586. Guvernör över Västernorrland 1660-12-12. Död barnlös 1664-03-03 på Stjärnsund och begraven 1665-01-08 i det av hans änka uppbyggda präktiga koret i Askersunds landsförsamlings kyrka. 'Han lät uppsätta milstolpar av sten i hela Västernorrland, ända upp till Torneå.' Gift 1642-08-16 på Edö med hovjungfrun hos drottning Christina Christina Soop i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1668 med sin syssling, riksrådet, friherre Gustaf Soop af Limingo, född 1624, död 1679), född 1627-05-22 på Edö, död 1677-07-20 i Amsterdam, dotter av översten Göran Soop, och Ebba Ryning.

TAB 5

Gabriel Oxenstierna, greve Oxenstierna af Croneborg (son av Gabriel Oxenstierna, se friherrliga ätten Oxenstierna af Eka och Lindö, Tab. 19), greve efter sin död, friherre till Kimito, herre till Järö (Margretelund) och Smedby, båda i Österåkers socken och Nordvik (nu Nor) i Bro socken (båda i Stockholms län). Född 1618-06-07 på sin mödernegård Stureforsa i Vists socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1633-03-001 och i Leiden 1637–1639. Rektor illustris vid universitetet i Uppsala 1634. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1636. Anträdde 1637 sin utrikes resa. Kammarherre hos drottning Christina 1640. Kammarråd 1645-01-27. Lantmarskalk vid ständernas utskottsmöte i Stockholm s. å. 14/7. President i Dorpats hovrätt 1646-11-23. Vilket ämbete han dock ej hann tillträda. Död 1647-02-25 i Stockholm, bisatt s. å. 5/3 i Jakobs kyrka och begraven 1648-01-09 i Österåkers kyrka. 'Han förestod rektoratet i Uppsala med mycket beröm ett och ett halvt års tid och lät efteråt trycka en latinsk berättelse om detsamma med därtill hörande orationer, gratulationer och programmer. Besökte under sin utländska resa Rom, Venedig, Paris, Oxford m. fl. städer. Fick vid hemkomsten i anseende till sin erfarenhet i främmande språk och statssaker, tillstånd att i senaten åhöra de allmänna rådslagen. Skickades 1643 av regeringen med angelägna brev och befallningar till fältmarskalken Lennart Torstensson i Tyskland, vilket han icke utan livsfara på hemvägen, då han blev av ett fientligt parti anfallen, lyckligen uträttade'. Blev 1651-11-10 efter sin död upphöjd i grevligt stånd för sina barn. Gift 1645-03-02 i Åbo med sin kusin, friherrinnan Brita Kurck, död 1671-07-25 i Stockholm och ligger troligen begraven hos sin man i nyssn. kyrka, dotter av riksrådet och presidenten Jöns Knutsson Kurck, friherre Kurck, och hans 1:a fru, friherrinnan Märta Oxenstierna (nr 1). Hon byggde 1658 på Margretelund ett stenhus i stället för en äldre av hennes svärfader uppförd träbyggnad och lät även 1650 återuppbygga österåkers kyrka.

Barn:

 • Märta, född 1646-05-21 på Smedby, död 1677-01-09 i Stockholm och ligger jämte sin man begraven i Hornska gravkoret i Åbo domkyrka. Gift 1669-07-27 i Stockholm med sin mosters styvson, översten, friherre Euert Horn af Marienborg, 'varande deras bröllop det första, som efter nya ordningen skedde', född 1640, död 1687. 'Deras namn jämte vapen stå på Järstads kyrkas större klocka i Östergötland.'
 • Gabriel ('den långe'), född 1647. Guvernör. Död 1700. Se Tab. 6

TAB 6

Gabriel, ('den långe') (son av Gabriel Oxenstierna, greve Oxenstierna af Croneborg, Tab. 4), greve till Croneborg, herre till Smedby, Margretelund, Nordvik, Hov och Sundholm. Född posthumus 1647-08-11 på Smedby. Greve af Croneborg 1651-11-10 (introd. 1652 under nr 10). Student i Uppsala 1657-04-001 och i Heidelberg 16643. Assessor i kommerskollegium 1667-09-11. Drottning Christinas guvernör över Öland och Gotland 1673-08-06. Död 1700-06-07 i Stockholm och begraven i Österåkers kyrka Stockholms län. 'Han skulle såsom guvernör residera på Öland, varifrån han dock vid danskarnas landstigning i maj 1676 tog till flykten.' Gift 1682-06-28 på Rinkesta i Ärila socken, Södermanlands län med friherrinnan Elsa Barbro Sparre, född 1664, död 1731-11-24 i Stockholm och begraven i Oxenstiernska graven i Österåkers kyrka, dotter av riksrådet och presidenten Gustaf Larsson Sparre, friherre Sparre, och friherrinnan Beata Natt och Dag.

Barn:

 • Brita, född 1683-08-20, död ung.
 • Gustaf Gabriel, född 1685-04-19, död s. å. 24/6.
 • Adam Axel, född 1686-07-03, död s. å. i aug.
 • Beata, född 1687-09-04 i Stockholm, död där 1735-11-14 och begraven i Ladugårdslandskyrkan. Gift 1710-01-27 i Stockholm med överhovjägmästaren, greve Carl Gustaf Spens, nr 55, i hans 1:a gifte, född 1682, död 1751.
 • Gabriel, född 1688-11-19 på Margretelund.
 • Gustaviana, född 1690-01-28 i Stockholm, död s. å. 20/3.
 • Carl, född 1692. Överstelöjtnant. Död 1737. Se Tab. 7
 • Elsa Barbro, född 1694-02-07 i Stockholm, död 1764-08-02 på Tuna i Skå socken, Stockholms län. Gift 1716-01-05 med överstelöjtnanten, friherre Carl Leonard Leijonhufvud, född 1686, död 1743.
 • Brita Charlotta, född 1697-08-28, död 1700-11-27.
 • Gabriel Gustaf, döpt 1699-02-25, död 1700-12-02.

TAB 7

Carl (son av Gabriel, Tab. 5), till Nordvik. Född 1692-03-12 i Stockholm. Sergeant vid livgardet 1709. Fänrik därst. s. å. 16/12. Sekundkapten vid Upplands regemente 1710-09-05. Premiär kapten därst. 1711-09-18. Konfirm.fullm. 1712-03-08. Major vid Roslagsäntergastregementet 1718-10-18. Överstelöjtnants avsked 1719-09-30. Död 1737-04-20 och ligger jämte sin fru begraven i ett av honom utbyggt vackert gravkor vid Roslagsbro kyrka, prytt med Oxenstiernska och Flemingska vapnen. Till samma kyrka bar han givit ett par silverljusstakar samt hans arvingar sockenbudstyg. Gift 1718-05-06 med friherrinnan Vendela Magnona Fleming af Liebelitz, född 1697-11-10 på Bjäresjöholm i Bjäresjö socken, Malmöhus län, död 1758-12-23 på Ekhamn, dotter av överstelöjtnanten, friherre Magnus Fleming af Liebelitz, och grevinnan Vendela Christina Stålarm.

Barn:

 • Gabriel, född 1719-02-07, död s. å. 23/4.
 • Magnus, född 1720-05-02, död 1724-03-04 och begraven i Ulrika Eleonora kyrka i Stockholm.
 • Vendela Helena, född 1721-08-01, död 1797-12-09 på Vämberg i Bro socken, Stockholms län, vilken egendom hon stiftade till fideikommiss för grevl. ätten Oxenstierna af Korsholm och Wasa, samt ligger, jämte sin man, begraven i Oxenstiernska graven i Bro kyrka. Gift 1740-04-00 med landshövdingen, greve Gustaf Samuel Gyllenborg, i hans 2:a gifte, född 1695, död 1756.
 • Beata, född 1722-11-07, död 1799-09-01 på Ekhamn. Gift 1737-11-00 med kammarherren Erland Ulfsparre af Broxvik, född 1709, död 1775.
 • Axel Carl, född 1723. Kapten. Död 1760. Se Tab. 8
 • Gustaf, född 1726, död barn.
 • Elsa Maria, född 1728-12-21, död 1772-04-17 Velamsund i Bo kapellförsaml., Stockholms län och begraven i Oxenstiernska familjegraven i Bro. Gift 1749-08-10 med livmedikus, med. doktor Jonas Kjernander, född 1721-06-26 i Kimstads prästgård Östergötlands län, död 1778-03-30 i Stockholm.

TAB 8

Axel Carl (son av Carl, Tab. 6), till Nordvik och Ekhamn. Född 1723-12-00. Hantlangare vid artilleriet 1739. Underlöjtnant vid artilleriet på Gotland 1741-08-14. Överlöjtnant därst. 1747-03-00. Kapten 1750-08-06. Död 1760-11-01 i Visby. Gift 1748-09-30 i Brännkyrka socken med Elisabet Tornérhielm, född 1719, död 1770-06-23 på Nordvik (Nor), dotter av ryttmästaren Abraham Salmoon, adlad Tornérhielm, och Magdalena Törne.

Barn:

 • Carl Abraham, född 1746-12-22, död 1747-01-07.
 • Gabriel, född 1750-03-30 i Visby. 'Idkade studier vid Uppsala akademi utan särdeles framgång. Blev, innan han kom till laga år myndig förklarad. Försålde därpå sin ärvda fastighet och sysselsatte sig med spel och vidlyftigheter, varigenom han förlorade nästan allt vad han ägde'. Var 1762 kadett vid artilleriet på Gotland. Sekundkorpral vid livregementet till häst 1767-11-01. Korpral därst. 1768-03-16. Avsked 1770-09-18. Beridare vid k. stallet s. å. 13/10. Hovjunkare 1772-06-02. Kornett vid lätta livdragonkåren s. å. 25/9. Stallmästare därst. 1774-12-20. Avsked 1776-04-17. Dömdes för varjehanda förbrytelser till livstidsfängelse på Malmö fästning. Slapp lös därifrån. Blev sedan soldat vid gardet och slutligen korpral därst. Död ogift 1803-01-30 i Stockholm och slöt denna grevliga ätt på svärdssidan.

Källor

1Um. 2Norra F. 3At (P.). 4At (So.). 5At (L.). 6 At (KrA). At (Sch). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: