:

Söderhielm nr 1306

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Söderhielm nr 1306

Adlad 1693-12-22, introd. 1697.

Ätten har gemensamt ursprung med den äldre utdöda ättegrenen av adliga ätten Cedercrantz. En gren (som skriver namnet Söderhjelm) kvarstannade efter 1809 i Finland, men är icke immatrikulerad på därvarande riddarhus.

Då släktleden före adlandet, vilka förut upptagits under ätten Cedercrantz, betydligt kompletterats genom nyare forskningar, återgivas de ånyo här nedan.


Söderhielm A130600.png

Söderhielm A130601.jpg

Söderhielm A130602.jpg

TAB 1

Per Larensson. Var bonde i Foglö i Stora Malms socken Södermanlands län 1551. Död efter 1568.

Barn:

 • Olof Persson. Bonde i Foglö 1571. Länsman i Stora Malms socken 1600 till sin död. Död omkr. 1627.

Barn:

 • Lars Olofsson. Bonde i Foglö. Död omkr. 1615. Hans söner kallade sig Malmenius efter födelsesocknen.

Barn:

 • Nicolaus Laurentii Malmenius, född omkr. 1614 i Foglö mellangården. Student i Uppsala och i Dorpat 1632-04-24. Filosofie magister vid sistnämnda universitet 1635. Eloquentiae lektor i Strängnäs 1636-05-01. Rektor därst. 1639-05-01–1640-04-30 prästvigd 1639-11-01. Riksdagsman i prästeståndet vid riksdagen i Stockholm 1642. Teol. lektor och kyrkoherde i Aspö prebendepastorat 1645. Död 1650 och ligger jämte sin hustru och tvenne döttrar begraven i Strängnäs domkyrka. Gift med Helena Fick, dotter av borgmästaren i Strängnäs Hans Petersson Fick och Emerentia Hansdotter Fax.

Barn:

 • Lars Malmén, adlad Söderhielm, född 1638. Häradshövding. Död 1710. Se Tab. 2.
 • Johan Malmén, adlad Cedercrantz, född 1646. Lagman. Död 1699. Se adliga ätten Cedercrantz, tab 2.

TAB 2

Lars Malmén, adlad Söderhielm, (son av Nicolaus Laurentii Malmenius, tab 1), född 1638-11-25 i Strängnäs. Student i Uppsala 1659-05-001. Depositor vid akademiens i Lund inauguration 1668-03-09–1670-06-01. Reste sedan utrikes. Uppvaktade 1676 och 1677 vid armén i Skåne. Konduktör vid livländska armén 1677. Fortifikationskapten 1678-05-18. Häradshövding i Gotlands norra härad 1681-01-17. Adlad 1693-12-22 (introd. 1697 under nr 1306). Död 1710-10-05 och begraven i Follingbo kyrka på nämnda Östra Han, jämte flera, blev efter fredsslutet 1679 anförtrodd att likvidera med danskarna om Gotland. Ägde Stora Vede i Follingbo socken Gotlands län 1681–1710. Gift 1:o 1682-03-10 med Catharina Ferner i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Meijer), död 1696-03-25 på Stora Vede, dotter av befallningsmannen Lars Larsson Ferner och Helena Eliædotter Gavelia. Gift 2:o 1698 med Ebba Hofvenia, född 1666, död 1744-05-06 på Ängelsbergs bruk i Västervåla socken Västmanlands län, dotter av med. professorn i Uppsala Petrus Hofvenius och Anna Lenæa.

Barn:

 • 1. Margareta Catharina, född 1684-03-11 på Stora Vede, liksom syskonen. Gift 1704 med kaplanen i Vänge på Gotland, sedermera kyrkoherden därst. Hans Köhler, född 1681-02-23, död 1743-11-23.
 • 1. Helena Maria, född 1687-01-16, död 1749. Gift 1708-11-15 med sjötullsinspektoren i Karlshamn Gabriel Henschen, född 1675-10-08, död 1744.
 • 1. Anna Magdalena, född 1688-08-28, död 1748-03-10. Gift 1703-12-01 med assessorn och borgmästaren i Visby Jakob Hansson Clerck, född 1678-05-06, död 1722-02-21.
 • 1. Lorentz Niklas, född 1690. Överstelöjtnant. Död 1760. Se Tab. 3.

TAB 3

Lorentz Niklas, (son av Lars Malmén, adlad Söderhielm, tab 2), till Tolffors bruk i Valbo socken Gävleborgs län, Norns bruk i Hedemora landsförsaml. och Ängelsberg i Västervåla socken Västmanlands län. Född 1690-10-02 på Stora Vede i Follingbo socken Gotlands län. Student i Uppsala1 1706-11-03. Volontär vid fortifikationen 1708. Konduktör därst. 1709-12-29. Kapten vid Upplands tremänningsinfanteriregemente 1712-07-28. Sekundkapten vid dalregementet 1714-05-12. Konfirm.fullm. 1716-04-16. Premiärkapten s. å. 6/8. Avsked s. å. 15/8 RSO 1748-11-07. Överstelöjtnants karaktär2 1750-04-11, enär han var »en braf brukspatron». Död 1760-09-29 på Ängelsbergs bruk och begraven i familjens grav i Hedemora kyrka. Han deltog i 1716 års fälttåg mot Norge och stormningen av Fredrikshall den 23 juni s. å. Gift 1715-03-24 på Norns bruk med Alleta Maria Cederberg, född 1689-12-06 på nämnda bruk, död 1772-09-22 på Ängelsberg, dotter av brukspatronen Peter Brandberg, adlad Cederberg, och hans 2:a fru Alleta Silfverström.

Barn:

 • Alleta Catharina, född 1715-12-29 på Norns bruk, död där 1721-02-09.
 • Lorentz Peter, född 1717. Bergsråd. Död 1784. Se Tab. 4.
 • Magdalena Elisabet, född 1718-10-22 på Norns bruk, död 1787-06-24 på Ramnäs i likanämnd socken Västmanlands län. Gift 1743-09-22 i Västervåla socken med assessorn Jakob Tersmeden, C, född 1712, död 1767.
 • Helena Maria, född 1722-02-18 på Norns bruk, död 1793-04-23 Tärnö. Gift 1747-10-04 i Västervåla kyrka med översten Johan Augustin Mannerheim, friherre Mannerheim, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1778.
 • Johannes, född 1723-04-13 på Norns bruk, död där s. å. 24/7.
 • Alleta Catharina, född 1724-06-09 på Norns bruk, död där 1725-03-19.
 • Johannes Nikolaus, född 1725-10-07 på Norns bruk, drunknade 1731-03-01 vid Ängelsberg.
 • Gertrud Charlotta, född 1728-11-08 på Norns bruk, död 1789-11-30 på Stora Ekeby i Rytterne socken Västmanlands län. Gift 1:o 1747-10-06 på Ängelsberg med kaptenen Sven Ekestubbe, född 1724, död 1755. Gift 2:o 1760-09-23 på nämnda bruk med bergmästaren Axel Fredrik Cronstedt, A, född 1722, död 1765. Gift 3:o 1767-09-10 Nisshyttan med landshövdingen friherre Gustaf Gottfried Reuterholm, i hans 2:a gifte, född 1721, död 1803.
 • Anders, född 1729-11-30 på Norns bruk, död 1745 och begraven s. å. 4/4 i Uppsala domkyrka
 • Alleta Maria, född 1733-07-07 på Ängelsbergs bruk, död 1794-01-18 Eknö och begraven s. å. 31/1 i Örnsköldska gravkoret på Heds kyrkogård Västmanlands län. Gift 1756-11-23 i Västervåla kyrka med överstelöjtnanten Mårten Ludvig Löth-Örnsköld, friherre Örnsköld, född 1725, död 1791.

TAB 4

Lorentz Peter, (son av Lorentz Niklas, tab 3), född 1717-06-08. Student i Uppsala1 1729-03-04. Auskultant i Svea hovrätt 1738. Häradshövding i Norbergs med fl. häraders tingslag Västmanlands län 1743–1747. Hovjunkare3 1747-08-22. Bergsråds titel 1757-03-30. Död 1784-01-13 på Ängelsbergs bruk. Ägde hälften i Norns bruk i Hedemora landsförsaml. samt större delen av Ängelsbergs bruk i Västervåla socken med Landforsbacke hytta i Karbennings socken (allt i Vm.). Gift 1:o 1747-08-25 i Stockholm med sin systers svägerska Ulrika Tersmeden, född 1721-05-05, död 1760-12-21 på Norns bruk och begraven i Hedemora kyrka, dotter av bergsrådet Jakob Tersmeden, adlad Tersmeden, C, och Elisabet Gangia. Gift 2:o 1762-06-03 med den förras kusin friherrinnan Christina Gustava Cedercreutz, född 1735-02-27, död 1794-03-19 i Stockholm och begraven i Cedercreutzska graven å Jakobs kyrkogård, dotter av kammarherren friherre Carl Gustaf Cedercreutz, och Beata Christina De Geer.

Barn:

 • 1. Maria Ulrika, född 1748-06-14 på Norns bruk, död 1785-05-07 på österby kaptensboställe i Stora Tuna socken Kopparbergs län och begraven på Stora Tuna kyrkogård. Gift 1776-06-06 på Ängelsbergs bruk med översten Fredrik Christoffer Fahnehielm, i hans 1:a gifte, född 1739, död 1821.
 • 1. Elisabet, född 1749, begraven 1759-03-13 på Jakobs kyrkogård i Stockholm.
 • 1. Alleta Regina, född 1750-08-04 på Norns bruk, död 1795-11-10 i Stora Tuna prästgård Kopparbergs län. Gift 1777-11-06 på Ängelsberg med kyrkoherden i Stora Tuna pastorat av Västerås stift, kontraktsprosten och hovpredikanten, magister Natanael Thenstedt, född 1731-04-12 Holm
 • 1. Lorentz Jakob, född 1751. Major. Död 1831. Se Tab. 5
 • 1. Erik Vilhelm, född 1752. Major. Död 1829. Se Tab. 6
 • 1. Hedvig Charlotta, född 1755-08-26 på Norns bruk, död ogift 1796-12-16 i Köping.
 • 1. Magdalena Lovisa, född 1757-02-28 på Norns bruk, död 1797-03-18 på österby och begraven på Stora Tuna kyrkogård. Gift 1786-10-29 i Stora Tuna kyrka med sin svåger översten Fredrik Christoffer Fahnehielm, i hans 2:a gifte, född 1739, död 1821.
 • 1. Carolus, född 1758-04-29 på Norns bruk, död s. d.
 • 1. Petronella, född 1759-05-26 på Norns bruk, död 1785-10-29 på Gylle boställe i Stora Tuna socken. Gift 1782-09-22 på Ängelsbergs bruk med kaptenen Carl Johan Hertzenheim, nr 2021, i hans 1:a gifte, född 1748, död 1818.
 • 1. Beata Sofia, född 1760-12-17, död 1801-02-13 i Avesta. Gift 1796-01-26 i Stora Tuna socken med kyrkoherden i Svärdsjö pastorat av Västerås stift, kontraktsprosten, filosofie jubeldoktorn Helge Arosin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1816 med Maria Margareta Paqvalin, född 1783-02-18, död 1818-03-05, dotter av kronoinspektoren vid Avesta bruk Gustaf Paqvalin och Anna Catharina Todenia), född 1766-10-27 i Västerås, död 1856-06-08 i Svärdsjö prästgård Kopparbergs län.
 • 2. Carl Gustaf, född 1763-04-12 på Norns bruk. Volontär vid Västmanlands regemente 1774-11-16. Sergeant därst. 1776-11-01. Student i Uppsala 1777-03-12. Fänrik s. å. 17/12. Löjtnant 1785-05-20. Kaptens n. h. o. v. 1790-04-29. Stabskapten 1792-08-26. Avsked 1793-08-26. Sjukhusdirektör. Död ogift 1814-02-05 i Ystad. Han bevistade 1788–90 års krig i Finland.
 • 2. Axel Fredrik, född 1764-05-21 på Norns bruk. Student i Uppsala 1777-03-12/3. Volontär vid dalregementet 1778. Sergeant därst. s. å. 29/5. Stabsfänrik 1779-07-22. Löjtnant i regementet 1790-03-25. Regementsadjutant s. å. 24/12. Avsked 1792-10-15. Kaptens n. h. o. v. Sjukhusintendent vid armén i Tyskland 1813 och vid armén i Norge 1814. Majors n. h. o. v. s. å. 7/10. Ombud vid gränsbevakningen i Västernorrlands län 1817-06-07. Tullförvaltare i Härnösand 1820. T. f. tullförvaltare i Sundsvall 1822-06-00. Tullförvaltare i Umeå s. å. 26/8 med bibehållande av förordnandet i Sundsvall. Ord. tullförvaltare i sistnämnda stad 1825-09-24. Avsked 1834-11-08. Död barnlös 1845-02-01 i Sundsvall. Han bevistade finska kriget 1788–1789. Gift 1808-02-19 Tibble med Anna Sofia Groth i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1792-03-04 i Stockholm med lärftskramhandlaren i nämnda stad Jakob Lind, född 1756, död 1796-12-09 i nämnda stad), född 1768-09-26 i Stockholm, död 1849-03-22 i Sundsvall, dotter av hovkvartermästaren Olof Gustaf Groth och Sofia Christina Nordenstolpe.
 • 2. Beata Christina, född 1765-05-10 på Norns bruk, död 1827-11-29 i Stockholm. Gift där 1795-10-12 med kamreraren Jakob Ulrik Wallenstråle, född 1768, död 1815.
 • 2. Johan Otto, född 1768. Kapten. Död 1809. Se Tab. 26
 • 2. Johanna Gustava, född 1769-06-24 på Norns bruk. Död 1813-03-19/3 i Liljendals kapellförs i Finland. Gift 1797-05-16 i Stockholm med chefen för karelska dragonkåren, översten i armén, RSO, Adolf Ludvig Christiernin i hans 2:a gifte (gift 1:o 1788-06-22 i Stockholm med Eva Charlotta Aminoff i hennes 2:a gifte, från vilken han blev skild, född 1755-12-12 Knutstorp, levde 1818, dotter av generallöjtnanten Carl Mauritz Aminoff, och friherrinnan Anna Ebba Wrangel af Lindeberg), född 1765-02-28 Ekolsund, död 1842-09-13 i Åbo, syssling till konteramiralen Harald Christiernin, adlad af Cristiernin.
 • 2. Adolf August, född 1772. Brukspatron. Död 1838. Se Tab. 36.
 • 2. Dorotea Fredrika, född 1774-03-28 på Ängelsberg, död s. å. 4/5.
 • 2. En dotter, död späd.

TAB 5

Lorentz Jakob, (son av Lorentz Peter, tab 4), född 1751-09-16 på Norns bruk. Student i Uppsala 1762-04-30. Volontär vid livregementet till häst 1769. Vice korpral därst. 1770-07-24. Fältväbel vid dalregementet 1771-10-06. Stabsfänrik s. å. 11/12. Premiärfänrik 1777-04-30. Löjtnant 1778-03-11. Kapten 1787-10-09. Sekundmajor 1795-05-14. RSO 1797-11-01. Avsked ur krigstjänsten 1811-11-12. Gränstullinspektor i Kopparbergs län 1818-01-09. Tullförvaltare vid tullbevakningen i Falun 1821. Avsked därifrån 1825-12-31. Död 1831-06-25 i Stockholm. Han bevistade fälttågen i Finland 1788–1790 och mot Norge 1808–1809. Gift 1793-06-28 Runnaby med Petronella Benjamina Eckman, född 1767-05-09 på Prästhyttans bruk i Hedemora landsförsaml., död 1850-02-02 i Stockholm, dotter av brukspatronen Per Eckman och Anna Maria Sandel.

Barn:

 • Lorentz Benjamin, född 1794-04-29 på Viggesnäs i Hedemora landsförsaml., liksom systrarna. Volontär vid dalregementet 1795. Rustmästare därst. 1807-07-00. Fänrik 1809-06-29. Död 1814-06-01 i Uddevalla.
 • Petronella Charlotta, född 1795-07-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1862-05-01 i Stockholm.
 • Maria Jacquette, född 1796-08-02, död ogift 1872-02-23 i Stockholm.
 • Lorentz August, född 1798-04-03 Österby, död där s. å. 9/6.

TAB 6

Erik Vilhelm, (son av Lorentz Peter, tab 4), född 1752-10-20 på Norns bruk. Student i Uppsala 1762-04-30. Disp. där 1773-04-22. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1774-01-14. Volontär vid Västmanlands regemente s. å. Sergeant därst. 1775-05-18. Fänrik s. å. 26/10. Löjtnant 1781-08-20. Kapten 1785-05-20. RSO 1790-08-21. Sekundmajor 1796-07-18. Avsked 1808-01-12. Död 1829-03-09 på sin egendom i Enåkersby i likanämnd socken Västmanlands län. Han deltog i 1788–1790 års finska krig och bevistade därunder bl. a. affären vid Valkeala. Gift 1792-04-19 på Ingbo i nämnda socken med Anna Christina Ehrenlund, född 1766-08-31 Ingbo

Barn:

 • Vilhelm Gustaf, född 1792-12-22 på Ingbo, död 1793-05-29 Granberga
 • Fredrika Vilhelmina, född 1794-05-02 på Granberga. Stiftsjungfru. Död ogift 1857-01-24 på Ingbo.
 • Ulrika Christina, född 1795-08-21 på Granberga, död ogift 1848-12-10 på Ingbo.
 • Gustava, född 1796-08-03 på Granberga, död där s. å. 4/8.
 • Lorentz Gustaf, född 1797-07-08 på Granberga. Död där 1800-02-17.
 • Maria Antoinetta, född 1799-08-04 på majorsbostället Bjurvalla i Östervåla socken Västmanlands län, död 1800-01-14 på Granberga.
 • Lorentz Henrik, född 1801-04-13 på Granberga, död där s. å. 27/9.
 • Axel Ulrik, född 1802. Brukspatron. Död 1890. Se Tab. 7.
 • Daniel Constantin, född 1804-09-23/9 på Granberga, död s. å. 10/11.
 • Anna Maria, född 1806-10-19, död 1809-12-07 på Granberga.

TAB 7

Axel Ulrik, (son av Erik Vilhelm. tab 6), född 1802-12-16 på kaptensbostället Granberga i Huddunge socken Västmanlands län. Student i Uppsala 1817-05-02. Volontär vid Västmanlands regemente 1821-05-07. Rustmästare därst. 1822. Fanjunkare 1824-05-03. Avsked 1825-05-08. Brukspatron. Död 1890-02-27 i Uppsala. Ägde Enåkersby herrgård, Hanöberg, Uddnäs, Ingbo och Mossboda, alla i Enåkers socken Västmanlands län till 1866. Gift 1837-06-13 på Bernshammars bruk i Heds socken Västmanlands län med Augusta Fredrika Lorichs, född 1818-08-17 Mo, död 1901-10-24 i Uppsala, dotter av majoren Otto Fredrik Lorichs, och Eva Elisabet Fjellström.

Barn:

 • Axel'' Vilhelm Fredrik, född 1838. Kassör. Död 1915. Se Tab. 8.
 • Eva Christina, född 1840-07-20 på Uddnäs, liksom de följande syskonen, död ogift 1913-04-15 i Uppsala,.
 • Augusta Matilda, född 1842-10-20, död ogift 1916-12-15 i Uppsala,.
 • Anna'' Maria, född 1846-11-17, död ogift 1929-02-09 i Uppsala,.
 • Elin Vendla Fredrika (Ellen), född 1850-05-02, död 1921-10-21 i Uppsala,. Gift 1875-11-22 på Norelund i Folkärna socken Kopparbergs län med akademifogden vid Uppsala universitet, RVO, GMnor, GMiqml, Axel Rikard Thalén, född 1848-08-24 i Fläckebo socken Västmanlands län, död 1927-03-02 i Uppsala.
 • Clara Hedvig Ulrika, född 1852-09-10, död 1933-11-09 i Stockholm. Gift 1874-04-30 i Sala med kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren, avdelningsingenjören vid statens järnvägsbyggnader, RVO, Oskar Teobald Vilhelm Stanzén, född 1844-03-09 i Stockholm, död 1912-03-06 i Norrviken och jordf. s. å. 12/3 i Sollentuna kyrka Stockholms län.
 • Olga Vilhelmina, född 1856-06-23, död 1859-03-21 på Uddnäs.
 • Herta Hildegard, född 1858-10-06, död 1940-12-26 i Sala (Sala stadsförs, db nr 101). Gift 1899-01-21 i Sala med kamreraren vid Mälareprovinsernas enskilda banks avdelningskontor i Sala Knut Oskar Bergh, född 1867-10-23 i Västerås, död 1911-08-05 i Sala.
 • Olga, född 1863-05-27, död 1865-10-15 på Uddnäs.

TAB 8

Axel'' Vilhelm Fredrik, (son av Axel Ulrik, tab 7), född 1838-07-12 på Enåkersby herrgård i Enåkers socken Västmanlands län. Förvaltare å faderns egendomar Ingbo och Uddnäs 1856–1866. Därefter fabriksidkare vid egen träoljefabrik å Rosshyttan i Färnebo socken Västmanlands län och uppförde flera dylika fabriker. Bruksförvaltare vid Igelfors i Regna socken Östergötlands län 1875–1877. Elev vid statens järnvägstrafik 1878. Stationsskrivare vid Gävle–Dala järnväg 1880-01-01. Förste stationsskrivare 1883-07-01. Kassör vid dess byråavdelning 1896-01-01. Patriot. Sällsk. med GM 1909-07-13. Avsked från 1915-01-01. Död 1915-01-01 på Hagaström vid Gävle (Valbo förs, Gävleb., db). Har utgivit Några minnesteckningar öfver Söderhielmska ätten (1900). Gift 1891-11-25 i Gävle med Hildegard Catharina Lovisa Almgren, Södra 1863-04-07 i nämnda stad, död där (Valbo förs, Gävleb., db) 1930-03-14, dotter av sjökaptenen Lars Erik Almgren och Carolina Albertina Colle.

Barn:

 • Carin Anna Christina (Stina), född 1893-03-21 i Gävle. Stiftsjungfru. Gift 1:o 1913-02-27 i Stockholm (Valbo förs Gävleb., db) med grosshandlaren Hugo Robert Engström, från vilken hon 1926-04-20 blev skild, född 1881-09-10. Gift 2:o 1926-10-09 i Gävle, Hel. Trefaldighets förs, med försäkringstjänstemannen Gösta Mauritz Valdemar Rönnquisth, född 1897-07-27 i Gävle. Anst. v. Anticimex i Gävle 1932. Distriktschef i d:o t. pensionsåld.
 • Erik Percival Axelsson, född 1896. Kassör. Se Tab. 9.
 • Lorentz Ragnar Axelsson, född 1899-07-23. Realskoleexamen i Gävle 1917. Genomgick Gävle högre handelsinstitut 1918. Tjänsteman i aktiebolag Mälarprovinsernas bank 1919, i aktiebolag Målarbanken 1922 och i aktiebolag Svenska handelsbanken 1926. Gift 1931-10-19 i Valbo kyrka Gävleborgs län med Carin Fredrika Hillgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1926 med förvaltaren Nils Henrik Carlsson, död 1930 i Canada), född 1901-04-05/4 i Gävle, dotter av stationsskrivaren Carl Henrik Hillgren och Hilda Fredrika Arvida Wellström. Se Tab. 9 1/2.

TAB 9

Erik Percival Axelsson, (son av Axel Vilhelm Fredrik, tab 8), född 1896-09-08 i Gävle. Studentexamen därst. 1916. Extra ordinarie tjänsteman i riksbanken 1917-01-10. Kammarskrivare vid Riksbankens avdelningskontor i Gävle 1922-02-09. Registrator vid avdelningskontoret i Falun 1928-07-26. Kassör vid avdelningskontoret i Kristianstad 1934-01-18. Förordnad att vara ordinarie tjänsteman vid Riksbankens avdelningskontor i Göteborg 1941-02-27 fr.o.m. s.å. okt. 1. Revisor i Riksbanken. Gift 1927-10-29 i Valbo kyrka Gävleborgs län med Gertrud Louise Anna Lehnert, född 1901-02-26 i Hamburg (Standesamt) (pastor i Valbo). Dotter av fabrikschefen Hugo Adolf Lehnert och Paula Louise Wilhelmina Müller.

Barn:

 • Erik Gunnar Hugo Axel, född 1928-08-14 i Hagaström.
 • Lennart Percival Lorentz, född 1931-10-10 i Falun.

TAB 9 1/2

Lorentz Ragnar Axelsson, (son av Axel Wilhelm Fredrik, tab 8), född 1899-07-23 i Gävle. Realskoleexamen i Gävle 1917. Genomgick Gävle högre handelsinstitut 1918. Tjänsteman i aktiebolag Mälarprovinsernas bank 1919, i aktiebolag Mälarbanken 1922 och i aktiebolag Svenska handelsbanken 1926. Gift 1931-10-17 i Valbo kyrka Gävleborgs län, ]] med Carin Fredrika Hillgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1925-04-24 i Virestads förs, Kron., ]] med torvmästaren Nils Henrik Enokk Carlsson, född 1895-02-19 i Markaryds förs, Kron., (pastor i Linestäd), död 1930-05-02 i Canada (pastor i valbo)), född 1901-04-05 i Gävle (pastor i Valbo), dotter av stationsskrivaren Carl Henrik Hillgren och Hilda Fredrika Arvida Wellström.

Barn:

 • Dödfött gossebarn, född 1933-10-31 i Gävle, jordfäst s.å. nov. 18 (Valbo förs, Gävleb., fb nr 152).
 • Ulf Lorentz Ragnarsson, född 1935-05-16 i Uppsala (Valbo förs, Gävleb., fb nr 66).
 • Catharina Margitta Ragnarsdotter, född 1941-04-11 i Gävle (Valbo förs, Gävleb., fb nr 57).

TAB 10

Per, (son av Lorentz Peter, tab 4), född 1753-10-25 på Norns bruk i Hedemora landsförsaml. Volontär vid dalregementet 1769. Förare därst. 1770-09-18. Sekundadjutant 1773-03-10. Premiäradjutant 1775-05-22. Stabsfänrik 1776-06-19. Stabslöjtnant 1778-03-11. Löjtnant 1779-06-22. Kapten 1789-06-13. Avsked 1802-07-30. Död 1809-06-10 Busktäkt. Bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1788-06-06 i Falun med Johanna Fredrika Nisser, född 1767-09-23 i Falkenberg, död 1801-11-17 Kivnäbben

Barn:

 • Per Conrad, född 1790-08-04 i Falun. Volontär vid dalregementet 1792-02-00. Furir därst. 1807-04-04. Fältväbel 1808-03-19. Fanjunkare s. å. 31/3. 2. Adjutant 1812-03-24. Löjtnant i armén 1815-01-31. 2. Löjtnant vid nämnda regemente s. å. 18/4. Kapten i armén 1820-06-24. Kapten och regementskvartermästare vid nämnda regemente 1822-06-11. RSO 1829-08-31. 3. Major 1830-02-27. Avsked 1841-04-20. CXIVJoh:s medalj 1854. Död ogift 1861-12-10 i Säter. Bevistade fälttågen mot Norge 1808–1809 och 1814.
 • Axel Vilhelm, född 1792. Överstelöjtnant. Död 1855. Se Tab. 11.
 • Carl Samuel, född 1794-01-20 Kivnäbben Förare vid dalregementet 1810-12-31. Fältväbel därst. 1812-06-19. Fänrik 1813-04-27. Löjtnant 1817-02-04. Död ogift 1823-03-17 i Falun. Deltog i fälttågen mot Norge 1813 och 1814.
 • Johan Fredrik, född 1797. Överste. Död 1875. Se Tab. 16.

TAB 11

Axel Vilhelm, (son av Per, tab 10), född 1792-01-29 i Falun. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1807-03-09. Fänrik vid dalalantvärnet 1808-05-23. Fänrik vid Västmanlands regemente 1811-02-26. Löjtnant därst. 1813-03-16. GMtf. Kapten 1822-06-11. RSO 1837-01-28. 2. major 1842-08-02. 1. major och överstelöjtnant 1844-10-03. Avsked 1847-03-02. Död 1855-04-26 i Sala. Revistade fälttåget i Tyskland 1813–1814. Gift 1820-10-06 i Sala med grevinnan Vilhelmina Charlotta von Schwerin, född 1789-06-26 i nämnda stad, död 1864-04-23 (enl. Bo Bergström) i Karlskrona Amiralitetsförs, dotter av kontraktsprosten, teol. doktorn greve Fredrik Bogislaus von Schwerin, och Lovisa Charlotta af Petersens.

Barn:

 • Johanna Lovisa Ulrika, född 1821-06-24 i Sala, död ogift 1846-09-06 Väst-Tärna
 • Vilhelm Bogislaus, född 1823. Kaptenlöjtnant. Död 1868. Se Tab. 12.
 • Vilhelmina Eleonora Antonia, född 1825-01-17, död 1844-10-05 i Sala.
 • Filip Carl Julianus, född 1827. Kapten. Död 1881. Se Tab. 14.
 • Conradina Josefina Fredrika, född 1830-04-12, död 1843-12-26 Ransbo

TAB 12

Vilhelm Bogislaus, (son av Axel Vilhelm, tab 11), född 1823-08-05 i Sala. Kadett vid Karlberg 1837-02-01. Utexaminerad 1842-11-30. Sekundlöjtnant vid k. m:ts flotta s. å. 29/12. Kadettofficer vid Karlberg 1848–1851. Premiärlöjtnant 1850-06-05. Kaptenlöjtnant 1858-03-27. RSO 1865-01-28. Överflyttad till flottans nya reservstat 1866. Död 1868-03-20 i Karlskrona (Karlskrona Amiralitetsförs). Gift 1:o 1854-10-14 i Stockholm med Christina Elisabet Freundt, född 1833-10-15 i Sundsvall, död 1862-03-10 i Stockholm (Karlskrona Amiralitetsförs), dotter av apotekaren Vilhelm Arnold Freundt och Margareta Lovisa Wiklund. Gift 2:o 1863-05-19 i sistnämnda stad (Karlskrona Amiralitetsförs) med Gustava Delina Amilda Hansson, född 1827-11-10 i Göteborg, död 1905-04-10 i Stockholm och begraven i Karlskrona, dotter av sjökaptenen Petter Niklas Hansson och Gustava Andréetta Georgii.

Barn:

 • 1. Anna Lovisa Vilhelmina, född 1855-09-13 i Stockholm, död 1933-11-08 i Strängnäs,. Gift 1880-10-08 i Karlskrona med översten vid generalstaben, skriftställaren, KSO1kl m. med Emil Melander, född 1856-05-18 i sistnämnda stad, död 1930-09-20 i Jerusalem.
 • 1. Axel Vilhelm, född 1858-05-26, död 1861-09-19 i Stockholm.
 • 2. Fredrik Vilhelm Natanael, född 1865. Köpman. Död 1929. Se Tab. 13.

TAB 13

Fredrik Vilhelm Natanael, (son av Vilhelm Bogislaus, tab 12), född 1865-03-25 i Karlskrona. Ägde Eklunda och Vänögla i Simtuna socken Västmanlands län 1886-09-15–1904. Anställd hos aktiebolag Kuntze & C:o, Stockholm, 1910–1927. Död 1929-01-27 i Strängnäs,. Gift 1906-06-23 i Karlsborg med Anna Elisabet Lundell, född 1880-02-05 i Mellby socken Skaraborgs län, dotter av Carl Lundell och Sofia Karlsson.

Barn:

 • Knut Vilhelm Erik Torsten, född 1908-01-08 i Valdemarsvik, liksom syskonen. Utexaminerad sjökapten. Styrman vid svenska ostasiatiska kompaniet i Göteborg. Gift 1933-04-30 i nämnda stad med Elin Willie Isacsson, född 1911-12-02 i Lerums socken Älvsborgs län, dotter av Gustaf Edvin Isacsson och Elin Maria Bladh. Se Tab. 13 A.
 • Rut Anna Elisabet, född 1909-04-28 (Ringarums förs, Ög., fb). Gift 1932-01-26 i Svenska kyrkan i Köpenhamn (Strängnäs förs, vb) med organisten och folkskolläraren i Surahammar Västmanlands län Sven Evald Martin Haake, född 1908-02-25 i Björskogs socken Västmanlands län
 • Gunnar Vilhelm Bogislaus, född 1913-09-13. Styrmansaspirant. Se Tab. 13 B.
 • Elsa Gunhild Margareta, född 1915-02-18 (Ringarums förs, Ög., fb). Gift 1938-08-20 i Göteborg (Göteborgs domkyrkoförs, vb nr 108) med grosshandl. Sven Erik Reinhold Bromander, född 1886-05-24

TAB 14

Filip Carl Julianus, (son av Axel Vilhelm, tab 11), född 1827-01-09 i Sala. Kadett vid Karlberg 1840-12-01. Utexaminerad 1845-11-15. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente s. å. 28/11. Elev vid artilleriläroverket på Marieberg 1847–1851. Löjtnant därst. 1851-11-12. Lärare vid militärskolan i Göteborg 1856-10-01–1861-05-01. Kapten 1858-08-31. RSO 1867-06-04. RNS:tOO s. å. 9/9. Avsked 1878-02-01. Död 1881-12-30 Sund. Gift 1857-01-19 i Göteborg med Hilda Maria Henrietta Pripp, född 1836-04-01 i nämnda stad Kristine förs,död där 1918-02-12 i Kristine förs,dotter av bryggaren Johan Albrekt Pripp och Henriette Amalia Hagdahl.

Barn:

 • Johan Axel Filip, född 1858. Godsägare. Död 1933. Se Tab. 15.
 • Sigrid Vilhelmina Amalia, född 1861-05-29 i Göteborg. Stiftsjungfru. Död 1922-08-11 i Stockholm. Gift 1885-07-12 Sund med majoren friherre Oskar Herman August Fleming af Liebelitz, född 1859, död 1937.
 • Elsa Hilda Sofie, född 1865-05-13 i Göteborg. Stiftsjungfru. Gift 1888-09-06 i nämnda stad med artilleristabsofficeren, kaptenen vid 2. Göta artilleriregemente, RDDO, Nils Salander, född 1860-06-18 i Skara, död 1900-04-10 i Jönköping.
 • Marta Augusta Elisabet, född 1867-12-05 i Göteborg, död 1938-06-08 i Stockholm (Engelbrekts förs, Sth., db nr 132). Gift där 1903-02-25 med majoren i Göta livgardes reserv, överstelöjtnanten, RSO, Carl Adolf Knut Lilliebjörn i hans 2:a gifte (gift 1:o 1888 med Anna Charlotta Lindhé, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte [gift 2:o 1924-04-20 med livmedikus, med. licentiat, KVO2kl, RVO, m. m., Anselm Larsson, född 1871-02-19 i Stockholm], född 1864-05-29, dotter av godsägaren Axel Hjalmar Lindhé och Sofia Charlotta Catharina Zethelius), född 1857-10-05 i Stockholm, död där i Gustaf Vasa förs, ]] 1929-07-06.
 • Rut Ida Henriette, född 1874-02-10 i Göteborg. Gift där 1893-09-21 med ryttmästaren i livregementets husarers reserv, RSO, RVO, Andreas Elov Bernhard Grill, född 1864-08-04 Mariedam, död 1929-06-02 i Stockholm. Ägde Abbotsnäs i Floda socken Södermanlands län.

TAB 15

Johan Axel Filip, (son av Filip Carl Julianus, tab 14), född 1858-06-30 i Göteborg. Ord. elev vid Alnarps lantbruksinstitut 1880. Avgick 1881. Ledamot av hästpremieringsnämnderna i Göteborgs och Bohus län 1892–1919. Nämndeman i Inlands Fräkne härad. Landstingsman. Jourh. Direktör i styrelsen för Pripps bryggerier i Göteborg. Ordförande i styrelsen 1900–1926. Ordförande i Göteborgs och Bohus läns brandstodsbolag. Vice ordförande i Göteborgs och Bohus läns hushållningssällskap 1910–1917. Sällskapets stora GM. Ordförande i Älvsborgs läns hypoteksförening med fl. RVO 1907-12-01. RNO 1914-07-09. KV2Okl 1925-04-16. Ordförande i Älvsborgs med fl. läns hypoteksförening i Göteborg 1927. Död 1933-02-11 i Göteborg, Christine förs,. Ägde Stora och Lilla Sund i Forshälla socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1895-10-10 i Göteborg med Syster Ebba Sofia Gadelius, född 1869-10-02 i nämnda stad, dotter av kaptenen Johan Edvard Gadelius och Sofia Andersson.

Barn:

 • Sonja Henrietta, född 1897-08-29 på Stora Sund, Torshälla förs. Gift 1924-02-23 i Hagakyrkan i Göteborg med byråchefen i lantbruksstyrelsen Carl Gustaf Liedberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1918-08-28 i Strömsholms slottskapell, Vm., med Amelie Madeleine Peyron, född 1892-09-23 i Hälsingborg, död 1918-11-29 Ållskog, dotter av majoren friherre Gustaf Fredrik Peyron, och hans 1:a fru Ebba Eleonora Charlotta Augusta Hallenborg, R), född 1893-06-11.
 • Filip Edvard, född 1902-09-27 på Stora Sund. Banktjänsteman. Fd köpman.

TAB 16

Johan Fredrik, (son av Per, tab 10), född 1797-04-09 Kivnäbben. Förare vid dalregementet 1812-06-19. Fältväbel därst. 1813-06-15. Fanjunkare 1814-05-30. Konstit. fänrik s. å. 2/8. Fänrik vid regementet 1815-01-31. Löjtnant 1819-03-30. Lantmäteriexamen 1821-03-03. Auskultant vid storskiftes- och avvittringsverket i Dalarna s. å. 22/5. Ord. därst. 1822. Kapten 1825-03-02. Vice kommissionslantmätare 1832. 1. Major 1835-05-16. RSO 1836-01-28. Överstelöjtnant s. å. 4/7. Avsked från lantmäteristaten s. å. Överste och chef för regementet 1852-05-08. CXIVJoh:s medalj 1855-07-16. KSO 1861-05-03. Avsked ur krigstjänsten 1868-05-20. Död 1875-03-18 i Säter. Han anlade och ägde Lindors manufakturverk i Djura socken Kopparbergs län och Säters kakelfabrik i nämnda stad. Gift 1836-02-09 i Stockholm med Johanna Maria (Jeanne-Marie) Sebell, född 1816-10-15 i sistnämnda stad, död 1881-03-15 i Säter, dotter av kammarrättsrådet Georg Peter Sebell och Marie Louise Norlin.

Barn:

 • Maria Fredrika, född 1837-03-14 i Falun, död 1882-01-01 i Säter. Gift 1873-11-16 i sistnämnda stad med skogsförvaltaren Frans August Bonnevier, född 1832-01-07 i Eskilstuna, död 1889-01-08 i Stockholm.
 • Johanna Emilia, född 1838-08-10, död 1843-10-30 Marielund
 • Per Fredrik Leonard (Lennart), född 1840. Major. Död 1896. Se Tab. 17.
 • Lovisa Vilhelmina, född 1841-12-18, död 1843-11-02 på Marielund.
 • Johanna'' Lovisa Georgina, född 1844-05-12 på Marielund. Laborant vid Hofors bruk i Torsåkers socken Gävleborgs län 1888-03-01–1891-06-01. Död ogift 1896-11-07 i Säter.
 • Axel Erik Mauritz, född 1846. Major. Död 1918. Se Tab. 20.
 • Elin Matilda, född 1848-11-10 på Marielund, död 1922-09-17 i Säter. Gift 1873-07-03 i Säter med godsägaren Erik Bernhard Albert Nylén, född 1838-07-17 i nämnda stad, död där 1893-02-12.
 • Georg Fredrik, född 1851. Sjökapten. Död 1893. Se Tab. 22.
 • Johan Ludvig August, född 1854. Auditör. Död 1897. Se Tab. 23.
 • Conrad Vilhelm, född 1856-10-11 i Säter. Volontär vid dalregementet 1874-10-29. Mogenhetsexamen 1876-05-27. Elev vid krigsskolan s. å. 14/7. Utexaminerad 1877-10-26. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 22/11. Löjtnant därst. 1883-07-06. Ordonnansofficer vid sjätte militärdistriktets stab 1890-03-31. Död barnlös 1892-03-13 på Lövudden vid Tolftors i Valbo socken Gävleborgs län. Gift 1888-07-15 i Säters kyrka med stiftsjungfrun Alma Augusta Söderhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1896-04-04 i Stockholm med disponenten Carl Henrik Calissendorff, född 1865-10-22 i Visby), född 1865-05-02 på Åberga i Tillberga socken Västmanlands län, dotter av bruksägaren Lars Johan Axel Söderhielm och Johanna Gustava Vilhelmina Thunström.

TAB 17

Per Fredrik Leonard (Lennart), (son av Johan Fredrik, tab 16), född 1840-03-25 Marielund. Furir vid dalregementet 1857-06-30. Studentexamen 1858-09-15. Officersexamen 1859-12-16. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1860-01-05. Löjtnant därst. 1864-05-06. Transp. till Värmlands regemente 1867-04-26. Kapten därst. 1875-08-06. RNS:tOO 1880-05-13. RSO 1883-11-30. Major 1892-08-05. Död 1896-03-22 i Karlstad. Gift 1866-12-24 på Östra Segermon i Eds socken Värmlands län med Ingeborg Amalia Siger, född 1844-04-27 Billingsfors,död 1919-01-07 i Karlstad,dotter av bruksägaren Magnus Siger och Gustava Olsdotter .

Barn:

 • Conrad Fredrik, född 1868-11-03 och död s. å. 11/11 på Östra Segermon.
 • Gertrud Maria, född 1870-06-04 på Lennartsfors i Trankils socken Värmlands län. Gift 1911-06-04 i Karlstad, med glasbruksdisponenten Frans Einar Bonnevier, född 1876-05-20 i Norrbärke socken Kopparbergs län
 • Magnus Herman Gunnar, född 1872-05-16 Hammar. Bokhållare vid Gammalkroppa bruk i Kroppa socken Värmlands län 1890–1892, vid Surte glasbruk i Nödinge socken Göteborgs och Bohus län 1893–1894, vid Eda glasbruk i Eda socken Värmlands län 1894–1896 och vid Nykroppa bruk 1897–1898. Utexaminerad från högre avdelningen i bergsskolan i Falun 1900-10-13. Masugnsingenjör vid Hammarby-Yxe aktiebolag 1901–1903. Inspektor vid Gustavsfors bruk i Torrskogs socken Älvsborgs län 1904–1906. Förste verkstadsbokhållare vid Surahammars bruk i Sura socken Västmanlands län 1906-09-16–1919. Kalkylator därst. sedan 1920.
 • Johan Leonard, född 1874. Civilingenjör. Se Tab. 19
 • Gustava Elisabet, född 1879-06-12 på Framnäs i Tveta socken Värmlands län,. Gift 1910-11-03 i Karlstad med köpmannen Gunnar Grahn, född 1880-03-21 i Umeå
 • Gustaf Erik, född 1882-08-03 Kocklanda Mogenhetsexamen 1902-06-04. Volontär vid Värmlands regemente s. å. 5/6. Korpral därst. 1903-07-02. Sergeant s. å. 2/10. Elev vid krigsskolan s. å. 16/10. Fanjunkare 1904-08-19. Utexaminerad s. å. 28/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/12. Löjtnant i regementet 1907-05-31. Kapten vid regementet 1918-12-31. RSO 1925-06-06. Överförd på övergångsstat 1926-09-04. Avsked med kvarstående i regementets reserv 1932-07-22. Kontrollör v. kontrollstyrelsen. Gift 1:o 1915-03-30 å Lidingö socken (Sthlm, Brännkyrka förs, vb) Stockholms län med Florence Olivia (Ollie) Rhodin, från vilken han 1921-10-24 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1912-03-02 i Älgå socken, Värml., med disponenten Sven Olof Lovén, från vilken hon 1915 blev skild, i hans 1:a gifte [gift 2:o 1915-10-23 med Rut Isabella Nilsson, född 1891-01-09], född 1881-06-29 i Brännkyrka socken, Sth., död 1918-08-14 i Stockholm), född 1888-10-14 i Newcastle-upon Tyne,dotter av Oskar August Rhodin och Florence Revely. Gift 2:o 1921-12-04 i Karlstad med Emma Teresia Piehl i hennes 2:a gifte (gift 1:o med grosshandlaren Sven Axel Bohman, född 1882-05-19, död 1919-02-15), född 1888-07-28 i Västervik, dotter av disponenten Christian Carl Piehl och friherrinnan Clementine Teresia Anna von Seckendorf från Bayern.
 • Elsa Alma Margareta, född 1884-09-04 på Kocklanda, död 1945-02-05 i Karlstad, (db nr 36). Mogenhetsexamen 1904-05-20. Lägre lärarinneexamen vid Anna Sandströms seminarium 1907, högre examen därst. 1912. Lärarinna vid Karlstads högre läroverk för filekor 1907–1910. Privatlärarinna 1910–1911. Lärarinna vid Beskowska skolan i Stockholm sedan 1912. Glasbruk 1905–1906. Kapten i regementets reserv 1906-11-03. Styrelseledamot och verkst. direktör för aktiebolag Surte-Liljedal och Kungälvs glasbruksaktiebolag 1907. Avsked ur reserven 1917-09-28. Jourh. Direktör i Buteljglasbrukens försäljningsaktiebolag 1919. Äg. villa i Saltsjöbaden. Gift 1894-10-02 Kyrkebyn, dotter av bruksägaren Lars Johan Kolthoff och Suna Ferner.

TAB 18

Per Ragnar, (son av Per Fredrik Leonard, tab 17), född 1867-08-22 på Östra Segermon i Eds socken Värmlands län. Volontär vid Värmlands regemente 1887-02-21. Mogenhetsexamen s.å. 3/6. Sergeant 1888-06-01. Elev vid krigsskolan s.å. 18/7. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid nämnda regemente s.å. 8/11. Kassör vid Liljedals aktiebolag sedan 1890. Löjtnant i regementet 1896-07-04 och vid regementet 1897-04-23. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i regementets reserv 1899-04-14. Förvaltare vid Liljedals glasbruk 1902 och disponent för Moss glasbruk i Norge 1902–1905. Disponent för förstnämnda glasbruk 1905–1906. Kapten i regementets reserv 1906-11-03. Styrelseledamot och verkst. direktör för aktiebolaget Surte-Liljedal och Kungälvs glasbruksaktiebolag 1907. Avsked ur reserven 1917-09-23. Gift 1894-10-02 Kyrkebyn, dotter av bruksägaren Lars Johan Kolthoff och Stina Ferner.

Barn:

 • Stina Maria Gustava, född 1897-06-27 Berg Stiftsjungfru. Gift 1936-09-03 i Stockholm Saltsjöbadens förs, (vb 15) med Österrikiska medborgaren, överste Viktor Ferdinand Sore, född 1887-09-13. Generalmajor.

TAB 19

Johan Leonard (Lennart), (son av Pehr Fredrik Leonard, tab 17), född 1874-11-08 på Hammar i Bro socken Värmlands län. Elev vid Chalmers tekniska institut i Göteborg 1894. Utexaminerad 1898. Anställd vid Liljedals glasbruk 1898–1899 och vid aktiebolag Palmcrantz & C:o mekaniska verkstad vid Liljeholmen 1899. Ingenjör vid statens järnvägsbyggnader 1899–1930. Konsulterande ingenjör i Kristianstad 1931. Statens skyttemärke i guld. Landstormsförbundets idrottsmärke i guld. Gift 1926-02-06 i Hälsingborgs stadsförs, ]] med Siri Maria Ohlson, född 1896-11-20, dotter av sjökaptenen Anders Gustaf Ohlson och Siri Gunhild Viktoria Andersson.

Barn:

 • Per Gustaf Lennart, född 1927-08-06 i Lycksele.
 • Ebba Siri Marie, född 1928-10-24 i Lycksele

TAB 20

Axel Erik Mauritz, (son av Johan Fredrik, tab 16), född 1846-09-22 Marielund. Kadett vid Karlberg 1862-08-18. Utexaminerad 1866-11-30. Underlöjtnant vid Västmanlands regemente s. å. 11/12. Transp. till Hälsinge regemente 1867-02-08. Skogsförvaltare vid Axmars bruks skogsegendomar i Hamrånge socken Gävleborgs län 1871–1891. Löjtnant vid regementet 1872-07-05. Kapten 1886-01-14. RSO 1890-05-16. Major i armén 1898-08-27. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv s. d. Befälhavare för Gävle rullföringsområde 1902-01-01–1915-05-31. Avsked ur krigstjänsten 1915-06-19. Död 1918-12-18 i Gävle och begraven i Säter. Gift 1884-10-16 Korsnäs Kopparbergs län med Anna Elisabet (Alice) Pollack, född 1859-07-21 på Bada bruk i Fryksände socken Värmlands län, död 1931-08-07 i Gävle,dotter av bruksägaren Johan Olof Pollack och Adèle Elisabet Myrin.

Barn:

 • Axel Filip, född 1887-10-01 på Vifors. Lantbrukselev. Död 1910-09-16 i Gävle, ]] och begraven i Säter.

TAB 21

Georg Sixten Mauritz, (son av Axel Erik Mauritz, tab 20), född 1885-07-22 på Vifors bruk i Hamrånge socken Gävleborgs län. Studentexamen i Gävle 1905-06-03. Officersvolontär vid Kalmar regemente s. å. 6/6. Elev vid Krigsskolan 1906. Kadett vid Karlberg 1906. Officersexamen 1907-12-14. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 21/12. Intendentsaspirant 1912-10-15. Löjtnant vid regementet 1913-07-04. T. f. regementsintendent vid Göta ingenjörkår s. å. Militärförvaltningsexamen 1914-03-20. Adjutant hos fästningsintendenten i Boden 1916–1918. Löjtnant vid Intendenturkåren 1916-12-22. Kapten därst. 1916-12-30. Förrådsintendent vid arméns intendenturförråd i Boden 1918. Chef för intendenturkompanlet därst. 1918–1920. T. f. förrådschef vid nämnda intendenturförråd 1920-06-00. Regementsintendent vid Hälsinge regemente s. å. 20/10. RSO 1928-06-16. Kapten i Intendenturkårens reserv 1945. Redogörare vid Infanteriskjutskolan å Rosersberg. FFrK4kl m sv. SM. Regementsintendent v. Gävle F0 1945–1950. Föreståndare f. Säters hembygdsmuseum. Utgav två släktböcker. Var 1935 en av initiativtagarna t. Genealogiska föreningen i Sthlm o. var medlem av dess styrelse. Lokalombud o. sekreterare i Gävle f. Riksföreningen f. svenskhetens bevarande i utlandet. Gift 1:o 1914-04-08 i Ronneby kyrka o. förs, med Ernestine Sonja Elisabet (Stina) Bergman, född 1892-03-16 i nämnda stad. Jordf. å Norra Kron., Sthlm, död 1941-03-06 Rosersberg, (db nr 2). Begraven i Säter, Kopp. Dotter av bergsingenjören Ernst Teodor Bergman och Lila Maria Hain. Gift 2:o 1942-08-17 i Hudiksvalls kyrka (Hudiksvall, vb nr 53) med Signe Elisabet Brolund, född 1895-04-21

Barn:

 • 1. Karin Lila Elisabeth Sixtensdotter, född 1915-02-09 i Eksjö S förs
 • 1. Lars Ernst Mauritz Sixtensson, född 1916-08-09 i Eksjö förs,. Officersaspirant. Officersexamen 1938-04-13. Fänrik vid Dalregementet s.å. apr. 29. Löjtnant därst. 1940-05-01. död 1941-11-06, stupad vid rekognosceringsuppdrag å Hangöfronten (Kristine, Falu förs, Kopp., db nr 169). Jordf. i Finland. Gravsatt i Säter.
 • 1. Greta Helena Maria Sixtensdotter, född 1922-02-19 i Gävle, Heliga Trefaldighets förs Studentexamen i Stockholm 1940-05-16. Student vid Uppsala universitetet. Gift 1944-11-19 i Gävle (Norrsunda förs, Sth., vb nr 9) med jur. kandidat Björn Carl Olof Holmer, född 1918-03-10. Advokat.
 • 1. Ulla Kristina Alleta Sixtensdotter, född 1929-07-16 i Gävle, Heliga Trefaldighets förs,. Telegrafexpeditör.

TAB 22

Georg Fredrik, (son av Johan Fredrik, tab 16), född 1851-05-12. Anställd i handelsflottan 1867. Styrmansexamen och sjökaptensexamen. Befälhavare å ångaren Carl XV. Död 1893-04-01 i Santos i Brasilien. Gift 1877-11-14 i Göteborg med Emma Leontina Pehrsson, född 1855-06-04 i Göteborg Nya Varvets förs, död 1941-01-12 i Göteborg (Haga förs, Göteborg, db nr 6), dotter av byggmästaren Elias Pehrsson.

Barn:

 • Paula Georgina, född 1878-02-20 i Göteborg Domkyrkoförs. Gift 1902-09-04 med fotografen Frans Henry Engström, från vilken hon blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1935-04-08, född 1873-10-14 i Kalmar, död 1940
 • Axel Hardy, född 1881-04-20 i Göteborg. Resande. Gift 1915-12-11 i nämnda stad, Oscars Fredriks förs, med Stella Aurora Jacobsson, från vilken han 1929 blev skild, född 1887-10-10 i Göteborg, Karl Johans förs
 • Greta Jeanna Maria, född 1890-06-19 i Göteborg. Ordf i Göteborgs Hembygdsförbunds damklubb. Gift 1916-04-09 i nämnda stad med sjökaptenen James Henry Bothén född 1893-03-28, död 1939

TAB 23

Johan Ludvig August, (son av Johan Fredrik, tab 16), född 1854-03-02 Marielund. Mogenhetsexamen 1873-05-21. Student i Uppsala s. å. Förberedande examen till rättegångsverken 1874-05-30 och examen till rättegångsverken 1878-05-27 extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 3/6. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 27/8. Vice häradshövding 1880-12-20. Vice auditör vid Värmlands fältjägarkår 1882-11-18. Auditör 1883-01-26. Extra länsnotarie i Värmlands län 1884-10-11. Rådman och stadsnotarie i Karlstad 1887-01-27. Avsked från auditörsbefattningen s. å. 6/4 med tillstånd att kvarstå såsom auditör i kåren till 1890-04-06. Avsked med tillstånd att såsom auditör kvarstå i kårens reserv 1890-03-15. Avsked från nämnda reserv 1893-10-20. Död 1897-02-10 i Stockholm. Gift 1886-01-26 i nämnda stad med Maria Amalia Torell, född 1864-11-07 i Lund, död 1940-05-13 i Stockholm (Oscars förs, Sth., db nr 177), dotter av professorn Otto Martin Torell och Anna Strömberg.

Barn:

 • Ebba Beata Maria, född 1888-02-13 i Karlstad. Gift 1913-09-10 i Stockholm Jacobs förs, med direktören i aktiebolag Wahlén & Block Axel Emil Robert Edman, född 1878-03-09 i Gävle.
 • Otto Fredrik Erland, född 1889. Kapten. Se Tab. 25
 • Harriet Ebba Maria, född 1897-06-20 i Stockholm. Gift 1919-05-29 i Helsingfors med arkitekten Ole Gripenberg född 1892. Tekn. dr. Professor.

TAB 24

Harry, (son av Johan Ludvig August, tab 23), född 1886-12-16 i Karlstad. Avgångsexamen från Skogsinstitutets lägre kurs 1912. Forstmästare. Skogschef vid Blankaholms sågverksaktiebolag. Avdelningschef hos aktiebolag Wahlén & Block, Stockholm, 1925. död 1941-06-05. Gift 1919-10-18 i Djursholm, Danderyds förs, med gymnastikdirektören Astrid Minda Bäckström, i hennes 1:a gifte, från vilken han blev skild genom Stockholms rådhusrätts utslag 1927-02-10 (gift 2:o 1936-12-04 (1936-12-06) i Djursholm (vb nr 62) med Carl Axel Fredrik Ivar Holmqvist i hans 3:e gifte (gift 1:o 1904-10-06 med Thora Nygren från vilken han 1920 blev skild, född 1883-03-17. Gift 2:o 1924 med Mary Hammarberg, i hennes 3:e gifte, från vilken han blev skild. Dotter av grosshandlaren James Hammarberg och Mina Evers), född 1879-02-22), född 1899-10-24 i Adolf Fredriks förs, Stockholm. Gymnastikdirektör. Dotter av professorn Helge Mattias Bäckström och Ragnhild Juell.

Barn:

 • Ragnhild Maria, född 1920-10-10 Helgerum,. Laboratris.
 • Rolf Fredrik, född 1923-03-14 på Göljerum i sistnämnda socken.

TAB 26

Johan Otto, (son av Lorentz Peter, tab 4), född 1768-01-15 på Norns bruk i Hedemora landsförsaml. Sergeant vid Västmanlands regemente 1781-07-09. Stabsfänrik därst. s. å. 20/8. Fänrik 1783-06-06. Stabslöjtnant vid Österbottens regemente 1787-10-09. Löjtnant därst. 1789-11-21. Stabskapten 1793-08-26. Kompanichef 1800-12-20. RSO 1808-07-30. Död 1809-01-15 i Råneå gästgivaregård i Råneå socken Norrbottens län och begraven på Råneå kyrkogård. Bevistade krigen i Finland 1788–1790 och 1808–1809. Tjänstgjorde under det senare vid den bataljon, som utgick i Sandels brigad, och utmärkte sig därunder särskilt vid Pulkkila den 2 maj, vid Kutumäki den 14 och vid Kuopio den 30 juni, vid Toivola den 3 och vid Ruokovirta den 23 juli 1808. Gift 1790-02-04 i Nykarleby med Sofia Ulrika Westberg, född 1770-04-09 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm, död 1839-08-09 i Jakobstad, dotter av4 hovsekreteraren och kammarförvanten hos kammarkollegium Anders Gabriel Westberg och Christina Catharina Jung.

Barn:

 • Lorentz Anders Gustaf, född 1790-11-03 i Nykarleby. Rustmästare vid Österbottens regemente 1805-01-25. Furir därst. 1806-07-04. Sergeant s. å. 17/7. Deltog i 1808 års krig vid faderns kompani. Kvarlämnad sjuk i Uleåborg. Död ogift 1816-01-28 på Parhaniemi boställe i Pyhäjoki socken i Finland.
 • Otto Fredrik, född 1791-12-00, död 1793-01-10 i Nykarleby.
 • Fredrik August, född 1792-12-31 i Nykarleby, död där 1793-02-13.
 • Johan Ulrik, född 1796. Kronofogde. Död 1860. Se Tab. 27
 • Ottiliana Constantia, född 1800-05-00 i Vasa, död ung efter 1802.
 • Carl Vilhelm, född 1802 i Vasa, död där 1804-02-01.

TAB 27

Johan Ulrik, (son av Johan Otto, tab 26), född 1796-04-24 i Vasa. Deltog som läkarlärling i 1808–1809 års finska krig. Fogdetjänare i Äyräpää härad 1820-02-23. Kronolänsman i Viborgs socken 1823-02-26. Transp. till Valkjärvi socken 1831-06-30. Förvaltare av Veikkola donationsgods i nämnda socken. Kronofogde i Äyräpää härad 1836-07-19 RRS:tAO3kl 1846-04-19. Död 1860-09-28 Vamppala Gift 1823-08-12 i Valkjärvi socken med Charlotta Ulrika Stråhlman, född 1795-11-22, död 1874-01-06, dotter av prosten och kyrkoherden i Valkjärvi, teol. doktorn Johan Stråhlman och Elisabet Nilsdotter Tawast.

Barn:

 • Emilia Sofia, född 1824-06-17 i Viborg, död späd.
 • Carl Viktor, född 1827. Polismästare. Död 1868. Se Tab. 28.
 • Amalia Albertina, född 1828-07-03 i Valkjärvi socken, död ogift 1898-03-13 i Helsingfors.
 • Ida Charlotta, född 1829-07-13 i Valkjärvi socken, död 1893-11-18 i Helsingfors. Gift 1854-01-01 i Heinjoki socken med sin kusin, senatorn och biträdande chefen för senatens civilexpedition, jur. doktorn Henrik Vilhelm Johan Zilliacus, född 1823-06-24 i Pyhäjärvi socken, död 1887-08-02 på sin egendom Neitsytniemi i Ruokolaks' socken och begraven i Helsingfors.
 • Sofia Catharina, född 1830-10-01 i Valkjärvi socken, död 1917-09-08 i Helsingfors och begraven i Viborg. Gift 1855-09-16 i Heinjoki socken med sin kusin och sin systers svåger, lektorn, sist boktryckaren, filosofie magister Nikolaus August Zilliacus, född 1828-09-29 i Kexholms stad, död 1893-02-23 i Viborg och där begraven.
 • Verner Voldemar, född 1832. Prokurator. Död 1904. Se Tab. 29.
 • Isidor Ivar, död späd.
 • Emilia Carolina, född 1836-04-11, död 1918-09-18 på Äggeby vid Helsingfors och begraven i Helsinge socken. Gift 1856-08-12 med godsägaren Jarl August Hagelstam, född 1829-10-31 i Helsinge socken, död 1891-02-23 på sin egendom Västerkulla i nämnda socken.
 • Johan Teodor, född 1838-12-09. Student i Helsingfors 1855-09-29. Forstman. Medföljde Stierncreutzska expeditionen till Amur 1868. Anställd vid telegrafverket därst. Död ogift 1883-10-00 i Amur.

TAB 28

Carl Viktor (son av Johan Ulrik, tab 27), född 1827-01-28 Veikkola Underofficer vid 7. finska linjebataljonen. Fänrik därst. 1849-02-10. Transp, till kornett vid furst Tjernisjevs ulanregemente 1850-03-13. Löjtnant därst. 1853-03-22. Transp. till fältgendarmerikåren och befälhavare för dess kommendering i Mitau 1856-07-24. Stabskapten 1862-04-29. RRS:tStO3kl 1864-05-01 och S:tAO3kl. Avsked med kaptens namn 1866-10-00. Polismästare i Viborg 1867-03-30. Död där 1868-05-04. Gift 1856-03-09 i Mitau med Pauline Caroline Elisabet Bieneman von Bienenstam, född 1832-07-21 i Hasenpoth i Kurland, död 1890-02-15 i Mitau, dotter av sekreteraren Ludvig Georg Teodor Rieneman von Rienenstam och Sylvia Serafine Auguste May.

Barn:

 • Viktor Louis Johan Teodor, född 1856-12-09 i Mitau. Kadett i Fredrikshamn 1869. Utexaminerad 1877-06-22. Fänrik vid 29. artilleribrigaden med tur från 1877-05-22. Transp. till Dünaburgs fästningsartilleri 1878-04-14. Underlöjtnant s. å. 18/12. Transp. till livgardets 3. finska skarpskyttebataljon 1879-04-20. Underlöjtnant 1882-08-30. Löjtnant 1885-01-24. Stabskaptens namn och placerad på finska militärens reserv 1895-01-28. Stabskapten s. å. Chef för 26., Urdiala, reservkompani s. å. Avsked s. å. Död ogift 1904-03-28 i Helsingfors.
 • Ivar Voldemar Teodor, född 1858-03-09 i Mitau. Kadett i Fredrikshamn 1872. Utexaminerad 1879-08-20. Fänrik vid 3. navorossiska dragonregementet s. d. Transp. till 2., Åbo, finska skarpskyttebataljonen 1881-06-17. Underlöjtnant därst. 1882-04-28. Löjtnant 1884-06-13. Avsked med stabskaptens namn 1889-10-07. Död ogift 1893-12-13 på Fagernäs och begraven i Kuopio.
 • Sylvia Charlotta, född 1859-08-17 i Mitau, död 1919-11-15 i Moskva i fängelse. Gift 1:o 1878-02-02 i Mitau med kurländske ridderskapsaktuarien, baron Gotthard Ferdinand Filip Eduard von Drachenfels i hans 3:e gifte (gift 1:o 1850-12-30 på Wiexeln med Elise Julie Wilhelmine von Landsberg, född 1827-02-10 på Wiexeln, död 1862-03-11 i Mitau. Gift 2:o 1869-04-10 på Doblen med baronessan Amalia Pauline Charlotte von Behr i hennes 2:a gifte, född 1837-03-10 på Elisenhof, död 1877-08-07 i Königsberg), född 1821-03-04 i Mitau, död 1882-07-20 på Dandsewas. Gift 2:o 1885 i Mitau med godsägaren, baron Alexander von Behr, till Tetelmunde i Kurland, född 1856-05-01 i Mitau, död 1918 i Ryssland, mördad under bortförandet från Kurland.
 • Paula Emilia, född 1861-05-30 i Mitau. Gift där 1883-06-13 med justitierådet i Finlands högsta domstol, RNO m. m., jur. doktorn och filosofie magister Johan Julian Serlachius, född 1854-12-20 i Kuopio, död 1925-04-16 i Helsingfors.
 • Marie Louise Elisabet, född 1863-12-04 i Mitau. Gift där 1892-07-15 med advokaten Alfons Goebel i hans 2:a gifte (gift 1:o med sin 2:a hustrus moster Angelique Bieneman von Bienenstam), född 1847-09-25 i Kurland, död 1914-02-06 i Gotdingen i Kurland.
 • Charlotta Victorine, född 1868-05-05 i Viborg, död ogift 1907-06-24 i Libau.

TAB 29

Verner Voldemar, (son av Johan Ulrik, tab 27), född 1832-05-02 i Valkjärvi socken. Student i Helsingfors 1849-12-10. Jur. examen 1853. Auskultant i Viborgs hovrätt s. å. 17/12. Större kameralexamen 1854. Extra ordinarie kammarskrivare i senatens ekonomidepartement s. å. 21/12. Auditör vid Uleåborgs indelta skarpskyttebataljon 1855-12-05. Transp. till Viborgs ba- taljon 1857-08-07. Vice häradshövding s. å. 17/12. Kanslist vid Viborgs hovrätt 1859-02-05. Registrator därst3 s. å. 13/9. Extra fiskal 1862-03-29. Notarie 1864-03-12. Vice advokatfiskal 1865-11-16. Sekreterare 1867-08-26. Assessor 1869-03-10. Häradshövding i Äyräpää domsaga 1871-01-25. Lagmans n. h. o. v. 1881-05-02. RRS:tAO2kI 1890. Prokurator i kejserliga senaten 1897-04-15. RRS:tVlO3kl 1898. Under olaglighetstiden utan egen anhållan förflyttad till senatens justitiedepartement 1900-08-14, då han omedelbart begärde avsked, vilket beviljades s. å. 15/10. Död 1904-08-14 i Helsingfors och begraven på Helsingfors gamla lutherska kyrkogård. Genom sin diktamen till protokollet i anledning av senatens beslut att promulgera februarimanifestet 1899 har han förskaffat sig en ärad och betydelsefull plats i Finlands nyare historia. Gift 1858-08-22 i Viborg med Amanda Olivia Clouberg, född 1838-09-10 i sistnämnda stad, död 1905-01-31 i Helsingfors och begraven i mannens grav, dotter av kommerserådet Carl Gabriel Clouberg och Anna Maria Weber.

Barn:

 • Jarl Verner, född 1859. Professor. Minister. Död 1931. Se Tab. 30.
 • Anna Charlotta, född 1861-03-08 i Viborg, död 1920-02-13 i Helsingfors och där begraven. Gift 1883-12-09 i Viborg med assessorn i Viborgs hovrätt Gustaf Verner Sjöström, född 1854-05-03, död 1899-10-27 i Viborg.
 • Siri Maria, född 1862-09-14 i Viborg, död 1933-10-30 i Helsingfors. Gift 1886-10-18 i Viborg med fabriksägaren friherre Carl Gustaf Garibaldi Fabian Wrede af Elimä nr 44, född 1860, död 1927.
 • Hedvig Emilia, född 1864-02-01 i Viborg. Lärarinna i tyska språket vid statens svenska flickskola. Död ogift 1932-03-17 i Helsingfors och där begraven.
 • Aline, född 1865-02-25 i Viborg, död 1914-05-15 i Helsingfors och begraven på nya kyrkogården därst. Gift 1890-07-04 i Viborg med presidenten i högsta domstolen i Finland Bernt Julius Grotenfelt, född 1859, död 1929.
 • Sanny Olivia, född 1866-06-25 i Viborg. Student 1889-09-13. Filosofie kandidat 1892-02-13. Filosofie magister 1894-05-31. Lärarinna i matematik vid nya svenska läroverket och Brändö svenska samskola i Helsingfors. Gift 1912-06-16 i Helsingfors med rektorn vid nya svenska läroverket i nämnda stad, filosofie hedersdoktorn Bernhard Rudolf Estlander, finska adl. ätten nr 274, född 1863-04-20 i Helsingfors, död där 1931-04-24.
 • Gerda Selina, född 1868-10-11 i Viborg. Filosofie magister. Död 1931-05-29 i Helsingfors och där begraven. Gift 1896-07-06 på Tervola gård i Mohla socken med justitierådet i Finlands högsta domstol John Bernt Nordgren, född 1867-06-22 i Borgå.
 • Alma, född 1870-05-10 i Viborg. Student i Helsingfors 1889-06-08. Filosofie kandidat 1893-12-09. Filosofie magister 1894-05-31. Filosofie licentiat 1900-05-25. Filosofie doktor s. å. 30/5. Lärare i historia vid privata svenska flickskolan i Helsingfors 1905. Docent i allm. historia vid Alexandersuniversitetet därst. 1906-04-03. Avsked 1915-11-19. Ånyo docent 1916-11-07. FinlFrM1kl 1918. Extra ordinarie professor i allm. historia vid Åbo svenska akademi 1927. Har av trycket utgivit bl. a.: Kulturförhållanden under franska revolutionen (1903), Brahestad (1911), Jakobstads historia (1907–1914), Napoleons syskon (1916), Revolutionärer och emigranter (1918), Sverige och den franska revolutionen (1920–1924), Axel von Fersens dagbok (1925–1928), Min värld I–III (1929–1931), Mina sju magra år (1932). Dessutom romaner och skådespel samt bidrag i tidningar och tidskrifter i Sverige och Finland.
 • Elise, född 1871-09-18 i Viborg. Kontorist vid Sågägarnas i Finland brandstodsbolag i Helsingfors 1904-10-01. Död ogift 1915-08-09 på Hyvinge sanatorium och begraven i Helsingfors.
 • Carl Harald, född 1873. Hovrättsråd. Börsledare. Se Tab. 34.
 • Torsten Johan Valdemar, född 1879. Filosofie doktor. Död 1908. Se Tab. 35.

TAB 30

Jarl Verner, (son av Verner Voldemar, tab 29), född 1859-07-26 i Viborg. Student i Helsingfors från Viborgs lyceum 1877-05-19. Filosofie kandidat 1882-02-08. Filosofie magister s. å. 31/5. Filosofie licentiat 1885-03-31 och filosofie doktor s. å. 29/5. Docent i nyare litteratur vid Helsingfors universitet 1886-02-05, i romansk filologi 1889-01-14. Lärare i franska vid nya svenska samskolan 1888–1893, vid nya svenska läroverket 1888–1889, i tyska och litteratur vid svenska, fortbildningsläroverket 1890–1895. Extra lärare i franska vid polytekniska institutet 1891–1898. FrIP 1891. Extra ordinarie professor i romansk filologi 1894-03-14 och ord. professor i germansk och romansk filologi 1898-08-24. LFinlVS 1905. Medlem av interparlamentariska konferensen i London 1906. RRS:tAO3kl 1907. Professor i romansk filologi 1908-09-14. Professor i inhemsk och allmän litteraturhistoria 1913-03-22. L VS i Oslo 1914. Chef för Finlands officiella upplysningsbyrå i Köpenhamn 1918–1919. Finlands minister i Stockholm 1919-10-11. KVO1kl s. å. StkFinlVRO s. å. KmstkNO med kedja 1924. LVVS 1925. KmstkVO 1928. LLHS s. å. Avsked från ministerposten s. å. 26/10. Död 1931-01-16 i Helsingfors. Han har utövat ett stort inflytande på finskt kulturliv och dess samband med svensk vetenskap och kultur. Utövade såsom tillhörande det ungfinska partiet en betydande roll i Finlands kamp mot Ryssland genom sträng konstitutionell politik, som i det passiva motståndet länge såg den bästa vägen samt var under frihetskriget verksam i diplomatiska uppdrag av stor betydelse. Ur hans synnerligen omfattande och mångsidiga alstring märkes: Brytningstider (1901), Karl August Tawaststjerna (1900), Johan Ludvig Runeberg (1904–1906), Italiensk renässans (1907, tills. med brodern Torsten), Studier i fransk berättarkonst I (1910), Profiler ur finskt kulturliv (1913), Oscar Levertin (1914–1917), Utklipp om böcker I–III (1916–1924). Han erhöll Svenska litteratursällskapets i Finland pris 1904, franska akademiens Prix Guérin och svenska akademiens Karl XIV Johanspris 1918. Gift 1885-09-25 i Viborg med Sigrid Vilhelmina Lönnblad, född 1863-08-08 i Åbo, död 1945-07-28 i Helsingfors, dotter av presidenten i Viborgs hovrätt Frans Emil Lönnblad och Augusta Vilhelmina Åkerman.

Barn:

 • Stefan Verner, född 1886. Förste sekreterare. Död 1919. Se Tab. 31.
 • Lars Henning, född 1888. Filosofie doktor. Se Tab. 32
 • Martin Hjalmar, född 1890-08-03 i Viborg, död 1893-04-02 i Helsingfors.
 • Johan Otto, född 1898. Vice häradshövding. Se Tab. 33

TAB 31

Stefan Verner (son av Jarl Verner, tab 30), född 1886-09-02 i Viborg. Student i Helsingfors 1904. Filosofie magister 1907. Jur. Utr. Kandidat 1911. Praktiserande advokat 1912–1918. Vice häradshövding 1914. Förste sekreterare hos riksföreståndaren 1918. Chef för utrikesministeriets politiska avdelning 1918–1919. Sekreterare hos Finlands delegation vid fredsförhandlingarna i Paris 1918. Död 1919-02-16 i Paris och begraven i Helsingfors. Gift 1911-06-05 i Lausanne med Marie-Madeleine David, född 1886-04-23 i Genève, dotter av redaktören av Gazette de Lausanne Jean-Elie David och Marie-Madeleine Blumer.

Barn:

 • Martin, född 1913-03-30 i Helsingfors, liksom systern. Se Tab. 31 A.
 • Marie-Christine, född 1916-10-11. Gift 1:o 1936-12-29 med legationssekreteraren Carl Fredrik Ralph Alexander Enckell från vilken hon blev skild, född 1913-05-13. Gift 2:o 1949 med Albert Alfred Ges från vilken hon blev skild och kallar sig Enckell, född 1917-11-22.

TAB 32

Lars Henning, (son av Jarl Werner , tab 30), född 1888-12-05 i Helsingfors. Student därst. 1906-05-14. Studerade vid universiteten i Lausanne 1906–1907, i Köpenhamn 1911–1912 och 1913–1914, i Leipzig 1913. Extra ordinarie amanuens vid universitetets i Helsingfors allm. bibliotek 1909-01-18–1917-12-31. Filosofie kandidatexamen vid sistnämnda universitet 1910-05-26. Filosofie magisterexamen därst. s. å. 30/5. Filosofie licentiatexamen 1913-03-29. Filosofie doktor 1914-05-29. Anställd vid Finlands officiella upplysningsbyrå i Köpenhamn 1918-11-20–1919-09-14. Underbibliotekarie vid universitetets i Helsingfors allm. bibliotek 1918-11-20. Äldre assistent därst. 1919-11-26. RFinlVRO2kl 1920. Avsked 1921-09-14. Litteraturkritiker och redaktör i Hufvudstadsbladet i Helsingfors 1921–1923 och i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning sedan 1923–1957. Svensk medborgare 1932. (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1934-10-19 § 13). Har av trycket utgivit: Lärospån (1915), Familjen Magnus (1917), Gränsmarksluft (1917), Det röda upproret i Finland år 1918 (1918) m. m. Litterär medarbetare vid Göteborgs stadsteater 1937. Gift 1913-04-06 i Helsingfors med Märtha Sievers, född 1892-07-19 i nämnda stad, dotter av generaldirektören i finska medicinalstyrelsen, professorn och arkiatern Klas Richard Sievers och friherrinnan Karin Ulrika Mathilda von Bonsdorff (finska friherrliga ätten).

Barn:

 • Märta Ulrika (Ulla), född 1914-03-25 i Helsingfors. Studentexamen i Göteborg 1933-05-27. Anställd vid Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning s. å. 1/9. Filosofie kandidatexamen vid Göteborgs högskola 1938-05-31. Bibliotekarie. Gift 1938-06-14 i Göteborg (Örgryte förs, Göt. o. B., vb nr 185) med filosofie licentiat Per-Olof Atlestam, född 1912-01-22 i Haga förs, Göteborgs- och Bohus län. Filosofie doktor. Lektor. Fil jubeldr.
 • Lars Richard Werner, född 1917-01-17 i Helsingfors. Se Tab. 32 A.
 • Lena, född 1932-06-08 i Göteborg, Örgryte förs,. Filosofie magister vid univ. i Lund 1955-03-31. Filosofie licentiat vid d:o 1961-10-00. Filosofie dr. Förste bibliotekarie vid riksdagsbiblioteket.

TAB 34

Carl Harald (son av Verner Voldemar, tab 29), född 1873-03-26 i Viborg. Student 1891-06-04. Rätts- och högre förvaltningsexamen 1895-05-11. Auskultant i Viborgs hovrätt s. å. 10/6. Vice häradshövding 1898-05-25. Tjänstg. i hovrätten 1898-10-01–1903-03-26 och i magistraten i Viborg som t. f. politierådman 1903-03-28–s. å. 28/7 samt som t. f. politiborgmästare 1903-07-29–s. å. 28/8, då han utvisades ur landet. Efter återkomsten 1905-01-30 grundläggare av och delägare i bankirfirman Söderhjelm & Thesleff 1905–1907. Kanslist i Viborgs hovrätt 1907-02-16. Registrator därst. s. å. Extra fiskal 1908. Notarie 1909. Fiskal 1911. Adjungerad ledamot av hovrätten 1908-09-01–1913-09-23, då han för motstånd mot den s. k. likställighetslagen på grund av rysk domstolsutslag häktades och avfördes till Krestafängelset i Helsingfors. Där kvarhållen till 1914-05-24 och därefter avhållen från tjänstgöring till slutet av maj 1917. Ånyo adjungerad ledamot av Viborgs hovrätt 1917-05-31. Hovrättsråd s. å. 18/6. Avsked s. å. 9/11. Ledare av Helsingfors fondbörs sedan 1917 (utsedd till denna befattning redan 1914-07-15). Verkst. direktör i aktiebolag Börs i Helsingfors sedan 1917. RFFrK2kI 1928. Död 1935. Gift 1906-06-26 med Rodny Ester Aline Brunow, född 1877-05-16, död 1937, dotter av lagmannen Gustaf Mattias Brunow och Adèle Kulvik.

Barn:

 • Liva Ulrika Christiane, född 1909-04-17 i Viborg. Gift med diploming., filosofie dr. Erik Alfred Wahlforss, född 1895
 • Adèle Ester Merete, född 1910-08-21 i Viborg. Student. Pianist. Gift med Lars Axel Arvid Grönlund, född 1906. Med. licentiat.

TAB 35

Torsten Johan Valdemar, (son av Verner Voldemar, tab 29), född 1879-10-04 i Viborg. Student 1897-06-05. Filosofie kandidat 1901-12-20. Teater- och litteraturkritiker i tidskriften Euterpe. Lärare i franska vid nya svenska läroverket i Helsingfors 1905. Tjänstledig för studier 1906–1908. Filosofie licentiat 1906-09-19. Filosofie doktor 1907-05-30. Död 1908-01-19 i Florens och begraven på evangeliska kyrkogården därst. Skriftställare. Gift 1905-07-01 med Tyra Elisabet Thesleff i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1911-12-30 med professorn och litteraturhistorikern Gunnar Castrén, född 1878-12-27 i Helsingfors, född 1880-02-26 i Helsingfors, dotter av överdirektören Alexander August Thesleff och Emilia Matilda Sanmark.

Barn:

 • Elisabet, född 1906-05-14 i Helsingfors. Student därst. 1924-05-31. Filosofie kandidat 1930-10-06. Amanuens vid Helsingfors bibliotek 1932-09-28. Underbibliotekarie v. univ.bibl. i Helsingfors. Gift 1945-12-01 med filosofie d:r Nils-Eric Ringbom i hans 2:a g., född 1907-12-27
 • Isotta, född 1907-07-31 i Florens. Student 1925-05-31. Lärare. Gift 1:o 1929-12-19 i Helsingfors med med. licentiat Johan Knut Runeberg fr vilken hon blev skild 1937, född 1903-08-03 i Helsingfors. Gift 2:o 1938-08-25 med skriftställaren Kai Klinge, död 1941-08-13. Gift 3:o 1945-04-13 med konsertmästaren Kai Kajanus, född 1908-12-12.

TAB 36

Adolf August, (son av Lorentz Peter, tab 4), född 1772-07-11 på Norns bruk i Hedemora landsförsaml. Student i Uppsala 1788-10-15. Auskultant i Svea hovrätt 1791-12-21. Extra ordinarie notarie vid hovrättens kriminalprotokoll 1793-04-24. Extra ordinarie kanslist vid justitierevisionsexpeditionen 1794-02-26. Sedermera lanthushållare 1795. Död 1838-03-16 Örsta. Gift 1795-03-25 i Stockholm Klara förs i Stockholm med Anna Sofia Röhl i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1779 med rådmannen i Stockholm, tit. Borgmästaren Nils Risberg i hans 2:a gifte [gift 1:o 1767 före 30/3 med sin kusin Hedvig Risberg, född 1750, död 1770, dotter av advokatfiskalen i riksens ständers bank Hans Christer Risberg och Engel Margareta Billman], döpt 1737-06-08 i Åsums socken, Krist., död 1792-05-25 i Stockholm)5, född 1762, död 1799-04-15 Mora, dotter av bagareåldermannen i Stockholm Jakob Röhl och Magdalena Sofia Wüstner.

Barn:

 • Sofia Gustava, född 1796-06-06 Svepnäs Stiftsjungfru. Död efter 1853-05-05. Gift 1:o 1822-11-17 i Vallentuna socken Stockholms län med arrendatorn Johan Lundholm, född 1781, död 1832-02-02 på Danvikens hospital i Stockholm. Gift 2:o 1833-04-08 i Stockholm Hedvig Eleonora förs i Stockholm med bagargesällen Johan Erik Lundblad, född 1806-08-08 i Skerike socken Västmanlands län, död efter 1850-12-09, men före 1851-11-01.
 • Lorentz August, född 1797-10-11 på Mora, död där 1798-10-18.
 • Christina Lovisa, född 1799-04-03 på Mora. Lärarinna vid prinsessan Eugénies småbarnsskola i Uppsala 1839. Död ogift 1842-11-20 i nämnda stad.

TAB 37

Erik, (son av Lorentz Niklas, tab 3), till Tolvfors bruk i Valbo socken Gävleborgs län. Född 1720-02-03 på Norns bruk i Hedemora landsförsaml. Student i Uppsala1 1729-03-04. Auskultant i bergskollegium 1740-12-18. Assessors titel 1758-12-21. Död 1798-08-25 på Tolvfors. Ägde Tolvfors bruk samt Nisshytte bruk i Säters landsförsaml., Risshytte hammare i Silvbergs socken och en tiondedel i Bomarsbo masugn i Norrbärke socken (båda i Kopp.). Gift 1752-06-30 i Stockholm med sin syssling Ulrika Plaan, född 1730-04-01, död 1785-06-07 på Tolvfors bruk, dotter av revisionssekreteraren Edvard Plaan, och Rebecka Catharina Ehrenberg.

Barn:

 • Lars, född 1753-07-31 på Tolvfors bruk, liksom syskonen, död där 1762-10-29.
 • Maria Catharina, född 1756-11-26, död 1806-07-18 på Ekholmsnäs å Lidingön. Gift 1776-09-12 på Stynsberg i Tierps socken Uppsala län med lagmannen Gustaf Gabriel Franc, född 1724, död 1806.
 • Edvard, född 1758-08-07, död s. å. 8/8.
 • Erik Niklas, född 1760-06-21. Student i Uppsala 1776-06-04. Studerade bergsvetenskap. Död ogift 1783-05-19.
 • Carl Gustaf, född 1762. Hovjägmästare. Död 1836. Se Tab. 38.
 • Ulrik August, född 1764. Löjtnant. Död 1832. Se Tab. 49.
 • Ulrika Charlotta, född 1766-12-15, död 1815-02-19 i Sala och där begraven. Gift 1786-11-16 på Stynsberg med överstelöjtnanten friherre Adolf Fredrik Rudbeck, född 1754, död 1825.

TAB 38

Carl Gustaf, (son av Erik, tab 37), till Tolvfors bruk. Född där 1762-07-05. Student i Uppsala 1776-06-04–1781. Fänrik vid Jämtlands regemente 1781-10-15. Löjtnant därst. 1786-04-12. Överjägmästare i Gävleborgs och Västernorrlands län 1789-05-28. Tromans värdighet och hovjägmästares fullm. 1801-05-28. Ledamot av Patriotiska sällskapet 1806-06-28. Avsked från överjägmästaretjänsten 1808-04-06. Död 1836-01-09 på Tolvfors bruk och begraven i släktens gravkor på Valbo kyrkogård. Från 1813 ensam ägare av Tolvfors och de andra ärvda bruken. Gift 1791-11-17 i Gävle med Anna Magdalena Murberg, född 1775-07-22, död 1834-11-13 på Tolvfors bruk, dotter av handlanden i nämnda stad Lars Murberg och Anna Margareta Stocksell.

Barn:

 • Ulrika Margareta (Ulla), född 1793-12-27 på Tolvfors bruk, liksom syskonen, död ogift 1878-09-07 på nämnda bruk. Hon blev jämte sin broder Gustaf Augusts stärbhus ägare av faderns bruksegendomar samt Åby gård i Valbo socken.
 • Erik Lorentz, född 1795-12-10. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Auskultant i Svea hovrätt 1816-01-20. Kammarjunkare 1821-02-24. Disponent för Tolvfors bruk 1836 till sin död. Död ogift 1871-01-01 på nämnda bruk.
 • Gustaf August, född 1797. Expeditionssekreterare. Död 1868. Se Tab. 39.
 • Carl Adolf, född 1799-10-22. Student i Uppsala. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet 1818-06-18. Fanjunkare 1820-04-01. Adjutant vid livregementets dragonkår s. å. 9/5. Löjtnant därst. 1825-05-03. Ryttmästare och regementskvartermästare 1829-05-29. Död ogift 1833-06-05 i Stockholm.
 • Fredrik Niklas, född 1802-08-03. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexaminerad 1819-09-22. Fänrik vid andra livgardet s. å. 26/10. Löjtnant därst. 1825-06-07. Kapten 1834-02-08. Avsked med majors n. h. o. v. 1837-02-03. Död ogift 1864-10-31 på Tolvfors bruk.

TAB 39

Gustaf August, (son av Carl Gustaf, tab 38), född 1797-09-13 på Tolvfors bruk i Valbo socken Gävleborgs län. Student i Uppsala 1813. Kansliexamen därst. 1817-06-10. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet och auskultant i Svea hovrätt 1817-12-19. Extra ordinarie kanslist i kammarexpeditionen 1818-04-30. Kopist därst. 1822. Kanslist därst. 1827-12-12. Kammarjunkare. Härold vid SO 1836-05-19. Protokollssekreterare 1839. Expeditionssekreterare i civildepartementet 1848-04-26. RNO 1853-04-22. Avsked 1862-09-30. Död 1868-12-16 a på Tolvfors bruk. Gift 1850-09-28 i Stockholm med Christina Charlotta Sollander, född 1801-11-09 Barkarby i Järfälla socken Stockholms län, död 1855-02-12 i Stockholm, dotter av arrendatorn Anders Eriksson och Maja Stina Isaksdotter.

Barn:

 • Augusta Charlotta, född 1829-12-21 i Stockholm, död där 1903-10-24. Gift 1875-10-04 i nämnda stad med privatläraren Anders Gustaf Lindblad, född 1824-03-15 i Trosa, död 1904-01-29 i Stockholm. Ägde Lexe egendom i Gävle.
 • Vilhelm August, född 1831. Bruksägare. Död 1913. Se Tab. 40.
 • Carl Adolf, född 1833-12-11 och död 1850-04-23 i Stockholm.
 • Lars Johan Axel, född 1836. Bruksägare. Död 1909. Se Tab. 42.
 • Sofia Ulrika Amalia, född 1838-05-06 i Stockholm, död ogift 1885-03-09 i nämnda stad.
 • Knut Oskar, född 1840. Kapten. Död 1926. Se Tab. 43
 • Claes Niklas Teodor, född 1842. Vice häradshövding. Död 1912. Se Tab. 44.
 • Gustaf Otto Fabian, född 1845-01-20 i Stockholm. Elev vid skogsinstitutet 1866. Utexaminerad 1868. Extra överjägare i Jämtlands län s. å. 27/6. Extra jägmästare i Ölands revir 1871-03-31. T. f. jägmästare där s. å. 23/9. Kammarskrivare i skogsstyrelsens kameralavdelning till 1875-08-00. Jägmästare i Degerfors revir 1877-06-15. Död ogift 1893-10-23 genom drunkning nära Sävar Västerbottens län. Ägde hälften i Tolvfors bruk.

TAB 40

Vilhelm August, (son av Gustaf August, tab 39), född 1831-12-26 i Stockholm. Student i Uppsala 1851. Kansliexamen 1853 och kameralexamen 1854. Extra ordinarie kanslist i civildepartementets expedition 1853. Extra elev vid Falu bergsskola 1855. Utexaminerad 1856. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1857. Utexaminerad 1859. Ledamot av Gävleborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1867–1882. Ledamot av riksdagens första kammare 1879–1897. Statsrevisor 1881–1884. RNO 1882-12-01. Död 1913-06-28 i Djursholm (Enångens förs, Gävleb., db) och begraven på Stockholms norra begravningsplats. Ägde Långvind och Boda bruk i Enångers socken samt 1/4 i Tolvfors bruk i Valbo socken (båda i Gävleb.) från 1867. Gift 1870-08-10 i Stockholm med Augusta Bernhardina (Berna) Lagerstedt, född 1850-07-04 på Orust Göteborg och Bohus län, död 1875-03-26 på Tolvfors, dotter av handlanden Peter Andreas Lagerstedt.

Barn:

 • Knut Erik Vilhelm, född 1871. Generalmajor. Se Tab. 41.
 • Berna Ulrika Christina, född 1873-07-12 på Tolvfors. Gift 1895-10-08 i Gustaf Adolfskyrkan i Stockholm med översten i norra arméfördelningens reserv, f d. chefen för Upplands artilleriregemente, överadjutanten hos konungen, KSO1kl, OIISGbmt m. m., Gert August Lundeberg, född 1868-05-02 på Oslättfors i Hille socken Gävleborgs län
 • Carl Gustaf Fredrik, född 1875-04-07 och död s. å. 12/4 på Tolvfors.

TAB 41

Knut Erik Vilhelm, (son av Vilhelm August, tab 40), född 1871-05-07 Tolvfors. Volontär vid Hälsinge regemente 1887-05-07. Mogenhetsexamen s. å. 23/5. Sergeant 1888-06-04. Elev vid krigsskolan s. å. 18/7. Utexaminerad 1889-10-24. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 8/11. Student i Uppsala 1890-01-11. Filosofie kandidat 1893-08-23. Löjtnant 1894-11-02. Genomgick fullständig kurs vid krigshögskolan 1895–96. Stabsadjutant och löjtnant vid generalstaben 1900-07-06. Stabsadjutant och kapten därst. 1903-01-27. Lärare vid krigshögskolan 1905-10-01. Kapten vid Hälsinge regemente s. å. 27/10. Ånyo stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1909-08-20. RSO 1910-06-06. Överadjutant och major vid nämnda stab s. å. 10/6. Major vid Svea livgarde 1912-04-12. RIt S:tMLO 1913. LKrVA s. å. Överstelöjtnant i armén s. å. 21/11. RNO 1914-09-30. Överstelöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 30/10. Överste vid intendenturkåren 1915-12-03. KSO2kl 1919-06-06. KSO1kl 1922-06-06. FinlSfK 1924. KFinlVRO1kl 1926. Generalmajor i armén s. å. 29/10. Överförd på övergångsstat fr. s. å. 1/11. Avsked med kvarstående i armén 1931-04-30. Ledamot av krigshovrätten s. å. 16/10. Äg. Långvinds bruk i Enångers socken Gävleborgs län. Ledamot av Riddarhusdirektionen 1935-06-21–1938. Ledamot av krigshovrätten under tre år 1937-09-10. Gift 1896-07-15 i Nordmalings socken Västerbottens län med Signe Augusta Gadd, född 1871-09-21 i Lövångers socken Västerbottens län, död 1931-03-31 i Stockholm (Oscars förs,dotter av kronofogden Nils Johan Gadd och Josefina Matilda Vilhelmina Söderlindh.

Barn:

 • Elsa, född 1897-08-13 i Stockholm. Studentexamen. Student vid Stockholms högskola. Filosofie kandidat därst. Gift där 1922-04-18 med majoren vid generalstaben RSO, Carl Henry Tottie, född 1888-06-14

TAB 42

Lars Johan Axel, (son av Gustaf August, tab 39), född 1836-11-25 i Stockholm. Extra elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1859. Död 1909-11-15 i Stockholm (Värmdö förs, Sthlm l, db). Ägde Hammarby i Edebo socken Stockholms län till 1870 och Nisshytte bruk i Säters socken Kopparbergs län till 1888 samt en tid även Valsta i Skedvi socken och Åberga i Tillberga socken (båda i Vm.) ävensom hus i Stockholm. Gift 1861-11-01 i Stockholm Katarina förs i Stockholm med Johanna Gustava Vilhelmina (Mina) Thunström, född 1831-09-03 i Danderyds socken Stockholms län,död 1903-10-27 Saltvik smannen Fredrik Erik Thunström och Eva Wilhelmina Sundin.

Barn:

 • Johan Gustaf Fabian, född 1861-10-06 i Stockholm, död 1871-12-11 i Västerås.
 • Fritz Erik August, född 1862-12-16 Åberga. Bruksförvaltare vid Nisshyttan 1886–1888. Anställd vid Stora Kopparbergs bergslag 1889–1893. Egen agenturaffär i Gävle 1894–1898. Elev vid Gävle–Dala järnväg 1899–1900. Stationsinspektor vid Runhällen vid Sala Gysinge Gävle järnväg 1900. Avsked med pension 1926-11-30. Poststationsföreståndare därst. 1927-03-07. Död 1936-08-08 i Sala, (db 7). Gift 1917-06-16 i Järpen i Jämtland (Hille förs, Gävleb., vb) med Helga Emma Fredrika Suwe, född 1874-02-02, dotter av landsfiskalen och lappfogden Adolf Suwe och Berta Mühlfeldt.
 • Alma Augusta, född 1865-05-02 på Åberga. Stiftsjungfru. död 1940-06-17 i Uppsala (Almunge förs, Sth., db nr 20). Gift 1:o 1888-07-15 i Säters kyrka med löjtnanten Conrad Vilhelm Söderhielm, född 1856, död 1892. Gift 2:o 1896-04-04 i Stockholm med disponenten Carl Henrik Calissendorff, född 1865-10-22 i Visby.
 • Bror Oskar Leonard, född 1866-07-11 på Åberga. Biträde vid Nisshyttan 1887. Elev vid Falu bergsskola s. å. Utexaminerad 1888. Kemist vid Hofors bruk i Torsåkers socken Gävleborgs län s. å. Bokhållare vid Ankarsrum i Hallingebergs socken Kalmar län 1889. Överflyttade till Kalifornien. Död barnlös 1931-04-15 i Placeville i Kalifornien. Gift 1917-03-14 i Kalifornien med Elin Lundquist i hennes 2:a gifte, född 1863-08-04.
 • Knut Robert, född 1868-06-07 på Åberga. Inspektor vid Långvinds bruk i Enångers socken Gävleborgs län 1890-01-01. Död ogift 1899-07-08 i Stockholm.
 • Sofia Vilhelmina (Sessi), född 1870-07-02 på Åberga. Stiftsjungfru. Kontorsskrivare vid järnvägsstyrelsens kontrollkontor 1893. Bokhållare därst. 1917. Förste kansliskrivare å styrelsens maskintekniska byrå 1925. GMn och r 1924-06-06, avsked 1934-07-22.

TAB 43

Knut Oskar, (son av Gustaf August, tab 39), född 1840-01-17 i Stockholm Klara förs i Stockholm. Studentexamen 1861-01-02. Furir vid andra livgardet s. å. 24/4. Officersexamen 1862-02-19. Underlöjtnant s. å. 13/6. Löjtnant 1867-02-15. Kapten 1879-04-04. RSO 1883-11-30. RPrRÖ04kl 1888-07-27. Avsked ur krigstjänsten 1891-05-01. Död 1926-10-15 i Stockholm, Johannes förs,. Ägde Österby i Sånga socken Stockholms län och Åbo med underlydande i Valbo socken samt hälften i Bro masugn och Hosjö hammare i Ovansjö socken Gävleborgs län. Gift 1877-08-20 Rörstrand, död 1915-11-30 i Stockholm, Johannes förs,dotter av översten greve Sven Robert Löwen, och Hedvig Ulrika Augusta Stråle af Ekna.

Barn:

 • Anna Ulrika, född 1879-10-09 i Stockholm. Gift 1899-10-12 i Gustav Adolfskyrkan därst. med kaptenen greve Fritz Carl Adolf Louis Stackelberg, född 1870.

TAB 44

Claes Niklas Teodor, (son av Gustaf August, tab 39), född 1842-01-09 i Stockholm. Student i Uppsala 1862. Examen till rättegångsverken 1867-09-13. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 29/9. Notarie där s. å. 1/10. Vice häradshövding. Död 1912-12-10 på Tolvfors bruk. Ägde nämnda bruk, hälften i Bro masugn och Hosjö hammare i Ovansjö socken Gävleborgs län samt Uggelsta i Lena socken Uppsala län. Gift 1882-07-12/7 på Tolvfors med Berta Emilia Dorotea Suwe, född 1851-04-08 i Borås, död 1916-07-08 i Stockholm (Hille förs, Gävleb., db), dotter av godsägaren Ernst Gustaf Suwe från Mecklenburg-Schwerin och Sofia Fredrika Schüssler.

Barn:

 • Ali Gustaf Julius, född 1876. Kansliråd. Död 1932. Se Tab. 45.
 • Erik Lorentz August Teodor, född 1884. Godsägare. Se Tab. 46.
 • Oskar Julius Nikolaus, född 1886. T. f. borgmästare. Död 1924. Se Tab. 47.
 • Margareta Emilia Charlotta, född 1888-01-01 på Tolvfors bruk, död 1941-08-01 i Stockholm. Gift 1910-06-21 i Valbo kyrka o. förs, Gävleb., ]] med kaptenen i Västerbottens reg:s reserv, RSO m. m., Sture Henning Valdemar Holmström, född 1882-05-24 i Hälsingborg.
 • Gustaf Vilhelm Teodor, född 1889-12-19 på Tolvfors bruk, död där 1893-03-04.

TAB 45

Ali Gustaf Julius, (son av Claes Niklas Teodor, tab 44), (Se Riddarhusdirektionens protokoll 1886-07-13 § ), född 1876-03-07 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1896-05-16. Student i Uppsala universitetet s. å. Jur. preliminärexamen därst. 1897-01-28. Hovrättsexamen 1902-05-30. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt och Stockholms rådhusrätt 1902–1903. Tjänstg. i Södra Roslags och Stockholms läns västra domsaga 1903–1905. T. f. domare därst. Amanuens i Lantförsvarsdepartementet 1903-07-18. Bitr. och t. f. ombudsman hos Stockholm-Rimbo järnvägsaktiebolag 1907–1919. Kanslist i riksdagens statsutskott 1907–1908. Kanslisekreterare i Lantförsvarsdepartementet 1908-11-20. Sekreterare hos 1911–1914 års försvarsberedning. RVO 1917-06-06. Förste kanslisekreterare i Försvarsdepartementet s. å. 21/12. Kansliråd 1918-11-22. Avsked 1919-09-20. SkytteGM. Ledamot av styrelserna för Gävleborgs läns sparbank och för Sundsvalls ensk. banks avdelningskontor i Gävle 1927. Äg. Tolvfors i Valbo förs, Gävleb. 1919. Död 1932-09-05 på Tolvfors bruk i Valbo socken Gävleborgs län och begraven i Valbo förs, (Gävle, Heliga Trefaldighets förs:s, db nr 238). Gift 1908-10-11 i Stockholm, Oscars förs, ]] med Helena Catharina Susanna (Karin)'' Holm, född 1880-10-31 i Börje socken Uppsala län, död 1935-04-06 på Tolvsfors bruk i Valbo förs, Gävleb. och begraven i Valbo förs, (Gävle, Heliga Trefaldighets förs:s, db nr 92), dotter av lantbrukaren Jonas Mauritz Albert Holm och Anna Helena Georgina Wistrand.

Barn:

 • En son, född 1916-07-04 i Stockholm, Oscars förs,död s. å. juli 5 därst.
 • Claes Ulrik Allan, född 1918-01-29 i Stockholm. Se Tab. 45A

TAB 46

Erik-Lorentz August Theodor, (son av Claes Niklas Teodor, tab 44), född 1884-02-15 på Tolvfors bruk i Valbo förs, Gävleb. Mogenhetsexamen i Lund 1903-06-04. Officersvolontär vid Livregementets dragoner s. å. 13/6. Reservofficersexamen på Karlberg 1905-08-16. Reservunderlöjtnant s. å. 8/12. Odontologie kandidatexamen 1906. Tandläkarexamen 1908-09-30. Leg. Tandläkare s. å. 8/12. Praktiserande tandläkare i Gävle 1908–1918. Löjtnant i Livregementets dragoners reserv 1915-08-19. Avsked 1924-03-21. Praktiserande tandläkare i Stockholm 1928–1930. Äg. Molnebo i Västerlövsta socken. Västmanlands län sedan 1915 och hus i Stockholm sedan 1919 samt delägare i tegel- och träindustriella företag i Heby socken Västmanlands län sedan 1916. Gift 1916-12-02 i Uppsala domkyrka (Västerlövsta förs, Västm., vb) med Christina (Stina) Olsson, född 1895-03-12 i Heby förs, Vm., dotter av grosshandlaren Gustaf Olsson och Hanna Pettersson.

Barn:

 • Carl-Gustaf Erik Lorentz, född 1917-09-14 i Stockholm (Engelbr.).
 • Torsten Claes Erik, född 1921-09-04 på Molnebo.

TAB 47

Oskar Julius Nikolaus, (son av Claes Niklas Teodor, tab 44), född 1886-04-12 på Tolvfors bruk. Mogenhetsexamen i Gävle 1904-05-20. Student i Uppsala s. å. Jur. kandidat därst. 1909-09-15. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 27/9. T. f. domhavande 1911–1913. Amanuens i jordbruksdepartementet 1914-03-21–1917-12-31 och där innehaft förordnanden såsom registrator, kanslisekreterare och protokollsförare i regeringsrätten. Registrator och kanslist vid justitieombudsmansexpeditionen 1914-06-01. Förordnanden där såsom sekreterare och expeditionssekreterare. Kamrerare vid karolinska institutet 1917-05-01–1919-03-31. Ordförande i Täby sns kommunalstämma 1918 och i kommunalnämnden 1920. T. f. borgmästare i Trosa 1923-06-01. Död 1924-10-28 i nämnda stad, ]] och begraven i släktens gravkor på Valbo kyrkogård Gävleborgs län. Ägde Hagby gård samt Alby i Trosa landsförsaml., Lundby i Vagnhärads socken, Hemmesta i Värmdö socken och Nederäng i Vidbo socken (alla i Sth.). Gift 1913-07-19 i Leksand (Sthlm, Kungsholms förs, vb) med Jenny Ester Maria Wahlström, född 1886-01-19 i Sthlm, Kungsholms förs Mogenhetsexamen 1906. Student i Uppsala s. å. Filosofie kandidat därst. 1912-04-03. Folkskollärarinneexamen 1926. Lärarinna vid Stockholms folkskolor sedan 1927, dotter av järnvägstjänstemannen Vilhelm Wahlström och Hilda Andersson.

Barn:

 • Ulrika Margareta (Ulla), född 1914-05-11 i Stockholm (Hille förs, Gävleb., fb). Stiftsjungfru. Studentexamen i Stockholm 1934-05-16. Gift 1939-09-23 i S:t Eriks kyrka i Tureborg, Sollentuna förs, Sth., (vb nr 73) med hovmästaren Per Erik Hartmann, från vilken hon blev skild.

TAB 48

Sten Fredrik Bernhard, (son av Claes Niklas Teodor, tab 44), född 1892-02-12 på Tolvfors bruk i Valbo förs, Gävleb. Studentexamen i Gävle 1910-05-31. Officersvolontär vid Hälsinge regemente 1911-04-03. Elev vid Krigsskolan 1912. Utexaminerad 1913-12-20. Underlöjtnant s. å. 31/12. Förvaltare vid Tolvfors bruk i Valbo förs, Gävleb. 1913–1919. Avsked med tillstånd att inträda i regementets reserv 1917-07-13. Löjtnant i nämnda reserv s. å. 14/9. Elev vid Ultuna lantbruksinstitut 1919. Agronomexamen 1921-10-20. Lärare vid nämnda institut 1924–1931. Kommunalnämndsordförande i Vaksala socken Uppsala län 1925–1932. Kapten i ovann. regementes reserv 1928-11-15. Kamrer, sedermera direktör och skattmästare i Gävleborgs läns hushållningssällskap 1932-02-01. Gift 1917-08-20 i Örnsköldsvik med Laila Maria Häggblad född 1891-05-05 i Örnsköldsvik, dotter av handlanden Axel Häggblad och Carolina Christina Westman.

Barn:

 • Sven Claes Axel, född 1918-07-12 på Tolvfors bruk.
 • Hans Claes Ulrik, född 1921-09-20 på Eke i Vaksala socken.
 • Laila Ulrika, född 1923-02-14 Eke Stiftsjungfru.

TAB 49

Ulrik August, (son av Erik, tab 37), född 1764-12-30 på Tolvfors bruk. Student i Uppsala 1776-06-04. Sergeant vid Upplands regemente 1777-12-01. Fänrik därst. 1778-03-11. Avsked 1788-06-08. Konstit. löjtnant vid dalfrikåren 1790. Död 1832-01-17 Uggelsta. Gift 1792-12-28 på Valbo masugn (nu Sofiedal) i Valbo socken Gävleborgs län med Charlotta Ulrika Strömbeck, född 1773-07-18 på Åby gård i nämnda socken, död 1817-05-04 på Uggelsta, dotter av brukspatronen Johan Paul Strömbeck och Sara Catharina Högberg.

Barn:

 • Sara Ulrika, född 1793-10-28 Stynsberg, liksom syskonen, död ogift 1857-05-19 på Uggelsta.
 • Erik Johan, född 1793-12-19. Sergeant vid dalregementet 1807. Student i Uppsala 1811-03-04. Lilla teol. examen därst. Fänrik vid dalregementet 1813-03-16. Löjtnant därst. 1818-04-14. Död ogift 1821-03-02 på Uggelsta. Bevistade 1813 och 1814 års krig mot Norge.
 • Carl August, född 1796-08-18. Student i Uppsala 1811-03-04. Kanslist å kammarexpeditionen av k. m:ts kansli. Kammarjunkare. Inträdde i jägeristatens i Uppsala län tjänst 1827. Kronoskogvaktare på Rasbo häradsallmänning i Uppsala län 1830-08-18. Lantjägare i Uppsala län 1834-04-30. T. f. överjägare därst. 1837-05-18. Överjägare 1839-12-27. Avsked från kronoskogvaktartjänsten 1860-12-01 och från överjägartjänsten 1864-10-28. Död ogift 1865-08-31 i Askersund.[6]
 • Charlotta Gustava, född 1798-11-08, död s. å. 12/12.
 • Lovisa Fredrika, född 1800-08-10, död ogift 1886-08-24 på Tolvfors bruk.
 • Charlotta Augusta, född 1810-07-15, död s. å. 19/7.

Källor

Ättens genealogi har granskats och kompletterats av kaptenen Sixten Söderhielm, som härför anlitat sitt eget stora familjearkiv.

1Um. 2At (L). 3SAB. 4Geneal. Samfundets i Finland årsskrift X, sid. 317. 5Srr. 6Sj.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: