:

Rappe nr 1284

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rappe nr 1284 †

Adlad 1675-05-17, introd. 1697. Utdöd på svärdssidan 1929-12-28.

Denna sannolikt rent svenska släkt har intet samband med den i Livland och Kurland levande adelsätt, som i vapnet förde tre svarta spärrar.

Rappe A128400.png

TAB 1

Henrik Rapp, adlad Rappe. Kom 1635 i kronan Sveriges tjänst. Var auditör vid livgardet 1648. Generalauditör vid livländska armén 1655. Konfirm.fullm. 1662-03-22. Adlad 1675-05-17 (sonsönerna introd. 1697 under nr 1284). Gift 1629 men med vilken är ej känt.

Barn:

 • Niklas. Reformerad kapten vid Österbottens regemente1. Kapten vid Kronobergs regemente 1670-06-18. Dödad barnlös 1676 under belägringen av Landskrona. Han ägde under 1670-talet halva Oshult6 i Pjätteryds socken, Kronobergs län. Gift med Maria Eleonora Taubenfelt i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten och extra ordinarie lånebankobokhållaren Didrik Becker i hans 1:a gifte, död 1706), död 1698, dotter av hovrådet Gustaf Hansson, adlad Taubenfelt, och Sibilla Lukretia Clara von Knesebeck.
 • Leonard. Kornett vid Östgöta kavalleriregemente 1670-04-13. Löjtnant därst. 1673-10-12. Regementskvartermästare 1675-09-23. Sekundryttmästare 1676-06-14. Premiärryttmästare 1683-08-26. Avsked 1687. Död före 1699-05-23.

TAB 2

Erik (son av Henrik Rapp, adlad Rappe, tab 1), född 1630. Uppgives varit major och kommendant i Landskrona, men finnes ej hos von Stiernman. Dödsskjuten på 1670-talet under kriget med Danmark. Gift 1660 med Christina Silfversparre, dotter av överstelöjtnanten Erik Silfversparre, och Elisabet Cecilia Geete.

Barn:

 • Erik Henrik, född 1661. Överstelöjtnant. Död 1727. Se Tab. 3.
 • Niklas, född 1668-01-03 i Malmö2. Åtföljde 1684 Nils Bielke till kejserliga armén i Ungern. Konstapel vid artilleriet 1687-12-02. Minör därst. 1689-12-02. Mästerfyrverkare i holländsk tjänst 1690-03-18. Återkom till Sverige 1696. Regementskvartermästare vid artilleriet i Stockholm s. å. 30/5. Fyrverkerikapten 1698-04-30. Major. Fälttygmästare vid artilleriet3 1701-03-04. Överstelöjtnant vid artilleriet i Göteborg3 1706-12-06. Överstelöjtnant vid fältartilleriet3 1708-05-21. Överstelöjtnant vid Göteborgs garnison 1721. Överstes karaktär3 s. å. 14/11. Generalmajors karaktär 1723-03-14. Död barnlös 1727-02-18 på Skälsta2 i Håtuna socken, Uppsala län. 'Han blev fången vid Perevolotjna den i juli 1700 och förd till Galitj, därifrån han hemkom 1721 eller vid fredsslutet.'. Gift med Elisabet Anrep, född 1678-11-29 på Söderby, död 1728-09-12 på Skälsta och begraven i Håtuna kyrka, till vilken är donerat ett mindre kapital till hennes gravs underhåll, dotter av majoren Reinhold Anrep, och Birgitta Graan.
 • Bleckert Lennart. Ryttare vid svenska adelsfaneregementet. Korpral därst. 1702-06-04. Kvartermästare. Kornett 1705-04-06. Löjtnant 1707-01-31. Livdrabant 1708-11-30. Fången 1709. Död ogift s. å. 3/8 i Moskva [Lk].

TAB 3

Erik Henrik (son av Erik, tab 2), född 1661. Kom i tjänst 1678. Förare vid Kronobergs regemente. Sergeant därst. 1679-11-00. Fänrik 1687-07-23. Löjtnant 1698-08-03. Fördubblingskapten 1700-04-30. Konfirm.fullm3" 1702-09-18. Kapten 1703-03-25. Överstelöjtnants karaktär 1722-06-26. Avsked 1726-12-01. Död 1727-04-22 Vartorp. 'Han blev efter slaget vid Poltava fången hos ryssarna och förd till Solvytjegodsk, varifrån han ej hemkom förrän vid fredsslutet.'. Gift 1:o 1690 med Eva Cecilia Berghman, död 1722 på Vartorp och begraven 31/5 i Söraby kyrka, dotter av häradshövdingen Hans Bergman, adlad Berghman, och Maria Lindegren. Gift 2:o 1725-02-12 på Vartorp med Regina Christina Schmiedeberg, född 1684, död 1751-04-09 Kåveryd, dotter av kommendanten Johan Schmiedeberg, och Catharina Haijock.

Barn:

 • 1. Hans Gustaf, född 1691-08-10. Volontär vid Kronobergs regemente 1706. Student i Lund4 1708-05-12. Underofficer vid nämnda regemente. Fänrik därst. 1709-12-16. Sekundlöjtnant 1710-02-07. Premiärlöjtnant3 1712-01-21. Avsked3 1714-02-13. Sekundkapten vid samma regemente 1718-10-25. Premiärkapten därst.3 1719-11-16. Majors avsked 1744-06-17. Död barnlös 1756-06-12. 'Bevistade slaget vid Hälsingborg 1710, sjöaktionen under Bornholm 1711, Wismars belägring 1715 samt fälttåget i Norge 1718.'. Gift 1714-04-11 Huseby med Brita Christina Rudebeck, som ligger begraven i Hjortsberga kyrka Kronobergs län, dotter av regementskvartermästaren Peter Rudebeck, och Anna Liwensten.
 • 1. Niklas, född 1693-06-23. Underofficer. Dödsskjuten 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • 1. Erik, född 1695. Löjtnant. Död 1737. Se Tab. 4
 • 1. Carl Fredrik, född 1698-02-11 Grimarp. Död där s. å. och begraven s. å. 25/3.
 • 1. Anna Christina, född 1699-06-01 (2/6) på Grimarp, död 1765-05-18 i Söraby socken. Gift 171 (4)6 med lanträntmästaren i Växjö Lars Branting, född 1684, död 1725, farbroder till överjägmästaren Sigfrid Branting, adlad Adlerbrant, nr 2034.

TAB 4

Erik (son av Erik Henrik, tab 3), till Vartorp i Söraby socken och Tagel i Mistelås socken (båda i Kron.) samt Råsnäs i Mönsterås socken, Kalmar län. Född 1695-08-10 (19/8) Skälsnäs. Fältväbel vid Upplands regemente 17133. Fänrik vid Smålands tremänningsinfanteriregemente 1714-02-04. Adjutant vid Kronobergs regemente 1717-08-08. Löjtnant därst. 1718-06-26. Avsked 1719-09-30. Död 1737-04-15 på Vartorp enl. påskriften å hans vapen i Norra Rottne kyrka. Gift 1716 med Hedvig Leijoncrona, född 1698-02-25 i London, död 1770-07-28 Bo, dotter av envoyén Christoffer Leijoncrona, och Françoise Hwittkell.

Barn:

 • Erik Henrik, född 1717-01-11, död 1718-12-10.
 • Christoffer Johan, friherre Rappe, född 1719, död 1776. Se friherrliga ätten Rappe, tab 1.
 • Erik Gustaf, född 1720-08-27 Drättinge, död 1728-12-28 på Kråkerum i Mönsterås socken, Kalmar län och begraven i Mönsterås kyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes.
 • Tomas Carl, friherre Rappe, född 1721, död 1790. Se friherrliga ätten Rappe, tab 2.
 • Eva Christina, född 1723-03-24, död s. å. 23/5.
 • Barbara Dorotea, född 1724-09-23, död ogift 1756-01-22 på Bo.
 • Hedvig Eleonora, född 1726-07-02 på Kråkerum, död 1772-05-07 Ödängla Gift med vice häradshövdingen Zakarias Ljungqvist, född 1716-03-01, död 1747-03-15 på Skärsjö5 i Bälaryds socken, Jönköpings län.
 • Maria Sofia, född 1728-02-07 på Kråkerum, död ogift 1807-05-16 i Växjö.
 • Anna Christina, född 1729-08-17 på Kråkerum, död ogift 1782-05-20.
 • Christina Beata, född 1730-12-12 på Bo. Drunknade ogift 1762-01-22.
 • Johan Gustaf, född 1732. Major. Död 1787. Se Tab. 5
 • Nils Arvid, född 1734-02-12 på Vartorp, död s. å. 29/4.

TAB 5

Johan Gustaf (son av Erik, tab 4), född 1732-12-12 på Vartorp. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1748-11-16. Korpral därst. 1750. Adjutant 1756-10-14. Löjtnant 1760-12-09. Ryttmästare 1768-03-18. RSO 1772-05-28. Major i armén 1777-06-06. Avsked s. å. 17/12. Död 1787-01-02 på Gårdsby i likan, socken, Kronobergs län. Gift 1763-01-01 på Kråkenäs i Gårdsby socken med Fredrika Humble, född 1737-08-22 i Växjö, död 1801-03-13 på Hakatorp under Gårdsby, dotter av biskopen i Växjö, doktor Gustaf Adolf Humble och hans 2:a hustru Christina Lund, adlad Ehrenlund.

Barn:

 • Christina Ulrika, född 1763-11-03 på Vartorp, död ogift 1806-11-01 på nämnda egendom.
 • Gustaf Adolf, född 1764. Överste. Död 1833. Se Tab. 6
 • Catharina Charlotta, född 1766-01-05 på Vartorp, död ogift 1824-11-13 i Växjö.
 • Hedvig Beata, född 1767-09-03 på Vartorp. Död 1838-09-16 i Växjö. Gift 1801-01-01 på Hacketorp med provinsialläkaren, professorn och med. doktorn Johan Henrik Olin, född 1769-12-05 i Växjö, död där 1824-06-21.
 • Brita Maria, död ogift 1807-05-19 i Växjö.
 • Johan Fredrik, född 1771. Ryttmästare. Död 1848. Se Tab. 10.
 • Carl Vilhelm, född 1772. Överstelöjtnant. Död 1831. Se Tab. 13.

TAB 6

Gustaf Adolf (son av Johan Gustaf, tab 5), född 1764-10-06. Inskriven som volontär vid Smålands kavalleriregemente1 1768-09-20. Sekundkorpral därst. 1773-10-01. Korpral 1774-05-18. Kornett i armén 1774-12-23. Löjtnant 1781-08-20. Ryttmästare vid regementet 1786-09-20. Sekundmajor därst. 1795-03-15. Premiärmajor 1801-06-16. RSO 1802-12-09. Överstelöjtnant 1805-02-09. Överste i armén 1810-11-27. Avsked 1822-03-26. Död 1833-06-14 i Eksjö. Gift 1792-03-16 i Näshults socken, Jönköpings län med sin kusins dotter Beata Ulrika Lagercrantz, från vilken han 1813 blev skild, född 1773-10-05 Skälsnäs, död 1831-11-04 Danviken

Barn:

 • Ture Christoffer, född 1793. Major. Död 1847. Se Tab. 7
 • Anna Fredrika Carolina, född 1795-05-09 på Vartorp. Stiftsjungfru. Död där 1796-06-05.
 • Carl Gustaf Bengt Fabian, född 1800. Kapten. Död 1856. Se Tab. 8.
 • Albert August Vilhelm Ferdinand, född 1808. Överstelöjtnant. Död 1884. Se Tab. 9.
 • Adelaide Fredrika Aurora, född 1811-08-30 i Höreda socken, Jönköpings län. Stiftsjungfru. Död 1882-08-28 i Bexheda socken, Jönköpings län. Gift 1:o 1839-11-13 med fanjunkaren vid Smålands husarregemente Olof Malmberg, född 1803-06-05 i Igellösa socken, Malmöhus län, död 1848-03-18. Gift 2:o 1852-04-12 med arrendatorn Johan Petersson.

TAB 7

Ture Christoffer (son av Gustaf Adolf, tab 6), född 1793-02-05 på Gårdsby. Student i Uppsala 18077. Kvartermästare vid Smålands lätta dragonregemente 1810-01-03. Kornett i regementet s. å. 10/4. Löjtnant därst. 1818-04-14. Ryttmästare vid samma regemente, då Smålands husarregemente 1823-08-05. GMtf. RSO 1832-06-24. Major i armén 1839-04-18. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom major i armén 1843-06-12. Död 1847-10-24 Åkerslund. Gift 1828-12-13 i Eksjö med Juliana Susanna Collin i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1851-04-29 med lantbrukaren Carl Johan Jakobsén, född 1819-10-24 i Borås, död 1876-02-02 Hagersryd ), född 1811-03-31 i Spelhästra i Askeryds socken, Östergötlands län, död 1863-03-20 i Eksjö, dotter av bagaren Sven Johan Collin och Sara Margareta Lindgren.

Barn:

 • Johan Gustaf Ture, född 1829-10-25 i Mariestad i Höreda socken, Jönköpings län. Överflyttade till Nordamerika. Död 1878-07-19 i Arkansas i Förenta staterna.
 • Julia Amalia Teresia, född 1831-01-20 i Mariestad, död 1864-12-13 i Stockholm Katarina förs i Stockholm. Gift 1859-09-30 med kontorsskrivaren i järnvägsstyrelsen Fabian Viktor Alexander Vitalis Ouchterlony i hans 1:a gifte (gift 2:o 1865-11-11 med Eva Carolina Nyman, född 1822-12-20. Död 1919-04-29, född 1835-08-29, död 1906.
 • Ture Albert Adolf, född 1833-06-16 i Markestad. Överflyttade till Nordamerika. Vistades i Arkansas 1878, sedan vilket år han ej låtit höra av sig.
 • Matilda Ulrika Cecilia, född 1834-10-10, död 1857-03-14 i Norrköping. Gift 1854-12-17 med vinhandlaren Gustaf Ludvig Sandell.
 • Emma Sara Fredrika, född 1836-07-23 i Markestad. Död 1921-02-24 i Traheryds prästgård Kronobergs län. Gift 1854-08-20 Hagersryd med kyrkoherden i Ljunga och Hamneda församl. av Växjö stift Carl Magnus Svensson, född 1820-07-15 på Holkaryd i Furuby socken, Kronobergs län, död 1884-04-21 i Södra Ljunga prästgård Kronobergs län.

TAB 8

Carl Gustaf Bengt Fabian, (son av Gustaf Adolf, tab 6), född 1800-10-09 Mederhult. Inskriven i Växjö läroverk 1812-09-03. Kadett vid Karlberg 1813-09-29. Utexaminerad 1819-09-29. Fänrik vid Kalmar regemente s. å. 26/10. Löjtnant därst. 1833-04-27. Kapten 1844-04-10. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom lönlös i regementet 1846-08-03. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i armén 1847-05-06. Död 1856-12-24 i Visby. Gift 1:o 1836-04-26 i Eksjö med stiftsjungfrun Eva Hedvig Sofia Du Rietz, född 1805-04-01, död 1837-05-13 Torsjö, dotter av majoren Carl Jakob Du Rietz, och Hedvig Eleonora Barck. Gift 2:o 1848-07-03 i Linköping med Hedvig Hydén i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1839-10-24 med veterinären och bryggaren i Linköping Claes Leonard Bersselius, född 1800-09-28 i Linköping, död där 1847-04-24), född 1816-01-06 i Linköping, död 1880-07-17 i Uddevalla, dotter av lantbrukaren Sven Hydén.

Barn:

 • 1. Carl'' Gustaf Fabian, född 1837-04-23 på Torsjö, Höreda förs, Jönköpings län. Bokhandlare i Örebro. Död ogift 1924-12-24 på Hästeryd, Finnaryds förs, Jönköpings län.
 • 2. Gustaf Adolf Vilhelm, född 1849-08-06 i Stockholm. Har varit officer i Amerikas Förenta staters armé och innehar medalj för berömliga gärningar. Farmare i San Diego i Kalifornien.
 • 2. Hedvig Anna, född 1851-07-10 i Stockholm. Död 1920-03-07 i Stockholm. Gift 1876-09-18 i Visby med majoren i armén, kaptenen vid Bohusläns regemente, RSO, Ture Reinhold Leonard von'' Baumgarten, född 1844-11-28 på Ejmunds i Roma socken på Gotland. Död 1926-03-05 i Stockholm.

TAB 9

Albert August Vilhelm Ferdinand (son av Gustaf Adolf, tab 6), född 1808-09-24 i Stockholm. Inskriven i Växjö läroverk 1817-03-30. Volontär vid Smålands husarregemente 1824-10-16. Sekundkorpral 1824-10-31. Kornett 1826-11-29. Officersexamen 1827-02-26. Löjtnant 1842-08-23. Ryttmästare 1854-03-28. RSO 1859-01-28. Major i armén 1860-12-21. Major vid regementet 1863-11-10. Överstelöjtnant 1865-05-03. Avsked från regementet med tillstånd att kvarstå såsom överstelöjtnant i armén 1868-09-15. Död 1884-06-18 i Vetlanda förs, Jönköpings län. Gift 1856-12-14 på Vallby i Skirö socken, Jönköpings län med Hilda Charlotta Pamela Påhlman, född 1834-06-15 på Gölberga i nämnda socken. Död 1909-01-07 i Gustaf Vasa förs, Stockholm. Dotter av ryttmästaren Adolf Otto Påhlman, och Sofia Eleonora von Baumgarten.

Barn:

 • Pamela Sofia Ulrika Vilhelmina (Mina), född 1857-09-13 Möcklarp. Död 1932-07-17 i Adolf Fredriks förs, Stockholm.
 • Pamela Blenda Teresia Augusta, född 1861-05-13 på Möcklarp, Alseda förs, Jönköpings län. Död 1937-11-08 i Stocksund, Danderyds förs, Stockholms län (db nr 23).
 • Pamela Disa Albertina Frideborg (Toida), född 1868-10-04 på Möcklarp, Alseda förs, Jönköpings län. Död 1916-05-20 i Stockholm. Gift 1892-08-28 Heddarp med kassören vid Smålands ensk. banks expeditionskontor i Vetlanda Gunnar Olof Warholm, från vilken hon blev skild, född 1852-10-07 i Lund. Död 1924-06-12 i Vetlanda förs, Jönköpings län.

TAB 10

Johan Fredrik (son av Johan Gustaf, tab 5), född 1771-02-03 Vartorp. Inskriven i krigstjänst 1774. Kornett vid Smålands kavalleri regemente 1781-12-20 löjtnant därst. 1794-02-28. Ryttmästare i armén 1798-11-21. Avsked 1801-06-16. Död 1848-04-23 Lyckeby. Gift 1799-10-25 i Växjö med Elisabet Teresia Mariana Eckert, född 1784-01-03 i Hamburg, död 1864-02-23 i Växjö, dotter av preussiske konsuln, hovrådet Christian Eckert.

Barn:

 • Emilia (Emmy) Fredrika Christina, född 1800-09-29 på Vartorp, död 1872-03-29 i Villstads socken, Jönköpings län. Gift 1820-09-19 Herrestad med majoren, friherre Carl Mikael Rappe, född 1792, död 1837.
 • Fredrik Vilhelm, född 1801. Kammarherre. Död 1861. Se Tab. 11.
 • Hedvig Amalia Filippina Elisa, född 1804-03-04 på Vartorp. Död 1881-05-22 i Växjö. Gift 1822-06-24 på nämnda egendom med kaptenen Erik Axel Tersmeden C, född 1792, död 1881.
 • Gustaf Filip, född 1806-11-07 på Vartorp. Inskr. I Växjö läroverk 1819-03-18 kadett vid Karlberg 1823-03-27. Död där s. å. 13/6, och begraven på Solna kyrkogård.
 • Eva Margareta Vilhelmina, född 1810-05-18 på Vartorp, död 1896-01-29 i Hälsingborg. Gift 1836-06-26 (14/5) i Söraby kyrka Kronobergs län med kyrkoherden i Persnäs och Föra församl. av Kalmar stift, prosten Per Amnell, född 1803-02-14 i Ålems socken, Kalmar län, död 1889-10-16 i Persnäs prästgård på Öland.
 • Hjalmar Erik, född 1817-03-02, död s. å. 4/3.

TAB 11

Fredrik Vilhelm (son av Johan Fredrik, tab 10), född 1801-12-22 på Vartorp. Inskriven i Växjö läroverk 1812-04-14. Underlöjtnant vid flottans sjöartillerikår 1824-11-23. Löjtnant därst. 1831-09-17. Avsked 1838-02-23. Kammarherre s. å. 14/3. Kapten i kåren 1843-10-11. Avsked ur krigstjänsten 1844-03-14. Död 1861-06-14 på sin egendom Dalby i Nättraby socken, Blekinge län. Gift 1826-09-09 Vedeby med Amalia Charlotta Danielsson, född 1807-12-19 i Karlskrona, död 1863-05-24 på Dalby, dotter av kommerserådet Zakarias Danielsson och Petronella Maria Lind.

Barn:

 • Elise Adelaide Dorotea, född 1827-06-14 på Vedeby, död 1918-12-30 i Stockholm, Engelbrekts förs. Gift 1846-09-10 Marielund med översten Samuel Otto Gustaf af Klint, född 1815, död 1878.
 • Götilda Terese Charlotta, född 1828-12-24 på Vedeby död 1900-03-19 i Karlskrona. Gift 1850-02-01 på Marielund med kaptenlöjtnanten Peter Adolf von Heidenstam, född 1818, död 1908.
 • Adolf Fredrik Zakarias, född 1830. Kammarherre. Död 1898. Se Tab. 12.
 • Ragnhild Torborg, född 1832-10-04 på Marielund. Föreståndarinna för skolan för sinnesslöa barn i Stockholm 1878-08-01–1891-08-01. Ledamot i styrelsen för föreningen för sinnesslöa bam i nämnda stad 1887. Ledamot av styrelsen för föreningen för fallandesjuka sinnesslöa barn 1891. Föreståndarinna för hemmet för kvinnliga idioter i samma stad s. å. Regeringens ombud vid kvinnokongressen i Chicago 1893-05-15. GMiqml 1894-12-07. Död 1902-09-18 i Stockholm. Gift 1854-09-10 på Dalby med sin kusin, trafikchefsassistenten, friherre Carl August Rappe, född 1828, död 1877.
 • Emmy Vilhelmina (Emilia), född 1838-01-19 på Marielund, död 1863-07-04 Skurebo. Gift 1862-09-24 på Dalby med överstelöjtnanten Carl Gustaf Liljenstolpe, i hans 1:a gifte, född 1832, död 1919.

TAB 12

Adolf Fredrik Zakarias (son av Fredrik Vilhelm, tab 11), född 1830-11-05 i Karlskrona. Föreståndare för Blekinge läns lantbruksskola å Marielund 1858–1888. Kammarherre 1866-05-03. Ledamot av riksdagens första kammare 1879–1888. RNO 1884. Överkontrollör vid brännvinstillverkningen i riket 1895-07-05. Död 1898-12-17 i Kristianstad. Ägde åren 1852–1888 Marielund i Nättraby socken, Blekinge län samt 1873–1888 Berlingska gården, boktryckeriet och stilgjuteriet i Lund. Gift 1862-01-24 i Lund, stadsförs, med Elisabet Helena Berling, född 1843-10-24 i nämnda stad. Död 1893-05-20 i Neapel. Fru Rappe, född Berling, utgav på trycket: Under vintermånaderna 1871–1872 (Lund 1872). Dotter av akademiboktryckaren, filosofie doktor Johan Fredrik Berling och Ulrika Hellstenius.

Barn:

 • Fredrik, född 1864-10-27 på Marielund. Mogenhetsexamen 1882. Student i Lund 1882-06-06. Jur. filosofie examen 1883-11-03. Besökte med akademiskt resestipendium universiteten i Leipzig och Berlin för studium av nationalekonomi 1884–1885. Jur kandidat 1888-01-27. Attaché i utrikesdepartementet 1888-01-28. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge 1888-02-24. Tjänstg. i utrikesdepartementet 1888-07-11. Attaché vid beskickningen i Berlin 1888-10-18. RSAO1kl 1889-06-19. RPrKrO4kl 1890-01-09. Ånyo attaché vid beskickningen i Paris 1890-01-11. T. f. andre sekreterare i utrikesdepartementet 1890-12-05. Utnämnd 1891-06-19. Legationssekreterare i S:t Petersburg 1895–1897, i London 1897–1898. JUSO4kl 1898. Förste sekreterare i utrikesdepartementet 1899-12-30. Legationsråd i disponibilitet och entledigad från innehavande befattning på stat i utrikesdepartementet 1901-12-05. RNO 1901-11-30. Kommunalordförande, nämndeman och landstingsman i Stockholms och Blekinge län 1901–1912. Ordförande i styrelserna för abol:n Skultuna bruk, Granefors, Nordiska metall, Svenska metallverken, Carlstens porterbryggeri m. fl., för Sölvesborg–Olofström–Älmhults, Malmö –Trälleborgs, Skanör–Falsterbo och Nättraby– Alnaryd–Älmeboda järnvägsaktiebolag samt Föreningen Blekinge lantmän 1901–1914. Verkst. direktör i abol:n Fr. Rappes advokataffär och Fr. Rappes notariat. Praktiserande advokat. Ägde Årsta med underlydande i Brännkyrka förs, Stockholms län och genom sitt första gifte Västberga i Brännkyrka förs och Lejondal i Bro socken, Uppsala län samt del i huset nr 20 Vasagatan i Stockholm samt Lundby, Tibble och Finsta i Bro m. fl. förs, Uppsala län. Med honom utgick adliga ätten Rappe, på svärdssidan. Död 1929-12-28 i Höörs förs, Malmöhus län. Gift 1:o 1894-01-11 i Stockholm med före detta hovfröken, grevinnan Lovisa Ulrika Sparre af Söfdeborg, från vilken han 1917-03-09 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1880-03-31 i Stockholm med hovmarskalken, friherre Louis De Geer af Leufsta, i hans 2:a gifte, född 1824, död 1887), född 1852-11-22 i Stockholm. Död 1937-05-02 i Engelbrekts förs, Stockholm. Dotter av landshövdingen, greve Erik Josias Filip Sparre af Söfdeborg, och grevinnan Ottiliana Sparre af Söfdeborg. Gift 2:o 1920-06-05 i Malmö med Elvira Christina Rosenlund i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1913-11-09 i Malmö med arbetaren Nils Karlsson, född 1879-12-06 i Brönnestads socken, Kristianstads län. Död 1914-05-10 i Malmö. Gift 3:o 1937-10-01 i Södertälje stadsförs, Stockholms län ]] med godsägaren Johan Valfrid Gustafsson i hans 2:a gifte (gift 1:o 1909-07-09 med Helena Maria Eriksson, född 1884-11-21 i Bellefors. Se biografica. Död 1935-09-01 i Ledsjö förs, Skaraborgs län, född 1877-10-13 i Bellefors. Född 1891-01-27 i Karlskrona Amiralitetsförs. Dotter av båtsmannen Karl Andreasson Rosenlund och Mathilda Maria Nilsdotter.
 • Amalia Ulrika, född 1866-07-23 i Lund. Död 1936-02-03 i Stockholm. Begr i Nättraby förs, Blekinge län. Gift 1898-07-27 i Kristianstad med majoren i armén, kaptenen i Vendes artillerireg:s reserv, RSO m. m., Nils Birger Emanuel Rietz, född 1865-08-28.

TAB 13

Carl Vilhelm (son av Johan Gustaf, tab 5), född 1772-04-06. Antagen till krigstjänst 1780-06-09. Fänrik vid Kalmar regemente 1783-09-17. Löjtnant därst. 1793-02-01. Kapten 1796-10-26. Sekundmajor 1798-09-10. RSO 1800-06-14. Överstelöjtnant i armén 1809-06-29. Genom byte 2. major vid Jämtlands regemente s. å. 21/11. Avsked 1810 2082. LLA 1812-12-03. KVO 1818-09-04. Död 1831-01-26 på Gårdsby i likan, socken, Kronobergs län. 'Han bevistade på örlogsflottan finska kriget 1788–90. Inrättade en linförädlingsanstalt i Kronobergs län. Utsågs av ridderskapet och adeln till en av ståndets deputerade vid konung Carl X IV Johans kröning i Trondhjem 1818.'. Gift 1801-12-19 Ekhammar med grevinnan Margareta Eleonora Posse, född 1775-07-11, död 1854-06-18 i Norrköping, dotter av generalmajoren, greve Fredrik Posse, och Carolina Stedt.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1802-10-03 på Gårdsby. Inskriven i Växjö läroverk 1816-03-11. Student i Uppsala 1820. Filosofie kandidat därst. 1830. Magister därst. s. å. 16/6. Gymnasieadjunkt i Växjö 1834. Sekreterare i Kronobergs läns hushålln.sällskap 1838–1839. Lektor i historia vid Växiö gymnasium 1840-11-30. Död ogift 1848-08-05 vid badet i Marstrand.
 • Johan Axel Gustaf, född 1805-06-22 på Gårdsby. Inskriven i Växjö läroverk 1815-04-03. Sergeant vid Svea artilleriregemente 1822-03-26. Underlöjtnant därst. s. å. 28/8. Löjtnant 1829-11-27. Kapten 1833-12-21. RSO 1850-06-26. Major 1851-03-18. Död ogift 1855-08-12 i Ystad.
 • Nils Breant Alexander, född 1811-12-03 på Gårdsby. Student i Lund 1829 och i Uppsala 1835. Jur. examen 1838. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium. Journalist. Död ogift 1876-11-18 i Stockholm. Om honom se Schöldström, Mörkt och ljust, s. 129 ff.

Källor

1At (KrA). 2Uff I: h 1, s. 48. 3Lk. 4Lsn. 5Sön. 6Medd. av kantor P. Gift Vejde, Växjö, 7At (Sch).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: