:

Elgenstierna nr 1618

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten Elgenstierna
Vapensköld för adliga ätten Elgenstierna

Adliga ätten Elgenstierna nr 1618

Adlad 1719-06-16, introducerad 1720. Av ättens ursprungligen två grenar stammade den äldsta, nu utslocknade från kyrkoherden i Sandseryds församling av Växjö stift Knut Andersson (Canutus Andreæ; död 1651). Dennes sonson, premiärkaptenen vid Upplands regemente Peter Elg adlades 1719 16/6 och introducerades 1720 med namnet Elgenstierna tillsammans med styvsonen, premiärlöjtnanten vid samma regemente Johan Wilhelm Ulf (1697–1783), son till överpostinspektorn Ambjörn Jonsson Ulf i Jönköping och stamfader för den nu levande ättegrenen. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Ulfhielm.

Översikt över adliga ätten Elgenstierna

TAB 1

Knut Anderson kallad Canutus Andreae, † 1651 i början av april troligen 4/4. Kyrkoherde i Sandseryds pastorat av Växjö stift och tillika hospitalspredikant i Jönköping 1626-1651. Gift 1:o med N.N.. Gift 2:o med Dorotea Larsdotter, † 1669-07-18 i Ås. Hennes 1:a gifte med kyrkoherden i Ås Magnus Henrici [Ausisus]]. Hans 1:a gifte med Cecilia Håkansdotter. Barn:

 • Israel Knutsson, född omkring 1630. Var djäkne i Jönköpings skola 1646, då han rymde därifrån. Var bosatt i Sandseryds socken 1663. Snickare och borgare i Jönköping 1671. Köpte gård i Jönköping (Jönköpings stads dombok.) 1671-10-23. Ålderman för snickare- och stockmakarämbetet i Jönköping. Bisittare i rådsturätten och på kämnärskammaren 1685-05-05. Död 1690-06-22 och begraven på Jönköpings östra kyrkogård. Hans gravsten finnes nu i Bäckaby kyrka, Jönköpings stadspark. Gift 1:o omkring 1668 med Anna Hansdotter Fischer i hennes 2:a gifte, dotter av byggmästaren vid Jönköpings slott Hans Filip Fischer och Malin Filipsdotter. Gift 2:o omkring 1676 med Catharina Struve, dotter av kaptenen vid Jönköpings regemente Peter Struve och Gertrud von Tarmund.

Barn med Catharina Struve:

 • Peter Elg adlad Elgenstierna född 1681-08-17. Tjänstgjorde vid Jönköpings postkontor 1699–1700. Extra ordinarie kammarskrivare vid kammarkollegii tull- och licentkontor 1701-05-00. Regementsskrivare vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1703-03-14. Auditör vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1704-02-13. Avsked 1707-12-00. Fänrik vid Upplands regemente 1709-09-13. Konfirmationsfullmakt 1709-11-05. Löjtnant vid Upplands regemente 1710-01-31. Regementskvartermästare 1710-05-20. Konfirmationsfullmakt 1712-03-08. Sekundkapten 1712-02-06. Premiärkapten 1716-08-16. Konfirmationsfullmakt 1716-12-26. Adlad 1719-06-16 jämte sin styvson Johan Vilhelm Ulf. Avsked 1723-08-26. Död 1733-03-22 på sin gård Husby, Markims socken. Gift omkring 1707 med Elisabet Catharina Pahl i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1694 med överinspektören Ambjörn Jonsson Ulf), dotter av rådmannen i Stockholm Johan Pahl och Brita Olofsdotter Salenius.

Barn:

 • Johan Magnus Elgenstierna född 1712-06-00 i Kristianstad, död som barn.


TAB 2

Johan Vilhelm Ulf, adlad Elgenstierna (son av Ambjörn Jonsson Ulf, se adliga ätten Ulfhielm), till Åby, Husby-Långhundra socke, Torpunga, Torpa socken och Ekensberg, Ytterenhörna socken. Döpt 1697-06-01 i Jönköping. Död 1783-08-03 på Ekensberg. Premiärlöjtnant (1719). Adlad 1719-06-16 jämte sin styvfader Peter Elg (med honom introducerad 1720 under nr 1618). Överstelöjtnant vid Västmanlands regemente. Överste (1770). Gift 1:o 1725-01-00 med Anna Magdalena Burchwardt, dotter av handelsmannen och tyske kyrkorådet i Stockholm Peter Burchwardt och Anna Magdalena Scharenberg. Gift 2:o 1735-02-27 i Maria/A med Anna Christina Wattrang, dotter av bruksägaren Johan Jakob Wattrang och Anna Dorotea Anrep.

Barn med Anna Magdalena Burchwardt:

 • Fredrik Vilhelm Elgenstierna, född 1725. Se Tab. 3.
 • Per Otto Elgenstierna, född 1727-04-30. Kapten vid franska regementet Royal Suédois 1758. Stabslöjtnant vid Upplands regemente 1761. Major 1785-09-27. Död ogift 1786-04-16 på sitt boställe Kölinge, Rasbokils socken.
 • Johan Adolf Elgenstierna, född 1728-05-13. Löjtnant vid regementet Royal Suédois 1747. Kapten vid regementet Royal Suédois 1759. Bevistade bataljen vid Corbach 1760-07-10 och blev där dödligt sårad. Död ogift 1760-07-18.
 • Anna Magdalena Elgenstierna, född 1730-02-14, död ogift 1755-11-21.

Barn med Anna Christina Wattrang:

 • Catharina Dorotea Elgenstierna, född 1736-01-09, död 1817-10-30 på Lundby, Husby-Rekarne socken. Gift 1772-02-13 på Ekensberg med sin kusins son stallmästaren Claes Gustaf Bure.
 • Jakob Ambjörn Elgenstierna, född 1737-07-15 på Åby, död på Åby 1737-12-17.
 • Carl Gustaf Elgenstierna, född 1738. Se Tab. 4.
 • Johanna Maria Elgenstierna, född 1740-06-27 på Åby, död 1802-10-04 i Enhörna prästgård. Gift 1780-11-09 på Ekensberg med prosten och kyrkoherden i Över- och Ytterenhörna pastorat Jonas Blom i hans 2:a gifte.
 • Brita Christina Elgenstierna, född 1743-10-03 på Åby, död ogift 1825-04-24 på Lundby.
 • Jakob Reinhold Elgenstierna, född 1745-06-09 på Åby, död på Åby 1745-07-21.
 • Ulrika Jakobina Elgenstierna, född 1746-08-18 på Åby, död ogift 1836-02-26 på Lundby.
 • Johan Vilhelm Elgenstierna, född 1748. Överstelöjtnant. Död 1825. Se Tab. 6.
 • Magnus Reinhold Elgenstierna, född 1750. Major. Död 1818. Se Tab. 7.
 • Charlotta Vilhelmina Elgenstierna, född 1752-08-23 på Åby, död 1840-05-31 på Ryningsberg, Husby Rekarne socken. Gift 1:o 1778-04-03 på Ekensberg med majoren Hans Daniel Granath. Gift 2:o 1784-09-21 på Ekensberg med sin kusins son och sin systers svåger, överjägmästaren Bengt Jonas Bure.

TAB 3

Fredrik Vilhelm Elgenstierna (son av Johan Vilhelm Ulf, adlad Elgenstierna, Tab. 2). född 1725-09-21 på Åby, Husby-Långhundra socken. Löjtnant i fransk tjänst. Fänrik vid Upplands regemente. Död 1756-05-29 på Krogsta, Vidbo socken. Gift 1755-12-00 med Emerentia Runeberg i hennes 1:a gifte, dotter av prosten och kyrkoherden i Alunda och Morkarla pastorat av ärkestiftet Lars Runeberg och Agneta Elisabet Maistrin.

Barn:

 • Fredrik Vilhelm Elgenstierna, född posthumus 1756-10-03 på Krogsta, död 1757 och begraven i Alunda kyrka, Uppsala län.

TAB 4

Carl Gustaf Elgenstierna (son av Johan Vilhelm Ulf, adlad Elgenstierna, Tab. 2), till Vidbynäs, Turinge socken. Född 1738-07-31 på Åby, Husby-Långhundra socken. Kapten i armén (1773). Major (1776). Död 1809-02-21 på Vidbynäs. Gift 1775-05-25 på Kumla, Turinge socken med Christina Cederstedt, född 1757-08-10 på Sundsör, Sundsör socken, död 1840-02-15 i Stockholm, dotter av brukspatronen Per Cederstedt och Johanna Maria Ehrenhielm.

Barn:

 • Anna Maria Elgenstierna, född 1776-04-28 på Vidbynäs, död ogift 1851-07-24 på Vidbynäs.
 • Carl Vilhelm Elgenstierna, född 1777-10-07 på Vidbynäs, död 1777-11-22 på Vidbynäs.
 • Gustava Ulrika Elgenstierna, född 1779-01-05 på Vidbynäs, död 1779-01-22 på Vidbynäs.
 • Per Gustaf Elgenstierna, född 1780-05-18 på Vidbynäs. Levde utan tjänst. Död ogift 1854-04-03 på Vidbynäs.
 • Ulrika Eleonora Elgenstierna, född 1784-04-04 på Vidbynäs, död 1784-07-23 på Vidbynäs.
 • Jonas Reinhold Elgenstierna, född 1785 på Vidbynäs. Se Tab. 5.
 • Johan Adolf Elgenstierna, född 1787-02-09 på Vidbynäs, död 1788-07-24 på Vidbynäs.
 • Christina Charlotta Elgenstierna, född 1788-09-11 på Vidbynäs. Stiftsjungfru. Död ogift 1809-02-15 på Vidbynäs.
 • Fredrik Ambjörn Elgenstierna, född 1791-03-14 på Vidbynäs. Brukspatron. Död ogift 1858-07-31 i Södertälje.

TAB 5

Jonas Reinhold Elgenstierna (son av Carl Gustaf Elgenstierna, Tab. 4), till Vidbynäs, Turinge socken, Stockholms län, född 1785-04-17 på Vidbynäs, Turinge socken. Kapten. Död 1854-05-07 på Vidbynäs. Gift 1826-07-16 på Lagnö, Aspö socken med Catharina Charlotta Klingspor, dotter av löjtnanten Carl Gustaf Klingspor och Charlotta Christina de Bruce.

Barn:

 • Carl Jonas Elgenstierna, född 1827-12-02 på Vidbynäs, död på Vidbynäs 1828-02-25.
 • Christina Agneta Charlotta Elgenstierna, född 1829-02-17 på Vidbynäs, död 1900-04-26 på Norrtuna, Katrinenäs socken. Gift 1854-08-31 i Turinge kyrka med sin kusin, löjtnanten vid Helsinge regemente Axel Ludvig Grevesmühl.
 • Reinhold Gustaf Elgenstierna, född 1830-05-25 på Vidbynäs. Död ogift 1908-01-09.
 • Jonas Elgenstierna, född 1833-05-24 på Vidbynäs. Studentexamen i Uppsala 1851. Död ogift 1899-09-27.

TAB 6

Johan Vilhelm Elgenstierna (son av Johan Vilhelm Ulf, adlad Elgenstierna, Tab. 2), född 1748-09-05 på Åby, Husby- Långhundra socken. Överstelöjtnant. Död 1825-09-19 på Eka, Lista socken. Gift 1797-04-05 i Västra Ryds kyrka med Charlotta Fredrika Staël von Holstein, dotter av majoren och överstallmästaren Georg Bogislaus Staël von Holstein och Hedvig Catharina Staël von Holstein.

Barn:

 • Vilhelm Bogislaus Elgenstierna, född 1798-10-14 i Stockholm, död i Stockholm 1798-11-29.

TAB 7

Magnus Reinhold Elgenstierna (son av Johan Vilhelm Ulf, adlad Elgenstierna, Tab. 2), född 1750-07-02, på Åby, Husby-Långhundra socken. Major. Död 1818-07-20 på Åsby, Fors socken. Gift 1782-11-28 på Åsby med Helena Elisabet Grass, dotter av kaptenen vid Södermanlands regemente Nils Grass (se adliga ätten Grass) och Catharina Christina Starck.

Barn:

 • Nils Vilhelm Elgenstierna, född 1785. Se Tab. 8.
 • Carl Magnus Elgenstierna, född 1786. Se Tab. 9.
 • Christina Charlotta Elgenstierna, född 1787-03-09 på Åsby, död ogift 1820-02-11 på Åsby.
 • Sofia Ottiliana Elgenstierna, född 1789-04-24 på Åsby, död ogift 1844-05-11 i Arboga.
 • Jan Adolf Elgenstierna, född 1795-03-01 på Åsby. Drunknade ogift 1831-12-12.
 • Helena Eleonora Ulrika Elgenstierna, född 1797-04-22 på Åsby, död 1798-06-11 på Åsby.
 • Otto Reinhold Elgenstierna, född 1801-12-16 på Åsby. Sjuklig från barndomen. Död ogift 1875-02-05 på Ekeby, Råby-Rönö socken.
 • Helena Eleonora Dorotea Elgenstierna, född 1806-04-12 på Åsby. Stiftsjungfru. Död ogift 1868-07-25 i Vaxholm och begraven å kyrkogården i Vaxholm.

TAB 8

Nils Vilhelm Elgenstierna född 1785-01-14 på Åsby i Fors sn, † hastigt av slag 1824-08-31 i Stockholm. Stadsmedikus i Eskilstuna 1809. Provinsialläkare i Örebro län 1815. Överläkare vid Serafimerlasarettet 1822. Gift 1816-06-11 i Norrköping med sin farbrors hustrus brorsdotter Johanna Carolina Cederstedt född 1787-09-16 i Turinge. Dotter till bergsrådet Jonas Cederstedt och Johanna Christina Benzelstierna.

Barn:

 • Johanna Helena Charlotta Juliana Elgenstierna född 1817-04-26 i Örebro, † 1897-10-09 i Stockholm. Gift 1838-12-12 i Stockholm med krigshovrättsrådet Sten Porse Geete.
 • Vilhelmina Sofia Christina Elgenstierna född 1818-12-04 i Örebro, † 1878-04-17 i Hedvig Eleonora/A. Gift 1837-06-14 i Klara/A med kyrkoherden i Klara församling Ture Wensjoe.
 • Carolina Lovisa Ulrika Elgenstierna född 1820-12-25 i Klara/A, † 1822-01-25 i Stockholm.

TAB 9

Carl Magnus Elgenstierna (son av Magnus Reinhold Elgenstierna, Tab. 7), född 1786-01-18 på Åsby, Fors socken. Död 1861-06-30 i Stockholm. Gift 1826-06-05 i Stockholm med sin farbroders hustrus brorsdotter och sin broders svägerska, stiftsjungfrun Ulrika Christina Cederstedt, dotter av bergsrådet Jonas Cederstedt och Johanna Christina Benzelstierna.

Barn:

 • Magnus Vilhelm Elgenstierna, född 1827. Se Tab. 10.
 • Carl Jonas Reinhold Elgenstierna, född 1831. Se Tab. 11.

TAB 10

Magnus Vilhelm Elgenstierna född 1827-03-19 i Jakob-Johannes/A, † i Stockholm 1866-11-25. Trolovad med Clara Hildegard Lindvall, från vilken han 1859-12-27 blev skild. Gift 1860-07-29 med Christina Matilda Norling född 1824-12-23 i Uppsala, † 1868-02-05 i Stockholm.

Barn med Clara Hildegard Lindvall:

 • Carl Vilhelm Elgenstierna, född 1854-04-25 i Stockholm, död i Stockholm 1861-05-16.

Barn med Christina Matilda Norling

 • Agnes Helena Elgenstierna, född 1861-07-08 i Stockholm. Gift 1889-06-24 i Katrinenäs kyrka med stadsveterinären i Kalmar Jonas Teodor Andersson Helleborg.

TAB 11

Carl Jonas Reinhold Elgenstierna född 1831-09-28 i Jakob-Johannes/A. Extra ordinarie kontorsskrivare vid Stockholms allmänna pantlåneinrättning 1855-09-05. Gift 1868-11-25 i Göteborg med Evelina Sofia Antoinette Petersohn. Dotter till styckjunkaren vid Göta artilleriregemente Frans August Edvard Petersohn och hans 1:a fru Sofia Vilhelmina Sääf.

Barn:

 • Carl Edvard Elgenstierna, född 1870-03-03 i Västra Vingåkers socken, död 1887-07-19 i Nora.
 • Gustaf Magnus Elgenstierna, född 1871. Se Tab. 12.
 • John Vilhelm Elgenstierna, född 1873-05-06 på Klofsten, död 1879-05-15 vid Vingåkers järnvägsstation, Västra Vingåkers socken.
 • Ulrika Sofia Linnea Elgenstierna, född 1875-04-15 vid Vingåkers järnvägsstation. Gift 1909-07-03 i Stockholm med Henrik Teodor Sandberg, † 1930.
 • Magnus Reinhold Elgenstierna, född 1877. Se Tab. 13.

TAB 12

Gustaf Magnus Elgenstierna (son av Carl Jonas Reinhold Elgenstierna, Tab. 11). Född 1871-08-26 i Västra Vingåkers socken. Personhistorisk författare. Utgivare av Svenska Släktkalendern och av Den introducerade svenska adelns ättartavlor. Gift 1908-11-12 i Stockholm med Clara Emilia Sandberg, dotter av Gustaf Vilhelm Sandberg och Ida Sofia Eleonora Stierncreutz.

Barn:

 • Ulrika Sofia Elgenstierna, född 1909-10-06 i Stockholm.
 • Clara Marianne Elgenstierna, född 1918-11-16 i Lidingö.

TAB 13

Magnus Reinhold Elgenstierna född 1877-07-13 i Västra Vingåkers socken. Gift 1908-11-17 på Oppeby, Bälinge socken med Dagmar Carolina Michaela Gripenstedt. Äktenskapet upplöst 1935. Dotter till godsägaren Gustaf Adolf Michael Gripenstedt och Maria Amalia Dymling.

Barn:

 • Ebba Dagmar Ulrika Elgenstierna född 1909-08-17 i Stockholm.
 • Reinhold Magnus Elgenstierna född 1910-09-29 i Sikås, Hammerdals socken
 • Johan Vilhelm Magnus Elgenstierna född 1911-11-18 i Hammerdal.
 • Ingrid Dagmar Eveline Elgenstierna född 1913-09-28 i Brunflo
 • Dagmar Carola Elgenstierna född 1916-01-16 i Brunflo.
 • Carl-Magnus Ambjörn Elgenstierna född 1919-02-11 i Sveg


Källor

 • Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
 • Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: