:

Bildt nr 678

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Bildt nr 678

Natural. 1664. Introd. s. å.

Denna ätt, som av äldre genealoger antogs härstamma från en Sigurd Bilder af Sogn, som ombord å konung Olaf Tryggvassons skepp Ormen långe deltog i slaget vid Svoldern år 1000 och säges ligga jordad vid Morlanda på ön Orust i Bohuslän, kan icke med visshet föras längre tillbaka än till omkring år 1487, då den var bosatt i norra Jutland i Danmark och kallade sig Bildt och Bilde. Först senare under det 16:e århundradet överflyttade den till Norge, i synnerhet Bohuslän, samt introducerades vid nämnda landskaps avträdande till Sverige på svenska riddarhuset.

Bildt%20A67800.png

TAB 1

Tomas Bilde, nämnes i ett intyg utfärdat av Viborgs landsting 1442.

 • (?) Barn:
 • Per Bildt (översiktstab 1), i Hassinggaard på Jutland. Skrev sig 1487 till Vesløsgaard. Var 1490 närvarande i Viborgs landsting. Levde ännu 1503.

Barn:

 • Knut, till Hassinggaard. Sigillvittne jämte brodern Torlof Bildt 1525 och ännu 1552, men var död 1560. Han bodde före 1540 Hovgaard Gift med Anna Mattsdotter Bagge, av de jutska Baggar. Hon levde änka 1560.

Barn:

 • Daniel, till Abildgaard och Naes. Var ryttmästare 1571 och fick i förening med Hans Pedersen Basse Rakkestads län s. å. Beseglade hyllningen 1580. Blev ensam länsherre över hela Rakkestads län 1582 till 1585, då han sannolikt dog. Gift 1:o med Blanceflor Lunge (Dyre) till Morlanda i likanämnd socken Göteborgs och Bohus län samt Lungegaard vid Bergen och Lundestad i Smaalenenes amt i Norge. Död 1571, dotter av norska riksrådet och riddaren, Norges rikes kansler och hövidsman på Bergenshus Vincents Vincentsen Lunge och Margareta Nielsdotter (Gyldenløve). Gift 2:o med Margareta Hardenberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o med hovjunkaren Palle Grubbe), som 1561 blev förlänad med Dragsmarks kloster i Bohuslän, död 1610 och begraven i jan. 1611 i Ystad, dotter av Corfitz Hardenberg, till Skjoldemose, och Mette Christensdotter Skram.

Barn:

 • 1. Knut, till Abildgaard, Morlanda, och Lungegaard. Skeppshövidsman 1583. Namnes i hyllningarna 1591 och 1596. Död 1603. Gift med Sidsel Brun, som levde ännu 1631, dotter av Romel Pedersen Brun till Brunstrup och Bodil Clausdotter Gagge till Folkestrop.

Barn:

 • Daniel, till Abildgaard (som han sålde 1626) och Morlanda, samt Vrem i Kville socken, Kåröd i Myckleby socken (som han köpte 1633), Ström i Hjertums socken och Rostorp i Västerlanda socken (alla i Göteborgs ooch Bohus län). Född 1602-04-12 på Morlanda. Reste utomlands 1616–1619. Sekreterare i k. danska kansliet 1625–1629. Överstelöjtnant vid Bohusläns regemente 1641. Kanik i Oslo 1642. Dansk krigskommissarie i Bohuslän 1644. Förlänad med Reins kloster 1648–49 och med Bakke kloster 1648–51. Död 1651-06-22 på Morlanda och begraven s. å. 16/7 i Morlanda kyrka, till vilken förs han erhöll patronatsrätt 1648. Gift 1630-09-05 Ellinge med Dorotea Bielke i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1666-12-11 med överstelöjtnanten Gabriel Rosensköld, död 1682)2, född 1612-11-25 i Trondhjem, död 1674-02-24 på Morlanda och begraven 1675-03-23 i Uddevalla, dotter av Norges rikes kansler och hövidsman på Bergenshus Jens Ovesson Bielke, till Østraat m. m., och Sofia Henriksdotter Brockenhuus.

Barn:

 • Knut, natural. Bildt, till Morlanda. Född 163(1). Blev vid Bohusläns avträdande till Sverige svensk undersåte och naturaliserad svensk adelsman 1664 (introd. under nr 678). I 1675 års krig med Danmark övergick han till sin forne herre, Danmarks konung, varför hans egendomar förklarades förbrutna och Morlanda gavs 1676-09-28 till friherrskap åt generalmajoren frih. Hans Georg Mörner. Bodde 1685–1689 på Thorsegaard vid Fredrikstad i Norge, som han köpte efter sin svåger, majoren Anders Bildt. Gift 1662 med sin kusin Inger Bildt, född 1638-08-14, dotter av överstelöjtnanten Vincents Bildt, till Naes m. m. och Elsa Andersdotter Friis.

Barn:

 • Ida Sofie. Gift med en major von Fitinghoff.
 • Cecilia Sofie, levde änka 1726. Gift med löjtnanten Börje Bortvik, död före 1708.
 • Vincents. Fänrik vid Haussmans värvade regemente i Norge 1700. Löjtnant 1704. Kaptenlöjtnant 1710. Major vid Bergenhus'ska infanteriregementet 1714. Död ogift 1719-05-13 Skjelfos
 • Ulrik. Kapten i dansk tjänst. Död ogift.
 • Daniel, född 1671. Överste. Död 1723. Se Tab 2
 • Dorotea, död 1755-04-20 och begraven s. å. 8/5 i familjegraven i Morlanda kyrka .
 • Margareta Eleonora. Gift 1713-01-22 på Morlanda med löjtnanten och landsfiskalen Peter Wallman, döpt 1687-09-16 i Göteborg.3

TAB 2

Daniel (översiktstab 2, son av Knut, natural. Bildt. tab 1), till Morlanda, som han återfick, och Kåröd, vilket han inlöste 1720. Född 1671-02-00. Musketerare vid överste Boineburgs regemente i Norge 1691. Sergeant därst. 1692. Fänrik vid Gyldenløveska regementet i Danmark 1694. Löjtnant därst. 1695. Avsked ur danska tjänsten 1697-12-18. Ryttmästare vid Västgöta tremänningsregemente till häst 1700-09-06. Generaladjutant vid svenska armén mot Norge 1709-12-06 och vid skånska armén 1710-01-26. Chef för halländska infanteriregementet 1712-01-29. Överstelöjtnant vid Västgöta tremänningsregemente till häst s. å. 30/4. Överste för skånska ståndsdragonregementet 1713-03-24. Överste för änkedrottningens livregemente till häst 1714-03-10. Avsked s. å. 15/5. Åter överste för skånska ståndsdragonregementet 1716-06-05 till dess upplösning 1721. Död 1723-10-20 och begraven s. å. 26/11 i Bildtska graven i Morlanda kyrka [Lk]. Gift 1701 med friherrinnan Catharina Rehbinder, född 1682-02-01, död 1725-10-15 på Kåröd och begraven s. å. 23/11 i Morlanda kyrka, dotter av generallöjtnanten och landshövdingen frih. Reinhold Rehbinder, och hans 1:a fru Catharina Maria Fitinghoff.

Barn:

 • Knut Reinhold, född 1702. Kanslist. Död 1750. Se Tab 3
 • Carl, född 1704. Fänrik. Död 1759. Se Tab 4
 • Ingrid Maria, född 1705. Död 1795-02-13 på Allmag i Myckleby socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1730-02-21 med löjtnanten Carl Alexander Simmingsköld, född 1700, död 1766.
 • Elsa Dorotea, född 1706, död 1789-02-09. Gift 1731-06-26 med sina bröders svåger, kornetten Malcolm Weinholtz, född 1706, död 1767.
 • Reinhold Vincents, född 1707-04-20, död 1719-02-23 och begraven s. å. 4/3 i familjegraven i Morlanda kyrka .
 • Gustaf Fredrik, född 1708-11-03, död 1723-04-03 och begraven s. å. 12/4 i familjegraven i Morlanda kyrka .
 • Daniel Henrik, född 1710, död 1791. Se Tab 9
 • Margareta Catharina, född 1715, död 1803-12-02 i Göteborg. Gift 1734-04-22 på Morlanda12 med majoren Carl Gustaf von Brömssen, i hans 2:a gifte, född 1685, död 1751.
 • Anders Vincents, född 1721-06-24, död ung.

TAB 3

Knut Reinhold (översiktstab 2, son av Daniel, tab 2), till Morlanda. Född 1702-01-01. Kornett vid skånska ståndsdragonregementet 17164. Avsked4. Extra ordinarie kanslist i k. kansliet. Avsked och bodde sedan på sin egendom utan tjänst. Död 1751-09-05 på Morlanda och begraven s. å. 8/10 i Morlanda kyrka .12. Gift 1729-09-23, i Göteborg med Juliana Schmoll, levde änka 1754, dotter av översten och kommendanten Barthold Otto Schmoll, adlad Schmoll, och Anna Hollenhagen.12

Barn:

 • Otto Daniel, född 1730-10-18 och död 1732-02-06 i Morlanda socken.12
 • Anna Catharina, född 1732-01-14, död 1773-03-07 Torreby. Gift 1752-03-27 i Morlanda socken12 med kaptenen Johan Reinhold Virgin, född 1726, död 1803.
 • Maria Elisabet, född12 1733-07-09. Stiftsjungfru. Död 1764-06-06. Gift12 1752-08-28 med kaptenen Carl Ludvig von Böhnen, i hans 1:a gifte, född 1723, död 1791.
 • En dödfödd son 1734-11-21, begraven s. å. 29/11 i familjegraven i Morlanda kyrka .
 • Daniel Otto, född 1736-01-12 på Morlanda, död där 1738-06-01.
 • Magdalena Eleonora, född 1737-08-12 och död 1738-03-12 i Morlanda [12].
 • Knut Reinhold, född 1738-10-27 på Morlanda, död där 1739-09-04 och begraven s. å. 13/9 i familjegraven i Morlanda kyrka .
 • Carl Gustaf, född 1740-09-23 på Morlanda. Hovjunkare 1762. Död ogift 1764-09-25 på Torreby.

TAB 4

Carl (översiktstab 3, son av Daniel, tab 2), till Kåröd, född 1704. Förare vid skånska ståndsdragonregementet5 1720-10-31. Avsked5 1721-09-20. Fänrik. Död 1759-02-23 på Kåröd och begraven s. å. 6/4 i Myckleby kyrka. Han ägde även hemmanen Berg, Övre Myckleby, Lunna, Haga och Torp i Myckleby socken. Gift 1730-01-15 med Charlotta Gustaviana Weinholtz, född 1710, död 1769-10-20, och begraven 1770-02-09 i Myckleby13, dotter av översten Ingel Casper Weinholtz, och hans 1:a fru friherrinnan Brita Catharina Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Catharina, född 1732-05-21 på Kåröd liksom syskonen13, död där13 ogift 1760-11-05 och begraven13 s. å. 9/12.
 • Brita Lovisa, född 1735-12-13, död 1746-10-28 på Kåröd och begraven13 s. å. 16/12.
 • Daniel Casper, till Kåröd, döpt 1738-01-04. Volontär vid Bohusläns dragonregemente. Sergeant därst. 1753-12-18. Avsked 1760-06-28. Död 1812-03-04.
 • Anna Maria, döpt 1739-11-11, död ung.
 • Carl Gustaf döpt. 1741-01-18, död ogift 1808-08-17.
 • Gustaf Fredrik, född 1744, död 1787. Se Tab 5
 • Adolf Ulrik, född 1745-08-08, död 1746-10-25.
 • Adolf Ulrik, född 1747-09-04. Lantjägmästare i Göteborgs och Bohus län 1784-12-31. Var avgången ur tjänsten 1788.6
 • Brita Lovisa, född 1749-11-26, död 1782-02-09 i barnsäng i Övre Myckleby.13. Gift 1781-01-19 i Myckleby socken13 med Olof Engelbrektsson, döpt 1737-09-04 i Långelanda socken Göteborgs och Bohus län.
 • Anna Margareta, född 1752-12-17, död 1758-05-22 på Kåröd.13

TAB 5

Gustaf Fredrik (översiktstab 3, son av Carl, tab 4), född 1744. Levde utan tjänst. Död 1787-04-04 Klädesholmen. Gift med Brita Olofsdotter.13

Barn:

 • Georg, född 1779-05-00 Berg Kofferdikapten. Död 1829-10-02 i Uddevalla. Gift 1824-05-30 med Sara Christina Sanne, född 1792-01-29, död 1834-08-24, dotter av handlanden Johannes Sanne och Sara Elisabet Belin.
 • Ferdinand, född 1781. Handlande. Död 1841. Se Tab 6
 • Viktor August, född 1783. Fänrik vid Bohusläns lantvärn. Död 1809-03-16 vid Kungälv.
 • Carl, född 1786-01-21 på Klädesholmen.14

TAB 6

Ferdinand (översiktstab 4, son av Gustaf Fredrik, tab 5), född 1781-09-15 Svinehagen Handlande i Uddevalla. Död 1841-06-10. Gift 1820-07-30 med Magdalena Hasselgren i hennes 2:a gifte (gift 1:o med handlanden Gustaf Peter Kjerrulf, född 1780-05-08, död 1818-10-12) född 1791-10-13 i Uddevalla, död där 1874-11-25, dotter av handlanden Jonas Hasselgren och Laurina Lilja.

Barn:

 • Fredrika Magdalena, född 1821-04-01 i Uddevalla. Stiftsjungfru. Död 1905-02-02 i Uppsala. Gift 1852-07-20 i Uddevalla med majoren Carl Johan Leonard Didron, född 1812, död 1874.
 • Augusta Bernhardina, född 1822-08-04. Stiftsjungfru. Död 1893-08-04 i Uddevalla. Gift där 1843-10-29 med överstelöjtnanten vid generalstaben, RSO, Georg Arsenius, född 1801-10-09 på Vikens säteri, död 1868-09-24 i Uddevalla.
 • Axel Ferdinand, född 1823. Major. Död 1886. Se Tab 7
 • Laurentia Apollonia, född 1824-10-12 i Uddevalla. Stiftsjungfru. Död 1876-05-17 i Uddevalla. Gift där 1845-10-31 med auditören vid Bohusläns regemente, vice häradshövdingen Anders August Söllscher, född 1810-05-25 i Vänersborg, död 1873-08-19 i Uddevalla.
 • Charlotta Sofia, född 1827-07-05 i Uddevalla. Stiftsjungfru. Död 1887-11-21 i Uppsala. Gift 1854-10-17 med tillförordnade stallmästaren vid Uppsala universitet, överstelöjtnanten vid livregementets husarkår, RSO, John Georg Arsenius, född 1818-02-24 Klämestorp, död 1903-05-30 i Uppsala.
 • Gabriella Matilda, född 1828-11-27. Stiftsjungfru. Död 1831-08-31 i Uddevalla.
 • Sigurd Daniel, född 1830-06-06, död 1841-07-16.
 • Fredrik Abraham Heribert (Fritz), född 1836-09-22 i Uddevalla. Handelsbokhållare i nämnda stad, sedan grosshandlare i Göteborg. Död där 1917-11-07 domk. förs ]].

TAB 7

Axel Ferdinand (översiktstab 4, son av Ferdinand, tab 6), född 1823-09-13 i Uddevalla. Furir vid Bohusläns regemente 1844-09-17. Furir vid Värmlands regemente 1845-05-17. Avsked 1846-02-25. Fanjunkare vid Bohusläns regemente s. å. 3/3. Underlöjtnant därst. s. å. 12/6. Löjtnant 1854-08-11. Kapten 1861-10-01. RSO 1869-07-29. Major i armén 1879-01-31. Avsked från regementet med tillstånd att i armén kvarstå s. d. Död 1886-01-29 i Uddevalla. Gift där 1866-12-28 med Hedda Catharina Bagge, född 1836-04-10 i Uddevalla (Uddevalla församl. bok) (EÄ Kungälv), död 1911-05-05 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, ]]. Dotter av majoren Carl Bagge och Johanna Maria Petersén.

Barn:

 • Axel Robert, född 1869. Godsägare. Död 1944. Se Tab. 8.
 • Hedda Johanna Magdalena (Blanceflor), född 1871-02-01 i Uddevalla. Gift 1:o 1892-06-09 i Göteborg med bankdirektören greve Carl Mauritz Claes Lewenhaupt från vilken hon 1907-07-01 blev skild, född 1859, död 1908. Gift 2:o 1910-08-03 på slottet Holzen i Bayern med bayerske kammarherren, ryttmästaren greve Ludvig Maximilian Ferdinand Frans Xaver Fischler von Treuberg, född 1876-01-30 på slottet Holzen.
 • Carl Axel Ferdinand, född 1877-10-03 i Uddevalla, död 1899-04-08 i Durban i Sydafrika.

TAB 8

Axel Robert (översiktstab 4, son av majoren Axel Ferdinand, tab 7), född 1869-11-10 i Uddevalla. Genomgick Schartaus handelsinstitut 1884–1886. Kommersiell utbildning i England 1886–1893. Egen affärsrörelse i Stockholm 1894–1919. Anförtroddes 1915 av engelska, franska, italienska och ryska regeringarna att övervaka all genom Skandinavien verkställd varutransitering, för vilket aktiebolag Transito bildades s. å. Ordf. i styrelserna för nämnda bolag, för aktiebolag Ax. Rob. Bildt, aktiebolag Optimus, m. fl. KEng BEO. OffFrHL. GMsjv. RNO 1921-06-06. KItKrO. Ordf. i Davidsons Estates Ltd 1924, ordf. i Sv. exportab 1929, vice ordf. i Rosslyn Estates Ltd. sedan 1931 och i ab. Stjernsunds bruk sedan 1935. Ägde Björnö i Frötuna socken Stockholms län 1918–1920 samt äger Sika i Frötuna socken Stockholms län och Lejondal i Bro socken Uppsala län.Biogr. i Väd. Död 1944-09-23 i Stockholm (Engelbr. db nr 244). Gift 1898-06-18 i Visby domkyrka med grevinnan Dagmar Margareta Ulrika Cronstedt af Fullerö, född 1871-10-05 i Karlskrona. Dotter av överstelöjtnanten greve Anton Fredrik Cronstedt och Ermance Adelaide Jeannette Schmiterlöw.

Barn:

 • Beatrice Hedda Ermance Dagmar Blanceflor, född 1899-12-13 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs, liksom syskonen. Gift 1920-05-21 i Förtuna förs, Stockholms län med löjtnanten vid Göta livgarde Stig Berndtsson Hasselrot, född 1896-12-21 i nämnda stad.
 • Axel Fredrik Carl Gillis, född 1901-07-23.
 • Florence Ebba Dagmar Margarete, född 1903-04-06 i Hedvig Eleonora församling. Gift 1923-06-08 i Bro kyrka med avdelningschefen hos Kramfors aktiebolag Carl Fredrik Carlsson Asker i hans 1:a gifte, född 1892-05-26 i Karlskrona.
 • Alice Henriette Eleonore, född 1905-03-09 i Hedvig Eleonora förs Sthlm. Gift 1934-01-19 i Bro Kyrka med ryttmästaren Sven Hallenborg, född 1898.
 • Carl Robert, född 1911-03-12.
 • Mary Dagmar Magdalena, född 1913-03-25 i Sthlm.

TAB 9

Daniel Henrik (översiktstab 5, son av Daniel, tab 2), till Morlanda och Allmag i Myckelby socken (Göteborgs och Bohus län). Född 1710. Levde utan tjänst på sina egendomar. Död 1791-05-27 på Morlanda och begraven12 s. å. 24/6. Gift 1739 med sin broders svägerska Johanna Christina Weinholtz, född 1714-08-19, död 1791-12-14, dotter av översten Ingel Casper Weinholtz, och hans 1:a fru friherrinnan Brita Catharina Kruuse af Verchou.

Barn:

 • Daniel, döpt 1740-10-15 på Morlanda.12
 • Brita Catharina, född 1744. Död 1806-02-01 i Uddevalla. Gift 1763-05-01 med handlanden därst. Jonas Bagge i hans 2:a gifte (gift 1:o 1753-10-16 med Ingeborg Bagge, född 1733-02-09, död 1760-09-17, dotter av handlanden i Uddevalla Olof Svensson Bagge och Maren Wickström), född 1729-05-21 i nämnda stad, död 1812-06-01 därst.7
 • Lovisa Margareta, född12 1745-09-14, död änka 1828-02-09. Gift 1765-06-24 med handlanden i Marstrand Olof Kilman, född 1734 i Bruddalen i Morlanda socken.8
 • Abraham Gustaf, född 1747. Kapten. Död 1828. Se Tab 10
 • Maria Elisabet, född 1749-02-13 på Morlanda12, död 1796-07-25 Allmag. Gift 1771-03-19 med sin kusin, kornetten Carl Gustaf Simmingsköld, i hans 1:a gifte, född 1745, död 1822.
 • Beata Margareta, född 1749. Död 1831-11-18 på Ryrs säteri i likanämnd socken Älvsborgs län. Gift 1786-10-07 med överstelöjtnanten Samuel von Schoultz av tysk adel, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Anna Sofia Schille)9, född 1735-01-27 i Stockholm, död 1818-01-25 på sin egendom Ryrs säteri.
 • Knut Reinhold, född 1751. Envoyé. Se Tab 20
 • Carl Daniel, född 1754-04-04 på Allmag12. Lärstyrman 1773-11-17. Löjtnant vid amiralitetet 1777-09-23. Lieutenant de vaisseau vid amiralitetet i Frankrike. Död 1784-01-00 vid Goda Hoppsudden.
 • Karin Lovisa, född 1755-05-03 och död 1756-06-30 på Morlanda [12].
 • Didrik, född 1756. Överste. Död 1848. Se Tab 21
 • Johan Casper, född 1757-12-16 och död 1759-05-09 på Morlanda [12].
 • Två barn dessutom, döda små.

TAB 10

Abraham Gustaf (översiktstab 5, son av Daniel Henrik, tab 9), till Morlanda, född 1747-05-14. Lärstyrman vid amiralitetet 1766-06-05. Medelstyrman 1773-03-09. Officersexamen 1774-11-11. Löjtnant 1776-03-06. Kapten. Död 1828-01-25 på Morlanda. Gift 1780-02-15 i Strömstad med Maria Margareta Kloth, född 1756, död 1839-03-03 på Morlanda.

Barn:

 • Johanna Catharina, född 1781 Ängö å. 29/3, död 1863-03-08 på Hulta. Gift 1:o 1802-08-15 i Morlanda kyrka med handlanden i Marstrand Abraham Helleberg. Gift 2:o 1811-06-17 med löjtnanten vid arméns flotta Martin Ludvig von Schoultz9, född 1784, död 1831-05-09.
 • Brigitta Elisabet, född 1782-04-29 på Ängö, död 1820-10-03. Gift med kofferdikaptenen Johan Torbjörn Rhodin i hans 1:a gifte (gift 2:o 1828 med Albertina Matilda Werming, född 1804), född 1784, död 1863.9
 • Daniel Henrik, till Morlanda. Född 1783-06-03 på Ängö. Fänrik vid amiralitetet 1788-10-21. Löjtnant därst. Ledamot av Älvsborgs läns lasaretts- och kurhusdirektion 1839-04-02. Död 1854-12-30 Viksängen. Gift 1:o 1813-11-02 på Ryr i likanämnd socken Älvsborgs län med sin fasters styvdotter Lovisa Augusta von Schoultz, född 1783-01-01 på St. Vrine i Ödeborgs socken Älvsborgs län, dotter av överstelöjtnanten Samuel von Schoultz och hans 1:a fru Anna Sofia Schille. Gift 2:o 1825-10-06 med sin kusin Apollonia Bildt, född 1796, död 188? Dotter av envoyén Knut Reinhold Bildt (tab 20).
 • Carl Daniel, född 1784. Löjtnant. Död 1841. Se Tab 11
 • Olof Vincent, född 1787. Filosofie doktor. Död 1863. Se Tab. 15.
 • Gustaf, född 1790-09-29, död 1794-08-19 på Morlanda.
 • Albrekt Magnus, född 1794-07-14 på Morlanda, död 1810-03-28 på Morlanda.

TAB 11

Carl Daniel (översiktstab 5, son av Abraham Gustaf, tab 10) till Morlanda. Född 1784-11-01 på Ängö. Sergeant på extra stat vid arméns flotta 1802-03-01. Sjöofficersexamen 1803-10-25. Underlöjtnant vid arméns flotta 1807-12-05. Avsked 1811-12-03, lotslöjtnant och karantänsbetälhavare i Marstrands distrikt 1839-03-22. Död 1841-02-15 på Morlanda. Gift 1:o 1812-02-01 i Landskrona med Eva Charlotta Ekhult, född 1790-12-13, död 1824-02-09 på Morlanda, dotter av kopparslagaren i Karlshamn Anders Ekhult och Johanna Charlotta Wedler. Gift 2:o 1825-04-27 med sin kusin Sofia Elisabet Agnes Bildt, född 1796-04-12 i Landskrona, död 1881-02-09 på Morlanda, dotter av översten Didrik Bildt och Margareta Elisabet Pettersson.

Barn:

 • 1. Eva Maria Charlotta, född 1814-12-07, död 1864-12-01. Gift 1841-12-28 på Morlanda med innehavaren av apoteket på Orust, apotekaren Carl Fredrik Schugge, född 1808-05-21 i Stockholm, död 1861-03-19 i Morlanda.
 • 1. Mimmi Hulda Lovisa, född 1816-09-05, död ogift 1883-07-22.
 • 1. Abraham Henrik, född 1819-05-10. Sekundlöjtnant vid flottan 1841-03-30. Död 1846-04-30 vid korvetten Karlskronas förolyckande utanför Cap Matanzas.
 • 2. Daniel Fredrik Gustaf, född 1827-10-16, död 1829-08-24.
 • 2. Carl Knut Tord, född 1830. Sjökapten. Död 1887. Se Tab. 12.
 • 2. Carl Didrik Mauritz, född 1833-03-25, död 1857-03-09 på Morlanda.
 • 2. Sigrid Margareta Christina, född 1835-03-27, död 1855-12-15. Gift 1851-09-24 kyrkoherden i Morlanda pastorat av Göteborgs stift, kontraktsprosten, LVO, Carl August Heüman i hans 1:a gifte (gift 2:o 1856 med Elise Sofia Hortensia Björck, född 1834, död 1892 i Göteborg, dotter av biskopen i Göteborgs stift Gustaf Daniel Björck och Sofia Elisabet Pripp), född 1814-05-03 i Halmstad, död 1883-04-25 i Morlanda prästgård.10

TAB 12

Carl Knut Tord (översiktstab 5A, son av Carl Daniel, tab 11), född 1830-03-07 på Morlanda. Sjökapten. Död 1887-11-28 i Göteborg. Gift 1856-05-20 på Morlanda med Amalia Maria Appelqvist, född 1836-04-19 i Domkyrko förs, Göteborg ]], död 1904-02-03 i Enköping, dotter av färgerifabrikören Johan Ulrik Appelqvist och Fredrika Benedikta Signeul.

Barn:

 • Sofia Fredrika, född 1857-02-11 på Morlanda, död 1869-12-31 Ilandafors
 • Sigrid Maria Christina, född 1858-03-02 på Morlanda, död 1909-05-05 i Kungälv. Gift 1888-05-24 i Kalmar med postmästaren i Söderköping Johan Manfred Valdemar Schönbeck, född 1844-05-13 i Ystad, död 1902-01-01 i Söderköping.
 • Ingeborg Charlotta Vilhelmina, född 1859-09-20 på Morlanda. Översköterska å länslasarettet i Hälsingborg. Död där ogift 1886-11-03.
 • Josef George Felix Knut, född 1861-05-01 och död 1863-11-26 på Morlanda.
 • Johan Lawrence (John), född 1862-12-03 på Morlanda. Farmacie stud. examen 1883-09-22. Död ogift 1890-11-17 i Åmål.
 • Carl Daniel, född 1864-09-14 och död 1876-06-30 på Ilandafors.
 • Ebba Alice Carolina, född 1868-12-15 på Ilandafors. Gift 1891-10-18 i Enköping med järnhandlaren i nämnda stad Axel Vilhelm'' Ekstedt född 1857-06-10. Död 1931-11-05 i Enköping.
 • Tord Gillis Reinhold, född 1873-11-04 och död 1876-06-27 i Morlanda socken.
 • Mauritz Gerhard, född 1875-12-01 och död 1876-07-08 på Ilandafors.
 • Carl Arvid Gabriel, född 1877. Sekreterare. Se Tab. 14.

TAB 13

Knut Vincent (översiktstab 5A, son av Carl Knut Tord, tab 12), född 1867-02-14 Ilandafors o.B. Maskinist- och övermaskinistexamen. Genomgick Göteborgs tekn. skola. Maskiningenjör vid aktiebolag Ystads sockerraffinaderier 1896–1900. Föreståndare och anläggningskontrollant vid Göteborgs stads kraftstation 1900–1906. Maskininspektör och ingenjör vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag och rederibol. Luleå–Ofoten sedan 1906. Ledamot av Svenska teknologföreningen 1909. RVO 1915-02-08. Överingenjör vid Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag 1920. Ordningsman och municipalstyrelsens ordförande i Kiruna s. å. samt vice ordförande i kommunalfullmäktige därst. Landstingsman i Norrbottens län 1922. Överingenjör vid trafikaktiebolag Grängesberg–Oxelösund. Ombudsman för nämnda bolag i Göteborg 1923-08-01. RNS:tOO s. å. 6/10. RNO 1939. Gift 1:o 1894-01-08 i Göteborg med Anna Isabella Wessman, född 1865-01-05 i Göteborg, död 1922-06-14 i Släps förs, Hall. och begr. i Morlanda förs, Göt.o.B. ]]. Dotter av varvsmästaren Jöns Wessman och Anna Hegardt Torbjörnsson. Gift 2:o 1924-06-12 i Äppelviken i Bromma förs, Sth ]] med Tyra Vendela Maria Nilson, född 1883-02-12 i Uppsala (Sthlm, Hedvig Eleonora förs). Dotter av professorn Lars Fredrik Nilsson och Alva Carolina Forssman.

Barn:

 • 1. Elin Sigrid, född 1895-06-01 i Göteborg. Gift 1918-09-14 i Kiruna med lantbruksingenjören på Gotland, civilingenjören Claes'' Henrik Wallér, född 1890-02-25 i Visby.
 • 1. Märta, född 1897-11-26 i Göteborg. Gift 1928-04-02 i Stockholm med extra ordinarie notarien i Svea hovrätt Jacques Gustaf Adolf de Laval, född 1896-10-18 i Stockholm.
 • 1. Anna Maria Blanceflor (Anne-Marie), född 1900-02-02 i Köpingebo. Gift 1922-02-02 i Harads prästgård med löjtnanten vid Norrbottens regemente Vilhelm'' Henriksson, född 1893-01-16 i Edefors förs.
 • 1. Kerstin, född 1902-05-04 i Göteborg. Gift 1933-01-21 i Stockholm med civilingenjören Thure Sigfrid Hagelbäck, född 1896-05-16.
 • 1. Knut Hugo Valdemar, född 1903-10-02 i Göteborg.
 • 1. Tord Gillis Vincent, född 1908-12-19 i Kiruna.

TAB 14

Carl Arvid Gabriel (översiktstab 5A, son av Carl Knut Tord, tab 12), född 1877-11-05 (EÄ 1877-04-05) på Ilandafors i Morlanda förs, Göt.o.B. Extra ordinarie postexpeditör 1899-10-24. E. Biträde s. å. 15/12. Postexpeditör 1905-03-13. 1. postexpeditör 1912-07-10. Notarie hos generalpoststyrelsen 1915-02-23. Överkontrollör vid postverket 1917-08-13. Sekreterare i generalpoststyrelsen 1921-09-16. Sekreterare hos Stockholms stads andra hyresnämnd 1917–1923: RVO 1924-10-02. GV:s PostJubM 1924-08-16. Belg.M.M. S. å. 30/8. KSp ICO 1925-01-20. KAnnamDO m br. RNS:tOO1kl. Byrådirektör vid Postverket 1931-08-08. Byråchef i Generalpoststyrelsen 1936-06-12. RNO 1939-11-15. Gift 1:o 1911-02-23 i Kristinehamn med Signe Carin Alfhild Borg, född 1887-05-01 i Väse socken, Värmlands län, död 1928-10-19 Stockholm, Matteus förs. Dotter av underlöjtnanten Jan Peter Borg och Emma Christina Petersson. Gift 2:o 1942-10-26 i Sthlm, Matteus förs med Agnes Therese Teresia Nilsson, född 1895-11-29 i Norra Råda.

Barn:

 • 1. Inger Arvidsdotter, född 1913-09-30 i Stockholm.
 • 1. Thord (EÄ Tord), född 1915-10-08 i Stockholm.
 • 1. Görel Arvidsdotter, född 1918-04-23 i Stockholm.

TAB 15

Olof Vincent (översiktstab 6, son av Abraham Gustaf, tab 10), född 1787-02-24 Ängö Kallades magister. Död 1863-01-22 Torebo Gift 1811-11-10 med Sofia Elisabet Mannercrantz, född 1790-10-03, död 1860-02-16 i Uddevalla, dotter av apotekaren Fredrik Vilhelm Mannercrantz, och Agnes Elisabet Kloth.

Barn:

 • Abraham Gustaf, född 1814. Underlöjtnant. Död 1869. Se Tab. 16.
 • Maria Margareta, född 1816-07-24 på Kårehogen i Morlanda socken, liksom syskonen, död 1884-05-14 på Marieberg i Morlanda socken. Gift 1845-08-24 på Torebo med kammarjunkaren Vilhelm von Wright, född 1810, död 1887.
 • Benjamin, född 1819-04-18, död s. å. 8/12 på Kårehogen.
 • Agneta Fredrika, född 1820-12-12, död 1873-06-08 i Göteborg. Gift 1850-08-30 med lantbrukaren Carl Johan Ekström, född 1816-08-01, död 1881-05-31.
 • Gabriella Olivia, född 1824-07-03, död 1844-09-29 på Torebo.
 • Erika Magna, född 1826-06-08, död 1829-08-17 Kårehogen
 • Albrekt, född 1828-03-22, död 1829-03-06 på Kårehogen.
 • Christina Sofia, född 1830-09-19, död 1835-04-18 på Kårehogen.

TAB 16

Abraham Gustaf (översiktstab 6, son av Olof Vincent, tab 15), född 1814-11-10 Kårehogen Student i Lund 183210. Konstapelskadett vid Göta artilleriregemente. Sergeant därst. 1833-07-30. Underlöjtnant 1835-08-05. Avsked 1837-03-29. Extra ordinarie kustsergeant. Bevakningskontrollör vid Strömstads tullkammaredistrikt 1845-01-23. Död 1869-11-27 i Uddevalla. Gift 1845-06-21 i Högdals socken Göteborgs och Bohus län med Fredrika Axelina Ridderstam, född 1820-07-26 Bräcke. Död 1888-05-30 å Käringön i likanämnd socken Göteborgs och Bohus län, dotter av kaptenen Axel Ridderstam, och Elisabet Schotte.

Barn:

 • Sofia Olivia, född 1846-06-24 i Högdals socken. Telegrafist i Göteborg 1879. Död där ogift 1905-05-23.
 • Vendla Charlotta Maria, född 1848-02-14 i Hogdals socken. Utexaminerad från gymnastiska centralinstitutet 1870. Ägde gymnastikinstitut i S:t Petersburg. Död 1893-06-20 på Marieberg i Morlanda socken och begraven s. å. 23/6 i Morlanda kyrka. Gift 1885-06-23 i Morlanda kyrka med professorn vid universitetet i Dorpat, filosofie doktor Gotthilf Leonhard Masing, född 1845-11-21 i Mustjala. Död 1936-04-04 i Dorpat.
 • Gustava Fredrika, född 1850-03-20 i Onsala socken Hallands län. Äger, tillsammans med systern Agnes, Marieberg i Morlanda socken. Död 1930-01-09 i Uddevalla ]].
 • Axel Vincent, född 1852. Godsägare. Död 1915. Se Tab. 17.
 • Carl Vilhelm, född 1854-08-27 i Onsala socken. Studerade vid Chalmers tekniska läroanstalt i Göteborg 1870–1875. Ritare vid Robertsons mekaniska verkstad därst. 1876 och vid Degerfors bruk i Värmland s. å.–1878. Specialelev i metallurgi, hyttkonst och gruvvetenskap vid tekniska högskolan 1878–1879. 1. ingenjör vid Washburn & Mone's Manufacturing Comp. i Worcester, MA, Nordamerika 1885–1889. Järnkontorets ingenjör i manufaktur- och förbränningsfrågor från 1899. Död ogift 1906-05-05 Serafimerlasarettet Ägde Vrångevatten i Morlanda socken.
 • August Fredrik, född 1856. Civilingenjör. Död 1921. Se Tab. 19.
 • Agnes Augusta, född 1859-04-24 på Känsö i Styrsö socken Göteborgs och Bohus län. Död 1927-03-25 i Morlanda socken (Göt.o.B.) (db nr 14).

TAB 17

Axel Vincent (översiktstab 6, son av Abraham Gustaf, tab 16), född 1852-06-27 i Onsala socken Hallands län. Handlande i Uddevalla. Godsägare. Död 1915-05-23 Morlanda förs, Göteb.o.B, ]]. Ägde Torebo i Morlanda socken. Gift 1878-09-17 Fågelvik med Selma Matilda Stranne, född 1857-03-01 i Smögen i Kungshamns socken Göteborgs och Bohus län ]], död 1937-02-18 på Torebo (Morlanda förs, Göt.o.B., db nr 6). Dotter av skeppsredaren Mattias Stranne och Catharina Christiansdotter. Äger, tillsammans med barnen, Torebo.

Barn:

 • Magda, född 1879-07-22 i Uddevalla, död 1881-05-03 på Torebo.
 • Olof Vincent, född 1881. Direktör. Se Tab 18
 • Catharina (Carin), född 1882-10-13 på Torebo, liksom de yngre syskonen. Stiftsjungfru. Gift 1906-09-04 på Torebo med agronomen, filosofie kandidat Gunnar Teodor Sanne, född 1879-10-05 i Uddevalla.
 • Tore, född 1884-07-24. Agent. Inneh. mäklerifirman "Land o. Stad" i Göteborg. Gift 1933-11-11 i Köpenhamn med Birgit Hildur Margareta Lager, född 1911-03-20. Dotter av ingenjören Axel E. lager och Hedström.
 • Gustaf, född 1886-04-15, död s. å. 30/12 på Torebo.
 • Maria Fredrika, född 1888-07-02. Gift i Morlanda 1914-05-12 med statens gruvingenjör i norra distriktet, bergsingenjören Nils Ragnar Stahre, född 1884-09-19 i Stockholm.
 • Brita, född 1892-08-09. Gift 1918-12-10 i Göteborg med ingenjören Edmund August Foy Andrée, född 1891-05-30.
 • Knut Axel, född 1894-12-18. Arrenderar Torebo. Gift 1923-08-04 i Skara med Karin Emma Elisabet Dahlberg, född 1898-12-02.

TAB 18

Olof Vincent (översiktstab 6, son av Axel Vincent, tab 17), född 1881-04-16 Torebo o.B. Mogenhetsexamen i Göteborg 1900. Elev vid Göteborgs högskola 1902-06-05. Utexaminerad från Chalmers tekniska läroverk 1904. Ritare hos Nydqvist & Holm i Trollhättan 1904–1905. Assistent hos konsulterande ingenjör N. K. F. Hansson 1906–1909. Chefsingenjör vid Korsnäs sulfitfabrik 1910–1914. Vid Sundsvalls cellulosaaktiebolag 1915–1917. Disp. och verkst. direktör vid Munkedals aktiebolag från 1917 samt vid Hylte bruks abol. från 1926 och vid aktiebolag Nykvarns bruk från 1928. Ordförande i Foss kommunalfullmäktige 1919–1920 i Tunge härads vägstyrelse 1934, i Göt. o. B. vägstyrelse från 1935. Ledamot av Svenska teknologföreningen från 1913. Vasamedalj i silver 1906-01-20 (ss beväringsman). RVO 1926-06-06. RNO 1939-12-03. VGM. Biogr. i: "Vem är det?". Död 1943-03-26 i Munkedal i Foss förs, Göt.o.B. (db nr 15). Gift 1910-12-24 i Göteborg, Vasa förs ]] med Elisabet Lily'' Fidler, född 1884-06-27 i Carlisle, England. SMsjv av åttonde storleken 1940-06-01. Dotter av grosshandlaren Matthews Fidler och hans hustru Grace.

Barn:

 • Torsten Vincent, född 1912-09-08 i Gävle.
 • Margareta Blanceflor, född 1919-10-12.

TAB 19

August Fredrik (översiktstab 6, son av Abraham Gustaf, tab 16), född 1856-08-08 i Onsala socken Hallands län. Civilingenjör vid Boston Bridge Comp. i Boston, Nordamerika. Stadsingenjör i nämnda stad. Död där 1921-02-14. Gift med Amelie Olson, död 1905.

Barn:

 • Fredrik, död i Nordamerika.
 • Viking, född 1890 ell. 1891, död 1904.
 • Emil, född 1893-08-16, död 1914-08-21.

TAB 20

Knut Reinhold (översiktstab 5, son av Daniel Henrik, tab 9), född 1751-11-04 på Morlanda12. Student i Uppsala 1774–177611. Avlade jur. examen11 1775-12-18. Auskultant i Göta hovrätt11 1776-12-03. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegium11. Kopist därst.11 1779-03-23. Kanslist11 1780-05-29. Sekreterare vid kanslipresidentsexpeditionen. Legationssekreterare i Wien. Chargé d'affaires därst. Envoyé i Regensburg 1795. RNO 1799. Avsked. KNO 1814-03-26. Död omkr. 1818. Gift med Apollonia Gabrielle Frederique Müller i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kommendören Matholaij).

Barn:

 • Apollonia, född 1796. Gift 1825-10-06 med sin kusin löjtnanten Daniel Henrik Bildt i hans 2:a gifte, född 1783, död 1854.
 • Henrik Didrik Ludvig Carl, född 1799-08-23 i Regensburg. Student i Lund 1817. Död där 1818-04-22. Det är över hans död Tegnér skrivit det vackra poemet »Den främmande ynglingen».

TAB 21

Didrik (översiktstab 7, son av Daniel Henrik, tab 9), född 1756-12-10 på Morlanda. Sergeant vid Saltzas regemente 1774-11-04. Fänrik därst. 1776-05-01. Löjtnant 1782-04-03. Kapten vid Wachtmeisters regemente 1787-07-03. Major vid Bohusläns frikorps 1789-04-20. Överstelöjtnant samt kommendant på Landskrona fästning 1790-03-24. RSO5 1794-11-24. Överste i armén 1797-11-01. Avsked 1800-09-08. Död 1848-03-03 på Kårehogen i Morlanda socken och begraven i Bildtska graven i Morlanda. Han blev i sept. 1789 i affären vid Älgö blesserad och avskjuten högra benet. Gift 1791-06-00 i Göteborg med Margareta Elisabet Pettersson, född 1764, död 1815-10-31 på Nordtaka i Säve socken, Göteborgs och Bohus län, dotter av superkargören Johan Fredrik Pettersson och Sara Margareta Liedberg.

Barn:

 • Daniel Fredrik född 1792. Överstelöjtnant. Död 1827 Se Tab. 22.
 • Margareta Johanna, född 1793-08-23 i Landskrona död 1857-12-02 i Stockholm. Gift 1816-04-24 på Nortaka med överstelöjtnanten Tord Filip Bonde, född 1792, död 1848.
 • Knut, född 1795-01-24 i Landskrona. Konstitut.fänrik vid Bohusläns lantvärn 1808-05-07. Fänrik i armén 1809-10-13 och vid Bohusläns regemente 1810-04-10. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1811-06-25. Erhöll guldmed. för tapperhet i fält 1814-10-19. Löjtnant vid sistnämnda regemente 1818-02-24. Kapten 1828-08-13. Major 1834-10-04. RSO 1836-01-28. T. f. kommendant och tygmästare i Visby samt artilleribefälhavare på Gotland 1840-01-02. Överstelöjtnant i armén 1842-05-28 och i artilleriet 1857-01-13. C XIV Joh:s med. 1885. Överstelöjtnant vid Göta artilleriregemente 1859-11-01. Död 1860-02-21 i Visby. Gift 1842-12-06 i nämnda stad med Johanna Helena Beckman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1820-11-20 med stadsmajoren och handlanden i Visby Georg Fåhræus, född 1786, död 1837-09-20), född 1800-09-11 i Visby, död där 1867-12-18, dotter av handlanden Johan Beckman och hans 2:a fru Helena Christina Fåhræus.
 • Sofia Elisabet Agnes, född 1796-04-12 i Landskrona, död 1881-02-09 på Morlanda. Gift 1825-04-27 med sin kusin underlöjtnanten Carl Daniel Bildt i hans 2:a gifte, född 1784, död 1841.

TAB 22

Daniel Fredrik (översiktstab 7, son av Didrik, tab 21), född 1792-03-04 i Landskrona. Kadett vid Karlberg 1804-01-29 utexaminerad 1808-04-11. Underlöjtnant vid Göta artilleri s. å. 21/4. Guldmedalj för tapperhet i fält 1809-02-15. Stabsunderlöjtnant5 1810-06-26. Underlöjtnant på stat5 1811-02-05. Löjtnant 1813. RRS:tW1O4kl 1814-01-10. Kapten i armén s. å. 22/10. Kapten och regementskvartermästare vid regementet 1816-03-05. RSO 1819-06-24. Major 1821-02-13. LKrVA 1825. Överstelöjtnant i armén 1826-05-11. Död 1827-07-10 i Göteborg och ligger, jämte sin fru, begraven på nya kyrkogården därst. Bevistade fälttågen i Finland och Västerbotten 1808 och 1809, samt i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Gift 1819-01-02 i Göteborg med Christina Elisabet Fröding, född 1797-05-13, död 1858-05-24 Stockholm, dotter av grosshandlaren i Göteborg Anders Petersson Fröding och Johanna Elisabet Minten.

Barn:

 • Didrik Anders Gillis, född 1820. Riksmarskalk. Död 1894. Se Friherrliga ätten Bildt nr 404
 • Carl Oskar, född 1821. Överjägmästare. Död 1863. Se Tab. 27.
 • Daniel Axel, född 1822-10-16, död 1830-01-01 Torebo
 • Knut Fredrik, född 1825-11-12, död 1827-02-28.

TAB 23 - 26

Se Friherrliga ätten Bildt nr 404

TAB 27

Carl Oskar (översiktstab 9, son av Daniel Fredrik, tab 22), född 1821-11-14 i Göteborg. Kadett vid Karlberg 1838-01-03. Avgången därifrån s. å. 22/3. Utexaminerad från Chalmersska slöjdskolan i Göteborg 1840-06-15. Elev vid skogsinstitutet s. å. 3/10. Utexaminerad 1842-06-13. Skogsförvaltare vid Forsby egendom i Västergötland s. å. 21/6. Jägmästare i Kronobergs och Blekinge län 1843-12-18. Överjägmästare i Uppsala län 1855-07-05. Avsked s. å. 23/11. Död 1863-02-25 på sin egendom Torsätra i Västra Ryds socken Uppsala län. Gift 1852-05-30 i Stockholm med Emma Gunilla (Gulli) Nordblad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1873-09-11 med kassören och t. f. kamreraren vid styrelsen för städernas allmänna brandstodsbolag, RVO, filosofie doktorn Jonas Otto Beronius, född 1820-09-11 vid Dannemora gruvor, död 1895-02-02 i Strängnäs), född 1833-12-10 i Stockholm, död 1890-07-28 i Strängnäs, dotter av stadsmäklaren Johan Nordblad och Louise Skog.

Barn:

 • Daniel Johan Gillis, född 1853-03-28 Lunnaby. Grosshandlare i Newcastle 1886 i förening med brodern Axel Teodor under firma »Bildt Brothers». Från 1890 hade han kontor i Bombay i Ostindien och öppnade sedan en filial i Kurroschee. Svenska exportföreningens ombud i Ostindien. Död ogift 1894-10-16 i Göteborg.
 • Carl Knut Edvard, född 1854. Direktör. Död 1929. Se Tab. 28.
 • Axel Teodor, född 1856-12-09. Grosshandlare i Newcastle 1886, sedan i Bombay i Ostindien. Död ogift 1908-10-23 i Karlshamn (Oscars förs, Sthlm, db).

TAB 28

Carl Knut Edvard (översiktstab 9, son av Carl Oskar, tab 27), född 1854-10-08 Lunnaby. Anställd vid Motala mekaniska verkstad (järnkontorets elev) 1871–1873 och 1876–1877. Avlade examen från Chalmersska tekniska läroanstalten i Göteborg 1876. Verkmästare vid statens järnvägar 1878. Underingenjör därst. Avsked 1909-10-01. Verkst. direktör för aktiebolag Halfgaspannor (egen uppfinning) 1922. Död 1929-01-28 i Sollentuna socken, Stockh. (db nr 9). Gift 1887-03-24 i Göteborg med Gerda Leonora Hasselblad, född 1857-11-13 i nämnda stad, Domkyrko förs ]], död 1945-07-23 i Stockholm (Strängnäs de nr 47). Dotter av grosshandlaren Fritz Viktor Hasselblad och Susanna Kjellberg.

Barn:

 • Carl Gerhard, född 1888-01-13 i Göteborg. Studentexamen 1910-05-13. Volontär vid skånska dragonregemente s. å. 23/5. Officersexamen 1912-12-19. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 31/12. Löjtnant därst. 1917-10-30. Överförd till övergångsstat 1927-06-09 fr.o.m. 1928-01-01. Ryttmästare i skånska dragonregementet 1927-12-09. Ryttmästare på övergångsstat därst. 1933-06-14 fr.o.m. s.å. 17/1. RSO 1937-11-15. Avsked 1939-03-10 fr.o.m. s.å. 1/4. Ryttmästare i livregementets husarers reserv 1942-09-25. Död 1943-02-11 i Skövde (Raus förs, malm. db nr 18). Gift 1930-09-08 i Köpenhamn (Malmö S:t Petri, 130) med Alfhild Matilda Stenman i hennes 2:a gifte, (gift 1:o 1912-08-28 med löjtn. vid skånska dragonregementet Per Henrik malmsten, född 1889-02-13, död 1924), född 1891-01-23 i Kils förs, Ör.
 • Fritz Gillis, född 1889. Löjtnant. Se Tab 29
 • Gerda Aura, född 1893-01-25 i Göteborg, död 1908-09-16 i Stockholm (Sollentuna förs, db).

TAB 29

Fritz Gillis (översiktstab 9, son av Carl Knut Edvard, tab 28), född 1889-04-10 i Göteborg. Mogenhetsexamen 1908-05-18. Volontär vid Svea artilleriregemente s. å. 21/5. Officersexamen 1910-12-19. Underlöjtnant vid Boden-Karlsborgs artilleriregemente 1911-03-24. Underlöjtnant vid skånska dragonregementet 1912-11-22. Löjtnant därst. 1913-10-10. Ryttmästare i samma regemente 1925-12-11. Ryttmästare vid Skånska kavalleriregementet 1928-01-01. RSO 1931-06-06. Major i armén 1939-03-24. Avsked 1939-09-08 f.o.m. okt. 1 s.å. Gift 1916-05-23 i Ystads förs med Annie Martha Maria Lydia Westrell född 1894-05-07, dotter av grosshandlaren Gustaf Fredrik Ulrik Westrell och Hilda Luttropp.

Barn:

 • Viveka Hilda Aura, född 1920-07-30 i Lund
 • Carl Edvard Gillis, född 1930-08-29 i Helsingborg
 • Daniel Gustaf Harald, född 1934-05-21 i Helsingborg

Källor

1Da 1887. 2Gff II s. 248. 3Öä XIII s. 256. 4Lk. 5KrAB. 6Sj. 7L. B. Bagge, De ofrälse Baggesläkterna (1906). 8O. Nycander, Släkten Nycander (1909). 9Öä. 10Sgn. 11At (RA). 12Morlanda kyrkoarkiv. 13Myckleby kyrkoarkiv. 14Steneby kyrkoarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: