:

Malmborg nr 2318

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Malmborg nr 2318 †

Adlad 1842-10-29 enl. 37 § R.F., introd. 1843. Utdöd 1913-01-02. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten von Malmborg.

TAB 1

Bengt Malmberg. Tullinspektor i Uppland. Bokhållare vid Salberget med fullm. 1715-02-28. Tillika kamrer vid Sala silverbergslag och rådman i Sala. Död 1729-04-21. Gift med Catharina Persdotter Hoffvenius, död änka, dotter av professorn vid Uppsala universitet, med. doktor Petrus Hoffvenius och Anna Jakobsdotter Lenander.

Barn:

 • Jonas Malmborg, född omkr. 1690. Student i Uppsala 1701-11-14. Notarie i stora kommissionen 1724. Sekreterare vid norra sjötullen i Stockholm 1732 och vid stora sjötullen därst. senast 1739. Sekreterare och fullmäktig i generaltullarrendesocieteten. Tillika sekreterare i reduktions- och likvidationskommissionen. Död 1756-09-26 i Stockholm. Han har översatt J. Barclays Argenis till svenska (1770). Gift 1:o med Ingeborg Christina Retzell, död 1747-03-25 i Stockholm, dotter av sekreteraren vid stora sjötullen i nämnda stad Olof Retzell och Christina Valerius. Gift 2:o 1749 med Christina Maria Roland, död 1751-02-13 i Stockholm, sannolikt dotter av rådmannen Johan Roland och Margareta Boström. Gift 3:o 1752-04-13 med Margareta Charlotta de la Grange, född 1721-04-13 i Torpa socken. Västmanlands län, död 1782-09-03 i Arboga och begraven s. å. 8/9, dotter av kaptenen Erik Gustaf de la Grange, och Sara Adlerfelt.

Barn:

 • 1. Per Adolf Malmborg, döpt 1737-06-21 i Maria församling, Stockholm. Kofferdist 1751–1755. Volontär vid amiralitetet i Karlskrona 1756-11-02. Arklimästare därst. 1758-04-15. Konstapel vid galäreskadern 1762-03-27. Regementsadjutant vid arméns flotta s. å. 31/3. Fänrik s. å. 14/12. Löjtnant 1771-10-30. Kapten 1774-05-02. Majors n. h. o. v. 1777-02-19. Sekundmajor vid arméns flottas Sveaborgseskader 1781-08-10. Brigadmajor därst. 1782-09-19. Överstelöjtnant vid arméns flotta 1790-07-10 RSO s. d. Avsked 1794-05-19. Död 1797-03-04 på sin gård Härkälä i Vichtis socken i Finland, vilken gård jämte Salmis i nämnda socken han inköpt 1794. Han bevistade hela pommerska kriget 1756–1762 samt 1788–1790 års krig mot Ryssland och deltog därunder bl. a. i de båda Svensksundsslagen och blev i det sista av dessa 1790, där han förde befälet över en division av skärgårdsflottan, blesserad samt erhöll därefter stora Svensksundsmedaljen. Gift 1773 Olsböle Toll C och hans 1:a fru Anna Elisabet Aminoff.

Barn:

 • Johan Fredrik Malmborg, adlad Malmborg, född 1779. Kapten. Död 1817. Se adl. ätten von Malmborg. Tab. 1.
 • Otto August Malmborg, adlad Malmborg, född 1795. Generallöjtnant. Död 1864. Se Tab. 2.

TAB 2

Otto August Malmborg, adlad Malmborg (son av Per Adolf Malmborg, Tab. 1), född 1795-07-28 på Sveaborg. Kadett vid Haapaniemi 1807-08-00. Underlöjtnant vid topografiska kåren 1812-09-22. Bevistade fälttåget i Tyskland och Norge 1813–1814. Officersexamen 1817-02-06. Löjtnant 1818-08-11. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1819-07-04. Kapten vid livbeväringsregementet 1821-06-19. Adjutant hos kronprinsen 1823. Attaché vid svenska beskickningen i Konstantinopel 1824–1826. Ambassadkavaljer vid svenska beskickningen till kejsar Nikolaus I:s av Ryssland kröning i Moskva 1826. RSO s. å. 11/5. Major i armén 1827-07-04. Avgick i beskickning till Wien s. å. Bataljonschef 1829-02-04. 1. Major vid Värmlands regemente 1831-07-05. Överstelöjtnant 1832-11-24. Överste i armén 1840-02-24. Överste och chef för nyssn. regemente s. å. 27/4. Adlad 1842-10-29 (introd. 1843-10-28 under nr 2318). Avsked från adjutantsbeställningen hos konungen 1848-02-24. Generalmajor i armén 1849-08-11. Chef för svensk-norska ockupationskåren i norra Slesvig 1849–1850. StkDDO 1850-07-28. KSO s. å. 21/8. CXIV Joh: s medalj 1854. Generalbefälhavare i 3. militärdistriktet 1856-11-21. KmstkSO 1857-12-01. StkNS:tOO 1858-07-04. Generallöjtnant i armén 1862-01-28. Avsked från generalbefälet s. å. 27/3. Död 1864-05-21 Våxnäs s landsförsaml. Värmlands län. Gift 1830-07-28 Apertin med Sara Augusta von Gertten, född 1810-05-20 Björsbyholm, död 1860-08-10 på Våxnäs, dotter av överstelöjtnanten Emil Adam von Gertten, och grevinnan Charlotta Ulrika Catharina Löwenhielm.

Barn:

 • Augusta Charlotta, född 1831-05-02, död 1838-06-14.
 • Carl Emil Adolf, född 1832, död 1834.
 • Emilie Lovisa, född 1834-07-17 på Våxnäs, död 1914-04-12 i Haga församling, Göteborg. Gift 1856-10-02 på Våxnäs med bruksägaren, RNO, Jonas Herlenius, född 1821-02-07 Berg, död 1907-03-23 i Göteborg.
 • Sofia, född 1835-10-24 på Våxnäs, död 1900-09-29 i Uppsala. Gift 1859-09-06 på Våxnäs med bruksägaren Henrik Hjalmar Ulrik Croneborg, född 1830, död 1876.
 • Julia, född 1836-12-15 på Våxnäs, död 1922-10-30 i Oscars församling, Stockholm. Gift 1862-09-15 på Våxnäs med överstelöjtnanten i armén, majoren vid Skaraborgs regemente, RSO, Bengt Gustaf Geijer, född 1827-08-12 i Uppsala, död 1915-06-01 i Stockholm.
 • Augusta Charlotta, född 1838-08-17 på Våxnäs, död 1907-09-06 i Lund. Gift 1865-06-05 på Våxnäs med presidenten Tomas Munck af Rosenschöld, född 1813, död 1893.
 • Matilda Margareta, född 1839-11-17 på Våxnäs. Död 1904-05-03 i Göteborg. Gift 1861-02-21 på Våxnäs med majoren Filip Walker Wästfelt, född 1832, död 1885.
 • Charlotta Fredrika, född 1841-01-23, död s. å. 7/2.
 • Emil Adolf, adelsman vid faderns död 1864. Född 1842. Landshövding. Död 1913. Se Tab. 3.
 • Emilie Adolfine, född tvilling 1842-03-16 på Våxnäs, död 1903-12-29 i Djursholm. Gift 1865-07-10 på Våxnås med överintendenten Carl Johan Reinhold Uggla, född 1833, död 1895.
 • Marie Henriette, född 1844-06-10 på Våxnäs, död 1893-03-15 i Skövde. Gift 1868-09-10 på Våxnäs med kaptenen, friherre Broder Axel Edvard Leijonhufvud, född 1831, död 1885.
 • Ebba Aurora, född 1845-11-03 på Våxnås, död 1926-06-02 Björkås. Gift 1867-09-06 Svaneholm med bruksägaren, disponenten på Billingsfors och Bäckefors bruk, Älvsborgs län Adolf Vilhelm Wærn, född 1839-02-21 Baldersnäs, död 1876-06-16 i Stockholm.
 • Charlotta, född 1847-06-26 och död 1862-01-17 på Våxnäs.
 • Anna Vilhelmina, född 1851-04-25 på Våxnäs. Gift 1871-08-24 på Sjöberg vid Mariestad med borgmästaren Carl Henrik Nordenfelt, född 1837, död 1911.

TAB 3

Emil Adolf (son av Otto August Malmborg, adlad Malmborg, Tab. 2), adelsman vid faderns död 1864. Född tvilling 1842-03-16 på Våxnäs. Kadett vid Karlberg 1857-04-14. Utexaminerad 1861-01-28. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 9/2. Löjtnant därst. 1866-10-23. Generalstabsofficer 1867-12-03. Ordonnansofficer hos konungen s. å. 23/2. RDDO 1868-09-03. Bitr. lärare i krigskonst vid högre artilleriläroverket å Marieberg 1872–1879. Stabsadjutant och kapten vid generalstaben 1873-12-19. Kapten i Värmlands regemente 1875-08-06. RRS:tAO3kl 1878. RFrHL 1879. Överadjutant och major vid generalstaben 1881-10-03. RSO s. å. 1/12. Militärattaché vid svensk-norska beskickningen i Berlin 1882-11-28. RPrRÖ03kl s. å. KSAO2kl s. å. Överstelöjtnant och 1. Major vid Älvsborgs regemente 1885-02-06. RRS:tStO2kl s. å. Transp. som överstelöjtnant och 1. Major till Värmlands regemente s. å. 3/7. RPrKrO2kl s. å. Chef för krigshögskolan 1886-07-01. Inspektör för trängen 1888-04-13. LKrVA s. å. RNS:tOO s. å. OffBLeopO s. å. Off ItKrO s. å. Överste i Värmlands regemente 1889-06-03. Avsked från regementet och landshövding i Värmlands län s. d. Ordförande i nyssn. läns hushållningssällskap s. å. 29/11. KNO1kl 1891-12-01. KmstkNO 1901-10-18. Avsked från landshövdingbeställningen s. d. Död 1913-01-02 i Engelbrekts församling, Stockholm ]], och med honom utgick ätten på svärdssidan. Ägde Våxnäs i Karlstads landsförsamling, Värmlands län. Gift 1874-11-28 i Stockholm med friherrinnan Hedvig Julia Matilda Åkerhielm af Margretelund, född 1853-07-07 i nämnda stad, död 1921-03-18 i Neapel, dotter av hovmarskalken, friherre Gustaf Georg Knut Åkerhielm af Margretelund, och Julia Matilda Berwald.

Barn:

 • Knut August Adolf, född 1875-09-07 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1893. Volontär vid Värmlands regemente s. å. Sergeant 1895-08-27. Elev vid krigsskolan s å. 25/9. Död 1895-12-30 i Karlstad genom följderna av ett vådaskott.
 • Julia Ebba Augusta, född 1877-10-25 i Stockholm. Gift 1896-07-23 i domkyrkan i Karlstad med förste intendenten, vice häradshövdingen, friherre Johannes Reinhold Gustaf Rudbeck, från vilken hon 1910 blev skild, i hans 1:a gifte, född 1867.

Källor

Litteratur: Boo von Malmborg, Släkten Malmborg i Personhist. Tidskrift för 1927, h. 3 o. 4. O. F. Strokirk, Adeliga ätterna von Malmborg, och Malmborg (1924).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: