Ehrenhoff nr 1417

Från Adelsvapen-Wiki

1417.jpg

Adliga ätten Ehrenhoff nr 1417 †

Adlad 1690-04-15, introducerad 1719. Utdöd 1890-11-07.

TAB 1

Mattias Henriksson (Pt VII s. 133.) (Knutsson?) (Lå.) Halitzius, adlad Ehrenhoff, född 1645 i Halikko i Finland. Student i Åbo 1664 (Lå.). Vice lagman i Karelen. Adlad 1690-04-15 (sonen introducerad 1719 under nr 1417). Häradshövding i Lilla Savolaks 1691-04-23. Död 1704. Gift 1:o med Catharina (Pt VII s. 133.) Agricola, dotter av prosten och kyrkoherden i Uskela i Finland Christian Simonis Agricola och Kerstin Svensdotter (Pt VII s. 133.) samt faster till landshövdingen Sven Åkermarck, adlad Leijonmarck. Gift 2:o med Catharina Gröen. Gift 3:o med Brita Winter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kronobefallningsmannen N. N. Falck), dotter av rådmannen i Viborg Mårten Winter och Brita Persdotter Stråhlman (J.v. Ruuth, Viborgs historia ).

Barn:

 • 1. Christian, född 1674. Registrator. Död 1736. Se Tab. 2
 • 2. Johan, född 1677. For utrikes.
 • 2. Catharina, född 1678. Gift med kyrkoherden i Kerimäki Johan Stråhlman i hans 1:a gifte (gift 2:o med Anna Poppius, född 1655-04-00, död 1726-07-27. Gift 3:o 1727 med Margareta Timmerman), född 1672-12-28, död 1737-04-13 [J.v. Ruuth, Viborgs historia ].
 • 3. En son, död ung.

TAB 2

Christian (son av Mattias Halitzius, adlad Ehrenhoff, Tab. 1), född 1674-11-00. Ritare i antikvitetsarkivet 1699. Auskultant i Svea hovrätt 1710-07-06. Kanslist i Svea hovrätt 1713-12-00. Registrator. Död 1736-01-15. Gift (Just. rev:s res.-bok 3 a ( Medd. av arkivarien Enblom) 1713, efter kungligt tillstånd av 1713-01-15 med Anna Christina Meijer, dotter av regementsbarberaren vid livgardet (SB.) Niklas Meijer och Anna Hartwig.

Barn:

 • Anna Christina, född 1712-11-12, död 1771-07-02 i Göteborg. Gift 1753 med landssekreteraren och övertullinspektoren Edvard Planck i hans 2:a gifte (gift 1:o 1736 med Brita Christina Ahlberg, död 1751, dotter av prosten och kyrkoherden i Bälinge pastorat av Strängnäs stift Johan Ahlberg och hans 1:a fru Elisabet Höijer), född 1706-03-29 i Simrishamn, död 1786-12-08 i Åhus [Sbn].
 • Christina Maria, född 1714-04-03, död ogift 1788-05-11 i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1717. Vice president. Död 1805. Se Tab. 3
 • Ulrika Catharina, född 1721-02-03, död 1721-02-28.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Christian, Tab. 2), född 1717-02-22. Student i Uppsala (Um.) 1733-02-06. Auskultant i Svea hovrätt. Extra ordinarie kanslist i kammarkollegium 1737-01-19. Kanslist i kammarkollegium 1742-06-15. Landssekreterares karaktär 1747-08-18. Notarie i kammarkollegium. Assessor i kammarrevisionen 1761. Kammarrevisionsråd 1771. Ledamot av herrar ett hundrade män i Stockholms stads brand- och försäkringscontoir 1781 (J. A. Almquist, Stockholms stads brandförsäkringskontor (1921). Ordensofficiant. RNO 1783-04-28. Vice president i kammarrevisionen. Död 1805-08-30 i Stockholm. Han ägde flera fastigheter i Stockholm. Gift 1754-12-26 med Märta Christina Thiesen, född 1733-01-07, död 1806-12-10 i Stockholm, dotter av handelsmannen Esaias Thiesen och Maria Roth. (Öä.)

Barn:

 • Ulrika Gustava, född 1755-10-23, död 1820-08-07 på Älvsjö i Brännkyrka socken, Stockholms län. Gift 1775-02-22 i Katarina församling, Stockholm med överamiralen och presidenten, friherre Johan Gustaf Lagerbielke, greve Lagerbjelke, född 1745, död 1812.
 • Carl Christian, född 1757-01-07 i Katarina församling, Stockholm. Rustmästare vid änkedrottningens livregemente 1772-12-20 fänrik vid änkedrottningens livregemente 1774-02-23. Löjtnant 1779-02-10. Kapten 1784-12-07. Avsked 1790-01-19. Död 1824-05-13 i Stockholm. 'Han utströks ur regementet av konung Gustaf III, för det han i största välmening gjorde friherre Henrik Sparre uppmärksam på de misstankar, som vilade på denne i den bekanta schatullaffären.' Gift 1793-01-20 på Älvsjö med Elisabet Duillet från Frankrike, född 1767, död 1799-04-18 i Stockholm.
 • Gustaf, född 1758. Bankokommissarie. Död 1826. Se Tab. 4
 • Johan Mattias, född 1777. Konsul. Gift 1854. Se Tab. 6

TAB 4

Gustaf (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1758-03-05 i Katarina församling, Stockholm. Extra ordinarie tjänsteman i riksens ständers bank. Kontorsskrivare i riksens ständers bank. Kassör. Bankokommissarie. RNO 1814-12-16. Död 1826-06-28 på Enskede vid Stockholm. Gift på Enskede vid Stockholm 1807-07-31 med Brita Sofia Grahn i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1804-11-10 i Stockholm med kamreraren i nummerlotteriet Axel Odelberg, född 1781-07-25, död 1805-10-08 på Enskede) (As.), född 1779-04-07, död 1855-10-01 i Stockholm, dotter av kammarrådet Christian Grahn och Brita Sofia Hallström. (As.)

Barn:

 • Carl Christian, född 1808. Löjtnant. Död 1880. Se Tab. 5
 • Gustaf Herman, född 1809-04-17 på Enskede. Extra ordinarie kontorsskrivare i riksens ständers bank. Kammarjunkare 1829-07-04. Kontorsskrivare i växelbanken 1834-04-15. Bokhållare i bankens kassaavdelning 1841-11-04. Kassör 1845-01-02. Kommissarie 1861-05-23. Död 1869-12-08 i Stockholm.

TAB 5

Carl Christian (son av Gustaf, Tab. 4), född 1808-05-13 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1822-09-28. Utexaminerad 1827-10-30. Fänrik vid Svea livgarde 1827-12-05. Löjtnant vid Svea livgarde 1831-03-26. Utexaminerad från högre artilleriläroverket å Marieberg 1835-06-06. Avsked 1845-11-13. Bosatte sig i England. Död 1880-02-17 i London [Rg]. Gift 1849 med Mary Osborne, född 1814, död 1879 i London, dotter av översten Sherart Osborne i hans 1:a gifte.

Barn:

 • Mary Sofie (May), född 1850-08-30 i Liverpool.
 • Ada Jeannette, född 1854-11-30 i London. Gift i London 1884-08-05 med Percival Whitmore Samuel Dickinson Esq. Född 1864-03-14 i Rochester.

TAB 6

Johan Mattias (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1777-07-06 i Katarina församling, Stockholm. Sergeant vid Upplands regemente 1785-03-27. Fänrik vid Upplands regemente 1785-04-20 genom tjänstebyte fänrik vid Göta garde 1793-07-01. Löjtnant vid Göta garde (KrAB.) 1795-05-17. Kapten i armén 1801-05-28. Kapten i regementet 1801-12-08. Kompanichef 1805-05-23. Major i armén 1812-01-01. RSO 1814-04-06. Major vid 2. livgardet 1814-05-22. Överstelöjtnant i armén 1817-07-04. Avsked 1822-05-25. Konsul i Tanger i Afrika (Ak.) 1822-04-24. Ledamot av Nordiska oldskriftsällskapet 1841-04-29. KNO 1845-04-28 KDDO 1845-06-18. RNeap FerdinandsO 1848-07-25. Död 1854-04-03 i Tanger. Gift 1808-02-24 i Stockholm med Maria Charlotta Stenhammar, född 1785, död 1848-08-14 i Tanger, dotter av rådmannen i Stockholm Per Stenhammar och hans 2:a fru Cecilia Maria Neostadius. (Srr.)

Barn:

 • Carl Gustaf Axel, född 1808. Major och postmästare. Död 1876. Se Tab. 7.
 • Ida Gustava Vilhelmina, född 1811-11-27, död 1813-04-12.
 • Ulrika Iduna Viktoria, född 1813-10-20, död ogift 1834-11-05 i Tanger.
 • Aimée Louise Charlotte Roxelane, född 1818-03-23. Stiftsjungfru. Död 1899-05-31 i Rom. Gift 1839-02-28 i Tanger med neapolitanske statsministern Giacomo Ambrogio Maria di Martino, död 1879-04-00 på sin villa vid Florens.
 • Timur Paulin, född 1820-03-30 i Stockholm, död i Stockholm 1821-03-30.
 • Selim, född 1822. Ministre plénipotentiaire. Död 1890. Se Tab. 8.

TAB 7

Carl Gustaf Axel (son av Johan Mattias, Tab. 6), född 1808-01-16 i Stockholm. Kadett vid Karlberg 1822-07-13. Avgången från Karlberg 1822-09-26. Fanjunkare vid 2. livgardet 1832-03-05. Fänrik vid 2. livgardet 1832-07-19. Löjtnant 1839-04-18. Kapten 1847-10-08. RSO 1859-01-28. Major i armén 1859-06-16. Postmästare i Visby 1867-11-29. Död i Visby 1876-06-16. Gift 1865-07-23 i Stockholm med Anna Catharina Lindström, född 1834-11-05 Ramsberg, död 1924-07-09 i Stockholm, dotter av agronomen Lars Johan Lindström och Anna Elisabet Lilienström.

Barn:

 • Johan Mattias Selim Axel, född 1866-04-23 i Stockholm, död 1868-11-26 i Visby.
 • Agda Anna Bessy Charlotta, född 1869-11-24 i Visby. Gift 1904-12-27 i Stockholm med agronomen friherre Carl Sperling Leijonhufvud, född 1867.
 • Aimée Ida Viktoria Halitzia, född 1870-11-18 i Visby, död ogift 1925-09-09 i Stockholm, Oscars församling.

TAB 8

Selim (son av Johan Mattias, Tab. 6), född 1822-06-05 i Stockholm. Student i Uppsala. Kansliexamen 1846 (Ak.). Extra ordinarie kanslist i lantförsvarsdepartementet (AK.) 1846-07-14. Svensk-norsk vice konsul i Tanger 1851-12-17. Förordnad att tills vidare förestå konsulatet i Tanger 1854-09-08. Generalkonsul 1856-01-12. RVO 1860-05-05. RPrRÖ03kl 1863. Ministerresident i Konstantinopel 1869-05-01. KVO 1869-07-29. Ministre plénipotentiaire 1879-07-11. StOffTMO. KDDOlkl 1876-03-08. KNO1kl 1881-12-01. KNS:tOO1kl 1885-12-01. SkDDO 1885-02-16. StOffTOO 1885. Avsked från ministre plénipotentiairebefattningen i Konstantinopel 1887-12-09. Död 1890-11-07 i Spezzia i Italien och med honom utgick ätten på svärdssidan. Gift 1859-06-10 i Gibraltar med Elisabet Reade, född 1841-09-30, död 1878-06-25 i Konstantinopel, dotter av engelske generalmajoren, generalkonsuln i Tunis Sir Tomas Reade och lady Augusta Glogg.

Barn:

 • Agnes Charlotte Aimée, född 1861-12-31. Gift 1:o 1880-03-14 i Konstantinopel med kaptenen vid flottan, RSO mm Anders Vilhelm Wallenberg, från vilken hon 1886 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1888-10-20 med Hilda Augusta Carolina Starck, född 1866-05-13 i Karlskrona, död 1890-06-14 i Uddevalla, dotter av kaptenen Per Grave Halvar Starck och Hilda Amalia Sofia Hederstierna. Gift 3:o 1899-07-04 i Göteborg med Anna Dahlgren, född i Göteborg 1864-12-00), född 1855-02-08 död 1910-02-10 i Wiesbaden. Gift 2:o 1887-07-20 med italienske ambassadsekreteraren i Aten Lorenzo Friozzi, prins di Carlati, född 1858, död 1906.
 • Ida Sessy, född 1864-07-11 (1863-07-11). TChefkO2kl m br. Död 1916-07-18 i Turin. Gift 1887-06-04 i Konstantinopel med kommendörkaptenen i italienska marinen, greve Enrico Camillo Francesco Belmondo-Caccia, född 1862 i Turin.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.