:

Hård af Segerstad nr 17

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hård af Segerstad nr 17

Gammal frälsesläkt. Introd. 1625. Uppflyttad i riddareklassen 1650. Rent agnatiskt sätt är stamfadern Jöns Erlandsson (Liljesparre) som kanske fört ett sparre eller liljesparre vapen. Naamnet Hård härstammar från Johan "Joen" Hård (sparre) känd 1424 som var farfar till Gunnil Laurensdotter.

Hård af Segerstad A1700.jpg

Hård af Segerstad A1701.jpg

TAB 4

Olof Pedersson (son av Peder Jönsson (Liljesparre)). Död omkring 1501. Förde Liljesparre vapnet. Vapenföringen till barnen är oklar. Gift med Gunnil Laurensdotter, dotter av Laurens Joansson Hård till Kallset i Villstads socken (sparre).

Barn:

 • Peder Hård. Väpnare. Se Tab. 5.
 • Carin Olofsdotter.
 • Bengt Hård. Se adl. ätten Hård af Torestorp.
 • Brita Olofsdotter. Gift med Lars Larsson och blev i detta äktenskap moder till riddaren och riksrådet Peder Hård till Häringe i Västerhaninge socken, som i vapnet förde tre strömmar.
 • Bengta Olofsdotter. Gift med Bengt.

TAB 5

Peder Hård (son av Olof Pedersson, tab 4). Väpnare. Nämnes redan 1501, då han efter fadern inträtt som part i ett bördsrättsmål om godset Landbotorp i Håksviks socken. Förde två korslagda färlor som sköldemärke. Död i Stockholm omkring 1534 (efter 1532-06-24). Gift med Carin Tordsdotter, dotter av hövidsmannen Tord Björnsson (Store) och Kerstin Bengtsdotter Krabbe.

 • Lars Pedersson. Krigsöverste. Död 1563. Se Tab. 6.
 • Krabbe Pedersson. Död 1566. Gift med Sigrid Hansdotter.
 • Brita. Död före 1573. Gift 1:o med fogden i Allbo Östbo härader Arvid Olofsson Drake, (Drake från Västbo). Gift 2:o med befallningsmannen på Kronoberg Göran Jönsson (Svan).
 • Ingrid. Gift med Clemet Månsson Stolpe.
 • Anna. Gift med Velam Tysk.
 • Gunnil. Gift före 1532-06-24 med sin systers svåger Claes Olofsson Drake (Drake från Västbo).
 • Carin. Gift med Matts Torbjörnsson.
 • Magdalena, död ogift på 1590-talet.

TAB 6

Lars Pedersson (son av Peder Hård, tab 5), till Segerstad samt Svanseryd i Torestorps socken Älvsborgs län, Hjällö i Fågelås socken Skaraborgs län och Bolmstad i Angelstads socken Kronobergs län, som han tillbytt sig av konung Gustaf 155941. Befallningsman i Vartofta m. fl. häraden 1536-01-31–1540 på Höjentorps kungsgård i Eggby socken Skaraborgs län 1540-06-18. Levererade restantier därifrån ännu 1543. Häradshövding i Västbo härad 1541–154314. Fogde i Hovs län 1542. Avsatt s. å. 2/10. Förseglade Västerås arvförening 1544-01-13. Fick s. å. 6/7 i förläning Villstads socken och 1547-05-04 Långaryds socken i Västbo härad. Häradshövding i Sunnerbo s. å. 14. Fogde på Stegeborg 1547-05-13–1554. Fick 1551-01-09 i förläning Häradshammars socken i Östkinds härad Östergötlands län i vederlag för ovannämnda socknar. Miste även Häradshammar 1554, men hade räntan av kyrko-, präst- och prebendelandbor i Västbo härad till sin död. Häradshövding i Kinnevald 1558 och 1559 15. Konf.fullm. på Sunnerbo häradsrätt2 s. å. 15/12. Förseglade kon. Gustaf I:s testamente 1560-06-30 ständernas bevillning 1561-04-15. Befallningsman över arkliet 1560. Jämte Jakob Bagge amiral över flottan i Älvsborg16 1561-10-04. Hövidsman på Älvsborg s. å. 17/10 under Sigvard Kruses sjukdom17. Överste för artilleriet 1562 och för krigsfolket i Västergötland18 1563-04-28. Stupade s. å. i nov. vid Halmstad [Al]. Gift 1552-09-25 med Brita Ribbing, född 1530 på Svanseryd, död12 1592 (efter 19/2), dotter av ståthållaren Nils Knutsson Ribbing Anna Olofsdotter (Stenbock).

Barn:

 • Peder Hård, född 1553-07-17. Konung Johan III:s kammarjunkare. Hövidsman på Stockholms slott. Ihjälslagen 1576 i Stockholm och begraven i högkoret i Storkyrkan, 'varest hans gravsten förr fanns med en så lydande, av konung Johan III förtattad gravskrift: Peder Hård av ädel släkt Med denna gravsten är betäckt. Sedan han på sitt tjugofemte år Genom olyckan fick sitt dödssår.'
 • Olof Hård, född 1555. Ståthållare. Död 1630. Se Tab. 7.
 • Carin, född 1557 på Segerstad, levde ogift ännu 160419 på Bolmstad, död på 1640-talet3. Gift före 160842 med ryttmästaren Måns Kijl, som levde 1648.
 • Margareta, född 1558-09-28 på Segerstad, död 1560-06-02.
 • Erik Hård, född 1560, häradshövding. Död 1645. Se Tab. 118.
 • Anna, född 1562-01-07 på Limmared, död 160120. Gift 1589-06-15 på Svanseryd med häradshövdingen Axel Nilsson Posse, död 1633.
 • Brita, till Svanseryd, född 1563-09-00 död 1630-04-16 Kjellstorp. Gift 1586-11-06 på Svanseryd med hertig Carls kammarjunkare Nils Mattsson Kagg, död 1601.

TAB 7

Olof Hård, (son av Lars Pedersson, tab 6), till Segerstad samt Skämningsfors i Brandstorps socken och Tubbetorp i Stenums socken (båda i Skarab.) samt Moanäs i Fågelås socken Skaraborgs län, som han erhöll i donation 1624, född 1555-05-13 (30/5 enl. gravsten) på Segerstad. Följde 1577 hertig Carl på hans resa till Pfalz. Var 1587 bemälde hertigs kammarjunkare. Hövidsman för en fänika knektar 1596-09-13. Mönsterherre i Stockholm22 1596-10-28. Översteamiral för några skepp 1597-05-18. Med flere förordnad till slottsloven på Kalmar s. å. 8/6. Ryttmästare över Vista, Östbo, Mo, Tveta, Västra härads, Sunnerbo Västbo häraders knektar i Småland 1600-03-28. Ståthållare över Jönköpings hus, stad och län s. d. Hade 1600-04-17–1618 i förläning Reftele och Anderstorps socknar21 Jönköpings län. Befallningshavande över krigsfolket i Småland 1605-07-19. Överste för allt krigsfolket därst. 1609-04-04. Åter ståthållare på Jönköping 1612-01-04–s. å. 30/5. Död 1630-10-31 och ligger jämte sin fru begraven på Reftele kyrkogård, där hans ståtliga gravsten med anvapen finnes. Han var en mycket tapper man. Blev 1598-06-31 vid Kalmar slotts uppgivande förd av konung Sigismund till Polen, neder om Weichselströmmen, varest han utstod ett svårt fängelse. Skiftade slutligen 1628-06-11 på Segerstad sina sätesgårdar emellan sina tre söner. Gift 1586-03-13 på Örebro slott med hovjungfrun hos hertig Carls gemål Maria av Pfaltz Catharina Vogtin von Fronhausen, av förnäm adel från Hessen, född 1553, död 1640, dotter av Johan Vogt von Fronhausen och Anna Catharina Rau von Holzhausen.

Barn:

 • Brita, drottning Christina den äldres hovjungfru. Levde ännu 1656.23 Gift 1615-06-14 på Stockholms slott med översten Zakarias Wolfgangsson Paull, natural. Pauli, född 1586, död 1630.
 • Carl, född 1591. Riksjägmästare. Död 1653. Se Tab. 94
 • Maria. Gift 1:o3 med N. N. Hierta. Gift 2:o3 med sin frände Carl Claesson Hård af Torestorp, nr 60. Gift 3:o med Anders Blome till Halla. Hon och maken i sista giftet bortbytte 1647-08-14 frälsegården Berga i Åsaka socken, som Maria Hård tillbytt sig för sin morgongåva, till greve Per Brahe24.
 • Erik, död ung före 1628.
 • Elisabet, död 1622. Gift 1616 med borgmästaren i Norrköping Nils Månsson den store i hans 2:a gifte, född 1586, död 1639, stamfader för adl. ätterna Durell och Duréel, nr 422 och 609.
 • Catharina. Gift med Per Kijl, i hans 1:a gifte.

TAB 8

Johan, (son av Olof Hård, tab 7), till Hallabo i Ambjörnarps socken Älvsborgs län, Hattsjöhult i Sandsjö socken Jönköpings län Tubbetorp i Stenums socken Skaraborgs län. Kallas, troligen med orätt, major. Död 1645-12-10 på Hattsjöhult. Gift med sin faders sysslings dotter Elin Store, död 1654-12-03 på Hallabo, dotter av Erik Persson Store, och Margareta Christersdotter (halv hjort).

Barn:

 • Anna, död 1692-11-03 i Prinsnäs Gift 1:o med vice presidenten Isak Henriksson Silfverhielm, i hans 2:a gifte, död 1650. Gift 2:o med översten Johan Printz, adlad Printzensköld, i hans 2:a gifte, död 1658.
 • Brita Maria, levde änka 1676-09-29, men död före 1697 Gudhammar. Gift 1650 med sin syssling, ryttmästaren Göran Hård af Segerstad, född 1621, död 1672.
 • Erik, född 1621. Överjägmästare. Död 1692. Se Tab. 14.
 • Margareta, levde 1662, död ogift före 1697.[3]
 • Helena, levde ännu 1696-03-05 på Torestorp. Gift efter 1656-04-17 med sin frände Erik Hård af Torestorp, nr 60, död 1671.[3]
 • Annika. Död 1656 i Elbing och begraven i Stenums kyrka.

TAB 9

Carl, (son av Johan, tab 8), till Hallabo i Ambjörnarps socken samt Brandstorp Krabbelund, båda i Hällestads socken, Kjellstorp (alla i Älvsborgs län). Var 1643 ännu 1649 fänrik vid Västgötadals regemente. Var 1652 löjtnant 1656 regementskvartermästare därst. Kapten 1656. Död 1657-08-14 i Polen och där begraven. Gift med Märta Krabbe af Svaneby i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1674 med majoren Göran Svärdsköld, från vilken hon 1693 blev skild), död 1699-02-00, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Krabbe af Svaneby, och hans 1:a fru Anna Carlsdotter (Lilliestielke).

Barn:

 • Johan. Kornett. Begraven i Ambjörnarps kyrka
 • Annika, född 1654, död 1720-01-22 och begraven s. å. 2/2 i Eriksbergs kyrka Älvsborgs län. Gift, enl. k. tillstånd 1675-11-19, med kyrkoherden i Eriksbergs pastorat av Skara stift Erik Fabritius, död 1714-05-28.
 • Carl, född 1655. Löjtnant. Död 1720. Se Tab. 10

TAB 10

Carl, (son av Carl, tab 9), till Hallabo i Ambjörnarps socken, Måssebo i likanämnd socken och Bosared i Sjötofta socken (alla i Älvsborgs län), född 1655. Löjtnant vid Skaraborgs läns sexmänningsregemente 1677-01-20. Konfirm.fullm. 1695-08-15. Avsked före 1700. Död 1720 på Håkentorp i Eriksbergs socken Älvsborgs län och begraven s. å. 19/1 i Ambjörnarps kyrka. Gift 1:o 1679-03-09 på Fästered i Tranemo socken Älvsborgs län med Christina Cecilia Crusebjörn, dotter av kammarrådet Jesper Crusebjörn, och Anna Ribbing. Gift 2:o 1714-05-19 på Håkentorp med Christina Lundahl, död 1732.

Barn:

 • 1. Gustaf döpt 1680-07-01, begraven s. å. 5/9.
 • 1. Jesper Abraham, född 1682. Överstelöjtnant. Död 1733. Se Tab. 11.
 • 1. Carl Gustaf. Fänrik vid Södermanlands regemente. Stupade ogift 1709-06-28 i slaget vid Poltava.
 • 1. Anna Helena, döpt 1684-05-11. Gift 1714-09-06 med kaptenen vid Älvsborgs regemente Adam Elfman, född 1682, död 1777-01-16.
 • 1. Märta Maria, döpt 1686-12-23, död 1770-06-30 på Håkentorp. Gift 1:o med kaptenen vid Jönköpings regemente Isak Tiliander, stupade 1718-11-27 vid Fredrikshald. Gift 2:o 1719-12-02 Orreda med löjtnanten vid Jönköpings regemente Johan Widbom, död 1756.
 • 1. Brita Christina, född 1691-05-14, död 1741-05-14 Hedened och begraven s å 20/5 i Hovs kyrka Älvsborgs län. Gift 1:o med kaptenen Johan Lithen, adlad Litheim, i hans 2:a gifte, född 1663, död 1725. Gift 2:o 1726 med fänriken Johan Kuylenstierna, i hans 2:a gifte, född 1698, död 1775.
 • 2. Erik, född 1715. Fänrik. Död 1769. Se Tab. 12

TAB 11

Jesper Abraham, (son av Carl, tab 10), till Hallabo. Döpt 1682-03-13 i Tranemo socken Älvsborgs län. Kom i tjänst 1698. Förare vid livgardet. Fänrik vid tyska livregementet till fot 1703-11-06. Sekundlöjtnant vid Södermanlands regemente 1704-12-31. Premiärlöjtnant därst. 1706-08-06. Regementskvartermästare 1708-05-03. Sekundkapten s. å. 3/12. Överstelöjtnants karaktär 1722-06-26. Kaptens indelning vid Skaraborgs regemente. Avsked 1731-03-09. Död 1733-08-13 på Hallabo utan söner och begraven i Ambjörnarps kyrka. Blev vid Poltava fången och förd till Sibirien, varifrån han hemkom 1722. Gift med sin fränka Helena Dorotea Hård af Torestorp, född 1709, död 1783-09-05 Traneryd, dotter av ryttmästaren Nils Hård af Torestorp, nr 60, och Ingrid Brun.

Barn:

 • Inga Christina, född 1731-03-30 i Kyrkefalla socken Skaraborgs län, död 1801-12-16 Hällstorp. Gift med kaptenen Jakob Lagercrantz, nr 1011, född 1729, död 1806.

TAB 12

Erik, (son av Carl, tab 10), född 1715-03-25 i Östra Håkentorp i Eriksbergs socken Älvsborgs län. Volontär vid Älvsborgs regemente 1734-09-25. Korpral därst. 1735-09-25. Rustmästare 1740-02-02. Furir 1742-11-16. Förare 1743-05-12. Fänriks avsked 1750-11-28. Död 1769-06-01 på kronoskattehemmanet Paradis i Fristads socken Älvsborgs län. Han var 1741 kommenderad på galäreskadern 1743 med mot de upproriska dalkarlarna på Norrmalmstorg samt regementet följaktig till Dalarne. Gift 1738-12-17 med Märta Elisabet Björnberg i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1737 med fältväbeln Bäfverman), född 1719-05-01, död 1782-03-04 Skärum, dotter av kornetten Anders Björnberg, och Metta Magdalena Frölich.

Barn:

 • Carl Jesper, född 1739-09-16, död 1741-08-10.
 • Anders, född 1741-02-02, död 1742-09-21.
 • Johan Adolf, född 1744. Kapten. Död 1794. Se Tab. 13
 • Catharina Beata, född 1747-04-16, död 1812-06-23 på Eriksberg Fägre socken Skaraborgs län. Gift 1784 (efter 2/5) Kilagården med kyrkoherden i Jungs pastorat av Skara stift, kontraktsprosten Nils Gustaf Dryséen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1775-07-09 på Dunstorp vid Skara med friherrinnan Magdalena Charlotta Rehbinder, född 1755-08-20, död 1782-08-01 i Jungs prästgård, dotter av kaptenen, friherre Claes Henrik Rehbinder, och Aurora Charlotta Strömhielm), född 1735, död 1809-12-11.
 • Agneta Magdalena, född 1749-12-23 Svinåsa, död 1804-05-29 Veken. Gift 1775-10-10 på Skärum Lillegården i Kölaby socken med sergeanten Johan Fredrik Belfrage, född 1753, död 1818.
 • Märta Christina, född 1752-04-07 på Svinåsa, död 1825-04-28. Gift 1:o 1772-11-01 på Skärum Lillegården med rådmannen i Borås Assar Åbring. Gift 2:o 1780-10-10 på Skärum Lillegården med ägaren av Stora Viskarhult i Kinnerumma socken Älvsborgs län Carl Liljegren, född 1731, död 1785-12-26 på Stora Viskarhult. Gift 3:o 1788-03-04 Gravenfors
 • Hedvig Eleonora, född 1754-12-27, död 1820. Gift 1781-10-23 på Skärum Lillegården med prosten kyrkoherden i Yllestads pastorat av Skara stift Jakob Floren i hans 1:a gifte (gift 2:o 1822-09-08 med Maria Catharina Charlotta Göthenstierna, född 1774-03-16, död 1847 i Dimbo socken, Skarab., dotter av Carl Ulrik Göthenstierna, Elsa Brita Hård af Segerstad), född 1749-06-07 i Yllestads komministergård, död 1837-07-03 i Yllestads prästgård.
 • Carl Gustaf, född 1758-06-05 Iglaholm Volontär vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1769-08-15.
 • Anders Johan, född 1760-04-15 Paradis s socken Älvsborgs län. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente. Död 1779-06-12.

TAB 13

Johan Adolf, (son av Erik, tab 12), född 1744-12-29 Svinåsa. Först guldsmedsgesäll. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 1754-02-00. Furir vid Hessensteinska regementet i Göteborg 1765-02-15. Sergeant därst. 1769-04-06. Fältväbel vid Hälsinge regemente 1770-03-03. Stabsfänrik därst. 1771-06-05. Stabslöjtnant 1778-02-04. Kapten i armén 1790-08-23. Stabskapten vid regementet 1791-02-02. Död 1794-11-24 under notfiske på isen i en vik av Ljusnan, nedanför Föränge boställe i Järvsö socken Gävleborgs län, 'och funnen liggande framstupa med ansiktet i en vak.' Han bevistade finska kriget 1788–1790. Gift 1790 på Sibo boställe i Hanebo socken Gävleborgs län med sin hushållerska Beata Lundmarck, född 1758 i nämnda socken, död 1836-03-14 i Skogs socken Gävleborgs län, dotter av sämskmakaren Anders Lundmarck.

Barn:

 • Alexander, född 1783-03-30. Student i Uppsala 1801.
 • Carl, född 1786-02-05 i Hanebo socken. Volontär vid Hälsinge regemente 1794–1800. Kofferdimatros 1803–1804. Styrmansexamen i Gävle 1806-02-28. Kofferdistyrman 1814–1822. Kofferdikapten 1822-03-25. Underskeppare vid arméns flotta s. å. 31/7. Avsked 1823-03-08. Gift 1:o 1818 i Söderhamn med Brita Maria Garberg, död 1819-04-13. Gift 2:o 1822-10-30 med Lovisa Ulrika Blombergsson.
 • Märta Elisabet, född 1791-08-19 i Hanebo socken, död ogift 1863-12-12 i Skogs socken.
 • Catharina Beata, född 1794-04-28 i Järvsö socken, död ogift 1861-04-04 i Söderhamn.

TAB 14

Erik, (son av Johan, tab 8), till Tubbetorp i Stenums socken Skaraborgs län samt Krabbelund i Hällestads socken och Mollungen i Ods socken (båda i Älvsb.), född 1621. Var 1639 reformerad fänrik vid Jönköpings regemente22. Fänrik vid Västgötadals regemente26 1641-06-22. Löjtnant därst. 1643. Kvartermästare 1645–1647. Underjägmästare i Västergötland 1654-01-10. Konfirm. fullm. 1655-04-13. Ryttmästare26 1657-04-07. Underjägmästare i Västergötland och Bohuslän 1661-09-24. Häradshövding i Tveta härad på 1660-talet43, i Kinds härad44 1667-02-01 och i Gäsene härad3 1671-11-02. Överjägmästare i Västergötland, Halland Bohuslän 1682-10-30. Död 1692-05-05 och begraven s. å. 21/9 i Skärvs kyrka Skaraborgs län. Gift 1:o 1648 före 4/8 med sin broders svägerska Anna Krabbe af Saneby, död 1676 före 16/11, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Krabbe af Svaneby, och hans 1:a fru Anna Carlsdotter (Lilliestielke). Gift 2:o 1681-01-11 i Stockholm med sin kusins dotter och sin svägerskas sysslings dotter Brita Ribbing, dotter av landshövdingen Gustaf Ribbing, och Christina Pauli. Gift 3:o med Maria Bock af Näs, född 1633-01-02, död 1701 Södraholm

Barn:

 • 1. Lennart. Student i Uppsala 1669-08-14.[27]
 • 1. Adolf. Student i Uppsala27 1669-08-14. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 1676-01-17. Löjtnant därst. 1677. Levde 1678-04-25 men död s. m. i Halmstad, skjuten av ryttmästaren Olof Bengtsson Silfverlod.
 • 1. Gustaf, född 1654. Hovstallmästare. Död 1714. Se Tab. 18
 • 1. Märta, född 1655, död ogift 1692-04-27 på Tubbetorp och begraven s. å. 21/9 på samma gång som fadern i Skärvs kyrka
 • 1. Helena, född 1656, död 1732-05-05 på Krabbelund och begraven s. å. 14/5 i Floby kyrka. Gift med ryttmästaren Lars Hierta.
 • 1. Margareta, född 1657-01-05 på Tubbetorp, död 1663-05-14 och begraven s. å. 26/7 i Stenums kyrka
 • 1. Anna Catharina, född 1657, död 1724-03-22 Ekholmen. Gift med sin frände Gustaf Adolf Hård af Torestorp, nr 60, född 1652, död 1724.
 • 1. Axel Christoffer. Beridare. Stallmästare. Kammarherre. Död ogift 1704-05-07 i Hejisberg, av våda illa skjuten två dagar förut vid en exercis 'av konung Carl XII, som höll mycket av honom. Han var med vid Narva och Düna, varest han blev blesserad i ena armen.'
 • 1. Agneta, död 1729-06-15 Uddetorp. Gift 1:o 1696-09-13 i Stenums socken med överjägmästaren Carl Emanuel von Snoilsky B, i hans 2:a gifte, född 1659. Gift 2:o 1715-10-19 på Uddetorp med majoren Börje Fikenbohm, död 1748-08-0025.

TAB 15

Johan, (son av Erik, tab 14), till Krabbelund och Mollungen, född 1650. Student i Uppsala27 1669-08-14. Fänrik vid bergsregementet eller Malmöska regementet22 1674-11-02. Löjtnant därst. 1675-04-20 och vid Skaraborgs regemente 1676-02-24. Kapten vid sistnämnda regemente25 1678-09-17. Avsked 1700-08-04. Sedan major och kommendant. Död 1711 Moanäs och begraven s. å. 3/11. Gift 1688 i Fågelås socken3 med sin syssling Magdalena Hård af Segerstad, född 1665-08-12, död 1730 på kornettsbostället Broby i Gammalkils socken Östergötlands län och begraven s. å. 16/10, dotter av översten Gustaf Hård af Segerstad och friherrinnan Anna Stake.

Barn:

 • Beata Magdalena, född 1689-04-16 i Fågelås socken Skaraborgs län, död ogift 1757-05-27 i Vinnerstads socken Östergötlands län.
 • Annika, död 1690-05-20 i Sjogerstads socken3 Skaraborgs län.
 • Catharina, född 1691-06-11 på Krabbelund, levde 17153.
 • Gustaviana, född 169(2), död 1780-02-23 Hultsvik. Gift 1721-12-27 med ryttmästaren Börje von Gardemein, född. 1700, död 1758.
 • Erik. Fänrik vid dalregementet 1710. Död ogift s. å. 23/9 (i dec.)22 i Reval.
 • Johan Adolf. Adjutant vid adelsfanan. Död ogift.
 • Harald, född 1701. Fänrik. Död 1779. Se Tab. 16
 • ? Lennart, död på Krabbelund och begraven 1707-07-15 i Floby kyrka 3.

TAB 16

Harald, (son av Johan, tab 15), till Åna i Undenäs socken Skaraborgs län. Döpt 1701-05-02 på Krabbelund. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1719-09-30. Avsked. Död 1779-04-29 Karsjötorp Gift 1:o 1731 med Brita Helena Gyllengrip, född 1700-08-26 på Måryd i Beatebergs socken Skaraborgs län, död 1766-03-03 på Åna, dotter av kaptenen Gabriel Gyllengrip, och hans 1:a fru, friherrinnan Barbro Leijonhufvud. Gift 2:o 1771-02-07 med Catharina Charlotta Stråle af Sjöared, född 1720 i Landsberg i Brandenburg, död 1802-06-04 på Krustorp vid Mariestad, dotter av kaptenen Johan Ulrik Stråle af Sjöared, och Dorotea Margareta Rosenfelt från Brandenburg.

Barn:

 • 1. Barbro Magdalena, född 1732-02-07 i Undenäs socken, död 1798-02-09 på Åna. Gift där 1770-08-26 med sin broders svåger, fänriken Claes Magnus Werdenhoff, född 1724, död 1800.
 • 1. Elisabet, född 1733, död ogift 1763-05-06 i Stockholm.
 • 1. Johan Gabriel, född 1734-05-17. Volontär vid Skaraborgs regemente 1751. Förare vid Cronhielmska regementet 1752. Sekundadjutant därst. 1750-10-13. Sergeant 1755-10-28. Premiäradjutant 1761-05-05. Genom byte fänrik vid prins Fredrik Adolfs regemente 1762-09-18. Avrapporterad 1764-04-18. Överinspektor för nummerlotteriet. Död ogift.
 • 1. Agneta Gustava, född 1735. Blev på sitt 18:e år av våda ihjälskjuten 1753-11-23 av en fänrik Udd.
 • 1. Carl Gustaf, född 1737-11-20 på Åna, död där 1738 och begraven s å. 17/3.
 • 1. Ebba Eleonora, född 1739-06-30 på Åna, död ogift 1766-09-16 på nämnda egendom.
 • 1. Bengt Lennart, född 1743-06-17 på Åna. Löjtnant. Bränneriinspektor i Hälsingborg. Död barnlös 1801-12-19 i Västerås under en resa. Gift med Christina Catharina Loffman, född 1736, död 1818-10-31 i Hälsingborg, dotter av löjtnanten Johan Loffman och Maria Ellers.

TAB 17

Erik, (son av Harald, tab 16), född 1736-12-03 Åna. Styckjunkare vid artilleriet (bodde 1776 i garnisonsförsaml. i Göteborg). Död före 1794. Gift 1761-06-14 i Varvs socken Skaraborgs län med Charlotta Werdenhoff, född 1728-07-16, död 1794-01-20 Måryd, dotter av majoren Carl Julius Werdenhoff, Brita Margareta Breitholtz.

Barn:

 • Carl Erik, född 1762-07-10 i Varvs socken. Inskriven jämte brodern i Visingsö skola 1773.3
 • Johan Magnus, född 1763-12-29 på Åna.
 • Brita Charlotta, född 1767-11-07 på Åna, död där 1768-03-11.

TAB 18

Gustaf, (son av Erik. tab 14), till Kavlås i Hömbs socken, Tamstorp i Trökörna socken, Ulvstorp och Frittorp i Sparlösa socken (alla i Skaraborgs län), Livered i Hålanda socken Älvsborgs län och Ramsjöholm i Svarttorps socken Jönköpings län, född 1654-05-22. Kammarherre. Understallmästare 1677-01-08. Hovstallmästare 1697-12-01. Fick inseende över Strömsholms stuteri. Död 1714-02-06 Och begraven s. å. 9/2 i Riddarholmskyrkan i Stockholms samt därefter nedsatt i Hömbs kyrka Skaraborgs län, som han från grunden låtit förnya och där hans vapen med anor finnes. Han var en stor ryttare och lärde prins Carl, sedermera konung Carl XII, att rida. Gift med friherrinnan Brita Christina Stake, död 1729-09-12, dotter av kaptenlöjtnanten, friherre Erik Stake, och Ebba Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1688-11-25 'med segerhuva'. Beridare vid k. stallet29 1704-03-18. Löjtnant. Sekundryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1710-11-15. Ryttmästare därst. 1711-04-14. Död ogift 1712 och bisatt 19/9 i Karlshamn. Han blev fången vid Poltava, men hemkom snart.
 • Ebba Brita, född 1689-12-14. Gift med överstelöjtnanten Axel Hammarhjelm, i hans 1:a gifte, född 1676, död 1748.
 • Erik, född 1691-01-22, död 1692 och begraven s. å. 21/9 i Skärvs kyrka Skaraborgs län.
 • Gustaf, född 1692-09-08. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1710-01-07. Löjtnant vid Västgötadals regemente s. å. 13/4. Kapten därst. s. å. 29/8. Tången 1713-05-16 vid Tönningen. Död ogift s. å. 29/5.
 • Anna Magdalena, född 1696-02-04, död 1738 och begraven s. å. 30/4 i Bjälbo socken Östergötlands län. Gift med kaptenen Lennart Lilliestielke, nr 120, död 1738.
 • Fredrik Harald, född 1697. Löjtnant. Död 1759. Se Tab. 34.
 • Agneta, född 1698-03-04, död s. å. 12/10 på Kavlås.
 • Carl Georg, född 1699. Fänrik. Död 1760. Se Tab, 37.
 • Hedvig Eleonora, född 1700-06-03, död 1779-03-10 på Gunnarsbo Älvsborgs län. Gift med ryttmästaren Nils Lilliehöök af Fårdala, född 1695, död 1739.
 • Johan, till Backegården och Skog, född 1701-06-01. Sergeant vid Skaraborgs regemente. Fänriks avsked 1724-12-10. Död barnlös 1737-07-28 och begraven i Sparlösa kyrka. Han ägde 1728, jämte brodern Per, Ulvstorp3. Gift med Margareta Soop i hennes 2:a gifte (gift 1:o med fänriken Gustaf Adolf Frölich), född 1679-01-16 på Lindärva i likanämnd socken Skaraborgs län, död 1736-10-10 i Härene socken Skaraborgs län, dotter av majoren Hans Soop, och Helena Bonde.
 • Adolf, född 170(4). Död 1709-04-10 och begraven i Stenums kyrka.
 • Per. Rustmästare vid Västgötadals infanteriregemente 1728-12-02. Förare därst. 1731-11-02. Löjtnants avsked 1733-05-24. Löjtnant i holsteinsk tjänst. Kom sedermera alldeles utav sig och var slutligen gemen soldat. Gift i Hessen.

TAB 19

Erik, (son av Gustaf. tab 18), döpt 1693-07-02 Kavlås Adjutant vid Västgöta kavalleriregemente 1710. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1711. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1712-02-09. Kapten därst. 1713-07-20. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Kapten vid Närkes och Värmlands regemente 1717-04-16. Drunknade 1731-11-29 i en sjö vid Kastensbols boställe i Långseruds socken Värmlands län samt begraven i Bro kyrka Värmlands län. Han bevistade slaget vid Gadebusch. Blev fången vid Tönningen 1713-05-16, men rymde 1714-04-00. Blev 1718 vid Fredrikshald illa blesserad i högra armen och blev därav ofärdig. Gift 1726-11-02 med Elsa Ebba Cremer, född 1695-08-03, död 1749, dotter av överstelöjtnanten Fredrik Cremer, och Elsa Catharina Uggla.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1727. Kapten. Död 1786. Se Tab. 20
 • Fredrik Georg, född 1728. Student i Uppsala. Död där 1746-04-18.
 • Johan Gabriel, född 1730-09-02 på Kastensbol.

TAB 20

Carl Gustaf, (son av Erik Georg, tab 19), född 1727 i Värmland. Student i Uppsala 1746. Kapten i kejserl. österrikisk tjänst. Död 1786-07-12 på Östra Brosäter i Bro socken Värmlands län. Gift 1768-08-04 på Krokstad i By socken Värmlands län med sin syssling Lovisa Ulrika Uggla, född 1747-01-01 på Krokstad, död 1817-01-11 i Karlstad, dotter av hovjägmästaren Georg Gustaf Uggla, och Agneta Maria Bratt.

Barn:

 • Erik Georg, född 1769-05-22 på Brosäter. Sergeant vid dalregementet 1778-08-12. Fänrik därst. 1779-07-22 och vid Närkes och Värmlands regemente 1788-07-01. RSO 1790-04-30. Löjtnant vid sistnämnda regemente s. å. 23/8. Kapten därst. 1792-06-13 och vid Österbottens regemente 1799-06-03. Majors avsked 1810-06-19. Död barnlös 1821-09-18 på Klemets kaptensboställe i Närpes socken i Finland. 'Han blev riddare för sin visade behjärtenhet vid Pardakoski 1790 samt blesserades illa vid Lappo den 14 juli 1808.' Gift med Maria Elisabet Wessman.
 • Carl Ludvig, död barn.
 • Sofia Teresia, född 1772-07-16, död 1808-07-08 i Karlstad. Gift 1788-07-08 på Östra Brosäter med vice häradshövdingen Lars Gustaf Bratt född 1758-10-08 på Forsvik30 i Botilsäters socken Värmlands län, död 1812-02-02 på Stegelsrud30 i Millesviks socken Värmlands län.
 • Carl Gustaf, född 1774-11-01, död 1778-07-00.

TAB 21

Lennart, (son av Gustaf, tab 18), till Hedåker i Hyringa socken Skaraborgs län, född 1694-11-25 i Stockholm. Regementsadjutant vid Västgötadals regemente 1710. Fänrik därst. 1711-10-30. Sekundlöjtnant 1712-12-24. Premiärlöjtnant 1714-02-20. Konfirm.fullm. 1716-04-17. Kapten 1717-11-19. Avsked 1733-05-05. Död 1768-03-12 på Hedåker. Han blev fången vid Tönningen 1713-05-16 men befriade sig själv 1714-02-00. Gift 1723 i Göteborg med Elisabet Olbers, född 1706 i Hyringa socken, död 1761-01-18 på Hedåker, dotter av handlanden och rådmannen i Göteborg, assessorn Johan Anders Olbers och hans 2:a hustru Clara Schröder, samt syster till majoren Erik Olbers, adlad von Oldensköld, nr 1932.

Barn:

 • Brita Elisabet, född 1727-03-05 på Hedåker, död 1774-04-14 Ekedal Gift 1752-11-29 på Hedåker med kornetten Georg David Zengerlein, född 1723, död 1773.
 • Anna Ebba, född 172(8), död 1731-09-26 på Hedåker.
 • Beata Eleonora, född 1730-06-09 på Hedåker, död där 1817-08-26. Gift 1:o 1753-12-30 i Tängene socken Skaraborgs län med kaptenen Åke Belfrage, född 1722, död 1760. Gift 2:o 1763-10-05 Stallaholm med kaptenen Jakob Reenstierna, i hans 2:a gifte, född 1690, död 1772.
 • Johan Gustaf, född 1731. Löjtnant. Död 1780. Se Tab. 22.
 • Clara Maria, född 1733-09-28 på Hedåker, död ogift 1782-02-27 på Ekedal.
 • Anna Regina, född 1737-07-30, på Hedåker, död 1800-11-23 på Stora Lunnabol i Kyrkås socken Skaraborgs län. Gift 1773-06-29 på Hedåker med löjtnanten Alexander Frölich, född 1737, död 1806.
 • Erik, född 1744-06-02 på Hedåker, död där s. å. 4/10.

TAB 22

Johan Gustaf, (son av Lennart, tab 21), född 1731-09-19 på Hedåker. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente22. Furir vid Bohusläns dragonregemente 1749-04-26. Kornett därst. 1750-09-19. Stabslöjtnant 1759-12-07. Löjtnant 1761-09-14. Avsked 1764-05-02. Död 1780-12-29 i Stockholm. Gift 1761-04-07 med stiftsjungfrun Maria Ulrika Adelheim, född 1740-09-09, död 1796-09-09 i Karlstad, dotter av bergsrådet och brukspatronen Johan Borgström, adlad Adelheim, och hans 2:a fru Anna Elisabet Hjertzeel.

Barn:

 • Anna Elisabet, född tvilling 1762-11-14 på Hedåker, död ogift 1815-06-23 i Stockholm.
 • Christina Magdalena, född tvilling 1762-11-14 på Hedåker, död 1769-12-03 Hinsegården
 • En dotter, dödfödd 1764-01-06.
 • Gustaf, född 1765. Löjtnant. Död 1801. Se Tab. 23
 • En son, dödfödd 1766-03-18.
 • Erik Adolf, född 1767-12-02 på Hedåker, död 1782-07-17 genom drunkning i Stockholm.
 • Catharina Johanna, född 1769-07-03 på Hedåker, död där 1770-06-25.
 • Johan Ludvig, född 1771-02-18 på Hinsegården, död 1772-06-18 Viken
 • Johan Ludvig, född 1772. Kapten. Död 1836. Se Tab. 24
 • En son, dödfödd 1773.
 • Christina Magdalena, född 1774-03-27 på Viken.
 • Brita Lovisa, född 1776-05-02. Gift 1801-05-28 i Stockholm med ryttmästaren Carl Adolf Gripenschütz, född 1766, död 1823.
 • Hedvig Ulrika, född 1777-09-25, död s. å. i nov.
 • Catharina Charlotta, född 1779, död s. å.
 • Rolof Herman, född 1780. Kapten. Död 1827. Se Tab. 29

TAB 23

Gustaf, (son av Johan Gustaf, tab 22), född 1765-03-08 Hedåker. Volontär vid livgardet 1779-12-24. Rustmästare därst. 1781-11-02. Förare 1782-04-27. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1789-11-01. Löjtnant därst. 1796-10-26. Död 1801-03-25 på Folkesboda boställe i Sköllersta socken Örebro län. Gift 1800-04-14 i Sköllersta kyrka med Christina Roos af Hjelmsäter i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1803-08-04 med kornetten Olof Österberg, född 1768-05-20, levde 1813), född 1776-08-04, död 1843-02-02 i Örebro, dotter av löjtnanten Johan Fredrik Roos af Hjelmsäter, och Christina Friis.

Barn:

 • Maria Gustava, född posthuma 1801-10-23. Stiftsjungfru. Död31 1844-04-20. Gift 1823-07-27 med kyrkoherden i Kräklinge pastorat av Strängnäs stift Johan Magnus Hellberg, född 1796-05-03 i Årdala socken31 Södermanlands län, död 1842-01-27 i Kräklinge prästgård.31

TAB 24

Johan Ludvig, (son av Johan Gustaf, tab 22), född 1772-09-05 Viken. Kadett vid amiralitetet 1789-03-12. Livdrabant 1792-06-13. Löjtnant i armén 1795-04-11. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 11/5. Stabskapten därst. 1800-06-07. Avsked 1807-12-08. Död 1836-12-17 Vik. Gift 1801-10-20 Uggebol med Maria Charlotta von Vicken, född 1778-12-22 på Uggebol, död 1861-06-16 på Vik, dotter av majoren Hans Henrik von Vicken, natural. och adopt. von Vicken, nr 830, och Anna Vendela Lagerhjelm.

Barn:

 • Vendela Charlotta, född 1803-07-26 på Uggebol. Stiftsjungfru. Död 1840-10-24 i Stockholm och begraven i Hårdska familjegraven på Arvika kyrkogård. Gift 1831-12-26 på Vik med kyrkoherden i By pastorat av Karlstads stift, kontraktsprosten Mattias Leonard Wikland i hans 1:a gifte (gift 2:o 1846-07-16 Hammar, med Eleonora Sofia Geete, född 1816-07-20 Sneslingeberg, död 1869-03-27 på Hammar, dotter av ryttmästaren Gustaf Casten Geete, och Märta Helena Geete), född 1801-03-08 på Bjurkärns bruk i likan socken. Värmlands län, död 1881-10-05 i By prästgård [Hm].
 • Carl August, född 1804-09-22, död 1805-12-29.
 • Axel Ludvig, född 1805-10-18 och död 1807-02-24 i Ölme socken.
 • Ernst Vilhelm, född 1807. Överstelöjtnant. Död 1888. Se Tab. 25.
 • Anna Juliana (Julia), född 1808-06-01. Stiftsjungfru. Död ogift 1886-04-12 på Ängåsen.
 • Göran Ludvig född 1811. Major. Död 1892. Se Tab. 26.
 • Emil August, född 1813. Vice kommissionslantmätare. Död 1878. Se Tab. 28.
 • Henrietta Lovisa, född 1814-08-08 på Vik, död ogift 1902-12-28 i Arvika och begraven i Hårdska familjegraven på Arvika kyrkogård.
 • Carl'' Johan, född 1816-06-08 på Vik. Överflyttade till Nordamerika. Död där. Se Tab. 28 1/2.
 • Otto Uno, född 1817-11-11 på Vik, död ogift 1875-02-03.
 • Laura Maria, född 1819-05-06 på Vik, död 1872-05-14 i Stockholm. Gift 1844-07-02 på Vik med godsägaren Erik Olof Palm, född 1809-11-07 Tunbyholm s län, död 1896-01-04 i Forsmarks prästgård Stockholms län.
 • Ida Sofia, född 1820-09-26 på Vik, död 1900-08-14 i Arvika och begraven i Hårdska familjegraven på Arvika kyrkogård. Gift 1844-06-24 på Vik med komministern i Filipstads Färnebo församl. av Karlstads stift Johan Niklas Jansson, född 1809-06-09 i Fryksände socken Värmlands län, död 1855-09-08 i Filipstad.

TAB 25

Ernst Vilhelm, (son av Johan Ludvig, tab 24), född 1807-06-05 Uggebol. Student i Uppsala 1823. Förare vid Värmlands regemente 1826-01-26. Officersexam, s. å. Fänrik vid nämnda regemente 1827-04-25. Löjtnant därst. 1834-04-27. 1. Adjutant 1836. Kapten 1841-05-05. RSO 1853-04-28. 3. Major s. å. 20/12. 2. major 1862-05-06. Överstelöjtnant i armén 1864-04-05. Avsked s. å. 19/4. Död 1888-11-23 på sin egendom Skog i Frykeruds socken, Värmlands län. Gift 1839-10-10 med Sofia Christina Huldt, född 1808-01-13 i Stockholm, död 1884-04-24 i Arvika, dotter av bankokommissarien Gustaf Erland Huldt och hans 1:a fru Ulrika Eleonora Huldt.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1844-06-20. Student i Uppsala 1863. Död där 1867-09-10.
 • Sofia Augusta, född 1851-09-00, död s. å. 8/10.

TAB 26

Göran Ludvig, (son av Johan Ludvig, tab 24), född 1811-11-13 Vik. Volontär vid Smålands husarregemente 1826-04-04. Furir 1829-05-27. Officersexamen 1830. Fänrik vid Närkes regemente s. å. 4/12. Löjtnant 1836-08-23. Kapten 1848-08-14. RSO 1858-04-28. Major i armén 1865-06-09. Avsked 1872-04-26. Död 1892-04-27 i Arvika. Ägde Nolby i Väse socken, Värmlands län. Gift 1839-05-05 i Kristinehamn med Catharina Sofia Lindstedt, född 1811-11-29 i nämnda stad, död 1894-10-29 i Arvika, dotter av rådmannen Johan Petter Lindstedt och Catharina Elisabet Bergvall.

Barn:

 • Vendela Maria Elisabet, född 1840-02-18 på Nolby, liksom syskonen, död 1897-06-17 i Uppsala. Gift 1867-05-08 på Nolby med grosshandlaren Per Erik Thunberg, född 1833-12-27 vid Tunsjön i Dals socken, Västernorrlands län, död 1885-04-12 i Nyland i Ytterlännäs socken, Västernorrlands län.
 • Hildegard Sofia, född 1841-07-03, död 1906-12-09 i Stockholm. Gift 1876-11-04 på kompanichefsbostället Björka i Fågelviks socken Värmlands län med civilingenjören, RVO, Carl Gustaf Forselius i hans 2:a gifte (gift 1:o 1870-10-12 i Stockholm med Charlotta Vilhelmina Helena Bergman, född 1841-03-08 Graneberg Död 1875-05-25 i Västanfors i Folkärna socken, Kopp., dotter av godsägaren Per Erik Bergman och Christina Bistedt), född 1835-11-04 i Svinstads prästgård Östergötlands län, död 1921-03-29 i Stockholm.
 • Matilda Vilhelmina (Mina), född 1842-07-26, död ogift 1877-02-21 Björka
 • Charlotta Ulrika, född 1843-12-31. Stiftsjungfru. Död ogift 1925-11-03 i Stockholm.
 • Viktor Ludvig, född 1847. Major. Död 1911. Se Tab. 27.
 • Julia Augusta, född 1850-07-07, död 1903-03-02 i Östersund. Gift 1878-07-22 Skattkärr, RVO, med. licentiat Carl Emanuel Westerberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1905-01-15 med Maria Medberg, född 1861-05-28, dotter av köpmannen Carl Rudolf Medberg och N. N. Lundberg), född 1848-11-21 i Uppsala.

TAB 27

Viktor Ludvig, (son av Göran Ludvig, tab 26), född 1847-09-19 på Nolby. Kadett vid Karlberg 1865-05-15. Utexaminerad 1871-04-29. Underlöjtnant vid Värmlands regemente s. å. 5/5. Löjtnant 1875-08-06. Kapten 1892-08-05. RSO 1894-04-28. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom kapten i regementets reserv 1901-05-31. Major i armén 1906-04-07. Död 1911-02-25 i Arvika. Gift 1881-03-18 i Oskarshamn med Märta Catharina Nemofila Johansson, född 1859-10-06 i nämnda stad, dotter av grosshandlaren Gustaf Johansson och Andrietta Carlotta Constance Frösén.

Barn:

 • Inga, född 1881-12-03 i Karlstad. Stiftsjungfru. Gift 1905-02-15 i Baltimore USA, med gymnastikdirektören William Lindegaard, född 1875-11-11. Död 1918.
 • Siri, född 1883-09-03 i Karlstad. Skådespelerska. Gift 1908-04-02 i Stockholm med advokaten Carl Otto Vilhelm Hellberg, från vilken hon 1926-05-05 blev skild, född 1879-02-02 i sistnämnda stad.
 • Carl Gustaf (Gösta), född 1885-10-02 i Karlstad. Skogselev. Död 1908-03-19 i Arvika.

TAB 28

Emil August, (son av Johan Ludvig, tab 24), född 1813-03-20 på Vik. Lantmäteriexamen 183332 vice kommissionslantmätare i Värmlands län 183932. Död 1878-02-02 Larberg. Gift 1844-01-16 i Stockholm med sin svägerskas halvsyster Anna Charlotta Huldt (Nanna), född 1819-09-27 i Stockholm Katarina förs i Stockholm, död 1871-06-13 på Larberg, dotter av bankokommissarien Gustaf Erland Huldt och hans 2:a fru Anna Christina Théel.

Barn:

 • Anna Charlotta, född 1845, död 1849-05-28.
 • Erland August, född 1850-07-27 på prostbostället Almar i Grava socken Värmlands län. Styrman i handelsflottan. Sjökapten. Död 1906-07-01 i Stockholm. Gift 1877-11-17 i nämnda stad med Emma Johansson, född 1855-03-20 i Kalmar, dotter av skeppstimmermannen Sven Johansson och Margareta Sofia Tell.
 • Bernt Albert, född 1851-10-22, död 1854-10-26 på majorsbostället Hammar i Hammarö församl. Värmlands län.
 • Ernst Olof, född 1855-01-18 på Hammar. Var först en tid på grosshandelskontor. Genomgick därefter lantbruksskola, varefter han arrenderade Rud i Hammarö socken Värmlands län. Ägde därefter en tid Larberg i nämnda socken. Död ogift 1897-06-06 i Karlstad.

TAB 28 1/2

Carl'' Johan, (son av Johan Ludvig tab 24), född 1816-06-08 på Vik. Överflyttade till Nordamerika. Död 1879-09-07 i St. Louis, Mo., U.S.A. (Begraven i Calvary Cemetary). Gift 1849-10-27 i Galena, Ill. U.S.A. med Julia Henriette i hennes 3:e gifte (gift 1:o med Gabia. gift 2:o med Samuel Ewing), född 1818-09-17 i Franche-Comté, Frankrike, död 1893. Begraven 26/9 i Calvary Cemetary, St. Louis, Mo., U.S.A.

Barn:

 • Julia, född 1850-09-07 i Leavenworth, Kansas, U.S.A. Död 1929-07-01 i St. Louis, Mo., U.S.A. Gift 1879-12-31 i St. Louis med Thomas Williams, född 1843-05-30 i Liverpool, England. Död 1907-11-30 i St. Louis, U.S.A.
 • Mary Charlotte, född 1853-06-01 i Leavenworth, Kansas, U.S.A. Död 1914-02-10 i St. Louis, Mo., U.S.A. Gift 1868-10-29 i St. Louis, Mo., U.S.A. med William Henry Bartley, född 1850 i Boston, Mass., U.S.A. Död 1917-10-31 i St. Louis, Mo., U.S.A.
 • Edward Joseph, född 1861 i St. Louis, Mo., U.S.A. Död 1918-05-11 i St. Louis, Mo., U.S.A. Begraven i Calvary Cemetary, St. Louis 1918-05-14

TAB 28 1/2A

William, (son av Carl Johan tab 28 1/2), född 1855-03-01 i Leavenworth, Kansas, U.S.A. Död 1928-01-27 i St. Louis, Mo., U.S.A. Gift i St. Louis, Mo., U.S.A. med Julia Stendeman, född 1853-07-22 i St. Louis, Mo., U.S.A. Död.

Barn:

 • Harriet, född 1878-07-20 i St. Louis, Mo., U.S.A. Gift 1907 med skådespelaren George Clarke.
 • Ferdinand, född 1883 i St. Louis, Mo., U.S.A. Död i Illinois, U.S.A. Gift i Cincinnati, Ohio med Mary Shephard. Död 1941-12-20 i St. Louis, Mo., U.S.A.
 • Georgianna, född 1888-08-08 i St. Louis, Mo., U.S.A. Gift 1910-06-02 i St. Louis med Harry Scherer. Död 1936-12-20 i St. Louis.

TAB 28 1/2A:I

William Edward, (son av William tab 28 1/2A), född 1890-11-15 i Chicago, Ill., U.S.A. Fabrikör. Gift 1910-11-07 i St. Louis, Mo., U.S.A. med Edna Haumuller, född 1892-06-24 i St. Louis, U.S.A.

Barn:

 • Russel Edward, född 1912-08-02 i St. Louis, Mo., U.S.A.


TAB 29

Rolof Herman, (son av Johan Gustaf, tab 22), född 1780-06-03 i Stockholm. Konstit. fänrik. Placerad 1792-06-13. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1794-02-07. Stabsfänrik därst. 1796-10-26. Fänrik 1797-03-00. Löjtnant 1808-02-15. Kapten 1809-06-29. Avsked 1817-09-16. Sedermera länsman inom Värmland. Död 1827-01-02 på piparebostället Fiskevik i Ny socken Värmlands län. 'Han var sekundant vid en duell mellan officerarna Bratt och Arén, som tilldrog sig under Karlstads vintermarknad 1804, varvid den senare blev ihjälskjuten, rymde därför över till Norge men blev frikänd i brist på bevisning.' Gift 1807-11-17 Utterud med Catharina Margareta Löwenborg, född 1782-06-25, död 1854-11-12 i Arvika landsförsaml., dotter av löjtnanten Fredrik Gustaf Adolf Löwenborg, och Märta Catharina Wallmén.

Barn:

 • Maria Ulrika, född 1807-12-15. Stiftsjungfru. Död 1818-08-29.
 • Fredrika Catharina, född 1809-08-22 i Ulleruds socken Värmlands län. Stiftsjungfru. Död 1890-12-26 i Ulricehamn. Gift 1855-05-12 i Arvika med vice kommissionslantmätaren i Värmlands län Anders Vilhelm Granér, född 1818-10-17 i Fryksände socken Värmlands län, död 1876-08-21 i Värmskogs socken Värmlands län.
 • Augusta Matilda, född 1811-09-10. Stiftsjungfru. Död ogift 1841-11-26 Vik
 • Charlotta Amalia, född 1812-09-25. Stiftsjungfru. Död ogift 1883-03-25 Dottenvik
 • Anna Aurora, född 1815-12-19 i Ulleruds socken, död ogift 1883-07-27 i By socken Värmlands län.
 • Selma Vilhelmina, född 1817-12-16 på Skinnaregården i Sunne socken Värmlands län, död 1818-10-21.
 • Johan Gustaf, född 1820. Handlande. Död 1879. Se Tab. 30.
 • Maria Lovisa, född 1822-01-17, död ogift 1891-04-12 i Arvika.

TAB 30

Johan Gustaf, (son av Rolof Herman, tab 29), född 1820-01-17 Linna. Törst lantmäterielev, sedan handlande. Död 1879-12-19 i Arvika. Gift 1860-10-27 i Mangskogs socken Värmlands län med Ingegerd (Inga) Nilsson, född 1837-04-30 i nämnda socken, död där 1918-05-10, dotter av lantbrukaren Nils Nilsson och Brita Bryntesson.

Barn:

 • Henning Axel, född 1861. Köpman. Död 1920. Se Tab. 31.
 • Anna Charlotta, född 1868-05-17, död 1870-02-20 i Mangskogs socken.
 • Fridolf Leopold, född 1870. Stationsinspektor. Se Tab. 33
 • Anna Charlotta, född tvilling 1874-10-01 och död 1876-07-02 i Mangskogs socken.
 • Emma Amalia, född tvilling 1874-10-01 och död 1875-11-16 i Mangskogs socken.

TAB 31

Henning Axel, (son av Johan Gustaf, tab 30), född 1861-07-20 i Mangskogs socken Värmlands län. Överflyttade till Nordamerika. Köpman i Minneapolis, MN. Återflyttade till Sverige. Död 1920-10-23 i Karlstad (Mangskogs förs, Värml., db). Gift 1903-10-04 i Minneapolis med Carin Olsson, född 1871-05-24 i Toby i Mangskogs socken, dotter av lantbrukaren och nämndemannen Olof Olsson och Anna Andersson.

Barn:

 • Anna Linnea, född 1905-05-09 i Minneapolis. Gift 1932-03-27 i Näsby förs Jönk. ]] med folkskolläraren Oskar Josua Holm, född 1899-03-07 i Jönk.
 • Carin Ingeborg, född 1907-03-29 i Minneapolis. Gift 1934-10-27 i Mangskogs förs Värml. med Knut Cornelius Bergholtz, född 1907-03-05 i Värml.
 • Henning Erik, född 1909-04-14 i Mangskogs socken. Studentexamen i Lund 1927-06-09. Filosofie stud. vid Lunds universitet.

TAB 32

Nils Herman, (son av Johan Gustaf, tab 30), född 1866-01-29 i Arvika landsförsaml. Utflyttade till Nordamerika 1885-04-02. Död 1922-06-25 i Minneapolis, Minn. Gift där 1895-11-24 med Carolina Andersson, född 1867-11-14 i Toby i Mangskogs socken Värmlands län, dotter av Anders Nilsson och Kerstin Olsdotter.

Barn:

 • Amy Alida, född 1896-12-15 i Minneapolis, liksom syskonen. Gift 1935-09-07 i Ogden, IA med Sigfrid Eric Erikson, född 1900-02-15 i Grängesbergs kapellförs, Kopparbergs län. Telefoninstallatör vid Northwestern Bell Telephone, Forest Lke, MN, USA.
 • Anna Christina, född 1898-02-01 i Minneapolis. Gift 1922-06-24 i Minneapolis med Henry William Just, född 1899-03-23 i Koffinsdale, MN. Affärsinneh.
 • Rolf Fritiof, född 1899-10-29 i Minneapolis, död 1900-08-11 i Minneapolis.
 • Agnes Hedvig, född 1901-05-05 i Minneapolis. Gift 1927-09-10 med Norman Richard Gustafsson, född 1902-11-25 i Aurora, IL, USA. Bokhandlare. Revisor.
 • Mabel Carolina, född 1905-03-15 i Minneapolis. Gift i Minneapolis med Elof Johnson född 1891-02-12 i Milbank, SD, USA.
 • Edit Charlotte, född 1906-12-11 i Minneapolis.

TAB 33

Fridolf Leopold, (son av Johan Gustaf, tab 30), född 1870-09-14 i Mangskogs socken. Extra ordinarie kontorsbiträde vid statens järnvägar 1889. Ord. kontorsbiträde 1890-01-01. Stationsskrivare 1893-02-01. Förste stationsskrivare 1906-10-01. Stationsinspektor i Åre 1910-10-01, i Sollefteå 1916-08-23 och i Skövde 1923-10-01. 1926 stat. inspektör av kl 1. 1935-06-06 RVO 1 kl. Död 1936-04-10 i Nyköpings Västra förs (db 34) Gift 1906-11-18 i Sundsvall med Hilda Elisabet Anderson, född 1879-05-03 i sistnämnda stad, dotter av telegrafkommissarien Axel August Anderson och Charlotta Ottilia Frånberg.

Barn:

 • Carl-Gustaf, född 1907-09-17 Uppsala. Studentexamen i Skövde 1926-06-10. Officersaspirant vid fortifikationen s. å. Reservofficersaspirant 1927. Elev vid tekniska högskolan s. å.

TAB 34

Fredrik Harald, (son av Gustaf, tab 18), till Ingelstorp i Sandbäcks socken Skaraborgs län, född 1697-02-26 Kavlås. Volontär vid livgardet 171422 och vid Älvsborgs regemente 1715. Förare vid sistnämnda regemente 1716. Sergeant därst. 1717. Fänrik 1718-06-16. Löjtnants avsked 1724-03-13. Död 1759-03-20 på Genneved Nedergården i Mellby socken Älvsborgs län. Ägde 1728 Frittorp i Sparlösa socken Skaraborgs län. Gift 1723 med Elisabet Odhelius, född 1698, död 1756, dotter av prosten och kyrkoherden i Flo pastorat av Skara stift, filosofie magister Lars Odhelius och Anna Victorin.

Barn:

 • Gustaf. Underofficer. Död 1757 under pommerska kriget.
 • Juliana Brita. Gift med handlanden i Stockholm N. N. Broberg.
 • Carl Lorentz, född 1729. Lantbrukare. Död 1773. Se Tab. 35
 • Erik, död barn.
 • Anna Ebba. Gift med inspektoren N. N. Sundquist.
 • Catharina Eleonora, född 1736, död 1777-04-13 Guntorp Gift 1759 med sin broders svåger, sergeanten Carl Gustaf Frölich, född 1732, död 1801.
 • Johan Axel, född 1740. Fältväbel. Död 1816. Se Tab. 36.

TAB 35

Carl Lorentz, (son av Fredrik Harald, tab 34), född 1729. Lantbrukare. Död 1773-01-23 Guntorp. Gift 1753 med Bolla Margareta Frölich, född 1730. Död 1787-08-08, dotter av kvartermästaren Magnus Frölich, och Metta Lake.

Barn:

 • Johan Fredrik, född 1754-10-08, död s. å. 15/11.
 • Brita Lovisa, född 1755-10-27 i Mellby socken Älvsborgs län. Gift efter 1775 med Lars Ryberg, född 1756-01-15 i Ryda socken Skaraborgs län. Makarne bodde 1799 på Guntorp.
 • Eva Elisabet. Gift 1774-12-27 på Guntorp med drängen Andreas Jonsson.
 • Anna Maria, född 1762-08-10 i Lekåsa socken Skaraborgs län, levde änka 1799. Gift 1781-01-09 med bonden Jan Caspersson.

TAB 36

Johan Axel, (son av Fredrik Harald, tab 34), döpt 1740-02-17 i Lekåsa socken Skaraborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1755-12-06. Rustmästare därst. 1759-11-10. Förare 1763-08-30. Sergeant 1767-09-17. Fältväbel 1780-06-15. Avsked 1792-07-01. Död 1816-03-18. Gift 1773 i Alingsås med Catharina Ollonberg, född 1737-05-25 i Hemsjö socken Älvsborgs län, död 1790-01-26, dotter av kornetten Anders Ollonberg, och Brita Korp.

Barn:

 • Brita Elisabet, född 1775.
 • Carl Lorentz, född 1776-12-30. Volontär vid Västgötadals regemente 1791-01-02. Rustmästare därst. 1792-07-02. Förare 1798-02-25. Avsked 1799-05-20.

TAB 37

Carl Georg, (son av Gustaf, tab 18), född 1699-03-18. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1716. Sekundkornett vid Bohusläns dragonregemente 1718-03-09. Premiärkornett25 s. å. 26/6. Avsked 1719-09-30. Fänrik vid Västgötadals regemente 1721-06-07. Avsked 1734-04-29. Åtnjöt pension 1744–1750. Död 1760-04-24 Nabben. Han bevistade fälttåget i Norge och belägringen av Fredrikshald. Gift 1732-09-21 Bryne med Elsa Catharina Ahlefelt, dotter av översten Johan Ahlefelt, och hans 1:a fru Helena Catharina Dreffensköld.

Barn:

 • Carl.
 • Elsa Brita, född 1734-01-08, död 1817-02-09. Gift 1767-07-10 med Carl Ulrik Göthenstierna, född 1741, död 1807.

TAB 38

Axel, (son av Gustaf, tab 18), till Arvidstorp i Mellby socken Skaraborgs län, född 1702. Fänrik. Död 1750-05-06 på Arvidstorp. Han försålde 1731 säteriet Rylanda i Ryda socken Skaraborgs län till överstinnan Zengerlein. Gift 1:o 1725-12-26 på Arvidstorp med Beata Kafle i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1720-11-01 Russelbacka, med kaptenen, friherre Nils Kagg, född 1663, död 1724), född 1690-07-15 på Russelbacka, död 1743-09-09 på Arvidstorp, dotter av kornetten Erland Kafle, och Margareta Ribbing. Gift 2:o 1745-11-24 på Arvidstorp med Antoinette Johanna Bagge af Söderby, född 1704, död 1746-06-22 på Arvidstorp, dotter av löjtnanten Anton Johan Bagge af Söderby, och Agneta Rutensköld.

Barn:

 • 1. Gustaf Erland, född 1726-12-01 på Arvidstorp, drunknade 1732-05-15 i en damm vid Bryne i Hjärpås socken.
 • 1. Brita Margareta, född 1729-04-21 på Arvidstorp, död där 1736-10-29.
 • 1. Nils, född 1734. Ryttmästare. Död 1791. Se Tab. 39

TAB 39

Nils, (son av Axel, tab 38), född 1734-02-02 Arvidstorp. Antagen i krigstjänst 1751. Kvartermästare vid livregementet till häst. Livdrabant 1765-04-25 med tur till befordran lika med kornetterna vid livregementet 1766-10-15, räknat från 1759-08-14. Löjtnant i armén 1768-09-27. Genom byte löjtnant vid prins Fredrik Adolfs regemente 1770-04-24. Ryttmästares avsked 1771-10-16. Död 1791-01-06 Erikslund. Han bevistade pommerska kriget 1757–1761. Gift 1768-05-24 (27/6)33 på Korpegården i Vedums, socken Skaraborgs län med Ulrika Eleonora Cederholm von Schmalensée, född 1750, död 1811-09-27, dotter av löjtnanten Casper Adolf Cederholm von Schmalensée och hans 2:a fru Anna Brita Barchia.

Barn:

 • Carl Johan, född 1769-09-08, död ung.
 • Beata Margareta, död 1773-07-08.
 • Carl Magnus Vilhelm, född 1774. Löjtnant. Död 1809. Se Tab. 40.
 • Beata Lovisa, född 1776-12-02, död 185346. Gift 1798-02-04 i Klosters kyrka Södermanlands län med kammarrevisionsrådet Fredrik Vilhelm Wadström, född 1750-04-10, död 1812-06-28 i Skara.
 • Nils Ulrik, född 1778-06-28 i Myckleby socken Göteborgs och Bohus län. Student i Lund 179534. Filosofie magister därst. 1802. Prästvigd 1803. Kyrkoherde i Källby pastorat av Skara stift 1825. Prost 1832. Död barnlös 1849-08-19. Gift 1824-06-23 med Augusta Charlotta Kunckel, född 1776-08-04 på Össjö Svensgården i Ljunga socken Kronobergs län. Död 1860-04-12 Bölaholm, dotter av underlöjtnanten Carl Fredrik Kunckel, och Sara Charlotta Grooth.
 • Gustaf Adolf född 1780-03-31 i Myckleby socken. Auskultant i Svea hovrätt 1796-12-16. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1797-01-17. Auskultant i Göta hovrätt 1798-04-26. Auditör vid Skaraborgs regemente 1805-10-12. Vice häradshövding 1806-03-14. Död ogift 1808-10-28 vid Västra Ed. 'Han ihjälsköt av våda sin kusin löjtnanten Vilhelm Ulrik Starck.'
 • Gabriel Alexander, född 1781. Löjtnant. Död 1855. Se Tab. 44.
 • Margareta Christina, född 1783-05-22, död ogift 1868-04-01 i Molla socken Älvsborgs län.
 • Erland Fromhold, född 1785-02-04. Apotekselev i Stockholm 1799. Provisor först på apoteket i Mariestad 1805 och sedan i Skövde. Fältapotekare. Död ogift 1816-12-05 på Bergsjödal i Hemsjö socken Älvsborgs län.
 • Brita Gustava, född 1786-08-11, död 1828-06-04. Gift 1804-11-06 med prosten och kyrkoherden i Lena pastorat av Skara stift Johan Ulrik Nordahl i hans 2:a gifte (gift 1:o 1787-05-27 Salaholm, med Anna Helena Fock, född 1756-08-21 Rangtorp, död 1804-02-17 i Skara, dotter av kaptenen Henrik Johan Fock B, och Magdalena Sofia Belfrage. Gift 3:o 1832 med Sofia Maria Törnsten, död 1867), född 1763-01-28 i Skara, död 1843-06-17 i Lena prästgård [Hm].
 • Ulrika Eleonora, född 1788-09-04 på Erikslund, död 1873-02-13 i Råda socken Älvsborgs län. Gift 1813-09-10 i Lena socken med hovrättskommissarien Per Abraham Rydberg, född 1784-02-03 i Habo socken Skaraborgs län, död 1857-07-19 i Ods socken Skaraborgs län.
 • Nils Fredrik, född 1789-01-17 på Erikslund. Student i Uppsala. Auskultant i Göta hovrätt 1809-09-22. Vice häradshövding 1813-02-01. Sekreterare och auditör vid arméns Göteborgseskader 1816-02-06. Assessor med tur och befordringsrätt 1831-01-22. Död ogift 1834-09-01 i Göteborg och begraven på Nya Varvets kyrkogård.

TAB 40

Carl Magnus Vilhelm, (son av Nils, tab 39), född 1774-08-07. E. Kadett vid Göteborgseskadern 1789-04-17. Sergeant vid konungens eget värvade regemente 1791-02-26. Fänrik därst på extra stat 1793-03-14. Fänriks lön 1795-12-29. Löjtnant 1796-10-26. Löjtnant vid Västgötadals regemente 1798-11-21. Död 1809-03-09 Rosenberg Gift 1803-09-08 i Sandhems socken Skaraborgs län med Catharina Magdalena Elisabet Lillie af Aspenäs i hennes 1:a gifte (gift 2:o med sin svåger löjtnanten Gabriel Alexander Hård af Segerstad, född 1781, död 1855), född 1784-04-25 Almatorp, död 1852-08-14 på Sundsör i Turinge socken Stockholms län, dotter av överjägmästaren Carl Lillie af Aspenäs, och Hedvig Elisabet de Bruce.

Barn:

 • Ulrika, född 1804-04-10, död s. d.
 • Carl Niklas Alexander, född 1805. Sergeant. Död 1865. Se Tab. 41.
 • Sofia Carolina, född 1806, död 1809.
 • Ulrika Vilhelmina Eleonora (Mina), född 1807-12-15 Kleverud, död 1896-06-10 i Skara. Gift 1829-11-24 på Kleverud med postmästaren i Skara, majoren i armén och kaptenen vid Västgötadals regemente, RSO, Sven August Hollberg, född 1800-11-24 i Vänersborg, död 1888-02-18 i Skara.
 • Edvard Vilhelm, född 1808-12-26 i Lena socken Älvsborgs län, död s. å. 30/12.

TAB 41

Carl Niklas Alexander (översiktstab 18, översiktstab 18, son av Carl Magnus Vilhelm, tab 40), född 1805-05-27. Förare vid Västgötadals regemente 1821-11-16. Sergeant därst. Avsked 1828-03-30. Lantbrukare. Död 1865-04-17 på gästgivaregården Malöga i Eds socken Värmlands län. Gift 1833-05-25 i Bolstads socken Älvsborgs län med Sara Eleonora Sevon, född 1803-05-30 i Grimstads socken Älvsborgs län, död 1867-01-26 i Åmål.

Barn:

 • Amalia Gabriella Vilhelmina, född 1834-04-27 i Erikstads socken Älvsborgs län, liksom syskonen, död 1873-12-13 Edsholm. Gift 1869-10-25 i Färnebo socken med Abraham Swanbom i hans 2:a gifte (gift 1:o med Christina Sofia Kallin, född 1822-08-17 Hesselbacka, död 1856-05-13 på Brevik i nämnda socken, dotter av länsbyggmästaren Anders Fredrik Kallin och Greta Kropp), född 1817-12-22 i Hensbyn i Tydje socken Älvsborgs län, död 1893-01-05 Säter
 • Carl Alfred Alexander, född 1835. Hemmansbrukare. Död 1904. Se Tab. 42.
 • Fredrik Viktor Hugo, född tvilling 1839-02-17. Materialskrivare vid statens järnvägsbyggnader. Död 1894-03-21 vid Jörns järnvägsstation i Jörns socken Västerbottens län. Gift 1870-04-01 vid Rånäs bruk i Fasterna socken Stockholms län med Charlotta Hedlund, född 1832-06-18 i Torshälla, död 1913-03-14 i Enskede i Brännkyrka socken Stockholms län ]], dotter av mjölnaren Johan Hedlund.
 • Ebba Charlotta Elisabet, född tvilling 1839-02-17, död 1906-11-02 i Olsbyn i Långseruds socken Värmlands län. Gift där 1880-03-12 med hemmansägaren Anders Olsson, född 1834-12-06 i Olsbyn, död 1913-05-02 i Kyrkebol i nämnda socken.

TAB 42

Carl Alfred Alexander, (son av Carl Niclas Alexander, tab 41), född 1835-12-27 Kläppersrud s socken Älvsborgs län. Lantmäteribiträde 1849. Hemmansbrukare Backa 1884. Död 1904-07-16 i Långseruds socken, Värml. Gift 1867-06-21 Älvvik med Karin Elf, född (där) 1838-02-19 Älvvik Död 1891-09-17 Björsebyn

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1868-03-29 i Gillberga socken, Värml. Död 1896-08-05 i Långseruds annexförs, Värml.
 • Ernst Hugo. Kallar sig Haard, född 1871-02-13 i Gillberga socken, Värml. Bestyrer i Oslo. Död 1932-02-13 i Oslo.
 • Anders Henning, född 1873. Byggmästare. Se Tab. 43
 • Hulda Amalia, född 1875-04-06 Backa, liksom de följande syskonen. Gift 1913-09-20 med verkmästaren vid Trävaruaktiebolaget Dalarne i Göteborg Ernst Albert Norder, född 1883-11-21.
 • Alfred Mauritz, född 1877-03-14. Cementstöpare. Död 1901 i Långseruds socken, Värml.
 • Charlotta Elisabet, född 1880-01-31 på Backa i Långseruds förs, Värml., död 1925-10-29 i Oslo. Gift 1:o 1902 med utköraren Aron Andersson i Kristiania. Gift 2:o 1906-08-29 nämnda stad med telefonlinjeförmannen därst. Aksel Vilhelm Olsson, född 1874-07-16.
 • Oskar Viktor, född 1882-02-02 Backa Död 1883 31-05-31 genom drunkning i sjön Aspen i Långseruds socken, Värml.

TAB 43

Anders Henning, (son av Carl Alfred Alexander, tab 42), född 1873-03-11 på hemmanet Backa i Långseruds socken Värmlands län. Byggmästare, inneh. »Bygningsmagazinet» i Oslo. Äg. hus därst. samt villa vid Nesodden. Gift 1:o 1900-01-04 med Anna Andersson, från vilken han 1908 blev skild, född 1873-01-04. Gift 2:o 1913-01-08 i Oslo med Sofie Vilhelmine Bull i hennes 2:a gifte född 1864-06-24 i Christiania (Oslo). Dotter av statens maltkontrollör Randulf Bull o Antonette Wilhelmine Christiane (Kaja) Stoltenberg.

Barn:

 • 1. Anders Rudolf, född 1900-11-11 i Oslo, liksom systern, köpman därst. Död 1939-09-29 i Oslo.
 • 1. Edit Ellen Bergliot, född 1904-06-29. Gift 1939-11-09 med Hjalmar Marius Berg född 1891-09-22.

TAB 44

Gabriel Alexander, (son av Nils, tab 39), född 1781-12-09 i Myckleby socken Göteborgs och Bohus län. Kvartermästare vid Västgöta dragonregemente 1803-07-22. Kornett därst. s. å. 25/8. Livdrabant hos hertig Carl s. d. Fänrik vid Västgötadals regemente 1805-05-25. Löjtnants avsked 1810-05-08. Död 1855-08-03 på sin egendom Sundsör i Turinge socken Stockholms län. Gift 1810-06-24 med sin broders änka Catharina Magdalena Elisabet Lillie af Aspenäs i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1803-09-08 i Sandhems socken, Skarab., med löjtnanten Carl Magnus Vilhelm Hård af Segerstad, (. 1774, död 1809), född 1784-04-25 Almatorp, död 1852-08-14 på Sundsör, dotter av överjägmästaren Carl Lillie af Aspenäs, och Hedvig Elisabet de Bruce.

Barn:

 • Emilia Christina Margareta (Emma), född 1813-11-10 Kleverud, liksom syskonen, död 1884-09-20 i Stockholm. Gift 1844-09-12 på Kleverud med professorn i medicin vid karolinska institutet i Stockholm, med. doktorn och kir. magister, KmstkVO m. m., Per Henrik Malmsten, född 1811-09-12 på rektorsbostället i Tuns socken Skaraborgs län, död 1883-03-28 i Växjö.
 • Agnes Eva Aurora, född 1819-06-12, död s. å. 27/6 på Kleverud.
 • Eva Matilda, född 1820-09-19, död 1894-04-29 i Stockholm. Gift 1839-06-04 på Kleverud med bruksägaren Christoffer Nygren, född 1808-08-26 Billingsberg, död 1901-01-14 i Stockholm.
 • Adam Fredrik Robert, född 1822. Egendomsägare. Död 1897. Se Tab. 45.
 • Knut Daniel Teodor, född tvilling 1824-10-23, död s. å. 26/10 på Kleverud.
 • Ebba Amalia Petrina, född tvilling 1824-10-23, död s. å. 29/10 på Kleverud.
 • Catharina Gabriella Rosaura, född 1827-02-02, död 1912-03-04 Strömsberg. Gift 1857-10-06 i Stockholm med kaptenen Gustaf Miles Natt och Dag, född 1817, död 1869.

TAB 45

Adam Fredrik Robert, (son av Gabriel Alexander, tab 44), född 1822-09-20 på Kleverud. Agronom. Ägde en tid Sundsör i Turinge socken Stockholms län. Överflyttade till Finland. Död 1897-05-20 i Helsingfors. Gift 1872-03-19 Trollesund med Ottilia Anna Eleonora Gyllenberg, född 1846-02-23 Rossvik, död 1939-09-18 i Skövde (db nr 102), dotter av underlöjtnanten Nils Gustaf Gyllenberg, och Ottilia Möllersten.

Barn:

 • Karl Adam Nils Gabriel, född 1873. Sekreterare. Se Tab. 46.
 • Sten Harald Bertel, född 1884. Kapten. Se Tab. 47
 • Karin Elsa Ottilia, född 1889-04-08 Baggby Stiftsjungfru. Död 1928-08-06 i Eskilstuna las.. Gift 1909-03-31 i Stockholm (Gustaf Vasa med borgmästaren i Mariestad, RNO, RVO, jur. kandidat Lars Christian Brock, född 1863-05-21 i Lund, död 1924-05-14 i Mariestad.

TAB 46

Karl Adam Nils Gabriel, (son av Adam Fredrik Robert, tab 45), född 1873-01-28 i Helsingfors. Elev vid Polyteknikum därst. och diplomerad från dess arkitektavdelning 1895-05-31. Finsk undersåte 1896. Bitr. arkitekt vid länebyggnadskontoret i Viborg 1902–1907. Stadsarkitekt i Helsingfors 1907–1922. Sekreterare vid drätselkammaren därst. 1922-01-01. Gift 1898-09-17 i Helsingfors med Maria Landtman, född där 1879-06-01 dotter av överkassören i Finlands bank, stabskaptenen Ivar Alfred Landtman och Maria Ulrika Eleonora Stenius.

Barn:

 • Inger Johanna, född 1901-06-10 i Helsingfors. Gift där 1923-08-13 med verkst. direktören i aktiebolag Agros i Helsingfors ingenjören Björn'' Runeberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1912-05-11 med Gerda Naëma Runeberg, född 1890-01-07. Dotter av civilingenjören Jakob Robert Runeberg och Naëma Maria Forsman), född 1881-12-06 i Vasa.
 • Jan Adam, född 1903-08-03 i Viborg. Veterinärdoktor vid högskolan i Leipzig.
 • Elli-lita Margareta Maria, född 1913-09-04 i Helsingfors. Gift 1936-11-07 i Ekenäs med diplomingenjören Allan John Torsten Lillsunde. Sågdisponent.

TAB 47

Sten Harald Bertel, (son av Adam Fredrik Robert, tab 45), född 1884-01-09 Baggby, Finland (Jacobs förs). Studentexamen vid kejs. Alexanders universitet i Helsingfors 1902-05-17. Extra ordinarie kontorsskrivare vid järnvägsstyrelsens i Sverige statistiska kontor 1902-09-10–1903-06-01. Officersvolontär vid 1. Göta artilleriregemente 1903-06-05. Sergeant därst. 1904. Elev vid Krigsskolan s. å. Kadett vid Karlberg s. å. Officersexamen (utexaminerad) 1905-11-29. Underlöjtnant i nämnda regemente s. å. 15/12. Löjtnant 1911-12-22. Kapten 1918-05-31. Besiktningsofficer vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori 1917-10-01–1920-09-20, och sedan 1926-04-07–1934-01-01. RSO 1926-06-06. Avsked 1933-12-08 fr o m 1934-01-10. major i armén s. å. fr o m 1934-01-10. Landstormsområdesbefälhavare. Gymnastiklärae vid Tekniska skolan i Eskilstuna. Gift 1917-05-25 i Kristianstads garnisonsförs ]] med stiftsjungfrun Hedvig Elisabet Louise'' Toll, född 1892-08-09 Casimirsborg. Dotter av överste sedermera generallöjtnanten Karl Osvald Toll C, och friherrinnan Anna Lovisa Elisabet Fleetwood.

Barn:

 • Axel Carl Bertelsson, född 1918-12-12 i Eskilstuna.
 • Nils Gustaf Bertelsson, född 1920-10-06 i Göteborg.
 • Brita Eleonora Louise, född 1922-07-17 i Göteborgs garnisonsförs Rödakorssyster.
 • Kerstin Anna Elisabet, född 1927-06-22 i Eskilstuna.

TAB 48

Lars, (son av Johan, tab 8), till Hattsjöhult i Sandsjö socken Jönköpings län och Vallstorp i Dala socken Skaraborgs län. Var löjtnant vid Jönköpings regemente 1654–1656 och vid Smålands kavalleriregemente 1657. Ryttmästare vid sistnämnda regemente. Död 1691-10-30 på Hattsjöhult och begraven 1692 i Sandsjö kyrka, varest hans vapen, omgivet av hans anors vapen, finnes. 'Finnes ha ibland andra den 30 juni 1653 på Gudhammar underskrivit kaptenen Sven Ödlas morgongåvebrev till Maria Persdotter Hård.' Gift med Emerentia Ribbing, född tvilling 1636-11-11 på Svansjö i Bottnaryds socken Älvsborgs län, död 1715-02-16 på Hattsjöhult och begraven s. å. 30/3 hos mannen, dotter av majoren Erik Ribbing, och Kerstin Oxehufvud, nr 102.

Barn:

 • Johan. Officer. Död ogift på 1670-talet i kriget mot Brandenburg.
 • Erik, född 1663. Underlöjtnant. Död 1750. Se Tab. 57
 • Carl, född 1665. Korpral vid Jönköpings regemente 1686. Sergeant därst. 1693-07-02. Fänrik 1697-02-26. Löjtnant 1700-08-14. Fördubblingskapten 1703-05-20. Premiärkapten 1704-12-10. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död ogift 1715-03-24 under fångenskapen i Saranski.
 • Christina Maria, född 1666, död 1718-06-02 på Hattsjöhult. Gift där 1695-03-27 med föraren Erik von Nieroth, död 1695.
 • Adolf. Antagen vid amiralitetet. Död 'ogift i konung Carl XII:s tid'.

TAB 49

Lars, (son av Lars, tab 48), till Hattsjöhult. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1680. Korpral därst. 1683. Kvartermästare 1692. Kornett 1696-08-27. Löjtnant 1701-09-07. Sekundryttmästare 1702-02-18. Premiärryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet s. å. 16/7. Stupade 1706-09-12 i träffningen vid Thüringerwald i Sachsen. Gift efter 1684 med Brita Stårck, död 1732-01-09 Holmen och begraven s. å. 25/1, dotter av överstelöjtnanten Isak Stårck, och hans 2:a fru Christina Store.

Barn:

 • Lars. Fänrik vid Älvsborgs regemente. Stupade ogift 1712-12-09 vid Gadebusch.
 • Isak, döpt 1690-04-08 Tåsthult, död 1703.
 • Helena Christina. Gift 1710-02-15 på Holmen med kyrkoherden i Hjortsberga och Kvänneberga pastorat av Växjö stift Nils Melin, född 1681-02-15 i Hult Hjortsberga socken, död 1740-05-13.
 • Carl Gustaf, född 1697. Kornett. Död 1753. Se Tab. 50
 • Brita Maria, döpt 1700-08-01 på Holmen, död 1742. Gift 1727-06-25 på Holmen med överlantjägaren Carl Vilhelm Falkenhielm, nr 960, i hans 1:a gifte, född 1700, död 1774.

TAB 50

Carl Gustaf, (son av Lars, tab 49), till Hattsjöhult samt Härdanäs Holmen i Björkö socken Jönköpings län. Döpt 1697-09-06 på Stora Bökarp i Nävelsjö socken Jönköpings län. Korpral vid Smålands kavalleriregemente. Kornetts avsked 1723-08-28. Död 1753-12-17 på Holmen och begraven s. å. 22/12. Gift 1:o 1725-05-19 Äpplaholm å. 25/8. Dotter av översten Alexander Göran von Hagendorn, och Ester Margareta Liwensten. Gift 2:o 1735-04-24 i Stockholm med Anna Catharina Rudbeck, född 1715-10-03, död 1754-03-03 på Holmen och begraven s. å. 7/3, dotter av arkiatern Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck, och hans 2:a fru Anna Catharina Schönström.

Barn:

 • 1. Catharina Elisabet, född 1726-02-19 på Hattsjöhult, död 1727-12-09.
 • 1. Brita Lorentia, född 1727-04-08 på Hattsjöhult, död 1800-11-08. Gift 1759-06-28 Östervallby med prosten och kyrkoherden i Lohärads pastorat av Uppsala ärkestift Elias Eliæsson Gedner, född 1726-04-19 i Vittinge prästgård Västmanlands län, död 1797-07-05.
 • 1. Alexander Magnus, född 1728. Kapten. Död 1786. Se Tab. 51.
 • 1. Margareta Benedikta, född 1730-09-19 på Holmen, död 1732-08-16.
 • 1. Carl Georg, född 1733-04-16 på Holmen, död 1734-01-26.
 • 1. Margareta Catharina, född 1734-08-22 på Holmen, död där s. å. 11/9.
 • 2. Catharina Charlotta, född 1736-01-01 på Holmen, död 1801-11-10 i Stockholm. Gift 1761-07-21 i nämnda stad med sin kusin, direktören Johan Jakob Hårleman, född 1732, död 1795.
 • 2. Olof Fredrik, född 1739-09-14 på Holmen. Volontär vid Upplands regemente 1754-01-06. Förare därst. 1757-07-14. Fänrik 1760-12-11. Avsked 1769-12-20. Död ogift 1794-06-18 på Danviken. Han bevistade pommerska kriget 1757–1762.
 • 2. Peter Albrekt, född 1745. Bankokommissarie. Död 1812. Se Tab. 53.
 • 2. Carl Paco, född 1747. Överstelöjtnant. Död 1815. Se Tab. 55.

TAB 51

Alexander Magnus, (son av Carl Gustaf, tab 50), född 1728-11-06 på Hattsjöhult. Volontär vid Upplands regemente 1744-05-24. Förare därst. 1748. Fänrik 1749-11-22. Stabslöjtnant 1758-05-03. Stabskapten 1762-04-02. RSO 1767-11-23. Genom byte kapten vid fortifikationen 1774-06-06. Avsked s. å. 4/10. Död 1786-05-08. Han bevistade pommerska kriget samt därunder de båda belägringarna av Peenemünde, anfallet mot Uckermünde m. m. Gift 1765-02-17 med Eva Ulrika Leijel, född 1745-06-26 i Rasbokils socken Uppsala län, död 1824-03-28 i Uppsala, dotter av majoren Lars Leijel, och Margareta Wendelin.

Barn:

 • Lars Gustaf, född 1766-05-24, död barn.
 • Carl Alexander, född 1768-06-04 Hjälsta. Volontär vid Upplands regemente 1772-02-13. Fänrik därst. 1782-08-16. Löjtnant 1786-01-19. Kapten 1792-08-10. Stabskapten 1795-05-18. Kapten med kompani 1796-04-26. RSO 1799-11-16. Major i armén 1802-12-16. RSOmstk2kl 1808-05-05. 2. Major vid Upplands regemente 1809-06-10. Överstelöjtnant i armén s. å. 26/9. 1. major vid regementet 1810-05-21. Överadjutant hos konungen 1812-01-14. Överstelöjtnant vid regementet 1813-01-26. Överste i armén s. å. 2/10. Generaladjutant 1816-07-30. Överste och chef för förutn. regemente s. å. 15/10. KSO 1818-05-20. Generalmajor i armén 1822-06-15. LKrVA. HLKrVA 1824. Chef för 9. eller norra brigaden 1825-05-10. KmstkSO 1829-08-31. Avsked ur krigstjänsten 1835-05-09. Död ogift 1840-04-30 i Uppsala. Han bevistade med tapperhet de båda finska krigen 1788–1790 och 1808–1809, fälttågen i Norge 1808 och 1814 samt i Tyskland 1813–1814, varunder han deltog i striderna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Sina rikhaltiga samlingar av tavlor, handteckningar och planschverk skänkte han till Uppsala universitet.47
 • Margareta Ulrika, född 1771-04-23 på Hjälsta, död 1813-06-28 i Uppsala. Gift 1794-07-04 med generallöjtnanten Gustaf Olof Lagerbring, friherre Lagerbring, i hans 1:a gifte, född 1769, död 1847.

TAB 52

Henrik, (son av Alexander Magnus, tab 51), född 1774-08-24 Hjälsta. Volontär vid Upplands regemente 1779-02-09. Sergeant därst. 1782-09-15. Fänrik 1784-03-02. Fänriks fullm. 1792-09-10. Stabslöjtnant 1796-04-29. Stabskapten 1807-12-11. Avsked 1810-04-10. Död 1834-10-20 Noor. Gift där 1810-03-23 med Beata Christina Stiernheim, till Noor, född 1776-07-06, död 1847-02-19 på Noor, dotter av majoren Magnus Carl Sundel, adlad och adopt. Stiernheim, och Sofia Elisabet Rosentwist.

Barn:

 • Ulrika Sofia (Ulla), till Noors fideikommiss, född 1814-09-09 Kasby. Stiftsjungfru. Död 1901-07-09 på Noor. Gift där 1838-09-07 med kaptenen Gustaf Erik Skjöldebrand, född 1800, död 1850. Henrietta Elisabet, född 1815-11-19 på Kasby. Stiftsjungfru. Död 1904. Gift 1852-09-26 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm med lantbrukaren Johan Flycht.

TAB 53

Peter Albrekt, (son av Carl Gustaf, tab 50), född 1745-10-09 Holmen. Student i Uppsala27 1754-12-12. Jur. examen 1763-12-08. Antagen på prov i riksens ständers bank 1764-09-26. E. kammarskrivare i generalsjötullskontoret 1767-04-09. Ord. kontorsskrivare i banken 1772-10-05 kanslist därst. 1777-06-04. Förste kanslist 1781-01-29. Notaries fullm. 1786-06-26. Notarie i banken 1787-08-30. Bankkamrerare 1793-06-28. Bankokommissarie 1800-07-03. Flyttades till tjänstg. i småtransportsedelskontoret 1802-02-00. Kanslist s. å. 22/7. Död 1812-04-29 i Stockholm. Gift där 1774-09-15 med Christina Elfving, född 1757-06-21, död 1843-12-21 i Stockholm, dotter av kaptenen Samuel Birgersson Elfving och Johanna Christoffersdotter, adlad Adlersparre, samt kusins dotter till översten Jean Elfving, adlad Elfcrona.

Barn:

 • Gustaf Fredrik, född 1776-12-09, död 1781-12-19.
 • Johanna Christina, född 1778-10-25. Stiftsjungfru 1781-05-02. Död 1847-05-27 i Stockholm. Gift där 1813-04-16 med sin moders syssling, kommendörkaptenen, RSO, Carl Birger Elfving, född 1771-09-14 i Finland, död 1834-08-30 i Stockholm, brorson till översten Jean Elfving, adlad Elfcrona.
 • Catharina Charlotta, född 1781-06-24, död 1782-08-14 i Stockholm.
 • Carl Samuel, född 1783. Bankokommissarie. Död 1845. Se Tab. 54.
 • Margareta Sofia, född 1785-09-06. Stiftsjungfru. Död ogift 1820-06-08 i Stockholm.
 • Anna Catharina, född 1787-12-14. Stiftsjungfru. Död 1788-07-30.
 • Antoinetta Lovisa, född 1790-01-30. Stiftsjungfru. Åldfru på Rosersbergs slott. Gift 1813-05-15 i Stockholm med tobakshandlanden Teodor Benjamin Unge, född 1780-09-20, död 1827-01-04 i Stockholm.
 • En dotter, död 1792-05-22.
 • Adolf August, född 1793-05-11 i Stockholm. Idkade studier i Kristiansfeld i Holstein. Extra ordinarie i riksbanken 1809-12-16. Kontorsskrivare därst. Död ogift 1817-12-22 i Stockholm.
 • Ulrika Maria, född 1794-11-23. Stiftsjungfru. Död 1819-07-16 i Stockholm. Gift 1817-03-30 med rådmannen i Stockholm Jonas Gustaf Zander i hans 1:a gifte (gift 2:o 1820-08-13 med Margareta Vilhelmina Beckstedt, född 1794-11-27, död 1874-05-31, dotter av rådmannen i Vimmerby Birger Beckstedt och Anna Lillberg), född 1787-08-13 i Gårdveda socken Kalmar län, död 1852-05-26 i Stockholm.

TAB 54

Carl Samuel, (son av Peter Albrekt, tab 53), född 1783-06-21 i Stockholm. Idkade studier i Kristiansfeld i Holstein. Extra ordinarie i riksens ständers bank 1800-01-22. Kontorsskrivare därst. 1805-01-24. Kontorsskrivare i lånebanken 1808-06-02. Bokhållare 1811-04-04. Bankokommissarie. Död 1845-09-30 i Stockholm. Gift 1:o 1817-04-08 i Stockholm med Johanna Fredrika Rhodes i hennes 2:a gifte (gift 1:o med N. N. Wall), född 1783-01-26, död 1842-04-22. Gift 2:o 1843-12-17 med Fredrika Vilhelmina Mellgren, född 1789-03-00, död 1860-06-13 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Carolina Catharina (Christina), född 1817-10-25, död 1882-03-09 i Stockholm. Gift med sin avlidna systers man lantbrukaren Carl Otto Gödecke i hans 2:a gifte, död 1853.
 • 1. Antoinetta Fredrika, född 1819-03-08, död 1840-11-27. Gift med lantbrukaren Carl Otto Gödecke, död 1853.

TAB 55

Carl Paco, (son av Carl Gustaf, tab 50), född 1747-08-19 Holmen. Student i Uppsala 1754-12-12. Anställd å handelskontor i Gävle 1764–1768-06-00. Volontär vid galäreskadern i Stockholm 1768-07-04. Furir vid arméns flotta 1770-02-14. Fänrik vid Jämtlands dragonreg, s. å. 15/10. Löjtnant därst. 1775-11-22 och vid arméns flotta 1776-05-22. Kapten därst. 1777-02-19 med tur från löjtnantsfullmaktens datum. Chef för norra Roslags 1. båtmanskompani 1784. RSO 1789-08-17. Major i armén s. å. 22/7 och vid nämnda flotta 1796-10-05. Överstelöjtnant i armén 1801-12-18. Interimschef för östra lotsdistriktet 1802-02-00. Överstelöjtnant i arméns flotta 1805-03-25. Tygmästare vid Göteborgseskadern 1808-03-01. Död 1815-03-21 i Göteborg. 'Han bevistade med tapperhet sjöslagen under finska krigen och erhöll den större Svensksundsmedaljen.' Gift 1:o 1781-01-11 Görväln med sin halvkusin, stiftsjungfrun, friherrinnan Sigrid Ulrika Rudbeck, född 1758-01-26 i Tuna socken Uppsala län, död 1784-01-17 på Sveaborg, dotter av hovmarskalken Adolf Rudbeck, adopt. friherre Rudbeck, och hans 1:a fru friherrinnan Sigrid Eva Strömberg, nr 118. Gift 2:o 1784-07-20 i Helsingfors med Johanna Catharina Buchman i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1778-03-31 i Stockholm med kaptenen Magnus Ludvig Kruse af Elghammar, född 1736, död 1782), född 1754-10-08, död 1827-10-25 i Stockholm, dotter av krigsarklimästaren Per Magnus Buchman.

Barn:

 • 1. Sigrid Catharina Charlotta, född 1781-10-25. Stiftsjungfru. Död ogift 1847-01-12 i Stockholm.
 • 1. Eva Christina Ulrika, född 1784-01-07. Stiftsjungfru. Död ogift 1864-01-14 Nåstuna Uppsala län.
 • 2. Johanna Gustava Carolina, född 1786-04-26. Stiftsjungfru. Död 1818-01-07. Gift 1810-07-19 i Stockholm med krigsrådet Carl Adolf Wahrenberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1819-08-29 på Nåstuna med Gustava Christina af Trolle, född 1790-12-18 på Sveaborgs fästning, död 1874-06-13 i Stockholm, dotter av majoren Per af Trolle B, och Anna Gustava af Klercker B), född 1779-09-12 på Sveaborg, död 1846-11-10 i Stockholm.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1787-05-03. Sergeant vid arméns flotta. Styckjunkare. Drunknade 1796-08-10 vid Johannisnäs i Esbo socken i Finland.
 • 2. Sofia Albertina född 1788-06-27, död 1789-07-19 på Sveaborg.
 • 2. Fredrika Lovisa född 1788-06-27, död 1789-07-19 på Sveaborg.
 • 2. Henrietta Dorotea Vilhelmina, född 1789-11-02. Stiftsjungfru. Död ogift 1834-09-14.
 • 2. Carl Albert, född 1792-08-17, död 1793-06-27 på Sveaborg.
 • 2. Mauritz Paco, född 1794. Styckjunkare. Död 1831. Se Tab. 56.

TAB 56

Mauritz Paco, (son av Carl Paco, tab 55), född 1794-01-25 på Sveaborg. Sergeant vid arméns flotta 1801-02-25. Styckjunkare därst. 1811-03-10. Död 1831-07-10 i Stockholm. Gift där 1816-04-09 med Sara Margareta Wigander, född 1783-10-29, död 1859-12-20 i Stockholm, dotter av kyrkoherden i Särna pastorat av Västerås stift Anders Wigander och Sara Helena Fahlberg.

Barn:

 • Mauritz Gustaf Vilhelm, född 1818-06-06 i Stockholm, skeppsgosse 1827-04-27. Korpral 1834-01-24. Volontär vid Upplands regemente 1835-12-22. Furir därst. 1838-03-31. Sergeant 1845-05-00. Underlöjtnants n. h. o. v. 1850-03-06. Död 1905-03-23 i Stockholm. Gift 1853-11-06 med Anna Maria Blommert i hennes 2:a gifte, född 1809-05-10, död 1885-05-09.

TAB 57

Erik, (son av Lars, tab 48), till Margrevehult och Norrby, båda i Sandsjö socken Jönköpings län, född 1663-12-00 på Hattsjönult i nämnda socken. Korpral vid amiralitetet. Extra ordinarie underlöjtnant därst. 1700-05-09. Avsked s. å. 23/10. Död 1750-06-00 på Margrevehult. Gift 1:o 1700-03-28 i Skönberga socken Östergötlands län med Catharina Charlotta von Krefelt, döpt 1679-01-04 i Stockholm, död Åsbyholm och begraven 1716-08-29, dotter av majoren Henrik von Krefelt, natural. von Krefelt, och Anna Catharina Skyttehielm. Gift 2:o 1718-07-24 på Hattsjöhult med Margareta Åbrant, född 1691, död 1754-04-00, dotter av löjtnanten Jakob Åbrant och Margareta Rode.

Barn:

 • 1. Anna Catharina, död 1726-05-16 i Sandsjö socken. Gift 1722-02-07 på Hattsjöhult med föraren Johan Fredrik von Nieroth, i hans 1:a gifte, född 1684, död 1730.
 • 1. Helena Christina, född 1705, död 1768-04-22 Börsebo. Gift 1733-11-04 i Tryserums socken Kalmar län med hejderidaren Peter Strömbom, född 1698, död 1760-03-23 på Börsebo.
 • 2. Emerentia Catharina, född 1720-02-25 på Hattsjöhult, död där 1729-08-20.
 • 2. Lars Fredrik, född 1722-02-06 på Hattsjöhult. Löjtnant vid artilleriet i Stockholm. Död 1742 i Fredrikshamn under finska kriget.
 • 2. Anna Margareta, född 1725-03-14 på Hattsjöhult, död s. å. 8/5.
 • 2. Carl Adam, född 1727-08-26 på Hattsjöhult, död s. å. i nov.
 • 2. Jakob Johan, född 1729-04-09 på Hattsjöhult, död s. å. 8/9.
 • 2. Carl Gustaf, född 1731-02-09 på Hattsjöhult. Volontär vid Kalmar regemente 1745-09-19. Korpral därst. 1751-01-28. Rustmästare 1754-09-07. Furir 1757-04-23. Sergeant 1762-08-19. Avsked 1773-11-04. Död barnlös 1814-04-24 på Åkarp i Lannaskede socken Jönköpings län. Han blev under pommerska kriget fången vid Demmin 1759. Gift 1775-10-24 med Maria Elisabet Hultstein, född 1733, död 1809-07-25 på Åkarp, dotter av kornetten Jonas Hultstein och Emerentia Dreilick.
 • 2. Jakob, född 1734. Löjtnant. Död 1782. Se Tab. 58

TAB 58

Jakob, (son av Erik, tab 57), till Korrö i Linneryds socken Kronobergs län, född 1734-03-13 på säteriladugården Norrby under Hattsjöhult. Volontär vid Kalmar regemente 1751-11-29. Korpral därst. 1754-09-07. Rustmästares karaktär 1757-08-12. Konstit. fänrik 1758-11-25. Rustmästares indelning 1764-03-08. Fänrik på stat 1772-12-26. Löjtnant 1773-10-12. Avsked såsom löjtnant i armén 1778-04-01. Död 1782-04-26 på Korrö. Han blev 1759 under pommerska kriget fången och förd till Stettin samt utväxlad 1762. Gift 1766-08-19 Ryd med Anna Catharina von Köhler, född 1745-03-25 Sanshult Döderhult, död 1787-10-08 Rungeboholm Älmeboda

Barn:

 • Carl Vilhelm, född 1767. Livmedikus. Död 1817. Se Tab. 59
 • Erik Gustaf, född 1770. Sergeant. Död 1812. Se Tab. 75
 • Lars Fredrik, född 1773. Kvartermästare. Död 1834. Se Tab. 82.
 • Jakob Ludvig, född 1776-03-05 på Stora Blötan i Södra Sandsjö socken Kronobergs län, död 1778-10-07.
 • Sara Margareta, född 1778-07-30 på Grimmansmåla i Algutsboda socken Kronobergs län, död 1842 i Hamneda socken Kronobergs län. Gift 1:o 1805-11-17 Näsby med löjtnanten, friherre Conrad Vilhelm Falkenberg af Trystorp, född 1749, död 1808. Gift 2:o med sergeanten Carl Gustaf Forsmark, född 1786-08-08, död 1841-09-27 i Södra Ljunga socken Kronobergs län.

TAB 59

Carl Vilhelm, (son av Jakob, tab 58), född 1767-05-12 Tolandsmåla. Student i Uppsala 1786-09-19. Extra ordinarie i riksens ständers bank 1789-01-26. Uppbördskirurg 1790-04-19, först på fregatten Svarta Örn, sedan på arméns flottas svenska eskader. Fältskär. Avsked från banken 1791. Kir. magister 1795-05-20. Med. doktor 1797-12-02. Fältskär vid Vadstena kurhus 1795-09-14. Provinsialläkare i Jönköpings län, tillika hovrättsmedikus i Jönköping 1798-04-27. Fältläkare vid västra armén 1808. Livmedici karaktär 1812-12-22. Död 1817-10-22 i Jönköping. Gift 1:o 1798-12-02 Valla s socken Östergötlands län med Margareta Ulrika Adler, född 1780-07-17, död 1812-10-04 i Jönköping, dotter av bergslagsläkaren, assessorn Nils Adler och hans 2:a fru Ulrika Lindegren. Gift 2:o 1813-10-05 Yaberg med sin broders svägerska Maria Christina Cederschiöld, född 1779-06-29, död 1864-03-20 i Jönköping, dotter av löjtnanten Petrus Elias Cederschiöld, och hans 2:a fru Brita Margareta Heurlin.

Barn:

 • 1. Anna Vilhelmina, född 1799-10-27, död 1800-02-12.
 • 1. Carolina Ulrika, född 1803-03-14. Stiftsjungfru. Död 1806-06-24 i Jönköping.
 • 1. August Leopold, född 1806. Fängelsedirektör. Död 1871. Se Tab. 60.
 • 1. Johan Albrekt, född 1810. Läkare. Död 1882. Se Tab. 71.
 • 1. Hilda Emilia Catharina, född 1811-03-28 i Jönköping. Stiftsjungfru. Död ogift 1872-05-03 i nämnda stad.

TAB 60

August Leopold, (son av Carl Vilhelm, tab 59), född 1806-07-02 i Jönköping. Student i Lund 1824 och i Uppsala 1828. T. f. materialbokhållare på Vaxholms och Fredriksborgs fästningar 1831-08-19. Fängelsedirektör i Norrköping 1843-09-27. RVO 1864-01-28. Död 1871-06-10 Skoga. Gift 1832-05-13 i Stockholm med Agnes Elisabet Brummer, född 1811-11-11 i Simtuna socken, död 1877-11-01 i Stockholm, dotter av grosshandlaren Carl Fredrik Brummer och Juliana Henriette Stiernefelt.

Barn:

 • Agnes Amanda, född 1833-07-24. Stiftsjungfru. Död ogift 1854-08-09 i Norrköping.
 • Bror August Denis, född 1834. Rådman. Död 1900. Se Tab. 61.
 • Bror Jakob Albrekt, född 1837. Bandirektör. Död 1901. Se Tab. 62.
 • Bror Emil Leopold, född 1839-05-23. Lärftskramhandlare, sedan reseombud för Litografiska aktiebolag i Norrköping. Död 1878-10-24 i Motala. Gift 1876-12-10 i Norrköping med Johanna Christina (Hanna) Bredelius i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1884-06-16 med svensk-norske vice konsuln i Bordeaux, RVO, filosofie doktorn August Henrik Bernhard Christiersson, från vilken hon blev skild, född 1842-03-19, död), född 1843-11-27, död 1892-11-17 i Stockholm.
 • Syster Tekla Lydia, född 1840-09-20, död s. å., sex veckor gammal.
 • Bror Arvid Hjalmar, född 1842-10-02, död 1859-03-23.
 • Bror Carl Axel Daniel, född 1849. Före detta kamrerare. Se Tab. 69.
 • Sigrid Emerentia, född 1854-02-25. Stiftsjungfru. Död 1858-08-09 i Norrköping.

TAB 61

Bror August Denis, (son av August Leopold, tab 60), född 1834-12-17 på Fredriksborg vid Vaxholm. Student i Uppsala 1854. Examen till rättegångsverken 1858-12-02 och kameralexamen s. å. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen s. å. 15/12. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 16/12. Vice häradshövding 1861-10-01. Extra ordinarie notarie i nämnda hovrätt s. å. 25/10. Ombudsman i fångvårdsstyrelsen 1865-12-18. Auditör i Svea livgarde 1869-11-09. Brottmålsnotarie hos Stockholms rådstuvurätt 1872-04-26. T. f. regementsskrivare vid nämnda livgarde 1874-05-29. T. f. krigsfiskal 1874-12-05–1884. Stadsnotarie vid nyssn. rådstuvurätt 1881-02-25. RVO 1882-12-01. Rådman i Stockholm 1884-05-30. Ledamot av direktionen över Danviks hospital s. å. 30/12. Ledamot av direktionen över konungens hospital 1886-02-12. Ledamot av styrelsen för Stockholms hospital för sinnessjuka s. å. 18/8. Ledamot av direktionen över allm. barnbördshuset i Stockholm 1887-04-29. Avsked från auditörsbefattningen 1892-09-09. RNO 1893-12-01. Ledamot av direktionen över allm. änke- och pupillkassan 1894. Ledamot av byggnadsnämnden i Stockholm s. å., dess ordförande sedan 1898. Död 1900-06-19 på Nämndö i likanämnd kapellförsaml. Stockholms län. Gift 1869-08-05 på Skratnäs nära Kristinestad i Finland med Johanna Sjöberg, född 1848-10-17 på nämnda egendom, död 1905-03-08 i Stockholm, dotter av handlanden och rådmannen i Kristinestad Johan Bernhard Sjöberg och Anna Maria Österlund.

Barn:

 • Agnes Helmi Maria, född 1870-05-26 i Stockholm, liksom systrarna. Stiftsjungfru. Gravör. Extra ordinarie amanuens vid Nordiska museet 1900–1901. Skrivbiträde vid Stockholms stads fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå 1902-11-01, föreståndare för nämnda byrå 1909-01-01–1925-01-31. Föreståndare vid barnavårdsnämndens expedition 1926-01-01. Död 1928-04-26 i Stockholm, Adolf Fredriks förs (db 73).
 • Sigrid Elisabet Johanna, född 1871-07-14. Stiftsjungfru. Anställd hos firman Percy F. Luck & C:o handelsaktiebolag 1905-05-01. Fabrikschef därst. 1919.
 • Kerstin Augusta Sofia, född 1873-05-25. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen i Stockholm 1892-05-21. Student i Uppsala s. å. Första avdelningen av filosofie kandidat examen 1895-05-30 och andra avdelningen av samma examen 1896-01-31. Lärarinna vid Uppsala ensk. läroverk h.t. 1897–v.t. 1899 och privatgymnasium 1898–1899. Första avdelningen av filosofie licentiat examen 1902-05-30 och andra avdelningen av samma examen 1903-02-28. Redaktionssekreterare i Ord och Bild 1903-03-01–1907-02-01. Filosofie doktor i Uppsala 1906-05-31. Anställd hos aktiebolag P. A. Norstedt & Söner 1907-02-011910. Amanuens vid k. biblioteket 1910-01-02. Ledamot av samfundet De nio 1912. Frihet från tjänstgöring vid k. biblioteket för sjukdom 1917. Avsked 1922.

TAB 62

Bror Jakob Albrekt, (son av August Leopold, tab 60), född 1837-01-16 på Fredriksborg vid Vaxholm. Elev vid Motala verkstad 1851–1853. Underkonduktör vid ingenjörkåren 1854–1855. Student i Uppsala 1855. Anställd vid Stockholms stads kajbyggnader 1856–1857. Nivellör vid statens järnvägsbyggnader 1857–1862. Baningenjör i första distriktet av statens järnvägstrafik 1862-12-20. RVO 1885-12-01. Bandirektör i fjärde distriktet 1890-08-00. Förflyttad till enahanda befattning i femte distriktet 1893-01-15. Avsked 1897-06-00. Död 1901-01-30 i Stockholm till följd av olyckshändelse. Ägde del i Reaby i Gränna landsförsaml. Jönköpings län. Gift där 1864-06-23 med Fredrika Regina Hård af Segerstad, född 1842-04-16 på nämnda egendom, död 1900-05-03 i Stockholm, dotter av kronolänsmannen Johan Fredrik Hård af Segerstad och Christina Regina Rendahl.

Barn:

 • Agnes Sigrid Fredrika, född 1865-04-11 vid Gnesta i Frustuna socken Södermanlands län, död 1895-06-15 på Horndal. Gift 1893-10-07 i Stockholm Klara förs i Stockholm med biskopen i Skara stift, KmstkNO m. m., teol. doktorn, filosofie kandidat Hjalmar Danell i hans 1:a gifte (gift 2:o 1898-06-30 i Synnerby kyrka, Skarab., med Lydia Maria Margareta Beckman, född 1870-04-06 i Hassle prästgård, Skarab., dotter av kontraktsprosten Claes Beckman och hans 2:a fru Fredrika Johanna Margareta Linnarsson), född 1860-06-03 i Sunds komministergård Östergötlands län.
 • Bror Jakob Fredrik, född 1866. Domänintendent. Död 1922. Se Tab. 63.
 • Bror Erik August, född 1868. Baningenjör. Död 1912. Se Tab. 65.
 • Bror Johan Arvid, född 1870. Fattigvårdsdirektör. Se Tab. 66.
 • Bror Magnus Albrekt, född 1875-10-30 i Norrköping, död där 1876-01-03.
 • Bror Carl Emil, född 1882. Kamrer. Död 1927. Se Tab. 67.

TAB 63

Bror Jakob Fredrik, (son av Bror Jakob Albrekt, tab 62), född 1866-11-06 i Norrköping Nikolai förs. Förvaltare på Nydala i likanämnd socken Jönköpings län 1890–1895. Köpte 1895 av Smålands m. fl. provinsers hypoteksförening stamgodset Stora Segerstad i Reftele socken, Jönköpings län, vilket han försålde 1900. Inspektor Herstaberg 1900–1902. Ägde Binklinge i Vrena socken Södermanlands län 1902–1909 och Riddersberg i Rogberga socken Jönköpings län 1916–1922. RVO 1921-09-15. Domänintendent i Jönköpings län 1921-11-04. Död 1922-03-30 på Riddersberg, Rogeberga förs, Jönköpings län. Gift 1894-11-06 i Norrköping med Anna Helena (Nanna) Ahlström, född 1875-01-18 i Norrköping. Dotter av handlanden Axel Alfred Ahlström och Anna Ulrika Malmgren.

Barn:

 • Sigrid Anna Sofia, född 1895-12-23 på Nydala. Död 1896-01-21 på Stora Segerstad och begraven på Reftele kyrkogård.
 • Carl Olof, född 1896. Agronom.
 • Bror'' Jakob Alfred, född 1898-07-01 på Stora Segerstad.
 • Elsa Anna Fredrika, född 1902-09-28 på Binklinge.
 • Bror Erik Gustaf, född 1906-01-30 på Binklinge.
 • Bror Ivar Magnus, född 1912-03-28 på Österängen i Ljungarums socken


TAB 65

Bror Erik August, (son av Bror Jakob Albrekt, tab 62), född 1868-08-02 i Norrköping (Nikolai förs i Stockholm). Mogenhetsexamen i Norrköping (därst.) 1889-06-05. Elev vid tekniska högskolan 1889-09-01. Utexaminerad från dess fackavdelning för våg- och vattenbyggnadskonst 1893-04-24. Fullgjort tjänstgöring vid Svea ingenjörbataljon i egenskap av officersaspirant vid väg- och vattenbyggnadskåren, den praktiska kursen, s. å. 31/8 och den teoretiska kursen s. å. 27/11. Extra tjänsteman vid Statens järnvägar 1894-01-01. Bokhållare vid femte distriktets bandirektörsexpedition s. å. 1/10. Avdelningsingenjör vid statsbanebyggnaden Boden–Morjärv. Baningenjör vid statens järnvägar 1901-12-17. Död 1912-03-21 på Hultafors sanatorium. Gift 1898-04-05 i Kristinehamn med Eva Sofia Lindström, född 1871-05-02 i Uppsala. Dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden, extra ordinarie hovpredikanten Lars Gustaf Lindström och Sofia Lagergren.

Barn:

 • Syster Sigrid Margareta, född 1899-06-23 i Stockholm, död 1900-01-01 därst. .
 • Bror Nils Gustaf, född 1902-07-27 i Kristinehamn.
 • Bror Carl Sture, född 1908-07-01 i Kristinehamn, född 1908-07-01 i Kristinehamns förs. Kontrollassistent.

TAB 66

Bror Johan Arvid, (son av Bror Jakob Albrekt, tab 62), född 1870-01-22 i Norrköping. Mogenhetsexamen 1888-06-13. Student i Uppsala s. å. 17/9. Jur. preliminärexamen 1889-04-27 och examen till rättegångsverken 1893-01-31. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 3/2. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådstuvurätt s. å. 24/2. Amanuens i fångvårdsstyrelsen s. å. i april. Vice notarie i Stockholms rådhusrätt 1897. Amanuens vid Stockholms stads fattigvårdsnämnd 1899, inspektörsassistent därst. 1902. Amanuens i Stockholms läns brandstodsbolag 1900. Fattigvårdsdirektör i Göteborg 1906. Kyrkofullmäktig i nämnda stad 1911. RVO 1916-06-06. Död 1928-03-21 i Göteborg, Annedals förs. Gift 1901-10-19 i Norrköping med Lydia Elisabet Liljeblad, född där 1882-03-05. Dotter av kassören Nils Fredrik Liljeblad och Tekla Johanna Svanström.

Barn:

 • Gunnel Margareta, född 1908-10-20 i Göteborg, Annedals förs, liksom syskonen. Gymnastikdirektör. Gift 1932-07-05 med Hendrik Willem Dunnewolt, född 1904-10-19. Elektr. ing., direktör för avd.kont. för Comp Général d'Electiciteé i Haag, Nederländerna.
 • Inger, född 1910-11-19 i Annedals förs. Gift 1933-11-26 i Sthlm S:t Görans med artisten Sten Larsson, född 1908-08-29.
 • Britta, född 1913-05-02 i Annedals förs. Gift 1937-09-04 i Stockholm (Oscars förs vb nr 256) med skulptör Karl Einar Borgström i hans 1:a gifte.

TAB 67

Bror Carl Emil, (son av Bror Jakob Albrekt, tab 62), född 1882-06-09 i Norrköping. Mogenhetsexamen i Stockholm 1901-05-15. Utexaminerad från Göteborgs handelsinstitut 1902. Korrespondent hos Stora Kopparbergs bergslags aktiebolag 1902-05-01. Kamrer därst. 1917. Död 1927-08-14 i Falun, Kristine förs. Gift 1908-08-08 i Envikens kyrka i förs med samma namn, Kopparbergs län med Anna Maria Ericsson , född 1885-02-17 i Lundby socken, Västmanlands län, dotter av kyrkoherden i Envikens förs, Kopp. (pastorat av Västerås stift) (sedermera kontraktsprost) Anders Gustaf Ericsson och Hedvig Elisabet Fahlcrantz.

Barn:

 • Bror Ulf Jakob, född 1915-09-30 i Uppsala.
 • Bror Karl Gustaf, född 1919-03-15 i Stockholm.
 • Bror Bengt Arvid, född 1920-12-29 i Stockholm.
 • Bror Lars Erik, född 1922-07-13 i Stockholm.


TAB 68

Bror Nils Hjalmar, (son av Bror Jakob Albrekt, tab 62), född 1888-08-26 i Norrköping. Mogenhetsexamen 1906-05-23. Civilingenjör. Bosatt i New York. Död 1941-02-27 i Schenectady (New York). Gift 1914-07-01 i Schenectady, NY, USA, med Lovisa Viktoria (Tora) Nilsson (amerik. medb.), född 1883-10-09 i Gimnarskogs socken Värmlands län, dotter av tapetseraren Carl Nilsson.

Barn:

 • Syster Dora Regina, född 1916-02-12 i Scotia, NY.

TAB 69

Bror Carl Axel Daniel, (son av August Leopold, tab 60), född 1849-03-25 i Norrköping. Arrenderade först Skoga i Bexheda socken Jönköpings län, därefter Ödsmål i Forshälla socken, Göteborgs och Bohus län. Bokförare vid möbelfabriken i Vetlanda 1901. Kamrer därst. 1906–1926. Gift 1873-12-24 i Vetlanda socken med Sofie-Louise Eleonora Stålhammar, född 1854-06-03 i Torskinge socken, Jönköpings län, död 1926-05-10 i Vetlanda och begraven i Jönköping (Christine förs, db), dotter av komministern (regementspastorn) Johan Adam Stålhammar, och Emilie Sofie Löndahl.

Barn:

 • Lilly Sofia Elisabet, född 1874-10-15 på Skoga, Bexheda förs, Jönk. Stiftsjungfru. Gift 1899-06-23 i Vetlanda förs med arrendatorn (bildhuggaren) Gustaf Adolf Eriksson , född 1861-01-09 i Floda socken, Södermanlands län.
 • Bror Nils Johan August, född 1876-06-24 och död 1878-12-25 Ödsmål o. B. Död 1878-12-25 därst.
 • Syster Agnes, född 1878-08-17 på Ödsmål i förs, Göt. o. B. Gift 1900-10-28 i Vetlanda kyrka i förs med samma namn Jönk. med tandläkaren Emil Fridolf Almgren, född 1874-02-17 i Sala.
 • Syster Berta, född 1880-06-23 på Ödsmål. Gift 1913-09-19 med med. doktor Otto Fredrik Georg Björkman, född 1867-03-05. Död 1932.
 • Syster Sofie Louise (Vivi), född 1881-06-13 Ödsmål o. B. Rödakorssyster. Föreståndarinna för Saxenborgs vilohem. SMsjv. BulgRKHt. POlRKSM o. ht.
 • Bror Nils Johan Adolf, född 1883-07-31 Ödsmål o. B. Typograf. Anställd vid aktiebolaget Skånska centraltryckeriet. Gift 1910-11-05 i Ljungby socken, Kronobergs län med Ester Maria Holmqvist (Johansson), född 1884-07-18, född 1884-07-18 i Nässjö.
 • Syster Margareta (Greta), född 1885-09-11 Ödsmål o. B. Gift 1:o 1910-05-16 i Vetlanda med kronolänsmannen, landsfiskalen Simon Rudolf Örner, född 1864-04-23 i Tanums socken, Göteborgs och Bohus län, död 1925-01-17 i Uddevalla och begraven i Tanums förs, Göt. o. B. ]] län. Gift 2:o 1926-06-12 i Gustafskyrkan, Köpenhamn med komministern i (Hålanda församl. av Göteborgs stift) Ale-Skövde förs, Älvsb. Johan Oskar'' Johansson, född 1875-11-15 i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1940.
 • Syster Ingrid, född 1886-11-24 på Ödsmål i Forshälla förs, Göt. o. B. Gift 1912-09-10 Arkösund (Vetlanda förs vb) med länsjägmästaren (e. jägmästaren) i Jönköpings län, RVO, RDDO, Wilhelm Lothigius, född 1878-10-07 i Jönköping.
 • Bror Arvid Leopold, född 1889 på Ödsmål i Forshälla förs, Göt. o. B. Ingenjör. Se Tab. 70
 • Bror Emil, född 1891-08-12 på Ödsmål i Forshälla förs, Göt. o. B. Död 1893-02-05 i Vetlanda förs, Jönk.
 • Bror Bertil, född 1894-07-18 i Vetlanda, Jönk. Elektriker. Gift 1942-07-18 i Solna förs Sth. (vb nr 176) med Karin Sofia Hellmér i h:s 2:a gifte (gift 1:o 1914-10-24 med arbet. Nils Gustaf Jansson, född 1887-10-30. Död 1920-11-04), född 1891-03-19 i Adolf Fredriks förs, Stockholm (Solna pastorsämb.).

TAB 70

Bror Arvid Leopold, (son av Bror Carl Axel Daniel, tab 69), född 1889-07-03 Ödsmål o. B. Ingenjör vid Allm. Gift 1:o 1920-12-04 i Stockholm, Maria med Gunhild Anna Elisabet Sjögren

Barn:

 • 1. Syster Else Barbro, född 1922-09-21

TAB 71

Johan Albrekt, (son av Carl Vilhelm, tab 59), född 1810-01-29 i Jönköping. Med. farm. Kandidat 1831. Läkare vid svenska och norska beskickningen i Florens 1832. Läkare vid Jakobslunds bruk i Ljungs socken Östergötlands län. Död 1882-05-31 Gunnarstorp Gift 1:o 1840-06-16 i Kalmar domkyrka med Christiana Augusta Pfannenstiel, född 1822-01-11, död 1841-05-30, dotter av sjötullkontrollören Christian Pfannenstiel och Christina Margareta Berg. Gift 2:o 1842-12-20 med Hilda Emilia Ahlgren i hennes 2:a gifte [gift 1:o 1841 med stadsläkaren i Karlskrona, med. doktorn Herman Immanuel Carlsson, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1848-07-23 med Ottilia Lovisa Elfrida Franck, född 1826-07-20, dotter av förste stadskirurgen, livmedikus Anders Georg Franck och Hedvig Gustava Eichhorn), född 1814-07-11 i Slöta prästgård Skaraborgs län, död 1891-05-28 i Stockholm], född 1813-07-25, död 1848-10-12 i Linköping, dotter av gruv- och lasarettsläkaren Gustaf Adolf Ahlgren och Magdalena Gustava Baillet. Gift 3:o 1849-06-03 i Jönköping med Emma Charlotta Dahl, född 1816-06-29 Smedstorp, död 1898-11-24 i Jönköping, dotter av lantbrukaren Jakob Dahl och Anna Hedvig Brinck.

Barn:

 • 2. Axel Hugo, född 1842-12-04, död 1856-03-13.
 • 2. Carl Gustaf Albrekt, född 1844. Lantbrukare. Död 1880. Se Tab. 72.
 • 2. Agnes Hildegard Augusta, född 1846-02-08 och död 1847-03-05 på Jakobslunds bruk.
 • 2. Emma Hildegard Malvina, född 1847-04-09, död s. å. 4/10.
 • 2. Hans August, född 1848-07-29, död ogift 1871-02-13 i Ljungs socken Östergötlands län.
 • 3. Johan Albrekt, född 1850. Före detta bankkamrer. Se Tab. 73.
 • 3. Carl Vilhelm Kossuth, född 1851. Bruksdisponent. Död 1917. Se Tab. 74.
 • 3. Robert Leopold, född 1853-04-03, död 1854-03-25.

TAB 72

Carl Gustaf Albrekt, (son av Johan Albrekt, tab 71), född 1844-01-21. Arrenderade Örnsnäs i Allhelgona socken Östergötlands län. Död 1880-11-04 i Linköping. Gift 1874-07-08 i Uppsala med Letty Lovisa Svantea Ekström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1890-02-02 i Uppsala med verkst. direktören i Uppsala sparbank, bryggaren Johan Anton Berlin, född 1838-10-27 i Uppsala, död där 1895-01-25), född 1851-07-08 i Gävle stadsförs ]], dotter av sjökaptenen Svante Ludvig Ekström och Lovisa Petronella Lönngren.

Barn:

 • Johan Elis Gerhard (John), född 1875-07-22 på Örnsnäs.
 • Agnes Maria (Annie), född 1876-08-15 på Stenungsön i Norums socken Göteborgs och Bohus län. Gift 1898-11-08 i Uppsala med direktören Ernst Wilms, född 1870-07-28 i Stockholm. Död 1938-10-28 i Stockholm, Högalids förs
 • Nils Magnus, född 1878-03-12 på Örnsnäs, död 1879-06-28 i Vallerstads socken.
 • Letty Astrid Lovisa, född 1880-12-07 i Linköping, död 1881-10-20 i Uppsala.

TAB 73

Johan Albrekt (John), (son av Johan Albrekt, tab 71), född 1850-03-31 på Jakobslunds bruk i Ljungs socken Östergötlands län. Elev vid Jakobslunds bruk 1871. Bokhållare vid Björkborns bruk i Karlskoga socken Örebro län 1872. Elev vid Filipstads bergsskola 1872–1873. Bokhållare vid Munkfors bruk i Ransäters socken Värmlands län 1873. Smidesverkmästare vid Östanås i Älvsbacka socken Värmlands län, sedan förvaltare. Arrenderade därefter Stöllet i Norra Ny socken Värmlands län till 1904 samt ägde en tid Ransäter i likanämnd socken Värmlands län. Kamrerare vid först Kristinehamns, sedan Värmlands ensk. banks avdelningskontor i Råda 1904–1925. Död 1942-01-22 i Karlstad (Norra Råda, Värml., db nr 4). Gift 1882-06-20 i Karlstad med Ellen Johanna Dahl, född 1859-03-27 Edebäck ]], död 1922-04-09 i Råda ]], dotter av bruksförvaltaren Carl Georg Dahl och Jeanna Maria Herlén .

Barn:

 • Signhild Maria, född 1884-11-10 i Karlstad, död där 1885-01-20.
 • Carl Hugo, född 1886-09-13 på Stöllet, död där 1887-06-04.
 • Dagmar Ellen Charlotta, född 1889-11-11 på Stöllet. Stiftsjungfru. Mogenhetsexamen 1908-05-22. Filosofie magister 1915. Tjg s privatlärare. Tjg v Sthlms telegrambyrå. Från 1918 anställd vid Svenska handelskammaren i Paris. PatrSstGM.
 • Eivor Hedvig Margareta, född 1894-01-07 på Stöllet. Stiftsjungfru. Bankkassör.
 • Ellen Johanna, född 1896-02-21 på Stöllet. Stiftsjungfru. Gymnastikdirektör. Gift 1925-07-04 i Norra Råda kyrka med löjtnanten i dalregementets reserv, agronomen Ernst Olof Ragnar Chöler, född 1895-04-21 på Gårdsjö i Östra Emterviks socken Värmlands län.

TAB 74

Carl Vilhelm Kossuth, (son av Johan Albrekt, tab 71), född 1851-12-06 på Jakobslunds bruk. Mogenhetsexamen 1872. Korrespondent hos Ankarsrums bruksägare 1874. Kontorschef och kamrer vid Huskvarna vapenfabriks aktiebolag i Hakarps socken Jönköpings län 1877. Verkst. direktör i Stensholms fabriksaktiebolag i Jönköping 1890. Bruksdisponent och verkst. Direktör i Munksjö aktiebolag 1898. RVO s. å. 1/12. Ordförande i styrelsen för riksbankens avdelningskontor i Jönköping 1900. Ordförande i styrelsen för Jönköping Gripenbergs järnvägsaktiebolag 1909. RNO s. å. 6/6. KVO2kl 1916-06-06. Död 1917-10-28 i Jönköping. Gift 1880-10-15 i Göteborg ]] med Terese Hedelius, född 1856-10-15 i sistnämnda stad, garnisonsförs, dotter av kaptenen Vollrat August Hedelius och Henrietta Charlotta Pfannenstiel.

Barn:

 • Elsa Teresia, född 1886-05-18 på Huskvarna. Stiftsjungfru. Gift 1911-10-17 på Munskjö (Jönköpings västra förs vb) med byrådirektören i lantmäteristyrelsen, filosofie licentiat Carl August Vilhelm Hernlund, född 1888-02-10 i Stockholm. (Efter akad. stud.) anst. v. rikets allmänna Kartverk 1910. Byrådirektör v. d:o 1920. Arbetschef v. d:o 1930. Överdirektör o. chef v. d:o 1937. Ledamot av stadsfullmäktige 1922–1942. Vice ordf. i d:o 1938–1942. KNO1kl. KVO. ProPatrstGM. LingJubM. S:t EM. KFinlLO1kl. KDDO. FMM. LKrVA. Son av rektorn v. Nya elementarskolan i Sthlm Hugo Hernlund o. Emy Hedelius.
 • Märta Carola, född 1888-10-07 på Huskvarna. Stiftsjungfru. Gift 1908-08-01 i Jönköping (Jönköpings västra förs vb) med majoren i armén, t. f. majoren vid Vendes artilleriregemente, kaptenen vid Smålands artilleriregemente, RSO, Sigurd Edvard Schreiber, född 1878-08-29 i Linköping. Major. RSO. RVO.

TAB 75

Erik Gustaf (son av Jakob, tab 58), född 1770-03-28 på Tolandsmåla i Älmeboda socken Kronobergs län. Volontär vid Kalmar regemente 1778. Rustmästare därst. 1783-06-24. Sergeant 1788-07-23. Död 1812-06-11 på Östra Borstatorp i Algutsboda socken Kronobergs län. Gift 1791-10-18 på Askaremåla i Algutsboda socken med Johanna Fredrika Tornerefelt, född 1770-03-02 Lundås, död 1842-09-25 i Algutsboda socken, dotter av kaptenen Per Magnus Tornerefelt, och Anna Catharina Cederschiöld.

Barn:

 • Petronella Jakobina, född 1791-11-18 på Östra Borstatorp, liksom syskonen, död där 1793-04-14.
 • Carolina Gustava, född 1793-10-29, född 1794-05-01 på Östra Borstatorp.
 • Anna Christiana, född 1798-09-05, död 1855-11-22 i Femsjö socken Jönköpings län. Gift 1821 med soldaten vid Jönköpings regemente Zakarias Blomster.
 • Fredrika Sofia, född 1801-02-15, död 1856-07-22. Gift 1832-02-04 i Algutsboda socken med sockenskomakaren i Algutsboda Peter Magnus Nilsson i hans 1:a gifte (gift 2:o med Helena Olofsdotter, född 1831), född 1806-07-04, död 1891-04-05.
 • Jakob Magnus, född 1802. Löjtnant. Död 1837. Se Tab. 76.
 • Carolina Ulrika, född 1804-03-22, död ogift 1852-02-21 i Algutsboda socken.
 • Erik Vilhelm, född 1811-05-21, död s. å. 29/6 på Östra Borstatorp.

TAB 76

Jakob Magnus, (son av Erik Gustaf, tab 75), född 1802-09-17 på Östra Borstatorp i Algutsboda socken Kronobergs län. Kadett vid Karlberg35 1818-09-28. Utexaminerad35 1825-05-28. Sekundlöjtnant vid K. M:ts flotta s. å. 14/7. Avsked 1834-12-13. Jaktuppsyningsman i Kristianstads län. Död 1837-06-02 i Ystad. Gift 1828-03-28 i Göteborg med Charlotta Vilhelmina Bruhn i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Adolf Almroth), född 1800-06-15, död 1864-05-18 i Södertälje, dotter av artisten Hans Bruhn och N. N. Wedberg.

Barn:

 • Gustaf Magnus, född 1829. Konsularagent. Död 1898. Se Tab. 77.
 • Ida Josefina Vilhelmina, född 1832-08-27, död 1833-02-14.
 • Carl Vilhelm Leopold, född 1834. Flottningschef. Död 1898. Se Tab. 79.
 • Jakob Albrekt, född 1835-12-02, död 1839-08-19.

TAB 77

Gustaf Magnus, (son av Jakob Magnus, tab 76), född 1829-03-15 i Göteborg. Bruksförvaltare från 1856. Grosshandlare i Gävle 1862–1882, därav till 1875 chef för Korsnäs sågverksabol:s kontor i nämnda stad. Nordamerikanska Förenta staternas konsularagent i nämnda stad 1871–1883. Ledamot av styrelsen för Mons trävaruaktiebolag i Sundsvall sedan 1883. Död 1898-10-05 i Stockholm. Ägde Nyborg i Håtuna socken Uppsala län 1883–1893 och Värsta i Häggeby socken Uppsala län sedan 1883. Gift 1859-10-06 i Sundsvall med Emilie Catharina Christina Wikström, född 1838-08-22 i Östersund ]], död 1908-01-16 i Stockholm, Engelbrekts förs, dotter av grosshandlaren Nils Wikström och Emilie Helena Margareta Hallström.

Barn:

 • Emilia Charlotta (Emy), född 1860-12-16 vid Svartvik i Säbrå socken Västernorrlands län. Gift 1890-11-26 i Stockholm med apotekaren i Sölvesborg Ernst Hjalmar Moberg i hans 3:e gifte (gift 1:o 1881-06-04 med Julie Fredrika Svanlund, född 1840-07-31, död 1883-09-17, dotter av apotekaren Per Christoffer Svanlund och Ebba Djurén. Gift 2:o 1886-12-14 med Louise Johanna Hjort, född 1857-08-31, död 1887-12-02, dotter av grosshandlaren Johan Otto Hjort och Hulda Gottfrida Möller), född 1844-08-25 i Västervik, död 1914-08-05 i Borgholm.
 • Siri Gustava, född 1862-03-27 i Sundsvall, död 1890-04-02 i Gävle. Gift 1885-10-11 på Nyborg med kronofogden, RVO, vice häradshövdingen Knut Georg Anjou i hans 1:a gifte (gift 2:o 1897-10-14 med Sigrid Sofia Ulrika Carolina Charlotta Hansson, född 1868-08-06 i Bromma förs, Sthlm, dotter av grosshandlaren i Örebro Lars Peter Hansson och Sofia Josefina Lagercrantz), född 1852-07-03 i Uppsala. Död 1932-03-13 i Äppelviken (Staffans förs, Gävle)
 • Nanny Götilda, född 1863-08-11 i Gävle. Död 1940-09-07 i Leksand (Halmstad förs db 240). Gift 1922-03-24 i Sthlm, Hedv. Eleonora (vb 33) med assistenten vid statens kemiska station i nämnda stad, ingenjören, filosofie doktor Olof Teodor Åkerberg, född 1875-01-17 i Stora Kopparbergs församl. Kopparbergs län.
 • Nils Gustaf, född 1864-08-30 och död s. å. 3/10 i Gävle.
 • Svea Zuleima, född 1865-11-25 i Gävle. Död 1933-03-24 i Stockholm, Engelbrekts förs (db 74). Gift 1891-01-20 i Stockholm med före detta hovrättsrådet i Svea hovrätt, KNO1kl, GV:sOlM, Gustaf Wilhelm Hörstadius, född 1856-04-09 Björknäs. Död 1934-11-05 å Sabbatsbergs sjukhus (Engelbrekts förs db 240, Stockholm)
 • Bror Gustaf Gustafsson, född 1868. Tandläkare. Död 1934. Se Tab. 78.
 • Lilly Maria, född 1871-07-30 i Gävle. Död 1941-09-04 å Järvsöbaden. Gift 1909-11-09 i Stockholm, Engelbrekts med ryttmästaren, friherre Fritz Henrik von Essen, i hans 2:a gifte, född 1854. Död 1932-09-25 i Stockholm.
 • Gully Elisabet, född tvilling 1872-10-25 i Leksands förs Kopp. ]] (Gävle). Gift 1905-03-15 i Stockholm med professorn vid konsthögskolan, RNO, RVO, LFrKA Isak Johan Emerik Gustaf Stenberg, född 1873-01-07 i Stockholm, död 1927-07-31 i Ullvi i Leksands socken Kopparbergs län (Sthlm, Oscars förs, db).
 • Sally Helena, född tvilling 1872-10-25 i Gävle, död ogift 1905-04-07 i Stockholm.

TAB 78

Bror Gustaf Gustafsson, (son av Gustaf Magnus, tab 77), född 1868-08-02 i Gävle. Mogenhetsexamen 1888. Elev hos tandläkaren. G. R. Skogsborg 1888–1890. Tandläkarkandidatexamen 1890. Tandläkarexamen i Stockholm 1892-05-01. Praktiserande tandläkare i nämnda stad 1892–1904 och i Bulawayo, Rhodesia, Sydafrika, sedan 1904. Död 1934-01-12 i Göteborg å Sahlgrenska sjukhuset, Vasa förs (db 10). Gift 1:o 1892-11-12 i Stockholm med tandläkaren Alma Sofia Augusta Björklund, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1909 i Stockholm, Oscars med hovsångaren, OIISGbmt RVO, LMA, m. m. Arvid Ödmann, i hans 2:a gifte, född 1850-10-18 i Karlstad, död 1914-07-15 i Stockholm), född 1867-12-17 i Ulricehamn. Mogenhetsexamen 1886. Elev hos tandläkaren F. F. Rosén och P. Gift Nelzén 1889–1890. Tandläkarkandidatexamen 1890 och tandläkarexamen i Stockholm 1892-06-01. Praktiserande tandläkare i nämnda stad s. å. Död där 1925-12-05, dotter av fabrikören Claes Ferdinand Björklund och Hedvig Christina Dorotea Österlund. Gift 2:o 1911-04-21 med Elisabet Brock från Norge, född 1889-07-07. Död 1929-05-23 i Göteborg och begraven i Stockholm (Göteb. domk.förs, db).

Barn:

 • 1. Bertil Claes Gustaf, född 1897-09-16 i Stockholm.
 • 2. Guri Elisabet Gustafsdotter, född 1912-04-26.
 • 2. Stig Gustafsson, född 1916-10-31.

TAB 79

Carl Vilhelm Leopold, (son av Jakob Magnus, tab 76), född 1834-05-02 i Göteborg. Först bruksbokhållare, sedan flottningschet i Dalarne. Överflyttade till Buffalo i Nordamerika. Död där 1898. Gift 1859-09-25 med Maria Matilda Söderberg, född (1837) 1836-12-01 i Bergsjö socken, Gävleborgs län. Död som änka 1908. Dotter av kronolänsmannen Gustaf Söderberg och Brita Helena Smolander.

Barn:

 • Charlotta Marie-Louise , född 1859-10-29 i Bergsjö socken, Gävleb. Lärarinna vid Sandviken i Högbo socken, Gävleborgs län. Död 1942-02-06 i Staffans förs, Gävleb., db nr 16). Gift 1898-08-20 i Sundsvall med bokhållaren vid Sandvikens järnverk Henrik Hjalmar'' Brolinsson, född 1863-12-09 i Gävle. Död 1933.
 • Gustaf Magnus, född 1860. Handlande. Död 1927, Se Tab. 80.
 • Alma Helena, född 1862-10-29 i Jämtland, död ogift 1890-10-11 i Uppsala.
 • Ida, född 1867-03-20 i Falun. Bosatt i Chicago. Död 1936-04-08.
 • Henrik, född 1869-02-23 i Falun. Först styrman i amerikanska handelsflottan, sedan anställd vid fabrik i Chicago. Död 1930-06-01.

TAB 80

Gustaf Magnus, (son av Carl Vilhelm Leopold, tab 79), född 1860-12-23 (enl. Carl g: Hard) i Bergsjö socken Gävleborgs län. Överflyttade till Nordamerika. Handlande först i Buffalo, sedan i Roseland, Chicago. Död 1927-07-31 i Chicago. Gift 1882 med Mathilda Andersson .

Barn:

 • Helene Maria, född 1884-04-09. Gift 1917-09-09 (enl. Carl G. Hard) med direktören John Theodore Blomquist, född 1880-06-28.
 • Emma Louisa, född 1886-05-23. Gift 1913-09-02 med verkmästaren Harold Gustaf Peterson. Död 1942-11-09.
 • Alma Christina, född 1888-07-20. Gift 1908-07-01 med sekreterare (bokföraren) Gustave Emanuel Walbert , född 1888-04-23.
 • Ida Viktoria, född 1891-03-12. Gift 1915-03-20 med maskinist (professorn) Carl Edvin Newlander född 1886-09-11.
 • Bertha Matilda, född 1893-08-20. Gift 1915-04-24 med speditör (fraktagenten) Herbert Algot Holström, född 1893-05-11.
 • Augusta Margaret, född 1896-11-29 (enl. Carl G. Hard) . Gift 1:o 1917-11-14 med farmaren (plantageägaren) Charles Edvard Smith, född 1888-08-27.
 • Charlotta Elisabet, född 1899-02-18, död 1905-08-04.
 • Carl Gustaf Adolf, född 1901-05-22. Ritare.
 • Hugo Rudolph Magnus, född 1904-08-08. Student. Artist.

TAB 81

John, (son av Carl Vilhelm Leopold, tab 79), född 1865-08-10 i Torsångs socken, Kopparbergs län. Anställd vid fabrik i Woonsocket, RI, USA. Gift 1890-09-19 med Elise'' Andersson, född 1869-03-23 i Ystad, dotter av Magnus Andersson och Elsa Sandberg.

Barn:

 • John Eugène, född 1891-08-07 i Millville, Mass., U.S.A. Sergeant i Förenta staternas armé, konstruktionsingenjör (Providence, RI., USA). Gift 1941-01-18 med Madeline May Scullian född 1897-02-14.
 • Carl-Gustaf, född 1892-09-30 i Nillville, Mass., U.S.A. Se Tab. 81A.

TAB 81A

Carl-Gustaf, (son av John tab 81), född 1892-09-30 i Millville, Mass., U.S.A. Sergeant i Förenta staternas armé, färgeriförman (Southbridge, Mass., U.S.A.). Gift 1924-06-30 med Leocadia Zurwell, född 1902-02-09 i Lawrence, Mass.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1925-12-17 i Methuen, Mass.

TAB 82

Lars Fredrik, (son av Jakob, tab 58), född 1773-02-18 Korrö. Volontär vid livhusarregementet i Stockholm 1793-04-16. Sekundkorpral därst. 1797-04-25. Avsked 1799-02-07. Volontär vid Smålands lätta dragonreg, s. å. 1/6. Korpral därst. s. å. 18/12. Kvartermästare 1803-06-19. Sergeant vid Smålands grenadjärbataljon 1812-09-04. Avsked 1834-02-20. Död s. å. 5/12 Ebbarp. Gift 1809-02-09 Loftås med sin svägerskas syssling Anna Margareta Cederschiöld, född 1776-10-27 på Loftås, död 1855-04-16 Reaby, dotter av löjtnanten Petrus Elias Cederschiöld, och hans 2:a fru Brita Margareta Heurlin.

Barn:

 • Jakob Peter, född 1810. Tullöverinspektor. Död 1895. Se Tab. 83.
 • Johan Fredrik (Janne), född 1813. Kronolänsman. Död 1883. Se Tab. 88.

TAB 83

Jakob Peter, (son av Lars Fredrik, tab 82), född 1810-11-25 Loftås. Student i Lund 1829-09-24. Extra ordinarie tjänsteman vid tullverket 1834. Kammarskrivare vid sjötullskammaren för inkommande varor i Göteborg 1836-10-05. Sjötullskontrollör i Hälsingborg 1851-02-12. Överinspektör vid packhusinspektionen i Göteborg 1864-09-09. RVO 1866-07-03. Avsked 1871-10-12. Död 1895-09-07 i Gränna. Ägde gård i nämnda stad. Gift 1:o 1838-11-18 i Göteborg med Maria Elisabet Petersson i hennes 2:a gifte (gift 1:o med rådhuskanslisten P. Gift Svahn, död 1834 i Göteborg), född 1799-05-17 i nämnda stad, död där 1844-05-06, dotter av hökerihandlanden Sven Petersson och Johanna Lindbom. Gift 2:o 1849-11-24 i Göteborg med Matilda Christina Jonsson, född 1826-05-10 i nämnda stad, död 1921-09-01 i Gränna ]], dotter av instrumentmakaren Johan Jonsson och Christina Söderström.

Barn:

 • 1. Jakob Fredrik,. 1839-02-03, död 1851-09-25 i Hälsingborg.
 • 1. Johan Elias (Elis), född 1842. Stadsnotarie. Död 1886. Se Tab. 84.
 • 2. Jakob Peter Valdemar, född 1851. Kyrkoherde. Död 1925. Se Tab. 85.
 • 2. Anna Matilda Christina, född 1853-02-01 i Hälsingborg. Död 1935-02-10 i Gränna (db nr 5). Gift 1874-09-09 Gränna med borgmästaren därst., RVO, Carl August Viktor Egnell, född 1839-05-14 Sandvik, död 1909-11-30 i Gränna.

TAB 84

Johan Elias (Elis), (son av Jakob Peter, tab 83), född 1842-03-18 i Göteborg. Student i Lund 1860-12-15. Jur. preliminärexamen 1861-09-14 och hovrättsexamen 1864-02-10. Auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge s. å. 15/2 och i Göta hovrätt s. å. 1/4. Extra ordinarie notarie i sistnämnda hovrätt s. å. 31/5. Auskultant i Svea hovrätt s. å. Extra ordinarie notarie därst. s. å. Vice notarie i Stockholms rådhusrätt 1865-07-00. Vice häradshövding 1867-10-01. Sekreterare hos Göteborgs köpmannaförening 1869. Polisnotarie i Göteborg 1870-12-16. Förste rådhuskanslist i nämnda stad 1882-03-10. Stadsnotarie 1884. Död 1886-06-11 i Göteborg. Gift 1870-10-23 Reaby med Jenny Maria Hård af Segerstad, född 1844-04-12 på nämnda egendom, död 1893-10-04 i Norrköping, dotter av kronolänsmannen Johan Fredrik Hård af Segerstad och Christina Regina Rendahl.

Barn:

 • Maria Elisabet, född 1871-07-14 i Göteborg. Död 1933-02-23 i Norrköping (Hedvigs förs). Begr. å Norrköpings gamla gravplats. Gift 1890-06-22 i Gränna med handlanden i Norrköping, verkst. direktören i aktiebolag Norrköpings folkbank, RVO, Carl Vilhelm Ahlström, född 1864-12-03 i nämnda stad.
 • Jakob Elis , född 1872-12-01, död 1873-03-04 i Göteborg.
 • Carl August, född 1874-08-15 på Reaby. Mogenhetsexamen 1892. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1893-05-30. Hovrättsexamen 1899-01-31. Extra ordinarie hovrättsnotarie s. å. Extra ordinarie tjänsteman i telegrafstyrelsen. Död ogift 1907-09-29 i Stockholm.
 • Johan Fredrik, född 1881-11-14 i Göteborg, död där 1882-01-01.

TAB 85

Jacob Peter Waldemar , (son av Jakob Peter, tab 83), född 1851-06-22 i Hälsingborg. Mogenhetsexamen 1871. Student vid Uppsala universitet 1872-01-18. Teor. Teol. examen 1873-12-15 och prakt. teol. examen 1874-12-16. Erhöll indigenatsrätt i Växjö stift s. å. 30/10. Prästvigd i Växjö s. å. 22/12. Komminister i Gnosjö församl., Jönk. 1875-12-11 och i Källeryds församl., Jönk. 1880-03-31. Kyrkoherde i Södra Sandsjö pastorat av nämnda stift 1887-10-29. LNO 1909-06-06. Kontraktsprost 1920. Död 1925-05-27 i Södra Sandsjö förs, Kron.. Gift 1878-10-23 i Ljungby förs, Kronobergs län med Anna Maria Christina Ramberg, född 1855-09-23 på Väraboda i Ryssby socken, Kronobergs län. Dotter av majoren Carl Nikodemus Ramberg och Carolina Granstrand.

Barn:

 • Jakob Carl Gustaf, född 1885-09-07 på Näs komministergård i Källeryds förs, Jönk. Se Tab. 86.
 • Knut Fredrik, född 1887 i Källeryds förs, Jönk. Se Tab. 87.
 • Sigrid Margareta, född 1889-07-07 på Perstorp i Södra Sandsjö socken Kronobergs län. Stiftsjungfru.
 • Elisabeth Mathilda , född 1892-05-02 på kyrkoherdebostället Dångemåla i Södra Sandsjö socken, liksom de följande syskonen. Stiftsjungfru. Död 1920-06-23. Gift 1920-06-23 i Växjö domkyrka (Södra Sandsjö förs, Kron., vb) med kontorschefen i aktiebolag Alfred Ahlström & C:o i Norrköping Carl-Gustaf'' Ahlström, född 1898-05-26 i Norrköping.
 • Gertrud Maria, född 1893-12-01. Stiftsjungfru. Studentexamen i Uppsala 1912-06-03. Student vid Uppsala universitet 1913-09-09. Gift 1917-06-24 i Södra Sandsjö kyrka i förs med samma namn med extra ordinarie lektorn, adjunkten vid högre allm. läroverket i Ystad, filosofie doktor August Halvar'' Olausson, född 1891-05-28 i Örebro.
 • Estrid Katarina , född 1896-08-10. Stiftsjungfru. Gift 1918-10-23 i Växjö domkyrka (Göteborgs domk. förs vb) med regementsveterinären Charles Hjalte Lorentz George Harry Humphreys Stålhammar, född 1878-06-08 i Fort Craig i New Mexico.
 • Lars Erik, född 1899-06-15. Studentexamen i Växjö 1916-05-18. Student vid universitet i Lund s. å. 16/9 . Jur. kandidat examen därst. 1922-05-31. Extra ordinarie notarie i Göta hovrätt s. å. 20/11. Andre notarie i Östbo och Västbo häraders domsaga 1923-09-16–1924-12-31. Förste notarie därst. 1925-01-01–s. å. 31/12. Befriad från teol. filosofie examen 1926-01-22. Gift 1935-07-14 i Eggby kyrka i förs med samma namn Skarab. (vb nr 4) (Synneby förs, Skaraborgs län, vb) med Sigrid Fredrika Danell, född 1899-08-25 i Synnerby förs Skarab. Dotter av biskopen i Skara Hjalmar Danell och Lydia Maria Margareta Beckman.

TAB 86

Jakob Carl Gustaf, (son av Jakob Peter Valdemar, tab 85), född 1885-09-07 på Näs komministergård i Källeryds socken Jönköpings län. Mogenhetsexamen i Karlskrona 1904-05-23. Student vid Uppsala universitet s. å. 20/9. Reservofficersvolontär vid Kronobergs regemente 1905-04-15. Reservofficersexamen 1907-08-29. Underlöjtnant i Kronobergs regementets reserv s. å. 31/12. Jur. kandidat examen i Uppsala 1910-05-28. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 3/6 och i Göta hovrätt s. å. 10/6. Tjänstg. vid länsstyrelsen i Jönköpings län s. å. 27/6–31/8. Biträde hos domhavanden i Tveta, Vista och Mo härads domsaga s. å. 5/7–31/8 och i Sunnerbo härads domsaga s. å. 17/10–1912-12-31. T. f. domhavande första gången 1912-01-26. Bitr. länsnotarie i Örebro län 1913-01-08. Sekreterare hos stadsfullmäktige i Örebro s. å. 1/31914-05-14. Landskanslist i Göteborgs och Bohus län 1914-04-11. Löjtnant i nämnda regementets reserv s. å. 1/10. Extra länsnotarie i Göteborgs och Bohus län 1915-10-12. Andre länsnotarie därst. 1917-12-29. Sekreterare hos styrelsen för Göteborgs stads alkoholistanstalt vid Lerjeholm 1918-01-01. Förste länsnotarie 1920-10-09. Länsassessor å landskansliet i Göteborgs och Bohus län 1937-12-30. RVO 1940-11-15. Gift 1913 Fagrabjörk (Örebro norra förs vb) med Julia'' Rosenquist af Åkershult, född 1883-09-15 Fagrabjörk (nämnda egendom). Dotter av ingenjören Pehr Johan Gustaf Rosenquist af Åkershult, och Alma Augusta Rosin.

Barn:

 • Nils Johan Gustaf, född 1914-07-16 i Göteborg, liksom brodern.
 • Olof Lennart, född 1915-10-17 i Göteborg.

TAB 87

Knut Fredrik, (son av Jakob Peter Valdemar, tab 85), född 1887-05-10 i Källeryds socken. Studentexamen (Mogenhetsexamen) i Karlskrona 1906-06-09. Student vid Uppsala universitet s. å. Reservofficersexamen 1908-08-29. Filosofie kandidat examen 1909-11-03. Ord. ämneslärare i Värnamo 1914-07-01. Adjunkt i biologi och kemi vid högre allm. läroverket i Hudiksvall 1922-06-30. Filosofie licentiat examen i Uppsala 1923-12-15. Prom. filosofie doktor därst. 1925-05-30. Lektor i nämnda ämnen vid Högre allm. läroverket i Karlstad s. å. 6/6 fr. o. m. s. å. 1/7. Lektor vid Högre allm. läroverket för flickor i Göteborg 1931-02-20. RNO 1941-11-15. Docent vid Göteborgs högskola. Gift 1915-06-10 i Vaxholm (Sthlm. Jacobs förs, vb) med Inez Julia Maria Beck, född 1888-03-29 i Stockholm. Dotter av fabrikören Johan Viktor Beck och Augusta Maria Kraak.

Barn:

 • Göran Jakob Fredrik, född 1917-01-28 i Värnamo.

TAB 88

Johan Fredrik (Janne), (son av Lars Fredrik, tab 82), född 1813-11-11 Yaberg. Inträdde i statens tjänst 1835. Kronolänsman inom Vista härads lantdistrikt av Jönköpings län 1837-12-16. Avsked 1881. GMn och r. Död 1883-02-21 på Reaby. Ägde Reaby Brånsgård och Åsmark i Gränna landsförsaml. och Lundholmen i Vrigstads socken, Jönköpings län. Gift 1839-10-08 i Ölmstads socken Jönköpings län med Christina Regina Rendahl, född 1821-03-21 i nämnda socken, död 1898-03-21 i Mjölby prästgård Östergötlands län, dotter av klockaren och organisten Eskil Magnus Rendahl och Anna Larsdotter.

Barn:

 • Anna Emilie Christina, född 1840-07-10 på Reaby, död 1867-04-11 i Hakarps socken Jönköpings län. Gift 1863-09-29 med godsägaren Gustaf Edvard Ekvall i hans 1:a gifte (gift 2:o 1869-03-04 med Siri Magdalena Almqvist, född 1847-10-19, död 1917-08-25 Hogsta, dotter av kyrkoherden i Hakarps pastorat av Växjö stift, kontraktsprosten Per August Almqvist och Carolina Printzensköld), född 1834-08-13 i Gränna landsförsaml., död 1921-10-06 Aspenäs
 • Fredrika Regina, född 1842-04-16 på Reaby, död 1900-05-03 i Stockholm. Gift 1864-06-28 på Reaby med bandirektören Bror Jakob Albrekt Hård af Segerstad, född 1837, död 1901.
 • Jenny Maria, född 1844-04-12 på Reaby, död 1893-10-04 i Norrköping. Gift 1870-10-23 på Reaby med stadsnotarien Johan Elias Hård af Segerstad, född 1842, död 1886.
 • Per Fredrik Leopold, född 1846. Egendomsägare. Död 1920. Se Tab. 89.
 • Agnes Matilda, född 1848-05-07 på Reaby. Död 1931-10-19 i Stockholm, Matteus förs. Begraven i Vrigstads socken, Jönk.. Gift 1879-10-03 Gränna landsförsaml. med godsägaren Carl Hugo Wessberg, från vilken hon 1912-07-31 blev skild, född 1843-08-28 i Norrköping, död 1925-05-08 i Jönköping.
 • Hilda Amanda, född 1851-04-02 på Reaby. Död 1936-02-28 i Gränna (Linköp. domkyrkoförs db nr 65). Gift 1874-10-08 i Gränna landsförsaml. med kyrkoherden i Mjölby pastorat av Linköpings stift, kontraktsprosten, LNO, filosofie doktorn Carl Magnus Thorén, född 1841-11-23 i Öjaby socken Kronobergs län, död 1906-12-03 i Mjölby prästgård.
 • Lars Magnus, född 1852-04-22 och död s. å. 30/4 på Reaby.

TAB 89

Pehr-Fredrik Leopold, (son av Johan Fredrik, tab 88), född 1846-05-02 Reaby Ägde nämnda egendom. Död (där) 1920-05-03 på Reaby (Gränna landsförs, db). Gift 1874-05-03 i Motala landsförsaml. med Hedvig Eleonora Charlotta Eriksson, född 1846-10-15. Död 1923-12-26 i Norrköping och begraven i Gränna (Norrköp. S:t Olai förs, db). Dotter av prosten och kyrkoherden Peter Elias Eriksson och Anna Gustava von Schoultz.

Barn:

 • Anna, född 1875-01-09 Reaby. Gift (där) 1900-09-22 Reaby med stadsmäklaren i Norrköping Gustaf Edvard Nordin, född 1863-04-01 i Eskilstuna.
 • Kerstin, född 1876-11-27 Reaby Kontorist. Anställd vid Drags aktiebolag i Norrköping. Död 1933-02-06 i Norrköping, S:t Olai och begraven i Gränna landsförs, Jönk.
 • Gertrud, född 1879-03-21 Lundholmen s socken, Jönköpings län. Musiklärarinna.
 • Elias, född 1880-04-05 Lundholmen s förs, Jönk. Se Tab. 92.
 • Emilia, född 1881-06-04 Lundholmen s förs, Jönk. Död ogift 1909-07-06 Reaby.
 • Johan, född 1883-04-17 Lundholmen s förs, Jönk. Se Tab. 93.
 • Elin, född 1884-09-08 Hakarps förs , Jönk. Gift där 1914-06-24 Reaby (Järna förs Kopp., vb) med förvaltaren, disponenten, verkst. direktören för Skinnskattebergs bruks aktiebolag John Qvarnström, född 1877-06-24 i Skattunge i Orsa socken, Kopparbergs län.
 • Bertil, född 1887-10-13 Reaby Studentexamen (Mogenhetsexamen) 1907-05-25. Skogstjänsteman 1908–1922. Avgångsexamen från Göteborgs handelsinstitut, ettåriga fackkursen, 1914-05-30. Publicist. Redaktör. Medarbetare i Borlänge tidning 1922-06-01. Död 1942-11-03 i Smedjebacken (Norrbärke förs, Kopp., db nr 90). Gift 1937-11-27 i Smedjebackens förs, Kopp. (vb nr 57) med Anna Maria (Maja) Svanberg. Rödakorssyster, född 1898-02-08 i Nederkalix förs, Norrb.
 • Sten Constantin, född 1888-10-11 Reaby Död (där) s. å. 18/11 därst.
 • Hedvig, född 1890-04-01 Reaby. Gift 1913-12-28 på Reaby med kaptenen i Jönköpings regementets reserv, godsägaren Carl Henrik Frodell, född 1875-07-25 i Gränna landsförsaml. Död 1932-12-22.

TAB 90

Fredrik, (son av Per Fredrik Leopold, tab 89), född 1876-01-06 på Reaby. Mogenhetsexamen i Vänersborg 1895-12-12. Volontär vid Jönköpings regemente s. å. 13/6. Sergeant 1897-07-28. Elev vid krigsskolan s. å. i sept. Fanjunkare 1898-08-15. Utexaminerad s. å. 30/11. Underlöjtnant i regementet s. å. 9/12. Extra ordinarie kammarskrivare i tullverket 1903–1905. Löjtnant i regementet 1904-12-31 och vid regementet 1905. Kapten i regementet 1914-09-18 och vid regementet 1915. RSO 1919-06-06. Avsked från beställning på stat 1926-06-18. Major i armén s. d. SkytteM. Gift 1902-09-27 i Brandstorps kyrka Skaraborgs län med Ingrid Olivia Wallin född 1878-08-08 i Jönköping. Dotter av grosshandlaren Carl Wallin och Maria Olivia Ericson.

Barn:

 • Fredrik Carl Gunnar, född 1903-10-12 i Jönköping. Studentexam, därst. 1921-06-03. Officersexamen 1923-12-15. Fänrik vid Smålands artilleriregemente 1924-04-25. Underlöjtnant därst. 1926-05-07 och vid Smålands arméartillerireg 1927-06-27.
 • Fredrik Olof Ingvar, född 1904-10-14 i Jönköping. Studentexamen därst. 1925-06-13. Volontär vid Skaraborgs regemente s. å. Elev vid krigsskolan 1926.
 • Fredrik Adolf Bertil, född 1906-09-20, i Jönköping. Studentexam, därst. 1925-06-13. Volontär vid Göta artilleriregemente s. å., elev vid krigsskolan 1926.
 • Fredrik Lars Torolf, född 1907-10-28 vid Skillingaryd i Tofteryds socken Jönköpings län. Studentexamen i Jönköping 1927-05-00. Volontär vid Skaraborgs regemente s. å.

TAB 91

Gunnar (son av Per Fredrik Leopold, tab 89), född 1878-03-14 på Reaby. Ägde Reaby brunnsgården 1914–1921 och arr. Reaby smedjegård 1916–1925, båda i Gränna landsförsaml. Arr. Mässeberg söderg. I Åkers socken Jönköpings län sedan 1926. Gift 1921-06-26 å ångbåt på Siljan med Edit Dorotea Abrahamsson, född 1895-01-26 Björstorp, dotter av Carl August Abrahamsson.

Barn:

 • Hedvig Gunnel Christina, född 1922-08-13 på Reaby, liksom brodern. Avlöningschef v Upplands flygflottilj.
 • Sten Fredrik Sigvard, född 1924-03-28.
 • John Harry, född 1928-01-11 i Bollebygds förs, Älvsb.


TAB 92

Elias, (son av Per Fredrik Leopold, tab 89), född 1880-04-05 Lundholmen s socken, Jönköpings län. Mogenhetsexamen i Skara 1898-12-16. Volontär vid Bohusläns regemente 1899-04-19. Sergeant 1900-08-18. Elev vid krigsskolan s. å. i sept. Fanjunkare 1901-08-16. Utexaminerad s. å. 27/11. Underlöjtnant vid nämnda regemente s. å. 5/12. Genomgick militärförvaltningskurs 1904–1906. Löjtnant vid regementet 1906-10-22. Regementsintendent vid Boden-Karlsborgs artilleriregemente i Boden 1906–1911 och vid Skaraborgs regemente 1911. Underintendent vid Intendenturkåren 1907-04-26. Intendent därst. s. å. 21/12. Kapten vid Intendenturkåren 1914-12-23. RSO 1922-06-06. Major 1926-08-10. Förrådschef vid arméns intendenturförråd å Karlsborg s. å. 13/10. Överstelöjtnant i armén 1936-11-13. Avsked 1939-06-02 fr. o. m. s. å. 1/10. Överstelöjtnant i Intendenturkårens reserv. Gift 1909-09-18 i Skellefteå kyrka med Anna Eleonora Lagerquist född 1886-05-02 i Skellefteå, dotter av f. d. jägmästaren i Skellefteå revir, Vb. Erik Herman Lagerquist och Selma Gabriella Christina Lindström.

Barn:

 • Inga Christina Eleonora, född 1910-07-08 i Boden, död 1924-02-21 i Skövde.
 • Ebba Anna Norah , född 1918-03-12 i Skövde förs.
 • Lars Lennart, född 1926-10-21 i Karlsborgs förs, Skarab.

TAB 93

Johan, (son av Per Fredrik Leopold, tab 89), född 1883-04-17 Lundholmen s socken, Jönköpings län. Elev vid Kopparbergs och Hofors sågverks aktiebolags bruk i Linghed 1899–1902. Sågverksbokhållare i Linghed och Korsnäs 1902–1904. Distriktschef vid Dalälvarnas flottningsförening 1905–1923. Flottningschef i Piteå flottningsförening 1923-05-01. Gift 1910-08-09 i Linköping med Inez Helena Linder född 1890-04-12 i Umeå, dotter av förste lantmätaren Johan Erik Linder och Amalia Charlotta Bäckström.

Barn:

 • Birgit, född 1911-12-19 i Linköping
 • Arne, född 1913-10-30 i Linköping.
 • Jan-Erik, född 1917-05-11 i Mora socken

TAB 94

Carl, (son av Olof Hård, tab 7), till Skämningsfors i Brandstorps socken och Moanäs i Fågelås socken (båda i Skarab.), vilka han ärvde, samt Deranäs i Agunnaryds socken Kronobergs län m. m, född 1591-02-26 på Stora Segerstad i Reftele socken Jönköpings län. Uppvaktare hos hertig Gustaf Adolf 160626. Reste 1609 till Frankrike, Spanien och Holland. Gick i fransk krigstjänst. Återkom till Sverige 1619. Fänrik under Erik Hand s. å. i maj. Fänrik vid hovregementet (Mansfelds regemente) 1620. Löjtnant därst. 1621-06-00. Kaptenlöjtnant vid K. M:ts livgarde och drabanterna 1622-02-00. Kapten med eget kompani s. å. Överstelöjtnant vid Kronobergs regemente 1626. Avgången därifrån 1628. Överste för ett regemente Västgöta fotfolk 1630-05-01 och deltog under detta i 30-åriga kriget 1630–1635. Kommendant i Frankfurt a. d. O. 1631-07-03 och i Schweinfurt s. å. 2/11–1633-06-00. Överjägmästare i Skaraborgs län före 163326. T. f. riksjägmästare26, vartill han föreslogs av riksrådet s. å. 26/3. Riksjägmästare 1635-12-11. Avsked 1645-09-15. Landshövding i Jämtland, Medelpad och Ångermanland s. d., men tillträdde ej och tog helt och hållet avsked. Död 1653-09-21 på Skämningsfors och begraven 1654-09-17 i Fågelås kyrka, där hans och hans frus vackra gravsten med anvapen finnes. Gift 1629-03-15 på Dannäs i likanämnd socken Jönköpings län med Beata Kyle, född 1598 (1604), död 1672-01-25 på Skämningsfors och begraven i Fågelås kyrka, dotter av Erik Hansson Kyle och Anna Jönsdotter (Rosenbielke).

Barn:

 • Catharina, levde ännu 1702. Gift 1:o med översten Lennart Bock af Näs, död 1661. Gift 2:o med sin systers svåger, landshövdingen, friherre Bernt Didrik Mörner af Tuna, i hans 2:a gifte, född 1639, död 1710.
 • Gustaf, född 1635. Överste. Död 1689. Se Tab. 95
 • Erik, till Skämningsfors, född 1637-06-00 och döpt s. å. 13/8. Var löjtnant 1653-06-30. Ryttmästare. Död ogift före 1672.
 • Anna, begraven 1681-06-12 i Jönköpings kyrka. Gift med majoren Anders Oxehufvud, nr 102, död 1676.
 • Maria Elisabet, död 1724-04-17 på Rödjenäs i Björkö socken Jönköpings län. Gift med överstelöjtnanten, friherre Gustaf Mörner af Tuna, född 1640, död 1705.
 • Christina Margareta, död 1694. Gift med sin kusins son, översten Gustaf Ribbing, född 1637, död 1691.
 • Adolf, född 1642. Överjägmästare. Död 1697. Se Tab. 109.

TAB 95

Gustaf, (son av Carl, tab 94), till Moanäs i Fågelås socken och Hinsegården i Bredviks socken (båda i Skarab.), född 1635 på Skämningsfors. Student i Uppsala 1647-12-0027. Var 1655 fänrik vid Södermanlands regemente. Löjtnant därst. 1656-12-00. Kapten 1659-05-13. Var 1665 ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente. Överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente 1676-02-17. Överste för sistnämnda regemente 1679-09-18. Död 1689-10-19 (enl. vapnet i Fågelås kyrka, 29/11 enl. likkistplåten) på Moanäs och begraven 1689-12-26 i Fågelås kyrka i Västergötland. Gift med friherrinnan Anna Stake, född 1646-06-02. Död 1730-04-03 på Moanäs och begraven s. å. 15/4, dotter av riksrådet och guvernören Harald Eriksson Stake, friherre Stake, och hans 1:a fru Magdalena Sparre af Rossvik.

Barn:

 • Magdalena, född 1665-08-12. Död 1730 Broby och begraven s. å. 16/10. Gift 1688 med sin syssling, majoren Johan Hård af Segerstad, född 1650, död 1711.
 • Carl Filip27, född 1667-10-17. Student i Uppsala27 1682-03-13. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1685-02-18 och vid livgardet 1690-07-15. Gick 1694-04-07 i utländsk tjänst. Livdrabant 1700-04-03. Stupade ogift 1709-02-11 vid Krasnakut. Han bevistade slagen vid Narva, Düna, Klissov, Pultusk, Punitz och Holovzin.
 • Anna Catharina, född 1669-01-21, död 1757-04-15 Häggums socken Skaraborgs län. Gift 1690-01-03 på Moanäs med sin faders sysslings son löjtnanten Carl Hård af Segerstad, död 1714.
 • Erik, född 1670-02-21. Student i Uppsala27 1682-03-13. Fänrik vid Skaraborgs regemente. Löjtnant därst. 1691-06-13. Död 1699-11-00 i Stralsund. Gift med Brita Kafle i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Gustaf Hård af Torestorp, nr 60. Gift 3:o med överstelöjtnanten Johan Christer Mörner, född 1671, död 1736), född 1664, död 1738 Ingasäter och begraven s. å. 7/3, dotter av kaptenlöjtnanten Åke Kafle, och Ebba Soop.
 • Christina Margareta, född 1671-10-11 död ung.
 • Gustaf, född 1673-03-11, död ung.
 • Harald, född 1674-06-04. Volontär vid livgardet. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1692-04-24. Löjtnant vid Älvsborgs regemente 1696-04-30. Död ogift 1698-02-00 'Han förlovade sig med Helena Stake, men dog natten därpå.'
 • Gustaf Adolf, född 1678. Överstelöjtnant. Död 1773. Se Tab. 96.
 • Lennart, född 1683. Överjägmästare. Död 1747. Se Tab. 98.
 • Per, född 1684. Generaladjutant. Död 1728. Se Tab. 100

TAB 96

Gustaf Adolf, (son av Gustaf, tab 95), till Loringa i Sjogerstads socken och Isleryd i Fågelås socken (båda i Skarab.), född 1678-06-03 på Moanäs i sistnämnda socken. Page vid k. hovet 1690. Volontär vid amiralitetet 1695. Kommenderad till Frankrike s. å. Arklimästare vid amiralitetet 1697. Konstapel 1700-04-25. Extra ordinarie underlöjtnant s. å. 14/6. Avsked 1703-01-19. Dragon vid Upplands ståndsdragonregemente s. å. Furir och sergeant därst. s. å. Flygeladjutant vid armén i Livland 1704. Kapten vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente s. å. 15/6. Livdrabant hos konung Carl XII 1707-01-10. Vice korpral vid livdrabantkåren 1714-09-10. Överstelöjtnant vid skånska tremänningskavalleriregementet 1718-05-29 och vid Västgötadals regemente 1723. Död 1773-02-19 Gäddenäs. 'Bevistade kalabaliken i Bender samt den fientliga landstigningen på Rügen och Stralsunds belägring. Han blev flera gånger illa blesserad, särdeles vid Holovzin. Var med vid Poltava och följde konungen till Turkiet.' Gift 1:o 1704-12-19 med Catharina Elisabet von Yxkull-Gyllenband, död 1710 i Riga av pesten. Gift 2:o 1717-04-12 med friherrinnan Ingeborg Sparre, född 1691-03-11, död 1766-09-14 på Gäddenäs, dotter av överstelöjtnanten, friherre Johan Sparre, och Margareta Bonde.

Barn:

 • 1. Helena, född 1705 i Reval, död änka 1788-04-21 i Fors socken3 Älvsborgs län. Gift 1:o med handelsmannen i Marstrand N. N. Lindbom: 2:o med fältväbeln N. N. Ekelund3.
 • 1. Cornelius, född 1710, död s. å.
 • 2. Catharina Elisabet, född 1718-04-01 på Moanäs, död ogift 1798-12-22.
 • 2. Anna Margareta, född 1719-05-20 på Loringa, död ung.
 • 2. Gustava Johanna, född 1721-05-08 på Loringa, död 1788-04-01. Gift 1746-04-25 på Isleryd med sin kusin, livdrabanten Gustaf Hård af Segerstad, född 1719, död 1754.
 • 2. Brita Maria, född 1722-11-09 på Loringa, död ogift 1783-10-26.

TAB 97

Johan Fredrik, (son av Gustaf, tab 95), född 1681-06-13. Fältväbel vid Västgötadals regemente 1700-04-00. Fänrik därst. 1703-04-02. Löjtnant 1704-01-11. Stupade 1706-10-13 på flottan vid Viborg. Gift 1705-10-25 på Hålltorp i Lindärva socken Skaraborgs län med Maria Elisabet Soop i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Jakob Trägårdh, född 1688 i Ängelholm), född 1688-09-09 på Hålltorp, död 1755 och begraven s. å. 25/6 i Kvidinge socken Kristianstads län, dotter av Anders Eriksson Soop, och Christina Hierta.

Barn:

 • Två söner, döda barn.
 • Anna Christina, född 1706-10-20 i Lindärva socken, död 1765-02-03. Gift 1729-05-26 med majoren Gabriel Stiernberg, adlad Borgenstierna, i hans 2:a gifte, född 1684, död 1748.

TAB 98

Lennart, (son av Gustaf, tab 95), född 1683-04-17. Volontär vid Skaraborgs infanteriregemente 1697-09-14. Furir därst. 1698. Förare 1699. Fänrik vid guvernörsregementet i Wismar 1700-03-27. Därst. 1703-10-19. Kapten vid Elbingska regementet 1704-12-06. Konfirm. fullm. 1705-03-21. Livdrabant 1707-05-27. Vice korpral vid livdrabantkåren 1714-09-10. Överjägmästare i Västergötland 1719-06-10. Tillika major vid Västgöta kavalleriregemente 1723. Av en bonde av våda skjuten i ryggen mellan Linköping och Växjö, därav han dog 1747-08-26 och begraven s. å. 30/12. Han deltog i kalabaliken i Bender och blev där fången av turkarna. Gift på Stora Kålltorp i Gerums socken Skaraborgs län med Margareta Dorotea von Platen, född 1698-02-22, dotter av Baltasar von Platen och hans 3:e fru Elisabet Hedvig von Rhaden samt faster till Baltasar Achates von Platen, natural. von Platen.

Barn:

 • Hedvig Catharina, född 1717-03-19 Moanäs, död 1807-06-14 på Sörbyn. Gift 1747-09-19 med överstelöjtnanten Erik Bruce, adlad de Bruce, född 1720, död 1784.
 • Gustaf, född 1719. Livdrabant. Död 1754. Se Tab. 99
 • Carl Fredrik, född 1722 i Västergötland. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1736. Sergeant därst. 1741-10-06. Fänrik 1742-03-22. Avsked 1750-01-02. Kapten i preussisk tjänst. Död barnlös 1786-04-02. Bevistade fälttåget i Finland. Gift 1771-05-26 Kålltorp Skånings härad Skaraborgs län, med friherrinnan Anna Christina Rehbinder i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1752-05-26 på Kålltorp med ryttmästaren Erik Soop, född 1719, död 1756), född 1723-12-03, död 1786-04-02 Skräddaregården, dotter av ryttmästaren, friherre Rutger Reinhold Rehbinder, och Magdalena Charlotta Soop.
 • Anna Elisabet, född 1724-06-12 Vänsjö s socken Skaraborgs län. Stiftsjungfru i Pommern. Död ogift 1791-11-10 i Barth.

TAB 99

Gustaf, (son av Lennart, tab 98), född 1719-07-15 Moanäs. Kornett i preussisk tjänst. Livdrabant. Drunknade 1754 i Riddarfjärden vid Stockholm. Gift 1746-04-25 Isleryd med sin kusin Gustava Johanna Hård af Segerstad, född 1721-05-08 Loringa s socken Skaraborgs län, död 1788-04-01, dotter av överstelöjtnanten Gustaf Adolf Hård af Segerstad och hans 2:a fru friherrinnan Ingeborg Sparre.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1746-06-13 i Fågelås socken. Fröken hos drottning Lovisa Ulrika. Död 1760 i Stockholm och jordfäst s. å. 10/5 i Jakobs kyrka därst.
 • Brita Christina, född 1750 på Bjärsjö. Död 1790-09-23 i Skövde. Gift 1776-05-16 med ryttmästaren Erik Reinhold Uggla, i hans 2:a gifte, född 1732, död 1803.
 • Adolf Fredrik, född 1753-08-01 i Häggums socken Skaraborgs län.

TAB 100

Per, (son av Gustaf, tab 95). Till Alfhem i Skepplanda socken Älvsborgs län, född 1684-09-24. Adjutant vid Södermanlands regemente 1702-02-20. Fänrik därst. 1703-04-02. Löjtnant 1705-04-24. Livdrabant 1707-05-06. Vice korpral vid livdrabantkåren 1714-09-10. Adjutant därst. 1718-03-08. Generaladjutant 1720-05-16. Ryttmästares indelning vid Västgöta kavalleriregemente 1721-10-04. Död 1728-04-30. Bevistade slaget vid Poltava och följda konungen till Bender. Gift 1723-07-28 på Alfhem med Catharina Ahlehielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1709 med kaptenen vid svenska livregementet till fot Gustaf Blom, död 1713 i fångenskap på Jutland), född 1690, död 1768-03-16, dotter av amiralitetetskommissarien Jonas Ahlebom, adlad Ahlehielm, och Johanna Staf.

Barn:

 • En son, född 1723, död ung.

TAB 101

Carl Gustaf, (son av Per, tab 100), till Krabbelund i Hällestads socken Älvsborgs län, född 1724-06-15 Alfhem. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1739. Korpral därst. 1741. Genom byte livdrabant 1743-09-21. Kornett vid Bohusläns dragonregemente 1747-01-28. Löjtnant därst. 1749-03-09. Kapten 1751-04-06. Sekundmajor 1762-09-18. Transp, till sekundmajor vid Nylands dragonregemente 1768-08-08 med tur från 1759-02-27. Avsked 1770-02-14. Död 1789-09-21 Skulevik. Blev under pommerska kriget fången vid Anklam 1759-01-03. Utväxlad 1762-05-10. Gift 1744-07-29 på Krabbelund med Märta Beata Cederholm von Schmalensée, född 1726, dotter av löjtnanten Casper Adolf Cederholm von Schmalensée och hans 1:a fru Anna Maria Kafle.

Barn:

 • Johanna Catharina, född 1745-03-18, död 1785-06-12 Möllentorp. Gift 1762 med hovjunkaren Claes Filip Hierta, född 1732, död 1802.
 • Per Adolf, född 1746-02-13, död ung.
 • Marta Maria.
 • Carl Johan, född 1756. Kofferdikapten. Död 1835. Se Tab. 103

TAB 102

Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 101), född 1749-04-19 i Skepplanda socken. Korpral vid Bohusläns dragonregemente 1763-08-22. Kornett, därst. 1767-04-07. Genom byte livdrabant 1770-05-03. Genom byte adjutant vid adelsfanan 1772-02-19. Kornett därst. 1773. Genom byte kornett vid Bohusläns dragonregemente 1776-10-09. Avsked s. å. 4/12. Löjtnant i armén s. å. Lantjägmästare i Dalsland 177926. Kapten vid bohuslänska frikåren 1789-03-05. Regementskvartermästare vid Bohusläns infanteribataljon s. å. Kapten i armén 1791. Tjänstg. sedan vid tullverket och bodde 1808 i Strömstad26. Död 1825-02-21 på Snenäs Älvsborgs län. Gift med Carolina von Qvillfelt, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1798-12-24 i Färgelanda socken, Älvsb., med bruksidkaren Peter Hellberg), född 1761-02-09, dotter av översten Carl Fredrik von Qvillfelt, natural. von Qvillfelt, och hans 2:a fru Anna Regina von Mentzer.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1790. Fänrik. Var grenadjärlöjtnant i fransk tjänst 1809.

TAB 103

Carl Johan, (son av Carl Gustaf, tab 101), född 1756-10-00 på Stora Utby i Hjärtums socken Göteborgs och Bohus län. Kadett. Fänrik, sedan kofferdikapten till 1821. Skollärare i Göteborg 1825–1828. Död 1835-10-23 i Pataholm i Ålems socken Kalmar län och begraven på Ålems kyrkogård. Gift 1779-12-20 Ättingsberg med sin kusin Anna Catharina Didron, född 1756-10-03 Dommö, död 1822-03-18 i Göteborg och begraven på Majorna kyrkogård, dotter av kaptenen Johan Magnus Didron, och Maria Agneta Cederholm von Schmalensée.

Barn:

 • Gustaf Adolf Casper Magnus, född 1780-05-23 på Ättingsberg. Volontär vid Västgötadals regemente 1792. Sergeant därst. s. å. 1/7. Avsked 1798-04-16. For utrikes s. å. och avhördes icke vidare.
 • Carl Gustaf, född 1781-10-08 Olsängen
 • Beata Maria, född 1782-09-18 på Olsängen, död ogift 1859-02-10 i Sicklaö socken Stockholms län.
 • Johanna Catharina, född 1784-06-16 på Olsängen, död ogift 1869-05-29 i Göteborg.
 • Carolina Henrietta, född 1787-01-17 Bratten. Levde ogift 1824.
 • Magdalena Ulrika, född 1788-03-01 på Lilla Brattön.
 • Anna Juliana, född 1789-11-30 på Stora Brattön, död ogift 1814.
 • Margareta Märta, född 1792-02-15, död ogift 1857-03-31 i Sigtuna.
 • Ludvig Vilhelm, född 1794, död 1795, femton mån. gammal.
 • Ludvig Eberhard, född 1797-01-08. Underofficer vid Stockholms station av arméns flotta 1823. For utrikes s. å. och avhördes icke vidare.
 • En son, död 1799.
 • Claes Samuel, född 1800-07-25 Elnebacka. Sergeant vid arméns flottas Göteborgseskader 1819-04-30. Kustuppsyningsman 1829. Kustöveruppsyningsman 1833. Tullinspektor i Pataholm 1834-10-10. Död där 1860-03-31 och begraven på Ålems kyrkogård. Gift 1828-05-20 i Göteborg med Johanna Åberg, född 1806-09-02 i sistnämnda stad, död 1901-01-19 i Kalmar, dotter av skeppsbyggmästaren Magnus Åberg och Christina Wahlberg.

TAB 104

Per, (son av Carl Johan, tab 103), född 1786-01-14 på Stora Brattön i Hede socken Göteborgs och Bohus län. Kadett vid amiralitetet 1808. Handlande i Göteborg 1810. Död där 1856-07-30 och begraven s. å. 3/8 i Karl Johans församl. därst. Ägde Nyborg i Västerlanda socken Göteborgs och Bohus län 1813–1816. Gift 1810-12-23 i Göteborg (Kristine) med Ingrid Christina Tengblad, född 1790-08-23 i nämnda stad (Kristine), död i kolera 1834-08-04 i Göteborg (Domkyrkof.), dotter av handlanden Per Tengblad och Edla Christina Lundgren.

Barn:

 • Amalia Augusta, född 1812-04-29 i Göteborg (Kristine), död 1813-08-17 i Västerlanda socken.
 • Carl Fredrik Oskar, född 1814-10-10 i Västerlanda socken, död 1820-06-27 i Göteborgs Domkyrkoförs.
 • Mauritz, född 1817. Möbelhandlare. Död 1864. Se Tab. 105
 • Lovisa (Elise) (Elisabet), född 1819-10-19 i Göteborg (Domkyrkof.), död 1901-01-09 i nämnda stad (Karl Johan). Gift där 1844-08-02 med arbetskarlen Olof Skoglund, född 1814-09-17 i Härnösand, död 1899-11-27 i Göteborg.
 • Leontine Josefina, född 1824-01-26 i Göteborg (Domkyrkof.), död där 1825-02-20.
 • Carl Mårten, född 1827. Tapetserare. Död 1885. Se Tab. 107.

TAB 105

Mauritz, (son av Per, tab 104), född 1817-03-25 i Göteborg (Domkyrkof.). Möbelhandlare och tapetserare i nämnda stad. Död där 1864-05-27. Gift 1854-06-18 i nämnda stad med Anna Maria Kopp, född 1813-04-13 vid Rydboholm i Kinnarumma socken Älvsborgs län, död 1891-09-23 i Stockholm.

Barn:

 • Enligt stamtavlan struken
 • (Magnus Mauritz, född 1850. Sjökapten. Död 1918. Se Tab. 106.

TAB 106

Magnus Mauritz (son av Mauritz, tab 105), född 1850-11-01 i Göteborg (Kristine). Sjökapten. Inneh. Emmerymedaljen. Död 1918-01-22 i Stockholm. Gift 1878-05-04 i sistnämnda stad med Matilda Sofia Lindman, född 1850-08-05 i Stockholm, död där 1919-08-15, dotter av sjömannen Johan Erik Lindman och Maria Vilhelmina Lenander.

Barn:

 • Maria Matilda Eugenia Lovisa, född 1879-04-14 i Stockholm. Gift där 1907-05-18 med köpmannen Johan Henning Henninger, född 1878-05-22 i nämnda stad, död där 1920-09-20.
 • Rut Emilia Vilhelmina, född 1881-07-16 i Stockholm. Gift där 1909-12-11 med disponenten Hjalmar August Olofsson född 1882-10-25 i Visby.

TAB 107

Carl Mårten (Mortimer), (son av Per, tab 104), född 1827-02-15 i Göteborg (Domkyrkof.). Tapetserare därst. Död 1885-12-31 i Göteborg (Haga). Gift 1859-10-09 i förstnämnda församl. med Anna Charlotta Jonsson, född 1825-03-12 och död 1883-02-09 därst., dotter av båtkarlen Christ. Jonasson och Susanna Andersdotter.

Barn:

 • Carl Adolf, född 1862-10-24 i Göteborg, död där 1868-03-03.

TAB 108

Carl, (son av Carl, tab 94), den lille kallad, till Bjursnäs i Björnlunda socken Södermanlands län. Student i Uppsala 1647-12-0027. Tjänte först vid pfaltzgrevens av Sultzbach infanterireg, samt någon tid i främmande land. Fick efter hemkomsten 1667-02-12 majors pension. Överstelöjtnant vid bergsregementet 1675-10-02, vid Kalmar regemente 1676-02-18 och vid Närkes och Värmlands regemente s. å. 26/7. Kommendant i Hälsingborg 1677-01-02. Överstes karaktär s. å. 11/8. Överste för Västgöta infanterireg, s. å. 14/8 och för Kronobergs regemente s. å. 21/9. Överste för Närkes och Värmlands regemente 1678-02-26. Kommendant i Varberg 1685-02-09. Vice landshövding i Värmland 1686-03-03. Överste för Jämtlands dragonregemente 1687-10-03 och tillika vice landshövding i Västernorrland 1702-11-24. Död 1704-12-10 på Bjursnäs och begraven i Björnlunda. 'Han blev 1678-06-26 genom falska brev skrivna i konung Carl XI:s namn narrad att uppgiva Hälsingborg till de danske. Dömdes därför från tjänsten, men fick genast nåd.' Gift48 1670-09-14 med grevinnan Elisabet Stenbock, död 1704-07-03 på Bjursnäs, dotter av rikstygmästaren, friherre Erik Stenbock, greve Stenbock, och hans 1:a fru Catharina von Schwerin.

Barn:

 • Charlotta Beata, född 1672-01-21 på Skämningsfors i Brandstorps socken Skaraborgs län, död 1696-05-13 i barnsäng och begraven i Ås kyrka Jönköpings län. Gift 1693-01-05 med generalmajoren och landshövdingen, friherre Georg Vilhelm Fleetwood, i hans 1:a gifte, född 1669, död 1728.

TAB 109

Adolf, (son av Carl, tab 94), till Skämningsfors i Brandstorps socken och Tumleberg i Essunga socken (båda i Skaraborgs län) samt Stora Segerstad i Reftele socken Jönköpings län, född 1642-07-22 på Skämningsfors och bars till dopet av drottning Christina. Student i Uppsala27 1656-08-13. Var page vid k. hovet 166126. Vistades 1664 vid kurfurstliga hovet i Heidelberg för att lära jägeriet24. Kom s. å. på sommaren till Württemberg24. Jägmästare i Östergötland, Småland och Öland 1673-05-14. Tillika major vid överste Lars Mörners av försvarskarlarna och jägeristaten upprättade regemente 1676-02-23. Överjägmästare i Skåne, Östergötland och Småland26 1682-03-09 och i Västergötland. Skåne och Småland 1688-03-09. Död 1697-02-02 i Stockholm hastigt av slag på Stockholms slott och begraven s. å. 2/7 i Fågelås i en vacker kopparkista, sedan nedsatt i Hårdska gravkoret i Brandstorps kyrka, där hans vapen med anor finnes. Gift med Anna Hierta, född 1651, död 1732-03-26 på Skämningsfors, dotter av generalmajoren Per Hierta, och Metta Lindelöf af Kedom.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1677-09-11. Student i Lund 1690-09-27. Pikenerare vid livgardet 1697-03-18. Furir s. å. 28/7. Fänrik 1700-04-03. Löjtnant s. å. 11/9. Kapten 1704-03-28. Död ogift 1706 i Polen. Bevistade landstigningen på Seland, slagen vid Narva, Düna och Klissov samt belägringen av Thorn.
 • Beata, född 1679-01-15, död 1752-07-09. Gift 1722-04-15 med överstelöjtnant Ture Leijonstolpe, född 1691, död 1750.
 • Per Gabriel, född 1680. Kapten. Död 1708. Se Tab. 110
 • Eberhard, född 1681-11-16. Student i Lund 1690-09-27. Död 1694-04-27 på Bosjökloster i likanämnd socken Malmöhus län och begraven s. å. 4/11 i Hårdska gravkoret i Brandstorps kyrka, där hans vapen med latinska verser finnes.
 • Johan Adolf, född 1684. Överstelöjtnant. Död 1746. Se Tab. 111.
 • Olof, född 1686. Överstelöjtnant. Död 1768. Se Tab. 112
 • Metta, född 1687-12-04 på Skämningsfors, död 1762-06-20 Öjevalla. Gift 1714 med kaptenen Carl Fredrik Rotkirch, född 1686, död 1741.
 • Catharina Margareta, född 1691, död 1692-01-29 och begraven i Brandstorps kyrka

TAB 110

Per Gabriel, (son av Adolf, tab 109), till Karta-Karstorp i Naums socken Skaraborgs län, född 1680. Student i Lund 1690-09-27. Musketerare vid livgardet 1696-06-11. Avsked 1697-06-16. Förare vid Västgötadals regemente 1697-04-16. Fänrik därst. 1700-03-23. 1701-07-15. Kapten vid överste Sinclairs bergsbataljon (bergsregementet) s. å. 25/9. Livdrabant 1707-01-21. Ihjälstucken 1708-12-12 i duell vid Roma i Ukraina av drabanten Engelbrecht. Gift 1704-11-04 med friherrinnan Ulrika Eleonora Taube af Odenkat, född 1685-09-30, i Stockholm, död 1729-01-26 i Ryda socken Skaraborgs län, dotter av amiralen Fredrik Evert Taube, friherre Taube af Odenkat, och grevinnan Beata Elisabet Wrangel af Adinal.

Barn:

 • Beata Didrika, född 1707-03-16 Björkö, död 1788-07-29 i Lidköping. Gift 1731-09-09 på Björkö med översten, friherre Nils von Ungern-Sternberg, i hans 2:a gifte, född 1696, död 1756.

TAB 111

Johan Adolf, (son av Adolf, tab 109), till Skämningstors i Brandstorps socken Skaraborgs län, Svansjö i Bottnaryds socken Älvsborgs län samt Näs, född 1684-02-28 på Skämningsfors. Student i Uppsala27 1697-11-20. Sergeant vid livgardet 1702. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1706-08-17. Kapten vid livdragonregementet 1718-01-10. Överstelöjtnants avsked 1719-10-30. Död 1746-02-07 på Skämningsfors och begraven i Hårdska gravkoret i Brandstorps kyrka, där hans praktfulla vapen ses. Han blev fången 1708-10-12 men lyckades rymma ur fångenskapen 1716 och hemkom 1717-01-13. Gift 1720-07-31 med Catharina Silfversparre, född 1696, död 1757-03-16, dotter av landshövdingen Arent Carl Silfversparre, och friherrinnan Ingeborg Stake.

Barn:

 • Adolf Carl, född 1721-07-22 på Svansjö, död där s. å. 28/7.
 • Anna Johanna, född 1722-10-26. Gift 1:o 1747-09-24 på Skämningsfors med kaptenen vid artilleriet Gustaf Homan i hans 2:a gifte (gift 1:o 1737-07-08 i Varberg med Anna Elisabet von Göben, död 1743-10-26 i Jönköping och begraven i slottskyrkan därst., dotter av kaptenen Bernhard Henrik Göben, adlad von Göben, och Sofie Johanna Patkull). Gift 2:o med provinsialläkaren på Gotland, med. doktor Johan Hjort, född 1729, död 1804-08-00.
 • Ingeborg, född 1723-11-15 på Svansjö, död där 1724-02-15.
 • Metta, född 1725-01-28 på Skämningsfors, död 1785-12-16 på sin gård Lida. Gift med sin mosters styvson, överstelöjtnanten Johan Gabriel Grüner, född 1708, död 1782.
 • Ingeborg Magdalena, född 1726-08-09, död s. å. 16/10.
 • En dödfödd dotter, begraven 1729-02-02.
 • Ture, till Skämningsfors. Döpt där 1729-12-12. Student i Uppsala27 1743-02-17. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Död ogift 1786-09-17 på Skämningsfors.
 • Catharina Magdalena, född 1730-04-30, död 1806-07-30 på Bjurbäck i likanämnd socken Skaraborgs län. Gift 1752-06-23 med landshövdingen Jakob Constantin Fock, friherre Fock, född 1724, död 1803.
 • Carl Arent, döpt 1731-09-30, på Skämningsfors, död s. å. 10/10.
 • Eberhard, född 1732-12-07. Volontär vid artilleriet å Varbergs fästning 1746-05-00. Lärkonstapel 1747-09-22. Avsked 1749-07-00. Volontär vid amiralitetet s. å. i aug. Arklimästare 1751-01-00. Utrikes permission 1752–1755. Löjtnant vid amiralitetet 1755-08-09. Död ogift 1758-11-27 på Svansjö.
 • Eleonora Beata, född 1734-07-06, död 1740-06-07.
 • Ingeborg Margareta, född 1735-05-24, död 1759-06-21 i Jönköping. Gift 1758-03-00 med assessorn i Göta hovrätt Christian Papke i hans 1:a gifte [gift 2:o 1760-10-31 med Helena Svensson i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ryttmästaren Carl Stålhammar, i hans 1:a gifte, född 1740, död 1810), född 1740, död 1771, dotter av borgmästaren i Västervik Sven Johansson och Christina Johansdotter]36, född 1718-07-25 i Lund36, död 1761-07-01 i Jönköping.

TAB 112

Olof, (son av Adolf, tab 109), till Stora Segerstad och Väboholm, båda i Reftele socken Jönköpings län, född 1686-01-03. Student i Uppsala27 1697-11-20. Fänrik vid Kronobergs regemente 1705-04-17. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1708-03-14. Ryttmästares avsked 1722-05-31. Överstelöjtnants titel. Död 1768-06-25 på Stora Segerstad. Han blev 1708-11-17 fången vid staden Zerebna i Ukraina och hemkom från fångenskapen i Tobolsk 1722-05-00. Gift 1732-03-25 Malma med Benedikta Johanna Bock af Näs, född 1700-02-15, död 1768-08-11 på Stora Segerstad, dotter av majoren Lennart Bock af Näs, och Margareta Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1733-06-17 på Stora Segerstad, död 1809-09-07 Strand å. 10/10. Gift 1767-06-21 med sin mosters mans brorson, majoren Carl Johan Drake af Hagelsrum, född 1727, död 1776.
 • Beata Catharina, född 1734-07-11 på Stora Segerstad, död 1800-01-11 på Strand. Gift 1:o 1758-10-13 med kaptenlöjtnanten Fredrik Adam Gyllenhöök, född 1725, död 1765. Gift 2:o 1770-09-18 på Strand med löjtnanten Hans Gabriel Silfverswärd, född 1736, död 1798.
 • Maria Elisabet, född 1735-11-24 på Stora Segerstad, död 1828-01-11 på Strand. Gift 1768-10-25 på Stora Segerstad med majoren Carl Fredrik von Völschow, född 1727-07-01, död 1806-09-17 på Lilla Segerstad och begraven s. å. 20/9.
 • Märta Christina, född 1737-08-21 på Stora Segerstad, död 1819-11-09. Gift 1769-03-01 med fänriken Carl Axel Roupé, född 1735, död 1798.
 • Hedvig Ulrika, född 1742-08-26 på Stora Segerstad. Död före 1768.3

TAB 113

Adolf Gustaf, (son av Olof Hård, tab 7), till Stora Segerstad samt Dintestorp i Sandhems socken Skaraborgs län. Överstelöjtnant vid Jönköpings regemente 1630. Överste för regementet 1636–1640. Gift 1:o med Catharina Silfverhielm, som levde 1641, dotter av vice presidenten Isak Henriksson Silfverhielm, och hans 1:a fru Anna Ulfsparre af Broxvik. Gift 2:o med sin broders svägerska Carin Kyle i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1650 med majoren Sven Lindormsson Bock af Näs, i hans 2:a gifte), dotter av Erik Hansson Kyle och iAnna Jönsdotter (Rosenbielke).

Barn:

 • 1. Johan (Adolf), till Stora Segerstad och Dintestorp. Student i Uppsala27 1641-11-07. Var 1649 och 1656 kapten vid Jönköpings regemente. Major vid skånska och bohuslänska dragonregementet 1662-12-06. Överstelöjtnant. Kommendant i Kristianstad 1675-05-12. Död ogift.
 • 1. Henrik, född 1635. Överstelöjtnant. Död 1695. Se Tab. 116.

TAB 114

Olof Adolf, (son av Adolf Gustaf, tab 113), till Näs (nu Toranäs) i Nässjö socken men Almesåkra kyrksn Jönköpings län. Löjtnant 1654. Kapten. Begraven 1703-05-20 död Almesåkra kyrka. Gift med Elsa (?) Stråle af Ekna, dotter av fänriken Gustaf Stråle af Ekna, och Brita Hierta.

Barn:

 • Brita Maria, till Näs.

TAB 115

Carl (son av Olof Adolf, tab 114), till Näs. Död 1716-07-00. Gift med Anna Elisabet Ellers.

Barn:

 • ? Brita Catharina, död 1732-12-03 i Svinås i Almesåkra socken. Gift 1731-12-29 på Svinås Norregård i Norra Sandsjö socken Jönköpings län med utridaren Johan Ljungqvist från Jönköping.
 • Elsa Magdalena, född 1714-01-25 på Näs. Gift 1737-06-12 Holmen med fänriken Jakob Abraham Ögnelood, i hans 2:a gifte, född 1704, död 1757.
 • Anna Charlotta, född 1716-10-26 på Näs.

TAB 116

Henrik, (son av Adolf Gustaf, tab 113), till Dintestorp i Sandhems socken Skaraborgs län, som han 1670 övertagit av äldste brodern Johan, född 1635-02-14 i Wolgast i Pommern. Inträdde i krigstjänst 165322 och tjänade bl. a. under Königsmarck. Kapten vid artilleriet 166322. Major därst. 1673-05-13. Överstelöjtnant 1676-08-10. Avsked 1679. Död 1695-05-23 på Dintestorp och begraven s. å. 20/10 i Sandhems kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1663-07-07 enl. k. tillstånd och 'emot 300 daler silvermynt till Växjö domkyrka och hospital' med sin kusin Margareta Juliana Silfverhielm, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1684-01-13 med ryttaren Christoffer Håkansson Tiliin i Elghult i Tranemo socken), dotter av översten Arvid Silfverhielm, och Catharina Maria Stierna. Gift 2:o med Gunilla Crusebjörn i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1698 med löjtnanten Johan Leijoncreutz, död 1708), dotter av landshövdingen Frans Crusebjörn, och hans 2:a fru Gunilla Rosenstierna.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf, till Revesjöholm i Revesjö socken Älvsborgs län. Löjtnant vid artilleriet. Ville 1688 gifta sig med Elin Svensdotter, rymde ur riket 1689 och sades ännu 1699 vistas utrikes.

TAB 117

Frans Henrik, (son av Henrik, tab 116), till Dintestorp. Volontär vid livgardet. Korpral vid Smålands kavalleriregemente 1701. Sekundkornett därst. s. å. 7/9. Kornett 1702-02-18. Löjtnant 1704-08-10. Sekundryttmästare 1706-03-14. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Död s. å. i juli i Poltava av sina i slaget erhållna sår. Gift 1699 med Agneta Leijoncreutz i hennes 1:a gifte [gift 2:o med ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente Carl Henrik Norman, död 1719-07-24 i dansk fångenskap. Gift 3:o 1728-01-26 på Dintestorp, efter k. tillstånd av 1725-11-29, med kaptenen vid garnisonsregementet i Göteborg, majoren Martin Fredrik Liborius, i hans 2:a gifte (gift 1:o med Catharina Dorotea von Neumeijer, född 1695, död 1723. Gift 3:o med Catharina Sofia Michaeli)25, född 1689 i Pommern, död 1761-04-20 på Dintestorp], född 1673, död 1745 på Dintestorp och begraven s. å. 23/4, dotter av kaptenen Anders Hansson Fris, adlad Leijoncreutz, och Anna Slötman.

Barn:

 • Anna, född 1700-09-16 på Dintestorp.

TAB 118

Erik Hård, (son av Lars Pedersson, tab 6), till Hjällo i Fågelås socken och Hårdaholm i Suntaks socken (båda i Skaraborgs län), född 1560-10-02 på Segerstad. Fänrik vid Smålands ryttare 158422. Befallningsman på Stockholms slott 1585-02-12–158721. Häradshövding i Laske härad samt några socknar i Ale härad, i Västergötland 1590-04-28. Konfirm, härå av konung Sigismund 1594-06-20. Satt 1599 såsom ledamot av räfsträtten i Linköping. Död 1645-09-08 på Hårdaholm och begraven s. å. 9/11 i Fågelås kyrka, där hans epitafium med hans, hans fruars och tre söners bilder samt årtalet 1637 finnes. Gift 1:o 1588 Gammelstorp med Elin Posse, född 1559, död i 609, dotter av häradshövdingen Nils Axelsson Posse, den äldre och Anna Kagg. Gift 2:o 1617 med Märta Uggla, död 163537 före 11/5, dotter av kammarrådet Mikael Arvidsson Uggla och hans 2:a fru Märta Hård.

Barn:

 • 1. Peder, född 1588. Kammarherre. Död 1649. Se Tab. 119
 • Lars.
 • Lennart.

TAB 119

Peder, (son av Erik Hård, tab 118), till Hjällö och Hårdaholm samt Gudhammar och Valaholm, båda i Hova socken och Munkeberg i Grevbäcks socken (alla i Skaraborgs län). Rika Tivedsgubben kallad, född 1588 på Hjällö. Trädde i hertig Johans tjänst 1607. Företog 1610–1613 en resa till Tyskland och Böhmen. Hovjunkare 1613. Fänrik under ryttmästaren Lars Tykesson s. å. Var 1622 konung Gustaf II Adolfs kammarherre. Död 1649-07-02 på Munkeberg och begraven i Fågelås kyrka, där hans vapen finnes. Gift 1:o 1616-07-07 på Jonsberg i likanämnd socken Östergötlands län med Christina Ulfsparre, död 1617-10-04, dotter av riksrådet och ståthållaren Hans Eriksson Ulfsparre (af Broxvik, nr 9, till Broxvik) och Elin Thott. Gift 2:o 1619-09-12 (12/5)49 med Christina Lillie af Aspenäs, född 1599-01-17 Apelnäs i Roasjö, död 1663-04-14 på Gudhammar och begraven s. å. 11/10 i en kopparkista med hennes föräldrars vapen i Hova kyrka samt därefter nedsatt i Fågelås kyrka s kor, dotter av kammarjunkaren Bengt Bryntesson Lillie af Aspenäs, och Maria Kijl.

Barn:

 • 1. Johan, född 1617. Generallöjtnant. Död 1691. Se Tab. 120
 • 2. Göran, född 1621. Ryttmästare. Död 1672. Se Tab. 123
 • 2. Erik, född 1622. Ryttmästare. Död 1668. Se Tab. 129
 • 2. En son, död 1649-04-14 Stuxenburg i Tyskland och där begraven [3].
 • 2. Christina. Gift med häradshövdingen Johan Gustafsson, adlad Örnevinge, i hans 2:a gifte, död 1686.
 • 2. Elin, död 1698 på Apelnäs i Roasjö och begraven s. å. 19/3. Gift före 1669-04-22 med överstelöjtnanten Vilhelm Pendrich i hans 2:a gifte (gift 1:o med Brita Catharina Svinhufvud af Qvalstad, dotter av översten och kommendanten Carl Svinhufvud af Qvalstad, och Brita Slatte), född 1624 i Skottland, död 1695-07-05 Ågården
 • 2. Maria, död 1679-07-18 Valsnäs. 'Hon fick i morgongåva Valsnäs Kronobergs län och 300 dukater, varande morgongåvebrevet daterat Gudhammar den 30 juni 1653 samt underskrivet av hennes bröder Johan, Lennart, Göran och Erik samt brorsonen Per Lennartsson jämte flera släktingar av adel.' Gift 1653-06-29 på Gudhammar med kaptenen Sven Ödla, nr 211, född 1627, död 1689.
 • ? 2. Brita. Gift på Segerstad med överstelöjtnanten Göran Posse, från vilken hon blev skild, i hans 1:a gifte, född 1620, död 1686.

TAB 120

Johan, (son av Peder, tab 119), till Hjällö i Fågelås socken, Ekhammar i Grevbäcks socken. Dannemarka i Korsberga socken (alla i Skaraborgs län) samt Vikan och Stensö, född 1617-09-26 på Hjällö. Var 1653 överstelöjtnant vid Skaraborgs regemente. Överste för regementet 1656. Kommendant på Hälsingborg 1658 och tillika landshövding över en del av Malmöhus län 1660. Landshövding i Halland 1665-03-16. Generalmajor 1666-07-11. Vice guvernör i Skåne s. å. 10/10. Ånyo landshövding över Halland s. å. 26/10. Generallöjtnant. Överkommendant i Halland 1674-03-27. Avsked 1676. Död 1691-09-24 på Hjällö och begraven 1692-03-16 i det av honom byggda gravkoret i Fågelås kyrka, där hans vapen med anvapen finnes. Gift 1:o 1650 med sin svägerskas kusin Brita Lillie af Greger Mattssons ätt, död 1664-03-16 och begraven i Fågelås kyrka, dotter av assessorn Chrisman Pedersson Lillie af Greger Mattssons ätt, och hans 2:a fru Anna Lilliehöök af Fårdala. Gift 2:o med friherrinnan Carin Stake i hennes 2:a gifte (gift 1:o med majoren Ture Turesson, friherre Natt och Dag, född 1626, död 1660), född 1641-02-20, död efter3 1709-03-06 och begraven i Fågelås kyrka, dotter av riksrådet och guvernören Harald Eriksson Stake, friherre Stake, och hans 1:a fru Magdalena Sparre af Rossvik.

Barn:

 • 1. Peder, född 1651-01-01 på Hjällö, död 1669-04-28 i Halmstad och begraven i Fågelås kyrka, där hans vapen uppsattes.
 • 1. Johan, död ogift utrikes.
 • 1. Anna Christina, född 1655, död ogift 1728 Stavshult och begraven s. å. 20/12. 'Hon skänkte en silveroblatask och ett silkesaltarkläde till Bolmsö kyrka'
 • 1. Helena Sofia, till Bosgården. Död 1695-02-04 på sin gård Sännås i Villstads socken Jönköpings län och begraven i Hönsäters grav i Österplana socken Skaraborgs län. Gift 1680 med sin styvmoders broder, löjtnanten, friherre Johan Stake, död 1710.
 • 1. Metta, död 1710-05-20. Gift med ryttmästaren Johan Pauli, död 1689.
 • 2. Ture, född 1669-01-21 i Fågelås socken. Student i Lund38 1684-11-01. Pikenerare vid livgardet 1690. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1691. Kaptenlöjtnant därst. 1700-04-30. Kapten s, å. 17/7. Konfirm.fullm, s. å. 31/8. Kapten vid livgardet 1701-10-30. Generaladjutant av flygeln 1706-07-20. Ogift massakrerad till döds vid konung Carl XII:s sida i en träffning vid Rajowka 1708-09-10. Han erhöll 1691 tillstånd att bevista fälttåget med holländska armén, var därunder med vid belägringen av Namur.
 • 2. Harald, född 1670-02-20 i Halmstad, död s. å. 3/4 och begraven i faderns grav i Fågelås kyrka
 • 2. Carl Gustaf, friherre och greve Hård, född 1674, död 1744. Se friherrl, och grevl. ätterna Hård, tab 1.
 • 2. Per, född 1676-02-08. Löjtnant vid Kruses regemente25. Kapten vid livdragonregementet 1718-01-09. Överstelöjtnants avsked. Död ogift.
 • 2. Erik, född 1677-09-11. Underofficer vid livgardet. Fänrik. Fick 1695-12-24 tillstånd att resa utrikes. Ogift dödad 1697 vid belägringen av Barcelona i Kataloinen tillika med Erik Bonde och Axel Sparre.

TAB 121

Lennart, (son av Peder, tab 119), till Munkeberg i Grevbäcks socken och Sjöbonäs i Hjo landsförsaml. (båda i Skarab.), Arnäsholm i Ljushults socken Älvsborgs län och Skäggenäs, född 1620. Kornett vid Västgöta kavalleriregemente 164222. Löjtnant därst. 164422. Reform. löjtnant 164822. Sedan kornett och löjtnant vid adelsfanan22. Ryttmästare vid adelsfanan 165722. Major. Död 1672-10-04 och begraven i Grevbäcks kyrka, där hans vapen med anvapen finnes. Gift 1:o före 1641 med Maria Kijl, död 1659-12-07 i Ystad och begraven 1660-09-23 i Grevbäcks kyrka, dotter av Per Kijl, och Catharina Hård af Segerstad. Gift 2:o med N. N. Gift 3:o 1664-03-23 med Gunilla Roos af Hjelmsäter, död 1698-05-04 Blomberg och begraven i Grevbäcks kyrka, dotter av Måns Axelsson Roos af Hjelmsäter, och Carin Cruus af Edeby.

Barn:

 • 1. Johan, till Kopparhult i Hjo landsförsaml. Fänrik vid Västgötadals regemente 1673. Löjtnant därst. 1675-11-17. Kapten 1677. Död 1678-09-13 på Bohus och begraven i Hjo kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift med Beata Blanckenfjell i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1671 med Bengt Hillesköld. Gift 3:o 1682 med k. tillstånd s. å. 12/10 med ryttmästaren Jakob Udd, adlad Mannerstierna, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1725), född 1651, död 1699-04-10 Svenstorp och begraven s. å. 12/10, dotter av ryttmästaren Lars Torstensson, adlad Blanckenfjell, och Christina Roos af Hjelmsäter.
 • 1. Carl, till Arnäsholm. Förare vid livgardet 1672. Fänrik vid Västgötadals regemente 1673-12-11. Avsked 1675-11-06. Löjtnant vid Skåne-Bohusläns dragonreg, s. å. Kapten därst. Levde 1677-06-26 men död ogift s. å.
 • 1. Adolf, till Munkeberg, vilken egendom han 1673-09-06 bortbytte till översten Vilhelm Jernsköld mot Ingsered i Sätila socken Älvsborgs län. Levde 1675 men var död 1679.
 • 1. Christina, död 1705-01-16. Gift omkr. 1667 med kaptenen Per Stårck, död 1683.
 • 1. Maria Catharina, levde 1697. Gift omkr. 1674 med sin systers svåger kornetten Hans Georg Hufvudskått, född 1651, död 1677.
 • 1. Beata, till Ingsered, som hon ägde efter brodern Adolf, men redan 1685 överlåtit till översten Vilhelm Jernsköld39, född 1648, död 1691-05-03 i Hasslösa socken Skaraborgs län. Gift 1689-12-11 i Husaby socken Skaraborgs län med Axel Roos af Hjelmsäter, född 1649, död 1692.
 • 1. Magdalena, levde 1697. Gift före 1672 med fänriken Bengt Hansson Papegoja, levde 1689.
 • 1. Anna, död 1719-11-00 Millomberga Gift efter 1677 med kaptenen Johan Lindeström, i hans 2:a gifte, född 1634, död 1693.
 • 1. Catharina, död före 1688. Gift efter 1683 med löjtnanten Jonas Björnhufvud, i hans 2:a gifte, född 1644, död 1725.
 • 1. Hedvig Eleonora, död 1700 i Skövde socken och begraven s. å. 23/5. Gift 1:o före 1673 med ryttmästaren Jakob Hufvudskått, i hans 2:a gifte, död 1691. Gift 2:o 1698-06-08 med soldaten Per Larsson.

TAB 122

Per, (son av Lennart, tab 121), till Munkeberg och Sjöbonäs. Var löjtnant 1675. Död 1677-05-06 på Munkeberg och begraven i Grevbäcks kyrka. Gift med Brita Jernsköld, levde 1700, begraven i Grevbäcks kyrka, dotter av översten Vilhelm Keldunck, adlad Jernsköld, och Vibeke von Sittman.

Barn:

 • Vibeke Eleonora, död 1757. Gift 1:o 1693-12-03 med kaptenen Jonas Tisensten, adlad Tisensten, född 1670, död 1709. Gift 2:o före 1713 med sin frände, majoren Gustaf Albert von Sittman, född 1680 i Göteborg, död 1756-10-28 i Fågelås socken Skaraborgs län.
 • Maria Christina, född 1675. Gift 1696 med sin systers svåger överstelöjtnanten Lars Tisensten, adlad Tisensten, född 1672, död 1733.

TAB 123

Göran, (son av Peder, tab 119), till Gudhammar och Valaholm, båda i Hova socken Skaraborgs län samt Sännås i Villstads socken Jönköpings län, född 1621-12-31, på Gudhammar. Var 1650 korpral vid adelns rusttjänst. Ryttmästarre vid adelsfanan. Död 1672-07-09 och begraven i Hova kyrka. 'Han efterlämnade hustru, fyra söner och en dotter.' Gift 1650 med sin syssling Brita Maria Hård af Segerstad, levde änka 1676, dotter av Johan Olofsson Hård af Segerstad och Elin Store.

Barn:

 • Johan, till Valaholm, född50 1652-01-05. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente 1678-06-15. Avsked 1679. Död 1685-11-24 och begraven i Hova kyrka. Gift före 1680-01-06 med Margareta Lillie. [3]
 • Helena Christina, död 1720 på Valaholm och begraven s. å. 15/4. Gift 1679-12-01 med ryttmästaren Jakob Lenck, född 1653, död 1710.

TAB 124

Per, (son av Göran, tab 123), till Gudhammar och Kroppfjäll, båda i Hova socken, samt Grimstorp i Sandhems socken (alla i Skaraborgs län), född 1653. Page hos rikskansleren greve Magn. Gabr. De la Gardie 1667. Löjtnant vid Skaraborgs regemente22 1671-05-16. Hovjunkare hos De la Gardie 1672. Löjtnant vid bergsregementet (Malmöska regementet) 1674-12-23. Kapten vid Östgöta infanteriregemente 1677-05-21. Konfirm.fullm. 1678-09-21. Kommendant på Hälsingborg 1693-08-15. Överstelöjtnant och kommendant på Bohus 1701-02-15. Överstes karaktär 1712-12-23. Generalmajors avsked 1722-06-26. Död 1729-09-16 och begraven i Hova kyrka. Gift 1680-06-28 på Grimstorp med Brita Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1655-08-16 på Stola i Strö socken Skaraborgs län, död 1735-04-24 och begraven i Hova kyrka, dotter av landshövdingen Bengt Christoffersson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, och Anna Ekeblad.

Barn:

 • Brita Christina, född 1682. Död ogift 1758-04-14. Hon ägde Kroppfjäll m. m.
 • Bengt, född 1683-09-13. Volontär vid tyska livregementet till fot 1699-01-05. Korpral vid livgardet 1700. Furir därst. 1701-07-09. Fänrik 1702-07-17 löjtnant 1706-07-21. Kapten 1709-02-26. Överstelöjtnant vid Älvsborgs regemente 1722-03-16. Överstes avsked 1739-09-22. Död ogift 1741-05-17 och begraven s. å. 21/6 i Hova kyrka. 'Han blev illa blesserad vid Narva och Poltava samt fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solvytjegodsk, därifrån han hemkom 1722-01-29.
 • Magnus Gabriel, till Gudhammar, född 1689. Fänrik vid livgardet 1709. Löjtnant därst. 1710-04-27. Avsked 1713-06-23. Kallas sedan kapten. Död ogift 1744-04-01 på Gudhammar.
 • Anna Margareta, född 1690. Levde änka 1739. Hon bodde Melltorp Gift med överstelöjtnanten och kommendanten i Strömstad Gabriel Hermeijer, död 1732-05-06.
 • Ingeborg Christina, född 1692, död 1764-02-19 på Munkeberg. Gift 1726-06-06 med kaptenen Vilhelm Claude de Laval, i hans 2:a gifte, född 1692, död 1764.
 • Carl, döpt 1696-03-26, död ung.
 • Fyra söner och tre döttrar dessutom, som alla dogo i barnaåren.

TAB 125

Johan, (son av Per, tab 124), född 1684. Musketerare vid livgardet. Rustmästare därst. 1702-09-24. Furir s. å. 1/12. Sergeant 1705-03-01. Fänrik 1706-05-02. Löjtnant 1708-08-13. Kapten 1722-05-29. Major 1739-09-08. Död 1740-04-26. 'Han blev fången vid Poltava 1709-06-28 och förd till Solvytjegodsk och Tobolsk, där han var tills efter fredsslutet.' Gift 1725-06-08 i Stockholm med friherrinnan Justina Sofia von Düben i hennes 1:a gifte (gift 2:o med sekreteraren Mattias Hellén, levde 1785 men var död 1787), född 1703-04-05, levde 1785 men var död 1787), dotter av hovmarskalken Anders Düben, adlad och friherre von Düben, och hans 1:a fru Ulrika Friedenreich.

Barn:

 • Ulrika, döpt 1726-07-07 i Stockholm Hovförs, död 1727 och begraven s. å. 30/9.
 • Anders, född 1729-08-14 i Stockholm (Livg.). Ord. page vid k. hovet29 1747-07-21. Kammarpage hos drottningen29 1754-05-16. Hovjunkare29 1756-04-17. Kammarherre hos kronprinsen29 1762-03-29. Död barnlös 1785-02-18 på Valaholm i Hova socken Skaraborgs län. Gift 1770-09-13 på Valaholm med sin kusin Märta Christina de Laval, född 1728-05-01 Munkeberg, död 1809-02-07 på Valaholm, dotter av kaptenen Vilhelm Claude de Laval, och hans 2:a fru Ingeborg Christina Hård af Segerstad.
 • Fredrik Ulrik, född 1731-06-03 i Stockholm (Livg.). Volontär vid Upplands regemente 1748-10-01. Sergeant därst. 1750-05-05. Sekundadjutant vid Västerbottens regemente 1757-12-31. Premiäradjutant 1758-07-03. Fänrik 1760-03-07. Löjtnant 1762-05-26. Kapten 1773-10-12. Avsked 1778-01-14. Död ogift 1800-09-29 Körtingsberg
 • Ulrika Emerentia, född 1735-01-24 i Stockholm (Livg.). Död 1823-01-24 (sin 88:e födelsedag) Bolby. Gift 1754-05-03 Rytingsberg
 • Christina Margareta, född 1738-11-01, död ogift 1777-12-30 på Körtingsberg.

TAB 126

Per, (son av Johan, tab 125), född 1727-10-02 i Stockholm (Livg.). Volontär vid livgardet 1737. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Fänrik vid Åbo läns regemente 1749-08-09. Var ännu 1759-03-10 i fransk tjänst. Avsked ur svensk tjänst 1760-08-12. Död 1797-01-16 Tunarp. Gift 1756-11-20 med Helena Björkzell, dotter av kyrkoherden i Acklinga pastorat av Skara stift Andreas Björkzell och Brita Catharina Rosell.

Barn:

 • Anders Joakim, född 1759-10-08 i Hova socken Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1767-01-08. Sergeant därst. 1771-08-16. Adjutant. Avsked 1789-04-17. Död ogift 1818-06-11 Tureholm Södermanlands län.
 • Charlotta Catharina, född 1760-12-09 på Kroppfjäll i Hova socken Skaraborgs län, död 1836-01-08. Gift 1791-11-06 på Tureholm med sin syssling kornetten greve Gustaf Ture Bielke, född 1762, död 1833.
 • Per, född 1762-01-29 på Kroppfjäll, död där 1763-02-18.
 • Lovisa Margareta, född 1763-04-08 på Kroppfjäll. Stiftsjungfru. Död 1845 Örboholm. Gift 1792-06-19 i Norrköping med överdirektören, RVO, Adolf Muhr, död 1841.
 • Sven, född 1767-09-07, död s. d.
 • Justina Sofia, född 1776, död ogift 1800-06-11 i Stockholm.

TAB 127

Joakim, (son av Johan, tab 125), född 1733-08-23 i Stockholm (Livg.). Antagen vid amiralitetet 1758. Löjtnant därst. 1761-09-14. Kaptenlöjtnant. Kapten 1771-12-18. Major i armén 1774-12-14. RSO 1779-04-24. Död 1785-05-10 Gudhammar. –. Gift 1:o 1768-02-16 Årnäs i Forshems socken Skaraborgs län med Brita Sofia Maria Storckenfeldt, född 1753-09-16 på Årnäs, död 1774-01-07 Körtingsberg, dotter av överstelöjtnanten Bleckert Johan Storckenfeldt, och Sara Petronella Drufva. Gift 2:o 1778-04-26 med Sofia Augusta Schröder, född 1752, död 1830-07-12 Yxstaholm, dotter av grosshandlaren i Stockholm Roland Schröder och Brita Maria von Schoting.

Barn:

 • 1. Sara Sofia, född 1769-02-16 i Viby socken. Död 1769-05-06.
 • 1. Ulrika Fredrika, född 1770-02-16 i Viby socken, död 1830-12-18. Gift 1789-04-21 på Gudhammar med översten, RSO, Adolf Ludvig Carléen, född 1754-08-03 i Värings socken Skaraborgs län, död 1821-02-01 på Hagestad.
 • 1. Johan Bleckert, död 1772-01-23.

TAB 128

Carl, (son av Göran, tab 123). 'Var 1683 och ännu 1691 kapten. Slutligen överstelöjtnant. Bodde på Hårdeberg.' Gift med Catharina Granatenburg, dotter av översten Olof Bengtsson, adlad Granatenburg, och hans 2:a fru Anna Pahl. Enligt Tilas hade de nedanstående

Barn:

 • Anna Brita. Gift med en tygvaktare vid artilleriet.
 • Christina. Gift med kamrer N. N. Ekvall.
 • Brita Stina. Gift med löjtnanten N. N. De la Motte.
 • Elisabet Mariana, född 1701. Gift med kaptenlöjtnanten vid amiralitetet Johan Carl Rango, död 1747.
 • Christiana, född 1702, död 1779-04-08 i Rogslösa socken Östergötlands län. Gift 1722-09-18 i Linköping med assessorn Carl Stenholm, född 1683, död 1756-08-07.
 • Göran, löjtnant. – Var gift.

TAB 129

Erik, (son av Peder, tab 119), till Hårdeholm i Suntaks socken Skaraborgs län och Valletorp, född 1622-12-18 Hjällö. Page hos drottning Christina 1635. Ryttare vid Östgöta kavalleriregemente 1641. Kornett därst. 1647. Löjtnant 1656. Ryttmästare 1657-04-07. Död 1668-05-27 och begraven i Suntaks gamla kyrka, där hans vapen med anvapen uppsattes (nu flyttade till nya kyrkan). Gift 1649-08-29 på Holmen Södermanlands län med Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt, född 1624, död 1702 Svenstorp å. 29/6, dotter av ryttmästaren Knut Pedersson Lillie at Greger Mattssons ätt, nr 6, och Elisabet von Masenbach.

Barn:

 • Christina, född 16(49), död 1745-04-11 Oltorp. Gift med Bengt Carlsson Lilliestielke, nr 120, i hans 2:a gifte, född 1628, död 1706.
 • Pär En son. (enl. dombok för Visingsborgs grevskap, Hösttinget 1680 (Göta hovrätts arkiv). Se Rh. Ink.skr. 149/1990). Student. Död 1668-04-27 och begraven på samma gång som fadern.
 • Carl Gustaf, född 1660. Löjtnant. Död 1714. Se Tab. 131
 • Catharina, levde änka 1700. Gift med Brynte Bengtsson Papegoja, i hans 2:a gifte, född 1627, död 1694.
 • Elisabet. Gift med sin systers styvson Bengt Bryntesson Papegoja, död 1675.
 • Maria, begraven 1704-01-01 i Jungs socken Skaraborgs län. Gift med majoren Gustaf Silfverswärd, i hans 1:a gifte, född 1665, död 1744.
 • Charlotta Susanna, död 1748-12-02 på Oltorp. Gift 1:o 1697-02-21 på Hårdeholm med kaptenen Jonas Hökeflycht, död 1702. Gift 2:o 1710-03-25 på Hårdeholm med Lars Kafle, nr 70, i hans 3:e gifte, född 1664, död 1740.
 • Brita, född 1665-06-24, död 1723-03-15 på Hårdeholm och begraven s. å. 31/3. Gift 1691 med sin systers styvson, kornetten Lars Lilliestielke, nr 120, död 1705.

TAB 130

Erik, (son av Erik, tab 129). Volontär vid livgardet 1681. Förare vid Västgötadals regemente 1683-08-25. Sergeant därst. 1696-08-29. Fänrik 1697-12-23. Löjtnant 1701-10-22. Kaptenlöjtnant 1709-09-30. Kapten 1711-03-09. Avsked 1719-09-30. Död 1734 Björnö och begraven s. å. 26/3. Han var med vid Gadebusch och Tönningen samt deltog i fälttåget mot Norge 1716. Gift med Maria Lideman, född 1653-11-06, dotter av befallningsmannen Erik Bengtsson, adlad Lideman, och Annika Forsæa.

Barn:

 • Elisabet Catharina, född 1688, död 1769 på Björnö och begraven s. å. 21/12. Gift 1:o 1712-03-23 på Stenarsbyn i Fröskogs socken Älvsborgs län med regementskvartermästaren vid Västgötadals regemente Christoffer Giök, död 1712-06-29. Gift 2:o m.3 Anders Eriksson Giök, död 1716-07-00. Gift 3:o 1717 med kaptenen Gabriel Nordberg, död 1756, broder till majoren Johan Henrik Nordberg, adlad Nordenborg, och farbroder till hovrättsrådet Gudmund Nordberg, adlad Löwenhielm.
 • Anna Margareta, född 1692-08-12, död 1753-04-18. Gift med sin mosters styvson, kaptenen Elias Gyllenstorm, född 1693, död 1752.

TAB 131

Carl Gustaf, (son av Erik, tab 129), född 1660. Sergeant vid Skaraborgs regemente. Fänrik därst. 1678-07-10. Löjtnant 1683-08-13. Avsked 1700-08-04. Anhöll om pension22 1705-10-05. Död 1714-04-11 Hårdeholm. 'Han begick dråp men slapp med mansbot.' Gift 1690-01-03 Moanäs med sin faders sysslings dotter Anna Catharina Hård af Segerstad, född 1669-01-21, död 1757-04-15 i Häggums socken Skaraborgs län, dotter av översten Gustaf Hård af Segerstad och friherrinnan Anna Stake.

Barn:

 • Gustaf. Anställd vid amiralitetet.
 • Anna Catharina, död 1750-06-08 på Lilla Fårhaga i Vedums socken Skaraborgs län. Gift 1723-10-06 på Hårdeholm med mönsterskrivaren vid Västgöta kavalleriregemente Anders Häggren.
 • Carl Gustaf, född 1697. Fänrik. Död 1775. Se Tab. 132
 • Beata Magdalena, född 1699, död 1758-11-03 på Säterkullen i Suntetorps socken Skaraborgs län. Gift 1734-04-24 på Hårdeholm med fältväbeln och inspektören Jonas Nyman. Död 1765-10-27 på Säterkullen, Suntorp (Se Rh. Ink. skr. 149/1990).
 • Ulrika Margareta, född 1703-09-21 i Suntetorps socken, död 1770-02-06 i Häggums socken. Gift 1744-09-09 Hamrum med fänriken Carl Strömsten, född 1697, död 1758-06-15 i Anders Nilsgården i Häggums socken.
 • Chinetta, född 1706-07-07 på Hårdeholm, död där s. å. 12/12.
 • Helena, född 1709-12-20 på Hårdeholm, död 1785-12-31. Gift 1743-04-10 med kornetten Gustaf Krum.

TAB 132

Carl Gustaf, (son av Carl Gustaf, tab 131), till Ramstorp i Ångarps socken Skaraborgs län, född 1697-11-19. Förare vid Västgötadals regemente 1716-06-22. Sergeant därst. s. å. 27/9. Fänrik 1718-01-04. Avsked 1719-09-30. Död 1775-02-19 Tunarp och begraven s. å. 25/2. Gift med Catharina Papegoja, död 1747 på Ramstorp och begraven s. å. 8/3, dotter av kaptenen Bernt Papegoja, och Anna Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Brita Catharina, döpt 1724-07-28 på Ramstorp, död ogift 1803-01-07 Mickelstorp
 • Anna Christina, död 1727, nitton veckor och fyra dagar gammal. [3]
 • Ulrika Margareta, född 1727, död ogift 1803-01-15 på Mickelstorp.
 • Göran, döpt 1731-04-20 på Ramstorp.

TAB 133

Carl Georg, (son av Carl Gustaf, tab 132), döpt 1733-12-29 i Acklinga socken Skaraborgs län. Volontär vid Skaraborgs regemente 1749-09-06. Korpral därst. 1753-12-24. Rustmästare 1758-04-29. Furir s. å. 27/6. Fänrik 1760-12-11. Löjtnant 1773-12-15. Kapten 1777-06-06. Avsked 1779-04-23. Död 1807-09-09 Mickelstorp. Gift 1764-11-10 på Lilla Hamrum i Korsberga socken Skaraborgs län med Christina Elisabet Falck, född 1736-12-27 i Mariestad, död 1815-06-20 på Mickelstorp, dotter av40 postmästaren i Mariestad Peter Falck och hans 3:e hustru Margareta Trana.

Barn:

 • Carl Erik, född 1767-05-15, död 1773-08-05.
 • Fredrik, född 1769-07-14 Backen, död 1773-08-01.
 • Christina Catharina, född 1770, död 1773-08-06.
 • Brita Ulrika, född 1771-07-10 på Backen, död 1810-04-27. Gift 1796-10-09 på Mickelstorp med löjtnanten Carl Gustaf'' Ulfsköld, nr 674, född 1765, död 1835.

Källor

1Danska RA. (ett av danskarna under nordiska sju-årskriget uppsnappat brev från den dödas syster Birgitta Pedersdotter Hård, dat. Rodemachern (Tyskland) 1568-06-28), medd. av prof. G. Carlsson. 2G I r. 3Medd. av not. E. Hård. 4RA Geneal. Nr 2. 5Utter. 6RA Geneal. Nr 18. 7UBP (medd. av not. E. Hård). 8RAP (medd. av not. E. Hård). 9Vff III h. 9–10 sid. 101. 10RAJ 6 f. 167. 11Pt III sid. 141. 12KA fogderäkenskap för Västbo härad (medd. av not. E. Hård). 13SK. 14Berg, Den inre statsförvaltningens historia (1893). 15Pt IV sid. 19. 16Zf. 17W. Berg, Elfsborgs slott i Vff B 7 sid. 165. 18Petri, Första livgrenadjärregementets historia (1926). 19Handl. i KA (medd. av not. E. Hård). 20Vff II h. 1 sid. 67. 21Al. 22KrAB. 23Ätten Pauli (1920). 24At (L). 25Lk. 26Sj. 27Um. 28RHG. 29SAB. 30Svn. 31Hm. 32El. 33Inr. Tidn. 1768. 34Svgn. 35Hc. 36Ssn. 37Al. 38Svn. 39Hs. 40Kp. 41KA, Arv och eget, Köpe- och bytesakter, I, fol. 362. 42KA, Smål. Handl. 1608. 43Db. för Tveta härad (medd. av kantor P. G. Vejde). 44Dombrev i UB. 45Vadstena krigamanshus' handl. [At (Sch)]. 46Öä III: 333. 47Bl. 48Oxenstiernska släktboken [At (Sch)]. 49At (Sch). 50Vapen i Hova kyrka [At (Sch)]. 51Rosengrenska gravstenen i Östra Skrukeby kyrka (Ö.).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon

: