:

Von Göben nr 1962

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Göben nr 1962 †

Adlad 1722-04-06, introd. 1756. Utdöd 1794-04-29.


1At (RA). 2RHG. 3Kd. 4KrAB. 5At (L). 6Åbo. 7Medd. av amanuensen R. Rosen, Helsingfors

TAB 1

Barthold Göebe. Levde 1440 i hertigdömet Bremen. Gift med Agnesa Petrusdotter von Indorff.

Barn:

 • Daniel. Levde 1474, då han köpte 8 stycken land i stiftet Bremen av bröderna Reiner och Johan von der Brock. Gift med Geseke Fredriksdotter von Bardenflete.

Barn:

 • Basilius. Gift med Judit eller Agnes von Gehren, dotter av Fredrik von Gehren och Margareta von Welstorff.

Barn:

 • Augustin. Gift med Anna Rütou, som levde 1550, dotter av Claes Rütou och Christina von Göben av huset Catalonienburg.

Barn:

 • Berthold. Arvherre till Aliwörden i Bremen. Gift med Birgitta Brummer, dotter av Nikolaus Ottosson Brummer och Lucia Johansdotter Brummer.

Barn:

 • Jakob. Arvherre till Allwörden. Gift med Elisabet Blancke, dotter av Johan Petersson Blancke, till Assel, och Margareta Stefansdotter Drewes.

Barn:

 • Berthold. Arvherre till Doese. Löjtnant. Flyttade 16271 från stiftet Bremen till Ingermanland och bodde på Gorodna i Jasterbinschi socken och Jama län samt levde 1656, då han vistades i Tyskland.7. Gift med Maria Brummer, död 1656 i Narva.7

Barn:

 • Berthold Göben. Löjtnant. Död 16907 mellan 23/1 och 27/6.

Barn:

 • Bernhard Henrik Göben, adlad von Göben, född 1676. Kapten. Död 1747. Se Tab. 2.
 • Carl Göben, adlad von Göben, född 1679. Kapten. Död 1750. Se Tab. 3.

TAB 2

Bernhard Henrik Göben, adlad von Göben (son av Berthold Göben. Tab. 1), född 1676-01-00 på Gorodna. Lärkonstapel vid artilleriet 1691. Fänrik därst. 1701-03-00. Fången 1704-08-10 vid Narva. Hemkom 1722-05-08. Adlad s. å. 6/4 jämte yngre brodern (brorsonen introd. 1756 under nr 1962). Löjtnants karaktär s. å. 26/6. Löjtnant vid artilleriet 1727-05-08. Kapten vid artilleriet i Göteborg 1740-11-13. Kapten vid artilleriet i Landskrona 1743-01-07. Död 1747-06-18 i Jönköping. Gift med Sofie Johanna Patkull, levde änka 1750.

 • ? Barn:
 • Anna Elisabet, död 1743-10-26 i Jönköping och begraven i slottskyrkan därst.2. Gift 1737-07-08 i Varbergs slotts-församl.2 med löjtnanten vid artilleriet Gustaf Homan i hans 1:a gifte (gift 2:o 1747-09-24 på Skämmingsfors i Brandstorps socken, Skaraborgs län, med Anna Johanna Hård af Segerstad i hennes 1:a gifte, född 1722-10-26, dotter av överstelöjtnanten Johan Adolf Hård af Segerstad, och Catharina Silfversparre).

TAB 3

Carl Göben, adlad von Göben (son av Berthold Göben, Tab. 1), född 1679 på Gorodna. Konstapel vid artilleriet i Narva 1692. Sergeant därst. 1695. Fänrik vid ingermanländska infanteriregementet 1704-04-01. Löjtnant därst. 1708-02-05. Kapten s. å. 5/8. Fången 1710-06-15 vid Viborg. Hemkom 1722. Adlad s. å. 6/4 jämte äldre brodern (sonen introd. 1756 under nr 1962). Kapten vid Nylands infanteriregemente 1723-10-31. Död 1750-12-00 i Stockholm. Gift 1:o 1712 i Tobolsk i Sibirien, under fångenskapen därst., med Sara Christina Stiernerantz, född 1691-04-10, död 1721-04-10 i Tobolsk, dotter av överstelöjtnanten Arvid Stierncrantz, och hans 1:a fru Sara Sofia Stahl. 2:a med Anna Elisabet von Tiesenhausen, död barnlös 1726-04-01 i Assikalu socken, Nylands och Tavastehus län7.

Barn:

 • 1. Arvid, född 1713. Kapten. Död 1794. Se Tab. 4
 • 1. En dotter, född 1715-01-19 i Tobolsk, död där 1716-04-03.[3]
 • 1. Sofia Christina, född 1716, död 1717-06-27 i Tobolsk. [3]
 • 1. En son, född 1717-03-04 i Tobolsk, död s. å. 15/8.[3]
 • 1. Anna Christina, född 1719-01-06 i Tobolsk3, död 1785-12-21 i Åbo,6. Gift 1745-12-17 i Heinola socken, Finland med löjtnanten Hans Christian de la Motte, född 1717, död 1759.
 • 1. Carl Fredrik, född 1721-01-20 och död s. å. 11/2 i Tobolsk. [3]

TAB 4

Arvid (son av Carl Göben, adlad von Göben, Tab. 3), född 1713-03-14 i Tobolsk. Volontär vid Nylands dragonregemente 1730-09-00. Korpral därst. 1732-01-00. Volontär vid livgardet 1738-06-00. Rustmästare därst. s. å. Förare 1739. Sergeant 1740-02-00. Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1741. Avsked 1742-01-22. Kvartermästare vid karelska dragonregementet4. Kornett därst.4 1743-08-25. Kaptenlöjtnant vid Åbo läns infanteriregemente 1750-05-30. Kapten därst. 1751-02-26. Kapten vid Savolaks regemente s. å. 8/12. Transp. till dalregementet 1764-04-30. Avsked 1765-03-18. RSO 1767-11-23. Död 1794-04-29 i Åbo och slöt ätten. Gift 1762-12-20 i Stockholm Hedvig Eleonora förs. i Stockholm, efter k. m:ts tillstånd till giftermålet 1759-01-31, med Engela Maria Sandström i hennes 2:a gifte (gift 1:o med underofficeren vid Södermanlands regemente Carl Gesen, från vilken hon 1758-03-14 blev skild)6.

Barn:

 • Carl Arvid, född 1760. Död 1763-12-03.
 • Christer Adrian, döpt 1762-06-04 i Stockholm, död s. å.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: