:

Von Nieroth nr 564

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten VON Nieroth nr 564 †

Adlad 1648-09-20, introd. 1654. Utdöd möjligen 1761.

Ättens vapen är olika den estländska ättens, men sannolikt hava dock ätterna gemensamt ursprung. Härför talar att Carl Nieroth, se grevliga ätten nr 52, vid sin anhållan om introduktion begärde få komma in på dåvarande nr 529, (sedermera nr 564), vilket tillhörde en Nieroth, med vilken han var »av samma linje». – Ättens stamfader i Sverige, vilken torde hava inkommit i senare hälften av 1500-talet, hade förutom nedanstående son ytterligare trenne söner: Henning, som 1617-01-13 blev kapten och hövidsman över knektarna i Tjust och Tuna län, bodde på Gammelgården vid Västervik och var död 1622, då änkan Estrid Schildt efterlevde med många barn, samt Bertil, som levde 1622, då han ville taga hand om sin avlidne broders egendom, emedan dennes änka och barn icke funnos här i landet.1 Ättens genealogi, som på riddarhusstamtavlan är mycket ofullständig, är ännu icke fullt utredd.


1Db för Tuna län (H. F.). 2P. G Vejde, Kronobergsläns herrgårdar (1929). 3Hk. 4Db för Västra härad (H. F.). 5Vapen i Norra Sandsjö kyrka. 6RHG. 7Lk. 8Kd. 9Wsb. 10 At (Sch). 11 Medd. av kantor. P. Gift Vejde, Växiö.

TAB 1

Johan Nieroth, till Kappell i Rappels socken. Mannrichter i Estland 1529. Död 1545. Gift med Gerdtchen Hastfer. [10]

Son10:

 • Johan Nieroth. Ägde två skattegårdar i Gladhammars socken Kalmar län, på vilka sonen 1628-05-01 fick frälsefrihet. 'Levde 1589 och var två gånger gift'. (Gift 1:o med Maria Lode, död 1587. Gift 2:o med Ebba Zoege).10

Barn:

 • Johan Nieroth, född 1587. Var 1618 kapten för ett kompani smålandsknektar. Kaptenmajor vid Kalmar regemente. Övervaktmästare vid Kronobergs regemente 1623. Död 1628 eller 1629 (före 26/2)2, vilket sistnämnda år står på hans vapen i Nöttja kyrka. Hans porträtt finnes på Skokloster. Gift med Agneta Skult2 (eller Skyllens), som levde änka 1646. Hon erhöll Brusarp i Nöttja socken Kronobergs län genom k. brev 1629-02-26 (konfirm. 1636-09-19 och 1646-02-09).

Barn:

 • Svickert Nieroth. Regementskvartermästare. Död 1645. Se adliga ätten Gyllennieroth Tab. 1.
 • Johan Nieroth, adlad von Nieroth. Ryttmästare. Se Tab. 2.

TAB 2

Johan Nieroth, adlad von Nieroth (son av Johan Nieroth, Tab. 1), till Grimstorp i Norra Sandsjö socken Jönköpings län. Född omkr. 1612. Fänrik vid Smålands ryttare 1634. Löjtnant därst. 1638. Ryttmästare 1646. Adlad 1648-09-20 (introd. 1654 under nr 529, vilket sedan ändrades till 564). Avsked 1654.3 Död före10 1665-09-08. Han fick 1648-09-07 räntan av ett kvarts mantal i Västra och Tveta härad Jönköpings län. Gift med Margareta Hierta, (i hennes första gifte, gift 2:o med G. Olofsson Stråle af Ekna) död före 1688-09-11, dotter av majoren Erik Hierta, och Elsa Lilliesparre af Fylleskog.

Barn:

 • Johan, född 1637. Ryttmästare. Död 1702. Se Tab. 3
 • Margareta. Gift omkring 1681 med "en utländsk man" f.d trumpetaren vid svenska adelsfanan Niklas Timer. Han var måhända identisk med borgaren i Jönköping Nikolaus Timer
 • Agneta, torde vara den Agneta som var gift med kornetten Gustaf Persson Ulfsax

(Eä rätt, SoH 1967 sid 248)

TAB 3

Johan (son av Johan Nieroth, adlad von Nieroth, Tab. 2), till Grimstorp samt Brantås (a) i Norra Sandsjö socken Jönköpings län och Brusarp i Nöttja socken Kronobergs län. Född 1637-10-24. Ryttmästare vid adelsfaneregementet 1677-07-20. Död 1702-03-24 på Grimstorp.5 Hans vapen uppsattes i Norra Sandsjö kyrka. Gift med? Catharina Enhörning, död 1712-07-10 på Grimstorp, möjligen dotter av löjtnanten Lars Joensson, adlad Enhörning, och Margareta Stråle af Ekna.

Barn:

 • Lennart, född 1663. Ryttmästare. Död 1730. Se Tab. 4
 • Erik. Korpral. Död 1692-08-24 på Grimstorp efter duell. [6]

TAB 4

Lennart (son av Johan, Tab. 3), till Grimstorp. Född 1663. Ryttare vid adelsfaneregementet 1684. Korpral därst. 1684. Kvartermästare 1697. Kornett 1702-06-16. Konfirm.fullm. 1703-03-20. Löjtnant 1704-04-29. Konfirm.fullm. s. å. 10/8. Ryttmästare 1705-04-06. Avsked s. å. 18/11. Död 1730-01-19 på Grimstorp och begraven i Norra Sandsjö kyrka. [6]. Gift 1690-10-26 på Flöxhult6 i Älghults socken Kronobergs län med Magdalena Silfversparre, död 1731-01-09 på Grimstorp, dotter av majoren Nils Silfversparre, och Hedvig Printzensköld.

Barn6:

 • Anna Margareta, född 1691-09-11, död 1747-06-26 Målen. Gift 1718-01-11 på Grimstorp med kaptenen vid Kalmar regemente Daniel David Kettner, född 1686-10-06 i Wittenberg, död 1746-06-13 på Målen.
 • Hedvig, född 1706, död 1766-08-29 i Ljunga socken Jönköpings län. Gift 1:o 1726-12-21 Viresjö med mönsterskrivaren Johan Fredrik Sundling. Gift 2:o med Tor Gummesson Holmberg i Mejensjö i Ljunga socken.
 • Catharina Elisabet, född 1715-11-10 på Grimstorp. Gift 1735-03-09 Axeboda med drängen Per Svensson. Gift 2:o före 1740 med Petter Persson Wahlström (SoH 1967)

TAB 6

Bengt (son av Johan Nieroth, adlad von Nieroth, Tab. 2). Var omyndig 1661. Uppgives varit ryttmästare. Skrives till Stenshult i Vrigstads socken (på 1660-talet) och till Gulleryd i Marbäcks socken (1673), (båda i Jönk.). Död före 1685-11-12. Gift 1666-10-03 Skattne s socken Östergötlands län med Elisabet Rosenstråle, född 1637, död 1733-11-27 på Ekön i Risinge socken Östergötlands län, dotter av kornetten Anders Rosenstråle, och Catharina Stuart.

Barn:

 • Anders Bleckert, född 1675. Överste. Död 1761. Se Tab. 7.
 • Johan Adolf. Korpral vid adelsfaneregementet 1696-05-13. Avsked 1701-05-26 med villkor att begiva sig till k. m:ts armé. Kvartermästare vid skånska tremänningskavalleriregementet. Kornett därst. 1704-01-11. Löjtnant 1706-03-06. Död 1710-04-18 av sina i slaget vid Hälsingborg erhållna sår. Han påstod sig blivit vigd 1701-03-16 i Högby med sin kusin Margareta von Nieroth (tab 8) med vilken han hade ett barn. Men vigsel förklarades på Västra härads ting 1703-08-08 för obevislig. (EÄ rätt) Norra Sandsjö Husförhör (AI:1) 1717-1723 page 107 of 201 meddelat av Slah McCoy

TAB 6A

Johan Adolf (son till Bengt) gift med sin kusin Margareta dotter till Erik (Tab 8)

son

TAB 6B

Johan Fredrik (son av Johan Adolf, Tab. 6A), född 1701-03-20 i Gårdsstånga sn. Förare. Död 1730-02-17 på Stora Lund i Västra Tollstads socken Östergötlands län. Gift 1:o 1722-02-07 på Hattsjöhult i Norra Sandsjö socken Jönköpings län med Anna Catharina Hård af Segerstad, död 1726-05-16 i Sandsjö socken, dotter av underlöjtnanten Erik Larsson Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Catharina Charlotta von Krefelt. Gift 2:o 1726-12-27 i Sandsjö socken med Christina Sofia Silfverbrand, född 1696-08-14 Sörby, dotter av löjtnanten Gustaf Silfverbrand, nr 508, och Christina Silfverbrand.

Barn:

 • 1. Märta Charlotta, född 1722-11-00 på Perstorp i Norra Sandsjö socken.
 • 1. Johan Adolf, född 1725-10-23 på Perstorp.

TAB 7

Anders Bleckert (son av Bengt, Tab. 6), till Ekön i Risinge socken Östergötlands län. Född 1675-01-06 i Östergötland. Korpral vid Östgöta infanteriregemente 1694-05-14. Korpral vid Östgöta kavalleriregemente 1697-12-22. Sekundkornett därst. 1701-04-09. Sekundlöjtnant därst. 1702-07-21. Premiärlöjtnant 1703-12-29. Sekundryttmästare 1705-08-05. Premiärryttmästare 1707-09-01. Fången vid Perevolotjna 1709-07-01. Hemkom 1722-06-00. Överstelöjtnants karaktär s. å. 29/7. Avsked med överstes n. h. o. v. 1746-04-09. RSO 1748. Död 1761-06-07 i Stockholm. Gift 1712-07-04 i Tobolsk8 med Anna Ida Christina Unverzagin.

Barn:

 • En son, född 1713-05-17 i Tobolsk. [8]
 • Elisabet, född 1722-04-08, död 1791-03-22. Gift 1744-02-06 på Ekön med överstelöjtnanten Johan Gustaf Gyllenhammar, född 1718, död 1772.
 • Anna Margareta, född 1732-07-30 på Ekön, död där 1736-07-20.

TAB 8

Erik (son av Johan Nieroth, adlad von Nieroth, Tab. 2). Född omkring 1650. Var omyndig 1661. Reformerad fänrik vid Kronobergs regemente 1672–1675. Aktiv fänrik därst. 1675-03-27. Regementskvartermästare 1677. Kapten s. å. 22/10. Avsked 1681. Bevistade riksdagen 1682–1683. Död 1711-09-14 Önnarp. Gift med Catharina Enhörning, död 1705-03-27 på Önnarp, sannolikt dotter av kaptenen Sven Joensson, adlad Enhörning, och Magdalena Stråle af Ekna.

Barn6:

 • Erik. Förare. Död 1695-05-25 Hornaryd 9 Gift 1695-03-27 Hattsjöhult, född 1666, död 1718-06-02 på Hattsjöhult, dotter av ryttmästaren Lars Hård af Segerstad, och Emerentia Ribbing.
 • Magdalena, död 1714-06-12 på Önnarp.
 • ? Anna Maria, född omkr. 1684, död änka 1764-01-06 Björnstorp. Gift 1:o med11 fält-väbeln Sven Lundberg på Tolandsmåla boställe i Elmeboda socken Kronobergs län. Gift 2:o före 172611 med sergeanten Samuel Severin på Värlanda lillegård i Nöbbele socken, Kronobergs län.
 • Margareta. Gift med sin kusin Johan Adolf von Nieroth
 • Svante, levde 1692

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Tillägg och rättelser ur supplementband 1 - 2 / Carl Szabad.

: