Blanckenfjell nr 319

Från Adelsvapen-Wiki

0319.jpg

Adliga ätten Blanckenfjell nr 319

Adlad 1645-01-08, introd. 1647.

Blanckenfjell A31900.png

TAB 1

Joen Torstensson. (översiktstab. 1) Gift med Sigrid Stensdotter (Stålhandske), dotter av slottslofven på Gullberg Sven Andersson till Söderbo, som 1565 blev adlad Stålhandske, samt Brita Bengtsdotter (Svenske).

Barn:

 • Torsten Joensson, Blyare kallad.

Barn:

 • Lars Torstensson, adlad Blanckenfjell. Se Tab. 2
 • Joen Torstensson, adlad Blanckenfjell. Se adliga ätten Blanckenfjell, Tab. 1.

TAB 2

Lars Torstensson, översiktstab. 1, adlad Blanckenfjell, till Silboholm i Sils socken, Skaraborgs län och Hållerud i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län., född 1618. Kom i Lidköpings skola 1628. I krigstjänst hos överste Armlod 1633. Hovmästare hos general Stålhandske 1637–1640. Krigskommissarie vid armén i Schlesien 1640. Fänrik under Stålhandskes livkompani 1641. Löjtnant därst, 1618. Kommendant i staden Skievelbeen 1618. Bevistade slaget vid Leipzig 1642 och kommendant i nämnda stad 3/4 år. Ryttmästare vid Stålhandskes livkompani 1643. bevistade striden vid Kristianspris 1644 och där sårad. Hemma i landet 1645 och adlad s. å. 8/1 (introducera 1647 under nr 319). Utkommenderad 1646-07-17 med ett kompani dalryttare under överste Barclays skvadron. Regementskvartermästare vid Västgöta kavalleri 1650-02-08. Åtföljde regementet till Tyskland 1655. Hemreste för sjuklighet 1656 och död s. å. 22/9 på Silboholm och begraven s. å. 7/11 [M]. 'Han adlades, dels för det han varit en trogen krigsman, dels för det han fått ett adligt gifte. Och anledningen till namnet säges vara den, att då han en gång blivit fienden varse, hade han i sporrstreck ridit till konungen (!), med de orden: det blanckar (blänker) i fjällarna.' Gift 1645-03-18 med Christina Roos af Hjelmsäter, dotter av Måns Axelsson Roos af Hjelmsäter, och Carin Cruus af Edeby.

Barn:

 • Magnus, född 1648. Löjtnant, död 1690. Se Tab. 3
 • Anna Maria, död 1716-12-20 på Hållerud, begraven 1717-02-17. Gift där 1681-01-09 med löjtnanten Johan Palmström, född 1648, död 1705.
 • Catharina, född 1649, död på Hållerud 1723-06-19 och begraven i Ulleruds kyrka s. å. 15/9. Gift med kaptenen Jonas Stårck.
 • Beata, född 1651, död 1699-04-10 Svenstorp och begraven s. å. 13/10 Gift 1:o med kaptenen Johan Hård af Segerstad, död 1678. 2:o 1682 med kungl. tillstånd av s. å. 12/10 med ryttmästaren Jacob Udd, adlad Mannerstierna, i hans 1:a gifte, född 1655, död 1725.
 • Margareta, död 1723 Essgärdet och begraven s. å. 15/12. Gift med sin svågers halvbroder ryttmästaren Gustaf Palmström, född 1656, död 1710.

TAB 3

Magnus, (son av Lars Torstensson, adlad Blanckenfjell, Tab. 2), till Silboholm. Född 1648-05-01. Löjtnant. Död 1690-05-11 och begraven i Sils kyrka i Västergötland. Gift med Catharina Hård af Torestorp, levde 1692, dotter av Anders Hård af Torestorp, och Estrid Store.

Barn:

 • Johan Axel, född 1672. Kapten. Död 1760. Se Tab. 5
 • Anna Margareta. Gift före 16891 med korpralen Jonas1 Laurentin.

TAB 4

Lars, (son av Magnus, tab. 3). Sergeant. Sköt sig av vada 1688. Gift med Margareta Hansdotter, dotter av kyrkoherden Hans Dalborg och Margareta Jonsdotter Kiämpe.

Barn:

 • Benedicta, född 1688-08-22 i Kinne-Kleva prästgård Skaraborgs län, död där 1697-09-27.

TAB 5

Johan Axel, (son av Magnus, Tab. 3), född 1672. Sergeant vid Västgötadals regemente 1693-04-20 fältväbel därstädes 1699-01-16. Fänrik 1705-01-02. Löjtnant 1709-09-20. Kapten 1711-08-21 avsked 1712-09-08. Död 1760. Gift 1703 med Ebba Ingeborg Svala, född 1684, dotter av kyrkoherden i Högsäters pastorat av Karlstads stift Arvidus Johannis Svala och Malin Olofsdotter Westelia.

Barn:

 • Magnus Johan1, döpt 1704-12-30 på Stockelanda1 i Högsäters socken, Älvsborgs län. Korpral. Död barnlös 1755-08-00. Gift 1740-08-20 på Högsäter i Färgelanda socken, Älvsborgs län med Agneta von Wulfschmidt i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1757-03-13 i Färgelanda socken, med löjtnanten Åke Leonhard Höökenberg, i hans 2:a gifte, född 1707, död 1763), född 1703, död 1777-10-28, dotter av kaptenlöjtnanten Jakob Pontus Schmidt, adlad von Wulfschmidt, och Märta Maria Didron.
 • Niklas Georg, född 1705. Furir. Död 1761. Se Tab. 6
 • Catharina, född 1709-06-07 i Högsäters prästgård1, död 1786-10-29 i Berg i Gesäters socken, Älvsborgs län.1

TAB 6

Niklas Georg, (son av Johan Axel, Tab. 5), född 1705. Furir. Död 1762 i Gesäters socken, och begraven1 s. å 27/5. Gift 1744-03-08 i Lerdals socken, Älvsborgs län med Carolina Maria Quist i hennes 2:a gifte (gift 1:o med sergeanten Jonas Liedberg i hans 2:a gifte).

Barn:

 • Johan, född 1745. Styckjunkare. Död 1824. Se Tab. 7
 • Carl Anton, född 1747. Volontär. Död 1813. Se Tab. 10

TAB 7

Johan, (son av Niklas Georg, Tab. 6), född 1745-01-21 på förarebostället Bräkan i Gesäters socken, Älvsborgs län. Volontär vid Västgötadals regemente 1758-01-01. Artillerist i Göteborg 1759-07-01 lärkonstapel 1761, konstapel vid artilleriet 1765. Sergeant därstädes 1767-04-04. Sergeant vid Västgötadals regemente 1769-05-03 avsked 1796-10-29. Konstituerad styckjunkare vid norra skärgårdsflottan 1801-04-01 sergeant vid Göta artilleriregemente s. å. 21/9 avsked 1820-09-09. Död 1824-10-24. Gift 1:o 1783 med sin kusin Anna Catharina Blanckenfjell, född 1757, död 1792-09-10, dotter av korpralen Carl Blanckenfjell och Melchina Didron. Gift 2:o 1793 med Anna Catharina Dahlgren, född 1771-01-25 Hede

Barn:

 • 1. Melchina Carolina, döpt.1 1784-03-21 på Bustomten i Väne Åsaka socken, Älvsborgs län, död s. å. 23/6.
 • 1. Gustaf, född 1785-11-30 på Bustomten, liksom syskonen. Volontär vid Västgötadals regemente 1788-01-01 furir därstädes 1796-09-23. Furir vid Göta artilleriregemente 1802-07-30 skjuten under kriget 1807-08-25 i Stralsund.
 • 1. Carolina, född tvilling 1787-07-19, död 1789-04-08.
 • 1. Melchina, född tvilling 1787-07-19, död 1789-01-07.
 • 1. Carl Evert, född1 1792-09-10, död 1797-02-08.
 • 2. Nils Johan, född 1794. Sergeant. Död 1827. Se Tab. 8
 • 2. Adolf Fredrik, född 1796. Styckjunkare. Död 1847. Se Tab. 9
 • 2. Carl Johan, född 1798-11-06, död 1800.

TAB 8

Nils Johan, (son av Johan, Tab. 7), född 1794-01-06 Bustomten Telegrafhantlangare vid Göteborgs fälttelegraf 1811-07-01 telegrafinspektör därst, s. å. 1/8 sergeant vid arméns flotta 1812-09-18 (tillhörde Göteborgseskadern). Död 1827-12-24. Gift 1816 med Anna Margareta Halling, född 1793, barnmorska, död 1841-03-23 genom drunkning vid Hönö i Öckerö socken, Göteborgs och Bohus län.

Barn:

 • Gustava Charlotta, född 1818, död s. å.
 • Carl Gustaf, född 1821 (levde i Amerika vid moderns död). Död på 1890-talet.
 • Frans Oskar, född 1827-09-24, död 1828-02-23 i Göteborg.

TAB 9

Adolf Fredrik, (son av Johan, Tab. 7), född 1796-04-28 Bustomten Telegrafhantlangare vid Göteborgs fälttelegraf 1809-05-28 telegrafinspektör därstädes 1810-06-01 furir vid Göta artilleriregemente 1813-09-26. Avsked 1816-11-28. Sergeant och mönsterskrivare vid arméns flottas Göteborgseskaders sjöartilleriregemente s. d. Avsked med styckjunkares namn och värdighet 1821-03-02 styckjunkare vid Vendes artilleriregemente s. å. 22/3. Avsked 1823-04-09 sedermera antagen vid Svea artilleriregemente. Död 1847-10-09 i Stockholm. Gift 1:o 1816 med Ulrika Margareta Fröman, död 1820. Gift 2:o 1821 med Vilhelmina Torsell, född 1800-11-11.

Barn:

 • 1. Ferdinand Ulrik, född 1817-02-08 död 1819.
 • 1. Fredrika Charlotta, född 1820-02-18, död 1877-09-19 Gåvetorp. Gift 1841-11-12 i Borås med verkställande direktören i Borås järnvägsaktiebolag, RVO, Adolf Didrik Alsing, född 1810-11-30, död 1875-03-06 i Borås.
 • 2. Carl Anton, född 1821, död s. å.
 • 2. Emilia Dorotea, född 1822-10-13, död.
 • 2. Frans Fredrik, född 1830-03-25 i Tyresö socken, Stockholms län. Underkanoniär vid flottan 1847-05-15. Kanoniär 1850-05-01 korpral vid kanoniärkåren 1850-11-01 avsked 1851-03-29. Furir vid 2. livgardet s. å. 31/3. Avsked 1853-06-10. Död.
 • 2. Carl Niklas, född 1834-01-26, död 1857-03-21 i Stockholm.
 • 2. Leonard August, född 1839-09-21 i Brännkyrka socken, Stockholms län. Död.

TAB 10

Carl Anton, (son av Niklas Georg, Tab. 6), född 1747. Volontär. Död 1813. Gift 1781-06-04 i Gesäters socken1, Älvsborgs län med Anna Ingebrektsdotter1, född 1754, död 1813.

Barn:

 • Niklas Georg, född 1781-11-02 i Björnebyn1 i Töftedals socken, Älvsborgs län.
 • Elias, född 1783.
 • Maria Elisabet, född 1785.
 • Catharina, född 1786.
 • Maria, född 1797.
 • Zakarias, född 1800.

TAB 11

Gustaf, (son av Johan Axel, Tab. 5), född 1714. Sergeant. Död 1781-02-27 på Torrskogen1 i Gesäters socken. Gift med Agneta Dahlborg, född 1737, död änka 1797-10-20 på Torrskogen.1

Barn:

 • Johan Magnus, född 1755. Levde utan tjänst. Se Tab. 12
 • Ebba Maria, född 1758, död 1784.
 • Carl, född 1761-05-06 på Berg1 i Gesäters socken. Furir. Död 1817-12-01 i nämnda socken.1 Gift 1786-06-26 med Christina Beata Ljungberg.

TAB 12

Johan Magnus, (son av Gustaf, Tab. 11), född 1755-09-15. Bodde Ramberg. Levde 18 201. Gift 1788-11-07 Gillanda

Barn:

 • Gustava Märta, född 1789-08-09 Torrskogen Gift 1812-09-06 på Ramberg med bonden Olof Arvidsson på St. Fälska i Rölanda socken, född 1785[1].
 • Anna Elisabet, född 1792-12-17 på Ramberg. Död 1839-03-18. Gift 1816-03-24 med torparen Erik Andersson på Höljen under Ramberg.
 • Carl Magnus, född 1797-02-16 på Ramberg, död där s. å. 21/2.[1].
 • Maria Catharina, född 1800.1 Gift 1819-09-05 på Ramberg1 med bonden Olof Jakobsson från Qville socken.

TAB 13

Arvid, (son av Johan Axel, Tab. 5), döpt 1719-12-16 Frändöga. Volontär vid Västgötadals regemente 1736. Korpral därstädes 1741. Rustmästare 1742. Furir 1746. Förare 1748. Sergeant 1761-11-01. Fältväbels avsked 1766-08-21. död 1789-02-21 i Gesäters socken.1 Gift 1752-10-07 i nämnda socken1, med Märta Christina Höökenberg, född 1724-06-00, död 1786-10-30 Berg

Barn:

 • Helena Catharina, född 1753. Gift 1780-11-19 på Berg med Matts Andersson.
 • Maria, född 1756, död änka 1809-02-28 i Gesäters socken. Gift 1783-03-09 på Berg med drängen Nils Thoresson [1].
 • Elisabet, född 1760-03-13 Bräkan Gift 1782-12-29 i nämnda socken1, med bonden Halvar Eriksson från Ödeborg i Tövtedals socken, Älvsborgs län, född 1758-09-05 i sistnämnda socken.1
 • Margareta, född 1763-10-12 i Gesäters sn1, död där 1766-02-17.
 • Ingeborg Sofia, född 1769-02-23 Berg Gift 1790-06-20 i Eklanda i nämnda socken, med drängen Anders Nilsson.

TAB 14

Carl, (son av Johan Axel, Tab. 5), född 1722-06-17 i Gesäters sn1. korpral. Död 1790-01-13 på Råbocktorp i Färgelanda socken. Gift 1756 med Melchina Didron, född 1727-05-07, död 1792-08-31 Bustomten

Barn:

 • Anna Catharina, född 1757, död 1792-09-10 på Bustomten.1 Gift 1783 med sin kusin, sergeanten Johan Blanckenfjell i hans 1:a gifte, född 1745, död 1824.
 • Göran, född 1760. Kofferdikapten. Död 1830. Se Tab. 15
 • Johan Axel, född 1762.
 • Ebba Elsa, född 1764. Gift före 1784 med Anders Skiött.1
 • Lennart Magnus, född 1768. Levde utan tjänst. Se Tab. 16

TAB 15

Göran, (son av Carl, Tab. 14), född 1760. Kofferdikapten. Död 1830-02-14 i Uddevalla. Gift 1797-12-11 på Bustomten i Åsaka socken, Älvsborgs län med sin kusin Anna Maria Didron, född 1764-10-10 levde 1830, dotter av kaptenen Johan Magnus Didron, och Maria Agneta Cederholm von Schmalensée.

Barn:

 • Maria Magdalena, född 1805-03-07 i Uddevalla.1 Gift 1828-10-01 Kasen med sjömannen Christian Lundgren.

TAB 16

Lennart Magnus, (son av Carl, Tab. 14), född 1768. Rusthållare. Drunknade före 1813.1 Gift 1761-12-16 i Herrestads socken1 Göteborgs och Bohus län med Regina Margareta Dahlgren.

Barn:

 • Carl, född 1792. Sjöfarande. Död 1834. Se Tab. 17
 • Hedvig1, född 1799-06-10.

TAB 17

Carl, (son av Lennart Magnus, Tab. 16), född 1792-08-05 o i Trollgäll1 i Herrestads socken, Göteborgs och Bohus län. Sjöfarande. Död 1834-08-28 i Uddevalla. Gift 1810-12-08 i Uddevalla med Christina Hermansson, född 1784 i Uddevalla.1

Barn:

 • Carl Johan, född 1815. Sjöfarande. Död 1850. Se Tab. 18
 • Johanna Margareta, född 1819-07-31 i Uddevalla, död där 1820-08-19.
 • Maria Margareta, född 1821-05-17 i Uddevalla, överlevde mannen. Gift 1848-11-12 i nämnda stad med arbetaren Andreas Kristiansson, född 1823-02-24 död 1852-03-08
 • Johan Leonard, född 1824-09-01 i Uddevalla, död där s. å. 5/10.

TAB 18

Carl Johan, (son av Carl, Tab. 17), född 1815-09-01 i Uddevalla. Sjöfarande. Död 1850. Gift 1839-08-25 med Vilhelmina Norenberg, född 1814-10-13, död 1873-09-09 i Uddevalla.

Barn:

 • Maria Christina, född 1839-12-04 i Uddevalla. Gift 1864-05-28 i Uddevalla med snickeriarbetaren i Vänersborg Carl Salmén, född 1829-11-02 i Fröjereds socken, Skaraborgs län, död 1878-01-02 i Uddevalla.
 • Carl August, född 1843. Hantverkare. Död 1917. Se Tab. 19.

TAB 19

Carl August, (son av Carl Johan, Tab. 18), född 1843-01-23 Uddevalla. Hantverkare i Göteborg. Se attest i Biografica. Död där 1917-03-25 i Haga förs.,. Gift 1873-06-29 i Uddevalla med Eva Christina Jansdotter'', född 1843-01-02 i Sanne socken, Göteborgs och Bohus län. Död 1906-03-25 i Masthuggs förs., Göteborg. Dotter av torparen Joh. Magnus Jönsson och Maja Lena Andersdotter.

Barn:

 • August (Axel) Verner, född 1875-08-16 i Uddevalla, död 1880-09-13 i Göteborg.
 • Axel Leopold'', född 1877-11-30 i Göteborg, liksom alla yngre syskonen, död där 1880-09-20.
 • Carl Viktor, född 1880-03-30, död s. å. 20/12 i Göteborg.
 • Axel Leopold, född 1882-01-07, död 1883-05-28 i Göteborg.
 • Carl Gustaf, född 1884-09-11 i Göteborgs Domkyrka i Göteborg. Glasarbetare i Göteborg. Se TAB. 19A.
 • Selma Christina, född 1886-10-05 i Masthuggs förs. Göteborg. Gift 1909-12-26 i Masthuggs förs., Göteborg med glasarbetaren Erik Gösta Hallberg, född 1885-01-02 i Haga förs., Göteborg. Glasmästare.

TAB 19A

Karl Gustaf, (son av Carl August tab. 19). Född 1884-009-11 i Göteborg, Masthuggsförs. Glasmästare. Gift 1921-11-12 i Göteborg, Gamlestads förs., med Johanna Albertina Norén. Född 1892-03-09 i Göteborg, Örgryte förs.

Barn:

 • Inger Linnea. född 1922-06-09 i Göteborg.
 • Frans Gustaf (Frank). född 1926-08-30 i Göteborg.


Källor

1. Medd. från Göteborgs landsarkiv.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.