:

Gripenschütz nr 1613

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten GRIPENSCHUTZ nr 1613 utdöda

Adlad 1719-06-12, introd. 1720. Sannolikt utdöd 1852-08-27.


TAB 1

1Biogr. anteckn. om släkten Hegardt (1910) 2KrAB.

 • Anders Georg Schutzen. Apologist vid tyska skolan i Stockholm.

Barn:

 • Anders Schutzen, adlad Gripenschutz, född 1679-07-16, i Stockholm. Kadettkorpral och fänrik i Mecklenburg. Fänrik vid Upplands femmänningsinfanteriregemente 1705. Löjtnant vid sachsiska infanteriregemente 1707-07-25. Regementskvartermästare därst. 1709-10-09. Kapten 1713-03-12. Konfirm. fullm. 1714-10-14. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1715-10-03. Premiärryttmästare vid adelsfanan 1716-03-17. Adlad 1719-06-12 (introd. 1720 under nr 1613). Majors karaktär 1720-03-21. Avsked 1723 och fick 1738-05-03 pension. Chef för vargeringsmanskapet i Kristianstads län 1742-07-20. Död 1745-04-10 i Stockholm och begraven i Tyska kyrkan därst.. Han var med i slaget vid Hälsingborg 1710-02-28, där han blev blesserad av en karteschkula, samt vid Fredrikshalls belägring. Gift 1715-03-29 med Helena Cederfelt, född 1698-04-12, död 1768-06-07 Hässleholm s län, dotter av överkrigskommissarien Christian Sommer, adlad Cederfelt, och Margareta Catharina Tulin.

Barn:

 • Christian, född 1716-02-08, död ung.
 • Carl Fredrik, född 1717-09-26 i Östra Vemmenhögs socken, Malmöhus län. Sergeant vid Willebrandska regementet. Död 1741 under rysk fångenskap, vari han råkade vid Villmanstrand.
 • Magdalena Margareta, född 1719-01-17, död ogift 1803-12-27 i Frenninge by i likanämnd socken, Malmöhus län.
 • Elisabet Dorotea, döpt 1720-06-03 i Tryde socken, Kristianstads län, död 1771-08-13 i Södra Hårslöv i Hårslövs socken, Malmöhus län. Gift 1757-05-12 i Frenninge med kyrkoherden i Hårslövs och Bodarps församl:s pastorat av Lunds stift, kontraktsprosten Peter Hegardt i hans 2:a gifte (gift 1:o 1737-02-15 i Hårslöv med Anna Aqvilonia, född 1708-10-14, död 1755-12-06, i Hårslöv, dotter av kyrkoherden Simon Aqvilonius och Brita Plantin), född 1711-05-31 i Malmö, död 1769-10-05 i Hårslövs prästgård [1].
 • Christian Georg, född 1723-07-17 Everöd Volontär vid adelsfanan 1740. Korpral därst. 1743. Kvartermästares avsked 1745. Löjtnant i fransk tjänst s. å. 1/10. Stabsfänrik vid Kronobergs regemente 1754-04-04. Avsked 1758-05-00. Hovjägmästare. Död barnlös 1793-05-09 i Nyköping. Gift 1761-12-28 på Sundby (nu Sofielund) i Forsa socken, Södermanlands län med Fredrika Sofia Ridderhierta, född 1723-12-25, död 1817-12-10 Väsby, dotter av ryttmästaren Erik Bobeck, adlad Ridderhierta, och Margareta Johanna Planting-Gyllenbåga, nr 253.
 • Christiana Helena, döpt 1721-11-15 på Everöd, död ogift 1797-08-11 i Frenninge.
 • Anders, född 1723. Löjtnant. Död 1775. Se Tab. 2
 • Johan Henrik Vilhelm, född 1723. Fänrik. Död 1792. Se Tab. 4.
 • Margareta Catharina, född 1730-12-16, död ogift 1787

TAB 2

Anders (son av Anders Schützen, adlad Gripenschutz, Tab. 1), döpt 1726-07-21 Everöd s län. Rustmästare vid Hamiltonska regementet 1758. Furir därst. 1759. Förare 1760. Genom byte furir vid livgardet 1767-08-08. Löjtnant. Död 1775-11-11 i Stockholm. Gift 1761 med Sofia Elisabet Friese.

Barn:

 • Anders, född 1763, död 1764.
 • Carl Adolf, född 1766. Ryttmästare. Död 1823. Se Tab. 3
 • Anders Gottfrid, född 1769-08-11 i Wolgast (enl. egen uppgift 1765-08-11). Volontär vid livgardet 1787-05-20. Furir därst. 1787-07-23. Löjtnant vid Kajana jägarebataljon 1790-02-03. Livdrabant s. å. 2/3. Kammarpage hos konungen 1793-03-15. Överjägmästare 1796-05-19. Löjtnant vid adelsfanan 1803-07-27. Död 1808-12-28 i Stockholm. Han bevistade finska kriget 1788–1790.
 • Christian Vilhelm, född 1773-02-25. Sergeant vid arméns flotta. Dödsskjuten 1789-08-24 i sjöslaget vid Svensksund.

TAB 3

Carl Adolf (son av Anders, Tab. 2), född 1766-12-24. Volontär vid livgardet 1784. Rustmästare därst. 1785-12-06. Konstit. fänrik vid Hälsinge vargering 1780-01-16. Konstit. löjtnant därst. 1790-04-10. Fänrik vid livgrenadjärregementet. Livdrabant 1793-01-25. Löjtnant i armén. Ryttmästares avsked 1801-10-26. Ryttmästare vid adelsfanan 1807-12-19. Intendent vid utredningsförrådet i Göteborg2 1815-11-28. Avsked 1820-06-24. Död 1823-07-28 i Stockholm. Gift 1801-05-28 i Stockholm med Brita Louisa Hård af Segerstad, född 1776-05-02, dotter av löjtnanten Johan Gustaf Hård af Segerstad, och Maria Ulrika Adelheim.

Barn:

 • Hans Ludvig Vilhelm, född 1802-03-25 i Stralsund. Sergeant vid Göta artilleriregemente 1816-07-01. Avsked. Rustmästare vid Älvsborgs regemente 1819-03-19. Avsked. Privatlärare. Död 1852-08-27 i Rönning i Rödbo socken, Göteborgs och Bohus län och anses ätten med honom hava utgått.
 • Sofia Lovisa, född 1803-04-11, död ogift 1825-04-22 i Göteborg.
 • Carl Anders, född 1804-06-11, död s. å. 28/7 i Stockholm.
 • Carl Gustaf, född 1800-09-06.
 • Adolf Fredrik, född 1808-02-18. Smedslärling. Död 1832-08-27 i Norrköping.
 • Henrietta Ulrika, född 1811-03-04 på Lilla Ågård i Skrea socken, Hallands län, död 1892-01-26 i Gnesta i Frustuna socken, Södermanlands län. Gift 1841-04-16 i Stockholm med lantbrukaren Vilhelm Rudberg, död 1849.
 • Eva Magdalena, född 1813-07-17 i Vinbergs socken, Hallands län, död ogift 1903-12-27. På ålderdomshemmet för blinda vid Norrbacka.
 • Viktorina Fredrika Gustava, född 1815-06-30 i Varberg, död s. å. 21/9.

TAB 4

Johan Henrik Vilhelm (son av Anders Schutzen, adlad Gripenschutz, Tab. 1), född 1728-01-08. Sergeant vid drottningens livregemente. Fänrik vid Hälsinge vargering. Fänrik i armén 1791-05-14. Uppsyningsman vid lanttullarna. Död 1792-10-16 Sällom. Gift med N. N. Ekeroth.

Barn:

 • Helena. Gift 1775-01-02 på Västra Viken i Västra Fågelviks socken, Värmlands län med gränsridaren Nils Strandberg.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: