:

Kunckel nr 1652

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Kunckel nr 1652 †

Adlad 1719-09-07, introducerad 1720. Utdöd 1876-10-18.


TAB 1

Jost Henrik Kunckel, adlad Kunckel, född i Hessen-Kassel 1672 och son av en borgmästare i Hessen-Kassel. Musketerare vid svenska trupperna vid Rhenströmmen 1692. Furir 1699 . Sergeants avsked. Fältväbel vid von Dernaths regemente i Holstein 1703. Adjutant i Holstein 1704. Löjtnant 1706. Kapten vid ett kur-sachsiskt dragonregemente 1711. Avsked 1715-05-10 och gick då i svensk tjänst. Kapten vid von Durings tyska dragonregemente 1717-12-05. Adlad 1719-09-07 (introducerad 1720 under nr 1652) majors avsked 1721-12-04. Död 1747-01-20 på Odensjö i Barnarps socken, Jönköpings län och begraven 1747-03-04. Gift 1:o 1719 med Maria Elisabet Wirænia, adlad Cederstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1701-03-01 med majoren Anders Granatenhielm, född 1673, död 1711), född 1687, död 1731 på Odensjö och begraven 1731-03-07, Dotter av biskopen i Växjö, doktor Samuel Wirænius och Maria Elisabet Lagerstierna. Gift 2:o 1733-06-12 i Gällstads socken, Älvsborgs län med Magdalena Greiffenschütz, född 1698-09-19, död 1778-05-29 Röksberg, dotter av majoren Johan Casper Schutz, adlad Greiffenschütz, och hans 2:a fru Beata Lybecker.

Barn:

 • 1. Augusta Vilhelmina, född 1722-05-18 på Odensjö, död 1787-06-02, Åby. Gift 1744-06-10 i Barnarps kyrka med kammarherren Claes Virgin, född 1716, död 1781.
 • 1. Magnus, död ung.
 • 1. Carl Fredrik, född 1730. Underlöjtnant. Död 1809. Se Tab. 2.
 • 1. Johan Henrik, född 1736-08-08 på Odensjö. Konstapel vid artilleriet. Död 1755 i Helsingfors.
 • 2. Anna Beata, född 1738-07-24 på Odensjö, död 1812-04-23 i Otterstads prästgård, Skaraborgs län. Gift 1765-04-08 på Odensjö med artilleritygvaktaren Gabriel Jakob Rythén, född 1741-03-09, död 1819-04-26 i Otterstads socken.
 • 2. Anna Magdalena, född 1740-04-11 på Odensjö, död på Odensjö 1841 fem månader gammal och begraven 1841-03-13.

TAB 2

Carl Fredrik (son av Jost Henrik Kunckel, adlad Kinckel, Tab. 1), född 1730-02-30 på Odensjö. Hantlangare vid artilleriet 1746-02-01. Konstapel vid artilleriet 1748-07-25. Sergeant 1750-08-26. Överfyrverkare 1754-09-26. Underlöjtnants avsked 1766. Död 1809-03-26 vid Medevi. Gift 1772-01-07, på Aneby säteri i Bredestads socken, Jönköpings län med Sara Charlotta Groot, född 1743, död 1785-09-19 Bökhult, dotter av brukspatronen Johan Henrik Groot och Christina Brandberg.

Barn:

 • Gustaf Henrik, född 1773-09-27, på Horsaberga landbogård i Hamneda socken, Kronobergs län. Volontär vid Kronobergs regemente 1777-05-15. Sergeant vid artilleriets livbrigad 1787-05-08. Styckjunkare 1791-01-24. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1794-11-26. 2. Adjutant hos direktören och chefen för artilleriet 1801 i maj. Stabslöjtnant 1803-07-20. Adjutant hos generalinspektören för artilleriet 1805-05-15. Kapten i armén 1806-06-30 och vid finska artilleriet 1808-01-29. Kapten vid artilleristaben 1808-02-11. Kapten vid Kronobergs artilleriregemente 1811-06-04. RSO 1814-11-16. Major 1816-01-23. Överstelöjtnants avsked 1826-05-02. Ledamot av direktionen över arméns pensionskassa 1829. Död 1847-10-07 i Stockholm och begraven på Ladugårdslands kyrkogård, där hans gravvård ses. Han bevistade bland annat finska kriget 1788 och 1790, och därunder träffningarna vid Kouvola, Lükkala, Värälä och Savitaipale.
 • Maria Elisabet, född 1775-05-31 på Horsaberga, död på Horsaberga 1775-10-02.
 • Augusta Charlotta, född 1776-08-04 på Össjö Svensgården i Ljunga socken, Kronobergs län, död 1860-04-12 på sin egendom Bölaholm i Vättlösa socken, Skaraborgs län. Gift 1824-06-23 med prosten och kyrkoherden, mag. Nils Ulrik Hård af Segerstad, född 1778, död 1849.
 • Carl Fredrik, född 1777-07-13 i Össjö, död i Össjö 1778-03-18.
 • Carl Fredrik, född 1779. Kontraktsprost. Död 1837. Se Tab. 3.
 • Maria Elisabet, född 1781-01-25 Stråhult, död 1837-05-28 i Åbo. Gift 1810-08-20 i Finland med överstelöjtnanten Carl Fredrik Fock B, i hans 2:a gifte, född 1764, död 1832.
 • Otto Vilhelm, född 1784-04-20, Död 1784-10-17 på Bökhult.
 • Ottiliana Vilhelmina, född 1785-08-21 på Bökhult, död 1830-03-17 på Övre Åker. Gift 1805-05-26 med talmannen för bondeståndet vid 1809, 10, 12, 15 och 17 års riksdagar, RVO, rusthållaren Lars Olsson i Groeröd i Herrestads socken i hans 2:a gifte (gift 1:o med Börta Olofsdotter, död 1804), född 1758, död 1832-09-10 på hemmanet Åker vid Uddevalla.

TAB 3

Carl Fredrik (son av Carl Fredrik, Tab. 2), född 1779-03-11 i Småland. Minderårig volontär vid Kalmar regemente 1780-07-07. Inskriven i Växjö skola 1794-02-26. Gymnasist i Växjö skola 1798. Student i Åbo (Lå.) 1801-10-05. Mag. i Åbo (Lå.) 1805-06-28. Prästexamen 1805-04-23. Prästvigd och extra ordinarie bataljonspredikant vid Älvsborgs regemente 1805-04-27. Notarie i fältkonsistorium 1807. Regementspastor vid Kalmar regemente 1809-08-16. Kyrkoherde i Kungälv 1813-08-04. Titulär prost 1821. Kontraktsprost i Älvsyssels södra prosteri av Göteborgs stift 1830. Död 1837-01-21 i Kungälv och ligger jämte båda sina fruar och tre barn begraven på Ytterby kyrkogård vid Kungälv. Han bevistade med regementet fälttågen i Pommern 1805, 06 och 07 och i Norge 1808 och 09. Gift 1:o 1811-02-05 Torstorp med stiftsjungfrun Beata Charlotta von Wolffradt, född 1792-03-04 på Torstorp, död i barnsäng 1815-02-03 i Kungälv, dotter av Carl Otto von Wolffradt, nr 563, och Hedvig Catharina Lundström. 2:o 1815-09-30 i Göteborg med Johanna Carolina Hellberg, född 1785-10-05, död 1848-02-17 i Kungälv, dotter av handlanden och rådmannen i Uddevalla Johan Birger Hellberg och Maria Beata Bruhn.

Barn:

 • 1. Carl August, född 1812-02-08 på Torstorp. Student i Uppsala 1829. Extra ordinarie kammarskrivare i generaltullstyrelsen 1840 och i krigskollegium 1841. Husägare i Stockholm och bosatt i Stockholm. Död 1873-01-03 i Stockholm. Gift 1867-09-21 i Stockholm med Catharina'' Lovisa Pettersson, född 1830-05-04, död 1908-11-30 i Stockholm.
 • 1. Hedvig Aurora Charlotta, född 1815-01-31 i Kungälv, död 1815-02-01.
 • 2. Aurora Matilda, född 1817-03-20 i Kungälv, död i Kungälv 1834-05-10.
 • 2. Gustaf Alfred, född 1819. Språklärare. Död 1876. Se Tab. 4.
 • 2. Justus Teodor, född 1821-02-09 i Kungälv, död i Kungälv 1834-05-04.
 • 2. Maria Lovisa, född 1823-05-28 i Kungälv, död i Kungälv 1829-03-23.
 • 2. Amalia Charlotta, född 1826-03-14 i Kungälv, död ogift 1906-01-04 i Göteborg.

TAB 4

Gustaf Alfred (son av Carl Fredrik, Tab. 3), född 1819-06-12 i Kungälv. Elev vid Göteborgs handelsinstitut 1836-10-07–1837-12-18. Språklärare i Stockholm. Död 1876-10-18 i Stockholm och utslocknade med honom ätten på svärdssidan. Gift 1850-03-25 i Stockholm med Carolina Fredrika Ström, född 1818-08-23 i Göteborg, död 1908-06-05 i Kristinehamn, dotter av snickerifabrikören Carl Fredrik Ström och Carolina Olsson.

Barn:

 • Clara Teresia, född 1850-07-28 i Stockholm. Död 1940 18/11 i Kristinehamn.Gift i Stockholm 1877-06-22 med trafikchefen vid Mora–Vänerns järnväg, RVO, civilingenjören Jakob Julius Wallner, född 1848-09-12 i Hudiksvall, död 1898-04-28 i Kristinehamn.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: