:

Geete nr 167

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Geete nr 167

Adlad 1627-04-27, introd. 1629.

Släktnamnet, i adelsdiplomet stavat Geete, skrevs redan i slutet av 1600-talet utav då levande ättemän Gethe, men släktmedlemmarna hava numera (sedan början av 1860-talet) återgått till det äldre stavningssättet.

Ätten härstammar på mödernet från den äldre medeltidsätten Geet, som otvivelaktigt leder sina anor från Danmark. I Skåne levde under senare medeltiden en ätt Ged, som utdog 1546 och i vapnet förde tre liggande halvmånar av silver i blått fält. Men fru Vibeke Podebusk berättar i sina anteckningar, att Erik Ged, Peder Pedersson Ged och Sten Nilsson till Sandby fört i vapnet en svart örnekam eller vinge i silverfält (samma vapen som fördes av den danska medeltidsätten Krognos). Sannolikt härstammar den svenska ätten Geet, att döma av vapnet, från samma ätt, som dessa personer tillhört. – Den först kände av den svenska medeltidsätten Geet var Johannes (Jöns) Geet, vilken redan 1334 var väpnare hos biskop Karl i Lund, riddare före 1344 och kallas »consiliarius noster» av kon. Erik Magnusson 1356. Hans son Peder Porse 'Geet, vilken förde örnkammen (vingen) i vapnet, riddare 1369, levde 1386, men var död före 1389-08-01, hade i sitt gifte med Ingrid Siggesdotter, dotter av Sigge Magnusson (kluven sköld, i högra fältet en halv lilja, det vänstra tre gånger styckat) till Lagmansö och Ramborg Karlsdotter (Oxhuvud), sönerna Erik och Jöns. Erik Geet, död före 1456, till Djula (Stora Djulö) i Stora Malms socken, Södermanlands län, hade i sitt 1432-11-16 ingångna gifte med Lucia Henriksdotter sonen Jöns, med vilken ätten utdog i början av 1500-talet, då Djula ärvdes av dottern Ingrid, gift med slottsfogden i Åbo Josef Pedersson (Svinhuvud), i hans 1:a gifte, död 1528. Jöns Porsesson Geet till Hofvatorp, död troligen redan 1413, säkert före 1424, gift 1403-10-16 med Katarina Esbjörnsdotter (två hjorthorn), hade förutom sonen Porse, död före 1426, tre döttrar, av vilka Elisif var gift (troligen före 1424) med Anders Andersson (tre rutor) till Slestada. Deras dotter Anna blev gift med Bengt Klasson (ollongren) till Ljusfors, vilkas dotterdotter Brita Larsdotter blev stammoder för den yngre Geete-ätten [RHD].


Geete A16700.jpg

TAB 1

Jakob Larsson (översiktstab. 1), (Skinnare), till Björksäter (nu Barksäter) i Östra Vingåkers socken, Södermanlands län. Var borgare och härbärgerare i Stockholm 1554. Gjorde sin ed som kämnär 1555-04-24. Rådman 1556–1580. Död före 1582-08-12. Han var en av stadens förmögnaste män och förordnades 1576-08-20 av Johan III att rannsaka i alla »ovanliga» marknader och hamnar. Gift med Brita Larsdotter, som levde ännu 1591, dotter av borgmästaren i Stockholm Lars Larsson och Margareta Bengtsdotter, som var dotter av väpnaren Bengt Klasson (Ollongren) till Ljusfors och Anna Andersdotter (tre rutor).

Barn:

 • Ericus Jacobi Skinnerus, född i Stockholm. Student i Greifswald 1570-07-20 och i Rostock 1572. Professor vid Johan III:s högskola Gråmunkeholmen Professor vid Uppsala universitet 1592. Död 1597-07-12 och begraven i Storkyrkan i Stockholm. Han var en framstående latinsk poet och vältalare [1].
 • Barn2:
 • Erik Eriksson Tranevardus, adlad Geete, till Svistad i Össebygarns socken, Stockholms län och Näs i Adelnäs socken, Jönköpings län. Född 1587 i Stockholm. Student i Uppsala 1599-02-03. Studerade även vid universiteten i marburg och Rostock: kopist i k. kansliet 1615-02-25. Var sekreterare vid riksrådet Johan Skyttes legation till Danmark s. å. Sekreterare i Svea hovrätt 1619 (28/5). Tillika underlagman i Uppland 1627. Adlad s. å. 27/4 (introd. 1629 under nr 138. vilket sedan ändrades till 167). Borgmästare i Stockholm 1630 (1/3). Officierade såsom härold vid konung Gustaf Adolfs begravning 1634-06-22 inspektör över Danviks hospital 1630-08-11–1636-05-15. Vid kollegiernas inrättande justitieborgmästare 1636-05-13. Avsked därifrån 1637-05-22. Assessor i Göta hovrätt 1637-05-08 och i Svea hovrätt 1639-03-08. Vice president i Åbo hovrätt 1640-08-15. Avsked 1645-04-15. Död 1651 och begraven s. å. 25/6 i sin faders grav i Storkyrkan. Han fick vid adlandet tillstånd att upptaga sin farmors mormors mors namn Geet eller Geete, eftersom ingen vore av denna gamla ätt övrig: var en för sina kunskaper och ämbetsmannaskicklighet mycket ansedd man och anlitades därför flitigt av Gustaf II Adolf vid ämbetsverkens organisation. Gift 1:o 1612-12-06 i Stockholm2 Nikolai förs. i Stockholm med Christina Bengtsdotter, död 1624, dotter av borgmästaren i Nyköping Bengt Nilsson Skräddare och Anna Andersdotter, samt syster till Lars Bengtsson, adlad Skytte af Sätra, och Johan Bengtsson Schroderus, adlad och friherre Skytte af Duderhoff, nr 8. Gift 2:o 1625 med Märta Bock af Näs (nr 50), född 1600 Sånna, död 1632-01-25 i barnsäng och begraven s. å. 12/2 i Storkyrkan i Stockholm, dotter av Esbjörn Svensson och Christina Bengtsdotter (Lilliestielke). Gift 3:o med Botilda Månesköld af Seglinge i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Magnus Axelsson Silfversparre), levde ännu 1655, hon ligger jämte sin 1:a man begraven i Hakungegraven i Garns kyrka i Roslagen, under en med svensk påskrift försedd liksten, dotter av Christer Carlsson (Månesköld af Seglinge), och Brita Björnsdotter (Bååt).

Barn:

 • 1. Catharina, döpt 1616-07-28 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm, liksom syskonen3, död änka före 1676. Gift 1633 med översten Björn Svinhufvud af Qvalstad, född 1608, död 1672.
 • 1. Elisabet Cecilia, döpt 1618-01-16, död änka. Gift med överstelöjtnanten Erik Silfversparre, död 1671.
 • 1. Jakob, döpt 1621-11-16. Student i Uppsala4 1634-10-00. Död i pesten 1639-09-08 på Hakunge och begraven i Hakungegraven i Garns kyrka, där hans vapen och gravsten med påskrifter finnas.
 • 1. Margareta, döpt 1623-01-02.
 • 1. Anna, döpt 1624-01-24.
 • 2. Maria, döpt 1625-12-04, död 1697 Låstad s socken, Östergötlands län och begraven s. å. 7/5. Gift 1645 på Näs med Mattias Eriksson Ulf af Horsnäs, i hans 2:a gifte. 'På deras bröllop hade alla närvarande djurnamn, såsom brudens fader Erik Geet, hennes morbroder Bengt Bock och hans fru Anna Uggla, bröllopsmarskalken Axel Rääf, förridaren Broms Gyllenmärs, Måns Drake och hans bröder, Årrhanar, kyrkoherden i Adelöf Björn Germundsson, landshövdingen Bengt Bagge och Torkel Gris voro ock bjudna, vilket allt givit anledning till en besynnerlig bröllopsskrift.'
 • 2. Christina, döpt 1629-03-09, död som barn.
 • 2. Christina, döpt 1630-10-30, levde 1682. Gift 1647-08-00 med Per Christersson Siöblad, född 1625, död 1670.
 • 2. Jakob, född 1631-01-28. Levde utan tjänst. Död ogift 1655.
 • 2. Märta, född 1631-12-28, levde änka 1685. Hon blev under trolovning förförd av löjtnanten Mattias Bertilsson Hjulhammar. Gift med amiralitetskaptenen Gustaf Simonsson Rosenblad, död 1666.
 • 3. Brita, döpt 1635-06-01.

TAB 2

Gustaf, (son av Erik Eriksson Tranevardus, adlad Geete, Tab. 1), till Sneslingeberg i Börstils socken, Stockholms län, som han 1657 tillbytt sig emot Husbyborg i Tierps socken, Uppsala län, som han fick med sin fru. Student i Uppsala 1634-10-004. Kommissarie i reduktionskollegium 1665. Avsked 1669. Levde 1672-07-20, men var död 1687. Gift med sin faders svågers dotterdotter Cecilia Crusebjörn, född 1633, död änka 1713 på Vårby i Huddinge socken, Stockholms län och begraven s. å. 20/5, dotter av landshövdingen Frans Crusebjörn, och hans 1:a fru Elisabet Skytte af Sätra.

Barn:

 • Elisabet Cecilia, född 1660, död 1725. Gift med ryttmästaren Jakob Munck af Fulkila, i hans 2:a gifte, född 1545, död 1700.

TAB 3

Erik, (son av Gustaf, Tab. 2), till Sneslingeberg samt Dyvik i Österåkers socken och Bellsta i Vallentuna socken (båda i Sth.), ävensom Kuusamo i Finland. Född 1658-05-13. Assessor. Död 1733 på Bellsta och begraven i Klingsporska eller Clerckska graven i Vallentuna kyrka. Han försålde Sneslingeberg till sin måg Didrik Brehmsköld. Gift 1:o 1681-03-16 Hakunge Gift 2:o 1701-03-17 Vårby med Elsa Brita Oliveblad, död 1712-11-24, dotter av majoren Magnus Oliveblad, och Catharina Appelgren. Gift 3:o 1713-05-31 i Stockholm med friherrinnan Märta Clerck, född 1674-12-01 i Stockholm, död där 1747-11-29 och ligger begraven i Klingsporska eller Clerckska graven i Vallentuna kyrka, dotter av k. rådet och presidenten Hans Clerck, friherre Clerck, och Anna Bure.

Barn:

 • 1. Brita Cecilia. 'Sköt i ungdomen av ovarsamhet ihjäl sig med en pistol'.
 • 1. Elisabet Gustaviana, död som barn.
 • 1. Anna Magdalena, död före 1724-02-19. Gift med kaptenen Didrik Georg Brehmsköld, i hans 2:a gifte, född 1674, död 1721.
 • 1. Erika Beata, död i barnsäng 1725-12-23. Gift med kaptenen vid Västgöta regemente Olof Bysing.
 • 1. Carl Gustaf, född 1688. Överstelöjtnant. Död 1764. Se Tab. 4.
 • 1. Margareta Charlotta, född 1693, död 1769-06-08 på Timböle gård i Sagu socken, Finland. Gift med kaptenen Reinhold de la Motte, född 1699, död 1773.
 • 1. Märta Christina, född 1732. Gift med kaptenen vid Wismarska infanteriregementet Otto Vellingk, född 1682, död 1733 och av samma släkt som friherrl. ätten Vellingk.
 • 2. Catharina Juliana, född 1706-12-23 på Vårby, död späd.
 • 2. Beata Christiana, död ung.
 • 2. Porse, död ung.

TAB 4

Carl Gustaf, (son av Erik, Tab. 3), till Sneslingeberg, som han 1718 återköpte av svågern. Född 1688-12-24. Student i Uppsala4 1700-02-23. Volontär vid fortifikationen 1704. Musketerare vid Björneborgs läns infanteriregemente 1706. Sergeant därst. s. å. Adjutant 17075. Fänrik vid Åbo, Björneborgs och Nylands tremänningsinfanteriregemente 1708-04-18. Löjtnant vid Västgöta ståndsdragonregemente 1710-06-16. Sekundkapten därst. 1711-11-20. Konfirm.fullm. 1717-04-12. Kapten vid livdragonregementet 1718-01-09. Överstelöjtnants avsked 1719-06-25. Död 1764-09-26 och begraven i Börstils kyrka, Stockholms län. Han blev 1708 vid Liesna skjuten ovanför vänstra knäet och under blockaden av Arensburg 1709 blesserad i huvudet. Gift 1718 med Catharina Hermelin, född 1700-12-11, död 1782-05-10 på Sneslingeberg, dotter av statssekreteraren Olof Nilsson Skragge, sedermera Hermelin, adlad Hermelin, och hans 2:a fru Margareta Åkerhielm.

Barn:

 • Brita Margareta, född 1719-11-22, död 1755-10-25. Gift 1749 med ord. lantmätaren i Åbo och Björneborgs län Lars Brohielm i hans 1:a gifte (gift 2:o 1756-07-04 med Maria Charlotta Elisabet Kuhlhielm, född 1727-02-27 Kåreholm, död 1803-04-15 i Stockholm, dotter av majoren Erik Kuhlhielm, och Agneta Christina Spiring)6, död 1775-05-06.
 • Catharina Beata, född 1722-07-22, död ogift 1752-03-23 på Sneslingeberg och begraven s. å. 7/4.
 • Gustaf, född 1724. Överste. Död 1774. Se Tab. 5
 • Porse Magnus, född 1727. Löjtnant. Död 1803. Se Tab. 6.
 • Carl Johan, född 1728. Kaptenlöjtnant. Död 1765. Se Tab. 16.
 • Adolf Erik, född 1730-01-05. Volontär vid livgardet 17467. Kadett vid artilleriet 1749. Underlöjtnant vid artilleriet i Helsingfors 1756-08-05. Löjtnant vid artilleriet i Malmö 1763-12-08. RSO 1772-09-12. Kapten s. å. 18/9. Avsked 1782-11-28. Död ogift 1791-01-01 i Stockholm.
 • Hedvig Charlotta, född 1731-09-03 på Sneslingeberg, död ogift 1751-12-05 på nämnda egendom och begraven s. å. 29/12.
 • Samuel Vilhelm, född 1733-01-25 på Sneslingeberg. Volontär vid Hälsinge regemente 1746-07-22. Kadett vid kadettkåren 1747. Adjutant vid Jönköpings regemente 1756-10-14. Död ogift 1759-03-26 i Stralsund av vattusot.
 • Alexander, född 1736-11-22 på Sneslingeberg. Levde utan tjänst. Blev genom ett fall utför en trappa i späda barndomen ofärdig. Död ogift 1772-04-01 i Stockholm.
 • Sten Ulrik, född 1738. Major. Död 1807. Se Tab. 18
 • Adam, född 1741-01-21 på Sneslingeberg. Volontär vid Hamiltonska regementet 1756. Sergeant vid Nylands infanteriregemente 1758. Styckjunkare vid artilleriet 1758-09-12. Underlöjtnant vid fältartilleriet 1761-07-29. Transp. till fänrik vid arméns flotta 1762-12-14. Löjtnant därst. 1771-07-30. Kapten 1774-05-02. Major. Död ogift 1775-08-30 på Sveaborg. Bevistade fälttåget i Pommern 1759–1762. Fången vid Pasewalk 1760-10-03 och förd till Stettin. Utväxlades 1761-01-00

TAB 5

Gustaf, (son av Carl Gustaf, Tab. 4), till Resta i Nysätra socken, Uppsala län. Född 1724-04-17 på Sneslingeberg. Volontär vid livgardet 1741. Sergeant därst. 1743-10-03. Adjutant vid informationskontoret vid livgardet7 1747-06-12. Löjtnant 1757-09-14. Regementskvartermästare7 1758-12-21. Kapten 1760-03-07. Sekundmajor 1770-10-30. RSO 1767-11-28. Överste i armén 1772-09-13. Premiärmajor vid regementet7 1773-07-11. Avsked 1774-07-13. Död s. å. 24/11 på Resta. Bevistade pommerska kriget. Gift 1763-03-02 i Stockholm med friherrinnan Margareta Vilhelmina Cederhielm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1776-12-22 Ribbingebäck, med sin broders svåger, kaptenen Bengt Gustaf Tigerhielm, född 1731, död 1783), född 1737-02-25, död 1796-09-12 Kettinge, dotter av kammarherren, friherre Carl Vilhelm Cederhielm, och Anna Margareta von Strokirch.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1763-12-17, död 1769-09-18.
 • Anna Catharina, född 1765-04-05 på Resta, död s. å.
 • Carl Adam, född 1767, död späd.
 • Vilhelmina Gustaviana, född 1770 på Resta, död där 1776-05-07.

TAB 6

Porse Magnus, (son av Carl Gustaf, Tab. 4), till Sneslingeberg, född där 1727-04-10. Hantlangare vid artilleriet 1740-07-23. Styckjunkare därst. 1748-04-28. Underlöjtnant 1754-12-30. Löjtnant 1760-12-07. Avsked 1768-01-26. Död 1803-02-08 på Sneslingeberg. Gift 1765-10-07 med friherrinnan Anna Maria von Otter, född 1743-09-10 på Skälltorp i Skärvs socken, Skaraborgs län, död 1836-03-17 på Lugnet vid Sneslingeberg, sedan hon varit blind i många år, dotter av generalmajoren friherre Carl von Otter, och hans 2:a fru Catharina Tham.

Barn:

 • Carl Porse, född 1766-10-20 på Sneslingeberg, liksom syskonen. Underlöjtnant vid artilleriet 1781-05-02. Död ogift 1787-04-16 i Stockholm genom drunkning.
 • Catharina Elisabet, född 1767-12-25, död 1768-02-10 på Sneslingeberg, och begraven s. å. 14/2.
 • Beata Magdalena, född 1769-09-01, död ogift 1857-09-05 i Örebro.
 • Adolf Sebastian, född 1770-09-29. Fänrik vid Västmanlands regemente 1786-02-26. Underlöjtnant vid artilleriet 1787-05-13. Löjtnant därst. 1791-01-15. Stabskapten vid Svea artilleriregemente 1794-06-23. Premiärkapten8 1803-04-27. RSO 1805-03-01. 3. Major 1809-04-19. Överadjutant och överstelöjtnant i armén s. å. 29/6. Överstelöjtnant i artilleriet 1810-10-11. 2. Major vid Svea artilleriregemente 1811-03-12. Överste i armén 1814-08-25. LKrVA 1815-02-18. Överstelöjtnant vid Svea artilleriregemente 1816-01-23. Överste och chef för samma regemente s. å. 23/4. Generaladjutant 1822-06-15. Död barnlös 1825-02-04 i Stockholm. Han deltog i krigen i Finland 1789, i Pommern 1806 och 1807, i Finland 1808–1809 och mot Norge 1813–1814. Gift 1:o 1805-03-28 i Stockholm med sin kusin Catharina Fredrika Lindencrona, född 1770-11-03 Nolebo, död 1806-06-20 i Stockholm, dotter av landshövdingen Erik Gustaf Lindencrona, och friherrinnan Eva von Otter. Gift 2:o 1812-08-13 i Kristianstad med stiftsjungfrun Eleonora Carolina Benzelstierna, född 1785-04-07 i Kristianstad, död där 1867-12-28, dotter av överstelöjtnanten Carl Erik Benzelstierna B, och (friherrinnan) Eleonora Sofia Stiernblad.
 • Gustaf Casten, född 1771. Ryttmästare. Död 1831. Se Tab. 7.
 • Hedvig Johanna, född 1774-06-06, död ogift 1859-11-30 i Örebro.
 • Eva Ulrika, född 1776-05-28, död ogift 1856-03-04 i Örebro.
 • Sten Otto, född 1777-11-11, död som barn.
 • Maria Sofia, född 1780-11-20, död ogift 1839-03-23.
 • Sten Erik, född 1783. Överstelöjtnant. Död 1858. Se Tab. 14.
 • Samuel Olof, född 1785-05-20. Kadett vid Karlberg9 1799-09-24. Avgången från krigsakademien9 1804-09-29. Fänrik vid Västmanlands regemente 1808. Konfirm. fullm. 1809-06-26. Avsked 1811-10-29. Död 1843-05-20 på Hjähnarsberg och begraven i Åkerhielmska graven i Almby kyrka, Örebro län.
 • Mauritz Teodor Porse, född 1787-12-09, död 1808-03-18 på Lugnet vid Sneslingeberg.

TAB 7

Gustaf Casten, (son av Porse Magnus, Tab. 6), född 1771-12-09 på Sneslingeberg. Fältväbel vid dalregementet 1785-04-04. Stabsfänrik därst. s. å. 15/6. Löjtnant i regementet7 1793-11-22. Löjtnant vid regementet7 1795-07-22. Stabslöjtnant7 1796-06-27. Genom byte löjtnant vid adelsfanan7 1798-12-20. Ryttmästare i armén. Död 1831-11-19 på Sneslingeberg, vilket gamla stamgods försåldes till Forsmarks ägare. Gift 1804-02-21 Hagelsnäs med sin kusin Märta Helena Geete, född 1775-05-20, död 1850-01-25 Hammar, dotter av majoren Sten Ulrik Geete och hans 1:a fru Brita Maria Drakenberg.

Barn:

 • Sten Porse, född 1804. Krigshovrättsråd. Död 1852. Se Tab. 8.
 • Gustaf August, född 1807-04-12. Ägde Runnaby i Ekers socken, Örebro län. Död 1890-01-18 i Örebro. Gift 1842-01-29 på Frösvidals bruk i Kils socken, Örebro län med Lovisa Helena Selling, född 1814-01-04, död 1894-01-23 i Örebro.
 • Maria Fredrika Helena, född tvilling 1810-04-02 på Sneslingeberg, död 1869-03-27 på Hammar. Gift 1834-04-28 i Örebro med kaptenen Herman Anrep, född 1801, död 1880.
 • Ulrika Beata Johanna, född tvilling 1810-04-02 på Sneslingeberg, död ogift 1873-01-17 i By prästgård, Värmlands län.
 • Eleonora Sofia (Nora), född 1816-07-20 på Sneslingeberg, död 1904-01-02 i Stockholm. Gift 1846-07-16 på Hammar med kontraktsprosten, kyrkoherden i By pastorat av Karlstads stift, til. doktorn Mattias Leonard Wikland i hans 2:a gifte (gift 1:o 1831-12-26 Vik, med stiftsjungfrun Vendla Charlotta Hård af Segerstad, född 1803-07-26, död 1840-10-24, dotter av kaptenen Johan Ludvig Hård af Segerstad, och Maria Charlotta von Vicken, nr 830), född 1801-03-08 i Bjurkärns socken, Örebro län, död 1881-10-05 i By socken, Värmlands län.

TAB 8

Sten Porse, (son av Gustaf Casten, Tab. 7), född 1804-12-01. Vice notarie i Svea hovrätt. T. f. krigsfiskal 1835. Krigshovrättsråd 1844-12-19. Död 1852-11-09 i Stockholm. Gift 1838-12-12 i Stockholm med Johanna Helena Charlotta Juliana (Julie) Elgenstierna N:r 1618, född 1817-04-26 i Örebro, död 1897-10-09 i Stockholm, dotter av med. professorn Nils Vilhelm Elgenstierna, och Johanna Carolina Cederstedt.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1841-02-17 i Stockholm, liksom syskonen. Student i Uppsala 1858-05-15. Med. filosofie examen 1860-01-31. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm 1861-04-01–1/10. Med. kandidatexamen 1868-05-29. Stipendiat i fältläkarkåren s. å. 22/6. Biträdande läkare på korvetten af Chapman under expeditionen 1869-04-27–27/9. Stipendiat i flottan 1870-03-17–1871-12-31. Uppbördsläkare å monitorn John Ericsson 1870-05-27–1870-11-19 och å skärgårdseskadern 1871-06-22–28/9. Biträdande läkare vid Medevi hälsobrunn sommaren 1873. Underläkare vid Stockholms stads sjukhus vid Tjärbovsgatan 1873-12-27–1874-03-17 och s. å. 20/7–27/8. T. f. lasarettsläkare i Skellefteå 1875-06-01–19/8. Med. licentiat examen vid Karolinska institutet s. å. 18/12 samt avlade legitimationsed s. å. 20/12. Sjukhusläkare vid Stockholms stads provisoriska sjukhus vid Hornsgatan 1876-01-12–1/6. Ledamot av svenska läkarsällskapet s. å. 1/2. Distriktsläkare i Delsbo distrikt s. å. 3/7. Provinsialläkare i Skellefteå distrikt 1879-10-01, i Hjo distrikt 1888-09-05 och i Borås distrikt Älvsborgs län 1891-06-17. RVO 1896-12-01. Avsked 1901-03-30. Död 1916-05-01 Salvarp. Gift 1876-09-02 i Uppsala domkyrka med grevinnan Anna Charlotta Hamilton, född 1848-03-02 Blomberg, död 1913-02-24 i Borås ]], dotter av landshövdingen greve Adolf Ludvig Hamilton, och Johanna Ulrika Agnes Geijer.
 • Julia, född 1842-04-14, död s. å. 12/12 i Stockholm.
 • Sten Julius, född 1843. Häradshövding. Död 1916. Se Tab. 9.
 • Carl Erik Axel, född 1845. Kapten. Död 1892. Se Tab. 10.
 • Herman Fredrik Vilhelm, född 1847. Fortifikationskassör. Död 1925. Se Tab. 12.
 • Knut Robert, född 1849-02-15. Biogr. i Väd. Död 1928-03-10 i Stockholmsbegravning i Solna socken, Stockholms län (Hedv. El. db nr 62). Mogenhetsexamen vid Stockholms gymnasium 1868-05-20. Student i Uppsala s. å. 15/9. Filosofie kandidat 1874-05-30. Promov. filosofie doktor 1875-05-31. Extra ordinarie amanuens i k. biblioteket s.å. 22/10. Medarbetare i Nordisk familjebok 1876-12-16–1926, ledamot av dess redaktion 1877-01-01–1880-06-15. Amanuens vid vetenskapsakademiens bibliotek 1878-05-08–1893-06-30. Styrelseledamot i svenska fornskriftsällskapet 1885-03-20–1925-04-25, dess sekreterare och skattmästare sedan 1905-04-19. Amanuens vid k. biblioteket 1893-05-30. LSkS 1901. RVO 1904-12-01. Hedersledamot av Michaelisgillet 1906. RNO 1909-06-06. Förste bibliotekarie vid k. biblioteket s. å. 3/11. Korresp. ledamot av Svenska litteratursällskapet i Finland 1913-02-05. Erhöll s. å. Svenska akademiens Karl Johanspris. Avsked från förste bibliotekariebefattningen 1916-02-18. Hedersledamot av Svenska bibliotekariesamfundet 1921-02-13. Filosofie jubeldoktor i Uppsala 1925-05-30. Språkvetenskaplig, litteratur- och kulturhistorisk författare samt har utgivit ett flertal fornsvenska textupplagor.
 • Hilda Juliana Vilhelmina, född 1850-08-13. Inträdde i ränte- och kapitalförsäkringsanstaltens tjänst i Stockholm 1880. Kontorsskrivare därst. 1886. Avsked. Död ogift 1922-01-15 i Stockholm, Hedvig Eleonora för. ]] och Solna förs..
 • Oskar Henrik Adolf, född 1851-11-15. Mogenhetsexamen 1872-05-13. Kadett vid Karlberg s. å. 3/6. Avgången s. å. 10/9. Extra ordinarie telegrafassistent 1873. Extra ordinarie kammarskrivare i överståthållarämbetet 1875-12-18. T. f. mantalskommissarie 1877-11-01–1878-03-31. Kammarskrivare i överståthållarämbetet för uppbördsärenden 1882-12-27. Uppbördskommissarie i Adolf Fredriks församl. i Stockholm 1885-11-30. RVO 1900-07-09. Död ogift 1904-11-19 i Stockholm.

TAB 9

Sten Julius, (son av Sten Porse, Tab. 8), född 1843-12-27 i Stockholm. Student i Uppsala 1862. Examen till rättegångsverken 1865-12-07. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 16/12. Extra ordinarie notarie 1866-01-03. Vice häradshövding 1869-12-20. Häradshövding i Jämtlands västra domsaga 1878-12-30. Stadsfullmäktig i Östersund fr. o. m. 1881 och dess ordförande 1889. Inspektor vid Östersunds elementarläroverk för flickor 1885-05-09. Landstingsman för staden Östersund 1888. RNO 1889-12-01. Ordf. i Jämtlands läns landsting 1894–1895. KVO2kl 1899-12-01. Avsked 1912-01-26. Död 1916-07-18 i Hedemora (Sthlm, Oscars förs., db). Gift 1880-08-12 i Östersund med stiftsjungfrun Anna Helena Gustava von'' Hohenhausen nr 2150, född 1858-05-21 Klacksäter, död 1912-03-21 i Stockholm (Östersunds statsannexförs. db). Dotter av översten Herman Ludvig von Hohenhausen, och Gustava Fredrika Arnell.

Barn:

 • Anna Helena Fredrika, född 1883-01-03 i Östersund. Stiftsjungfru. Anställd vid Sundsvalls enskilda bank 1904–1911 och hos aktiebolag P. A. Norstedt & Söner sedan 1911.
 • Märta Ebba Juliana, född 1886-02-19 i Östersund. Stiftsjungfru. Studentexamen (mogenhetsexamen) i Stockholm 1906-05-23. Tandläkarexamen 1909-09-13. Odont. examen 1912. Tandläkare i Hedemora 1913. Död ogift 1922-02-26 på Seafimerlasarettet i Stockholm, jordfäst i Hedv. El. förs. (Hedemora förs., db).
 • Sten-Erik von Hohenhausen, född 1888-06-29 i Östersund. Studentexamen (mogenhetsexamen) därst. 1907-06-01. Student i Uppsala universitet 1908-09-00 och vid Stockholms högskola 1912-09-00. Jur. kandidat examen 1918-11-01. Notarie i Hedemora domsaga s. m. Förste notarie därst. 1919-12-01–1922-04-00. Tjänstgöring i Älvdals och Nyeds domsaga 1922–1923-04-01 och i Västmanlands södra domsaga 1923-04-27– s. å. 31/12. Extra ordinarie notarie i Stockholms rådsturätt sedan 1972-02-25 i Älvsjö. Gift 1928-11-14 i Östersund (Saltsjöb. förs., Stockholms l., vb nr 15) med Eva Maria Skog, född 1890-11-25 i Edsele, Vnorrl., från vilken han blev skild. Dotter av sedermera kyrkoherden Carl Skog.
 • Hilda Maria Lovisa (Louise), född 1889-10-04 i Östersund. Stiftsjungfru. Gift 1912-12-14 i Stockholm Oscars förs. ]] med skogsförvaltaren och asistenten i Piteå revir Claes Daniel Löfgren, född 1884-04-26 i Ludgo socken, Södermanlands län.
 • Gustaf Porse von Hohenhausen, född 1892-07-15 Östberg. Studentexamen i Östersund 1911-06-09. Student vid handelshögskolan s. å. 29/9. Ekonomexamen därst. 1913-06-21. Anställd hos Stockholms inteckningsgarantiaktiebolag 1913-07-04–1914-03-15. Jur. kandidat vid Stockholms högskola 1918-11-02, extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. i nov. Förste notarie i Ovansiljans domsaga 1920-01-01– s. å. 15/7. E. länsnotarie i Kopparbergs län 1920-07-15. Ombudsman i Falu stads sparbank 1923-01-01. Vice auditör vid regementskrigsrätten vid dalregementet s. å. 8/6. Rådman i Falun 1927-01-28. Ordförande i fattigvårdsstyrelsen och barnvårdsnämnden i Falun sedan 1927-07-01. Ordförande i pensionsnämnden därst. sedan 1928-10-01. Entledigad från förordnandet såsom vice auditör 1930-10-03. Borgmästare i Falun s. å. 30/7, tillika notarius publicus. Ledamot av prövningsnämnden för Kopparbergs län sedan 1932. Landstingsman sedan 1934. Ordförande i Kopparbergs läns kristidstyrelse sedan 1939. RVO 1940-11-15. RNO 1943-06-05. Gift 1927-09-25 i Falun med Jane Alice Molitor född 1892-10-11, i Stockholm. Dotter av godsägaren Axel Fredrik Molitor och Maria Christina Holmgren.

TAB 10

Carl Erik Axel, (son av Sten Porse, Tab. 8), född 1845-08-19 i Stockholm. Studentexamen i Uppsala 1863. Furir vid Värmlands fältjägarregemente s. å. 22/12. Genomgick den s. k. Hazelii kurs. Underlöjtnant vid Närkes regemente 1866-10-09. Löjtnant 1872-08-24. Kapten 1885-09-03. Förvaltare Hammar. RSO 1890-05-16. Död 1892-05-18 i Örebro. Ägde en tid Björkvik i Väse socken, Värmlands län. Gift 1877-03-07 i Örebro med Lydia Strokirk, född 1852-08-19 Lidetorp ]], död 1906-12-30 i Stockholm, dotter av godsägaren Knut Viktor Strokirk och Julie von Axelson.

Barn:

 • Sigrid, född 1878-02-16 på Björkvik, liksom syskonen. Stiftsjungfru. Död 1943-09-05 (S:t Matteus, Sth, db nr 375). Gift 1910-01-30 i Stockholm med disponenten Harald Eskil af Ekenstam nr 2220 (se adliga ätten af Ekenstam), född 1876.
 • Hedvig, född 1879-09-24. Stiftsjungfru. Gift 1921-02-26 i Saltsjö-Duvnäs (Sthlm, Hedvig Eleonora förs., vb) med rådmannen i Stockholm, ordf. i Stockholms poliskollegium, krigsdomaren, RVO, jur. utr. kandidat Viktor Fredrik Holmberg, född 1864-03-10 i Vadstena.

TAB 11

Erik Axelsson, (son av Carl Erik Axel, Tab. 10), född 1881-02-05 Björkvik. Mogenhetsexamen i Stockholm 1900-05-15. Elev vid Ombergs skogsskola 1901-07-01. Utexaminerad 1902-06-15. Elev vid skogsinstitutet s. å. 1/7. Utexaminerad 1904-06-15. E. jägmästare i mellersta Norrlands distrikt 1905-06-22. Skyddsskogsassistent därst. s. å. 23/6. Assistent i Särna revir 1906-03-31. Extra ordinarie tjänsteman i domänstyr. 1908-02-21. Assistent hos över jägmästaren i Gävle-Dala distrikt 1909-01-20. Assistent i Åre revir 1912-08-14. Jägmästare i Idre revir 1915-12-31. Ordförande i Idre sockens skogsvårdsnämnd 1918. Jägmästare i Idre östra revir 1920. Transp. till Särna revir 1923. Kommunalfullmäktig i Särna s. å. GM. Ordförande i Särna skogsvårdsnämnd 1924. GM. RVO 1930-11-28. Gift 1918-09-28 i Stockholm med Maria Henrika (Maja) Collén, född 1889-10-05 i Leksand. Dotter av före detta jägmästaren i Österdalarnas revir Edvard Vilhelm Collén och Märta Augusta Carolina Säfverström.

Barn:

 • Hans, född 1919-08-04 i Särna, Kopp. Elev vid Skogshögskolan. Civiljägmästare.
 • Ulla Märta, född 1921-05-21 i Särna förs., Kopp.. Död 1930-12-04 i Falun.

TAB 12

Herman Fredrik Vilhelm, (son av Sten Porse, Tab. 8), född 1847-07-24 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1868-05-20. Student i Uppsala s. å. Jur. preliminärexamen 1870-01-31. Extra ordinarie kammarskrivare i tullstyrelsen 1876-10-06–1878. Extra ordinarie kammarskrivare vid flottans station i Stockholm 1877–1885. Extra ordinarie tjänsteman i telegrafstyrelsen 1877. Kanslist vid riksdagens 1. kammares kansli 1879–1890. Amanuens i telegrafstyrelsen 1880. Kassör och redogörare för fortifikationens chefsexpedition 1885-02-25–1913-12-31. Registrator vid riksdagens 1. kammares kansli 1891–1922-06-16. RVO 1904-12-01. Död 1925-10-02 i Skeppsholms förs. ]] och Solma förs. ]], Stockholm. Gift 1892-10-08 i Stockholm med friherrinnan Helga Lovisa Rehbinder, född 1858-12-23 Kusta. Dotter av majoren friherre Folke Fromhold Rehbinder, och Sofia Lovisa Ulrika Klingspor.

Barn:

 • Anna Lilly Vilhelmina, född 1895-05-17 i Stockholm, liksom systrarna. Stiftsjungfru. Utexaminerad från Ateneums småskollärarinneseminarium 1914-05-29. Anställd vid Lidingö folkskolor s. å. 1/9. Ordinarie lärarinna därst. från 1919-01-01.
 • Elsa Julia Vilhelmina, född 1897-06-28. Stiftsjungfru. Anställd hos försäkringsaktiebolag Fylgia 1918-09
 • Carin Lovisa Vilhelmina, född 1902-09-02. Stiftsjungfru. Utexaminerad från Ateneums småskollärarinneseminarium 1921-06-00. Lärarinna vid Ateneum för flickor s. å. i sept.

TAB 13

Helge Porse Robert, (son av Herman Fredrik Vilhelm, Tab. 12), född 1893-10-03 i Stockholm. Studentexamen i Stockholm 1912-05-18. Volontär vid fortifikationen s. å. 14/6. Officersexamen 1914-12-13. Underlöjtnant vid fortifikationen s. å. 31/12. Genomgick allm. fortifikationskursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1916–1917 och högre fortifikationskursen 1918–1920. Löjtnant 1917-08-28. RNedONO 1923-09-27. Kompanichef vid Göta ingenjörkär 1925-10-15. Kapten vid Fortifikationen 1927-09-23 fr. o. m. 1928-01-01. Fortifikationsstabsofficer 1931-10-09. RSO 1935-06-06. Major vid Ingenjörtrupperna 1937-04-30 fr.o.m. s. å. 1/7. Överstelöjtnant i Ingenjörtrupperna 1941-03-28, och vid Ingenjörtrupperaa s.å 10/10. Överste i armén 1947-04-01. Överste o. kårchef vid Göta Ingenjörkår 1947-06-01. Gift 1926-05-22 i Huskvarna med Henrica Maud Göransson född 1899-02-26 i Huskvarna. Dotter av direktören Claes Vilhelm Göran Göransson ooh Mabel Emma Amalia White.

Barn:

 • Knut Porse Wilhelm, född 1927-08-25 i Stockholm, Hedv. El. förs. Se Tab. 13A.
 • Dagmar Mabel Gunilla, född 1929-05-27 i Eksjö. Studentexamen vid Djursholms samskola 1948-05-22. Farm. kandidat 1951-04
 • Gustaf Wilhelm Porsesson, född 1933-04-04 i Djursholm. Se Tab. 13B.
 • Peder Porse Henrik, född 1940-04-11 i Boden. Se Tab 13C.

TAB 14

Sten Erik, (son av Porse Magnus, Tab. 6), född 1783-10-18 på Sneslingeberg. Avlade den mindre artilleriexamen 1799-12-23. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1800-02-10. Avlade den större artilleriexamen 1804-02-08. Stabslöjtnant vid nämnda regemente 1807-11-23. Stabskapten 1812-03-24. Adjutant hos född född generalfälttygmästaren under fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814. Majors n. h. o. v. 1814-11-16. RSO 1821-11-05. Major och bataljonschef vid regementet 1825-05-03. Överstelöjtnants avsked 1828-12-13. CXIVJoh:s medalj 1854. Död 1858-09-20 i Stockholm. Ägde Åsvik i Eds kapell Kalmar län. Gift 1829-05-26 på nämnda egendom med friherrinnan Margareta Lovisa Fleetwood, född 1799-08-23 Mistekärr, död 1862-06-07 i Kalmar, dotter av löjtnanten friherre Fredrik Vilhelm Fleetwood, och Lovisa Christina Key.

Barn:

 • Carl Magnus Fredrik Erland, född 1830. Sekreterare. Död 1906. Se Tab. 15.
 • Anna Lovisa Sigrid Ottilia, född 1831-12-17 på Åsvik, död 1922-02-27 i Stockholm. Gift 1857-07-03 i Stockholm med löjtnanten, friherre Axel Fredrik Johan August Raab, född 1820, död 1882.
 • Erik Adolf, född 1833-06-29, död 1849-01-22 på Åsvik.
 • Sten Gustaf Alexander, född 1836-05-16 i Kalmar län. Sergeant vid 2. livgrenadjärregementet 1854-11-21. Officersexamen 1855-03-07. Avsked från nämnda regemente s. å. 8/3. Sergeant vid Svea artilleriregemente s. å. 30/3. Underlöjtnant därst. 1855-12-05. Död ogift 1859-07-04 på Lugnet vid Ulriksdal.

TAB 15

Carl Magnus Fredrik Erland, (son av Sten Erik, Tab. 14), född 1830-08-16 Åsvik. Student i Uppsala 1847-06-14. Teol. examen 1848-12-05 och kansliexamen 1851-12-04. Extra ordinarie kanslist i finansdepartementet s. å. 18/12. Jur. preliminärexamen 1852-06-18. Extra ordinarie amanuens i riksarkivet 1853-07-04. Redaktör för tidningen Kalmar-Posten kortare tider 1861 och 1864. Var anställd i tidningen Barometerns redaktion 1865. Stadsfullmäktig i Kalmar 1867-01-01, dess vice ordförande 1886-06-01 samt dess ordförande 1895-01-01. Redaktör för tidningarna Kalmar och Nya Kalmar 1869. Redaktör för tidningen Kalmar hösten 1869–1893 och från 1884 ensam ägare av nämnda tidning. Sekreterare hos Kalmar läns södra hushållningssällskap 1873-01-11. Vice ordförande i Kalmar läns fornminnesförening 1876. Sekreterare hos Kalmar läns södra landsting 1879-09-22. Ordförande i direktionen för navigationsskolan i Kalmar 1881–1886, vice ordförande 1887–1892 och dess ordförande från 1892-06-15. RVO 1883-05-15. Lasarettssyssloman i Kalmar 1887-05-11. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1891–1899. Kalmar läns södra HushGM 1893-12-21. Död 1906-09-12 i Kalmar. Ägde tillsammans med sin svåger friherre A. F. J. Raab 1862–1863 Åsvik med underlydande och 1880–1884 gård i Kalmar ävensom del i Westinska tryckeriet därst. Känd boksamlare. Gift 1:o 1867-06-05 i Kalmar med Emelie'' Sundberg, född i Kalmar ]] 1835-04-11, död 1874-12-11 i nämnda stad, dotter av tobaksfabrikören Carl Peter Sundberg och Christina Wetterström. Gift 2:o 1876-01-19 i Kalmar med Emma Augusta Hallström, född 1845-02-08 i Kalmar ]], död där 1916-01-16, dotter av byggmästaren i Stockholm Carl Henrik Hallström och Carin Emerentia Lundstedt.

Barn:

 • 1. Sten Erik Carl, född 1867-12-26 i Kalmar, liksom alla halvsyskonen. Död s. d.
 • 2. Sten Carlsson, född 1876-12-21. Mogenhetsexamen 1895-05-27 och jur. preliminärexamen 1896-12-14. Kammarskrivare i tullverket 1909-02-17. Avsked 1918. Död ogift 1924-07-26 i Arco i Italien (Hälsingborgs stadsförs., db).
 • 2. Carl Carlsson, född 1877-11-26. Mogenhetsexamen 1895-06-13. Extra ordinarie bokhållare vid riksbankens avdelningskontor i Kalmar 1896. Registrator och bokhållare vid avdelningskontoret i Karlskrona 1902-06-26. Kassör vid avdelningskontoret i Kalmar 1906-10-11. Död ogift 1917-07-30 på Spenhults sanatorium i Slättåkra socken, Hallands län (Kalmar förs., db).
 • 2. Gustaf Carlsson, född 1879-04-14. Reste 1895 till sjöss. Ej avhörd efter 1904 samt förklarad död 1924.
 • 2. Erik Carlsson, född 1880-12-26. Genomgick kurs vid Schartaus handelsinstitut 1898. Utflyttade till Nordamerika 1905. Köpman i Santa Monica, CA, USA. Död 1948-01-22 i Los Angeles (Allm. sjukhuset).
 • 2. Emma Lovisa (Lis), född 1884-06-11. Stiftsjungfru. Anställd i Kalmar ensk. bank 1902. Ord. tjänsteman i bankaktiebolag Södra Sverige, nuv. Svenska handelsbanken 1912. död 1942-10-30 i Kalmar (db nr 212). Begraven utan jordfästn.

TAB 16

Carl Johan, (son av Carl Gustaf, Tab. 4), till Måryd i Beatebergs socken, Skaraborgs län. Född 1728-04-30, på Sneslingeberg. Volontär vid amiralitetet 1745. Arklimästare därst. 1748-12-27. Konstapel 1751. Sekundlöjtnant 1752-12-11. Premiär löjtnant 1754-03-00. Kaptenlöjtnant. Avsked. Död 1765-07-11 på Måryd. Gift 1757-12-01 med Barbara Christina Gyllengrip, född 1733-04-18 på Måryd, död där 1796-03-31, dotter av kaptenen Gabriel Christoffer Gyllengrip, och hans 2:a fru friherrinnan Agneta Kagg.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1758-08-21 Beateberg, liksom syskonen, död 1762-10-31.
 • Agneta, född 1759-08-01, död 1763-01-23 på Beateberg.
 • Catharina Charlotta, född 1760-11-11, död ogift 1780-04-03 på Måryd.
 • Gabriel Erik, född 1762-03-07, död s. d.
 • Gustaf, född 1763-08-30, död 1764-01-29 på Beateberg.
 • Carolina Johanna, född 1765-07-31, död 1800-08-24 på Måryd. Gift där 1785-02-13 med majoren Johan Henrik Steuch, i hans 3:e gifte, född 1753.

TAB 17

Olof, (son av Carl Gustaf, Tab. 4), född 1735-03-19 Sneslingeberg. Antagen i krigstjänst 1748. Förare vid dalregementet 1749-09-18. Sergeant därst. 1754-01-02. Sekundadjutant 1757-01-21. Premiäradjutant s. å. 29/12. Fänrik 1759-03-27. Löjtnant 1765-02-28. Stabskapten 1774-10-14. Avsked 1777-02-19. Död 1777-04-07 på sitt boställe Gylle i St. Tuna socken, Kopparbergs län. Gift 1775-08-24 på Furudals bruk i Ore socken, Kopparbergs län med Christina Elisabet Sandel, född 1756, död 1777-02-11 på Gylle, dotter av auditören, bruksägaren Benjamin Sandel samt brorsdotter till bergsrådet Samuel Sandel, adlad Sandels.

Barn:

 • Gustaf Benjamin, född 1776-05-30. Student i Uppsala 1790. Konduktör vid fortifikationen 1793. Fänrik vid livgardet 1794. Understallmästare hos konungen 1797. Död ogift 1833-11-23 i Stockholm.

TAB 18

Sten Ulrik, (son av Carl Gustaf, Tab. 4), till Hagelsnäs i Vika socken, Kopparbergs län. Född 1738-07-16 på Sneslingeberg. Volontär vid Västmanlands regemente 1755-02-20 och volontär vid livgardet 1757. Förare därst. s. å. 9/5. Sekundadjutant vid dalregementet 1759-03-07. Sekundfänrik därst. 1760-03-07. Premiärfänrik 1765-07-15. Löjtnant 1769-10-17. Kapten 1776-12-11. Major i regementet 1787-03-07. Avsked 1790-08-23. Död 1807-06-06 på Hagelsnäs. Gift 1:o 1770-02-20 på Kårtorp i Vedums socken, Skaraborgs län med Maria Brita Drakenberg, född 1738-12-12 på Kårtorp, död 1776-01-04 Holm, dotter av Johan Georg Drakenberg, och hans 2:a fru friherrinnan Sigrid Helena Kagg. Gift 2:o 1781-02-25 Hjälmarsberg med Fredrika Margareta Åkerhielm, född 1748-01-06, död 1814-01-22 på Hagelsnäs, dotter av kammarrevisionsrådet Gillis Åkerhielm, och Eva Juliana Hacker.

Barn:

 • 1. Catharina Maria, född 1770-11-30 på Holm, död där 1773-06-27.
 • 1. Carl Johan, född 1772-05-21 på Holm, död där 1773-06-23.
 • 1. Carl Johan, född 1774-01-13 på Holm, död där s. å. 16/2.
 • 1. Märta Helena, född 1775-05-20 på Holm, död 1850-01-25 Hammar och begraven på Väsehärads kyrkogård. Gift 1804-02-21 på Hagelsnäs med sin kusin, ryttmästaren Gustaf Casten Geete, född 1771, död 1831.
 • 2. Gustaf Gillis, född 1781-12-13 på Holm, död där 1783-07-14.
 • 2. Sten Samuel, född. 1783-06-29 på Holm. Fänrik vid dalregementet 1791-12-20. Kadett vid Karlberg 1796-09-23. Drunknade därst. under skridskoåkning 1798-12-15 och begraven i Solna kyrkogård, Stockholms län.
 • 2. Eva Fredrika, född 1784-07-16 på Holm, död 1870-02-08 på Hjälmarsberg. Gift 1812-12-24 på Hagelsnäs med sin faders svågers son, överstelöjtnanten Johan Adam Drakenberg, nr 313, född 1777, död 1860.
 • 2. Porse Reinhold, född 1785-08-13 på Holm, död där 1786-01-18.
 • 2. Hedvig Beata, född 1786-09-02 på Holm, död 1858-03-18 på Övra Östa i Knista socken, Örebro län samt begraven i Hofstenska graven på Knista kyrkogård. Gift 1814-02-18 i Örebro med brukspatronen Henrik von Hofsten, född 1785, död 1834.
 • 2. Olof Adolf, född 1788. Godsägare. Död 1867. Se Tab. 19.
 • 2. Lovisa Ulrika, född 1790-08-09 på Hagelsnäs, död 1823-03-06 Sjöbonäs Gift 1816-02-11 på Hagelsnäs med sin systers svåger, majoren Börje Drakenberg, i hans 1:a gifte, född 1789, död 1835.
 • 2. Erik Porse, född 1791, död 1792-03-16 på Hagelsnäs, 19 veckor gammal.

TAB 19

Olof Adolf, (son av Sten Ulrik, Tab. 18), född 1788-02-16 på Hagelsnäs. Volontär vid dalregementet 1791. Furir 1798-12-17. Avsked. Innehade en tid Hagelsnäs egendom. Död 1867-01-21 i Örebro. Gift 1813-11-11 i Vika prästgård, Kopparbergs län med Sofia Elisabet Thenstedt, född 1787 i Stora Tuna prästgård, Kopparbergs län, död 1825-05-11 på Hagelsnäs, dotter av hovpredikanten, kontraktsprosten och kyrkoherden i St. Tuna pastorat av Västerås stift, filosofie doktorn Natanael Thenstedt och Adelaide Regina Söderhielm.

Barn:

 • Adelaide Fredrika, född 1814-10-02 på Hagelsnäs, liksom syskonen, död ogift 1888-04-01 i Stockholm.
 • Sofia Charlotta, född 1816-09-29, död 1899-05-27 i Stockholm. Gift 1838-08-14 på Övra Östa i Knista socken, Örebro län med godsägaren Carl August Christiernsson, född 1809-05-21 Gymningehyttan, död 1863-05-23 på Bjurkärn i likanämnd socken, Örebro län.
 • Sten Samuel, född 1818-03-28, död 1881-07-31 i Västerås.
 • Emilie, född 1819-06-15, död 1900-01-02 i Ljusdals socken, Gävleborgs län. Gift 1844-04-21 på Övra Östa med bruksförvaltaren, sedermera kommissionären Reinhold Fredrik Schærström, född 1812-06-11 vid Hedvigsfors bruk i Bjuråkers socken, Gävleborgs län, död 1892-09-14 i Ljusdals socken, Gävleborgs län.
 • Eva Lovisa, född 1820-12-26, död 1828-04-18 på Hjälmarsberg.
 • Bror Adolf, född 1822-03-25, död s. å. 7/7.

Källor

1Sankt Eriks årsbok 1918. 2Wn. 3Srr. 4 Um. 5Lk. 6El. 7Kr AB. 8Asa. 9Hc.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: