:

Lilliestielke nr 120

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lilliestielke nr 120

Adlad 1574, introducerad 1625. Utdöd 1806-05-23.

Lilliestjelke%20A12000.jpg

TAB 1

Carl Carlsson.

Barn:

 • Måns Carlsson, till Häggatorp i Vedums socken, Skaraborgs län. Gjorde jämte brodern rusttjänst för sina arvegods vid mönstringen 1562 och 1563 (Hh. Del 3 s. 47.). Fogde i Barne m. fl. härader 1567–1589 (Al.). Underskrev trohetsförsäkran till konung Johan (Hra.) 1568 1578. Fick 1568-08-16 i förläning Vedums socken, som återkallades 1572 (Al.). Fick 1575-04-16 av konung Johan III tillstånd att bruka det sköldemärke, som konungen förut hade förunnat hans broder Bengt Carlsson och som var en blå lilja på on grön stjälk i vitt fält. Upptages i förteckningen över Sveriges rikes adel 1686. Gift med sin broders svägerska Ingrid Olofsdotter, dotter av Olof Bosson (Oxehufvud, nr 102) och Bengta Mattsdotter (Kafle).

TAB 2

Bengt Carlsson (son av Carl Carlsson, Tab. 1), till Brandstorp i Hällestads socken, Älvsborgs län, vartill han skrives i en frälselängd från omkring 1568 (Hs.), och ännu 1586 (Hra.) samt Oltorp i Dimbo socken, Skaraborgs län, som han bildade genom inköp av flera skattehemman, som han »försvarade» 1574 (C. J. Ljungström, Vartofta härad och staden Falköping (1877).). Gjorde jämte brodern Måns rusttjänst för sina arvegods vid mönstringarna 1562 och 1563 (Hh. Del 3 s. 47.). Fogde i Orreholmens län 1564–1572 (Al.). Underskrev trohetsförsäkran till konung Johan (Hra.) 1568-08-15. Bemälde konungs livknekt. Hade i förläning två kvarnar och sex hemman, på vilka han fick evärdligt frälse 1574 (Al.) och erhöll sannolikt i samband härmed sköldemärke. Underskrev rådets och adelns försäkran med avseende på konung Johans stadga om kunglig och furstlig rättighet (Hra.) 1582-01-27. Upptages i förteckningen över Sveriges rikes adel 1586 (Hra.). Bevistade ständermötet i Stockholm 1590 och underskrev arvsföreningen (Hra.) 1590-03-17. Häradshövding i Frökinds härad. Konfirmerad i denna beställning 1593-07-20. Var ledamot av rätten i Jönköping 1599. Gift med Maria Olofsdotter, död före 1598-12-07, dotter av Olof Bosson (Oxehufvud, nr 102) och Bengta Mattsdotter (Kafle).

Barn:

 • Carl Bengtsson. Hövidsman. Död 1597. Se Tab. 3
 • Brita Bengtsdotter. Gift före 1598-12-07 med Johan (At (Sch).) Svensson Somme.
 • Catharina Bengtsdotter. Gift före 1598-12-07 med Esbjörn Svensson (Bock af Näs).
 • Bengta Bengtsdotter, död (At (Sch).) 1623-01-02. Gift med Germund (At (Sch).) Germundsson Somme, till Laggarp i Åsbo socken och Opplunda i Vikingstads socken, (båda i Östergötlands län), död 1621-02-00 (At (Sch).) och begraven på Åsbo kyrkogård under en huggen sten med Somme- och Lilliestielkevapnen.
 • Olof Bengtsson.
 • Margareta Bengtsdotter. Gift före 1598-12-07 med häradshövdingen Claes Knutsson Hård, i hans 1:a gifte.

TAB 3

Carl Bengtsson (son av Bengt Carlsson, Tab. 2), till Brandstorp i Hällestads socken, Älvsborgs län. Hövidsman för en fänika Västgöta ryttare 1593-02-13. Död 1597-07-01. Gift med Anna Lennartsdotter, begraven i Floby kyrka, Skaraborgs län, dotter av hövidsmannen Lennart Torstensson (Forstenasläkten, nr 2) och Margareta Andersdotter (Ekeblad).

Barn:

 • Anna Carlsdotter, var död 1648. Gift efter 1625-01-09 med sin kusins svåger, överstelöjtnanten Gustaf Bengtsson Krabbe af Svaneby, i hans 1:a gifte.

TAB 4

Abraham Bengtsson (son av Bengt Carlsson, Tab. 2), till Olstorp i Dimbo socken, Skaraborgs län. Levde 1598, men var död 1625.

Barn:

 • Carl Abrahamsson Lillia, sedan Lilliestielke. Se Tab. 5
 • Elisabet Abrahamsdotter. Gift med ryttaren Peder Månsson.

TAB 5

Carl Abrahamsson Lillia, sedan Lilliestielke (son av Abraham Bengtsson, Tab. 4), till Oltorp samt Laggarp i Åsbo socken, Östergötlands län, som han ägde 1625. Blev 1625 introducerad under nr 92, vilket sedan ändrades till 120, och antog 1634 med ridderskapets och adelns tillstånd namnet Lilliestielke i stället för Lillia, som bestreds honom av de andra Lillie-ätterna. Levde 1653. (C. J. Ljungström, Vartofta härad och staden Falköping (1877).) Gift med Barbro Krabbe, dotter av Bengt Andersson Krabbe (af Svaneby, nr 46), och Anna Eriksdotter (Roos af Hjelmsäter).

Barn:

 • En dotter, levde 1691.

TAB 6

Bengt (son av Carl Abrahamsson Lillia, sedan Lilliestielke, Tab. 5), till Oltorp och Laggarp samt Yttersjöholm i Långaryds socken, Jönköpings län, Kålsholmen i Essunga socken, Skaraborgs län, som han erhöll i sitt första gifte, Sandsered i Torestorps socken och Brunn i Torestorps socken, (båda i Älvsborgs län) m. m. Född 1628. Levde utan tjänst på sina egendomar. Död 1706-04-01 på Oltorp och begraven 1706-04-08. 'Han hade med sina båda fruar tillsammans 27 barn, av vilka 11 dogo i späda barndomen. Gift 1:o 1661-10-26 med Metta Hierta, född 1641 på Kålsholmen, död 1679-02-06, dotter av ryttmästaren Lars Bengtsson Hierta, och hans 2:a fru Ingeborg Lindelöf af Kedom (Rylanda och Häggetorpssläkten, nr 129). Gift 2:o 1680-02-02, då han gav Laggarp i morgongåva (M.), med Christina Hård af Segerstad, född 1649, död 1745-04-11 på Oltorp, dotter av ryttmästaren Erik Pedersson Hård af Segerstad, och Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • 1. Lars, född 1662, död 1662 på Laggarp och begraven 1662-07-13 i Åsbo socken.
 • 1. Barbro, född 1663, död 1729 på Vinstorp i Essunga socken och begraven 1729-06-10 i Essunga kyrka. Gift 1687-01-19 med sin kusin ryttmästaren Hans Gyllenhaal, född 1655, död 1710.
 • 1. Johan. Fänrik. Levde 1695-09-27, men var död barnlös 1696-04-04. Gift 1694-11-08 Ettak med Margareta Hamn.
 • 1. Maria, född 1669, död 1749-08-22 Galtås. Gift med löjtnanten Gustaf Hökeflycht, född 1657, död 1722.
 • 1. Margareta. Gift 1701-10-06 på Oltorp med löjtnanten Lars Kafle, i hans 2:a gifte, född 1664, död 1740.
 • 1. Ingeborg, till Kålsholmen, som hon erhöll vid arvskiftet efter fadern (M.) 1706-02-22. Död 1717-03-13 Lunnebol Gift med kaptenen Anders Lake, född 1661, död 1705.
 • 1. Carl. Korpral vid Skaraborgs regemente. Förare vid Skaraborgs regementet 1694-08-09. Fältväbel. Fänrik 1699-12-08. Löjtnant 1700-04-30. Regementskvartermästare 1702-07-14. Konfirmerad fullmäktige 1702-09-12. Död ogift 1702-07-14 i Polen.
 • 1. Lars. Kvartermästare. Död 1705. Se Tab. 7
 • 1. Gustaf, född 1674. Soldat. Död 1710. Se Tab. 8
 • 2. Erik, född 1682. Kapten. Död 1737. Se Tab. 10
 • 2. Gustaf Didrik, född 1685. Kapten. Död 1744. Se Tab. 14.
 • 2. Carl Filip, döpt 1686-03-25 på Oltorp. Volontär vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1705. Fänrik vid Västgöta tremänningsinfanteriregementet 1707-06-08. Löjtnant 1710-08-30. Sekundkapten vid Älvsborgs regemente 1711-07-20. Premiärkapten vid Älvsborgs regementet 1712-12-29. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Död ogift 1713-05-24 i Tönningen.
 • 2. Metta, född 1689-01-28 på Oltorp, död 1744-08-17 Säby. Gift 1712-06-22 på Oltorp med inspektören Nils Gylling, född 1676, död 1743-09-08 på Säby.
 • 2. Bengt, född 1690, död 1706-04-01 på Oltorp.
 • 2. Rebecka, död 1738 Bergstorp och begraven 1738-05-28. Gift 1720-04-24 på Oltorp med löjtnanten vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente, ryttmästaren Carl Magnus Petz i hans 1:a gifte (gift 2:o 1738-12-08 med Birgitta Treffenhielm i hennes 2:a gifte, född 1698-03-22, död 1760-01-30, dotter av ryttmästaren Anders Jönsson Ränt, adlad Treffenhielm, och Catharina Schilling), född 1688, död 1753-03-06 på Bergstorp.
 • 2. Christina, född 1700, död 1753-09-13 Bötinge Gift 1716-04-04 på Oltorp med löjtnanten vid Bohusläns dragonregemente Johan Swartz, född 1693-04-22 i Vadstena , död (ZU.) 1736-08-06.
 • Nio barn dessutom, döda späda.

TAB 7

Lars (son av Bengt, Tab. 6). Kvartermästare vid Västgöta kavalleriregemente 1704-01-04. Död 1705-11-29 Hårdeholm. På hans lott kom vid arvskiftet efter fadern 1706-06-22 Brunn i Suntaks socken, (M.) Älvsborgs län. Gift med sin styvmoders syster Brita Hård af Segerstad, född 1665, död 1723-03-15 på Hårdeholm och begraven 1723-03-31, dotter av ryttmästaren Erik Pedersson Hård af Segerstad, och Margareta Lillie af Greger Mattssons ätt.

Barn:

 • Johan, född tvilling 1696-02-20 Kålsholmen. Förare. Död 1717-07-23 på Hårdeholm och begraven 1717-07-25 i Suntak.
 • Anna, född tvilling 1696-02-20 på Kålsholmen, död ung.
 • Catharina, född 1700-01-15, död 1761 på sin egendom Hårdeholm. Gift i Hårdeholm 1718-06-13 med ryttmästaren vid Västgöta kavalleriregemente Anders Häger, död 1765.

TAB 8

Gustaf (son av Bengt, Tab. 6), till Ingabo i Ottravads socken, Skaraborgs län och Yttersjöholm i Långaryds socken, Jönköpings län, som han erhöll vid arvskiftet efter fadern ((M.) 1706-06-22. Född 1674. Var 1692 soldat vid svenska livregementet till fot (At (KrA.).). Död 1710-06-28. Gift 1701-06-01 med Magdalena Baaz, död 1731 på Ingabo och begraven 1701-06-20, dotter av kyrkoherden i Acklinga pastorat av Skara stift Lars Baazius och Margareta Håkansdotter Ungia.

Barn:

 • Metta, döpt 1702-09-28 Oltorp, död på Oltorp och begraven 1702-12-07.

TAB 9

Bengt (son av Bengt, Tab. 6), till Sandsered, som han erhöll vid arvskiftet efter fadern (M.) 1706-02-22 och Ingelstorp i Kyrkås (nu Sandbäcks) socken, Skaraborgs län, som han erhöll genom sitt gifte. Född 1678. Levde utan tjänst. Död 1710-04-16 på Ingelstorp och begraven 1710-04-29 i Kyrkås kyrka. Gift (? 1:o 1701-02-07 i Norra Ullevads socken, Värmlands län med Anna Maria Palmström, döpt 1683-09-26 i Ullevads socken, dotter av löjtnanten Johan Palmström, och Anna Blanckenfjell). Gift 2:o 1706-11-28 i St. Mellby socken, Skaraborgs län med sin kusin Maria Hierta i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1693-05-26 med kyrkoherden i Mellby pastorat av Skara stift Esaias Næsenius i hans 2:a gifte, död 1705), född 1667-08-02, död 1710-06-21 på Ingelstorp och begraven 1710-06-23 i föräldrarnas grav i Kyrkå's kyrka, dotter av ryttmästaren Måns Larsson Hierta, och Anna Stålman.

Barn:

 • 2. Metta, född 1707-03-28 i St. Mellby socken. [(RHHj.)]
 • 2. En dotter.
 • 2. Johanna Gustava, född 1709, levde 1799. »Var späd vid föräldrarnas död, måste tigga, blev piga. Fick på gamla dagar kräftan, levde i yttersta elände hos en torpare. Var dygdig och förtjänt av hjälp samt anropar allmänheten därom» (Inrikes Tidn. för 1799, nr 8, 98).

TAB 10

Erik (son av Bengt, Tab. 6), till Oltorp i Dimbo socken, Skaraborgs län. Född 1682. Kom i tjänst 1695. Furir vid Skaraborgs regemente. Fänrik vid Skaraborgs regementet 1700-04-30. Löjtnant 1703-10-31. Avskedad 1704-04-25 för brott mot duellplakatet. Löjtnant vid dalregementet 1708-12-02. Kaptens karaktär 1722-05-31. Avsked med dubbel pension 1722-06-05. Död 1737-03-05 på Oltorp. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Solvytjegodsk i guvern. Volodga, varest han under fångenskapen blev blind, men sedan han i april 1722 hemkommit, fick han sin syn åter. Skatteköpte familjeegendomen Oltorp, vilken såsom gammal donation reducerats från fadern 1690 med 1683 års ränta (Hs.), men innehafts av denne under besittningsrätt till hans död. Vid arvskiftet efter fadern 1706-06-22 fingo han och bröderna Lennart och Gustaf Didrik en lott Laggarp i Åsbo socken, Östergötlands län, vilken egendom sedan övertogs av Lennart ensam. (M.) Gift 1:o med N. N. Gift 2:o 1723-11-24 Hårdeholm med sin svågers brorsdotter Margareta Charlotta Hökeflycht, född 1700, död 1784-06-04 Sjögerdala, dotter av amiralitetskaptenen Jonas Hökeflycht, och Charlotta Susanna Hård af Segerstad.

Barn:

 • 1. En dotter, levde 1723.
 • 2. Christina Charlotta, döpt 1724-10-05 på Oltorp. Gift 1764-01-01 Jungfrugården med lantbrukaren Gustaf Hellberg, född 1743. Han ägde Norka kvarn i Vättaks (Valstads) socken, Skaraborgs län.
 • 2. Bengt Johan, född 1727. Fänrik. Död 1782. Se Tab. 11
 • 2. Jonas Filip, döpt 1728-07-23 på Oltorp. Sergeant vid Skaraborgs regemente. Död ogift 1752.
 • 2. Catharina Elisabet, döpt 1731-07-23 på Oltorp. Gift 1755-09-28 på St. Klämmestorp i Järstorps socken, Jönköpings län med sin kusin, löjtnanten och livdrabanten Bengt Johan Swartz, döpt 1716-11-07 i Dimbo socken , död 1787-12-22 Hovmejarne
 • 2. Carl, född 1734. Underlöjtnant. Död 1771. Se Tab. 12
 • 2. Erik, döpt 1737-03-10 på Oltorp, död på Oltorp 1737-04-07.

TAB 11

Bengt Johan (son av Erik, Tab. 10), döpt 1727-03-31 på Oltorp. Förare vid Skaraborgs regemente. Sergeant vid Hessensteinska regementet 1758-12-01. Avsked 1762-11-09. Sergeant vid livgardet. Fänrik. Död 1782-02-09. Gift 1:o 1756-12-19 i Mulseryds socken, Jönköpings län med Maria Elisabet Prytz, född 1723, död 1770-04-27 i Jönköping och begraven i Habo socken, Skaraborgs län, dotter av löjtnanten Gustaf Adolf Prytz, och Beata Ekelund. Gift 2:o 1772-08-16 med Margareta Eleonora Du Rietz från Livland, född 1751-12-00, död 1782-10-10 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Johanna Gustava, döpt 1760-07-17 i Göteborg, död 1829-07-30 i Flistad i Utvängstorps socken, Skaraborgs län. Gift 1800-03-31 med sergeanten Carl Daniel Bongenhielm, född 1758, död 1836.
 • 1. Margareta (?densamma som nedanstående Elisabet Margareta).
 • 1. Maria.
 • 2. Gustava Charlotta, född 1774-08-04 i Stockholm.
 • 2. Erik Reinhold, född 1775-11-12 i Stockholm. Extra ordinarie kanslist vid nummerlotteriet. Död barnlös 1806-05-23 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1805-04-28 med Eva Ulrika Råberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med regementsskrivaren vid Svea livgarde, tit. regementskommissarien, brunnsmästaren vid Ugglevikens hälsokälla, uppfinnaren av lokalposten i Stockholm m. m. Elias Emanuel Mallén i hans 2:a gifte, född 1786, död 1863 i Stockholm), född 1776, död 1841-11-29 i Stockholm.
 • 2. Eva Catharina, född 1778-08-00 och död 1780-06-20 i Stockholm.
 • 2. Gustaf Adolf, född 1781-05-18, död 1782-01-31.
 • 2. Elisabet Margareta, död ogift 1826-07-09 Kammarbo

TAB 12

Carl (son av Erik, Tab. 10), döpt 1734-06-13 på Oltorp. Volontär vid Skaraborgs regemente 1749-04-26. Rustmästare vid Skaraborgs regementet 1757-07-04. Furir 1758. Fänrik 1758-08-10. Genom byte underlöjtnant vid artilleriet 1771-07-10. Avsked 1771-09-07. Död 1771-09-20 hos sin svåger Gustaf Hellberg Norka och begraven 1771-10-08. Gift med Maria Elisabet Hellberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1775 med kyrkoherden i Yllestads pastorat av Skara stift Peter Bergin, född 1740-04-12, död 1806-12-27), död 1809, dotter av löjtnanten Jonas Hellberg och Anna Maria Silfverswärd.

Barn:

 • Margareta Johanna, född 1763, död 1798-12-09. Gift 1789-08-02 i Floby socken, Skaraborgs län med kyrkoherden i Ods pastorat av Skara stift Nils Fröding i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elisabet Margareta Mellin, född 1776, dotter av prosten och kyrkoherden Fredrik Mellin och Anna Helena Lidborg), född 1752-10-15. Död 1824-09-01.
 • Erik Gustaf, född 1767-01-01 Jungfrugården, död före fadern.
 • Jonas Filip, född 1769-07-22, död 1769-10-16.
 • Maria Christina, född 1770-12-01 Backagården, död ung.

TAB 13

Lennart (son av Bengt, Tab. 6), till Laggarp i Åsbo socken, Östergötlands län, som han fick gemensamt med bröderna Erik och Gustaf Didrik vid arvskiftet efter fadern (M.) 1706-06-22, men sedan tillöste sig. Kapten i holländsk tjänst i Brabant. Död 1738 och begraven 1738-04-23 i Bjälbo socken, Östergötlands län. Gift med Anna Magdalena Hård af Segerstad, född 1696-02-04, död 1738 och begraven 1738-04-30 i Bjälbo socken, dotter av hovstallmästaren Gustaf Hård af Segerstad, och friherrinnan Brita Christina Stake.

Barn:

 • Brita Christina, född 1722-04-27 på Laggarp, död änka 1783-05-19 i Stockholm (Nik). Gift 1755-10-28 i Stockholm med jägaren Göran Lindroth.
 • Ebba, född 1723-05-12 på Laggarp, död 1794-12-25. Gift 1:o 1747-09-06 Forsnäs med majoren Erik Leonard Drake af Hagelsrum, i hans 2:a gifte, född 1694, död 1750. Gift 2:o 1756 med löjtnanten Jakob Johan Braun, i hans 2:a gifte, född 1700, död 1778.
 • Catharina Eleonora, döpt 1724-08-25 Oltorp, död på Oltorp 1724-12-21.
 • Elisabet Rebecka, född 1725-09-07 på Laggarp, död 1773-12-27 Göslunda. Gift 1751-05-22 i Råda socken, Skaraborgs län med regementsskrivaren vid Västgötadals regemente Jonas Palm, född 1730-05-10 Gökhems socken, Skaraborgs län, död 1804-03-07 i Sunnersbergs socken, Skaraborgs län.
 • Bengt Gustaf, född 1726-11-06 på Laggarp. Furir vid Västmanlands regemente 1743-12-01. Förare vid Västmanlands regementet 1743-12-30. Avsked 1748-01-06. Löjtnant i fransk tjänst. Löjtnant vid Nylands infanteriregemente 1758-04-12. Löjtnant vid Kronobergs regemente. Rymde därifrån 1760-03-30. Död ogift i Stockholm.
 • Ulrika Eleonora, född 1727-12-03 på Laggarp, död på Laggarp 1727 och begraven 1727-12-08.
 • Carl Fredrik, född 1729-02-13 på Laggarp. Volontär vid Västgötadals regemente 1746-05-17. Förare vid Västgötadals regementet 1748-05-17. Sergeant 1753-05-19. Avsked 1770-05-21, men död 1770-04-22 i Norra Härene socken, Älvsborgs län.
 • Sofia Lovisa, född 1730-08-05 på Laggarp, död 1819-10-03 i Stockholm. Gift 1:o 1762 med advokatfiskalen Isak Faggot i hans 2:a gifte (gift 1:o 1731 med Johanna Margareta Carré, född 1712, död 1754, dotter av handelsmannen i Stockholm Herman Carré och Mariana Tiquet) , död 1778. Gift 2:o 1779-11-24 i Stockholm med kungliga sekreteraren Johan Fredrik Segercrona, nr 1694, i hans 2:a gifte, född 1729, död 1789.
 • Hedvig Sofia, född 1731-10-23 På Laggarp, död 1809-11-17. Gift 1:o 1756-12-06. Med jägmästaren Carl Fredrik Ruschenfelt, i hans 2:a gifte, född 1718, död 1756. Gift 2:o 1761-03-17 i Vinnerstads socken, Östergötlands län med löjtnanten Nils Stråle af Sjöared, född 1724. Död 1761. Gift 3:o 1764-04-29 i Vinnerstads socken med rektorn i Norrköping Carl Gråsten i hans 2:a gifte (gift 1:o 1742 med Ingeborg Renselius, född 1723), född 1703-10-13 i Linköping, död 1767-05-28 i Norrköping. Gift 4:o 1770-01-30 i Norrköping med prosten och kyrkoherden i Väderstads pastorat av Linköpings stift, fil. magister Nils Apelberg, född 1729-01-03 i Östra Ryds socken, Östergötlands län. Död 1808-02-25 i Väderstads prästgård.
 • Leonarda, född 1733-09-19 på Laggarp, död ogift 1799-10-05 i Bölinge i Våxtorps socken, Hallands län.
 • Ulrika, född 1734-11-28 på Laggarp, död som barn.
 • Ulrika, född 1737-05-12, död ogift 1810-03-25 i Linköping.

TAB 14

Gustaf Didrik (son av Bengt, Tab. 6), född 1686. Kom i tjänst 1705. Sergeant vid livgardet. Sekundfänrik vid livgardet 1707-11-22. Fången 1709-06-28 vid Poltava. Löjtnant 1722-06-19 med rang från 1719-01-02. Uteslöts ur rullan 1728-01-05 emedan han ej ännu återkommit från Ryssland. Återkom 1733. Satt på exspektans 1739-07-13. Kaptens karaktär. Död 1744-06-09 Oltorp. Gift med Anna Rosalia Falkmann från Danzig, 'som var katolik.'

Barn:

 • Christina Catharina, död ung före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: