Björnhufvud nr 358

Från Adelsvapen-Wiki

0358.jpg


Adliga ätten Björnhufvud nr 358 †

Adlad 1646-07-30, introducerad 1647. Utdöd 1725-02-17.


TAB 1

Joen Månsson, född på rusthållet Graven i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län. Ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente. Död under 30-åriga kriget 1640 vid Chemnitz. Han hade av konung Gustaf II Adolf erhållit löfte om adelskap. Sköldebrev uppsattes för honom 1638, men blev icke underskrivet före hans avresa till Tyskland. I stället erhöllo hans båda efterlevande söner Algot (som stupade i Tyskland) och Lars löfte om adelskap 1641-08-12, om de meriterade sig. Gift med Ingeborg Larsdotter, dotter av Lars Larsson i Ingelsby samt syster till Joen Larsson Uplänning, adlad Björnberg.

Barn:

 • Lars Joensson, adlad Björnhufvud, född Flottebo Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Adlad 1646-07-30 (introducerad 1647 under nr 358). Död 1655 och begraven i Kyrkefalla kyrka. Gift med Brita Larsdotter, som dog i samma vecka som mannen och begrovs på samma gång.

Barn:

 • Jonas, född 1644. Löjtnant. Död 1725. Se Tab. 2
 • Margareta, död 1720 och begraven 1720-06-15 i Skövde. Gift 1670 med häradshövdingen Gustaf Ryding, adlad Rydingstierna, död före 1709-09-06.
 • Lars, född 1648. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Volontär vid franska armén född Flandern 1672. Löjtnant i fransk tjänst 1672-02-18. Från franska gardet kapten vid Västgötadals regemente 1683-07-29. Major vid Västerbottens regemente 1696-12-03. Avsked 1705-01-14. Död 1723-04-17 Mölltorp och begraven i Säters kyrka. Han deltog bl a i slagen vid Dünaströmmen 1701 och Klissov 1702. Gift 1706-07-15 på Mölltorp med Henrika Cletzer i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1695-05-13 med ryttmästaren Bengt Lind af Hageby, född 1672, död 1702. Gift 3:o 1726-02-26 med överstelöjtnanten Carl Gustaf Hammarhjelm, född 1694, död 1771), född 1676-09-21, död 1728-07-08 och begraven i Säters kyrka, dotter av brukspatronen Henrik Cletcher, adlad Cletzer, och Maria von der Reiff.
 • Måns. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente. Död barnlös 1694-04-16. Gift med Margareta Larsdotter Hård, död 1695-08-11. Vid 1765 års riksdag påstod konduktören Carl Johansson Björnhufvud sig vara sonson av nyssnämnde Måns, men sådant befanns, efter undersökning härom vid Skinnskattebergs och Snäfringe häradsrätter, vara osanning, och namnet taget av faderns födelseort, Björnbo.
 • Carl. Fänrik vid Skaraborgs regemente. Gick i sachsisk tjänst. Stupade 1708-09-01 i en träffning. Gift i Sachsen.

TAB 2

Jonas (son av Lars Joensson, adlad Björnhufvud), till Flottebo, född 1644. Ryttare vid Västgöta kavalleriregemente 1663. Korpral vid Västgöta kavalleriregemente 1672. Kornett 1677-01-23. Löjtnant 1677-07-18. Avsked 1694-08-15. Död 1725-02-17 på Flottebo och var den sista av ätten på svärdssidan, samt begraven 1725-03-12 i Kyrkefalla kyrka. Gift 1:o 1676-08-01 med Maria Lind af Hageby, född 1655-07-12, död 16(78?) 14/4, dotter av Jon Lind af Hageby, och Ingeborg Lilliebielke, nr 273. Gift 2:o med Catharina (Stårckska släktboken (1924).) Hård af Segerstad, död före 1688, dotter av majoren Lennart Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Maria Kijl. Gift 3:o med sin mågs syster Beata Lagerberg, född 1668-02-23, dotter av häradshövdingen Lars Joensson Herrlund, adlad Lagerberg, och hans 2:a fru Anna Örnevinge.

Barn:

 • 1. Annika Catharina, död 1757-10-29 i Kyrkefalla socken. Gift med ryttmästaren Håkan Lagerberg, född 1661, död 1708.
 • 2. Lars, levde 1688. (Stårckska släktboken (1924).)
 • 2. Lars Filip (möjligen densamme som föregående Lars). Furir vid Skaraborgs regemente 1700. Förare vid Skaraborgs regemente 1702-10-20. Sergeant 1704-01-25. Fänrik 1705-03-13. Löjtnant 1706-02-27. Stupade ogift 1708-08-31 vid Meskowitz.
 • 3? Anna Maria, död 1735-10-06 i Kyrkefalla socken. Gift 1:o 1714-08-24 med korpralen Anders Gravander i Graven. Gift 2:o 1720-01-31 i Kyrkefalla socken med kvartermästaren Carl Ulfsköld, född 1699, död 1770.
 • 3. Lars, född 1690-01-05 på Graven, död 1692-12-04.
 • Utan känt samband:
 • Lars Filip Björnhufvud. Volontär vid Skaraborgs regemente 1709. Furir Skaraborgs regemente 1711. Sergeant vid Kronobergs regemente 1715-12-31. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1718-06-16. Drunknade 1719-01-10 vid Flottebo.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.