:

Von Hagendorn nr 777

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten von Hagendorn nr 777 †

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Cederstam nr 2042. Uppgiften i EÄ om att "Ätten uppgives härstamma från den gamla Nedersachsiska adelsätten von Hagedorn" är således felaktig.

Stamfar Nils Anderson gift med NN (Halvhjort av Flishult), dotter av Peder Kristiernsson (Halvhjort av Flishult) och Brita Persdotter (Silversparre).

Son:

Nicolaus Nicolai, kyrkoherde.

Son:

Nils Nilsson. Död den 24 september 1636 i Wittstock. Löjtnant. (i EÄ kallad Överstelöjtnant Niklas von Hegendorn) gift med Sabina Alexandersdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med Profoss, Landsgevaldiger Josef Gummesson, död 1680), dotter av kyrkoherden Alexander Gryphius och Margareta Håkansdotter.

Son:

Elias von Hagendorn se Tab. 1.

TAB 1

Elias von Hagendorn, till Hubbestad och Kohult, båda i Svenarums socken, Jönköpings län, Gårdveda i likan, socken och Eksebo i Virserums socken (båda i Kalmar län). Född 1635-02-25. Ryttare vid Israel Ridderhielms regemente 1655. Löjtnant vid Erik Drakes regemente. Avsked 1660-05-20 och gick i polsk tjänst såsom löjtnant vid konungens av Polen garde till häst. Ryttmästare därst. Adlad i Polen 1662-04-09. Avsked ur polsk tjänst 1666-02-25 och fick överstelöjtnants pension s. å. 8/11. Natural. svensk adelsman s. å. 30/7 (introd. 1668 under nr 777). Sändebud till Polen 1669-02-18. Förestod majorstjänsten vid livregementet till häst 1670–1671. Överstelöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1672. Död 1677-10-07 och begraven i Gårdveda kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1659 med Elisabet Pilegram i hennes 2:a gifte.

Barn:


Gift 2:o 1666-11-28 i Stockholm, med dennes hovjungfru Anna Stierna i hennes 1:a gifte, dotter av kaptenen Peder Månsson Stierna, nr 77, och Estrid Eriksdotter Stierna.

Barn:

 • Peter, född 1666-12-24. Var 1682 page hos greve Otto Vilhelm Königsmarck. Kapten vid Liewens regemente i Malmö. Död barnlös 1698-10-09. Gift 1697 med Vendla Stråle af Ekna i hennes 1:a gifte, dotter av kornetten Magnus Stråle av Ekna, nr 87, och Catharina Zelow, nr 272.
 • Maria Eufrosyne, levde änka 1740. Gift 1688-01-11 på Eksebo med fänriken Knut Kafle, nr 70, död 1731.
 • Charlotta, född 1669, levde ogift 1688-04-12.
 • Magnus Gabriel, född 1670-05-08, död 1677-05-25 och begraven i familjegraven i Gårdveda kyrka
 • Elizabeth von Hagentorns gift med Abraham Spiring

TAB 2

Alexander Göran von Hagendorn (son av Elias von Hagendorn, Tab. 1), till Bjädesjö i Myresjö socken, Jönköpings län. Född 1660. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1676-09-09. Löjtnant därst. 1684-01-15. Kaptenlöjtnant 1701-02-18. Sekundryttmästare s. å. 7/9. Premiärryttmästare 1702-02-18. Major 1708-05-15. Överstelöjtnant s. å. 4/12. Avsked 1722-07-11. Överstes karaktär 1723-10-03. Död 1732 på Bjädesjö och begraven s. å. 6/2. 'Han blev fången vid Poltava 1709-06-28 och förd till Nisjni-Novgorod, varifrån han hemkom 1722.'. Gift med sin styvmoders systerdotter Ester Margareta Liwensten, död 1745-11-15 Hubbestad och begraven i Myresjö kyrka, dotter av överstelöjtnanten Tomas Liwingstone, adlad Liwensten, och Maria Silfverhielm.

Barn:

 • Maria Catharina, död 1765-10-16 Hovgården Gift 1712-03-09 på Hubbestad med sekundryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Knut Sjöstedt, född 16871, död 1742.1
 • Tomas, född 1686. Ryttmästare. Död 1766. Se Tab. 3.
 • Elias Jöran, död 1694-11-11 i Vrigslads socken, Jönköpings län.
 • Fabiana Elisabet, född 1688-12-06 Gödeberg, död ogift 1707-01-01.
 • Erik Magnus, född 1689-10-06 Gettersryd s socken, död där 1690-01-24.
 • Anna Maria, född 1691-05-14 på Gettersryd, död 1766-04 i Jönköping. Gift 1714-05-24 på Strömhult i Slätthögs socken, Kronobergs län med ryttmästaren vid änkedrottningens livregemente till häst Christian Herold, född 1686 i Sachsen.1
 • Carl Gustaf, född 1693-01-09 på Gettersryd. Page hos konung Carl XII. Död 1713 i kalabaliken i Bender.
 • Elisabet Christina, född 1695, död 1781-03-02 Hultaby och begraven s. å. 10/3. Gift 1728-07-21 på Bjädesjö med löjtnanten Conrad Falkenberg af Trystorp, född 1703, död 1782.
 • Hans Georg, född 1696-04-07 på Gettersryd. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1712-06-01. Korpral därst. s. å. 29/12. Kornett 1715-12-13. Kornett vid livregementet till häst 1729-06-19. Död ogift 1736-11-20.
 • Märta Helena, död 1734-08-22 Holmen och begraven s. å. 25/8. Gift 1725-05-19 Äpplaholm med kornetten Carl Gustaf Hård af Segerstad, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1753.
 • Per, född 1699, död 1712 Strömhult å. 12/8.

TAB 3

Tomas von Hagendorn (son av Alexander Göran, Tab. 2), till Bjädesjö i Myresjö socken, Jönköpings län. Född 1686. Ryttare vid Smålands kavalleriregemente 1701. Kvartermästare därst. 1705-05-14. Adjutant 1707-05-14. Sekundkornett 1708-03-16. Ryttmästares karaktär 1722-06-26. Avsked 1744-01-12. Död 1766-12-02 på Eldstorp i Askeryds socken, Jönköpings län. Han blev fången vid Perevolotjna 1709-07-01 och förd till Wolodga, varifrån han hemkom efter fredsslutet. Gift 1:o med Anna Christina Bogeman, född 1711-11-11 Göberg, död 1732, dotter av schoutbynachten Johan Jakob Bogeman, och Anna Margareta Holmer. Gift 2:o 1735-02-21 Bo med Anna Margareta Roupé, född 1719-06-03, död 1754-04-20 Olstorp å. 25/4 i Askeryds kyrka, dotter av löjtnanten Jakob Mauritz Roupé och hans 1:a fru Eva Silfversparre.

Barn:

 • Ester, död ung.
 • Alexander Jan, död 1736.
 • Ester Margareta, född 1736, död ogift 1819.
 • Eva Maria, född 1737, död ogift 1812.
 • Alexander Maurits, född 1739. Ryttmästare. Död 1799. Se Tab. 4.
 • Beata Charlotta, född 1740.
 • Anna Christina, född 1742, död 1818. Gift 1771 med handlanden i Skänninge Samuel Björklund, född 1745 på Bjursberg, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.32.35200).
 • Nils Georg, till Gårdveda i likan, socken, Kalmar län. Född 1749-11-11 på Olstorp. Volontär vid Kalmar regemente 1762-04-03. Rustmästare därst. 1763-09-15. Förare 1765-06-09. Kommenderad till tjänstg. vid garnisonen i Kalmar 1767-05-01. Stabsfänrik 1771-10-16. Genom byte sekundadjutant vid Sprengtportska regementet 1772-03-26. Fänrik därst. 1775-02-16. Löjtnant 1777-06-06. Löjtnant vid Upplands regemente 1778-08-19. Löjtnant vid Kalmar regemente 1781-08-20. Stabskapten därst. 1782-06-25. Kapten s. å. 24/10. RSO 1788-07-21. Avsked s. å. 24/7. Föll från en sågkvarn ned i en ström, varifrån han hjälptes upp, men död därav 1807-03-22, barnlös, på Gårdveda, och slöt ätten på svärdssidan. Gift 1789-08-05 Ruda med Eleonora Sofia Harmens, född 1745-09-25, död 1828-03-06, dotter av professorn Gustaf Harmens och Margareta Liboria Hegardt, adlad von Hegardt, samt syster till majoren Henrik Harmens, adlad af Harmens.
 • Maria Beata, född 1750, död ogift 1820.

TAB 4

Alexander Mauritz von Hagendorn (son av Tomas, Tab. 3), döpt 1739-03-23 i Askeryds socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1753. Korpral därst. 1754. Kornett 1758-07-12. Stabskornett 1762-12-14. Löjtnant 1768-03-18. Ryttmästare 1773-08-12. Avsked 1777-02-19. Död 1799-09-20 på Stora Hilltorp i Bjälbo socken, Östergötlands län. Gift 1768-11-01 på Askeryd i likan, socken med Sofia Charlotta Carlheim-Gyllensköld, född 1748-09-30 på Askeryd, död 1836-09-25, dotter av majoren Svante Carlheim, adlad Carlheim, sedermera Carlheim-Gyllensköld, och hans 2:a fru Eva Charlotta Rosenström.

Barn:

 • Charlotta Margareta, född 1769-07-19, död ogift 1852-03-13 i Eksjö och den sista av namnet.


Ej ännu placerade / osäkert om de tillhör ätten

Hindric Ulric von Hagendorn, död 1699-07-28 i Lilla Rör, Odensåker. Korpral, barberare. Gift med Annika Eriksdotter Palm. De får barnen

 • Barbro Christina, född 1683, död 1772
 • Maria Euphrosina, född 1690
 • Anna Catharina, född 1692, död 1750.
 • Jakob Conrad, född 1694. Död ung.
 • Erik
 • Carl, född 1697


Källor

S. Östensson PHT 1969. Stig Östensson SoH 1987. Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Niclas Rosenbalk Rötter. "I Växjö rådhusrätt 1694 1/6, s 81-82 (VaLA) framkommer följande:

Dito bewilliades herr Leutnanpten Wälborne Alexander Hagendorn RådstuguRättens Attestatum att Sahlig Travels Änkia som barnlöös i Elbingen skall dödh wara, och är hans kiöttzlige half syster å mödernet, menandes hon afladh af des Sahlig Faders Frues Elizabeth von Hagentorns förra Man Sahlig Abraham Spiring och han af senare Mannen Sahlig Öffwerst Leutnanpt Elias von Hagentorn och således närmaste arfftagandhe, dett herr Biskopen Doctor Samuel Wirenius för sittiandhe rätt "

Fotnot

: