:

Rudbeck nr 1637

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Rudbeck nr 1637

Adlad 1719-07-10, introd. 1720.

Rudbeck A163700.png

TAB 1

Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck, (son av Olof Rudbeck den äldre, se Rudbeckius Tab 8), till Brunna i Vänge socken, Kydingeholm i Alunda socken och Borrlövsta i Tuna socken, alla i Uppsala län. Född 1660-03-15 i Uppsala. Student därst.1 1673-09-25. Disp. därst. 1686. Med. adjunkt i Uppsala s. å. Utrikes resa till Tyskland, Holland och England 1687–1691. Med. doktor i Utrecht 1690. Faderns efterträdare i survivance som professor i medicin och botanik i Uppsala 1692-01-11. Adlad 1719-07-10 (introd. 1720 under nr 1637). Arkiater 1739. Död 1740-03-23 i Uppsala. Han var en av stiftarna av Vetenskapssocieteten i Uppsala. Är namnkunnig för sina många lärda arbeten samt var en för sin tid framstående tillfällighetsdiktare. Hans dikter hava tryckts av Hanselli (1869). Gift 1:o 1691-02-03 med Catharina Giöding, född 1661-08-31 i Stockholm, död 1693-12-17 i Uppsala, dotter av rådmannen i förstn. stad Anders Johansson, vars barn kallade sig Giöding efter modern, och Catharina Hansdotter Giöding samt syster till generalguvernementskamreraren Hans Andersson Giöding, adlad von Göeding. Gift 2:o 1697-07-11 Jönsarbo med Anna Catharina Schönström, född 1683, död 1717-02-02 i Uppsala, dotter av assessorn Peter Svedberg, adlad Schönström, och hans 1:a fru Anna Margareta Behm. Gift 3:o 1721 med sin kusins dotter Charlotta Rotenburg, död 1691-12-05, död 1761-08-15 Hässelby, dotter av jägmästaren Carl Fredrik Rotenburg, adlad Rotenburg, och Christina Rudbeckia.

Barn:

 • 1. Olof, född 1690. Kapten. Död 1716. Se Tab. 2.
 • 1. Vendela Charlotta, född 1692, död 1729 och begraven s. å. 23/1 i Fundbo kyrka Uppsala län. Gift 1714-01-04 i Uppsala med med. professorn och assessorn i collegium medicum Petrus Martin, född 1687, död 1727-06-20 i Fundbo socken.
 • 1. Catharina, född 1693. Gift 1:o 1714-09-29 i Uppsala med den kände orientalisten, professorn i Uppsala Mikael Eneman, född 1676-02-01 i Enköping, död 1714-10-05 i Uppsala. Gift 2:o 1720-11-20 i Stockholm (Livg.) med kaptenen vid Tavastehus läns infanteriregemente Anders Berg, adlad Bergencrantz 1719-10-20, men ej introd.3, född omkr. 16873, död 1734.
 • 2. Anna Margareta, född 1698-05-01, död 1752-02-19 Forsbacka. Gift 1721-06-13 på Kydingeholm med överstelöjtnanten Paco Horleman, adlad Hårleman, i hans 1:a gifte, född 1694, död 1763.
 • 2. Peter Olof, född 1700. Student i Uppsala1 1712-10-29. Auskultant i Svea hovrätt. Död ogift 1728-04-18.
 • 2. Anna Magdalena, född 1705-10-04, död 1774-03-11 i Uppsala. Gift 1730-10-27 i Stockholm med kaptenen vid Upplands regementete Christian Cöhler, född 1685-03-07 i Demmin, död 1743-09-21 i Ryds socken, Stockholms län.
 • 2. Carl Olof, född 1706. Student i Uppsala1 1714-12-11. Underofficer vid livgardet. Livdrabant 1732-12-14. Vice korpral (ryttmästare) vid drabantkåren. RSO 1770-05-05. Död barnlös 1792-01-14 Öster-Valby och begraven i Uppsala domkyrka. Gift 1738-06-11 på Öster-Valby med Elsa Christina Lilliemarck, född 1708-07-24, död 1799-03-22 på Öster-Valby, dotter av hovrättsrådet Johan Stigzelius, adlad Lilliemarck, och hans 1:a fru Christina Beata Appelgren.
 • 2. Anna Maria, född 1709-11-30, död 1785-07-11 i Stockholm och begraven på Jakobs kyrkogård därst.4. Gift 1:o 1735-05-01 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med överstelöjtnanten Mattias Björnbourg, adlad von Björnbourg, född 1683, död 1745. Gift 2:o 1746-09-18 Sjötuna med majoren Bleckert Andreas Blomensköld, i hans 2:a gifte, född 1688, död 1762.
 • 2. Johan Olof, född 1711. Vice president. Död 1790. Se Tab. 3.
 • 2. Anna Catharina, född 1715-03-03 död 1754-03-03 Holmen. Gift 1735-04-24 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm med kornetten Carl Gustaf Hård af Segerstad, i hans 2:a gifte, född 1697, död 1753.
 • 3. Christina Charlotta, född 1722-03-14, död 1804-03-15 i Stockholm. Gift 1745-02-19 med bergsrådet Erland Fredrik Hjärne, i hans 2:a gifte, född 1706, död 1773.
 • 3. Olof Fredrik, född 1723. Överjägmästare. Död 1800. Se Tab. 4.
 • 3. Alexander. (Kallas i livgardets dödbok Axel). Student i Uppsala1 1731-08-07. Rustmästare vid livgardet. Död 1741-11-23 i Fredrikshamn under finska kriget.
 • 3. Adolf, adopt. friherre Rudbeck, född 1726, död 1801. Se friherrliga ätten Rudbeck, Tab. 15.
 • 3. Ulrika, född 1733-02-18, död 1766-06-05 i Torneå. Gift 1754-03-12 med sin svågers halvsysters son, majoren Urban Reinhold Palmstruch, i hans 1:a gifte, född 1726, död 1795.

TAB 2

Olof, (son av Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck, Tab. 1), född 1690-07-00. Student i Uppsala1 1702-04-19. Kom i tjänst vid fortifikationen 1706. Kvartermästare vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1708. Kornett därst. s. å. i okt. Löjtnant 1710-03-00. Sekundkapten vid Upplands regemente 1711-09-18. Premiärkapten därst. 1712-01-19. Konfirm. fullm. s. å. 8/3. Död 1716-07-16 i Uppsala. Gift 1711-07-04 Broby med Anna Maria Törne, född 1689-11-30, död 1754-06-30, dotter av borgmästaren i Stockholm Nils Hansson Törne och Ursila Andersén samt syster till Carl Törne, adlad Törnstierna.

Barn:

 • Olof, född 1712-09-09. Student i Uppsala1 1723-12-19. Tjänade vid amiralitetet. Död ogift 1736 i Västindien.
 • Ture Gustaf, friherre Rudbeck, född 1714, död 1786. Se friherrliga ätten Rudbeck, Tab. 1.
 • Sara Catharina, född 1716-02-29, död ogift 1770-01-11 och begraven s. å. 2/2.

TAB 3

Johan Olof, (son av Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck, Tab. 1), född 1711-02-25. Student i Uppsala1 1723-12-19 och i Lund5 1732-04-24. Akad. Testimonium 1733. 1/6. Auskultant i bergskollegium s. å. 6/10. Respass till utrikes bergverk6 1735-03-28. Bergsråd i Sachsen 1740-03-24. Extra ordinarie assessor i bergskollegium 1748-04-29. Ledamot av statskommissionen 17526. Assessor 1753-02-25 bergsråd 1757-02-25 med tur från 1756-12-14. På stat 17696. RNO 1770-04-28. Vice president 1778-12-27. Ledamot av en mängd kommissioner. Död 1790-10-27 i Stockholm. Gift 1:o 1750-02-25 med Eva Elisabet Modée, född 1720-09-20, död 1755-05-09, dotter av överstelöjtnanten Carl Modée, och grevinnan Eva Christina Barck. Gift 2:o 1761-09-27. På Lundsholm i Ölme socken, Värmlands län med Christina Margareta von Numers i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1754-04-28 Ugglebol, med kommissionssekreteraren Joel Gripenstierna, friherre Gripenstierna, född 1726, död 1758), född 1731-11-17, död 1779-05-19 i Stockholm, dotter av lagmannen Carl von Numers, och Brita Christina Lundstedt.

Barn:

 • 1. Carl Olof, född 1750-12-05, död 1751-02-28.
 • 1. Olof, född 1751-12-08. Student i Uppsala 17714. Extra ordinarie kanslist i riksarkivet 1774-10-11. Kopist därst. 1775-02-17. Kanslist 1776-01-23. Död ogift 1777-03-23 i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka. Han var medlem av sällskapet Utile dulci och är bekant för sina anonymt utgivna komiska hjältedikter Boråsiaden (1776. Många nya uppl.) och Neri (1784). Hans dikter hava flera gånger utgivits, så av Gjörwell i Samlaren, D. 9 (1777) och av Regnér i Svenska parnassen (1785) samt sist av Hanselli (1852).
 • 1. Johan, född 1752-12-09, död s. d. och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm.
 • 1. Eva Catharina, född 1753-12-23. Stiftsjungfru. Död ogift 1772 och begraven s. å. 28/3 i Jakobs kyrka
 • 1. En son, begraven 1755-08-29 i Jakobs kyrka
 • 2. Carl Johan, född 1763-01-28 i Stockholm, död s. å. 9/12.
 • 2. Nils, född 1764-03-15, död 1765 och begraven s. å. 9/4 i Jakobs kyrka

TAB 4

Olof Fredrik, (son av Olof Rudbeck den yngre, adlad Rudbeck, Tab. 1), född 1723. Inskriven vid Uppsala universitet1 s. å. 19/12. Volontär vid fortifikationen 1736 och vid livgardet 1740. Furir därst. under kriget i Finland 1741. Sekundkorpral vid livregementet 1743. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Livdrabant 1747-10-20. Överjägmästare i Västernorrland 1749 med lön 1756-11-10. Avsked 1789-05-28. Död 1800-03-01 i Stockholm [Sj]. Gift 1:o 1750 med Eva Barbro Ström, född 1730-09-15, död 1777-07-31, dotter av direktören Per Olofsson Ström och Elisabet Maria Broman samt faster till direktören för skogsinstitutet, hovjägmästaren Israel Ström, adlad af Ström. Gift 2:o 1781-02-22 Bredsjö med Margareta Christina Wahlstierna, född 1755, död 1797-04-23, dotter av landshövdingen Ernst Wahlgren, adlad Wahlstierna 1760-08-08, men ej introd.2, och Hedvig Hising.

Barn:

 • 1. Olof Peter Rotenburg, född 1751. Major. Död 1798. Se Tab. 5.
 • 1. Charlotta Elisabet, född 1752-09-13, död 1812-11-10. Gift 1782-06-07 i Kalmar med kyrkoherden i Högsby och Långemåla församl:s pastorat av Kalmar stift, prosten över Handbörds kontrakt Johan Peter von Sydow, född 1747, död 1827, fader till landshövdingen Axel Reinhold Sydow, adlad von Sydow.
 • 1. Carl Olof, född 1753-10-09, död 1754-02-00
 • 1. Fredrika Lovisa, född 1755 i Stockholm, död ogift 1826-12-03 i Sala.
 • 1. Eva Ulrika, född 1758-02-13, död 1837-10-05. Gift 1:o 1794-04-11 Albäck med överstelöjtnanten Fredrik Adelhielm, i hans 2:a gifte, född 1719, död 1797. Gift 2:o 1799-12-02, också på Albäck, med friherre Fredrik Gustaf Duwall, till Tisby, född 1747, död 1823.
 • Ernst Fredrik, född 1781-09-07, död 1782-08-23.

TAB 5

Olof Peter Rotenburg, (son av Olof Fredrik, Tab. 4), född 1751-01-01 (1750-01-01). Volontär vid Hälsinge regemente 1767-06-07. Hov- och jaktjunkare 1772-03-07. Kornett vid livdragonregementet 1779-02-07 ryttmästare vid adelsfaneregementet 1781-12-19. Major. Död 1798-09-05 på Östersjön under en resa från Bornholm. Han anlade omkr. 1790 tillsammans med Johan Fredrik von Zeipel en porslinsfabrik vid Bredsjö i Järlösa socken, Uppsala län. Gift 1780-03-09 Torsåker med friherrinnan Maria Charlotta Lybecker i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1802-08-01 Lindsta, med kyrkoherden i Tibble och Ålands församl:s pastorat av Uppsala ärkestift Nils Christoffer Clewberg i hans 3:e gifte, född 1752, död 1812-04-21), född 1758-11-07 Koskis

Barn:

 • Anna Petronella Christina, född 1781-02-11 på Torsåker. Stiftsjungfru. Levde 1827. Gift 1799-07-21 på Bredsjö i Järlåsa socken, med assessorn i Svea hovrätt Lars Lidman, född 1752-12-26 i Flisby socken, Jönköpings län, död 1835-01-28 i Järlåsa socken.
 • Lovisa Ulrika, född 1782-07-28 på Torsåker. Stiftsjungfru. Död 1844-12-26. Gift 1804-12-12 med kyrkoherden i Järlåsa pastorat av Uppsala ärkestift Nils Bookman, född 1769-12-13 i Lunda socken, Stockholms län, död 1817-11-13.
 • Juliana Charlotta, född 1783-08-28 på Torsåker, död 1844-11-13 i Uppsala. Gift 1805-10-14 med komministern i Järlåsa Lars Iggström, född 1776-03-14 i Gävle, död 1823-03-21
 • Fredrika Carolina, född 1785-01-27 på Torsåker, död där 1786-10-06.
 • Eva Olava Gustava, född 1789-06-29 på Bredsjö, död 1875-03-27 Skedala. Gift 1:o 1806-02-09 i Tibble prästgård med kyrkoherden i Össeby och Garn av Uppsala stift, hovpredikanten Anders Adam Sebell, född 1764-10-07 Eke, död 1816-06-08 2:o 1820-06-08 med fabrikören och godsägaren Adolf Fredrik Lyttkens i hans 3:e gifte (gift 1:o 1783 med Hedvig Rudebeck, född 1760-01-16 Kråkerum, död 1795-05-29 Sticklinge, dotter av löjtnanten Carl Fredrik Rudebeck, och Beata Lilliehorn. Gift 2:o 1797-02-16 med Ulrika Spaldencreutz i hennes 1:a gifte, från vilken han 1816 blev skild, född 1751-07-14 i Gusums socken, Ög., död 1827-02-01, dotter av lagmannen Gustaf Spalding, adlad Spaldencreutz, och Altéa Johanna Adelswärd), född 1753, död 1823.
 • Carl Olof Fredrik, född 1790-07-25 på Bredsjö, död där s. å. 14/10.
 • Charles Emil, född 1793. Generalmajor. Död 1864. Se Tab. 6.
 • Fredrik Adolf Rotenburg, född 1796. Kapten. Kammarjunkare. Död 1831. Se Tab. 8.

TAB 6

Charles'' Emil, (son av Olof Peter Rotenburg, Tab. 5), född 1793-05-17 Bredsjö. Konstit. fänrik vid Skaraborgs lantvärnsbrigad 1808-05-21. Konstit. löjtnant därst. s. å. 6/6. Fänrik i armén 1809-10-13 med tur efter datum av första konstitutorialet. Transp. till Älvsborgs regemente s. d. Stabsfänrik vid 2. gardet 1810-06-19. Löjtnant i armén 1813-05-22 och vid nämnda garde 1815-04-04. Kapten därst. 1817-11-11. Kompanichef 1822-05-30. RSO 1826-05-11. Major i armén 1830-02-13. Major vid regementet 1833-11-23. Överstelöjtnant i armén 1836-10-11. Överste därst. 1843-07-04. Överste och chef för Hälsinge regemente 1847-09-10. Generalmajor i armén 1856-03-27. Generalbefälhavare i 5. militärdistriktet s. d. KSO 1858-04-28. Avsked 1861-04-30. Död 1864-11-01 på sin egendom Sollentunaholm i Sollentuna socken, Stockholms län. Han bevistade krigen i Norge 1808 och i Tyskland och sistnämnda land 1813 och 1814 samt var med i bataljerna vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig. Gift 1828-08-17 Tidaholm med friherrinnan Anna-Sofia Rudbeck, född 1806-11-15 på sistnämnda egendom, död 1871-11-15 i Uppsala, dotter av överstekammarjunkaren friherre Per Alexander Rudbeck, och friherrinnan Anna Elisabet von Axelson.

Barn:

 • Anna Maria Albertina Sofia, född 1829-11-12 i Stockholm, död 1875-11-03 i Uppsala. Gift 1853-09-15 på Sollentunaholm med regementsskrivaren vid Hälsinge regemente, kaptenen, RVO, Johan Vilhelm Ahlström, född 1816-04-21, död 1892-03-06 i Skövde.
 • Olof Alexander, född 1831-07-05 på Sollentunaholm, liksom de följande syskonen, död där 1832-03-18.
 • Hedvig Lovisa Julia Sofia, född 1833-06-19, död 1888-04-17 på Hemmet vid Lönnarp i Västergötland. Gift 1853-09-15 på Sollentunaholm med underlöjtnanten Johan Elof Vilhelm Steuch, född 1818, död 1885.
 • Carl Emil Otto Ferdinand, född 1836. Kapten. Död 1893. Se Tab. 7.
 • Axelina Magdalena Amalia Sofia, född 1837-08-12, död 1893-11-30 i Skövde. Gift 1864-07-14 på Sollentunaholm med löjtnanten Ludvig Vilhelm von Engeström B, född 1827, död 1890. Änkefru von Engeström, född Rudbeck, ägde Västerby i Ålands socken, Uppsala län 1890–1893.
 • Ida Reinholdina Selma Sofia, född 1844-04-15. Död 1935-12-13 i Norrköping. Gift 1872-03-23 i Uppsala med regementsläkaren vid 1. livgrenadjärregementet, RVO, Otto Albert Guillemot, född 1836-12-12 i Stockholm, död 1914-08-29 i Norrköping.
 • Agnes Emma Gustava Sofia, född 1846-08-06, död ogift 1907-04-09 i Stockholm.

TAB 7

Carl Emil Otto Ferdinand, (son av Charles Emil, Tab. 6), född 1836-02-23 på Sollentunaholm. Kadett vid Karlberg 1852-06-14. Utexaminerad 1860-03-31. Underlöjtnant vid Svea livgarde s. å. 17/4. Löjtnant därst. 1862-04-25. Kapten 1872-07-05. RSOVF. RSO 1881-12-01. Avsked 1883-01-08. Död 1893-01-08 i Stockholm. Gift 1:o 1868-12-16 i Stockholm med Agnes Elisabet Elliot, från vilken han blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1890 med postexpeditören Martin Carl Gereon Tunelius i hans 1:a gifte, född 1853-07-26 i Arboga, död 1913-07-30 i Stockholm), född 1849-08-25, död 1894-12-05, dotter av grosshandlaren Elliot. Gift 2:o 1892-07-25 i Stockholm med Agnes Maria Hagelberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1903-09-12 i Tenhult med stationsinspektoren Ernst Emil Lagerholm, född 1856-08-19), född 1852-10-16 i Göteborg.

Barn:

 • 1. Ida Sofia Agnes Leonora, född 1869-09-15 i Stockholm, död 1910-02-26 i Filipstad. Gift 1894-08-18 i sistnämnda stad med artisten Carl August Persson Brandt, född 1871-02-14.
 • 1. Carl Otto Gustaf Vilhelm, född 1870-11-23 i Stockholm. Har överflyttat till Nordamerika. Anställd i Roegers silveraffär i New York. – Har varit gift. Gift 1937-04-24 med Ida Freligh, född 1885-06-24.

TAB 8

Fredrik Adolf Rotenburg, (son av Olof Peter Rotenburg, Tab. 5), född 1796-06-23 Bredsjö. Fänrik vid norra skånska infanteriregementet 1813-01-26. Löjtnant därst. 1816-03-05 och vid 1. livgrenadjärregementet 1818-04-12. Avsked med tillstånd att kvarstå såsom löjtnant i armén 1822-06-15. Kammarjunkare. Kapten vid sistnämnda regemente 1828-03-19. Död 1831-10-15 Rökärr. Gift 1821-11-06 på Forsby Östergötlands län med Hedvig Maria Charlotta Görges, född 1800-04-17, död 1848-06-28 i Linköping, dotter av majoren Carl Johan Görges och Helena Catharina Corilander.

Barn:

 • Carl Alexander, född 1822. Överstelöjtnant. Död 1904. Se Tab. 9.
 • Gustava Hedvig Catharina, född 1824-06-23 Hertsberga Gift 1:o 1854 med jägmästaren Louis Kolbe, född 1802-07-30 i Berlin, död 1861-10-23 på Giresta i Rytterns socken, Västmanlands län. Gift 2:o 1870-06-12, i Västerås med bokhandlaren i nämnda stad Carl Magnus Sjöberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1853 i sistnämnda stad med Johanna Carolina Elisabet Palm, född 1824-01-01 i Gävle, död 1866-10-20 död Västerås, dotter av översten Johan Anders Palm och Carolina Gustava Netzel), född 1819-05-16 i Stockholm, död 1889-12-29 i Västerås.
 • Claes Olof Lorentz, född 1826. Kaptenlöjtnant. Död 1865. Se Tab. 11.
 • Fredrika Helena Charlotta, född 1828-05-14 på Rökärr, död ogift 1874-06-07 i Västerås.
 • Per Fredrik, född 1829-10-17 på Rökärr, död där s. å. 19/12.
 • Eva Emilia, född 1831-01-16 på Rökärr, död där s. å. 3/2.

TAB 9

Carl Alexander, (son av Fredrik Adolf Rotenburg, Tab. 8), född 1822-08-13 Norsholm s socken, Östergötlands län. Kadett vid Karlberg 1838-10-08. Utexaminerad 1843-03-21. Underlöjtnant i Upplands regemente s. å. 8/4 och vid regementet s. å. 14/8. Lantmäteriexamen 1845-04-22–23/4 och skeppsmätningsexamen 1846-08-05. Lantmäteriauskultant 1847-03-12. Löjtnant 1848-05-23. Tjänstg. vid topografiska kårens ritkontor 1849 jan.–febr. Anställdes vid 1. danska jägarkåren av general Ryes kår s. å. Deltog därunder i striderna vid Kolding s. å. 20/4, Ejstrup s. å. 23/4, Blaakjaersskov s. å. 7/5 och Veile s. å. 8/5. Erhöll danska folkets silvermedalj »till de frivilliga i kampen för Danmark». RDDO s. å. 5/9. Vice kommissionslantmätare i Uppsala län 1853-06-22. Kommenderades till gränspostering vid Grisslehamn 1854. Adjutant i 5. militärdistriktets stab 1857-07-25–1865-03-21. Kapten 1862-09-18. Kommissionslantmätare i ovann. län 1867-05-24. RSO s. å. 4/6. Ledamot av Uppsala läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1870–1897, hedersledamot 1897-01-26. 3. Major 1872-06-07. DFM 1876-10-00. Avsked från kommissionslantmätarbefattningen 1880-03-12. Överstelöjtnant och 1. major 1881-04-22. Avsked med tillstånd att kvarstå i regementets reserv 1883-05-04. Avsked ur krigstjänsten 1888. Dannebrogsman 1898. Död 1904-05-20 i Uppsala. Ägde Stjärna i Gamla Uppsala socken. Gryta i Tensta socken, och Ålbo i Ålands socken, alla i Uppsala län samt gård i Uppsala. Gift 1858-07-11 på Långrör vid Söderhamn med Hilda Magdalena Margareta Altberg, född 1832-09-30 på sistnämnda egendom, död 1898-11-21 i Uppsala, dotter av grosshandlaren Anders Altberg och Brita Maria Berg.

Barn:

 • Anna Maria Hildur Sofia, född 1859-04-16 i Sigtuna. Död 1936-01-04 Kagghamra, Stockholm (db 1). Begraven i Uppsala domkyrkoförs.
 • Anna Hedda Selma Fredrika, född 1861-02-14 i Sigtuna. Död 1932-03-31 i Svenska Sofia förs. i Paris. Begr. i Uppsala, Domkyrkoförs. (db 37). Sjukgymnast 1886. Praktiserar i Paris sedan 1889.
 • Hilda Magdalena Elsa Sofia (Malla), född 1862-01-22 i Uppsala. Död 1938-12-23 i Hässelby. Jordfäst och gravsatt i Uppsala Domkyrkoförs. (db 498) (Spånga förs., Stockholm, db nr 36). Sjukgymnast 1896. Praktiserar i Paris sedan s. å.
 • Carl Olof Axel, född 1864-11-26 på Stjärna. Död 1867-06-27 i Gamla Uppsala socken, Uppsala län.
 • Brita Maria Margareta Sofia, född 1866-05-02 på Stjärna. Död 1937-10-28 i Solna, Stockholm (db 297). Begraven i Uppsala. Mogenhetsexamen 1884-05-20. Student i Uppsala 1891. Filosofie kandidat 1892-05-25. Fotograf. Gift 1894-05-21 i Uppsala domkyrka med professorn och föreståndaren för Vetenskapsakademiens Nobelinstitut, Nobelpristagaren i kemi 1903, KmstkNO med med., filosofie doktor Svante August Arrhenius, från vilken hon 1896 blev skild, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1905-09-06 med Maria Elisabet Johansson, född 1871-02-27 i Grängesbergs prästgård, dotter av kyrkoherden Per Erik Johansson och Sofia Lovisa Hedvall), född 1859-02-19 Vik, död 1927-10-02 i Stockholm.
 • Claes Olof Axel Rotenburg, född 1868. Agent. Död 1899. Se Tab. 10.

TAB 10

Claes Olof Axel Rotenburg, (son av Carl Alexander, Tab. 9), född 1868-06-14 Stjärna. Överflyttade till Nordamerika 1887. Agent därst. Död 1899-12-06 i Chicago. Gift 1893 med Ester Adamson, född 1873. Död 1936 i U.S.A.

Barn:

 • Axel, född 1894-04-28. Före detta furir vid Norrlands artilleriregemente. Gift 1924-12-16 i Ås förs., Jämtlands län med Alida Maria Höglund, född 1892-01-31. Se Tab. 10A.
 • Oskar, född 1897-09-12 i Chigago. Död, drunknad före 1920. Anst. i marinen.

TAB 11

Claes Olof Lorentz, (son av Fredrik Adolf Rotenburg, tab 8), född 1826-05-29 Hertsberga. Kadett vid Karlberg 1840-12-07. Utexaminerad 1846-01-28. Sekundlöjtnant vid flottan 1846-02-06. Förste övermästare vid slagkrutslaboratorium 1849. Tjänstgjorde vid franska flottan 1852 maj–1854 juni. Premiärlöjtnant vid svenska flottan 1853-10-26. RFrHL 1854. Tygmästare vid flottans station i Stockholm 1854–1864. Företog resa till Frankrike och England för att inhämta kännedom om förbättringarna inom artillerivapnet 1856-04-00–okt. Ordonnansofficer hos kronprinsen 1858-09-04. LÖS s. å. Ordonnansofficer hos konungen 1859-08-06. LKrVA s. å. Kaptenlöjtnant 1861-07-05. KTNIO 1862. Adjutant hos konungen s. å. 28/1. RDDO 1863-07-28. Ledamot av kommittén för tillverkning av undervattensminor 1864. Död 1865-08-16 å Ladugårdsgärdet vid Stockholm genom olyckshändelse och begraven å galärvarvets kyrkogård vid Djurgården under en av konungen rest vård. Gift 1858-10-11 i Stockholm med friherrinnan Magdalena Rudbeck, född 1836-04-18 Marieberg, död 1924-06-15 i Stockholm (Skeppsholms förs., db), dotter av hovmarskalken friherre Claes Reinhold Rudbeck, och grevinnan Juliana Sofia Gabriella Oxenstierna af Korsholm och Wasa. Änkefriherrinnan Rudbeck, född Rudbeck, ägde huset nr 9 A och B vid Adolf Fredriks kyrkogata och nr 22 vid Observatoriegatan i Stockholm.

Barn:

 • Fredrik Claes Emil, född 1861-04-19 och död 1862-06-17 i Stockholm.
 • Ture Alexander Olof, född 1862-06-02 i Stockholm (Skeppsh.). Maturitetsexamen 1880-05-20. Volontär vid Vendes artilleriregemente s. å. 27/11. Kadett vid Karlberg 1881-07-18. Kammarpage hos konungen s. å. Utexaminerad 1882-10-31. Underlöjtnant vid nämnda artilleriregemente s. å. 17/11. Transp. som underlöjtnant till livgardet till häst s. å. 8/12. Löjtnant 1888-03-19. Död ogift 1897-11-03 i Stockholm.
 • Emilia Juliana Magdalena Sofia, född 1863-12-04 i Stockholm. Stiftsjungfru. Död 1870-05-23 i nämnda stad.
 • Anna Juliana (Julie), född 1865-07-13 i Stockholm. Gift 1898-11-15 med verkst. direktören i A. Heilborns Elektr. Aktiebolag, civilingenjören August Frans Eugen Heilborn, född 1862-07-10 i Stralsund.

Källor

1Um. 2SK. 3Lk. 4At (Sch.). 5At (P). 6Ab. 7Sön.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: