:

Ekeblad nr 35

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ekeblad nr 35 †

Gammal frälsesläkt. Introducerad 1625 under nr 69. Uppflyttad i riddareklassen 1689 under nr 35. Ättens sista levande medlem upphöjd i grevlig värdighet 1719-12-31.

Redan på 1300-talet förekomma bröderna Karl och Lars Ingebjömssöner, vilka bevisligen förde ett eklöv i skölden. Lars Ingebjörnsson, som kallas väpnare 1346 och ännu 1379, var hertiginnan Ingeborgs fogde på Dåvö 1360 och erhöll förvaltningen över Dalarne 1362. Hans änka Kristina Magnusdotter, som i vapnet förde tvenne vingar, namnes 1383. Karl Ingebjörnsson, som 1341 var i marsken Anund Finvedssons tjänst, kallas väpnare och fogde i Dalarne 1351, var häradshövding i Åkers härad 1366 och levde 1370. Han var 1348 gift med Katarina Fadersdotter. Lars dog utan att lämna manliga avkomlingar. Karl efterlämnade sonen Folke Karlsson, väpnare 1377–1386, som 1379 skänkte jord till Vårfruberga kloster för lägerstad åt sina avlidna systrar Kristina och Katarina, samt 1386 – tydligen på dödsbädden – gav sin fästmö jungfru Katarina Stefansdotter sin gård Rönöholm för hennes livstid. Han var död 1387 och efterlämnade inga bröstarvingar. Riddarhusgenealogien giver Karl Ingebjörnsson ett andra gifte med Ingegerd Nilsdotter till Öja i Närke och ännu en son Peder Karlsson. Detta är dock såsom framgår av arvstvisten mellan Nils Nilssons till Traneberg och fru Ingegerds till Öja avkomlingar (Ht X.) ej grundat på verkligheten. Fru Ingegerd till Öja, gift andra gången med riddaren Nils Kettilsson, efter vilken hon var änka 1344, hade i ett föregående, ej vidare känt gifte, dock ej med Karl Ingebjörnsson, en son Peder Karlsson, som förde eklövet i vapnet. Dennes sonson Jöns Karlsson all Berg på Ön, underlagman i Västmanland, hade sönerna Karl Jönsson till Berg och Palne Jönsson. Den senare efterlämnade icke manliga avkomlingar, den förre, som sålde fädernegården till Sten Sture 1483, hade i sitt gifte med Inga Jönsdotter sonen Anders Karlsson, som 1513 kärade till fädernegården Berg, rådman i Stockholm och halshuggen i Stockholms blodbad 1520. – Vidare uppger riddarhusgenealogien att nämnda Jöns Karlsson hade en broder Michel Tasto. Detta är dock en på fri hand gjord konstruktion för att genom honom förena den på riddarhuset introducerade ätt, som förde eklövet, med Ingebjörnssönema, en förment släktskap, varom äldre släktforskare intet känna. Förutom att av nämnda arvstvist framgår att Jöns Karlsson varit sin faders enda arvinge, visa urkunderna (RHKn.) att Michel Tasto, som 1463 säljer sitt mödernes arvgods Oppeby i Helgesta socken, i Södermanland, varit son av Magnus Michelsson Tasto till Oppeby, som 1410 gifte sig med Ingegerd Erwastdotter. Bada förde eklövet i skölden. De bevarade urkunderna känna intet om Michel Tastos efterkommande, men riddarhusgenealogien giver honom en son Gottschalk Tasto och sonson Jakob i Simla, vilken senare skall hava varit stamfader för en i Dalarne och Västmanland bosatt ätt med eklövet till sköldemärke. En son till denne Jakob uppgives hava varit Hans Jakobsson till Krokfors och Sundby. I tvenne uppsatser i Personhistorisk tidskrift för år 1923, h. 2–4, har Helmer Lagergren behandlat ätten Ekeblads ursprung. Av denna utredning framgår, att nedanstående Henrik Simla kan uppställas såsom släktens äldste kände stamfader. Han tillhörde en frälsesläkt i Dalarne, som förde en femuddig stjärna i vapnet. Vapenförändringen synes hava ägt rum först på 1500-talet, då Anders Hansson till Stola upptog sitt möderne vapen, ekbladet.


Ekeblad A3500.jpg

TAB 1

Henrik Simla. Uppräknas bland tingsrättens i Stora Kopparberget medlemmar 1406-07-00 och bevittnade 1406 ett dombrev. Köpte Karlborn i Sundborns socken, Kopparbergs län 1414-11-14. Kallar sig i ett av honom utfärdat fastebrev 1417-12-08 häradsdomhavande över Dala hundare. Levde ännu 1437 och förde då en femuddig stjärna i vapnet. Gift 1:o med Kerstin. 2:o med Helga Olofsdotter, vilken överlevde honom.

Barn:

 • 1. Jakob Henriksson Simla. Bergsman i Karlborn 1440-00-00–1446-00-00. Levde 1452. Gift med Gudlög Hansdotter, sannolikt dotter av bergmästaren vid Stora Kopparberget Hans Jönsson (Svinhuvud).

Barn:

 • Hans Jakobsson, till Krokfors i Sundborns socken samt Sundby sätesgård i Åkers och Ärila socknar, Södermanlands län, som han ärvde med sin hustru. Var ledamot av Stora Kopparbergs tingsrätt 1485 och namnes 1492-03-02 bland de tolv dannemän, som fått i uppdrag att verkställa syn angående rågången mellan Vika och Stora Skedvi socknar. Synes etter sistnämnda år hava flyttat till Sundby. Död före 1530. Gift (2:o?) med Brita Andersdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Erik Pedersson till Dräggesta, som i vapnet förde ett skaftat blad), dotter av väpnaren och häradshövdingen i Österrekarne domsaga Södermanlands län, Anders Eriksson (ekeblad) och Ingeborg Markvardsdotter Link (1/2 djur). Brita Andersdotter bortbytte 1530-03-17 med barnen Anders och Ingeborgs samtycke till konung Gustaf I Sundby säteri med underlydande mot andra gods [RHKn].

Barn:

 • 2. Margareta Hansdotter, troligen död omkring 1529. Gift 1:o med bergsmannen Greger Ulfsson (rött lejon) på Gammelgården i Kniva bergslag av Vika socken, Kopparbergs län. Gift 2:o med väpnaren Ulf Pedersson.
 • 2. Anders Hansson. Regementsråd. Död 1543. Se Tab. 2
 • 2. Ingeborg Hansdotter, till Homby, levde änka 1565-04-17. Gift 1:o med Per Knutsson Gylle Tuna socken, Kopparbergs län, död före 1530. Gift 2:o med Nils Larsson (en vinge) till Homby, vilken levde ännu 1544-04-23.
 • 2. Bengta Hansdotter. Abbedissa i Sko kloster. (At (RA.))

TAB 2

Anders Hansson (son av Hans Jakobsson, Tab. 1), till Stola i Strösocken, Skaraborgs län. Förde ett ekeblad i sitt sigill. Bevistade Västerås riksdag 1527 (G I r.). Kallas väpnare (G I r.) 1529-04-25. Satt i rätten över de upproriska Västgötaherrarna i Strängnäs (G I r.) 1529-06-17–1529-06-21. Fogde på Älvsborg (Al.) 1529-10-03. Erhöll Bjärke härad i Västergötland i förläning (Al.) 1529-10-03 och Valle härad i nämnda landskap (Al.) 1532-05-22. I slottsloven på Leckö (G I r.) 1534-02-21. Regementsråd i Västergötland 1540-07-06. Åter i slottsloven på Leckö (G I r.) 1543-07-25. Död 1543 i Hamburg, dit han var skickad i konungens ärender. Gift med Agneta Nilsdotter i hennes 2:a gifte [gift 1:o med Göran Lindormsson, av Forstenasläkten, nr 2, död 1529. Gift 3:o med riddaren och riksrådet Anders Pedersson (Lilliehöök af Fårdala) i hans 2:a gifte, död 1572], dotter av riksrådet Nils Claesson, till Stola, som i vapnet förde en vit upprättstående växande halvmåne i blått fält, och Ebba Arendsdotter Ulf.

Barn:

 • Hans Andersson, död ogift i Tyskland.
 • Margareta Andersdotter, död 1616. Gift 1:o med hövidsmannen Lindorm Torstensson, av Forstenasläkten, död 1564. Gift 2:o 1573-01-06 med ståthållaren Anders Olofsson (Oxehufvud nr 102), född 153(7), död 1618.
 • Johan Andersson. Häradshövding. Död 1608. Se Tab. 3
 • Brita Andersdotter, död ogift.
 • Erik Andersson, konung Johan III:s kammarjunkare. Se Tab. 8
 • Nils Andersson, död ung.
 • Claes Andersson Ekeblad. Slottsloven på Älvsborg. Död 1614. Se Tab. 9
 • Elin Andersdotter, död 1629. (At (Sch).) Gift med stallmästaren och konung Carl IX:s knekthövidsman Anders Gudmundsson (Röd), till Hedåker, död 1508-04-21.
 • Beata Andersdotter. Gift med befallningsmannen och kammarjunkaren Erik Mattsson Kagg, död 1592.
 • Carin Andersdotter, död ogift.

TAB 3

Johan Andersson (son av Anders Hansson, Tab. 2), till Stola. Befälhavare på Gullbergs fäste 1593-02-03. Ryttmästare vid Västgöta ryttare 1597. Slottsloven på Älvsborg 1599-02-07. Häradshövding i Närke 1600. Fogde i Vartofta och Kåkinds härad 1605 (Al.). Erhöll av konung Carl IX åtskilliga gods och gårdar i Västergötland i förläning 1606-04-17. Död 1608-01-27 och begraven i Strö kyrka under en gravsten med hans och hans hustrus bilder i upphöjt arbete och i vilken kyrka hans huvudbaner uppsattes. (Vff II h. L s. 77.). Gift 1577-10-23 på Ulfstorp, då han gav Stola i morgongåva (At (Sch).), med sin första styvfaders brorsdotter Anna Christoffersdotter död 1648-04-28 och begraven i Strö kyrka (C. J Ljungstöm. Kinnefjerdings och Kåkinds härader s. 125.), dotter av befallningsmannen Christoffer Torstensson av Forstenasläkten, nr 2, och Brita Stake. Deras barn kallade sig Ekeblad efter vapnet.

Barn:

 • Hans, född 1581-06-28. Kornett vid Anders Lennartssons fana 1604. Stupade 1605-09-07 i slaget vid Kirkholm.
 • Anders, född 1582-12-11. Hovjunkare. I tjänst hos prinsen av Oranien 1603-06-10. Död 1612 av ett fall från hästen vid Torp i Eggby socken, Skaraborgs län och begraven i Strö kyrka. (C. J Ljungstöm. Kinnefjerdings och Kåkinds härader s. 125.)
 • Erik, född 1585-07-16, död 1601 i Reval och begraven i Vadstena klosterkyrka.
 • Christina, född 1587-10-19, död 1657 (1652) (At (Sch.).) Kråk. Gift med jägmästaren Erik Bengtsson Krabbe af Svaneby, född 1582, död 1654.
 • Agneta, född 1589-04-10 på Stola, död 1667-04-18 på Hjärtared (M.) i Tvärreds socken, Älvsborgs län och begraven i Gällstads kyrka (M.) Älvsborgs län. Gift (Svea Hovr. lib. caus. 70 (medd. av assessor O. Adelborg.).) 1617-01-06 på Stola med rikskammarrådet Göran Claesson Uggla, i hans 2:a gifte, död 1627.
 • Ragnhild, född 1591-03-17, död 1668-02-00, och begraven i Ekeby kyrka (At (Sch.).). Gift med ståthållaren Peder Göransson Ulfsparre af Broxvik, i hans 2:a gifte.
 • Christoffer, född 1592. Överste. Död 1664. Se Tab. 4
 • Bengt, född 1594-08-14. Kornett. Stupade 1611 vid Ryssby och begraven i Vadstena klosterkyrka.
 • Göran, född 1596. Överste. Död 1631. Se Tab. 7

TAB 4

Christoffer (son av Johan Andersson, Tab. 3), till Stola och Riddaretorp. Född 1592-06-03, på Stola. I tjänst först hos Nils Bielke och sedan hos hertig Carl 1602-00-00–1605-00-00. Red med i konung Carl IX:s kröning och tjänade honom till 1608. I tjänst hos biskopen av Bremen till 1614. Hovjunkare hos hertig Carl Filip 1615-00-00–1621-00-00. Först fänrik (M.) 1621-07-20, sedan kaptenlöjtnant, vid livfanan till 1622. Kapten vid Skaraborgs regemente (M.) 1624-01-28. Blev 1625 jämte sin broder Göran och sina kusiner, introducera i dåvarande svenneklassen under nr 69, näst före Uggla. Gick med regementet först till Livland 1625, sedan till Preussen. Kommendant i Pillau. Kvartermästare 1630. Placemajor i Stettin 1630-00-00–1631-00-00. Erhöll permission till Sverige 1631 för att dit överföra brodern Görans lik. Kapten vid Västgötadals regemente 1631. Major vid Västgötadals regemente 1632. Överstelöjtnant (M.)1635-04-15. Kommendant i Wollin 1636. Låg i garnison i Stettio 1637-00-00–1639-00-00. Kommendant i Crossen 1640 och i Frankfurt an der Öder 1642-08-14. Överste för Älvsborgs regemente 1645-08-09. Låg i garnison i Göteborg 1646-00-00–1655-00-00. Avsked 1655 i maj. Död 1664-03-28 (8/3) (M.) på Stola och begraven i Strö kyrka. Han har även gjort sig känd såsom lyrisk skald. Hans porträtt finnes på Hedensberg. Gift 1622-09-01 på Påtorp med sin broders halvsvägerska Brita Uggla, född 1584, död 1651-07-02, dotter av befallningsmannen på Gullberg Claes Arvidsson Uggla, och hans 1:a fru Estrid Knutsdotter Hård af Torestorp, nr 60.

Barn:

 • Margareta, född 1623-09-01, död 1676-12-01 på Hellered i Sandhults socken, Älvsborgs län och begraven 1677 i Sandhults kyrka. Gift 1:o 1643-04-16 med sin svägerskas kusin, kaptenen Erland Kafle, född 1616, död 1648. Gift 2:o 1653-07-17 med överstelöjtnanten Erik Nilsson, adlad och adopterad Drakenberg, född 1608, död 1659.
 • Claes, född 1625. Överstelöjtnant. Död 1656. Se Tab. 5
 • Anna, född 1628-05-29 på Stola, död 1685-04-19 Hjuleberg och begraven 1685-10-17 i Abilds kyrka. Gift 1649-10-08 med landshövdingen Bengt Christoffersson Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 1612, död 1665.
 • Johan, född 1629. Envoyé. Död 1696. Se Tab. 6

TAB 5

Claes (son av Christoffer, Tab. 4), född 1625-06-24 på Skog i Sparlösa socken, Skaraborgs län. Fänrik vid Västgötadals regemente 1638-00-00–1641-00-00. Tjänstgjorde 1642 och följande är hos fältmarskalken Lennart Torstensson. Major vid ett tyskt regemente till häst 1647. Överstelöjtnant vid David Sinclairs rytteriregemente 1655-04-07. Förde detta regemente efter Sinclairs död i slaget vid Warschau 1656-07-00. Död 1656 före 5/10 i staden Soldau i Preussen och begraven i lutherska kyrkan, Elbing. Gift 1654 med Mätta Kafle, född 1626(?), död 1708-04-30 Bjärka, dotter av landshövdingen Bengt Erlandsson Katle, nr 70, och Malin Soop.

Barn:

 • Claes Claesson. Vid armén i Polen. Testamenterade silver till Bjärka kyrka, som lämnades dit 1707. (At (Sch).).

TAB 6

Johan (son av Christoffer, Tab. 4), född 1629-07-26, på Skog. Följde sin fader till Tyskland 1642. Student i Frankfurt an der O. 1644. Fänrik vid Västgötadals regemente 1644. Deltog i striderna utanför Bohus 1645. Deltog i Magnus Gabriel De la Gardies ambassad till Frankrike 1646-00-00–1649-06-00. Hovjunkare hos drottning Christina 1651. Deltog i den beskickning som hösten 1654 avgick till hertigen av Holstein för att från Gottorp hämta prinsessan Hedvig Eleonora, och åtföljde 1655-06-00 den beskickning som avgick till protektom Cromwell i England. Hemkom våren 1656 och avreste 1656 i diplomatisk mission till Polen. Bevistade slaget vid Warschau 1656, där hästen sköts under honom. Ryttmästare vid Västgöta kavallerireg 1658. Avsked 1658-10-00. Kammarherre hos drottning Hedvig Eleonora 1658 i maj–1671-00-00. Kommisarie i reduktionskollegium 1663-05-27. Resident vid franska hovet 1668-12-21. Envoyé extraordinaire vid franska hovet 1670-00-00–1672-00-00. Bankofullmäktig 1689-00-00–1695-00-00. Uppflyttades 1689 för sin ätt i dåvarande riddareklassen under nr 35, emedan han ansågs vara riksrådsavkomling. Död 1696-01-12 i Tossegården i Sunnersbergs socken, Skaraborgs län och begraven 1696-05-16 i Strö kyrka. Han var en flitig brevskrivare. Hans brev utgåvos av Norra Sjöberg 1911-00-00–1915-00-00. Hans porträtt finnes på Hedensberg. Gift 1:o 1662-08-12 i Stockholm (Wn.) med Christina Hägerstierna, född 1646, död 1693-06-10, dotter av handlanden i Stockholm Claude Rocquette, adlad Hägerstierna, och Margareta Moijal. Gift 2:o 1694 i maj med Sara Svebelia.

Barn:

 • 1. Agneta, född 1663-06-04, i Stockholm, död 1664, enligt gravsten i Strö kyrka. (At (Sch).).
 • 1. Brita, född 1664, död 1664 enligt gravsten i Strö i kyrka. (At (Sch).).
 • 1. Magdalena, döpt 1665-04-28 i Stockholm. Gift där (Wn.) 1683-04-24 med geheimerådet, friherre Filip Christoffer Marderfelt.
 • 1. Christoffer, döpt 1666-08-30 i Stockholm. Fänrik i venetiansk tjänst. Död 1686 på Morea och begraven i Napoli di Romarna.
 • 1. Claes, friherre och greve Ekeblad, född 1669, död 1737. Se gruvliga ätten Ekeblad nr 71, Tab. 1.
 • 1. Johan, född 1670 i Paris, död och begraven där 1671.

TAB 7

Göran Johansson Ekeblad (son av Johan Andersson, Tab. 3), till Sola. Född 1596-08-20. Tjänade vid både Carl IX:s och Gustaf II Adolfs hov 1610-00-00–1617-00-00. I holländsk tjänst under greve Mauritz av Nassau 1617-00-00–1622-11-03. Återkom till Sverige och tjänstgöring från 1623-02-14 i två år som Hovjunkare hos konungen. Tillika löjtnant vid Johan Hinderssons Västgötaregemente. Följde konungen som »uppvaktare» i livländska kriget 1625 och var tillika kvartermästare över allt rytteri i livländska kriget. Kapten 1626 vid ett kompani för Västerbottens knektar i överste Fritz Rosladins regemente. Åtföljde regementet till Preussen 1626. Major 1626-11-13. Kommendant i Putzig, vilken fästning han efter stt hjältemodigt försvar, själv blesserad i armen, med ackord uppgav långfredagen 1627. Deltog därefter under 1627 års fälttåg med sitt regemente i huvudarméns rörelser. Hemskickades av översten till Sverige med regementssjuka 1627-09-25. Överstelöjtnant vid regementet 1628-04-20 och kommenderad med detsamma till Preussen. Överste 1630-04-09 för ett av de då nybildade Västgötaregementen, med vilket han 1630-06-00 åtföljde Gustaf II Adolf till Pommern. Deltog i krigsrörelserna i norra Tyskland 1630 och 1631. Död 1631-08-03 (före 1631-08-23) (Vff h. 4–5 s. 101-108.) i Schwerin efter en kort sjukdom, hemförd till Sverige och begraven i Strö kyrka, Skaraborgs län [M]. Källa: J. Ljungström: Kinnefjärding och Kåkinds härader s. 125. Gift (M.) 1625-02-12 med Märta Anckar i hennes 2:a gifte. Hennes 1:a gifte 1616-11-02 med hovrådet och legaten, juris doktor Nils Chesnecopherus, i hans 2:a gifte. (1627-02-13 under belägringen av Putzig) (M.) Dotter till ryttmästaren Botvid Larsson den yngre Anckar och Beata Hård af Torestorp.

Barn:

 • Maria Göransdotter Ekeblad. Gift 1647-05-01 med sin fasters halvsvåger, majoren Hildebrand Claesson Uggla, död 1677.
 • Märta Göransdotter Ekeblad, död 1702-08-09 på Sténsholm i Rackeby socken, Skaraborgs län, Gift 1648-01-23 med assessorn Tord Jönsson Bonde, född 1614, död 1693.

TAB 8

Erik Andersson (son av Anders Hansson, Tab. 2), till Ulla Bjurum i Vättlösa socken, Skaraborgs län samt Ulfsunda i Bromma socken, och Häringe i Västerhaninge socken, båda i Stockholmslän. Var 1570 kammarjunkare hos konung Johan III, sedermera dennes köksmästare. Mönstrade Västgöta ryttare 1579 . Förordnad till föredetta konung Erik XIV:s fångvaktare (KAS.) 1573-09-12 och 1577-01-19. Död kort före 1585-04-05 i Västerås. (M.).Hans namn och vapen med årtalet 1585 finns på en trätavla i Västerås domkyrka. (At (Sch).) Gift 1:o 1569 (KAS.) med Anna Posse, död fem veckor efter bröllopet, dotter av riksrådet Axel Nilsson. Posse, och hans 2:a fru Anna Axelsdotter till Hellekis, av Vinstorpasläkten. Gift 2:o 1577 (At I s. 118.) med Magdalena Björnsdotter i hennes 1:a gifte (gift 2:o med ståthållaren Torsten Christoffersson, av Forstenasläkten, nr 2, i hans 1:a gifte), död (At (Sch).) 1598-03-30, och begraven i Vättlösa kyrka, dotter av riksrådet Björn Pedersson till Fållnäs (Bååt) och hans 1:a fru Brita Nilsdotter (Grip). Barnen kallade sig Ekeblad efter vapnet.

Barn:

 • 2. Johan, till Lilla Bjurum, död ogift i Tyskland.
 • 2. Anna, död 1611-06-16. Gift med sin kusin, ryttmästaren Nils Ekeblad, död 1609.
 • 2. Kerstin död som barn Vättlösa kyrka. (At I s. 188.)
 • 2. Sigrid död som barn Vättlösa kyrka. (At I s. 188.)
 • 2. Anders död som barn Vättlösa kyrka. (At I s. 188.)

TAB 9

Claes Andersson Ekeblad (son av Anders Hansson, Tab. 2), till Fröslunda i Sunnersbergs socken, Skaraborgs län. Fänrik vid Olof Stakes västgötaryttare 1562-11-02. Överstebefallningsman på Varberg 1569-05-27. I slottsloven på Gullberg (W. Berg, elfsborgs slott s. 208 och 216.) 1579-03-19 och på Älvsborg (W. Berg, elfsborgs slott s. 208 och 216.) 1591-07-10. Tillika häradshövding i Skånings härad 1594-03-07. Förnyad fullmakt att vara i slottsloven på Älvsborg (W. Berg, elfsborgs slott s. 208 och 216.) 1595-02-17, vilket förordnande upphörde 1597. Död 1614 och begraven jämte sin fru i Gösslunda kyrka, Skaraborgs län. (Vff II h. 1 s. 78.) Han var den förste som efter vapnet antog namnet Ekeblad. Gift med Brita Kagg, död 1601-12-24. Dotter av slottsloven på Leckö Matts Nilsson Kagg, och hans 1:a fru Elin av Forstenasläkten, nr 2.

Barn:

 • Elin, död ung. (At(Sch).).
 • Agneta, död ogift.
 • Anders, född 1581. Stallmästare. Död 1614. Se Tab. 11
 • Göran, Stålnäbb kallad, till Fröslunda. Kammarjunkare hos hertig Carl av Södermanland 1591. Hövidsman för hemmavarande västgötaryttare, knektar och bönder 1611-09-08. Kammarherre hos konung Gustaf II Adolf. Namnes bland dem, som 1622 skulle följa hertig Carl Filips lik från Narva till Stockholm (At(Sch).). Död ogift 1640-03-20 och begraven i Gösslunda kyrka, (Vff II h. 1 s. 78.) där hans gravsten med bild i full rustning finnes.
 • Ebba. Gift med sin faders syssling ståthållaren Torsten Christoffersson, av Forstenasläkten, nr 2, som förut haft hennes farbroders änka.

TAB 10

Nils (son av Claes Andersson Ekeblad, Tab. 9), till Fröslunda och Lilla Bjurum samt Alebåck i Sävare socken, Skaraborgs län, som han erhöll i förläning av konung Sigismund (Vff I h. 1 s. 55.) 1595-07-08. Kammarjunkare hos konung Johan III 1592. Häradshövding i Kinne härad i Västergötland 1594-03-07. Jägmästare i Västergötland (Sj.) 1595-03-16. Ryttmästare för en fana västgötaryttare 1602. Ryttmästare för västgötaadeln 1606-09-12. Landsflyktig i Polen. Död 1609-05-19 och begraven jämte sin fru i Vättlösa kyrka, Skaraborgs län, varest hans gravsten lades. (Carlmark, Grafstenar.) Gift med sin kusin Anna Ekeblad, död 1611-06-16, dotter av konung Johan III:s kammarjunkare Erik Andersson och hans 2:a fru Magdalena Björnsdotter (Bååt).

Barn:

 • Johan, till Lilla Bjurum samt Vättersjö (nu Kaggeholm) i Ekerö socken, Stockholms län. Student i Uppsala 1622-10-00. och i Leiden (At(P).) 1626-01-01. Löjtnant vid Upplands ryttare 1630-00-00–1632-00-00 (Bir.). Ryttmästare vid Södermanlands ryttare. 1633 (Bir.) och vid Östgöta ryttare 1636 . Stupade barnlös i slaget vid Wittstock 1636-09-24 och begraven i Österplana kyrka, Skaraborgs län, där hans gravsten finnes. (At (Sch).) Gift 1632-06-25 på Rossvik (At (Sch).) i Husby-Rekarne socken, Södermanslänslän, med Magdalena Sparre af Rossvik i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1639-02-04 med riksrådet och generallöjtnanten Harald Stake, friherre Stake, nr 48, i hans 1:a gifte, född 1598, död 1677), född 1609, död 1656-02-01 och begraven 1656-06-01, i Vättlösa kyrka, Skaraborgs län, dotter av ryttmästaren Bengt Göransson Sparre af Rossvik, och Kerstin Bååt.

TAB 11

Anders (son av Claes Andersson Ekeblad, Tab. 9), till Fröslunda. Född 1581. Höll konung Sigismunds parti och var därför en tid landsflyktig. Blev 1607 stallmästare hos hertig Johan av Östergötland och 1612 kammarjunkare hos konung Gustaf II Adolf. Död 1614-01-13. Hans vapen och gravsten finnas i Eks kyrka, (At(Sch).) Skaraborgs län. Gift 1613 med Barbro Krabbe, levde 1639 vid dotterns bröllop men död 1639, dotter av hövidsmannen Knut Andersson Krabbe (af Svaneby, nr 46), och Carin Svart.

Barn:

 • Brita, född 1614, död 1661 och begraven i Sunnersbergs kyrka. Gift 1639-05-25 Ek med översten Måns Silfverhielm, död 1645.


Se även

1. Ht X. 2. RHKn. 3. At(RA) 4. G I r. 5. Al. 6. Vff II h. 1 s. 77 7. C. J. Ljungström Kinnefjerdings och Kåkinds härader s. 125. 8. Wn 9. KrAB. 10.Vff h. 4-5 s. 101-103. 11. SK. 12. KAS. 13. At I s. 118. 14. W. Berg, Älvsborgs Slott s. 208 och 216. 15. Vff II h. 1 s. 78. 16. Vff I h. 1 s. 55. 17. Sj. 18. Carlmark, Grafstenar. 19. Um. 20. At(sch) 21. Blr. 22. M. 23. At(P). 24. Svea Hovr. lib. caus. 70 (medd. av assessor O. Adelborg).


Medeltida brev

Brevnummer: 8921 Utfärdandedatum: 1366-07-23a Utfärdandeort: Skultuna Språk: svenska DS-nummer: DS 7387

Utfärdare: Hemming Larsson.

Innehåll: Hemming Larsson kungör att han sålt till Lars Ingebjörnsson (Ekeblad) sitt gods i Solberga i Skultuna socken, 11 öresland jord med hus, åker, äng och alla tillägor östan om sin fäderneåker för 200 mark gängse penningar, som han erkänner sig ha uppburit. Han har lagligen uppbjudit jorden till andra sina bördsmän och avhänder den därför sig och sina arvingar och hemular den till Lars och dennes arvingar till evärdelig ägo.

Brevtext: .;. Allom them thetta breff see eller høræ . Helsar Jach hæmingyr laurinzson . Ewerdelika meth varom herra . Thet scal allom ' mannom kunnugt wara swa vel them som effter koma som the . som nu æræ . mich haffwa salt hetherlikom manne lau = 'rinze Jngebyornason mith godz J solberghom . J skultuna sokn som ær ellywæ Ørisland Jordh meth husom akir oc ængh ' oc allom thylaghom næær by oc fyerre Engo (a) vndhan takno (b) østan aff minom fædhernis akre for tu hundrada marker ' Swenskæ pæninga thet mynt som nu gaar . hwilka pæningæ Jach kennis mich redhelikæ hawa oppburith . efter minom ' egnom vilya . thes samo Jord hawer Jach laglika budhit androm minom byrnamannom for grannom sokn oc a thinge som lagh ' tyl sigya / thy affhender Jach mich oc minom arwingyom thet sama godz oc hemlar Jach them fornempda laurinze oc hans erwin = ' gyom thet samo godz tyl æwerdheliko ægho / meth godhom . vilya kerleek oc allom winscap . meth swa forskelom wither min hether oc mina ' goda tro / scal andre (c) Jach eller mina byrdhamen thet sama godz hindr[a] (d) qwellya eller a kæræ æy for (d) konungom laghmannom eller ' domarom oc æy androm ther honom maa drøwilse aff tima / thil swa (e) myklo mera visso oc stadfestilse . a thesso køpe . bethis ' Jach hetherlika manna Jncigle meth mino syelfs Jncigle . som er godzscalch wikmanzson min mother brother herra borquard kyrkioherra ' J Skultunum olaf dyæcn finwith magnusson erich siggason andris philipzson andris ammoson oc Jønis J lundagardhin . kennis Jach ' mich hawa loffwat thera Jncigle . her fore koma * Datum Jn Skultunum Anno (f) domini Millesimo (g) ccclxsexto feria quinta proxima ante festum ' beati Jacobi . Apostoli

Extratext: På baksidan: hemming laurinzson breff vppa soolberg skultu[na] Sigillinformation: Under texten äro snitt gjorda genom uppvecket för 9 sigill. Av dem vidhänga nu endast 2 (nr 4 och 7), medan remsorna till de 2 första sigillen även sitta kvar. Nr 4 visar ginstyckad sköld med hjälm, i övre fältet en pilspets, i det nedre en stjärna. Av omskriften läses: ... DYÆK.. Nr 7 har ett ekblad balkvis i skölden samt omskriften: S:KAROLI:INGIBIOR..

- Även på Brocmans tid funnos blott 2 sigill kvar. Hans avskrift betecknar nr 4 som "obscurum" och avbildar den ginstyckade skölden utan att ange dess innehåll eller omskriften. Av nr 7 avbildar B. det snedställda bladet. Hans återgivning av omskriften, felaktig beträffande farsnamnet, visar, att sigillet då hade ungefär samma utseende, som det hade före lagningen i augusti 1950. Om de andra sigillen summerar han: "reliqua absunt".

Sigillanter: utfärdaren samt morbrodern Gotskalk Vikmansson, kyrkoherden Borkvard i Skultuna, Olov djäken, Finvid Magnusson, Erik Siggesson, Anders Filipsson, Anders Ammosson och Jöns i Lunda. Sigill: se DS nr 7387 Original: or. perg., RA 0101

Medeltida regester/notiser: Brocman: II Misc. 18:39 Hadorph: Peringskiöld: Örnhielm:

Hänv. till annat brev: DS nr 7347 Fotokopia: DK (detaljförstoring) Tryckt: DS nr 7387 Tryckt regest: RPB nr 722 Litteratur o. komm.: se DS nr 7387

Svenskt diplomatarium: medeltidsbrev

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: