:

Gyllenhöök nr 1115

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Gyllenhöök nr 1115 †

Adlad 1687-08-07, introd. 1689. Utdöd 1868-02-02.

En medlem av ätten immatrikulerades 1818 på riddarhuset i Finland under nr 84 bland adelsmän, men denna gren utgick med den immatrikulerade själv.


1Al. 2Öä XI, s. 317. 3Ssn. 4Arboga kyrkoarkiv. 5Ab. 6Um. 7KrABK. 8Hm. 9Kp. 10Wä. 11Lignell. Grefskapet Dal (1851). 12At (P)

TAB 1

Anders Larsson Hök, född 1550 på Höksby gård i Vändels socken, Uppsala län. Var fogde i Tierps härad i Uppland 1618 och i Sollentuna härad 1624–1625.1

Barn:

 • Lars Andersson Hök. Kronobefallningsman i Olands m. fl. härader i Uppland 1650–166(1). Död före 1666-11-14. Gift med Brita Persdotter Berg, levde änka 1666, dotter av kyrkoherden i Torsåker.

Barn:

 • Per Larsson Hök, adlad Gyllenhöök, till Ängelsbergs bruk i Västervåla socken, Västmanlands län. Född 1645-05-09 Åkra. Studerade i Uppsala. Kom under sitt 16:e år till kamrer Elof Hök i Stockholm och lärde där bokhålleri. Bokhållare och kamrerare hos riksfältherren greve Jakob De la Gardies änkefru, grevinnan Ebba Brahe, samt tillika inspektor över hennes och några hennes barns gods och bergverk i 13 år. Arrenderade en tid Högfors bruk i Karbennings socken, Västmanlands län av greve Pontus De la Gardie. Häradshövding i Norrbo, Norbergs och Skinnskattebergs härader i Västmanland 1682-02-26. Adlad 1687-08-07 (introd. 1689 under nr 1115). Död 1706-08-11 och begraven s. å. 14/10 i Västerfärnebo kyrka, Västmanlands län. 'Under det år 1675 med Danmark började krig höll han, förutom soldater, på egen bekostnad fyra väl utrustade ryttare vid livregementet till häst. Gav även första anledningen till Sätra hälsobrunns upptäckande, sedan han med dess vatten botat sin lama arm.' Gift 1672-04-21 med Regina Elbfas i hennes 2:a gifte (gift 1:o med kyrkoherden i Sånga och Skå församl:s pastorat av ärkestiftet Lars Börstel), dotter av konterfejaren och målaråldermannen i Stockholm Jakob Elbfas.2

Barn:

 • Ebba, död ung.
 • Anders, född 1674. Brukspatron. Död 1757. Se Tab. 2
 • Brita, död ogift före fadern.
 • Maria, född 1678, död 1741-02-02 Kättsta. Gift 1:o 1608-10-09 på Fors bruk i Västerfärnebo socken, med häradshövdingen i Norbergs och Skinnskattebergs härader i Västmanland3 Lars Hvass, sedan Hvasser, född 1670 i Trälleborg, död 1716-04-26 på Kättsta. Gift 2:o därst. 1719-12-28 med Carl Westenhielm, född 1692, död 1728.
 • Beata, född 1680, död 1738-05-12 i Fällingsbro prästgård. Gift 1704-01-14 med kyrkoherden i Fällingsbro pastorat av Västerås stift, prosten Christiernus Erici Christiernin, född 1675-11-30 på Ramnäs bruk i Ramnäs socken, Västmanlands län, död 1743-11-22, broder till assessorn Carl Christiernin, adlad von Christiersson. Charlotta, född 1683 på Kolsva bruk i Bro socken, Västmanlands län, död i barnsäng 1717-12-22 på Fors bruk. Gift 1714-04-04 på sistnämnda bruk4 med brukspatronen Anders Ahlbom i hans 2:a gifte (gift 1:o 1687 med Maria Greta Wreman, dotter av borgmästaren i Arboga Peter Wreman), född 1665 i Arboga, död 1723-07-23 på Fors bruk.
 • Carl, född 1686. Häradshövding. Död 1731. Se Tab. 6
 • Anna Margareta, död före fadern.

TAB 2

Anders (son av Per Larsson Hök, adlad Gyllenhöök, Tab. 1), född 1674-08-15. Student i Uppsala. Auskultant i bergskollegium5 1698-12-13 disponent vid Ängelsbergs bruk 1707–17285. Bruksägare. Död 1757-02-02. Gift 1:o 1700-11-17 med Susanna Elisabet Brenner, född 1677-11-18, död 1700 2011, tre dagar efter vigseln, dotter av assessorn Elias Brenner, adlad Brenner, och hans 1:a fru Erengert Stamm. Gift 2:o 1703-06-07 med Maria Strömmer, född 1683-03-25, död 1752-10-15 Maljeryd, dotter av bergsrådet Anders Strömner, adlad Strömner, och Brita Grönling.

Barn:

 • 2. Brita Regina, född 1704-03-01, död 1705-03-11.
 • 2. Per Strömner, född 1714. Kapten. Död 1789). Se Tab. 3.
 • 2. Anders, född 1717. Kapten. Död 1767. Se Tab. 4
 • 2. Maria Susanna, född 1720-03-21, död 1743-11-12. Gift s. å. 23/5 med häradshövdingen Jakob Ekebom i hans 1:a gifte (gift 2:o med Maria Judit Sodelin, född. 1731, död 1806-04-17), född 1713, död 1795-02-18.

TAB 3

Per Strömner5 (son av Anders, Tab. 2), född 1714-07-16 på Fors bruk i Västerfärnebo socken, Västmanlands län. Student i Uppsala6 1728-02-08. Auskultant i bergskollegium5 1735-03-03. Underlantjägare i Jönköpings län 1737-06-27. Volontär vid Östgöta kavalleriregemente 1740-03-04. Sergeant vid Kalmar regemente s. å. 17/10. Volontär vid armén i Finland 1741-10-20. Fänrik vid Nylands och Tavastehus läns vargeringsmanskap 1742-06-22. Konfirm.fullm. 1743-10-25. Fänrik vid Tavastehus läns infanteriregemente 1746. Löjtnant i hessisk tjänst 1746-07-00. Fänrik vid Västerbottens regemente7 1747-04-28. Löjtnant därst. 1752-06-11. Kapten i armén 1755-06-00. Död 1789-10-25 Tjärstad. Gift 1:o 1752-10-29 med Anna Maria Lilliemarck, född 1720-08-31, död 1756-05-16, dotter av protokollssekreteraren Enok Stigzelius, adlad Lilliemarck, och Sigrid Wallner. Gift 2:o 1757-08-11 Finspång med Maria Charlotta Ekfelt, född 1728-08-11, död 1763-10-23, dotter av konduktören Samuel Ekfelt, och Maria Bratt. Gift 3:o 1768-05-29 på Berga vid Nyköping med Ulrika Beata Adlerhielm, född 1730-10-16, död 1811-05-16 på Branthäll i Nikolai socken, Södermanlands län, dotter av majoren Lars Adlerhielm, och hans 2:a fru Eva Christina Cronstedt A.

Barn:

 • 1. Sigrid Christina, född 1754-01-21, död 1757-06-05.
 • 1. Helge Enok, född 1755-08-08. Sergeant vid Hälsinge regemente 1772-08-05. Död 1775-08-17 i Karlskrona.
 • 2. Lovisa, född 1758-06-25, död 1762-01-21.
 • 2. Eva Charlotta, född 1759-12-31, död ogift 1819-06-13 Äs
 • 2. Carl Samuel, född 1761-02-08, död 1762-01-20.
 • 2. Adolf Fredrik, född 1762-07-11. Furir vid Södermanlands regemente 1780-05-31. Fänrik därst. 1781-12-30. Död 1782-05-05.
 • 2. Ulrika Lovisa, född 1763-09-19, död s. å. 30/10.

TAB 4

Anders (son av Anders, Tab. 2), född 1717-01-23. Student i Uppsala6 1728-02-08. Volontär vid Östgöta infanteriregemente7 1732-09-14. Rustmästare därst.7 1735-10-30. Förare7 1739-11-03. Sergeant7 1741-08-30. Fältväbel7 s. å. 31/10. Fänrik 1743-04-26. Löjtnant 1746-09-10. Stabskapten 1757-05-26. Kapten7 1760-06-23. RSO s. å. 28/4. Död 1767-11-27 Skedagården. Han bevistade finska och pommerska krigen. Gift 1747-12-03 Strömsbro s socken, Östergötlands län med Christina Beata Krebs, född 1723-08-27 Hamra, död 1804-01-30 på Kristineberg i samma socken och begraven s. å. 10/2, dotter av överstelöjtnanten Casper Herman Krebs, och hans 2:a fru Jeannetta Christina von Müllern.

Barn:

 • Jeannetta Sofia Maria, född 1748-08-10 i Näsby socken, död ogift 1832-12-03 Totebo
 • Christina Vilhelmina, född 1750-04-05 Maljeryd, död 1837-06-24 Öringe. Gift 1778-09-24 på Kristineberg med kaptenen Adam Ulrik Reuterswärd, född 1750, död 1817.
 • Herman Fredrik, född 1751. Major. Död 1810. Se Tab. 5
 • Anna Sofia, född 1756-01-15 på Maljeryd, död 1790-10-08 Stjärnevik. Gift 1780-09-19 på Kristineberg med majoren Didrik Gustaf Breitholtz, född 1751, död 1805.
 • Gabriel Reinhold, född 1764-02-22 och död 1768-02-02 på Skedagården.

TAB 5

Herman Fredrik (son av Anders, Tab. 4), född 1751-04-01 Maljeryd. Volontär vid Östgöta infanteriregemente 1759-05-01. Sergeant därst.7 s. å. 1/8. Fänrik 1768-11-09. Stabsfänrik 1773-06-14. Stabslöjtnant 1779-11-16. Kapten vid livgrenadjärregementet 1788-07-22. RSO 1790-05-02. Major 1794-11-26. Avsked 1799-12-18. Död 1810-04-28 Kristineberg. Gift 1794-11-07 på Stora Broby i Gammelkils socken, Östergötlands län med Catharina Maria Lingmarck i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1811-07-11 med kyrkoherden i Nykils pastorat av Linköpings stift Hans Per Westelius, född 1757-10-08, död 1838-01-18)8, född 1775-08-05 i Gammalkils socken, Östergötlands län, död 1859-06-27, dotter av kamreraren Jon Lingmarck och Eva Christina Kinnander.

Barn:

 • Anders Herman, född 1799-06-06 Träbo Student i Uppsala 1818. Hovrättsexamen 1820. Auskultant i Göta hovrätt s. å. Vice häradshövding 1823. E. civilnotarie i Göta hovrätt 1830. Kanslist därst. 1833. Kammarjunkare 1837-02-08. Notarie i nämnda hovrätt 1839. Avsked 1864. Död barnlös 1868-02-02 på sin egendom Stora Broby och utgick ätten med honom. Gift 1:o 1841-09-26 med Andréetta Gustava Elisabet Ljung, född 1822-01-31, död 1854-10-29 i Jönköping, dotter av postmästaren i Eksjö9 Anders Daniel Ljung och Gustava Margareta Hörling. Gift 2:o 1860-11-17 med Laura Albertina Josefina Emerentia Engström i hennes, 1:a gifte (11/8. Gift 2:o 1870-01-18 med kommissionslantmätaren i Östergötlands län, Johan Alfred Schillberg, född 1830 i Kisa socken, Östergötlands län, död 1879 i Vadstena), född 1834-03-12, död 1911, dotter av komministern Laurentius Engström och hans 1:a fru Anna Birgitta Jonsson.
 • Johan Fredrik, född 1801-08-27 på Kristineberg. Sergeant vid 1. livgrenadjärregementet 1816-06-04. Fältväbel därst. 1827-06-07. Fänrik 1833-03-02. Löjtnant 1839-05-22. Avsked 1848-05-30. Död ogift 1865-07-03 på Stora Broby.

TAB 6

Carl (son av Per Larsson Hök, adlad Gyllenhöök, Tab. 1), född 1686. Student i Uppsala. Auskultant i Göta hovrätt. Kopist i lagkommissionen 1704-09-22. Häradshövding på Dal11 1710-09-01. Avsked 172911. Död 1731-11-19. Gift 1709-01-12 i Stockholm med Margareta Lagermarck, född där 1685-01-20, död 1748-08-03, dotter av kammarrådet Johan Wassenius, adlad Lagermarck, och Margareta Snack.

Barn:

 • Margareta Regina, född 1709-11-11, död 1711-11-00 i Vänersborg.
 • Johan Magnus, född 1711-11-27, död ung.
 • Peter Vilhelm, född 1713, död ung.
 • Carl Gustaf, född 1715. Kammarherre. Död 1749. Se Tab. 7
 • Axel, född 1717-03-28, död ung.
 • Johan Magnus, född 1718-09-03 Karlshov. Volontär vid amiralitetet i Stockholm 1733. Arklimästare vid Stockholmseskadern 1737. Konstapel därst. 1741. E. löjtnant 1743-03-08. Löjtnant vid amiralitetet s. å. 3/11. Med tur från s. å. 28/3. Sjöartillerilöjtnant vid Stockholms galäreskader 1749-12-31. Kommendörkapten vid sjöartilleriet i Karlskrona 1762-03-19 och vid galärflottan 1770-01-31. RSO. Kommendör (överste) vid amiralitetet. Avsked. Död barnlös 1792-10-15 Väsby. 'Under 1741 års finska fälttåg rensade han en färja från kosacker genom kanonad från en esping, samt förhindrade ryssarnas överfart till Kimitolandet, varjämte han skärmytslade två mil uppåt landet med ett parti ryssar, av vilka han tog en kapten och 13 man till fånga och befriade 36 finska båtsmän ur deras händer.' Gift 1758-12-19 på Väsby med Vendela Hammarskjöld i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1747-01-06 Virbo, med kaptenlöjtnanten Fromhold Cornelius Anckarstierna, nr 1142, född 1720, död 1757), född 1723-06-11, död 1790-08-10 på Väsby, dotter av majoren Lars Hammarskjöld, och hans 1:a fru Christina Elisabet Croneborg.
 • Fredrik, döpt 1719-07-31 i Stockholm, död ung.
 • Alarik Otto, född 1720-09-22. Underofficer vid Jönköpings regemente. Död ogift 1747-05-07 i Landskrona.
 • Fredrik Adam, född 1725. Kaptenlöjtnant. Död 1765. Se Tab. 8.
 • Anna Maria, född 1726-09-10, död 1799-02-25 i Linköping. Gift 1750-03-00 med landshövdingen greve Fredrik Ulrik Reenstierna, född 1722, död 1783.
 • Peter, född 1728-03-02 på Karlshov, död s. å. 3/3.

TAB 7

Carl Gustaf (son av Carl, Tab. 6), till Gyllenfors bruk, Östra och Västra Tiflaryd samt Helgård, alla i Anderstorps socken, Jönköpings län. Född 1715-09-18 Karlshov. Kammarherre. Död 1749-04-18 på Gyllenfors. Gift 1744-04-20 Eckersholm med Apollonia Catharina Schéele, född 1725-06-13, död 1763-06-27, dotter av brukspatronen på Eckersholms och Götaströms bruk Christian Schéele och Apollonia Pinckhardt samt syster till Adam och Christian Benjamin Schéele, natural. von Schéele.

Barn:

 • Apollonia Christina, född 1745-03-30, död 1816 (1813) 23/3 i Stockholm. Gift 1766-06-10 med överstelöjtnanten Henrik Gideon Coyet, född 1725. död 1774.
 • Margareta Regina, född 1746-04-28 på Gyllenfors.
 • Christian Vilhelm, född 1748-05-29 på Gyllenfors. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1762-06-01. Korpral därst. 1765-07-05. Kornett 1772-12-04. Löjtnant 1778-09-03. Degraderad till dragon 178410. Transp. till Österbottens regemente. Fänrik därst.10 1789-07-12. Avsked10 1795-10-07. Postmästare i Kristinestad i Finland9 1803-04-02. Avskedad 18069. Stadsfiskal i nämnda stad. Död där 1811-02-02. Gift 1779-11-05 Kvarnstad med Märta Catharina Rosenquist af Åkershult, född 1733-03-16 Danskebo, död 1802, dotter av fänriken Johan Adolf Rosenquist af Åkershult, och Maria Christina Svanhals.
 • Carolina Gustava Adolfina, född posthuma 1749-10-01, på Eckersholm, död 1750-01-26.

TAB 8

Fredrik Adam (son av Carl, Tab. 6), född 1725-04-30 Karlshov. Volontär vid amiralitetsvolontärkompaniet i Stockholm 1743-05-01. Arklimästare vid stockholmseskadern 1745-09-20. Konstapel12 1751-05-21. Löjtnant därst. 1755-08-09. Sjöartillerilöjtnant vid amiralitetseskadern i Göteborg eller kaptenlöjtnant vid amiralitetet 1757-05-26. Död 1765-10-26. Var i yngre åren i holländsk tjänst och bevistade därunder ett sjöslag i Ostindien. Gift 1758-10-13 med Beata Catharina Hård af Segerstad i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1770-09-18 Strand, med löjtnanten Hans Gabriel Silfverswärd, född 1736, död 1798), född 1734-07-11 på Stora Segerstad i Reftele socken, död 1800-01-11 på Strand, dotter av överstelöjtnanten Olof Hård af Segerstad, och Benedikta Susanna Bock af Näs.

Barn:

 • Carl Olof, född 1760-02-14, död 1761-06-25 på Stora Segerstad.
 • Johanna Margareta, född 1761-08-01 på Stora Segerstad, död ung.
 • Carl Axel, född 1763. Överskeppare. Död 1814. Se Tab. 9.
 • Fredrik Olof, född 1764-08-27 på Strand, död 1765-11-20.

TAB 9.10

Carl Axel (son av Fredrik Adam, Tab. 8), född 1763-06-28. Korpral vid örlogsflottan. Sergeant. Överskeppare. Avsked. Soldat under namnet Hjelm vid finska gardet. Avsked och bosatte sig i Finland. Blev där dömd ärelös och förlorade jämväl adliga privilegierna. Död 1814-12-03 i Borgå. Gift 1:o 1788-12-06 i Norrköping med Anna Christina Lundmark, dotter av Håkan Lundmark. Gift 2:o 1792-04-15 i Borgå med Christina Andersdotter i hennes 2:a gifte, född 1765-04-28 på Åminsby-Grindas i Borgå socken, död 1829-10-25 i Borgå, dotter av bonden Anders Johansson och Catharina Mattsdotter.

Barn:

 • 2. Carolina Christina, född 1792-12-02 på Åminsby-Grindas. Flyttade 1831 till S:t Petersburg.
 • 2. Helena Gustava, född 1797-10-10 på Åminsby Grindas, död 1846-07-13 i Borgå. Gift där 1820-05-02 med tulluppsyningsmannen Johan Fredrik Gyllenbögel, i hans 1:a gifte, född 1792, död 1858.
 • 2. Anders Vilhelm, född 1799-10-19 i Borgå, död där 1800-04-07.
 • 2. Carl Leonard, född 1802-09-19 i Borgå, död där 1803 12.
 • 2. Anders Vilhelm, född 1804-06-09 i Borgå, död 1809-09-14.
 • 2. Carl Adam, född 1807-07-29 i Borgå. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-09-17. Elev vid sjökadettkåren i S:t Petersburg 1819. Midshipman vid Svarta havsflottan. Död ogift 1828 under kriget mot Turkiet.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: