Tisensten nr 1423

Från Adelsvapen-Wiki

1423.jpg


Adliga ätten Tisensten nr 1423 †

Adlad 1700-07-17, introd. 1714. Utdöd 1770-03-23. Ätten uppgives härstamma från en gammal prästsläkt i Kyrkefalla socken Skaraborgs län.


1Gravminne i Hjo kyrka, At (Sch). 2Lk. 3At (Sch). 4Biographica i Uppsala landsarkiv (OA).

TAB 1

Mattias Tisensten. Regementskvartermästare vid Skaraborgs regemente 1676-07-00. Erhöll 1680 adliga privilegier och försäkring om adelskap för sitt tappra förhållande i danska kriget. Ägde Gärde i Bredviks socken Skaraborgs län 1681. Levde 1684. Ligger jämte sin fru begraven i Hjo kyrka. Gift med Maria Brant, som levde änka 1700, dotter av kaptenen Lars Henriksson Brant och Eva Am- björnsdotter Brandt (dotter av kaptenen Ambjörn Petersson Brandt, född 1591, död 1665-12-06 och Eva von Gylterslo).1

Barn:

  • Jonas Tisensten, adlad Tisensten, född 1670. Kapten. Död 1709. Se Tab. 2.
  • Lars Tisensten, adlad Tisensten, född 1672. Överstelöjtnant. Död 1733. Se Tab. 3.
  • Johan Tisensten, adlad Tisensten, född 1676-09-14. Musketerare vid livgardet 1698-01-15. Fänrik vid Skaraborgs regemente. Adlad 1700-07-17 jämte sina bröder. 'Reste 1702 till Tyskland och lät sedan ej höra utav sig samt skall hava dött ogift'.

TAB 2

Jonas Tisensten, adlad Tisensten (son av Mattias Tisensten, Tab. 1), född 1670-09-14. Var korpral vid Skaraborgs regemente 1694. Furir därst. 1695-05-31. Fältväbel. Fänrik 1700-04-30. Adlad s. å. 17/7 jämte sina bröder. Löjtnant 1701-07-15. Regementskvartermästare 1702-10-20. Kapten 1706-08-09. Stupade 1709-06-28 vid Poltava. Gift 1693-12-03 med Vibeke Eleonora Hård af Segerstad i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1713 med sin frände majoren Gustaf Albert von Sittman, född 1680 i Göteborg, död 1756-10-28 i Fågelås socken, Skarab.), död 1757, dotter av löjtnanten Per Hård af Segerstad, och Brita Jernsköld.

Barn:

  • Brita Maria, född 1694-01-30, död 1741 och begraven i Hjo kyrka. Gift 1720 med kaptenen Johan Lundstedt i hans 1:a gifte (gift 2:o 1742-10-12 Hälleberg s socken, Skarab., med Anna Sofia Östring, född 1703, död 1743-07-18 i Skarstads socken. Gift 3:o 1747-08-27 i Synnerby socken, Skarab., med friherrinnan Maria Elisabet Rehbinder, född 1728, död 1803-05-06, dotter av löjtnanten friherre Arvid Henrik Rehbinder, och Elsa Magdalena Uggla), född 1690, död 1751-07-11 Uddeberg
  • Per Adolf, född 1695-12-31. Volontär vid Skaraborgs regemente 1710. Avsked 1714. Förare vid livgardet s. å. 8/10. Sergeant därst. 1716-02-03. Löjtnant vid Upplands tremänningskavalleriregemente 1717-06-22. Avsked 1719 ?30/9. Löjtnant vid livgardet 1720-04-14. Exspektant vid Västgöta kavalleriregemente 1723. Död ogift 1770-05-23 på sin gård Mumlebo i Hjo landsförsaml. och slöt på svärdssidan såväl denna ättegren som hela ätten. Han bevistade fälttåget i Norge 1718 och blev svårt sårad vid Norrköping 1719.
  • Mattias Leonard, döpt 1697-12-28 i Stockholm (Livg.), begraven 1698-05-25 i Grevbäcks socken Skaraborgs län.
  • Anna Christina, född 1698-12-25, död 1768-08-06 Munkebo Gift 1722 med kaptenen vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente Johan Lindström, född 1683 i Västergötland, död 1747-02-002

TAB 3

Lars Tisensten, adlad Tisensten (son av Mattias Tisensten, Tab. 1), född 1672-03-28. Volontär vid livgardet 1688. Furir därst. 1695. Sergeant s. å. i okt. Fältväbel 1700-04-00. Adlad s. å. 17/7 jämte sina bröder (introd. 1714 under nr 1423). Fänrik 1700-09-11. Löjtnant 1701-01-18. Regementskvartermästare 1704-03-28. Kapten 1705-10-21. Fången vid Poltava 1709-06-28 och förd till Kasan, varifrån han hemkom 1722. Överstelöjtnant vid infanteriet s. å. 15/11. Avsked 1725. Död 1733-12-17 i Stockholm och slöt själv sin ättegren på svärdssidan samt troligen begraven i Hjo kyrka, där hans huvudbaner uppsattes.3. Gift 1696 med sin broders svägerska Maria Christina Hård af Segerstad, född 1675, »nyligen» död4 1716-05-28, dotter av löjtnanten Per Hård af Segerstad, och Brita Jernsköld.

Barn:

  • Brita Catharina Vibeka, döpt 1697-03-29 i Stockholm (Livg.), död ogift 1724 och begraven i Hjo kyrka
  • Anna Maria, född 1699-01-13 i Grevbäcks socken Skaraborgs län, död 1782-05-07 Åsen Gift 1722 med kaptenen Carl Ehrenstolpe, född 1698, död 1748.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.