:

Stiernheim nr 1646

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stiernheim nr 1646 †

Adlad 1719-08-31, introd. 1720. Utdöd 1793-11-30. Adlad och adopt. 1773-07-04, introd. 1774. Utdöd 1830-10-19.


1Um. 2Inr. Tidn. 1771, nr 96. 3Värmdö lagfartsprotokoll (OA). 4SRA.

TAB 1

Anders Sundel. Syssloman i Strängnäs.

Barn:

 • Anders Sundel. Stadssekreterare i Strängnäs. Gift 1680 med Brita Persdotter Widman, dotter av prosten och kyrkoherden i Köpings pastorat av Västerås stift Petrus Olai Vibyensis och hans 1:a hustru Elisabet Lithman.

Barn:

 • Peter Sundel, adlad Stiernheim, född 1681, död 1734. Se Tab. 2.

TAB 2

Peter Sundel, adlad Stiernheim (son av Anders Sundel, Tab. 1). Född 1681-07-05 i Strängnäs. Skolpilt och gymnasist därst. samt student i Uppsala1 1700-02-08. Auditör vid översten Gustaf Adam Taubes dragonregemente 1704-07-12. Regementskvartermästare vid Upplands femmänningskavalleriregemente 1710-02-21. Ryttmästare därst. s. å. 26/9 och vid adelsfaneregementet 1711-11-06. Konfirm.fullm. 1717-04-06. Adlad 1719-08-31 (introd. 1720 under nr 1646). Död 1734-09-00 Åbrunna samt begraven s. å. 20/9 i Österhaninge kyrka, där hans vapen ses till vänster om altaret vid Bielkenstiernska gravkoret. Han blev 1709-07-00 fången vid Perevolotjna, men lyckades rymma samma år ur den iråkade fångenskapen. Gift 1711-06-13 med Charlotta Wetverstedt, född 1696-01-07, död 1766-01-10, dotter av direktören vid Utö gruvor Mattias Wetverstedt och Anna Catharina Gladtsten, samt syster till krigsrådet Johan Anders Wetverstedt, adlad Wetverstedt, nr 1888.

Barn:

 • Mattias Peter, född 1712-04-20 Hässlingby Student i Uppsala 1719–1728. Volontär vid amiralitetet 1729-07-09. Lärstyrman därst. 1732-05-08. Medelstyrman 1736-03-31. Löjtnant 1741-03-05. Kaptenlöjtnant 1749-08-02. Kapten 1757-01-11. Kommendörkapten. Död barnlös och begraven 1769-02-26 i Karlskrona. –. Gift 1764-08-09 i Stockholm Katarina förs. i Stockholm med Anna Lovisa Marqvardt, född 1736, död 1771 i Stockholm2, dotter av4 bryggaren Jurgen Heinrich Marquardt och Anna Norling.
 • Anna Brita, född 1713-12-14 vid Utö gruva i Utö kapellförsaml. Stockholms län, död 1714-10-09.
 • Carl Gustaf, född 1715. Kammarherre. Död 1755. Se Tab. 3
 • Anna Catharina, född 1716-09-11, död 1792-09-15. Gift 1735 i Stockholm med direktören Peter Ljung.
 • Beata Margareta, född tvilling 1718-06-16, död 1719-08-20.
 • Charlotta Christina, född tvilling 1718-06-16, död 1756-12-18. Gift 1741-11-01 i Österhaninge socken, med handelsmannen Anders Lindman.
 • Conrad Johan, född 1720. Överstelöjtnant. Död 1793. Se Tab. 4.
 • Evert, född 1722-05-15, död s. å. 20/7.
 • Maria Benedikta, född 1724-05-12 Aspö, död änka. Gift 1755-08-14 med danska kanslirådet och generalkrigskommissarien för Norge Petter Voss, född 1710, död 1769-03-28 i Kristiania.
 • Beata Sofia, född 1728-01-25 på Aspö. Död ogift 1796-06-04 i Stockholm samt begraven i Österhaninge socken.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Peter Sundel, adlad Stiernheim, Tab. 2), född 1715-08-19 Hässlingby. Hovjunkare. Kammarherre. Död 1755-05-01. Han ägde Utön i Utö kapellförsaml. Stockholms län samt Norrnäs och Kalvandö i Värmdö socken, Stockholms län 1737–1749.3. Gift 1748-01-24 på Utö med Hedvig Christina Reuterskiöld, född 1717-01-01, död 1781-05-22 Årsta

Barn:

 • Carl Johan, född 1749-10-17 på Utö. Student i Uppsala1 1759-09-27. Volontär vid livgardet 1767-07-00. Furir därst. s. å. 10/11. Sergeant 1768-03-01. Fänrik s. å. 18/3. Kapten i armén 1772-09-13. Löjtnant 1773-07-11. Genom byte transp. till Jämtlands dragonregemente 1776-05-22. Major i armén s. å. 18/12. Avsked 1779-04-23. Major i rysk tjänst. Död ogift 1786-06-16 S:t Petersburg.
 • Beata Charlotta, född 1750-12-02 vid Utö gruva, död 1809-12-18 Sörby. Gift 1769 med hovjunkaren Jakob Johan Svedenstierna, född 1738, död 1813.
 • Hedvig Gustava, född 1752-12-31 vid Utö gruva, död där s. d.
 • Hedvig Gustava, född 1754-06-02.

TAB 4

Conrad Johan (son av Peter Sundel, adlad Stiernheim, Tab. 2), född 1720-10-11 i Örebro. Volontär vid livgardet 1736-05-02. Sergeant vid Upplands regemente 1742-03-31. Fänrik därst. s. å. 2/4. Löjtnant 1748-11-25. Stabskapten 1758-05-03. RSO 1761-11-23. Major i armén 1773-02-17. Major i regementet 1774-12-20. Var adjutant hos hertigen av Östergötland. Major vid regementet 1776-11-20. Överstelöjtnants avsked 1777-06-06. Död 1793-11-30 i Uppsala och slöt på svärdssidan den äldre adl. ättegrenen. Gift 1760-12-00 med Dorotea Margareta von Krassow, född 1730, död 1787-11-01 Edeby

Barn:

 • Eva Beata, född 1765, död.
 • Catharina Magdalena Sofia, född 1769-10-21 Kölinge. Gift 1794-01-28 i Uppsala med hovpredikanten, regementspastorn vid Hälsinge regemente, slutligen kontraktsprosten och kyrkoherden i Veckholms pastorat av ärkestiftet, teol. doktorn Per Axelsson Rönqvist, född 1765-10-07, död 1826-07-13 i Veckholms socken, Uppsala län.
 • Margareta Augusta, född 1772-02-23 på Kölinge.

Den adopterade ättegrenen.


TAB 5

Carl Sundel (son av Anders Sundel, Tab. 1). Fältkommissarie 1712-10-00. Konfirm.fullm. 1714-09-02. Krigskommissarie och tullinspektor. Död före 1762-03-16. Gift 1722, enl. k. tillstånd av s. å. 26/10, med Elsa Christina Danckwardt, döpt 1704-03-02 Torsebro s län, död 1794-10-08 Noor, dotter av överdirektören Georg Danckwardt, adlad Danckwardt, och Johanna Maria Papke.

Barn:

 • Magnus Carl Sundel, adlad och adopt. Stiernheim, född 1732-06-14 i Ystad. Volontär vid norra skånska kavalleriregementet 1746. Korpral därst. 1754. Konstit. kornett 1758. Stabskornett 1760-04-11. Löjtnant 1768. Ryttmästare därst. 1772-08-19. Adlad och adopt. på sin farbroders, avl. ryttmästaren Peter Stiernheims adl. namn och nummer 1773-07-04 (introd. 1774). Majors avsked 1775-08-09. Död 1777-12-19 på sin gård Noor. Gift 1773-09-05 Harastorp s län med Sofia Elisabet Rosentwist, född 1747-09-28, död 1816-05-10 Kasby, dotter av kaptenen Anders Rosentwist, och Beata Carolina Jordan.

Barn:

 • Georg Per, till Noor, som blivit stiftat till fideikommiss för ätten av hans farbroder, krigskommissarien Georg Peter Sundel, vilken dog på 1770-talet. Född 1774-08-27 i Roslagsbro socken, Stockholms län. Rustmästare 1784-09-30. Fänrik vid Upplands regemente s. å. 18/10. Stabslöjtnant därst. 1806-06-18. Kaptens avsked 1807-11-26. Död barnlös 1830-10-19 på Noor och slöt således själv på svärdssidan sin adl. ättegren. Gift 1815-10-03 Lundås med Eva Beata Engelcrantz i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1791-05-31 Järinge
 • Beata Christina, till Noors fideikommiss, som hon innehade efter brodern. Född 1776-07-06, död 1847-02-19 på Noor. Gift där 1810-03-23 med kaptenen Henrik Hård af Segerstad, född 1774, död 1834.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: