Grüner nr 1763

Från Adelsvapen-Wiki

1763.jpg


Adliga ätten Grüner nr 1763 †

Adlad 1720-04-06, introd. 1723. Utdöd på 1870-talet.


TAB 1

Johan Grüner, adlad Grüner (naturlig son av danska envoyén vid svenska hovet, sedermera verkl. etatsrådet Johan Didrik Grüner, född 1661, död 1712, som 1693 upphöjdes i danskt adelstånd, och Maria de Rolingk), född 1688 (1684?) 6/5 i Stockholm. Student i Uppsala 1701-10-26. Kammarskrivare i kammarkollegium 1705. Kornett vid livregementet till häst 1709-11-06. Löjtnant därst. 1710-09-05. Regementskvartermästare 1711-11-27. Sekundryttmästare 1717-12-17. Premiärryttmästare 1718-04-06. Adlad 1720-04-06 (introd. 1723-12-03 under nr 1763). Överstelöjtnants avsked 1747-01-07. RSO 1751-12-04. Död 1768-01-26 Lida. 'Han utmärkte sig under norska fälttåget 1718 med heder vid åtskilliga tillfällen och blev därför svensk adelsman samt var den sista som av drottning Ulrika Eleonora adlades'. Gift 1:o 1708-03-12 i Stockholm med Helena Margareta Stålhandske, född 1684-01-26 Ogesta, död 1712-10-00 i barnsäng och begraven i Vittinge kyrka Uppsala län, dotter av bankokommissarien Hans Stålhandske, och friherrinnan Beata Meijendorff von Yxkull. Gift 2:o med Anna Christina Silfversparre, född 1687, död 1741, dotter av landshövdingen Arent Carl Silfversparre, och friherrinnan Ingeborg Stake. Gift 3:o med friherrinnan Sigrid Jakobina Cronhielm i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Tomas Clerck, född 1680, död 1745), döpt 1696-05-04 i Stockholm, död 1753-09-04 och begraven i Hölö kyrka Södermanlands län, dotter av assessorn, friherre Jakob Cronhielm, och Sigrid Christina Klingstedt.

Barn:

 • 1. Johan Gabriel, född 1708. Överstelöjtnant. Död 1782. Se Tab. 2.
 • 1. Hans Axel, född 1711. Överstelöjtnant. Död 1781. Se Tab. 3.
 • 2. Harald Gustaf, född 1721. Löjtnant. Död 1806. Se Tab. 4.
 • 2. Johanna Magdalena, född 1722-05-07 i Örebro.
 • 2. Inga Maria, född 1723-06-24 död ogift 1784-06-08 Edeby
 • 2. Carl Adolf, född 1725-01-17. Död barn.
 • 2. Carl Adolf, född 1729-11-03 på Edeby. Volontär vid livregementet till häst 1747. Korpral därst. 1748-09-25. Kornett 1751-04-06. Löjtnant 1761-05-05 med tur från 1762-12-31. Avsked 1767-11-18 död ogift 1808-09-28 på Edeby. Han bevistade pommerska kriget 1758–1760. Blesserad och fången 1760.

TAB 2

Johan Gabriel (son av Johan Grüner, adlad Grüner, Tab. 1), till Bjursnäs i Björnlunda socken, Södermanlands län. Född 1708-12-26. Ryttare vid livregementet till häst 1728-09-17 korpral därst. 1732-12-16. Kvartermästare 1740-06-30. Kornett 1742-07-08. Löjtnant 1747-03-18. Stabsryttmästare 1753-03-29. Regementskvartermästare 1756-10-04. Avsked 1758-05-30. RSO 1759-04-28. Överstelöjtnants karaktär. Död 1782-06-17 Lida. Gift med sin 1:a styvmoders systerdotter Metta Hård af Segerstad, född 1725-01-28 på Skämningsfors i Brandstorps socken, Skaraborgs län, död 1785-12-16 på Lida. dotter av överstelöjtnanten Johan Adolf Hard af Segerstad, nr 17, och hans 2:a fru Catharina Silfversparre.

Barn:

 • Ingeborg Beata, född 1758-07-02, död 1764-04-28 i Björnlunda socken.
 • Johan Jakob, född 1750-01-29 Tynninge. Volontär vid livregementet. Död 1765-07-15 på Bjursnäs.
 • Arent Gabriel, född 1750-12-03 på Tynninge. Volontär vid Södermanlands regemente 1763-09-07. Furir därst. 1765-03-01. Fältväbel 1771-02-28. Livdrabant s. å. 8/8. Stupade i en duell 1775-06-24.
 • Mattias Adolf, född 1751-11-22 på Tynninge, död där 1752 och begraven s. å. 25/2.
 • Helena Margareta, född 1753-08-04, död 1828-10-13 på Stora Välvestad i Lids socken, Södermanlands län. Gift 1781-10-23 på Lida med löjtnanten vid amiralitetet Gustaf de Bronikowsky, född 1747, levde 1818.
 • Märta Catharina, född 1754-11-21 på Tynninge, död där 1838-03-20. Gift 1786-07-20 på Lida med ryttmästaren Carl Johan Wijnbladh, född 1756, död 1791.
 • Erik Valdemar, till Bjursnäs, född 1755-11-13 i Björnlunda socken. Korpral vid adelsfanan 1765-06-19. Kadett vid artilleriregementet 1774-10-02. Livdrabant 1775-05-22. Ryttmästare i armén. Död ogift 1790-09-13 i Finland, drunknade vid Hangö.
 • Ingeborg Beata, född 1758-07-02, död 1764-04-28 [RHHj].
 • Axel Didrik, född 1760-05-26, död 1762-04-22.
 • Maria Christina, född 1762-10-24, död 1836-01-30. Gift 1788-10-09 med sin svågers kusin, kaptenen Carl Gustaf Wijnbladh, född 1750, död 1820.
 • Johanna Jakobina, född 1765-09-07 död ogift 1817-10-13 Lundby

TAB 3

Hans Axel (son av Johan Grüner, adlad Grüner, Tab. 1), född 1711-06-07. Antagen i krigstjänst 1726. Lärstyrman vid amiralitetet 1732. Medelstyrman därst. 1736. Löjtnant 1740. Kaptenlöjtnant 1748-12-31. Kapten 1754-05-04. RSO 1761-11-23. Kommendörkapten 1763-03-19. Major vid volontärregementet 1769-03-15. Överstelöjtnants avsked. Död 1781-10-22 i Karlskrona. Gift 1748-04-26 med Anna Maria Holm, född 1726, död 1789-03-05 i Karlskrona, dotter av tullförvaltaren Anders Holm.

Barn:

 • Johan Anders, född 1748-09-18. Gick i engelsk tjänst.
 • Jakob Gustaf, född 1750-08-03 i Karlskrona, liksom de följande syskonen, död strax.
 • Hans Gabriel, född 1751-06-20, död ung.
 • Sara Helena, född 1755-02-18, död ogift 1802-05-02 i Karlskrona.
 • Anna Fredrika, född 1756-08-13, död ogift 1828-05-26 i Karlskrona.
 • Carl Axel, född 1758-01-21, död barn.
 • Axel Gabriel, född 1760-08-05, död före 1813.
 • Sigrid Jakobina, döpt 1763-07-07, död före 1813. Gift 1:o 1786-09-26 i Märsebo Lillegård i Nye socken, Jönköpings län med kronolänsmannen och likvidationskommissarien Albrekt Laurell. Gift 2:o 1794-04-21 med kardmakaren Gustaf Flisbom i Släthult.
 • Axel Valdemar, född 1766-09-04, död som barn.
 • Gustaf Ludvig, född 1768-06-09, död som barn.

TAB 4

Harald Gustaf (son av Johan Grüner, adlad Grüner, Tab. 1), född 1721-02-06. Volontär vid fortifikationen 1737-08-02 och vid livregementet till häst 1742. Sekundkorpral därst. 1743-06-02. Fänrik vid Södermanlands regemente 1749-05-09. Stabslöjtnant därst. 1759-02-28. Avsked 1762-05-27. Död 1806-06-05 Edeby. 'Han fick, då han 1757 skulle överresa till pommerska kriget, under en häftig storm en så svår skada över högra höften och benet, att han blev oduglig till vidare tjänstgöring'. Gift 1756 med sin kusin Regina Christina Wrangel af Fall, född 1731-03-01, död 1814-09-27 på Edeby, dotter av majoren Vilhelm Gustaf Wrangel, natural. Wrangel af Fall, och Ingeborg Silfversparre.

Barn:

 • Johan Gustaf, född 1757. Löjtnant. Död 1792. Se Tab. 5.

TAB 5

Johan Gustaf (son av Harald Gustaf, Tab. 4), född 1757-11-05 Lida. Volontär vid adelsfaneregementet 1768-02-24. Korpral därst. 1775-01-03. Livdrabant s. å. 9/8. Fänrik vid Åbo läns regemente s. å. 6/12. Löjtnant därst. 1779-02-10. Död 1792-08-31 Edeby Gift 1785-06-28 på Ingelstad i Risinge socken, Östergötlands län med sin kusin Christina Ingeborg Gustava Lisbeth i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-10-09 på Edeby med löjtnanten Adolf Fredrik Fock B. i hans 2:a gifte, född 1747, död 1828), född 1767-01-21 på Lövsund i Runtuna socken, Södermanlands län, död 1831-01-13 i Norrköping. dotter av löjtnanten Fredrik Vilhelm Nisbeth, och Charlotta Vilhelmina Wrangel af Fall.

Barn:

 • Gustaf Vilhelm, född 1786-04-01 i Hölö socken. Livdrabant: hos hertig Carl. Kornett vid Smålands dragonregemente. 1808-06-03. Avsked 1818-01-21. Död ogift 1848-05-05 i Sättersta socken, Södermanlands län.
 • Harald Isak, född 1788. Löjtnant. Död 1846. Se Tab. 6
 • Fredrik Adolf, född 1792-05-23, död s. å. 25/10 på Edeby.

TAB 6

Harald Isak (son av Johan Gustaf, Tab. 5), född 1788-06-29. Livdrabant hos hertig Carl 1808-06-11. Kornett i armén 1809-08-15 samt placerad som fänrik vid Södermanlands regemente. Avsked 1810-08-22. Kallas 1835 löjtnant. Död 1846-01-19. Gift 1810-10-09 på Edeby med sin syssling Charlotta Lovisa de Bronikowsky, född 1786-04-13, död 1851-03-23, dotter av löjtnanten Gustaf de Bronikowsky och Helena Margareta Grüner.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Isak, född 1811-09-13 i Hölö socken, Södermanlands län. Inskriven i Nyköpings trivialskola 1821. Avgick 1829. t. f.. stadskassör i Nyköping 1844-12-16. Stadskassör 1848-07-17. Död ogift 1860-01-08 i nämnda stad.
 • Carl Vilhelm Venzeslaus, född 1825-12-15 i Nyköping. Inskriven i Nyköpings lägre elementarskola 1835. Avgick 1841. En tid privatlärare i nämnda stad. Utflyttade därifrån 1865-05-20 till Lids socken, Södermanlands län, i vars församlingsbok för åren 1876–1880 han står antecknad som »vagabond» samt »troligen död». Med honom utgick ätten.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.