Liljesparre

Från Adelsvapen-Wiki

(Liljesparre).png

Släktens äldsta led har ej kunnat återfinnas i samtida urkunder och är endast kända genom 1500-talets släktböcker.

TAB 1

Erland Jönsson

Son

 • Jöns Erlandsson se Tab. 2.

TAB 2

Jöns Erlandsson (son av Erland Jönsson, tab. 1)

söner

 • Peder Jönsson se Tab. 3.
 • Ambjörn Jönsson se Tab. 6.
 • Lindorm Jönsson

TAB 3

Peder Jönsson (son av Jöns Erlandsson, tab. 2) till Böjeryd i Gryteryds socken. Gift enligt obestyrkt 1700-talsuppgift med Brita Carlsdotter.

Barn:

 • Jöns Pedersson. Se Tab. 4.
 • Olof Pedersson. Se adliga ätten Hård af Segerstad.
 • Carin Pedersdotter. Gift med "Per Cuplere".
 • Bengt Pedersson

TAB 4

Jöns Pedersson (son av Peder Jönsson, tab. 3), "till Tisnehult"

Barn:

 • Nils Jönsson.
 • Märta Jönsdotter. Gift med Erik Nilsson.
 • Vaste Jönsson. Se Tab. 5.

TAB 5

Veste Jönsson (son av Jöns Pedersson. tab. 4). Nämnes 1488. Skrev sig till Hjälshammar i Värnamo socken 1500-02-16, då han bevistade ett landsting i Växjö7. Beseglar i Hinsekind i Värnamo socken ett brev 1506-10-28 och för därvid en Sparre i vapnet. Nämnes bland Smålandsfrälset 1526 och 1528. Gift med Gyritt Pedersdotter, dotter av Peder Jönsson.

Dotter:

 • Margareta Vastesdotter. Gift med Nils Jeppesson.

TAB 6

Ambjörn Jönsson (son av Jöns Erlandsson, tab. 2). Gift med Ingrid, dotter till underhäradshövdingen Lasse Eskilsson (stjärna) och Botil Tubbadotter (kvaderad sköld).

Barn:

 • Jöns Ambjörnsson Se Tab. 7.
 • Lasse Ambjörnsson Se Tab. 8.
 • Bengt Ambjörnsson Se Tab. 9.
 • Märta, gift med Jöns Birgersson (pilspets)
 • Botil Ambjörnsdotter, gift med Per Karlsson (två bjälkvis ordnade rosor)
 • Bengta, gift med Olof Jöransson Skåning. Se adliga ätten Lilliesparre af Fylleskog
 •  ? Karin, gift med Per Jönsson

TAB 7

Jöns Ambjörnsson (son av Ambjörn Jönsson, tab. 6). Fogde.Gift med Märta, dotter till Bengt Tordsson (två sparrar).

Barn

 • Ingrid Jönsdotter. Gift med Ulf Knutsson. Från deras dotter Malin Ulfsdotter härstammar ätten Lilliesparre af Kragstad

TAB 8

Lasse Ambjörnsson (son av Ambjörn Jönsson, tab. 6). Gift med Cecilia Matsdotter, dotter till Mats Påvelsson (Hällekisätten) och sannoligt Anna Turesdotter (Körning)

Barn:

 • Ingrid, gift med häradshövdingen Per Duse
 • Märta

TAB 9

Bengt Ambjörnsson (son av Ambjörn Jönsson, tab 6.). Riksråd. Gift 1:o med Birgitta Erlandsdotter, dotter till riddaren Erland Persson (Bååt) och Gertrud Birgersdotter (sparre). Git 2:o med Margareta, dotter till häradshövdingen Joakim Björnsson (Västerbyätten) och Ingegärd Haraldsdotter (två sparrar).

Barn med Birgitta Erlandsdotter

 • Ture Bengtsson Se Tab. 10.

Barn med Margareta Joakimsdotter

 • Birgitta, död ung
 • Erik Bengtsson, död ung

TAB 10

Ture Bengtsson (son av Bengt Ambjörnsson, tab. 9). Gift i Söderköping 1523 med Anna, dotter till riddaren, riksrådet och lagmannen Peder Turesson (Bielke) och Katarina Nilsdotter (Sparre av Ellinge)

Barn:

 • Anna död ung

Källor

Äldre svenska frälsesläkter. Utgivna av riddarhusdirektionen. (ÄSF). Jan Raneke, Svenska medeltidsvapen.