:

Ahlefelt nr 850

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Ahlefelt nr 850 †

Adlad 1673-09-08 introducerad 1675. Sannolikt utdöd 1809-03-11.

Ehuru denna ätt för ett snarlikt vapen med den urgamla danska släkten von Ahlefeldt, har den dock ej samband med denna.


TAB 1

Gregorius Ahl, adlad Ahlefelt (systerson till Johan Botvidsson, adlad Gyllensting), till Södra Dingelvik i Steneby socken, Älvsborgs län. Blev gemen soldat 1643. Deltog såsom sådan i danska kriget och sedermera från 1645 i tyska kriget. Korpral. Underofficer vid karelska kavalleriregementet 1648. Bevistade belägringen av Prag 1648. Adjutant vid Jakob Scottes regemente 1655. Löjtnant 1656. Bevistade belägringen av Riga och Pernau. Kom till konungens armé på Seland från livländska armen 1658. Fick befäl över 600 knektar, som han överförde till Livland. Gjorde därstädes, majors tjänst, reformerad kapten vid Skaraborgs regemente 1660. Kommendant på Älvsborg 1673. Adlad 1673 (introducerad 1675 under nr 850). Stadsmajor i Göteborg 1675-09-23 erhöll pension (Sj.) 1680-12-08. Underjägmästare i Älvsborgs län och Dals härad (Sj.) 1682-02-17 bodde 1683 på Södra Dingelvik. Död 1698-08-23 i Vänersborg. Gift 1:o med N. N. 2:o med Anna Svinhufvud i Västergötland i hennes 2:a gifte (gifte 1:o med kaptenen Olof Silversvärd, nr 184, död 1658), dotter av majoren. Carl Svinhufvud i Västergötland, och Margareta Svenske.

Barn:

 • 2. Catharina. Gift 1694 i Karlskrona med amiralitetslöjtnanten Tomas Bennet, död 1704.
 • 2. Maria. Gift 1687-06-18 (1703-03-27) med översten Göran (Georg) Svenske, i hans 2:a gifte.

TAB 2

Adam (son av Gregorius Ahl, adlad Ahlefelt, Tab. 1). Medelstyrman 1697-04-12 extra ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet i Karlskrona. Ordinarie underlöjtnant vid amiralitetet i Karlskrona 1701-08-22. Överlöjtnant 1704-12-20. Konfirmationsfullmakt 1707-02-11. Död 1712-07-26 på expeditionen till Nyen. Hans fru begrovs 1710-09-10 på Aspö kyrkogård Blekinge län.

Barn:

 • Carl, född 1697-06-05 död ung.
 • Johan Adam, född 1698. Fänrik. Död 1744. Se Tab. 3
 • Abraham, född 1710-11-01, död ung.

TAB 3

Johan Adam (son av Adam, Tab. 2), född 1698-08-03. Furir vid livgardet 1722-05-02. Avsked 1727-08-16. Förare vid Västgötadals regemente 1732-12-02. Adjutant vid Västgötadals regemente 1735-03-05 och fänrik 1742-05-06. Ihjälsköt i duell fänriken Claes Fredrik von Köhler 1742-05-15, varför han 1744-09-19 blev avrättad. Gift 1722-04-00 med Elisabet Maria Bäfverfeldt, född 1703-07-30, död 1782-06-06 dotter av kaptenen Peter Bäfverfeldt, och Agneta Feltreuter.

Barn:

 • Carl Adam, döpt 1727-12-07 i Stockholm Jakobs församling i Stockholm. Volontär vid Västgötadals regemente 1744-02-18 korpral därstädes 1746-06-06. Rustmästare 1756-11-30. Förare 1761-11-20. Sergeant 1762-05-26. Fältväbel 1764-08-01. Avsked 1793-04-25. Död 1809-03-11 Smedsbol och slöt troligen ätten.
 • Agneta Magdalena, döpt 1729-10-19. Död 1809-01-02 i Stockholm. Gift med tygskrivaren med tygvaktares avsked, kassören vid artilleriregementet Gabriel Hökersledt, född 1717-04-21 död 1788-06-13.
 • Ett barn, döpt 1733-09-08 Hede
 • Efraim, född 1734-10-11 på Hede.
 • Johan, född 1736-08-03 på Hede.
 • Charlotta, levde änka 1778. Gift med vice pastorn Nordén. Död 1769.

TAB 4

Hans (son av Gregorius Ahl, adlad Ahlefelt, Tab. 1). Arklimästare vid amiralitetet i Karlskrona. Begraven 1706-02-25 i Karlskrona stad. Gift i Karlskrona 1697-10-03 med Rebecka Kåhlhoff.

Barn:

 • Påvel, född 1705-05-03 i Karlskrona. Död ung.

TAB 5

Johan (son av Gregorius Ahl, adlad Ahlefelt, Tab. 1), till Bryne i Hjärpås socken, Skaraborgs län. Förare vid överstelöjtnant Mentzers bataljon 1678. Övergick till gardet 1679. Fältväbel vid Modées regemente 1680. Reformerad fänrik vid Modées regemente 1682. Avsked 1683-03-20 och gick i holländsk tjänst vid prinsens av Oranien garde. Avsked 1686 . Underjägmästare på Dal 1688 fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1695-07-20 löjtnant därstädes 1699-01-30. Sekundkapten 1701-02-08 livdrabant 1701-06-26, men kvarstod vid regementet. Premiärkapten därstädes 1703-06-18 major 1709. Avsked 1711-08-26. Överstelöjtnant vid Värmlands enrollerade allmoge 1714-02-10 överste därstädes 1717-01-18. Överstallmästare 1719. Död 1732-04-17 på Bryne och begraven 1732-04-25 i Russelbacka-graven i Hjärpås kyrka. Var 1701 med vid Riga och Dünaströmmen, vid Klissow och Thorn 1702. Fången vid Warschau 1704, fri 1705. Sårad vid Malatitze 1708. Illa sårad vid Poltava, fången men lösgiven och återkom 1709 till Stockholm. Gift 1:o med Helena Catharina Dreffensköld, dotter av löjtnanten Göran Dreftensköld, nr 369, och Margareta Silfverswärd. Gift 2:o 1711-06-23 Tissås med Brita Margareta Drakenberg, född 1685-11-26, död 1717, dotter av ryttmästaren Erik Eriksson Drakenberg, och Elisabet Bonde. Gift 3:o 1718-08-19 Russelbacka

Barn:

 • 1. Carl Magnus. Fältväbel vid Närkes och Värmlands regemente. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1710-04-14 sekundlöjtnant vid Västgötadals regemente 1712-02-16 död ogift 1713-07-02.
 • 1. Jakob Ludvig. Underofficer vid Närkes och Värmlands regemente 1710. Sergeant vid Närkes och Värmlands regemente 1711-10-13. Avsked 1712-01-25. Fältväbel vid Västgötadals regemente 1712-01-25 fänrik vid Västgötadals regemente 1712-05-05. Konfirmationsfullmakt 1716-04-17. Fången vid Tönningen 1713-05-16. Hemkom 1714 i mars. Fången vid avmarschen från Kristiania 1716-04-18, där han var kvar ännu 1717-08-13. Säges hava gått i dansk tjänst.
 • 1. Anna Margareta. Gift 1:o med majoren Johan Magnus Svinhufvud i Västergötland, nr 199, död 1729. Gift 2:o före 1738-03-29 med löjtnanten Carl Wolffelt, född 1699, död 1772.
 • 1. Maria Christina. Gift 1719 med ryttmästaren Lars Ulf sporre af Broxvik, nr 9, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1756.
 • 1. Ulrika Eleonora, född 1706 Tveta, döpt 1706-07-24. Död 1742-01-06 på Bollsbyn i Ånimskogs socken, Värmlands län. Gift med löjtnanten Georg Belfrage, i hans 1:a gifte, född 1696, död 1754.
 • 2. Märta Elisabet, född 1712. Död 1795-10-10 på Nättsjö i Kalvs socken, Älvsborgs län. Gift 1742-03-17 Påarp med fänriken Johan Kuylenstierna, i hans 3:e gifte, född 1698, död 1775.
 • 2. Elsa Catharina. Gift 1732-09-21 på Bryne med fänriken Carl Georg Hård af Segerstad, född 1699, död 1760. [GH bouppt. Nr 6 (H.T.)].
 • 2. Anna Metta. Död efter mannen. Gift 1737-03-27 på Tveta med kaptenen Henrik Johan Scharpf, född 1686 i Åbo, död 1750-02-26 i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län.
 • 2. Brita Margareta, född 1717, död 1773-03-02 Gift 1735-06-23 på Bryne med Leonard Bagge af Söderby, född 1703, död 1759.
 • 3. Carl Magnus, född 1719. Fänrik. Död 1758. Se Tab. 6
 • 3. Gregorius, underofficer i Göteborg. Död ung.
 • 3. Catharina, född 1721-11-17 på Bryne, död 1758-12-04. Gift 1751-01-25 på Bryne med kaptenen Johan Ernst von Kosseboth till Ivägsholm, född 1703, död 1770, fader till Johan Adolf von Kosboth, naturaliserad von Kosboth.

TAB 6

Carl Magnus (son av Johan, Tab. 5), till Bryne. Född 1719. Volontär, fänriks avsked. Död 1758-06-12, på Sitorpet under Bryne och begraven 1758-06-12. Gift 1746-06-24 i Hjärpås socken, Skaraborgs län med Hedvig Margareta Cederholm von Schmalensée i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1759 med volontären vid Bohusläns regemente Erik Cervin), född 1729-07-31 på Södra Skane i By socken, (Värmland), levde 1767, dotter av löjtnanten Casper Adolf Cederholm von Schmalensée och hans 1:a fru Anna Maria Kafle.

Barn:

 • Christina Maria, född 1747-03-04 på Bryne. Gift 1766-09-28 i Björsgården i Häggums socken, Skaraborgs län med sergeanten Magnus Udd, född 1730-11-08.
 • Margareta, född 1748-03-31 på Bryne, död 1810-05-22 i Skövde. Gift 1766-09-28, Björsgården med sergeanten Carl Udd.
 • Johan Adolf, född 1749-08-09 i Skärstads socken, (RHHj.) Skaraborgs län. Död 1751-02-05 på Bryne.
 • Märta Beata, född 1750-10-03 på Bryne. Död 1835-01-22 på Kallmann under Hellungstad i Hede socken, Göteborgs och Bohus län. Gift med sergeanten vid Kronobergs regemente Constantin von Zweigbergk i hans 2:a gifte (gift 1:o med Maria Elisabet Schievers), född 1737-09-15 i Glanshammars socken, (Örebro.), död 1790-12-00, på ett sjukhus Helsingfors.
 • Elisabet, född 1751-12-19 på Bryne. Levde 1826. Gift 1770-08-26 med auskultanten Axel Adam Natt och Dag, född 1739, död 1802.
 • Carl Casper, född 1752-12-11 på Bryne. Död på Bryne 1753-12-21 och begraven 1753-12-23.
 • Johanna, född 1754-04-26 på Bryne. Gift 1773-04-30 med kronolänsmannen i Sörbygdens härad (Bohuslän), hovrättskommissarien Anders Berggren.
 • Utan känd härledning från stamfadern:
 • Agneta Charlotta Ahlefelt, levde änka i Finland 1833. Gift med postmästaren i Karis i Finland Jakob Åberg.
 • Magnus Ahlefelt, frivolontär vid amiralitetet. Gift 1731-11-09 i Stockholm med Christina Wallén

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: