:

Lindeström nr 549

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lindeström nr 549 †

Adlad 1652-02-19, Introducerad 1652. Utdöd sannolikt 1747-03-07.

För det förmodade sambandet mellan adliga ätten Lindeström och den finska ätten Lindeström-Sneckenström finnas inga som helst bevis. – Möjligen utdog den adliga ätten med kaptenen Johan Lindeström 1747, men då dennes broder Lennart uppgives hava haft en son Jonas, som 1741 bodde i Vadensjö socken, Malmöhus län och namnet ofta skrives Lindström, är det tänkbart att ätten fortlever under Lindström.

Litteratur: Leijonhufvud, Ny svensk släktbok.


TAB 1

Måns Jönsson. Skeppskapten och tillika skeppsskrivare eller sekreterare vid flottans varv i Västervik. Sedan borgare i Nylödöse stad. Ägde och bebodde Knäpplan eller Knäpplelund i Gredbäcks socken, Skaraborgs län. Gift med Carin Haraldsdotter, dotter av tullnären vid sjötullen i Nylödöse Harald Bengtsson, av den sk Vänga-släkten, och Ragnhild Svensdotter.

Barn:

 • Mårten Månsson, adlad Lindeström, till Knäpplan samt Uttringe och Rönninge i Salems socken, Stockholms län. Född 1602-01-12 i Nylödöse. Var först anställd vid flottan. Kanslist i kunglig kansliet 1626. Sekreterare i kunglig bergsamtet (bergskollegium) 1637-11-21. Konfirmationsfullmakt 1649-07-17. Adlad 1652-02-18 (Introducerad 1652 under nr 549). Avsked 165(7). Död 1666-09-11 på Rönninge och begraven i Klara kyrka i Stockholm, där hans vapen uppsattes (förstördes i branden 1751). Han köpte 1654-11-29 av fru Elisabet Jacobsköld Uttringe med underlydande torpen Ålkistan och Rönninge och gjorde det Rönninge till säteri samt lät uppföra den ännu där varande säteribyggnaden. (V. af Tibell, Beskrifning öfver Uttringe och Hölminge (1875).) Gift med Elisabet Persdotter, död 1682 (själaringning 1682-07-15) i Stockholm i Jakobs församling, Stockholm, dotter av (At KrA).) köpmannen Per Mattsson och Anna Nilsdotter.

Barn:

 • Catharina, till Rönninge. Född omkring 1630, var död 1682-07-00 (KA. Keduktionskomiss. i Uppland akter och dokum. V (OA).). Gift omkring 1650 med assessorn Nils Andersson Cantherus, adlad Canterhielm, född 1615, död 1689.
 • Peter, till Knäpplan (Knäpplelund) samt Brosäter i Bro socken, Värmlands län, som han erhöll genom sitt gifte. Född omkring 1632. Student i Uppsala 1647-01-00 (Um.). Kammarskrivare i bergskollegium 1652. Fick såsom fortifikationsingenjör åtfölja den expedition till kolonien Nya Sverige, som anlände dit 1654-05-20. Återkom, sedan kolonien intagits av holländarna, till Sverige 1656. Konduktör vid fortifikationen 1657-04-08. Tjänstgjöring 1657 vid fortifikationsverket i Jämtland. Placerad på fortifikationsfältstaten 1657 med tjänstgöring i Skåne och Halland. Placerad vid Dalarö skansbygge 1659-04-00 och till arbetet vid Södertälje 1661-05-06. Därefter ej vidare använd vid fortifikationen. Efter faderns död 1666 sannolikt bosatt på sin ärvda gård Knäpplan och därefter på Brosäter (åtminstone 1684). död Barnlös 1692 på Brosäter och begraven 1692-10-30 i Bro kyrka [Mf]. Gift med Margareta Roos af Hjelmsäter i hennes 2:a gifte (gift 1:o före 1657 med riddarhussekreteraren Samuel Kempe, adlad Kempenskiöld, nr 395, i hans 3:e gifte, född 1599, död 1670), levde 1697, men var död 1707, dotter av överstelöjtnanten Knut Roos af Hjelmsäter, och hans 2:a fru Kerstin Katle, nr 70.
 • Johan, född 1634. Kapten. död 1693. se Tab. 2.

TAB 2

Johan (son av Mårten Månsson, adlad Lindeström, Tab. 1), till Millomberga och Sörberga, båda i Grevbäcks socken Skaraborgs län. Född 1634-08-09. Kom i tjänst 1655. Förare vid Hans Fersens regemente 1655. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente 1656-06-00. Avsked 1657-07-00 . Löjtnant vid Trondhjemska regementet 1658-04-00–1661, då regementet reducerades. Drabant vid livgardet 1661. Reformerad löjtnant vid Västgötadals regemente 1662. Reformerad kapten vid Västgötadals regemente 1669-05-21. Ständig kapten vid Västgötadals regemente 1673-03-11. Avsked 1683-08-18. Död 1693-01-19 och begraven i Millombergagraven i Grevbäcks kyrka. Gift 1:o med Catharina Jernsköld, död före 1681-03-31 och begraven i Hårdalagraven i Grevbäcks kyrka, dotter av översten Vilhelm Keldunck, adlad Jernsköld. nr 431, och Vibeka Sittman. Gift 2:o efter 1677 men före 1682-01-14 med Anna Hård af Segerstad, död 1719-11-00. på Millomberga, dotter av majoren Lennart Hård af Segerstad, och hans 1:a fru Maria Kijl.

Barn:

 • 1. Vilhelm död före 1686.
 • 1. Rebecka död före 1686.
 • 1. Elisabet Brita, död 1690-04-00.
 • 2. Johan, till Millomberga och Sörberga. Född 168(6). Furir vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1704-10-30 förare vid Smålands femmänningsinfanteriregemente 1705. Avsked 1705-12-21. Sergeant vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1707-09-00. Fältväbel vid Västgöta femmänningsinfanteriregemente 1709-11-04. Fänrik 1710-10-29. Löjtnant 1713-10-09. Konfirmationsfullmakt 1717-01-19. Kapten 1718-02-24. Avsked 1721-01-18 vid regementets indragning. Exspektant vid Skaraborgs regemente 1723–1732, då han erhöll pension. Död barnlös 1747-08-07 Mumlebo Gift 1722-08-08 med Anna Christina Tisensten, född 1698-12-25, död 1768-08-05, dotter av kaptenen Jonas Tisensten, adlad Tisensten, och Vibeke Eleonora Hård af Segerstad.
 • 2. Maria Catharina. Gift 1709-11-02 i Gredbäcks socken med kornetten Magnus Berg. Båda makarne levde 1726.
 • 2. Catharina Christina. Fick 1706-01-15 jämte sin broder Lennart av modern fäderneegendomen Knåpplan. Levde 1728. Gift 1704-12-20, i Grevbäcks socken med korpralen Niklas Nordberg.
 • 2. Mårten, född 1692. Volontär vid Ekeblads regemente 1711. Förare vid Ekeblads regemente 1712-11-06. Deltog i slaget vid Gadebusch 1712-12-20. Sårades vid återtåget från Fredriksstad 1713-02-21. Tillfångatagen vid Tönningen 1713-05-15. Begav sig på flykt från Rendsburg till Wismar 1715-06-01. Förare vid Lagerbergs regemente i Wismar 1715-07-09. Sergeant vid Lagerbergs regemente i Wismar 1715-08-08. Sergeant vid Skaraborgs regemente 1716-01-10. Förare vid livgardet 1716-08-06. Sergeant vid livgardet 1717-11-15. Avsked 1719-10-31. Löjtnants karaktär 1720. Var död barnlös 1725-10-00 och begraven i Mofalla kyrka, Skaraborgs län, där hans vapen uppsattes. Gift 1720 med Maria Feltstierna i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1712 med löjtnanten vid Upplands femmänningskavalleriregemente Torsten Wadell, död 1718-04-21). född 1682-10-29, död 1740-02-13 dotter av kornetten Jonas Svensson Broman, adlad Feltstierna, och Elin Attman.

TAB 3

Lennart (son av Johan, Tab. 2), till Knäpplan och Sörberga. Född omkring 1680. Dragon vid bremiska dragonregementet 1699-12-09. Sergeant vid Kronobergs regemente 1700-10-06. Kornett vid skånska stånddragonregementet 1700-12-06. Löjtnant vid skånska tremänningskavalleriregementet 1701-06-01. Ryttmästare vid skånska tremänningskavalleriregementet 1709-12-09. Avsked 1713-01-27. Död 1718. Han hade 1713 flera barn. Gift 1705-12-28. på Blomberg i Husaby socken, Skaraborgs län med Anna Elisabet Palmström i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1719-08-12 med kaptenen vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente Peter Ahling i hans 2:a gifte, född 1678-04-30), dotter av ryttmästaren Gustaf Palmström, och Margareta Blanckenfjell.

Barn:

 • Anna Beata, döpt 1706-08-19 på Blomberg, död 1764-02-04 Bosgården. Gift 1724-10-28 i Götlunda socken, Skaraborgs län med löjtnanten Bengt Udd, född 1697 , död 1781-03-18 i Skövde.
 • ? Jonas, bodde 1741 i Vadensjö socken, Malmöhus län.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: