:

Cremer nr 713

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Cremer nr 713

Adlad 1662-11-02, introducerad 1664.

Ätten, som har gemensamt ursprung med adliga och friherrliga ätterna von Kræmer, fortlever numera endast i Finland, varest den dock icke blivit immatrikulerad, och Ryssland samt Nordamerika, dit de sista manliga medlemmarna av den i Sverige kvarstannade grenen överflyttade i senare hälften av förra århundradet. Den finska grenen stavar namnet Kræmer.

Cremer A71300.png

TAB 1

Jöns Kremer (översiktstab. 1), född i Westfalen och skall varit av adlig börd. 'Kom till Sverige och blev artillerilöjtnant'. Gift med Sofia Jespersdotter.

Barn:

 • Nils Krämer. Generalguvernementskamrerare. Se Tab. 2
 • Erik Jönsson Cremer. Fälttygmästare. Se Tab. 3

TAB 2

Nils Krämer, (son av Jöns Kremer, Tab. 1), till Ochte och Lehola i Regels socken, Estland. Kunglig kamrerare i Finland. Generalguvernementskamrerare över estländska och ingermanländska staten i Reval. Gift med Magdalena Caspersdotter, som levde änka 1624.

Barn:

 • Casper Kraemer, till Kaeküll i Goldenbecks socken, Estland. Löjtnant vid ingermanländska adelsfanan 1659–1665 . Lantrichter 1676. 'Han förskaffade sig genom studier och resor i främmande länder en synnerlig erfarenhet'.

Barn:

 • Nikolaus Kræmer, adlad von Kraemer. Se adliga och friherrliga ätterna von Kræmer och 389.

TAB 3

Erik Jönsson Cremer, (son av Jöns Kremer, Tab. 1). Major i svensk tjänst 1610. Tygmästare 1613-11-09. Fälttygmästare 1621. Död efter 1628. (Al.) Han innehade Norrala kungsgård i Norrala socken, Gävleborgs län i förläning 1608-10-09 –1624. (Al.) Gift 1621 med Anna Bergenfelt, dotter av kungliga räntmästaren Peder Pedersson, adlad Bergenfelt, och Catharina Dundie.

Barn:

 • Johan Cremer, adlad Cremer, död 692. Se Tab. 4

TAB 4

Johan Cremer, adlad Cremer, (son av Erik Cremer, Tab. 3), till Lång i Grums socken, Värmlands län. Född i Stockholm. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1654-04-01. Avsked 1657-12-01. Ryttmästare vid Bohus-Jämtlands kavalleribataljon 1661–1668 . Adlad 1662-11-02 jämte brodern Peter (introducerad 1664 under nr 713). Major vid kavalleriet. Död 1668 (eller 1692 enligt vapnet i Grums kyrka ). Gift med Brita Bagge af Söderby, till Vibberby i Holms socken, Älvsborgs län, i hennes 3:e gifte (gift 1:o med kaptenen Filip Conrad Blom, död 1660. Gift 2:o med kaptenen Olof Uggla), dotter av översten Johan Bagge af Söderby, och hans 1:a fru Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Casper. Adjutant vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Kornett vid samma regementes fördubbling 1702-06-23. Kornett vid ordinarie regementet 1702-12-16. Död 1703-03-26. Gift med Sabina Christina Tollet, begraven 1729-12-16 i Hattula socken, Finland, dotter av kronobefallningsmannen Daniel Tollet och Margareta Christina Silfverharnesk.
 • Fredrik, född 1666. Överstelöjtnant. Död 1717. Se Tab. 21.
 • En dotter. Gift med Salomon Schultz [Medd. av arkivarien K. Blomstedt, Helsingfors.].

TAB 5

Jakob Johan, (son av Johan Cremer, adlad Cremer, Tab. 4). Volontär vid Viborgs läns infanteriregemente 1680-04-00. Furir vid Viborgs läns infanteriregemente 1681. Förare 1683. Sergeant 1685. Fältväbel 1689 och fänrik 1694-01-04. Löjtnant 1700-11-17. Död 1703 eller 1704 i polska kriget. Gift 1688-04-05 med Elsa Dorotea Ruuth i hennes 1:a gifte (gift 2:o med löjtnanten Johan Klick, död 1710. Gift 3:o 1712(?) med sin svåger kaptenen Henrik Vilhelm Klick, född 1671, död 1748), död 1749, dotter av ryttmästaren Jakob Persson Ruuth i Finland, och Elisabet von Klopman (Rf.).

Barn:

 • Fredrik. Fänrik vid Viborgs eller Savolaks infanteriregemente. Död 1713.
 • Göran, död ung.
 • Catharina. Gift med sergeanten Jakob Johan Pistolekors, som levde 1734.
 • Elisabet, död ogift.
 • Jakob Johan, född 1699. Fänrik. Död 1787. Se Tab. 6

TAB 6

Jakob Johan, (son av Jakob Johan, Tab. 5), född 1699-07-25. Volontär vid Viborgs infanteriregemente 1714. Fältväbel vid Viborgs infanteriregemente 1716. Fänriks avsked 1723-12-05. Död 1787-02-20 i Stockholm och begraven i Tyska kyrkan, Stockholm. Han var med i aktionerna vid Kostia ström 1713-10-06 och Napo 1714-02-19. Erhöll på senare stället fyra blessyrer samt blev tillfångatagen och förd till Petersburg, men återkom därifrån året därpå (Pt årg. XXII s. 231–240.), bodde sedermera på sina egendomar Svartbäck och Kvarnby i Pyttis socken, Finland, men måste 1741 fly till Sverige för ryssarna. Gift 1:o 1722-11-29 i Pyttis socken (Pt årg. XXII s. 231–240.) med Anna Margareta Åkesson, född 1703, död 1741-06-28 i Pyttis socken (Pt årg. XXII s. 231–240.), dotter av löjtnanten vid Viborgs infanteriregemente Åke Åkesson (Pt årg. XXII s. 231–240.). Gift 2:o 1742 med Anna Margareta Gottsman, död 1752. Gift 3:o 1753 med Beata Bethulander, född 1724, död 1782-05-23 i Stockholm.

Barn:

 • 1. Carl Åke, född 1723. Förare. Död 1757. Se Tab. 7.
 • 1. Henrik Vilhelm, född 1724. Fältväbel. Död 1790. Se Tab. 17.
 • 1. Jakob Johan, född 1725-08-18 i Pyttis socken (Pt årg. XXII s. 231–240.). Inskriven i Borgå gymnasium (Pt årg. XXII s. 231–240.) 1741-02-20. Förare vid Upplands regemente 1743-08-30. Sergeants avsked. Kallas stundom fänrik (Pt årg. XXII s. 231–240.). Invecklades i J. H. Wijkmans förräderiprocess 1751, dömdes till Marstrand och satt där till 1754. Erhöll 1776-12-04 ett årligt understöd från Vadstena krigsmanshus av 500 dr smt och var då bosatt på Nybonäs i Brännkyrka socken, Stockholms län samt hade tre oförsörjda barn. Gift med Elsa Helena Torwigge i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1742 med löjtnanten Tobias Israel Adlerbaum, född 1707, död 1742), född 1725-03-28, dotter av majoren Torsten Torwigge, och Anna Maria Sprengtport.
 • 1. Erik, född 1730-01-10 i Pyttis socken (Pt årg. XXII s. 231–240.), död i Pyttis socken (Pt årg. XXII s. 231–240.) 1730-05-21.
 • 1. Fredrik, född 1731-04-08 i Pyttis socken (Pt årg. XXII s. 231–240.). Reste till sjöss och dog ogift 1755.
 • 1. Gustaf, född 1734-01-13 i Pyttis socken (Pt årg. XXII s. 231–240.). Reste till sjöss och dog ogift 1755.
 • 2. Magdalena, född 1744-08-10 Resarö-Ytterby, död 1815-03-24 i Stockholm. Gift i Stockholm 1790-02-07 med bankokamreraren Gabriel Berghman, född 1739, död 1795.
 • 2. Anna Margareta, född 1745-08-16 på Resarö-Ytterby, död på Resarö-Ytterby 1745-08-30.
 • 2. Ebba Maria, född 1746-09-17 på Resarö-Ytterby, död i barnsäng 1779-04-15. Gift 1778-06-26 med kyrkoherden i Gryts pastorat av Strängnäs stift Per Hedberg i hans 2:a gifte (gift 1:o 1764-10-27 med Anna Margareta Bruhn, född 1744-01-03, död 1777-10-08, dotter av kontraktsprosten och kyrkoherden i Eskilstuna Lars Bruhn och Anna Christina Åhman. Gift 3:o 1781-01-14 med Anna Christina Hemmendorff, född 1740, död 1782-02-18. Gift 4:o 1783-12-07 med Catharina Charlotta Thunius, född 1759, död 1827-06-22, dotter av kyrkoherden i Mörkö pastorat av Strängnäs stift Erik Thunius och Elisabet Margareta Bruhn), född 1723-05-29 i Hammarby prästgård, Södermanlands län, död 1797-10-27 i Gryts prästgård [Hm].
 • 2. En son, död ung.
 • 2. Bernt Henrik, född 1749-04-08 på Resarö-Ytterby, begraven 1749-05-24.
 • 2. Adolf, född 1750-05-23 på Resarö-Ytterby, död 1750.
 • 3. Bernhard, född 1754-03-03 Nolinge, död 1754-04-13.
 • 3. Adolf Fredrik, född 1755-03-26 på Nolinge, död på Nolinge 1756-02-08 och begraven 1756-02-11.
 • 3. Bernhard, född 1756, död ung.
 • 3. Lars Adolf, född 1757-04-09 på Nolinge, död på Nolinge 1757-07-29 och begraven 1757-07-31.
 • 3. Erik, född 1758 i Stockholm, död 1759-06-30 på Nolinge.
 • 3. Gustaf, född 1760. Löjtnant. Död 1790. Se Tab. 18
 • 3. Ulrika, född 1761-12-15 på Nolinge, död på Nolinge 1767-01-07.
 • 3. Henrik, född 1762, död späd.
 • 3. Carl Fredrik, född 1764-03-13 på Nolinge, död på Nolinge 1764-06-04 och begraven 1764-06-10.
 • 3. Samuel, född 1765-11-04 på Nolinge, död på Nolinge 1767-01-05 och begraven 1767-01-13.

TAB 7

Carl Åke (son av Jakob Johan, Tab. 6), född 1723-07-30 i Pyttis socken, Finland. Inskriven i Borgå gymnasium 1741-02-20. Förare. Sågskrivare. Död 1757-06-12 på sin gård Krämers i Svartbäcks by i Pyttis socken. Gift 1749 med Maria Hoppia i hennes 1:a gifte (gift 2:a 1759-04-30 i Pyttis socken med kapellanen i Kymmene pastorat Samuel Saleen, död 1774-02-02), född 1729, död 1803-09-25 i Pyttis socken, antagligen dotter av rustmästaren Henrik Hoppius.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1750-02-18 i Pyttis socken, död i Pyttis socken 1751-08-01.
 • Helena, född 1751-09-10 i Pyttis socken, död späd.
 • Carl Johan, född 1753-05-31 i Pyttis socken, död i Pyttis socken 1754-02-07.
 • Henrik, född 1754. Ekonomidirektör. Död 1814. Se Tab. 8.
 • Jakob Johan, född 1756-12-13 i Pyttis socken, död i Pyttis socken 1758-11-13.

TAB 8

Henrik (son av Carl Åke, Tab. 7), född 1754. Urmakare i Pyttis socken. Ekonomidirektör. Ärvde Krämers efter fadern. Död i Pyttis socken 1814-04-03. Gift med Elsa Beata Blylod, född 1763-03-30 Kimoböle ), och Ulrika Bilang.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1780-03-03 i Pyttis socken, död i Pyttis socken 1781-07-09.
 • Peter Henrik (Herman), född 1783-01-17 i Pyttis socken. Fanjunkare vid Nylands infanteriregemente 1807-03-17. Bevistade pommerska kriget 1807. Löjtnant. GMtf. Stupade ogift 1809 under kriget [Medd. av framl. kapten O. Wasastjerna.].
 • Otto Vilhelm, född 1789 i Pyttis socken. Tulluppsyningsman. Död 1847. Se Tab. 9.
 • Alexander, född 1793-02-05 i Pyttis socken, död 1793-06-31 i Pyttis socken.
 • Erik Johan, född 1795-10-09 i Pyttis socken, död 1804-11-19 i Pyttis socken.
 • Adolf Fredrik, född 1797 i Pyttis socken. Kyrkoherde. Död 1873. Se Tab. 15.
 • Gustaf, född 1801 i Pyttis socken. Överste. Död 1860. Se Tab. 16.

TAB 9.(Pt årg. XXII s. 231–240.)

Otto Vilhelm (son av Henrik, Tab. 8), född 1789-01-17 på Krämers. Tulluppsyningsman i Svensksund, Kymmene och sist på Kotka fästning (Medd. av framl. kapten O. Wasastjerna.). Död 1847-10-27 i Svensksund. Gift 1813-11-16 i Iittis socken med Maria Ulrika Wilting, född i Iittis socken 1789-07-04, död 1874-04-14 i Pyttis socken, dotter av sergeanten Anders Johan Witting och Lucia Christina Ståhlberg.

Barn:

 • Henrika Vilhelmina, född 1815-01-15 i Iittis socken, död ogift 1874-02-25 i Pyttis socken.
 • Otto Fredrik, född 1818. Överste. Död 1865. Se Tab. 11.
 • Alexander, född 1820-04-25 i Kymmene, död 1821.
 • Maria Christina, född 1822-07-01 på Kotka fästning, död 1917-03-24 i Helsingfors. Gift 1840-02-18 med majoren Johan Gustaf Krogerus, född 1814-10-05 i Iittis socken, död 1887-05-08 i Laihela socken.
 • Carl August, född 1825. Kapten. Död 1889. Se Tab. 12
 • Sofia Carolina, född 1828-08-16 i Kymmene socken. Gift 1:o 1851-01-12 i Pyttis socken med sin svågers kusin, magistratssekreteraren i Helsingfors Viktor Krogerus, född 1814-10-02 i Puumala, drunknad 1851-08-24 utanför Sveaborg. Gift 2:o 1871-12-27 i Pyttis socken med förre mannens syssling översten Efraim Gabriel Krogerus i hans 2:a gifte (gift 1:o med Sofia Natalia Scheffer, född 1811-11-03, död 1868-11-16), född 1803-02-14 i Leppävirta socken, död 1882-05-02 i Kymmene.
 • Alexander, född 1833-01-13. Elev vid junkarskolan i Helsingfors 1849. Sergeant. Drunknade 1851-08-24 jämte sin svåger Viktor Krogerus och sin kusin Nikolai Cremer under segling utanför Sveaborg.

TAB 10

Henrik Johan (son av Otto Vilhelm, Tab. 9) (At (Sch).) född 1816-07-12 i Iittis socken (Pt årg. XXII s. 231–240.). Fänrik vid 6. finska linjebataljonen 1838. Underlöjtnant vid 6. finska linjebataljonen 1840-06-08. Löjtnant 1844-07-09. Stabskapten 1845-09-17. Transporterad till Paulovska kadettkåren med löjtnants grad 1847-03-08. Stabskapten vid Paulovska kadettkåren med löjtnants grad 1850-09-03. Kapten. RRS:tStO3kl 1857-04-29. Transporterad till Petersburgska polisstaten med majors grad och placering på arméinfanteriet 1859-01-19. Överstelöjtnant 1861-06-21. RRS:tAO3kl 1864-07-25. Överste och polismästare i Petersburg. (Pt årg. XXII s. 231–240.) Gift med Helena Kadjan, dotter av verkliga statsrådet Zacharias Kadjan.

Barn:

 • Ivan.
 • Nikolai.
 • Alexander.
 • Anatol.
 • Maria.

TAB 11

Otto Fredrik (son av Otto Vilhelm, Tab. 9), född 1818-09-07 i Iittis socken. Underfänrik vid 3. finska linjebataljonen. Fänrik vid 10. finska linjebataljonen 1837-03-16. Transporterad till 4. finska linjebataljonen 1837-10-01. Underlöjtnant vid 4. finska linjebataljonen 1840-06-08. Transporterad till Podoliska jägarregementet 1842-02-16. Löjtnant vid Podoliska jägarregementet 1843-07-19. Transporterad till 5., sedan 4. skarpskyttebataljonen 1844-08-02. Stabskapten vid 4. skarpskyttebataljonen 1847-07-28. Bevistade ungerska fälttåget 1849. RRS:tAO3kl med ros 1849-11-16. Kapten 1851-12-25. Bevistade kriget på Krim och Sebastopols försvar 1853–1855. RRS:tV1O4kl med ros 1855-04-18 och S:tAO2kl 1855-05-25. Major 1855-04-25. Transporterad till 6. skarpskyttebataljonen 1855-07-01 och till 2. skarpskyttebataljonen 1856-10-03. Chef för 2. kombinerade reservskarpskyttebataljonen 1857-01-13. RRS:tGeorgsO4kl 1857-12-08. Överstelöjtnant 1860-02-14. Överste (Medd. av framl. kapten O. Wasastjerna.). Död 1865-09-13 i Jalta på Krim. Gift med Maria Paulov. (Medd. av framl. kapten O. Wasastjerna.)

 • Barn (Medd. av framl. kapten O. Wasastjerna.):
 • Alexander.
 • Sofia.
 • Vladimir. Löjtnant vid livgardets Moskovska regemente. Kommenderad till tjänstgöring vid Petersburgska infanterijunkarskolan. Stabskapten 1892-04-15. RRS:tStO3kl 1890-09-11. Död 1895.
 • Maria.

TAB 12

Carl August (son av Otto Vilhelm, Tab. 9), född 1825-03-24 i Kymmene. Underofficer vid 3. finska linjebataljonen 1841-06-13. Portepéefänrik vid 3. finska linjebataljonen. Fänrik vid 4. finska linjebataljonen 1843-10-23. Transporterad till 6. bataljonen av samma trupper 1844-06-15. Underlöjtnant vid 6. finska linjebataljonen 1848-06-20. Löjtnant 1849-01-13. Transporterad till Paulovska kadettkåren med underlöjtnants grad 1850-11-03. Löjtnant 1851-01-18. Stabskapten. Kapten 1855-06-06. Avsked 1855-06-10. Förvaltare av kronomagasinet i Nyslott 1855-10-09. RRS:tAO3kl 1876. Krigskommissarie i Kuopio läns 1. uppbådskrets 1882. Avsked härifrån. Död 1889-03-09 i Kuopio. (Pt årg. XXII s. 231–240.) Gift 1856-03-12 i Pyttis socken med sin kusin Henriette Elisabet Cremer, född i Pyttis socken 1836-09-24, död 1889-02-08 i Kuopio, dotter av prosten och kyrkoherden Adolf Fredrik Cremer och hans 1:a fru Henriette Nath.

Barn:

 • Olga Maria Elisabet, född 1857-08-20 i Nyslott, död i Nyslott 1862-12-31. [Pt årg. XXII s. 231–240.]
 • Betty Carolina Henriette, född 1859-01-12 i Nyslott. Gift 1883-01-10 i Nyslott med boställsinspektören i Kuopio, fil. mag. Nikolai Verner Ungern, född 1854-04-02 i Rantasalmi socken, död i Rantasalmi socken 1891-01-24.
 • Carl Otto Adolf, född 1862 i Nyslott. Postinspektör. Se Tab. 13.
 • Olga Emilia, född 1864-06-29 i Nyslott. Gift 1888-01-05 i Kuopio med borgmästaren i Nyslott Carl Odert Andersin, född 1854-08-03 i Rantasalmi socken, död 1891-07-31 i Nyslott.
 • Bruno Vilhelm, född 1865-11-18 i Nyslott, död 1866 i Pyttis socken. [Pt årg. XXII s. 231–240.]
 • Naimi Dagmar Sofia, född 1867-01-13 i Nyslott. Gift 1886-08-23 med översten Peter Johannes Uggla, född 1858.
 • Tyra Augusta, född 1870-11-03 i Nyslott. Gift 1896-01-03 i Kuopio med affärsmannen, friherre Otto Reinhold Verner Wrede af Elimä, född 1866.
 • Oskar Magnus, född 1873 i Nyslott. Apotekare. Se Tab. 14
 • Uno Vilhelm Fredrik, född 1875-10-28 i Nyslott, död 1875-12-06 i Nyslott. [Pt årg. XXII s. 231–240.]
 • Bror Carl Alexis, född 1876-12-24 i Nyslott, död 1877-06-01 i Nyslott. [Pt årg. XXII s. 231–240.]
 • Eva Carola, född 1878-04-15 i Nyslott. Studentexam. 1896. Gift 1901-08-27 i Kuopio med distriktsveterinären i Lovisa Ossian Valdemar Knut Ramberg, född 1874-07-02 i Lundo socken.

TAB 13

Carl Otto Adolf (son av Carl August, Tab. 12), född 1862-06-18 i Nyslott. Studentexamen vid finska lyceet i Kkuopio . 1883-09-14. Kameralexamen 1889-05-31. Expeditör vid postkupédistriktet 1893-10-31. Postförvaltare i Kotka 1908-07-22 och i Vasa 1914-05-20. RRS:tStO3kl. 1914. Postinspektor i 3. distriktet 1915-12-22. Se vidare Biogr. RFinlVRO2kl 1919-05-16. Gift 1897-09-09 i Helsingfors med Hildur Adéle Uhlenius, född i Helsingfors 1877-05-23, död 1914-07-12 i Kotka, dotter av protokollssekreteraren i senatens kammarexpedition, fil. mag., jur. utr. kand. Gustaf Emil Uhlenius och hans 1:a fru Axelina Amanda Vilhelmina Adelaide Robertina von Zanzen, nr 2091.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1898-06-23 i Åbo. Studentexamen i Vasa 1918-05-31. Död 1929-06-04. Ogift.
 • Nils Göran, född 1903-12-06 i S:t Michel. Se Tab. 13C

TAB 13A

Bror'' August, (son av Karl Otto Adolf, Tab. 19), född 1900-02-22 i Åbo. Utexaminerad från Vasa svenska lyceum 1918-05-31. Elev vid Vörå krigsskola 1918-01-26 och deltog i frihetskriget 1918. Reservfänrik 1918-05-04. Tjänstgjorde vid Vasa regemente och Finlands vita garde 1918–1919. Elev vid kadettkåren i Helsingfors hösten 1918. Genomgick kadettskolan i Helsingfors 1919-1920. Kadettsergeant. Utexaminerad 1920. Fänrik 1920-03-31. Löjtnant 1920-12-06. Yngre officer vid Jägarartilleriregemente 1920–1921. Batterichef 1921-04-00–1926. Genomgick militärskolan i St Cyr i Frankrike 1922–1923 samt krigshögskolan i Belgien 1923–1926. Sektionskommendör 1926–1927. Kapten 1923-12-06. Major 1927-05-16. Generalstabsofficerstitel 1927-09-26. Byråofficer v. generalstaben 1927-09-16, där jämte adjutant hos generalstabschefen. Tf. chef för utrikesbyrån 1931-01-01. Sektionskommendör v. 2:a Fältartilleriregementet 1933-07-21. Överstelöjtnant 1934-02-23. Chef för Seinäjoki militärdistrikt 1938-01-01. Överste 1940-11-29. Under finska krigen 1939–1940 och 1941–1944 armékårsartillerikommendör. Gift 1927-10-06 i Helsingfors m. Doris Kerstin Rydman född 1903-09-08 i Kotka, Finland. Dotter av Borgmästare August Rydman o. h. h. Eugenie född Westerlund.

Barn:

 • Maj-Britt
 • Ann-Christie
 • Kari

TAB 13C

Nils Göran, (son av Karl Otto Adolf, Tab. 13), född 1903-12-06 i S:t Michel. Studentexamen v. Vasa svenska lyceum 1922. Genomgick kadettskolan 1922–1924 Fänrik s. å. Skolningsofficer v. 3 fältart.regementet 1924–1926. Löjtnant 1926. Genomgick artilleriets skjutskola 1926, tekniska högskolans militärtekniska linje 1927–1929 och krigshögskolan 1929–1931. Kapten s. å. Chef för 1 fältartilleriregementets signalbatteri och svenskspråkiga underoff.skola 1931–1932. Byråoff. vid inspektörens för artilleriet byrå 1932–1937. Staboff. vid försvarsministeriets vapenplaneringsnämnd 1937–1939. Major 1939. Lärare i ballistik v. artillerets skjutskola 1934–1939. Chef för vapenavdelningens artilleribyrå v. högkvarteret 1939-10-18–1940-09-16. Efter högkvarterets upplösning stabsoff. v. huvudstabens fälttygavdeln. 1940-09-16–1941-06-18. Chef för vapenavdelningens artilleribyrå v. högkvarteret 1941-06-18–1941-07-12. Kommendör för 4 avdelta greva artillerisektionen under striderna på Karelska näset 1941-07-12–1942-05-21. Överstelöjtnant 1942. Chef för i specialuppdrag provisoriskt koncentrerade större artilleriförband v. Änkilä 1941-08-05–1941-08-09, v. Kilpola 1941-08-12–1941-08-23 och vid Vaskisavota - Valkeassari 1941-09-15–1941-12-11. Chef för högkvarterets vapenavdelnings artilleribyrå 1942-05-21–1944-02-07. Gift 1934-02-01 i Helsingfors m. Kaisu Ester Anja Toivonen född 1906-12-23 i Urjala. Dotter av jordbrukaren, nämndeman Viktor Alfred Toivonen och Vilhelmina Sofia Lenistö.

Barn:

 • Hildur Anja Marita

TAB 14

Oskar Magnus, (son av Carl August, Tab. 12), född 1873-05-11 i Nyslott. Elev å apoteket i Kronoberg 1889-10-01. Farm. stud. 1893-03-19. Provisor 1899-12-30. Erhöll privilegium å apoteket i Mohla 1900-08-08. Apotekare 1900-10-05. Erhöll privilegium å apoteket i Riihimäki 1906-08-15 och i Salo 1908-06-13. Sålde apoteket i Salo 1918. Föreståndare för Nylands, sedermera Helsingfors aktiebanks kontor i Salo 1909-03-15–1918-06-15. Grundade 1918 jämte vice häradshövdingen C. M. H. Otto bankirfirman Kræmer & C:o i Helsingfors, men utträdde efter ett par år. Direktör i Osakeyhtiö Valör aktiebolag i Helsingfors. Död 1936. Gift 1:o 1907-03-17 i Helsingfors med Gerda Alfrida Lagerström, född 1885-10-14 i Tavastehus, död 1914-07-17 i Salo, dotter av arkitekten Fredrik Vilhelm Lagerström och Anna Ingeborg Boisman. Gift 2:o 1919-07-10 i Helsingfors med sin kusins dotter Karin Ragnhild Enckell, född i Helsingfors 1887-10-02 . Död 1925-02-18 i Helsingfors. Dotter av generalmajoren Nikolai Enckell och Emilia Henriette Krogerus. Gift 3:o 1933-06-07 i Helsingfors m. Carin Helena Järne, född 1883-10-30 i Helsingfors. Dotter av affärsmannen Johan Fredrik Järne och Emilia Sofia Lindstedt.

Barn:

 • 2. Märta Emilia, född 1920-06-03 i Helsingfors. Studentexamen 1940.

TAB 15

Adolf Fredrik (son av Henrik, Tab. 8), född 1797-11-06 i Pyttis socken. Student i Borgå 1818-02-22. Prästvigd i Borgå 1819-06-22 och förordnad till kyrkoherdeadjunkt i Kymmene. tillförordnad lärare vid kretsskolan i Fredrikshamn 1820-05-17. Ordinarie 1821-07-18. Pastoralexamen 1833-04-02. Kyrkoherde i Pyttis pastorat 1835-02-23. Tillträdde 1835-05-07. Prost 1842-07-09. tillförordnad kontraktsprost i Fredrikshamns prosteri och tillika inspektor för skolorna i Fredrikshamn 1853-11-16. Ordinarie kontraktsprost 1856-11-26. LRS:tStO3kl 1857-05-21. Död 1873-10-18 i Pyttis prästgård. Gift 1:o 1835-11-17 i Fredrikshamn med Henriette Nath, född 1815-05-15 i Petersburg, död 1853-05-24 i Pyttis prästgård, dotter av handlanden i Fredrikshamn Anton Erik Nath och Henriette Catharina Bruun. Gift 2:o 1860-08-02 i Kymmene med Catharina Margareta Clayhills, född 1810-05-16 i Kymmene, död i Kymmene 1890-10-08, dotter av landskommissarien i Kymmene härad, hovrådet Anton Clayhills och hans 2:a fru Anna Elisabet Pusar.

Barn:

 • 1. Henriette Elisabet, född 1836-09-24 i Pyttis prästgård, död 1889-02-08 i Kuopio. Gift 1856-03-13 i Pyttis prästgård med sin kusin kaptenen och krigskommissarien Carl August Cremer, född 1825, död 1889.
 • 1. Jakobina Dorotea, född 1838-06-06 i Pyttis prästgård, död 1851-07-30 i Pyttis prästgård.
 • 1. Emilia Eleonora, född 1839-10-08 i Pyttis prästgård, död 1922-02-05 i Kuopio. Gift 1:o 1872-04-25 i Pyttis prästgård med sin styvmors bror, tillförordnade kyrkoherden i Pyttis, vice pastorn Carl Clayhills, född 1804-12-08 på Kymmene gård, död i Kymmene 1878-06-22. Gift 2:o 1879-12-09 i Kymmene med forstmästaren Fredrik Vilhelm Gustaf Mortimer von Zanzen, nr 2091, född 1842, död 1909.

TAB 16

Gustaf (son av Henrik, Tab. 8), född 1801-10-19 i Pyttis socken. Volontär vid Nyslottska infanteriregementet 1820. Stabskapten vid konungens av Preussen ryska grenadjärregemente 1831-07-03. Kapten vid konungens av Preussen ryska grenadjärregemente 1832-07-13. Major 1835-02-04. RRS:tAO3kl 1835-10-04. Avsked 1836-01-12. Ingick åter i tjänst som major vid Tenginska infanteriregementet 1837-02-27. Bevistade kriget i Kaukasien 1838 och 1839. RRS:tV1O4kl med ros 1839-08-16. Avsked som överstelöjtnant 1841-06-22. Ingick åter i tjänst med majors grad vid Grusinska grenadjärregementet 1841-10-15. Chef för 19. Grusinska linjebataljonen 1844-05-14. Överstelöjtnant 1844-07-07. RRS:tAO 2kl 1848-03-25 och S:t Georgs O4kl 1848-12-08. Chef för 18., sedan 6. Grusinska linjebataljonen. Överste 1851-07-14. Avsked 1857-07-22. Död 1860-09-15 i Saratov. Gift 1830 med Sofia Backman.

Barn:

 • Alexandra Augusta, född 1832-06-11 i Petersburg. Gift 1853-03-06 i Pyttis socken med kaptenen i rysk tjänst August Fredrik Ferrin, död 1871.
 • Nikolai, född 1835-04-10 i Petersburg, drunknade 1851-08-24 under segling utanför Sveaborg.
 • Gustaf, född 1844-03-12 i Björneborg, död 1861-01-20 i Saratov.

TAB 17

Henrik Vilhelm (son av Jakob Johan, Tab. 6), född 1724-10-06 i Pernå socken, Finland. Förare vid Västmanlands regemente 1751-02-01. Sergeant vid Västmanlands regemente 1761-10-20. Fältväbel. Död 1790-02-05 i Tillberga socken, Västmanlands län. Gift 1751-03-19 med Ulrika Rydell, som överlevde honom, dotter av kaptenen vid Västmanlands regemente Lars Rydell.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1752-06-26 på Mosta (At (Sch).) i Simtuna socken, Västmanlands län, död 1822-11-02 i Tillberga socken. Gift 1773-12-09 med sergeanten Jakob Johan Sabelhierta, född 1750, död 1799.
 • Ulrika Charlotta, född 1758-10-08 på Mosta, död på Mosta 1760-02-18 [At (Sch).]

TAB 18

Gustaf, (son av Jakob Johan, Tab. 6), född 1760-08-05 Nolinge. Antagen till volontär vid livgardet 1776. Rustmästare vid livgardet 1777-04-19. Bataljonsadjutant. Stabsfänrik vid Västerbottens regemente 1782-12-20. Stabslöjtnant 1789-07-07. Död 1790-01-21 i Lovisa under finska kriget. Gift 1783 med Brita Christina Stenberg, född 1761, död 1845-03-18 i Stockholm, dotter av kontrollören Erik Stenberg och Margareta Hallberg.

Barn:

 • Beata Margareta, född 1783-12-09, död 1784-01-09.
 • Johan Erik, född 1785-04-25, död 1785-10-13.
 • Christina Fredrika, född 1787-10-17, död 1788-02-16.
 • Gustaf, född 1789. Bankobokhållare. Död 1834. Se Tab. 19

TAB 19

Gustaf, (son av Gustaf, Tab. 18), född 1789-01-16. Student i Uppsala. Auskultant i Svea hovrätt 1807. Vice notarie i Svea hovrätt 1812-01-29. Notarie i allmänna magasinsdirektionen 1819-03-05. Bokhållare i riksbanken 1823-12-24. Död 1834-09-27 i Stockholm. Gift 1822-06-20 Rinkesta med Sofia Maria Kull, född 1799-03-10 i Skara, död 1860-06-17 dotter av musikdirektören Christian Kull och Maria Christina Lalin.

Barn:

 • Bleckert Johan Gustaf Vilhelm, född 1823-01-21. Död 1823.
 • Henrik Gustaf, född 1825. Fyrmästare. Se Tab. 20
 • Hildegard Sofia Christina, född 1830-01-04, död 1837-03-14.
 • Sigrid Elisabet Charlotta, född 1831-12-08 i Kungsholms församling, Stockholm, död ogift 1916.

TAB 20

Henrik Gustaf, (son av Gustaf, Tab. 19), född 1825-10-10. Ångbåtsbefälhavare. Fyrmästare å Korsö vid Värmdön. Överflyttade till Nordamerika. Gift 1867-11-03 i Össebygarns socken, Stockholms län med Anna Catharina Pettersson, född 1845-01-15.

Barn:

 • Carl Gustaf Herman, född 1869-06-26 i Össebygarns socken.
 • Artur Oskar Emanuel, född 1874-07-01 i Djurö kapellförsamling, Stockholms län.

TAB 21

Fredrik, (son av Johan Cremer, adlad Cremer, Tab. 4), till Lång i Grums socken, Värmlands län. Född 1666. Volontär vid livgardet. Fänrik vid Närkes och Värmlands regemente 1688-11-03. Löjtnant vid Närkes och Värmlands regemente 1699-08-13. Kapten 1700-10-17. Avsked 1701-08-08. Tjänstgjorde som överstelöjtnant vid Värmlands allmoge. Överstelöjtnants avsked 1712. Död 1717 på Lång och begraven i Grums kyrka, Värmlands län, där hans vapen uppsattes. Gift med sin halvsysters kusin Elsa Catharina Uggla, dotter av kaptenen Göran Uggla, och Elsa Roos af Hjelmsäter.

Barn:

 • Anna Maria, född 1693-11-09, död 1736-04-28. Gift 1716-12-28 på Lång med överstelöjtnanten Gustaf Silfverswärd, i hans 1:a gifte, född 1687, död 1752.
 • Brita Margareta, född 1694-06-24, död 1753-08-05. Gift 1716-08-23 med sin moders syssling, kaptenen Carl Uggla, född 1692, död 1766.
 • Elsa Ebba, född 1695-08-03, död 1749. Gift 1726-11-02 med kaptenen Erik Hård af Segerstad, född 1693, död 1731.
 • Charlotta, född 1698-03-02, död 1750-06-13. Gift 1722-06-17 med ryttmästaren, friherre Jakob Ludvig Makeléer, nr 306, i hans 1:a gifte, född 1697, död 1755.
 • Fredrik Vilhelm, född 1700. Ryttmästare. Död 1739. Se Tab. 22.

TAB 22

Fredrik Vilhelm, (son av Fredrik, Tab. 21), född 1700. Ryttmästare vid adelsfanan. Död 1739-11-18. Gift 1727-08-25 i Larvs socken (R H Hj.), Skaraborgs län med Christina Kafle i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1741-07-26 Lång, med löjtnanten Åke Leonard Höökenberg, i hans 1:a gifte, född 1707, död 1763) dotter av kornetten Hans Kafle, och Märta Beata Soop.

Barn:

 • Elsa Catharina, född 1728-10-14 på Lång. Gift 1754-06-04 med fänriken Lars Forsell, född 1725, levde 1767.
 • Maria Elisabet, född 1729-04-03, död 1729-05-04.
 • Marta Christina, född 1730-11-03 på Lång.
 • Fredrika Vilhelmina, född 1732-04-16, död 1805-03-05 Solberg, och begraven 1805-05-12. Gift 1750-10-09 med ryttmästaren Lars Ulfsparre af Broxvik, i hans 3:e gifte, född 1696, död 1756.
 • Fredrik Vilhelm, född 1734. Korpral. Död 1763. Se Tab. 23
 • Märta Maria, född 1735-11-17 på Lång, död 1739-08-04.
 • Johan Magnus, född 1736. Sergeant. Död 1810. Se Tab. 24.

TAB 23

Fredrik Vilhelm, (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 22), född 1734-08-09. Korpral vid Bohusläns dragoner 1754-08-06. Död 1763-07-24. Gift 1757-05-24 Kylsäter med sin faders sysslings dotter Johanna Christina Bagge af Söderby i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1767-07-07 Årbol

Barn:

 • Christina Margareta, född 1759-05-23. Gift 1793-01-06 i Naverstads socken, Göteborgs och Bohus län med rustmästaren vid Bohusläns regemente Jonas Olaus Grönsten, född 1766-11-26.
 • Elsa Beata, född 1760-03-13, död 1761-07-04.
 • Elsa Beata, född 1762-09-02, död 1763-12-02.
 • Fredrika, född 1763-10-12, död 1763-11-20.

TAB 24

Johan Magnus, (son av Fredrik Vilhelm, Tab. 22), född 1736-05-14. Var furir vid Västgötadals regemente 1757. Avsked 1757-04-30. Sergeant. Död 1810-02-24 i Värnhems prästgård, Skaraborgs län. Gift 1757-12-02 på Kylsäter med sin faders sysslings dotter Catharina Charlotta Bagge af Söderby, född 1740, dotter av Leonard Bagge af Söderby, och Brita Magdalena Ahlefelt.

Barn:

 • Fredrik Leonard, född 1758-09-19 Hede Volontär 1776 och rustmästare vid Bohusläns lätta dragoner 1779-12-07. Död 1789-11-12.
 • Brita Margareta, född 1760-06-14, död 1763-12-23.
 • Brita, född 1761-06-27 på Kylsäter.
 • Carl, född 1763-12-26 på Kylsäter, död 1763.
 • Per Vilhelm, född 1765. Fänrik. Död 1834. Se Tab. 25.
 • Gregorius, född 1767-11-22 Ottingsberg
 • Brita Margareta, född 1769-03-26 på Bråten i Färgelanda socken, död 1811-03-08 i Tengene socken (R H Hj.), Skaraborgs län. Gift med N. N. Unge.
 • Christina Maria, född 1771-12-03 Måsen Gift 1804-05-25 med vice pastorn i Värnhems församling av Skara stift Jakob Södergren, född 1766-12-06 i Hjälstads socken, Skaraborgs län, död 1819-05-06 i Varnhem.
 • Agneta Lovisa, född 1778-06-03, död 1795-11-10.
 • Elisabet Susanna, född 1785-04-22.

TAB 25

Per Vilhelm, (son av Johan Magnus, Tab. 24), född 1765-08-11 på Skriketorp, Färgelanda socken. Fänrik vid en i Dalarna år 1788 uppsatt frikår. Död 1834-12-31 på Alåberhult Göteborgs och Bohus län. Gift 1:o 1789-07-01 med Judit Hammar. 2:o med Anna Hansdotter i hennes 2:a gifte, död 1835-01-31.

Barn:

 • 1. Judit Vilhelmina, född 1790-06-10 i Hede socken, Göteborgs och Bohus län, död i Hede socken, Göteborgs och Bohus län 1868-01-02. Gift med åbon Håkan Jakobsson i Ryr, död 1839-05-29.

TAB 26

Peter Cremer, adlad Cremer, (son av Erik Cremer, Tab. 3), till Ugglebol i Rudskoga socken, Värmlands län. Var löjtnant vid överste Hammarskjölds regemente 1656. Ryttmästare vid prästryttarna. Regementskvartermästare. Adlad 1662-11-02 jämte brodern Johan (introducerad) 1664 under nr 713). Död 1676-12-04 i slaget vid Lund (enligt andra uppgifter 1673-02-16). Gift 1:o med sin kusin Christina Bergenfelt, dotter av hovjunkaren Johan Bergenfelt. Gift 2:o 1658-10-00 med Anna Silverax, född 1629-11-20, död 1693-10-28, dotter av häradshövdingen Christer Wiborg, adlad Silfverax.

Barn:

 • 1. Anna Christina, död 1679 och begraven 1679-04-06 i Toresunds kyrka, Södermanlands län.
 • 1. Två söner och två döttrar, döda före modern.
 • 2. Johan, född 1665. Löjtnant. Död 1698. Se Tab. 27
 • 2. Catharina, död ogift och begraven 1731-01-03 i Toresunds kyrka.
 • 2. Brita, död före 1687. Gift med kanslisten i kammarkollegium Peter Thegman.

TAB 27

Johan, (son av Peter Cremer, adlad Cremer, Tab. 26), född 1665-07-28. Löjtnant vid adelsfanan. Död 1698-06-09 och begraven 1699-01-29 i Toresunds kyrka, där hans vapen uppsattes. Med honom utgick denna ättegren. Gift med Brita von Numers, född 1672, död 1754-08-18 Lövnäs, dotter av majoren Lorens von Numers, och Catharina Jonasdotter, adlad Appelberg.

Barn:

 • Anna Catharina, född 1695, död 1756-11-09 på Lida i Åkers socken, Södermanlands län. Gift 1723-11-19 med kaptenen Erik Gustaf Tranefelt, född 1699, död 1777.
 • Brita Christina, född 1698-02-24, död 1760-07-21. Gift 1738-08-10 med fältväbeln Carl Gustaf Gripenberg, född 1708, död 1741.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: