:

De Laval nr 355

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten de Laval nr 355

Adlad 1646-05-12, introducerad 1647.

För ättens uppgivna härstamning från den förnäma franska släkten med detta namn finnas inga bevis. Den adlade Claude de Laval, om vars förfäder intet med säkerhet är känt, erhöll även vid adlandet ett helt annat vapen än den franska ättens.

de Laval A35500.png

TAB 1

Claude de Laval, adlad de Laval, till Grimsgöl i Långasjö socken, Kronobergs län, som han köpte av kronan 1639-06-02. Född 1589 (1585) i Frankrike. Kom 1622 till Sverige och tjänte sig upp ifrån gemen soldat. Kapten vid Kalmar regemente 1623. Överkvartermästare vid Kronobergs regemente 1630. Kapten därstädes 1633. Major 1635. Överstelöjtnant 1637. Avgick från regemente 16391. Slottshauptman på Vadstena 1640-06-06. Adlad 1646-05-12 med bibehållande av sitt förra namn (ätten introducerad 1647 under nr 355). Död (enligt den ännu bevarade gravstenen) 1646-07-17 och begraven i Vadstena klosterkyrka, varest han ligger balsamerad. Gift med Maria Ulfsax i hennes 1:a aifte (gift 2:o med översten David Dach, adlad Dachsberg, i hans 2:a gifte, död 1667), levde änka 1674, dotter av överstelöjtnanten Lindorm eller Lennart Ulfsax, och Catharina Andersdotter (Stråle af Ekna).

Barn:

 • Jean, född 1643. Major. Död 1709. Se Tab. 2
 • Anna Maria, död 1706 Kölby. Gift med löjtnanten vid skånska kavalleriregemente Tomas Patriksson Traill av skotsk adel, till Kölby, död där 1689 och begraven 1689-12-25 i Ljungby kyrka

TAB 2

Jean, (son av Claude de Laval, adlad de Laval, tab 1), till Munkeberg i Grevbäcks socken. Född 1643-07-13 på Vadstena slott2. Hovjunkare hos änkedrottningen. Avsked 1662. Ryttare vid Georg Henrik Lybeckers skånska kavalleriregemente 1661. Kvartermästare därstädes 1662-08-05. Fänrik vid Kronobergs regemente 1666-05-10. Kornett vid förstnämnda regemente2 1670-05-18. Löjtnant 1676 i jan.2. Regementskvartermästare vid Östgöta kavalleriregemente 1677-09-30. Ryttmästare därstädes2 1678-01-08 ryttmästare vid Västgöta kavalleriregemente2 1680-01-20. Major vid Upplands femmänningsregemente till häst 1703-06-27. Konfirmationsfullmakt 1703-09-24. Död 1709-04-23 på Munkeberg och begraven i Grevbäcks kyrka. Gift 1:o 1665 med sin systers svägerska Catharina Traill, av skotsk adel, död 1690-07-31 och begraven i Grevbäcks kyrka 1690-08-10, dotter av underkommendanten på Kalmar slott, överstelöjtnanten Patrik Johansson Traill, till Kölby och Malteboda, och Anna Davidsdotter Weems. Gift 2:o 1691-06-16 i Odensåkers socken, Skaraborgs län med Anna Jernsköld, född 1652-04-00, död 1725-02-28 och begraven i Grevbäcks kyrka, dotter av översten Vilhelm Keldunck, adlad Jernsköld, och Vibecka Siltman.

Barn:

 • 1. Claude, född 1666-06-11. Kapten på engelska flottan, varest han i sina yngre år tjänte i 14 år. Överstelöjtnant vid amiralitetet 1694-02-19. Död ogift 1697-12-00 i London.
 • 1. Patrik, född 1667-11-01 Grimsgöl. Död där 1667-11-03.
 • 1. Lennart, född 1668-10-03, död 1668-10-09.
 • 1. Anna Maria, född 1669, död ogift 1736.
 • 1. Jean, född 1670-10-03. Löjtnant vid amiralitetet. Kapten på engelska flottan och var, sedan 1691, om honom ingen underrättelse.
 • 1. Per Patrik, född 1671. Vice lagman. Död 1716. Se Tab. 3.
 • 1. Sofia, född 1672-12-26, död 1673-02-14.
 • 1. Georg, född tvilling 1674-01-30. Löjtnant vid amiralitetet. Död 1700-01-00 i Karlskrona.
 • 1. Catharina, född tvilling 1674-01-30, död 1707. Gift 1698 med komministern i Skärstads förs Skaraborgs län Knut Kinberg i hans 1:a gifte (gift 2:o 1712 med Elin Svensdotter), död 1732 i Hjo [Hm].
 • 1. Carl Magnus, född 1680. Överste. Död 1750. Se Tab. 23
 • 1. Bleckert, född 1681-10-16. Konstapelmat vid amiralitetet 1702-06-02. Konstapel därstädes. E. o. underlöjtnant 1710-04-14. Död ogift 1710-12-24 i pesten.
 • 1. Jeanne Lise, född 1682-11-20, död ogift 1737.
 • 1. Gustaf, född 1685-03-11, död 1685-11-12 och begraven i Stora i Horns kyrka Skaraborgs län.
 • 1. Gustaf Ludvig, född 1686-08-10. Fänrik vid östra skånska regemente. Död ogift 1705-07-15 vid Retusaari.
 • 1. David Gabriel, född 1688-02-17. Fänrik vid livgardet 1708. Död 1709-02-11 vid Krasnakut. Han hade förut 1708-07-04 i bataljen vid Holofzin blivit blesserad, och vid stormningen av Veprik 1709-01-07 mistade han båda sina händer (enligt Posses dagbok förfrös han sina båda händer 1708-12-23 vid Plesiewitz).
 • 1. Axel, född 1690-03-02, död och begraven 1690-08-10 på samma gång som modern.
 • 2. Vilhelm Claude, född 1692. Kapten. Död 1764. Se Tab. 24
 • 2. Tre barn, som alla dogo innan de hunno döpas.

TAB 3

Per Patrik, (son av Jean, tab 2), född 1671-11-06 Grimsgöl. Student i Åbo 16933. Vice lagman i Savolaks. Död 1716-08-21 Grenabol Skaraborgs län, och ligger jämte sin 1:a fru begraven i Grevbäcks kyrka. Gift 1:o 1695-11-03 i Pargas socken i Finland med Gertrud von Stauden, dotter av ryttmästaren vid finska prästdragonerna Johan Mathiasson Stauden och Gertrud Gezelia, adlad Gezelia, men ej introducerad4, samt syster till schoutbynachten Claudius Stauden, adlad von Stauden. Gift 2:o sannolikt 1714 med Ebba Elisabet Gripenberg i hennes 1:a gifte (gift 2:o med överstelöjtnanten Gustaf Adolf von Konow i hans 2:a gifte, född 1681, död 1742, fader till herrarna von Konow, natural. von Konow), född 1688-07-16, död 1729-05-23, dotter av kaptenen Jakob Gripenberg, och Sofia Maria von Hirscheit.

Barn:

 • 1. Catharina, född 1696, död ung.
 • 1. Jean, född 1697. Överstelöjtnant. Död 1759. Se Tab. 4.
 • 1. Claude, född 1699. Kapten. Död 1754. Se Tab. 22
 • 1. Hedvig Catharina, död ogift.
 • 1. En dotter (möjligen Johanna Maria), född 1703, begraven 1704-11-15 i Pargas socken [9].
 • 1. Anna Christina, född 1704, död 1778-10-14 i Pargas socken9. Gift med löjtnanten Carl Christoffer von Fuhrman, av livländsk adel, begraven 1740-03-18 i Pargas socken.9
 • 1. Johanna Maria, död späd.
 • 1. Gertrud Maria, född 1705-10-06 i Pargas socken9 död 1740 (?). Gift 1724 med löjtnanten vid Björneborgs regemente Otto Vilhelm von Schrippen, av livländsk adel. (Lysning ägde rum 1746 i Nysätra församl. Uppsala län mellan välboren änkefru Gertrud de Laval och löjtnanten Carl Johan von Braske.)
 • 1. Margareta Maria, född 1707-12-12 i Pargas socken [9].
 • 1. Helena Sofia, född 1709-12-24 i Pargas socken9, begraven där 1710-07-09.
 • 2. Magnus Vilhelm, född 1714-08-24 i Fågelås socken, Skaraborgs län. Gick i engelsk tjänst och lät sedermera icke höra av sig.
 • 2. Jakob Carl, född 1715-10-28 i Fågelås socken. Underlöjtnant vid livgardet 1733. Anställd vid lantmäterikontoret 1737–1740. Fänrik vid Åbo läns infanteriregemente. Gick sedan till Holland och 1743 till Ryssland, där han blev överste.

TAB 4

Jean, (son av Per Patrik, tab 3), född 1697-08-09. Volontär vid Stettinska infanteriregemente 1713-02-20. Föravskedad 1713. Förare vid änkedrottningens livregemente i Stralsund 1714. Volontär vid livgardet 1717-12-31. Förare därstädes 1718-05-29. Fänrik 1718-10-13. Löjtnant 1738-01-18. Stabskapten 1741-08-11. Kapten 1745-03-13. RSO 1748-11-07. Överstelöjtnant vid garnisonsregemente i Landskrona 1758-07-05. Död 1759-06-29 i Stockholm. Gift 1:o 1726-03-00 med Anna Catharina Dahl, död 1731-09-15 och begraven 1731-09-24 i Hedemora8 dotter av brukspatronen Jakob Dahl på Prästhyttan. Gift 2:o 1735 med Christina Wingeflycht, född 1707, död 1737 och begraven 1737-09-17, dotter av kamreraren Simon Winge, adlad Wingeflycht, och Christina Carlsdotter. Gift 3:o 1744-03-12 (8/3) med Charlotta Sofia Widemeijer, född 1729, död 1786-04-01 i Tjällmo socken, Östergötlands län, dotter av översten för Västerbottens regemente Johan Bernt Widemeijer och Anna Margareta Pereswetoff-Morath.

Barn:

 • 1. Patrik Jakob, född 1728. Överstelöjtnant. Död 1793. Se Tab. 5.
 • 1. Magdalena Catharina, född 1729-09-27, död 1730-12-31.
 • 1. Carl Johan, född tvilling 1730-09-25, död och begraven 1730-11-16.
 • 1. Anna Christiana, född tvilling 1730-09-25, död och begraven 1730-10-09.
 • 2. Christina, född 1736-04-01 Folkström s socken, Östergötlands län, död 1806-05-16 i Linköping. Gift 1755-05-29 med kaptenen Fredrik Lampa, adlad Lagersvärd, i hans 2:a gifte, född 1723, död 1804.
 • 2. En dotter, dödfödd 1737.
 • 3. Johanna Charlotta, född 1745-03-11, död 1752-08-08.
 • 3. Maria Vilhelmina, född 1750-01-26, död ogift 1802-09-02 i Stockholm.
 • 3. Sofia Lovisa, född 1751-07-08, död ogift 1816-12-08 i Åbo.
 • 3. Anna Charlotta, född 1755-01-16, död 1766-06-07 i Stockholm.

TAB 5

Patrik Jakob, (son av Jean, tab 4), född 1728-01-11 i Fågelås socken, Skaraborgs län. Volontär vid fortifikationen 1744-03-08. Södra Underkonduktör 1745-09-15. Fänrik vid regemente Royal Suédois 1745-10-01. Löjtnant därstädes 1747-05-16. Furir vid livgardet 1747-06-03. Sergeant därstädes 1748-03-01. Fortifikationsadjutant därstädes 1754-11-09. Fänrik 1756-03-26. Sekundkapten i fransk tjänst vid regemente Royal Deux Ponts 1757-04-01. Löjtnant vid livgardet 1759-02-23. Capitaine en pieds 1759-05-01. Kompanichef 1759-10-03. RFrOPlemér 1763. RSO 1767-11-23. Kapten vid livgardet 1767-08-11. Avsked ur franska tjänsten 1769-07-24. Överstelöjtnant i armén 1772-09-13. Överstelöjtnant vid änkedrottningens livregemente 1777-04-21. Avsked 1777-12-21. Död 1793-12-18 i Örebro. Gift 1768-11-10 på Borggård i Hellestads socken, Östergötlands län med Brita Charlotta Rosenstråle, född 1749-03-03 på nämnda egendom, död där 1837-02-07, dotter av assessorn Erik Rosenstråle, och Eva Charlotta von Segebaden.

Barn:

 • Beata Charlotta, född 1769-10-20 Borggård, död 1795-02-13 Stäholm. Gift 1789-07-06 på Borggård med kaptenen Johan Julius Bagge af Söderby, i hans 1:a gifte, född 1752, död 1807.
 • Johan Erik, född 1771. Major. Död 1844. Se Tab. 6
 • Jaquette Aurore, född 1772-07-05 och död 1787-06-06 på Borggård.
 • Carl Jakob, född 1774. Kapten. Död 1820. Se Tab. 15

TAB 6

Johan Erik, (son av Patrik Jakob, tab 5), född 1771-04-05 på Borggård. Antagen i krigstjänst 1776. Fänrik vid Östgöta infanteriregemente 1783-08-28. Stabslöjtnant vid livgrenadjärregemente 1789-11-22. Kapten därstädes 1792-08-10. Majors avsked 1799-12-19. RSO. Död 1844-07-23 på Kårtorp vid Mariestad. Gift 1798-02-22 på Björkborns bruk i Karlskoga socken, Örebro län med Christina Charlotta Robsahm, född 1774-08-25, död 1842-11-29 på Kårtorp, dotter av brukspatronen Johan Ludvig Robsahm och Eva Charlotta Geijer samt kusin till vice presidenten Carl Magnus Robsahm, adlad af Robson.

Barn:

 • Patrik Jakob Claude, född 1798-12-30 i Fivelstads socken, Östergötlands län, död 1802-05-17.
 • Johan Ludvig, född 1800-01-11. Kadett vid Karlberg 1814-05-08. Utexamen 1817-09-23. Fänrik vid Närkes regemente 1817-09-30. 2. Adjutant vid Närkes regemente 1817-09-30. 2. löjtnant 1823-04-27. Avsked 1827-04-23 med tillstånd att såsom löjtnant kvarstå i armén. Död ogift 1844-05-10.
 • Carl Fredrik, född 1801-03-02 Åreberg. Kadett vid Karlberg6 1814-09-30. Utexamen5 1819-09-22. Fänrik vid Närkes regemente6 1819-10-26. Löjtnant därstädes 1825-04-19. Kapten 1833-11-23. Avsked 1845-06-19. RSO. Fängelsedirektör i Mariestad. Död där 1865-10-30. Gift 1830-08-26 på Björkbom med Julie Albertina Hammarstrand i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1816-09-01 i Ulricehamn med bruksägaren Bengt Didrik Myhrman, född 1778-11-12 på Ramens bruk i likan, socken, Värmlands län. Död 1827-10-14 på Björkborn)6, född 1795-05-23, död 1860 i Mariestad6, dotter av tullinspektören och rådmannen i Ulricehamn Johan Lorentz Hammarstrand och Sofia Albertina Bagge af Söderby.
 • Gustaf Jakob (Jaques), född 1802. Kapten. Död 1888. Se Tab. 7.
 • Patrik Claude, född 1803-10-12. Student i Uppsala. Auskultant i Göta hovrätt. Vice häradshövding. Död ogift 1833-09-05 Häggetorp
 • Christina Charlotta, född 1805-01-10 på Åreberg, död 1865-11-27. Gift 1833-09-03 på Häggetorp med komministern i Vings förs i Skara stift Jakob Axel Kellgren, född 1797-10-20 Skatelövs prästgård Kronobergs län, död 1848-11-12 i Ving.
 • Palne Henrik, född 1806-02-16, död 1806-11-01 på Åreberg.
 • Bleckert Vilhelm August, född 1807. Löjtnant. Se Tab. 8
 • Palne Erik, född 1809-07-24 Ruder. Kronolänsman i Bjursås socken, Kopparbergs län. Död där 1875-05-28. Gift 1839 med Clara Bark, född 1810-03-28 i Svennevads socken, Örebro län, död 1887-01-15 i Bjursås socken.
 • Jeannette Lovisa Sofia, född 1811-01-13 på Björkbom. Stiftsjungfru. Död 1814-12-04.
 • Georg Oskar, född 1812. Löjtnant. Död 1868. Se Tab. 12
 • Robert Magnus, född 1813-10-20, död 1814-06-11.
 • Lovisa Aurora, född 1816-07-24 död 1817-04-15.

TAB 7

Gustaf Jakob (Jaques), (son av Johan Erik, tab 6), född 1802-10-08 på Areberg. Kadett vid Karlberg 1816-09-28. Utexamen 1820-09-19. Fänrik vid Västgöta regemente 1820-10-19. 2. löjtnant vid Västgöta regemente 1829-05-16. 1. löjtnant 1835-04-28. 2. kapten 1842-03-16. 1. kapten 1846-06-12. RSO 1853-04-28. Avsked 1855-03-08. Död 1888-09-30 på sin egendom Piggatorp i Sventorps socken, Skaraborgs län. Gift 1841-10-06 på Ruder i Kyrkefalla socken med Anna Margareta Charlotta (Lotten) Fock, född 1817-05-12 på sistnämnda egendom, död 1901-04-21 på Piggatorp, dotter av ryttmästaren Hans Fock A, och friherrinnan Sara Augusta Silfverschiöld.

Barn:

 • Augusta Charlotta Sofia Jakobina, född 1842-09-01 på Piggatorp. Död 1933-12-03 i Alingsås ]] och begraven i Svantorp socken (Skarab). Gift där 1884-01-01 med sin avlidna yngre systers man adjunkten vid folkskollärareseminariet i Lund Alfred Vilhelm Gunterberg i hans 2:a gifte, född 1843-01-06 i Undenäs socken, Skaraborgs län, död 1922-12-30, i Alingsås.
 • Anna Erika Gustava, född 1844-06-20 på Piggatorp, död 1882-12-29 i Lund. Gift 1881-12-29 på Piggatorp med adjunkten vid folkskollärareseminariet i Lund Alfred Vilhelm Gunterberg i hans 1:a gifte (gift 2:o med hennes syster Augusta Charlotta Sofia Jakobina de Laval, se ovan), född 1843-01-06 i Undenäs socken, död 1922-12-30 i Alingsås.
 • Hedvig Julia Margareta Claudina, född 1848-11-07 på Piggatorp, död där 1862-12-10.

TAB 8

Bleckert Vilhelm August, (son av Johan Erik, tab 6), född 1807-11-25. Rustmästare vid Skaraborgs regemente 1825-01-03. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1827-11-10. Löjtnant 1833-05-04. Avsked 1833-06-19. Gift 1836-10-13 med friherrinnan Märta Fleetwood, född 1818-02-01, död 1839-10-28 Kliened, dotter av kaptenen, friherre Jakob Miles Fleetwood, och Ottiliana Eleonora Hierta.

Barn:

 • Carl Rudolf Claude, född 1838. Sjökapten. Död 1880. Se Tab. 9.
 • Märta Ottiliana Charlotta Augusta, född 1839-10-08 på Kliened, död 1920-12-00 i Örebro. Gift 1861-06-11 i Falun med bruksägaren och direktören i St.Kopparbergs läns sparbank Oskar Karlsson, född 1830-10-28 i Dingtuna socken, Västmanlands län, död 1890-10-14.

TAB 9

Carl Rudolf Claude, (son av Bleckert Vilhelm August. tab 8), född 1838-10-14 på Kliened. Sjökapten. Död 1880-02-00 i Batavia. Gift 1861-02-12 med Augusta Charlotta Josefina Nordgren, född 1835-09-14 i Göteborg, död där 1884-09-15, dotter av en skomakaremästare Nordgren.

Barn:

 • Hilma Märta Charlotta, född 1861-03-21 i Göteborg, liksom syskonen. Gift där 1891-10-27) med stationsinspektören Gustaf Adolf Eriksson, född 1859-11-06 i Örebro, död 1925-01-17 i Leksand.
 • Carl Georg Patrik, född 1862. Direktör. Död 1925. Se Tab. 10.
 • Emma Helena Josefina, född 1863-03-29. Sjuksköterska. Död 1930-03-05 i Göteborg (Johannebergs förs, db nr 52).
 • Jenny Louise, född 1864-03-22. Död 1932-08-18 i Stockholm, S:t Erikssjukhus ]] och begr på Östra begravningsplatsen i Göteborg.
 • Ellen Augusta, född 1866-01-03. Död 1934-09-21 i Göteborg (Vasa förs).
 • Clara Sofia Georgina, född 1867-03-15. Gift 1898-10-22 i Göteborg med handlanden Knut August William Lundberg, född 1862-01-31.
 • Ida Carolina Gunhilda (Gunilla), född 1868-12-08. Död 1937-08-12 i Stockholm. Gift 1903-01-11 i Stockholm med redaktören i Nya Dagligt Allehanda Conrad Marianus Palm, född 1856-11-23 i Malmköping.
 • Anna Rudolfina, född 1876-07-07. Död 1918-07-21 i Göteborg. Gift där 1897-11-02 med direktören Anton Hilding Larsson i hans 2:a gifte, född 1862-12-21.
 • Agnes Ottiliana, född 1877-12-11. Gift 1902-10-18 i Göteborg med auktionsmästaren vid Göteborgs fiskhamn Carl Olof Julius Frid, född 1870-12-22.

TAB 10

Carl Georg Patrik, (son av Carl Rudolf Claude, tab 9), född 1862-04-16 i Göteborg, Domkyrkoförs Överflyttade till Nordamerika 1882. Delägare i och överingenjör vid Knowles ångpumpverk i New York och i Mass., U.S.A. Överdirektör vid Henry R. Worthington Hydraulic Works i Newyork och Harrison, N. Y. 1904. Död 1925-10-05 i Orange. N. Y., U.S.A. Ägde en tid Carlsruhe vid Warren, Mass. Gift där 1889-01-01 med Mabel Sofia Patrick, född 1864 vid nämnda ställe, död 1924-08-27 i Orange, N. Y., U.S.A.

Barn:

 • Rudolf Patrik, född 1890-11-26. Ingenjör. Se Tab. 11
 • William Walker, född 1898-08-31. Student vid Williams College. Död 1923.

TAB 11

Rudolf Patrik, (son av Karl Georg Patrik, tab 10), född 1890-11-26 vid Warren, Mass. U.S.A. Ingenjör. Löjtnant i Förenta staternas armé. Huvudman 1925. Död 1936-07-23 i South Orange, NJ, USA. Gift 1915-06-12 i Orange, NJ med Mary Henrietta Mittelstead, född 1892-11-11 i Cincinnati, OH. Dotter av Lee Mittelstead, owner of service business, o Florence McGowan.

Barn:

 • Eleanore Guyanne, född 1918-05-06 i Orange, NJ, USA. Bokförare. Gift 1938-09-07 i Nantucket, MA, USA med William Arthur Sevrens född 1916-06-12 i Woburn, MA, USA. Son av Chester Sevrens och Marion Cook.
 • Patricia, född 1921-03-16 i Orange, NJ, USA.
 • Jean, född 1922-11-22 i Orange, NJ, USA.

TAB 11.5

Carl Georg, (son av Carl Georg Patrik tab, 10) född 1903-06-20 i Cambridge, MA, USA. Elev vid Militärakademien i Cornwall on Hudson. Ingenjör i Hoboken, NY, USA. Huvudman 1936. Gift 1926-04-05 i Orange, NJ, USA med Dorothy Lucille Bixler, född 1902-07-22 i Newfane, NY, USA.

Barn:

 • Robert Gerald, född 1929-02-26 i Orange, NJ.
 • David Craig, född 1931-07-05 i Niagara Falls, NY, USA.
 • Ann, född 1935-02-22 i Niagara Falls, NY, USA.

TAB 12

Georg Oskar (son av Johan Erik, tab 6), född 1812-09-18 på Björkboms bruk i Karlskoga socken, Örebro län. Kadett vid Karlberg 1828-03-28. Utexam. 1832-10-16. Fänrik vid Skaraborgs regemente 1832-11-24. Löjtnant därstädes 1837-05-18. Avsked 1848-05-09. Lantmäteriauskultant 1839. Vice kommissionslantmätare i Kopparbergs län 1843. Kommissionslantmätare därstädes 1849-01-19. Styresman för storskiftesverket i Kopparbergs län 1851. Avsked 1856. RVO 1856-04-28. Vice ordförande hos stadsfullmäktige i Falun. Död 1868-02-26 i Falun. Gift 1843-09-09 i Säter med Augusta Jakobina Levin, född 1817-02-23 i sistnämnda stad. Död 1889-04-05 i Falun, dotter av överfältläkaren Bengt Fabian Levin och Magdalena Jakobina Netzel.

Barn:

 • Magdalena Georgina Augusta (Gina), född 1844-06-01 i Säter. Död 1930-02-10 i Falun (Kristine db nr 17). Genomgick Funcks handelsinstitut 1867. Bokförare vid Falu stads sparbank 1868-03-10 tillika kassör vid nämnda sparbank 1873-01-01. GM 1904-06-04. Avsked 1905-07-01.
 • Patrik Fabian Honoré, född 1845. Adjunkt. Död 1889. Se Tab. 13.
 • Johan Georg Palne, född 1848-03-20, död 1848-11-02.
 • Helena Charlotta Jakobina (Ellen), född 1849-08-01 på Nämsbo vid Säter. Död 1930-01-16 på Rottneby (Kopp. db nr 3). Ägare Rottneby i Falu landsförsaml. Kopparbergs län. Gift 1875-08-27 på Hästberg vid Falun med verkställande direktören i Kopparbergs och Hofors sågverksaktiebolag, bruksägaren, ledamoten av riksdagens 1. kammare, RNO Ernst Martin William Nisser, född 1837-12-28 på Hagelsnäs i Vika socken, Kopparbergs län, död 1898-11-24 i Stockholm.
 • Ebba Carolina Christina, född 1851-02-16 i Säter. Avgångsexamen vid högre lärarinneseminariet i Stockholm 1877-06-02. Föreståndarinna för högre elementarläroverket för flickor i Umeå 1881-1889. Föreståndarinna vid elementarskolan för flickor i Söderhamn 1889. Avsked.
 • Anna Aurora Gustava, född 1852-08-17 på Nämsbo vid Säter. Död 1934-11-22 och begr i Falun, St. Kopparbergs förs. Gift 1875-12-29 i Falun med kronofogden i Falu fögderi Kopparbergs län, ordföranden i styrelsen för Kopparbergs enskilda bank, RVO Anders Gunnar Samuel Esseen, född 1839-02-13 Stensbo, död 1911-11-02 i Falun.

TAB 13

Patrik Fabian Honoré, (son av Georg Oskar, tab 12), född 1845-09-26 i Säter. Student i Uppsala 1863-11-04. Fil. kandidat-examen 1871-11-04. Disputerade pro gradu 1872-05-27. Promoverad filosofie doktor 1872-05-31. Genomgick provar vid Stockholms gymnasium och Jakobs lägre allmänna läroverk 1872-1873. Extra lärare vid sistnämnda läroverk 1873-1880. Lärare vid Beskowska skolan från 1873. Huvudlärare i naturalhistoria vid sistnämnda skola 1879. Extra lärare vid högre realläroverket i Stockholm 1880-1882. Kollega vid Katarina lägre allmänna läroverk i nämnda stad 1881-11-10. Adjunkt i naturlära samt svenska och tyska språken vid Nya elementarskolan i samma stad 1886-01-07. Död 1889-11-20 i Stockholm. Gift där 1881-11-26 med sin kusin Magdalena Augusta Elisabet Levin, född 1855-10-19 i sistnämnda stad, död 1926-12-25 i Stockholm (Osc. db nr 285), dotter av med. doktorn Knut Fabian Levin och Elisabet Jenny Teresia Roth.

Barn:

 • Patrik Georg Fabian, född 1883. Kapten. Se Tab. 14
 • Claude Patrik Gustaf, född 1886-10-14 i Stockholm, Högalids förs RSO 1936-11-14, afsked 1937-02-26. Mogenhetsexamen 1905-05-18. Volontär vid Svea livgarde 1905-12-14 kadett vid Karlberg 1906. Utexamen 1907-12-14. Underlöjtnant vid Svea livgarde 1907-12-31. OffFrd'Acad. 1908-10-31. Löjtnant därstädes 1909-12-31. Löjtnant på reservstat vid regemente 1918-11-27. Kapten 1921-01-07. Gift 1916-05-09 i Storkyrkan i Stockholm med sin broders svägerska friherrinnan Mary Fleetwood född 1895-09-26 Ängaholm, dotter av häradshövdingen, friherre Carl Fredrik Miles Fleetwood, och grevinnan Hedvig Ida Amalia Lewenhaupt.
 • Erik Patrik Honoré, född 1888-04-28 Stockholm. Mogenhetsexamen 1906-05-17. Volontär vid Svea artilleriregemente 1906-05-26. Kadett vid Karlberg 1907. Utexamen 1909-12-18. Underlöjtnant vid Svea artilleriregemente 1909-12-31. Löjtnant vid Svea artilleriregemente 1914-12-31. Genomgick ridskolan å Strömsholm 1912–1913, infanteriskjutskolan 1916 och krigshögskolan 1917–1919. Stabsadjutant och kapten i generalstaben 1923-02-23. Kapten i Svea artillerireg, 1923-09-01. Biträdande lärare vid artilleri- och ingenjörhögskolan. Kapten i Svea art. reg. s.å. 1/9 och vid reg.t 1928-09-28. RSO 1930-06-06, stabsadjudant och kapten vid generalstaben s.å. 23/12, överadj. o. major i gen.staben 1931-12-03 och vid nämnda stab 1932-10-07. Gift 1914-05-02 i Visby ]] med Elisabet Maria Roos, född 1891-08-22 i Karlskrona, dotter av landshövdingen Gustaf Vilhelm Alexander Roos och Elisabet Maria Charlotta Hedberg.

TAB 14

Patrik Georg Fabian, (son av Patrik Fabian Honoré, tab 13), född 1883-04-16 i Stockholm. Mogenhetsexamen i nya Elementar lärov. Sthlm, 1901-05-18. Volontär vid 1:a Svea artilleriregemente 1901-06-05. Sergeant vid 1:a Svea artilleriregemente. Kadett vid Karlberg 1902. Styckjunkare i regemente 1903. Utexamen 1903-12-02. Underlöjtnant vid regemente 1903-12-11. Löjtnant därstädes 1907-08-31. Avgångsexamen från instruktörskursen vid Gymn. centralinst. 1909-05-10. GV:sO1M. Kapten 1916-11-28. RSO 1924-06-06. RVO 1925-09-19. Major vid reg:tet 1927-06-03 f.o.m. 1928-01-01. Gift 1913-04-03 i Jakobs kyrka i Stockholm Adolf Fredriks förs, med friherrinnan Ebba Fleetwood, född 1890-11-26 i Jönköping, dotter av häradshövdingen i Västra Värends domsaga av kron.s län friherre Carl Fredrik Miles Fleetwood, och grevinnan Hedvig Ida Amalia Lewenhaupt.

Barn:

 • Hedvig Elisabet Marianne, född 1914-01-06 i Sthlm.
 • Patrik Carl-Gustaf, född 1915-05-13 i Stockholm.
 • Ebba Jenny Louise, född 1916-11-28 i Stockholm
 • Mary Eva Madeleine, född 1919-01-26 i Stockholm
 • Patrik Carl Magnus, född 1920-06-02 i Stockholm.

TAB 15

Carl Jakob, (son av Patrik Jakob, tab 5), född 1774-08-10 Brunn. Antagen i krigstjänst 1780. Sergeant vid änkedrottningens livregemente. Stabsfänrik därstädes 1784-06-14. Löjtnant 1791-04-24. Övergick till livregementsbrigaden 1793-05-19. Premiärlöjtnant vid värvade bataljonen av livregementsbrigadens lätta infanteri 1793-06-30. Premiärlöjtnants lön 1794-08-28. Stabskapten därstädes 1800-11-15. Avsked 1803-03-09. Död 1820-07-05 Kävsjö s socken, Östergötlands län. Gift 1803-08-25 Areberg med sin broders svägerska Ester Louise Robsahm i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1825-11-27 i Fivelstads socken med postmästaren i Gagnev Anders Johan Aschan, född 1799-03-26 i Rappestads socken, Östergötlands län, död 1873-01-23 i Falun), född 1782-12-02, död 1848-10-25, dotter av bruksägaren Johan Ludvig Robsahm och Eva Charlotta Geijer samt kusin till vice presidenten Carl Magnus Robsahm, adlad af Robson.

Barn:

 • Palne Patrik Johan, född 1804. Landssekreterare. Död 1883. Se Tab. 16.
 • Patrik Jacques Ludvig, född 1807. 1. lantmätare. Död 1881. Se Tab. 17.
 • Charlotta Jacquette Lovisa, född 1809-09-19 på Rävsjö, död där 1812-06-30.
 • Patrik Carl Tyko, född 1813-04-30 på Rävsjö. Bruksbokhållare vid Stora Tuna i Dalarne. Död 1839-08-19.
 • Eugenia Lovisa Sofia, född 1815-02-10 på Rävsjö, död 1915. Gift 1838-12-23 i Gagnevs socken, Kopparbergs län med häradsskrivaren i Västerdals fögderi Kopparbergs län Henrik Johan Karl Abraham Robsahm, född 1811-06-25 på Björkborns bruk i Karlskoga socken, Örebro län, död 1880-03-12 i Stockholm.

TAB 16

Palne Patrik Johan, (son av Carl Jakob, tab 15), född 1804-11-27 Rävsjö s socken, Östergötlands län. Student i Uppsala 1818. Examen till rättegångsverken 1822-11-29 och kameralexamen 1822-12-00. Auskultant i Svea hovrätt 1822. Vice häradshövding 1830. Konstituerad till länsnotarie i Kopparbergs län 1831. Landssekreterare i nämnda län 1840-09-10. RNO 1850-06-26. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1867-1870. GMn. och r. 1872-12-19. Avsked från landssekreterareämbetet 1879-03-07. Död 1883-02-07 i Falun. Gift där 1840-11-27 med Sara Märta Christina Wigander, född 1816-04-28 i nämnda stad, död där 1896-06-05, dotter av postinspektoren Johan Erik Wigander och Christina Margareta Kjellin.

Barn:

 • Christina Lovisa (Wivi), född 1841-09-22 i Falun, död där 1884-04-05. Gift 1867-10-08 i nämnda stad med lanträntmästaren i Kopparbergs län Gustaf Kjellin, född 1826-05-20 i Arvika, död 1901-05-28 i Falun.
 • Märta, född 1842-10-29 i Falun, död där 1919-03-10. Gift 1869-09-14 Hästberg
 • Jakob Johan Palne, född 1845-08-15 i Falun. Student i Uppsala 1863-11-24. Bokhållare vid Östergötlands enskilda banks huvudkontor i Linköping 1889-01-15. Död 1919-08-31 i Linköping. Gift 1:o 1878-10-29 där med Ellen Charlotta Westman, född 1855-12-16 i nämnda stad, död 1887-05-15 i Enköping, dotter av bankdirektören Gustaf Reinhard Westman och Elisabet Henrietta Bergh. Gift 2:o 1902-11-08 i Linköping med Selma Carolina Neuman, född 1858-06-14, död 1924-06-02 i nämnda stad ]], dotter av bankdirektören August Neuman.

TAB 17

Patrik Jacques Ludvig, (son av Carl Jakob, tab 15), född 1807-11-26 på Rävsjö. Sergeant vid Kalmar regemente 1822-12-24. Fänrik vid dalregemente 1829-12-12. Officersexamen 1830-05-11. Lantmäteriexamen 1833-04-13. Lantmäteriauskultant 1833-04-14. Löjtnant 1833-12-07. Vice kommissionslantmätare i Kopparbergs län 1836-01-19. Lantmätare vid storskiftesverket i Dalarne 1837-06-16. Kapten 1844-08-02. Kommissionslantmätare i nämnda län 1844-08-08. RSO 1858-04-28. Avsked från regemente 1859-05-08. 1. lantmätare i ovannämnda län 1859-06-22. Justerare av mått och vikter i 1. distriktet av nämnda län 1864. RVO 1879-12-01. Död 1881-12-25 i Falun. Gift 1841-09-16 Storgården med Johanna Elisabet Martin, född 1821-04-19 å Jaktvarvet Kungsholmen, dotter av majoren Carl Roland Martin och Johanna Gustava Robsahm.

Barn:

 • Emma Lovisa Johanna, född 1843-07-08 på Noreberg i Mora socken, Kopparbergs län, död ogift 1915-08-03 i Stockholm, Johannes förs.
 • Carl Gustaf Patrik, född 1845. Filosofie doktor och ingenjör. Död 1913. Se Tab. 18.
 • Anders Jakob Roland (Jaques), född 1847. Överste. Död 1899. Se Tab. 19.
 • Elin Maria Elisabet, född 1853-11-09 Tibble, död ogift 1870-04-04 i Falun.

TAB 18

Carl Gustaf Patrik, (son av Patrik Jacques Ludvig, tab 17), född 1845-05-09 på Blåsenborgs kaptensboställe i Orsa socken, Kopparbergs län. Student i Uppsala 1863-05-15. Elev vid teknologiska institutet i Stockholm 1863-09-05. Utexamen från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1866-06-07. Ånyo student i Uppsala hösten 1867. Fil. kandidat-examen 1872-04-06. Disputerade pro gradu 1872-05-06. Promoverad filosofie doktor 1872-05-31. Ingenjör vid byggandet av svavelsyrefabrik och kopparextraktionsverk vid Falu kopparverk 1872-1874. Anlade glasbruk i Falun 1873-1874. Privat konstruktör i nämnda stad 1875. Ingenjör vid Klosters bruk Kopparbergs län 1876-1877. Konstruktör i Stockholm 1877. Juryman för Sverige å internationella utställningen i Amsterdam 1885. RNO 1885-12-01. LVA 1886-02-10. LLA 1886. Ledamot av riksdagens 2. kammare 1888–1890. KVO2kl 1891-12-01. Ledamot av riksdagens 1. kammare 1893-1902. HLLA 1896-06-00. KVO1kl 1897-09-18. Död 1913-02-02 i Stockholm. Biofr. i Sbl. För att tillgodogöra sig hans uppfinningar hava följande aktieföretag grundats, nämligen: Separator (1887), Svenska stålpressningsbolaget Olofström (1887), de Lavals ångturbin (1893), de Lavals glödlamplabrik Svea (1894), Bångbro rörverk (1895) samt de Lavals Laktator (1895), och var han verkställande direktör eller styrelseledamot i desamma. Gift 1895-11-10 i Stockholm med Isabel Amalia Grundal, född 1874-08-18 i nämnda stad, dotter av praktiserande läkaren, med. licentiat Nils Adolf Rikard Grundal och Enriqueta Elisabet Rosenblad.

Barn:

 • Jacques Gustaf Adolf, född 1896-10-18 i Stockholm Jakobs förs i Stockholm Jur. kandidat 1923-03-10. E. o. hovrättsnotarie. 1. notarie i Norra Siljans domsaga. Se Tab. 18 A.

TAB 18A

Jaques Gustaf Adolf, (son av Carl Gustaf Patrik tab 18), född 1896-10-18 i Stockholm, Jakobs förs Studentexam. i Stockholm 1914. Fil. kand exam. därst 1917. Jur. kand. exam. 1923-03-10. E. o. hovrättsnotarie. 1:te notarie i N. Siljans Domsaga. Assessor i Kammarrätten 1937. Föredragande i Regeringsrätten. Gift 1928-04-02 i Stockholm med Märta Bildt, född 1897-11-26 i Göteborg, dotter av överingenjören vid Trafikabol Grängesberg–Oxelösund Knut Vincent Bildt och Anna Isabella Wessman

Barn:

 • Anne Hélène Isabel
 • Anne-Marie Christina Enriqueata
 • Jacques Gustaf Patrik

TAB 19

Anders Jakob Roland (Jaques), (son av Patrik Jacques Ludvig, tab 17), född 1847-03-28 på Blåsenborg. Mogenhetsexamen 1867-06-07 kadett vid Karlberg 1867-11-15. Utexamen 1869-09-15. Underlöjtnant vid Göta artilleriregemente 1869-09-22. Löjtnant 1875-05-21. Genomgick en kurs vid teknologiska institutets kemiska avdelning 1875-1876-05-03. Artilleristabsofficer 1878-03-08. GMfbg. 1878-10-11. Extra lärare vid krigsskolan 1880-10-16. 2. lärare i vapenlära vid nämnda skola 1880-12-31-1889-10-31. Entledigad från att vara artilleristabsofficer 1880-12-31. Lärare vid arméns skjutskola 1881-1885. Inspektör för tillverkning av krigskrut 1884-09-30-1893-08-31. Kapten 1884-12-05. Ånyo artilleristabsofficer 1889-04-12. LKrVA 1890-10-21. Lärare i vapenlära vid krigshögskolan 1890-04-02-1892-03-31. RSO 1891-12-01. RVO 1893-05-15. RDDO 1893-08-20. Överadjutant och major vid generalstaben 1893-09-02. Stabschef i 6. arméfördelningen 1893-1895. Överstelöjtnant vid 2. Göta artilleriregemente 1895-08-19. Chef för artilleristaben 1895-08-20 RNS:tOO1kl 1897-09-07. Överste och chef för 2. Göta artilleriregemente 1898-01-07, död 1899-03-16 i Jönköping. Gift 1880-04-20 i Stockholm med Hildur Amalia Abelin, född 1859-08-19 i nämnda stad, dotter av professorn Hjalmar August Abelin och Johanna Emilia Charlotta Brandelius.

Barn:

 • Elin Hildur Johanna (Hanna), född 1889-12-20 i Stockholm. Död 1928-03-17 å Bestorp, Åminne, Kärda förs Jönk. Gift där 1919-01-22 med direktören, friherre Jakob Magnus Adolfsson Lilliecreutz i hans 1.a gifte, född 1887
 • Hedvig Hildur Elisabet, född 1894-09-12 i Stockholm. Gift i Stockholm Johannes 1915-08-17 med hamndirektören i Göteborg, kaptenen vid Väg- och vattenbyggnadskåren, RVO, ingenjören Gotthard Dieden, född 1879-07-08 på Bellevue vid Malmö, utex. från KTH 1901, konsulterande ing. i Malmö 1. byrådirektör vid järnvägsstyrelsen, verkst. dir. vid Tidaholms bruk 1918–1919, spårvägsdir. i Göteborg 1920, hamndir. i Göteborg 1921

TAB 20

Jacques Hjalmar, (son av Anders Jakob Roland, tab 19), född 1881-06-27 i Stockholm. Mogenhetsexamen i Stockholm 1899-05-15. Volontär vid 2. Svea artilleriregemente 1899-05-18. Elev vid krigsskolan 1900. Utexamen 1901-11-27. Underlöjtnant vid nämnda regemente 1901-12-05. Elev i allmän artillerikursen vid artilleri- och ingenjörhögskolan 1902-1904-05-02. Genomgick högre kursen därstädes 1904-1906. Löjtnant vid ovannämnda regemente 1904-05-20. Repetitör vid artilleri- och ingenjörshögskolan 1906-09-01–1908-08-31. Artilleristabsofficer 1910-11-01–1919-10-15. Kapten vid Upplands artilleriregemente 1914-12-31. Batterichef 1919–1924. LKrVA 1919. RVO 1920-06-06. RSO 1922-06-06. Tjg Jell. Indien 1922. Styresman för ammunitionsfabriken i Marieberg 1924-12-19–1930. Major i armén s. d. Kapten i Svea artillerireg:te 1928-01-01. Överstelöjtnant i Armén s.å. okt. 19. Överstelöjtnant i Smålands arméartillerireg:te 1930-09-20. Divisionschef därst. 1931–32. KDD02gr. KNS:tOO. UngFK2kl. Överste i Armén 1933-01-20. Överste och chef för Karlsborgs artillerireg:te s.å. apr. 28. KSO2kl 1936-06-06. Överste vid Luftvärnsartilleriet 1937-05-28. KSO1kl 1939-06-06. Gift 1914-08-04 i Stockholm med Sigrid Olga Agneta Hain, född 1893-07-23 i Malmö, dotter av kronofogden, vice häradshövdingen Folke Artur Eugen Hugo Leopold Hain och Charlotta Maria Beijer.

Barn:

 • Hildur Charlotta
 • Carl Jacques
 • Jacques Gilbert

TAB 21

Claude Gustaf Hjalmar, (son av Anders Jakob Roland, tab 19), född 1888-05-09 på Karlbergs slott. Mogenhetsexamen i Stockholm 1906-05-18. Elev vid Tekniska högskolan 1907. Reservofficersexamen vid krigsskolan 1908-08-29. Underlöjtnant i Upplands artilleriregementes reserv 1908-12-31. Utexam. från tekniska högskolans fackskola för elektroteknik 1910. Civilingenjör. Konstruktör och beräkningsingenjör vid Luth och Roséns elektriska abol. 1911–1913. Studieresa till U.S.A. 1913–1914. Löjtnant i ovann. reg:tes reserv 1915-01-22. Avdelningschef för avd. Ljungströms ångturbiner vid maskinfabriken Ludvig Nobel, Petrograd, 1915–1916. Avsked från krigstjänsten 1916. Svensk konsul i Kiev 1916. Avsked från nämnda befattning 1917-12-11. Chef för ryska avdelningen vid Statens handelskommission 1918–1919. Officiellt handelsuppdrag till Sibirien 1919–1920. Direktörsassistent i aktiebolag Arvika-verken i Stockholm 1920–1923 och vid abol. Baltic, Stockholm 1923–1928. Verkst. direktör vid Baltic Radio abol. 1928–1929. Anst. vid J. och C. G. Bolinders mekaniska verkstäder 1930–1931. Direktör vid Bolinders S. A. Italiana, Milano, Italien, 1931–. Direktör för S.A. Motori Pesoa, Rom, Italien, 1938. Gift 1:o 1919-02-23 i Norrköping med fil. kand. Karin Sofia Elisabet Ljung''' född 1894-11-16 i Vimmerby, dotter av läroverksadjunkten Johan Fredrik Ljung och Anna Olivia Vitalia Johansson.

Barn:

 • En dotter, född 1923-03-16 i Stockholm, Oscars förs, död 1923-03-21 i Stockholm.

TAB 22

Claude, (son av Per Patrik, tab 3), döpt 1699-05-08 i Pargas socken i Finland9. Kom i tjänst 1713. Volontär under norska kriget 1716–1718. Rustmästare vid Västmanlands regemente 1720-03-17. Sergeant vid Östgöta tremänningsinfanteriregemente 1721-05-06. Löjtnant vid konung Stanislai av Polen dragoner i Danzig 1733. Kapten. Bosatt Lofsdal Död där9 1754-02-15. Gift 1:o 1726-04-16 med Hedvig Elfving, född 1709-03-00, död 1748/4 i Pargas socken9 dotter av prosten och kyrkoherden i Kolbäcks pastorat av Västerås stift filosofie mag. Samuel Elfving och hans 1:a hustru Brigitta Hjärne, samt kusin till översten Jean Elfving, adlad Elfcrona, 2:o 1749-10-05 i Pargas socken med Catharina Olin, född 1714, död i barnsäng 1751-11-25 på Lofsdal.9

Barn:

 • 1. Carl Magnus, född 1728-06-10 i Närtuna socken, Stockholms län, död 1730.
 • 1. Henrik Immanuel, född 1730, död 1730.
 • 1. Johan Samuel, född 1731. Underlöjtnant vid artilleriet. Dödsskjuten 1758-11-18 i affären vid Gustrow i Pommern.
 • 1. Elisabet Catharina, född 1734-02-18 i Pargas socken, liksom de följande syskonen9, död 1808-10-05 i Åbo. Gift 1755 med borgmästaren i Ekenäs Erik Miltopaeus, född 1718, död 1784-06-03.
 • 1. Hedvig Maria, född 1736-04-03. Död 1739.
 • 1. Patrik, född 1738-12-06, död 1738.
 • 1. Johanna Margareta, född 1740-01-29. Stiftsjungfru. Gift 1761-04-00 i Stockholm med översten Peter Albrekt Horleman, nr 1927, i hans 1:a gifte, född 1725 död 1788.
 • 1. Brita Christina, född 1743, död 1743.
 • 1. Ulrika Charlotta, född 1745-06-17. Stiftsjungfru. Död ogift 1809-05-13 i Åbo.
 • 1. Carl Gustaf, född 1748-09-05, död 1749 och begraven 1749-01-29 i Pargas socken9.
 • 2. En son, född 1751, död 1751-11-18, innan han hann döpas.

TAB 23

Carl Magnus, (son av Jean. tab 2), född 1680-09-12 Foxerna Dragon vid överste Krassows regemente i Bremen 1699. Musketerare vid Kronobergs regemente 1700. Furir därstädes 1701. Sergeant vid livgardet 1702-07-18. Fänrik därstädes 1704-03-28. Kapten vid Gust. Adam Taubes dragonregemente 1706-07-21. Major i konung Stanislai av Polen tjänst 1711-05-16. Majors karaktär 1711-10-12. Överstelöjtnant hos konung Stanislaus 1713-03-15. Överstelöjtnant vid Västgöta kavallerireg 1713-10-26. Inträdde i tjänst därstädes2 1717-01-20. Överste i fransk och polsk tjänst 1726. Överste för Upplands infanteriregemente 1741-05-02. RSO 1748-09-26. Överste för Skaraborgs regemente 1748-11-23. Död 1750-01-03 på överstebostället Landsberga i Biskopskulla socken, Uppsala län och begraven 1750-01-13 i kyrkan därstädes. Hans vapen uppsattes i Vadstena klosterkyrka. 'Han var med vid Thorn, Veprik och Poltava, varest han blev fången, men frigjorde sig själv efter tvenne års förlopp. Skickades trenne särskilda gånger i angelägna ärenden till konung Carl i Bönder.' Gift 1715-04-04 med Christiana Tugendreich von Dossow, född 1690-12-26, död 1768-11-09 Genstorp och begraven 1768-11-19, dotter av ryttmästaren i brandenburgsk tjänst Hans Adam von Dossow, till Labes, Pipenhagen och Batow, och Anna Lucretia von Borck.

Barn:

 • Anna Lucretia, född 1716-12-27, död 1717-03-17 och begraven i familjegraven i Grevbäcks kyrka Skaraborgs län.
 • Fredrik, född 1717-11-01, död 1720-10-28 och begraven i sistnämnda kyrka.
 • Carolina Vilhelmina, född 1718-12-03. Död 1792-11-10 i Uppsala. Gift 1747-06-14 på Landsberga med lagmannen Carl Casper Gyllenbååt, född 1717, död 1774.
 • Ulrika Emerentia, född 1720-06-08. Stiftsjungfru. Död ogift 1764-06-02.
 • Fredrika Catharina, född 1722-10-04, död 1725.
 • Johan Adam, född 1727-01-10 Silboholm. Volontär och sergeant vid Upplands regemente 1742. Volontär vid livgardet 1744. Löjtnant vid Comte de Saxe regemente i Frankrike 1745. Fänrik vid svenska livgardet 1749-02-28. Kapten i fransk tjänst. RFOPlemér. Löjtnant vid svenska livgardet 1753-06-07. Kapten därstädes 1759-02-23. Död ogift 1763-03-30 Åsen. Bevistade fälttågen i Flandern och Brabant 1746 och 1747, vid nedre Rhen 1757, i Hessen 1758 samt i Westfalen och Hessen 1759.
 • Carl Claude, född 1729-01-19 Åsen Volontär vid Upplands regemente 1741-03-21. Volontär vid livgardet 1745-05-01. Sergeant och bataljonsadjutant vid Upplands regemente 1746-05-24. Fänrik därstädes 1748-04-30. Löjtnant vid Skaraborgs regemente 1749-08-29. Löjtnant i fransk tjänst vid Cte de Saxe regemente 1750-10-02. Reformerad kapten vid la dauphines regemente 1756-05-21. Kapten vid Västgötadals regemente7 1757-11-09. Konfirm.fullm.7 1765-06-18. Kapten vid Skaraborgs regemente 1759-02-28. RSO 1761-11-23. Kompanichef 1762-12-30. Major i armén 1766-06-25. Major vid Skaraborgs regemente 1773-12-15. Överstelöjtnant i armén 1777-06-06. Överstelöjtnant vid nämnda regemente 1785-08-15. Överste i armén 1788-10-06. Avsked 1799-11-15. Död barnlös 1803-12-08 Munkeberg. Gift där 1768-09-06 med sin kusin Ottiliana de Laval, född 1730-11-06, död 1791-01-22, dotter av kaptenen Vilhelm Claude de Laval och hans 2:a fru Ingeborg Christina Hård af Segerstad.
 • Christiana Abigail, född 1730-01-18 i Fågelås socken, död där 1730-10-07.
 • En dotter, dödfödd.

TAB 24

Vilhelm Claude, (son av Jean, tab 2), till Munkeberg i Grevbäcks socken, Skaraborgs län. Född 1692-10-10) Silboholm. Volontär vid Västgöta infanteriregemente 1709. Fänrik därstädes 1710. Konfirmationsfullmakt 1711-10-13. Fänrik vid Västgöta tremänningsinfanteriregemente 1712-04-16. Konfirmationsfullmakt 1715-08-03. Löjtnant därstädes 1716-07-19. Konfirmationsfullmakt 1717-02-04. Kapten därstädes 1718-02-03. Avsked 1723-12-19. RSO 1750-04-17. Död 1764-08-03 på Munkeberg. Gift 1:o 1721-02-04 med Anna Barbro Cronacker, född 1696-03-11, död 1722-05-10, dotter av majoren Baltasar Jonsson, adlad Cronacker, och hans 2:a fru Anna Catharina Torin. Gift 2:o 1726-06-06 med Ingeborg Christina Hård af Segerstad, född 1692, död 1764-12-19 på Munkeberg, dotter av generalmajoren Per Hård af Segerstad, och Brita Lilliehöök af Gälared och Kolbäck.

Barn:

 • 1. Anna, född 1722-03-09, död 1779-07-07 på Bölaholm i Vättlösa socken, Skaraborgs län. Gift 1752-05-01 på Munkeberg med Johan Georg Drakenberg, i hans 3:e gifte, född 1697, död 1774.
 • 2. Brita Christina, född 1727-04-28 på Munkeberg, död ogift 1813-09-23, Valaholm
 • 2. Märta Christina, född 1728-05-01 på Munkeberg, död 1809-02-07 på Valaholm. Gift där 1770-09-13 med sin kusin, kammarherren Anders Hård af Segerstad, född 1729, död 1785.
 • 2. Ottiliana, född 1730-11-06 på Munkeberg, död där 1791-01-08. Gift 1768-09-06 på nämnda egendom med sin kusin, översten Carl Claude de Laval, född 1729, död 1803.

Källor

1KrAB. 2Lk. 3Lå. 4SK. 5Hc. 6Lns. 7Nh- 8At (P). 9Medd. av statsarkivarien J. W. Ruuth i Helsingfors.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: