Mannerstierna nr 1197

Från Adelsvapen-Wiki

1197.jpg


Adliga ätten Mannerstierna nr 1197 †

Adlad 1689-08-31, introd. 1693. Utdöd omkr. 1706.


1At (Sch.).

  • Johan Udd. Löjtnant vid Västgöta infanteriregemente

Barn:

  • Jakob Udd, adlad Mannerstierna, till Svenstorp i Barne-Åsaka socken Skaraborgs län och Olstorp. Född 1655-06-18 i Västergötland. Musketerare vid gardet 1673. Pikenerare därst. s. å. Ryttare vid adelsfaneregementet 1675. Kvartermästare därst. Kornett 1678-02-26. Adlad 1689-08-31 (introd. 1693 under nr 1197). Löjtnant 1697-07-20. Ryttmästare vid Västgöta tremänningskavalleriregemente 1 1700-09-06. Död 1705-06-27 i fält 1 och begraven i Kullings Skövde kyrka Älvsborgs län, där hans vapen uppsattes. 1 'Han bevistade slaget vid Lund 1676-12-04 samt belägringen av Malmö följande år, varunder han avlade verkliga prov på tapperhet och välförhållande, isynnerhet då han en söndagsmorgon med särdeles hurtighet borttog en av danskarnas poster, av vilken erhölls den första kunskapen om deras förehavanden.'. Gift 1:o 1683-03-17, enligt k. tillstånd 1682-10-12, enär han då ej ännu var adlad, med Beata Blankenfjell i hennes 3:e gifte (gift 1:o 1671 med Bengt Hillesköld, i hans 2:a gifte. Gift 2:o med kaptenen Johan Hård af Segerstad, död 1678), född 1651, död 1699-04-10 på Svenstorp och begraven s. å. 13/10, dotter av ryttmästaren Lars Torstensson, adlad Blanckenfjell, och Christina Roos af Hjelmsäter. Gift 2:o med Anna Margareta Stake i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1687 med ryttmästaren Bengt Hierta, i hans 3:e gifte, född 1638, död 1696. Gift 3:o med ryttmästaren Bengt Rutensköld), född 1664, död 1737, dotter av kaptenen Göran Stake, och Brita Oxe.

Barn:

  • 1. Christina, levde 1720. Gift 1700-05-30 på Svenstorp med ryttmästaren vid adelsfaneregementet Anders Bergh, adlad Bergstedt 1707-04-20, men ej introd., död 1708-09-07 i fält.
  • 1. Ett barn, född 1688, död s. å.
  • 1. Per, född 1689-05-21 på Svenstorp. Premiärkorpral vid livregementet till häst 1705-12-24. Sannolikt död i fält kort därefter och slöt ätten på svärdssidan.
  • 1. Carl, född 1691-04-01 på Svenstorp, död där s. å. 10/1.
  • 1. Carl, född 1695-03-13 på Svenstorp, död där s. å. 24/8.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.